Followers

PUTIN

lördag 22 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 21 oktober 2016Mike Quinsey 21 oktober 2016Få människor är medvetna om att det sedan en mycket lång tid tillbaka har varit ett krig i rymden mellan Illuminaternas styrkor och rymdvarelser. Illuminaterna har möjliggjort detta därför att de har omdirigerat trillioner av dollar in i sitt hemliga rymdprogram. Striderna har ägt rum där för att stoppa att Jorden helt tas över av Illuminaterna. Om de hade lyckats skulle det betytt att Jorden blev ett fängelse. Befolkningen skulle ha funnits här på grund av deras nåd när de utarbetade sin plan på att i stor utsträckning reducera antalet människor på Jorden till en hanterbar storlek.

Fastän striden ännu inte är över så har Ljuskrafterna etablerat sig själva som den främsta kraften. Det är bara en tidsfråga innan de kan göra anspråk på seger och ta bort de ledande medlemmarna inom Illuminati. De kommer att placeras där de inte längre kan blanda sig i era framgångar mot upprättandet av den Nya Tidsåldern. Under eoner av tid har ni kunnat utvecklas som ni själva önskat, och snart kan ni bli fria att följa er egen väg och lyfta er upp till de högre dimensionerna.

Dock finns mycket att ta itu med för att få den Nya Tidsåldern in i fullt flöde. Med hjälp av era rymdvänner kan den utveckling som hållits tillbaka nu gå vidare framåt. Ni kommer snabbt att föras in i moderna tider av fri energi oh självförsörjning. Naturligtvis kommer många hjälpare att assistera vid skapandet av den Nya Tidsåldern.

De nödvändiga förändringarna för att göra det möjligt för er att gå framåt planeras nu och väntar endast på det rätta tillfället att gå vidare med en omvärdering av valutorna på Jorden. Så snart det har skett kan många projekt påbörjas som inkluderar distributionen av nödvändig utrustning för att göra er självförsörjande när det gäller t ex energi.

Uppenbarligen kan inte dessa förändringar ske över en natt, men ni kommer helt klart att genom upplyftningen veta att detta redan startat. I alla skeden övervakas ni av Högre Väsen och deras närvaro kommer att vara er försäkran för att allt går framåt precis som planerat för att snabbt driva er in i den Nya Tidsåldern. Med en sådan utveckling blir det möjligt för era utomjordiska vänner att säkert besöka er mer ofta och ge er den hjälp som behövs.

Tills en fri press kan återupprättas måste ni söka efter pålitliga källor för information på nätet. För närvarande finns det avsiktliga försök att förvirra er genom att man lägger ut felaktig information. Det är dock sant att säga att fler människor har vaknat upp till sanningen och är inte längre så lätta att lura. Illuminaterna kommer att stoppas, men deras hantlangare kan fortfarande gå vidare med sina egna försök att dölja sanningen. Den kommer att komma ut ändå och inga ”cover up” kan hålla tillbaka den. Redan nu har fler och fler modet att träda fram för att berätta om vad de vet och allteftersom tiden går kommer fler och fler att följa i deras fotspår.

Ni skall veta att de Mörkas tjänare har aldrig fått saker och ting gjorda helt och hållet som de vill, det är bara det att deras handlingar rapporteras lättare av en media som frodas av sensationshistorier och alla de ”dåliga” nyheterna. De verkliga nyheterna är kontrollerade och tills där finns frihet att rapportera som det är så kommer ni aldrig att få veta om alla de verkliga händelser som äger rum på eller utanför Jorden.

När omständigheterna tillåter så kommer ni snabbt att få veta fakta om er tid på Jorden, och de många falska berättelserna om er historia kommer att korrigeras. Detta på grund av att det är möjligt att gå tillbaka i tiden och ni kommer att få lämpliga fakta som stöder detta. När saker du håller kära förändras kan det vara störande, men inse att allting är i ett ständigt tillstånd av förändring, för det gamla har ingen plats i framtiden. Du växer med det när din medvetandenivå ökar, vilket är ett naturligt resultat av de högre vibrationerna som ni alla lever i just nu.

Som vi tidigare sagt kommer en punkt där vissa själar inte kan nå den nivå som gör det möjligt för dem att fortsätta sin uppstigning. Det är dessa själar som kommer att fortsätta sin utveckling på en annorlunda väg än de som höjer sig upp nu när vibrationerna ökar. Återigen vill vi betona att alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara för att fortsätta sin utveckling. Det finns inget val, för man kan inte vara på en nivå som är högre än sina egna vibrationer.

Vid det här laget bör de flesta av er ha hittat sin plats, för de sista dagarna i den gamla tidsåldern håller snabbt på att ersättas av de högre vibrationerna.  För Ljusarbetare betyder detta att ni är närvarande där era kunskaper och förmågor behövs för att hjälpa andra igenom till slutet och hjälpa dem att stiga upp. Många själar har inget begrepp eller någon förståelse av den period de nu går igenom, men förutsatt att de i stort lever den största delen av sitt liv med att tjäna andra så kommer de att göra sin Uppstigning. Gör helt enkel det bästa möjliga i alla situationer och försök behandla alla själar med Universell kärlek. Oroa dig inte om du gör något fel, för så länge du lär dig från sådana erfarenheter så kommer du fortfarande att höja dig upp.

Så ge inte upp under några omständigheter utan försök att hålla dig till den andliga vägen. Dina guider står säkert vid din sida, och om du lyssnar till dem kommer de att göra allt de kan för att hålla dig på den väg du har valt. Om du är en som föredrar att be när du behöver hjälp så är det också bra, för i dessa tysta stunder kan dina guider komma dig närmare. De kommer att påverka dig med sitt meddelande och du bör följa deras råd även om du inte kan se resultatet.

Om du tar ett felaktigt beslut och börjar gå i fel riktning så gör de sitt bästa för att få dig att ändra på det. Kom ihåg att de är uppstigna mästare som vet vad du går igenom, och de är mycket erfarna och kan vägleda dig så att du håller dig till din livsplan.

Den här månaden kommer sannolikt att vara av stor betydelse, eftersom vissa åtgärder som har ägt rum, troligen kommer att resultera i vissa positiva resultat, något som ni kommer att välkomna. Ert tålamod har varit enastående för ni har många gånger förväntat er händelser som inte har materialiserats precis som förväntat. En som ni lätt kommer ihåg är i slutet av år 2012 när Den Nya Tidsåldern officiellt påbörjades, vilken verkade komma och gå utan några större händelser.

 Men på en nivå inträffade de, precis som ni blev informerade, och sedan dess har många händelser inträffat som har hjälpt till att manifestera den Nya Tidsåldern. Ni sökte faktiska förändringar men kunde inte se några, men de hade inträffat. Sedan dess har era nivåer i medvetandet höjts och om ni tittar tillbaka kanske ni kan gå med på att ni nu är mer medvetna på en medvetenhetsnivå.

Ni har vänta länge på att bli befriade från de prövningar och vedermödor ni upplevt i de lägre vibrationerna. Emellertid är allting ni genomgår ett sätt att försäkra att det slutliga resultatet är till er fördel. Med undantag av smärre svårigheter så är vägen till er framtid klar, och ni kommer att nå de nivåer som garanterar ert välbefinnande och er lycka.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey
Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 16 oktober 2016

SVENSKA -- Mike Quinsey 14 oktober 2016


Mike Quinsey 14 oktober 2016


Presidentvalet är den viktigaste brännpunkten för miljoner amerikaner, men det är en stark möjlighet att de inte kan gå vidare med detta. Orsaken tycks vara att en av kandidaterna verkar dra sig ur. Det kan vara den bästa lösningen med tanke på den förestående globala valutarevalveringen som då kan bli fokuserad på utan distraktion.

Detta kan i själva verket redan ha inletts. Och det är verkligen mycket nära att ske vid första, bästa tillfälle att göra detta. Det ryktas att det redan har börjat, och det blir säkerligen en långsam start, vilket är förväntat på grund av storleken på uppgiften. En viss grad av tvingande nödvändighet finns naturligtvis att få hela projektet att fungera, något som kommer att glädja så många människor som ivrigt väntat på detta.

Världen fortsätter med att vara i tumult och krigsområden är utbredda, men mycket är ett svar på de Mörkas tjänare som försöker att få kontroll över det. Dock kommer de inte att tillåtas att lyckas då Högre väsen kommer att avgöra resultatet till förmån för Ljuset. Det finns en plan på plats som kommer att hindra detta att försenas eftersom saker och ting nu nått den punkt när det är dags att göra ett avslut. Ha förtroende för dem som har er framtid i sina händer för de har total kontroll och har en fullständig överblick av vad som händer.

Där Ljuset råder finns inga misstag och planen för er frihet fortskrider som planerat och den krävs för att säkerställa att Uppstigningen sker. Ansvaret ligger nu på varje individ att bestämma var deras framtid ligger, och om de önskar att göra sin Uppstigning och leva sina liv i enlighet med detta. Naturligtvis ges hjälp och vägledning, men i slutändan är det upp till var och en att höja sina vibrationer tillräckligt för att uppnå det.

Du måste veta vid det här laget att en möjlighet som den du har nu kommer vid slutet av en cykel. Så ansträng dig nu och var säker på att bli framgångsrik, för djupt inom dig vet du att detta är sanningen. När du gick med på din livsplan så var du övertygad om att du skulle kunna göra din Uppstigning. Ditt tålamod har blivit ordentligt testat, och om du har kunnat stå fast grundad så kan du anse dig själv vara väl på vägen till de högre dimensionerna.

Utmaningarna för att komma över de lägre vibrationerna är tuffa, och du angrips från alla håll, men genom att hålla dig centrerad och i total kontroll av dig själv gör det att du är väl på väg till din Uppstigning. Att färdas på Ljusets väg kan ibland vara ett ensamt liv, för få människor förstår egentligen varför de befinner sig på Jorden, och det är svårt att hitta andra av liknande slag som du själv. Du blir ofta en ensam figur, men din blotta närvaro på Jorden hjälper till att sprida Ljuset. När du stiger upp blir det lättare att lösgöra dig från många av de lägre energierna eftersom de har liten eller ingen attraktion alls för dig längre.

Tiden närmar sig när det blir möjligt att tala om för människor det verkliga skälet för att uppleva de lägre vibrationerna, och också varför det har varit nödvändigt att reinkarnera många gånger på Jorden. Oavsett på vilken nivå du befinner dig när slutet av cykeln sker, så kommer du ändå att vara på exakt den rätta nivån.

Familjer kanske tycker att det är oroande om de splittras, men ha då i åtanke att varje själ har sin egen väg att följa. Emellertid finns det tillfällen när partnerskap förblir fast, och själar går fortfarande framåt tillsammans. Faktum är att vissa familjer samlas för att dela en livsplan innan de inkarnerar och ofta händer detta när de arbetar för Ljuset.

Kära ni, ni är beundrade och älskade för er hängivenhet för ert ansvar, och för att hela tiden ha hjälpt till att slutföra er livsplan. Era guider som alltid följer er är kraftfulla varelser som kan påverka er på ett sätt som garanterar er säkerhet och ofta avvärjer vad som i annat fall skulle kunna bli oönskad livsförändring. Om du erkänner dem och ”pratar” med dem kan de lättare konversera med dig, och de kan påverka dig med sina tankar. De är förmodligen mer medvetna om din livsplan än du själv är och kan därför försäkra att du håller dig på den rätta vägen. Detta tar inte på något sätt bort din frihet att välja, för de kommer att veta om det redan.

Sedan en tid tillbaka har de Galaktiska skeppen dragit sig närmare Jorden, men tills de slutar med att dölja sig kommer ni inte att kunna se dem. Dock finns de på avstånd då deras närvaro behövs för att hålla ett öga på hur Jorden och hennes befolkning tar hand om Uppstigningen. Det finns ett antal grupper som väntar på att göra sig själva kända så snart det är säkert att göra det. Er framtid är full av trevliga överraskningar, inte minst av alla som vill möta er, era vänner från Agartha i den Inre Jorden.

Saker och ting kommer att förändras så mycket att inom en ganska kort tid kommer ni att få dra nytta av hjälp för att ni skall kunna inta er rätta plats i den Nya Tidsåldern. Den gamla försvinner ganska så snabbt för förändringarna sker redan som kommer att slutligen lyfta upp er livskvalitet. Med allt det som händer i er värld är det svår att inte bli inblandad. Det bästa sättet är att försöka hålla sig lugn och centrerad hela tiden och vara en betraktare snarare än att blanda sig i.

Naturligtvis kommer det att finnas tillfällen när du inte kan undvika att bli inblandad, och när du är en Ljusstråle/Ledstjärna kan du ge frid till en situation som kanske orsakar utbrott och konfrontation. Du har krafter utöver din fantasi men du behöver ha tro på dig själv för att de skall kunna bli aktiva.

Ditt största arbete kan ibland uppstå när du är som tystast och använder din tankekraft. Du kan dock inte tvinga dina idéer på någon, för de kan då bli avvisade om de inte accepteras, och detta inträffar ofta av karmiska orsaker, ansvar som måste spelas ut. Detta gäller även när man sänder ut helande energier, för ibland behöver en själ se hela orsaken till sin ”sjukdom” för att dra fördel av allt som gäller.

Efter Uppstigningen blir du en ganska annorlunda person mot vad du var innan. Ditt Ljus kommer att bli så starkt att du inte kan leka med, eller befinna dig i, negativa energier. Ljuset finns i allt du gör, och då du kommer att vara med själar av liknande slag som du själv så kommer du att leva ett glädjefyllt liv av glädje och kärlek.

Negativa tankar kommer inte att forma någon del av ditt liv för vibrationerna blir för höga för att de skulle kunna vara närvarande. Så budskapet är att börja så snart som möjligt med att känna in hur det är att leva med en upphöjd vibration. Ju mer du kan motstå de lägre vibrationerna desto mer kommer de att vara oförmögna att påverka dig. Så kom ihåg att lika attraherar lika och undvik att attrahera dem till dig själv.

Då Ljuset fortsätter att växa på Jorden så kommer ”mörkret” att gradvis försvinna. Detta sker redan och det orsakar förvirring blad dem som är de Mörka, för de kan inte längre hålla sina energier på plats. De är offer för sina egna gärningar, men det är aldrig för sent för dem att vända sig mot Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey
 
Översättning Gertie Dahlberg
lördag 8 oktober 2016

SVENSKA -- Mike Quinsey 7 oktober 2016Mike Quinsey 7 oktober 2016

Tiden närmar sig snabbt när händelserna nu går framåt som förväntat. Alla nödvändiga åtgärder verkar vara på plats och inväntar de slutliga kontrollerna innan ordern ges att gå vidare med en omvärdering av valutorna. Det har tagit en hel del planering för att nå denna punkt, plus samarbetet med de många, många människor som är involverade. Helt klart är att väntan kommer att ha varit väl värd och kommer att ses som vändpunkten när händelser har banat vägen för dem som arbetar för Ljuset.

Det finns fortfarande viss förvirring för vad som sker och som delvis orsakas av dem som är emot förändringarna som införts. I varje händelse som sker finns vinnare och förlorare men förändringarna kommer att bli till fördel för hela Jordens befolkning. Alla får möjligheten att nå en acceptabel levnadsstandard och det blir en eliminering av orättvisor i distributionen av rikedomar.

 Där Guds vilja råder kan ingenting förändra resultatet, oavsett varje åtgärd som vidtas av Illuminaterna. Deras roll i opposition till dem som är av Ljuset har orsakat att de höjt sig upp och utvecklats mycket snabbare än vad som annars skulle ha skett. Detta betyder att många fler själar kommer att ha nått nivåer som gör att de kan stiga upp. Det förekommer inget val av sådana själar och deras framgång beror helt på deras egna ansträngningar att utvecklas ut ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset.

Det handlar inte om att bli en fullständig Ljusvarelse utan att bli en som tjänar andra under största delen av ditt liv. Du kan uppnå detta på så många olika sätt och det är inte nödvändigtvis begränsat till dem som har en religiös bakgrund. På samma sätt kan du tjäna andra i enlighet med deras behov och det handlar inte alltid om pengar. Men de som är mycket rika kan göra fantastiska saker på grund av just det.

Mot bakgrund av världens nuvarande tillstånd ser vissa det som omöjligt att stora förändringar kan ske, men det bör understrykas att de som är av Ljuset, och som vägleder mänskligheten, är mycket kraftfulla Varelser. De kan förändra Jordens vibrationer så att alla vapen, eller krig, inte kan fungera. Så fred kan genomdrivas, och från en karmisk synvinkel ses som rättvis, för att belöna dem som har hållit sitt Ljus skinande, oavsett de svårigheter de mött.

När krig, och den utrustning som behövs för krig, blir föråldrat, då kan fred och lycka snart återvända till Jorden. Så mycket mer gott arbete kan göras när människor känner sig trygga och fria från krigets skador. En av de största lärdomar man kan få på Jorden är ”förlåtelse”. Något som kan vara extremt svårt när man kanske har blivit fysiskt skadad. Vedergällning är en naturlig reaktion, men om du skall undvika mer karma är det bäst att gå bort från sådana frestelser.

Tänk på att om du inte omedelbart betalar för synder som begås när du är på Jorden så måste du fortfarande ta hand om konsekvenserna. Det fordras en stor viljestyrka att hålla sig lugn under sådana omständigheter, men säg helt enkelt till dig själv att varje negativ handling måste någon gång göras positiv. Den bibliska historien om Jesus berättar om att ”vända den andra kinden till”, och detta är en symbolik för hur man bör sträva efter att vara. Håll dig lugn och gå bort från frestelsen att söka hämnd.

Att se på saker oh ting från de högre nivåerna av ”Kärlek” sammanfattar vad ni alla bör koncentrera er på. Dessa nivåer är av mer Ljus och är sådana att ni kan använda den energin för att utföra mirakel. Universell energi är patentlösningen för alla sjukdomar och när ni stiger upp bör detta vara den huvudsakliga funktionen i ert liv. Det är den ultimata energin med vilken ni kan utföra mirakel.

Även på Jorden nu har den resulterat i några mirakulösa helanden och det inkluderar även självläkande. Det verkar så enkelt att tillämpa ett sådant tänkande, men framförallt på Jorden blir ni bombarderade av så många olika energier att det ibland är svårt att fokusera på ”Kärlek”. Ljuset på Jorden tränger ut mörkret och fyller det med de högre energierna. Sakta men säkert blir förändringarna betydande och grundar Ljuset för alla att njuta av.

Så småningom blir det inga lägre energier kvar på Jorden alls, och den Gyllene Tidsåldern kommer verkligen att ha inletts. Det kommer att vara er första erfarenhet av total fred på Jorden, och den kommer att vara tills 1000 år har passerat, då lägre energier kommer att tillåtas att mingla med den.  Vid det laget kommer ni att ha utvecklats bortom igenkännande som Varelser av Ljus. Så all den tid och alla ansträngningar ni har lagt ner för att höja era vibrationer kommer att bli väl belönade och något ni säkerligen aldrig kommer att ångra.

Ni kommer att märka att regeringarna och deras politik är under trycket att ändra sig och den allmänna inriktningen är nu att komma bort från dem som är krigshetsare.  Folket har fått nog av erfarenhet av allting som har att göra med krig och har nu en stark önskan om att fred i världen skall slå rot.

Ni har fortfarande de så kallade ”hot spots” där det inte verkar gå att få till stånd fredliga lösningar. Dessa är till för bearbetande av karma som behöver rensas innan verklig fred kan etableras. Samtidigt är maktspelet fortfarande igång för att spelas ut, men ni kommer slutligen att få se att händelserna visar sig vara helt acceptabla genom att man drivs till att överlämna makten till folket. 

Vetskapen om att stora förändringar finns runt hörnet verkar hålla tillbaka människor, men ett gott råd är att fortsätta som förut och svara an på förändringarna när de sker. Det finns egentligen ingen vinst om man väntar och ser vad som händer, för i det långa loppet kommer alla att dra nytta av dem i enlighet med deras behov Tänk på att det bistånd som ges till er genom era galaktiska vänner kommer att fortsätta och försäkra att allting går framåt så snabbt det går.

När nya uppfinningar också ges till er för att förbättra era liv så får livet ett nytt utseende och tillåter er mycket mer tid att ägna åt era egna behov. Ni kan vara säkra på att allting täcks av de planer som redan gjort gjorts upp för att säkerställa ett snabbt avancemang in i den Nya Tidsåldern.

Fortsätt på din väg av Ljus och låt inte någonting distrahera dig från dina avsikter. Det finns fortfarande grupper som endast har ett ”egenintresse” i åtanke och inte skulle stoppa upp för något för att avancera på andras bekostnad. Emellertid blir deras framgångar kortlivade och deras ansträngningar kommer i slutändan att leda till besvikelse. De kämpar redan nu för att kunna behålla sina maktpositioner och förr eller senare blir de stoppade.

De Högre makterna vet allt som händer och det finns inget gömställe för dem. De har mycket att stå till svars för och kommer att få lära sina läxor och få lektioner som alla själar måste när de avviker från Ljusets väg. Genom att vara närvarande i dualitet lär sig alla själar genom erfarenhet och får se direkt vad som sker när deras vibrationer sänks och de har mindre kontakt med Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light

 
Översättning Gertie Dahlberg

lördag 1 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 30 september 2016Mike Quinsey 30 september 2016

Varje dag händer något som flyttar er ett steg närmare tillkännagivandet, och när situationen är positiv och Skaparen är nöjd, och det är säkert att göra det, kommer de att gå vidare utan dröjsmål. Spänningen växer i de högre dimensionerna när ni nu närmar er en betydelsefull tid som ni väntat på länge, och det är säkert att ett stort steg framåt snart kommer att tas, något som har potentialen att ske inom bara några dagar.

Men bli inte besvikna om ingenting händer som antytts då varje försening sker av en mycket bra anledning. Oavsett förseningar så kvarstår det faktum att ingenting har ändrats, och de förseningar ni förväntade er kommer ändå att manifesteras. Det finns en tid och en plats för allting, och det är i ert intresse att de viktigaste besluten tas av dem som har en överblick och förståelse för vad som sker här på Jorden.

Magnituden och själva omfattningen av vad som nu sker är bortom er fullständiga förståelse, men vet att ni är privilegierade att vara just DE som direkt upplever en sådan underbar tid som nu. Ni är verkligen de som har valts ut till att stiga upp i era fysiska kroppar, och det kommer att vara en unik händelse. Inse att vid en viss nivå kommer den ”gamla Jordekroppen” att förändras till en som är av en mycket högre vibration.

En trevlig överraskning är att du i själva verket inte kan bära vidare något mindre än den fulländade versionen av din kropp, befriad från alla fläckar och defekter som kan associeras med de gamla jordiska vibrationerna. Förvänta er dock inte för mycket för snart, allt kommer i god för er Uppstigning. Njut av din vision av den nya Jorden, fri från alla begränsningar och motstånd från dem som bara tjänar sig själva. Var centrerad och positiv och bli inte vilseledd av vad som händer runt om dig. Du kan stå mitt i all oro och alla bekymmer som ett skinande ljus som lyfter upp andra.

Illuminaterna skapar sin egen undergång, men de kommer aldrig att upphöra med att försöka uppnå sin ambition att styra världen. De skulle inte sluta upp med att göra detta för någonting, och de är precis som ett sårat djur som är som mest farligt när deras ställning hotas. Ni kan vara säkra på att vad de än gör så är det till ingen nytta för deras dagar är räknade och nederlaget stirrar dem i ansiktet. Inte att undra på att så mycket händer samtidigt, men ut ur detta kaos kommer de uppmuntrande tecknen som tydligt signalerar manifestationen av en Ny Tidsålder. Ni som är av Ljuset är på väg upp, och snart kommer ni att nå den punkt av förändring där ni lämnar de gamla energierna bakom er för gott och kan njuta av frukterna av era framsteg.

När du stiger upp behöver du inte längre någon av dina ”välsignelser” (pengar) då allt du kan tänkas behöva redan finns i de högre dimensionerna. Du kommer också att ha förmågan att skapa enligt dina behov för tankens kraft ger dig möjligheten att ha exakt det du önskar dig. Sättet att tänka kommer att förändras och eftersom du kan ”tänka fram” dina behov i tillvaron så finns inget behov av att samla på rikedomar. Pengar har redan då blivit onödiga och många andra välkomna förändringar kommer att äga rum när den Nya Tidsåldern är fullt genomförd.

Var och en av er valdes till att vara här vid en så viktig tidpunkt som nu, för alla har någonting att erbjuda som hjälper till att manifestera de nya energierna. Ni är gamla själar som har haft så många inkarnationer här och utvecklats så bra att ni är potentiellt redo att stiga upp. Ni har lärt allt som de lägre vibrationerna haft att erbjuda och har testats ordentligt i dualitetens eldar, och ni har övervunnit många utmaningar ni stött på. Ni är värda er belöning genom att nu lämna de lägre vibrationerna bakom er och gå in i välsignelsen och glädjen hos de högre vibrationerna.

Bara föreställ er hur spännande det blir att träffa andra raser som har väntat så länge på möjligheten att få möta er och som tidigare har fått besked om att inte störa er i er utveckling. Där finns andra som helt enkelt är intresserade av att bli vänner med er och få dela med sig av deras egen avancerade kunskap till er. Och så finns det de som har följt er utvecklig och inser att ni är på väg att snart göra er Uppstigning tillsammans med Moder Jord.

De som befinner sig i de lägre vibrationerna kommer också att gå vidare och fortsätta sin utveckling precis som förut. Framtiden kommer att bli full av överraskningar, ni får möta gamla vänner som är nära er och knappt kan vänta på att få se er igen. Livet är kanske svårt för dig just nu, men bli inte besviken eller modfälld. För dem som läser dessa meddelanden är det nästan en visshet att du väl på vägen mot Uppstigning.

Sanningen om saker och ting väntar er och kommer att ges till er vid lämplig tidpunkt. Mycket av er historia, såsom ni nu förstår den, är långt ifrån sanningen och har avsiktligen gjorts så av dem som önskade ta kontroll över er. Allteftersom vibrationerna lyfter upp er blir det svårare för dem att dölja sina motiv, och sanningen bakom deras handlingar blir alltmer uppenbara. Ni är stora Varelser som hålls tillbaka i många avseenden och det innebär att era liv har berövats framsteg som kraftigt skulle ha lyft er livskvalitet. Men misströsta inte för allting kommer till er inom en mycket snar framtid.

Bakom många av de erfarenheter ni har haft är Varelser som har styrt händelserna på Jorden. Fastän de negativa krafterna också utför sina livsplaner så blir resultatet att längs vägen ni färdas på fortsätter de att presentera utmaningar som hjälper till i er utveckling. De är ibland både snabba och rasande, men om ni kan föra er själva igenom dem så utvecklas ni mycket snabbare. Vad som än händer så är allt en del av Guds Plan att leda er tillbaka till Gudomen.

Det är så mycket pengar som väntar på att bli distribuerade att det kommer en tid när ingen behöver leva i fattigdom. Detta kommer att backas upp av ädla metaller och behålla sitt värde. Allteftersom ni fortsätter att stiga upp blir de så småningom onödiga och kommer inte på något sätt att påverka er livskvalitet. Lev Kärlek och älska livet och det kommer att vara en fantastisk upplevelse, olika varje annan du har haft tidigare. Den första prioriteringen är att täcka behoven hos dem som lever i omänskliga förhållanden på grund av långvariga krig och konflikter och naturligtvis kommer källan till deras problem att först tas om hand.

När ni tittar tillbaka och runt om er blir det helt uppenbart att förändringarna har snabbats upp och ut från dem kommer ett mer acceptabelt sätt att leva. Det kommer att förorsaka splittring mellan dem som välkomnar förändring och dem som är fast i det förflutna och inte kan släppa taget. Men förändringarna kan inte hållas tillbaka för den Nya Tidsåldern är på god väg – och snart får ni se bevis för det. Vad ni har väntat på är nu i sikte och tillkännagivanden om detta kommer snart att göras. Underbara tider ligger framför er och ni kommer att få se att väntan har varit väl värd.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I kärlek och Ljus
Mike Quinsey 
 Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 24 september 2016

Swedish -- Mike Quinsey 23 september 2016Mike Quinsey 23 september 2016

Det förekommer konfrontationer och strider över hela världen då de mörka krafterna försöker att hejda förlusterna de får uppleva. Det kommer inte att bli till gagn för dem för deras makt är numera splittrad och de håller på att förlora kontrollen över resultatet av händelserna. Deras dagar är räknade då deras ledare inte längre kan kommendera sina underlydande så att de kan uppnå vad de har planerat. Slutet på deras makt och inflytande är nu i sikte och det finns ingenting de kan göra för att ändra på resultatet. Om man ser på detta utifrån så vet man inte de verkliga fakta, för så mycket händer samtidigt. De som arbetar för att få ett slut på fientligheterna och uppnå en världsfred är placerade där de kan påverka vad som sker och, ännu viktigare, resultatet.

Det är ganska lång tid framför oss innan det blir uppenbart att stora förändringar är på väg, men så snart de börjar är det många saker som förändras. Allt ni blivit lovade blir manifesterat under en relativt kort tid då förberedelserna redan har gjorts. Fördelen med att ha väntat så länge är att många fler själar kommer att ha vaknat upp för sanningen. Ljuskvoten har höjts och en avsevärd ökning av vibrationerna har skett. Ni är oantastliga och ingenting kommer att ändra på resultatet som kommer att se de som är av Ljuset stiga upp.

Slutligen kommer ni att påbörja resan som tar er tillbaka till varifrån ni kom och ni har alltid vetat detta i ert undermedvetna, precis om ni också vet resultatet när ni valde att kliva ner i de lägre dimensionerna för att uppleva separation. När du nu återvänder till de högre nivåerna så kommer du att ha en härlig tid framför dig. Som en Galaktisk Varelse är du fri att välja din nästa upplevelse, och med ett perspektiv på hur du vill fortsätta din pågående utveckling. Vid alla stadier finns alltid hjälp att bestämma dig för vilka möjligheter som är de bästa för dig, men det slutliga valet är upp till dig. Genom att skaffa dig fler erfarenheter i de lägre dimensionerna så har du vuxit som själ. Faktum är att din utvecklingstakt varit snabbare än om du hade stannat kvar i de högre vibrationerna.

Var fokuserade i er egen energi och ni kommer att kunna njuta av förändringarna som ligger omedelbart framför er. Omvandlingen av ert samhälle och era liv kommer att vara mirakulös, främst för att den förändrar på alla sätt det som är nödvändigt för att lyfta upp er.  I vanliga fall skulle sådana förändringar ta lång tid att manifestera, men det mesta av detta hårda arbete har redan inträffat. Mycket väntar som finns bara runt hörnet, t ex Städerna av Ljus som kommer att förvåna och överraska er genom sin magnifika prakt. Som ni redan fått veta så är den första mycket nära att manifesteras och den kommer att följas av många fler.

Ingenting sker utan ett specifikt syfte, så när händelser inträffar för en individ eller en grupp av själar bör det vara möjligt att förstå orsaken. På det viset kommer upplevelsen att ha värde, och om den är till för att rensa karma bör du kunna förstå syftet.  Allt som händer är av betydelse på något sätt, även om det inte är uppenbart för dig. En lärdom genom faktisk erfarenhet är menad att ha en inverkan på dig, och blir nästan säkert inte glömd. Så när du har en ”nödvändig” upplevelse, försök då förstå orsaken bakom den. På så sätt behöver du bara gå igenom den en gång. När det gäller evolution skulle det vara meningslöst om den inte ger dig möjligheter att utvecklas.

När ni nu är vid gränsen till att lära er så mycket om er egen evolution är det viktigt att ni noterar era erfarenheter. En lektion kommer inte nödvändigtvis att presenteras för er igen, så var säkra på att när ni testas ni tar utmaningen på allvar. Om ni inte gör det kommer den nästan säkert att uppstå igen. Ni testas inte bortom era förmågor så ni bör räkna med att komma igenom segrande. Du har kanske vänner eller släktingar som inte verkar ha några större utmaningar eller problem i sina liv, men förstå att du delvis väljer hur snabbt du vill göra dina framsteg. Eftersom vi nu är i den sista tiden är det bara naturligt att de själar som är nära till fullbordan önskar rensa bort varje kvarvarande karma, som de måste, för att kunna stiga nu.

Universum är fullt av liv och det som existerar i de högre dimensionerna kan inte ses av er. Men i händelse av att sådana livsformer önskar bli sedda så måste de sänka sina vibrationer, och de har gjort detta i avsikt att besöka Jorden. Mer avancerade själar kommer också att ta på sig en fysisk kropp vid behov av att utföra något arbete på Jorden. Dimensionerna smälter samman på vissa platser och när detta sker kan ni se ”visioner” av de högre varelserna, och sådana syner kallas ibland för hägringar. Även de ”osynliga” delar samma utrymme som er, men ibland ser människor dem bara en kort stund innan de försvinner igen.

Många människor går igenom en tid av utmaningar och försöker leva sina liv på bästa möjliga sätt och undvika att fastna i negativa problem. De som kan uppnå detta gör så genom koncentration på allt som är positivt och leva i en energi av kärlek för alla människor. Det är svårt när man konfronteras med fientliga människor eller situationer, men så länge man kan hålla sig centrerad i sin egen energi är det en fördel. Varje gång du är framgångsrik stärker du din egen position och växer till en punkt där du slutar reagera på negativiteten runt om dig. Det kanske låter hårt, men var säker på att detta är ett sinnestillstånd du kan uppnå och du blir opåverkad genom att vara Kärlek i aktion.

Du kommer att finna att människor kommer att känna sig avslappnade och upplyfta av dina högre energier och de kommer att undra hur du har uppnått det. Hela ditt sätt att vara och din livsstil kommer att attrahera andra som kanske kommer till dig för att få råd och lära sig din hemlighet. Det finns ingen anledning varför du inte skulle berätta för dem och ge dem uppmuntran att följa ditt exempel. Att visa universell kärlek i alla situationer är vad de kommer att försöka uppnå, och det är lättare sagt än gjort, men det måste ju börja någonstans någon gång. Varje själ kommer vid något tillfälle att stå inför en sådan utmaning och om de är inställda på framgång finns inget skäl till att de inte skulle uppnå den.

Gör ditt bästa även om du misslyckas ibland, det är bättre att ha försökt än inte alls. Alla upplevelser gör att du avancerar oavsett om du känner att du går framåt. Du har också dina trogna guider till hands som följer dig och uppmuntrar dig att gå vidare. De vet att dina ansträngningar kommer att belönas i sinom tid och att du kommer att lyckas, så var positiv och säker på din förmåga.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp dina dagar och vägen till fullbordan.  

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
 
Översättning Gertie Dahlberg.fredag 16 september 2016

Svenska -- Mike Quinsey 16 september 2016Mike Quinsey 16 september 2016

Det verkar som att saker och ting som gäller revalvering, eller en omvärdering av valutan, nu har nått den punkt där alla G-20-länder som är inblandade nu är redo att gå vidare. Det är helt enkelt en fråga om att de som har ansvaret nu kan arrangera allt på ett välordnat sätt. Det kommer att bli det första historiska steget mot att skapa fred på Jorden. Det är fortfarande en bit att gå innan en total fred kan deklareras och varje land kommer att veta att de har registrerat sig för en fredlig samexistens och att de bryter den med risk för att bli förvisade från Jorden. Så gläds åt att den långa väntan nu nästan är över och en fredlig framtid är säkrad för er och de som kommer att följa efter er.

Ni kanske undrar hur de återstående Mörka tjänarna kan hållas tillbaka, men var säkra på att bråkmakare kommer att tas bort från planeten och placeras där de inte längre kan störa de planerade förändringarna på Jorden. Det är möjligt att många av de Mörkas hantlangare kommer att kapitulera och inte längre utgör en fara för befolkningen. När den Nya Jorden höjer sig upp finns ingen plats för några mörka själar eller deras negativa handlingar. Mycket snart kommer de många försenade projekten som skall lyfta Jorden att starta och skapa de välkomna förändringar som kommer att ta er med full fart in i den Nya Tidsåldern.

 Många spekulerar i vad som kan hända när det gäller jakten till Vita Huset nu när tvivel har uttryckts angående Hillary Clintons hälsa. Donald Trump verkar inte särskilt angelägen om att bli President och Bernie Sanders väntar i kulisserna. Helt plötsligt ser situationen osäker ut och Trump som hade närmat sig Clintons röstsiffror upplevde plötsligt en ökning i stödet. Säkerligen måste Illuminaterna vara extremt oroliga över hur händelserna har vänt sig emot dem. Var så säkra på att vad som än händer så kommer Ljuset att segra och ingenting kommer att hindra dess frammarsch till seger.

Det råder ingen tvekan om att när vibrationerna lyfts upp så vaknar fler människor och ser vad det är som egentligen händer. Resultatet blir att de börjar ställa frågor om saker de tidigare accepterat som något de blev tillsagda att tro på. Till exempel har 9/11 aldrig försvunnit ur bilden och fler och fler bevis blir kända om att det var en planerad rasering från Bush-familjen. Det har alltid förväntats att i slutet av den gamla cykeln så skulle mycket avslöjas som skulle föra upp sanningen till ytan. Det har spekulerats under en mycket långa tid nu om vem som låg bakom 9/11, men nu är bevisen obestridliga och de ansvariga kommer att ställas inför rätta. Ingen kan undgå att möta sanningen.

När man har en livsöversyn så är det ingen som tvingar en att se på den, men om man har gjort misstag så måste de erkännas. Man kan sedan diskutera framtida åtgärder med sina guider med syftet att få fler erfarenheter för att övervinna sina brister. Men, eftersom ni nu är i slutet av en cykel, och beroende på deras natur, kanske dina ”misstag” inte drar på sig karma och Lagen av Nåd åberopas då. Såsom tidigare nämnts är poängen med en översyn inte att straffa dig för misstagen utan att komma överens om en väg genom framtida upplevelser som kommer att hjälpa dig att komma över dem.

Tänk på att all erfarenhet har sitt värde, och om din väg tar lite längre tid att komma fram till Uppstigningen så gör detta lite eller inge skillnad. Du har all oändlighet på dig att lyckas och ingen kommer att pressa dig att göra snabbare framsteg, utan istället ge dig all hjälp du behöver. Dina guider har gått igenom sådana utmaningar tidigare och är väl erfarna för att hjälpa dig. Kalla på dem när som helst när du behöver hjälp och de kommer att bli glada att få stå till tjänst.

Det finns två huvudsakliga vägar som bär folk framåt. En är begränsad till de lägre vibrationerna där den försöker skapa en väg genom turbulens och problem inom den tredje dimensionen. En annan väg gör framsteg till de högre vibrationerna genom kraften i Ljuset, och det växer sig starkare och starkare. De två kan inte fortsätta i opposition till varandra och slutligen återstår endast Ljuset.

Det är redan på frammarsch eftersom fler själar vaknar upp och kan se igenom den charad som sker. Sanningen ligger inom dem som kan intuitivt känna de positiva energierna och skilja dem från slaggen, och de kommer helt säkert att göra framsteg. Ni kommer att kunna identifiera de själar ni kan lita på och följa deras diktat för att lägga ut er väg.

Du kommer att få all uppmuntran du behöver för att hitta din sanna väg. Så snart du funnit den bör du göra snabba framsteg i dina förberedelser för Uppstigningen. Som alltid får du hjälp att lösa eventuella problem som kan uppstå. Om någonting känns rätt så kan du vara säker på att det är så. Identifiera de själar som genom sitt arbete kan ses som Ljusarbetare och följ deras råd eller lärdomar när du behöver hjälp. Vid den här tiden används många själar till att sprida Ljus och Kärlek. Med din erfarenhet bör du kunna identifiera dem som är lärare för den Nya Tidsåldern.

De många förändringar som väntar på att tillkännages kommer snart att inträffa och tillåts inte att förhindras eller störas av någon. Matrisen har satts och allt är redo att sättas igång, dock kan mindre förändringar ske i form av justeringar. Vad som kommer att ske nu är att tiden som har kallats ”skörden av själarna” är er Uppstigning till de högre vibrationerna. Ni har färdats långt och upplevt många liv och nu har ni vaknat upp från er långa sömn i själens mörka natt. Så som ni står idag är ni de som har lyft er själva upp och kan nu urskilja det som är av Ljus från det som stannat kvar i Mörkret.

Median är fortfarande till stor del under kontroll av dem som stödjer Mörkret. Emellertid planeras förändringar så att en sanningsenlig och tillförlitlig nyhetstjänst blir tillgänglig. Förutsatt att du har omdöme så är just nu ert Internet den bästa källan för nyheter då det ger dig pålitliga uppdateringar för vad som händer i världen. Ni tenderar att titta på västvärlden för information och det är för närvarande den bästa källan. Men då sanningen avslöjas kommer den att gå över hela världen, och i slutändan blir alla själar medvetna om den.

Det är så viktigt att ni alla som har funnit vägen framåt koncentrerar er på allt som är positivt. Genom att göra det så ger ni er makt till de energier som gör att förändringarna blir av, och det kan inte sägas för många gånger att vad ni fokuserar på är det som ni ger energi till, även om det kanske inte var er avsikt.  Ljuset har vunnit just nu men ni bör inte sluta med att behålla en positiv hållning. Det finns mycket att göra och mycket snart kommer många av er att uppmanas till att inta en framskjuten position i samband med förändringarna.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I kärlek och Ljus
Mike Quinsey 

Översättning Gertie Dahlberg.
 
lördag 10 september 2016

Svenska -- Mike Quinsey 9 september 2016Mike Quinsey 9 september 2016

Tiden marscherar på och många framsteg fortsätter att bli gjorda under avslutningen av förändringarna som ni alla väntat på så länge. Från ert perspektiv sett är er upplevelse att det verkar vara en serie av förseningar, medan det i själva verket är nödvändiga steg som försäkrar en gång för alla att det inte finns några hinder för det avsedda resultatet.

Ni kan vara säkra på att mängder av arbete pågår bakom kulisserna och att ”sätt igång” kommer att ges när allt som är nödvändigt är på plats. Större krafter än de som finns på Jorden övervakar alla händelser, så ni kan vara säkra på att det slutliga målet är en total seger för Ljuset. Det är därför det är så viktigt att ni alltid är fokuserade på de önskade förändringarna som snart kommer att inledas. Planeringen för den här perioden har pågått under en mycket lång tid och ingenting kommer att tillåtas att försena slutresultatet ytterligare. Ljusarbetarna skall lovordas högt för deras ovärderliga stöd och positiva tro på framtiden.

Allteftersom vibrationerna fortsätter att öka så är effekten en upplyftning hos dem som kan svara an på dem. Som ett resultat blir det något lättare att påskynda de förändringar som är redo att genomföras. De kommer slutligen att ändra din syn på livet och möjliggöra mer individuell tid för att fullfölja din egen livsplan. Sanningen blir din styrka och med tiden kommer ni alla att få lära er den sanna historien och vet den riktning ni är på väg in i.

Mycket tid har förlorats för att uppnå falska mål, ändå ger erfarenheten dig styrka att hålla dig på den rätta vägen. Många undrar över hur de inkommande förändringarna kan införas utan att orsaka förvirring. Svaret är att planeringen av den här tiden har varit omsorgsfull genomförd och möjlighet finns att ändra om nya villkor uppstår.

Ett enormt antal avancerade varelser hjälper till och kommer att ge sig till känna när omständigheterna är de rätta. De har följt era framsteg under eoner av tid och är nu redo att hjälper er över de sista få hindren. Segern är er och den kommer inte att förnekas er. Utan närvaron av de galaktiska varelserna så skulle ni nu ha levat under mycket begränsade förhållanden, fängslade och kontrollerade av de Mörka tjänarna.

Emellertid skulle de aldrig ha tillåtits få fortsätta att utöva en sådan kontroll över er för er framtid har varit planerad med ett slut för total succé och framgång och möjligheten att stiga upp. Detta är normalt i slutet av en cykel under förutsättning att Ljuset har nått den erfordrade nivån. Det betyder att Uppstigningen är säkrad för dem som strävar efter att stiga upp och har klarat utmaningarna som getts dem.

Det innebär att kunna uttrycka sig själv med universell kärlek och genom den acceptera att ni alla är Ett. Det är inte lätt att acceptera alla andra när ni upplever dualitet som fokuserar på separation och belyser skillnaderna mellan människor. För det mesta ser människor sig själva som annorlunda från andra vilket gör det svårt att komma samman i sann kärlek och förståelse. Ljusarbetare hjälper andra genom sitt exempel och det betyder att varje själ inser att Alla är Ett.

Genom att behandla andra som din like visar du medkänsla och förståelse och detta hjälper till att lyfta upp dem som omger dig. Även den minsta akt av kärlek påverkar andra och så småningom kommer de att följa det exemplet. Man behöver inte nödvändigtvis tillhöra vissa grupper för att visa sin kärlek till andra varelser då det inte finns plikt eller skyldighet till någon av dem. Gud är Kärlek och Allt som Är. Din naturliga läggning är att vara en kärleksfull varelse, men dina upplevelser i dualiteten har lärt dig att inte alla är lika och att en del skall undvikas och ses ner på. Men när du växer genom erfarenheterna börjar du förstå sanningen och kan acceptera alla själar oavsett deras utseende eller tro.

Bland er finns många unga och barn som har kommit hit för att leda vägen ut ur förvirringen som skapats av ert utbildningssystem. Det hämmar växten hos dem som i annat fall skulle bidragit till att visa vägen till full förståelse för era sanna jag. Snart kommer en tidpunkt när sanningen måste komma fram och felaktiga uppgifter utelämnas. Verklig tillväxt kommer inte att inträffa när ni försöker göra framsteg som är baserade på en information som avsiktligen är menad att hålla er tillbaka.

Sanningen kommer så småningom att bli allt som återstår när all falsk information kasseras och den tid närmar sig då även er historia måste skrivas om så att den speglar sanningen om er resa gnom dualiteten. Under hela denna cykel har ni kämpat för att finna era sanna jag, och det är nödvändigt att förstå hur detta gick till. Ni kommer då att kunna utvecklas mycket snabbare och sanningen fastställs en gång för alla.

Krig och allting som hör till det kan inte fortsätta in i den Nya Tidsåldern där fred kommer att vara etablerad. Ni närmar er redan en sådan tidpunkt och ni kommer att finna en allmän rörelse för att etablera ett nytt samhälla. En som är fri från fördomar och falska läror och baseras på kärlek och ljus. Därav följer att de varelser som vägrar att ge upp sina gamla hjulspår kommer att fortsätta som vanligt men flyttas till en annan plats för att fortsätta göra sina erfarenheter där. Med tiden får de ytterligare en chans att förändra sina vanor och återvända till Ljuset.

Människor kommer helt naturligt att oroa sig över andra familjemedlemmars och vänners öde, men så länge de är medvetna om att alla själar ges samma möjligheter till utveckling, och hjälp att hålla sig på sin Väg av Ljus, så finns det ingen anledning att oroa sig. Vid den här tiden är det mycket viktigt att du fokuserar på dina egna behov. Du kommer intuitivt att veta om du har utvecklats mer när du tycker att det är lättare att stanna kvar i Ljuset, och är lugn när andra blir störda av något. Under sådana omständigheter kan din närvara hjälpa till med att influera andra till att också bli lugna, och om du befinner dig i en grupp av människor med samma sinne ökar den kraften mycket.

Faktum är att er kraft ökar hela tiden och kommer att bli mer märkbar när det gäller era tankar. Till exempel blir det kanske mer uppenbart där självhealing används, och även när det gäller healing på avstånd. Kom ihåg att när du sänder ut helande tankar så når de det avsedda målet, men en del själar sätter upp en barriär emot dem. Allmänt sett är ovillkorlig kärlek kraften bakom healing och utan den är effekten minimerad.

Mycket händer på Jorden som snart kommer att leda till det efterlängtade tillkännagivandet. Allt är i ett skede när en sista kontroll kan göras för att försäkra att nödvändig dokumentation finns på plats. Så det är inte förutsett att ni kommer att ha så särskilt mycket längre väntetid kvar. Ni kan vara säkra på att så snart förändringarna har börjat så finns ingenting som tillåts att störa resultatet. Scenen har satts och alla de som deltar är redo att gå vidare med kort varsel.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey. Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012