Followers

Google+ Followers

fredag 21 november 2014

Svenska -- SaLuSa 21 november 2014SaLuSa 21 november 2014


Tiden marscherar på och ni kan nu anpassa er till den i allt snabbare takt och ändå utföra de uppgifter ni har åtagit er. I framtiden kommer ni att få se att det går ännu snabbare och ni anpassar er ändå efter förändringarna. Allt detta händer och är en del av processen som kommer att driva in er till den Nya Tidsåldern. Dock är er reaktion ofta förvirring när så mycket sker hela tiden. Förutsatt att ni håller fokus på vad ni vet är syftet med förändringarna så kommer ni att se ett mönster som sakta växer fram. Det kommer att visa på i vilken riktning ni skall gå och ta er längs med vägen till den Nya Tidsåldern. Ingenting kan nu stoppa framstegen som görs, och det kommer att ge framgång när det gäller att lyfta upp er ut ur de lägre vibrationerna.

Allteftersom årstidernas förändringar blir mer uttalade så kommer det att bli uppenbart för er att de ytterligheter ni upplever minskar. Istället blir det nu mer acceptabla betingelser när ni börjar flytta er lättare från en säsong till den nästa. Det kommer att leda till förändringar inom växt- och djurriket för de skall också anpassa sig. Dessa händelser har redan rapporterats och kommer att fortsätta tills slutligen skillnaderna i årstider blir mycket mindre uttalade. Världshaven påverkas också och när de värms upp kommer vissa arter där att flytta till olika områden som är lämpade för dem. Ibland upplever ni till exempel dramatiska förändringar i de mycket kallare regionerna.  Isbergen smälter mycket snabbare och det är känt att över en tidsperiod kommer havsnivån att höjas med åtföljande förändringar som en konsekvens av det. Ni har dock fått förvarningar om vad förändringarna kan innebära och har alla möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för det.

söndag 16 november 2014

Svenska -- SaLuSa 14 november 2014 SaLuSa 14 november 2014

Ingenting kommer att tillåtas stoppa Ljusets frammarsch tills dess att det omfattar alla aspekter i era liv. Vid den tidpunkten kommer de Mörka tjänarna att lämnas kvar efter att de själva bestämt sin framtid genom sina tidigare handlingar. Alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara, både genom sina handlingar och avsikter. Ingen kan undgå konsekvenserna av dem, men misstag kommer inte nödvändigtvis att hindra er från att stiga upp. Det är avsikten som gäller och ibland med de bästa intentioner gör man kanske ändå misstag. Om man har tagit ett beslut att följa Ljusets väg får man hjälp längs vägen, och såvida du inte blir distraherad och går vilse så når du ditt mål. Framsteg bestäms genom din vibrationsnivå som vid en viss tidpunkt kommer att resultera i din Uppstigning.

fredag 7 november 2014

Svenska -- SaLuSa 7 november 2014SaLuSa 7 november 2014


Det händer många saker inom myndigheternas område, de som kontrollerar era dagliga liv, och detta är förändringar som till stor del orsakas av de ständigt förändrade vibrationerna. Så småningom kommer de att lyfta ut er ur de lägre vibrationerna som inte längre lämpar sig för den Nya Tidsåldern som nu har inlettts.  De måste ändra eller försvinna från er existensnivå, den som nu genomlever en rensning av allt som ännu är av de gamla energierna.

Detta medför många ändringar, och även förvirring, hos dem som är omedvetna om vad framtiden innebär för er. Å ena sidan verkar det som om allting kollapsar, men å andra sidan avslöjar det rensningen som pågår.  Ni har gått in i en ny period i er evolution och de gamla sätten att leva kommer att ge vika för de nya. Inom kort blir det uppenbart att det finns en plan som börjar ta form som kommer att leda er in i den Nya Tidsåldern på ett sådant sätt att ingen kan missta sig på vad det är som sker.

fredag 31 oktober 2014

Svenska -- SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa 31 oktober 2014


Vi vill upprepa att ingenting kan förändra ditt öde, som är att lämna den tredje, lägre dimensionen bakom dig, för utan det så missar du vägen och kan inte lyftas upp och ut ur den dimensionen. Möjligheterna att höjas upp är obegränsade och om du är på den vägen bör du redan ha gjort sådana framsteg att du har etablerat dig på den vibrationsnivån som kommer att föra dig säkert igenom.

Du kommer att få all den uppmuntran du behöver, och när din medvetandenivå ökar får du en större förståelse för vad du behöver göra. Håll dig alltid i Ljuset som du omger dig själv med och vet att du är trygg i det och skyddad från varje försök att störa din plan för Uppstigningen. Tillåt att de lägre vibrationerna passerar igenom dig utan att du involveras i dem.

fredag 24 oktober 2014

SaLuSa 24 oktober 2014SaLuSa 24 oktober 2014

Kära ni, vi hör ropen från dem som känner att de har övergivits och har svårt med att ens försöka finna en mening med livet. Mitt i det tumult som pågår är de förvirrade och oförmögna att se en framtid för sig själva. Om de ändå kunde förstå det enorma som nu sker och de stora förändringar som är på väg. Den Nya Tidsåldern påbörjades tidigare i år när de gamla energierna började ersättas av de nya som flödade in, vilket innebär att de för närvarande har ett stort inflytande på ert tänkande.

Emellertid kommer de nya energierna att ersätta de gamla mer och mer och åstadkomma både framsteg och förändringar och kommer att på ett tydligt sätt indikera den väg som mänskligheten nu tar. Vi förstår att ni är förvirrade genom de händelser som sker, men om ni tar ett steg tillbaka och tar en ordentlig titt på dem så kommer ni att se hur saker och ting förändras till det bättre. Ja, konflikter sker fortfarande och fred på Jorden verkar vara långt borta, ändå har man redan insett det fruktlösa i att föra krig mot varandra. Varelser med en förståelse för hur man kan finna fredliga lösningar stiger fram och deras röster kommer att bli hörda och uppmärksammade.

Försök att se bortom den nuvarande oron på Jorden och vet att er framtid är säkrad. Många grupper från de högre dimensionerna stödjer er och använder sitt inflytande till att skapa fred. De kan inte tvinga på er sin hjälp men de är redo att göra det när ni svarar på rätt sätt. När ni först inträdde i den sista tidsåldern fick ni den fria viljans val att växa i enlighet med era egna val för framsteg.

fredag 17 oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014


SaLuSa 17 oktober 2014


Om ni någonsin har behövt bevis på väderförändringarna som nu sker så behöver ni bara se tillbaka på skillnaderna nu jämfört med hur det var för sådär 50 år sedan. Förändringarna är dramatiska och verkar inte följa något särskilt mönster, och ibland verkar det kaotiskt. Men förändringarna är inte slumpmässiga händelser utan de leder till ett mer acceptabelt mönster som ser till att de ytterligheter som ni vanligtvis upplever inte längre förekommer

Runt omkring er är kaoset som finns där ett annat tecken på vad som händer, även om mycket av det är karmiska såväl som gamla problem mellan folk, och även nationer, som nu sorteras ut. Ja, det är en oroande tid men det är nödvändigt, kan man säga, att rensa ut skräp som inte kommer att ha någon plats i den Nya Tidsåldern, och njut av alla förändringarna som kommer att lyfta mänskligheten till en högre nivå. Om det är er önskan att vara en del av förändringarna så kommer er avsikt att bära er vidare och dra till er guider som kommer att hjälpa er.

Vi har ofta sagt att ingenting sker av en slump, och det är värt att komma ihåg, då du annars känner det som att du är i händerna på slumpmässiga händelser. När det gäller ditt eget liv finns alltid en plan som gör att du kan utvecklas, så ingen möjlighet slösas bort. Du fortsätter i en takt som du och dina guider kommit överens om och som kommer att hjälpa dig att uppnå framgång, men din fria vilja finns alltid där och det avgörande beslutet är ditt.

fredag 10 oktober 2014

Swedish --SaLuSa10 oktober 2014


SaLuSa 10 oktober 2014

Vi följer lika noga som alltid era framgångar och är glada att notera att så många av er är fullt engagerade i att förbereda er för en fortsatt höjning i vibrationerna som bär er in i de högre nivåerna. Som vi tidigare har informerat er om så är det så att, på grund av att ni höjer era vibrationer i en takt som kommer att bära er framåt till Uppstigningspunkten och in i nästa nivå, det inte behöver ses som en separat händelse. Ni flyter med i de ökande vibrationerna och sakta men säkert skapar ni en kristallbaserad kropp med alla de fördelar som kommer med detta.

Ni kommer att stiga upp genom era egna ansträngningar och hängivenhet för att få harmoni och balans. Helt klart är det så att inte varje själ är kapabel att uppnå en sådan nivå, men alla kommer att så småningom hitta sin idealiska och perfekta nivå. Redan nu har många av er uppnått total kontroll av vad som sker när ni blir oroliga. Vi uppmuntrar er att vara helt fokuserade på ert mål vid den här mycket viktiga tidpunkten, och inte länka in er energi i någonting som har en lägre vibration.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

net

videos blog

March of Millions

2012