Followers

PUTIN

lördag 26 mars 2016

Svenska -- Mike Quinsey 25 mars 2016Mike Quinsey 25 mars 2016

Antingen du är medveten om det eller inte går utvecklingen framåt, trots de många förseningarna. Men de kommer inte att påverka resultatet som är väl planerat. Ljusets krafter kommer allt närmare er när tiden går och är redo att utföra sina uppgifter med mycket kort varsel. De Mörka och deras tjänare har bara en liten kraft jämfört med Ljusets, men de kan ändå orsaka förseningar i ert arbete, såsom ni har erfarit. ”Omvärderingen” är redo att påbörjas och kommer att göra det så snart de som har kontroll är övertygade om att de inte utsätter hela systemet för fara. Det handlar om många länder som nu är redo att gå vidare med mycket kort varsel. Ni kan vara säkra på att det hela är så avancerat nu att ingenting kommer att kunna stoppa de slutliga förändringarna.

Tumult inträffar fortfarande på Jorden då de Mörka fortsätter att ge sig tillkänna genom sina utskiljningslösa åtgärder mot oskyldiga människor. Naturligtvis finns karma inblandad men det ursäktar inte på något sätt deras mordiska avsikter. De uppnår ingenting som kan främja deras sak utan fjärmar istället människor från varandra på alla nivåer. Deras handlingar kan föra till ett totalt stopp och kommer att bli det när en viss punkt har nåtts. Under tiden kommer ni att fortsätta att utvecklas när vibrationerna fortsätter att lyfta upp er, och kommer att dra er längre bort från de lägre vibrationerna tills ni är redo att göra er Uppstigning.

 Sanningen om evolutionen av den mänskliga rasen är långt ifrån fakta, och inom en mycket nära framtid kommer era historieböcker att skrivas om för att åter spegla sanningen. De Mörka har försökt att hålla er tillbaka genom att hålla sanningen borta från er, men till ingen nytta. Under en tidsperiod nu har ljusa själar fötts till Jorden med intakta minnen av tidigare erfarenheter.

Sanningen kan inte på något sätt fortsätta att döljas och det finns nu många källor som är redo att avslöja den. Den kommer att befria er från den falska bilden som presenterats av både religion och historieböcker och förbereda er för att ta er plats i de högre rikena. Ingen förvrängning av sanningen om hur den mänskliga rasen utvecklades, och från de högre rikena är det, om nödvändigt, möjligt att resa tillbaka i tiden och se er själva.

Det är viktigt att du håller fokus på ditt mål och inte tillåter tvivel att krypa in i ditt sinne. Sluttiderna är oundvikligen ganska labila och rörliga men Ljuset fortsätter att lyfta upp er och lämnar de lägre vibrationerna för att finna dess egen nivå. Men överallt sker förändringarna och resultatet blir att Ljuset blir den dominerande kraften. Det gamla har ingen plats i den Nya Tidsåldern, som bara har börjat. Och de själar som klänger sig fast vid det gamla kommer att stanna på den nivå som passar deras behov. Det är ett helt rättvist och acceptabelt sätt att utvecklas på.

Vänner, och även vissa familjemedlemmar, kan flytta till en annan nivå än din, men vet att varje själ hamnar precis där de skall vara. Nära familjemedlemmar har sannolikt liknande behov och det är orsaken till att de inkarnerar tillsammans. Vad som än sker, varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå. På grund av er fria vilja kan ni förstås gå tillbaka till ett tidigare skede, om det är nödvändigt för er vidare utveckling. En sak du inte kan göra är att flytta till en nivå där vibrationerna är högre än dina egna. Emellertid kan du besöka en högre nivå genom att följa med en själ som redan är av den vibrationen och kommer att skydda dig.

En tid närmar sig nu då alla människor skall ha tillräckligt för att kunna leva ett bekvämt liv, och ingen kommer att bli utan. Ni hjälper till att skapa detta med hjälp av först och främst St Germain som har enorma fonder som väntar på att släppas till er alla. Ni blir ytterst förvånade när ni får kännedom om de planer som gjordes upp för tusentals år sedan för att föra er till denna tidpunkt. Ibland har du känt att du kämpar en ensam kamp mot de Mörka, men hela tiden har du haft stöd från ett stort antal av hjälpare som arbetar för Ljuset, Kärleken och Sanningen.

Förändringarna kommer i tid oavsett hur många hinder som placeras på din väg. De är redan i färd med att manifesteras och där finns ett välordnat och metodiskt sätt på vilket de skall offentliggöras. Prioriteringen är att föra er civilisation till en punkt där bristen på det väsentliga för ett bekvämt liv har övervunnits. Detta kommer att ske snabbt och effektivt. Så snart människor inte längre är bundna av att förse sig med det viktigaste i livet så kommer de att ha tid att följa sina önskemål om sysselsättning.

Andligheten i att hjälpa andra mindre lyckligt lottade kommer tillbaka fullt ut och samarbete kommer att råda mellan människor. Ni kommer så småningom att se att ni kan leva i fred och känna er säkra i era egna hem.  När människor inser att det inte längre finns några hot mot dem så kommer de att kunna koppla av och njuta av livet långt bortom deras nuvarande erfarenhet.

Förändringarna kanske verkar vara långt borta, men i verkligheten är de nära att tillkännages. Det är helt enkelt en fråga om att vänta på ett säkert och lämpligt sätt att göra det på. Att ni så framgångsrikt hat kommit så här långt visar att det inte behöver finnas panik eller oro för tidpunkten, eftersom ni kan vara säkra på att alla faktorer kommer att beaktas innan man går vidare.

Det är så avancerat att från tid till annan är endast mindre förändringar nödvändiga, för allting är i ett tillstånd av beredskap. De Mörkas tjänare är i reträtt efter att ha förlorat en betydande makt och förmågan att ändra resultatet. De kommer att ge igen på något sätt för att fortsätta att orsaka rädsla och uppståndelse. Men de kommer inte att uppnå någonting med det som skulle förändra resultatet nu.

Om er Press var fri att rapportera sanningen om vad som sker på Jorden så skulle ni vara uppdaterade om händelserna. Detta håller också på att ändras och försök har gjorts för att återgå till en fri press. Ni har avsiktligen blivit vilseledda under många år och bara matats med de nyheter som de Mörka kontrollerar. Internet har till stor del övervunnit det problemet då där finns en frihet att rapportera saker och ting som de är. Det används för att ge er sanningsenliga fakta och ni har en stor förespråkare i David Wilcock som arbetar outtröttligt för att föra ut allting i det fria.

De som har en annorlunda agenda ger er naturligtvis något annat för att förvirra er, men så länge ni är välinformerade så vet ni vad ni skall tro på. Händelser påskyndas nu trots att det inte ser så ut, men för närvarande överskuggas de av vad som sker på Jorden som orsakar så mycken rädsla och oro. Var säkra på att det finns bestämmelser för att säkerställa att saker och ting inte urartar.

Som en planet med fri vilja måste viss yttrandefrihet tillåtas för en individs trosuppfattning, men det finns också begräsningar för detta. Inom kort kommer en tid när förvirringen inte verkar ha något slut, men var så säkra på att Ljuskrafterna kommer att se till att få ett snabbt slutresultat på detta. De arbetar enligt instruktioner från högre Väsen som övervakar människans öde. Ni vet redan att er framtid är säker och ni behöver inte oroa er över ett lyckat resultat.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 19 mars 2016

Svenska -- Mike Quinsey 18 mars 2016Mike Quinsey 18 mars 2016

Mycket händer när Ljuset väcker fler och fler själar till sanningen om deras existens. Alltför länge har ni bokstavligt talat hållits i mörker, men nu svarar ni an på de högre vibrationerna. Ni har brutit er ut ur kokongen av glömska och börjar nu förstå er sanna plats i Universum. Om ni bara kunde förstå sanningen om hur magnifika ni är och ta er rätta plats som Ljusvarelser! Slöjan av mörker har lyfts och så sakteliga inser ni ert öde.

Du är mycket större än du har letts till att tro, och när du vakar upp till sanningen kommer du att kasta bort de bojor som har lett dig till ditt ”fängslande” på Jorden. Sanningen kan inte längre hållas borta från dig, och du har redan förstått alla de lögner som har hållit den dold för dig. Allting förändras nu, även om det kommer att finnas en viss förvirring när det nya blandas med det gamla.

Emellertid dröjer det inte så länge förrän sanningen snabbt blir mer uppenbar för alla. De Mörka tjänarna kommer fortfarande att försöka försena framgången för Ljuset, men de har inte längre makten de hade tidigare. Var så säker på att du är skyddad av den Galaktiska Federationen och de kommer inte att tillåta att planen för er frihet förhindras.

Ljuset har kraftigt ökat på Jorden, så mycket att ni nu snabbt närmar er Uppstigningen. Dock finns mycket arbete som måste göras för er förberedelse och de själar som anförtrotts den uppgiften får hjälp med att utföra sitt arbete. Tiden närmar sig när det gamla sättet inte längre tjänar dig, och snart tar du ett stort steg framåt. Den tidsförskjutning ni har levat i kommer snart att lämnas av er, men var medvetna om att så snabbt som förändringarna sker måste ni ta vederbörlig hänsyn till de människor som svarar an på dem.

Det kommer inte att bli någon brist på vägledning och det finns tillräckligt med medhjälpare för att säkerställa att förändringarna sker utan svårigheter. Lika viktig är tidsfaktorn, för ni måste vara en del av förändringarna så att ni lätt kan anpassa er till dem. Många av er har antagligen följt budskapen från era ledare som har ägnat mycket tid åt att försäkra att ni hålls underrättade om utvecklingen. Förändringarna kommer att bli långt bortom era förväntningar, och de kommer att komma mycket kvickt. Något som tar er igenom en ytterst spännande period av avancemang. Många själar är inblandade i presentationen av dessa förändringar och har väntat på den här tiden i åratal, och de är nu fullt redo att utföra sin del i de kommande avslöjandena.

I de högre vibrationerna måste vi vara försiktiga med att inte göra er alltför upphetsade för vi ser ju en mycket större bild som redan avslöjar framtiden. Vi är förtjusta över att er resa genom de lägre vibrationerna nästan är över, och försök att inte få en känsla av att förändringarna är närmare än de är. Tillåt ett framåtskridande av förändringar som kanske inledningsvis är långsamma. Vi ser en panoramavy över er framtid, vilket är ett skäl till att vi är så säkra på den. I det hela taget har ni reagerat väl med tanke på de förseningar som har inträffat under de senaste åren, och kom ihåg att som ett resultat har fler själar fått chansen att stiga upp.

Moder Jord har nått den punkt där hon inte längre kan hålla tillbaka förändringarna, och detta är ett annat skäl till varför vi är så övertygade om de kommande förändringarna. De flesta av er känner till er verkliga historia och vet att både de lemuriska och atlantiska perioderna slutade i katastrofer. Ni kan vara säkra på att ni har passerat den möjligheten och är nu destinerade att uppleva en underbar framgång.

När fiendskap och aggressioner har upphört på Jorden kommer det att ge den mänskliga rasen tid att inse det faktum att ni alla är Ett. En Mänsklig Ras som splittrats i fragment eftersom du glömt bort att du är din Broders Vårdare, och vad du gör mot en det gör du mot alla. När ni får tid att utveckla tillit till varandra så glömmer ni snart er historia av fientlighet och förstår själva naturen i villkorslös kärlek. Det finns inom varje själ en grundläggande önskan att vara Ett med Allt som Är, och när ni befriats från de lägre vibrationerna kommer ni att återigen finna vägen till Sanningen och Ljuset.

Historien om den mörka medeltiden kommer snart att sättas åt sidan och tillåtas att försvinna in i tidens töcken.  Framtiden är gyllene och ni kommer inte att behöva vänta alltför länge innan den blir er verklighet. Det verkliga tillståndet i att vara, och er tid utanför det, har varit en monumental erfarenhet som har gett er möjligheten att utvecklas så mycket snabbare.

Det finns fortfarande arbete att utföra innan ni verkligen kan gå vidare, så håll fast vid er vision av framtiden, vilket bidrar till att uppehålla de högre vibrationerna. I dessa oroliga tider, som de Mörkas tjänare så desperat försöker att kontrollera resultatet av, så kommer det att ta tid innan de inser hur meningslöst deras mål är. Vissa kanske kapitulerar, medan andra ser en ära i att dö för sin sak. Sådana själar visas sanningen om deras handlingar och lär sig från dem.

Ingen själ är bortom hjälp och det finns många stora själar av Ljus som står vid er sida. Även på er nivå är era framsteg tätt följda och ni får hjälp för att säkra er framgång. Vissa kanske ifrågasätter ett sådant påstående, men inser att era guider inte blandar sig i ert karmiska ansvar men kommer att hjälpa er igenom det. Karma kan enligt ert sätt att se det vara både bra och dåligt, men allt är en del av era nödvändiga evolutionära erfarenheter.

Livet är inte en serie av meningslösa erfarenheter, och var och en är en del av de lärdomar som du behöver för att utvecklas. Tänk på att innan du inkarnerade på Jorden har du diskuterat igenom din livsplan och gått med på de olika stegen i planen. Det är här som din guide verkligen spelar ut sin roll, för det är ytterst viktigt att du är framgångsrik när det gäller dina karmiska utmaningar. Ibland kan det vara mycket svårt för dig, men oavsett hur ont det gör så blir du vinnaren i det långa loppet. Karma kan vara ganska svår att iscensätta då det ofta är ett antal själar involverade, och var och en i sin tur lär sig något från det. Det är här som era guider kommer in och försäkrar en tillfredsställande lösning på situationen. Det bör dock noteras att i slutändan har ni friheten att ta era egna beslut.

Livet verkar vara en uppsättning av slumpmässiga händelser, men i själva verket är det minutiöst planerat. Helt klart är att, när många själar är inblandade, det är nödvändigt att få alla till att spela in del om alla skall kunna dra fördel från erfarenheten. Du kan naturligtvis ”spela om” situationer som kanske inte blev så tillfredsställande och behöver gås igenom igen. Emellertid, av olika anledningar, kan karma överföras till ett efterföljande liv.

Detta meddelande kommer från mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.

fredag 11 mars 2016

Svenska -- Mike Quinsey 11 mars 2016Mike Quinsey 11 mars 2016

Händelserna som kommer att förändra loppet av människans evolution fortskrider väl och är er garanti för att Disclosure kommer att äga rum. Många, många själar arbetar för Ljuset och har styrkan att övervinna ingreppen från de Mörka. De försöker fortfarande att dra viss fördel av förändringarna som sker men Ljuset är starkt och håller sin position. Det växer sig nu ännu starkare när fler själar vaknar upp för sanningen. Det kan därför sägas att allting fortskrider väl och kommer att uppfylla alla ställda förväntningar. Tidpunkten för de olika förändringarna är som alltid osäker, men det räcker att säga att det slutliga resultatet kommer att bli Uppstigningen. Oavsett vilken kurs händelserna tar så är er succé garanterad.

Så mycket sker just nu att du kommer att finna det nästan omöjligt att hänga med, och det är en försäkran du snabbt kan förbereda dig för: att ta din plats som en uppstigen varelse. På den nivå som alla är i Nuet så verkar det som Uppstigningen redan har skett. Emellertid är det så att på din vibrationsnivå sker händelser i en sekvens som är subjekt för utarbetandet av din fria vilja. Detta gör att exakta förutsägelser är svåra att göra utom att konstatera att er Uppstigning är säker. Ni har under en tid fått glimtar av framtiden som väntar på er, och den är full av löften som kommer att lyfta er in i den Nya Tidsåldern. Som ni snart börjar inse blir ni snabbt förflyttade in i de högre dimensionerna och ni kommer att existera på en nivå där alla är av Ljuset och där Universell Kärlek flödar över.

För närvarande vet endast några få av er varifrån ni kommer, men med tiden kommer ni alla att lära er sanningen om detta. Ni kommer att förnya vänskapsbanden med er ”familj” som tålmodigt har väntat på att er medvetandenivå skall återvända. Återföreningarna kommer att bli glädjerika tillfällen där ni återigen delar er Kärlek och ert Ljus med alla andra själar.

Om du inte vill det så kommer du inte att ha något behov av att återvända till de lägre nivåerna, men en del av er kommer att göra det som en tjänst för andra. Hellre än att förbli på er hemplanet så kanske ni väljer att gå med likasinnade själar och fungera som en grupp. Ni kommer att ha fattat beslutet på ert nästa tillvägagångssätt i syfte att främja er andliga utveckling. Detta slutar aldrig, inte förrän du slutligen uppnår fullständig perfektion och återgår till Gudomen. Men du har just börjat din resa och många underbara och tillfredsställande upplevelser kommer fortfarande att vara dina att få njuta av.

Många själar kommer att fastna i sin tro, så mycket att de kommer att vägra acceptera en större vy av det som behövs för att utvecklas. Dock, att vara här på Jorden vid en sådan här tid, betyder det att man inte kan fullständigt bortse från vad som sker, och deras erfarenheter kommer att lägga grunden för en ny förståelse. Hjälp finns alltid tillgänglig för dem som behöver längre tid för att höja sig, och de kommer att bli vägledda längs vägen för att försäkra deras framsteg.

Eftersom allting är i ”Nuet” har sådana själar all tid de behöver för att gå vidare för det är omöjligt att stå stilla och oundvikligt att deras medvetande växer.  Men det finns inget att vinna på att försöka tvinga sanningen på en individ då detta kan få motsatt effekt till vad som var avsikten. På de högre nivåerna görs mycket för att påverka de människor som innehar maktpositioner och auktoritet så att beslut som tas för din skull kommer att föra dig framåt.

För närvarande har arbetet med att föra samman länder i en gemensam överenskommelse för förändringar visat sig vara framgångsrikt. Det betyder att det är möjligt att inleda dem och detta kommer att leda till ”Omvärdering av valutorna”. Dessa förändringar är svåra att göra men de iblandade kan se fördelarna även om deras egna valutor kan bli nedvärderade. Det nya systemet kommer att försäkra att alla kan njuta av ett rättvist system för växelkursen. Så småningom når ni ett stadium där pengar inte behövs, men det är ganska långt borta, så det finns ingen anledning att oroa sig över de konsekvenserna nu.

Många önskvärda förändringar väntar på att införas och de Mörkas agerande har inte förhindrat att framsteg har gjorts. Faktum är att förseningarna har gett mer tid för dem som forskar i nya innovationer och nu finns det flera olika alternativ där det tidigare endast fanns ett. Ingen tid kommer att förloras så snart förändringarna kan introduceras utan störning. Av nödvändighet kommer vissa av dem att införas långsammare så att de inte orsakar komplikationer. Andra kommer att sättas på plats med hjälp av era utomjordiska vänner. Ni kan vara säkra på att planerna redan är på plats och skall aktiveras så snart det är säkert att göra så.

Som ni kanske nu har insett är de farkoster ni ser på er himmel de som länge har utvecklats av de Mörka. De som är av Ljuset, som är Galaktiska krafter, tenderar att hålla sig utom synhåll eftersom de undviker konfrontation på grund av sina fridfulla avsikter.  De skulle annars vara mer än kapabla att försvara sig. Det finns ett så kallat ”no-go” område runt Jordan, men det innebär inga problem för avancerade civilisationer som har en vida överlägsen teknik. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer en dag när alla vapen blir helt obrukbara. Så tillåt inte er själva att vara rädda för det ni lär er om de Mörka tjänarna. De är under ständig observation och deras verksamhet kan alltid spåras av oss.

Det förekommer förändringar på Jorden som sker och oundvikligen orsakar svårigheter, men dessa kommer att bli kortlivade. Så snart ni förstår naturen i förändringarna kommer ni att bli mer än nöjda med resultatet. Livet blir så mycket lättare och dagarna med ”brist” kommer snart att vara över. Sedan en tid tillbaka har ni fått några idéer om de kommande förändringarnas natur, men de kommer utan tvekan att överträffa era förväntningar. Ingen av er kommer att förlora på dem och ni har allt att vinna. Planerna för er Upplyftning har funnits på plats under en lång tid och kan nu sättas igång.

De yttre händelserna på Jorden kan kanske synas vara kaotiska, men allting faller gradvis på plats, precis som angivits i tidigare meddelanden. Många själar är ännu involverade i karmiska situationer, och en förlust av liv förekommer fortfarande. Men så sorgligt det än kan synas för er så tillåter detta ett utarbetande av karmiska problem. Allt är en del av evolutionen och nödvändiga upplevelser och erfarenheter för sådana själar att kunna fortsätta sin uppstigning. Man måste helt enkelt rensa ut den återstående karman genom att ta varje möjlighet att utvecklas. Som med så många aspekter i livet är du alltid åtföljd av högre själar som vägleder dig genom dina upplevelser.

Det finns ingenting som är nytt i Universum och du drar till dig själv lösningar på dina problem och behov som har prövats och testats väl. Du drar till dig de svar du behöver genom dina tankar och handlingar. Detta är anledningen till att ett antal människor, som också söker svaren på samma problem, kommer upp med dem vid ungefär samma tidpunkt. Detta är ett annat exempel på den hjälp du har fått.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

fredag 4 mars 2016

Svenska -- Mike Quinsey 4 mars 2016Mike Quinsey 4 mars 2016
 
Människor som kan hjälpa till så att Uppstigningen kommer allt närmare är nu mycket aktiva, men de kämpar för närvarande fortfarande mot de Mörkas tjänare som kör sin förhalningstaktik. Men deras försök att försena det oundvikliga är meningslösa och kommer inte att kunna stoppa avslöjanden från att komma ut inom en rimlig tid.

 Det har påbjudits av Högre Makter att nödvändiga åtgärder skall vidtas för att säkerställa genomförandet så som det är planerat. De som utför Ljusets arbete är skyddade och får hjälp med att utföra sina uppgifter. De ”Blå fåglarna” fortsätter att övervaka vad som sker men de kommer inte att störa
er fria vilja även om ni väljer att följa en annan väg till Ljuset.

Det finns emellertid en plan på plats som kommer att leda oss vidare till en framgångsrik Uppstigning. Det kan inte tillåtas att den misslyckas och det förväntas att anhängarna till Ljuset kommer att lyckas. Det finns ett antal kraftfulla influenser i arbete och det förväntas att de kommer att övervinna alla hinder som läggs på Ljusets väg. Så var förvissade om seger och låt inte tvivel krypa in i era tankar.

De Mörka tjänarna är oroliga för att de inte längre kan diktera vad som sker och de försöker envetet att övervinna Ljuskrafternas makt som förhindrar deras framgång. De hotar dem som står i deras väg, och till ingen nytta alls. Deras makt har kraftigt minskats och de kan inte längre göra som de vill. Även om de fortfarande hotar att använda kärnladdningar så vet de at det i själva verket inte kommer att tillåtas.

Ljusets krafter finns där och skyddar, men vissa själar har redan gått med på att offra sina liv för andras goda. Var säkra på att sådana handlingar kommer att bli belönade på lämpligt sätt, men naturligtvis spelas karma in i vissa situationer och resultatet är planerat i förväg. Som ni säkert har lärt er redan så händer ingenting av en slump, och er livsplan är arrangerad så att den passar era särskilda behov.

Om du inte direkt kan hjälpa dem som kämpar så hårt för att få fullt Avslöjande så kan du ändå hjälpa till genom visualisering och lägga in din kraft för att detta skall ske och bli framgångsrikt. Många själar arbetar för att få fram det mest önskvärda resultatet. Allteftersom nätet dras åt om de Mörka blir Avslöjandet nästan en visshet, och många Ljusvarelser hjälper till med att höja vibrationerna på Jorden.

Du ser dig omkring och Jorden verkar vara i kaos, men du skall veta at Moder Jord, med hjälp av er rymdfamilj, har möjlighet att rensa sin kropp mycket snabbt, och det blir ingen otillbörlig fördröjning för att detta skall bli gjort.  Tänk på att ni har fått hjälp av varelser som är tusentals år före er i utveckling. För dem är problemen som ni tycker är svåra både enkla och lätta att hantera.

Själar vaknar nu upp runt om er, vaknar till insikten att mänskligheten är EN ras. Var och en av er är er broders ”keeper” och har varit separerade alltför länge. Jorden har gett er många olika erfarenheter när ni rört er genom den ena rasen till den andra, men nu har tiden kommit att se alla som EN ras. I liv efter liv har ni medvetet förletts till att tro att ni alla är olika, och detta har lett till många krig och bekymmer.

Människor måste bli påminda om att det bara finns en ras på Jorden – människan – och det är nu dags att komma samman. Hjälp varandra, för många lider av krig och fattigdom, till stor del som en följd av dem som kallas Kabalen. Den tid närmar sig när Kabalen inte längre kommer att kunna stanna på Jorden då deras vibrationer är för låga för att de skall kunna stiga upp. Från den tidpunkten och framåt blir det stor glädje och gamman för då har Ljuset segrat.

Ni har alla kommit en lång väg för att nå den punkt där ni nu är, och ni har all rätt att känna er nöjda, och med tiden kommer ni att lära er mer om era upplevelser och erfarenheter. Ni har haft många liv och otaliga upplevelser från vilka ni snabbt har utvecklats. Det är bara en del av er resa tillbaka till fullt medvetande som gör att ni kan lämna de lägre vibrationerna bakom er.

Från den tidpunkten och framåt kommer du att åter igen lära sanningen av dina färder genom olika nivåer. Men du kommer att vara mer intresserad av ditt nya liv i de högre vibrationerna. Faktum är att du har mer intresse av vart du kommer att flytta och på så sätt fortsätta med din utveckling.

Då ni nu är på sista etappen av era nuvarande liv så är Moder Jord också i förberedelse för Uppstigning. Hon har hållit ut så länge som möjligt för att ge varje själ maximala möjligheter att höja sig upp. Så fokusera på era omedelbara uppgifter och håll dem inom synhåll, och bli inte distraherade av de andra händelserna runt om er. Många är överväldigade av de händelser som nu sker och omedvetna om sin sanna natur, men de kommer att få hjälp från sina guider så att de får största möjliga nytta av dem. 

Du är sannolikt en del av en familj som kommer att utvecklas tillsammans, men det är inte alltid fallet, för vissa medlemmar kan ha en annorlunda livsplan. I varje liv har du valt erfarenheter som uppfyllt dina speciella behov för att försäkra att du kunnat fortsätta att utvecklas, och de har inte nödvändigtvis varit desamma som din parters. Du kommer att följa din väg samtidigt som alla andra också följer sin väg.

På Jorden händer så mycket nu, det mesta är ni helt omedvetna om, men mycket snart kommer detaljer att börja sippra ut. Så snart den här perioden verkligen kommer igång så kommer livet att gå vidare mycket snabbt. Och ni kommer alla att kompenseras för förlorad tid genom att ni har nekats fördelarna med alla de nya upptäckterna. För ni kommer att ha avancerade civilisationer som hjälper er och de skall hjälpa er att ta igen förlorad tid.

Ni kommer att sluta med fossila bränslen och istället använda gratis och ren energi som tillfredsställer all era behov. I ett slag kommer den att göra en oerhörd skillnad i era liv, och göra er alla självförsörjande. Ni kommer att ha mer självständighet, och aldrig mer lida brist på värme eller tillräckligt med rent vatten. Det finns mycket mer som följer när människor har fått sina grundläggande behov täckta.

En sak som inte brukar kunna ges är den exakta tidpunkten för händelserna som nämnts. Men varje ansträngning görs för att de skall ske och ibland dyker oförutsedda faktorer upp som resulterar i förseningar. En sak ni kan absolut vara säkra på är att viktiga händelser inträffar även med någon fördröjning, och en omvärdering av valutorna är en sak som nästan är redo att gå vidare. Det finns som alltid de som är intresserade av att försöka vinna tid, men om de medvetet eller i onödan orsakar försening så kommer de att tas bort och lämnas kvar. De krafter som nu skall råda är beslutna att gå vidare vid första möjliga tillfälle. Ni kanske inte får regelbundna uppdateringar om allt som sker, men vissa framsteg görs alltid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I Ljus och Kärlek


Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012