Followers

PUTIN

fredag 28 februari 2014

28:02:2014SaLuSa 28 februari 2014

Kära ni, vi kommer med goda nyheter och för att informera er om att det hängivna arbete ni har lagt ner håller på att ge er den belöning ni så väl har förtjänat.  Våra gemensamma insatser har lett till ett påskyndande av det nödvändiga arbete som krävdes för att åstadkomma ett märkbart steg i framgången av förändringarna. Era insatser har lett till en översikt av de framsteg som gjorts och ett beslut togs att snabbt gå vidare.

Det betyder att specifika händelser kommer att ske, som ni kommer att bli medvetna om, som tydligt avslöjar inledningen av ännu ett skede som kommer att leda fram till ”The Event” – den stora händelse som sätter igång det vi väntat så ivrigt på. Inom en relativt kort period kommer ni att få obestridliga bevis på de framsteg som gjorts, men vänta er inte att de blir omtalade i massmedia. De Mörka kommer att kväva sanningen och kommer att göra allt de kan för att stoppa utvecklingen, och det betyder att ni måste söka för att hitta bevis på vad som sker.

fredag 21 februari 2014

21:02:2014
SaLuSa 21 februari 2014


Ni befinner er på Jorden vid en mycket viktig tidpunkt, och som Ljusarbetare har många av er specifika roller att spela för att hjälpa till med att manifestera förändringarna. Var och en av er har ställt upp frivilligt för att tjäna Ljuset vid denna så viktiga tidpunkt och var säkra på att varje bidrag är avgörande för helheten. Förutsatt att du kan vara fokuserad på din uppgift så kommer du att göra din bit för att hjälpa till med att föra fram de förändringar som är nödvändiga för att kunna manifestera Ljuset.


fredag 14 februari 2014

14:02:2014
SaLuSa 14 februari, 2014

Vi förstår er oro över de uppenbart långsamma framsteg som görs när det gäller att kringskära Kabalens aktiviteter. Vi har faktiskt hindrat dem från att orsaka stora olyckor, inklusive ytterligare ett krig, och vi skall fortsätta med att begränsa deras möjligheter att orsaka allvarliga problem. Var så säkra på att vi har allt under kontroll men ändå måste vi utöva icke-inblandning när det är nödvändigt. Vi syftar naturligtvis till karmiska situationer där det finns vissa lektioner kvar att lära sig av.  Dock, den period ni nyligen gick in i är den som kommer att medföra stora förändringar som i slutändan leder fram till fred. Vi ber er därför att tänka positivt och förställa er den kärlek och den frid som just nu faller ned över Jorden.

fredag 7 februari 2014

07:02:2014SaLuSa 7 februari, 2014

Framsteg görs fortfarande för att frigöra er från de många förhållandena och begränsningarna som har placerats på er av kabalen. För närvarande passar det våra ändamål att låta vissa restriktioner förbli på plats, vilket låter oss att arbeta mot att helt och hållet frigöra er från deras kontroll. Med vår förmåga att se vad som äger rum så kan vi vara steget före kabalen och begränsa graden till vilken de kan påtvinga sig själva på er. På senare tiden har till exempel många försök gjorts för att starta ett nytt världskrig. Vi har blockerat sådana försök varje gång och kommer att fortsätta att göra så. I själva verket agerande vi nyligen för att stoppa början på ämnade fientligheter som skulle ha lett till ett nytt världskrig. Var säkra på att det inte någonsin kommer att tillåtas, och ett sådant engagemang av oss är en garanti på en slutlig världsfred.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012