Followers

PUTIN

söndag 25 april 2010

Kära Läsare,

Mike Quinseys är frånvarande till anledning av en familjesammankomst och på grund av detta kommer SaLuSas nästa meddelande att publiceras måndagen 3 maj.

I Kärlek och Ljus
maria

SaLuSa 23-April-2010

Jag är SaLuSa från Sirius, och har märkt hur mycket ni längtar efter att bli våra vänner. Dessa önskningar skall snart uppfyllas, då det inte dröjer länge innan vi kommer att hålla varandras händer i vänskap.


Det finns gått om händelser i världen som tar upp era tankar, och om ni följer nyheterna håller ni säkert med om att det finns många oroligheter. Detta är på grund av de högre energierna som för människor ut ur sina gamla uppfattningar och söker ett nytt sätt att leva. Många har ingen aning om vad det är de söker, men låt oss bara säga att de är medvetna om att ett nytt tillvägagångssätt måste hittas. De gamla sätten har inte längre förmåga att utlova något som kommer att etablera ett nytt paradigm, som tar hand om folks behov. Ledare kommer och går och löften är brutna och de mörka krafterna har kunnat förhindra alla förändringar som de inte först har godkänt. Under många är så har deras tentakler nått ut och infiltrerat platser av högre auktoritet, och deras skrämseltaktik har hållit i schack all opposition mot dem. Mutor och utpressning har varit deras igenkänningsmärke och det har varit framgångsrikt under många år. De räknade dock inte med uppvaknandet som nu har ägt rum, och Ljuset har fått ett fast grepp om Jorden. Helt plötsligt så har det kollektiva medvetandet förhöjts och folket har återtagit makten.

Ni står nu vid rodret och för ert skepp mot Upphöjningen, och er fokus är stadig på ert mål. Inget kan nu förhindra dess framåtskridande, och när det så gör, så samlas mer själar som vaknar upp till Ljuset. En ny dag kommer då allt kommer att drivas av det, och problemen in det förgångna kommer att utrotas. Energierna för er redan mot fullbordan, och de länge förväntade förmånerna som skall lyfta er upp är redo att bli införda. Var medvetna om att mycket arbete har utförts för att se till att denna period verkligen ser införandet av de många förmåner som har förnekats er. Medan det är sant att ni har skapat er egen verklighet, så var förhoppningen i alla fall att ni vid det har laget skulle ha förändrat det genom era egna ansträngningar. Så blev det inte, utan ni övertogs av mörkret som uppslukade er värld. Med en gemensam ansträngning då vi har arbetat tillsammans har vi dock på en kort tid jordat Ljuset på Jorden och satt upp ett kraftfullt energi nät. Det är tilltagit i styrka på bara ett par år, och agerar genom kraftfulla fyrar av Ljus vid dess noder.

Ni har, Mina Kära, uppnått vad som en gång troddes vara omöjligt, och framgångsrikt försvarat er själva mot de mörka Tjänarna. Då ni skulle kunna ha lidigt samma öde som de fabel omsprungna civilisationerna Atlantis och Lemuria, så har ni istället höjt er precis i tid för att avvärja en till stor katastrof. Medan det fortfarande kommer att finnas incidenter som orsakar skada och förlust av liv, så kommer det inte tillåtas att överväldiga er. Rening är nödvändigt i vilket fall som helst, men det kommer att utföras på ett planerat sätt som tar i beaktning ert välbefinnande. När vi väl förenar våra krafter kommer ni att bli informerade om våra handlingar som vi dirigerar och bli underrättade om vad som exakt skall hända. Er säkerhet kommer främst i vårt tänkande, och vi har ett antal möjligheter om det blir nödvändigt att förflytta er.

Ni väntar tålmodigt på uttalanden som officiellt erkänner vår närvaro, och vi driver på detta, eftersom vi vill starta uppdraget som vi har kommit för att utföra. Det närmar sig ett sådant tillfälle och vi har många vänner som har mycket inflytande och som kan få det genomfört. De som fortfarande försöker att förhindra det kommer inte att lyckas, och det är i själva verket helt meningslöst eftersom vi har den högsta auktoriteten bakom oss. Vi vet att det är något slags spel som ni alla spelar i dualitet, men det har fortfarande värde som ett sätt att bli erfarna att hantera de mörka Tjänarna. Erfarenheten har testat er hårt, men här är ni nu uppvaknande till sanningen om vilka ni verkligen är.

Ridån går sakta ned för att sätta ett slut på en lång period av mörker, vilket har kraftigt utmanat er förmåga att övervinna det. Ni kommer att dra er framåt ännu ett tag, men till slut så kommer er suveränitet att ha återställts och ni kommer stolt att ha anpassat ert Ljus till kommandet av Upphöjningen och föra er in i de högre dimensionerna. Det låter lätt och det är inte alls svårt, och vi fortsätter att råda er till att fokusera er på Ljuset. Lev enligt er nya förståelse av vad ni är, och ge av er själva när ni kan. Andra kommer att följa ert exempel och ni kommer att hjälpa dem att lyftas upp. Ljusarbetare är kända för sin fredliga uppsyn och deras tjänst till andra, och många har redan uppnått denna nivå. Ni är pionjärerna av den Nya Världen och er närvaro bereder vägen för vår ankomst.

Ni kanske undrar vad vi har gjort alla dessa år sedan vi har kommit er nära. Svaret är att vi aldrig har gett oss iväg igen and den Galaktiska Federationen har permanent varit stationerad runt Jorden, med våra större skepp i den yttre ringen. Vi har haft mycket att göra med att observera er Jord och att säkerställa hennes stabilitet, eftersom som hon ”vinglar” då och då. Dessutom så registrerar vi jordskalv och justeringar görs för att minska sannolikheten för kraftiga jordbävningar. Vi har också mycket noggrant infört teknologi för att hålla föroreningar till lägre nivåer, och vi har varit särskilt oroade för effekten på er atmosfär. Genom att göra så är vi ständigt medvetna om i vilket tillstånd Jorden befinner sig, och vi kan förespå alla förändringar. Dessa har dock blivit påverkade genom de mörkas förmåga att kontrollera ert väder. För dem så är det ett vapen som inte lämnar några spår av deras inblandning, men vi känner till deras planer och agerar i enlighet med detta. Ni kanske undrar varför vi inte stoppar det helt och hållet, och vi måste säga er att vi inte är tillåtna att blanda oss i er karma och er frihet att skapa för er själva. Om ni fattar fel beslut så är det ni som får ta hand om resultatet, och det är Lagen om Orsak och Verkan som ni inkallar.

I skaparens rike finns det naturligtvis många lagar som vidmakthåller harmoni och balans, och det är genom att uppleva dem som ni blir ansvariga medborgare i Galaxen. Det är till exempel bara på senare tid som ni har börjat förstå Lagen om Intention, och det har hjälpt er med Upplyftningen. Som vi ofta är noga med att säga till er; det är där ni placerar er fokus som resultat uppnås. Ni är i allmänhet mycket lätt distraherade men ni har naturligtvis mycket som pågår runt omkring er, och det ger er än större anledning att fokusera er på vad ni vill.

Jag är SaLuSa från Sirius, och har märkt hur mycket ni längtar efter att bli våra vänner. Dessa önskningar skall snart uppfyllas, då det inte dröjer länge innan vi kommer att hålla varandras händer i vänskap.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.co

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/torsdag 22 april 2010

SaLuSa 21-April-2010

Det kommer att bli tillfredställande för oss att träffa er och veta att vi är välkomna, och att bara vara i vår närvaro kommer att övertyga er om våra ärliga avsikter mot er.Under en viss tid har ni nu insett att vad som pågår på Jorden inte gagnar er nya förståelse, och absolut inte de högre nivåerna av spiritualitet som nu manifesteras. Det är helt klart en kamp om överhöghet. Medan de mörka Tjänarna använder alla tänkbara knep för att försena det oundvikliga så svarar Ljusarbetarna pålitligt med åtgärder för att transmutera de lägre energierna och samtidigt se till att det inte påverkar deras egen höga standard. Ju kraftigare utmaningarna är desto kraftigare är svaret som kommer med Kärlek och Ljus. Ljuset är byggnadsstenen för Universum, och dess kraft ligger i renhet och högre vibrationer. Håll er i energin av Kärlek och då kan ni inte stoppas genom attacker från de mörka Tjänarna med avsikt att förhindra er från att lyftas upp. Under förutsättning att ni kan kontrollera era känslomässiga reaktioner, så finns det ingen anledning varför ni inte skulle kunna parera sådana attacker mot er. I enlighet med detta, så ju högre ni höjer er desto lättare blir det att hålla er position eftersom Ljuset ger er skydd.

Det finns goda skäl för att oroa sig för vad som händer på Jorden, men om ni är medvetna om anledningarna bakom förändringarna så utgör de inget problem. Ni kanske inte än kan se slutresultatet - renandet kommer att bli en olägenhet under en tid, men det kommer snart att ordna sig då ni ser hur det gamla förbyts mot det nya ganska snabbt. Allt är redo för en hel serie av förändringar, som kommer att rätta till effekterna av de många katastroferna som har slagit till på senare tid. Inom en närma framtid kommer det att introduceras en hel mängd of nya idéer som noga har tänkts igenom på förhand. De skall sluta gapet i er utveckling, vilken skulle ha varit långt längre kommen än vad den är nu. De men en annan agenda kommer inte längre att kunna blanda sig i vad som är ert och har förnekats er på grund av girighet och önskan om makt. De mörka Tjänarna vet att det nu är dags att packa ihop och låta Ljuset återvända till Jorden samt att sätt i gång de sista akterna av Upplyftningen.

Det var alltid tänkt så att sluttiden skulle medföra ett stop av aktiviteter på Jorden, och den tiden har nu kommit. Livets cykler är förutbestämda, och Människan kan inte besluta att stoppa dem. De sista dagarna i er nuvarande cykel är nära, och ni skall tas bort från de lägre energierna och sätta era fötter på vägen mot Upplyftningen. Inget, utom en order från Skaparen, kommer att förändra slutresultatet, och ni kan vara säkra på att er upphöjning kommer att äga rum. Alla själars önskningar kommer att påverka sättet på vilket de slutliga dagarna spelas ut, eftersom ni fortfarande skapar och er kombinerade energier bestämmer på vilket sätt de till slut inträffar. Var försiktiga så att ni fokuserar er på allt som är Kärlek, och sänk inte garden. Ni vill inte främja de som motsätter sig er, och felrikta era energier till deras gagn.

Var dag tar er närmare till början av slutet på de mörkas aktiviteter. De kommer att bli avklädda och deras makt bortagen, och placerade där de inte längre kan blanda sig i era och våra ansträngningar att återställa Jorden. Vi väntar helt enkelt på en indikation att allt är på plats för att till slut handla och få bollen i rullning. En snöboll kanske skulle vara en bättre liknelse, då när den väl har startat att rulla kommer den snabbt att växa och inte längre kunna stoppas. Motstånd till vad som är planerat kommer snabbt att svepas åt sidan, och inte därför att vi påtvingar vårt uppdrag, utan därför att det är redan överenskommet. Vad vi föreslår är det bästa för alla och det kommer att frigöra er från förtrycket orsakat av dualitet. En ny Människa är på väg att uppstå på Jorden, spirituellt begåvad med en remarkabel förståelse av vad som nu behövs för att gå vidare. En del av dem är de tidiga Indigo barnen eller Stjärnfrön, som har växt upp och är redo att tjäna er alla. De har en stor vishet och förståelse och de vet precis varför de är på Jorden vid detta minnesvärda tillfälle.

Denna speciella period var planerad för en lång tid sedan, och Himlen har skickat sina Ljusbefäl för att assistera er. Många Större Varelser är nära er och ger av sina energier för att öka mängden Ljus på Jorden. Ett misslyckande är inte ens att beakta eller ens möjligt, då Universum förskjuts in i en ny vibration och ni och er Jord är en integral del av det. Storleken av en sådan förändring är ganska omöjligt att uttrycka i ord, och det påverkar allt liv, varje Sol, planet, månar och satelliter. Även om ni är en liten del av vad som händer, så är ni speciellt viktiga för det hela. Som individer så är ni högst älskade, och eftersom ni behöver hjälp har millioner av själar från hela Universum ett finger med i er Upplyftning. Ni kanske känner er försummade vid olika tillfällen, men tro oss när vi säger att ni är i våra hjärtan, och är vördade för vad ni har tagit på er och uppnått genom att höja er igen.

Det finns tillfällen då vi har förundrats över hur envetna ni kan vara, och er beslutsamhet att lyckas har drivet er till att uppnå er nuvarande framgång. Det verkar som att ju mer de mörka Tjänarna tvingar sig på er desto mer så kämpar ni tillbaka och de får inte sin vilja igenom lättvindigt. Nu är de på väg att förlora sin makt och ni blir djärvare och ni motsätter er dem till och med öppet. Vi stöder er i högsta grad och vi gör allt för att främja er framgång. Det blir naturligtvis mycket lättare att föra in Ljuset i era dagliga liv, när vi har blivit introducerade och motståndet mot oss är avvärjt. Vi kommer att uppmuntra folk att komma samman och dela er kunskap, så att sanningen kan bli etablerad så snart som möjligt. Rädsla måste övervinnas och vårt meddelande är att vi kommer i fred och kärlek för Mänskligheten. Våra handlingar kommer att säga mer än våra ord, och vi ser framemot att hjälpa er under de sista åren av denna cykel av dualitet.

Det kommer helt klart att bli en stor lättnad för er när vi kan visa oss öppet, och ni kommer att se att vi liknar er till en så stor grad, att det inte kommer att finnas några tvivel att vi är alla En. Vi kan naturligtvis visa er sanningen bakom det påståendet och bekanta er med våra tidigare kontakter med er. Dessa har ägt rum under hundratals år, även om det enbart är under de senare åren som vi har visat oss så ofta för er. Det kommer att bli tillfredställande för oss att träffa er och veta att vi är välkomna, och att bara vara i vår närvaro kommer att övertyga er om våra ärliga avsikter mot er. I sanningen så älskar vi er alla och ser er för vad ni verkligen är, mäktiga Varelser av Ljuset som kämpar i det mörka spindelnätet som de mörka Tjänarna har vävt. Ni håller dock på att bryta er ur deras grepp och finna er själva som de underbara Varelser av Ljuset, som i urminnes tider startade en resa in i mörkret av de lägre vibrationerna.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/

tisdag 20 april 2010

SaLuSa 19-April-2010

Det är därför som ni måste vara försiktiga att inte önska skada mot en annan person, eftersom om ni är ansvariga för något åt det hållet så kommer det med alla säkerhet slå tillbaka mot er vid ett annat tillfälle. Framförallt så är detta sant då ni har att göra med sådana som är tillräckligt avancerade för att sätta upp ett skydd runt om sig själva.


Vi informerar er så ofta att allt fortskrider väl och vi menar det verkligen, då ni inte kan veta den fulla utsträckningen till vilken våra allierade och vi bereder en väg för de kommande förändringarna. Det finns en pågående drive för tvinga ett antal frågor att bli lösta, så att de som är anförtrodda att göra viktiga uttalanden känner sig säkra att göra så. Det finns i högsta grad möjligheter som närmar sig som kommer att stärka sitsen för våra allierade, och energin som kommer med det är extremt kraftig och det kommer att leda till den förväntade och nödvändiga handlingen. För varje vecka som går ser vi ytterligare ett steg framåt, och uttalandena som förväntas kommer allt närmare. Det är dags att föra fram sanningen om era många Rymdvänner och deras förbindelser med Jorden, och det kommer att sätta igång många relaterade frågor som nu är gömda för er. Det kommer också att vare behjälpliga för att avslöja vilka som ligger bakom försöken att förhindra er från att lära känna sanningen, och deras anledningar att göra så. Kampen om kontroll över er har pågått under en lång tid, och mörkret var vid ett tillfälle nästan framgångsrika. Som tur är har händelser utnyttjats för att begränsa Illuminati gruppernas förmåga att göra vidare framsteg mot sina mål. De kämpar nu för att hålla fast vid vad de har, men de smider ändå planer för att skapa kaotiska förhållanden för er. De kommer dock inte att uppnå så mycket som de ämnade, då vi alltid begränsar de troliga effekterna av deras hemliga handlingar.

Våra allierade är spridda runt om i världen, vilket är mycket passande för våra ansträngningar att framföra vår egen agenda. Vi har ett antal möjligheter när det gäller uttalandena, och det kan till slut komma från en källa som är minst förväntad. Vad som är helt klart är att det har varit mycket nära att sändas, och det är ett av de viktigaste stegen som kommer att tas å era vägnar. Det har aldrig varit vår önskan att sanningen påtvingas er, men vi vill ge er information som kommer att lindra den oundvikliga chocken som en del kommer att uppleva. Inte alla är redo att få sina trossystem skingrade genom att lära sig för mycket alltför fort.

Under senare år har vi kunnat påverka er media och TV. Vi har framgångsrikt kunnat ha vår närvaro framställd på ett sådant sätt att det reflekterar mer sanningsenligt vad det är vi utgör och vår fredliga inställning mot er. Vi har ett uppdrag som, oberoende av någon inblandning som görs, kommer att gå framåt som planerat, och vi är motiverade av vår kärlek och tjänande av Mänskligheten. Ni är för tillfället såsom våra barn, men ni kommer att växa upp i en mycket hög fart. Ju mer ni förflyttar er in i Ljuset desto mer kommer ni att nå nivåerna som vi kommer ifrån. Det å ligger oss att se till att ni färdas på vägen mot Upplyftningen, och alla förberedelser är fullbordade i tid för att inkludera Moder Jord.

Var vecka som går är också en ny möjlighet för er att höja era vibrationer, då strålar av högre energi riktas mot er från utanför Jorden. Det är en pågående process och ni kan så att säga flyta med, och gradvis bli upphöjd så att ni är redo när Upplyftningen äger rum. Ni låter helt enkelt inte er själva att bli aktivt involverade i negativiteten runt omkring er, utan sänd det istället ert Ljus och Kärlek. Ni blir mer mäktiga på detta sätt, och ni har kanske inte än uppnått er sanna potential. Det gäller till exempel läkandet av Själv och andra, och om ni känner er kompetenta varför inte testa er förmåga. Bli en kanal för Ljuset, och låt det flöda från er då ni riktar det in i auran av personen i fråga. Det är ett mycket enkelt sätt för att överföra läkande energi till en annan, eller till och med ett djur om ni så önskar. Inkludera ert läkande med ett mantra eller en bön till en Mästare eller en Ängel och så kommer de att hjälpa er.

Ni har otaliga krafter som kommer till er då ni närmar er slut tiden, och ni tar dessa med er och avancerar till än högre nivåer. Till exempel så kommer botandet att bli gjort i ett ögonblick genom kraften av tankar. Er kreativa kapacitet kommer att tillåta er att manifestera exakt vad det är ni behöver, genom ren tanke. Det blir det samma när ni behöver förflytta er någonstans, då det också kommer sig genom användandet av tankar. Ni använder er redan nu av sådana förmågor, men ni har förmodligen ringa eller ingen aning om vad ni egentligen gör. Tänk på det på detta sätt, att vad helst som ni fokuserar tankarna på kommer att reagera, och det kan naturligtvis bli av både negativa och positiva skäl. Det är därför som ni måste vara försiktiga att inte önska skada mot en annan person, eftersom om ni är ansvariga för något åt det hållet så kommer det med alla säkerhet slå tillbaka mot er vid ett annat tillfälle. Framförallt så är detta sant då ni har att göra med sådana som är tillräckligt avancerade för att sätta upp ett skydd runt om sig själva. Den personen kan bli ni om ni kommer ihåg att hålla er omgivna med Ljus och visualisera det som en kokong i vilken er kropp är säker.

Er spirituella resa under många liv når ett slut när det gäller dualiteten. Den kommer dock att fortsätta med Upplyftningen, och ni kommer aldrig att sluta att lära er när ni går igenom de högre dimensionerna. Det kommer att föra er framåt på er utvecklingsväg, tills att ni når Källan. Ni har nästan avslutat den svåra biten genom att hitta vägen igenom dualitet, och det har varit en högst utmanande tid för att nå upp mot Ljuset. Att förstå meningen med livet är högst väsentligt, och ett steg framåt som i högsta grad sätter er på er spirituella väg. Att acceptera Enheten av allt liv kommer också att lyfta er upp till en punkt av högre medvetande. Ni kan sedan uttrycka det genom att dela er kärlek och Ljus med alla andra livsformer. Ni kommer att se saker och ting i ett nytt ljus och separation kommer inte längre att vara något som ni bidrar till, och det blir onödigt för ert tänkande.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag måste säga till er; Mina Kära, att när ni kan sätta andra framför er Själva så har ni i sanning kommit långt på stigen mot Upplyftning. När ni också kan tillåta andra sina erfarenheter utan dömande och att acceptera att de kommer från val av fri vilja så har ni kommit förbi ytterligare ett hinder. Vi från den Galaktiska Federationen ser ner på Jorden, och ser negativiteten som äger rum, men vi dömer inte och vet att till slut kommer det hela att gå över och ni kommer alla att bli starkare som ett resultat av det. Under detta liv har ni förmodligen lärt er mer än vid något annat tillfälle, eftersom vibrationerna har nyligen börjat lyfta er alla upp till ett högre tillstånd av medvetande. När Ljuset växer sig alltmer mäktigt så accelererar det er personliga tillväxt, och det är en underbar syn att se Ljuset som skiner ut från Jorden där så mycket tidigare var inom mörkret.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com


The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


lördag 17 april 2010

SaLuSa 16-April-2010

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er alla och omger er i Ljuset. Med förhoppning om att ni nås av det och att ert medvetande vaknar upp till en högre nivå än tidigare.


Var själ ges möjligheten att upplösa all kvarvarande karma, och eftersom ni är i ert sista liv på Jorden så har en del av er hektiska liv. Karma upplöses normalt när de bästa förhållandena är på plats, och det sker inte nödvändigtvis i livet som direkt följer livet i vilket det skapades. Detta är en avgörande faktor som avgör er livs plan och vanligtvis är det relaterat till personliga förhållanden. Ni startar alla livet med att söka efter lycka och tillfredsställelse, men ofta blir ni besvikna. Mina Kära, om ni misslyckats att nå framgång i vissa avseenden i ert liv beakta möjligheten att detta var planerat och menat att ge lektioner som är av värde till er. När allt kommer omkring så händer inget som är viktigt för ert livs plan av en tillfällighet.

Vid vår dimensionsnivå har vi sedan länge överkommit behovet av karma, och om vi väljer fel inser vid det omedelbart och gör rättelser. För oss är personliga förhållanden baserade på kärlek och respekt för varandra. Vi inser vår Enhet med allt som är, och erkänner den gudomliga grundsubstansen som allt liv innehar. Vår försiktighet hänför sig till beslut som görs vilka påverkar många själar, såsom vår inblandning i er framtid. Slutresultatet är inte alltid klart, men baserat på vår erfarenhet och förmåga att läsa framtida möjligheter så är vi säkra på att mycket litet kan bli fel. När en avancerad civilisation blandar sig i med en som fortfarande är under utveckling, krävs mycket omsorg för att se till att det inte utgör inblandning med deras utvecklingsväg.

På Jorden har ni nästan ständigt beslut att fatta och ni bygger lätt upp karma. När ni väl förstår meningen med livet och erkänner det faktum att ni alla är En, kommer ni dock att hantera livet med en större förståelse. Detta finns inte nödvändigtvis i religiösa trossystem, då dessa ibland kan ha den motsatta effekten genom att isolera er från andra människor. Återigen så arbetar dessa själar på sin karma via sådana erfarenheter, och som en del av det hela blir varje erfarenhet ett tillägg till ert totala medvetande, vilket ackumulerar genom alla era liv.

När ni slutligen upphöjs kan ni vara helt säkra på att ni har lyckats att övervinna dualiteten, och ni kommer att ses som absoluta Mästare. Ni är bland de mest modiga av själar som har slipat ert spirituella medvetande genom att genomgå varje erfarenhet personligen. Ni kanske undrar vad som händer med dessa minnen av de negativa erfarenheterna då många har sårat er för resten av livet. Var snälla och kom ihåg att när ert medvetande förhöjs kommer ni att sätta åt sidan sådana minnen och till sist kommer ni bara ihåg era triumfer och framgångar. Ni kan i själva verket inte föra de lägre vibrationerna in i de högre nivåerna, och det är Lagen. Var helst som ni för era brustna hjärtan och nedstämdhet, kom ihåg att det inte varar för alltid och att energierna av kärlek och lycka kommer att förbyta dem.

Livet kan förefalla grymt och orättvist, men kom ihåg att ni har skapat er egen verklighet. Ni kan inte undfly den Universella Lagen, men detta kommer inte på något sätt i form av bestraffning. I själva verket så är de baserade på den mäktiga energin av Kärlek och Ljus som är livskraft för Allt Som Är. Era framsteg ligger i era händer, men som vi ofta påminner er så är vägen som ni väljer den som ni har beslutat er för. Det är i enlighet med den fria viljan som ni har blivit berikade med, så att ni inte är begränsad i era val. Ni är dock inte förväntade att nödvändigtvis veta vad som är den bästa vägen att ta och det finns alltid större Varelser med vishet och förståelse som kommer att guida er om ni ber om det. Även nu, fastän vi är fullt medvetna Varelser, så konsulterar vi dem om vi är osäkra på hur vi skall handla. Kom ihåg att det handlar om framtiden för planeter och deras civilisationer, precis som med er. Det är ett mäktigt ansvar och våra beslut måste avvägas med omsorg. Vid denna tid så står ni på vägen mot Upplyftningen, och när väl förändringarna kommer som kommer att föra in den, så måste de ta er med er med så få olägenheter som möjligt. Det är helt klart att med tanke på de förändringar som skall göras så vill vi att det skall gå smidigt och det är därför som vår plan omvärderas ganska ofta. Tidpunkten måste vara korrekt och vi kommer inte att agera förrän det kan sägas med säkerhet att det kommer att lyckas.

När ni tänker på de globala problemen som finns och utsträckningen av de förändringar som kommer får ni beakta att det är en stor uppgift, till och med för oss. Vi har dock obegränsade resurser och vi har fullt självförtroende i vår förmåga att genomföra planen. När vi väl öppet kan besöka er kommer era tvivel och frustrationer att försvinna, då ni snabbt kommer att inse att vi är Skaparens representanter på ett gudomligt uppdrag. Er framtid är förbundet med det totala upplyftandet av Universum, och ni är lika viktiga som alla andra delar av planen.

Ert deltagande i förändringarna kräver inte mer än ert engagemang med att visualisera lyckan och glädjen som de kommer att införa till allt liv på Jorden. Håll er i Ljuset och lev era liv så bra ni kan, såsom om ni redan har blivit upphöjda. Sprid kärlek och harmoni där ni går och när ni kan, och låt all negativitet passera vid sidan om er. Ni kan inte bekämpa det genom att närma er det hela på samma vibrationsnivå, utan ni höjer er utöver det och omfamnar det i kärlek. På detta sätt kommer ni att bidra till den kollektiva vibrationen på Jorden, och ni kommer att i högsta grad att hjälpa den att förhöjas. Ni kommer att finna att ju mer ni tänker och handlar i Ljuset, desto lättare kommer det att bli att vidmakthålla er plats i de högre nivåerna.

Kom ihåg Mina Kära att ni är en del av renandet av Jorden och det är ert ansvar att göra allt ni kan föra att reversera all den skada som har uppstått under många år. Vi gör naturligtvis vår beskärda del även om ni inte nödvändigtvis är exakt medvetna om vad det är vi gör. En stor del av vårt arbete märks inte och det kommer inte att ske öppet med er kunskap om det tills att vi kan arbeta tillsammans. Moder Jord fortsätter att skaka och väntar på att slutföra hennes egna förberedelser inför Upplyftningen. Det blir därför viktigt att hon tillåts att fullborda det mycket snart. Det finns anledningar, som är relaterade till er säkerhet, som håller tillbaka ett ökande av reningsoperationerna, vilka måste slutföras för att vara redo inför Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius och välsignar er alla och omger er i Ljuset. Med förhoppning om att ni nås av det och att ert medvetande vaknar upp till en högre nivå än tidigare. Många högre Varelser fokuserar sitt Ljus på Jorden och det ökar i takt med er förmåga att jorda det.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Översättare: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck

http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 ChineseNEW

http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012