Followers

PUTIN

fredag 26 november 2010

SaLuSa 26 november, 2010


Vi medlemmar av den Galaktiska Federationen kanske har varit på Jorden, eller på en annan planet där en annorlunda evolution existerar.Vi representerar kärlek och Ljus och håller freden i Universum, och som i ert fall så hjälper vi de som är redo att lyftas upp och förena sig med oss.


Vi kan säga att vi styr jordliga frågor och till den utsträckningen vill tillåts så har vi kontrollen och vi kommer snart att vara med er.SaLuSa 26 november, 2010


Ilskan och missnöjet med problemen i världen kan förstås, då ni blivit ledda in i det planerade kaoset och sammanbrottet komponerat av Illuminati. Under många år har de fösat in er till förhållanden, vilka har medfört nedgången i er civilisation, beräknat till att föra in deras plan av totalstyre av världen. När de har gjort så har de också skapat ett behov och möjlighet till förändring, och hade tänkt sig att använda detta till att införa en ny global regering. Den skulle naturligtvis ha blivigt sammansatt från deras handplockade representanter, och gett dem total kontroll och ert förslavande. Möjligheten till förändring har också öppnat dörren till vår agenda för ert frigörande från dem. När som det hela har gått bortom deras kontroll så har vi preparerat oss själva för återinförandet av er frihet och suveräna rättigheter.


När Illuminati har försökt att trappa upp era problem och införa undantagstillstånd så har vi och våra allierade trätt in och förhindrat det. Vi har stoppat flodvågen av deras avancerade, och samtidigt har ert medvetande ökat. Detta har effektivt fokuserat ert sikte på vad som var gömt från er, och ni kan nu se igenom de undanflykter som har ägt rum. Inte bara det, ni har insett vad ni har blivit förnekade och lärt er om oss och vår gudomliga plan för Upplyftning. Framtiden är inte längre ett mysterium tack vare de många kanaler av sanning som existerar på Jorden. Det finns dock varierande grader av klarhet och ni behöver vara extra försiktiga då ni bestämmer er för vilka som är pålitliga. Det är ofta ett fall av att individuella kanaliserare har en undermedveten önskan för ett visst slut till denna cykel, och som attraherar varelser som samstämmer med den vibrationen. I det stora hela så bör er uppmärksamhet gå till de meddelanden som koncentrerar sig på kärlek och Ljus. De som talar om bestraffningar och Guds vrede fungerar från en annan nivå, vilket ofta är resultatet av en ortodox lärdom.


Som i alla frågor då det gäller er personligen så rekommenderar vi alltid att ni följer er egen intuition. Den kommer att leda er till vad som är rätt vid denna tid. Ibland har ni lektioner att lära er, vilket ibland kan ta er på en omväg och tillbaka igen till den korrekta vägen. Bry er inte om så mycket om ni inser att ni har följt lärdomar som är fulla med vilseledande information. Den viktiga aspekten är att ni höjer er över dem och avancerar i er evolution. I sanning så finns det ingen brådska, förutom att ni är angelägna att lyftas upp. Ni kommer dock att behöva praktisera er högsta version av vad som är nödvändigt att följa när ni arbetar mot ert Kristna Medvetande. Det kan summeras i orden ”att göra för andra vad ni skulle ha gjort för er själva” och att se att alla själar är En.


Människor är omgivna av folk som dömer varandra, och det lanseras till och med som underhållning i era TV och radio program. Det är inte sättet för dem som är upplysta, men vi menar inte att ni skall upphöra med era resonemang eller att ha åsikter. Det är det avsiktliga inriktandet mot människor med uppsåten att dra dem ner vilket är negativt och skadande. Det är ofta i form av översitteri vilket poängterar vad som är annorlunda från vad som anses normalt. Det kan bli rasistiskt, och skapar den separation som de mörka Tjänarna utnyttjar för att skapa disharmoni. Som vi ofta säger till er så är var och en av er en gnista av Gud och Ett med varandra. Således när upplevelser väljs för varje livslängd så kommer de att ofrånkomligt att föra er från en ras till den andra. Vid denna specifika tid då slutet på cykeln närmar sig så kan ni vara säkra på att ni har bott i alla större länder i världen. Ni har därför nästan med säkerhet följt de vanor och religioner som är associerade med dem. Det är på det sättet som er förståelse växer och ert uppvaknande äger rum.


Vi medlemmar av den Galaktiska Federationen kanske har varit på Jorden, eller på en annan planet där en annorlunda evolution existerar. Oberoende av var det äger rum så betyder det dock till slut ett framskridande till de högre dimensionerna. Alla själar är utav Ljuset, och i de högsta dimensionerna tar de formen av Ljusvarelse. Jag är SaLuSa och kommer ifrån Sirius, och ni är förmodligen medvetna om att vår Federation består av olika civilisationer som har lyfts upp. Ni har tidigare läst om Venutier, Arkturier, Plejader, och Andromedaner som tjänar med oss, och vilka för de mesta är associerade med tidigare kontakt med Jorden. Det finns naturligtvis andra, men de är inte nödvändigtvis knutna till oss. Alla våra medlemmar har sedan en lång tid tillbaka övergett den barbariska vanan av krigsföring. Vi representerar kärlek och Ljus och håller freden i Universum, och som i ert fall så hjälper vi de som är redo att lyftas upp och förena sig med oss.


Kom ihåg att fri vilja har fungerat under alla era upplevelser. Även nu så finns det inget påtvingande av Upplyftningen på någon själ, men på grund av hur viktiga dessa tider är så kommer det att läggas framför er. Det är sedan ert beslut om ni accepterar det eller ej, och ni gör så kommer all hjälp att ges för att se till att ni lyckas. Vi kan inte tillräckligt betona vilken unik möjlighet ni nu har att lämna cykeln av återfödande och höja er upp till de högre nivåerna av skönhet och ren lycka. Om ni bara kunde besöka dem, som en del själar har gjort, så skulle känslan av ytterlig förnöjsamhet och frid överrumpla er. När ni väl har fått vetskap om sådana nivåer så är det med tvekan som ni återgår till Jorden. Ni kan naturligtvis uppleva lycka på Jorden, men det är ofta kortvarigt innan ert liv blir avbrutet. Relationer är ofta roten till er olycklighet, men det är en del av ert inlärande att övervinna sådana hinder. I detta avseende så var medvetna om att ni upplever exakt vad ni hade planerat, och det är lika gått att försöka förstå lektionen som den är menat att ge er. När ni väl har lärt er lektionen så förväntas ni normalt inte att gå på den vägen igen.


Saker och ting på Jorden kommer nu till sin spets, och innan alltför länge så måste något hända för att ge oss möjligheten att komma ut i det öppna. Det kan uppstå tecken på vart det hela leder innan slutet av året, men i vilket fall som helst så är vi helt redo att sätta igång. Det har varit så nu under en ganska lång tid och vi uppdaterar vårt program i enlighet med vad som händer på Jorden. Det finns indikationer på vad som behövs för att tillåta oss att gå vidare, och en del av er har sett dem. Vi kan säga att vi styr jordliga frågor och till den utsträckningen vill tillåts så har vi kontrollen och vi kommer snart att vara med er.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 25 november 2010


Livet går vidare som alltid, och ert bidrag till det då ni sprider Ljuset runt omkring kommer att lätta problemen som många av era medresenärer har.

Ni kan ge stöd där det behövs, och allt ni kan göra för att skingra rädsla kommer att stärka Ljuset och förneka mörkret sådan energi.

De främjar rädslan och använder det mot er, då det är deras starkaste vapen.

Kom ihåg att det är Kärlek och Ljus som för styret av Illuminati till ett slut, och ni kan alla hjälpa till i det avseendet.

Varhelst ni träffar på dessa mörka energier så skicka ut ert Ljus och välsigna de själar som har fastnat i det.

Alla reagerar på energin från kärlek och det kan till slut nå de mest hårdsinta.
SaLuSa 24 november, 2010


Dagliga händelser runt omkring världen visar att förändringar är nödvändiga, då det gamla paradigmet spelar ut sitt sista försök att dirigera människors liv. De nya energierna skapar dock en ny väg som föds trots svårigheterna. Det är kraften av tanken som formar dem till ett nytt paradigm, vilket lovar att infria vad som behövs för att bryta loss från allt som nu felar och inte längre tjänar era bästa intressen. Ledarskapet i många länder är nu oförmögna att stå emot förändringarna, och kommer att finna att de inte längre kan gå vidare så vida de inte reagerar på vad som behövs. Det finns en kraftig rörelse inom folket som kan se det brådskande behovet för ett nytt sätt gentemot livet, och driver fram introduktionen av förändringar som kommer att tillåta att det händer.


De bland er som är medvetna om potentialen för förändringar leder dessa rörelser, vilkas öde är att hjälpa till med att de manifesterar. Det är väsentligt att ni driver fram en rörelse i den rätta riktningen, så att era energier och resurser inte är förspillda. Som alltid, vad som fokuseras på är vad som kommer att manifestera. Med andra ord så visualisera de resultat ni söker och låt Ljuset uppnå det på bästa möjliga sätt oberoende av omständigheterna. Det kommer att ge oss och andra källor av Ljus en fri hand med att hjälpa er utan det kan ses som att vi blandar oss i er fria vilja. Det är så viktigt, även om vi planerar det med det gudomliga ledarskap som vi har fått. Närmast ligger vägen mot Upplyftningen, och alla handlingar vi gör är för att öppna upp det så att det finns ett större medvetande om det. Det kommer inte att ta så lång tid innan det kan ses att slutet inte blir en katastrof, som en del ser framför sig. Det kommer att bli en underbar möjlighet till att kliva upp och ut ur kaoset, in i en period av relativ lugn och frid. Det kommer att göra det möjligt för planen för den nya Människan startas, med ett upplyst medvetande om vad som krävs. Vid den tiden kommer vi att ha gjort en öppen kontakt med er, och motståndet till vår närvaro kommer att tystats ned med hjälp av en förståelse av vårt gudomliga uppdrag.


Oberoende av hur framtiden ses så kommer det en tid då sanningen kommer ut och det blir upp till var och en hur de tar emot det. Fakta kommer ej att kunnas förnekas, men vi kommer att pådyvla er dem. Om folk förskjuter det så kommer de fortfarande att kunna följa en annorlunda väg som de väljer. Faktum kvarstår dock att runt omkring så kommer de att se och uppleva förändringarna som alla andra. Vad som kommer att vara annorlunda för dem är på vilket sätt som de ser ”slutet” äga rum. Emellertid, vad som inte kan ändras av någon grupp är er Upplyftning tillsammans med Moder Jord. Detta är gudomligt förordnat och kommer att äga rum såsom planerat, och kommer att fortsätta långt efter att dualitetscykeln har tagit slut. Evolution fortgår alltid och i själva verket har ni precis bara påbörjat er resa tillbaka till Källan av Allt Som Är.


I sin helhet så vad ni är på väg att uppleva är ett oförglömligt tillfälle, vilket kommer att lyfta er upp och ur de konflikter och turbulens som ofrånkomligt kommer med dualitet. Man kanske kan säga att det var i själva verket dess ändamål då ni ingick i kampen mellan Ljuset och mörkret. Undermedvetet visste ni alltid att Ljuset skulle segra, men mitt upp i det förlorade ni kontakten med ert sanna Självt. Tidvis så var det svårt att finna Ljuset, men det har kommit tillbaka i tid för att kontrollera ödet för er planet. Det var alltid planerat på detta sätt, men som ni nu börjar förstå så kunde det ha varit annorlunda med er gåva av fri vilja. Som tur är så har ni överträffat er själva i er uppgift att föra Ljuset till Jorden, och ytterligare ett misslyckande har undvikts. Ni kommer att bli den första civilisationen som till slut övervinner mörkret. Allt som nu återstår är för oss alla att komma samman och fullborda de slutliga förändringarna, vilket snabbt kommer att för bort de sista resterna av mörkrets välde. Var förvissad om att ingen utomstående kraft annan än Ljuset kommer att kunna blanda sig i ert öde.


Tuffa tider ligger framför er, men det kommer att bli kortvariga då ledarna i världen inser att det är i ert och deras intresse att förena sig med oss för att ta sig an era allt större problem. Som ni är medvetna om så har planen för att hantera dessa problem länge funnits på plats och den är redo för att lösa alla era behov. Våra resurser är outtömliga och vi har nu millioner av skepp till vårt förfogande. Ni kan då förstå att tidsperspektivet inte ger oss något problem. Helt klart så vill vi påbörja vårt gemensamma tillvägagångssätt för att få igång de olika projekten, och litar på våra allierade på Jorden att först utföra deras uppgifter. De har handlat å våra vägnar och satt upp vad som behövs för att gå vidare. På det ena eller andra sättet så kommer vi snart att vara redo att ta ett stort steg framåt, men vi ber er återigen att vara tålmodiga, då tillfället kräver att tidpunkten är absolut rätt.


Utför era dagliga bestyr med försäkran om att vad som än händer så är det en del av kollapsen av de gamla sätten. Var också förvissade om att ni inte kommer att ombes att vänta värst mycket längre, innan förändringarna utfärdas. Vi vill absolut inte förlänga pinan som en del av er upplever, men ta det lugnt med vetskap om att det hela snart tar slut. Ni kan inte än helt tänka er hur långtgående förändringarna kommer att bli, och inom kort kommer allt på er Jord att vara helt annorlunda. Naturligtvis så kommer inte de slutliga förändringarna att genomföras förrän ni har lyfts upp och ingått i de högre dimensionerna, och vi har indikerat att vad ni ser framför er är en pågående process. Förändra er måste ni göra då ni byter väg till Ljusets väg och lämnar dualitet bakom er. Det kan inte göras utan er medverkan, och det kommer att bli en unik och härlig upplevelse.


Livet går vidare som alltid, och ert bidrag till det då ni sprider Ljuset runt omkring kommer att lätta problemen som många av era medresenärer har. Ni kan ge stöd där det behövs, och allt ni kan göra för att skingra rädsla kommer att stärka Ljuset och förneka mörkret sådan energi. De främjar rädslan och använder det mot er, då det är deras starkaste vapen. Kom ihåg att det är Kärlek och Ljus som för styret av Illuminati till ett slut, och ni kan alla hjälpa till i det avseendet. Varhelst ni träffar på dessa mörka energier så skicka ut ert Ljus och välsigna de själar som har fastnat i det. Alla reagerar på energin från kärlek och det kan till slut nå de mest hårdsinta.


Jag är SaLuSa från Sirius, och helt förtjust men inte förvånad att ni under press har visat en sådan beslutsamhet och styrka. Välsignelse av er alla!


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.setisdag 23 november 2010

SaLuSa 22 november, 2010


Jag är SaLuSa från Sirius och älskar er alla då ni är stora själar av Ljus. Se i alla som ni möter den perfektion som finns där och inte det yttre skinnet of dualitet som snart kommer att transmuteras.
SaLuSa 22 november, 2010


Det har varit så mycket aktivitet under de senaste dagarna, och det har absolut varit en tid för introspektion. Människor har en tendens att agera först och sedan tänka efter, och något kontroversiellt för fram både det värsta och bästa hos människor. Jag menar inte att predika till er, då min roll som energin för en grupp av Varelser från den Galaktiska Federationen är att sätta sanningen framför er. Jag är också en del av det enorma Brödraskap av Ljus som tar sig an frågan om er Upplyftning. Vi kommer att göra vårt yttersta för att se till att ni har alla möjligheter för att lyftas upp. Under vårt program försöker vi att lyfta er högre i er förståelse av hur den spirituella sidan av livet är så viktig för det slutliga resultatet. Det är naturligtvis också nödvändigt att ni är bekanta med processen för Upplyftning, och förstår hur ni kan inkorporera i era liv allt ni behöver för framgång.


På vägen har ni stött på många utmaningar, och en del har krävt en hel del förtröstan från er sida. Vägen var aldrig menad att vara lätt, då sedan urminnes tider och under många liv så har ni fallit in i ett mönster av de lägre vibrationerna. Det finns inget dömande förknippat med det, då ni i sanning inte kunde undvika ett sådant resultat. Vibrationerna attraherade många längre varelser och de satte igång med att utnyttja er för deras egna ändamål. Allting är dock av en cyklisk natur och ni vet fullt väl att er nuvarande cykel kommer till sitt slut. Ni vet också att det är en kaotisk tid då de gamla sätten försöker att hålla sig fast, och de mörka Tjänarna blir extrema för att förhindra förändringarna, men förgäves. Vad som har förordnats kommer att ske även om det är olägligt, och ni kommer i framtiden att förundras över vad som hände och känna er privilegierad att ha varit en del av det. Var förvissad om att många, många själar gladeligen skulle har tagit er plats, men ni var alla utvalda tack vare er potential att ge till varandra den upplevelse som ni behövde. Sluttiderna är ett perfekt slut på er tid i dualitet, och återigen när ni ser tillbaka så kommer ni att se hur det har lyft upp er och in i ett högre tillstånd av förståelse och fått er nivå av spirituell förståelse att avancera.


I helheten av vad ni har upplevt så har ni försökt alla typer av inkarnationer och ni har gått igenom alla de olika religionerna och spirituella grupper. För att vidga er förståelse har ni också tillbringat tid med de mörka Tjänarna, så att ni kunde förstå de annorlunda energierna som motiverar deras uttryckssätt. Det har varit en aspekt av era många liv, och det är därför som vi varnar er för att vara fördömande, för det finns få situationer som ni själva inte har varit med om. Vad ni ser runt omkring er idag är delvis er skapelse, och som en civilisation som närmar sig förändringarna så krävs det att ni spelar er roll för att föra tillbaka Ljuset som det har funnits brist på.


Nu kommer jag till den delen som ni är speciellt intresserade av, vilket har att göra med det sista meddelandet och den bestörtning och kontrovers det skapade. Det var menat att poängtera att vi kontinuerligt agerar mot de mörka Tjänarna och deras försök att orsaka ett stort streck i planen då ni går mot de slutliga stadierna inför Upplyftningen. Om de fick som de ville skulle de förhindra den och de skulle gå vidare med sin agenda för att totalt förslava er. Vi har så att säga klippt av deras vingar och separat från att ha tillåta fri vilja att operera har vi auktoritet att stoppa allt handlande som allvarligt skulle påverka er Upplyftning. Det fanns alltid chansen att några av er skulle bli helt upptagna av kommentarerna riktade mot Obama och bli upprörda. Ni måste dock hantera andra som har en annan förståelse av sluttiderna, och om ni ser bilden på längre sikt så inser ni att det inte har någon effekt alls på slutresultatet. Det är ett faktum att det finns många uppfattningar om på vilket sätt som de sista dagarna av denna cykel skall utspela sig. Vi blandar oss i dem, och i enlighet med era uppfattningar så kommer ni att uppleva det som en del av er resa. Med andra ord så måste själar tillåtas att uppleva vad de har skapat för sig själva, och deras personliga förståelse i alla frågor.


Resultatet av det sista meddelandet var inte avsiktligt, men det finns alltid risken att de kan tolkas på ett antal sätt. Vi hade absolut inte tänkt oss att ni skulle dra slutsatsen att vi helt plötsligt stödde kommentarer emot Obama. Vårt stöd för honom har alltid varit totalt och han är en mycket speciell själ som gemensamt får vårt fulla skydd. Han har redan blivit utsatt för ett antal mordförsök, och varför Mina Kära – därför att han ses för vad han verkligen är, som en Varelse av Ljuset. Han kommer att föra fred till världen när han helt och fullt kan uttrycka och agera med sin plan. Vi vet att det finns kampanjer för att underminera Obama och få honom avsatt, då de mörka förväntade sig att få sitt val av President i Vita Huset. Så blev det inte, och ert expanderande medvetande och framgångsrika försök att föra Ljus och Kärlek till planeten var delvis ansvarigt. Lagen om Attraherande är perfekt, och när Ljuset blir den dominerande kraften finns det ingen plats för de lägre energierna. I det avseendet så får ni våra komplimanger för ert outtröttliga arbeta att föra Ljus till Jorden.


Som sammanfattning så låt mig säga att ni måste stå starka i era uppfattningar, och se förbi försöken från de mörka Tjänarna att distrahera er. De finns här och där och överallt och orsakar så mycket förödelse som de kan, och använder sig av alla som faller för deras negativa tankar och handlingar. Var säker på att när ni väl är i Ljuset så kommer ni inte att falla för deras försök att distrahera er. Vår kanaliserare var inte berörd av Colleens åsikter, vilka är starka och hennes egna, och reaktionen från en del av er var minst sagt en överraskning för honom. Det har dock fått många av er att reflektera på er egen reaktion och det kan bara leda till en större förståelse av er själva.


Jag är SaLuSa från Sirius och älskar er alla då ni är stora själar av Ljus. Se i alla som ni möter den perfektion som finns där och inte det yttre skinnet of dualitet som snart kommer att transmuteras.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Kära vänner,
Personligen så måste jag säga att igår fick jag mer än 170 mejl och praktiskt taget alla stödde mig och mitt arbete. Jag kan faktiskt inte finna tid till att svara på dem alla även om jag så vill. Så, jag vill än en gång säga hur mycket ert stöd betyder för mig.


Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

lördag 20 november 2010

SaLuSa 19 november, 2010
Att öppna sina sinnen till det är del av uppvakningsprocessen, och det kommer att pågå tills ni är fullt medvetna Varelser.

Det är en av anledningarna till varför det betonas att få ut sanningen till allmänheten.
SaLuSa 19 november, 2010


På jorden så sprider sig sensationella nyheter snabbt, och sanningen om roboten som sköts ned är inget undantag. En modig själ, Colleen Thomas, har tillåtit en intervju för att ge Plejadernas version av händelsen. Jag ber Michael att låta er veta vilken länken är och han lägger in det vi slutet av meddelandet. Sådana nyheter är ett tecken på vilka tider det är, det indikerar att folk inte längre är rädda för auktoriteter och ämnar sprida sanningen runt omkring. Det blir bara genom delande av sådan information som det verkliga ändamålet bakom handlingar som har gjorts i ert namn kommer att avslöjas. Under alltför lång tid har ni ljugits till och behandlats som objekt för Illuminati att använda sig av i deras plan för slutligt förslavande.


Många människor har i själva verket antytt att de är redo att stöda ansträngningar som liknar vad Steven Greer gör. Han har samlat ihop hundratals vittnesmål som kommer att bekräfta sanningen om avslöjanden, vilket väntar på officiellt tillstånd att erkänna vår närvaro. Det blir bara starten på en lång serie av avslöjanden som kommer att gå tillbaka i tiden mycket längre än ni förmodligen kan tänka er. Stämningen på Jorden ändrar sig snabbt och folket mobiliserar sig själva, för att sätta press där det behövs för att få ut sanningen från nedtystandet. De accepterar inte längre blint vad som Regeringen säger och har länge ifrågasatt deras uttalanden. Med den ökande nivån av medvetande så kommer denna rörelse mot att lära sig sanningen att sprida sig. För närvarande är webben er ända källa av pålitlig information, men var vaksamma inför de som av olika anledningar skickar ut allt annat än sanningen. Om ni tvekar så lita på er intuition och kontrollera fakta genom att jämföra det med sajter som ni litar på.


Vad som händer för er snabbt mot den första verkliga förändringen som helt kommer att överraska de flesta människor. Det finns dock tillräckligt med vakna människor för att hjälpa dem att komma in till en förståelse av anledningarna bakom en sådan händelse. Den viktigaste anledningen är naturligtvis det slutgiltiga upphörandet av denna cykel och till sist Upplyftningen. Under de månader som leder fram till Upplyftningen kommer mycket tid att läggas ned på sättet på vilket folk kan förbereda sig för den. Det är i stort sett ett behov av att veta hur man kan centrerar sig själv, och expandera medvetandet till en punkt där de lägre vibrationerna inte längre kan påverka er. Upplyftningen är ett naturligt resultat av kulmineringen av de mäktiga energierna som för den in.


Det är lätt för oss att be er att vara lugna när Moder Jord blir mer aktiv, men det är väsentligt om ni skall kunna undvika att uppleva rädsla. Rädsla sänker snabbt er vibrationsnivå och om det pågår en tid blir ni benägna att bli sjuka. Det attraherar också till er just de saker som införde rädslan till att börja med. Lagen om Attraherande har inget sätt att avgöra om vad som ni tänker mycket på kan ses som önskvärt eller ej. Vad ni fokuserar er på är vad ni för till er själva och det är basen för själv helande. Det är möjligt att tänka er själva hälsosamma genom att ta en sådan positiv attityd. Långt i framtiden kommer ni att bli mäktiga skapare och till och med medskapare med Gud. Det kan förefalla att vara mycket långt borta med tanke på var ni nu är, men sådana krafter utvecklas redan nu.


De flesta av er, då ni har varit inbäddade i de lägre vibrationerna under en alltför lång tid, har i själva verket glömt bort er sanna potential. Att öppna sina sinnen till det är del av uppvakningsprocessen, och det kommer att pågå tills ni är fullt medvetna Varelser. Under en så lång tid har ni med avsikt hållits ned och har haft föga insikt om den stora Varelse ni i verkligheten är. Allt detta förändras nu och ni börjar förstå koncept som inte allt för länge sedan skulle ha förvånat er ytterst. Om ni kan identifiera med denna beskrivning så upplever ni i allra högsta grad en utvidgning av medvetande. Telepati kommer också att börja växa och ni kommer att inse det, när ni vet vad folk tänker och ni ”hör” deras tankar. Ni kan utveckla det genom att rikta era tankar mot en annan person, och ni kommer att bli förvånade när ni ser att det fungerar. Med tiden kommer det att bli det normala sättet för kommunikation, vilket är vad vi från den Galaktiska Federationen använder.


Ni kommer att finna att i ert drömtillstånd träffar ni andra själar som också har lämnat kroppen, men vad som är viktigt är att ni tar ett vaket minne med er tillbaka. En del av er kommer också att tillåtas att besöka oss, och det kommer med största sannolikhet bli därför att ni har en förbindelse med vår civilisation. Många av er på Jorden speciellt vid denna tid representerar er verkliga familj, som till exempel Colleen Thomas och Plejaderna som vi nämnde tidigare i detta meddelande. Ni kommer att vid en viss punkt få reda på era förbindelser med oss, och ni kanske kommer att finna att ni har arrangerat att återvända till er hemplanet när denna cykel har tagit slut. Ni kommer ut ur ert drömliknande tillstånd, vilket har pådyvlats er, och in i en orealistisk position av att tro på illusionen som ni har levt. Det är en av anledningarna till varför det betonas att få ut sanningen till allmänheten.


Mina Kära, så mycket händer att era huvuden kanske går runt, vilket är varför vi så ofta betonar behovet att förbli centrerade. Att gå med strömmen är ett gott råd, men använd er med fördel av att ni vet vad som är planerat för att förbli jordade och lugna. En dag kommer ni att se tillbaka på dessa dagar och när ni ser det stora perspektivet inser ni hur privilegierade ni var att vara närvarande för att uppleva övergången till de högre dimensionerna. Det är en stor händelse och av en så enorm betydelse till allt liv i Universum, och det kommer att löpa som planerat och representerar en fantastisk förändring som bara kunde hända under Skaparens befäl. Lilla Jorden blir därför en mycket viktig kugge i en mycket stor maskin, och det är därför som den får så mycket uppmärksamhet. Besökare till ert solsystem måste hålla sig på avstånd, men många, många civilisationer till och med från andra Universum vill vara närvarande för att observera Upplyftningen. Det ger er en idé om vilken stor händelse som håller på att spelas ut, och det kan inte påverkas av något som händer på Jorden. Potentialen för en sådan nivå av inblandning är nu inte längre möjlig, och vi är här för att se till att framgången är garanterad.


Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad över era framsteg mot den verkliga början på Upplyftningen. Det startade naturligtvis för länge sedan, men det är bara sedan 30 år tillbaka som det verkligen har accelererat.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Länk med Colleen Thomas: http://www.youtube.com/watch?v=7UAeSsvHhTg

Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.setorsdag 18 november 2010

SaLuSa 17 november, 2010


Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att vi kunde ge precis information då det gäller tidpunkten för händelser som står nära att ta form.

Först och främst så finns det mycket flexibilitet involverat och den rätta tidpunkten kanske inte är uppenbar förrän på sluttampen Det ända som är säkert är slutdatumet som har utfärdats och vid den tiden måste allt påbörjas, och vi tänker inte ge er det datumet av självklara skäl.

Vi har inte kommit så här långt för att tillåta några sista intrång från vad som nu finns kvar av de mörka Tjänarnas makt.

Vi kommer emellertid att berätta att ni inte har särskilt länge att vänta, och vi tror att ni intuitivt är medvetna om hur nära det ligger, så håll fast vid er uppfattning om den underbara framtiden som ligger framför er.

SaLuSa 17 november, 2010


Saker och ting kommer nu verkligen till sin spets, och när väl makten är bortförd från Illuminati kommer förändringarna att starta mycket snabbt. De konfronteras utav Ljusets krafter vart än de vänder sig, och vi är noga med att observera deras reaktioner då de blir irrationella och panikslagna. De slåss i en förlorad kamp och är nu medvetna om den slutliga kollapsen av deras välde. Det finns ingenstans att gömma sig eftersom vi spårar alla deras rörelser, och som vi tidigare har sagt så är vi närvarande vid deras enskilda överläggningar. Eftersom vår auktoritet har expanderas utöver vårt ursprungliga ansvarsområde så handlar vi mer direkt för att stoppa deras hemliga operationer riktade mot er eller andra länder. Vi stämmer in i er uppfattning ”nu får det vara slut” och det är nu Ljusets tur att visa vägen för folket på Jorden. Så mycket arbete har redan gjorts med att bana vägen för de sista åren i denna cykel för att se till att det är en lugn och framgångsrik resa. Ni har naturligtvis spelat en stor roll för att uppnå detta resultat, och ni har hjälpt till med att skapa nätverket av Ljus som nu omger Jorden.


Sann demokrati tar platsen från det politiska vakuum som har misslyckats med att agera gentemot folkets behov. Bevis för detta kan ses i nyliga utvecklingar i Burma, där Aung San Kyi aldrig har tvekat i hennes tro på demokratiska förändringar som kommer att frigöra folket från det militära stryptaget. Liksom President Obama, så är hon en själ av enormt Ljus och under stor press från de mörka Tjänarna, men ger sin tjänst utan tanke på sig själv. Var förvissad om att Ljuset och dess anhängare kommer att bli vinnande och de mörka Tjänarna kommer att besegras, inte med våld och militär makt utan av makten av Kärlek och Ljus. Det kanske låter otroligt när ni ser tillbaka på er historia, men ni är nu i en helt annorlunda era, då krafter utifrån med stöd av Ljusets Brödraskap styr resultatet av aktiviteter på Jorden. Moder Jord spelar också en roll och önskar att arbeta med oss då hennes eget renande äger rum.


Så Minda Kära vad som än händer som inte stämmer in med Upplyftningsprocessen så var inte oroliga eftersom det inte alls kommer att påverka slutresultatet. Som ni ibland får reda på så går många länder igenom en självanalys då de inser att det gamla paradigmet inte längre fungerar. De som önskar att behålla de nuvarande förhållandena blir snabbt till en minoritet och deras inflytande kommer inte att påverka programmen för förändringar som är redo att påbörjas. Den Galaktiska Federationen representerar civilisationer som har blivit större än att använda sig av krig och våld, och söker att föra in total fred i Universum. Vi är därför mycket involverade med er Upplyftning och redo att välkomna er som medresenärer som har förflyttat sig in i Ljuset. Hitintills så var våra aktiviteter mycket mer begränsade även om vi har guidat er på er utvecklingsväg. Med en gåva av fri vilja har ni beslutat på vilket sätt ni har nått denna punkt i tiden, och från och med nu så har vi tillåtelse att ge er all hjälp. I själva verket så är det nu vår skyldighet att se till att denna cykel avslutas så att hela Universum kan lyftas up.


Vi vet att många bland er känner er mycket upprymda utav utvecklingarna och förnimmer förändringarna bland er. Det kommer så småningom att beröra fler och fler människor då deras vibrationer lyfts upp, och vilken fantastisk energi det skickar ut som kommer att påskynda förändringarna. Uppväckningen har fått folk att titta på meningen med livet, och deras uppfattningar i samband med det. Informationen som vi ger angående er är en stark utmaning för dem som inte tidigare har tänkt på vårt involverade i er evolution. Vi vill därför påminna er att vi är era framtida själva och också er familj från stjärnorna. Vi är alla förbundna, som En i Skaparens medvetande. Vi är i själva verket inte annorlunda från er, då vi alla kommer från Källan av Allt Som Är. Vi är också Spirituella Varelser som vid denna tid helt enkelt existerar i en högre dimension, då vi samstämmer med den speciella vibrationen. Ni kommer snart att förena er med oss, då det är ert öde att lyftas upp vid slutet av denna cykel.


Ni är nu tillräckligt visa för att ignorerar de futila förklaringarna som har getts för våra skepp som besöker Jorden. Ni är inte längre lättlurade och er förståelse av Kosmiska ting är utmärkt, vilket bereder vägen för er upphöjning till Komiska Varelser. För de som finner att avancerandet är alltför snabbt så kommer det att finnas guidande så småningom. Vi försöker att inte överväldiga er med allt för mycket information, men samtidigt står ni på randen till en stor händelse som kommer att sluta med er Upplyftning. Då ert medvetande expanderar kommer ni oundvikligen att finna er själva med en bättre förmåga att förstå vad som ni ges. Det finns i själva verket vackra själar på alla nivåer av livet, men de har inte nödvändigtvis samma medvetande nivå som de vilka redan har vaknat upp. Det är inte på något sätt uteslutna från Upplyftningsprocessen och de kommer lätt att acceptera vad som är nödvändigt för att ändra deras riktning. Det är möjligen därför att de redan har basen för en större expansion av deras medvetande.


Vi kommer mer och mer in i era liv och det är avsiktligt, och det är inte en tillfällighet då vi skall gå framåt tillsammans. När vi väl öppet kan engagera oss med er ser vi hur stor band kommer att skapas, och det kommer att hjälpa oss alla att ta oss igenom de slutliga faserna av renandet. Ingen trodde att det skulle bli lätt och vi har hela tiden försökt att ge er fakta på ett acceptabelt sätt. Det sista vi vill göra är att skapa rädsla, och vi har gjort stora ansträngningar för att förklara hur vi begränsar effekterna av alla omvälvningar. Moder Jord måste dock uppnå hennes egen Upplyftning, men kom ihåg att hon bär er med sig i en högst unik process som involverar fysiska Varelser.


Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att vi kunde ge precis information då det gäller tidpunkten för händelser som står nära att ta form. Först och främst så finns det mycket flexibilitet involverat och den rätta tidpunkten kanske inte är uppenbar förrän på sluttampen Det ända som är säkert är slutdatumet som har utfärdats och vid den tiden måste allt påbörjas, och vi tänker inte ge er det datumet av självklara skäl. Vi har inte kommit så här långt för att tillåta några sista intrång från vad som nu finns kvar av de mörka Tjänarnas makt. Vi kommer emellertid att berätta att ni inte har särskilt länge att vänta, och vi tror att ni intuitivt är medvetna om hur nära det ligger, så håll fast vid er uppfattning om den underbara framtiden som ligger framför er.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

tisdag 16 november 2010

SaLuSa 15 november, 2010


Jag är SaLuSa från Sirius och skickar min kärlek och välsignelser till ni alla kära själar.

SaLuSa 15 november, 2010


Låt inte någon leda er bort från den väg ni har beslutat är rätt för er. Ni planerade ert liv och alla större beslut var gjorda i förväg, och med era spirituella upplevelser utlagda för er så att er utveckling skulle gå framåt. Ni är helt klart vid olika stadier av förståelse, således skulle ni följa en plan för livet som helt speciellt skulle tillfredsställa era behov. Även om många själar har Upplyftningen som deras mål skulle det därför inte kunna vara bara en väg som leder mot den. För all del ni kan berika er kunskap genom att lära er om de olika uppfattningarna, men till slut bör ni följa era egna intuitiva känslor. Ni kanske inte alltid har rätt, men det blir er väg på gott och ont. Ibland kanske ni attraherar oönskade upplevelser, men de är dock menade att vara steg som ger er styrka och motivation för att fortsätta ert sökande efter kunskap.


Ni har fått gåvan att utvecklas i den takt som passar er och ingen driver er att gå fram fortare. Om ni har intentionen att lyftas upp kan ni dock inte bara vänta på att det kommer till er, så arbeta mot fullbordan genom att leva livet till ert högsta ideal. Gå fram i kärlek och Ljus som den serena och fridfulla Varelsen ni verkligen är, och sprid glädje och lycka som ni är kapabla till och så kommer ni att bli framgångsrika. Samtidigt, då era vibrationer ökar, kommer ni att attrahera mer Ljus till er själva. Utmaningen att hålla ert Ljus är inte lätt när ni runt omkring träffar på de lägre vibrationerna. På grund av vem ni är har ni dock makten att fokusera er på ert hjärtcentra och omge er själva med mäktiga kärleksenergier. Det är allt ni behöver för ert skydd, då det kommer att avleda eller transmutera de mörka energierna.


Upplyftningen är bara ett stort steg på er utvecklingsväg, och den vägen kommer alltid att fortsätta när som ni höjer er genom dimensionerna. I själva verket kommer det att bli lättare då ni aldrig mer kommer att stöta på ett sådant massivt motstånd, som ni har mött på Jorden. Vad ni har gjort genom att sänka er ner i vibrationerna ses som en ytterst modig handling, men ni visste i alla fall att det skulle berika er kunskap och förståelse av livet mycket snabbare än de högre dimensionerna där ni kom ifrån. Genom att hålla fast vid den tron ni hade när detta ägde rum så kommer det att föra er till slutet av cykeln framgångsrikt och säkert. Då ni ser tillbaka till början på detta århundrade så håller ni säkert med om att tiden har accelererat och den förefaller att ha gått som en blixt, och det kommer att fortsätta att göra så. De mörka upplever också samma effekt och tillsammans med de restriktioner som vi har placerat på dem inser de att deras sak är nu förlorad. Deras ovilja att dra sig tillbaka och tillåta förändringarna att påbörjas gör ingen skillnad, då det som är planerat genomförs som planerat.


Vi vet att en del av er har tröttnat på förseningarna, och många har stort behov av materiell hjälp. Var inte rädda att det inte kommer att ses till, då vi ser till den större bilden och när väl saker börjar hända kommer det att bli världsomspännande förändringar. Det kommer verkligen inte att ta långt tid att etablera en rättvis distribution av tillgångar och materiella förmåner. Kom ihåg att sådana förändringar är bara början på ett enormt program som kommer att fortsätta efter Upplyftningen. Det kommer inte att bli förrän efter att ni har lyfts upp som ni kommer att uppleva skönheten och harmonin i de högre dimensionerna. I er nuvarande dimension kan det helt enkelt inte komma till existens, men i vilket fall som helst så kommer ni att förflytta er in till en högre grad av välstånd och lycka än tidigare. När ni för er ur de fysiska vibrationerna och in i de i Ljuset kommer det att avslöjas att en underbar och vacker existens finns, vilken är konstant då inget oharmoniskt kan bli till. Bara själar av Ljus kommer att innebo sådana nivåer, och på en personlig basis kommer det att reflektera vad ni har uppnått under den tid ni har varit i dualitet.


Vi är redan i dessa högre dimensioner och ibland har en del av er tillåtits att besöka oss. Ert stora intryck är hur upplyftande energierna är, och det ljuva ljuset som förefaller att komma från alla objekt. Hela atmosfären är en av frid, och alla Varelser som ni träffar på kan ni klart känna hur de ger ut en kärleksvibration. Det är inte underligt att besökare önskar att stanna kvar i Ljuset, då när de jämför så är Jordens energi tung och kladdiga. Nå, Mina Kära, det är inte så långt kvar nu innan det hela blir er verklighet. De första stegen blir att lyfta er ut ur de låga vibrationerna som ni för närvarande existerar i, och vårt agerande kommer att göra så genom att bortföra anledningen till att ni har varit fängslade på er egen planet. Vad som är ytterst viktigt är att ta bort den makt som de mörka Tjänarna fortfarande har över er. De kommer att behöva avgå i enlighet med det gudomliga förordnandet, vilket om så blir nödvändigt tillåter oss att med kraft föra bort dem. Vi menar inte fysisk kraft, men i alla fall teknologi som förhindrar dem från att motsätta sig våra krav.


Vad ni kommer att lägga märke är att era egna känslor och uttryck mot dem blivigt mer mjuka och omsorgsfulla än under de senaste åren. Aggressiviteten och skarpheten i folks attityd mot varandra har mjuknat och allt annat förefaller att vara så felplacerat och till och med onödigt. Detta bör uppmuntras då de mörka Tjänarna har använt nyhetsmedia för att fördunkla ert sinne då det gäller ert sanna Självt, till att tro att ni behöver vara starka och påstridiga genom att dominera varandra. I själva verket så har trenden varit att förstärka skillnaderna istället för att föra er samman, och att åstadkomma anledningar till separation. Attityderna måste förändras och suveräniteten av varje person bli erkänd och respekterad. Det är er gudaktiga plikt att se om varandra, så som vi gör inom den Galaktiska Federationen, när det gäller er civilisation. Vi dömer inte ert handlande, då vi förstår att ni kontinuerligt dras ned i de lägre vibrationerna från vad som händer runt omkring er.


Det är i själva verket dualitetens utmaning som stärker er beslutsamhet att övervinna den, och ni kommer att hjälpas när ni väl uttrycker er intention att göra så. När som ni rensar ut er gamla karma skuld så kommer ni att förflytta er mer mot Ljuset och ha mindre baggage att bära med er in i den slutliga perioden av dualitet. Det måste rensas ut på det ena eller andra sättet, och det var er uppgift när ni gick in i detta liv. Som vi tidigare har nämnt kan dock Lagen om Nåd operera och dra en linje under det.


Jag är SaLuSa från Sirius och skickar min kärlek och välsignelser till ni alla kära själar.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

lördag 13 november 2010

SaLuSa 12 november, 2010Framtiden är mycket lovande och det kommer att ske kvantum steg som kommer att föra er till en högre nivå av medvetande, och kommandet av Kärlek och Ljus till Jorden.

Det är en drömvärld som skall bli er verklighet, som kommer att uppfylla alla era behov och ge er ett lyckligt och fridfullt liv.

När ni accepterar en sådan vision drar ni dessa energier till er.


Vi kommer att göra allt vi kan för att göra de sista månaderna ut ur dualitet så lättvindiga som vi kan.

Det mest viktiga är att vi kommer att se till att det avslutas med Upplyftningen.SaLuSa 12 november, 2010


En dag till har just gått sedan energierna som når Jorden har ökat, som en del av det pågående upplyftandet av dem som kan dra energierna till sig. Hjälpen som ni får kommer att fortsätta och det har redan resulterat i en högre nivå av medvetande, vilken kommer att höjas än mer. Det hela är del av en plan för att se till att ni väl förberedda för Upplyftningen. Det är också märkbart att det medför en positiv reaktion till problem som länge har funnits, vilka påverkar ett enormt stort antal människor. Ni låter era åsikter komma fram, och i en del fall så insistera ni på att de vid makten lägger märke till era krav. Detta är särskilt relevant för frågor angående ert välmående och en stark önskan att föra in fred i världen.


Ni kommer att belönas för er uthållighet, och denna svåruppnåeliga fred kommer att nås. Då, och bara då, kan den militära maskinen nedmonteras och all dess personal förflyttas till att tjäna folket för att behålla freden. Vapen av alla slag kommer att göras inaktiva och bli förstörda, då de inte längre behövs i fredliga och gudaktiga nationer. Under det sista århundradet så har stora rikedomar och resurser gett bränsle till krig eller defensiva program, som kunde ha lyft livskvaliteten för millioner av människor. Sedan har vi de hemliga operationerna av den dolda regeringen, som ibland backas av pengar som kommer från narkotika handeln. Enorma summar är involverade och ingen tanke ges och åt det resulterande misär som åstadkoms. Alla aktiviteter som inte stöds av Ljuset måste till slut upphöra, och så också kriminalitet. Välståndsprogrammen och återdistributionen av tillgångar, kommer också att fungera som ett medel för att eliminera många anledningar till kriminalitet, då det för bort omständigheterna som ofta leder till kriminalitet.


De mörka Tjänarna har medvetet hållit er i ett tillstånd av brist, och beroende av dem för hjälp. I hanterande av sådana frågor har de ofta gjort saken värre, då det har varit deras intention att hålla er förtryckta och anpassade till ett sådant liv. Faktum är att om rikedomar och resurser redan hade använts för att gynna folket så skulle ni nu åtnjuta en mycket högre levnadsstandard. För att gå vidare mot den Nya Åldern så krävs det nödvändigtvis att mycket av vad som nu stöder er kommer att behövas tas bort. Ni står därför inför en period av utmanande förändringar, och ni ombeds att frigöra mycket av vad ni nu beror av på en daglig basis. Kaotiska förhållanden är oundvikliga, men introducerandet av nya sätta att göra saker och ting kommer snart att övervinna alla hinder. Helt klart så måste den nya vägen öppnas ganska snart med en smidig transformering så att människor kan se och förstå vad som äger rum. Den Galaktiska Federationen kommer att ta på sig att informera er om sådana saker, och avancerade kommunikationssystem kommer att ges till er när väl det nya ledarskapet är installerat.


Låt oss säga att oberoende av hur kaotiskt det än blir så kommer vi att som alltid arbeta bakom scenen. Vi kommer att se till att ni kommer att se vad som växer fram från dessa förhållanden och att ni inser att det är er till gagn. Framtiden är mycket lovande och det kommer att ske kvantum steg som kommer att föra er till en högre nivå av medvetande, och kommandet av Kärlek och Ljus till Jorden. Det är en drömvärld som skall bli er verklighet, som kommer att uppfylla alla era behov och ge er ett lyckligt och fridfullt liv. När ni accepterar en sådan vision drar ni dessa energier till er.


Som alltid så är det bäst att i alla omständigheter som ni träffar på att placera er fokus på framtiden, och börja leva denna känsla av fullbordan. Det kommer att bära er framåt med en högre vibration, så att ni inte behöver involvera er i frågor på en känslomässig nivå. När ni väl börjar uppleva de positiva förändringarna så kommer det också att lyfta upp er och ni kommer att segla igenom den sista perioden av denna cykel. Hur ni reagerar är helt och hållet er sak, och det finns ingen anledning att bli absorberad av förändringarna förutom att ni njuter av er vision av framtiden. Er inställning kommer att bli ett lugnande inflytande på andra som är mindre väl informerade. Till slut så glöm aldrig bort att vi är vid er sida även om ni inte är medvetna om oss, och ni har alltid era Guider med er också. Prata med oss om era frågor och ni kommer att bli hörda, och kanske att ni kommer att förnimma vår närvaro runt omkring er.


Ert väder runt omkring på Jorden förändras och det är Moder Jord och er Sol som justerar sig till de nya inkommande energierna. Slutresultatet kommer att bli ett mer tempererat klimat utan de extrema förhållandena som ni är vana vid att uppleva. Detta påverkar inte bara er utan alla livsformer, vilka kan försvinna eller förflyttas till nya platser där det är rätt för dem. Faunan kommer också att påverkas och återigen kommer förändringarna att uppmuntra tillväxt för vissa varianter medan andra inte klarar sig lika bra som tidigare. Slutresultatet av alla förändringarna är att lyfta upp allt liv på er planet, och det som är av lägre vibrationer kommer att helt försvinna. Något mer ringa kan inte göra framsteg så vida det också inte är av högre vibrationer. Vad som händer på Jorden händer utmed hela solsystemet, men på planeter som redan hade nått en högre dimension blir förändringarna mindre utbredda.


Ni har föga påverkan på vad som händer, men ni kan hjälpa med att göra upplevelsen mindre uppslitande och traumatisk genom att fokusera er inom ert eget Ljus. Det är ofrånkomligt att det blir en högre grad av renande och inom vissa områden mer än andra, särskilt i jordbävningsområdena. Moder Jord kommer att se till att de nödvändiga förändringarna äger rum, vilket kommer att förändra topografin av sådana områden. Det betyder dock inte att det nödvändigtvis kommer att ha förödande effekter. Vi övervakar sådana händelser, och kommer att hjälpa till att göra konsekvenserna mindre allvarliga då det gäller mänskliga liv. En viss förlust av liv är oundviklig, men vi påminner er att alla själar som lämnar Jorden innan Upplyftningen gör så i enlighet med deras plan för livet. I sådana fall så har de inte förnekats möjligheten att lyftas upp utan har valt att avsluta cykeln på ett sätta som bäst passar deras spirituella behov.


Jag är SaLuSa från Sirius och talar för den gruppenergi jag representerar och vi önskar framföra att vi har stor kärlek för er. Vi kommer att göra allt vi kan för att göra de sista månaderna ut ur dualitet så lättvindiga som vi kan. Det mest viktiga är att vi kommer att se till att det avslutas med Upplyftningen.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 11 november 2010

SaLuSa 10 november, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att berätta för er att vi är i allra högsta grad närvarande på Jorden redan nu.

Det är bara det att våra baser är gömda för er, och en hel del av dem är säkra och utom räckhåll på botten av haven.

Det finns också andra djupt inom bergsmassiv som Mount Shasta, vilket är platsen där våra aktiviteter noteras.

När det är nödvändigt så kan vi sätta hos själva och våra skepp inom en mantel av osynlighet, och det finns ingenstans där någon kan gömma sig för oss, då vi reguljärt är närvarande vid Illuminati gruppernas olika hemliga möten.

Så Mina Kära, vi vet vad som är planerat och handlar därefter inom de handlings ramar som vi tillåts.

Vi tjänar i kärlek till er och i kärlek till den Högste Skaparen.
SaLuSa 10 november, 2010


Ni fortsätter stadigt framåt, och ert mål är väl inom sikte då Ljuset lyfter upp er. Denna månad utlovar en ny våg av energi som ytterligare kommer att förstärka nätverket av Ljusenergi. Gradvis så påverkar det varje själ på Jorden och höjer deras medvetande. Även de som knappt har vaknat upp till sitt sanna självt har en känsla av stimulation inom sig. De vet inte vad som händer, men känner luften som full av förväntningar och att förändringar äger rum. Efter att tålmodigt ha väntat på stora förändringar så kommer ni inom kort att komma in på det nya året som innehåller nästan alla svar som ni söker. Det kommer att bli en mycket utmanande period, då de gamla sätten kommer att falla åt sidan och på så sätt ge plats för det nya att komma in. Det blir ett år då nya höjder kommer att nås, och Människans väg klart definierad.


Kaotiska tider ligger inför er, men det kan inte undvikas när det nya går i konflikt med det gamla. Människor finner det svårt att ge upp vad de är vana vid, och förändringar inför ofta rädsla. Alla förändringar är dock nödvändiga om ni skall göra snabba framsteg när den gamla maktbasen är uppbruten. Byte av regeringar står högt upp på listan av brådskande handlingar som krävs. Scenen har nu satts och vi väntar bara på det legala sanktionerandet att träda i kraft. Det kommer att sättas upp på ett sådant sätt att det redan är ett faktum när den gröna signalen ges. Vi har planerat för detta under många år, och det finns ingen marginal för felsteg då alla möjligheter har noga tänkts igenom. Framgång är garanterad med fullt stöd från den Galaktiska Federationen.


Det finns så lite tid kvar på detta år, men innan det tar slut kommer det att klart ses att andra länder också preparerar för större förändringar. USA kan inte längre bestämma som man vill, men dess roll kommer i alla fall att vara av stor betydelse. Mörkret har omgett detta land under en längre tid och satt det på knä, men med ledare som är spirituellt inriktade kommer det att resa sig igen. En återgång till Konstitutionen kommer att äga rum samt förändringar för att införa sunt förnuft i de finansiella marknaderna. Man kommer inte längre att kunna spela med andra människors liv och egendomar, och ansvar och omsorg kommer först. Ljuset är nu så mäktigt och för samman folk, med en ny beslutsamhet att leva i kärlek och frid. Detta mål kommer att bli uppfyllt innan Upplyftningen, och expanderat för att införa harmoni och balans till var och ens liv. Det är nästan omöjligt att beskriva känslan som kommer att råda in den Nya Åldern, och att vara en fri själ frigjord från allt styrande och alla bekymmer.


Vi vet att ni tidvis kan fly in i er egen värld och njuta. Framtiden kommer dock att ger en permanent förändring, och inte bara en flyktig upplevelse av hur det kommer att bli. Var och en av er som arbetar med Ljuset för era visioner till existens, och de är inte bara här för att stanna utan också att expandera. Följ era hjärtan och låt andra se hur det är att sprida Kärlek och Ljus, och än mer viktigt hur det inför frid och serenitet. Folk attraheras till alla själar som ger ut sådana energier, och deras egna vibrationer höjs som ett resultat. Lycka är smittsamt, och ett enkelt skratt kan också lyfta vibrationerna.


Er evolution handlar om att föra mer och mer Ljus och förståelse in i era liv. Det är att sprida Ljuset där ni är, och visa andra hur de skall leva sina liv genom att sätta ett exempel. Inget kan uppnås genom att påtvinga andra era uppfattningar så bekymra er inte om de personer som föredrar att bli ledda, då det är deras val att uppleva på detta sätt. Ingen upplevelse är utan ett värde, även då det kan se ut som ett misslyckande. Att lära sig hemligheterna om kärlek förbättrar era sinnen i förberedelse inför Upplyftningen, och ni kommer att finna att Kärlek och Ljus finns i överflöd i de högre dimensionerna.


Vi från den Galaktiska Federationen fortsätter att göra våra skepp så uppenbara att det inte längre är möjligt bortförklara oss. Det accepteras nu vitt och brett att vi är av utomjordiskt ursprung, och det kan observeras att oberoende av hur närma vi kommer till er så finns det ingen risk för er säkerhet. Frågan blir då hur länge som mörkandet av vår existens kan fortsätta att dras ut. Att medge vår existens är en sak, men att förklara varför det har pågått under en så lång tid är en annan. Den verkliga sanningen kommer inte att ges, men även att påstå att det var för den nationella säkerhetens skull är helt osant, då vi aldrig har utfört några aggressiva handlingar mot er. Mörkandet av sanningen sträcker sig ända upp till toppen, och medlemmarna i Illuminati som har varit den hemliga regeringen. Så ni kan se att dörren till sanningen kan öppnas, men det kommer fortfarande att finnas försök till att dölja den verkliga sanningen till mörkandet.


Sanningen kommer dock ut med tiden, när det gäller er förståelse och uppskattning av det sista århundradet. Det kommer att vara chockerande och helt otroligt för de flesta människor. Det är inte meningen att ni skall slösa alltför mycket energi på sådana frågor, och er fokus bör förbli på er omedelbara framtid. Universums lagar är orubbliga, och var säkra på att alla själar som har varig vilseledda i sina bedömningar och handlingar kommer att stå inför sanningen om dess konsekvense. Era lagar är Människans lagar och alltför drakoniska när de ses med en spirituell förståelse. Även om det återstår bara en kort tid till slutet på dualiteten, så blir det en reformering av era lagar så att de orättvisor har skett så kan rättas till. Ni måste börja leva er sanning som en som har upptäckt Ljuset både inom sig och utanför. Bli den Varelse ni tänker er att ni kommer att bli i förberedelse för Upplyftningen, och relatera till andra på det högre planet. När ni gör så kommer ni att finna stor frid inom er, och rida ut de svårare aspekterna av förändringarna.


Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att berätta för er att vi är i allra högsta grad närvarande på Jorden redan nu. Det är bara det att våra baser är gömda för er, och en hel del av dem är säkra och utom räckhåll på botten av haven. Det finns också andra djupt inom bergsmassiv som Mount Shasta, vilket är platsen där våra aktiviteter noteras. När det är nödvändigt så kan vi sätta hos själva och våra skepp inom en mantel av osynlighet, och det finns ingenstans där någon kan gömma sig för oss, då vi reguljärt är närvarande vid Illuminati gruppernas olika hemliga möten. Så Mina Kära, vi vet vad som är planerat och handlar därefter inom de handlings ramar som vi tillåts. Vi tjänar i kärlek till er och i kärlek till den Högste Skaparen.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website: www.treeofthegoldenlight.com
Svensk översättning: Per Staffan -
www.st-germain.se

onsdag 10 november 2010

SaLuSa 8 november, 2010Vi observerar vissa individer som planerar hemliga handlingar mot er, och också våra allierade som behöver vårt skydd.
Så mycket kan vi göra utan att det ses som att vi blandar oss i era affärer, när allt kommer omkring så är vi en stor faktor i er omedelbara framtid.
Vi stöter på mindre problem då och då, men inget kan stoppa planen för er Upplyftning.Vi har inte tvingat oss på er, utan vi har gradvis skapat kontakt med många människor och satt upp många kommunikationskanaler.
Vårt uppdrag är att se till att Moder Jord är fullt redo för Upplyftning, och att assistera er när ni gör ett enormt steg in i framtiden.
SaLuSa 8 november, 2010


Händelserna utvecklar sig snabbt, men med ert sätt att se saker förefaller det sakta, då ni inte har fördelen att se den större bilden. Vi observerar vissa individer som planerar hemliga handlingar mot er, och också våra allierade som behöver vårt skydd. Så mycket kan vi göra utan att det ses som att vi blandar oss i era affärer, när allt kommer omkring så är vi en stor faktor i er omedelbara framtid. Vi stöter på mindre problem då och då, men inget kan stoppa planen för er Upplyftning. I själva verket så kommer alla själar att lämna den gamla Jorden, för att finna sin plats i enlighet med deras livs plan. De som stiger upp med Moder Jord blir de själar som specifikt har planerat att göra så, och är fullt förberedda för det. Det är ett mycket speciellt tillfälle då ni kan göra snabba framsteg med en enorm hjälp utifrån. Individer har alltid lyfts upp genom ren viljestyrka och genom att arbeta i Ljuset. Nu görs möjligheten känd till så många själar som möjligt.


Vid slutet av denna cykel kommer varje person att vara klar i deras förståelse om vad som äger rum. För ögonblicket så finns det en viss förvirring, då det finns många olika versioner av sluttiderna. På sätt och viss så spelar det ingen roll hur ni ser på det, då ni till slut kommer att gå fram på vägen som uppfyller ert förutbestämda öde. Det är dock att föredra att ni har något mål i tankarna som ni kan arbeta mot. Bli inte distraherade av andras förväntningar som ser ett annat slutresultat än ni. Ni kommer redan att undermedvetet veta vart ni är på väg, då denna kunskap redan finns inom er. Som ni nu upptäcker så var sluttiderna bekanta redan för tusentals år sedan, då de var en del av planen för er civilisation. Hitintills så tog era tidigare cykler slut med en förstörelse på grund av människans egna handlingar, men denna gång var det förordnat att cykeln skulle avslutas framgångsrikt. Det är därför som vi har varit med er på ett mer öppet sätt under det sista århundradet, och varför vår närvaro har betonats under den senaste tiden. Det är helt naturligt att vi förenar oss med er under den sista perioden av fullbordan.


Vi har inte tvingat oss på er, utan vi har gradvis skapat kontakt med många människor och satt upp många kommunikationskanaler. Vårt uppdrag är att se till att Moder Jord är fullt redo för Upplyftning, och att assistera er när ni gör ett enormt steg in i framtiden. Som uppstigna Varelser har vi också förkroppsligat många spirituella aspekter i våra kontakter med er. Det finns mycket som måste förklaras om ni skall helt och fullt vakna upp till sanningen om er suveränitet, och er existens som själar av Ljuset. Det händer nu med det inkommande Ljuset, och den resulterande förhöjningen av nivån av ert medvetande. Vi vill påstå att ni nu mycket snabbt vaknar upp och det för er till en punkt då ni ifrågasätter vad som har presenterats till er som sanningen. Under alltför lång tid har ni godmodigt låtit er själva att bli ledda i nästan alla aspekter av ert liv. Det skulle ha varit mycket bättre för er än vad ni har upplevt. Det har funnits en utstuderad plan från de mörka Tjänarna att hålla er i ovisshet om ert sanna värde och era rättigheter.


Mina Kära, ni är redan på vägen som leder mot Upplyftningen, och det finns ingen väg tillbaka till det gamla paradigmet. De som är ovissa om var deras framtid ligger behöver inte bekymra sig då ni kommer att föras in på er utvalda väg för att avsluta detta liv såsom planerat. Få kan förstå den fulla implikationen av vad som äger rum, men det blir uppklarat inom en kort framtid. Denna tid är mycket speciell och alla som är närvarande är privilegierade att vara en del av det. Glöm bort era omedelbara problem och svårigheter, då ni snart kommer att förstå hur sådana förhållanden snabbt kommer att förbättras. Vi ser hur hoppet för framtiden gör det möjligt för er att dra er ur alla uppfattningar grundade i fruktan, med kunskapen att litet eller ingenting kan skada er när ni väl omger er själva i Ljuset. Ni är mäktiga Varelser och ni inser att ni kan ta er an de mörka Tjänarna utan att falla för deras fruktan baserade taktik. Det är ni, folket, som nu börjar visa vägen och ni är inte längre bundna av dem som tror att de har makten.


Solen förändras, Jorden förändras och det är ett tecken på hur långt som förändringarna sträcker sig i ert solsystem. Vi förväntar oss inte att ni förstår hur enorma förändringarna är eller att förstå den totala effekten inom ert Universum. Kan ni för ett ögonblick betrakta mäktigheten av de Varelser av Ljuset som kan utföra sådana uppgifter. Vi förväntar oss inte att ni kan göra så vid denna nivå, då ni för tillfället har tillräckligt att sysselsätta era sinnen med inför er egen Upplyftningen. Det var dock en tid då ni själva var närvarande i de högre dimensionerna och förstod hur hierarkin fungerade. En del av er var medlemmar i de Råd eller grupper som var sammansatta av högre utvecklade Varelser, som i tjänst till mänskligheten sänkte sig ner i de lägre energierna. Så förringa inte er själva och tro att ni inte har något värde, då ni inte än känner till sanningen om er själva.


Se på er själva med er själs öga, och försök att se den härliga Varelse av Ljuset som står framför er, och kom ihåg att deras jordliga status betyder mycket lite i detta avseende. Även narkomaner och kriminella är själar som upplever på ett sätt som kommer att lyfta upp dem igen. Detta låter säkerligen underligt för er, men kom ihåg att vi pratar om lärdomar som kan fås på vägen tillbaka till Ljuset. Sådana själar behöver er kärlek lika mycket som alla andra, om inte mer. Ni har alla upplevt sådana perioder under era liv på Jorden, och det är en fråga om att behandla andra såsom ni önskar att ni själva skulle vilja behandlas. Med andra ord, släpp allt dömande och fördömande av andra, då ni inte har fakta då det gäller an annan själs plan för livet.


Tänk på livet som en ända stor lek, där alla tar sina utvalda roller. När ridån går ned går allt tillbaka till det normala, och återgår till Ljuset. Kärlek för era Medmänniskor har blivit fläckad utav de skillnader som uppfattas, vilka har hållit er isär från varandra. I själva verket så är ingen bättre än någon annan, även om det utåt förefaller annorlunda. Då ni nu närmar er sluttiderna kommer ni att inse att detta är sant, då ert medvetande nivå och förståelse kommer att högst betydligt att ha höjts upp.


Jag är SaLuSa från Sirius och vet att ni alla kommer att nå er destination, och vi från den Galaktiska Federationen är ärade att göra er sällskap.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

söndag 7 november 2010

SaLuSa 5 november, 2010Uppvisningar av våra skepp är medvetet mer frekventa och vårt antal ökar. Mörkandet fungerar inte längre, och trycket för att sanningen skall komma fram betvingar de som är involverade i att göra det.
Vi förväntar oss att avslöjandena sannolikt kommer att som senast att uttalas inom bara några få månader. Det kommer bara att bekräfta vad som redan är välkänt och kommer inte att förvåna många människor.
Vad det dock kommer att göra att göra det möjligt för folk att stiga fram och avslöja vad de vet. Det kommer också att krävas svar från myndigheterna då det gäller varför så mycket gömdes bort, och i vems intresse det gjordes.
Sådana avslöjanden kommer till slut att leda till ett ramaskri när det gäller förtryckandet av enheterna för fri energi. Detta kommer att framstå som en av de mest kriminella handlingar som har utförts, då det har förhindrat användandet av upptäckter som enormt skulle ha lyft upp kvaliteten på folks liv.
Listan på vad som har förnekats er kommer att bli oändlig, och folkets upprördhet kommer inte att hjälpas av faktumet att många framsteg har undanhållits enbart för militära skäl.
SaLuSa 5 november, 2010


Var och en av er har en enorm skapande kraft, men få inser detta och tror på sin förmåga. Ibland kommer likasinnade personer samman, och framförallt då ändamålet är ett helande så finner de en ökande grad av framgång. Sätt upp många grupper och så blir det än mer mäktigt, tills att deras intention förs framåt med en stor tankeform med extremt kraftig energi. Nästan vad som helst kan uppnås när ett starkt fokus är riktat mot objektet för era tankar. Om ni överför detta till landsomfattande rörelser så har ni praktiskt taget en ohejdbar kraft för gott eller något annat. I det förgångna har det resulterat i krig där ett land har satts upp mot ett annat och det har spätts på genom propaganda som ofta har falskt genererats.


Nu Mina Kära, som ni säger så är rollerna ombytta, då den globala rörelsen av folkmakt har infört en stor önskan att införa fred i världen. Den resulterande energin fångas upp av dem som är aktiva på den fronten, och har gett dem kraft bortom deras förväntningar. Fred och ett totalt slut på alla krig kommer nu, ja hur skulle ni kunna föra Upplyftningen in till existens om inte vibrationerna på Jorden höjdes. Eftersom ni har vunnit denna kamp så är framtiden säkrad, inget mått av förseningstaktik utav dem som motsätter sig det kommer att spela någon roll. Ni skall därför veta att oberoende av de problem som ni kanske möter så kommer de att vara kortlivade, och ni kommer snart att bli bekanta med förändringar som kommer att föra mänskligheten framåt mycket snabbt.


Få människor har undgått att lägga märke till hur saker och ting förändras runt omkring dem. Inte alla kan förstå varför så mycket ovisshet finns, men när vi öppet kan kontakta er kommer situationen att bli klar. Det finns ingen möjlighet att gå bakåt till de gamla sätten, och de blir snart historia och kommer aldrig åter. Framtiden är gyllene på mer än ett sätt, och den Gyllene Åldern lockar att infria alla de löften som har gjorts till er. Dualitet är tillräckligt verkligt, men när det väl ligger bakom er så kommer det att försvinna på horisonten som en dålig dröm. Ni kommer att bli kvar med fördelen av en enorm erfarenhet, som kan användas i tjänst till andra som inte har nått er nivå av utveckling.


Valet i USA kommer inte att förändra något som är planerad för en snar framtid. Politik är som de flesta andra viktiga frågor vilka allvarligt påverkar er, och ni kommer att helt och hållet bli omgjorda för att passa in med den Nya Åldern. Om det ägnas en liten tanke så är det klart att framsteg mot Upplyftningen inte kan gå framåt med stora steg förrän den nya vägen är öppnad. Oredan och resterna efter dualitet måste svepas bort och återställandet av Jorden fullbordad så snabbt som möjligt. Vi är fullt redo för detta och väntar bara på de rätta förhållandena för att gå vidare. Det kan inte göras utan er fulla medverkan och ert samarbete, vilket vi vet att ni kommer att ge när ni väl är informerade om er plats i vår plan.


För vår del och när det gäller andra besökare till Jorden så kan vi inte göra mycket mer för att bekräfta vår existens. Uppvisningar av våra skepp är medvetet mer frekventa och vårt antal ökar. Mörkandet fungerar inte längre, och trycket för att sanningen skall komma fram betvingar de som är involverade i att göra det. Vi förväntar oss att avslöjandena sannolikt kommer att som senast att uttalas inom bara några få månader. Det kommer bara att bekräfta vad som redan är välkänt och kommer inte att förvåna många människor. Vad det dock kommer att göra att göra det möjligt för folk att stiga fram och avslöja vad de vet. Det kommer också att krävas svar från myndigheterna då det gäller varför så mycket gömdes bort, och i vems intresse det gjordes. Sådana avslöjanden kommer till slut att leda till ett ramaskri när det gäller förtryckandet av enheterna för fri energi. Detta kommer att framstå som en av de mest kriminella handlingar som har utförts, då det har förhindrat användandet av upptäckter som enormt skulle ha lyft upp kvaliteten på folks liv. Listan på vad som har förnekats er kommer att bli oändlig, och folkets upprördhet kommer inte att hjälpas av faktumet att många framsteg har undanhållits enbart för militära skäl.


Vårt råd är att förbli lugna och kontrollera vreden med vetskap om att rättvisa kommer att skipas. Dessutom kommer ni inte bara att ges många avancerade teknologier från oss, det kommer också att vara än mer gynnande för er. Vi vill att ni blir oberoende av andra när det gäller energi för att värma era hem eller för andra behov. Universum är så fullt av fri energi och den Galaktiska Federationens medlemmar i form av Stjärnnationer använder det. Vi kommer inte att överväldiga er med allt på en gång, utan föra er in i den Galaktiska Åldern via en serie av etapper som noga kommer att förklaras.


Vi kommer att vara ganska så sysselsatta när väl kontakt är gjord, men vi kommer inte att ha någon svårighet att hantera det då vi har miljontals skepp och också personalen som behövs. Vad vi kan registrera är en gradvis minskning av rädsla då det gäller oss. Det värmer våra hjärtan då vi tålmodigt har arbetat med att skapa förtroende och vänskap oss emellan. Ingen kan förneka att vi har visat oss själva att vara av en fredlig natur, och vi har aldrig varit involverade i någon konfrontation med er. Som vi ofta har nämnt så skulle vi hellre lämna en situation som såg ut som att den skulle bryta ut i våldsamheter. Vi har gjort detta många gånger, särskilt när våra skepp har blivit beskjutna utan någon provokation från oss. Vi vet att det har förekommit incidenter med de Grå, men de är inte medlemmar av vår Federation och inte heller under vår kontroll. Det tilläts baser på Jorden via överenskommelser med tidigare regeringar i USA och det var ganska så länge sedan.


Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi ser tillbaka ser vi hur mycket fortare tiden går för er. Den kommer att fortsätta att göra så tills att ni når tidpunkten för Upplyftningen, då er upplyftning kommer att föra er in i de högre dimensionerna där allt är i Nuet. Era liv kommer att transformeras till vad som förefaller att vara en drömvärld, men för er kommer den att vara helt verklig. NI kommer att återgå till ett liv och dess erfarenheter som en gång var så bekant för er, vilket kommer att ge er en stor glädje och lycka. Vi är helt klart mycket lyckliga för er, och efter era resor i dualitet så har ni högsta grad förtjänat möjligheten att lyftas upp. Skaparen har hållit planen för er frigörelse från dualitet så att ni kan bli unika Varelser med fullt medvetande. Vi kommer då att bli som En och resa genom Universum som Galaktiska Varelser.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.setorsdag 4 november 2010

SaLuSa 3 november, 2010Energierna som kommer med avslöjandena har ökat tio gånger om, och det tvingar fram frågan så att det måste komma ut mycket snart.
Det kommer i själva verket att hända, men först måste händelseutvecklingarna låta de gamla regeringarna att avföras. Det blir då möjligt att föra in de själar som är här av den anledningen, och som i många fall har gjort sig själva bekanta.Saker och ting kommer nu till sin spets, och när bollen väl börjar rulla så går den inte att stoppa. Ibland kommer ni att finna att ny blir yra i huvudet då ni tar in informationen som skall ges till er.

SaLuSa 3 november, 2010


Många olika meddelanden bekräftar att ni är stora Varelser och vi kan inte tillräckligt betona detta faktum, för att överföra till er att ni är mycket mer än ni förefaller att vara i er fysiska inkarnation. Er uppfattning om er själva har dolts utav den slöja som har täckt er i de lägre dimensionerna. Det har hjälpts av dem som har kontrollerat er, och hållit er från sanningen. Ni har blivit ledda att tro att ni är lågt stående Varelser när ni i själva verket är suveräna Varelser, och bör behandlas som en sådan. Ni är en jämlike till alla andra själar varhelst de är i Universum. En del religiösa lärdomar säger att ni är födda med synd, men ni har ingen sådan börda. Ni har inträtt vart nytt liv med en rengjord tavla, för att gottgöra de misstag som ni begick i tidigare liv. Detta är resultatet av rättvisa lagar som inte bestraffar, men som ger utrymme för de erfarenheter som ni har valt med er fria vilja.


Er målsättning i dualitet har varit att uppleva vad helst ni önskar och när ni gör så tar ni med er ert Ljus och er Kärlek. Många av er har nu varit framgångsrika med att övervinna de negativa aspekterna av dualitet, och är nu redo för Upplyftningen. Detta fäller ingen skugga på något sätt på dem som inte än har nått en sådan nivå, eftersom ni alltid har getts så mycket tid som ni behövde för att utvecklas. Den ända faktorn som påverkar er är de periodiska cyklerna, som den ni nu avslutar. Det är nu slutet på en cykel, och en ny påbörjas som kommer att pågå i tusentals år innan den också kommer till ett slut. Det är trots detta möjligt för en själ att upplyftas vid vilken tidpunkt som helst, men det blir inte lika lätt som vid det tillfälle ni nu har med en massupplyftning. Det är ett unikt tillfälle och avslutar inte bara en solcykel på över 26500 år utan också en större Galaktisk cykel.


Mina Kära, Skaparen är i ert sätt att tänka er medvetandet av Allt Som Är och som innehåller allt liv inom sig. Er Fader/Moder Gud är skaparen av ert Universum och har ansvar för allt som händer inom det, men kom ihåg att det är vad ni skulle kalla ett experiment i Fri vilja, och ni har också ert ansvar. Vi vet att många själar inte kan förstå varför Gud inte har trätt in på Jorden, för att stoppa de mörka Tjänarna från att missbruka er och Moder Jord. Det kommer tillbaka till fri vilja och Lagen om Attraherande, och Gud kan inte blanda sig i vad ni har påkastat er själva. Gud kommer absolut att skydda andra planeter från ert agerande, som till exempel aktiverade av atomvapen. Vi från den Galaktiska Federationen har i själva verket fått ansvaret att begränsa resultatet av era tester, genom att skydda er från strålningen och atomavfall. Ni vet vid det här laget att vi har förhindrat kärnvapenkrig och möjligheten att Jorden blir förstörd. Ja, vi har gjort mycket arbete för er som ni är helt omedvetna om, och det är karaktären av vår tjänst till mänskligheten.


Vår roll har varit sådan att vi ser till att ni säkert når slutet av denna cykel, och att ni alla har möjligheten att upplyftas. De mörka kan gå hur långt som helst för att stoppa er, då deras agenda är att förslava er och ta över Jorden. Detta kommer dock inte att hända, då Skaparen har beordrat att Upplyftningen äger rum, och skall inte blandas i under några som helst omständigheter. Var förvissade om att vi har hållit vårt ansvar i detta avseende, och ni skall strax få se hela utsträckningen av hur vi har tänkt göra sällskap med er fram till sluttiden. Energierna som kommer med avslöjandena har ökat tio gånger om, och det tvingar fram frågan så att det måste komma ut mycket snart.


Liksom ni så blir vi exalterade, särskilt då det ni har uppnått och hur långt ni har kommit är mycket remarkabelt med tanke på den opposition ni har stött på. Medvetande nivåerna fortsätter att höjas, och det betyder att mer människor vaknar upp till sitt sanna självt. Inte bara det, de kräver en bättre regering som verkligen tar på sig sitt ansvar och utför sina skyldigheter gentemot folket. Det kommer i själva verket att hända, men först måste händelseutvecklingarna låta de gamla regeringarna att avföras. Det blir då möjligt att föra in de själar som är här av den anledningen, och som i många fall har gjort sig själva bekanta.


Djupt inom er vet ni att ni kommer att bli framgångsrika, men ni måste fortfarande anstränga er med att föra så mycket Ljus som möjligt till Jorden. Det kan bli tuffare, men som vi vill betona så kommer det att vända mycket snabbare än ni kan tänka er. Det var aldrig tänkt eller ämnat att ni skulle lida ända upp till slutet av cykeln. Det har i själva verket alltid varit känt att ni skulle frisläppas från kontroll av de mörka Tjänarna långt innan de slutliga dagarna. Saker och ting kommer nu till sin spets, och när bollen väl börjar rulla så går den inte att stoppa. Ibland kommer ni att finna att ny blir yra i huvudet då ni tar in informationen som skall ges till er. Det kommer att täcka er historia och vår involvering med er, och vägen som vi skall ta för att se till att Upplyftningen äger rum som planerat. En del av er kommer att förena er med oss, då andra följer sina utstakade vägar som tar dem in i de högre dimensionerna. Man kan säga att slutet av denna cykel är i själva verket början på något helt annorlunda mot vad ni har varit vana vid. Det är önskvärt och välförtjänt tack vare er ståndaktighet och beslutsamhet att framgångsrikt avsluta dualiteten. De som inte är redo för Upplyftningen tar ändå lärdomar med sig från sin erfarenhet. Det betyder att de kommer att ha ett försprång i nästa cykel av dualitet, vilken kommer att äga rum på en planet som liknar Jorden.


Utvecklingen upphör aldrig och sker i en takt i enlighet med er önskan och intention om att göra framsteg genom de högre dimensionerna. NI väljer hur snabbt ni går framåt och ni kommer att finna att ni alltid har en inre iver att gå vidare framåt. Denna samma iver driver er nu framåt, då ni har ert sikte satt på att ta möjligheten att lämna dualiteten. När de tuffa lektionerna har lärts finns det ingen anledning att förlänga er vistelse i 3:e dimensionen, och ser till nya utmaningar i de högre.


Jag är SaLuSa och glad att vara associerad med den mänskliga rasen. Ni har visat stort mod att uppleva de lägre dimensionerna, och en enorm tro på Skaparens plan för er frigörelse och Upplyftning. Jag välsignar er alla och skickar min kärlek för att lyfta upp ni underbara själar.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012