Followers

PUTIN

fredag 16 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 16 juni 2017 Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
16 juni 2017

Uppstigningen är säkrad och tidslinjen är stark nog för att bära den hela vägen fram. Året 2024 fortsätter att vara det år som den planeras äga rum, fastän om orsaker uppstår som kräver en förändring kan man gå in i 2025. Jag nämner det bara för att förbereda er inför en sådan möjlighet. En större händelse är fortfarande sannolik innan det nuvarande året är tillända och den kommer nästan säkert att hänga ihop med de kommande förändringarna. Allteftersom tiden går förlorar det mörka sin förmåga att diktera hur avslutningsperioden kommer att utvecklas och det mörka kommer att vara ur vägen långt innan de större förändringarna äger rum. Tills vidare kommer den mesta aktiviteten att ske utanför er åsyn, men när det är säkert att göra det kommer händelser att börja komma ut till offentligheten. Ni kommer då att njuta av firandena och den lyckokänsla som kommer att sprida sig över Jorden vid dessa tidpunkter.

Er jords vibrationer är de lägsta i ert solsystem, vilket är anledningen till att de känns tunga och obehagliga för dem av er som höjer era till en högre nivå. Saker och ting fortsätter dock att förändras, vibrationerna ökar, och du kommer att upptäcka att när du använder dina energier för att höja dig, kommer de gradvis att ge upphov till subtila förändringar inom dig. En del är emellertid det direkta resultatet av ett naturligt framåtskridande, och ett kvantsprång framåt inträffar när den fria energin verkligen tar över. Av nödvändighet kommer den att ges till de mest behövande innan den släpps ut på ett mer allmänt sätt. Den kommer att innebära det största framsteg som ni någonsin har fått, och den kommer att förändra alla de sätt som livet fungerar på. I stor utsträckning kommer den också att lindra fattigdom och rädda Jordens värdefulla resurser från ytterligare skada och uttömning.

Mycket av den hemliga aktiviteten på Jorden genomförs fortfarande utanför er åsyn. Blickar vi framåt ser man att allteftersom ni utvecklas kommer det att bli en allt större tendens att gå under jord, där det generellt sett kommer att vara säkrare än på ytan. Jordskorpan sträcker sig ner flera hundra kilometer och bebos på de lägre nivåerna av icke-mänskliga Varelser. En del har varit på Jorden under hundratals år, men kom ihåg att de mer utvecklade sannolikt lever i flera hundra år. Människans livslängd ökar gradvis såsom den gjort under en tid nu och när vibrationerna höjer sig ännu mer kommer åldringsprocessen att komma till en punkt, där den dramatiskt kommer att sakta ner och till slut stanna upp och ni kommer att förbli vid en mogen men ungdomlig ålder. Tankens kraft blir då det hjälpmedel, med vilken du presenterar dig på det sätt du önskar.

Detta är de tider då ni måste behålla ett öppet sinne, eftersom så mycket snart kommer att avslöjas, vilket visar att ni blivit vilseledda och lurade under många, många år. Det är inte långt ifrån sanningen att säga att ingenting verkligen är på det sätt som ni har blivit ledda till att tro. Emellertid beror det på vilken källa som är ansvarig för er tro. En del befinner sig närmare sanningen än andra och tar allting i beaktande. Buddhismen bär mer av sanningen än de flesta källor. Men de som har utvecklat sin intuition bör komma närmare sanningen än de flesta andra. Om det känns rätt, är det förmodligen rätt, men sök alltid bekräftelse från andra tillförlitliga källor om ni kan.

Helt klart är vissa trosuppfattningar mer vilseledande än andra och det måste sägas att det inom kristendomen finns två uppfattningar som helt håller tillbaka evolutionen. För det första finns det den, där du får höra att när du dör, faller du i "sömn" tills den ”yttersta dagen”. Men ingenting kan vara längre från sanningen, eftersom du vid döden går ut ur din fysiska kropp och omedelbart går in i din eteriska kropp som är en exakt version av din fysiska kropp. Den är perfekt och är fri från alla de skador eller defekter som din gamla kropp kan ha haft och svarar på kraften från dina tankar. Om du var gammal vid döden kan du "tänka" dig själv in i en yngre version om du vill. Säkert bär du karma med dig och om nödvändigt kommer det med tiden att bli förändringar.

Den andra vilseledande trosuppfattningen ​​är att du föddes i synd och bär den med dig hela livet. Men du kan rensa din karma när som helst och förflytta dig in i en period med harmoni och balans. Du är verkligen inte ansvarig för dina förfäders synder. Om du ärvt någon obalans finns den på grund av genetik eller gammal karma. Det är möjligt att du har valt att leva med de "problem" som du föddes med helt enkelt som ett sätt att förbättra dina egna erfarenheter, för att få din utveckling att gå framåt.

Kom ihåg att all erfarenhet har ett värde och var noga med att lära dig de läxor som kan komma i din väg, eftersom de är till för din utveckling. Om du första gången inte lyckas klara av dina karmiska läxor, får du alltid ytterligare möjligheter att göra det. Det viktiga för varje själ att förstå är att ingenting händer utan en god anledning, men ibland är det din roll att vara en person som deltar i erfarenheter till gagn för andra själar. Alla själar befinner sig på en inlärningskurva, och i den här, den sista tiden är det viktigt att du noterar vad som kommer i din väg och agerar på det. Det kanske låter alltför komplicerat, men du är inte lämnad ensam för att möta utmaningarna och dina Guider finns alltid "till din tjänst". De känner dig bättre än du känner dig själv, så de är mest lämpliga för att ge dig råd.

Året 2024 är fortfarande den förväntade tidpunkten för Ascension, och även om det kan låta långt bort så går tiden snabbt och kommer inte alls att verka länge. Så det är bäst att se fram mot det du anser som din mest troliga väg till Ascension, och planera hur du ska förbereda dig inför förändringarna. Allteftersom vibrationerna höjer saker och ting på Jorden blir det mycket lättare att ta itu med den typ av problem som ni har nu. Freden blir allt mer tydlig allteftersom många länder vänder ryggen mot krigsaktiviteter till förmån för rörelser mot total fred. Den kommer att komma och måste komma, eftersom det mycket snart inte finns plats för sådana negativa energier som leder till krigsliknande handlingar. Redan har en rörelse satt igång för att få en världsfred till stånd och många länder har gått med i den rörelse som detta har fört med sig. Vilken stor lättnad det kommer att bli för alla människor i er värld, när de vet att de kan röra sig fritt och säkert i kunskap om att freden har kommit för att stanna.

Som ni redan har fått veta, kom ihåg att när saker och ting befinner sig i turbulens är de vanligtvis ett hjälpmedel till ett avslut, och ett tecken på att det gamla sättet inte längre är acceptabelt och måste försvinna. Många saker står redo för att underlätta ert dagliga liv och kan inte hållas tillbaka mycket längre. Positiva steg vidtas för att förflytta saker och ting framåt så snabbt som möjligt, men många hinder måste först avlägsnas. Mycket hänger på att få rätt människor till makten och de nödvändiga förändringarna sker nu och kommer att fortsätta att göra det. De kommer att följas upp av tillkännagivandet och inledningen av den nya kongressen som nu väntar i kulisserna på rätt tidpunkt att träda till. Naturligtvis arbetar många utvecklade själar redan hårt för att få saker och ting till ett avslut, och som med mycket av den här typen av arbete kommer ni inte att höra mycket om det förrän omständigheterna är mer gynnsamma.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 9 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 9 juni 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
9 juni 2017Tiden marscherar på, den väntar inte på någon och siktar in sig på Uppstigningen (Ascension). Under marschen närmar sig den dag, då det kommer att vara säkert att släppa en mängd information, som under mycket lång tid hållits undan från er. Ett stort antal förändringar väntar på att släppas och dessa kommer på mycket kort tid att förvandla er och ert samhälle. Den övergångsperiod som ni nu befinner er i kommer inte att vara mycket längre, och kommer snart att vara avslutad i och med att ni förberett er inför er Uppstigning.
Saker och ting har uppnått en nivå där det inte finns någon väg tillbaka till de gamla tillvägagångsätt, med vilka ni utnyttjats av de mörka gamla regimerna. Deras kontroll över er försvagas och de har inte alls den kraft längre som de brukade ha. Grupper som driver den svarta verksamheten fortsätter att ha befälet över Rymden runt Jorden, men begränsas helt från att ta sina vapen utanför ert Solsystem. Åtgärder vidtas så att de inte kan fortsätta med sin plan att dominera Yttre Rymden, och de Blå Flygarna (the Blue Avians) övervakar också era framsteg för att säkerställa er framgång. Annars kan de inte lägga sig i, men tillåts vissa undantag på grund av sin historiska förbindelse med er, och av orsaker som går längre tillbaka än er kända historia.
Under er tid kommer sanningen fram om er historia såsom Mänsklig Ras och korrigerar era historieböcker vad gäller felaktiga uppgifter om er historiska utveckling. Utan tvekan kommer en av de viktigaste aspekterna att vara de olika Rasernas ursprung och utveckling, och även om syftet med livet, vilket inte är en slumpmässig händelse, utan en del i en nödvändig erfarenhet för att säkerställa en fortsättning av er utveckling. Acceptera att du inte är din kropp, utan en själ som upplever livets alla aspekter inom de olika Raserna enligt era behov. Målet är att utvecklas till en punkt där du inte längre behöver stanna kvar i de lägre vibrationerna utan kan förflytta dig in i Ljusets världar där ingen ondska vistas.
Ge aldrig efter för den negativitet som finns omkring dig utan var helt enkelt en åskådare, och om ditt syfte i livet är att vara ett bra exempel för andra, håll då hela tiden fast vid dina auravibrationer. Din aura är ditt skydd mot negativa energier, så undvik varje handling som skulle kunna störa den, som t.ex. ilska. I extrema fall vet man att ett negativt väsen kan komma in i din aura om den är skadad och kan orsaka problem genom att påverka dina handlingar eller tankar. Det kan till exempel resultera i att du utför negativa handlingar som normalt skulle vara mot din vilja. Fallen är sällsynta, men inte desto mindre är det förståndigt att vara medveten om riskerna.
Det är aldrig för sent att höja sig över de normalt accepterade nivåer som folk i allmänhet håller sig till. Så snart du förstår kraften hos Villkorslös Kärlek och kan se andra såsom Ett med dig, kommer du inte att finna någon svårighet att leva ditt liv i enlighet därmed. Istället för "dem och oss" kommer du att inse att den fysiska kroppen bara är ett fordon som du använder för att möjliggöra erfarenhet i det ”Materiella Universat." Därför upplever alla själar tillsammans och handlar i samförstånd för att göra det. När allt kommer omkring har du levt många liv och uttryckt dig själv som antingen Man eller Kvinna enligt de erfarenheter som du behövt. Du har levt såsom en som utövar en viss religion, eller istället kan du ha valt att vara Ateist. Det spelar ingen roll hur du utvecklas så länge du är på en väg som ökar din förståelse för sanningen, eftersom den är allt som återstår från ett liv till ett annat.
Framsteg innebär inte att du måste hålla fast vid en föreskriven väg, utan varje erfarenhet förflyttar dig vidare mot hela sanningen. Så småningom kommer du sannolikt att arrangera din egen väg för att vidareutveckla din utveckling. Du kommer att uppnå den punkt, där du inte längre behöver tillhöra någon grupp och kan bestämma din egen framtid. Om du behöver hjälp kommer du alltid att föras till någon som har den kunskap som du behöver. På jorden presenteras så mycket felaktig information såsom sanning, men allteftersom du utvecklas blir du kapabel att urskilja den från någonting som är mindre än sanningen.
Att leva sina övertygelser medan man fortfarande befinner sig på Jorden kan vara mycket svårt, eftersom få människor kommer att förstå din position, och många kommer inte att kunna acceptera den. Det är därför bäst att bara prata om den när ämnet kommer upp i normal konversation och bara ge det som gör den berörda personen nöjd. Alltför mycket information kan avspisa en del människor och kan vara bortom deras förståelse. Du kan vara säker på att när en person är redo kommer de att "hitta" någon som kan vidareutveckla deras framsteg. Det finns naturligtvis möjligheter att "fel" person kan korsa din väg, men det kan vara ett test för att säkerställa att du har fått urskillningsförmåga.
Naturligtvis bidrar dina Guider till din utveckling, men de tvingar sig inte på dig om du inte har begärt deras hjälp, eller det är absolut nödvändigt. De är medvetna om din livsplan och de gör sitt bästa för att hjälpa dig att följa den. Om du fattar felaktiga beslut kommer de inte att lägga sig i, men kan hjälpa dig att minska effekten av det. De gör ingen moralisk bedömning av dina handlingar eftersom det inte är syftet med deras närvaro, men kommer att försöka påverka dig till det bättre, särskilt eftersom de är medvetna om din livsplan. Allteftersom du utvecklas är det troligt att du behöver erfarenheten av ytterligare en Guide som passar dina behov, och en förändring äger rum.
Som du ser betraktas din utveckling som oerhört viktig och mycket omsorg läggs ned för att säkerställa att varje livstid är så produktiv som möjligt. När allt kommer omkring har du fått en livsplan som passar dina behov, och innan du inkarnerar var du medveten om den och samtyckte till erfarenheten. Det innebär att dina närmaste vänner också har livsplaner där du är inkluderad och de kan spela en viktig roll i din. Sannolikheten är att ni har varit tillsammans många gånger, även i olika relationer. Naturligtvis kan ni ha flyktiga relationer som kommer och går utan någon uppenbar betydelse.
Äktenskap eller liknande förhållanden är de viktigaste perioderna i dina liv, och det gäller även dem som inte fungerar men som indikerar ett behov av den sortens erfarenhet. Bra karma är något som du kan få när som helst och särskilt där den har involverat någon för dig okänd. "En god gärning förtjänar en annan", och det är sant, eftersom det som du gör mot andra - eller för andra – får du tillbaka med tiden och du kan faktiskt bära med dig karma från ett liv till ett annat. Var så säker, ingen livserfarenhet är bortkastad, trots hur den uppfattas utåt. När du förstår hur allt fungerar kan du göra mycket mer av ditt liv och arbeta för att uppnå ett tillfredsställande resultat.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 2 juni 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 2 juni 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
2 juni 2017


Saker och ting går ordentligt framåt och Illuminaterna kan inte längre diktera Mänsklighetens utveckling fram emot Uppstigning (Ascension), eller förhindra att den sker. Under tiden har många förberedelser genomförts, inklusive det viktigaste, behovet av en ny kongress i USA, som står redo att ta över omedelbart när den nuvarande upplösts. Som ni kan föreställa er finns det fortfarande mycket arbete att göra för att förkorta verksamheten inom de hemliga grupper, som arbetar mot en enda StatsUnion (ö.a. ”One World Order). Den kommer inte att äga rum, eftersom Illuminaternas makt inte längre kan diktera er framtid. Kanske handlar ert största bekymmer om mänsklighetens framtid och ni kan vara förvissade om att den ligger i säkra händer. Så snart de verkliga förändringarna börjar kommer ni att inse att Ljusets Krafter har skapat grunden för att NESARA ska tillkännages. Vid lämplig tidpunkt, med tonvikten på er säkerhet, kommer det att ske, och därmed kommer välgörande förändringar att komma i snabb följd.

Så fortsätt i er vardag med kunskapen om att storslagna krafter övervakar era liv, inklusive ”The Blue Avions, (de Blå Flygarna). Deras omfattande flotta är stationerad över hela SolSystemet för att säkerställa att inga andra väsen får störa er utveckling. De är väldigt avancerade varelser som noggrant övervakar händelser för att säkerställa att ni får varje möjlighet att uppfylla era livsplaner och hjälpa Moder Jord med hennes egna förändringar. Resultatet kommer att bli en framgångsrik period med förändringar som kommer att garantera att både ni och Jorden är fullt beredda att göra Uppstigningen. Följaktligen lever många av er ett hektiskt liv genom att möta era sista utmaningar för att rensa all den gamla karma som ni bär med er. Naturligtvis är ni inte ensamma medan ni förbereder er inför Uppstigningen, och ni kommer att bli vägledda på ett sätt som ger er varje möjlighet att bli framgångsrika.

Då du har kommit så här långt, se inte tillbaka, utan fokusera på din framtid, eftersom denna är en av de viktigaste tiderna du någonsin kommer att möta. Faktum är att om du kan leva i nuet och ta hand om saker och ting när de kommer till dig utan någon förutfattad mening om resultat, kommer du att förflytta dig in i ditt "nya" Högre Jag. Men oroa dig inte om du inte verkar klara av att förflytta dig in i högre vibrationer nu, eftersom det kommer att ske vid för dig rätt tidpunkt. Varje själ har många hjälpare och det visar hur viktig din utveckling är. Ni är väldigt speciella själar, även om ni inte kan förstå hur det kan vara så, så fortsätt bara att se framåt och ta saker och ting som de kommer. Allting går framåt i god ordning, trots det uppenbara kaoset på Jorden. Allt liv har möjligheter att utvecklas och är helt klart inblandat i att förbereda sig inför de förändringar som är ofrånkomliga och oundvikliga.

Med tiden kommer du att inse hur kraftfull du faktiskt är, och redan känner vissa att de har makten att bestämma sin egen framtid. Du blir det du tänker, och utan tvekan har du upplevt händelser i dina liv som kommer att bekräfta detta. Så även nu bör du ha omsorg om vad du ägnar dina tankar åt. De är verkliga och kommer att komma tillbaka till dig någon gång för att fullföljas eller förändras. Medan du utvecklas så växer du lyckligtvis i din förmåga att kontrollera dina tankar, men ju tidigare du tar ansvar för dem desto lättare kommer det att bli. Ditt nuvarande mål bör vara att eliminera negativa tankar ur ditt sinne, eller åtminstone se till att de inte får kraften att materialisera. Det är ingen tvekan om att allt det där låter svårt mitt bland de dagliga utmaningar du står inför, men de är för din erfarenhet och är en snabb väg till framgång. Gör ditt bästa och vet att du aldrig kommer att bli tagen i örat eller straffas för att försöka handla bättre. All erfarenhet är av värde och aldrig bortkastad, så oavsett vad du går igenom försök att se de positiva aspekterna.

"Var kommer vi ifrån" korsar de flesta människors sinnen och svaret är mycket enkelt. Ni kommer från Gud såsom Gnistor av Ljus, och dit kommer ni att återvända när era resor har avslutats. Kanske du frågar varför det är så, och det är för att Gud skickade ut er alla för att uppleva så att Gud kunde växa som ett resultat. Ni frågar om det är slutet på era resor, och svaret är att ni sannolikt kommer att skickas ut igen för nya upplevelser. Du är odödlig så du kommer alltid att vara medveten om dig Själv som en del av Gud. Utan tvekan skulle mycket mer kunna sägas, men i det här skedet behöver du bara veta att din framtid är säkrad. Det omedelbart föreliggande är att utvecklas så att du inte behöver uppleva de lägre världarna igen. Låt dig lyftas upp i Ljuset och njut av det perfektas harmoni och skönhet. Det är härifrån som du kom när du frivilligt ställde upp för att hjälpa de själar som fångats i de lägre vibrationerna.

Människor finner det svårt att inte "blanda sig i" andras liv, eftersom egot tror att det vet bäst. Här finns också de andra själarnas livsplan att tänka på, ändå kommer människor att försöka diktera för andra hur de borde leva sina liv. Hjälp och stöd är välkommet när det krävs, men ofta föredrar en själ att ta itu med sina utmaningar på sitt eget sätt. Det är ett svårt ämne att närma sig, eftersom varje själ ser det på sitt sätt som kan vara helt annorlunda än ditt. Erbjud din hjälp, men dra dig tillbaka om den inte accepteras, annars kan du oavsiktligt komma in i ett ofördelaktigt läge. Men med din grad av förståelse kan du vägledas till situationer där din hjälp kan vara idealisk och precis det som behövs.

Talesättet att du bör behandla andra som du skulle vilja bli behandlad själv är här väldigt passande. Det betyder att du inte ber om någon belöning för att leva på det sättet, men ändå är det givande. Varje handling i vänlighet hjälper till att lyfta dina vibrationer, och det är vad du önskar medan du lever ditt liv med Ascension i åtanke. Det är en storslagen känsla att ha förmågan att dag för dag leva i harmoni med alla andra och inte bli störd eller upprörd av händelser som händer omkring dig. Faktum är att enbart din närvaro hjälper för att skapa lugn och människor mår bättre av att vistas i din närhet. I rushen och bullret i människors vardag går känslorna ibland höga, och dina energier kan göra en positiv skillnad. Underskatta aldrig tankens kraft, den kan i sådana situationer medföra en fördelaktig förändring.

Som en följd av häpnadsväckande upptäckter i Antarktis skrivs nu er och människorasens urgamla historia om. Det har blivit helt uppenbart att Människan har utvecklats i många former, former som ursprungligen fördes till Jorden för många tusen år sedan. Beviset har hittats under flera kilometer av is. Det har också blivit uppenbart att människan har förekommit i många olika former men tydligt människolika i sitt utseende. Mer nyligen fördes era nuvarande civilisationer till Jorden från olika planeter för att fortsätta utvecklas, och det förklarar varför ni har raser med distinkta drag som är helt olika varandra. Att lära sig att möta varandra och respektera varandras trossystem har orsakat mycket friktion och till och med krig, och trots många år har fortfarande inte fred kommit till Jorden.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga Levander.

lördag 13 maj 2017

Svenska Mike Quinsey 12 maj 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
12 maj 2017
Hej vänner, jag ska nu ta en paus de närmaste två veckorna. Så mitt nästa meddelande kommer den 2 juni. Jag ska som vanligt besöka mina två söner i Devon i det vackra västra England. Så jag ser fram emot en trevlig avkoppling.
Resten av det här året borde bli mycket intressant och i slutet av det borde de första stora tillkännagivandena ha gjorts.
Jag önskar er alla en fin Sommartid - med Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

 Det verkar som om de negativa krafterna håller på att drivas ut ur sina underjordiska baser och att de inte kan behålla den globala kontrollen. Utrensningen kommer att fortsätta tills de inte längre utgör något hot mot mänskligheten, vilket ger Ljusets Styrkor möjlighet till större kontroll. Det kan bara vara en tidsfråga innan den negativa kontrollen över era nyhetskällor släpps, och ersätts av sanna nyheter. Hittills har ni varit tvungna att söka kritiskt på Internet för att få sanningen eftersom många webbplatser matar er med felaktig information. Men om ni redan har identifierat de webbplatser som är tillförlitliga har ni åtminstone en rimlig uppfattning om vad som verkligen händer.
Så många nyheter väntar på att släppas och de kommer att täcka händelserna under de senaste cirka sjuttio åren, händelser som blivit nertystade. I allmänhet kommer människor inte bara att bli förvånade utan faktiskt chockade över att sanningen har hållits tillbaka under så lång tid. Illuminaterna har hindrat er från att utvecklas och samtidigt "stulit" era pengar för att finansiera sina enorma hemliga projekt. Det är inte bara fri energi som omedelbart skulle förbättra villkoren i era liv, utan även avancerade teknologier såsom matreplikatorn. I ett enda slag skulle dessa två framsteg lyfta människor ur fattigdom och svält. Men förtvivla ej, det kommer inte att dröja mycket längre innan välgörande förändringar introduceras, och ni kommer då att veta att Ljuset har makten i sin hand.
Illuminaterna är hänsynslösa och stoppar inte för någonting för att behålla sin makt, men de har nu nått sin överman. Medan framsteg görs i allt snabbare takt går många positiva projekt framåt, och förberedelser har gjorts för att offentliggöra dem inom den kommande tiden. Er huvudsakliga tidslinje är stark och leder till Ascension (Uppstigningen), och det kan bekräftas att ingenting nu kan stoppa den från att manifesteras helt och fullt. Det verkar fortfarande troligt att större händelser kommer att tillkännages och påbörjas före årets slut. Utan tvivel görs snabba framsteg vilka gör det möjligt för Ljusets Styrkor att uppnå sitt mål att få igång saker och ting mycket snart.
Under tiden regerar kaoset över många delar av världen, allt medan de nya energierna rör om i grytan innan de kan stabilisera sig. En storstädning är på gång och de lägre vibrationerna måste höja sig annars finns det ingen plats för dem på de nya nivåerna där de helt enkelt inte kan existera. Ni håller snabbt på att uppnå den vändpunkten och därmed närmar sig en ljus och fredlig framtid. De själar som inte kan höja sina vibrationer kommer att känna sig obehagliga till mods och ibland oförmögna att komma överens med det som händer, då de saknar förståelsen för att det blir annorlunda. De har ingen tilltro till det som händer och kan inte förstå vad som ligger bakom förändringarna och i många fall litet eller inget intresse för dem. Deras behov tillgodoses dock och vid rätt tillfälle kommer de att förflytta sig in på en ny väg som gynnar deras utveckling.
Var inte oroliga för dem som inte befinner sig på din förståelsenivå. Alla kommer att befinna sig på rätt plats och det kan inte vara annorlunda, eftersom den bestäms exakt genom era individuella vibrationer. Så alla själar kommer att befinna sig exakt där de kan fortsätta sina erfarenheter i en takt som passar dem. Det skulle inte vara till någon fördel eller nytta med att flytta till en högre nivå innan du är redo och har uppnått den genom egen utveckling. Jorden producerar en del tuffa utmaningar och dessa är din väg till framgångsrika erfarenheter på din resa till Ascension. Det är värt att upprepa att du aldrig möter uppgifter som ligger bortom dina möjligheter.
Praktiskt taget varje dag i ditt liv kommer möjligheter, även om de presenterar sig i små portioner, vilka ger dig chansen att höja dina vibrationer. Din utmaning är då att hålla dig kvar där och bygga vidare på dem så att du fortsätter att höja dig. Ibland är det små saker som kan betyda så mycket för en annan person, till exempel ett vänligt ord eller en hjälpande hand som gör att de känner sig värdiga och önskade. Goda gärningar kostar dig ofta ingenting, men ibland kan din insats hjälpa dem som behöver det, och om alla hjälpte andra på liknande sätt kommer fattigdomen snart att försvinna. Den bristande fördelningen av rikedom tillsammans med Illuminaternas handlingar har inneburit att världens rikedom finns i händerna på en mycket liten minoritet, medan miljontals knappt kan existera och saknar de grundläggande behoven för att överleva. Denna situation kommer mycket snart att förändras och revalveringen av valutorna kommer att räcka långt för att skapa en rättvis fördelning av välståndet.
Den Mänskliga Rasen är starka människor som har vuxit upp i den tuffaste av civilisationer. Många har blivit engagerade i sina uppgifter och skapat framgång på grund av sin avsikt att övervinna hindren på sitt sätt. Framstegen har varit snabba och alla erfarenheter har varit till nytta för helheten. Vissa tycker fortfarande att det är svårt att förstå sig på den sanna verklighet som de lever i och tillbringar liv efter liv med att lära sig sina läxor. Hjälp ges alltid men påläggs på intet sätt någon. Kom ihåg att den fria viljan är helig och bör hedras av alla själar. Det är en fråga om bekymmer där den fria viljan ignoreras, och de som gör det måste lära sig de karmalektioner som blir en konsekvens av deras handlingar.
Där det finns nära relationer eller familjelänkar kan det generellt förutsättas att de kommer att fortsätta oavsett de förändringar som orsakas på grund av slutet (the end times). Tidigare liv visar att man byter roller från en inkarnation till en annan men att man fortsätter utvecklas tillsammans. Du inkarnerar i något av könen så att en balans upprätthålls under en period av liv, men naturligtvis innebär det vid vissa tillfällen att även karma är orsaken till val av kön. Var säker på att de Högre Väsen som övervakar era framsteg kan se den större bilden och ha absolut kontroll över alla frågor. Så förstå att händelser sker på ett kontrollerat sätt, oavsett hur de ser ut från utsidan. Den Fria Viljan hedras fortfarande men är nöjd med att den hålls inom människors livsplan, och på så sätt inte påverka den större planen för din utveckling.
Håll ögonen ordentligt på ditt omedelbara mål så att du framgångsrikt kan fortsätta utan att distraheras av yttre händelser. Att veta att du nästan är hemma när din livscykel kommer till sitt slut bör ge dig den nödvändiga styrkan att uppnå ett lyckat avslut. Vilket firande som kommer att äga rum och hur roligt det kommer att bli, när vi får veta att allt är bra och att de negativa krafterna inte längre kan blanda sig i.
Om du kan hjälpa de som är vilse, men vet eller känner att stora förändringar är på gång, försök inte överväldiga dem med detaljer och ge bara så mycket som du vet att de kan förstå. De flesta själar är känsliga för förändring och vet att någonting händer, men kan inte förstå vad som sker. Den viktigaste punkten att lägga fram är att fördelaktiga förändringar är på gång och att det inte finns något att frukta. Framtiden för den Mänskliga Rasen vilar i säkra händer, och efter att Jorden har blivit renad och förnyad, kommer en härlig ny tidsålder att börja.
Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.
Website: 
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Inga och Cagga Levander
fredag 5 maj 2017

Svenska Mike Quinsey, 5 maj 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
maj 2017
.

Varje dag kommer ni allt närmare den punkt när de mörka blivit tillräckligt kuvade för att låta välkomna förändringar inom era valutor. För närvarande äger mycket aktivitet rum för att avlägsna dem som gömmer sig inne i Jorden, de som blivit tillsagda att kapitulera eller utsättas för förintelse. Detta gör det möjligt att vidta förändringar för att rensa ut beväpningen av rymden, och välkomna och göra den säker för besökande farkoster att landa på Jorden. Allt detta är nödvändigt för att utan dröjsmål säkert kunna introducera den Nya Tidsåldern. Var förvissade om att förberedelser för den här stundande tiden har pågått ganska länge, och så snart som "hindren" har avlägsnats kommer händelserna att gå snabbt framåt. Förändringarna är försenade och oundvikliga och inom ett par år har de redan börjat omvandla ert samhälle.

Ni befinner er nu vid en tidpunkt då ni måste hålla kontroll på era känslor och inte låta negativa tankar komma in i ert sinne. Det kan inte tillräckligt betonas hur viktigt det är att upprätthålla ett lugnt förhållnings-sätt inför jordiska angelägenheter som ibland kan vara störande. Dessa kommer att bli de sista tecknen av någon betydelse i reaktionerna från dem som inte förstår att en rensning måste äga rum innan det nya kan introduceras. Förändringen i vibrationer kommer att störa dem som inte kan acceptera dem, eftersom de inte kommer att kunna förstå det som händer. Innan det finns en fri Press är det svårt att förmedla sanningen till alla människor, eftersom de som fortfarande är under Illuminaternas kontroll kommer att fortsätta att vara förvirrade.

I tider då det är svårt att förstå vad det är som pågår, låt dig ledas av din intuition och när saker inte verkar tydliga eller vettiga, försök att se den bakomliggande orsaken och se fram emot ett positivt resultat. Inse att du liksom alla andra kan hjälpa till att skapa den framtida utvecklingen och inse att detta är fri vilja i handling. Du är faktiskt mycket mer kraftfull än du inser och allteftersom dina vibrationer ökar kommer du att veta att dina tankar är skapande. Faktum är att du måste lära dig hur du kontrollerar dem. Det kommer naturligt för dig, så oroa dig inte om du på din nuvarande nivå inte kan förhindra att vilsekomna tankar kommer in i ditt sinne. Du kommer emellertid att bli angenämt överraskad över hur snabbt du anpassar dig till de högre vibrationerna.

En del kanske frågar varför en själ behöver erfarenhet i de lägre dimensionerna, och det enkla svaret är för att utvecklas där man kan göra erfarenheter snabbare än någon annanstans. De kan vara svåra att gå igenom, men du får all hjälp för att bli framgångsrik. Du kan självklart resa längs din utvalda väg, i den hastighet som passar dig, och dina Guider säkerställer att du inte blir överbelastad. När allt kommer omkring sker allt i "nuet" så du kan utvecklas i egen takt. De flesta själar välkomnar chansen att skynda på sin utveckling och en del har försökt att uppnå alltför mycket under en enda livstid.

Ni har medvetet hållits på en nivå där ni har varit omedvetna om hur ni kan uppnå uppstigningen. De mörka hade planerat att hålla er fängslade så att de kunde förslava er och hittills har de varit framgångsrika. Emellertid har många höjt sina vibrationer tillräckligt för att kunna förflytta sig bortom de begränsningar som pålagts dem och kan nu se fram emot Uppstigningen (Ascension). Ljusets högre världar kallar och det kommer inte att dröja länge innan du kommer att vidta åtgärder som slutar med att du blir ett Galaktiskt Väsen. Det måste emellertid understrykas att du fortfarande har en ganska lång väg att gå innan du uppnår en så hög nivå, men det är den väg du har valt för din utveckling.

Sanningen kommer så småningom att avslöjas för dig men i en takt som inte kommer att överväldiga dig. Mycket litet är som du har blivit ledd att tro, men var säker på att Gud finns, den magnifika Källan till Allt Som Är. Ni är alla odödliga och gjorda till Guds avbild, vilket betyder att du har full potential att bli Ett med Gud. Människan har fått en fri vilja för att uppleva det som hon vill, men det sker med ansvaret för alla de handlingar du gör. Att veta detta hjälper till att förklara varför du går igenom dualitet. Men var så säker på att du, innan du vågade dig på den här resan var fullt medveten om de utmaningar som du ställdes inför "för att finna din väg tillbaka till Gudomen". Gud sände ursprungligen ut alla själar för att göra erfarenheter så att Gud skulle kunna lära sig mer om sina skapelser. Det sägs att "Gud andas In och Gud andas Ut" och ni kan relatera det till när ni reser utanför Gudshuvudet (the Godhead).

Religionen är den utvalda vägen för många som behöver en lärare för att visa dem vägen, men den är ofta svår att följa, eftersom det är människans version av Sanningen. I verkligheten är det ganska enkelt och täcks med "gör mot andra så som du skulle ha gjort mot dig själv". Det innebär att du behandlar alla som din like - dina Bröder och Systrar. Inom din nuvarande erfarenhet är det kanske svårt att leva upp till ett sådant löfte, men genom att göra ditt bästa skapar du en väg i Ljuset som så småningom ser dig lyckas. Universell Kärlek ser ingen skillnad mellan en själ och en annan, eftersom alla upplever det på sitt eget sätt och enligt sitt eget val. Men ibland hamnar människan i svårigheter och förlorar kontakt med sitt Högre Jag men får hjälp att resa sig upp igen och lämnas aldrig för att göra resan ensam, och Gud befinner sig bara en bön bort när du behöver hjälp.

Så snart du blir en Högre Varelse kommer dina vibrationer att bli så höga att du kommer att kunna skapa en perfekt kropp och behålla den i hundratals år. Detta förklarar varför du har hört talas om Saint Germains regelbundna närvaro på Jorden under de senaste 300 åren eller så. Han har setts vid flera tillfällen och aldrig visat tecken på åldrande. Tänk dig att kunna göra sitt andliga arbete under så lång tid och kunna vara en mentor för själar och hjälpa dem utvecklas under en rad av jordeliv. Saint Germain framträdde till och med vid mötet i Amerika när Självständighets-deklarationen undertecknades och medverkade i dess utformning. Han har alltid haft ett stort intresse för mänsklighetens framsteg och använt sitt inflytande för att hålla dem på rätt väg.

Med tiden lär ni er mycket snabbt om ert sanna förflutna och vart framtiden tar er. Det är en spännande tid, eftersom för många av er är resan nästan över och en underbar framtid väntar. Vad gäller er sanna historia finns det mycket för er att lära och ställa tillrätta. Ni vet faktiskt väldigt lite om er Jords historia eller er del i den, även om ni fått den beskriven tillbaka till föratlantiska tider. Varje period visar att framstegen går i cykler och att varje solcykel har slutat med en rening av Jorden. Den här gången utgör inget undantag och en ny cykel kommer att börja väldigt snart för själar som behöver fortsätta sin utveckling inom de lägre vibrationerna. De som gör uppstigningen förflyttar sig in i högre vibrationer, där ingen ondska kan existera och där ni kan njuta av en fridfull och kärleksfull existens.

Fokusera på allt som är i harmoni och har högre vibrationer, och du kommer att se till att du är redo för Ascension.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 29 april 2017

Mike Quinsey, 28 april 2017Mike Quinsey

Kanaliserar sitt Högre Jag

28 april 2017
Mycket aktivitet pågår på Antarktis och upptäckter görs som kommer att förändra er nuvarande historia som dåligt beskriver er sanna Mänskliga utveckling. Det finns mycket intressanta fynd såsom kroppar från extremt långa varelser, frusna exakt där de var när kölden kom över dem. De kom från en period för många tusen år sedan och det är inte meningen att ni ska få se dem. De som kontrollerar sådana händelser vill fortsätta hålla er i mörkret och behålla hela sanningen för sig själva.

Men det finns också de som kämpar för ett fullständigt avslöjande och det kommer sannolikt att ske om de får som de vill. Nu när det bara är några få år kvar innan Ascension äger rum, finns det utan tvivel en känsla av brådska att få sanningen att öppet komma ut. Er historia  behöver skrivas om och ni har rätt till att lära känna fakta och de kan inte hållas tillbaka för alltid.

Nuvarande tid är mycket prövande för de flesta människor, särskilt för dem som har liten kunskap om sanningen. De gråter inför Gud och ber att befrias från sina erfarenheter utan att veta att de är nödvändiga för deras utveckling. Det gäller runtom i världen och för många är det deras sista liv i de lägre dimensionerna och därför kan erfarenheten bli svår att gå igenom. Emellertid är de tuffaste tiderna på Jorden de som ger de bästa möjligheterna att övervinna mycket karma och gå vidare till en högre dimension. Oavsett vilken nivå du befinner dig på har dessa tider stora möjligheter som kan driva dig framåt väldigt mycket. Som alltid följer dina guider dina framsteg och gör så mycket som möjligt för att hjälpa dig att lyckas. Kalla på dem när du känner dig i behov av deras hjälp, och mer ofta än inte kan de ge den.

Många visa och utvecklade själar har inkarnerat vid den här tidpunkten för att vara mentorer för dem som ska göra uppstigningen. Deras erfarenhet kommer att hjälpa dig att lyckas med att uppnå Ascension, eller fördjupa din förståelse så att du åtminstone kan göra bra framsteg. Ni kommer att upptäcka att många unga faktiskt är kloka gamla själar som kommer in i era liv för att ge er kunskap som kommer att ställa dig på vägen till sanningen. De brukar uppvisa stor kunskap och förståelse i ung ålder och bör tas notis om av den anledningen.

De mörka skapar omständigheterna inför sin egen död på grund av tjänande till sig själv. Men vad de än gör kan de inte konkurrera med de själar som är av Ljuset vilka är immuna mot deras negativa energier. Lika attraherar lika, så förutsatt att du är trogen mot ljuset kan du inte beröras av dem. Självklart kommer du att bli oroad över deras handlingar som omfattar mord och många djupt belastade handlingar, men du måste låta bli att bli nedslagen av dem.

Tänk på att du drar till dig exakt det du ger din energi till, så vakta dina tankar och reaktioner när det gäller negativa situationer som du kan lära dig av. Människor är benägna att engagera sig i andras liv vilket är bra förutsatt att de vet hur man gör det utan att bli känslomässigt involverad. Livet kan låta svårt ibland men genom att fokusera på sin önskan att handla av kärlek till dina medresenärer, borde det bli en givande och enkel seglats.
I allmänhet försöker folk vara "välförsedda" och många förtjänar det genom hårt arbete. Men det blir extremt när pengarna blir er gud, och ni söker rikedomar som är onödiga för ert välbefinnande. Att vara mycket rik är en utmaning eftersom den måste användas till alla människors bästa och inte själviskt användas till själv-förhärligande. Ändå äger ett mycket litet antal 95% av världens rikedom, medan miljontals lever på en svältlön utan ordentlig bostad eller sanitet.
Något har gått allvarligt fel och samlandet av rikedom har ägt rum på bekostnad av att garantera en rimlig levnadsstandard för alla. Dessa problem kommer att åtgärdas inom kort och vara genomförda innan ”end times” uppnås.

Eftersom ni har er fria vilja är ni er egen verklighets arkitekter. Men de som regerar utövar tydligt en mycket större grad av makt, men eftersom ni lever i en demokrati kan ni göra era åsikter hörda. Efter att ni har gjort era val åligger det dem som övervakar era liv och intressen att påverka framtiden till er fördel. Till exempel har ni haft nytta av nya sätt att göra saker och ting på och uppfinningar som har förbättrat er livskvalitet. Men ni har inte fått saker såsom fri energi vilket skulle ha tagit er in i den Nya Tidsåldern och gjort livet mycket bekvämare för er. Istället hålls ni som nutida slavar där livet kan vara att slita som en träl och många människor har otillräckligt med medel för att överleva. Detta kan inte fortsätta mycket längre och redan vidtas åtgärder för att undanröja de hinder som förhindrar en fullständig förändring till det bättre.

Ni, folket, lägger ut starka tankar som skapar en ny tidslinje som lyfter er ut ur den gamla. Snart kommer det en tid när de kraftfulla energier som skapas plötsligt kommer att leda till att fördelaktiga förändringar sker. När fler och fler människor föreställer sig de förändringar som är möjliga leder det till deras manifestation, och en punkt har uppnåtts där de inte längre kan hållas tillbaka. Så vi understryker vikten av att hålla fokus på ert mål. Det är en tid då ni måste koncentrera er på era egna behov om ni ska kunna ta tillfället i akt att göra uppstigningen.

Du har många vänner och en familj som väntar på att få träffa dig igen, och en del kommer att besöka Jorden medan andra inte kommer att göra det förrän det är säkert. Många som inte är direkt involverade i din livsplan väntar på att hälsa på dig efter att Ascension har ägt rum. De är familj och vänner från många liv där ni har träffats och arbetat tillsammans. Sådana länkar bryts sällan, särskilt där ett kärleksband har gjorts. När du befinner dig i högre dimensioner är vänner bara en tanke bort, så oavsett var du befinner dig är kontakt möjlig. Dock måste  påpekas att om en själ på annat sätt är engagerad i någon aktivitet som inte kan avbrytas, får du inte svar.

Du behöver inte bekymra dig om de själar som inte kan stiga upp tillsammans med dig, eftersom de kommer att bli omhändertagna och få alla möjligheter att bli framgångsrika nästa gång. Inse att varje själ får samma möjligheter att få kunskap och uppnå framsteg, men vissa behöver mer tid för att införliva den nya förståelsen till sin egen fördel.

Ljuset har vunnit striden och snart kommer alla att se fred etableras på Jorden. Detta gör det möjligt att snabba upp förändringarna och lägga de mörka tiderna bakom så att ni kan njuta av er nyfunna frihet. Du kommer att älska att vara en del av den nya Jorden och ge dig tid att involveras i förändringarna till gagn för alla.

Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag och bär energier av Ljus och Kärlek.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 24 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 24 mars 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
24 mars 2017


Många av er är väl förberedda inför Ascension (Uppstigningen), men en del släpar också efter och har liten chans att verkligen förbättra sin ställning under den tid som är kvar. Emellertid kommer varje själ att ges alla möjligheter att höja sig, och ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt med era erfarenheter sedan ni först föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har höjt sig samtidigt som ni upplevt många tuffa utmaningar är tack vare er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och gratuleras för dem. En sak som är säker är att ni inte kommer att behöva vandra den här vägen igen, eftersom prövotiden i de lägre vibrationerna har passerat och ni har växt i takt med era prestationer.

Om ni är redo att lyssna till goda råd finns mycket att hämta på era webbsidor. Vid det här laget har de flesta identifierat de inkarnerade själar, såsom David Wilcock, vilka är lärarna inför den Nya Tidsåldern. Deras budskap bär en upplyftande energi och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo inför sanningen, eftersom vissa just vaknat upp och finner den svår att förstå. Problemet är att så mycket som inte är sant eller har förvrängts har placerats framför er, och det har blivit svårt att sålla fram sanningen. Emellertid finns det alltid välinformerade själar runtom vid en sådan viktig tidpunkt som denna och du kommer att finna att du dras mot dem. Sanningen har en meningsfull kvalitet som är i resonans med dig, och som i vilket fall som helst kan kontrolleras mot tillförlitlig information som kommer genom andra källor.

Ert Internet är fyllt med sanningen, men också med falska budskap som syftar till att vilseleda er. Om du är osäker lämna det, eftersom du alltid med tiden får en bekräftelse på sanningen och din intuition bör göra det möjligt för dig att identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis det. Så lita på dig själv eftersom Ljusarbetare tenderar att finna andra som också tillhör Ljuset, och detta på grund av den positiva energi som ges ut. De här energierna gör att du mår bra av att umgås med sådana människor. Det motsatta gäller när vibrationerna är lägre och saknar harmoni. Förhoppningsvis är etablerade Ljusarbetare redan kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet när deras uppgift är att utöva sitt inflytande för att påverka resultatet av det som givits till er.

Ljusets krafter vinner kampen mot de mörka tjänarna, och mycket arbete som i stort sett inte är rapporterat har ägt rum i Inre Jorden. Den har successivt rensats på baser som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden innehåller en labyrint med tunnlar som i vissa fall sträcker sig hundratals mil och även har höghastighetståg. En del kommer att fråga hur dessa kan existera utan att vara allmänt kända, men det beror på att de mörka tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni lär er bara genom de händelser som de tillåter er att känna till. Undantaget är de "underground" (hemliga) nyheter som ni läser om via ert Internet.

Det är troligt att ni kommer att lära er mer om sanningen när de mörka tjänarna inte längre kan utöva samma inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det kommer att flöda ut och ni kommer knappast att hinna hämta andan. Det finns mycket som väntar på att avslöjas, och som snabbt kommer att placera sanningen inför er, och förklara vad som har hänt under de senaste 80 åren. Sekretessen har hållit framsteg gömda, framsteg som kunde ha fört er in i en Ny Tidsålder med alla de framsteg som följer med den. Men ni har hållits i en förvriden tid och förnekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att bli förnekade mycket längre och när tiden är den rätta kommer ni att få de förmåner som väntar på att släppas.

När saker och ting når botten kommer de som har möjlighet att förändra era omständigheter i förgrunden, och införa många uppfinningar som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjade av ständiga krig och konflikter. Freden verkar ligga långt borta, men ändå finns det de som har svaren om de bara hade makten att införa dem. Starkt personliga intressen försöker hålla er i ett tillstånd av behov, eftersom det är på det viset som de gör stora vinster och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom saker och ting inte kan fortsätta som de gör mycket längre, och förändringar till det bättre måste inledas för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att övervinna den desperata situation som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut att kunna återhämta sig från den svåra situation som den befinner sig i, men hoppet finns och planer finns att vända på situationen. Var medvetna om att så snart rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer en lättnad för många länder även om uppgiften är gigantisk och nästan omöjlig att hantera. De som tillhör Ljuset använder tiden till att förbereda sig inför de tider som närmar sig när de kan utföra sina hjälpprogram utan inblandning. På grund av behoven i länder som i Afrika, kräver situationen enorma summor pengar för att finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen ger en dyster bild av saker och ting på Jorden, men ni är motståndskraftiga människor som har gått igenom mycket och fortfarande har ni kvar er "fighting spirit" (kämpaglöd) och kommer inte att ge efter för dem som önskar dra ner er. Er beslutsamhet kommer att bära er igenom den närmaste perioden, och ni kommer att bli väl belönade genom att så småningom få ta emot alla de framsteg som ni förtjänar och som hållits tillbaka från er. Naturligtvis kommer det att ta tid och planering att föra in förbättringarna, men med hjälp av era utomjordiska vänner kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp eller öka på den pessimism som existerar, eftersom framtiden redan är skriven och ingen kan stoppa den från att manifesteras, eftersom, som ni säger, det är skrivet i stjärnorna.

Tiden har accelererat under ganska lång tid, och är ett säkert tecken på att ni befinner er i en period av förändring och upplyftande. Allteftersom ni fortsätter att komma in i allt högre vibrationer närmar sig världsfreden och sakta men säkert kommer konflikter att upphöra tills de slutligen fullständigt ebbat ut. Det kan tyckas osannolikt för er men kom ihåg att det finns mäktiga krafter som stöder den Mänskliga Rasen och som är era Väktare (Keepers), och de kommer att se till att allt utvecklas såsom avsett. Krig eller liknande låga vibrationer kan inte existera i er framtid, så ni kan se fram emot fullständig fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012