Followers

PUTIN

onsdag 30 november 2011

SaLuSa 30 November, 2011


 


 
SaLuSa 30 November, 2011 

Som man säger ibland, gå på, gå bara på, och låt inget leda dig bort från den väg du valt. Bara du vet vad som verkligen behövs för att driva dig framåt, och exakt var du satt dina mål. Vanligtvis skulle ni vara ganska nöjda med att fortsätta framåt i egen takt och det har verkligen inte satts någon press på er att göra annorlunda. Det måste bli klargjort emellertid, att Uppstigning är så nära, och om ni vill greppa möjligheten att ta er ut ur 3:e dimensionen så behöver ni försäkra er om vad ni behöver göra. Som vi så ofta har nämnt, så är det er avsikt som är så viktig, eftersom så snart ni har sänt ut den energin, så drar den till sig likadana energier och stärker era egna som öppnar vägen mot Uppstigning. Det handlar om att öka era vibrationer genom att ta in mer Ljus i era liv, och dela det genom positiva tankar och handlingar.

Bekymra er inte över om er väg är olik andras, då det finns mer än en väg mot Uppstigning. Det finns verkligen tidslinjer som täcker varje möjlig kombination av möjligheter. Om ni har praktiserat ert val kan det inte finnas någon väg som är fel, i annat fall skulle den fria viljan vara utan poäng. Ni är skaparna av er egen framtid oavsett om ni förstår det eller ej, det är därför som ni blir tillsagda att ni har skapat er nuvarande verklighet. Det betyder inte att den inte kan ändras, eftersom ni gjort just det genom att stå på egna ben och vägra böja längre för de Mörka. Det är sant att ni får mycket hjälp från oss och många andra Varelser av Ljus, men vi gör det inte förrän ni själva tagit de första stegen. Ni anger vägen och vi placerar ut mer vägvisningar efterhand, så att ni inte tappar bort riktningen.

De tider som ni befinner er i är underbara, eftersom ni gjort klart att ni inte vill ha mer med den mentalitet att göra som fokuserar på krig och konfrontation. Ni är ganska säkra när ni kräver världsfred och om era nuvarande ledare inte förmår svara upp till detta, så är ni inte inställda på att bara se dem avgå, utan insisterar på att nya ledare utses som kan tillgodose era krav. Käraste, sådana ledare finns ibland er, och när vi avlägsnat hindren och motståndet mot dem, kommer de att leda er in i den fredliga och lyckliga era som ni inte bara söker, utan även förtjänar. Det finns nu en stor majoritet i världen som bönar om fred, men inte till vilket pris som helst, utan genom fredlig förhandling. Sådana böner besvaras av Ljusvarelser från de högsta sfärerna, och de stödjer oss i vårt arbete genom att bemyndiga oss att hjälpa er för att uppnå varaktig fred på Jorden.

Det är mycket som behöver uppnås före ni når slutet av 2012, och det är där vi spelar en viktig roll. Ni behöver snabbt förflytta er från ordningen som har uppehållits av Illuminati, den ordning som har hållit er under deras kontroll. De har försökt att skapa situationer som gör er mer och mer beroende av dem. Genom detta har de gjort allt i sin makt för att hindra er från att avancera in i den Nya Tidsåldern, eftersom det skulle göra er mer oberoende av dem. Deras makt har emellertid kraftigt reducerats nu, och kommer att fortsätta göra så tills vi kan avlägsna dem från positioner med makt och inflytande. Redan har många av deras hemliga baser blivit nedmonterade och obrukbara så att de för alltid är ur funktion.

Saker och ting gör goda framsteg även om det inte verkar så enligt er uppfattning. Det är en kolossal uppgift att komma till den punkt där vi kan låta våra allierade gå in i maktposition. Oroa er inte, då vi är så nära att få slut på inblandningen i era liv. Dualiteten innebar förstås att ge jämlika möjligheter för att antingen Ljuset eller mörkret att ta kommandot, och intill nyligen så var de Mörka den dominanta kraften. Detta är inte längre fallet och genom våra allierade så eftersträvar vi att använda kraften från Ljuset för att avlägsna de negativa energier som är kvar på Jorden. Ljuset kan underkuvas men aldrig besegras av de Mörka, och sanningen är att Ljuset alltid kommer att segra. Blanda inte samman Moder Jords kommande aktiviteter med negativa händelser, då den rensning som hon håller på med är en serie positiva handlingar som ska leda till att Jorden blir återställd. När Jorden får fysiska utbrott eller rörelser, så kommer några själar att gå bort, men det är genom egna val.

Er världspolitik domineras av den finansiella krisen, men vi ser resultatet som att det hjälper till att få bort medlemmar ur Illuminati, vilka inte bara har monopoliserat penningpolitiken utan även manipulerat den till sin fördel. Några av de största brotten mot mänskligheten ligger i denna koppling. Era pengar har stulits, antingen direkt eller indirekt, och fyllt fickorna på dem som satt sig själva på toppen av pyramiden. Världens välstånd kommer att tas tillbaka och fördelas rättvist, alla skall få njuta av ett tillfredsställande liv där det inte längre finns fattigdom eller slaveri.

Ni kanske har lagt märke till ett alltmer ökande antal källor som lägger ut meddelanden om den kommande perioden. Var selektiva, låt er intuition arbeta åt er och håll fast vid era övertygelser tills ni har god anledning att ändra dem. Som vi har sagt, så finns det många vägar till Uppstigning, men också de som helt enkelt tar själar på en fortsatt resa genom den nuvarande dimensionen då de inte har någon önskan att göra något annat. Lämna dem åt att följa den väg de valt, eftersom det kommer att förse dem med precis det de behöver för att utvecklas. Det finns inte någon som är i position att övertyga dem om något annat, men ni kan vara säkra på att de inte kan ha varit på Jorden utan att ha fått många nyttiga lärdomar. Dessa kommer att vara till god hjälp för dem någon gång i framtiden, och om de är själar som ni har anknytning till, så kanske ni vill fortsätta vara hos dem som en Guide.

Ni talar ibland om att tacka er lyckliga stjärna för det goda i livet, och ni kanske inte inser hur nära sanningen ni är. När ni ser upp mot natthimlen så tittar ni på solarna i många solsystem. Varje sol är hemvisten för extremt höga Ljusvarelser, och de strömmar ut Ljuset in i ert Universum. Ni kan se på dem som Gudar som i sin tur kopplas till den stora Centralsolen, vilket fungerar som kanaler för att sprida energierna överallt, och genom detta lyfta de lägre vibrationerna. Det är en pågående process som gradvis möjliggör allt liv att återvända till Källan. Kom ihåg att Allt Är Ett och allt har sin existens i helhetens energi.

Jag är SaLuSa från Sirius, och önskar framföra välsignelser och kärlek från medlemscivilisationerna i den Galaktiska Federationen.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

 
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

måndag 28 november 2011

28.11.2011


 SaLuSa 28 November, 2011 


Mängden av kärlek som sänds till er vackra planet ökar ständigt och den kommer att fortsätta så, eftersom det hjälper er att nå en högre medvetandenivå. Många stora Varelser av rent Ljus är inblandade och deras makt överstiger er fantasi. De kan kontrollera flödet av Ljus så att ni inte övermannas, och hela processen med Uppstigning är mycket omsorgsfullt ordnat för att säkerställa maximal framgång. Eftersom det, i allmänna ordalag, är ni som har tagit energin till Jorden, så har energigallren blivit satta i kraft och det hjälper till att öka era medvetandenivåer. Vi kan inte tillräckligt understryka hur viktiga dessa tider är för er alla, och vi uppmanar er att dra fördel av den underbara möjligheten att stiga upp, som nu erbjuds er. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer det vara en sådan fokuserad energi centrerad mot Jorden, som kommer att erbjuda varje själ det som behövs för upplyftande. Allt som behövs för att komma igång är avsikten att förändra ert liv till ett där ni kan se alla själar som Ett med er, och behandla dem efter det med sådan kärlek och omsorg som ni önskar för er själva.

Inget annat i ert liv är så viktigt som er andliga evolution, och om ni inte önskar att bli kvar i de lägre vibrationerna måste ni se framåt för att komma underfund med hur ni ökar medvetandet till högre nivåer. Vad ni än känner, så har ni en naturlig längtan efter att söka meningen med livet och det driver er ständigt framåt. Skjut kommentarer åt sidan från andra som inte har förmågan att omfatta tanken på att ni är mer än er kropp, och tänk på att det finns en del av er som är oförstörbar och som är ert verkliga jag. Att leva som fysisk Människa i den 3:e dimensionen är bara en del av ett stort äventyr som nu slutar med fullbordandet av cykeln i dualitet. Därifrån, för de som stiger upp, kommer flytten till en ny erfarenhet i en kropp med kristallint uppbyggda celler som kommer att inneha en högre grad av medvetande. Alla tidigare nackdelar som påverkat er, så som åldrande, kommer inte att uppstå och livet kommer att bli mycket mer angenämt och givande.

Ni kan egentligen inte vara stillastående när det gäller er evolution, även fastän ni inte uppfattar förändring inom er. Allt runtom er utvecklas och ni kan inte låta bli att bli påverkade av vad som händer. I det långa loppet kommer ni att vilja förflytta er bortom er nuvarande nivå, då ni har lärt er av en erfarenhet och vill pröva nästa. Förändringarna inför er kommer att göra er på det klara med att det gamla paradigmet har upphört att vara av värde, medan det nya erbjuder så mycket fler möjligheter att utvecklas. Det uppstår inte av tillfällighet utan är en del av Skaparens plan för er som utförs av Varelser som har återvänt till Källan. När vi i den Galaktiska Federationen till slut visar oss och kan samtala med er, kommer det att ge er möjlighet att få svar på era frågor. Vi är era mentorer för denna tidsperiod, och har redan öppnat era hjärtan och tankar för en mer expansiv förståelse genom tidigare kontakter med er.

Det har funnits ett behov av att ni tar mer ansvar för er andliga utveckling och att ni får mer kunskap inifrån. Hittills har ni varit beroende av andra för att få det, och har i många fall blivit styrda åt fel håll, vilket allvarligt har bromsat er förmåga att fortsätta framåt mot sanningen. Vi märker, att där det finns starka övertygelser finns det också svårigheter med att bryta ned motståndet mot förändringar, men det kommer tider då sanningen blir svår att avvisa. Vi skall lägga fram sanningen om er bakgrund på ett sådant sätt att den blir mycket svårt att förneka medan den kommer att biläggas med ovedersägliga bevis. Detta kommer inte att påverka er fria vilja, då den är en Guds gåva som ingen kan ta ifrån er.

Vad som kommer att bli övertygande för alla är förmågan att visa er tidigare händelser så som de verkligen gick till. På detta sätt kan inte sanningen förnekas, och er historia kan skrivas om efter vad som verkligen ägde rum. Detta är viktigt så att ni helt och fullt förstår på vilket sätt era liv har kontrollerats av de negativa influenser som finns i ert Universum. När ni stiger upp har de emellertid ingen sådan makt över er, då deras vibrationer är för låga för att kunna existera på en sådan nivå.

Bit för bit börjar ni se en mycket större bild av hur ni passar in, och trots de Mörkas försök att hindra det, så är det bestämt att ni bli framgångsrika när det gäller Uppstigning. Faktiskt är det en naturlig del i era erfarenheter, och utan den kan ni inte fortsätta till de högre dimensionerna. Vi har deltagit vid ett antal Uppstigningsprocesser tidigare, och er är i särklass den mest unika genom att ni tillåts stiga upp i en fysisk kropp. Det låter antagligen som något utöver vad er fantasi förmår, ändå någonstans i ert undermedvetna har ni djupa minnen av tidigare tillfällen som detta. Kom alltid ihåg att ni alla var mycket Högre Varelser, och endast lämnade era sfärer för att få erfarenheter av en mer fysisk existens.

Käraste, hoppet från där ni nu är till en högre dimension kommer att bli ganska anmärkningsvärd med anledning av den hastighet som det sker på. Vi är ansvariga för mycket av de framsteg som görs, och det är uppenbart att vi måste komma igång mycket snart. Anpassningen i tiden är flexibel, och vi reagerar inte på samma sätt som ni gör inför förseningar. Vi vet exakt när vissa händelser behöver startas upp, så vi har fördelen av att tålmodigt kunna bida vår tid tills vi tillåts att gå till handling.

Världen är i behov av en sista infusion med Ljus som får medvetandenivåerna att öka exponentiellt och ta er framåt till en nivå som tar er bortom de Mörkas påverkan. På detta sätt kommer ni i ett sådant läge där ni helt och fullt kan koncentrera er på de sista stegen som leder er till Uppstigning. Ni är redan inne på den vägen och vi ska ge er vilken hjälp ni än behöver för att komma vidare framåt. Det kommer att bli den strålande seger som ni har arbetat för i eoner av tid, och den som ni alltid vetat skulle bli er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag säger er att vi håller vårt löfte att göra er mer medvetna om vår närvaro i era himlar. Vi har för avsikt att ta mer kontakt med er, och öka visningarna av våra fartyg. Det bör få avslöjandet att komma närmare, vilket vi välkomnar som ett första steg mot vidare uppenbarelser.

Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lördag 26 november 2011

HAPPY BIRTHDAY, DEAR MIKE!HAPPY BIRTHDAY, DEAR MIKE!
Per, Ingger

SaLuSa 25 November, 2011


 SaLuSa 25 November, 2011 


De av er som följer händelserna i världen kan inte ha undgått att märka att våra förutsägelser om utvecklingen har blivit till er verklighet. De massiva problemen inom bankväsen och finansiering är helt klart på väg mot en kollaps, och det finns inget sätt att hejda detta. Ni lever i en värld som är i ett kaotiskt skede på stadig väg mot implosion. Folk ser nu vad som har varit fel med den gamla installationen, men har inte hittills haft något riktigt svar på hur man fullt ut handskas med problemen. Ett antal regeringar har gemensamt kommit överens om att stödja ett nytt tillvägagångssätt gentemot bankväsendet, men det återstår att se vem som kan sporra dem till handling. Denna situation ger oss en möjlighet att trycka våra allierade framåt, och med vår hjälp kan de dra upp riktlinjerna för vad som är nödvändigt för att komma vidare mot en ny väg som löser era problem. Det gäller också att ta hänsyn till programmet för Överflöd, vilket blir följden av dessa förändringar, så vi arbetar hårt med att få till något som liknar ordning. Mycket av det som väntar på att få komma ut är knutet till tillkännagivandet av Avslöjandet, och det är klart och väntar helt enkelt på överenskommelse om ett fast datum.Medan varje vecka går blir behovet av att komma igång med förändringarna mer pressande, men vi vill inte skjuta från höften efter att ha väntat tålmodigt under så lång tid. Det finns faktiskt inget att vinna med att starta upp för tidigt, eftersom vårt agerande måste koordineras med er för att säkra en väg mot smidig framgång. Den Galaktiska Federationen fortsätter att nära övervaka de Mörkas aktiviteter, eftersom fastän deras inrättning är i oreda så kan de fortfarande utgöra ett hot. Emellertid har vi tagit ifrån dem deras möjlighet att förorsaka en större katastrof och hindrade dem från att störa i Mellanöstern. Länderna där behöver själva reda ut sina problem och så mycket som möjligt agera utifrån kraven från sina egna folk. Tidigare har Väst avsiktligen tagit sikte på oljefälten och anstiftat svårigheter och krig för att försvaga dem och ta över. Kolonialismen tog länder och dess rikedomar från de ursprungliga befolkningarna, och det kommer att behandlas när fred har återupprättats.Det har hänt så mycket som fått er i ett tillstånd av fångenskap med förespeglingar om att ni ändå är fria, vilket är långt ifrån sanningen. Sann frihet kommer att bli återskapad när vi väl har avlägsnat de Mörka och när de nya regeringarna följer grundlagen (the Constitution). Många lagar som nyligen olagligt upprättats kommer att göras ogiltiga, och människor som har blivit straffade eller fängslade ska gottgöras. Dessa förändringar uppstår med vår hjälp för att säkra att ni blir återinförda som Självständiga Varelser. Alla dessa handlingar kommer att bereda väg för större ting som kommer med och efter Uppstigning. Så ni förstår att det ligger en jäktig tid framför oss, en mycket uppfyllande sådan.Vid det här laget har de flesta av er, som följer informationen från olika pålitliga källor, fattat att en underbar tid närmar sig. Det bör göra er resa mer uthärdlig under förändringarna, som med vår teknologi kommer att gå smidigt och ganska kvickt. Våra planer uppdateras så fort förändringar blir nödvändiga och vi är beredda att gå till handling när de nödvändiga förspelen väl är klara. Allt är så nära fullkomnande så att vi vet att det krävs mycket kort tid för att vi ska kunna sätta fart.Var modiga och stå stadigt på jorden när ni hamnar inför attacker på era övertygelser, som när vissa människor inser att världen stadigvarande förändras och de är motvilliga till att överge vad de har. De vet inom sig att de inte kan hejda evolutionen, men försöker att argumentera mot förändring på grund av den rädsla de känner. Om ni inbjuds att hjälpa dem förstå, så gör det utan att övermanna dem med er kunskap – ge dem helt enkelt bara det som behövs för att få dem över hindret på sin väg mot förståelse. Vissa själar är här för att uppleva Uppstigning på avstånd utan någon önskan att faktiskt delta i den. Alla erfarenheter hjälper ändå till så att man att följer med, och ofta sås ett frö som växer till en möjlighet att skaffa stor kunskap.Fria viljan fungerar vilket val en själ än gör, eftersom det är känt att om det är ett negativt tillstånd inblandat kommer ni alltid att studsa tillbaka. När det kommer omkring är ert liv oändligt och ni är odödliga, och Skaparen ställer inga krav på er i och med accepten av att ni är någon som önskat få erfarenheter utanför Källan. Varje själ växer i den kollektiva erfarenheten och medvetandenivåerna ökar snabbt. Såsom i himmelen så ock på jorden, och på Jorden lyfts ni alla upp genom var och ens ökande medvetandenivåer. Ni är som En Stor Själ och med ert nuvarande uppvaknande kan ni ”känna” den Enhet som ni existerar inom. Det är sant, att vad ni gör mot en, det gör ni mot alla andra. Ni accepterar mer ansvar för tankar och handlingar när ni når denna nivå av förståelse, inseende att ni skapar energi som påverkar andra.Många av er gör förberedelser för festligheterna vid årets slut, och det är en välkommen distraktion från den gråa vardag som media fokuserar på. Ta tillfället i akt och njut av att vara tillsammans som då  familjer förenas och förnyar den kärlek som finns mellan dem. Givandet är skönt för själen om det görs utan förväntan om att få något tillbaka. Det är en stor glädje, särskilt när det gäller barn, när man får se deras uttryck för glädje och lycka. Vanligtvis lägger de ingen vikt vid priset på gåvan och får ofta ut stor tillfredsställelse av enkla presenter. Vuxna är ofta av en annan åsikt, men som alltid är det tanken som räknas och den bör få uppskattning.Beroende på er grad av medvetenhet har ni mer än vanligt att fira detta år i och med att 2012 nästan är inpå er och kommer att bli något alldeles extra. Det kommer inte att bli likt något annat år, men allt på grund av de bästa orsaker, och vi tackar er som har kommit till Jorden för att sprida Ljuset. Det är ett år som man kommer att minnas under lång, lång tid och bli omtalat genom hela Universum. Det faktum att ni har övervunnit de Mörka och att Uppstigning är säkrad, är den upplyftning som försäkrar att Universum är tryggt och att Uppstigning kommer att fullföljas hela vägen.Jag är SaLuSa från Sirius, och känner mig mycket priviligierad över att få arbeta med så vackra själar. Jag välsignar er alla och sänder ut min kärlek till er.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

torsdag 24 november 2011

SaLuSa 23 November, 2011


 SaLuSa 23 November, 2011 Folkets makt växer och vad ni ser runtom i världen är hur framgångsrik man kan vara tillsammans med ett gemensamt syfte. Det kan ta tid att åstadkomma fullständig framgång, men när ni väl har satt bollen i rullning, så bärs den framåt av sin egen drivkraft. Regeringar kommer att ta fasta på era krav eller ignorera dem på egen risk. Ni har skapat förhållandena som tillåter oss och andra att komma till er hjälp, vi arbetar förstås i kulisserna, och vårt inflytande hjälper aktiviteterna att riktas åt ett håll som är fördelaktigt för er. Som ni vet så följer vi vad som händer nu och också vad de Mörka planerar. Vi strävar efter att få er på en väg som är så lite instabil som möjligt och sannolikt undviker våldsam konfrontation. Ju mer myndigheter trampar ned på fredliga demonstrationer, desto mer stöd får dessa. Världens befolkning vaknar nu upp till hur den har varit förslavad under eoner, och kraven på förändring kommer inte att minska förrän folkets suveränitet har återfåtts.Så striden fortsätter, med Ljusarbetare som hämtar mer och mer Ljus till Jorden, vilket ökar vibrationerna till nya höjder. Var försäkrade om att allt är på rätt kurs som det var tänkt, och punkten är nådd där vissa bestämda handlingar ska genomföras. Våra allierade arbetar hårt men behöver vårt stöd då och då för att uppnå de mål vi sätter för dem. Som vi antytt tidigare vill vi gärna se ett kliv framåt före årets slut som banar väg för ett större språng framöver.

Använd alltid er intuition när det gäller er personligen och när ni ser behov av att skydda er från resultatet av något slags handlande. Vi tänker på sådant som matvarubrist, strömavbrott, som i vissa områden kan göra det tillfälligt besvärligt för er. Kom ihåg att vi i en nära framtid kommer att vara mycket närmare er, och högst troligen kunna hjälpa er direkt. Inga problem som ni upplever kommer att påverka er särskilt länge, eftersom de har förväntats sedan länge och varit tillåtna.Ni börjar inse, att trots de hemska prognoser om katastrofer som sker vid sluttiderna, så har än så länge inget sådant inträffat som förutsagts, och ni kan ta åt er äran för de förändringar som ägt rum. För en längre tid nu har ni framgångsrikt arbetat hårt med att öka vibrationsnivåerna, och det har övervunnit behovet av drastiska förändringar. Även om rensning och fysiska förändringar fortfarande krävs, så i stället för dramatiska i stor skala har de varit av mer lokal art. När vi kan förenas så kommer vi att arbeta tillsammans och snabbt göra upp med de utmaningar som ni ställs inför. Mycket av rensningarna kräver inte ens vår närvaro på Jorden utan kan göras klart direkt från rymden. Vi har faktiskt gjort det ett bra tag nu, vilket är skälet till att vissa av era större missöden enbart har orsakat begränsade besvär. Under den tidsrymd som era kärnvapenprov förorenade er atmosfär så var vi ansvariga för att den blev renad igen.Vi känner mycket beundran för er alla eftersom ni tog på er dualitetens utmaning, medvetna om att det skulle bli en extremt svår erfarenhet. Det är först nu som många av er har vaknat upp till er sanna identitet och det faktum att ni inte är era fysiska kroppar utan Ljusvarelser. Efter tusentals år och många livstider har ni funnit er förmåga att rikta er vilja mot det som ni verkligen vill ha och att ni inte är beroende av någon annan person. Ni behöver inte längre acceptera som er lott i livet att vara förslavade, och mer och mer tar ni ansvar för era liv. Med tiden kommer ni att vara helt oberoende och tillåtna friheten att välja era egna erfarenheter, det är inte långt borta i tid. Det gäller att lyfta upp er själva så att ni blir en Varelse av de högre sfärerna, och Uppstigning är en del av denna resa.Ta tills vidare problemen i er vardag i er egen takt, medvetna om att de är medel för ett avslut som kommer att föra er till en ny erfarenhetsperiod. Ni kommer inte att behöva gå igenom långa tider av återhämtning, då återuppbyggnadsarbetet går mycket snabbt. Vid det laget har vi anlänt till Jorden, och tillsammans ska vi förbereda scenen för stängning av cykeln i dualitet. Vi i den Galaktiska Federationen har förberett oss sedan länge för rollen vi ska spela mycket snart, och vi vet att generellt sett är ni redo att förenas med oss. Medvetandenivåerna hos många av er har nått en nivå som gör er tillräckligt vakna så att ni förstår det högre syftet med Människan och arbetar för detta slutresultat.Det kommande året blir ett med enorma prestationer, inte minst nedbrytningen av barriärerna som har hållit er åtskilda, oavsett om det är av politiska, religiösa eller rasistiska skäl. så står Människan är naturligt benägen att vara välvillig och fredsälskande, och då det blir ett stopp för krig och krigshot, kommer ni att kunna arbeta tillsammans utan att vara i ett tillstånd av rädsla och förtroendet återvänder mellan människor. Rättvisa återvänder också och där det är möjligt kommer orättvisa handlingar som begåtts mot oskyldiga människor att gottgöras. Vi vet att många av er har utsatts för falska anklagelser, och om ni fortfarande är i förvar eller fängslade, så kommer ni att friges.Politik kommer att förändras så mycket att det inte kommer att finnas utrymme för mutor eller korruption, och ärlighet och transparens kommer att säkra att ni har fullt förtroende för dem ni har valt. Vi har redan närmat oss dessa politiker som är av Ljuset och som man helt kan lita på ska ha ert bästa för ögonen när de utses till övergångsregeringar. Det är mycket som ska uträttas, men planeringen har pågått en ganska lång tid och de som vill arbeta med oss är pålitliga och vet vad som förväntas av dem. I framtiden ska det politiska systemet fungera annorlunda, det kommer att arbeta för folket och ni kommer att ha mycket mer inflytande i vad som sker.Käraste, er väntan är snart över och det förgångna kommer att verka som om det bara varit en ond dröm. Livet kommer snabbt att omvandlas till något som är njutbart och som till slut uppfyller era förväntningar. Redan har ett lugn inträtt i vissa människors liv, som effekt av den nya energin, och även en medvetenhet om att fördelaktiga förändringar är på gång. Håll ert fokus stadigt framåt och låt inte det närvarande kaoset komma åt er, då det inte kommer i närheten av att pågå så länge som ni förväntar er.Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar alla er som gjort ansträngningen med att hämta Ljuset till Jorden, en dag kommer ni att upptäcka att det var det som ni kom för.


 
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

tisdag 22 november 2011

SaLuSa 21 November, 2011


 SaLuSa 21 November, 2011 


När ni en gång bestämt er för vart ni vill så låt inget avleda er uppmärksamhet och riktning från ert mål och tänk på att ni har förberett er sedan länge för denna tid. Ni har kommit ända hit och bör vid det här laget veta exakt vad ni har arbetat för. Er karma bör på alla sätt och vis nästan vara till ända, och många av er har valt att i denna livstid helt klara upp den. Bekymra er inte om huruvida ni vet om det finns mer arbete att göra, eftersom vad än som återstår vid tiden för Uppstigning omfattas det av Lagen om Nåd och tas inte med framåt. Många relationer har lidit skada på grund av karma, men var snälla och kom ihåg att ni snart kan ses igen när ni väl har lämnat denna dimension. Ni kommer att acceptera att er Jordfamilj sattes dit för genomarbetning av allas ert kollektiva karma, och denna gång släpper ni era roller och avslutar saken. Familjer inkarnerar ofta tillsammans flera gånger om, och, som ni kan tänka er, spelar olika roller, går från det ena könet till det andra och byter även roller med varandra. Detta är en anledning till att ni bör avstå från att döma andra, eftersom ni inte har med hela bilden som förklarar alla ”varför” och ”därför” i era livserfarenheter förrän ni återvänder till de högre dimensionerna. Ni kan vara försäkrade om att ni av nödvändighet ibland fått spela rollen som en av de Mörka. Detta behöver inte betyda något annat än att ni levt liv med negativa attityder.Allt runt omkring er fungerar perfekt i enlighet med Universell Lag och det bör ni vara nöjda med. Annars skulle ni ha upplevt verkligt kaos med liten möjlighet att komma undan följderna. De oupplysta bland er anser att detta är fallet nu, och utan er tro på framtiden ser de ingen väg ut ur världsproblemen. Det är därför som vi uppmanar våra allierade att få ett avslut på sina aktiviteter så att vi kan ordna för avslöjande och fortsätta vidare till kontakten med er. Det är väsentligt för alla dessa själar som har ingen eller bara liten insikt om vem de verkligen får hjälp ifrån. Vi tror att när vi en gång blivit officiellt erkända och inbjudna att landa på Jorden så kommer vår närvaro att betraktas som vänskaplig och ni kommer att godta vår plan att få er upphöjda. Delar av förberedelserna för det kommer naturligtvis att involvera avlägsnandet av de Mörka från alla maktpositioner, eftersom vi vill kunna snabba på framåt utan dröjsmål, då vi väl sätter igång rensningarna.Börjar inte den drömmen att bli sann för er nu, att freden en dag ska sänka sig över Jorden och att krigen för alltid tagit slut? Freden har redan kommit igång och vi har hållit kvar freden för er skull. Inte en gång, utan många gånger det senaste halvseklet, har vi hindrat avsiktliga försök att starta ett nästa världskrig. Till och med nu pågår dessa försök, men vi har gått in och förhindrat användningen av kärnladdningar. Det finns vissa mörka grupper som blommar upp när det är krig och de har till exempel inga betänkligheter mot att förse båda sidor med arsenal. Detta har pågått en längre tid, vilket har visat sig mycket lönsamt. Dödens köpmän är emellertid under avveckling, och deras vapen och utrustning kommer snart att ha förlorat sin funktion. Det var tider för några tusentals år sedan då ni inte förstod bättre, och den mänskliga rasen var då mycket benägna att se främlingar som ett hot mot sin existens. Nu går ni samman när ni förstått att ni är Alla Ett, och att er utveckling bäst blir hjälpt av att ni samarbetar. Trots allt så går ni ju alla slutligen mot samma mål eftersom ni söker efter vägen tillbaka till Källan av Allt Som Är.Varje själ kommer på ett eller annat sätt att möta oss mycket snart, och vi ska upplysa er när stötestenarna hindrar er från att acceptera den sanning som vi kommer att ge ut. För närvarande finner ni det svårt att ens fundera över att era övertygelser skulle kunna bli ifrågasatta, ändå kommer ni inte att kunna fortsätta framåt om ni inte är beredda att släppa dem. Vi säger hela tiden att ni skall lita på er intuition, och detta råd kommer aldrig att bli så viktigt som det är nu. På detta sätt kommer ert Högre Jag att förflytta er in i situationer som förser er med de svar ni behöver. Dessutom har ni ju era Guider och Änglaväsen, som ni kan vända er till om ni önskar få ett råd. Ni är aldrig ensamma men Guiderna kan inte befria er från alla erfarenheter eftersom vissa är nödvändiga för er att gå igenom för er utveckling.Lev som du lär nu, eftersom det är mycket viktigt i en tid där händelser kan verka väldigt förvirrande för många människor. Ni kan hjälpa andra med er kunskap och den kommer att bli särskilt nyttig när det gäller desinformation. De som saknar information kan inte sortera ut sanningen från lögnerna, men det kan vara en mäktig utmaning även för Ljusarbetare. Det faktum att media fortfarande är mycket tillbakahållet och utsatt för censur gör det inte lättare, men oron för motsägande falsarier är inte lika stor som förut och öppenheten fortsätter att öka. Mutor och korruption är nästan endemisk (koncentrerad och begränsad) inom många av världens länder, och det måste förändras mycket snart. Dessa frågor är alla under vår behandling, så att vi kan hitta sätt att hjälpa er på. Media måste förtjäna folkets respekt, och detta gäller även politiken som har varit riklig på charlataner och kriminella. Detta måste förändras, och förändras mycket snabbt så att förtroendet repareras.Era rop på förändring blir även stöttade av demonstrationerna som ännu är aktiva och fortsätter, och myndigheterna kan inte hindra dem från att breda ut sig. Energin har ett eget liv, så att säga, och attraheras av sin like som får ett lyft av den. Att denna tid har kommit är inte förvånande, då ni har byggt upp impulsen under många år. Nu är ni i färd med att skörda belöningen av er uthållighet gentemot det stora motstånd som allvarligt har försvagats av det inkommande Ljusenergin. Oavsett av upp- och nedgångarna längs vägen, var det alltid ert öde att vinna över de Mörka så det finns inget att oroa sig för - ni är de segrande. I en inte alltför avlägsen framtid ska vi fira det tillsammans, och så bra vi ska ha det! Vi tror inte ni riktigt fattat vilken fantastisk bedrift det kommer att vara, och hur långtgående den kommer att bli. Många själar är mycket beroende av utgången, och de gör sig beredda på att glädjas.Jag är SaLuSa från Sirius och älskar er alla för att ni tar på er en sådan utmaning som har tryckt ner er, men ni gav aldrig upp utan studsade tillbaka och visade Ljusets och Kärlekens kraft.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012