Followers

PUTIN

söndag 20 januari 2013

SaLuSa 18.01.2013


 


SaLuSa 18.01.2013
Inget har försinkat era framsteg då det Uppstigningen, och allt går framåt på ett acceptabelt sätt. Någonstans på er väg och inte alltför långt in i er framtid kommer er civilisation att helt och fullt stiga upp såsom planerat. Vid den tiden kommer ni att ha uppnått en kritisk massa, och det kommer inte att bero på något annat för framgång. Så det är nu er sak att skapa förhållandena under vilka det kan uppnås, genom att ha ett starkt fokuserande på allt som ni önskar er. Tappa inte insikten av det fakta att ni hela tiden skapar er framtid, och många parallella världar. Var säkra på vad de är ni vill ha och lägg er intention på allt som är rent och sunt, och för det bättre för alla. 

Nu efter er upplyftning är ni mer kraftfulla än någonsin, och med kuvandet av de mörka Tjänarna så finns det föga som står i vägen för uppfyllandet som ni alla har blivit ledda att tro på. Världen som ni nu känner den är fortfarande i det gamla paradigmet, och har föga att erbjuda nu när ni har vänt den ryggen. Det är dock ni som utför förändringarna och mycket har redan satts på plats för att genomföra en serie av uttalanden, som kommer att se till att ni vet att den nya Åldern har börjat. Världen är i turbulens, men planerade händelser kommer att medföra fredliga lösningar, och så behövs uppbackat av oss. Vi tänker absolut inte försvinna, då vår framtid är väldigt mycket förbunden med er.

Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus är mer än någonsin sysselsatta, då många frågor angående förändringarna reds ut. Detta betyder förbindelser med våra allierade för att se till att våra planer kommer att leverera vad vi behöver. Våra skepp har hållit tillbaka hotet om ett kärnvapenkrig som har varit förestående vid fler än ett tillfälle på senare tid. Sådana tankar har inte längre någon plats i er värld och är vapnet som er sista kabal har använt, och det är nu nedtagna. Med tiden som kommer alla typer av krigsföring att upphöra, och full världsfred kommer att deklareras. Många industrier förbundna med sådana aktiviteter kommer att behöva vända sig mot mer användbara och fredfulla behov. Det finns ingen anledning till att oroa sig för framtiden då det gäller arbeten, då folk inte kommer att lida som en konsekvens av förändringar, då välstånd kommer att ta hand om deras behov.

Ni kommer att tas ut ur fattigdom och brist, och bli en del av ett samhälle som kommer att dela överflödet åt allas behov. Gå bara med flödet, och vet att era frustreringar och besvikelser snart kommer att tyna in i bakgrunden. Ni har kommit så långt på vägen mot full Uppstigning, vilket är helt säkrad att bli er största erfarenhet hitintills. Efteråt så kan ni mycket väl anse att ert uppdrag åt Moder Jord och dualitet som slutfört, och återgå till er hemplanet. Det kommer att bli ett val som avgör er framtid, och många kommer att fortsätta sin resa tillsammans med Moder Jord. Renandet av Jorden börjar nu på allvar, och vi är nu aktiva i detta avseende.

Ni kommer absolut att börja se mer av oss i er himmel, för då hot mot oss upphör så blir det säkrare för oss att visa upp oss. Vi vill att ni inte har några tvivel angående vår närvaro, och då kommer Först Kontakt att bli mer sannolikt att ske snabbare. Det kommer naturligtvis att göras med ett korrekt protokoll som erkänner ledarna från de olika länderna. Det är inte en fråga vi vill påtvinga, utan det är vår stora önskan att det inte förskjuts alltmer mycket. Tillsammans så har vi så mycket att göra och vi känner redan till de bland er som är passande allierade för att delta i förändringarna. Av den anledningen har en del av er redan besökt våra skepp flera gånger, men vi suddar ut minnena för att undvika en överreaktion å er sida. Då ni har annat jordligt ansvar så vill vi inte att ni blir distraherade och ignorerar dem. Det kommer att finnas gott om tid för sådana ting inom en snar framtid.

Vi delar er vision angående framtiden där er civilisation kommer att samexistera med oss som En. Där er förståelse av livet och dess sanna ändamål kommer att leda till bortförandet av alla barriärer som har hållit er separerade från varandra. Vi ser redan hur ni börjar se er själva i andra, med insikt om att i praktiken så har ni alla samma önskemål om fred och lycka. NI kan njuta av skillnaderna i varandras livsstilar, och i konsten ser ni ett sant uttryck av den inre personen. Glöm bot färg och ras, politik och religion då med tiden så kommer inget av detta stå i vägen av ett stort sammankommande. Lättheten av modernt resande och kommunikation har redan fört er samman. För de bland er som tror på sanningen av reinkarnation, så är det så mycket lättare att acceptera vad vi har hänvisat till. Ni vet att var och en av er har haft liv i många olika kulturer, i många olika länder som en del av er utveckling.

Inse att dualitet praktiskt taget har kommit till ett slut och att ni frivilligt ställde upp för att ha erfarenheter inom det, och det kan med rätta ses som ett experiment. Det har aldrig varit er sanna verklighet men en del människor har trots det så vant sig vid det att de är ovilliga att ge upp det. Det som är bekant kommer alltid att kännas bekvämt, men dualitet och 3D har tjänat sitt ändamål och håller nu på att brytas upp. Det är dock sant att de som önskar förbli i en liknande existens kommer att få sina önskningar uppfyllda. Gud har gett er fri vilja och kommer inte att den ifrån er. Enbart ni själva kommer att avstå från det då ni gör framåt genom de högre dimensionerna och blir en ren Varelse av Ljus. Då kommer ni att bli Ett med Allt Som Är och tjäna Guds Vilja. 

För närvarande är ni bara en aspekt av ert verkliga jag, och förståeligt nog förstår ni inte vilken underbar själ som ni är. Er potential är obegränsad, och det första steget tillbaka till ett erkännande av det kommer med Uppstigningen, och er återgång till fullt medvetande. Tänk stort då ni går igenom detta år och vet att det kommer att bli högst anmärkningsvärt och spännande. Ni kommer som man kanske säger ”mogna” och det förgångna kommer snabbt att blekna bakom er, och inte längre ha någon dragningskraft på er. Så släpp helt fritt och samla all er energi för att hjälpa föra förändringarna till manifestering. Var Kärlek inkarnerad och förlåt alla de som har ingått i era liv med mörker, och ge fritt av er kärlek. Det är det enda sättet att frigöra er från det förgångna, och helt fullt träda in i Ljuset. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och överlycklig över er intention att driva på framåt, och inte slösa er energi på vad som nu är förpassat till historian. Framtiden tillhör er, så se till att det i sanning är var ni önskar. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 11.01.2013


 


SaLuSa 11.01.2013
En del människor är fortfarande osäkra på anledningen till varför den 21 december var en ganska stillsam affär, men vi skulle vilja betona att som en civilisation tog ni ett stort steg framåt. Vad som nu är viktigt är att ni som en civilisation fortsätter att fokusera på allt som ni önskar att manifestera, och så kommer ni att se hur det gradvis äger rum. Nu när ni har lämnat de lägre energierna bakom er så blir det lättare att uppnå resultat, då ni inte längre kommer hindras eller hållas tillbaka. Framsteg såsom vi mäter det är nivån till vilken ni höjer ert medvetande, och det nådde inte den förväntade eller önskade nivån innan datumet för Upplyftningen. Om era intentioner hade varit mer kraftfulla så skulle kanske resultatet ha blivit mer framgångsrikt, men ni förde framgång mycket närmare i tiden. Mina kära, 21.12 var en framgång för många individer, och var säkra på att varje själ kommer att har fått de energierna. Detta kan bara vara goda nyheter för det betyder att vibrationerna på Jorden har förhöjts och ni har fört er så mycket längre in i den Nya Åldern.

Då det gäller de många förändringarna som behövs för att till slut sätta punkt för dualitet så har vi tillsammans med våra allierade aldrig upphört med våra ansträngningar att införa dem. Som en konsekvens så kommer de allt närmare till manifestering. Som ni vet så måste vi utföra förändringarna med ert godkännande och inte pådyvla vår vilja på er. Vi är därför försiktiga för att se till att våra allierade gör allt på ett öppet sätt och inom ert legala system. Ni har dock lagar som inte gjordes för förbättrandet av folket eller i Kärlek och Ljus. De kommer inte tillåtas att stoppa framsteg och kommer i vilket fall som helst att avföras, och så kommer också alla de lagar som används för att bedrägligt fängsla folk. I framtiden kommer alla lagar att ses över och bara de som är rättvisa och vidmakthåller er frihet och suveränitet kommer att behållas. Det betyder också att alla personer som har bedrägligt fängslats kommer att släppas fria, och vi vet att det finns många som är i denna situation.

Med tiden så kommer era medvetandenivåer att bli sådana att kriminella handlingar blir långt borta från era tankar, och till slut finns det inga brott och därför inte heller något behov för fängelser. Ni har för närvarande de Tio Budorden som har tjänat er mycket väl, förutom att de sätts åt sidan och ignoreras av de som bara bryr sig om och tjänar Jaget. Sådana själar kan inte fortsätta på detta sätt, och kommer att finna hur de själva är oförmögna att avancera framåt med de som accepterar Enhet med Allt Som Är. De kommer att försegla sitt eget öde, och hålla sig inom de lägre vibrationerna av egen fri vilja. De kommer inte att kunna klandra någon annan för sin situation, då de ofta har förvarnats om att behöva ändra sig. 

Med tiden kommer ni att mer och mer börja lägga märke till att korrupta sätt utreds och de skyldiga avslöjas. Det är resultatet av upplyftandet i era medvetandenivåer, vilka önskar en återgång till ärlighet i allt handlande och alla transaktioner. Det kommer inte att finnas någonstans att gömma sig då fakta kommer ut som en del av renandet som sker. Allt som fortfarande återstår av de lägre energierna rensas ut då ni förbereder er för att införa förändringarna som för er in i den Nya Åldern. Nyhetsmedia är i stort sett fortfarande i händerna på de som gömmer sanningen, men de kan inte förhindra andra kanaler såsom internet att avslöja fakta. 

Hela processen att införa förändringarna är inte lätt, då det finns så många människor som har intresse av att förhindra dem. Framsteg kan dock inte stoppas och mycket händer fortfarande för att föra saker och ting framåt tills att de når en punkt då handling kan ske. Då har ni vad som kan kallas en ”flaskhals” för så många aspekter av förändringarna står till randen av fullbordan samtidigt. När vad som händer väl blir synbart, blir det en hel serie av händelser som följer i snabb följd. Då ni har gett er in på en ny väg så kommer det att bli förändringar vid olika tider i framtiden, under ett antal år innan ni blir fullfjädrade Galaktiska Varelser. Detta kommer att bli högst njutbara upplevelser, särskilt då ni kommer att vara bortom all inblandning som för närvarande kommer från de lägre dimensionerna. 

Avslöjandena är en så viktig faktor i er utveckling att inget lämnas åt slumpen då det gäller detta. Från vår synvinkel så finns det alltför många som håller ett visst mått av rädsla inför utsikten att vi kommer öppet kommer till Jorden. Vi letar därför efter bättre rapportering från er media, men det måste göras korrekt och inte för sensationsmakeri. Det finns inga tvivel över huvud taget att vi snart måste gå vidare, och vi kan inte vänta för evigt. Så ni kan vara säkra på att vi gör allt vi kan för att skapa de rätta förhållandena för att avslöjandena skall gå framåt. Det kommer att bli ett högst storslaget tillfälle och celebrerande kommer att vara på sin plats för en sådan historisk händelse. 

Tiden fortsätter att gå allt fortare och när det gör så kommer ni sannolikt att tappa uppfattningen om det, då det inte dominerar ert liv såsom tidigare. Detta kommer tillsammans med en viss glömska och en tendens för att leva i nuet. Det för er till en punkt där ni kommer att finna hur livet blir lättare genom att helt enkelt gå med flödet. Vi vet att en del människor inte kan existera utan att ha allt planerat, men ni kommer alla att anpassa er till förändringarna och finna att livet är så mycket mer njutbart då man tar det som det kommer. Det kommer att hjälpa i och med det att då ni går vidare in i den Nya Åldern så kommer ni att ha mycket mer tid för er själva, och få om några bekymmer alls. Ni har i själva verket inte upplevt hur det är att vara fria, för ni har varit fängslade på er planet. Det har blivit accepterat som normalt och det är anledningen till att vi från den Galaktiska Federationen av Ljus och andra har tillbringat så mycket tid för att få er att vakna upp till sanningen. 

Mina Kära, vare sig om ni har insett det eller ej så har ni fört er så mycket längre på er väg sedan Sekelskiftet. Detta har infriat vår tro att med mer tid så skulle fler själar ge gensvar på de ökade nivåerna av Ljus som når er Jord. Nu har praktiskt taget alla själar fört sig vidare igenom Uppstigningen och har tagit in mer av de högre energierna. De kommer att lyftas upp vidare av det fortsatta flödet och händelser som visar på stora förändringar till det bättre kommer att bli av avsevärd hjälp. Vi lämnar er med vår aldrig sinande Kärlek och välsignelser för framtiden. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htmWelcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

onsdag 9 januari 2013

SaLuSa 04.01.2013


 


SaLuSa 04.01.2013
I era många liv genom cykeln av dualitet har ni haft enorma utmaningar och som en följd har ni vuxit på en andlig nivå. Nu förlorar dualiteten som ni har känt den sin makt över er eftersom den avtar in i bakgrunden. Nu när ni brottas med dualitetens försvinnande inflytande över er och rensar bort era länkar till de lägre energierna, står ni inför en stark utmaning. Vi vet att det är svårt att kasta bort attityder, idéer och övertygelser baserat på vad ni har uppfostrats att tro. Men inom er har ni all kunskap och ni bör titta där efter sanningen och tveka inte att flytta till en ny förståelse om ni är osäkra. Det var lätt i det förflutna att vara fördömande eftersom det var hur folk agerade, men nu vill ni flytta er till en ny position där ni istället ser alla själar som delar av en helhet.

Separation var ett spel de mörka spelade för att sätta er emot varandra i konfrontation, men nu kan ni vägra att fortsätta leva de mörkas lögn att ni är alla olika. Glöm de fysiska skillnaderna, sederna och religiösa övertygelserna för bakom allt detta står vackra själar av Ljus precis som ni. Genom att erkänna Enheten av allt tar ni er plats vid sidan av dem som är redo att gå vidare på vägen mot Upplyftningen. Ni vet nu att er strävan efter perfektion aldrig tar slut, tills ni slutligen återvänder till Källan av Allt Som Är. Men på ert eget sätt har ni lyckats övervinna alla försök att hålla er från sanningen. Ni har förstått att ni alltid kommer att vara en del av den Enda Sanningen av vilket ert bidrag är lika viktigt som andras, för utan er skulle det vara ofullständig.

Ni kanske lämnar bakom er några oavslutade affärer, men det spelar ingen roll nu längre eftersom 2012 slutförde cykeln av dualiteten. Karmiskt sett har ni redan behandlat era viktigaste frågor och eftersom lagen av nåd verkar vid sådana tillfällen är ni så att säga "förlåtna". Ni har lärt era lektioner som har lyft er upp vilket gjorde ytterligare erfarenheter i dualitet onödigt. År 2013 blir alltså ett år av uppfyllelse, då ni upprättar en ny och mer meningsfull förbindelse med ert Högre Jag. Det betyder att till skillnad från det förflutna kan ni använda den fontän av kunskap ert Högre Jag har. Ni kommer inte längre att behöva förlita er på andra för kunskap eller förståelse.

Har vi inte sagt att ni håller all kunskap inom er. Tro på er själva för vägledning och ni kommer veta intuitivt om ni tar rätt beslut. Detta år blir ett av enorma vinster för er, när ni accepterar den flödande strömmen av höga energier som fortsätter att nå Jorden. Allt kommer gå snabbare och tiden kommer gradvis att upphöra att ha samma betydelse som tidigare. Nästa del av er Uppstigning är med Moder Jord och med vår hjälp skapar ni en ny Jord som passar själar som växer exponentiellt och blir till fullt medvetna varelser. Ni kommer då att kunna kalla er "Galaktiska Varelser" och dörrarna öppnas till ännu större möjligheter än ni någonsin har upplevt. Utvecklingstakten är helt upp till er själva och när ni har gjort era beslut kommer ni få massor av hjälp från oss.

Den viktigaste personen på jorden är du, eftersom det är du som avgör var din resa tar dig. Du väljer bland de olika alternativ som finns för dig, och det är därför försiktighet iakttas så att du vet vilka de är. Att ta hand om dig själv och dina egna behov betyder inte att du ignorerar andra, en del av arbetet som Ljusarbetare är att se till andras behov också. Varje själ har nu ansvaret att förbereda sig för att ta emot en större mängd ljus, så att deras medvetande nivån fortsätter att expandera. Det kommer att hålla er fast på vägen till en högre förståelse och hjälpa er att fortsätta rörelsen in i en högre dimension. Stigen är där framför er och ni rör er i exakt den hastighet som passar er själva. Som vi har sagt tidigare, ni är odödliga och har oändligheten på er att utvecklas. Ni har ingen press på er att utvecklas i annat än en takt som ni känner er bekväma med.

Ni har gjort det hårda arbetet genom att släppa de flesta av de lägre energierna som har bundit er vid dualitet. Nu kan ni vara mer ambitiösa och ställa in siktet betydligt högre än tidigare. Det arbete ni har lagt ned sedan Sekelskiftet, och särskilt under de senaste åren har gett stor framgång. Det finns ingen anledning att känna att ni har misslyckats helt enkelt därför Uppstigningen inte uppfyller era förväntningar. Det är faktiskt tvärtom, eftersom ni lyfte vibrationerna så att de inkommande energier kunde jordas genom er. Vilket satte nätet på plats som nu kan lyfta er ytterligare och "Kärlek" tar över, vilket är er garanti för att ni nu kommer att utvecklas snabbare och få fördelarna med den Nya Tidsåldern. De många förseningar och de många hinder som de mörka har använt för att hålla upp utvecklingen kan inte längre fortsätta. De har inte makten eller organisationen att göra det och deras verksamhet uppmärksammas för vad den verkligen är.

Vi ber er att fortsätta era liv med samma fokus som ni hade innan och tänka positivt, för allt finns i "Nuet" vilket väntar på er att manifestera exakt vad ni önskar. Vid olika tidpunkter har ni fått tillräcklig information för att veta vad som väntar och som det nya paradigmet tar över kommer ni få alla möjligheter att dra nytta av att komma in i den Nya Tidsåldern. Den nuvarande perioden av osäkerhet kommer att vara kortlivad och snart kommer ni märka och känna de förändringar som sker. Vad ni bör registrera är resultatet av ett allmänt upplyftande av medvetandenivåer, eftersom det kommer att leda till en ny attityd och vilja att flytta er civilisation till den Nya Tidsåldern med hög hastighet. Acceptera att vissa besvär är oundvikliga eftersom omfattningen av förändringarna kommer att vara ganska långtgående. Men vi av den Galaktiska Federationen är mer redo än någonsin och justerar alltid våra planer enligt era kommande behov. När vi startar kommer utvecklingen snabbas på, långt bortom allt ni för närvarande kan göra.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad att er generella reaktion på Upplyftningen har varit en av acceptans och att ni förstår att ni inte har förlorat något i Upplyftningsprocessen. Allt flyter på som planerat och er underbara framtid är säkrad, vilket ni kommer att uppleva i sinom tid. Vår kärlek år med er vart ni än går, och kommer alltid att vara med er.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Willy – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 28.12.2012


 


SaLuSa 28.12.2012
Det spelar ingen roll hur många förutsägningar som görs för de ges som sannolikheter, beroende på utsträckningen av era kreativa krafter kommer de att infalla. Så vi säger att vad ni upplevde var vad ni skapade, men för de av er som förväntade er mer bevis på Upplyftningen så var det en besvikelse. Vi förstår era känslor, men processen av uppvaknande energier har inte upphört och kommer att gå än snabbare än tidigare. Upplyftandet av energier i ert Solsystem ägde rum genom upplinjeringen av er Sol med den stora Centrala Solen i er Galax, och lika många själar upplevde en effekt av det, som inte gjorde det. 

Upplyftningen ägde rum, men till er stora överraskning så finns det själar av lägre vibrationer som fortfarande är med er. Det är därför att många kunde absorbera energin och deras vibrationer lyftes upp tillräckligt för att de skulle höjas upp, men de kommer att behöva höja dem i snabbare takt om de skall förbli med er. Kom också ihåg att många själar var omedvetna om vikten av 21 december, så inte alla som upplevde något skulle ha kunna veta vad som orsakade det. Det är så att säga deras sista chans att förbli inom processen för Upplyftningen och undvika att behöva tas från Jorden, om det visar sig vara bäst för dem. Förhoppningen har hela tiden varit att så många själar som möjligt skulle kunna acceptera de nya energierna. Så vi tror att när ni erkänner det positiva slutresultatet så kommer ni att vara nöjda då fler av er själsfamilj har kunnat stanna kvar. 

Den Nya Åldern har startat och tiden kommer att visa att inget har gott förlorat på grund av hur ni har upplevt. Från och med nu kommer ni att finna mycket mer positiva resultat, då det är ni som bestämmer er egen framtid. Er personliga rening av återstående oönskade energier kan gå framåt med full fart, och ni bör inte ha några svårigheter med att vara framgångsrika. Ni är nu vid en ny nivå av lycka och glädje av att bara vara vid liv, och vet att ni nu kan gå vidare och leva ett nytt liv med mer frihet än någonsin tidigare. Som ett resultat av att ha fått energierna från den 21 december så har ni fört er mer in till Nuet och det betyder att ni kommer att uppleva mindre av tid och rymd. Då ni för er mer in i den femte dimensionen så kommer ni att inse att tiden inte längre är linjär, och ni kommer ibland att förlora allt perspektiv på var ni är och hur ni kom dit. Var dock inte rädda för ni kommer att kunna ”tänka” er själva tillbaka till var ni var. Med tiden kommer ni att börja uppfatta andra dimensioner och verkligheter, och till och med se andra entiteter som är där. 

Er nuvarande regering och andra i stort sett i den Västerländska världen är nu nära till att bytas ut, och det är en viktig handling som kommer att göra så många ting möjliga att gå framåt. De kan inte hantera den nuvarande krisen som är orsakad av att så många banker kollapsar, och det korrupta systemet som används av dem för att höja sina egna vinster genom falsk kommers. Svaren är redan kända för oss, och de nya sätten är förbereda och redo för införande på mycket kort varsel. Dag för dag kommer själar att fortsätta att växa i medvetande, och netto resultatet är att som en civilisation kommer ni att finna er själva mindre intresserade av vad det förgångna hade att erbjuda. Ni blir visare och skickligare på att upptäcka hur ni har blivit missledda under århundraden av år. Ni är inte längre beredda att acceptera mer av det samma, och kräver en ny inställning mot livet som ärar allas suveränitet och fred och överflöd. Ni behöver fritt kunna uttrycka er själva och relatera till alla andra som Ett, då enhet är vad vi önskar se att ni uppnår. 

Vi förstår helt och hållet varför en del av er är modfällda i och med att Upplyftningen var en tystlåten affär, men se de positiva aspekterna. Vi har försökt att guida er för att nå den högsta uppfattningen ni har av er själva, och av vad ni kunde förvänta er i den Nya Åldern, och vi fortsätter med denna uppmuntran. Upplinjeringen ägde rum den 21 december och ni har påbörjat en Ny Ålder med en högre nivå av medvetande. Det kommer att accelerera Upplyftningsprocessen, och ni kommer att se hur förändringar äger rum i snabb takt. Allt som ni har blivit ledda att förvänta er förebådar den Nya Åldern det kommer fortfarande att äga rum med större uppbackning än tidigare, då vägen framåt praktiskt taget är helt fri. Ni har haft stort tålamod hitintills och vi är högst tacksamma för ert engagemang för Ljuset och alla andra själar. Händelserna kommer nu att ske mycket smidigare och vi kan försäkra er att arbetet som ni har lagt ned för att föra Ljuset och Kärleken till folket har fått ett enormt resultat. 

Moder Jord har naturligtvis också lyfts upp, och kommer att gå vidare och arbeta med er för att införa den Nya Åldern. Det har funnits få incidenter med folk som har varit tvungna att lämna Jorden och det är tack vare Ljusarbetarna som har arbetat så hårt för att föra alla själar till Ljuset. Vi är glada att notera att det har frigjort spänningen och tvivlen som en del har haft, för de var så bekymrade över vänner och familj. Det ger stort hopp till de själar som hitintills har varit ovetandes om vikten av den nya perioden som ni har fört er in i. Vi vet att en del av er kommer att se bakåt och ifrågasätta varför intrycket gavs att så mycket kunde uppnås innan Upplyftningen. Vi skulle säga att vår motivation har varit att ge er varje tillfälle att avancera genom era egna kreativa krafter. 

Vi vet att Ljusarbetarna lade ned mycket tid och ansträngning på att uppnå succé, och det synbarliga misslyckandet är inte någon kritik av dem. Det finns absolut inte något fel med deras hängivelse till deras uppgifter. Det är bara att förhållandena inte uppnådde kriterierna för full manifestation av inledande förändringarna som ni förväntade er. Ja, det fanns tillfällen då ni kunde fått se hur era ansträngningar belönades, men det var ofta de mörka Tjänarna som utgjorde ett hot eller en försening som vi inte kunde ignorera. Kom ihåg att vi inte har befogenhet att driva igenom frågor såvida det inte är gudomligt utfärdat, då det är ni som guidar slutresultatet och är ansvariga för det.

Var säkra på att ingen tid har gått förlorad på grund av att föga framsteg förefaller att ha gjorts. Bakom scenen fortsätter våra allierade att vara aktiva och står nära till att införa regeringsförändringarna. De är så väsentliga för att lägga återstoden av den gamla 3D politiken bakom er, och att utnämna ledare till maktpositioner som är medvetna om behovet av enorma förändringar för att etablera den Nya Åldern. Ni kommer inom kort kunna lägga märke till hur en våg av kärlek kommer att svepa runt Jorden, som kommer att visa att er civilisation har tagit ett kvantum steg framåt. Med detta varande så, kommer det att ge en stark enhet av målsättning som kommer att hjälpa till med att etablera världsfred. Om ni fortsätter att fokusera på områden i världen som fortfarande upplever konflikter så kommer era intentioner att snart ge ett positivt resultat. När världsfred har uppnåtts kommer vi att se till att krig inte återuppstår, och kommer att genomdriva detta om så är nödvändigt. 

Med varje dag som går ökar förutsättningarna för en större uppvisning av våra skepp. Många ögon kommer snart att vändas mot fattigdomen och behoven i Mellanöstern och Östliga länder, då medlidande och förståelse placerar fokus på var de största behoven existerar. Det kommer att få regeringar att allvarligt titta på sådana frågor och att agera. Våra allierades ansträngningar kommer också att åstadkomma en omfördelning av tillgångar, som olagligt har uppnåtts. Så mycket är vid en punkt att kunna komma fram, och i och med att de lägre energierna försvinner allt snabbare så minskar risken för att förseningar äger rum. 

Mina Kära, se det som att ni inte har förlorat något alls på grund av att era drömmar inte är uppfyllda, i själva verket har ni fått mer än vad ni tidigare hade. Vägen framåt har blivit klarare och mer säkerställd, och vår hjälp kan börja ske mer öppet. Det är anledningen till att vi vill få det så att avslöjandena kommer så snart som möjligt. Då kan vi verkligen sätta igång utan förhinder. Hela utsikten har förändrats till det bättre, och era ansträngningar kommer med tiden att bli mer produktiva. Vi är naturligtvis nära er mestadels, men vi visar oss sällan, men det kommer också att ändras med tiden. Det kommer att bli ett sammankommande, och till slut kommer ni att förenas med oss, Mästarna och er familj från den Inre Jorden. Det kommer att bli en fantastisk tid för firande, och hela världen kommer att veta att vi har anlänt.

Inget händer någonsin av en tillfällighet, utan följer vart gudomligt påbud. Det finns mäktiga Varelser som utför Guds ord utan att ifrågasätta men vi förstår era tvivel och svårigheter när saker och ting förefaller att inte gå som planerat. Alla händelser kommer dock att ske och infriar löftena som har gjorts. Det är visst att det är så, då allt existerar i Nuet och väntar helt enkelt för den rätta tiden att manifestera. Det betyder att när det kommer att vara av maximal nytta för ert samhälle. Vad som kommer att hända är helt klart inte enbart för de som redan har vaknat upp, utan kanske på vissa sätt är än mer riktat mot de som fortfarande är slumrande. Nu när de lägre vibrationerna håller på att försvinna så får de en mjuk knuff och påminnelse att de har kommit till sina egna vägskäl. De måste fatta ett fast beslut angående vad de vill göra, annars kommer de inte att kunna göra framsteg i den Nya Åldern. Det är deras val och på en högre nivå så vet de undermedvetet vad som står på spel. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och låt mig säga att det inte kommer att ta lång tid innan många av er ser tillbaka på denna tid, och finner bevisen på er Upplyftning genom att känna igen förändringarna inom er själva. Ni kommer också att se det i era vänner och familjer, och inse att de skapar en mer fredfull aura runt omkring sig. Då de högre energierna fortsätter att anlända på Jorden kommer dess effekter att kunna ses av alla, då mänskligheten kommer att nå ut i Kärlek och låta mäktiga energier av Kärlek befalla de som fortfarande är i mörkret. Upplyftningsprocessen fortsätter lika kraftfullt som någonsin, och vår kärlek kommer att vara med er hela vägen. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012