Followers

PUTIN

lördag 12 juli 2014

11:07:2014SaLuSa 11 juli 2014


Vi upptäcker en ny stämning hos många av er, verkligen välkommet, som visar att ni har rört er förbi och bortom stadiet av besvikelse som ni kände efter slutet av året 2012. Upplevelser sådana som ni fått erfara är till stor del resultatet av att de är mycket flytande, och med den bästa viljan kan vi inte alltid förutsäga hur det kommer att gå. Dock kan du vara säker på att vad vi än säger och gör så är det för det bästa för alla. Det är den större bilden som är viktig och från ditt perspektiv så kan du inte se allting.

Gud har beslutat att alla skall gå vidare som planerat och det är därför vad man brukar kalla ett ”feta accompli”, det vill säga att det blir så. Vi ber er därför att acceptera att vi är helt och hållet engagerade i att föra fram sanningen och hjälpa er att avancera så snabbt som möjligt in till den Nya Tidsåldern. Vad som har instiftats av Gud måste komma till stånd och oavsett vad som händer för att förhindra det så kommer detta inte att, och kan inte, lyckas!

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012