Followers

Google+ Followers

fredag 27 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 27 februari 2015
SaLuSa 27 februari 2015


Ni lever i dramatiska tider när förändringar kommer att ske mycket snabbt. De kommer att introducera er till den Nya Tidsåldern som så småningom kommer att förändra i stort sett alla aspekter av era liv. De kanske tar tid på sig att yttra sig, men de är redan i full gång med att ta form eftersom den gamla uppsättningen håller på att falla isär. De var speciellt avsedda att hålla er i mörker och hindra er från att förverkliga er sanna potential.

De Mörka tjänarna dolde med avsikt sanningen om ert sanna arv, men den tiden närmar sig nu sitt slut och de själar som är upplysta leder vägen framåt. Det betyder att de som inte kan befria sig från sitt gamla trossystem kommer att bli mer isolerade. Det finns ingen skam eller vedergällning för dem, men det innebär att deras nästa erfarenhet kommer att vara en fortsättning på vad de redan valt. Var säker på att många hjälpare är med sådana själar och uppmuntrar dem att ha viljan att lyfta sig upp. Eftersom tiden är en illusion spelar det ingen roll hur lång tid det tar för dem att vakna upp.

fredag 20 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 20 februari 2015

SaLuSa 20 februari 2015


Sedan någon tid tillbaka nu har energin från de högre rikena haft mer inflytande och en större roll i era liv. Det kommer att gradvis öka när de nya och gamla energierna blir mer tydligt definierade. De omvandlar mer av de lägre energierna och tar således bort deras förmåga att hålla tillbaka Ljusets framfart. Faktiskt kan man säga att ni har vänt runt hörnet och ingenting annat än framgång ligger framför er.

Under tiden kan det tyckas för er att ingen skillnad finns i många avseenden, men positiva förändringar sker över hela världen. De gamla separatistiska sätten att leva är inte längre acceptabla och folk vaknar upp till det faktum att som en mänsklig ras bör ni arbeta tillsammans för det goda för alla. Alltför länge har de med egna intressen låtit er konkurrera med varandra och har kunnat föreviga känslan av individualism snarare än ömsesidigt samarbete.

fredag 13 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 13 februari 2015


SaLuSa 13 februari 2015


Illusionen att du lever medan du är på Jorden är något du själv skapat, för du tilläts friheten att välja när du upplevde separation från helheten. Självklart har de i den andliga världen följt dig genom dina många liv och har försökt att vägleda dig mot Ljuset. I det här stadiet avslutas nu den cykel du är i för närvarande och du har fått din sista möjlighet att nå det stadium i evolutionen när du inte längre har ett behov av att leva i de lägre vibrationerna.

Så länge som du befunnit dig i den här cykeln, och för de flesta av er är det från början av ungefär 26 500 år sedan, har möjligheterna existerat för tillväxt genom upplevelser och erfarenheter. Emellertid har vissa själar tappat så mycket Ljus och blivit så fästa vid de lägre vibrationerna, att de har lite eller ingen uppfattning alls om hur de skall lyfta upp sig själva, eller ens om sin sanna natur. Tillsammans med andliga guider försöker vi att upplysa dem men många är i förnekelse. Så i slutet av cykeln kan du vara säker på att varenda chans tas och hjälp ges för att väcka själarna till deras sanna jag.

lördag 7 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 6 februari 2015SaLuSa 6 februari 2015


Turbulensen fortsätter på er Jord och på samma gång fortsätter Ljuset att öka i styrka och lägger styrka till dem som sprider Ljuset. Vi kan ännu inte förutsäga när det kommer at bli den dominerande kraften men den tiden närmar sig snabbt. Med ständigt ökande nivåer av Ljus kan det inte bli något annat resultat och det märks att fler människor än någonsin är redo att aktivt visa sitt stöd för Ljusarbetare. Allteftersom tiden går blir det fler och fler människor som kommer samman och vill arbeta med att hjälpa till att påskynda den verkliga starten på Uppstigningen.

Vi uppmuntrar er att stanna kvar inom ert ljus och inte bli direkt involverade i vendettor mot de Mörka tjänarna. De kommer att möta ett slut som dikteras av deras egna handlingar mot mänskligheten över årtusenden av tid. De har själva satt i rörelse den väg som leder till deras bortgång och ett slut på deras handlingar mot de som är av Ljuset.

lördag 31 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 30 januari 2015SaLuSa 30 januari 2015


Ingenting kommer att förändra förutsägelserna för slutförandet av den här cykeln, förutom den högsta auktoriteten. När det är gjort kommer många Ljusarbetare att få till uppgift att se till att allt fortskrider som det ska för att uppfylla dem. Ni kan därför fortsätta med era liv i vetskap om att det kommer att bli en stor final när de Mörka Tjänarnas inflytande tar slut. De kommer att upptäcka att de är oförmögna att utöva något inflytande på det som sker, eftersom deras makt kommer att tas ifrån dem.

De kommer också att avlägsnas från Jorden för att säkerställa att Ljusarbetarna kan fortsätta med sina uppdrag. Hittills har de Mörka Tjänarna konsekvent hindrat er utveckling, och har kunnat blockera eller bromsa den. Den situationen håller snabbt på att förändras och kommer snart att vara under vår kontroll.

söndag 25 januari 2015

Svenska -- SaLuSa, 23 januari 2015
SaLuSa, 23 januari 2015När händelserna på Jorden blir mer oroande för er kommer Ljuset att göra snabbare framsteg mot målet med att få ett slut på de Mörkas inblandning. De har haft makten i många århundraden och påbörjade sina planer på att minska populationen på Jorden till en hanterbar storlek. Det har de delvis uppnått genom att praktiskt taget hålla mänskligheten i ett ständigt krigstillstånd. Även om de tror att de håller på att uppnå sina mål har det börjat gå upp för dem att de inte längre kan styra händelser på Jorden.

Vid det här laget skulle de ha dragit in de flesta länder i ett nytt globalt krig, men genom våra insatser har de inte kunnat göra det. Deras ambitioner att starta ett Tredje Världskrig har förhindrats och vi begränsar deras förmåga att fördröja de kommande förändringarna som kommer att signalera början på den Nya Tidsåldern. Från vår position ser vi att det utvecklas mycket bra med de efterlängtade framstegen, som verkligen kommer att indikera att den Nya Tidsåldern har anlänt.

lördag 17 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 16 januari 2015 SaLuSa 16 januari 2015


Det har tagit lång tid för att nå denna punkt i er evolution, men vi ser en ny energi som stiger och tar fäste på Jorden och den för in både fred och en villighet till samarbete. Efter åratal av krig och konfrontationer så väcker nu de nya energierna folk till en fredlig strävan att på olika sätt få till stånd en harmonisk samexistens mellan alla människor. Nu när man hotar med krig finns det fortfarande de som svarar an på det, men samtidigt är det många, många fler som kommer fram med fredliga lösningar.

Var säkra på att vi kommer att göra vad vi kan för att påverka och hjälpa dem som söker fred och ett totalt slut på krigen och så finna en fredlig lösning. Rösterna hos dem som är trötta på döden och slöseriet med Jordens resurser genom aggressivt beteende vinner makt och inflytande som kommer att leda vägen mot fredligt samarbete och statsmannaskick. Det kommer att ta tid att övertyga vissa människor att krig endast gynnar de få som har investerat mycket i det. Emellertid kommer tiden att framtvinga många sanningar och avslöja vilka människor som är förmånstagarna i detta.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012