Followers

Google+ Followers

lördag 31 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 30 januari 2015SaLuSa 30 januari 2015


Ingenting kommer att förändra förutsägelserna för slutförandet av den här cykeln, förutom den högsta auktoriteten. När det är gjort kommer många Ljusarbetare att få till uppgift att se till att allt fortskrider som det ska för att uppfylla dem. Ni kan därför fortsätta med era liv i vetskap om att det kommer att bli en stor final när de Mörka Tjänarnas inflytande tar slut. De kommer att upptäcka att de är oförmögna att utöva något inflytande på det som sker, eftersom deras makt kommer att tas ifrån dem.

De kommer också att avlägsnas från Jorden för att säkerställa att Ljusarbetarna kan fortsätta med sina uppdrag. Hittills har de Mörka Tjänarna konsekvent hindrat er utveckling, och har kunnat blockera eller bromsa den. Den situationen håller snabbt på att förändras och kommer snart att vara under vår kontroll.

söndag 25 januari 2015

Svenska -- SaLuSa, 23 januari 2015
SaLuSa, 23 januari 2015När händelserna på Jorden blir mer oroande för er kommer Ljuset att göra snabbare framsteg mot målet med att få ett slut på de Mörkas inblandning. De har haft makten i många århundraden och påbörjade sina planer på att minska populationen på Jorden till en hanterbar storlek. Det har de delvis uppnått genom att praktiskt taget hålla mänskligheten i ett ständigt krigstillstånd. Även om de tror att de håller på att uppnå sina mål har det börjat gå upp för dem att de inte längre kan styra händelser på Jorden.

Vid det här laget skulle de ha dragit in de flesta länder i ett nytt globalt krig, men genom våra insatser har de inte kunnat göra det. Deras ambitioner att starta ett Tredje Världskrig har förhindrats och vi begränsar deras förmåga att fördröja de kommande förändringarna som kommer att signalera början på den Nya Tidsåldern. Från vår position ser vi att det utvecklas mycket bra med de efterlängtade framstegen, som verkligen kommer att indikera att den Nya Tidsåldern har anlänt.

lördag 17 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 16 januari 2015 SaLuSa 16 januari 2015


Det har tagit lång tid för att nå denna punkt i er evolution, men vi ser en ny energi som stiger och tar fäste på Jorden och den för in både fred och en villighet till samarbete. Efter åratal av krig och konfrontationer så väcker nu de nya energierna folk till en fredlig strävan att på olika sätt få till stånd en harmonisk samexistens mellan alla människor. Nu när man hotar med krig finns det fortfarande de som svarar an på det, men samtidigt är det många, många fler som kommer fram med fredliga lösningar.

Var säkra på att vi kommer att göra vad vi kan för att påverka och hjälpa dem som söker fred och ett totalt slut på krigen och så finna en fredlig lösning. Rösterna hos dem som är trötta på döden och slöseriet med Jordens resurser genom aggressivt beteende vinner makt och inflytande som kommer att leda vägen mot fredligt samarbete och statsmannaskick. Det kommer att ta tid att övertyga vissa människor att krig endast gynnar de få som har investerat mycket i det. Emellertid kommer tiden att framtvinga många sanningar och avslöja vilka människor som är förmånstagarna i detta.

fredag 9 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 9 januari 2015
 SaLuSa 9 januari 2015


Det finns teckenrunt omkring er som visar på en period av väldiga förändringar som nu skall passera, och gamla problem som har drabbat er under årtusenden kommer nu till sin spets. Mänskligheten håller på att konfronteras med omständigheter och tillstånd som icke kan tolereras längre och de kommer att fortsätta till ni tvingas ta itu med dem.

Fredliga lösningar kan hittas, men det kräver vilja hos dem som leder er till att söka mer acceptabla och varaktiga lösningar. Ni kan inte längre fortsätta på det gamla sättet och i vissa länder kommer det att krävas att ett nytt ledarskap träder fram som skall ge vägledning till människor till fredliga och acceptabla svar. En del av denna förändring i vägledningen kommer från er, folket, som äger mycket mer makt än ni kan föreställa er.

lördag 3 januari 2015

Svenska -- SaLuSa 2 januari 2015
SaLuSa  2 januari 2015Vi hör att många av er ställer frågan varför tiden verkar gå så mycket snabbare nu. Det är helt enkelt så att hastigheten hos vibrationerna ökar medan de samtidigt lyfter er upp ur de lägre vibrationerna. Det kommer att fortsätta så tills ni helt har lyfts upp och in i den fjärde dimensionen, som inte längre kan påverkas av de lägre vibrationerna.

Den kommande Ljusstaden, som också är en del av den nya dimensionen, är bara en av många manifestationer som har radats upp för att visas i år. Att den redan verkar ha blivit försenad bör inte oroa er för den kommer att visa sig inom en mycket kort tid. Vi vet att människor är otåliga, men ni är så väldigt nära till att få seLjusstaden att vi ber er ha lite mer tålamod.

Det händer så mycket och snart, när ni ser att förändringarna startar, kommer ni att bli förvånade över hur snabbt de kommer att ge effekt. Vi har informerat er om vad som kommer att ske och varje steg mot detta för er närmare till dagen när ni helt blir av med dem som motsätter sig Ljuset och stör processen.

Alla försök att fördröja processen kommer inte att få någon effekt och de Mörka tjänarna börjar redan greppa och förstå de svårigheter som möter dem. Det finns kanske personer som gör sig själva en otjänst genom att bråka, men de kommer att sopas undan. Kära Ljusarbetare, detta år kommer att vara något att minnas, och er roll är att hjälpa andra, som är mindre informerade, att förstå sanningen om vad som händer.

fredag 19 december 2014

Svenska -- SaLuSa 19 december 2014
SaLuSa 19 december 2014

Vi välkomnar er för sista gången detta år, ett år som liksom andra före det har gått förbi snabbt, för tiden fortsätter att flyga iväg snabbare än någonsin förr. Några av er har upplevt upp- och nedgångar i livet under en lång tid nu och de är utan tvivel nöjda med att slutet på den här cykeln är här. Självklart är sluttider kaotiska när förändringarna sker, men det är ingen lätt uppgift att föra in dem när så mycket negativitet måste rensas bort.

Emellertid för de högre energierna in de positiva förändringarna och de är redan kännbara. Som vi så ofta har sagt till er så blir det kommande året känt för genomförandet av många av dem, även om vi tvingas begränsa det vi gör tills Illuminaterna är placerade där de inte längre kan störa och blanda sig i era framsteg. Mycket händer som kommer att leda till en fullständig seger över de Mörka tjänarna som blir totalt oförmögna att fullfölja sin plan att fängsla Människan.

Ankomsten av Ljusstaden över Sedona kommer att öppna vägen för fler framsteg som utan allt tvivel visar att den Nya Tidsåldern har anlänt. Vid en tidpunkt som ännu inte är fastställd kommer världsfred att deklareras och upprätthållas genom närvaron av Galaktiska Federationen. Genom påtvingade statliga förändringar kommer fler själar av Ljuset att ta positioner som är viktiga, och som skall försäkra att de uppfattas som sådana, och inte på något sätt hindras eller förnekas. Sluttiderna i denna cykel är av yttersta vikt för er framtid och vi kommer att se till att de fortsätter i enlighet med Guds önskemål. Till skillnad från tidigare cykler kommer denna att fullbordas på grund av att ni är redo för ett stort steg framåt in i Ljuset.

fredag 12 december 2014

Svenska -- SaLuSa 12 december 2014

SaLuSa 12 december 2014 


Vilka spännande möjligheter som ligger framför er!  För ni kan med rätta se fram mot både avslöjande tider och positiva indikationer på att de efterlängtade förändringarna äntligen skall bära frukt. Vi förstår skälen till att ni inte vågar tro på detta, men vi är säkra på att vid en viss tidpunkt kommer ni inte att tvivla på att ni lämnar den gamla tidålderns cykel bakom er. Den har gjort sitt och det finns ingen väg tillbaka för dem som befinner sig inom de mörka krafterna och som har stött dem.

Självklart finns det, och kommer att finnas, hinder att övervinna, men de mörkas förmåga att upprätthålla den cykeln har i högsta grad minskat. Ni kan förvänta er att de försöker förhindra att denna nyhet skall sprida sig över världen, men den är av sådan vikt att vi inte kommer att tillåta att den stoppas eller att de blandar sig i detta. Det kan bli mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012