Followers

PUTIN

fredag 26 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 26 juni 2015SaLuSa 26 juni 2015

För er som håller er uppdaterade med de nya meddelandena vet att den senaste tiden har visat att det är många aktiviteter på gång. Ni kommer utan tvivel att också bli medvetna om att de Mörka tjänarna blir noga övervakade så att de vet att de inte kan fortsätta med sin plan för världsstyre. Faktum är att deras verksamhet har begränsats på ett sätt som garanterar att de inte längre kan störa planen för er frihet.

Vi kan för vår del bekräfta att förändringarna snabbas upp och stora framsteg görs.  Det råder ingen tvekan om att ni mycket snart blir medvetna om viktiga händelser som kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern genom att några av de löften som redan gjorts tidigare nu kommer att uppfyllas.

Vi vill uppmana er att hålla fast vid er väg av Ljus och inte tillåta utomstående aktiviteter ta bort ert fokus från den. Det ligger svåra tider framöver, men dessa kommer att vara kortlivade, och så småningom blir det klart vilken riktning ni färdas i. Var så säkra på att vi till fullo har förutsett de problem som kommer att uppstå och att vi vidtar de åtgärder som behövs för att övervinna dem, eller åtminstone minskar deras inverkan.

Vi vill inte att ni skall sluta hålla ett öga på de händelser som äger rum, men vi vill säga att allting rör sig framåt enligt vår plan för er frälsning. Så många står på rad för att välkomna förändringarnas införande, men som vi har informerat er om vid många tillfällen så måste tiden vara rätt så att allting kan gå vidare obehindrat.

Ser man tillbaka till slutet av år 2012 så vet vi att en del av er fortfarande inte kan komma över att det inte blev den effekt ni hade förväntat er. Ändå hoppas vi att ni håller med om att grunden lades ned för förändringarna som så framgångsrikt har skett sedan dess.

Utan tvekan har vibrationerna höjts och fler själar vaknar upp till sitt sanna jag, och inser hur de blivit manipulerade och falskeligen hållits tillbaka. Ljuset strömmar ner på Jorden och höjer vibrationerna och det finns ingen väg tillbaka till de ”gamla dagarna” som är borta för alltid och inte har någon plats inom de högre vibrationerna.

Framtiden är Gyllene och innehåller många, många överraskningar som Gud har förberett för er. Gud är kärlek och de människor som saknar förståelse för detta beskyller Gud för sina motgångar. Det är endast du själv som kartlägger ditt öde och bestämmer det genom dina handlingar och vilken typ av upplevelser du behöver för att resa dig upp igen. Men Gud är alltid med dig och tar aldrig bort den kärlek som alltid är närvarande. Hans tjänare, såsom Änglarnas rike, genomför den plan som kommer att frigöra dig från de negativa vibrationer som du håller fast vid. De vägleder dig också för att försäkra att du följer ditt livskontrakt som du gått med på och som gör det möjligt för dig att stadigt gå vidare.

Mina kära, ni har många saker att lära om livet bortom Jorden. Ert Universum har många dimensioner men ni har hållits i mörker om ert sanna jag för syftet att kunna uppleva den tredje dimensionen. Det är inte ditt naturliga tillstånd och det är därför du nu flyttar ut ur det in till de högre vibrationer som de Mörka inte kan komma in i. Du kommer utan tvivel att inse att genom att göra så kommer du att leva så som avsikten är: i lycka, frihet och i absolut frid och lugn.

Så snart du blivit en Galaktisk Varelse, fri och med möjligheten att färdas genom viljan, så kommer ditt liv att få en ny innebörd. Endast du själv kan förändra din framtid, så följ dina önskningar med omsorg och vet att varje möjlighet finns öppen för dig.

När ni kanske säger ”slutet på vägen är i sikte” så är det så att även när ni förbereder er för den är den nya vägen öppen för avslöjande av de löften som ligger i den Nya Tidsåldern. I detta avseende kommer ni alla att bli vägledda och föras in på en väg som uppfyller alla dessa löften som har getts till er.

Vi kommer att kunna besöka Jorden helt öppet och även ta med er på resor inom ert solsystem. Exakt vart beror på din plan för ytterligare upplysning och i det avseendet kommer era guider att finnas till hands för att ge råd. Du kommer snart att glömma de trauman och besvikelser av dina jordiska upplevelser i vetskap om att de gav dig ett brett perspektiv som möjliggör för dig att ta itu med alla upplevelser.

Vi är närmare er nu än någonsin förr, och efter många år av kontakt med er vet vi att ni kommer att acceptera och hälsa oss som era bröder och systrar. Er bakgrund kommer från olika stjärnsystem och innebär att ni har träffat oss för eoner sedan. Tänk på att i de högre vibrationerna är er livslängd mycket längre än den är nu. Också det faktum att när du avslutat din upplevelse i en kropp så kan du bokstavligen bara kliva in i en ny!

Minst sagt, ”döden” så som ni känner den, sker aldrig och det handlar bara om en enkel förändring som inte innebär någon form av åldrande så som ni brukar uppleva det. Födelse, som det kallas, är också annorlunda och du behöver inte gå igenom de steg som du känner till som en ”baby”.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill bekräfta att allt är ”NU” och du kommer att kunna röra dig bakåt i tiden, och även framåt, för att tillfredsställa din strävan efter erfarenhet. Faktum är att du kommer att ta ganska lätt på förändringarna, för i verkligheten är de inte nya för dig.

Det kommer dock att bli spännande att bli medveten om bekanta saker, och inte minst för att åter få möta själar som är välkända för dig, och kanske till och med har figurerat i ett antal av dina tidigare liv. Även om du bara tar hänsyn till antalet starka relationer du kanske har haft genom dina många liv, så kommer du att inse att ganska många själar ivrigt väntar på att få tillfälle att möta dig igen.

Emellertid kommer du att ha arbete att ta itu med på Jorden och din koncentration måste fokuseras på dina uppgifter. Varenda själ du kan hjälpa nu så att de kan ”vakna upp” kommer att uppskatta din hjälp, men många kan inte frigöra sig från sina band till de lägre vibrationerna. Men när de kommer i kontakt med information som kan hjälpa till att lyfta upp dem så kan det resultera i ett uppvaknande.


Tack SaLuSa! 
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light 
Översättare: Gertie Dahlberg

fredag 19 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 19 juni 2015SaLuSa 19 juni 2015


Kära ni, så mycket sker nu på Jorden att, fast vi bara varit borta från er under en kort tid, så påskyndas händelserna hela tiden, och på en relativt kort tid kommer de att avslöja våra avsikter för er. Det har aldrig funnits en tid när vi inte varit aktiva, men på grund av sekretess för att undvika inblandning från de Mörka tjänarna så har vi alltid arbetat i tysthet.

Scenen är nu klar för ett tillkännagivande av våra avsikter och så snart det steget har tagits kommer de att trappas upp till en hel serie av dem. Ni har tålmodigt väntat på den tidpunkten och när den kommer så blir ni inte besvikna. Vi är nu mer övertygade om att vi har förkortat makten och inflytandet av de Mörka tjänarna, och vi strävar efter att hålla deras aktiviteter i schack under våra vakande ögon.

Vi har många vänner på Jorden och har under eoner av tid hjälpt dem att gå vidare med sina uppgifter för att ta fram nya sätt att snabbt ta er in i den Nya Tidsåldern. Så snart avslöjandena börjar kommer ni förmodligen att känna er överväldigade av den hastighet med vilken de kommer att äga rum. Ni kommer också att bli förtjusta över att notera hur snabbt de introducerar er för de välbehövliga förändringarna som omedelbart lyfter upp er livskvalitet

Det finns så mycken fattigdom på Jorden, fast det inte alls behövde vara på det sättet, för det finns mer än tillräckligt av hennes rikedomar för att säkra att ni alla har livets nödtorft. Inte bara det, utan så snart era grundläggande behov är uppfyllda så blir det förändringar som tillåter er mer tid för att ägna er åt era egna intressen istället för att vara slavar för att tjäna pengar för livets nödvändigheter. Det är vår avsikt att föra in förändringar så snart som möjligt så att det inte blir några förseningar i upprättandet av fördelarna i den Nya Tidsåldern.

Under en tid nu har ni successivt fått en inblick i vad som väntar så snart ni har blivit fria från inflytandet och aktiviteterna från de Mörka tjänarna. De skulle mycket hellre se att ni fortsätter kämpa och medvetet orsakar de krig och oroligheter så att ni aldrig till fullo kan njuta av frid och lycka, något som är er förstfödslorätt. Ditt öde är säkrat och du kommer snart att få uppleva frihet från allt som tidigare har hindrat dig från att leva ett meningsfullt liv.

Det kommer en tid, som snabbt närmar sig, när du kommer att njuta av friheten och att leva i frihet från det alltid närvarande hotet om krig, eftersom sådant inte har någon plats inom de högre vibrationerna. Sedan en tid tillbaka har de höjts och sakta men säkert närmar ni er en tid av stora förändringar.

Mitt i all oro och så mycket som behöver förändras för att höja er levnadsstandard finner ni det svårt att ens föreställa er hur en permanent och varaktig fred kan garanteras. Detta kommer dock att ske på ett sätt som ni kanske inte har ansett vara möjligt, och det kommer att signalera slutet på alla fientligheter och föra fram den fred ni så hett önskar.

Moder Jord är i högsta grad engagerad i förändringarna som kanske verkar ganska så extrema, men tänk på att Jorden har varit långsamt döende och behöver mycket uppmärksamhet och förändringar för att få till stånd den Nya Tidsåldern. Föroreningen av haven är av största betydelse då den dödar stora områden som upprätthåller liv som skall finnas i överflöd inom dem. I många områden är marken mättad med kemikalier och behöver rensning så att den kan bli helt återställd.

Det finns mycket arbete av det här slaget som skulle ge er en nästan omöjlig uppgift, men som ni kommer att få se finns det nya upptäckter som omedelbart snabbar upp sådana operationer. I själva verket kommer upprensningen av Jorden att bli så mycket lättare med vår hjälp. Det kommer att bli förändringar av sådan art att era industrier inte längre behöver använda förorenande eller giftiga kemikalier. Det är många förändringar planerade som kommer att snabba upp hela processen med att återställa er Jord.

I en tid när många människor befarar det värsta är det upp till de själar som är av Ljuset och som förstår vad som sker att hjälpa dessa som känner sig övergivna och i nöd. Låt det bli känt att massiva, positiva förändringar är på gång som kommer att lyfta livskvaliteten långt bortom era förväntningar. Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att välsigna er och hjälpa er i alla skeden, även om vi kommer att ge er all uppmuntran för att ni skall ta del i hela processen av förändring.

Ni kan vara säkra på att vi är fullt medvetna om era behov, men på grund av era karmiska ansvarstaganden kan vi inte alltid ingripa för att hjälpa er. Vi kommer emellertid att göra vårt bästa för att påverka dig i dina handlingar för att uppnå bästa resultat. Faktum är att vi hela tiden har färdats vid din sida och uppmuntrat dig och hjälpt dig att genomgå perioder av enorm press.

Ibland undrar du varifrån nya idéer kommer, och ibland är det vårt inflytande som påverkar dig. Snart kommer det en tid när vi kan arbeta öppet med er utan rädsla för störningar, och sedan får du se hur saker och ting går framåt med stormsteg. Tyvärr är pressen på er fortfarande under kontroll av Illuminaterna, och era medier är noggrant övervakade för att hålla tillbaka sanningen om många saker som händer er.

Dock, när ni blir medvetna om den verkliga situationen så kommer ni att acceptera Nyheterna med försiktighet och utveckla förmågan att ”läsa mellan raderna” då så mycket är dolt för er och även falskeligen läggs framför er. Under eoner av tid har ni hållits i mörker när det gäller så många saker, och mycket som kunde ha direkt varit till fördel för er har hållits tillbaka.

Kanske är detta bäst illustrerat med avseende på den gisslan som cancer är, som kan botas men vars botemedel inte släpps till allmänheten. De som berörs blir hellre behandlade än botade av en industri som tjänar enorma mängder på just detta. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart, eftersom sanningen kommer att komma ut och ingenting kommer att kunna hindra att det händer.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att vi kan ge er goda nyheter om framtiden. Ni har tålmodigt väntat på sluttiderna som nu sticker i ögonen och snart börjar på allvar. Vi är förtjusta över att vara en del av er upplysning och snart kommer vi att vara en de av era liv. Vi är er framtid och vi ser fram emot att upplysa er om er sanna historia, för ni är mycket större än ni tror och vi beundrar och hyllar er beslutsamhet att få se det slutliga nederlaget för de Mörka tjänarna. Vi kommer att vara med er hela tiden för att stödja er och sända er vår kärlek.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.


 Webpage: Tree of the Golden Light.


Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012