Followers

PUTIN

tisdag 29 juni 2010

Hej mina vänner,


Mike Quinsey


Hej mina vänner, Såsom mina reguljära läsare vet så är jag mycket tvekande när det gäller att lansera andra människors åtaganden. Då och då så tas dock en viktig fråga upp och jag tycker att det är så väsentligt att vi gör allt vi kan för att stödja det. Dokumentet är en namnlista av Petra Samioski-Thierney för en omställning till alternativa teknologier och ett giltigt tillstånd från oss på jorden, där vi bjuder in den Galaktiska Federationen att ingripa med respekt för vår fria vilja, så att det kan komma till oss. Ni ger er röst genom att klicka på ”Petraline2010” och det blir automatiskt registrerat. Jag skulle tacka er för ert stöd. I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.Kära Vänner,

Såsom vi har lagt märke till i våra vänner så har majoriteten av människor på jorden önskan att ha permanent fred för alla länder och varelser. Det är helt klart att det kollektiva medvetandet har förändrats i en positiv riktning och att människor är medvetna om att Moder Jord har lidigt stor skada genom ett vilt utnyttjande av jorden, speciellt olja och det felaktiga användandet av makt.

De flesta av människorna har insett att vi inte ville ha dessa resultat och att vi vill införa förändringar nu och omedelbart. De önskar sig en förändring av det reella ekonomiska ”svätt-systemet” och ett aktivt stöd i omorganiserandet av planeten genom att införa alternativa energier och teknologier likväl som ett bättre hälsosystem.

De människor som tillhör den mörka sidan är nu i minoritet, men dessa mörka Tjänare är fortfarande kapabla att förtrycka de flesta av människorna genom listig manipulation av deras sinnen och fri vilja. Det är viktigt att en paritet av makt återupprättas för att avsluta de mörka Tjänarnas makt, vilken utövas genom deras teknologi och kontroll över ekonomin.

Den Galaktiska Federationen, vilket är ett sammankomst av många stjärnnationer, och som skyddar vår Vintergata, har många gånger erbjudit sin hjälp till många olika regeringar, men de har vägrat. Den Galaktiska Federationen är mer än redo att ge oss direkt hjälp med att stoppa och rena oljeutsläppet in den Mexikanska Bukten, att ta sig an den globala ekonomiska krisen och miljö relaterade skador, samt att utveckla alternativa teknologier som medför fördelar för hela mänskligheten.

”Ett giltigt tillstånd” från oss, jordens befolkning kommer att behövas och krävas för att de skall kunna ingripa med hänsyn tagen till fri vilja. På detta sätt förväntar sig den Galaktiska Federationen en kosmisk stor Namnlista, vilken kan se till att de kan komma till oss i fred. De har väntat på detta ögonblick under en lång tid, detta ögonblick, som de kallar det ”Magiska Ögonblicket” under vilket en mycket stor mängd människor skulle välkomna dem. Varje person som nu läser denna förfrågan har nu en chans att visa ansvar och dessutom chansen att skapa en positiv förändring för hela världen.

Om ni vill välkomna dem, och om det också är er fasta vilja att acceptera deras stöd, ber vi er att handla och utföra följande tre steg:

Steg 1:

Klicka på denna youtube länk, vilken på ett symboliskt sätt räknar er röst som en barometer.

http://www.youtube.com/watch?v=nE6o73SN1iESteg 2:

Klicka på länken för att skriva under en Massnamnlista

http://www.PetitionOnline.com/GF2010/petition.html
vilket kommer, om det har fått stor uppmärksamhet, att skickas till direkt till President Barack Obama i USA.

Och det mycket viktiga Steg 3:

Stöd denna aktion och vidarebefordra detta brev till alla människor ni känner, som kanske tänker som du. Glöm aldrig att vi bara är starka tillsammans och ”JA, VI KAN”.

I Kärlek och Tacksamhet,

Petra Samoiski-Tierney & Vänner

18 juni, 2010

P.S. Det skulle vara toppen, om du som är flerspråkig och har vänner som kanske inte förstår tyska eller engelska, om ni kan vara vänliga att översätta detta meddelande, med bibehållande av det ursprungliga (engelska/tyska) på slutet av mejlet. Om möjligt starta också en namnlista i det översatta språket.

(http://www.petitiononline.com or http://www.petitiononline.de/petition-verfassen)

Jag, författaren tar inte ansvar för korrektheten av denna översättning.
SaLuSa 28 juni, 2010


Vi hoppas att ha klargjort denna sak och vi vill påminna er att Avslöjandena och Första Kontakt är nödvändiga för att ge oss tillstånd och starttillstånd att officiellt landa på Jorden, och då kan vi omedelbart gå till handling.

Skaparen är den enda auktoriteten som kan ändra sådana förhållanden, och när en viss tidpunkt är nådd har vi tillstånd att själva organisera Första Kontakt. Dessa händelser kommer allt närmare, och blir mer brådskande när som förhållandena på Jorden blir allt värre.

Frukta inte eftersom Ljuset kommer för evigt att förbli med er.


Nedräkningen har startat och på det ena eller andra sättet kommer möjligheter att skapas för att tillåta utvecklingarna att avancera snabbare. Viljan att gå vidare med monumentala förändringar stöds av fler och fler bland allmänheten. Deras medvetande om vad som har hänt i det förgångna har kraftigt ökat, då sanningen cirkuleras vitt och brett. Den kan inte gömmas bort som i det förgångna, och ni är mycket mer förmögna att upptäcka de avsiktliga försöken att missleda er. Förlitan är något som har saknats under en längre tid, men det återkommer med nya ledare som tar plats i många länder runt om hela världen. Det har också gett er människor som är de rätta för tiderna ni är i, som är redo att föra det hela bortom de gamla sätten. Vi stödjer dem och våra allierade stöder dem i allra högsta grad. Det måste leda till omedelbara förändringar då tiden går så fort att handling nu krävs. Det är bekant att ert stöd växer från många olika källor och trycket har ökat på dem som är beslutsfattare.

Vårt meddelande är att ni skall hålla era sinnen, ögon och fokusering på det resultat ni önskar er. Energierna som ert kollektiva medvetande producerar är så mäktigt att det kan forma er framtid, och gör så redan nu. I själva verket så har det drivit er framåt sedan sekelskiftet, och det är nu som ni ser förändringarna som manifesteras som ni, folket, har hjälpt att skapa. Ni har krigat med de mörka krafterna och deras lömska planer, och har stoppat deras frammarsch. Allt har omvandlats, men ni kommer snart att se klara tecken på vart ni är på väg. Lyssna noggrant på dem som skiner, då de Vita Knektarna leder er alla in i en Ny Ålder. Det är deras mäktiga Ljus som bereder en väg mot Upplyftningen, och ni kommer att känna igen dem genom det arbete som de utför. Många kära själar står redo att hjälpa dem som är på frontlinjen när det gäller förändringar, och ni kan vara förvissade att det kommer att användas. Den korrekta tidpunkten är fortfarande väldigt mycket i våra sinnen, och det är ert medvetandetillstånd som är en nyckelfaktor när det gäller detta. De mörka Tjänarna hyser fortfarande tankar på att skapa kaos, och ni måste värja er mot att falla för deras spel som enbart är för att skapa rädsla bland er.

Vi kan hjälpa och vi gör så på många sätt som ni är omedvetna om, men till slut så är det ni som har sista ordet. Som tur är så har arbetet från era Guider och Mästare förberett er väl för tiden ni är i nu. Ni har gjort transformeringen från en uppsättning av stelbenta uppfattningar till sådana som är mer flexibla, och som en konsekvens så är ni mer öppna till sanningen och inte rädda för att gå vidare. Er förgångna historia visar hur ni har blivit missledda att tro på den härskande hierarkin, som har hållit er tillbaka till deras egen fördel och för makt. Nu finner ni det inte längre nödvändigt att bli tillsagda hur ni skall leva era liv. Ni är tillräckligt medvetna för att gå inom er och prata med er personliga Gud. Ta regelbundet tiden för att meditera så kommer det att gynna er på många sätt, inte minst så kommer ni att bli mer avslappnade och med färre sjukdomar. Stress har varit er värsta fiende sedan urminnes tider, men det håller på att förändras då möjligheten för ständig fred och lycka är inom ert räckhåll.

Vi säger igen att ni är suveräna Varelser och ni har av gud givna rättigheter som kommer att respekteras, och vi inom den Galaktiska Federationen kommer att leda er till det Utlovade Riket. Ni pratar ibland om att ni önskar se Himlen på Jorden och när som förändringarna införs så kommer ni att se det skapas mitt framför era ögon. Det är ert att göra anspråk på och var ni i själva verket skulle vara, då dualitet inte är ert hem utan enbart en cykel av upplevelser som aldrig var menade att vara permanenta. Det har tjänat sitt ändamål och höjt era medvetande nivåer till de högre som för er vidare mot Upplyftningen. Skaparens plan är perfekt och inom den finns fortfarande ert uttryck för er fria vilja, vilken har fört er personliga erfarenhet i den riktningen som ni har önskat. Det är nu dags att sätta punkt för den perioden, och renandet är på gång så att allt till slut kan bli återställt.

Det finns fortfarande en viss förvirring när det gäller Utomjordingar som har besökt Jorden. Det finns även bland dem som är mer informerade när det gäller sådana aktiviteter, och det kommer sig framförallt av disinformation från myndigheternas sida. Emellertid så anses det osannolikt med tanke på pratet om Första Kontakt. Vi har betonat att det refererar till öppen och officiell kontakt, men det betyder helt klart att det inte är det ända förhållandena under vilka kontakt eller besök kan infalla. Universell Lag säger att en civilisation inte kan blanda sig i utvecklingen av en annan civilisation, men kan av oss tillåtas att besöka Jorden under förutsättning att de följer vissa regler. Vad som ni ofta finner är att när sådana besök äger rum; så fort som Rymdvarelserna blir sedda så avlägsnar för snabbt sig själva. I det förgångna så har det funnits undantag angående verklig kontakt, men dessa har varit förutbestämda med tillåtelse från den som kontaktas.

Så ni kanske undrar hur det kan vara så att det pratas om Utomjordingar som har baser. Svaret är återigen att så länge de inte blandar sig i folkets angelägenheter så tillåts de att ha sådana baser, vilket vi också har. Det är vanligtvis djupt inom Jorden, eller på havens botten och säkra mot inkräktare. De är skyddade av avancerad teknologi för att hålla dem säkra från de mörka Tjänarna, vilka försöker att penetrera eller förstöra dem. Det har funnits tillfällen då privilegierade människor från Jorden har tillåtits inträde, men det handlar då om speciella undantag. Där det ofta blir förvirring är på grund av de Grå, som har haft baser på Jorden under många år under avtal med den Amerikanska regeringen. Som vi tidigare informerade er så i och med att de var inbjudna att stanna så kan vi inte tvinga dem att ge sig iväg, så vida de inte bryter mot gällande regler. Till och med kidnappningar och stympning av boskap tilläts, och denna aspekt förvirrades än mer av den Amerikanska Militären som också var involverade. Förvirringen tilltog också tack vare kortvariga sammandrabbningar mellan de två sidorna.

Vi hoppas att ha klargjort denna sak och vi vill påminna er att Avslöjandena och Första Kontakt är nödvändiga för att ge oss tillstånd och starttillstånd att officiellt landa på Jorden, och då kan vi omedelbart gå till handling. Skaparen är den enda auktoriteten som kan ändra sådana förhållanden, och när en viss tidpunkt är nådd har vi tillstånd att själva organisera Första Kontakt. Dessa händelser kommer allt närmare, och blir mer brådskande när som förhållandena på Jorden blir allt värre. Frukta inte eftersom Ljuset kommer för evigt att förbli med er.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com
Svensk översättning: Per Staffan -

www.st-germain.se


måndag 28 juni 2010

SaLuSa 25 juni, 2010Den Galaktiska Federationen står redo att agera och har aldrig varit närmare till att komma ut i det öppna, på ett sätt som en gång för alla skingrar alla tvivel om vår existens.

Uttalandena som bekräftar våra godsinta och fredliga intentioner när det gäller er behövs så att vi omedelbart kan börja ta oss an de mest brådskande problemen som ni har.


Det är så mycket som pågår att ni kunde bli förlåtna om ni tappar bort er. Det finns Människans försök att finna lösningar till era problem, och våra som inte alltid följer era. Vår syn på dem är att vi ser en hel del mer än ni möjligtvis skulle kunna förstå. Vi har en översyn över regeringsrepresentanter och alla som är direkt involverade i beslutsfattande. Vi är där när hemliga operationer planeras, och våra allierade och vi kan dra nytta från sådan kunskap. Det hjälper oss att undvika handlingar emot er, som annars skulle ha överrumplat oss. Såsom ni har lärt er, så finns det inget bättre än ett bra intelligensnätverk. För oss så har vi den extra tillgången att vi inte kan bli lurande, och vi har sätt för att avgöra om individer talar sanning. När vi står ansikte mot ansikte med er kan vi i själva verket avgöra från er aura eller läsa era tankar. För oss så kan vi läsa er som en öppen bok. Vi kan se om ni är spirituellt utvecklad och sådana själar sänder ut ett så kraftfullt Ljus. Det är detta som ni kan känna från dessa personer när de kommer nära er.

Människan är känslig för andras vibrationer, men normalt så är de flesta människor en sådan blandning att det är bara när det går åt det extrema hållet som ni kan registrera energin. Har ni någonsin passerat en annan person och känt kalla kårar i ryggen, för om ni har så vet ni också att det påvisar något otrevligt när det gäller dem. Vad är det som attraherar till varandra, om det inte är energierna som ni ger ut? Lika attraherar lika, och ni vet att ibland så kan ni ha omedelbar koppling till en annan människa, och naturligtvis också ett misstycke. När ni höjer er upp kommer ni att ha förmåga att se saker rätt, men i de högre dimensionerna så kommer själarna som ni träffar på att redan ha blivit upphöjda, och ni kommer inte att se tecken på de lägre vibrationerna. Ni kommer att helt klart se andras Ljus, och med det kommer förmågan att ”läsa” vilken stråle som de arbetar med. De Sju Strålarna är de som ni arbetar med nu, och som har ett stort inflytande på ert uttryckande av Självt.

Som vi tidigare har nämnt, så är livet i de högre dimensionerna mycket annorlunda från era erfarenheter på Jorden. Till att börja med så är ni mer Självmedvetna och vet att ni har obegränsade krafter, men ni kommer också att ha nått en nivå av förståelse av ert ansvar i detta avseende. Återigen, så är det därför ni inte kan inträda sådana nivåer, såvida ni inte har samma vibrationer. Hur skulle annars harmoni uppnås, om det fanns en sådan blandning av människor som på Jorden? Ni går från de upplysta till de icke upplysta, och Upplyftningen kommer att se till att när som förändringarna äger rum så kommer ni att hitta er rätta nivå. Ni får lov att erkänna att dualitet har pressat er till gränsen, och när ni fortfarande kan resa er upp ur mörkret så är ni i sanningen en som har funnit sitt sanna självt. Då och då, på grund av den cykliska karaktären av allt, så ges ni möjligheten att lyftas upp. Det fortsätter tills att vid ett stadium så har alla själar återvänt till Ljuset. Detta är ert öde, och det är därför som ni inte behöver oroa er för andra själars framsteg.

Alla väljer hur de vill göra framsteg på den spirituella stigen tillbaka mot Ljuset. Hela karaktären av er erfarenhet är att utvecklas, och ni har inget tryck på er för att gå framåt med någon annan hastighet än er egen fart. Det bör också noteras att det inte finns någon status förbundet med att vara av Ljuset. Folk av lägre klasser eller med avsaknad av utbildning är inte mindre Varelser, utan bara i en roll som ger dem erfarenheter som de har valt. De placeras ofta i liv där de arbetar nära med Moder Jord, och så mycket kan läras från dem. Det enkla livet kan föra er närmare sanningen än rikedomar, som kan ta er varsomhelst och köpa allt ni öskar er, med den finns inget substitut till förstahandserfarenhet.

Vid det här laget har ni levt så många liv på Jorden att ni har, så att säga, gjort hela rundan, och det finns mycket lite kvar för er att uppleva. För många av er så betyder det att spela ut de sista dagarna och preparera för Upplyftningen. Ni bör kunna känna om ni har uppfyllt ert livs plan, då ni i så fall inte känner något tryck på er och avslappnade även under dessa tider av turbulens. Ni har kommit en bit på vägen mot de högre nivåerna och ni har detta anlete av självförtroende och vetande. Er fredliga uppsyn och avslappnade inställning till livet hjälper andra lugna ner sig och söka sina egna lugna hamnar. Utan något ställe att dra sig tillbaka till och kunna finna stillhet där det går att meditera, kommer stressen i livet att ta sin skörda del.

Mina Kära, det är lätt för oss att tala som ting som är underliga för er på Jorden, men enbart därför att vi helt förstår karaktären på era problem. Vi har levt med er och kan förstå smärtan och ängesten som ni har upplevt. Vi har i själva verket försökt att lindra det genom att skicka er vår Kärlek och vårt Ljus, och att lyfta upp er vid era ögonblick av nedstämdhet och ledsamhet. Vi beundrar helt klart era alla för att ni tar på er de utmaningar som dualitet kommer med, då det var känt hur hårt det skulle bli. Faktumet att ni under hela vägen har fått hjälp, tar inte på minsta vis bort ert mod och er uthållighet när ni möter svårigheter. Ni har stridigt för era själar och har klarat av alla testerna och nu står ni stolt vid dörren mot Upplyftningen.

Den Galaktiska Federationen står redo att agera och har aldrig varit närmare till att komma ut i det öppna, på ett sätt som en gång för alla skingrar alla tvivel om vår existens. Uttalandena som bekräftar våra godsinta och fredliga intentioner när det gäller er behövs så att vi omedelbart kan börja ta oss an de mest brådskande problemen som ni har. En del ledare föredrar att närma sig oss till gagn för alla, medan andra är obenägna att ge upp sin makt och rikedomar de har tillägnat sig. Till slut kommer dock förändringar att göras för att avsätta dem som inte har allas intresse i hjärtat. Vi förenar oss med er när det finns en överenskommelse för vårt kommande, och redan så finns det ett stort antal människor som nu vill arbeta med oss. I annat fall så är utsikterna bleka, och ett totalt sammanbrott av ert samhälle kommer att äga rum såvida ni inte tar er an hoten som finns.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan inte undvika att känna mig både ledsen och förvånad att efter att vi har erbjudit vår hand i vänskap så har det blivit tillbakavisats. Vi vet dock att sådan vägran inte rättvist representerar sinnesstämningen bland folket i dagsläget. De skulle gladeligen välkomna oss in i deras hem, och är redo att sätta press på sina representanter för att få i gång förändringarna.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey -

www.treeofthegoldenlight.comSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012