Followers

PUTIN

måndag 23 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 20 maj 2016Mike Quinsey 20 maj 2016

Ni kan vara säkra på att allting går väl framåt och mycket händer fortfarande bakom scenen. Som vi ser kommer de nästa två månaderna mycket väl visa sig bli de viktigaste av den senaste tiden. Man räknar med att händelser kommer att ha gått vidare i tillräckligt stor utsträckning för att ett Avslöjande skall göras och blir inledningen till många meddelanden som för ut sanningen till allmänheten.  I verkligheten har ingen tid alls förlorats för mycket har hänt som har varit utom räckhåll för det mörkas tjänare. Deras makt har verkligen minskat snabbt och arbetet av Ljusets tjänare snabbats upp. Den Nya Tidsåldern som för ut sanningen resulterar i en upplyftning av vibrationerna.

Många framgångar som har hållits tillbaka börjar nu nå ytan och inte minst alla dessa som sprids av Keshe Foundation. Under många år har deras uppfinningar blivit nedtryckta, men inte längre, då det finns så många som nu sprider dem av de som önskar att få se dem hos allmänheten. De uppmärksammas nu av många källor som har förmågan att tillverka dem. Deras spridning kan därför inte stoppas och fler och fler människor blir medvetna om deras existens. Det är bara en fråga om tid innan officiella tillkännagivanden kan göras så att allmänheten också blir medvetna om dem.

Allteftersom vibrationerna lyfts upp så vaknar fler människor upp för sanningen, och den kan inte tryckas ner längre. Under så lång tid har ni letts till att tro att ni saknar andlighet, ändå har tillväxten i förståelse kraftigt ökat trots försöken att hålla er nere. För dem som söker sanningen finns många tillförlitliga källor på Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Med tiden kommer bara sanningen att existera på ert Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Men tills ni når den punkten är det naturligtvis så att en viss förvirring uppstår därför att de gamla lärdomarna fortfarande främjas. Tiden har kommit för varje själ som söker sanningen att i stort sett bli sin egen lärare. Det är förstås en fördel för er att ni som har liknande förståelse kommer samman.

För närvarande är världen full med problem som härrör från gamla energier, men allteftersom dessa rensas ut kommer den fred ni vill ha att komma till stånd. Det kan synas vara en omöjlig uppgift, men nödvändiga saker kan ändras kvickt för att sätta stopp för konfrontationer och krig. Freden kommer mycket snart och sedan kan förändringar gå snabbt framåt. Ni kommer att bli överraskade över hur många saker som har utvecklats under tiden. Det har varit känt att den tidpunkten skulle nås och förberedelser har gjorts. Alla era uppoffringar och ansträngningar att skapa fred på Moder Jord kommer snart att uppfyllas och en Ny Tidsålder påbörjas för alla att se.

Fortsätt med det goda arbetet, för avslutningen är inom synhåll och många själar hejar på er. Ni ville vara volontärer för Ljusstyrkorna i vetskap om att ni så småningom skulle befrias från de Mörkas tjänare. Ni har så att säga nu ”tjänat er tid” och snart kommer ni att få uppleva alla fördelarna med er hängivenhet för saken. Det var alltid meningen att det skulle bli en tillfredsställande lösning och ni kan nu se fram emot en spännande tid när de gamla energierna så sakta glider iväg. De Mörka kommer inte att tillåtas att störa utvecklingen och tids nog blir deras handlingar ett minne blott och de förpassas till historien.

Er långa väntan på några positiva tecken som avslöjar den sanna framgången som gjorts ligger nu nära. För många som visat lite eller inget intresse i sin framtid så kommer utvecklingen att både chocka och förvåna. Dock kommer de snart att förstå den enorma situation som föreligger och kommer att hälsa förändringarna med stor glädje. Framtiden verkar som en dröm som blir sann när de Mörka är förhindrade att genomföra sina planer på att fortsätta att fängsla mänskligheten.

En del av er har ingen förståelse för hur mycket av er frihet som har tagits bort från er. Inte heller hur ni har hållits tillbaka från att njuta av framgångarna som gjorts under de senaste 70 åren ungefär. Kabalen har hållit er i mörkret och endast tillåtit nya tekniker när det passar dem.

Ingen hjälp har kommit från dem som inte har någon önskan att gå framåt i tiden och kanske förlora sina lönsamma verksamheter. Den största förändringen som påverkar alla människor är där era energibehov berörs. Fri energi kommer att bli er i god tid och vissa enheter för detta finns redan tillgängliga. Förändringarna väntar på att introduceras och kommer att föra er alla samman och ta bort ”har” och ”inte har”, något som inte längre är acceptabelt. Ingen kommer att förbises och naturligtvis blir de som är mest behövande en prioritet. Alla kommer i slutändan att ha det viktigaste för att säkerställa ett bekvämt liv.

Planetens rikedomar är avsedda för alla tillsammans med nya tekniker som kommer att upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard. Oavsett er nuvarande existensnivå så tänk på att den är delvis av karmisk art, och förser er även med de erfarenheter ni behöver för att fortsätta er utveckling. I själva verket upphör ni aldrig att lära, men den gamla cykeln är avslutad och en ny cykel har redan ersatt den gamla.

Håll er fast när de gamla sätten faller och vet att rensningen är nödvändig för att ge plats för det nya. Många olika civilisationer arbetar med Moder Jord för att etablera förändringarna som kommer att bli bara fördelaktiga för alla. Ingenting av de gamla vibrationerna kommer att finnas kvar för de blir upplyfta till en högre nivå. Detta signalerar 1000 år av fred, under vilken tid ni kommer att njuta av en underbar period av lycka och framgång som ni just nu bara kan drömma om. Högre Väsen har kontroll och kommer inte med vilda löften som inte kan genomföras. Er tid har kommit för att lämna det gamla sättet att leva bakom er och njuta av himmelsk salighet.

 Det finns en skönhet på Jorden som ni har kunnat njuta av, men den är ingenting jämfört med den storslagenhet som väntar er. Det är svårt att beskriva saker som man inte har lämpliga ord till, men vad ni än kan föreställa er så är sanningen ännu större. Tänk stort och föreställ dig en framtid som förser dig med alla dina behov, och en där du inte behöver arbeta dag efter dag för att få det. Den främsta orsaken är att behovet av pengar så sakta kommer att försvinna. Ni har varit slavar under pengar och många av er har haft otillräckligt med pengar för de grundläggande behoven för att överleva.

Helt klart måste detta ändras och det kommer det att göra inom en mycket ort tid. Var bara lugna och positiva, oavsett vad som händer runt om er. Det kommer att bli jordförändringar men galaktiska krafter är på plats för att hålla dem till ett minimum. Eventuella negativa händelser kommer också att vara kortlivade och hjälp kommer i er väg om det behövs.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I kärlek och Ljus
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 14 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 13 maj 2016
Mike Quinsey 13 maj 2016

Det är inte bara så att tiden går fortare utan händelser på Jorden påskyndas också. Mäktiga grupper har bildats som kommer att backa upp Ljusets folk som strävar efter”Disclosure” dvs. avslöjanden som skall komma, och många framgångar har gjorts. Det har krävts stort tålamod hos er och snart skalla ni få se resultatet av en lång period av förberedelser för att ta tillbaka kontrollen från de Mörka tjänarna.

En stor förändring är i färd med att ske, och medan det är svårt att ge tydliga indikationer på den så verkar det sannolikt att den kommer att påbörjas inom de närmaste två månaderna. Det finns förstås andra saker som måste tas om hand och en känsla av brådska föreligger med tanke på den tid som redan förlorats. Emellertid kan ni vara säkra på att allting fortsätter som det skall och kan nu inte stoppas.

Dessa händelser stöds av exceptionellt starka krafter, både på och utanför Jorden. Det kan därför inte nog betonas att det är viktigt att ni håller era vibrationer så högt som möjligt genom att hålla Ljuset i ständigt fokus. Det är känt att många människor skulle känna sig mer upplyfta om de kunde se bevis på våra rymdvänner på himlen. De är naturligtvis hela tiden närvarande i stort antal men ofta dolda i osynlighet för att skydda sig. Tiden för massvisningar kommer att bli när det är säkert att göra så, och det kanske inte blir ännu på en tid.

Ni är i alla fall skyddade av Galaktiska styrkor som observerar Jorden från säkert avstånd. En del kanske inte förstår varför, för med tanke på deras överlägsna teknik så borde de inte ha någonting att frukta, men konfrontation och våld är inte deras sätt att handskas med motstånd. Era rymdvänner är på ett fredligt uppdrag för att säkerställa er säkerhet och en positiv övergång från kontroll från de Mörka till dem av Ljuset.

Ni kommer att få se i vilken utsträckning ni har blivit kontrollerade och hållits tillbaka, vilket är häpnadsväckande, så det finns mycket som skall tas om hand och ändras på. Ni ligger många år efter den punkt i evolutionen som ni skulle ha nått nu. Det har sagts att ni är i tids- och rumsförskjutning och det är den lämpligaste beskrivningen. Ju längre tiden går utan verklig framgång ju svårare har det blivit för de Mörka tjänarna att behålla sina hemligheter och sin kontroll över er. Ni har en hel del förlorad tid att ta igen och så många uppfinningar är redo att släppas. Keshe Foundation har redan gjort framsteg och leder till åtgärder för att föra fram dessa avancerade teknologier till alla. Det kommer fler allteftersom tilliten sprider sig, trots alla dem som försöker förhindra deras presentation för er.

Tills den tid kommer när media kan rensas från det som bara finns för att skapa förvirring så kan det bli svårt att bestämma vilken del av nyheterna som är äkta. Som alltid är det bäst att lita på intuitionen och de källor som visat sig vara tillförlitliga. Ha i åtanke att de aldrig använder hotfulla ord när det gäller skador på människors liv, och de förespråkar inte heller skrämseltaktik eller användande av våld.

Vid det här laget vet du säkert hur man upptäcker de Mörkas handlingar och ord. Ibland verkar deras meddelanden ganska så autentiska och trovärdiga, men ofta skiljer de sig från de uttalanden som görs. Om de inte känns rätt – lämna dem tills du är helt säker på dem. Ibland kan ett särskilt oroande problem lämnas för att nästa morgon ge dig en klar förståelse. Några av dina bästa insikter sker under sömnen.

En underbar tid ligger framför er när ni skall få se en sanningsenlig redovisning av er historia, vilken för många skulle verka högst osannolik, förutom att källan är utan allt tvivel. Mycket av det ni letts till att tro på är en förvrängning av sanningen, eller direkta lögner, som vid den tiden verkade vara helt acceptabla. De Mörka tjänarna har varit mycket klipska när det gäller att vägleda er in på den väg som de har lagt ut framför er. Tiden har dock hunnit ikapp dem och lyckligtvis har många av er vaknat upp till de bedrägerier som ägt rum.

En ny era har kommit med absolut ingen återgång till det gamla sättet att tänka och leva, och den kommer att fylla er med så mycken glädje och lycka, och inte bara för dem som är av Ljuset, utan allmänheten i stort. För första gången kommer alla att inse att det finns mer i livet än de tills nu har fått erfara, och band för att sammanföra människor kommer att stärkas och ni går vidare som Ett med gemensamma syften.

Ni bör förbereda er själva för den kommande upplyftningen som kommer att slunga er in till de högra rikena. Det har tagit lång tid att nå fram till den här punkten och ni skall snart få skörda frukterna av era ansträngningar. Det blir en betydelsefull tid och när er medvetandenivå expanderar börjar ni minnas er rätta plats i Kosmos. Det har sagts flera gånger att ni är Gudar och Gudinnor och ni är nu på god väg att uppfylla ert öde. För närvarande är ni bara en blek skugga av era verkliga jag, men ni placerar snabbt fötterna på vägen till fullbordan. En del av er ifrågasätter hur ni kan vara Gudar i vardande när ni i dagsläget just har börjat lyfta upp era vibrationer. Det är därför klokt att komma ihåg att medan ni är på Jorden så är ni endast en aspekt av era Högre Jag.

Ett stort firande närmar sig när ni inser era stora framgångar efter en extrem testperiod av liven på Jorden. Moder Jord har gett er näring och burit er på sina axlar, men tiden närmar sig nu när ni prövar era vingar som kosmiska varelser. Moder Jord är också en del av den pågående resan och hennes öde är att bli en Sol. Evolutionen rör sig hela tiden framåt och uppåt och i verkligheten står den aldrig still. Universum är fyllt av livsformer som alla är på ständig resa av utveckling och på samma gång slutligen destinerade för det perfekta tillståndet av Enhet inom Gudomen. Emellertid har ni långt att färdas innan ni når slutet på er resa, så njut av era framgångar och utforska Universum som ligger framför er.

I de högre världarna ovanför Jorden kommer ni att vara fria att utforska Kosmos möta olika former av liv som är på olika utvecklingsstadier. Det blir ett utbyte av information mellan er, för livet är sammankopplat och ni är beroende av varandra. Ni existerar trots allt inom kroppen av den Högsta Guden och kommer aldrig att upphöra med att utvecklas tills ni når det perfekta tillståndet av Enhet.

På din nuvarande nivå kanske det låter långt bortom där du är nu, men det beror helt enkelt på att du har en begränsad medvetandenivå. Den kommer dock att fortsätta att utvidgas när du fortsätter att färdas framåt och uppåt.  Livet på Jorden har sina spännande stunder och kan ge mycket glädje, men dualiteten kommer också att plocka fram de negativa aspekterna, och det är på det viset som du upplever allt det du behöver för att utvecklas.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa över era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.
  
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Source: Tree of rthe Golden Light 


 Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 7 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 6 maj 2016Mike Quinsey 6 maj 2016

När de negativa krafterna nu drar sig tillbaka och positiva åtgärder fortsätter att byggas upp, så kommer detta att leda till uppfyllandet av de löften ni fått. Stora framsteg sker och det kommer inte att bli något stopp av fördelarna för mänskligheten. Ni har länge varit medvetna om de uppgifter som för närvarande måste göras och snart får ni detaljer om de framsteg som gjorts. Om man tar en generell överblick över vad som händer är det klart att de Mörka är i reträtt och har förlorat sin makt att diktera vägen för framtiden.

Omvärderingen av valutorna har redan kommit långt och inblandning i detta skulle bara orsaka mindre problem. Den är nyckeln till stora förändringar på Jorden som kommer att påskynda de återstående förändringarna som är långt framskridna. Nu återstår bara att fortsätta med att förhindra de Mörka från att trappa upp sina avsikter att ta över Jorden, och de försiktighetsåtgärder som vidtagits har varit mycket framgångsrika.

Var så säkra på att Ljuskrafterna backas upp av mäktiga allierade som kommer att säkerställa att förändringarna sker med stor hastighet. Vid varje steg har försiktighet vidtagits för att försäkra att de går framåt utan störning. Ni är nu närmare till att uppleva fördelarna som väntar er än ni varit sedan den nya cykeln började. Fördelarna kommer att lyfta er in i en tidsålder med massor av de löften vi gett er om en fridfull tillvaro, fria från uppmärksamhet från de som stannat kvar i mörkret.

 När ni tittar tillbaka kommer ni att inse att era erfarenheter genom många liv i de lägre vibrationerna har hjälpt er att utvecklas mycket snabbare. Fördelarna med er uthållighet och lojalitet till Ljuset kommer att belönas till en grad som ni för närvarande inte kan förstå till fullo. Er framtid kan beskrivas som ”Himlen på Jorden” och blir en underbar tid för full njutning utan någon risk för att denna fridfulla tillvaro skall avbrytas.

Under tiden bör du stadigt ställa in siktet på ditt högsta uttryck av Ljuset och leva i enlighet med dessa höga vibrationer. På det sättet förbereder du dig själv för dina erfarenheter i de högre vibrationerna som väntar på dig. Många grupper som arbetar för Ljuset fortsätter att vägleda dig och håller de Mörka borta och hindrar deras inblandning. Sakta med säkert rör ni er in till de högre nivåerna av existensen där bara Ljuset finns. Det är där ert öde finns och en försäkran om att du kommer att bli en komplett Ljusvarelse.

Den nivå du lämnar bär föga likhet med din sanna verklighet, men den har tjänat sitt syfte genom att testa dig till gränsen och på så sätt stärkt och förbättrat din förmåga att stå stark inför alla utmaningar. Du visste vad som skulle komma när du droppade ner genom de olika nivåerna, men också då fann du det tufft att hålla fast vid ditt Ljus. Du är dock att gratulera till att ha kommit igenom några svåra tester och du kan hålla ditt huvud högt som ett resultat.

Din kropp åldras snabbt på Jorden och när du går in i ålderdomen brukar den åtföljas av sjukdom och diverse andra problem. Men i de högre vibrationerna, när du behöver använda en kropp, är den inte benägen att förändras och dess kondition förblir konstant. Det gör det möjligt för en själ att ställa undan den efter användande och återvända till den när den behövs igen. Du vet redan att du inte åldras så som du är van vid nu, och du lider absolut inte av några sjukdomar. Detta gäller även för andra livsformer och du kan t ex också inkludera alla levande växter.

Detta är en del av skönheten i att leva i de högre vibrationerna där du inte kan undgå att notera hur allting är så levande och nytt och permanent bibehåller detta tillstånd. Ljuset tränger igenom allting runt om dig och lyfter ständigt fram skönheten i allt du ser. Den fridfulla omgivningen störs inte av de otrevliga, skrovliga ljuden ni har på Jorden utan istället fylls luften av ett behagligt ljud.

 Det är dags att leva i Nuet och lämna det förflutna där det hör hemma, men först rensa upp alla oavslutade affärer och förlåta dem som kanske har kränkt dig. Hämnd finns bara i tankarna hos dem som inte inser att allt är en del av en helhet och för alltid sammanlänkat. I varje fall måste varje själ sona och redogöra för ”synder” mot varandra och varje liv är planerat så att man kan ”sudda ut griffeltavlan”. Dina guider är medvetna om dina behov och kommer att göra allt de kan för att hålla dig på vägen som leder till fullbordan.

Följ din intuition när det gäller sådana saker och kom ihåg att inget viktigt eller betydelsefullt i ditt liv sker av en slump. Även där du har förbindelser med människor, i din familj eller i relationer utanför den, så är de en del av din livsplan och bör ses som mycket viktiga för din utveckling. Ni är alla i den ”sista chansen” och om ni ignorerar hjälpen som ges så kanske ni inte kan övervinna de utmaningar som är en nödvändig del av dina erfarenheter.

Er värld stöder en mängd olika grupper som alla är på olika punkter längs vägen för utveckling. Ändå är alla lika i Guds ögon och det skulle vara fel att döma någon själ på grund av var den befinner sig just nu. Behandla alla som jämlikar med kärlek och vänlighet, och föreställ er vilken fin värld ni skulle leva i om detta kunde uppnås. Det är precis det ni kommer att uppleva när ni återvänder till Sommarlandet, även om det måste sägas att varje själ kommer att befinna sig på son rätta nivå i enlighet med sin vibration. Ni är därför med själar som är på samma nivå i utveckling, en del av en högre vibration kan omedelbart gå till en högre nivå. Så ”döden” kan helt enkelt ses som en fridfull övergång från en nivå till en annan och är inte alls en skrämmande upplevelse som många tror.

Den tid du har spenderat på Jorden som en fysisk människa har påskyndat din utveckling och förberett dig för större upplevelser. Du slutar aldrig upp med att lära och så snart du är borta från Jorden tillåts du att välja din egen väg i evolutionen. Du får emellertid hjälp med att göra ditt beslut genom mer utvecklade själar, och du kan vara säker på att du hittar den rätta vägen.

En del av er oroar sig över familjemedlemmar, men ni måste tillåta var och en att följa sin egen väg. Där det finns en kärlekslänk kan ni ta kontakt med dem, något som vanligtvis är ögonblickligt. På de högre nivåerna är du fri från tunga, ohanterliga, fysiska kroppar, såsom ni känner dem nu. Det finns mycket att lära om dessa högre nivåer, men de flesta av er har redan haft erfarenhet av dem i andra liv, även om ni inte kan minns det just nu.

Håll er fokuserade på ert mål och hjälp andra genom att sprida kärleksfulla vibrationer, och ni kommer att göra mänskligheten en stor tjänst genom att hjälpa dem att hitta vägen till Ljuset.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey


Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012