Followers

PUTIN

fredag 27 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 27 februari 2015
SaLuSa 27 februari 2015


Ni lever i dramatiska tider när förändringar kommer att ske mycket snabbt. De kommer att introducera er till den Nya Tidsåldern som så småningom kommer att förändra i stort sett alla aspekter av era liv. De kanske tar tid på sig att yttra sig, men de är redan i full gång med att ta form eftersom den gamla uppsättningen håller på att falla isär. De var speciellt avsedda att hålla er i mörker och hindra er från att förverkliga er sanna potential.

De Mörka tjänarna dolde med avsikt sanningen om ert sanna arv, men den tiden närmar sig nu sitt slut och de själar som är upplysta leder vägen framåt. Det betyder att de som inte kan befria sig från sitt gamla trossystem kommer att bli mer isolerade. Det finns ingen skam eller vedergällning för dem, men det innebär att deras nästa erfarenhet kommer att vara en fortsättning på vad de redan valt. Var säker på att många hjälpare är med sådana själar och uppmuntrar dem att ha viljan att lyfta sig upp. Eftersom tiden är en illusion spelar det ingen roll hur lång tid det tar för dem att vakna upp.

fredag 20 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 20 februari 2015

SaLuSa 20 februari 2015


Sedan någon tid tillbaka nu har energin från de högre rikena haft mer inflytande och en större roll i era liv. Det kommer att gradvis öka när de nya och gamla energierna blir mer tydligt definierade. De omvandlar mer av de lägre energierna och tar således bort deras förmåga att hålla tillbaka Ljusets framfart. Faktiskt kan man säga att ni har vänt runt hörnet och ingenting annat än framgång ligger framför er.

Under tiden kan det tyckas för er att ingen skillnad finns i många avseenden, men positiva förändringar sker över hela världen. De gamla separatistiska sätten att leva är inte längre acceptabla och folk vaknar upp till det faktum att som en mänsklig ras bör ni arbeta tillsammans för det goda för alla. Alltför länge har de med egna intressen låtit er konkurrera med varandra och har kunnat föreviga känslan av individualism snarare än ömsesidigt samarbete.

fredag 13 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 13 februari 2015


SaLuSa 13 februari 2015


Illusionen att du lever medan du är på Jorden är något du själv skapat, för du tilläts friheten att välja när du upplevde separation från helheten. Självklart har de i den andliga världen följt dig genom dina många liv och har försökt att vägleda dig mot Ljuset. I det här stadiet avslutas nu den cykel du är i för närvarande och du har fått din sista möjlighet att nå det stadium i evolutionen när du inte längre har ett behov av att leva i de lägre vibrationerna.

Så länge som du befunnit dig i den här cykeln, och för de flesta av er är det från början av ungefär 26 500 år sedan, har möjligheterna existerat för tillväxt genom upplevelser och erfarenheter. Emellertid har vissa själar tappat så mycket Ljus och blivit så fästa vid de lägre vibrationerna, att de har lite eller ingen uppfattning alls om hur de skall lyfta upp sig själva, eller ens om sin sanna natur. Tillsammans med andliga guider försöker vi att upplysa dem men många är i förnekelse. Så i slutet av cykeln kan du vara säker på att varenda chans tas och hjälp ges för att väcka själarna till deras sanna jag.

lördag 7 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 6 februari 2015SaLuSa 6 februari 2015


Turbulensen fortsätter på er Jord och på samma gång fortsätter Ljuset att öka i styrka och lägger styrka till dem som sprider Ljuset. Vi kan ännu inte förutsäga när det kommer at bli den dominerande kraften men den tiden närmar sig snabbt. Med ständigt ökande nivåer av Ljus kan det inte bli något annat resultat och det märks att fler människor än någonsin är redo att aktivt visa sitt stöd för Ljusarbetare. Allteftersom tiden går blir det fler och fler människor som kommer samman och vill arbeta med att hjälpa till att påskynda den verkliga starten på Uppstigningen.

Vi uppmuntrar er att stanna kvar inom ert ljus och inte bli direkt involverade i vendettor mot de Mörka tjänarna. De kommer att möta ett slut som dikteras av deras egna handlingar mot mänskligheten över årtusenden av tid. De har själva satt i rörelse den väg som leder till deras bortgång och ett slut på deras handlingar mot de som är av Ljuset.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012