Followers

PUTIN

lördag 24 oktober 2015

Svenska -- SaLuSa 23 oktober 2015SaLuSa 23 oktober 2015


Tiden går allt snabbare och för er verkar det aldrig finnas tillräckligt med tid att göra de uppgifter ni ställt in er själva på att hinna med. Ändå lyckas ni att uppnå så mycket i ert arbete för Ljuset. Det finns så många av er spridda över världen som gör er bit av att föra in Ljuset till Jorden. Era framgångar är sådana att Ljuset nu är så kraftfullt att det inte kan stoppas från att föra in ännu fler själar till det. Ibland är ni besvikna över den tid det tar att rensa planeten från negativiteten som har byggts upp under eoner av tid. Men det har möjliggjorts för fler själar att själva finna Ljuset.

Emellertid har den tid kommit då den Nya Tidsåldern måste bli manifesterad, och med tanke på det har åtgärder vidtagits för att snabba upp tiden. Illuminaterna har fått sin makt beskuren och, som ni antagligen är medvetna om, de kan inte längre använda sina atomvapen. Vi har ofta betonat detta genom att hovra med våra farkoster över era kärnanläggningar och avväpna dem. Under inga omständigheter kommer de att tillåtas att använda dem och vi har sett till att de till fullo förstår detta.

Ni är destinerade att stiga upp och ingenting kommer att tillåtas att stoppa detta. Förhållandena på Jorden kan tyckas vara i tumult, men med så mycket som sker är vi inte förvånade över det. Reningsperioden är i full gång och är nödvändig för att bana vägen för den Nya Tidsåldern att helt och hållet manifesteras. De gamla sätten måste ändras men många av dem är nödvändiga innan ni kan dra nytta av de nya uppfinningar som vi väntar på att få ge er.

Den mest fördelaktiga är säkert en enhet som gör att ni kan bli självförsörjande för alla era behov av energi. (En replikator – övers. anm.) Ni har redan kunskapen men det kommer att ta lite tid för den att gynna alla. Var så säkra på att vi känner till era behov och vi skall tillgodose dem så snabbt som möjligt när omständigheterna är de rätta för det.

Vi har många sätt att hjälpa er att snabbt ta er plats i den Nya Tidsåldern, så var säkra på att vi är redo. Vi ber er att vara övertygade om och säkra på er framtid, för vi har förberett oss för att vara vid er sida under denna period av förändringar. Vi vet mycket väl vad ni behöver, och med våra teknologier kan vi möta era krav utan problem.

Även distributionen av enheten och annat kan vi ta hand om då vi inte har några svårigheter i detta sammanhang. När ni tänker på storleken på några av våra farkoster, som är flera kilometer långa, så förstår ni varför vi är övertygade om vår förmåga. I snabb takt vill vi att ni alla skall kunna få era grundläggande behov levererade, och vi har möjligheten att göra det.

Mina kära, vi vet att dessa tider är mycket frustrerande för er och vi gör allt vi kan för att underlätta för er. Det finns tillfällen när vi inte kan avslöja våra avsikter därför att vi måste hålla hemligt de metoder vi använder. Vi kommer emellertid att säga att ingenting kan undgå vår uppmärksamhet även då det ligger utom synhåll. Ni måste komma ihåg att våra teknologier är långt bortom er nuvarande kapacitet.  Detta ger oss förstås en fördel när vi konfronteras med mörka krafter. Vi är dock begränsade i vad vi kan göra för er, för det finns tillfällen när ni måste hitta ert eget sätt, genom era egna förmågor. Om vi gjorde vissa saker för er så skulle det ta bort möjligheter att lära er som ni behöver, så vi måste ställa oss åt sidan.

Ni har era ledare och vi skyddar dem i deras arbete så att de Mörka tjänarna inte får igenom allting på sitt eget sätt. Det fordras mod och beslutsamhet att stå fast inför deras försök att förhindra saker. Det finns många tappra själar som utför sitt arbete för Ljuset oavsett vilka försök som görs för att stoppa dem. Resultatet har varit ett ständigt flöde av information som har hjälpt folk att förstå vad det är som sker vid just denna tid. Det är mycket viktigt att människor vet vad som händer och även är medvetna om innebörden av det. Vi säger helt säkert att allting går bra, men ni måste se den större bilden till fullo för att förstå.

Saker som rör ert solsystem är väl omhändertagna och andra varelser har nyligen anslutit sig till oss för att ytterligare ge stöd åt ert försvar. Det är ett sådant starkt system på plats att vi vet utom allt tvivel att ni nu är säkra från inblandning. Ni är därför försäkrade en resa till slutförandet av er tid i er nuvarande dimension. På en personlig nivå har ni många själar med er som ser till ert välbefinnande och hjälper till med er livsplan. Det har aldrig funnits en så viktig tid som nu, och vi kommer att få se er slutföra er resa genom den lägre dimensionen in till den nästa - i era fysiska kroppar.

Din pålitliga källa för information är Internet, ändå måste du vara försiktig, för de Mörka tjänarna lägger ut falsk information för att förvirra er. De flesta av er som har höjt era vibrationer är intuitiva människor, och det är ett pålitligt sätt att ta en titt på sanningen av det som placeras framför er. Om du är osäker lägg det åt sidan tills du vet om det är äkta. Ni har många pålitliga källor med information och det är klokt att hålla sig till dem som har visat sig vara sanningseniga.

David Wilcock är en sådan källa som många av er använder med tillförsikt, och han är en absolut gruva av information. Även han är ”attackerad” på grund av sitt arbete, men han är fullt skyddad av ljusets krafter. Det finns naturligtvis andra källor, du behöver använda din urskiljningsförmåga hela tiden. Om det inte låter riktigt så lägg det åt sidan tills du kan vara säker.

Många Ljusarbetare är involverade med att få ut sanningen, men tills Illuminaterna har plockats bort helt är det svårt att ge er hela historien. Problemen är ganska annorlunda mot vad majoriteten av er tror, och ni är inte hjälpta av dem som anser sig själva vara experter, men som också de har blivit vilseledda. Det är därför vi ofta har rekommenderat att ni håller er till en pålitlig källa som ni kan lita på. Var därför öppna för nya idéer och åsikter, även om de går emot er nuvarande förståelse.

När sanningen kommer ut så kommer ni att bli förbluffade över att ni blivit vilseledda under så lång tid och hållits i en tidsförvrängning. Vid det här laget bör ni ha njutit frukterna av era upptäckter och rört er långt framåt. Men fastän även nya idéer och uppfinningar har dykt upp så har de Mörka tjänarna haft sådan makt att de har blivit skrinlagda och bara använts av dem. I det långa loppet kommer ni inte att missa dem, men ni har fått nöja er med ett svårare liv än vad som var nödvändigt.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan uttrycka mig mer fritt nu när de Mörka förlorar sin makt över er. Under nuvarande omständigheter kan kunskap vara farlig när de vill behålla den för sig själva. Allt kommer att ändras inom kort och en era av yttrandefrihet kommer att ta sin början och ni kan uttrycka er själva utan fruktan.

Era sinnen öppnas redan för sättet som ni har hållits i mörker, och ni blir mer ifrågasättande inför vad ni fått veta i det förflutna. Fortsätt med det goda arbetet och var inte rädda för konsekvenserna, för ni kommer att bli skyddade. Jag lämnar er nu med min Kärlek och Välsignelse, och se alltid fram mot den tid då vi kan träffas och vara tillsammans.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 17 oktober 2015

Svenska -- SaLuSa 16 oktober 2015

SaLuSa 16 oktober 2015

Plötsligt har saker och ting tagit en vändning som innebär slutet på Kabalens inflytande när det gäller deras förmåga att diktera sättet som framtida händelser kommer att manifesteras på. Deras plan har knuffats tillbaka på grund av det extraordinära svaret hos folket som har hetsat sig själva till grupper som ägnar sin tid åt sanningens Ljus.

Den fulla omfattningen av makten hos Illuminaterna är kanske inte kända för folk i allmänhet, men istället för konfrontation har de insett att om de ger mer styrka åt Ljuset gör detta mer än bara balanserar vågen. I själva verket kan man med hjälp av andra krafter av Ljus påskynda förändringarna som är avsedda att säkerställa deras seger.

Det finns ännu en väg att gå, men vad ni kommer att få se är tecknen som tydligt bekräftar riktningen ni går i. Energierna för förändring växer hela tiden, och när de gamla bleknar bort kommer detta att föra med sig det som är önskvärt. Det kommer tydligt att signalera att ni tar djärva steg för att försäkra att Uppstigningen inte är försenad och fortsätter att komma allt närmare.

Med införandet av Plasmareaktor-enheten sätter man så att säga igång den första etappen för verklig förändring till handling. Det återstår att se hur informationen kommer att tas emot och om några försök till försening av den kan övervinnas. Sättet som den har offentliggjorts på genom Keshe Foundation ser till att den kommer att införas genom många, många olika källor. Enbart detta gör det svårt för varje motståndare till den att totalt stoppa dess utveckling. Men nu, när informationen har släppts, kommer det att bli mycket intressant att få se den allmänna reaktionen på den.

Vi förutser att en sådan livsförändrande uppfinning ivrigt kommer att accepteras. Och bli den första av många som lyfter upp vår livskvalitet. Så vi kan nu färdas ressten av vägen till frihet i vetskap om att ingenting kommer att tillåtas störa den väg ni har valt. Det finns andra förändringar som har förberetts, men låt oss först se hur ni handskas med den nuvarande situationen. Vilket problem ni än möter så kan det inte ha någon verklig inverkan på de utmärkta framsteg ni gör.

Det bör inte ta så lång stund för dig att inse att planerna för din Uppstigning är på god väg, och många Varelser utanför Jorden har gett sitt stöd för att säkerställa din framgång. Så vi, tillsammans med Rymdalliansen och de Blue Avians (Blå fåglar) är er garanti för att absolut inga störningar kommer att kunna hejda de framgångar som gjorts.

Som ni säkert förstår har mäktiga Varelser utanför er Jord planerat er succé, och oavsett vad de Mörka tjänarna gör för att försöka stoppa er kommer de inte att lyckas. Planen har varit på plats under eoner av tid och den här cykeln är nu förutbestämd att avslutas i framgång och succé. Ni har haft era besvikelser i det förflutna, men den här gången kommer ni att fira med oss och andra själar som har följt er.

Rädsla är ert största problem, vilket är anledningen till att vi stödjer ett lyckligt slut på den här cykeln. Vi har ofta påmint er om att de Mörka lever av rädslans energi, vilket är orsaken till att det är så viktigt att ni undviker att skapa den. De försöker fortfarande att göra er tveksamma och rädda när de planerar att fejka ett utomjordiskt angrepp på Jorden. Fall inte för deras taktik och vet att vi kommer att kunna hantera alla försök att genomföra detta.

Detta är er tid, er framgång och ingen kan ta den ifrån er. Ni har förtjänat den och lyft er själva upp efter att de mest prövande tillstånd och situationer har ålagts er. Den mest acceptabla förändringen finns inom er attityd och er inställning till de Mörka tjänarna, som inte längre kan skrämma er så som de gjort tidigare.

Dessa är de tider då ni kan gratulera er själva för att ha kommit till slutet av resan. Det har aldrig funnits några tvivel om resultatet, men samtidigt var succé inte någon garanti, men ni övervann de många utmaningarna. Ni förlorade aldrig tron på er själva eller era många vänner och medarbetare från andra dimensioner. Tills den dag då ni kan se hela bilden kommer ni inte att kunna förstå och inse det stora arbete ni lagt ner, och ibland hur många av er arbetade helt ensam under långa perioder.

Det har krävts enorm tro från er sida och ni har kommit igenom med ”flygande fläng”. Även om ni inte gjorde det för personlig belöning så kvarstår det faktum att ni vann mycket från era erfarenheter. Ni kommer att bära era upplevelser och erfarenheter med er och de kommer att tjäna er väl i framtiden. Inga ansträngningar som ni lagt in för Ljuset är till spillo, oavsett hur liten den är, för ni är alla en del av en grupp som inkarnerade för att arbeta som ett kollektiv. Med tiden kommer ni att ha en full uppskattning och förståelse för vad ni uppnått under era olika livstider.

Du har väntat länge på de uppmuntrande tecknen som du nu ser omkring er. Dock behöver du fortfarande ha tålamod för tecknen på tidig framgång är bara början på en period av förändringar som ännu behöver tid för att tillfullo manifesteras. Vi vill inte ta bort er glädje och entusiasm, men tillåt tillräckligt med tid för att saker och ting skall kunna utvecklas. Fröna har såtts och ingenting kan nu förhindra resultatet som Ljusarbetarna har önskat.

Klart är att tills Pressen och TV har befriats från de restriktioner som ålagts dem så får ni inte fullständig information om de förändringar som nu sker. De Mörka tjänarna konspirerar för att försöka göra ett sista försök att stoppa era framgångar, men det kommer att vara till ingen nytta eftersom det inte finns en chans att de kan genföra sina planer utan vår vetskap.

Så, mina kära, låt dem inte göra er nervösa eller så tvivel inom er, för om ni kunde se in i framtiden som vi gör så skulle ni veta att det är absurt. Framtiden är ljus och Moder Jord förbereder sig för Uppstigningen, som hon är mycket tacksam för, särskilt efter att så många cykler har slutat i katastrofer. Som vi har informerat er ett antal gånger så väntar Universum på er upphöjning till de högre vibrationerna. Ni är kanske en liten prick i havet av planeter, men icke desto mindre en mycket viktig sådan i sin evolution.

Vi försöker att ge er spännande nyheter varje vecka, då ni förväntar er de förändringar som är på gång. När ni ser er tillbaka inser ni att allting har varit i processen av förändringar under en lång tid, men det är först nu som det börjar bli uppenbart för er. Tänk på att för att ta in det nya så måste det gamla förändras eller tas bort, och det kanske orsakar er tillfällig olägenhet, men det kommer inte att vara så länge.

Allt rör sig nu snabbt därför att tiden fortsätter att snabbas upp, som så många av er har märkt. Ha inga tvivel om att de gamla sätten inte längre lämpar sig för den nya människan som växer fram, ut ur askan av den gamla världen. Ni anpassar er redan till de nya idéerna och nu återstår bara att de manifesteras till fullo.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag säger er att förändringarna kommer att påskynda er ankomst till den Nya Tidsåldern, tillsammans med alla de fördelar som kommer med detta. Våra farkoster visar sig då och då på er himmel och borde ge er en känsla av säkerhet. Var säkra på att vi aldrig använder våld, men vid behov kommer vi att skydda våra farkoster om de hotas av andra. Vår avsikt är att vara en fredlig styrka för allas bästa.

Så jag lämnar er med våra välsignelser och kärlek för en säker resa till de högre dimensionerna som är ert sanna hem.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

fredag 9 oktober 2015

Svenska -- SaLuSa 9 oktober 2015
SaLuSa 9 oktober 2015

Så mycket händer på Jorden att det är svårt för er att avgöra exakt vad som sker. Karma spelas ut medan på samma gång Ljuset ökar för att föra in mer av de högre energierna. Fler och fler människor börjar förstå hur de har manipulerats av Illuminaterna och med rätta känner sig arga över att de blivit vilseledda under så lång tid.

Inte bara det utan också det sätt ni har förnekats många av de fördelar som de har hållit för sig själva. Sanningen är att ni också visste innan ni inkarnerade att ni skulle uppleva en stark utmaning - att bli fråntagen er frihet och era rättigheter. Emellertid har ni kanske inte varit medvetna om att ni valdes på grund av er bakgrund och erfarenhet.

Några få kanske faller vid sidan av vägen men det var känt att en stor majoritet skulle höja sig upp mot de Mörka tjänarna. Som en konsekvens har ni kunnat stå emot deras handlingar i så hög grad att de inte längre kan vara säkra på att kunna fullfölja sin agenda. Så vi kan säga att Ljuset har vunnit kampen mot dem, och även om de kommer att kämpa till det bittra slutet så kan de inte vinna.

Vi kan inte fastställa det exakta sättet som händelserna kommer att utspela sig på, och vi kan därför inte förutsäga när Uppstigningen kommer att äga rum. Men framstegen bör nu gå ännu snabbare och vi hjälper er på vägen. Ibland kan det tyckas att allting stagnerat, men var säkra på att allt går bra och som det skall och vi kommer inte att tillåta att ni hålls tillbaka. I själva verket är det så att där vi har tillåtelse kommer vi alltid att hjälpa er, och det är ofta en fråga om rådgivning om den bästa tidpunkten att agera. Vi gör detta med subtila medel eller när vi möts under sömnen.

Utmaningen du står inför är en du måste ta itu med, men vi har ändå tillåtelse att hjälpa dig. Du har nästan gått igenom den tuffaste delen av din evolution och vi vet att du kommer att gå segrande ut ur detta. Klart är att vissa själar kommer att förlora sina liv under dessa ombytliga tider, men det är den karma de gick med på att ta hand om och från vilken de skall dra nytta av. Dessa sluttider erbjuder verkligen många stora möjligheter till att rensa bort gammal karma en gång för alla.

Denna sista tid ger också stora möjligheter för alla att rensa sin karma och särskilt om du följer Uppstigningen är det nödvändigt att göra så. Du kan inte ta den med dig, men vi måste tillägga at du kan bli befriad från den om omständigheterna så tillåter. Vilken härlig tanke att du kan vinka farväl till framtida karma så snart du når en viss punkt i evolutionen.

Om du tänker ett ögonblick på, när vibrationerna höjs, att det finns en punkt där du bara kan säga sanningen, och det i sig kommer att undvika många karmiska situationer. Människan har vant sig vid att säga halvsanningar så ofta att det har blivit det normala sättet i livet. En del av ert problem är att, genom att säga sanningen, det kan leda till bekymmer för er själva eller andra, så då tenderar ni att dölja den istället. Var så säkra på att i de högre dimensionerna står ni inte inför det problemet, och livet är så lyckligt och fritt från alla bekymmer.

Rent allmänt har vi försökt att ge dig en känsla av hur det är att leva i de högre vibrationerna, men utan egentlig erfarenhet av dem så är det svårt att finna lämpliga ord. Låt oss säga att du kommer att vara överlycklig för den frihet du får, och kunna njuta av den lycka och kärlek som existerar överallt. Inget mer slavgöra, inga fler rutinarbeten och hela tiden vill du bara tillfredsställa din lust till äventyr och nya utmaningar.

Du följer den Endes Lagar och du kommer att kunna njut av din nyfunna frihet. Ibland kan Jorden ge dig de mest spännande utmaningar, men dessa kommer snart att glömmas bort när du har hela Universum att uppleva. All den tid och de ansträngningar du har lagt ner på att komma så här långt blir mer än värt allt arbete du lagt ner. Mest av allt, kom ihåg att du kan åter igen möta dina kära och dina vänner, och vilken härlig återförening ni kommer att ha!

Vi tycker om att berätta för er om vad som väntar när ni stiger upp, och utan tvekan blir friheten att fullt ut uttrycka er själva som den kärleksfulla själ ni är den mest tillfredsställande upplevelse. Du kommer att bli hyllad för de upplevelser du haft och många själar kommer att bli förtjusta över att få möta dig och ”höra” allt om dem. I själva verket, som vi nämnde i ett tidigare meddelande, är det så att genom era upplevelser så behöver inte andra själar av nödvändighet uppleva exakt samma sak som ni har gjort. Din erfarenhet kan delas till förmån för andra själar, och på det viset fortsätter inlärningscykeln.

Med tiden kommer du att lägg dina jordiska upplevelser bakom dig och de kommer att bli mer drömlika, men du kommer alltid att ha fördelarna av dem inom dig. Du har naturligtvis färdats den här vägen tidigare, men när du nu återvänder läggs dina erfarenheter till, och så fortsätter det allteftersom du växer, till en punkt där du blir en Galaktisk Varelse.

På grund av den förvirring och tillståndet som råder i världen så kommer det snart att bli en tid då många människor kommer att oroa sig över vad som sker runt omkring dem. Det är då du kan dämpa deras farhågor, men var försiktig så att du inte öser för många detaljer över dem. Helt klart vill inte alla lyssna till vad du har att säga och för några av dem är sanningen ett steg för långt för dem att verkligen tro på.

Tillåt dem att hitta sin egen sanning, men prata med dem som uttrycker ett intresse för den. Vid sådana tillfällen är människor oftast bekymrade över vad som kommer at hända med deras familj och vänner. Familjer kommer i allmänhet att hålla ihop och fortsätta att uppleva och utvecklas tillsammans. Man måste dock komma ihåg att varje själ har ett val vid varje skede i sin utveckling, och detta måste hedras.

Med tanke på all den negativitet som finns på Jorden bör man komma ihåg att ett liv nu, som är mycket av ett test, inte är ett tecken på din andliga nivå, särskilt nu när så många förmodligen spenderar mycket tid med att rensa gammal karma. Om något kan detta tyda på att ni har åtagit er at rensa er karma så att ni är klara att stiga upp. Så var försiktig nä du väljer att uttrycka en uppfattning omen själs framgång. Du kan faktiskt inte veta, såvida du inte har läst Akasha-krönikan, och inte ens då är du medveten om vad den själen har åtagit sig för detta liv.

Vi vill framhålla här att karma inte är något straff utan en möjlighet att övervinna problem som kanske håller dig tillbaka när det gäller din utveckling. Vad som kanske uppfattas som bestraffning är helt enkelt möjligheten att rätta till problem som du har, ofta relaterade till andra människor.

Jag är SaLuSa från Sirius och kommer som alltid för att lyfta upp er och försäkra att ni vet att ni aldrig färdas ensamma på er själs väg. Där finns alltid hjälpare och guider som följer era framgångar och ger er en mild knuff när ni behöver det. Vi påminner ofta om att de finns där för er och är glada över att kunna hjälpa er när det behövs.

Oavsett vilket skede i evolutionen du har nått så finns alltid själar som är redo att hjälpa dig, och så fortsätter det tills du når slutet av din resa.  Följ dina intuitiva känslor när du är osäker för de sviker aldrig och de kommer att växa sig starkare allteftersom du utvecklas vidare. Egot kanske kommer i vägen, men du kan vara säker på att det tar hand om dina jordiska behov, vilka inte nödvändigtvis är din prioritet.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 3 oktober 2015

Svenska -- SaLuSa 2 oktober 2015
SaLuSa 2 oktober 2015

Ni har precis passerat den 28 september, ett viktigt datum, eftersom ett antal händelser antingen kom till ett avslut eller nådde sin topp.  Det påverkade inte direkt dig som person men allteftersom tiden går kommer många av er att märka viktiga förändringar.

Helt klart kan de högre vibrerande energierna inte undvika att medföra förändringar. Även om er media är kontrollerad och ni inte får läsa om alla viktiga nyheter så kommer ni ändå att kunna notera att uppvaknandet av mänskligheten breder ut sig över globen. Ni ifrågasätter nu vad som sker på Jorden, snarare än att automatiskt acceptera vad som sker framför näsan på er.

Ni börjar vakna upp för sanningen om er existens och ser bakom lögnerna som ofta presenteras för er som en sanning. Det finns stora själar på Jorden som arbetar för Ljuset och de kommer fram för att ge er sanningsenliga berättelser från ert förflutna och vad er framtid innebär. Vi kommer aldrig att tröttna på att tala om för er att ni är stora Varelser av Ljus som är på väg att få njuta av ert uppvaknande.

Några av er kommer att bli chockade och tycka att det är svårt att tro hur ni kunnat bli lurade så länge. Ett råd från oss är att snabbt gå vidare och tillbringa er dyrbara tid till att främja positiva förändringar. De Mörka tjänarna har förseglat sitt eget öde och kommer att ha mycket att lära om de ska kunna återvända till Ljuset. Helt säkert kommer de att ges varje uppmuntran, för ingen själ anses vara bortom räddning.

Ljusvarelser från våra dimensioner drar sig närmare er, redo att spela sina roller för att föra fram sanningen till er. Ni har alltför länge fått höra lögner och har tvivlat på hur värdefulla ni är för Ljuset. Vi kan försäkra er att ni hålls i stor aktning och vi applåderar er för vad ni har åstadkommit för att föra Ljuset tillbaka till Jorden. Ni går nu från mörkret och in till Ljuset och många själar väntar på att få hälsa er och hjälpa er förbi de sista hindren.

Vi vet att ni är ivriga för upplyftning men där finns fortfarande problem att ta hand om och som ni alla behövs för att lösa. Ni skulle inte vara här vid ett sådant tillfälle som detta om ni inte hade något att bidra med, oavsett hur litet det är. Ni är ett underbart team, utvalt på grund av era beprövade förmågor. Så oroa er inte om ni tycker att det är svårt att veta hur ni passar in, er tid kanske ännu inte har kommit.

Den gamla regimen är nu på sista versen, så dramatiska saker kommer att hända och de är oundvikliga. Allt ni behöver komma ihåg är att vi väntar på att få träffa er och vi kommer att se till att det sker så snart som möjligt och med minsta möjliga krångel. De mörka dagarna är nästan något i det förflutna, men medan ni måste gå tillsammans med de Mörka tjänarna kan ni aldrig vara säkra på vad som kan hända eftersom de kanske far ut i raseri för att de förlorat kampen om era själar.

De kommer att behöva massor av kärlek och ljus om de skall kunna höja sig ur det mörker de själva skapat. Att trycka dem tillbaka ner hjälper ingen, och endast Ljuset kan väcka dem för sanningen. Kom ihåg talesättet att ”men jag går i Guds nåd”, eftersom ni just nu inte har en aning om något av era tidigare liv. Ni har alla upplevt båda sidor av livet under årtusenden av tid, som en del av er utveckling, och ni har utvecklats anmärkningsvärt snabbt.

Det är värt att påminna er om att många själar som inte är i inkarnation just nu har länkat sig med er för att följa era framsteg. Och de väntar på er återkomst till de högre dimensionerna där de kan möta er igen. Även om många av er träffar dem under sömnen så är det få av er som har vakna minnen från detta. Så ni har mycket att se fram emot när ni stiger upp. Det kommer att bli ett firande i överflöd och många tårar av glädje flödar vid sådana möten.

Vissa själar har kommit från ännu högre riken, och helt säkert någon lika stor som St Germain som har lett mänskligheten under många perioder i historien. Han har tydligen varit känd under många namn, som också är bekanta för er. Även nu leder han Uppvaknandet och har hjälp av andra själar som delar hans kärlek för mänskligheten.

Det händer så mycket nu som kommer att föra fram till ett uppvaknande att ni får svårt att hålla jämna steg med det. Saker och ting skyndas på och varje dag nu ger löften om mer spännande nyheter. Förändringar sker och allt kommer att till slut vara till er fördel. Den Nya Tidsåldern anländer nu snabbt och vi har många spännande projekt på gång för att göra dig medveten om när tiden är den rätta. På grund av att vi håller i allt detta och är redo att gå vidare när tiden är rätt så kan de nya teknologierna införas mycket snabbt och omsättas i handling.

Ni har saker och ting att komma ikapp med som har förnekats er, saker som under normala omständigheter redan skulle ha varit i användning. Det kommer en tid när ni ser tillbaka och undrar hur ni kunnat klara er utan de nya teknikerna. De kommer att göra livet så lätt och ger möjlighet till ledig tid, tid ni kan använda för era egna intressen och önskningar. Ni har egentligen inte upplevt sann frihet, men den tiden närmar sig nu och kommer att stanna.

Uppstigningen är en så viktig händelse att den har väckt stort intresse i Universum. Följaktligen har den också väckt ”sfärernas bundsförvanter” till handling och de har placerat sig själva i en sådan position att de har totalt omringat Jorden. Syftet är att hålla solsystemet fritt från varje inblandning utifrån och på så sätt försäkra att den sista tiden kan fortsätta obehindrat. Vi hoppas att ni börjar uppskatta att ni lever i en mycket viktig tid, och mycket beror på det framgångsrika slutförandet av er Uppstigning. Ni är de sista som gör detta och därmed frigör andra civilisationer så att de kan följa sin egen väg.

När du lär dig sanningen om dina erfarenheter i den lägre dimensionen så kommer du att bli upprymd och full av glädje och ivrig att ta igen förlorad tid. Det finns så många möjligheter som nu öppnas för dig, och som en uppstigen varelse blir du fri att följa den väg du väljer. Ni har kommit från ett antal planeter för de unika upplevelser som Jorden kan ge. Det kommer att bli tider när de skall tjäna dig väl, när du möter varelser från andra planeter som har hört om Jordens Uppstigning.

Vi har från våra skepp följt era bedrifter i hundratals år, och detta ha varit möjligt därför att vår livstid varar i några få tusen år. Eftersom Jorden har en låg vibration kan ni endast ha kort livslängd, men var och en är normalt sett fullpackad med möjligheter att utvecklas. Tacka Moder Jord för hennes villighet att offra sig själv till den mänskliga rasen, trots vetskapen om att de har en liten förståelse för vikten av att behandla henne med respekt.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag ser ibland tillbaka på era framsteg under detta århundrade och gratulerar er för sättet ni har hållit er på er väg, och lyckats att föra fram viktiga förändringar. Ljuset har vuxit trots hindrande aktioner från de Mörka tjänarna och deras förakt för människors behov.

Ni har bevisat er lojalitet till Ljuset och de själar som beträtt vägen genom dualitet. Ni har färdats långt under era inkarnationer, men nu är tiden nästan inne att återvända hem. Många vänta på den stunden och skickar sin kärlek till er alla.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden LightÖversättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012