Followers

PUTIN

tisdag 26 mars 2013

SaLuSa 22.03.2013


 


SaLuSa 22.03.2013
Så mycket sker på er planet, att det blir väldigt tydligt för allt fler människor att de utlovade förändringarna är på god väg. Det är på intet sätt någon lätt tid för er eftersom ni är medelpunkten i mycket som äger rum. Men ni valde den här tiden att vara på Jorden som en viktig del i era erfarenheter som kommer att förbereda er inför era framtida uppdrag. Med tiden kommer många av er att träda fram som Mentorer för andra framväxande civilisationer. Det kommer att vara ert sätt att tjäna när ni nått en högre förståelsenivå, som ger er mästarstatus. Detta är er naturliga utveckling allteftersom ni blir mer av Ljuset och strävar efter att lyfta upp andra tillsammans med er.

Den ordning ni ser i Universum kommer från alla själar som nått en punkt då de kommer till insikt om att i slutändan finns det inget annat än Kärlek och att allt liv kretsar och har sitt väsen inom den. Även nu höjer ni er och er medvetenhet är sådan att ni inser den fantastiska kraften i Kärleken. Den är livet självt och den mäktigaste kraften i Universum, som kommer att göra att det blir möjligt för er att fortsätta höja er upp genom dimensionerna. Som ni så ofta informerats om är nivån på era erfarenheter i de lägre dimensionerna på ett sätt ett experiment för att se hur ni LjusVarelser kan hitta era verkliga jag igen. Dessa dimensioner är inte och kommer aldrig att bli er sanna verklighet, eftersom ert ursprungliga hem i stjärnorna är ett hem där ni levde i total enhet och Kärlek som Ett. Dualiteten var medlet för att tillåta separation och uppleva både mörker och Ljus inom samma dimension.

Vi från den Galaktiska LjusFederationen finner att under den senaste tiden har det varit en så snabb utveckling av era medvetandenivåer att ni redan kan förnimma och visualisera den Gyllene Tidsåldern. Det är en underbar prestation, för när ni behåller ert fokus på den påskyndar ni den tid då den kommer att manifestera sig för er. Ljuset tar nu över er Jord och ni behöver inte längre vara bekymrade över det återstående mörkret eftersom det håller på att omvandlas genom ett kraftfullt Ljusutflöde. Svaren på era problem är redan funna, och genomförs successivt av våra allierade. Fördelarna med dem håller på att introduceras och fri energi ligger i främsta ledet, även om ni inte får förvänta er för mycket just nu, utan en stadig och väl planerad introduktion. Vi kan inte framtvinga frågorna, men kommer att ge stöd, näring och skydd till de inblandade.

Ni har länge väntat på några synliga förändringar, medan mycket har skett bakom kulisserna som mer har att göra med inflytande och inspiration. När ni är öppna för vår vägledning var då säkra på att vi ger er den, och ni kan kalla på oss när som helst. När era krav är för allas bästa gör vi vårt bästa för att säkerställa att ni får den hjälp ni behöver. Vi är ofta de osynliga Ljusarbetarna vid sidan om er och vi ger er vår kärlek och vägledning. Vi är naturligtvis ständigt involverade i att hjälpa Moder Gaia, och ni kanske har noterat att händelser i samband med henne och hennes fysiska förändringar har skett lugnt och stilla. Faktum är att ju mer ni höjer era medvetandenivåer på Jorden desto lättare går allting.

Alltmer energi kommer utifrån till Jorden, och den kommer från många källor. Vårsolståndet är ett sådant kraftfullt tillfälle och många, många människor känner effekten. Det är en upplyftande energi som ger er det ni ibland kallar "må bra-faktorn" och en underbar känsla av lugn och lycka. Håll kvar den och du kommer att finna att vissa människor kan känna förändringen inom dig, och mycket snart kommer det att bli ert normala sätt att vara. Föreställ er en värld full av själar som alla har blivit som Ett och permanent lever i Ljus och Kärlek, eftersom detta kommer, allteftersom ni går framåt in i den 5: e. dimensionen. En del av er är redan där eller mycket nära, och ni är de som leder vägen. Genom ert exempel kommer många att följa där ni har skapat vägen. Ni befinner er i en underbar tid när nästan allting är möjligt, så begränsa inte på något sätt era ambitioner eller tron på er själva.

Allteftersom mörkret och de som ligger bakom avslöjas, ber vi återigen att låta rättvisan ha sin gång på ett naturligt sätt. Var medveten om att varenda själ någon gång kommer att stå till svars för sina brott mot Mänskligheten, men enkla misstag accepteras som en del av er inlärningsprocess. Vi betonar att det inte finns något straff inblandat och du väljer hur du vill rätta till dina misstag eller övervinna dem. Gud ger er inte först fri vilja för att sedan hålla fram genuina misstag mot er. Det är bara när det är ett medvetet försök att skada eller döda någon annan själ som det krävs ytterligare upplevelser som lär er felet i ert handlingssätt. Detta är karma och är en del av din livsplan när du förbundit dig att gå igenom den. Allt sker i största kärlek och uppmärksamhet för att hjälpa dig genom dina erfarenheter. Dina Guider och Änglar göra mycket mer för dig än du normalt är medveten om och de är alltid med dig på din resa genom livet.

Vi från den Galaktiska LjusFederationen har hos människor med hög profil inpräntat behovet att gå vidare med sina ansträngningar att få fram någon form av Disclosure (Avslöjande). På sätt och vis är det knappast nödvändigt att vi visar vår närvaro i er himmel, då många rapporter och artiklar om oss redan är i cirkulation. Vår närvaro kommer inte att förvåna den stora majoriteten av er, men allt beror på hur långt avslöjandena går vad gäller våra förbindelser med er. Under bara det här århundradet har ni upptäckt många fler historiska bevis om oss och vår kontakt med er under årtusenden. Det kan inte längre ignoreras eller förnekas utom av dem med de mest rigida uppfattningarna. Vi skulle vilja se en situation där era regeringar medger att de har haft kontakt med oss under nästan hundra år och bekräftar att vi alltid närmat oss dem i kärlek och fred. Det skulle lindra alla tvivel som vissa människor fortfarande har, som har letts till att tro att vi är som de monster som avbildas i er science fiction och i era filmer.

Jag är SaLuSa från Sirius, och måste gratulera Ljusarbetarna för att ha förankrat en ny vibration, som kommer att föra dem fram till den Nya Tidsåldern. Ni har lika mycket viktigt arbete att göra som tidigare, om inte mer, när ni nu förbereder människor inför den sista sträckan fram till målsnöret. Segern är er, och priset är ert, att aldrig mer behöva uppleva separation från Gud och ert riktiga hem bland stjärnorna. Vi älskar er och er avsikt att finna er framtid och plats tillsammans med oss som sanna Galaktiska Varelser.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga LevanderOriginals and translations of Galactic Messages available at

söndag 17 mars 2013

SaLuSa 15.03.2013


 


SaLuSa 15.03.2013
Eftersom fokus för förändringar är på President Obama och USA så glöms det ibland bort att hela världen är involverad. Om ni bara kände till det så har rörelser för förändringar blommat upp över hela världen, och som ett Mänskligt kollektiv påskyndar det dagen då ni kommer att bli medvetna om dem. Folk utövar sina rättigheter att kräva vad de ser som viktigt för sina liv, för att ta bort det från kontrollen från de som bara har sina egna intressen i huvudet. 

Det blir framgångsrikt, men ofta enbart genom en kostnad av konfrontation, och det resulterande förnekandet av deras rättigheter från militären och auktoriteterna. Ingen mängd av motstånd kommer dock att avskräcka folket som kommer att återfå sin frihet och suveränitet inom kort. Ni har själva skrivit sluttiderna, och vi av den Galaktiska Federationen av Ljus och Ljusarbetare överallt bidrar till er insikt av vad som krävs från er. 

Vi vet om vad stressen av att leva i dessa volatila tider innebär, och behovet av att vidmakthålla er tilltro alltigenom det är krävande, men som ni kommer att se så blir allt värt det. Ni är Ett, och varje själ har en roll att spela oberoende av vilken sida de står på, och ni kommer att finna att då Ljuset penetrerar mörkret av negativitet så kommer det att en mindre effekt.

Dualitet, som ni har upplevt det, har så gott som avslutat sin cykel, och ni är kvar för att städa upp oredan som det har lämnat bakom sig. Ljuset, då det blir allt mäktigare, väcker också upp fler själar, även om en del är inrotade i sina uppfattningar som de kämpar för att hålla fast vid. Till slut kommer de att behöva göra ett val då det gäller vilken väg de önskar ta, och de kan förbli kvar i en frekvens av 3D om det är deras slutliga önskan. Gud sätter inga krav på någon själ att de måste utvecklas under en viss tidsperiod, men ger dem många tillfällen för att göra framsteg och inträda i Kärlek och Ljuset av Källan. Som vi redan har informerat er flera gånger, så har varje själv en gnista av Gud inom sig, och den kan aldrig släckas.

Då ni fortsätter er resa igenom himlen så vet att ni står inför att höjas upp in i de högre vibrationerna. De kommer att möjliggöra att de önskvärda förändringarna manifesteras, vilka i sanning kommer att för in er in den nya Åldern, även om mycket renande först måste äga rum. Vi är engagerade tillsammans med vår avancerade teknologi för att assistera er, vilket kommer att enormt påskynda det. Med vår hjälp och inspiration så växer era egna teknologier mycket snabbt och många, många program för fri energi har fullbordats. Petroleum Industrin och de som har investerat i dem kämpar naturligtvis för att hålla sina positioner i marknaden, men de är dömda till misslyckande då ni måste börja föra er in mot teknologier av den Nya Åldern. Ni har under allt för lång tid hållits tillbaka, och det var aldrig förutsett att ni fortfarande skulle använda er av fossila bränslen vid detta stadium av er utveckling. Det finns många förbättringar som ligger på rad för att introduceras, och när vi väl börjar så blir det mycket hektiskt. 

Ni kanske korrekt har dragit slutsatsen att fler kanaler från oss eller Varelser i de högre världarna förefaller att öppna upp, och det är därför ni på en generell nivå fortsätter att höja ert medvetande, och kan nå sådana källor.

Det kommer en tid när ni kommer att ha en klar linje av kontakt med ert Högre Jag, men just nu så kommer dessa öppningar för de som har ett livskontrakt att göra sådana förbindelser. Vi vet att många av er är ambitiösa med att bidra till arbetet som pågår för att driva på er civilisation framåt, men inte alla är tillräckligt förberedda för att göra detta. Ändå så är var och en av er här vid denna tid för att ha en påverkan på hur framtiden blir. Låt saker och ting utvecklas i sin egen takt, och var helt enkelt bara medvetna om när en visar sig. Fokusera er fortfarande på alla positiva saker och vet att ni hjälper att inte bara skapa er framtid, utan också andras. 

Ert arbete är uppskattat och ni behöver inte fortsätta att vara besvikna över nyliga händelser förbundna med Upplyftningen. Slutresultatet kanske blir något annorlunda än ursprungsplanen, men vi justerar alltid behoven för ögonblicket. Som alltid så är tidpunkten av stor vikt, och grunden för många beslut är försöken att se till att så många själar som möjligt till slut stiger upp. Då tiden går och nivåerna av medvetande förhöjs, så kommer de mörka Tjänarna att mindre inflytande angående vad som äger rum och ni kan lämna dem åt sitt eget destruktiva öde. De drivs tillbaka till bakgrunden tappar deras makt för att stoppa era framsteg mot den Gyllene Åldern. Vad ni kommer att uppleva då den anländer är nästan omöjligt att säga i ord, men det är mer än ni för närvarande kan tänka er och kommer att överskrida de flesta av era förväntningar.

När ni får se den första staden av Ljus i Sedona, så kommer det så nära som är möjligt ge er en idé av vad som kommer att bli ganska normalt i era liv. Teknologierna som är involverade är mycket avancerade för helande såsom ni skulle förstå dem, och behandlar alla med hänsyn och utan sidoeffekter. Helandet använder ljus, färger och kristall teknologier, vilket är mycket futuristiskt jämfört med er nuvarande nivå av medicin och behandling, men ni börjar fullt undersöka sådana möjligheter. 

Ni blir avsiktligt inspirerade med idéer som kommer att hjälpa med att sätta upp en ny inställning mot hälsa och med tiden kommer ni och kan inte lida av dålig hälsa. En punkt kommer att uppnås då era vibrationsnivåer är alltför höga för att några lägre energier skulle kunna påverka er. Vid denna tid kommer ni också att ha upplevt en total förändring i era kroppar, vilka kommer att ha återställts till sitt först klassiska tillstånd fri från alla blessyrer eller påverkningar från åldersprocessen. Dessa är alla steg längs vägen mot att bli en Galaktisk Varelse, med fullt medvetande. 

Var goda att fortsätta med ert engagemang för att föra mer och mer Ljus till Moder Jord, då hon också skall njuta av liknande förändringar för att återställas till hennes först klassiska tillstånd. För närvarande så för hon försiktigt områden av Jorden in på sina positioner, med en del land som förhöjs och andra som sjunker, men de har inte än nått sina slutplatser. Mycket av Atlantis kommer att höjas upp runt omkring existerande kustlinjer som var förbundna med denna storslagna landmassa. En stor del av er historia är inskrivna i historier om Atlantis, och sanningen om en tidigare storslagen civilisation kommer att förtäljas. Det existerade under en mycket lång tid och de flesta av er hade liv där. En del av er kommer fortfarande ihåg sjunkande av det och var där under dess sista dagar, för cirka 10,000 år sedan. 

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med vår Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 08.03.2013


 


SaLuSa 08.03.2013
Världen är fortfarande i ett tillstånd av omvälvning, men vi ser hur allt går såsom ämnat för att åstadkomma resultaten som krävs för att föra er fram på vägen av Den Nya Åldern. De gamla system och sätten av dualitet visas upp för vad de är, då de har varit ett sätt för att hålla er under kontroll. De måste bortföras, eller förändras om någon del av dem skall kunna bli kvar i de högre vibrationerna. En del av förändringarna händer helt naturligt, men vissa situationer är mänskligt åstadkomna och behöver extra uppmärksamhet om de skall kunna brytas ned. Att återinföra er suveränitet är ett sådant område, och det behövs legala medel för att förändra lagarna som infördes för att ta bort era rättigheter. Det kommer att ta tid och tas bäst om hand om när regeringsförändringarna har ägt rum. Mycket är avhängigt denna förändring och var säkra på att medlen för att uppnå det redan har satts på plats. 

Vad många av er redan inser är att efter upplyftningen den 21 december så finns det en märkbar förändring i folks attityd mot varandra. Uppvaknandet har också lett till att många av dem har kommit samman i bästa intresset för alla. Auktoriteter ställs nu till svars för frågor som påverkar er alla och er levnadsstandard. Ni börjar förstå att ni har blivit manipulerade och missbehandlade av de vid makten. Det har gjorts avsiktligt, och hade det inte varit för upplysningen så skulle det ha fört er till er totala förslavning. Det kanske låter lite långsökt, men Illuminati har arbetat mot detta mål under tusentals år. 

Framtiden hade förutspåtts och Ljusets trupper fick också ett mål att uppnå, att se till att Illimunati aldrig nådde sina mål. Man kanske skulle kunna säga att det aldrig skulle bli en jämn kamp, då Ljuset alltid vinner under sådana förhållanden. Det har dock inte varit utan kostnad för Mänskligheten och liv har till och med offrats, och kom ihåg att ni alla frivilligt erbjöd era tjänster. Erfarenheterna har i högsta grad påskyndat er utveckling, så vad ni har gett av er själva har inte varit förgäves eller utan värde. I själva verket har ni gått till det djupaste av mörker och är nu på god väg tillbaka till nivåerna där bara Ljus kan existera.

Inom de närmaste åren kommer ni att få se underbara förändringar som till slut kommer att ge er det ”förlovade landet” och ni kommer att bo i kristallstäder av Ljus, renhet och renlighet som kommer att bli ett permanent drag. Det betyder att ni kommer att arbeta er igenom många spännande stadier av förändringar för att nå den nivån, och kunna förflytta er från ert beroende av fossila bränslen till fri energi. Det kommer nu till existens, men först så måste de som motsätter sig sådana förändringar att föras ur vägen för att förhindra deras inblandning.

När saker och ting når ett stadie då vi kan öppet kan komma ut för att vara med er, så kan också era vänner från den Inre Jorden träffa er och en ny viktig period i er utveckling påbörjas. Ni kommer att ta igen den förlorade tiden mycket snabbt, och bli de Galaktiska Varelserna som ni i själva verket är och var innan ni gick med på att uppleva de lägre vibrationerna. Med alla dessa förändringar så kommer det att vara en stor lycka att bara vara vid liv, och livet kommer att vara meningsfullt och ge stor tillfredsställelse. I själva verket så kommer ni snart att vara så fokuserade på era nya erfarenheter att er tid i dualitet snabbt bleknar in i bakgrunden. 

Döden som sådan kommer inte längre att vara en fråga, då ni kommer att bestämma när ni önskar föra er in i en annan erfarenhet. Att byta kroppar blir lika enkelt som att byta kläder. Detta för oss till poängen att då era skapande krafter växer så kommer ni att tänka er till vilket sätt som ni än vill framstå som. Alla dessa framsteg kommer att ge er så mycket mer tid för er själva, och ”arbete” som ni förstår det blir inte något som ni måste göra för att överleva. Inte heller kommer det att uppta så mycket av er tid som för närvarande. Det blir mer en fråga om att göra vad ni tycker om och ger er tillfredsställelse. Till slut så finns det inte längre pengar involverade, då detta för länge sedan kommer att ha gjorts av med och det är då ett samhälle arbetar gemensamt, till gagn för alla. Alla era behov är tillfredsställda och många av dem kan tänkas in till existens hur och när ni behöver dem. 

Mina Kära, vi vet att en del av er känner besvikna att inget på det yttre hände den 21 december, men mer hände än vad som var synligt och det har inte funnits något uppehåll med vår hjälp att föra saker och ting till ett underbart avslut. I själva verket händer allt på exakt rätt tid, och då vi lever i Nuet så delar vi inte samma erfarenheter som ni gör. Släpp uppfattningen om tid då den inte längre är pålitlig och har aldrig varit konstant. Gå med flödet och låt saker och ting komma till er då det är möjligt och ni kommer att finna att ni kan förlita er mycket mer på er intuition. Förstå att det kommer en tid då ni kommer att kunna resa via enbart tankar, och omedelbart. Nuet, det förgångna och framtiden kommer att bli ett enda och när ni väl är Galaktiska Varelser så kommer ni att kunna resa bortom ert eget Universum, om ni så önskar.

En del av er blir så sysselsatta med jordliga ting att ni glömmer bort var er framtid ligger. Vi bagatelliserar inte era problem, men ha tillit för att allt kommer att ordna sig och ni kommer att få den erfarenhet ni behöver för att utvecklas. Om ni ser det som obehagligt så stanna upp och fråga er vilken lärdom som finns i det för er. Dualitet upphör nu, men ni har inte än helt skurit av era band med det. Det finns också karma som spelas ut, och det hela är en del av ert personliga renande. Se det för vad det är, och lägg det bakom er. Om det involverar andra människor som ni tycker bär en viss skuld för det så var goda och sätt allt dömande åsido och förlåt alla de som är involverade. Inget händer i era liv utan god anledning, så acceptera vad som kommer med nåd och med ett gott hjärta.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att ni fortsätter att arbeta på ert eget upplyftande, och sätter i praktik vad ni har lärt er. Hastigheten av er tillväxt är högst remarkabel, och genom att göra så hjälper varje individ till med att lyfta upp alla andra själar. Ni har ett kollektivt medvetande och när det når en kritisk massa så kommer ni att få en högst underbar erfarenhet av Uppstigning. Det är pågående och ni har inte förlorat något från att ha förberett er för det, och har i själva verket vunnit mycket. Håll er intention att uppnå fullbordan stark och så kommer ni dit med lätthet.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

fredag 8 mars 2013

SaLuSa 01.03.2013


 


SaLuSa 01.03.2013
I många delar av världen kollapsar de gamla energierna, och i och med detta kommer möjligheten att ersätta dem med det nya paradigmet. Detta paradigm står som ni brukar säga och väntar i kulisserna medan mycket arbete utförs för att säkerställa att det är redo att ta över. Med detta följer en viss osäkerhet eftersom ni under en tid ser tecken på sönderfall. Euron är mycket instabil och en del andra valutor är heller inte starka. Det hela pekar på en stor förändring som också kommer att tvinga bankerna att se över sina affärsmetoder. De ser att det kommer, men försöker avvärja det oundvikliga, men helt förgäves. Det finns redan en överenskommelse mellan många länder om de föreslagna förändringarna och det är helt enkelt en fråga om att vänta på rätt tillfälle för att gå vidare.

Snart kommer Disclosure (Avslöjandet) att äga rum, men förvänta er inte att den blir så långtgående i inledningsskedet. Det kommer att ta tid att skala bort den sekretess som omger allting som har att göra med Utomjordingar och UFO:s. Men så snart sanningen börjar komma ut kommer dammluckorna att öppnas vad oss beträffar och om våra tidigare kontakter med er. Det kommer att ta tid att släppa sanningen om er regerings (USA:s) inblandning med de Grå och hur man använt den avancerade teknologi som gavs till dem. Vår huvudsakliga önskan är att vår närvaro erkänns officiellt och med en försäkran om att vår kontakt hela tiden har varit lugn och fredlig med syfte att hjälpa mänskligheten. Vi lever i Ljuset och följer Guds protokoll och lagar i våra kontakter med er.

Med tiden kommer ni att lära er mycket om vårt engagemang för er under tusentals år, och ni kommer att finna att vi har agerat som era beskyddare. Vi har övervakat ert växande och har hjälpt er övervinna de hinder som allvarligt hade kunnat hålla tillbaka er utveckling. Det finns naturligtvis en gräns för hur långt vi kan gå, eftersom vi inte får blanda oss i situationer där ni skördar er egen karma. Vi måste stå tillbaka, men det hindrar oss inte från att försöka lindra er upplevelse genom att kontinuerligt sända er Kärlek och Ljus. Nu följer vi er noga genom det, som kommer att visa sig vara en mycket aktiv tid, när vi har tillåtelse att dra oss närmare er. Ni ser ofta vår flotta, ofta i stort antal, medan vi fortsätter vår rening av er atmosfär och håller ögonen på dem som fortfarande är fast beslutna att orsaka problem.

I det förflutna har det funnits många hänvisningar till arresteringen av de mörkas ledare och stadigt har de samlats in. Ni har även hört talas om "förvaring" (containment) och på det sättet har vi kraftfullt kunnat begränsa deras aktiviteter. Massarresteringar skulle troligen framkallat panik bland er, eftersom så få skulle haft någon kunskap om varför detta skedde. Så vi har valt att gå fram med gradvisa förändringar och placerat våra representanter som är våra allierade, inom positioner som ger mer kontroll till dem som tillhör Ljuset. Men så snart vi kan komma öppet, kommer ni att få se snabba förändringar äga rum som vi förberett länge. Vi försäkrar er att ni till slut kommer att få njuta av alla de fördelar som utlovats er, och vi kommer att göra allt vi kan för att hjälpa er.

Det är viktigt att ni ger av er energi till allt det som är rent och positivt, och inte lägger den på frågor som berör Illuminaterna och deras handlingar. Deras aktivitet är nu mycket begränsad allteftersom deras handlingsfrihet skärs ned tills den helt kommer att stoppas. De utgör inte längre det hot som de brukade vara, och LjusVarelser begränsar deras makt så att de kan hållas under kontroll. Vi kan ännu inte förmå media att börja rapportera rättvist och korrekt, men det kommer och ni kommer då inte längre att ha några tvivel vad beträffar de nyheter ni får. I de flesta av dessa frågor stöder vi verkligen er för att ni ska få igång saker och ting, vilket genom lagen om attraktion låter oss förenas med er. Ni kom till Jorden för att uppleva dualitet och ni upplever fortfarande en del efterverkningar, även om dualiteten har fullgjort sin cykel. Det finns icke avslutade aktioner som för över den mörka energin till Ljuset för att renas, och det är här ni kommer in.

Ni hade ett starkt fokus på den 21 december, men nu när det är passerat är det mera öppet, eftersom ni ska uppleva många händelser och ni inte är säkra på när de kommer att äga rum. Vi skulle vilja säga, fokusera på er kollektiva förståelse av allt det som ska komma ur de högre vibrationerna. Ni kommer då att göra allt man kan begära av er, och påskynda förändringarna. Med så mycket ekonomiska skulder i världen är det tydligt att det bara finns ett svar på era ekonomiska problem, och det är total skuldavskrivning. Den är en del i den plan ni känner som NESARA, och den kommer, tillsammans med överflödet, att snabbt etablera ett blomstrande samhälle. De verkliga svaren på era problem är relativt enkla, men att hitta rätt personer för att presentera dem är inte så lätt. Ni kommer att få se massiva förändringar som en följd av de regeringsmässiga förändringarna, och efter detta kommer allt att bli möjligt.

Ni har säkert redan märkt att tiden fortsätter att gå snabbare, och innan ni vet ordet av kommer händelser plötsligt att visa på att de stora förändringarnas era har börjat. Så dags räknar vi med att vara erkända och aktiva tillsammans med er, så att vi kan förena våra krafter och göra snabba framsteg. Festligheterna får komma när så är lämpligt, men världsfreden är viktig eftersom alla faror i form av krigsliknande åtgärder måste upphöra. Vi har hjälpmedlen och befogenheten att verkställa detta om det anses nödvändigt. Störningar kommer på intet sätt att tolereras, och när rensningen är klar förväntar vi oss faktiskt inte några problem alls. Som ni ser, Mina Kära, har det inte skett någon minskning i vårt engagemang i er Uppstigning, som hela tiden går framåt för att föra er in i den Gyllene Tidsåldern.

För er har tiden dominerat era liv, men allteftersom ni fördjupar er mer i de högre vibrationerna kommer den att få mindre betydelse. Ni kommer att börja förstå begreppet att allt sker i Nuet, och ni kommer helt enkelt att bara följa flödet. Vi vet att ni är vana att planera hur ni använder er tid, men när ni låter saker och ting ske naturligt utan några rigorösa tankar i den frågan, kommer livet att flyta mycket lättare för er. Det är svårt för er att tänka er livet utan tid på det sätt som ni förstår den nu, men ni kommer att känna er helt fria och njuta av ett liv som är lugnt och förverkligande. Allteftersom er tidsuppfattning förändras kommer även era erfarenheter att göra det.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag känner mig välsignad som får ha den här kommunikationen med er. Jag sänder den med Kärlek och Ljus på uppdrag av den Galaktiska LjusFederationen.Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

fredag 1 mars 2013

SaLuSa 22.02.2013


 


SaLuSa 22.02.2013
De påtryckningar ni lägger på era auktoriteter lämnar dem utan tvekan om att ni inte kommer att luta er tillbaka och tillåta gamla medel och metoder att fortsätta. Ni ropar på en förändring som riktar in er mot införandet av den Nya Tidsålderns förmåner, vilka har hållits tillbaka. Det är t.ex. tydligt att det måste till en utveckling mot att införa fri energi, eftersom el-och gaspriserna tillåts öka över hela världen till en punkt där människor inte längre har råd. Vi undrar hur många demonstrationer som kommer att äga rum innan ämnet tas på allvar. Människor har varit mycket tålmodiga, men det kommer en punkt där de har fått nog. Det är en farlig tid för myndigheterna, som inte får ignorera det som sker. Upplopp är inte trevliga och vi förespråkar inte någon form av våld, men vi förstår er verkligen när ni ser en sådan åtgärd som det enda sättet att få uppmärksamhet för era krav. Det innebär att vi kan behöva ingripa för er räkning om förhållandena urartar.

Lyckligtvis finns det en lugnande inverkan, efter de senaste energi-inflödena som lyfter upp folk. Denna gynnsamma inverkan har åstadkommits av dem som tagit in energierna i sitt väsen och har förmågan att projicera Kärlek och Ljus till situationer. Detta håller en balans inom samhället, och hjälper till att väcka upp ännu fler personer till behovet av fredliga aktiviteter. Mycket mer kommer att uppnås genom att föra ut det bästa inom människor, hellre än att orsaka konfrontation med dem som har makten. Kärleken är den starkaste kraften i Universum och vi uppmuntrar er att använda den, och genom ert exempel få människor runtomkring att tänka på ert sätt. Ni kommer att märka att allteftersom fler människor vaknar, upplever de också en förändring i sin medvetandenivå, och det blir lättare att föra dem samman för att arbeta för ett gemensamt mål. Det är där er makt ligger och den kommer att ge positiva resultat.

Som ni märker är det fortfarande svårt att göra framsteg när de mörka fortsätter att hålla fast vid sin makt. Det finns dock en gräns för hur långt de kan gå, eftersom de inte längre har det omfattande stöd som de är beroende av för att vara framgångsrika. De håller på att plockas bort en i taget och det försvagar deras förmåga att genomföra sina planer. Bristen på samordning och ledarskap som en gång alltid fanns där för att stödja dem är uppenbar. Vår förhoppning är att de ska upphöra med sin verksamhet och se Ljuset, och ta en väg som leder dem ut ur mörkret. Från vårt perspektiv är det aldrig för sent för en själ att byta spår, och de bör välkomnas tillbaka, eftersom det inte är vår sak att vara domare över deras tidigare liv. Det är av den anledningen som vi tidigare bett er hålla tillbaka fördömanden av någon annan själ som stannar kvar i mörkret, utan snarare vara den person som strävar efter att lyfta upp dem genom att ge av er kärlek. Mörker är frånvaro av Ljus, och ni som är Ljusarbetare kan förändra den situationen utan att tvinga er själva på en annan själ.

Ni har fortfarande mycket arbete att göra för att få den Nya Tisaåldern till stånd, men det blir lättare eftersom ni har ett enormt stöd från oss och andra källor. Det finns aldrig någon tidpunkt då vi inte är med er, och vi gör vårt bästa för att inspirera er och uppmuntra er att alltid söka efter det mest perfekta resultatet i varje situation. Ni håller fanan för alla dem som vaknar, och de kommer att finna er när behovet uppstår. Vi vet att ni har hjärtat på rätta stället och att det är därifrån ni arbetar, så era beslut fattas för allas bästa. Vi har en sådan beundran för er alla och är glada över att ni inom en inte alltför lång tid kommer att se resultaten av era ansträngningar. Misströsta inte, eftersom ni faktiskt har gjort den svåra biten och har avancerat mycket längre än ni tror. Det är viktigare än någonsin att hålla sig fokuserad på resultaten av förändringarna, hellre än att koncentrera sig på själva obalanserna. Se att allting faller på plats såsom väntat och som man lovat, därför att ni är så nära det gamla paradigmets sista dagar. Det har liten eller ingen möjlighet att stanna kvar i de nuvarande höga energinivåerna, utan måste upplösas och återgå till de lägre vibrationsnivåerna.

Så snart medvetandenivåerna når en viss punkt kommer ni bokstavligen att tvinga de efterlängtade förändringarna att komma till stånd. Den negativitet som bromsar upp dem kommer att finna att dess kraft har försvunnit, och den kan inte längre diktera den tidslinje som man vill begränsa er till. Redan görs fler framsteg än vid någon tidigare tidpunkt och uppfyllandet av de löften som man gett er ligger mycket nära. Det sista gudomliga ordet vilar dock hos Gud, vilket säkerställer total framgång när det ges. Ändå tror vi att inom loppet av några månader kommer den riktning ni går i att bli tydlig, och vi förväntar oss ett kraftfullt stöd från er. Er del blir att sprida de goda nyheterna såsom ni uppfattar dem och föra fler själar in i Ljuset.

Vi övervakar det som sker på Jorden, men intar inte desto mindre något av en plats i baksätet eftersom våra Allierade fortsätter att ta mer kontroll över det som sker. Naturligtvis ger vi dem vår vägledning, då vi har en bättre total förståelse för hur saker och ting sannolikt kommer att utvecklas. Vi är de osynliga hjälparna som banar väg för er ultimata seger över de mörka. Vi bär inte på någon illvilja eller ilska vad dem beträffar utan har medkänsla för varje själ som glidit iväg från sitt Ljus. Vi glömmer aldrig att allting är en viktig del av helheten, och vi ger av vårt Ljus i lika delar till alla på deras utvecklingsväg. Alla har samma möjligheter att hitta sin väg tillbaka till Ljuset, och vi hjälper till där man ber oss om vägledning.

Mina Kära, hjälp till att hålla fred och hjälp till att hålla balansen mellan olika sekter och raser. Ibland finner dessa det svårt att acceptera Enheten inom den Mänskliga Rasen, och ofta är de religiösa skillnaderna ingrodda i minnet från barndomen. Acceptera kärleksfullt skillnaderna och låt andra följa sin egen väg, förutsatt att den inte stör andra själars valfrihet. Rädsla är roten till de flesta problemen och utnyttjas naturligtvis av Illuminaterna och deras anhängare. Ersätt rädslan med Kärlek och låt andra följa sina rättesnören tills de inser att deras erfarenhet fullgjorts och inte längre behövs.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag är glad över att se de framsteg som gjorts för att skapa fred till Jorden, även om vi inte uppskattar att många mindre krig fortfarande tar sin tribut i människoliv. Det kommer inte att dröja länge förrän fred kommer att fastställas över hela planeten, och vi kommer att se till att den blir permanent.

Tack, SaLuSa.

Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012