net

Google+ Followers

Followers

fredag 26 september 2014

Swedish -- 26:09:2014SaLuSa 26 september 2014

Det finns nu två tydliga grupper av själar på Jorden, och dessa representerar dem som har öppnat sina medvetanden till sanningen om sitt väsen och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör lite eller inga försök att förstå sin position. Tills dessa senare själar börjar vakna upp till sitt sanna jag kommer de att fortsätta med att bara tro på vad de ser framför ögonen.

Vi kan dock inte fördöma sådana själar på något sätt, och vi gör justeringar för dem som kontrolleras av sitt ego. Det är bara erfarenhet som kommer att medföra en förändring i deras medvetande, när någon börjar ifrågasätta meningen med livet. Sanningen kommer till alla vid en given tidpunkt och denna period på Jorden är den idealiska tiden för att ta upp frågor om livets mening. För dem som inte har någon form av tro är det en mycket svår tid eftersom de frågar varför en kärleksfull Gud tillåter sådana grymheter som nu äger rum.

Många förstår att då Gud är bara Kärlek så tillåter han sina barn att ha friheten att uppleva vad de önskar, men de missar ofta att förstå att de också är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck om att ”som man bäddar får man ligga” och det sammanfattar hur man skapar sin egen framtid. Fri vilja är en underbar sak, men man måste lära sig hur man hanterar den utan att blanda sig i den fria viljan hos en annan själ.

fredag 19 september 2014

19:09:2014SaLuSa 19 september 2014

Vibrationerna och influenserna från den senaste cykeln är förutbestämda att tyna bort och dö, eftersom de ersätts av de mer förfinade i den Nya Tidsåldern. Det är något av en kamp som pågår nu om herraväldet mellan mörker och ljus, men det är ingen tävling såtillvida att Ljuset är förutbestämt att härska enväldigt. De Mörka förlorar ständigt makten och oavsett hur mycket de försöker så kan de inte bemästra sitt frånfälle. Dock måste man räkna med dem tills den dag deras makt tas bort helt.

Detta kan inte pågå så länge till och de har redan förlorat sitt inflytande när det gäller världsliga frågor. Det är deras karma att uppleva nederlag och misslyckande i sin plan för global dominans. I sin enorma arrogans trodde de verkligen att Gud skulle tillåta dem att decimera befolkningen. De planerade att reducera den dramatiskt till ett ”hanterbart” antal som de lätt kunde kontrollera. Så ha ingen rädsla för detta, för den planen skulle aldrig ha tillåtits att störa evolutionen av dem som är av Ljuset.

fredag 12 september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september 2014

Mina kära, ni har en så stor potential som ännu inte har avslöjats, och med noggrann planering kommer ni att successivt finna hur era medvetanden expanderar. Det är en del av den evolutionära planen och förbereder er för fullt medvetande. Emellertid ligger det i framtiden och vid lämplig tidpunkt kommer ni att få hjälp med att uppnå en sådan upplyftning. Det finns redan ett medvetande om att er medvetenhet växer, och ni kan ta åt er äran av att ni uppnått detta, eftersom det är ni själva som har valt att gå igenom era uppgifter.

För närvarande finns själar på Jorden som är på olika nivåer av medvetande och detta orsakar mycken friktion mellan de olika grupperna. Ni bör inte tillåta er själva att distraheras av vad som händer runt omkring er utan istället koncentrera er på er egen utveckling och framgång. Dagarna av offrande av er egen utveckling för att hjälpa andra är inte längre nödvändig, och alla själar vet nu vart de är på väg och vad som förväntas av dem. Tiden har nu kommit när varje själ måste ägna sig åt sin egen livsplan och göra sitt bästa för att uppnå dess mål. Var säker på att de som saknar kunskap om vad det är kommer att få hjälp med att göra så stora framgångar som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som uppnåtts. Det verkar som att ju svårare uppgiften är som ligger framför er desto större blir era ansträngningar att uppnå framgång. Som vi ofta har påpekat så uppmanas ingen själ att göra mer än den anses vara kapabel till, vilket är orsaken till att några av er redan känner till sina begränsningar och har accepterat att Uppstigningen inte är för dem under denna cykel.  All erfarenhet ger dock en god plattform för dem som strävar efter att slutföra den här cykeln genom att göra stora framsteg i sin egen utveckling. Hur andra själars framsteg görs är deras eget val, även om vi kan uppmuntra dem att ta varje tillfälle till att höja deras vibrationer.

lördag 6 september 2014

05:09:2014SaLuSa 5 september 2014

Scenen är nu satt, eftersom ni håller på att lyftas upp till nivåerna av högre vibrationer. Vi kommer inte att tillåta att utvecklingen förhindras av närvaron av de Mörka tjänarna som fortfarande tror att de kan ärva Jorden genom sina framsteg inom teknologin. Det finns faktiskt ännu större makter som är involverade här och som kommer att säkerställa att Ljuset alltid är det som härskar. Planen för detta fastställdes för mycket länge sedan och det är nu dags att gå vidare med den så att människan helt och fullt kan gå vägen som leder till fullbordan. Så ni kan bortse från varje tecken som tyder på motsatsen, och vet att den nya Jorden nu håller på att växa fram. Med den kommer alla möjliga Galaktiska förändringar som skall bära er framåt in i den Gyllene Tidsåldern som ni har blivit lovade.

Ni har länge väntat på den här tiden och ni har utvalts till att vara föregångare i den Nya Tidsåldern. Djupt inom er vet ni att detta är sant, och allteftersom vibrationerna fortsätter att lyfta upp er så kommer nivån i era medvetanden också att expandera. En partikel av Gud existerar i allt levande, och som sådan kommer ni alltid att på ett oförklarligt sätt vara en del av Gud. Ingenting som existerar kan undvika att i slutändan återvända till Gudomen, för ni är alla Ett.

lördag 30 augusti 2014

29:08:2014SaLuSa 29 augusti 2014


Ju mer ni lär er om Illuminaterna ju mer skrämmande visar de sig vara när de avancerar med stormsteg, medan de samtidigt vill hålla er civilisation kvar i den mörka medeltiden. De framsteg som ni borde ha gjort har förnekats er, men ni kommer att gå framåt ganska snabbt när Illuminaterna har blivit helt maktlösa. Emellertid bör ni undvika varje överreaktion på sådana nyheter, eftersom de följer en väg som kommer att leda till deras frånfälle eller död. Innan det sker kommer ni som är hängivna Ljuset att förflytta er vidare från dem.

Ni är destinerade till att stiga upp och kommer faktiskt att lämna dem långt bakom er när ni rör er in i de högre vibrationerna för att fortsätta er evolution. Ni kommer att gå framåt med en enorm hastighet och med tiden kommer vi att ansluta oss till er. Tillsammans med oss blir ni galaktiska varelser och får enorm hjälp och stöd. Vi har en framtid tillsammans, även om ni inte är bundna till någon speciell väg, och ni kommer att välja var och när det tjänar ert bästa intresse.

I grunden är ni verkligen stora Varelser i vardande, men omgivna av de lägre vibrationerna finner ni det svårt att bryta er loss och följa en högre väg. Ni kommer dock att vinna denna strid, medan ni samtidigt lyfter upp andra människor med er. Förändringarna i vibrationerna känns över hela världen och gör att de själar som har slumrat under lång tid nu vaknar upp. Det betyder att med en ytterligare upplyftning inom dem så kommer det att bli ett enormt uppvaknande som ökar medvetandenivån.

fredag 22 augusti 2014

22:08:2014


SaLuSa 22 augusti 2014


Många av er har accepterat att tiden går snabbare nu än någonsin, och det kommer att fortsätta att göra så, eftersom detta tar er in i de högre vibrationerna. Det är en del av de oundvikliga förändringar som sker som är nödvändiga för att den Nya Tidsåldern skall kunna föras in. Med detta kommer en välkommen förändring för befolkningen på Jorden som påverkas på ett sådant sätt att de förs in till en ny nivå där negativiteten är mindre.

Det här kommer att fortsätta till de lägre vibrationerna inte längre kan existera och fred har infunnit sig på Jorden. Det finns inget sätt som framåtskridandet kan stoppas på av de Mörka tjänarna eftersom detta har påbjudits av de högre krafter som kontrollerar ert öde. Visserligen har ni alla er fria vilja, men det finns också något som formar er framtid i enlighet med Planen för Människan.

Oavsett vilket intryck du får inför vad som händer, tänk på att din framtid redan är utstakad. Absolut ingenting kan ändra ditt öde att flytta ut ur de lägre vibrationerna och få njuta av nivåerna av Ljus, de som är befriade från de lägre vibrationerna. En lysande framtid väntar på dig där du får träffa din sanna familj och återvända till ditt Högre Jag. Detta kommer att ta tid, men din uppfattning av detta förändras redan nu när du upplever att tiden snabbas upp.

15:08:2014SaLuSa 15 augusti 2014


Vi arbetar hela tiden för att minimera effekterna av försöken från de Mörka tjänarna att eliminera er befolkning. Det har varit en del av deras långsiktiga plan och deras sätt att göra detta är genom införandet av sjukdomar och andra metoder genom vilka de sakta men säkert kan reducera antalet av er. Emellertid har vi under en lång tidsperiod använt vår förmåga och överlägsna kunskap för att bekämpa dem.

Så ni förstår, mina kära, att vi förhindrar en katastrof, och därigenom gör vi det möjligt för er att fortsätta ert goda arbete med att sprida Ljuset. Var inte rädda för de Mörka tjänarna, för deras makt är nu mycket begränsad, och av karmiska skäl måste vi tillåta dem att utöva en viss mängd av fri vilja.

Ni kan vara säkra på att vilka illasinnade åtgärder som än inträffar i er värld så är det bara den sista tiden av karma som spelas ut. Vad som utåt sett verkar skapa en mer skrämmande situation än den faktiskt är, så är det så att den är kortlivat, och de överraskas kontinuerligt av oss. Ha alltid i minnet att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer ni att höjas upp och njuta av total frid och bli fria från de Mörka tjänarnas uppmärksamhet.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012