Followers

PUTIN

fredag 24 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 24 mars 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
24 mars 2017


Många av er är väl förberedda inför Ascension (Uppstigningen), men en del släpar också efter och har liten chans att verkligen förbättra sin ställning under den tid som är kvar. Emellertid kommer varje själ att ges alla möjligheter att höja sig, och ingen annan kan göra det åt dem. Ni har alla kommit långt med era erfarenheter sedan ni först föll ner till en av de lägsta nivåerna. Det faktum att så många av er har höjt sig samtidigt som ni upplevt många tuffa utmaningar är tack vare er beslutsamhet och uthållighet. Ni kommer snart att dra nytta av era prestationer och gratuleras för dem. En sak som är säker är att ni inte kommer att behöva vandra den här vägen igen, eftersom prövotiden i de lägre vibrationerna har passerat och ni har växt i takt med era prestationer.

Om ni är redo att lyssna till goda råd finns mycket att hämta på era webbsidor. Vid det här laget har de flesta identifierat de inkarnerade själar, såsom David Wilcock, vilka är lärarna inför den Nya Tidsåldern. Deras budskap bär en upplyftande energi och undermedvetet vet ni att de talar sanning. Uppenbarligen är inte varje själ redo inför sanningen, eftersom vissa just vaknat upp och finner den svår att förstå. Problemet är att så mycket som inte är sant eller har förvrängts har placerats framför er, och det har blivit svårt att sålla fram sanningen. Emellertid finns det alltid välinformerade själar runtom vid en sådan viktig tidpunkt som denna och du kommer att finna att du dras mot dem. Sanningen har en meningsfull kvalitet som är i resonans med dig, och som i vilket fall som helst kan kontrolleras mot tillförlitlig information som kommer genom andra källor.

Ert Internet är fyllt med sanningen, men också med falska budskap som syftar till att vilseleda er. Om du är osäker lämna det, eftersom du alltid med tiden får en bekräftelse på sanningen och din intuition bör göra det möjligt för dig att identifiera den. Om det känns rätt är det vanligtvis det. Så lita på dig själv eftersom Ljusarbetare tenderar att finna andra som också tillhör Ljuset, och detta på grund av den positiva energi som ges ut. De här energierna gör att du mår bra av att umgås med sådana människor. Det motsatta gäller när vibrationerna är lägre och saknar harmoni. Förhoppningsvis är etablerade Ljusarbetare redan kända för de flesta av er. Men vissa själar kommer och går ganska snabbt, i synnerhet när deras uppgift är att utöva sitt inflytande för att påverka resultatet av det som givits till er.

Ljusets krafter vinner kampen mot de mörka tjänarna, och mycket arbete som i stort sett inte är rapporterat har ägt rum i Inre Jorden. Den har successivt rensats på baser som i vissa fall har funnits i många, många år. Jorden innehåller en labyrint med tunnlar som i vissa fall sträcker sig hundratals mil och även har höghastighetståg. En del kommer att fråga hur dessa kan existera utan att vara allmänt kända, men det beror på att de mörka tjänarna nästan har total kontroll över nyhetskällorna. Ni lär er bara genom de händelser som de tillåter er att känna till. Undantaget är de "underground" (hemliga) nyheter som ni läser om via ert Internet.

Det är troligt att ni kommer att lära er mer om sanningen när de mörka tjänarna inte längre kan utöva samma inflytande som tidigare. Då är det möjligt att det kommer att flöda ut och ni kommer knappast att hinna hämta andan. Det finns mycket som väntar på att avslöjas, och som snabbt kommer att placera sanningen inför er, och förklara vad som har hänt under de senaste 80 åren. Sekretessen har hållit framsteg gömda, framsteg som kunde ha fört er in i en Ny Tidsålder med alla de framsteg som följer med den. Men ni har hållits i en förvriden tid och förnekats mycket av det som skulle ha förbättrat era liv. Men ni kommer inte att bli förnekade mycket längre och när tiden är den rätta kommer ni att få de förmåner som väntar på att släppas.

När saker och ting når botten kommer de som har möjlighet att förändra era omständigheter i förgrunden, och införa många uppfinningar som förbättrar livskvaliteten. Är det inte otroligt att miljontals svälter i en värld av överflöd, härjade av ständiga krig och konflikter. Freden verkar ligga långt borta, men ändå finns det de som har svaren om de bara hade makten att införa dem. Starkt personliga intressen försöker hålla er i ett tillstånd av behov, eftersom det är på det viset som de gör stora vinster och håller er under sin kontroll. Men misströsta inte, eftersom saker och ting inte kan fortsätta som de gör mycket längre, och förändringar till det bättre måste inledas för att förbättra situationen. Redan nu arbetar större hjälporganisationer hårt för att övervinna den desperata situation som så många människor befinner sig i.

Världen ser inte ut att kunna återhämta sig från den svåra situation som den befinner sig i, men hoppet finns och planer finns att vända på situationen. Var medvetna om att så snart rätt personer kan arbeta obehindrat, kommer en lättnad för många länder även om uppgiften är gigantisk och nästan omöjlig att hantera. De som tillhör Ljuset använder tiden till att förbereda sig inför de tider som närmar sig när de kan utföra sina hjälpprogram utan inblandning. På grund av behoven i länder som i Afrika, kräver situationen enorma summor pengar för att finansiera programmen. Den Mänskliga Rasen är inte krigisk men leddes in i krig för att tillfredsställa girigheten hos dem som gör pengar på det, genom att till exempel leverera vapen till båda sidor.

Sanningen ger en dyster bild av saker och ting på Jorden, men ni är motståndskraftiga människor som har gått igenom mycket och fortfarande har ni kvar er "fighting spirit" (kämpaglöd) och kommer inte att ge efter för dem som önskar dra ner er. Er beslutsamhet kommer att bära er igenom den närmaste perioden, och ni kommer att bli väl belönade genom att så småningom få ta emot alla de framsteg som ni förtjänar och som hållits tillbaka från er. Naturligtvis kommer det att ta tid och planering att föra in förbättringarna, men med hjälp av era utomjordiska vänner kommer det att gå ganska snabbt. Så ge aldrig upp eller öka på den pessimism som existerar, eftersom framtiden redan är skriven och ingen kan stoppa den från att manifesteras, eftersom, som ni säger, det är skrivet i stjärnorna.

Tiden har accelererat under ganska lång tid, och är ett säkert tecken på att ni befinner er i en period av förändring och upplyftande. Allteftersom ni fortsätter att komma in i allt högre vibrationer närmar sig världsfreden och sakta men säkert kommer konflikter att upphöra tills de slutligen fullständigt ebbat ut. Det kan tyckas osannolikt för er men kom ihåg att det finns mäktiga krafter som stöder den Mänskliga Rasen och som är era Väktare (Keepers), och de kommer att se till att allt utvecklas såsom avsett. Krig eller liknande låga vibrationer kan inte existera i er framtid, så ni kan se fram emot fullständig fred och lycka.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 11 mars 2017

Svenska -- Mike Quinsey,10 mars 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 mars 2017          Man har många gånger talat om för dig att ingenting faktiskt är som det verkar, eftersom du har skapat din egen verklighet. Den återspeglar exakt hur du har förstått dina behov och hur du tillgodoser dem. Du har även inspirerats till att söka de bästa resultaten vilka successivt har förflyttat dig framåt och uppåt i en allt snabbare takt. Du har naturligtvis skickligt fått hjälp med ditt framåtskridande under inkarnationen av själar som har kunnat inspirera dig till mer storslagna och bättre saker. Men eftersom ni alla har en fri vilja har det slutliga valet varit ditt, men de som regerat utifrån höga positioner har inte alltid gjort beslut som har varit till ditt bästa. Under århundrade efter århundrade har du utsatts för många krig och för den död och det kaos som blivit krigens resultat. Detta har upprepats om och omigen på det karmiska hjulet av orsak och verkan.
        Men under den senaste tiden har en ny medvetandenivå vuxit sig tillräckligt stark för att ge energier till förändring. Som ett resultat har folket talat och kräver en ny väg för mänskligheten, en väg som leder till fred på Jorden. Ni känner till mängder av demonstrationer mot de myndigheter som tenderar att ignorera folkets vilja. Dessa kommer att fortsätta tills man lyssnar till folkets krav och åtgärder vidtagits. Var säkra på att ni människor har en enorm makt att påverka förändring, så använd den klokt och ni kommer att skörda framgångar.
          Under tiden kommer fler förändringar att tillkännages som kommer att stödja ert framåtskridande, och många som medvetet har förtryckt kommer också att avslöjas. Framsteg in i den Nya Tidsåldern kommer oavsett eventuella försök från de mörka Tjänarna att stoppa det. Det är uppenbart att ni nu börjar identifiera bristerna inom olika industrier som verkar ha stagnerat, och fortfarande lever i det förgångna. Mycket av detta beror på att de inte vill ge upp sina lukrativa inkomstkällor, och på så sätt förnekar de er att gå vidare in i den Nya Tidsålder vilken kan erbjuda er ett mycket bättre alternativ. Förändring kommer dock att komma oavsett om den välkomnas av dem eller inte, eftersom det är dags att gå vidare och dra nytta av förbättrande uppfinningar som kommer att lyfta kvaliteten på era liv.
           I och med läckaget av officiella dokument får ni insyn i information som underrättelsetjänsterna skulle föredra att ni inte ser. Läckorna avslöjar hur Jordens folk successivt får allt sämre förmåga att njuta av privatlivet. Man spionerar på folket medan de utför normala dagliga funktioner. Dessa avslöjanden görs möjliga tack vare de personer som ni kallar visselblåsare ("whistle blowers"), och de skyddas på grund av sitt viktiga arbete. De har avslöjat exakt det som förekommit och det är viktigt att ni känner till det. Det visar att hemliga aktiviteter har gått långt längre än vad som är nödvändigt, och de har kränkt era rättigheter. Ju fler saker som avslöjas desto starkare kommer ni att kräva stopp på spioneriet, och så småningom kommer det att bli så. I framtiden, när vibrationerna har lyfts, kommer det inte att finnas något behov av sådana kontrollmetoder.
            Genom att visualisera framtiden sätter ni den till stånd, så ju fler människor som känner till sanningen desto snabbare manifesteras den. Energin i era tankar formar ständigt er framtid, och allteftersom tiden går kommer det att bli viktigt att ni håller en positiv nivå när det gäller sådana saker. Tankar är verkliga och har alltid skapat er framtid, och allteftersom vibrationerna höjs kommer de att bli mycket mer kraftigt verkande. Till exempel kommer ni att bli healers som använder sin tankekraft och till och med uträttar större saker än så, och det är därför ni ibland använder uttrycket "att tron ​​kan förflytta berg". Faktum är att i framtiden kommer er tankekraft att göra att ni kan utföra omedelbart helande (instant healing), och med er visualiseringskraft även exakt kopiera objekt. Ni skapar redan för er framtid, så var försiktiga med vad ni önskar eftersom det kan gå i uppfyllelse.
          Allteftersom ni börjar förstå mer om er sanna potential kommer era tankar att bli mer specifika och målmedvetna. Ju mer ni kan se varje livsform med utgångspunkt från Universell Kärlek, desto mer kommer ni att bidra till harmoni och kärlek omkring er. Livet blir en glädje och så givande att ni njuter av ständig lycka. Det behöver knappt påpekas, men helt klart hjälper närvaron av andra själar som också har höga vibrationer. Den cykel som ni just har avslutat är en blek återspegling av er sanna verklighet, men från och med nu förändras saker och ting till det bättre alltmedan vibrationerna fortsätter att höjas.
            Under eoner av tid har ni haft successiva inkarnationer där ni hållits nere och förletts att tro att ni var underordnade makthavarna. Men i och med ert senaste uppvaknande har ni insett att ni har en mycket större potential och att den har hållits tillbaka. Förutsatt att ni får möjligheten kommer ni nu att utvecklas i en snabbare takt och uppnå vilka mål ni än strävar efter, utan någon gräns för era ambitioner. Naturligtvis har den Mänskliga Rasen, alltsedan tillkomsten av utbildning för alla människor, kunnat uppnå större och snabbare framsteg. Med tiden kommer ni att kunna "programmeras" för vilka uppgifter ni än valt att utföra, och på så sätt spara en enorm mängd tid.
           Det är bra att ni lär er hur framtiden för mänskligheten troligen kommer att utvecklas, och på det sättet vara förberedda inför vilken väg ni än väljer. Möjligheterna är oändliga och det är lika bra att påminna er om, att ni kommer att ha mer än gott om tid för att uppleva vad ni än har planerat. Jorden har varit en skola för dem som har strävat efter större saker än den hade att erbjuda, och det är era erfarenheter som kommer att ha förberett er inför er tilltänkta framtid.
            Följ din egen intuition när det gäller bästa sättet att göra egna framsteg, eftersom varje själ är unik och har sin egen väg att följa. En del vägar kan vara mycket lika och tidvis kan du förena dig med andra själar som liknar dig. Vid alla tillfällen får du massor med hjälp och behöver inte bekymra dig om hur du ska kunna uppnå dina ambitioner. Jordens själar är bara en kort bit på evolutionens väg och kommer att få hjälp att göra de framsteg som krävs för att fortsätta den.
            När du vet exakt vad du vill ha ut av livet på Jorden, kommer dina planer att fokuseras på framgång och det finns ingen anledning till varför du inte skulle lyckas. Alla själar får samma möjlighet att fortsätta sin utveckling, och ingen kommer att misslyckas eftersom ni får hjälp hela vägen.
           Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 10 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey -- 10 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 februari 2017
Webbsida: Tree of the Golden Light

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka är på tillbakagång. Folket kan själva ta del av äran för det som har hänt, eftersom man starkt har reagerat på president Trumps uttryckta avsikter. Över hela världen har det förekommit demonstrationer mot hans uttalade politik, och det är mycket intressant att många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till handling. Detta är önskvärt eftersom Ljuset måste befinna sig under konstant tillväxt för att försäkra sig om att man är utom räckhåll för dem som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn emellertid ingen rädsla eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett alla försök att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet och tappa inte fattningen. Allt går som planerat och kommer att leda er till Ascension (Uppstigningen).

Ni hålls emellertid fortfarande till stor del i mörker om det som händer utanför er åsyn. Var emellertid säkra på att sanningen snart kommer att dyka upp, och kan inte hållas ifrån er så mycket längre. Det bör sägas att mycket litet verkligen är som ni tror just nu, och allteftersom detaljerna kommer ut kommer det att bli både chock och glädje på samma gång. Till en början kommer ni finna det svårt att acceptera att ni kunde låta er luras under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar och i och med det kommer förmågan att se det som har dolts för er under eoner av tid. Från vår förståelsenivå ser vi er som en underbar grupp med själar som har vandrat den glödheta vägen, och bevisat att ni kan övervinna vilka utmaningar ni än ställs inför. Det gör inte någon skillnad vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har varit tvungna att möta de mörka, övervinna sina utmaningar och höja sig in i Ljuset. Det har varit mycket svårt och har testat er till era gränser. Men ni har segrat och vandrar vägen till frihet.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men såsom personer som har vaknat kommer inte dessa att erbjuda några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro och ordentligt på väg till de högre dimensionerna. Ni har utan tvivel förtjänat er frihet och övervunnit behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna för ytterligare erfarenhet. Därigenom kan ni, om så önskas, nu bli mentor för andra som fortfarande arbetar sig igenom den Tredje Dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni vördas och älskas av dem som förstår det som ni har gått igenom för att uppnå er nuvarande nivå. När du förflyttar dig in i de högre dimensionerna kommer du att kunna "se" din egen utvecklingshistoria, vilket också kommer att påverka dig vad gäller din nästa utmaning, vilka alla kommer att möjliggöra en kontinuerlig ökning av din medvetandenivå. Men den här gången kommer det mestadels att vara fridfullt med lite som står i vägen för framgång.

Var säkra på att när tiden är den rätta kommer stora förändringar som redan har förberetts att tillkännages och bör resultera i en smidig maktövergång. De mörka har alltid hållit sig i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset och för sin plan om fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat initiativkraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de står inför att avslöjas såsom hjärnorna bakom planen för Mänsklighetens decimering. Domslut kommer när som helst och ingen själ kan undgå att behöva svara för sina handlingar mot andra. Emellertid har Gud, så att säga, sista ordet och oavsett hur mycket en själ har fördunklat sitt Ljus har Gud fortfarande ingenting utom absolut kärlek för var och en av dem. Det måste vara skönt att veta, att hur mycket man än har gjort avsteg från Ljusets Väg, kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och hjälp att få.

Efter att ha tillbringat många liv i fysisk kropp är det inte konstigt att ni tar lätt på varje inkarnation. I själva verket är det så naturligt för er att leva i den 3: e dimensionen att ni glömmer att ni fortfarande är en själ av Ljus som söker en återvändo hem. Vid varje tillfälle som du inkarnerar är det tänkt att din livsplan gradvis ska lyfta dig upp till högre vibrationer. Det slutliga målet är Ascension, vilket är anledningen till att ditt nuvarande liv är så viktigt. Eftersom det är slutet på en cykel kommer det att ge dig ett gyllene tillfälle att göra uppstigningen. Emellertid måste du göra din del genom att använda din tankekraft till att skapa de förhållanden som säkerställer din framgång. Som med alla frågor som rör din upphöjning, måste du fokusera på ditt mål. Vet att dina Guider alltid finns till hands för att hjälpa och skydda dig.

Allteftersom de blir medvetna om planen för mänskligheten börjar många själar ifrågasätta saker och ting. Detta är en sund inställning att ta till om du är osäker på någon aspekt hos budskapen. Men det är inte alltid möjligt att ge detaljrik information om kommande händelser, bara i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess är det bästa sättet att förhindra de mörka från att blanda sig i era framsteg, eller blanda sig i vårt arbete med att bereda er väg till fullbordan. Den sista tiden har redan avslöjat en ny väg som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så oavsett kaotiska tider som kanske fortfarande kan komma, var medvetna om att de helt är ett hjälpmedel för ett slut som ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är på tiden att ni lär er sanningen om livet i ert Solsystem. Det vimlar av liv i många olika former även om ni kanske uppfattar det som den typiska mänskliga formen i många varianter. En form som ni förmodligen redan känner till är ”the blue Avians”, en avancerad ras som också är känd som ”the Bird Beings”, Fågelvarelserna, men ändå är omedelbart igenkännbara i en form som liknar er. De kan vara mer högresta och har små fågelliknande näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension och finns här för att försäkra sig om att den Mänskliga Rasen kan slutföra den här cykeln på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns andra som också är inblandade, så ni förstår att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte över det sätt som saker och ting gör framsteg på, eftersom vid rätt tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för förändringarnas effekt på familjelivet. Det kan konstateras att varje själ har sin livsplan. Skulle förändringarna ta familjen i en annorlunda riktning ska du ha känt till det när din livsplan beslutades innan du inkarnerade. Så tillåt varje själ följa just sin väg och var medveten om att ni alla har haft förmånen att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv du måste ha haft, och hur många relationer du har upplevt kommer du att förstå att många, många själar har varit en del i dina liv. Men det är dock sant att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare erfarenheter tillsammans. Men vad som än planerats var säker på att det gynnar alla själar som är involverade med varandra. Naturligtvis kommer allt att bli tydligt och förklarat för dig när du kommer tillbaka till de högre sfärerna.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 3 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag 3 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
3 februari 2017

Man behöver knappast nämna att saker och ting på Jorden snabbas upp och redan nu ger de kommande förändringarna blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom de omedelbara händelserna är det mycket svårt att förstå det nödvändiga i mycket av det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er inför Uppstigningen (Ascension), och uppmuntra er att upprätthålla en fridfull inställning oavsett vad som händer runt omkring er. Reningen kommer ibland att förorsaka kaos, men den är nödvändig för att leda mänskligheten till en högre nivå, vilket är önskvärt för att verkliga framsteg skall göras. Människor håller på att vakna upp till det som har hänt och medvetna om Illuminaternas plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

För närvarande pågår en maktförskjutning bort från auktoriteter, och det är upp till er att ta tillfället i akt och göra er röst hörd. De vet att ni kan få vem som helst på fall om ni så önskar, så därför kommer de att ta notis om era krav. Med tiden kommer beslut inte att fattas utan allmänhetens medgivande. Men glöm inte det slutgiltiga målet, att höja er till en högre medvetandenivå, så att ni är helt förberedda inför er höjning. Energierna ökar redan i allt snabbare takt och det finns ingen anledning till varför ni inte ska kunna lyfta ert medvetande i samma takt. Var fokuserade och låt er inte distraheras av det som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Det kommer inte att ta lång tid att förverkliga fördelarna med förändringarna, så se framåt mot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar allt större roll i er framtid, och utan att gå emot ert fria val dirigerar de er längs den väg som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot ert mål, eftersom ni som ett kollektivt medvetande redan har valt den kurs som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg kommer också att hedras. Slutet på den här solcykeln kommer att bli en tid för fest eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer under sin förberedelse inför Ascension. Möjligheten kommer att återkomma, men utesluter inte någon själ från att höja sig vid varje given tidpunkt, om den är redo.

Många själar kommer att bli helt förvirrade eller till och med oroliga över de händelser som äger rum. Medan den gamla tidsålderns fundament faller sönder och kaos verkar råda överallt är det svårt att se vad som höjer sig vid den nya horisonten. Det kommer oavsett vilka åtgärder som görs för att fördröja eller förhindra det från att hända. Det gamla har tjänat sitt syfte och snart kommer ni att hämta in den tid som förlorats, efter det att ni har hållits tillbaka och förnekats de nya teknologier som skulle ha sett er redan ca 50 år före där ni är nu. Emellertid kan inte de nödvändiga förändringarna hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle för att bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Den tid då ni lärt er om Illuminaternas planer på att kontrollera Mänskligheten har kommit och ni kan med rätta anta att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Människor kommer att bli chockade över att få veta vad som var planerat för er framtid, allteftersom Fängelset Planeten Jorden nu nått till den punkt där ni kan övervakas individuellt från rymden. Ja, vem som helst skulle kunna plockas ut och till och med deras samtal skulle kunna följas. Framsteg inom teknologin har gått så snabbt att det skulle vara riktigt att säga att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en miljö fri från sjukdom och helt oberoende av många uppfinningar som ni fortfarande använder. Därför kommer, så snart ni kan avancera in i den Nya Tidsåldern alla dess fördelar successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar under ert arbete och har lite tid för personliga sysselsättningar, men som ni börjar förstå kommer ni så småningom att bli fria och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, eftersom ni på grund av de tuffa utmaningarna har upplevt att ni är redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Allteftersom själar samlar in olika upplevelser specialiserar de sig ibland inom vissa områden, och blir Mästare på egna meriter. Men ingen erfarenhet är någonsin bortslösad och det finns alltid andra civilisationer som följer i era fotspår som behöver hjälp. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna och står nu segrande även om striderna ännu inte är avslutade. Allteftersom ni förflyttar er in i de högre dimensionerna kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt föll ner i de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som fångats i dem, och ni visste att er hjälp skulle klara dem igenom.

En del själar kan inte tro på att de erbjöd sig att falla ner i mörkret för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och skulle inte ha valts ut om ni inte ansågs lämpliga inför kommande uppgifter. Det ligger mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att finna Ljuset, och därmed påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på din egen situation och den hjälp du får från dina Guider, utan den skulle du behöva mycket längre tid för att utvecklas. Alla står inför utmaningarna tillsammans och om du tror det eller ej, finns det alltid hjälp i närheten men det kan finnas orsaker till varför du måste gå igenom dina egna erfarenheter. Din livsplan har redan diskuterats med dig innan du inkarnerade och dina Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att du följer den.

Livet på Jorden kan vara underbart och spännande, eller olyckligt och smärtsamt men ändå är allt erfarenhet som kommer att tjäna dig väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis din erfarenhet som räknas när du hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och du kommer att bli tackad och lovordad för sådan generös användning av din tid. Att tjäna andra i dualitet är det sätt på vilket du utvecklas mycket snabbt, särskilt under era nuvarande omständigheter när det finns ett stort mått av osäkerhet och små tecken på någon framtida förändring som kommer att lyfta upp er.

De flesta av er är erfarna resenärer som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är i själva verket Mästare på egna meriter vilka används för att möta de olika utmaningar som själar under utveckling möter. En annan gång kan du välja annorlunda erfarenheter eftersom det är du som gör det ultimata och slutgiltiga valet. Det är klart at livet är lugnare och mer avkopplande i de högre dimensioner som du återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander
lördag 21 januari 2017

SVENSKA -- Mike Quinsey, 20 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
20 januari 2017Ni bör alla nu har en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att bli. Tidpunkterna för händelserna ligger inte fast utan är ganska flexibla, och grundar sig på det bästa tillfället att åstadkomma respektive förändring. De kommer utan tvivel, så bli inte oroliga om tidpunkten inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat er sista tid har kraft och befogenhet att göra det som är nödvändigt för att säkerställa genomförandet i enlighet med slutet på den här tidscykeln. Ni upplever redan ytterligare en period då tidsuppfattningen ökar i tempo och så kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka din egen resa, eftersom många grupper genomlever egna behov för att rensa sina lägre energier vilket måste göras om de ska ha någon chans att lyfta upp sina vibrationer. De som inte kan höja sig i takt med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg som är i överensstämmelse med deras behov.
En del av er väntar på valutaförändringar som kan ge er stor vinst. De flesta människor är omedvetna om sådana möjligheter, men var säkra på att snart kommer många valutor att stiga i värde. Så småningom är det tänkt att avskaffa fattigdom och nöd, och faktiskt ligger detta inte så långt borta. Under tiden kommer många att kämpa sig igenom förändringarna men kommer förhoppningsvis att lyftas upp av vetskapen att allt fortskrider på ett bra sätt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta bortom era vildaste drömmar. Så håll ögonen på löftena om er framtid och var medvetna om att den i själva verket är helt säker och skyddad för att säkra er framgång.

De mörka Tjänarna kan inte längre hålla sina aktiviteter hemliga och sakta men säkert avslöjas deras handlingar vilket hindrar dem från att trappas upp. De trodde att de var oövervinnerliga, men utgick ifrån att Mänskligheten var utan det stöd som har kommit från utanför ert Solsystem. Ni för långt ifrån en hopplös kamp och när Ljusets Styrkor visar sina kort är segern säkrad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Ljusvarelser som övervakar era aktiviteter, och så långt som karma tillåter hjälper de er att uppnå den seger som ni blivit utlovade. En stor del av verksamheten och striderna mellan de Mörka och Ljusets krafter sker utom ert synhåll, och sker både inom och utanför Jorden.

Lyckligtvis överträffar de som arbetar för Ljuset kraftigt i antal de mörka Tjänarna som motsätter sig dem. Som ni säkert vet, bidrar Ljusarbetarna tyst till spridningen av Kärlek och Ljus och använder på intet sätt försåtliga eller negativa metoder. Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum och ondskans vibrationer kan inte förstöra den eller existera i dess närvaro. Så, kära vänner av Ljus, vackla aldrig i ert arbete med att sprida Ljuset, och ni kommer att uppnå betydligt mycket mera än ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kommer samman i en hög kärleksvibration, skulle alla omedelbart lyftas upp utom räckhåll för de Mörka Tjänarna.
Såsom själar av Ljuset kan ni sprida det vitt och brett helt enkelt genom att gå bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga dina vibrationer är kommer du att ha viss effekt på dem som du i vissa fall kan känna. Åtminstone ger du säkert ut en "må bra”- energi och det är därför människor tycker om att vistas omkring dig. Din auraenergi kan ha många färger, som när den ses av en clairvoyant person beskrivs som mycket ren och ljus. Det är på det sättet en person som ger ut kärleksenergi skulle beskrivas. Din aura är din obestridliga ”ljussignatur" som visar hur väl och hur långt du har utvecklat dig andligt.

Det finns få, om någon, som läser en sådan kanalisering som är omedveten om att du har en eterisk kropp, och att det är din Ljuskropp som ibland kallas din Ljussignatur. Ju renare energi desto mer andlig är du och det innebär inte nödvändigtvis i religiös mening. Det är den gradvisa utvecklingen när en utvecklad själ ser alla andra som en del av helheten och därför Allt som Ett. Det är insikten om att alla är en aspekt av Universell Kärlek, "du är jag och jag är du". Det är ett mål som ska uppnås och att bli Ett med Gud. Det finns säkert en hel del att tänka igenom men med en sådan förståelse kan man hitta fullständig frid. Den är värd stort övervägande och kan lyfta upp er i de högre vibrationerna.

Livet är ett ständigt sökande efter Sanningen och de flesta själar söker svaren utanför sig själv, men hela tiden ligger den inom dig. Det kan ta tid att komma fram till den slutsatsen, och acceptansen kommer eftersom alla vägar leder till denna Enda Sanning. Det tar tid att hitta de svar som tillfredsställer din längtan efter en sådan förståelse, och alla själar kommer i något skede att följa en sådan väg till full förståelse. Längs vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs, och inte ber om någonting i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha hjälpt en annan själ under dess resa att finna vägen hem.

När du är redo att våga dig ut vet du det bortom allt tvivel, och forsar fram mot nästa steg i ditt äventyr. Många, många själar har gått före dig och vägen ligger klar och leder till uppfyllelse. Den för med sig fullkomlig glädje och en kärlek som saknar motstycke. Den smärta och det elände som du har upplevt kommer att passera, vilket kommer att kännas konstigt eftersom du kom från de högre världarna och föll in i dualitetens värld för att hjälpa till att visa andra vägen framåt.

Under dina tysta stunder kommer du absolut att veta att du inte är din kropp, utan en vacker själ som tagit sig an en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av detta har du fått mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra slutföra sin resa. Att tjäna andra är nyckelordet till utveckling allteftersom du inser att Allt är Ett. I en värld så full av oro och fara är det svårt att se vägen ut och hitta en väg som leder till frid och lycka. Men så är det, när de gamla tillvägagångssätten inte fungerar och inte vill ge plats för det nya. Så många själar har nu funnit Ljuset och deras förenade energi hjälper andra att vakna upp inför sanningen.

Tiden fortsätter att gå snabbare, så se till att du är förberedd inför Ascension (Uppstigningen) som ligger mycket nära, och kommer att inträffa i denna livstid för de flesta av er. Du bör vid det här laget veta hur mycket du har utvecklats och om du är på väg att göra uppstigningen. Håll blicken stadigt riktad framåt och låt ingenting distrahera ditt fokus. Hjälp finns alltid till hands så kalla på dina Guider närhelst du behöver hjälp, och var säker på att den kommer att ges. Det kanske inte blir exakt så som du bett om, men det kommer att hjälpa till att lösa dina problem. Dela dina tankar med dina Guider eftersom de tycker om att vara en del i dina livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och över er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
   
Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 14 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 13 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag

13 januari 2017


Ni behöver bara se er omkring för att se att så mycket sker med er värld att den fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert finner de som har att göra med de olika aspekterna av krig att det är svårt att fortsätta aktiviteterna med någon säkerhet, eftersom deras stöd inte är lika starkt som det var. Även Ljusets krafter är mer aktiva och uppnår mycket mer framgång än man tidigare väntat sig. Deras självförtroende växer och många är nu medvetna om att de får stöd av Ljuset. Så därför ökar deras framgång, vilken kommer att bli ännu större så snart de kan införa moderna eller ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus ligger på den kommande revalveringen av era valutor, som nu har påbörjats. Dess påverkan kommer att bli enorm och resulterar i en världsmarknad (World Market Place) där alla länder har samma möjlighet att handla med varandra. När ni till slut kan hävda att alla existerar i en bekymmersfri värld, där fred har etablerats, sätter endast himlen gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka inte längre att finnas på Jorden och strålande fred och lycka regerar. Så fortsätt med ert goda arbete och tvivla aldrig på att resultatet blir något annat än det ni gillar.

Trots vad som kan tyckas ske fortlöper allting väl, och alla aktiviteter på er Jord övervakas ständigt av oss. Som vi tidigare har påpekat för er, tillämpas den fria viljan på alla själar men med den följer helt klart ansvaret för era handlingar. Det är därför ni alla vid livets slut får göra en tillbakablick för att se hur väl ni följde er livsplan, och var ni eventuellt missade den. Var medvetna om att varje episod kan spelas upp igen precis som den faktiskt hände, och mer i detalj visa era sanna avsikter och åtgärder. Vi upprepar att ingen dömer dig utom du själv. Resultatet blir att du kommer att ha bestämt dig för hur du ska tackla den erfarenheten igen, och då på ett sätt som ger dig möjlighet att lyckas utan att lämna dig med mer karma. Du får också all hjälp så att du kan övervinna alla problem som kan uppstå.

Var så säkra på att karma inte bara gäller negativa frågor, eftersom "goda gärningar" kan vägas mot negativa saker. Ingen är ute efter att lura dig eller skapa trubbel för dig, långt därifrån, eftersom dina guider alltid finns med dig och är redo att ge dig goda råd och hjälp. De kommer aldrig att straffa dig eller visa dig något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att de befinner sig bortom räddning, eftersom närhelst en själ bestämmer sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna att hjälpa dem att komma helt tillbaka. "Att ge Service till Andra" är nyckelorden medan ni förflyttar er upp genom de högre dimensionerna.

Under den tid du befinner dig på Jorden tenderar du att få de uppgifter, som kommer att lyfta upp dig när de slutförts framgångsrikt. Men när du inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer du att få mer att säga till om vad gäller i vilken riktning du går. Det bör dock påpekas, att du kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, och i så fall, kan du automatiskt återvända till din hemplanet när du har avslutat ditt kontrakt. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål kommer normalt att vara medvetna om det och vet att ni är här på ett undervisnings-uppdrag. En hel del människor finns för närvarande på Jorden av den anledningen och kan med auktoritet inta positioner där deras kunskaper och erfarenheter kan bli mycket användbara.

En del av ert språng in i den Nya Världen kommer att föra er i kontakt med alla typer av uppfinningar som för er in i den Nya Tidsåldern. En del finns redan och har hållits gömda från er av dem som föredrar att hålla er i mörkret. Men vissa uppfinningar finns klara och gäller distribution, men innan de säkert kan introduceras kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över och tiden närmar sig då bensin inte längre behövs för förbränningsmotorn. Ni står på randen till många stora förändringar som under tiden bara kan ges antydningar om.

Var förvissade om att så snart det är praktiskt genomförbart kommer många uppfinningar som förbättrar er livskvalitet att införas. Till exempel kommer förändringar inom transportmedlen att bli en underbar uppenbarelse. Avstånd blir då inte längre något problem eftersom hastigheten blir så snabb att den ligger bortom er föreställningsförmåga. Mängder av uppfinningar är redo att introduceras, uppfinningar som stoppats av de mörka och i själva verket har använts av dem till er nackdel. En del har dock släppts igenom, men bara om de även har varit till nytta för dem.

Ni håller precis på att lyfta er upp ur de mörka tidsåldrarna och det kommer inte att dröja länge innan ni glömmer de svårigheter det inneburit att leva i den här nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att dyka upp, vilka erbjuder lösningar på era problem och i sin tur ger dig mer fritid till "dig själv". Dagar då ni praktiskt taget arbetar hela ert liv för att överleva, är räknade, och med tiden kommer också era penningsystem inte att behövas. Allt är på väg mot en total förändring i sättet ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas ta den möjligheten ifrån er.

De yngre generationerna bland er var redan "New Age" när de kom till Jorden, så ni förstår att om de bara får möjligheten så kommer de snabbt att ta er in i "det förlovade landet". De Högre Väsen som övervakar Jordens utveckling är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid genom Ascension. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt det som kommer och som ni med all rätt gör anspråk på. Livet kommer att anta ett helt annat utseende och på kort tid förändras och ha få likheter med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till att skapa framtidens mönster, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att med tiden kommer talet att bli onödigt, eftersom det blir snabbare och mer effektivt att använda tankekraft. Den tiden ligger för närvarande långt borta, men det ger er en uppfattning om hur saker och ting kommer att utvecklas. Så du har allting att se fram emot, även om du befinner dig i den senare delen av ditt liv. Resan det här året kommer att bli full med agerande som hela tiden leder er vidare till slut på krig och till varaktig fred i världen.

Njut av framtidslöftena och var medvetna om att allt kommer att manifesteras inför er och att villkoren kommer att förändras efter ert tycke   och nöje. Var och en av er har bidragit till utformningen av de gåvor som väntar er, och många vänner från många livstider kommer också att välkomna er med öppna armar och med välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer! Firandet börjar allteftersom ni återkommer hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 7 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey: 6 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
6 januari 2017


Ni befinner er i början på ett år som säkert blir spännande, även om ni i det här skedet inte kan se hur det kommer att utvecklas. Det kommer säkert att bli givande eftersom det kommer att medföra många godtagbara förändringar vilka länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås som man länge har arbetat för, och som utlovar att ta er in i den Nya Tidsåldern ridande på den våg som sveper bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt eftersom de mörka Tjänarna bekämpar förändringen då de ser sin dominans glida iväg. Tyst och utan något krångel har scenen gjorts klar inför de förändringar som snabbt kommer att hjälpa till att etablera ett nytt sätt att regera inför den Nya Tidsåldern.
Inse att den utmaning det innebär att befria er från det mörkas onda plan att permanent hålla er fångna, har klarats av och har äntligen gett er möjlighet att bli helt fria från dess kontroll. De av er som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att det här Nya Året kommer att se det yttre beviset på att allt är väl, och att verkliga framsteg inte längre kan förhindras. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av en kraftfull grupp Ljusvarelser från ert yttre Solsystem. Det finns även andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro försäkrar att inga andra varelser kan störa vägen till Ljuset.
Allt går framåt mycket bra. Där ni kan ha era tvivel, kom ihåg att medan ni är kvar i de lägre vibrationerna kommer det att finnas en blandning som låter de mörka tjänarna fortfarande spela sitt spel. Ni ser det som en mycket allvarlig situation, men den finns bara så länge karma fortfarande återstår att balansera. Under århundradenas lopp har så mycket karma hopat sig som nu måste rensas ut, och låta vibrationerna lyfta upp er, upp in i de högre världarna. De själar som inte klarar av att höja sig kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå som kommer att se till att de får framtida möjligheter att göra uppstigningen.
Sann Fred i världen kan inte uppnås förrän Kabalen har tystats och deras hantlangare flyttats bort eller dragit sig tillbaka. Processen att rensa Jorden från de mörka tjänarna har pågått under en ganska lång tid, och ger nu äntligen anmärkningsvärda resultat. Det är oordning i deras led eftersom deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och till länder där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig kommer de att hittas eftersom det inte finns något gömställe där de är säkra. En del hoppades kunna flytta bort från Jorden, men den rymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för de handlingar de utfört mot de personer som tillhör Ljuset.
Det finns mycket som äger rum utanför er vetskap, dolt så att nyheterna inte kommer ut. De mörka tjänarnas tentakler sträcker sig vitt och brett och det finns så mycket mutor, utpressning och bedrägeri att det är svårt för er att veta vad som representerar sanningen. Det är därför ni ett antal gånger blivit informerade om att använda er intuitiva förmåga för att urskilja sanningen från osanningar. Använd en pålitlig källa såsom David Wilcock. Genom honom kommer ni snart att lära er vem eller vad ni kan lita på. När tiden är den rätta kommer ni att få börja lära er om de sanna händelserna under de senaste 50 åren eller mer, händelser som har förmörkats med osanningar och lögner.
Sanningen har fifflats med eller förvanskats så till den milda grad att när den avslöjas kommer den att lämna er helt häpna och förvånade. Förvanskningen går till och med så långt tillbaka som till er nutidshistoria och även till Atlantis tid. Er historia kommer att behöva skrivas om så att ni förstår er utvecklings sanna historia. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma upp till ytan och hitintills dolda dokument har kommit fram i ljuset som stöder den. Ni behöver hålla ert sinne öppet, annars kan ni fastna och kan inte gå vidare. Eftersom de flesta av er står på olika nivåer i er utveckling kan vissa avslöjanden bli för mycket att acceptera. Lägg då den informationen åt sidan så kan du alltid komma tillbaka till den om det behövs.
En del av er undrar säkert varför den som är en så liten och ganska obetydlig civilisation ska locka så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har lärt er varför förrän nu, var medvetna om att det beror på att ni har åtagit er att göra uppstigningen i era fysiska kroppar. Vad man kan minnas har det aldrig hänt tidigare, så många andra civilisationer i ert universum är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt befinner er i fara eftersom varje själ åtföljs av Högre Väsen. Upplevelsen blir helt säkert spännande och utan tvivel ihågkommen under en mycket lång tid framöver, särskilt eftersom ni i och med Uppstigningen befinner er i en perfekt kropp fri från alla brister och åldrande.
Även om ni fick ta emot mer om sanningen skulle det troligen bara virra till det för er. Saker och ting går nu snabbare igen och allteftersom fler förändringar kommer ut kommer ni att finna det svårt att hålla jämna steg med dem, eftersom ni har mycket att lära under en mycket kort tid. Höjdpunkten kommer sannolikt att bli era Rymdvänners ankomst på jorden, och att möta era bröder och systrar från Inre Jorden kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan det inte ske förrän det är fullständig fred på Jorden vilket redan nu gradvis håller på att uppnås, vilket ni kan följa om ni regelbundet läser era Internet-nyheter.
Sanningen kommer ut sakta men säkert och återigen kommer era intuitiva förmågor att kunna sortera ut den mot rena lögner eller fiktion. Sedan 2012 har mängden information som släpps ökat och de rätta själarna för att hantera den finns redan bland er. Det har alltid funnits en storslagen plan med hjälp av vilken ni vid lämplig tidpunkt skulle lyftas upp. Den tiden är här nu och det har aldrig funnits en så stor möjlighet presenterad för er som nu. Vägen ligger tydligt angiven och så länge ni håller er inom Ljuset finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Allteftersom tiden går, kommer fler kära att dra sig närmare er, och ni kan vara säkra på att all hjälp kommer att ges för att säkerställa er framgångsrika Uppstigning.
Kära vänner, er tid har kommit för att tänka i termer av att det finns inget annat än framgång vad gäller er framtid. På vår nivå ser vi er glädjas och så lyckliga över att ni äntligen har hittat er sanna väg till de högre dimensionerna. Er långa färd genom många, många utmanande erfarenheter är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänade belöningar kommer till er med frihet från inblandningen från de mörka tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, och ha slutfört era resor i de lägre dimensionerna.
Ert Nya År har börjat, och jag önskar er alla allt det ni önskar er. Ni har kraftfulla Varelser med er som lyfter upp er när ni är nere och för in helande skratt i ert liv. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012