Followers

PUTIN

fredag 31 december 2010

SaLuSa 31 December, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger med full säkerhet att 2011 kommer att bli ett historiskt år, som tillsammans med 2012 kommer att finnas i minnet under många år som kommer.

Gör vad ni behöver göra i ert dagliga liv med vetskap om att den Galaktiska Federationen är del av en enorm organisation från Ljuset, och kommer att se försäkra er trygghet.
SaLuSa 31 december, 2010


Vilket högst extraordinärt år som ni nu lämnar bakom er, ett som var fullt av löften som inte helt och hållet har infriats såsom ni hade hoppats. Men trots detta så närmar ni er progressivt de oundvikliga förändringarna som börjar bli nödvändiga för att motväga kollapsen av ert samhälle. De kommer i grevens tid och mycket är nu på plats och väntar på möjligheten att komma fram. Oberoende av vilka kvarvarande upplevelser som ni fortfarande måste gå igenom så blir vägen ut uppenbar och det kommer att galvanisera många människor till handling. Även de som inte fullt förstår vikten av dessa kommande tider börjar känna att förändringar är förestående. Vad som är än mer viktigt är att de kommer att inse det är nödvändigt att föra er in i en mer stabil period, vilket kommer att låta folk som är motiverade av Ljuset att komma fram. Ni kommer att behöva fast ledarskap, och de som kommer att träda fram har redan blivit identifierade. Tack vare deras kända sympatier för förändringar så kommer de att ses som ärliga och pålitliga människor. Det kommer inte ha några problem att samla runt omkring sig själar av liknande karaktär, vilka också är upplysta.


Vår närvaro i ert luftrum fortsätter att bli uppmärksammat och det är svårare än någonsin för de som förnekar oss att vända sig bort från sanningen. Avslöjandena blir på vissa sätt något av en antiklimax, då ni har blivit vana vid att se oss i himlen. Vad som kommer att stimulera ert intresse är frågorna som kommer upp då det gäller varför ett sådant hemlighållande fortsatte under en så lång tid. En sak kommer att leda till en annan och sanningen kommer så småningom att komma ut. Det kommer att bli både en överraskning och en chock för människor när de får reda på att kontakt med utomjordningar har ägt rum under många, många år. Ena avslöjandet efter det andra kommer att fylla er nyhetsmedia, som inte längre kommer att hållas tillbaka av de krafter som tvingade dem att förneka eller förlöjliga oss och våra rymdskepp under en så lång tid.


Det kommer snart att bli helt klart att vi kommer för att hjälp er att hantera förändringarna och föra oss alla samman så att vi förenade kan gå framåt. Sanna fakta kommer att göras kända för er angående Upplyftningen, och varje själ kommer att få all möjlighet att förena sig med er på denna resa. De som väljer annorlunda kommer också att informeras om vad som framtiden har att erbjuda dem. I Skaparens Kungadöme så ges alla själar samma kärlek och samma möjlighet att utvecklas. Ingen kommer att prefereras då framgång hänger på era egna ansträngningar och av ert eget val. Ibland kanske ni inte känner er särskilt speciella, men vi kan försäkra er att ni uppskattas mycket, och är älskade för ert mod i och med att ni erbjöd att uppleva dualitet i de lägre vibrationerna. När ni så gör utför ni en stor tjänst för andra som någon gång i framtiden kommer att gynnas av detta. Andra själar kan uppleva genom er och behöver inte själva ingå i dualitet.


Så vad skall hända under 2011 kanske ni undrar och vi kan säga att vid slutet av året kommer vi att arbeta tillsammans. Våra allierade kommer att ha kommit ut öppet och det kommer att finnas organiserade grupper som arbetar enligt planerna för att återinföra er frihet. Med detta kommer det att finnas möjligheter att involvera fler av er i återställandet av Jorden, och hjälpa dem som finner sig själva mitt upp i fysiska förändringar. Landningar av våra skepp kommer att påbörjas och öppen kontakt kommer att påbörjas, men det kommer att göras försiktigt så att ni inte blir överrumplade eller att de störa de som finner det svårt att acceptera oss. Som ni måste inse så finns det mycket att göra för att första etablera en passande ram runtomkring er som kan hantera problemet, vilket kommer ifrån kollapsen av det mesta som har blivit en del av ert liv.


Ni kommer att höra mer om själar som bor i den Inre Jorden, som är bekanta för er som Agarterna. Innan Lemuria föll så lämnade de deras hemland och fortsatte sin utveckling genom att förflytta sig till den Inre Jorden. De är nu vid ett utvecklingsstadium då de har förflyttat sig till en högre medvetandenivå, och de kommer att vara en del av öppen kontakt när de riskfritt att göra så. De har mycket att erbjuda och kommer att assistera i ert slutliga förberedande för Upplyftningen. Tillsammans med vår närvaro så kommer ni inte att vara i avsaknad av något över huvud taget, som skulle behövas för att se till att er resa kommer att slutföras i enlighet med era behov. Skiftet från det gamla systemet på Jorden kommer att göras så smärtfritt som möjligt, men det är omöjligt att förhindra att många av er kommer att vara mitt i förändringarna. Ni kommer bara att lämna Jorden innan Upplyftningen om det redan är en del av er plan, så det är nödvändigt att ni förstår att varje själ har valt sin väg mot nästa etapp i sin utveckling.


För de som bara nyligen har fått reda på vad framtiden erbjuder så kommer det att krävas ett lugn tillvägagångssätt gentemot förändringarna. Det skulle vara lätt att bli förvirrad och kanske rädd, och vi vill att ni vet att vi är väl medvetna om vårt ansvar till dessa människor. Kommunikation står högt upp på vår lista och vi kommer att se till att våra sändningar sker runt om i världen, och håller alla välinformerade om vad som behövs och hur dessa behov tillgodoses. Det är hastigheten av förändringar som kommer blända er, då allt står redo för en hel rad av förändringar när de nya regeringarna väl är på plats. Politiken kommer att gå igenom ett renande så att den ed som svors inför folket hålls, och att de som väljs för sådana positioner är spirituellt motiverade att tjäna. Det blir ingen mer korruption och allt handläggande sker öppet och de som är involverade hålls ansvariga inför folket. Det blir en regering för folket och av folket som kommer att återgå till Konstitutionen, och att säkerställa er frihet och suveränitet.


Lättnaden efter ert frigörande från de mörka Tjänarna och deras målsättning av total kontroll kommer snabbt att föras in till en underbar känsla av lycka och glädje. Ni kommer att uppleva en ny era av samarbete, och lita på de som leder arbetet med att föra er in i sista etapperna av en framgångsrik Upplyftning. Pålitlighet är något som har saknats sedan urminnes tider, då det åter och åter igen har ljugits för er och era rättigheter togs sakta bort från er. Tro oss, de kommer sakta att återställas och ni kommer att behandlas som en som är älskad och beundrad. Vi är inte legosoldater och inte heller har vi kommit för att ta över på Jorden, då det förhåller sig helt motsatta eftersom vi har skyddat er mot de plundrande Varelser som har sådana intentioner.


Jag är SaLuSa från Sirius, och säger med full säkerhet att 2011 kommer att bli ett historiskt år, som tillsammans med 2012 kommer att finnas i minnet under många år som kommer. Gör vad ni behöver göra i ert dagliga liv med vetskap om att den Galaktiska Federationen är del av en enorm organisation från Ljuset, och kommer att se försäkra er trygghet.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 30 december 2010

SaLuSa 29 December, 2010

Vi kan lova er att 2011 blir handlingens år och att 2012 blir som en följd desto mer lugnt, och när väl scenen är satt så kommer hela processen för att få er i full beredskap för Upplyftningen att gå mycket fort.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att den Galaktiska Federationen är mån om att öppna en officiell första kontakt med er.

Gå framåt i fullt förtroende då vi är fullt och fast med er i denna slutliga fas av er resa.

SaLuSa 29 december, 2010


Då ni närmar er det Nya Året så säger ni i praktiken adjö till det gamla systemet av kontroll och fångenskap. De håller på att kollapsa då det inte längre har kraften att upprätthålla det särskilt mycket längre. Ni ser därför tillbaka på det sista året av dualitet såsom ni har upplevt det under årtusenden av tid. På något sätt och vid någon tidpunkt så var det tvunget att ta slut och bereda vägen för de nya energierna, som håller på att spricka fram och de kan inte hållas tillbaka under obegränsad tid. När detta händer så kan kaoset växa till sig, men se bortom det och till er frigörelse från slöjan av mörker, så att ni kan bjuda in Ljuset att fullt och fast bli etablerat på Jorden. Vi stödjer er fullt med dessa betydelsefulla förändringar och ni kommer snart att se en ny och bättre riktning i era liv. Ni kan inte och kommer inte att bli förnekade er seger över de mörka Tjänarna, då Ljuset är den mäktigaste energin på Jorden.


Om vi ser framåt så kommer 2011 att bli ytterst minnesvärt och kommer till slut att skriva om Jordens historia. Sanningen kommer att komma ut från alla håll, och er förståelse kommer att bli sådan att ni inte kommer att tolerera några försök att återgå till de gamla sätten. Som ett kollektiv så har Mänskligheten en omättlig kraft genom de högre medvetandenivåerna, och vad ni hitintill har uppnått är tack vare er alla. Uppvaknandet är på god frammarsch och kommer att öka med en allt högre hastighet, och resulterar i öppnandet av fler människors ögon för var de bör placera sitt fokus. Det är den fredliga revolutionen som alltid skulle hända, och det är helt och hållet för sent för dem som motsätter sig det att stoppa dess snabba framfart. Förändringarna kommer verkligen att påbörjas under 2011 och er väg mot Upplyftning kommer gradvis att läggas på plats, så att ni är förberedda för det slutliga året av 2012 då ett stort lyft uppåt kommer att inträffa. Då och bara då kommer ni att ha lagt bakom er alla återstående rester av det håll som dualitet hade på er.


De högre vibrationerna påverkar redan många av er, och om ni reflekterar på det så finner ni att ni alla är nu mycket lugnare och mer kapabla att hålla ert fokus än ni var tidigare. Vibrationerna kommer att fortsätta att öka i intensitet och då året fortlöper så kommer ni finna att det blir lättare att assimilera dem. De kommer att föra er framåt då tiderna blir mycket påfrestande, när fysiska förändringar på Jorden kommer att äga rum utav nödvändighet. Moder Jord måste avsluta hennes eget renande i god tid och det kommer ofrånkomligt att medföra en del avbrott. Vi kommer dock som alltid att observera er Jords aktiviteter, och precis som vi har i det förgångna kommer vi att lindra effekterna det har på er. Medan detta händer kommer den viktiga frågan angående era finansiella problem att tas upp, och ert livsmönster kommer börja förändras. Ni kommer att bli ivriga deltagare i många planer, vilka kommer att hjälpa att övervinna den tidigare bristen på framgång då det gäller ert dagliga liv. Vi kommer att se till att ni hoppar in i det nya paradigmet och drar nytta från dessa tillgångar som ni har blivit förnekade. Mitt i förändringarna kommer era liv att bli mycket lättare då levnadsstandarden kommer att högst väsentligen förbättras.


Kom ihåg att vad än era kommande erfarenheter blir så har ni vetat i förväg vilka möjligheter som planerades för er. Var och en av er har en roll att spela och är lika viktig för det hela, även fast bara en del kan ta den centrala platsen. Er framgång med att ha kommit så här långt och besegrat de mörka Tjänarna, är än mer anmärkningsvärd då ni inte allt för länge sedan var i farozonen att bli helt överkörda av dem. Ni ser nu slutskedet på försöken att hindra förtroendet i de som stöder er, vilket också inkluderar oss. Trots sådant agerande så förblir dock era intentioner starka att uppnå de resultat som kommer att återställa er suveränitet. Ni är like mycket ansvariga för slutresultatet som vi är, om inte i själva verket än mer, då vi inte har kommit för att göra det åt er. Det är er framtid som nu skapas och oberoende om ni inser det eller ej så kan ni utöva er makt att skapa den på det sättet ni vill. Upplyftning är ert mål, men det finns många potentiella vägar som kan följas för att komma dit.


Så ni kommer att se att 2011 kommer att bli en blandad kompott, men resultatet i det stora hela blir er ökade beredskap och inte bara för sluttiderna utan den fortsatta vägen uppåt mot än högre dimensioner. Det kan ses som att upplyftandet från den tredje dimensionen av dualitet till den fjärde och femte dimensionen av större Ljus är en milstolpe i er utveckling. Dessutom, då ni kommer att lyftas upp i era fysiska kroppar, så är Upplyftningen en unik händelse i ert Universum. Följaktligen har ni mycket att uppleva som blir mycket tillfredsställande. Det finns så mycket att se framemot att förändringarna bör ses enbart som steg på vägen som tar er till det förlovade landet. Skaparens ord bär den mäktiga energin av tillfredsställelse, och inget kan förhindra att sluttiderna äger rum som ni har blivit informerade om.


Vi kan lova er att 2011 blir handlingens år och att 2012 blir som en följd desto mer lugnt, och när väl scenen är satt så kommer hela processen för att få er i full beredskap för Upplyftningen att gå mycket fort. Dessutom när sanningen om ert förgångna väl är avslöjad så kommer ni att känna er mer attraherade till oss, då vi har haft ett finger med i spelet då det gäller er genetiska utveckling. Det har gjort det möjligt för er att växa i medvetande till nivåer som väckte upp er till ert sanna självt. Ni började också finna att ni hade all kunskap inom er, och kunde ta ett personligt ansvar för er spirituella utveckling. Detta kommer också att gå framåt med stora steg i den senare delen av denna cykel. Många institutioner blir nu tvungna att omvärdera sina positioner i denna föränderliga värld, och en sak är säker, om de inte går med flödet så kommer de att stagnera och tillslut falla samman. Detta är en anledning till varför de mörka Tjänarna inte har någon väg ut, då de inte kan eller är villiga att förändras. Till slut så kommer bara det som är av Ljuset att bli kvar, och allt annat kommer att försvinna då inget av de lägre vibrationerna kommer att ha någon plats på den nya upplyfta Jorden.


Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att den Galaktiska Federationen är mån om att öppna en officiell första kontakt med er. Allt finns på plats för en sådan händelse, och vi kan justera in oss till alla behov i sista minuten. Tidsfristen för detta har nästan tagit slut, så på det ena eller andra sättet förväntar vi oss att avslöjandena blir globala under det första kvartalet av det kommande året. Gå framåt i fullt förtroende då vi är fullt och fast med er i denna slutliga fas av er resa.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

fredag 24 december 2010

SaLuSa 22 december, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius och bara en av en enorm grupp av själar precis som ni, engagerade att se till att ni får alla möjligheter till att lyftas upp.

Vår plan har nått en punkt av manifestation som mycket snart kallas till agerande.

Våra allierade står redo och då era medvetandenivåer fortsätter att förhöjas så närmar sig tidpunkten för full fart framåt.

Ni känner att så är det och er intuition kommer att låta er veta, när det är tid att vara redo för förändringarna att påbörjas, vilket kommer att starta en ny era i era liv.

Vet att vi kommer närmare varje dag, och vi ser framemot att göra oss själva kända till eR.

SaLuSa 22 december, 2010


Då de som firar denna festliga tid ser framemot att komma samman med familj och vänner så växer känslan av lycka och glädje. Människor är otroliga att finna förmågan att göra så medan samtidigt uppleva svårigheter med de mer alldagliga problemen i livet på Jorden. Det är inte förvånande för oss att ni kan göra så, då ert naturliga levnadstillstånd är en önskan att leva i frid och skapa lycka runt omkring er. Det är tur att även om betydelsen av Julfirandet har gått förlorat för många människor så skapar idén en god stämning när ni kommer samman för att fira och att det bästa i er kommer fram. Det är en påminnelse om Ljuset av era sanna själva som kan träda fram och lyfta upp er. Oron och bekymmer som ni normal bär med er sätts åt sidan och kärlek sväller över, vilket når hjärtat av så många av er.


På ett sätt så är den traditionella anledningen för ert firande oviktig, men det påminner er i alla fall om födelsen av en Världsledare. Jesus kom för att visa som ett exempel att det är möjligt att leva ett liv engagerat att på det mest fulländade sättet visa Ovillkorlig Kärlek. Han illustrerar att när ni kan finna kraften i hjärtat att älska allt liv och även de som motsätter sig er så är det möjligt att skapa balans och harmoni. Jesus kom inte för att skapa kristendomen, och hans lärdomar var för alla oberoende av deras personliga uppfattningar. Att hans kraftfulla kärleksenergi fortfarande förblir på Jorden är en tribut till hans förmåga att manifestera en sådan hög vibrationsnivå när det fanns så mycket mörker runt omkring. Han talade om den Ända Guden som varje själ är förbunden med och framförde idén att alla är En inom den energin.


När vi öppet kan prata med er måste vi nödvändigt ta upp frågor som religiös förståelse. Det är så viktigt att ni gör er av med dessa uppfattningar som har infiltrerat de sanna lärdomarna som är av Kärlek och Ljus. Det kan bara finnas En Sanning även om den kan uttryckas på ett antal olika sätt. I det förgångna har prästerskapet svartsjukt skyddat sin makt, och försökt att hålla sina anhängare fångna i deras egna lärdomar och tolkningar av skrifterna. För att motbalansera sådana sätt har ytterligare lärdomar införts som betonar idén att finna det sanna självt inom sig. Var och en av er bär sanningen med er, men på grund av kampen att gå framåt i situationer där ni kontinuerligt möter dualitet så är ni mer ofta förvirrade och oförmögna att göra framsteg. Detta, Mina Kära, är den utmaning som ni har tagit er an för att utöka er förståelse, och samtidigt utvecklas genom att upptäcka Ljuset inom er. Många vägar har lett er till er nuvarande förståelsenivå och med fördelen att kunna inkarnera in i olika kulturer så har ni upplevt dess trossystem i första person. Vad ni har lärt er finns fortfarande inom er på en undermedveten nivå, även om ni inte kan komma ihåg det i detalj.


Ni har kommit långt för att anlända till en sådan viktig tid som avslutningen på denna cykel. Ni bör vara ganska väl utrustade för att ta er an de slutliga utmaningarna som är involverade, och Upplyftningen bör ganska lätt falla på plats inom ert sinne. Stor ansträngningar görs absolut för att hjälpa er att höja er medvetandenivå, och ingen kommer i sanningen att kunna påstå att de var förnekade möjligheten att upplyftas. Det finns ingen strävan att pådyvla saken på er, men när ni väl är intresserade så finns det så mycket information tillgänglig om ni tar på er ansvaret för att se er omkring. Ert internet är fortfarande en källa för er med en enorm mängd av information, även om där också finns möjligheter till missbruk av de som medvetet har för avsikt att vilseleda och förvirra er. Detta är då er förmåga att vara urskiljande kommer in och om något inte stämmer med er så sätt det åt sidan eller släpp det helt och hållet.


Livet finns i överflöd överallt och existerar på många nivåer och ni börjar just att accepterar den möjligheten. Eftersom allt liv kommer från Källan så följer det att förutom det yttre utseendet så har det samma kapacitet för att utvecklas och Ni bör förvänta er att finna Varelser med mycket liknande medvetandenivåer och förståelse, även om en del har utvecklats mycket längre än ni för tillfället har gjort. Vi från den Galaktiska Federationen och liknande organisationer såsom de olika råden är ett sådant exempel och då vi för länge sedan har funnit vårt gudssjälvt så erbjuder vi oss själva i tjänst till er. Normalt sätt skulle vi undvika direkt kontakt då det är väsentligt att tillåta utvecklande civilisationer att finna deras egen väg mot förståelse och upplevelser som de väljer. Det skulle vara ganska så oriktigt om i önskan att assistera er så ändrade vi er utvecklingskurs, och det är därför som vi ofta förklarar för er att vi kan inte uppfattas som att vi blandar oss i. Det är annorlunda när Skapelsens Herrar ger oss tillåtelse att göra så, då det är dem som planerar era cykler.


Allt som händer på en Universal nivå är för att föra allt liv mot de högre nivåerna av Ljus och Kärlek. Det är del av er erfarenhet då ni reser tillbaka till Källan, då inget står stilla och allt förs konstant uppåt och framåt på detta sätt. De mörka Tjänarna utvecklas också, och liksom de flesta själar i dualitet så går de från en sida till den andra som en del av deras resa för att förkovra sig från sina erfarenheter. Kom ihåg att ni lever ut en illusion, och att den är holografisk i karaktär och är mer som ett stort spel av liv. Ni kanske kommer och går då ett liv efter det andra passerar, men då ni har oändliga liv så kommer ni alltid att överleva oberoende av era utmaningar. Alla dessa frågor kommer att bli vidare förklarade, men vi vill undvika att gå för långt för fort. Er förståelse tjänar mest på ett frisläppande av ett stadigt flöde av information. Nu när tiden går allt fortare och tar slut när det gäller er nuvarande cykel så måste vi dock öppna upp er till de nivåer av sanning som kommer att göra det möjligt för er att kasta av er alla dessa uppfattningar som i största sannolikhet skulle bromsa er utveckling.


Jag är SaLuSa från Sirius och bara en av en enorm grupp av själar precis som ni, engagerade att se till att ni får alla möjligheter till att lyftas upp. Vår plan har nått en punkt av manifestation som mycket snart kallas till agerande. Våra allierade står redo och då era medvetandenivåer fortsätter att förhöjas så närmar sig tidpunkten för full fart framåt. Ni känner att så är det och er intuition kommer att låta er veta, när det är tid att vara redo för förändringarna att påbörjas, vilket kommer att starta en ny era i era liv. Vet att vi kommer närmare varje dag, och vi ser framemot att göra oss själva kända till er.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

måndag 20 december 2010

SaLuSa 20 december, 2010


Den skickar i ökande utsträckning allt mer energi till er än någonsin, och det hjälper er att expandera era medvetandenivåer.

Vi är Alla En och delar vår kärlek med er alla.

SaLuSa 20 december, 2010


Vi är glada för er alla då den festliga yran växer runt er. Det för till er ett välbehövt avbrott från stringensen och kraven från det alldagliga livet. Det bevisar att om ni så önskar kan ni skapa en energi runt omkring er som är opåverkad utav de lägre vibrationerna. Det skulle vara så härligt om ni kunde behålla denna högre nivå långt in i det Nya Året. Vi vet dock att våra meddelanden och andra liknande inte når alla, och då förändringarna utvecklar sig så är många rädda inför framtiden. Det är här ni som informerade Ljusarbetare kan hjälpa andra, om inte på något annat sätt än att se till att de förstår att det bara är ett tillfälligt tillstånd. Slutresultatet kommer att lyfta er hela civilisation upp till högre nivåer som inte tidigare har upplevts.


De gamla sätten är inte längre lämpliga för stigande själar som har valt vägen mot Upplyftningen. Ni har mer eller mindre lärt er alla lärdomar som ni kom för att uppleva. NI kan därför tillämpa er själva på att göra ett nödvändigt avbrott med allt som är associerat med dualitet. För er fullt in i den fokuseringspunkten och genom att centrera er själva så blir ni mindre förhindrade och distraherade från vad som pågår runt omkring er. Låt bara händelserna finna sin egen nivå och ge våra allierade en möjlighet att inta plats. Ett antal slutresultat närmar sig nu, och avslöjandena ser fortfarande ut som om de blir de första att manifesteras.


Den allmänna atmosfären är nu en där det har blivit vanligt att finna artiklar och meddelanden om oss. Vi ses inte längre som främlingar, utan som era Rymdvänner och det har varit ett av våra mål under en längre tid. Vi har blivit tvungna att övervinna förutfattade uppfattningar och avsiktlig felinformation om oss, och förvirring då det gäller de Grås aktiviteter, vilka inte är medlemmar av den Galaktiska Federationen. Vi har viss sympati för dem då det gäller belägenheten av deras civilisation som var i farozonen att dö ut. I deras desperation har de dock format avtal som inte är i bästa intresse för er utveckling. På Jorden så innebar inte intelligens eller förståelse av avancerad teknologi nödvändigtvis att det används för rätta tillämpningar. Girighetens makt har varit dominerande på Jorden och det är bara genom inblandning från Gudomliga Varelser som ni har räddats från total förstörelse.


Då ni tidvis har känt er försummade och lämnade att klara er på egen hand så skulle ni bli enormt förvånade om ni verkligen visste hur Ljusets krafter har nära följt er genom dualiteten. De har kommit från många olika nivåer och också från avancerade civilisationer såsom vår, vilka har kommit närmare er än de flesta. På ett personligt plan har ni dessutom alltid haft era Guider och skyddsänglar närvarande, och då det har varit nödvändigt så har de skyddat er genom varje liv. Kalla på dem om ni behöver hjälp och var säkra på att de kommer att höra er. Hjälp kommer ofta på oväntade sätt så kräv inte hjälp på ett visst specifikt sätt över ett annat, utan lämna alla möjligheter öppna. Kom också ihåg att tid inte är ett problem bortom Jorden, så gensvar kan inträffa när som helst och när de gör så blir det rätt för vilka behov ni än har.


Det sista ordet i alla era aktiviteter och erfarenheter handlar om vad ni nu planerade att göra. Även de så kallade negativa lär sig erfarenheter som ni kom överens om innan ni inkarnerade. Det är därför som vi på en annan nivå som berör er civilisation inte kommer att blanda oss i såvida vi inte ges ett gudomligt tillstånd. Ni kanske därför förstår varför vi ibland måste stå tillbaka och tillåta att era skapelser för löpa ut. Vad skulle i själva verket vara meningen med det om ni inte såg den fulla effekten av era önskningar och intentioner. Det slutliga upphörandet av cykeln av dualitet kommer att bli slutet av en tidsepok med många slag mellan mörkret och Ljusets krafter. Ni har dock undermedvetet varit medvetna om att oberoende av hur lågt vibrationerna föll så skulle ni bli segerrika. Nu kommer ni uppleva hur de sista dagarna mycket snabbt öppnar er upp till Ljuset.


Var fortfarande på er vakt då de sista aktiviteterna från de mörka Tjänarna spelas ut, och som vi så ofta ber er, bli inte rädda. Hela tiden när ni håller Ljuset oberoende om ni inser det eller ej så transmuterar ni de lägre energierna överallt där ni går. När tusen efter tusen personer gör så är effekten så mycket högre och bara detta är ett sätt att tjäna Ljuset. NI kan alla spela en roll och tro oss att varje bidrag är lika värdefullt som ett annat. Ni kanske är individer med ert eget sinne, men ni är i vilket fall som helst en viktig del av helheten och vad ni gör påverkar alla andra. Hur fort ni går framåt är därför bestämt av er själva.


Det kan inte förnekas att de hårda tiderna fortfarande kommer att äga rum, eftersom ni inte på något annat sätt kan uppleva nedgången och fallet i er civilisation. Er belöning genom att vara här och uppleva det är att ni också kommer att vara en del av förändringarna genom att tjäna era medresenärer. En dag kommer ni att se tillbaka och känna er så privilegierade att ha varit en del av det. Vid det laget kommer ni att ha glömt bort de svåra tiderna och utmaningar ni har ställts inför. Det kommer då under rubriken ”erfarenhet” och ni kommer att ha höjts till en hög medvetande nivå som ett resultat av det. Det är därför som många andra själar gladeligen skulle ha förenat sig med er, men de var inte redo för en sådan tuff utmaning. Ni är speciella, oberoende av om ni tror på det eller ej, och snart kommer ni att återvända till de nivåerna som är era verkliga hem. Börjar ni nu förstå hur magnifikt Ljuset är som genomtränger Allt Som Är, och Kärleken som Skaparen har uttryckt i allt som har skapats för era upplevelser. Era sinnen med begränsningar skulle förståeligt ha svårigheter med en total uppfattning, men då ni växer in i Ljuset så kommer det att expandera.


Jag är SaLuSa och jag kan säga er Mina Kära, att vi liksom ni börjar bli uppspända då sluttiderna kommer mycket snabbt. Se hur tiden har tagit fart, och ni har bara att betänka hur åren har gått snabbare än någonsin sedan Sekelskiftet. Men om det inte hade varit för ert expanderande medvetande skulle ni kanske inte ha upplevt det på detta sätt. De är alla tecken på att dramatiska förändringar äger rum, och ingen är större än de som händer på grund av er Sol. Den skickar i ökande utsträckning allt mer energi till er än någonsin, och det hjälper er att expandera era medvetandenivåer. Vi är Alla En och delar vår kärlek med er alla.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

söndag 19 december 2010

SaLuSa 15 December, 2010


Det är mörkast innan gryningen och ni har nått en punkt då ingen återvändo finns för de mörka Tjänarna, då Ljuset strålar sin väg in i era liv.

I era hjärtan är ni sådana älskvärda Varelser, men inte alltid med förmåga att uttrycka er själva. Ni har så många tabun i era samhällen att även att visa kärlek för någon kan misstolkas som att ha andra avsikter.

Det finns så mycket kärlek som följer med er på er resa och vår kärlek är inget undantag.
SaLuSa 17 december, 2010


Det är mörkast innan gryningen och ni har nått en punkt då ingen återvändo finns för de mörka Tjänarna, då Ljuset strålar sin väg in i era liv. Ni har nu erkänt förändringarna för vad de är, och att de är väsentliga om ni skall uppfylla era drömmar och önskningar. Det är nödvändigt att övervinna det otillfredsställande sätten som liven levs, vilket begränsar ert fri sätt att uttrycka de som ni i själva verket är som suveräna Varelser av Ljuset. Det är också nödvändigt att renandet fortgår både inombords och externt, tills att de sista resterna av de lägre vibrationerna är bortförda. För närvarande bör ni sysselsätta er med ert Självt, och fokusera er på vad ni behöver för att höja era vibrationer. Vi i den Galaktiska Federationen tar hand om den större bilden och arbetar på att ändra själva basen för ert samhälle. Att avlägsna alla väl etablerade system är inte lätt, särskilt då vi planerar att göra det med så få avbrott i era liv som möjligt. Den noggrannhet vi har använt oss av för att preparera er för förändringarna visar sig nu framgångsrika, och våra allierade är nära till total beredskap och redo att sätta igång.


Vi beundrar ert tålamod och hoppas att det är därför att ni förstår vad som är innefattat i att föra er framåt. Det kommer att pågå till den sista biten på denna cykel, och det är bara med Upplyftningen som vi helt kan slappna av. Det finns så mycket att göra och vi rensar vägen från hinder och inblandning från de mörka Tjänarna. Inte alla som motsätter sig planen för Upplyftningen är negativa, och ert val av fri vilja är fortfarande det viktigaste beslutet som ni kommer att göra då det gäller sluttiderna. Helt klart är att de bland er som har ett öppet sinne är mer sannolika att se det gynnsamma med att göra de ansträngningar som krävs för att ta ett enormt steg in i framtiden. Det är dock er gudomliga rättighet att utvecklas i en hastighet som passar er och det är ingen som pådyvlar Upplyftningen på någon. Lagen om Attraherande opererar oberoende om ni är medveten om den eller ej, och via den kommer ni att finna att ni följer det som är passande för era behov.


Livet är mycket mer än vad ni har tillåtits att uppleva. Ni har hållits i mörkret då det gäller sanningen om er själva, och er potential att återvända till Ljuset. Trots att ni till denna grad har blivit vilseledda så har ni undermedvetet känt att det finns mer i livet än ni har gjorts medvetna om. Ni har aldrig förlorat er törst för sanningen eller upphört att söka efter den, och när som fler själar av Ljuset har förenat sig med er på Jorden så har vibrationerna sakta höjts upp. De har kommit från olika civilisationer som för länge sedan har förflyttat sig in i Ljuset, och har förberett sig för att uppleva mörkret som ni har försjunkit in i. Det är blivit vad ni kanske kallar ”en kalldusch” att lämna de upplyftande energierna och harmonin som existerar på deras hemplaneter bakom sig. Detta är i tjänst till er, deras medresenärer som söker sin utvecklingsväg. Upplyfta själar är väl medvetna om er stora uppoffring då ni accepterade att uppleva dualitet. De kan se ert Ljus och behandla alla själar likartat utan förutfattade meningar eller vara dömande.


Även nu om ni kunde se alla andras auras så kunde ni läsa signaturen som indikerar vibrationsnivån som de är vid. Klara och ljusa färger är tecken på någon som har en högre vibration och är mer utav Ljuset, medan diffusa och oskarpa färger är ett tecken på en mindre utvecklad själ. Varje färg har en specifik betydelse och de som förstår dem kan säga mycket mer om själens personalitet. Auran ändras med känslorna och kan lysa upp med kärlek och lycka, eller bli trasig och förvriden från ilska och hat. Detta är förklaring till att ha en känsla om en annan person när ni tar emot deras vibrationer. Ni kommer att se från detta att ni är på ett naturligt sätt attraherade till andra själar som bär på liknade vibrationer som er egen. Ni kommer likaväl att bli bortstött från någon som är mycket annorlunda från er själva.


När ni väl har lyfts upp kommer ni att bli så känsliga att ni kommer att läsa varandra och bara sanning kan uttalas. NI kommer automatiskt att veta när någon säger något som är mindre än sanningen. Vitsen är att vid dessa höga nivåer så är själarna naturligt sanningsenliga och bedrar inte varandra. Dessutom kommer ni att ha förflyttat er bortom önskan att döma andra och alla själar accepteras för vad de är. En sådan förståelse kommer sig ifrån att höja era vibrationsnivåer och många på Jorden kan bekvämt leva sina liv i enlighet med detta. Mycket få bland er har friheten att känna till den inre själen och livsplanen för en annan person, och det är därför omöjligt för er att känna till vad som betingar deras val av erfarenhet. Det är anledningen till att ni ofta uppmuntras till att inte döma eller fördöma en annan själ. På Jorden har ni era egna lagar, men de hjälper inte nödvändigtvis de som påverkas av dem och de handlar ofta bara om bestraffning.


I era hjärtan är ni sådana älskvärda Varelser, men inte alltid med förmåga att uttrycka er själva. Ni har så många tabun i era samhällen att även att visa kärlek för någon kan misstolkas som att ha andra avsikter. Sådana problem kommer inte att existera när ni väl har lyfts upp då ni vet att på sådana nivåer så är allt av Kärlek och Ljus. Allt inom de högre dimensionerna är inom kärleksvibrationen och det skapar en helt lycklig omgivning som har samklang med allt annat inom den. Det är friden som er själ strävar efter som inte finns på Jorden, där lycka ofta bara är en flyktig upplevelse. Löftet om Upplyftning är någon mycket speciellt och om ni fullt förstår vad det betyder så kommer ni att anstränga er själva för att göra allt ni kan för att vara redo. Det är i själva verket mer än den största chansen i livet, det är unik möjlighet att permanent lämna dualiteten. Det är förtjänat och det ges inte oberoende av en själs framsteg eller personliga önskningar. Det är erkännandet av Allt Som Är, och Samheten som existerar mellan alla former av liv. Det är Ovillkorlig Kärlek som kröner er med ett Kristet Medvetande.


Jag är SaLuSa från Sirius och hoppas att vi har hjälpt att väcka upp många själar till deras sanna självt, och inspirerat dem till att anstränga sig att lyfta sig själva ut ur dualitet. Många kommer att stanna med Moder Jord, för att vara med henne på den nya Jorden som nu tar form. Liksom ni så förbereder sig hon för Upplyftningen och kommer att kärleksfullt att fortsätta att ta er med sig. Det finns så mycket kärlek som följer med er på er resa och vår kärlek är inget undantag.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.selördag 18 december 2010

SaLuSa 15 december, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att vad som väntar er är kan nästan inte beskrivas i ord, eftersom ni har lite att jämföra med.

Himmelskt kanske är lämpligt, men era idéer om det är jämförelsevis förmodligen mycket begränsade.

I sanningens namn så finns det mycket lite likhet till vad ni har upplevt på Jorden.

Vi talar om att jämföra en fysisk existens med en som är gudomlig, och som strålar med Kärlek och Ljus.

Ni kommer att känna denna energi runtomkring er och allt svarar på det genom att ge ut fridfulla och mjuka vibrationer så att allt är i harmoni.
SaLuSa 15 december, 2010

Utan tvivel så ser människor som är mitt i det kaos som råder möjligheten till förändringar och för att föra in något mycket annorlunda från vad ni tidigare har upplevt. De som är skyldiga till detta kaos blir nu identifierade, och de har inte mycket att erbjuda för att göra saker och ting mer acceptabla för er. Mer av samma sak är ingen lösning eftersom problem är globala, och de som kan se vad som krävs är ofta isolerade röster bland er. Det är folket som driver på för förändringar som för bort the gamla och otillfredställande sätten. Till slut kommer själar att träda fram som har den rätta inställningen och förståelsen.

Som alltid så är det vad ni nu fokuserar er på som kommer att manifestera, och i det avseendet så leder vi er till att tänka ambitiöst då inget är omöjligt vid tider som dessa. Vi vill absolut inte att ni känner att ni dömda till att leva under ett evigt kaos, då detta inte är framtiden som ödet säger ni skall uppleva. Manuset har skrivits, och med gudomlig auktoritet så är vi här för att se till att allt går som planerat. Då andra söker eller tror på en annan verklighet så är det deras fria vilja som fungerar så att det kan välja vad de önskar. Då Upplyftningsprocessen dock fortsätter att bli mer uppenbar så finns det mer själar som har förmåga att tillåta och välkomna det oundvikliga. Allt är förbundet med era växande nivåer av medvetande, vilka gör det möjligt för er att se mer klart vart allt är på väg.

Om vi beskrev denna nuvarande period som kritisk så skulle det inte vara en överdrift, men ni har inget att oroa er för då allt som behövs för att få allt på rätt spår finns på plats. Som alltid så övervakar vi alla aspekter av era liv, då ni är en ny framträdande civilisation som aktivt skall förena sig med den Galaktiska Federationen. Era framsteg kommer att bli snabba när de inledande stegen för att introducera oss i era liv väl kan genomföras. Det är nödvändigt att ni tar de viktiga besluten att acceptera oss, och i stort sett finner vi att ni nu är mycket mer öppna till tanken om vår närvaro tillsammans med oss. Slutet på dualitet kommer att bli ett underbart tillfälle då alla era drömmar uppfylls, och vad ni kanske har trott var omöjligt kommer in i era liv. Fred finns högt upp på er lista, då ni nu inser att ni under århundraden har blivit utnyttjade som brickor i det krigsspel som har ruinerat era liv. Dessa tider är nu förpassade till det förgångna och kommer aldrig tillbaka.

Även om ni kommer att förakta de som har lett er in i er nuvarande situation var snälla och kom ihåg att dualitet har tillåtit alla uttryck för individuella önskningar. Det har varit en period av utmaningar, när de mörka Tjänarna har haft samma möjligheter som alla andra. För mycket länge sedan var ni mindre medvetna om ert gudomliga arv och leddes att falskt tro på nödvändigheten att ära er egen grupp i stället för att bli en med varandra. Separation blev mer utbrett och dominerandet och förtrycket av andra grupper var hur det var under den perioden. Det har tagit en enorm kostnad av liv och det är enbart på senare tid och som ett resultat av två Världskrig som ni vaknat upp till idén att det finns mer tillfredsställande sätt för att leva tillsammans.

De gamla sätten har visat sig vara lukrativa och gynnsamma för en liten elit som har haft befäl över er. Nu när deras intentioner har blivit kända så har deras ambition att utöka deras styre över i praktiken upphört. När ni börjar plocka upp bitarna inser ni att det inte kan återställas i enlighet med det gamla paradigmet. Det tjänar inte längre era behov, och kan absolut inte ge basen för det nya som kommer fram nu. De kommande nästa stegen framåt kommer att ge er hopp för framtiden och det har noga planerats. Vi vet att ni behöver se vissa bevis som kan visa er vägen framåt, och det kommer med avslöjandena. Det kommer att frigöra många själar till Ljuset som till slut kan träda fram och vi skall stå bakom dem för att se till att de är skyddade. Sedan kommer ni att bevittna en hel lång serie av händelser som är uppradade, vilket kommer att göra det möjligt för er att surfa framåt mot den Nya Åldern.

Alla era behov är kända och alla förberedelser har redan gjorts för att se till att ni lyfts upp och ut ur de sista resterna av dualitet. Makt kommer att ges till de som kommer att använda det på ett vist sätt och till det bästa för alla, och inte bara de få. Hopsamlandet av rikedomar kommer så småningom att bli ett onödigt mål då det kommer att bli jämnt fördelat, och ni kommer inte att råda brist då det gäller era behov. Det finns och har alltid funnits tillräckligt för alla att åtnjuta en hög levnadsstandard. Ni har blivit ledda att tro annorlunda, så som ni också har blivit manipulerade att tillfredsställa Illuminati önskningarna att kontrollera alla aspekter av era liv. Deras mål är att hålla er beroende av dem och det har fungerat under en lång tid, men de ses nu för vilka de verkligen är.

Det är ni, folket, som nu har makten att bestämma er egen framtid och ni är villiga deltagare i slutspelet som nu håller på att spelas ut. Inse att undermedvetet så har ni alltid vetat att det skulle bli en framgångsrik avslutning på denna cykel. Det planerades sedan urminnes tider, och på grund av detta så har ni skyddats från inblandning utifrån som skulle ha lett till er undergång. Jorden är en vacker planet som urskiljer sig bland många som omger er, och när den är återställd så skall ni se den i sin fulla härlighet. Det kommer att bli passande att ni och Moder Jord kommer att lyftas upp tillsammans i det Ljus som kommer med er. Ni kommer att vara ganska så annorlunda från vad ni nu är, när ni har rest er upp till mycket högre nivåer av medvetande. Det kan förefalla att ni har en sådan kort tid för att preparera för upplyftningen, men Skaparens plan är oklanderlig och kommer att föra er framåt till de högre dimensionerna av absolut glädje och lycka.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att vad som väntar er är kan nästan inte beskrivas i ord, eftersom ni har lite att jämföra med. Himmelskt kanske är lämpligt, men era idéer om det är jämförelsevis förmodligen mycket begränsade. I sanningens namn så finns det mycket lite likhet till vad ni har upplevt på Jorden. Vi talar om att jämföra en fysisk existens med en som är gudomlig, och som strålar med Kärlek och Ljus. Ni kommer att känna denna energi runtomkring er och allt svarar på det genom att ge ut fridfulla och mjuka vibrationer så att allt är i harmoni.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.seonsdag 15 december 2010

SaLuSa 13 december, 2010Jag är SaLuSa från Sirius and känner ett brinnande behov från själar som lider, men var säkra på att vi är redo att lindra era förhållanden så snart vi kan gå vidare med vår plan.

Vi själva guidas av än högre Varelser, och vi respekterar deras förmåga att se exakt vad som behövs utföras, och den korrekta tiden för att göra det om det skall bli en komplett framgång.

Vi skickar er vår kärlek och välsignelse som alltid och även om ni är omedvetna om det så gör vi mycket för att reducera effekten av de problem som ni nu upplever.

SaLuSa 13 december, 2010


Släpp aldrig er vision av framtiden eftersom då ni och andra använder era skapande krafter så hjälper ni att se till att det blir manifesterat. Ni är alla medskapare och det har gällt från den tiden då ni förde er in i de lägre dimensionerna. Ni behövde guidande för att applicera era energier till det sanna fungerandet av Ljuset, då ni blev så avskurna från ert verkliga självt. I de lägsta vibrationerna födde de dem som inte var av Ljuset, och de drog upp planer för att hålla er fångna. Ljuset förnekades inte möjligheten att försöka att nå er, och Varelser av Ljuset vandrade på Jorden för att föra själar samman för deras upplysning. När det fanns enbart föga kommunikation mellan folk så var det svårt att sprida Sanningen, och det stötte på stort motstånd från dem som hade tagit makten.


Guds makt erkändes, men förklarades som en serie av energier som tilldelades individuella Gudar utav en mänsklig eller djurliknande uppsyn. Detta var mycket uppenbart under den Egyptiska perioden, vilket är varför som Farao Akenaton introducerade den Allena Guden av Solen. Det var i ett erkännande av det bidrag som den gjorde med att föra in de högre energierna till Jorden. Det var början på ett nytt koncept och förståelse av gudomligheten, vilket skapade ett nytt flöde av energi vilket lade grunden för erkännandet av den Allena Guden. De gamla uppfattningarna var fortfarande starkt hållna och överlevde tills att individuella lärare inkarnerade på Jorden. Jesus var en och hans lärdomar resulterade i jordandet av mäktiga Ljusenergier, vilka har förblivit på plats till denna dag. Många förvridningar av hans lärdomar ägde rum och även idag finns de i de ortodoxa kyrkorna.


När Upplyftningen nu närmar sig så var det nödvändigt att väcka upp folket till sanningen, och nya spirituella grupper som det Teologiska Samfundet blev till. Deras ändamål var att göra folk uppmärksamma på Jordens sanna historia och att förklara existensen av Gud och de högre makterna på ett sätt som kunde bli förstått. De Spirituella Kyrkorna kom till och kontakter med de högre enheterna och mottagande av kanaliserade meddelanden, vilket uppdaterade de gamla lärdomarna. Det är nu vanligt att se hur de tas emot varje dag, men som med alla källor av sanning så har det blivit infiltrerat med avsiktlig disinformation. Det är här som ni måste vara mycket urskiljande med vad ni accepterar och vara säker på att det är i harmoni med er. Vi påpekar regelbundet att ni bör använda er intuition och då ni blir mer medvetna blir det lättar att erkänna de sanna lärdomarna.


Det är inte vår plats att mer än nödvändigt påverka er, då ni är ansvariga för era egna val. Vi lägger helt enkelt bara fram hänvisningar åt er för vägen framåt, och vi fokuserar oss på att preparera er för Upplyftningen. Detta är helt klart viktigt då tiden går allt fortare och ni inte har alltför lång tid kvar för att fatta era beslut då det gäller vilken riktning ni tar. Skillnaden nu mot förr i tiden är att ni hjälps med att växa i medvetande och det är sant att ert medvetande nivå har växt enormt under de sista cirka 50 åren. Allt har varit en del av en noga planerad plan för att få er att göra framsteg, så att ni ges alla möjligheter till att vara redo för det slutliga upploppet.


Ni står på randen till att se stora förändringar och de viktigaste kommer med avslöjandena eftersom ni då kommer att lära er i detalj exakt vad som planeras och det kommer att leda er till Upplyftning. Det kommer också att bli en gemensam ansträngning som är en spirituell upplysning och medvetande om hela processen av förändringar så att den Nya Åldern kan påbörjas. Det går långt bortom 2012, och som ni nu har fått reda på så kommer ni strax att ta det första steget av många, vilket kommer att föra er tillbaka till de högre dimensionerna. Slutet på dualitet innebär med nödvändighet bortförandet av de mörka Tjänarna, och såsom alla andra själar kommer de att finna att de förflyttas till en vibration liknande den som deras nuvarande. Själar som har valt att förbli inom den nuvarande dimensionen har en vibration som inte gör det möjligt för dem att höjas högre. Universums Lagar kommer att uppfattas som passande och rättvisa, och Gud fördömer inte och inte heller bestraffar Gud själar som inte än har vaknat upp till deras sanna självt.


Om ni kan undvika tankar av rädsla då det gäller den omedelbara framtiden så kan ni ta er igenom förändringarna med ringa ansträngning och inga av de lägre vibrationerna kommer att kunna nå er. Var och ens upplevelser kommer att bli personliga i enlighet med hans eller hennes situation och karmiskt ansvar. Så ni var säkra på att vad som än händer med andra själar så kan ni vara säkra på att det kommer att ha varit en del av deras planerade erfarenheter. Många kommer att gå till andra sidan innan Upplyftningen och om de i alla fall skulle ha varit en del av processen så kan de göra så från de Astrala planen till vilka de kommer att föra sig till efter döden. Allt detta är naturliga händelser så vitt ni kan se, men det gäller bara de lägre dimensionerna. När ni väl har lyfts upp så finns det inget som döden, såsom ni förstår det. Ni kan i själva verket bestämma när er tid har tagit slut och föra er med lätthet från en kropp till en annan.


När ni har uppnått ett högre medvetande så kommer ni att ha mycket mer att säga till om då det gäller hur ni utvecklar er. Ni kan till exempel återkomma till de lägre dimensionerna som en form av tjänst till andra eller att födas in i en ny civilisation. En del av er är redan medvetna om att ni kommer att stanna i er nuvarande och förena er med den Galaktiska Federationen och resa i Universum med oss och fara varhelst som våra tjänster behövs. Vi har våra hemplaneter, men tillbringar ofta den mesta av vår tid med att leva på våra skepp som har absolut allt som kan behövas för en bekväm existens. I själva verket så duplicerar en del av dem exakt hur det ser ut i vår hemmiljö och ni kommer att finna städer inom de större Moderskeppen. Att utvecklas är allvarliga saker, men det kan också vara ett stort äventyr. När ni väl har blivit Varelser av Ljuset så är det helt naturligt att ni skulle vilja ge till andra, och hjälpa dem igenom deras utvecklingsprocess.


Jag är SaLuSa från Sirius and känner ett brinnande behov från själar som lider, men var säkra på att vi är redo att lindra era förhållanden så snart vi kan gå vidare med vår plan. Vi själva guidas av än högre Varelser, och vi respekterar deras förmåga att se exakt vad som behövs utföras, och den korrekta tiden för att göra det om det skall bli en komplett framgång. Vi skickar er vår kärlek och välsignelse som alltid och även om ni är omedvetna om det så gör vi mycket för att reducera effekten av de problem som ni nu upplever.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

måndag 13 december 2010

SaLuSa 10 december, 2010


Framtiden kommer att byggas på Sanning, Kärlek och Ljus och det kommer absolut inte finnas någon plats någon mindre. Det är grunden för en fredlig och glädjerik existens som kommer att finnas där för varje själ som lyfts upp.

Inget som för närvarande håller ned er kommer att bestå värst mycket längre och vi av den Galaktiska Federationen är redo att utföra de nödvändiga handlingarna för att ändra på era förhållanden. Vi kommer att starta i toppen och föra bort de som kontrollerar era liv, och har utsatt er för ”fängslande” när ni med rättighet skulle vara en fri själ för att uppleva som ni väljer.

Kom ihåg Mina Kära att vi spirituella Varelser och är En med er. Det faktum att ni kallar oss Rymdvarelser är bara en indikation på att vi är mycket mer avancerade än ni är vid denna tidpunkt. Det finns Lagar i Universum som vi lyder och vi agerar alltid som era handledare och för att skydda er.
SaLuSa 10 december, 2010


Sanningen kommer ut på de mest oväntade sätten och det är del av de föränderliga tider ni lever i. Det spelar ingen roll hur många gånger som de vilka har något att dölja försöker att sätta stopp på läckan, sanningen kommer ut. De slutliga svaren kommer när tiden kommer för oss att prata direkt med er. Åsikter och dömande har ingen påverkan på sanningen, men när vi tar oss an sådana frågor kommer vi att backa upp det med oförnekliga bevis. Vi kan gå tillbaka i tiden och avslöja precis vad som ägde rum, och inte bara det vi kan bevisa vilka som var involverade. De mörka Tjänarna vet att detta är riktigt, men strider emot den klara slutsatsen att de kommer att stå till svars för vad de har gjort, och ingen kan och inte på något sätt undvika rättvisan. I själva verket så behöver ni inte lägga ned alltför mycket energi på att söka sanningen, då den i sin goda tid kommer att vara där för alla att skåda. Vi skulle hellre att ni istället fokuserade er på förändringarna och visualiserar att de ägde rum med ett minimum av fara för liv.


Vi har hela tiden påmint er om hur mäktiga ni är och när ni kommer samman i en gemensam sak så kan ni förändra er verklighet. Många av er ger redan av er tid för att föra in fred till er planet, och hjälpa Moder Jord. Då fler av er vaknar upp så tar det hela fart och så kommer det att fortsätta ända fram till Upplyftningen. Det finns inga sätt att stoppa det fria flödet av information eller att permanent dölja sanningen. Framtiden kommer att byggas på Sanning, Kärlek och Ljus och det kommer absolut inte finnas någon plats någon mindre. Det är grunden för en fredlig och glädjerik existens som kommer att finnas där för varje själ som lyfts upp.


Då ni kommer närmare det festliga firandet så kommer känslan av glädje att övervinna oron och bekymren som kommer från ert dagliga ansvar. Det är önskvärt för att ge er lindring från de annars så stressade omständigheterna som många av er lever under. Att fokusera sig på de positiva sidorna av livet kommer att föra er genom de utmaningar som finns kvar, tills att ni upplever ett regeringsskifte och inser att en ny energi introduceras. Det är en energi som för folk upp till en högre vibration, vilken lovar att övervinna de svåra situationerna, vilka har satt er i livet med mindre lycka än ni behöver. Inget som för närvarande håller ned er kommer att bestå värst mycket längre och vi av den Galaktiska Federationen är redo att utföra de nödvändiga handlingarna för att ändra på era förhållanden. Vi kommer att starta i toppen och föra bort de som kontrollerar era liv, och har utsatt er för ”fängslande” när ni med rättighet skulle vara en fri själ för att uppleva som ni väljer.


Er vackra Jord är i fokus för mycket uppmärksamhet från runt omkring hela Galaxen, och händelsen som är Upplyftning följs noga på grund av hur unik den är. Det är ett sällsynt tillfälle då en civilisation kan lyfta upp, som i ert fall Moder Jord. Ni assisterar varandra, även om det största inflytandet kommer från utsidan. Mäktiga energier riktas i ökande takt mot Jorden, och förändringarna inom er ökar i takt. Då ni blir större Varelser av Ljuset så attraherar ni än mer Ljus och kommer till slut att ha renat er själva från de lägre vibrationerna. Ni har ett helt underbart tillfälle att klara upp all återstående karma, och mycket av det angår var ni placerar er fokus. Tankar är energi och med tillräcklig makt så kommer de att manifestera, så det är en utmaning för er att hålla dem inom allt som är av Ljuset.


De mörka Tjänarna leker med Stjärnportar, men om de inte är försiktiga så kommer de att aktivera dem och tillåta att enheter av lägre energi kommer igenom. Dessa portar är ett sätt att ta sig in och ut från er Jord, och vi har hitintill skyddat er från direkt inblandning. Vi har en barriär av skydd runt er Jord, så att besökare enbart kan ta sig in i er atmosfär via oss och om vi tillåter det. Detta är nödvändigt då andra avancerade civilisationer utforskar Universum och är nyfikna på er och er planet. Det finns andra som är rebeller som skulle försöka att dra nytta av ert sovande tillstånd och brist av kunskap. Sådan inblandning tillåts inte då en civilisation precis är på väg att lyfta upp sitt medvetande och just på väg att flytta sig in i Ljuset. Fri vilja har sina begränsningar och det är ett heligt beslut. Så ni kan se att vi fungerar på fler nivåer då det gäller er och vårt uppdrag är att utan faror fullborda denna cykel.


Kom ihåg Mina Kära att vi spirituella Varelser och är En med er. Det faktum att ni kallar oss Rymdvarelser är bara en indikation på att vi är mycket mer avancerade än ni är vid denna tidpunkt. Det finns Lagar i Universum som vi lyder och vi agerar alltid som era handledare och för att skydda er. Vi vill se att er suveränitet återkommer, vilket är er med rätta, och det skall bli så. Under många århundraden har ni gradvis begränsats och på ett sätt så att ni inte har lagt märke till hur den har tagits bort från er. Som tur är så vaknar ni nu upp och ser kanske för första gången hur mycket ni har kontrollerats och begränsats i era rörelser. Terrorismen har skapats för att kunna föra in en hel hop av drakoniska lagar och skulle inte existera i en civilisation som har funnit sin fred. Krig har hållit i ett tillstånd av behov och stress och skapade fiender på ett onödigt sätt. Detta håller dock på att ta slut och ni kommer att uppleva full frid och lycka innan slutet av denna cykel.


Ni har allt att se fram emot och våra löften till er kommer att bli uppfyllda. Var dag så kommer ni närmare till de första handlingarna som kommer att avslöja hur långt vi har kommit med att se till att era fängelsevakter inte längre kan utöva den makt de har haft över er. Deras ondskefulla tentakler har sträckt sig långt och har påverkat nästan alla aspekter av era liv. Deras styre är dock nästan slut och de är redan rädda att de inte kan undvika vedergällning. De är lika ansvariga för sina handlingar som alla själar som har kommit från Ljuset. Gud kan inte drivas med och även om de Mörka har gått emot Guds Lagar så hålls de fortfarande i Kärlek och Ljus. En dag kommer de att få en ny möjlighet att övervinna karma och påbörja en resa tillbaka till Ljuset. Ingen själ överges eller fördöms till skärselden, det är bara det att de vägrar att acceptera Ljuset inom sig och att skapa det själva.


Jag SaLuSa från Sirius och känner mig privilegierad att tjäna er kära själar när ni behöver en hjälpande hand. Uppgifterna framför oss kommer snabbt att bli avslutade då vi kommer att samarbeta som ett lag med ett ända ändamål att uppnå Upplyftningen.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

SaLuSa 8 december, 2010

Jag är SaLuSa från Sirius och exalterad över att vi är så nära att presentera oss för er.

Det kommer att vara ett fantastiskt tillfälle med mycket aktivitet i ert luftrum, då vi kommer att göra en förevisning för er.

Era upptäckter av våra skepp ökar hela tiden, och det är med avsikt för att få er att acceptera vår fredliga närvaro.

Förutom att vi har blivit tvungna att använda ”militär makt” för att skydda oss själva mot attacker från era skepp så skulle vi aldrig attackera först.

Dessutom så skulle vi föredra att göra undanmanövrar, vilket är varför vi ofta försvinner utom synhåll när vi blir förföljda.

Vi älskar er och är här för att hjälpa med att återuppbygga er Jord, och att se till att ni alla utan risk når slutet av denna cykel.SaLuSa 8 december, 2010


Den senaste kampen mellan de mörka och de av Ljuset var vid tiden av Atlantis, och det resulterade i undergången av vad som hade varit en mycket utvecklad civilisation. Ni är samma själar som har nått en identisk punkt i denna cykel, men denna gång så har ni lärt er av tidigare misstag och Ljuset har segrat. Det är en kamp som redan har vunnits i de högre dimensionerna, där energierna har en djupgående effekt på de lägre dimensionerna på Jorden. Mörkrets inflytande finns naturligtvis fortfarande kvar, men Ljusets nivå överväldigar nu dem och ökar exponentiellt. Så scenen har blivit satt för stor seger över de mörka Tjänarna, och det kommer att ses och förstås för vad det är.


Upplyftningen är därför på rätt spår för att äga rum som planerat, även om det till en början var planerat till slutet av förra århundradet. Det faktum att mer tid har tillåtits vilket för er till slutet av cykeln är dock vare de som har vaknat upp till deras verkliga anledning för att de är på Jorden. Det har resulterat i fler själar som når medvetande nivåer vilka har gjort det möjligt för dem att reagera på Ljuset med en förståelse av Upplyftningen. Det är ett unikt tillfälle som är tillgängligt för varje själ, men det är bekant att inte alla kommer att känna sig redo att ta ett sådant enormt steg framåt i deras utveckling. För dem kommer livet att gå i enlighet med deras behov, och en dag i framtiden så återkommer möjligheten åter att lyftas upp. Det finns ingen skam eller skyldighet förknippad med takten av er utveckling, då ni är helt fria att välja att fullfölja era önskningar och vart än er resa tar er.


De himmelska krafterna är aldrig långt borta då ni genomlever era upplevelser, och de är alltid tillgängliga efter eventuella rop på hjälp eller för guidande som ni kanske behöver. Ni kanske inte inser hur ofta som de leder era liv i enlighet med era önskningar, men det betyder inte att ni alltid får vad det är ni tror ni behöver. Till exempel om ni har kommit in i detta liv för att uppleva brist, så gör det ingen nytta att driva på för överflöd. Förändringar kommer bara när ni först framgångsrikt har lärt er de lektioner som ni gick med på att genomgå. Ibland så kommer de tillbaka till er många gånger, tills att ni har övervunnit de utmaningar som de representerar. Även de själar som finns runt omkring er är en del av dessa erfarenheter som ni har tagit på er och ni är alla i det hela tillsammans, ofta i en familjesituation. Det kan förefalla att ni är offer för tillfälligheter, men inget händer av en tillfällighet och det är utspelandet av er plan.


Hertigarna av Karma agerar för er och andra själar individuellt och som ett kollektivt medvetande så att den Mänskliga Rasen kan utvecklas tillsammans. De bestämmer när det är bäst för er att inkarnera, för att se till att de lektioner ni behöver kommer vid ett lämpligt tillfälle. Under förra århundradet så har fler själar utav Ljuset gradvis fötts in, och det är genom deras engagerande att föra Ljus till Jorden som medvetande nivåerna har höjts så snabbt. Om ni är en sökare av sanning och information så har det aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu för att finna det. Det kräver dock ett urskiljande sinne om ni skall kringgå de källor som är mindre än sanningsenliga. Som alltid så följ er intuition och det kommer så småningom att alltid leda er till vad som är rätt för er vid den tiden.


Det skulle förefalla ganska naturligt att ni dras till meddelanden från kända Mästare, men kom ihåg att de till viss utsträckning bara är så bra som kanaliseraren som tar emot meddelandet. Det faktum att ibland så använder de ett antal källor för att få ut sina meddelanden är ganska normalt och är inte på något sätt ett tecken på tvivelaktigt kanaliserande. Ni kommer dock ibland att finna en klar skillnad i stil och bruk av ord som de använder sig av, då det reflekterar deras egen tolkning av vad som ges till dem. Inte alla tar emot meddelandena ord för ord utan genom telepatiska bilder och paket av tankar. Finn de källor som stämmer med er, då var och en för med sig energi som ni kommer att svara på. Ni kunde till viss utsträckning finna de mest populära källorna då det i vanliga fall är deras rena energi som attraherar många människor till dem.


Källor såsom vår har blivit mer prominenta på senare tid, och det sammanfaller naturligtvis med att vi kommer närmare till er då ni ingick i Rymdåldern. Än mer så när ni detonerade ert första atomvapen och signalerade ett potentiellt hot inte bara mot er själva utan också mot livsformer bortom er Jord. Vår närvaro blev livsviktig för att se till att ta udden av alla situationer som kunde ha lett till förstörelsen av er planet. Tro oss Mina Kära, ni har kommit mycket nära vid ett antal tillfällen och vi blev tvungna att ingripa. Det finns klara orders som kommer från dessa högre Varelser som övervakar er och Moder Jords utveckling, och den kommer inte att bli förstörd. Det har hänt i ert solsystems historia men denna gång så har vi ett gudomligt förordnande som tillåter oss att göra vad som är nödvändigt för att se till att denna cykel fullbordas utan risk.


Krig och hot om krig har kontinuerligt förhindrat er utveckling, och en enorm energi och stora tillgångar har förspillts genom de mörka Tjänarnas sökande att uppnå kontroll i världen. Det har varit en ensidig fysisk kamp som nu har tagits till en högre nivå och genom att etablera Ljuset på Jorden så har ni besegrat dem. Det ända som återstår är att göra det officiellt och våra allierade står när till att uppnå de resultat som kommer att svepa bort motståndet till att vi kommer öppet bland er. Först måste vi dock så att säga få nya kort att spela med och skapa en situation som tillåter avslöjanden. Som ni börjar lägga märke till så betyder det inte nödvändigtvis att det har kommit till President Obama såsom tidigare var planerat. Trycket stiger på alla sorter av officiella källor som närmar sig avslöjanden och beredda att göra uttalanden. Det räcker med att en av dem gör så, och sedan kommer sanningen att rulla ut och växa som en snöboll till ett crescendo av information.


Jag är SaLuSa från Sirius och exalterad över att vi är så nära att presentera oss för er. Det kommer att vara ett fantastiskt tillfälle med mycket aktivitet i ert luftrum, då vi kommer att göra en förevisning för er. Era upptäckter av våra skepp ökar hela tiden, och det är med avsikt för att få er att acceptera vår fredliga närvaro. Förutom att vi har blivit tvungna att använda ”militär makt” för att skydda oss själva mot attacker från era skepp så skulle vi aldrig attackera först. Dessutom så skulle vi föredra att göra undanmanövrar, vilket är varför vi ofta försvinner utom synhåll när vi blir förföljda. Vi älskar er och är här för att hjälpa med att återuppbygga er Jord, och att se till att ni alla utan risk når slutet av denna cykel.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se


tisdag 7 december 2010

SaLuSa 6 december, 2010
Var medvetna om vad som händer runt omkring er, men undvik att bli känslomässigt involverade om det är negativt och beroende på brist av Ljus, och skicka ut ert Ljus till alla som är involverade i det. Varje individ kan bidra på detta sätt, och var säkra på att ni har så mycket mer kraft än ni inser. När många av er kommer samman med samma meningsfulla intention så förstoras kraften många gånger om. Om ni tänker er hur det uttrycks i form av er hela civilisation så kunde ni, om ni önskade, återinföra fred och välstånd till Jorden mycket snabbt.

Vi vill att ni vet att ni är på väg att inträda i en tid som ger mycket glädje och lycka. Glöm bort de gamla sätten som nu faller åt sidan och förvänta er framtiden som leder till den Gyllene Åldern .


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser er som enormt modiga själar som har tagit på sig den ofta mycket prövande rollen att vara på Jorden.

SaLuSa 6 december, 2010


Vi och andra källor arbetar hårt för att preparera er för all möjligheter, men trots det så när förändringarna påbörjas så kommer deras utsträckning som en överraskning för de flesta av er. Anledningen är att de är så vittgående, då hela världen kommer att till slut vara involverade. Om Jorden skall renas så är det helt klart att alla områden kommer att bli täckta. De mest förorenade och de som har utsatts för krig blir de vi först koncentrerar oss på. Jordens vatten kommer också att bli huvudfokus, och i varje ögonblick är vi fullt redo att sätta vår plan i verket. Vi kommer snabbt att klara av sådant som annars skulle ha tagit åratal att slutföra, och de kommer att pågå till 2012 och därefter. Vårt omedelbara bekymmer är hur långt er civilisation kommer att ha avancerat vid den tiden när vi kontaktar er. Även om millioner människor tror på och litar på oss så finns trots allt många som har visat mycket lite eller inget intresse för att möjligheten att vi existerar. Vi kommer därför att behöva en hel del samarbete från er om vi skall delta tillsammans och framgångsrikt få alla projekt att starta vid rätt tid. Vissa krav såsom att rena atmosfären har pågått under många år, då vi var tvungna att hålla er så säkra som möjligt från faror mot er hälsa och miljö. Det betyder att våra slutgiltiga handlingar kan utföras direkt av våra skepp över Jorden.


En sak som ni inte behöver bekymra er om värst mycket är att höja er medvetande nivå. Då tiden går kommer mängden av energi som når Jorden att öka exponentiellt snabbt och de som attraherar dem kommer att höjas upp till sådana nivåer. Er målsättning bör vara att följa med energierna och låta förändringarna reflekteras i ert dagliga liv. Om ni ämnar vara någon som är av Kärlek och Ljus så låt det skina fram i allt ni gör, och vid slutet av nästa år så bör ni vara en god bit på vägen mot Upplyftningen. När oppositionen och deras kumpaner har bringats under kontroll så har de ingen eller mycket ringa kraft att stoppa er utveckling. Tiden kommer nu för manifestering och våra allierade är djupt involverade för att se till att det äger rum. Få kan komma ut i det öppna om sina ärenden, men de kommer fram när det väl är säkert att göra så. Vi kan inte ge namn för att skydda dem och deras arbete kan bäst utföras när det inte finns någon risk för att bli upptäckta. Våra sätt är under alla omständigheter helt och hållet acceptabla, vilket är anledningen till att när vi väl kan kommunicera med er så kommer vi att se till att ni är väl informerade om vad som händer.


Ni fortsätter att uppleva följderna av den finansiella kollapsen av bankerna, och det har en bit till att gå. De kommer dock inte att överleva när som de försöker att gå tillbaka till sina gamla vanor. Dessa har visat sig att inte vara gångbara och fulla med korrupta och olagliga protokoll. Detta måste förändras, och det nya systemet har blivit planerat och godkänt av dem som övervakar er fullbordan. Många högre varelser är involverade i dessa förändringar, vilket inkluderar er älskade St. Germain, som har stått i centrum av det hela från början. Er evolution har i själva verket följts och utav många Varelser som är er välkända. Ibland kan det förefalla som att ingen bryr sig om er, men ibland skapar ni era egna problem och måste finna era egna lösningar. I vilket fall som helst så finns de nära till hands och under inga omständigheter skulle de överge er. Mot slutet av vad som återstår av dualitet kommer en del av dem visa sig bland er.


Underbara tider väntar på er och all den ansträngning som ni nu lägger ned kommer att belönas. Var medvetna om vad som händer runt omkring er, men undvik att bli känslomässigt involverade om det är negativt och beroende på brist av Ljus, och skicka ut ert Ljus till alla som är involverade i det. Varje individ kan bidra på detta sätt, och var säkra på att ni har så mycket mer kraft än ni inser. När många av er kommer samman med samma meningsfulla intention så förstoras kraften många gånger om. Om ni tänker er hur det uttrycks i form av er hela civilisation så kunde ni, om ni önskade, återinföra fred och välstånd till Jorden mycket snabbt. Innan det är sannolikt att hända så kommer förändringarna att ha påbörjats och det får folks medvetande att fokusera på vad som behövs. Samarbete blir mer vanligt och på samma gång för det dem samman. Allt som allt så gör det vår uppgift mycket lättare och mycket mer behaglig. Vi vill att ni vet att ni är på väg att inträda i en tid som ger mycket glädje och lycka. Glöm bort de gamla sätten som nu faller åt sidan och förvänta er framtiden som leder till den Gyllene Åldern.


Rollen som den Galaktiska Federationen spelar har blivit alltmer viktig, då ni når en punkt då de första förändringarna sätts på plats. Då vi har förmågan att hålla reda på vem som helst oberoende av var de är så kan vi hålla oss uppdaterade angående alla handlingar som är påtänkta eller på väg att hända. Till den grad vi tillåts så stödjer vi också Ljusarbetarna som kollektivt är en drivkraft på Jorden. Vi vill se att de uppnår framgång med arbetet de har valt och skydda dem från all form av skrämsel och skada. Ni har i vilket fall som helst era Änglar som skyddar er, och ni kan be dem att de alltid är med er. Många olyckor har förhindrats av dem, och vad som ni ofta kallar tur är ofta deras inblandning. De är här för er hela tiden, och har stor stolthet i vad de gör som en tjänst av kärlek till er.


Vi vet att en del av er bekymrar er för att er konception inte var planerad, och kanske har uppfattningen att er existens hände utav en tillfällighet. Det kan vara så, men som en själ så var ni glada att ingå i Jordelivet, då förhållandena var de rätta för er. Inte bara det, ni accepterade också era föräldrar med kunskap om att ni skulle uppleva de utmaningar som behövdes för er att utvecklas. Ni kanske redan kände dem från en annan situation och har haft ett kärleksförband mellan er alla. Om ni har haft en olycklig tid inom er familj så är det också en del av ert livs plan. Det skulle göra er gott om ni tittade på vad ni har lärt er, även då ni har gjort uppoffringar för andra. Ni behöver inte bekymra er varför ni har valt vissa upplevelser. När ni har fullföljt ert livs plan och återgått till de högre dimensionerna kommer det att avslöjas för er och ni kommer att förstå den rollen som andra själar spelade när de kom in i era liv. I själva verket kommer ni att återigen träffa många av dem som spelade en stor roll i ert liv.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser er som enormt modiga själar som har tagit på sig den ofta mycket prövande rollen att vara på Jorden.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

lördag 4 december 2010

SaLuSa 3 december, 2010

https://service.gmx.net/de/cgi/derefer?TYPE=3&DEST=http://www.viewzone2.com/mf053110.html

2010-05-24: Söder om Arnold Air Force Base - Tullahoma, Tennessee

Min son tog en paus och tog dessa foton med sin mobiltelefon. Platsen är precis söder om Arnold Air Force Base i Tullahoma, Tennessee.

Låt mig veta vad du tycker. Jag tittade på dem via Windows Photo Gallery med olika kontraster och ljusinställningar, och de är ganska så besynnerliga.

Tydligen så fanns det flera personer som tog foton. Tiden var efter midnatt, och jag tror att de tre fotona som du har togs inom en period av tre minuter.

(Anmärkning från redaktören: Ett par dagar senare fick jag ett mejl från Ian, som tog fotona vilka visas härnedan.)

Hej det här är Ian, han som tog fotona i Tennessee. Min far skickade de tre fotona jag tog till dig. Datumet var 24 maj och klockan var 01.30 till 01.35

Anledningen till att vi tog fotona var att vi trodde det var en flygplanskrasch tills att det kom tillräckligt nära och vi kunde se att det inte var det.

Det var ett par andra människor ute som också såg det, så jag är inte tokig...


Det finns för närvarande en del troliga hemsidor som har sats upp för att skapa förvirring; och de kan förefalla att vara genuina såvida ni inte redan har vaknat upp. Såsom med många källor av information så ger vi rådet att följa era egna intuitiva känslor.

Mina Kära, vi har vakat över er i tusentals år, och har i förgångna tider haft mycket nära kontakter med er. Periodvis så har vi landat på Jorden för att träffa era ledare, och vi har använt vår teknologi för att avancera er evolution.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att ni accepterar våran försäkran då det gäller er framtid, och att er resa kommer att avslutas helt framgångsrik.

SaLuSa 3 december, 2010


Under den kommande tiden kommer ni att finna att grupper med olika uppfattningar om sluttiderna kommer fram, fast beslutna att bli hörda. Det är därför nödvändigt att vara stark i er egen uppfattning och inte föras bort ifrån den. Ju närmare ni kommer till de slutliga månaderna så kommer i själva verket en grad av rädsla att utveckla sig. De som hitintill är oupplysta kommer sannolikt att bli panikslagna och det kommer att bli förvirring. Med er förståelse så kan ni hjälpa att återställa ett visst lugn. Vi kommer naturligtvis att ha blivigt väl etablerade under de senare stadierna av Upplyftningen, och kommer att ha gjort mycket för att blidka och lugna ner folk. Hela frågan kommer att presentera svårigheter för dem som har föga eller inget intresse av livet bortom Jorden. Plötsligheten med vilken allt händer kommer att bli för mycket för en del själar att kunna ta åt sig.


Det finns för närvarande en del troliga hemsidor som har sats upp för att skapa förvirring; och de kan förefalla att vara genuina såvida ni inte redan har vaknat upp. Såsom med många källor av information så ger vi rådet att följa era egna intuitiva känslor. En del av de minst anade källorna är inom världens myndigheter. De har program för disinformation, vilka är ämnade att hålla er förvirrade och under deras makt. Er tillit till sådana källor har dock brutits många gånger, och vi vet att många av er inte längre tror på dem. Det är absolut en bra vana att ifrågasätta alla källor av information, och vår källa är inget undantag. Var hela tiden urskiljande och lita på era egna inre maningar. Bli inte avskräckt om ni finner att era uppfattningar tillhör minoriteten, även om vårt erkännande växer så är det en annan sak att acceptera vad vi representerar. Vi är ni som ni själva i framtiden, och med vårt guidande kommer ni att vara redo för förändringarna och processen för Upplyftning.


Den mest troliga källan för förutsägningar innehållande rädsla kommer från religiösa grupper, vilka är guidade av bibliska texter då det gäller sluttiderna. Som en som har fört sig bortom organiserad religion så är det lättare för er att vara urskiljande då det gäller religioner. Vår syn är att sanningen är fokuserad på er uppfattning om Gud, och om ni ser Gud som hela tiden kärleksfull och vacker. Om ni gör så finns det ingen plats för ilskan och bestraffningar som en del tilldelar den bibliska Guden. Det bör därför vara ett lätt beslut då det gäller exakt vad ni kan acceptera i detta sammanhang. Som en älskande själ så fördömer ni inte andra med en annan uppsättning av uppfattningar, men skicka ut er kärlek och Ljus för att hjälpa alla de som söker sanningen.


Helt klart är att när vi väl har presenterats för er och folk kan acceptera vår fredliga närvaro och intentioner så kommer att vi göra mycket för att hela sanningen kommer ut. Det betyder att om folk föredrar att ignorera våra meddelanden så kommer de som alltid att ha fritt val att fatta sina egna beslut. Det skall respekteras och vi kommer inte att blanda oss i det. Sanningen är ofta något som bara kommer till någon efter att ni har upplevt många versioner av den. Ni kommer dock att gradvis eliminera det som ni har funnit vara oacceptabelt, och alla kommer en dag att se sanningen för vad den är. Det finns ingen tidsbegränsning för en sådan förståelse, men om själar nu vill lyftas upp på det sättet som vi har rått er då behöver ni växa i medvetande. Ni behöver bli den själ som ni kan tänka er har förmåga att ta sin plats i de högre dimensionerna. Om ni lever till er högsta vision av er själva då sätter ni er själva på en fast väg mot Upplyftningen.


Vi av den Galaktiska Federationen har en sådan kärlek för er alla och önskar att göra allt i vår makt för att framgångsrikt guida er till slutet av denna cykel. Vi kan dock inte bara dyka upp och rädda er alla som en del har trott. Vårt av Gud givna ansvar är att se till att ni säkert når en punkt i upplyftningen som kommer att ger er ett stort lyft uppåt. Under denna tid kommer vi att kunna arbeta öppet med er och alla projekt som för er framåt kommer att vara avslutade. När ni har nått denna punkt så kommer det enorma steget vi ofta talar om att ha ägt rum, och ni kommer att återigen bli de suveräna Varelser som ni i själva verket är. Saker och ting kommer att gå framåt med en enorm hastighet och grunden är på plats så att ingen tid behöver gå förlorad. Det mesta av detta handlar om vår egen förberedelse, vilka är helt klara och redo för att gå vidare. Våra allierade är i positioner där de kan assistera oss och dessutom redo att handla när så uppmanade. Så, mina Kära, vi har gjort enorma framsteg sedan dessa tidiga dagar, och en fullbordan enligt planerna är säkrad.


Vi noterar att när som våra skepp ses mer öppet i era luftrum så kommer de mörka Tjänarna också ut mer i det öppna. Deras hemliga skepp är inte på något sätt liknande de konventionella farkosterna som ni är vana att se. De liknar våra, men som en guide så vill föreslå att ni väntar med er åsikt då det gäller triangulära skepp. Ett igenkänningstecken kan vara deras system av färgade ljus som används för att känna igen varandra, vilka vi inte har. Jo, ibland har vi cirkulära skepp som är upplysta runt periferin, men dessa går då hela vägen runt. Ni har ingen anledning att vara bekymrad över något skepp som ni ser då vi observerar dem alla och vi vet med vilka intentioner de är i er jords atmosfär. Kom ihåg att vi kommer i fred och för att skydda er från alla andra intrång och möjliga attacker mot er.


Mina Kära, vi har vakat över er i tusentals år, och har i förgångna tider haft mycket nära kontakter med er. Periodvis så har vi landat på Jorden för att träffa era ledare, och vi har använt vår teknologi för att avancera er evolution. Vi har gett er idéer som har påskyndat era framsteg, och det har gjorts på ett sådant sätt att ni inte blir överväldigade. Vi känner till er historia och vi var närvarande under den Atlantiska tiden, men liksom nu så även om vi kunde se slut resultatet som ledde till dess undergång så var vi tvungna att låta dem fullfölja deras eget öde. De flesta av er vet förmodligen vid det här laget att de förstörde sin civilisation genom att missbruka avancerad teknologi. Ni är nu i högsta grad i en liknande situation då de mörka Tjänarna inte tvekar att sätta er och er Jord i farozonen. Låt oss dock betona en gång till att en total förstörelse inte kommer att tillåtas, vilket är anledningen till att vi har auktoritet att stoppa alla försök till att använda kärnvapen. Ni är säkra med oss, och ni kommer att avsluta denna cykel som planerad redo för Upplyftningen.


Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att ni accepterar våran försäkran då det gäller er framtid, och att er resa kommer att avslutas helt framgångsrik.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012