Followers

PUTIN

lördag 31 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 30 januari 2015SaLuSa 30 januari 2015


Ingenting kommer att förändra förutsägelserna för slutförandet av den här cykeln, förutom den högsta auktoriteten. När det är gjort kommer många Ljusarbetare att få till uppgift att se till att allt fortskrider som det ska för att uppfylla dem. Ni kan därför fortsätta med era liv i vetskap om att det kommer att bli en stor final när de Mörka Tjänarnas inflytande tar slut. De kommer att upptäcka att de är oförmögna att utöva något inflytande på det som sker, eftersom deras makt kommer att tas ifrån dem.

De kommer också att avlägsnas från Jorden för att säkerställa att Ljusarbetarna kan fortsätta med sina uppdrag. Hittills har de Mörka Tjänarna konsekvent hindrat er utveckling, och har kunnat blockera eller bromsa den. Den situationen håller snabbt på att förändras och kommer snart att vara under vår kontroll.

söndag 25 januari 2015

Svenska -- SaLuSa, 23 januari 2015
SaLuSa, 23 januari 2015När händelserna på Jorden blir mer oroande för er kommer Ljuset att göra snabbare framsteg mot målet med att få ett slut på de Mörkas inblandning. De har haft makten i många århundraden och påbörjade sina planer på att minska populationen på Jorden till en hanterbar storlek. Det har de delvis uppnått genom att praktiskt taget hålla mänskligheten i ett ständigt krigstillstånd. Även om de tror att de håller på att uppnå sina mål har det börjat gå upp för dem att de inte längre kan styra händelser på Jorden.

Vid det här laget skulle de ha dragit in de flesta länder i ett nytt globalt krig, men genom våra insatser har de inte kunnat göra det. Deras ambitioner att starta ett Tredje Världskrig har förhindrats och vi begränsar deras förmåga att fördröja de kommande förändringarna som kommer att signalera början på den Nya Tidsåldern. Från vår position ser vi att det utvecklas mycket bra med de efterlängtade framstegen, som verkligen kommer att indikera att den Nya Tidsåldern har anlänt.

lördag 17 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 16 januari 2015 SaLuSa 16 januari 2015


Det har tagit lång tid för att nå denna punkt i er evolution, men vi ser en ny energi som stiger och tar fäste på Jorden och den för in både fred och en villighet till samarbete. Efter åratal av krig och konfrontationer så väcker nu de nya energierna folk till en fredlig strävan att på olika sätt få till stånd en harmonisk samexistens mellan alla människor. Nu när man hotar med krig finns det fortfarande de som svarar an på det, men samtidigt är det många, många fler som kommer fram med fredliga lösningar.

Var säkra på att vi kommer att göra vad vi kan för att påverka och hjälpa dem som söker fred och ett totalt slut på krigen och så finna en fredlig lösning. Rösterna hos dem som är trötta på döden och slöseriet med Jordens resurser genom aggressivt beteende vinner makt och inflytande som kommer att leda vägen mot fredligt samarbete och statsmannaskick. Det kommer att ta tid att övertyga vissa människor att krig endast gynnar de få som har investerat mycket i det. Emellertid kommer tiden att framtvinga många sanningar och avslöja vilka människor som är förmånstagarna i detta.

fredag 9 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 9 januari 2015
 SaLuSa 9 januari 2015


Det finns teckenrunt omkring er som visar på en period av väldiga förändringar som nu skall passera, och gamla problem som har drabbat er under årtusenden kommer nu till sin spets. Mänskligheten håller på att konfronteras med omständigheter och tillstånd som icke kan tolereras längre och de kommer att fortsätta till ni tvingas ta itu med dem.

Fredliga lösningar kan hittas, men det kräver vilja hos dem som leder er till att söka mer acceptabla och varaktiga lösningar. Ni kan inte längre fortsätta på det gamla sättet och i vissa länder kommer det att krävas att ett nytt ledarskap träder fram som skall ge vägledning till människor till fredliga och acceptabla svar. En del av denna förändring i vägledningen kommer från er, folket, som äger mycket mer makt än ni kan föreställa er.

lördag 3 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 2 januari 2015
SaLuSa  2 januari 2015Vi hör att många av er ställer frågan varför tiden verkar gå så mycket snabbare nu. Det är helt enkelt så att hastigheten hos vibrationerna ökar medan de samtidigt lyfter er upp ur de lägre vibrationerna. Det kommer att fortsätta så tills ni helt har lyfts upp och in i den fjärde dimensionen, som inte längre kan påverkas av de lägre vibrationerna.

Den kommande Ljusstaden, som också är en del av den nya dimensionen, är bara en av många manifestationer som har radats upp för att visas i år. Att den redan verkar ha blivit försenad bör inte oroa er för den kommer att visa sig inom en mycket kort tid. Vi vet att människor är otåliga, men ni är så väldigt nära till att få seLjusstaden att vi ber er ha lite mer tålamod.

Det händer så mycket och snart, när ni ser att förändringarna startar, kommer ni att bli förvånade över hur snabbt de kommer att ge effekt. Vi har informerat er om vad som kommer att ske och varje steg mot detta för er närmare till dagen när ni helt blir av med dem som motsätter sig Ljuset och stör processen.

Alla försök att fördröja processen kommer inte att få någon effekt och de Mörka tjänarna börjar redan greppa och förstå de svårigheter som möter dem. Det finns kanske personer som gör sig själva en otjänst genom att bråka, men de kommer att sopas undan. Kära Ljusarbetare, detta år kommer att vara något att minnas, och er roll är att hjälpa andra, som är mindre informerade, att förstå sanningen om vad som händer.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012