Followers

PUTIN

lördag 14 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 13 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag

13 januari 2017


Ni behöver bara se er omkring för att se att så mycket sker med er värld att den fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert finner de som har att göra med de olika aspekterna av krig att det är svårt att fortsätta aktiviteterna med någon säkerhet, eftersom deras stöd inte är lika starkt som det var. Även Ljusets krafter är mer aktiva och uppnår mycket mer framgång än man tidigare väntat sig. Deras självförtroende växer och många är nu medvetna om att de får stöd av Ljuset. Så därför ökar deras framgång, vilken kommer att bli ännu större så snart de kan införa moderna eller ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus ligger på den kommande revalveringen av era valutor, som nu har påbörjats. Dess påverkan kommer att bli enorm och resulterar i en världsmarknad (World Market Place) där alla länder har samma möjlighet att handla med varandra. När ni till slut kan hävda att alla existerar i en bekymmersfri värld, där fred har etablerats, sätter endast himlen gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka inte längre att finnas på Jorden och strålande fred och lycka regerar. Så fortsätt med ert goda arbete och tvivla aldrig på att resultatet blir något annat än det ni gillar.

Trots vad som kan tyckas ske fortlöper allting väl, och alla aktiviteter på er Jord övervakas ständigt av oss. Som vi tidigare har påpekat för er, tillämpas den fria viljan på alla själar men med den följer helt klart ansvaret för era handlingar. Det är därför ni alla vid livets slut får göra en tillbakablick för att se hur väl ni följde er livsplan, och var ni eventuellt missade den. Var medvetna om att varje episod kan spelas upp igen precis som den faktiskt hände, och mer i detalj visa era sanna avsikter och åtgärder. Vi upprepar att ingen dömer dig utom du själv. Resultatet blir att du kommer att ha bestämt dig för hur du ska tackla den erfarenheten igen, och då på ett sätt som ger dig möjlighet att lyckas utan att lämna dig med mer karma. Du får också all hjälp så att du kan övervinna alla problem som kan uppstå.

Var så säkra på att karma inte bara gäller negativa frågor, eftersom "goda gärningar" kan vägas mot negativa saker. Ingen är ute efter att lura dig eller skapa trubbel för dig, långt därifrån, eftersom dina guider alltid finns med dig och är redo att ge dig goda råd och hjälp. De kommer aldrig att straffa dig eller visa dig något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att de befinner sig bortom räddning, eftersom närhelst en själ bestämmer sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna att hjälpa dem att komma helt tillbaka. "Att ge Service till Andra" är nyckelorden medan ni förflyttar er upp genom de högre dimensionerna.

Under den tid du befinner dig på Jorden tenderar du att få de uppgifter, som kommer att lyfta upp dig när de slutförts framgångsrikt. Men när du inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer du att få mer att säga till om vad gäller i vilken riktning du går. Det bör dock påpekas, att du kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, och i så fall, kan du automatiskt återvända till din hemplanet när du har avslutat ditt kontrakt. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål kommer normalt att vara medvetna om det och vet att ni är här på ett undervisnings-uppdrag. En hel del människor finns för närvarande på Jorden av den anledningen och kan med auktoritet inta positioner där deras kunskaper och erfarenheter kan bli mycket användbara.

En del av ert språng in i den Nya Världen kommer att föra er i kontakt med alla typer av uppfinningar som för er in i den Nya Tidsåldern. En del finns redan och har hållits gömda från er av dem som föredrar att hålla er i mörkret. Men vissa uppfinningar finns klara och gäller distribution, men innan de säkert kan introduceras kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över och tiden närmar sig då bensin inte längre behövs för förbränningsmotorn. Ni står på randen till många stora förändringar som under tiden bara kan ges antydningar om.

Var förvissade om att så snart det är praktiskt genomförbart kommer många uppfinningar som förbättrar er livskvalitet att införas. Till exempel kommer förändringar inom transportmedlen att bli en underbar uppenbarelse. Avstånd blir då inte längre något problem eftersom hastigheten blir så snabb att den ligger bortom er föreställningsförmåga. Mängder av uppfinningar är redo att introduceras, uppfinningar som stoppats av de mörka och i själva verket har använts av dem till er nackdel. En del har dock släppts igenom, men bara om de även har varit till nytta för dem.

Ni håller precis på att lyfta er upp ur de mörka tidsåldrarna och det kommer inte att dröja länge innan ni glömmer de svårigheter det inneburit att leva i den här nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att dyka upp, vilka erbjuder lösningar på era problem och i sin tur ger dig mer fritid till "dig själv". Dagar då ni praktiskt taget arbetar hela ert liv för att överleva, är räknade, och med tiden kommer också era penningsystem inte att behövas. Allt är på väg mot en total förändring i sättet ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas ta den möjligheten ifrån er.

De yngre generationerna bland er var redan "New Age" när de kom till Jorden, så ni förstår att om de bara får möjligheten så kommer de snabbt att ta er in i "det förlovade landet". De Högre Väsen som övervakar Jordens utveckling är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid genom Ascension. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt det som kommer och som ni med all rätt gör anspråk på. Livet kommer att anta ett helt annat utseende och på kort tid förändras och ha få likheter med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till att skapa framtidens mönster, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att med tiden kommer talet att bli onödigt, eftersom det blir snabbare och mer effektivt att använda tankekraft. Den tiden ligger för närvarande långt borta, men det ger er en uppfattning om hur saker och ting kommer att utvecklas. Så du har allting att se fram emot, även om du befinner dig i den senare delen av ditt liv. Resan det här året kommer att bli full med agerande som hela tiden leder er vidare till slut på krig och till varaktig fred i världen.

Njut av framtidslöftena och var medvetna om att allt kommer att manifesteras inför er och att villkoren kommer att förändras efter ert tycke   och nöje. Var och en av er har bidragit till utformningen av de gåvor som väntar er, och många vänner från många livstider kommer också att välkomna er med öppna armar och med välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer! Firandet börjar allteftersom ni återkommer hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 7 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey: 6 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
6 januari 2017


Ni befinner er i början på ett år som säkert blir spännande, även om ni i det här skedet inte kan se hur det kommer att utvecklas. Det kommer säkert att bli givande eftersom det kommer att medföra många godtagbara förändringar vilka länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås som man länge har arbetat för, och som utlovar att ta er in i den Nya Tidsåldern ridande på den våg som sveper bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt eftersom de mörka Tjänarna bekämpar förändringen då de ser sin dominans glida iväg. Tyst och utan något krångel har scenen gjorts klar inför de förändringar som snabbt kommer att hjälpa till att etablera ett nytt sätt att regera inför den Nya Tidsåldern.
Inse att den utmaning det innebär att befria er från det mörkas onda plan att permanent hålla er fångna, har klarats av och har äntligen gett er möjlighet att bli helt fria från dess kontroll. De av er som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att det här Nya Året kommer att se det yttre beviset på att allt är väl, och att verkliga framsteg inte längre kan förhindras. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av en kraftfull grupp Ljusvarelser från ert yttre Solsystem. Det finns även andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro försäkrar att inga andra varelser kan störa vägen till Ljuset.
Allt går framåt mycket bra. Där ni kan ha era tvivel, kom ihåg att medan ni är kvar i de lägre vibrationerna kommer det att finnas en blandning som låter de mörka tjänarna fortfarande spela sitt spel. Ni ser det som en mycket allvarlig situation, men den finns bara så länge karma fortfarande återstår att balansera. Under århundradenas lopp har så mycket karma hopat sig som nu måste rensas ut, och låta vibrationerna lyfta upp er, upp in i de högre världarna. De själar som inte klarar av att höja sig kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå som kommer att se till att de får framtida möjligheter att göra uppstigningen.
Sann Fred i världen kan inte uppnås förrän Kabalen har tystats och deras hantlangare flyttats bort eller dragit sig tillbaka. Processen att rensa Jorden från de mörka tjänarna har pågått under en ganska lång tid, och ger nu äntligen anmärkningsvärda resultat. Det är oordning i deras led eftersom deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och till länder där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig kommer de att hittas eftersom det inte finns något gömställe där de är säkra. En del hoppades kunna flytta bort från Jorden, men den rymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för de handlingar de utfört mot de personer som tillhör Ljuset.
Det finns mycket som äger rum utanför er vetskap, dolt så att nyheterna inte kommer ut. De mörka tjänarnas tentakler sträcker sig vitt och brett och det finns så mycket mutor, utpressning och bedrägeri att det är svårt för er att veta vad som representerar sanningen. Det är därför ni ett antal gånger blivit informerade om att använda er intuitiva förmåga för att urskilja sanningen från osanningar. Använd en pålitlig källa såsom David Wilcock. Genom honom kommer ni snart att lära er vem eller vad ni kan lita på. När tiden är den rätta kommer ni att få börja lära er om de sanna händelserna under de senaste 50 åren eller mer, händelser som har förmörkats med osanningar och lögner.
Sanningen har fifflats med eller förvanskats så till den milda grad att när den avslöjas kommer den att lämna er helt häpna och förvånade. Förvanskningen går till och med så långt tillbaka som till er nutidshistoria och även till Atlantis tid. Er historia kommer att behöva skrivas om så att ni förstår er utvecklings sanna historia. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma upp till ytan och hitintills dolda dokument har kommit fram i ljuset som stöder den. Ni behöver hålla ert sinne öppet, annars kan ni fastna och kan inte gå vidare. Eftersom de flesta av er står på olika nivåer i er utveckling kan vissa avslöjanden bli för mycket att acceptera. Lägg då den informationen åt sidan så kan du alltid komma tillbaka till den om det behövs.
En del av er undrar säkert varför den som är en så liten och ganska obetydlig civilisation ska locka så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har lärt er varför förrän nu, var medvetna om att det beror på att ni har åtagit er att göra uppstigningen i era fysiska kroppar. Vad man kan minnas har det aldrig hänt tidigare, så många andra civilisationer i ert universum är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt befinner er i fara eftersom varje själ åtföljs av Högre Väsen. Upplevelsen blir helt säkert spännande och utan tvivel ihågkommen under en mycket lång tid framöver, särskilt eftersom ni i och med Uppstigningen befinner er i en perfekt kropp fri från alla brister och åldrande.
Även om ni fick ta emot mer om sanningen skulle det troligen bara virra till det för er. Saker och ting går nu snabbare igen och allteftersom fler förändringar kommer ut kommer ni att finna det svårt att hålla jämna steg med dem, eftersom ni har mycket att lära under en mycket kort tid. Höjdpunkten kommer sannolikt att bli era Rymdvänners ankomst på jorden, och att möta era bröder och systrar från Inre Jorden kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan det inte ske förrän det är fullständig fred på Jorden vilket redan nu gradvis håller på att uppnås, vilket ni kan följa om ni regelbundet läser era Internet-nyheter.
Sanningen kommer ut sakta men säkert och återigen kommer era intuitiva förmågor att kunna sortera ut den mot rena lögner eller fiktion. Sedan 2012 har mängden information som släpps ökat och de rätta själarna för att hantera den finns redan bland er. Det har alltid funnits en storslagen plan med hjälp av vilken ni vid lämplig tidpunkt skulle lyftas upp. Den tiden är här nu och det har aldrig funnits en så stor möjlighet presenterad för er som nu. Vägen ligger tydligt angiven och så länge ni håller er inom Ljuset finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Allteftersom tiden går, kommer fler kära att dra sig närmare er, och ni kan vara säkra på att all hjälp kommer att ges för att säkerställa er framgångsrika Uppstigning.
Kära vänner, er tid har kommit för att tänka i termer av att det finns inget annat än framgång vad gäller er framtid. På vår nivå ser vi er glädjas och så lyckliga över att ni äntligen har hittat er sanna väg till de högre dimensionerna. Er långa färd genom många, många utmanande erfarenheter är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänade belöningar kommer till er med frihet från inblandningen från de mörka tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, och ha slutfört era resor i de lägre dimensionerna.
Ert Nya År har börjat, och jag önskar er alla allt det ni önskar er. Ni har kraftfulla Varelser med er som lyfter upp er när ni är nere och för in helande skratt i ert liv. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander


tisdag 27 december 2016

SVENSKA -- Här är den EXAKTA Planen 20 december 2016 En Som TrorGod Jul och Gott Nytt År
önskar
Mike Quinsey och Nancy Tate
Hej vänner,

Jag skickar sällan ut andra meddelanden än mina egna såvida jag inte tror att det är genuint, och jag känner att det är viktigt att få ut den här informationen till så många människor som möjligt. Eftersom jag är helt i resonans med detta meddelande tvekar jag inte att vidarebefordra det till er.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Här är den EXAKTA Planen
20 december 2016
En Som Tror

Det verkar vara så mycket bekymmer om vem som ska bli president eller inte, om när GCR (Global Currency Reset, den globala valuta-revalveringen) kommer att ske, vilka som är de Goda och vilka som inte är det, etc. Jag känner till den EXAKTA Planen, och jag tänker beskriva den i detalj för er i det här utskicket. Men innan jag avslöjar den EXAKTA Planen, vill jag först klara av några viktiga punkter.

Spelarna och deras platser:

Det första man behöver känna till är "Spelarna" i den här storslagna omvandlingen av vår värld och universum. Detta är ett bra tillfälle att notera att det inte bara är de Mörka Krafterna som "Vänder sig mot Ljuset" här på Jorden, utan det sker även över resten av Universum.  Eftersom det här är en förändring som sker i hela Universum är spelarna mera universella till sin natur.

lördag 17 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey -- Kanaliserar sitt Högre Jag -- 16 december, 2016.


Meddelande från Mike Quinsey.
Detta blir mitt sista meddelande för i år så jag vill tacka er alla för ert kärleksfulla stöd. Nästa kommer att bli fredagen ​​den 6 januari. Jag önskar er alla det bästa inför 2017 och det ser ut att bli ett år med avslöjanden och med seger för Ljuset. Må ni få allt ni önskar er och njut av ett mycket spännande och utvecklande år.
I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.
 Mike Quinsey,16 december, 2016.
När ni kan se och förstå den nuvarande situationen på Jorden är vägen framåt uppenbar och tyder på sammanbrott av Illuminaternas kontroll över de händelser som pågår. Saker och ting förändras även om de försöker upprätthålla någon slags kontroll, men till ingen nytta. Det finns en mer betydelsefull plan på plats. Den planen sker oberoende av handlingar från dem som istället försöker påtvinga er sin vilja. De kan inte förhindra ett framgångsrikt slut som leder till Uppstigningen. Så bli inte förfärade oavsett hur ni ser händelser utvecklas. Allt är bra. Man kan höra de sista flämtningarna från dem som står inför sitt nederlag och många flyr nu för att slippa stå till svars för sina handlingar mot Mänskligheten. De kan inte undvika att möta resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe som de kan fly undan till och rättvisan kommer att ha sin gång. Bekymra er inte över deras framtid, eftersom de kommer att skörda det de har sått, och liksom alla själar kommer de ändå att få hjälp så snart de vänder sig mot Ljuset.

Det finns en plan på plats som leder er längs vägen till er frälsning, till er höjning ut ur dualiteten och in i Ljusets världar. Detta är de nivåer som ni lämnade bakom er när ni erbjöd er att hjälpa de själar som var instängda i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni skulle lämna de högre världarna för att hjälpa dem som verkade vara bortom all räddning? Det enkla svaret är att ni är ett med dem och att alla själar måste lyftas upp ur mörkret om de ska kunna göra framsteg. De behöver hjälp för att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre ner i gropen, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet är er garanti för framgång, trots att de lägre vibrationerna utgör en stark utmaning för er tro. Som man har berättat för er tidigare, är ni aldrig ensamma medan ni befinner er på er väg och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när det behövs.

Under tiden går allting framåt på det sätt som det behövs för att säkerställa den Revalvering som är nära att äga rum. Den kan tyckas blivit försenad alltför många gånger, men tänk på att det krävs en hel del förberedelser innan allting är redo att sätta igång. Fastän de är försvagade, kan de mörka fortfarande orsaka tjuvstopp i händelser och orsaka dröjsmål, men de kan inte förhindra de grundläggande framsteg som påbjudits. Många av er vet redan om, att ni i den här livstiden är på väg mot fullbordan, och de mörka har till uppgift att testa er för att hitta någon eventuell svaghet som ni kan ha. Emellertid kommer er karaktärsstyrka utan tvivel att göra er framgångsrika under förutsättning att ni håller era ögon stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna och människor börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna inom delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har befunnit sig under isen i tusentals år. Det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemlig, även om stormakterna kommer att göra sitt bästa för att behålla den på det sättet. Den är ett fynd som forskarna leddes till eftersom det är dags för mänskligheten att få veta mer om sin sanna verkliga historia. Fram till nu har ni avsiktligt blivit hållna i en förvriden tid, men snart kommer ni att lära er om alla olika RymdVarelser som är länkade till er, och särskilt om dem som är bosatta inne i den Inre Jorden. Det faktum att bara ett fåtal av er har haft någon uppfattning om deras närvaro är på grund av att det inte förrän nu varit dags för dem att avslöja sig för mänskligheten. Emellertid närmar sig tiden snabbt när ni bör vara redo att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Vid många olika stadier i Människans utveckling har ni besökts av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu har lämnat Jorden, höll er i ett "fängelse" skapat just för er och som ledde er till att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att lära er sanningen men först måste ni bli upplyfta, och mänskligheten måste skapa förutsättningar på Jorden som återställer en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer mycket snart att antas och kommer att föra mänskligheten ut ur de Mörka Tidsåldrarna och in i Ljuset. Detta säkerställer slutet på fattigdom och en rättvis fördelning av välstånd och av Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt med rikedom på Jorden, vilken har samlats ihop under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan tillskrivas att ha säkrat att en hög standard kan uppnås, och kommer att frigöra ekonomiska tillgångar när så är lämpligt.

Krigets härjningar och den fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att stora återuppbyggnader behövs, men med de framsteg som kommer att bli tillgängliga kommer reparation och återställande snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att göras som nya och mer självförsörjande, och folket befrias från oket av att arbeta hela sitt liv bara för att existera. Men även med avancerade teknologier kommer den övergripande tidplanen att ta ganska många år innan slutresultatet är uppnått. Framtiden är fylld med Ljus och en lycklig och glad tid kommer att upplevas av alla. Redan nu håller ni på att gå in i ett område i rymden som har högre vibrationer och allteftersom de får sin effekt kommer människor att uppleva en lyftning upp i en mer fridfull omgivning där Ljuset är starkare.

Det pågående kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga för att lägga grunden för en Ny Tidsålder. Planen är redan på plats och mycket har redan skett som utgör bygg-stenarna inför det som ska följa. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av förändring och för en del kan det vara en smärtsam upplevelse, men allteftersom saker och ting nu utvecklas, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna om aktuella händelser hålls fortfarande till stor del från er av dem som motsätter sig förändringar som lyfter er ut ur de svårigheter som de har medfört. Ni kommer att uppskatta att det inte är lätt att införa så många förändringar på så kort tid. Emellertid hålls era behov i åtanke och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden som finns för närvarande.

Tiden med god vilja gör sitt intåg på Jorden och människor blir mer fokuserade på att ha en lycklig och trevlig tid. Men man kommer inte att glömma dem som fortfarande befinner sig i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket gott arbete utförs i den här tiden. Er generositet i sådana tider är underbar och ett tecken på att allteftersom vibrationerna höjs släpper ni de gamla energierna och finner ert sanna jag. Du är lika mycket Ljus som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg att vad som än händer, kommer du alltid att ha GudaGnistan och så kommer det alltid att vara. Under era dagar framöver gör era resor med full medvetenhet om att ni alla är en del av Gud, och agera därefter.

Må ni alla få ta emot det ni önskar er och andra, och använd er fria vilja till att sprida kärlek och välsignelser vid den här tiden på året. För många är det ett speciellt tillfälle som firar Jesu liv och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 9 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey --9 december, 2016.


Mike Quinsey --9 december, 2016.
Händelserna utspelar sig snabbare än någonsin och det är ingen tvekan om att sanningen bakom saker och ting kommer fram i Ljuset. Ingenting kan stoppa den allmänna känslan av att det inte längre är möjligt att stoppa det som dolts och inte avslöjats för den stora massan. "Tidvattnet har vänt" och när detta sker släpper sanningen människor fria från att bli manipulerade och från de lögner som har spridits såsom sanningar. Man har blivit så mycket klokare och litar inte längre på dem, vars ord ansågs ärliga och pålitliga. Det är inledningen till avståndstagandet från dem som man funnit förvanska och förvränga sanningen för att den ska passa deras egna syften. I en del länder har det resulterat i demonstrationer mot dem som är skyldiga, som känner till folkets makt. När det gäller röstning uttrycker de nu starkt sina åsikter, och flyttar bort dem som ignorerar dem.
Nu mer än någonsin, behöver människor utöva sin rättighet att demonstrera mot dem som inte följer deras önskemål. Det finns en stark önskan inom den mänskliga rasen att få göra nödvändiga förändringar i sina liv, och om deras representanter ignorerar dem, kommer det att bli till representanternas nackdel. Folkets makt bör uppmärksammas eftersom den vid behov kan avsätta regeringar som inte följer folkets önskemål. Historien kommer att visa att revolutioner kan uppstå om de auktoritära fortsätter att ignorera och trampa ner folket. Fred är ibland svår att uppnå när makthavarna försöker använda våld för att hålla folket nere. Emellertid är striden långt ifrån ensidig eftersom de Galaktiska Styrkorna alltid söker fredliga sätt för att uppnå fred och deras vägledning kommer att hjälpa dem som är av Ljuset.
När inkarnerade själar har svårt att acceptera det som livet har att ge dem, tänk då på att mycket få känner till sin livsplan. Det bästa är oftast att ta hand om saker och ting i takt med att de dyker upp, och var medvetna om att era Guider alltid finns till hands för att försöka hålla er till den överenskomna planen. De erfarenheter som du behöver för att utvecklas är noggrant planerade och presenteras för dig endast när man vet att du är kapabel att hantera dem. I nuvarande tid är det mer än någonsin tidigare viktigt att du avslutar ditt liv på ett framgångsrikt sätt vad gäller din livsplan. För många själar kommer den här inkarnationen att vara deras sista i de lägre vibrationerna, så det ligger i deras intresse att se till att de med framgång tar itu med eventuell ouppklarad karma. Under dina lugnare stunder kommer dina guider att närma sig dig, och du kommer att kunna "prata" med dem. På så sätt kommer de att lära sig om dina behov och under förutsättning att de passar in i din livsplan, kommer de att göra sitt bästa för att hjälpa dig.
Livet i de lägre dimensionerna är inte ditt permanenta hem, och det är mycket krävande och ganska riktigt kallas det en Livets Skola. Du erbjöd dig frivilligt att få sådana upplevelser i vetskap om att oavsett hur mycket du föll, så skulle du få all hjälp att återhämta dig. Du kom från den nivå där du var en Ljusvarelse, och det är till den nivån som du kommer tillbaka när du höjer dig igen. Som jämförelse är jordvibrationerna mycket tunga, och andliga varelser finner dem mycket obehagliga att vara i. Du förflyttar dig dock ut ur kroppen när du sover, och ibland utförs ditt bästa andliga arbete vid sådana tillfällen.
Efter att ha lämnat den fysiska kroppen befinner du dig i din eteriska kropp, till synes i exakt densamma som du normalt ser dig själv. I de högre dimensionerna utsätts du inte längre för de extrema saker som du erfarit i de lägre dimensionerna. I själva verket är existensen mycket trevligare och helt annorlunda än den du var van vid, nu när du kan resa omedelbart genom att enbart använda tanken. Kontakt med andra sker också genom tanken, och eftersom du befinner dig i en energikropp kan du om du vill, "tänka" dig själv till en annan som tjänar ditt syfte bättre. Detta är nivåer som du redan är bekant med och som är din naturliga hemvist.
De falska utomjordiska attackerna har börjat i liten skala, men än så länge har de inblandade skeppen förstörts innan de kunde utföra sitt uppdrag. Aktiviteten sker utanför planeten, och Ljusets krafter har ingripit i "kriget i himlen" och är er garanti för att mänskligheten är skyddad från någon större händelse av detta falska slag. Under er senaste tid, vid slutet av denna Tidsålder, har det funnits negativa händelser som resulterat i en nästan total kollaps av den struktur som hållit mänskligheten igång. Men den här gången kommer ni att bli framgångsrika i att uppnå era mål. För vissa av er kan resan bli riskfylld, men ni kommer att avsluta den med flaggan i topp och njuta av befrielsen från de mörka Tjänarnas klor.
Ni har redan informerats om de Blå Fåglarnas (Avians) närvaro vilka övervakar all aktivitet på och runt Jorden. De är LjusVarelser och finns här specifikt för att säkerställa att inga utifrån kan ingripa eller störa er väg mot Uppstigningen (Ascension). En skyddande sköld har placerats omkring er och Moder Jord, genom vilken ingen kan lämna eller förena sig med er. Det finns mycket som sker som ni inte känner till och så har det varit under en mycket lång tid. Människan har skyddats för att säkerställa att den sista tiden, oavsett resultatet, blir i enlighet med den högre planen. Det är därför ni ibland känner det som om ni inte får någon hjälp alls, när i själva verket en enorm hjälp ges som ni ofta är helt ovetande om. Tänk på att ni alla har fått en fri vilja, och att det i sista hand är du som bestämmer din framtid, och att du kommer att uppmuntras att följa en viss väg som leder till självförverkligande och Ascension.
Inse att ni som är Ljusarbetare har valts för att vara här under denna sista tid eftersom ni har förmågorna och erfarenheten att fullfölja era uppgifter. Du har i själva verket förberett dig väl inför den här tidsperioden och det du gör kommer naturligtvis att tyckas lätt att hantera. Det är en vacker aspekt av livet när man vaknar upp och inser att "tjänandet till andra" är den väg som utvecklade själar följer. Belöningar för sådant arbete söks inte, eftersom själva tjänandet är belöning i sig. Ändå, eftersom lika attraherar lika, kommer du att finna att som du behandlar andra kommer också du att bli behandlad.
Fortsätt att dela ditt Ljus med andra som en vänlig kommentar eller ett uttryck för en önskan om en själs uppvaknande, och välsigna den personen. Om du kände till sanningen skulle du inse att tankar är kraftfulla, och allteftersom vibrationerna höjs måste du vara alltmer noga med att inte föra in negativa vibrationer mot en annan själ. Men allteftersom du stiger och absorberar mer av Ljuset kommer du att bli en mycket starkare Ljusvarelse, och mindre benägen att avvika från din väg. Till exempel är det normalt att vara en känslomässig person, men det finns en möjlighet att ni kan överrumplas och tillfälligt tappa kontrollen över er själva. Så länge ni är medvetna om det, kan ni säkert utöva den nödvändiga omsorgen och försiktigheten för att undvika eventuella misstag.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.                             

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 3 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey 2 december, 2016Mike Quinsey 2 december, 2016

Helt klart är att ju snarare tillkännagivandet görs som bekräftar förändringarna inom valutan - desto bättre, och så lindras spänningen och oron hos dem som väntar på välbehövliga pengar. Goda nyheter sprider sig alltid snabbt, men det finns alltid de som tvivlar, som är motvilliga till att tro att sådana förändringar är möjliga. Det finns många fler överraskningar som väntar på att införas och de är alla en del i planen att snabbt introducera den Nya Tidsåldern (New Age) för er. De gamla metoderna har spelat ut sin roll när Illuminaternas kontroll-metoder tas bort för att låta människor njuta av sin nyfunna frihet. Varje steg kommer att introduceras på ett sådant sätt att det flyter med i förändringarna, och orsaka minsta möjliga problem innan det lagt sig tillrätta, och ingenting kommer att tillåtas störa eller fördröja detta. Tiden för deras införande har gått långt över tiden, men som ni vet finns det alltid en "rätt" tidpunkt att göra stora förändringar, och det största bekymret är störningar från dem som tillhör de mörka Krafterna. Emellertid skyddas ni av de Galaktiska Styrkorna vilka kommer att säkerställa att allt går framåt så som det behövs och med minsta möjliga krångel.

Ganska snart kommer nyhetskanalerna att bli fria att rapportera de verkliga och sanningsenliga nyheterna, vilket har förnekats er under eoner av tid. Ni har så länge levt i ett falskt paradigm och inte fått utvecklas som det var tänkt. Ni har faktiskt förnekats framsteg som skulle ha gett er ett levnadssätt som kan sägas ligga ungefär 50 år längre fram än där ni nu befinner er. Var så säkra, det kommer att ta långt ifrån den tidsperioden för att komma ikapp och planer för att förflytta er framåt finns redan på plats. Vid lämplig tidpunkt, när så att säga vägen har rensats och det är säkert att göra det, kommer alla era Galaktiska vänner att öppet visa sig på Jorden och hjälpa er att ta igen förlorad tid. Den Nya Tidsåldern väntar på er och den kan inte längre förnekas er. Snabbt kommer den att se de gamla arbetssätten ersättas med automatik och robotmetoder. Naturligtvis kommer det att ta tid att få er att kunna ta till er alla fördelar med de här förändringarna, men ändå, med hjälp av metoder som inte är er bekanta, kommer ni att bli glatt överraskade över hur snabbt saker och ting hanteras.

Emellertid måste man komma ihåg att den omedelbart framförliggande perioden kommer att vara en period då man gör sig av med allt det som inte har någon plats i framtiden. Fokuset kommer att ligga på de förändringar som befriar er från slitet och de långa timmarna som ni arbetar för ert uppehälle. Många jobb som är av en enkel natur kommer inte längre att vara nödvändiga, och en del automatiseras. Genom införandet av moderna metoder kommer många av era dagliga behov inte längre att kräva något manuellt arbete, och en del kommer att tillgodoses genom att införa nya levnadssätt. Så när man talar om den Nya Tidsåldern så betyder den just det, som exakt är vad den innebär, eftersom den gamla nu har tjänat ut sitt syfte.

Det som är ännu viktigare är förändringarna inom dig själv, eftersom du inte får glömma bort det faktum att allting leder fram till Ascension (Uppstigningen). I takt med att vibrationerna stiger kommer även du att göra det, förutsatt att du har koncentrerat dig på dina egna behov. Den gamla extremt dualistiska Människan bör förändras med hjälp av de nya vibrationerna och lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Inse att när du agerar genom att använda de lägre vibrationerna tappar du din Ljusintensitet. I en tid när du bör lyfta upp dig själv, är det viktigt att du håller dig kvar på din väg och kan passera genom de lägre vibrationerna utan att de påverkar dig. Försök att inte dras med i handlingar eller deltaga i någon oönskad aktivitet som du vet inte hör ihop med Ljuset, eftersom de mörka Tjänarna under en mycket lång tid skickligt har riktat era intressen mot det som tillhör de lägre vibrationerna. Det finns alltid en enkel regel för att avgöra vad som inte tillhör Ljuset, och det är att något som inte skapar frid och harmoni i ditt liv kommer troligen att ha motsatt effekt.
De förändringar som ni är redo att välkomna kommer att spridas ut under en period på ungefär tjugo år eller så, och så dags bör ni ha alla de fördelar som man har talat om. Den omedelbart framförliggande perioden kommer att täcka de mest trängande behoven hos dem som snabbt behöver hjälp. Så många människor lever i yttersta fattigdom utan några utsikter att kunna ta sig ur den. Utan tvivel kommer de att bli bland de första att dra nytta av de förändringar som snart snabbt kan införas. Kärnan i allt som sker är att höja er levnadsstandard, tills var och en åtminstone kan leva livet med alla sina grundläggande behov väl tillgodosedda.

Ni kan knappast ha undgått att lägga märke till att även djuren på Jorden påverkas av förändringarna. Klimatförändringarna är uppenbara och tvingar dem inom vissa områden att flytta eller dö ut, och därför kommer det att fortsätta med att vissa arter dör ut helt och hållet. Det ni håller på att lära er är hur riskfyllda förändringar I Jordens ekosystem kan vara, och även påverkar mänskligheten. Genom hela er historia har förändringar ägt rum då även människan har varit tvungen att anpassa sig. Ni har nu även intelligent liv som lever innanför jordskorpan och efter de kommande förändringarna kommer de att ge sig till känna för er.

De mest spännande tiderna ligger framför er och ni kommer snart att kunna lägga nuvarande problem bakom er och njuta av en snabb omvandling som leder till en fridfull tillvaro. Nästan säkert kommer ett av era mest tillfredsställande ögonblick att bli när krigsvapnen och allt som har med dem att göra kommer att tystas ned för all framtid. Pengar kommer inte längre att slösas bort på krigsvapen, och skyddet av er Jord kommer att uppnås på andra sätt. Till exempel har en del planeter en skyddande sköld runt sig som inte kan genomträngas.

Era hav täcker över 70% av Jorden och även de kommer att renas. En sådan uppgift verkar omöjlig för er, men med avancerade teknologier kommer det inte att ta så lång tid. Till slut kommer alla hav och landmassor att vara som nya, och alla former av liv kommer att leva fridfullt med varandra. Redan nu börjar olika former gå samman och bildar de mest osannolika förbindelser. Det finns mycket att se fram emot då ni ska uppleva perfekt frid. Var i frid och fred och kärlek, och dela den med alla levande varelser eftersom alla är Ett.

Inte en dag kommer att passera utan en del händelser, vilka hänger ihop   med de nödvändiga förändringarna och de kommer att öka allteftersom ni gör framsteg. Det gamla kommer att försvinna men ibland inte utan kamp, ​​och stegen kommer att välkomnas av folket. De är väl medvetna om att något ovanligt händer, och för en del är det skrämmande eftersom det som de är vana vid förändras. Men var medvetna om att förändringarna sker helt av de bästa anledningar, och allteftersom tiden går kommer det att bli uppenbart för er.

Håll fast vid era uppfattningar och dela dem med andra när man visar  intresse för dem. Ett nytt år närmar sig snabbt och det är ett år som ser ut att bli mycket intressant och meningsfullt eftersom många efterlängtade förändringar slutligen kommer att ske.

Kärlek och välsignelser från mitt Högre Jag, och må du få allt du behöver för att hålla dig stadigt i Ljuset.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Webbsida: Tree of the Golden Light                         


Översättare: Inga och Cagga Levanderlördag 5 november 2016

Svenska -- Mike Quinsey 4 november 2016Mike Quinsey 4 november 2016

Tiden går nu snabbare än någonsin och saker och ting når gradvis fram till ett klimax då dess öde måste ändra kurs. Ut ur all denna osäkerhet som nu råder kommer en positiv förändring som gör att ni inte tvivlar på att mänskligheten är på vägen till Uppstigningen. Det var aldrig menat att bli något annat resultat, när tillräckligt många människor vänt sig mot Ljuset och höjt sina vibrationer. Någonting mindre än så skulle sannolikt resulterat i ännu ett abrupt slut som måste ses som en katastrof.

De få har gjort det möjligt genom att stadigt hålla fast vid sina framgångar vad gäller uppstigningen till de högre vibrationerna. Det är nu helt enkelt en fråga om att bibehålla den positionen tills den nivån har nåtts som tar dem in till de högre dimensionerna. Ni kallar detta för Uppstigning och är ett tecken på era andliga framsteg som har lyft er upp och ut ur de lägre vibrationerna. Var så säkra på att den tidpunkten snabbt närmar sig, och vissa händelser kommer att bekräfta att det är sant.

Många själar är förvirrade, men tiden är begränsad som gör det möjligt att lyfta upp dem. Så snart det blir allmänt känt att vi är inne i en sluttid kommer många att snabbt hoppa framåt när sanningen om denna speciella period blir uppenbar. När allting kan föras ut i det fria så kommer alla själar att få möjligheten att följa vägen till Uppstigning. Dock kommer några att visa lite intresse för detta och deras väg fortsätter på ett annat spår.

Beslutet om vilken väg de vill ta är deras fria viljas val och det kommer att vara rätt för dem. Detta kommer också att påverka en del partnerskap, men de kan alltid förnyas i framtiden. Innan du inkarnerade till din nuvarande livstid blev du visad ett resultat av alla möjligheter och var således medveten om de sannolika utfallen.

Moder Jord har uppgifter att utföra när hon nu förbereder sig för Uppstigning, och kommer att bemöda sig om försiktighet när hon utför de nödvändiga förändringarna i sin kropp. En del kommer att orsaka att människor får flytta till säkrare områden och ni kan vara säkra på att där det blir en förlust av liv så är detta förutsägbart och själarna som berörs är medvetna om det. Det är en del av deras nödvändiga erfarenheter och har överenskommits på förhand.

Egentligen inträffar ingenting av en slump även om det ofta verkar så. Varenda själ har diskuterat sina behov innan inkarnationen och vet vilken typ av utmaningar som kommer att presenteras för dem. Framåtskridandet är därför i sin ordning och på ett sätt så att ingen själ står inför mer än vad den kan hantera, och ni har alltid era guider med er som övervakar era framsteg. Ofta kan vad ni kallar en tillfällighet vara något som satts upp för att försäkra att ni inte missar en möjlighet att genomföra er livsplan.

Kom ihåg att du är en kraftfull Varelse, och när vibrationerna ökar kommer du att finna att vad du ställt in dig på kommer nästan säkert att manifestera sig vid något tillfälle. Vissa händelser är redan en del av din livsplan men du har fortfarande din fria vilja vad gäller många saker. Förutsatt att det inte går emot din livsplan så finns alla möjligheter att du kommer att få uppleva precis det du har i åtanke. Till exempel kanske du har önskat vem du vill möta som kan passa in i dina behov, och det gäller även din kommande partner. Likaså om det är bestämt att äktenskap inte är något för dig, ja, då händer inte detta. Det gäller alla och täcker händelser som skall se till att din upplevelse blir exakt vad du behöver för att fortsätta din utveckling.

När du blandar dig med andra som också upplever saker enligt deras livsplan, så känner du faktiskt inte den sanna själen från deras yttre utan du ser bara kroppen de har för just den här speciella inkarnationen. Inte heller kan du veta om de var t ex en kunglig person eller en bonde i förra livet, så du vet faktiskt inte vem du kanske möter. Få själar har en medvetenhet om sina tidigare livstider och detta är en garanti för att de ägnar sin tid åt det nuvarande livet utan distraktioner. Varje Livsplan är speciellt gjord för dina behov och för att försäkra att karmiskt ansvar uppfylls. De som har släpat efter kanske ställs inför fler utmaningar eftersom de ofta har mer karma att klara upp, och till dess kan de inte röra sig så långt framåt.

Moder Jord förbereder sig för sin egen Uppstigning, och när hon rensar och renar Jorden är viss förlust av liv oundviklig. Dessa själar arbetar ofta ut sin egen karma, så alla drar nytta av dessa upplevelser. Sådana händelser kommer att leda till en känsla av förtvivlan bland dem som inte har någon tidigare kännedom om detta eller deras eget syfte. Orsaken till de omständigheter som ligger bakom dessa händelser kommer att förklaras för dem. Ni går alla igenom en period av turbulens när de gamla energierna spelas ut, men det är en absolut nödvändighet när förändringarna nu måste ske.

Den mänskliga rasen har kommit långt sedan den först satte foten på Jorden. Ni har rört vid mörkrets djup, men ni fann vägen ut igen, och nu stiger ni igen för att åter bli Galaktiska Varelser. Många av er var himmelska resenärer och ert hem bör vara på en av rymdfarkosterna. Ni sökte äventyret genom att färdas till olika planeter för att umgås med invånarna, men ni har också ett uppdrag att sprida Ljuset. Ni är mycket, mycket större på grund av era erfarenheter på Jorden och kan hjälpa dem som är på tidigare stadier i utveckling.

Detta är veckan då ni hade stora förväntningar om att en ”omvärdering” skulle aviserats, men, som ni redan har upplevt, så verkar det alltid uppstå fördröjningar. Dock kan ni vara säkra på en sak och det är att den är verklig och kommer att ha livsförändrande effekter för många människor. De första förändringarna kommer att göra det möjligt för dem som får stora tillgångar att gå vidare och planera lättnader för dem som mest behöver det. Omfattningen i projekten kommer att vara enorm och långtgående. Men så småningom kommer alla behov att täckas och fattigdom och brist kommer att försvinna. Förändringarna kommer att vara snabba och den Nya Tidsåldern kommer sedan att vara på god väg.

 Bli dock inte alltför entusiastiska i allt detta spännande som sker för det finns fortfarande mycket arbete som måste göras. Det blir inte lättare förrän den sista av Illuminaterna är borttagen så att deras inflytande inte längre kan försena processen. Deras tentakler sträcker sig långt och brett, men många av deras hantlangare kommer att byta sida hellre än att förlora allt de har vunnit. Förlåtelse är en underbar handling som helar och förbättrar brutna relationer och kommer att behövas för att få förlorade själar tillbaka in i Ljuset.

Trots allt detta kaos som pågår så inträffar mycket gott bakom kulisserna med förberedelserna för introduktionen av utrustningen för fri energi. Var säkra på att många källor nu arbetar på sådana projekt i länder som är mottagliga för själva idén att introducera detta. På grund av bristen på publicitet är ni kanske inte medvetna om en sådan utveckling men gör inte misstaget att inte tro på att allting går framåt på bästa sätt. Det betyder att så snart det är säkert att fortsätta, och klartecken ges, blir det många överraskningar.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey


Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012