Google+ Followers

Followers

fredagen den 11:e april 2014

11:04:2014SaLuSa 11 april 2014

Vi kommer igen för att berätta för er att saker och ting snart kommer att ske, för Kärlek och Ljus fortsätter att starkt etablera sig på Jorden. Var och en av er kan ta lite kredit för dessa förändringar och vi välkomnar er beslutsamhet att uppnå fullständig framgång. Vi övervakar hela tiden händelserna på Jorden och kan försäkra er att allt går framåt på ett mycket bra sätt. Vi håller så att säga allting under kontroll och gör även här mycket goda framsteg. För dem som brukar läsa våra rapporter, som kommer från olika källor, framkommer en bild som skulle kunna indikera hur stora framsteg vi har gjort.

Det har varit många år nu som våra skepp har kommit nära Jorden, och vi kan försäkra er att vi ser efter er. Ibland måste vi tillåta karmiska situationer att ha sin gång för att de skall kunna fullbordas och på så sätt har mycket karma rensats bort. En del av er ser på förödelsen i Syrien och de enorma förlusterna av liv och undrar om det verkligen har varit nödvändigt. Vi skulle vilja svara ”ja”, för situationen har förlöst så mycket karma och låtit många själar gå vidare. Förstörelsen synes vara massiv, men tänk på att det är negativa energier som har rensats bort. När vi anländer till Jorden, vilket är en händelse som kommer att tillkännages inom kort, skall vi arbeta med er för att rena varje område som förstörts genom krig, och vi kan försäkra er att alla spår kommer att tas bort och allting skall återställas till sin ursprungliga skönhet.

fredagen den 4:e april 2014

04:04:2014SaLuSa 4 april 2014


Tillsammans med Michael vill jag säga att jag är glad att vi återigen kan sända ut våra budskap till er. Även i motgångar finns det lärdomar att ta till sig och de är sannerligen ett test på er förmåga att fortsätta vara fokuserade, oavsett vad ni konfronteras med. De problem som för Michael verkade ha hållit på en evighet har äntligen övervunnits och ni kan se fram emot en period av spännande utveckling. I verkligheten är fördröjningen inte av någon större betydelse. Som alltid så händer så mycket utanför er kännedom, och det är för att skydda de som deltar i förändringarna.

Ljuset expanderar hela tiden och uppvaknandet av så många själar är till oerhörd hjälp för att kunna förankra det på Jorden. Processen av upplysning går i snabb takt och de Mörka tjänarna kan inte längre fördröja att det kommer in. Resan för många av er har varit både lång och mödosam, men all den energi och möda som lagts ner kommer ni att finna är mycket väl värt det. Ni har fört er själva så här långt med ren ansträngning och beslutsamhet, och nu är ni långt in på sista varvet för att nå er Uppstigning.

fredagen den 14:e mars 2014

14:03:2014
SaLuSa 14 mars 2014


Kära vänner, ni har dragits hit och dit tills ni blivit ganska frustrerade eller förvirrade. Orsaken är att så mycket händer på en gång, och i den position ni befinner er tycker ni att det är svårt att veta vart detta leder. Var fokuserade i er egen position och på er egen väg och fortsätt att sprida ut Ljuset, för det behövs nu mer än någonsin. Så många människor är förvirrade och oroade för framtiden och det är inte förvånande när så mycket förändras runt om dem. Dessa tider ger också De Mörka och deras kollegor möjligheter att öka förvirringen eftersom de mycket snart måste erkänna att deras tid är ute. De kommer verkligen att få uppleva att de tappar sin makt och sitt inflytande! Allt är en del av förändringarna som sker över hela er planet, som kommer att fortsätta tills Den Nya Tidsåldern verkligen är här.

fredagen den 28:e februari 2014

28:02:2014SaLuSa 28 februari 2014

Kära ni, vi kommer med goda nyheter och för att informera er om att det hängivna arbete ni har lagt ner håller på att ge er den belöning ni så väl har förtjänat.  Våra gemensamma insatser har lett till ett påskyndande av det nödvändiga arbete som krävdes för att åstadkomma ett märkbart steg i framgången av förändringarna. Era insatser har lett till en översikt av de framsteg som gjorts och ett beslut togs att snabbt gå vidare.

Det betyder att specifika händelser kommer att ske, som ni kommer att bli medvetna om, som tydligt avslöjar inledningen av ännu ett skede som kommer att leda fram till ”The Event” – den stora händelse som sätter igång det vi väntat så ivrigt på. Inom en relativt kort period kommer ni att få obestridliga bevis på de framsteg som gjorts, men vänta er inte att de blir omtalade i massmedia. De Mörka kommer att kväva sanningen och kommer att göra allt de kan för att stoppa utvecklingen, och det betyder att ni måste söka för att hitta bevis på vad som sker.

fredagen den 21:e februari 2014

21:02:2014
SaLuSa 21 februari 2014


Ni befinner er på Jorden vid en mycket viktig tidpunkt, och som Ljusarbetare har många av er specifika roller att spela för att hjälpa till med att manifestera förändringarna. Var och en av er har ställt upp frivilligt för att tjäna Ljuset vid denna så viktiga tidpunkt och var säkra på att varje bidrag är avgörande för helheten. Förutsatt att du kan vara fokuserad på din uppgift så kommer du att göra din bit för att hjälpa till med att föra fram de förändringar som är nödvändiga för att kunna manifestera Ljuset.


fredagen den 14:e februari 2014

14:02:2014
SaLuSa 14 februari, 2014

Vi förstår er oro över de uppenbart långsamma framsteg som görs när det gäller att kringskära Kabalens aktiviteter. Vi har faktiskt hindrat dem från att orsaka stora olyckor, inklusive ytterligare ett krig, och vi skall fortsätta med att begränsa deras möjligheter att orsaka allvarliga problem. Var så säkra på att vi har allt under kontroll men ändå måste vi utöva icke-inblandning när det är nödvändigt. Vi syftar naturligtvis till karmiska situationer där det finns vissa lektioner kvar att lära sig av.  Dock, den period ni nyligen gick in i är den som kommer att medföra stora förändringar som i slutändan leder fram till fred. Vi ber er därför att tänka positivt och förställa er den kärlek och den frid som just nu faller ned över Jorden.

fredagen den 7:e februari 2014

07:02:2014SaLuSa 7 februari, 2014

Framsteg görs fortfarande för att frigöra er från de många förhållandena och begränsningarna som har placerats på er av kabalen. För närvarande passar det våra ändamål att låta vissa restriktioner förbli på plats, vilket låter oss att arbeta mot att helt och hållet frigöra er från deras kontroll. Med vår förmåga att se vad som äger rum så kan vi vara steget före kabalen och begränsa graden till vilken de kan påtvinga sig själva på er. På senare tiden har till exempel många försök gjorts för att starta ett nytt världskrig. Vi har blockerat sådana försök varje gång och kommer att fortsätta att göra så. I själva verket agerande vi nyligen för att stoppa början på ämnade fientligheter som skulle ha lett till ett nytt världskrig. Var säkra på att det inte någonsin kommer att tillåtas, och ett sådant engagemang av oss är en garanti på en slutlig världsfred.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012