Followers

Google+ Followers

fredag 21 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 21 augusti 2015SaLuSa 21 augusti 2015Efter att ha läst om de betydande förändringarna som har sagts skall manifesteras i slutet på september så närmar ni er försiktigt den tidpunkten. Vi vet att många av er ivrigt väntar på att få se vad som skall ske när ni kommer att förflytta er genom ett högre och renare energifält. Försiktighet är klokt vid alla händelser och med de bästa avsikter ges information till er i god tro, och endast för att omständigheterna ibland förändras.

Många kanske upplever denna förändring, och fler kommer säkerligen i slutet av året, inklusive portaler som kommer att öppnas och höja medvetandet hos mänskligheten. Vi blir inte överdrivet förvånade över vad som än händer, eftersom förändringarna är bestämda att ske mycket snart. Mer kommer säkert att följa för den Nya Tidsåldern börjar bli etablerad.

Men vänta er inte för mycket för snart då det finns mycket arbete att utföra, särskilt när det gäller att distribuera fonderna. Även med våra mått mätt kommer det att ta lite tid att nå er alla, men det bedöms av er som något mycket viktigt. Vi har planerat allting väl för den här tiden och är väl förberedda för det som ligger framför oss.

Så som ni ser det har vi obegränsade resurser att ta till för att utföra våra uppgifter, så ni kan vara säkra på stora framsteg när saker och ting verkligen kan komma igång. Detta är vad ni har utlovats under många år, och vi berömmer er för ert tålamod. Under tiden håller vi de Mörka tjänarna i schack, och det har vi gjort under många år. Vi skulle förklara det som att det är vår förmåga att förhindra ett nytt världskrig, som sannolikt skulle ha inletts någon gång under senare delen av förra seklet.  Som vi har förklarat tidigare så måste vi lämna vissa situationer för att de skall kunna spelas ut på ett naturligt sätt. Vi kan inte blanda oss i konsekvenserna av era handlingar, såvida inte de Högre makterna tillåter det.

En del av er är oroade över familj och vänner som verkar vara helt omedvetna om betydelsen av dessa sluttider. Vi skulle vilja be er på det vänligaste sätt att inte vara oroliga, för alla själar kommer att vara exakt där de är avsedda att vara vid början av Uppstigningen. Du kan inte förändra deras framtid för dem, för de har redan fattat sitt beslut, även om de inte kan komma ihåg det.

Genom dina vibrationer finner du dig själv på en väg som är rätt för dig och din fortsatta evolution, så som du också finner din väg tillbaka till Ljuset. Var säker på att dessa själar som har svårigheter med att lyfta sig själva uppåt får all hjälp för att vakna upp för sanningen. De blir behandlade med kärlek och vänlighet, så som alla själar blir. För dem av er som vet att ni är redo att stiga upp ber vi att ni ger hjälp där det behövs, eftersom ni kommer att kunna bedöma vilken nivå som skall användas.

Om ni inte redan gör det så tror vi att ganska snart kommer många av er att ”känna” förändringarna i vibrationerna, men om det inte är så betyder det inte att ni inte drar nytta av dem. Du måste komma ihåg att som ett kollektiv består ni av själar som är på många olika nivåer av utveckling. Det är därför evolutionen på Jorden erbjuder snabbare vägar att gå vidare på. Ändå är det alltid ett tveeggat svärd, för du kan också gå vilse lättare.

Om du inte känner dig redo att stiga upp så tillrättavisa inte dig själv, för du har så lång tid på dig som du behöver för att göra framsteg, för i verkligheten finns ingenting sådant som tid. Allt är i Nuet och det betyder att du så småningom kan gå både bakåt och framåt i tid. Du kommer att förstå det lättare när du har förflyttat dig in i de högre dimensionerna. Det kommer verkligen att besvara många av de frågor du har nu.

Det ”Stora Uppvaknandet” äger rum nu och allteftersom tiden går kommer fler och fler själar att svara på de högre inkommande vibrationerna. Helt klart kommer du att bli medveten om förändringarna och glad över att få lyftas upp ur de lägre vibrationerna. Den totala effekten kommer att bli att ni delar med er av de kraftfulla energierna och det resulterar i ännu mer Ljus som förs till Jorden, och det skall fortsätta tills det härskar helt och hållet. Dock vill vi uppmana er att helt och fullt stödja Ljuset och göra er del för att försäkra att det sprids vitt och brett. Håll alltid fokus på ert mål och bli inte rädda, oavsett vad som händer runt om er.

Tänk på att du har arbetat under eoner av tid för att få uppleva livet i den lägre dimensionen med vetskap om att du i slutändan skulle ha möjligheten att höja dig igen. Den tiden har nu kommit och vi litar på ljusarbetarna att hjälpa till med att föra in de nya energierna. Säkerligen kommer du att kunna gå vidare mycket snabbare när Illuminaternas makt blivit kraftigt nedsatt. Så mycket att de inte längre kan lyckas med sin plan att kontrollera befolkningen på Jorden och reducera deras status till slaveri. Så du kan gå vidare med din plan för den här livstiden och veta att du har en fantastisk möjlighet att lyckas med den.

Snart skall du kunna identifiera Galaktiska Varelser, som har inkarnerat på Jorden, genom deras handlingar och ord. De skall bli mer utåtriktade i sitt arbete för de vet att det är förhållandevis säkert att bli igenkända för vem de är och representerar. När Ljusarbetare kommer samman ökar deras kraft tvåfalt eller mer, och de utgör en formidabel grupp som fortsätter att växa hela tiden.

Du hittar dina ledare bland dem som vill dela med sig av sina avancerade kunskaper till dig. I sin tur kommer de att få stöd av Högre Väsen som också ger den fördelen att ge av sin mest avancerade kunskap. Så ni kan förstå att så snart allting startar så påskyndas utvecklingen i snabb följd.

Galaxen har väntat på tecken som visar att Jorden höjs upp, och tack vare er hängivelse och engagemang är det accepterat att sådan framgång har uppnåtts, och att fortsatt framgång är garanterad. I den Stora Planen går allting bra, så låt inte negative rapporter eller handlingar på något sätt minska din beslutsamhet att lyckas i ditt arbete

När saker och ting ser ut att ha påverkats av negativa handlingar, tänk då på att allt inte är som det verkar ytligt sett. Ibland är karmiska situationer resultatet av handlingar långt tillbaka i tiden. Det är helt enkelt så att nödvändiga lektioner har lärts och behöver rensas för de kan inte bäras vidare. Den Nya Tidsåldern är en tid av rensning som skall säkra att alla lärdomar kommer att ha lett till en avslutning och är färdig och klar.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.


 Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 15 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 14 augusti 2015SaLuSa 14 augusti 2015


Som så många av er är medvetna om är den kommande septembermånaden en centralpunkt när vibrationerna skall öka kraftigt. Hur det kommer att påverka er beror på er medvetandenivå men resultatet blir sådant att många upplever en upplyftning. Den totala effekten blir en märkbar förändring som kommer att ge en mer fredlig åskådning och en allmän önskan om ett upphörande av krigiska handlingar.

En önskan om fred kommer verkligen att växa kraftigt och myndigheterna kommer att tvingas genomföra de förändringar som fordras för det.  Det blir ingen tillbakagång till det gamla sättet, och när inflytandet från Illuminaterna har inskränkts kommer folket att befrias från deras kontroll. Önskan om förändring har växt under en längre tid nu och nått en punkt när den inte längre kan förnekas.

Många själar är redo att handla när det är säkert att göra det, och den tiden har nästan kommit nu. De stöds av grupper som är av Ljuset och som kommer att se till att deras handlingar är tillåtna att gå vidare med utan störningar. Som ni kan förstå finns det människor som är djupt engagerade i att hålla kvar allting som det alltid varit, och de avskyr att ge upp sin rika livsstil för en rättvisare fördelning av välståndet.

Dock kan ingen hindra förändringarna från att manifesteras, så möt förändringarna med tro på framtiden och vid en given tidpunkt kommer alla de löften som getts till er att manifesteras. Tillåt tillräckligt med tid för att förändringarna skall kunna genomföras, och det kan komma ganska kvickt när väl ”bollen har börjat rulla”.

Så mycket sker bakom kulisserna och ni har hållits i mörker och förnekats era rättigheter att dela och njuta av de framgångar som skulle ha gynnat alla människor istället för de få som är privilegierade. Emellertid håller den här situationen på att förändras och när de som håller er tillbaka inte längre kan diktera era liv så börjar införandet av förändringarna.

Under en lång tidsperiod har ni getts idéer om vad det kommer att innebära för er när ni vet att en kollosal upplyftning väntar på er. Till exempel har många nya framsteg blockerats och uppskjutits av Illuminaterna, men snart kommer det inte att finnas något som hindrar att de släpps. De är sådana att ni äntligen kan bli mycket oberoende och inte förnekas livets nödvändigheter. Redan nu finns uppfinningar som väntar på att införas som skulle göra era liv mycket enklare. Men de som har det största behovet måste bli upplyfta först.

De som känner till den nuvarande situationen på Jorden befinner sig i en fin situation för att kunna hjälpa sina medmänniskor att behålla lugnet och så att säga ”rida ut stormen”. Det kommer att bli svåra tider för en del av er, beroende på var ni bor och vem som för närvarande styr ert land. De rätta människorna är kända för oss och de blir installerade så snart som möjligt. Detta kräver ett diplomatiskt och lagligt tillvägagångssätt.

Som ni nu börjar förstå finns mycket att göra för att förändra den situation som har hållit er i de Mörkas grepp under så lång tid. Men vi vill betona att deras tid är ute och under de närmaste få åren kommer de att ha mindre och mindre möjligheter att utöva sitt inflytande. Så ni kan planera för framtiden i vetskap om att ni skall återvända till era rättmätiga platser som fria själar.

Under tiden behåller vi vår ”bevakning” av ert solsystem för att försäkra att inga ovälkomna besökare tillåts störa er slutliga återgång till Ljuset. Det finns andra civilisationer som skulle vilja kontakta er, men tills tiden är den rätta måste de hålla sig på avstånd. De flesta kontakter kommer i fred och är ivriga att dela sin kunskap med er, men några har dolda baktankar.

Var säkra på att vi är här för att ni skall kunna slutföra er resa enligt era egna önskemål och så småningom återvända till den frihet ni får när ni blir galaktiska varelser igen. I verkligheten står ingenting runt omkring er stilla, er evolution fortsätter och när Gud ”andas in” så går ni in i högre och högre vibrationer. Den tredje dimensionen, som ni vet har avslutat sin kurs, är orsaken till varför alla förändringar sker runt omkring er.

För er som är redo att flytta in i de högre dimensionerna är det nödvändigare än någonsin att fokusera på vägen framåt. Några av er kan distraheras av vad som händer runt om er, så försöka att hela tiden låta negativa situationer bara passera. I detta skede måste du tillåta andra att följa sin egen väg men med alla medel erbjuda hjälp till dem som närmar sig dig först.

När tiden är den rätta kommer din kunskap att behövas och det är klokt att bara släppa den till de som kan gynnas av den. Tänk på att dina guider påverkar dig med sensibla idéer som försäkrar att du slutför denna livstid så som du har planerat. Det kan innebära att hitta en värdefull källa av information, eller att möta en kontakt som kan råda dig om den bästa vägen att gå. Varje avvikelse kommer att innebära att vissa lärdomar måste göras om, men i så fall borde det bli lättare vid en andra omgång.

Allteftersom tiden går kommer du att lära dig mycket om din resa genom det som sker och varför den har medfört de erfarenheter du haft. Som ett resultat har du utvecklats mycket längre och snabbare än du annars skulle ha gjort och kan vidarebefordra din kunskap till andra. Vid rätt tidpunkt för ett steg framåt har du alltid hjälp till att göra det, även om du kanske föredrar en annan väg, som du också får hjälp att hitta.

Emellertid blir du uppmuntrad att följa den mest givande vägen för att undvika slöseri med tid. Oavsett vilka alternativ du väljer så kommer du slutligen, som för alla själar, att finna Vägen av Ljus. Din gåva av fri vilja hedras alltid och som ett resultat lär du dig alltid på ett sätt som säkrar en hjälp till personlig utveckling.

Sakta men säkert får du information om andra livsformer och du kommer snart att få möta andra typer av varelser, en del ganska olika er mänskliga form. De kommer dock att vara desamma i vissa avseenden och viktigast är att de är intelligenta varelser som i många fall är mycket mer utvecklade än vad ni är. Dock är inte alla äldre arter nödvändigtvis mer utvecklade än ni, då en del har ägnat mer tid på personlig utveckling i motsats till andlig utveckling.

När du fortskrider in till de högre dimensionerna kommer du så småningom att upptäcka att du har mindre behov av en permanent kropp. Men när du har behov av en kropp så skapar du den med din tankes kraft. När du utvecklas andligen finner du en hel del skillnader mot dina jordiska erfarenheter, för de lägre vibrationerna tenderar att hålla dig tillbaka.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att så många själar på Jorden nu vaknar upp till sanningen. Ibland är det svårt att överge en tro som visar sig vara felaktig, men om du skall utvecklas har du inte råd att vara alltför rigid. Var alltid redo att acceptera den större sanningen om du vill växa med dina erfarenheter.

Ingen kan stå stilla för länge, särskilt under nuvarande omständigheter när förändringar sker runt om dig. Dock måste försiktighet iakttas då desinformation fortfarande sprids för att förvirra er. Så lita på din intuition så långt som möjligt. Jag önskar er all framgång på er resa och min kärlek följer er som alltid.  

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.


söndag 9 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 7 August 2015SaLuSa 7 August 2015

Mina kära, händelser på Jorden börjar ta form på ett sådant sätt att ni inom kort kommer att börja se den riktning som mänskligheten är på väg till. Ut ur förvirring och osäkerhet kommer positiva signaler som bekräftar att förändringarna tar form till en förbättring för er alla. Ni kommer att inse att en ”rensning” sker och att mycket av vad ni redan kan se av den gamla regimen har bytts ut eller blivit borttagen.

Ni har fått hjälp av de många själar som har vaknat upp till sanningen och kräver frihet från de Mörkas bojor. Era liv har reducerats till ett liv som slavar eftersom er födslorätt har förnekats er. Ni begåvades med frihet av Gud och den kommer att bli återställd så att den Nya Tidsåldern kan uppfylla de löften som har getts till er.

Samtidigt finns det tydliga tecken på att många av er greppar sanningen om er verkliga existens och den härliga tid som ligger framför er. Det kommer att ta tid att helt manifestera den och vi ger er konkreta indikationer på den riktning ni skall gå så att ni har ett positivt mål i sikte. Bakom kulisserna kommer det att finnas många grupper som stödjer era ansträngningar och hjälper er att uppnå framgång.

Så mycket händer nu och vi kan se hur förvirrande det kan förefalla, men genom att fokusera på de positiva aspekterna i er framtid så bör ni inte vara alltför distraherade. Blotta omfattningen av vad som behöver göras kan vara överväldigande, men vi har planerat för den här tiden sedan många år tillbaka och saker och ting kommer att ske snabbare nu så snart de kan ta sin början.

Att rensa bort allt ”skräp” betyder perioder av obehag för er men vi hoppas att ni då har vaknat och kan sel nödvändigheten av sådana åtgärder. Så som det ser ut just nu är det redan uppenbart att den mänskliga rasen måste gå vidare och förbereda sig för de kommande förändringarna som sker till fördel för er alla.

Vi ser det som en spännande tid eftersom vi redan nu kan se resultatet, och ni kommer också att göra det när situationen på Jorden blir klarare. Vi vill gärna hålla er informerade om vad som sker, men vi måste fortfarande vara försiktiga tills de Mörka tjänarna verkligen är där de inte längre kan störa er evolution.

Vi övervakar allt som sker på och utanför Jorden och vi fortsätter att se till att era framsteg inte störs genom att övervaka alla besökare som gärna vill observera er eller ta kontakt med er. Exakt vad det betyder är relativt till den karma som är en följd av tidigare handlingar, och då ”lika attraherar lika” måste det tillåtas. Vi kan inte kringgå den Universella lagen eller bortse från följderna av den genom att göra så. Ja, vi kan ge råd, men det slutliga beslutet är ert att ta.

Under långa tidsperioder har fri vilja getts till er av Skaparen och det är detta faktum som har gjort er ras till särskilt intresse för andra. Vi har nämnt tidigare att den erfarenhet ni alla kommer att ha fått gynnar er mycket i ert framtida arbete. När ni kan dela era erfarenheter med andra själar kan detta rädda dem från att tvingas gå igenom sådana erfarenheter själva. Ni kommer att inse att ”delande” är ett kännetecken eller särdrag hos alla avancerade raser och går hand i hand med hjälpen som ges på er utvecklings väg.

För närvarande är det mycket av det vi informerat er om långt över de flesta själars förståelse, men ni måste bära de frön av kunskap som är redo när ni upplever evolutionär expansion. Många av er har redan börjat greppa sanningen och detta har öppnat era ögon för er sanna potential. Hittills har ni avsiktligen hållits tillbaka, men nu är det så mycket information som släppts att den inte längre kan hållas tillbaka.

Ni är långt större än ni kan föreställa er, men detta kommer att ändras inom en snar framtid när era medvetanden expanderar. De Mörka tjänarna hade hoppats på att kunna hålla er tillbaka tills de kunde totalt förslava er, men det är nu för sent och det finns ingen chans för deras återhämtning. De kanske kvarstår som en nagel i sidan men deras inflytande är på tillbakagång och är avsett att försvinna helt.

”Falska flagg-attacker” sker fortfarande på Jorden, men de kommer inte att bli tillåtna att störa era framgångar och är mer karmiska till sin natur. Det största hotet för närvarande är pressen som gäller era valutor och tumult är alltid nära att infinna sig. Vi kan försöka att hjälpa till i beslutsfattandet men i slutändan är det era beslut som räknas. Förändringar är oundvikliga eftersom det är uppenbart att ert gamla monetära system är ensidigt och skevt och egentligen bara gynnar dem som befinner sig i toppen inom bankvärlden.

Ett rättvist system för distribution kommer att introduceras och bankerna kommer att omorganiseras till en mer hanterbar storlek och som också blir ansvariga inför folket. Många nödvändiga förändringar är så att säga ”på gång” då vi sedan länge har identifierat orsaken till era problem. Ni kan vara säkra på att ingen i den slutliga uppskattningen när det gäller ekonomin kommer att missas vid omfördelningen av pengarna.

Emellertid är allt detta till för att successivt flytta er mot ett nytt sätt att leva där penningsystemen inte längre behövs, men oroa er inte för det för detta ligger i er framtid. Vi vet att många av er förstår att i verkligheten är allting i Nuet och att när ni når en viss nivå i tankens kraft så kommer ni att kunna förflytta er både framåt och bakåt i tiden. De Mörka tjänarna har individer som kan arbeta på en sådan nivå.

Med tanke på det är det inte särskilt svårt att föreställa sig varför detta skulle vara av intresse för dem. Trots detta är de inte tillåtna att färdas varthelst de önskar och deras aktiviteter är hela tiden övervakade och de har inte den frihet som de tror att de har för att göra precis som de vill. Då vi har teknologier som kan se igenom solitt material så kan ni förstå varför vi är övertygade om att det inte finns några gömställen för dem.

Ni måste vara försiktiga för vilken slutsats ni skall dra när ni börjar se skepp på himlen för de Mörka tjänarna har nu många av sina egna som kan vara svåra att identifiera. Det innebär att incidenter kan tillskrivas oss, vilket är felaktigt. Ni förstår naturligtvis att under de många åren som vi har funnits på er himmel så har ingenting inträffat som kunde beskrivas som hotande eller skadligt för er.

Vi har aldrig gett er en anledning att frukta oss och vi är noga med att inte vidta några åtgärder som skulle orsaka oro eller ängslan hos er. Faktum är att under en tidsperiod har vi tillfälligt handlat på ett sätt som har hjälpt er ut ur ett problem som kanske inte har varit en del av er karma. En dag, inte alltför långt in i framtiden, skall ni se oss och möta oss som de vänner vi är, och vi skall tillsammans gå in i en framtid som skall uppfylla så många av de löften vi gett er.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid glad över att vara i kontakt med er. Jag ser fram emot att avslöja de spännande tider som ligger framför oss och att få hjälpa till med förberedelserna för den framtid som skall komma för de flesta av er. Snart skall vi kunna mötas helt öppet och arbeta direkt tillsammans innan ni återgår till er tidigare prestationsnivå.

Ni har kämpat och arbetat hårt så länge för att hitta er väg tillbaka till Ljuset. Nu är ni på den vägen och ingenting kan hindra ert fullbordande, och vi inom den Galaktiska Federationen skall vara med er.

Tack SaLuSa
 
Mike Quinsey.

 


Översättning Gertie Dahlberg.

fredag 24 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 24 juli 2015SaLuSa 24 juli 2015Som alltid händer så mycket på Jorden som ni inte direkt lägger märke till. De yttre tecknen finns runt om er och i allmänhet känner människor förändringarna som sker. De kanske inte vet vad de är just nu men de känner den subtila skillnaden i energi runt omkring er. Med detta följer en känsla av de förändringar som är snuddande nära att manifesteras och de känner också att detta är mycket positivt.

Saker och ting fortsätter så här och fortsätter också att växa tills det slutligan kommer att finnas en upphöjning som kan kännas tydligt. En del av er kommer ändå att vara omedvetna, men de av er som har arbetat på att höja era vibrationer kommer utan tvivel att göra det. Det kan mycket väl vara er första positiva känsla av förändringarna och vi vet att många kommer att känna sig upplyfta genom det som sker. De skall fortsätta och det kommer inte att bli någon återgång till de gamla, lägre vibrationerna.

Ni kan knappast ha missat att många regimer har svårigheter med att upprätthålla sitt grepp över sitt folk. Detta kommer att fortsätta till de gamla levnadssätten har brutits upp, och sedan kan de nya sätten introduceras. Många själar har inkarnerat vid den här tiden av just det skälet, och de väntar helt enkelt nu på sin chans att leda människor in i den Nya Tidsåldern. Mycket är redan planerat och väntar på den rätta tidpunkten att införas.

Var så säkra på att så snart förändringarna börjar på allvar så kommer de mycket snabbt. Allting runt omkring er är starka tecken som tydligt visar på otillräckligheten med de gamla systemen samt nedbrytningen av era ekonomier som inte kan få fortsätta i sin nuvarande form. Lösningen på detta finns och när rätt tillfälle uppstår för vad som skall införas så kommer ni att få se att stora framsteg helt plötsligt tar ett jättekliv framåt.

De som ha ett egenintresse i att behålla de gamla sätten kommer att kämpa emot förändringar, men till ingen nytta, eftersom planen är att förändringarna skall leda er framåt. En del kommer att uppfatta att det nya endast kan komma till stånd när det gamla har tagits bort och kommer att försöka försena utvecklingen. De kan bara ha en begränsad effekt på det hela eftersom matrisen har lagts ut.

Så mycket hålls tillbaka och bara väntar på det ögonblick när det kan införas. På grund av att många saknar förståelse blir de bekymrade över vad som kan hända när det gamla bryts upp. Men när de kan se längre framåt i tiden så kommer de att förstå betydelsen av vad som sker. Förändringarna kommer att bli mer långtgående än ni kunde tro men de är nödvändiga för att snabba upp ert upplyftande in till de högre vibrationerna.

 En del frågar vad de skall göra under perioden för förändringarna, och vi föreslår att ni lever så normalt som möjligt och är beredda på vissa svårigheter. Dessa bör bli kortlivade eftersom den främsta orsaken för dem är att så att säga ”rensa däcken” och tillåta det nya att manifesteras. Det kommer minsann att bli en händelse när vi äntligen kan säkert och öppet landa på Jorden, men den tiden är långt borta med tanke på att vi måste vara helt fria från varje möjlighet till inblandning och störande från den gamla hierarkin.

Medan tiden går kommer vi att backa upp våra representanter som finns på Jorden och väntar på att få spela sina roller i att föra fram förändringarna. Alla kan så småningom bli involverade i viss utsträckning då det kommer att finnas mycket att göra. Dock inte så mycket som ni kanske kan tro eftersom ni kommer att ha fördelen av kunskap och utrustning som förflyttar er många år framåt från var ni är för närvarande. Vi kan hjälpa er att göra det lättare för er när det gäller många uppgifter som i annat fall skulle verka omöjliga att utföra.

Vi hoppas att ni börjar få en känsla för de nya energierna och kan ställa era förväntningar mycket högre än tidigare. Det är mycket som avsiktligen hållits från er som skulle ha avsevärt lyft upp kvalitén i era liv långt bortom det nuvarande. Ni kommer lätt att anpassa er till det nya sättet att leva, något som kommer att uppenbaras för alla. Ni vet redan, genom idéer som har placerats framför er, potentialen för förändringarna.

Faktum är att de utan tvekan kommer att överträffa era förväntningar, och ni kanske känner att de största förändringarna är de som befriar er från att bokstavligen vara slavar med lite fritid för att ägna er åt era egna sysselsättningar. Med tiden kommer allt att förändras, men först kommer ni att uppleva livet utan behov av pengar så som ni känner till det.

Antagligen är det för mycket begärt att ni skall kunna greppa det faktum att ni kan överleva utan pengar, men det krävs en annan förståelse och ett annat förhållningssätt jämför med hur ni lever nu. Den största skillnaden är att alla kommer att få sina behov tillgodosedda och ingen kommer att bli utan.

Nu när ni är medvetna om syftet med livet på Jorden, och vad framtiden har i sitt sköte, bör ni vara mer tillfreds och lättare kunna ta itu med de upplevelser ni går igenom. För många är det nuvarande fortfarande en utmaning och karma blir rensad, och ibland är det ouppklarade uppgifter som kanske går längre tillbaka än era senaste liv.

Tiden är mogen för att avsluta alla gamla problem, men som med alla tidigare liv har du gått med på en plan som täcker dina behov och hjälper din utveckling. I verkligheten är det så att ingenting av betydelse händer av en slump, även om det kanske verkar så. Ni har alla livsplaner som avsiktligt är avsedda att öka er utveckling, och vanligtvis sker detta, och ni har guider som hjälper er att följa dem. Fri vilja är något som vanligen utövades innan ni kom in i ett liv, även om det är sant att säga att det sista ordet är ert.

Du kan se tillbaka på Jordens historia i vetskap om att du hade en ingång till den genom dina många liv där. I själva verket har mänskligheten i stort sett fått fria händer att skapa för er egen framtid och vad ni upplever idag är resultatet. I början var det syftet med att du droppade ner genom de olika dimensionerna och efter att ha tappat kontakten med ditt sanna jag anger du nu hur du vill skapa dina egna lagar och regler för att leva.

Utmaningen var att se om du fortfarande kan se Ljuset och din väg tillbaka till Gud. Vi anser att många av er har växt genom uppgiften och blivit framgångsrika, och idag hjälper ni andra att också finna vägen tillbaka hem. Ni har härdats i eldar genom mänsklig erfarenhet och är nu väl rustade för att hjälpa andra som färdas på samma väg.

Mina kära, det finns så många olika förklaringar som lagts fram för att förklara vad livet handlar om och syftet med det. Det kan vara förvirrande, men vid varje given tidpunkt bör du följa din intuition och du kommer inte att göra några större fel. Tänk också på att dina guider alltid försöker hjälpa, men det är naturligtvis svårt om en själ ännu inte har erkänt deras existens. Så småningom finner du sanningen eftersom det i slutändan är den allt som kommer att finnas.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av dessa tider med er i vetskapen om att många av er har vaknat upp till sanningen och är säkra på att ni lämnar er lägre dimension bakom er. Ni har lärt er de läxor som de hade att erbjuda er och ni är nu redo, om det är er önskan, att hjälpa andra som kämpar med att finna sanningen. Den Galaktiska Federationen ser fram mot den dag som närmar sig när vi kan mötas som Ett och arbeta tillsammans i Ljuset.

Tack SaLuSa

Mike Quinsey.

   

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 18 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 17 juli 2015SaLuSa 17 juli 2015

Tiden går snabbt och händelser på Jorden snabbas upp, och efter att ni fått er fria vilja att bestämma hur ni vill leva era liv tillsammans så upplever ni nu resultatet av era val. Det är uppenbart att ni inte kan upprätthålla det system ni har skapat eftersom det krymper och smulas sönder och visar sig vara otillräckligt för era behov. I själva verket är det så att ni har levat på lånad tid och det är redan uppenbart att ni inte kan förhindra ett sammanbrott för den mänskliga rasen.

Under flera tidsåldrar har ni försökt att etablera en blomstrande befolkning, ändå har ni samtidigt misslyckats med att få med de fattigaste nationerna. Problemen är nu så enorma att det är för sent att förhindra resultatet, vilket är ett sönderfall av de gamla systemen. Med andra ord tvingas ni nu att ändra ert sätt om ni önskar övervinna problemen som ni har skapat.

Det kommer att bli en smärtsam process, men det kommer att resultera i ett nytt sätt att leva tillsammans då vibrationerna har lyfts upp till en punkt där negativitet är praktiskt taget obefintlig. Då kommer ni att se den sanna vägen till hur harmoni och frid kan upprätthållas och människor kan leva utan rädslor. Vi kan försäkra er att det är möjligt, och allteftersom vibrationerna fortsätter att snabbas upp dröjer det inte länge tills ni upplever positiva förändringar. De Mörka tjänarna tillåts inte längre att diktera hur er framtid skall vara och deras plan för total dominans är nu ogenomförbar.

Vi ber er att hålla fast vid dem bland er som arbetar mot de positiva förändringarna och förstå att det är svårt att införa dem medan kaotiska förhållanden förblir ohejdade. Under en mycket lång tid har nya uppfinningar, som skulle ha gjort era liv lättare att leva, hindrats från att genomföras, men de kan inte hållas tillbaka så mycket längre. Så snart det är dags att släppa de nya idéerna så blir framgången mycket snabb.

Och när det är säkert för oss att öppet komma ner och blanda oss med er så kommer vi att kunna göra mer för er, eller med er. Det finns mycket som väntar på att släppas som kommer att lyfta upp er mycket kvickt, och ni kommer att inse att den Nya Tidsåldern är på god väg. Ni kommer att ta ett jättehopp framåt när det gäller teknologin som skall ta bort många av de problem som för närvarande håller er tillbaka. På grund av de Mörkas handlingar har ni hindrats från att redan nu få njuta av en högre levnadsstandard. Men det kommer att förändras inom en nära framtid.

Som ni säkert har märkt så fortsätter förändringarna att gå vidare och för med sig genomförandet av allt det som krävs för att flytta er in i den Nya Tidsåldern. Moder Jord spelar en stor roll i detta och redan finns tecknen där som indikerar vad som är på gång. Resultaten kommer att bli ganska dramatiska och något ni tycker om när ni inser att de är till fördel för er.

Kanske är de mest acceptable förändringar de som handlar om reningen av mark och hav, något som har varit svårt förorenat genom människans brist på omsorg om planeten och andra livsformer. Tyvärr kommer att finnas dödsoffer inom djurriket, men ni kommer att inse att de också omfattas av de högre vibrationerna. Era bibliska berättelser säger att ”Lejonet ligger ner tillsammans med lammet”, och kanske ni nu kan förstå hur detta kan komma till stånd.

Ert öde har alltid varit en del av den Stora Planen och kan inte ändras, men ni har haft er fria vilja att närma er den på ert eget sätt. Ni har lärt er mycket genom alla upplevelser och erfarenheter och den mänskliga rasen kommer att växa och bli större genom detta. Kom ihåg att ni alla villigt klev fram för att få gå igenom de olika tidsåldrarna för att växa genom era erfarenheter, och när ni ser tillbaka är ni mycket nöjda med att ni gjorde det.

Ni visste att oavsett vad som hände så skulle ni aldrig överges eller bli lämnade för att hitta er egen väg hem. Nu har ni fötterna på den vägen och härifrån finns det bara en riktning att gå, och det är framåt. Det har varit en tuff prövning och ni har mött många utmaningar som ni har övervunnit. Det betyder att ni inte behöver tillbringa samma tid igen i de lägre vibrationerna.

På grund av betydelsen av dessa tider för den mänskliga rasen är ni fokus för mycken uppmärksamhet, och många ”gamla vänner” väntar på er återkomst till de högre vibrationerna. Dessa nivåer är mer hemma för er och en del av er utveckling kommer att fortsätta tills ni kommer tillbaka till Källan och blir Ett med Allt Som Är. Så njut av dina upplevelser för de är valda för att passa dina behov, eftersom du ständigt utvecklas mot ett tillstånd av perfektion.

För dem som kanske är nya för dessa idéer vill vi tala om att ni är odödliga, så på sätt och vis spelar det ingen roll vad du väljer att uppleva. När du tar dig genom varje dimension så blir dina energier förfinade och växer tills du omfattar ett stort område i rymden och i slutändan blir en Ljusvarelse. Du kanske har läst att du är Gud i vardande och det är därför din väg tar dig tillbaka till Källan av Allt Som Är.

Du är för närvarande endast en representativ del av ditt sanna väsen, men växer hela tiden när du för dig själv in i vibrationerna av Ljus. Dina resor placerar dig just nu bland själar som har alla olika nivåer av utveckling, vilket är anledningen till att du möter så många utmaningar. Du tenderar at dras till dem som har en liknande vibration som du själv, men när det gäller din egen utveckling kanske du är placerad där dina behov bäst kan tillgodoses.

Ni tillbringar ofta ett antal liv i samma grupper av själar där ni kan hjälpa varandra att uppleva och utvecklas. Du kommer nästa säkert att ta upp olika roller varje gång och en stor fördel är att du gör framsteg med själar som du har en koppling till. Detta förklarar varför vissa grupper kommer så väl överens med varandra medan andra har stora svårigheter. Det handlar om vilken typ av erfarenheter som bäst tjänar dina behov.

Om du befinner dig i en svår relation med din familj, tänk då på att du har placerats där för att lära dig vissa lektioner från varandra. Dina omständigheter har alltid kommit till stånd för att du skall utvecklas andligt, och det är i de svårare relationerna som du lär dig mest och också snabbare. Så om du känner att du har en tuff tid på Jorden så glöm aldrig det faktum att ingenting i ditt liv händer utan goda skäl.

Faktum är att när du växer i medvetenhet kanske du redan känner att dina erfarenheter är en inlärningsperiod. Du kan vara säker på att så snart du har tagit lärdom av dina upplevelser behöver du aldrig mer gå igenom dem igen. Så möt hinder i livet med beslutsamheten att övervinna dem på rätt sätt och som respekterar en annan själv behov såväl som dina egna.

När ditt liv är över och du går igenom det, vilket är vad alla själar gör omedelbart efter deras övergång, då kommer du att veta hur bra du har gjort ifrån dig. Det finns inga grunder för anklagelser om du har misslyckats med några tester för det kommer alltid att finnas fler möjligheter som placeras framför dig.

Då det i verkligheten inte existerar någon tid, som du vet, har du all tid du behöver för att göra framstegen på din andliga resa. När du går genom livet kommer du med största sannolikhet att få en intuitiv känsla och veta vad som krävs av dig. Du har ju efter allt många vänner på och utanför Jorden som ger hjälp och som färdas på resan tillsammans med dig.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid redo att erbjuda hjälp och kärleksfull vägledning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 12 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 10 juli 2015SaLuSa 10 juli 2015


Saker och ting fortsätter att oroa er och kaos existerar i många länder när det gamla sättet att leva visar sig inte längre kunna tillgodose deras behov. Problemet har vuxit sig så stort att det krävs stora förändringar för att sätta er civilisation på ett nytt spår som tar er in i den Nya Tidsåldern. Förändringarna är nu på väg och är oåterkalleliga då de nya sätten måste ersätta de gamla för att kunna ta er ut ur ett system som inte längre täcker era behov.

Det är en oroande process för många som har liten, eller ingen alls, förståelse av det som sker. Ändå verkar svaren komma med en ny syn på era behov och människor kommer att höjas upp vid varje tillfälle som de ser en förändring. Som alltid kommer vi att leda dem som har en stor roll att spela när det gäller att genomföra de förändringar som måste ske. Detta kan inte uppnås utan ett visst mått av svårigheter, men vi kommer att se till att de hålls till ett minimum.

Fortsätt med att hålla en positiv syn för planen för er framtid är väl etablerad. Ni kommer att vara mer än nöjda med resultatet.  Alltför länge har ni varit som ni kanske uttrycker det ”ledda uppför trädgårdsgången” och har medvetet hållits i mörker angående sanningen om er potential och skälet till upplevelsen av dualitet. Det har varit en stor inlärningskurva som har gjort det möjligt för er att kunna lyfta upp er själva från livet av begränsat medvetande till ett som kommer att väcka er till er sanna potential.

Som vi nämnt många gånger är var och en av er mycket större än ni tror, men har varit medvetet vilseledda av falska läror och begränsning av ert medvetande. Allt detta håller på att ändras mycket snabbt, och fler själar vaknar upp till sina verkliga, sanna jag. Ni är på väg ut ur en lång period av mörker in till Ljuset, och ingenting kan nu hindra er från att gå hela vägen till fullt medvetande. Det är redan uppenbart genom antalet själar som har vaknat och leder er längs med vägen till full upplysning.

Det finns vissa själar som inte kan lyfta sina vibrationer, men var säkra på att de kommer att få allt tänkbart stöd för att leda dem till Ljuset. Det är ingen idé att försöka att ”springa innan du kan gå” och deras guider kommer att hjälpa dessa själar att vakna till sanningen. När du väl börjar inse hur du har hållits i mörkret så blir allt så mycket lättare för att förstå sanningen om ditt väsen.

Ni är i grunden alla stora själar som har åtagit er att uppleva dualitet och att ta itu med de utmaningar som de tar upp. Under många liv har du nuddat vid mörkrets djup, ändå har du aldrig förlorat kontakten med ditt Högre Jag. Som ett resultat av det har många av er så småningom funnit den sanna vägen som leder tillbaka till fullt medvetande. Så snart du börjar vakna finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, och de själar som är i Ljuset kommer att medföra en total förändring i hur ni lever era liv.

Vi har följt era framsteg under eoner av tid. Tänk på er prestation för att återfå medvetandets nivåer vilket är anmärkningsvärt över en så kort period. Er historia visar vad som händer när själar tappar kontakten med Ljuset och i konsekvens av det hur svårt det har varit att höja sig upp igen. Emellertid har ni visat att det är möjligt och idag leder många av er vägen framåt. På så sätt får ni också andra med er och uppvaknandet tar återigen fart.

Ni skall gratuleras till att ha höjt er fram tills nu, och ingenting kommer att kunna stoppa era fortsatta framsteg. Under en lång tid har de uppväckta själarna undvikits av andra som varit oförmögna att förstå sanningen, men det håller på att ändras allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas. Mycket snart blir det ytterligare ett stort upplyftande inom era medvetanden och sanningen kommer att komma in till många fler själar.

Vi befinner oss så nära er nu och vi besöker er Jord öppet och så mycket att de flesta människor accepterar vår närvaro på er himmel. På grund av vår högt avancerade teknologi så utgör era vapen mycket liten fara, och många av er vet att vi har fått många av dem ur funktion när ett hot har uppstått. Ni har många inspelningar av fall där våra farkoster kan ses över era kärnanläggningar och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att ni startar ett nytt krig.

Vi har varit framgångsrika med att upprätthålla världsfred på Jorden, men måste tillåta det vi kallar mindre konfrontationer på grund av karmiska skäl. Vi kommer dock att övervaka sådana händelser för att säkerställa att de inte urartar. Så småningom blir det ett slut på alla krig och en varaktig fred på Jorden kommer att uppnås. Er framtid är säkrad och de förändringar ni upplever nu är en del av den rensning som pågår.

Vi har under en lång tid nu använt vårt inflytande till att vägleda era vetenskapsmän längs en väg som kommer att resultera i en fredlig värld. Dock k an vi inte ingripa om andra fortfarande stödjer krigsvapen, men kommer att se till att de inte används för att riskera ett världskrig. Jorden har utsatts för kärnladdningar vid många tillfällen, men de kommer inte att tillåtas att användas igen och vi är här för att se till att ni är skyddade.

Ni har er fria vilja, men när ni går in i den Nya Tidsåldern väntar en ny framtid på er som inte längre tillåter krig som för med sig omfattande dödsfall och förstörelse. Fred för alla människor blir möjlig så snart de Mörka tjänarna har avlägsnats från Jorden. Ni behöver inte vänta så länge på att världsfred kommer att deklareras, men det finns mycket som står i vägen för de nödvändiga förändringar som kommer att behövas.

Under tiden skall vi fortsätta med vår övervakning av Jordens verksamhet, inklusive de av Moder Jord, som också är involverad i förändringarna som sker. Omvälvningar är nödvändiga för att göra det möjligt för de större förändringarna som skall resultera i en ny Jord, renad från alla rester av århundraden av försummelse och förgiftning av mark och hav. Det kan synas som en omöjlig uppgift, men med vår avancerade kunskap och obegränsade resurser kommer det inte att ta särskilt lång tid att uppnå.

Faktum är att vi redan nu är förberedda att gå vidare med Moder Jord och återställa henne till det ursprungliga tillstånd hon var i under många tidsåldrar. Dessa uppgifter kan inte hanteras av er med den begränsade kunskap ni har, men vi kommer att finnas till hands för att hjälpa er så snart reningen kan påbörjas.

Vi vet att många av er har vidgade medvetandenivåer och förstår hur sanningen har missbrukats för att hålla er alla i mörker. Var så säkra på att när tiden är den rätta blir det ingen fördröjning med att göra dig bekant med din sanna historia och den strålande framtid som väntar på er alla.

Du har kanske haft visioner av en ny Jord, men verkligheten kommer att överträffa din idé om vad som ligger framför er. Alla tårar och besvikelser som du har upplevt kommer att verka som ingenting när du ser de fantastiska förändringar som sker. Den skönhet och de underverk som kommer att bli era för att njuta av är långt bortom er nuvarande fantasi och föreställning.

Jag är SaLuSa från Sirius som återigen kommer för att upplysa er alla om vad som ligger framför er. Borta är hotet om krig och förstörelse och en permanent fred kommer att regera på Jorden. Vi kommer att finnas vid er sida och hjälpa er att skapa den nya Jorden, och det kommer att bli en kärleksfull tid för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.lördag 4 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 3 juli 2015SaLuSa 3 juli 2015


Händelser inträffar överallt på Jorden och de kommer att medföra de nödvändiga förändringarna som skall föra er in i stabilitet och ett slut på stridigheter. Det kommer att ta tid, men vi finns till hands för att leda er i rätt riktning. ”Utrensningen” av allt som inte har någon plats i er framtid kan tyckas vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp och vårt stöd av Ljusarbetarna över hela världen så kommer det att ske ganska så snabbt.

För att manifestera den Nya Tidsåldern och på samma gång rensa bort allt som inte längre behövs kan det synas bli stor oordning, men allt är kontrollerat och väl planerat. Var och en av er kan minska inverkan på dem som bara förstår vad de ser inför sina ögon genom att behålla ert lugn och låta andra veta att allt som händer är för det allra bästa för alla. När det gamla dör bort kan ni vara säkra på att allt som skall bli introducerat redan har förberetts. Förvänta er dock inte för mycket för snart, men var medvetna om förändringar som tydligt signalerar att den Nya Tidsåldern har börjat.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012