Followers

Google+ Followers

fredag 24 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 24 juli 2015SaLuSa 24 juli 2015Som alltid händer så mycket på Jorden som ni inte direkt lägger märke till. De yttre tecknen finns runt om er och i allmänhet känner människor förändringarna som sker. De kanske inte vet vad de är just nu men de känner den subtila skillnaden i energi runt omkring er. Med detta följer en känsla av de förändringar som är snuddande nära att manifesteras och de känner också att detta är mycket positivt.

Saker och ting fortsätter så här och fortsätter också att växa tills det slutligan kommer att finnas en upphöjning som kan kännas tydligt. En del av er kommer ändå att vara omedvetna, men de av er som har arbetat på att höja era vibrationer kommer utan tvivel att göra det. Det kan mycket väl vara er första positiva känsla av förändringarna och vi vet att många kommer att känna sig upplyfta genom det som sker. De skall fortsätta och det kommer inte att bli någon återgång till de gamla, lägre vibrationerna.

Ni kan knappast ha missat att många regimer har svårigheter med att upprätthålla sitt grepp över sitt folk. Detta kommer att fortsätta till de gamla levnadssätten har brutits upp, och sedan kan de nya sätten introduceras. Många själar har inkarnerat vid den här tiden av just det skälet, och de väntar helt enkelt nu på sin chans att leda människor in i den Nya Tidsåldern. Mycket är redan planerat och väntar på den rätta tidpunkten att införas.

Var så säkra på att så snart förändringarna börjar på allvar så kommer de mycket snabbt. Allting runt omkring er är starka tecken som tydligt visar på otillräckligheten med de gamla systemen samt nedbrytningen av era ekonomier som inte kan få fortsätta i sin nuvarande form. Lösningen på detta finns och när rätt tillfälle uppstår för vad som skall införas så kommer ni att få se att stora framsteg helt plötsligt tar ett jättekliv framåt.

De som ha ett egenintresse i att behålla de gamla sätten kommer att kämpa emot förändringar, men till ingen nytta, eftersom planen är att förändringarna skall leda er framåt. En del kommer att uppfatta att det nya endast kan komma till stånd när det gamla har tagits bort och kommer att försöka försena utvecklingen. De kan bara ha en begränsad effekt på det hela eftersom matrisen har lagts ut.

Så mycket hålls tillbaka och bara väntar på det ögonblick när det kan införas. På grund av att många saknar förståelse blir de bekymrade över vad som kan hända när det gamla bryts upp. Men när de kan se längre framåt i tiden så kommer de att förstå betydelsen av vad som sker. Förändringarna kommer att bli mer långtgående än ni kunde tro men de är nödvändiga för att snabba upp ert upplyftande in till de högre vibrationerna.

 En del frågar vad de skall göra under perioden för förändringarna, och vi föreslår att ni lever så normalt som möjligt och är beredda på vissa svårigheter. Dessa bör bli kortlivade eftersom den främsta orsaken för dem är att så att säga ”rensa däcken” och tillåta det nya att manifesteras. Det kommer minsann att bli en händelse när vi äntligen kan säkert och öppet landa på Jorden, men den tiden är långt borta med tanke på att vi måste vara helt fria från varje möjlighet till inblandning och störande från den gamla hierarkin.

Medan tiden går kommer vi att backa upp våra representanter som finns på Jorden och väntar på att få spela sina roller i att föra fram förändringarna. Alla kan så småningom bli involverade i viss utsträckning då det kommer att finnas mycket att göra. Dock inte så mycket som ni kanske kan tro eftersom ni kommer att ha fördelen av kunskap och utrustning som förflyttar er många år framåt från var ni är för närvarande. Vi kan hjälpa er att göra det lättare för er när det gäller många uppgifter som i annat fall skulle verka omöjliga att utföra.

Vi hoppas att ni börjar få en känsla för de nya energierna och kan ställa era förväntningar mycket högre än tidigare. Det är mycket som avsiktligen hållits från er som skulle ha avsevärt lyft upp kvalitén i era liv långt bortom det nuvarande. Ni kommer lätt att anpassa er till det nya sättet att leva, något som kommer att uppenbaras för alla. Ni vet redan, genom idéer som har placerats framför er, potentialen för förändringarna.

Faktum är att de utan tvekan kommer att överträffa era förväntningar, och ni kanske känner att de största förändringarna är de som befriar er från att bokstavligen vara slavar med lite fritid för att ägna er åt era egna sysselsättningar. Med tiden kommer allt att förändras, men först kommer ni att uppleva livet utan behov av pengar så som ni känner till det.

Antagligen är det för mycket begärt att ni skall kunna greppa det faktum att ni kan överleva utan pengar, men det krävs en annan förståelse och ett annat förhållningssätt jämför med hur ni lever nu. Den största skillnaden är att alla kommer att få sina behov tillgodosedda och ingen kommer att bli utan.

Nu när ni är medvetna om syftet med livet på Jorden, och vad framtiden har i sitt sköte, bör ni vara mer tillfreds och lättare kunna ta itu med de upplevelser ni går igenom. För många är det nuvarande fortfarande en utmaning och karma blir rensad, och ibland är det ouppklarade uppgifter som kanske går längre tillbaka än era senaste liv.

Tiden är mogen för att avsluta alla gamla problem, men som med alla tidigare liv har du gått med på en plan som täcker dina behov och hjälper din utveckling. I verkligheten är det så att ingenting av betydelse händer av en slump, även om det kanske verkar så. Ni har alla livsplaner som avsiktligt är avsedda att öka er utveckling, och vanligtvis sker detta, och ni har guider som hjälper er att följa dem. Fri vilja är något som vanligen utövades innan ni kom in i ett liv, även om det är sant att säga att det sista ordet är ert.

Du kan se tillbaka på Jordens historia i vetskap om att du hade en ingång till den genom dina många liv där. I själva verket har mänskligheten i stort sett fått fria händer att skapa för er egen framtid och vad ni upplever idag är resultatet. I början var det syftet med att du droppade ner genom de olika dimensionerna och efter att ha tappat kontakten med ditt sanna jag anger du nu hur du vill skapa dina egna lagar och regler för att leva.

Utmaningen var att se om du fortfarande kan se Ljuset och din väg tillbaka till Gud. Vi anser att många av er har växt genom uppgiften och blivit framgångsrika, och idag hjälper ni andra att också finna vägen tillbaka hem. Ni har härdats i eldar genom mänsklig erfarenhet och är nu väl rustade för att hjälpa andra som färdas på samma väg.

Mina kära, det finns så många olika förklaringar som lagts fram för att förklara vad livet handlar om och syftet med det. Det kan vara förvirrande, men vid varje given tidpunkt bör du följa din intuition och du kommer inte att göra några större fel. Tänk också på att dina guider alltid försöker hjälpa, men det är naturligtvis svårt om en själ ännu inte har erkänt deras existens. Så småningom finner du sanningen eftersom det i slutändan är den allt som kommer att finnas.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av dessa tider med er i vetskapen om att många av er har vaknat upp till sanningen och är säkra på att ni lämnar er lägre dimension bakom er. Ni har lärt er de läxor som de hade att erbjuda er och ni är nu redo, om det är er önskan, att hjälpa andra som kämpar med att finna sanningen. Den Galaktiska Federationen ser fram mot den dag som närmar sig när vi kan mötas som Ett och arbeta tillsammans i Ljuset.

Tack SaLuSa

Mike Quinsey.

   

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 18 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 17 juli 2015SaLuSa 17 juli 2015

Tiden går snabbt och händelser på Jorden snabbas upp, och efter att ni fått er fria vilja att bestämma hur ni vill leva era liv tillsammans så upplever ni nu resultatet av era val. Det är uppenbart att ni inte kan upprätthålla det system ni har skapat eftersom det krymper och smulas sönder och visar sig vara otillräckligt för era behov. I själva verket är det så att ni har levat på lånad tid och det är redan uppenbart att ni inte kan förhindra ett sammanbrott för den mänskliga rasen.

Under flera tidsåldrar har ni försökt att etablera en blomstrande befolkning, ändå har ni samtidigt misslyckats med att få med de fattigaste nationerna. Problemen är nu så enorma att det är för sent att förhindra resultatet, vilket är ett sönderfall av de gamla systemen. Med andra ord tvingas ni nu att ändra ert sätt om ni önskar övervinna problemen som ni har skapat.

Det kommer att bli en smärtsam process, men det kommer att resultera i ett nytt sätt att leva tillsammans då vibrationerna har lyfts upp till en punkt där negativitet är praktiskt taget obefintlig. Då kommer ni att se den sanna vägen till hur harmoni och frid kan upprätthållas och människor kan leva utan rädslor. Vi kan försäkra er att det är möjligt, och allteftersom vibrationerna fortsätter att snabbas upp dröjer det inte länge tills ni upplever positiva förändringar. De Mörka tjänarna tillåts inte längre att diktera hur er framtid skall vara och deras plan för total dominans är nu ogenomförbar.

Vi ber er att hålla fast vid dem bland er som arbetar mot de positiva förändringarna och förstå att det är svårt att införa dem medan kaotiska förhållanden förblir ohejdade. Under en mycket lång tid har nya uppfinningar, som skulle ha gjort era liv lättare att leva, hindrats från att genomföras, men de kan inte hållas tillbaka så mycket längre. Så snart det är dags att släppa de nya idéerna så blir framgången mycket snabb.

Och när det är säkert för oss att öppet komma ner och blanda oss med er så kommer vi att kunna göra mer för er, eller med er. Det finns mycket som väntar på att släppas som kommer att lyfta upp er mycket kvickt, och ni kommer att inse att den Nya Tidsåldern är på god väg. Ni kommer att ta ett jättehopp framåt när det gäller teknologin som skall ta bort många av de problem som för närvarande håller er tillbaka. På grund av de Mörkas handlingar har ni hindrats från att redan nu få njuta av en högre levnadsstandard. Men det kommer att förändras inom en nära framtid.

Som ni säkert har märkt så fortsätter förändringarna att gå vidare och för med sig genomförandet av allt det som krävs för att flytta er in i den Nya Tidsåldern. Moder Jord spelar en stor roll i detta och redan finns tecknen där som indikerar vad som är på gång. Resultaten kommer att bli ganska dramatiska och något ni tycker om när ni inser att de är till fördel för er.

Kanske är de mest acceptable förändringar de som handlar om reningen av mark och hav, något som har varit svårt förorenat genom människans brist på omsorg om planeten och andra livsformer. Tyvärr kommer att finnas dödsoffer inom djurriket, men ni kommer att inse att de också omfattas av de högre vibrationerna. Era bibliska berättelser säger att ”Lejonet ligger ner tillsammans med lammet”, och kanske ni nu kan förstå hur detta kan komma till stånd.

Ert öde har alltid varit en del av den Stora Planen och kan inte ändras, men ni har haft er fria vilja att närma er den på ert eget sätt. Ni har lärt er mycket genom alla upplevelser och erfarenheter och den mänskliga rasen kommer att växa och bli större genom detta. Kom ihåg att ni alla villigt klev fram för att få gå igenom de olika tidsåldrarna för att växa genom era erfarenheter, och när ni ser tillbaka är ni mycket nöjda med att ni gjorde det.

Ni visste att oavsett vad som hände så skulle ni aldrig överges eller bli lämnade för att hitta er egen väg hem. Nu har ni fötterna på den vägen och härifrån finns det bara en riktning att gå, och det är framåt. Det har varit en tuff prövning och ni har mött många utmaningar som ni har övervunnit. Det betyder att ni inte behöver tillbringa samma tid igen i de lägre vibrationerna.

På grund av betydelsen av dessa tider för den mänskliga rasen är ni fokus för mycken uppmärksamhet, och många ”gamla vänner” väntar på er återkomst till de högre vibrationerna. Dessa nivåer är mer hemma för er och en del av er utveckling kommer att fortsätta tills ni kommer tillbaka till Källan och blir Ett med Allt Som Är. Så njut av dina upplevelser för de är valda för att passa dina behov, eftersom du ständigt utvecklas mot ett tillstånd av perfektion.

För dem som kanske är nya för dessa idéer vill vi tala om att ni är odödliga, så på sätt och vis spelar det ingen roll vad du väljer att uppleva. När du tar dig genom varje dimension så blir dina energier förfinade och växer tills du omfattar ett stort område i rymden och i slutändan blir en Ljusvarelse. Du kanske har läst att du är Gud i vardande och det är därför din väg tar dig tillbaka till Källan av Allt Som Är.

Du är för närvarande endast en representativ del av ditt sanna väsen, men växer hela tiden när du för dig själv in i vibrationerna av Ljus. Dina resor placerar dig just nu bland själar som har alla olika nivåer av utveckling, vilket är anledningen till att du möter så många utmaningar. Du tenderar at dras till dem som har en liknande vibration som du själv, men när det gäller din egen utveckling kanske du är placerad där dina behov bäst kan tillgodoses.

Ni tillbringar ofta ett antal liv i samma grupper av själar där ni kan hjälpa varandra att uppleva och utvecklas. Du kommer nästa säkert att ta upp olika roller varje gång och en stor fördel är att du gör framsteg med själar som du har en koppling till. Detta förklarar varför vissa grupper kommer så väl överens med varandra medan andra har stora svårigheter. Det handlar om vilken typ av erfarenheter som bäst tjänar dina behov.

Om du befinner dig i en svår relation med din familj, tänk då på att du har placerats där för att lära dig vissa lektioner från varandra. Dina omständigheter har alltid kommit till stånd för att du skall utvecklas andligt, och det är i de svårare relationerna som du lär dig mest och också snabbare. Så om du känner att du har en tuff tid på Jorden så glöm aldrig det faktum att ingenting i ditt liv händer utan goda skäl.

Faktum är att när du växer i medvetenhet kanske du redan känner att dina erfarenheter är en inlärningsperiod. Du kan vara säker på att så snart du har tagit lärdom av dina upplevelser behöver du aldrig mer gå igenom dem igen. Så möt hinder i livet med beslutsamheten att övervinna dem på rätt sätt och som respekterar en annan själv behov såväl som dina egna.

När ditt liv är över och du går igenom det, vilket är vad alla själar gör omedelbart efter deras övergång, då kommer du att veta hur bra du har gjort ifrån dig. Det finns inga grunder för anklagelser om du har misslyckats med några tester för det kommer alltid att finnas fler möjligheter som placeras framför dig.

Då det i verkligheten inte existerar någon tid, som du vet, har du all tid du behöver för att göra framstegen på din andliga resa. När du går genom livet kommer du med största sannolikhet att få en intuitiv känsla och veta vad som krävs av dig. Du har ju efter allt många vänner på och utanför Jorden som ger hjälp och som färdas på resan tillsammans med dig.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid redo att erbjuda hjälp och kärleksfull vägledning.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 12 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 10 juli 2015SaLuSa 10 juli 2015


Saker och ting fortsätter att oroa er och kaos existerar i många länder när det gamla sättet att leva visar sig inte längre kunna tillgodose deras behov. Problemet har vuxit sig så stort att det krävs stora förändringar för att sätta er civilisation på ett nytt spår som tar er in i den Nya Tidsåldern. Förändringarna är nu på väg och är oåterkalleliga då de nya sätten måste ersätta de gamla för att kunna ta er ut ur ett system som inte längre täcker era behov.

Det är en oroande process för många som har liten, eller ingen alls, förståelse av det som sker. Ändå verkar svaren komma med en ny syn på era behov och människor kommer att höjas upp vid varje tillfälle som de ser en förändring. Som alltid kommer vi att leda dem som har en stor roll att spela när det gäller att genomföra de förändringar som måste ske. Detta kan inte uppnås utan ett visst mått av svårigheter, men vi kommer att se till att de hålls till ett minimum.

Fortsätt med att hålla en positiv syn för planen för er framtid är väl etablerad. Ni kommer att vara mer än nöjda med resultatet.  Alltför länge har ni varit som ni kanske uttrycker det ”ledda uppför trädgårdsgången” och har medvetet hållits i mörker angående sanningen om er potential och skälet till upplevelsen av dualitet. Det har varit en stor inlärningskurva som har gjort det möjligt för er att kunna lyfta upp er själva från livet av begränsat medvetande till ett som kommer att väcka er till er sanna potential.

Som vi nämnt många gånger är var och en av er mycket större än ni tror, men har varit medvetet vilseledda av falska läror och begränsning av ert medvetande. Allt detta håller på att ändras mycket snabbt, och fler själar vaknar upp till sina verkliga, sanna jag. Ni är på väg ut ur en lång period av mörker in till Ljuset, och ingenting kan nu hindra er från att gå hela vägen till fullt medvetande. Det är redan uppenbart genom antalet själar som har vaknat och leder er längs med vägen till full upplysning.

Det finns vissa själar som inte kan lyfta sina vibrationer, men var säkra på att de kommer att få allt tänkbart stöd för att leda dem till Ljuset. Det är ingen idé att försöka att ”springa innan du kan gå” och deras guider kommer att hjälpa dessa själar att vakna till sanningen. När du väl börjar inse hur du har hållits i mörkret så blir allt så mycket lättare för att förstå sanningen om ditt väsen.

Ni är i grunden alla stora själar som har åtagit er att uppleva dualitet och att ta itu med de utmaningar som de tar upp. Under många liv har du nuddat vid mörkrets djup, ändå har du aldrig förlorat kontakten med ditt Högre Jag. Som ett resultat av det har många av er så småningom funnit den sanna vägen som leder tillbaka till fullt medvetande. Så snart du börjar vakna finns ingen väg tillbaka till de gamla sätten, och de själar som är i Ljuset kommer att medföra en total förändring i hur ni lever era liv.

Vi har följt era framsteg under eoner av tid. Tänk på er prestation för att återfå medvetandets nivåer vilket är anmärkningsvärt över en så kort period. Er historia visar vad som händer när själar tappar kontakten med Ljuset och i konsekvens av det hur svårt det har varit att höja sig upp igen. Emellertid har ni visat att det är möjligt och idag leder många av er vägen framåt. På så sätt får ni också andra med er och uppvaknandet tar återigen fart.

Ni skall gratuleras till att ha höjt er fram tills nu, och ingenting kommer att kunna stoppa era fortsatta framsteg. Under en lång tid har de uppväckta själarna undvikits av andra som varit oförmögna att förstå sanningen, men det håller på att ändras allteftersom vibrationerna fortsätter att höjas. Mycket snart blir det ytterligare ett stort upplyftande inom era medvetanden och sanningen kommer att komma in till många fler själar.

Vi befinner oss så nära er nu och vi besöker er Jord öppet och så mycket att de flesta människor accepterar vår närvaro på er himmel. På grund av vår högt avancerade teknologi så utgör era vapen mycket liten fara, och många av er vet att vi har fått många av dem ur funktion när ett hot har uppstått. Ni har många inspelningar av fall där våra farkoster kan ses över era kärnanläggningar och vi har vidtagit åtgärder för att förhindra att ni startar ett nytt krig.

Vi har varit framgångsrika med att upprätthålla världsfred på Jorden, men måste tillåta det vi kallar mindre konfrontationer på grund av karmiska skäl. Vi kommer dock att övervaka sådana händelser för att säkerställa att de inte urartar. Så småningom blir det ett slut på alla krig och en varaktig fred på Jorden kommer att uppnås. Er framtid är säkrad och de förändringar ni upplever nu är en del av den rensning som pågår.

Vi har under en lång tid nu använt vårt inflytande till att vägleda era vetenskapsmän längs en väg som kommer att resultera i en fredlig värld. Dock k an vi inte ingripa om andra fortfarande stödjer krigsvapen, men kommer att se till att de inte används för att riskera ett världskrig. Jorden har utsatts för kärnladdningar vid många tillfällen, men de kommer inte att tillåtas att användas igen och vi är här för att se till att ni är skyddade.

Ni har er fria vilja, men när ni går in i den Nya Tidsåldern väntar en ny framtid på er som inte längre tillåter krig som för med sig omfattande dödsfall och förstörelse. Fred för alla människor blir möjlig så snart de Mörka tjänarna har avlägsnats från Jorden. Ni behöver inte vänta så länge på att världsfred kommer att deklareras, men det finns mycket som står i vägen för de nödvändiga förändringar som kommer att behövas.

Under tiden skall vi fortsätta med vår övervakning av Jordens verksamhet, inklusive de av Moder Jord, som också är involverad i förändringarna som sker. Omvälvningar är nödvändiga för att göra det möjligt för de större förändringarna som skall resultera i en ny Jord, renad från alla rester av århundraden av försummelse och förgiftning av mark och hav. Det kan synas som en omöjlig uppgift, men med vår avancerade kunskap och obegränsade resurser kommer det inte att ta särskilt lång tid att uppnå.

Faktum är att vi redan nu är förberedda att gå vidare med Moder Jord och återställa henne till det ursprungliga tillstånd hon var i under många tidsåldrar. Dessa uppgifter kan inte hanteras av er med den begränsade kunskap ni har, men vi kommer att finnas till hands för att hjälpa er så snart reningen kan påbörjas.

Vi vet att många av er har vidgade medvetandenivåer och förstår hur sanningen har missbrukats för att hålla er alla i mörker. Var så säkra på att när tiden är den rätta blir det ingen fördröjning med att göra dig bekant med din sanna historia och den strålande framtid som väntar på er alla.

Du har kanske haft visioner av en ny Jord, men verkligheten kommer att överträffa din idé om vad som ligger framför er. Alla tårar och besvikelser som du har upplevt kommer att verka som ingenting när du ser de fantastiska förändringar som sker. Den skönhet och de underverk som kommer att bli era för att njuta av är långt bortom er nuvarande fantasi och föreställning.

Jag är SaLuSa från Sirius som återigen kommer för att upplysa er alla om vad som ligger framför er. Borta är hotet om krig och förstörelse och en permanent fred kommer att regera på Jorden. Vi kommer att finnas vid er sida och hjälpa er att skapa den nya Jorden, och det kommer att bli en kärleksfull tid för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.lördag 4 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 3 juli 2015SaLuSa 3 juli 2015


Händelser inträffar överallt på Jorden och de kommer att medföra de nödvändiga förändringarna som skall föra er in i stabilitet och ett slut på stridigheter. Det kommer att ta tid, men vi finns till hands för att leda er i rätt riktning. ”Utrensningen” av allt som inte har någon plats i er framtid kan tyckas vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp och vårt stöd av Ljusarbetarna över hela världen så kommer det att ske ganska så snabbt.

För att manifestera den Nya Tidsåldern och på samma gång rensa bort allt som inte längre behövs kan det synas bli stor oordning, men allt är kontrollerat och väl planerat. Var och en av er kan minska inverkan på dem som bara förstår vad de ser inför sina ögon genom att behålla ert lugn och låta andra veta att allt som händer är för det allra bästa för alla. När det gamla dör bort kan ni vara säkra på att allt som skall bli introducerat redan har förberetts. Förvänta er dock inte för mycket för snart, men var medvetna om förändringar som tydligt signalerar att den Nya Tidsåldern har börjat.

fredag 26 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 26 juni 2015SaLuSa 26 juni 2015

För er som håller er uppdaterade med de nya meddelandena vet att den senaste tiden har visat att det är många aktiviteter på gång. Ni kommer utan tvivel att också bli medvetna om att de Mörka tjänarna blir noga övervakade så att de vet att de inte kan fortsätta med sin plan för världsstyre. Faktum är att deras verksamhet har begränsats på ett sätt som garanterar att de inte längre kan störa planen för er frihet.

Vi kan för vår del bekräfta att förändringarna snabbas upp och stora framsteg görs.  Det råder ingen tvekan om att ni mycket snart blir medvetna om viktiga händelser som kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern genom att några av de löften som redan gjorts tidigare nu kommer att uppfyllas.

Vi vill uppmana er att hålla fast vid er väg av Ljus och inte tillåta utomstående aktiviteter ta bort ert fokus från den. Det ligger svåra tider framöver, men dessa kommer att vara kortlivade, och så småningom blir det klart vilken riktning ni färdas i. Var så säkra på att vi till fullo har förutsett de problem som kommer att uppstå och att vi vidtar de åtgärder som behövs för att övervinna dem, eller åtminstone minskar deras inverkan.

Vi vill inte att ni skall sluta hålla ett öga på de händelser som äger rum, men vi vill säga att allting rör sig framåt enligt vår plan för er frälsning. Så många står på rad för att välkomna förändringarnas införande, men som vi har informerat er om vid många tillfällen så måste tiden vara rätt så att allting kan gå vidare obehindrat.

Ser man tillbaka till slutet av år 2012 så vet vi att en del av er fortfarande inte kan komma över att det inte blev den effekt ni hade förväntat er. Ändå hoppas vi att ni håller med om att grunden lades ned för förändringarna som så framgångsrikt har skett sedan dess.

Utan tvekan har vibrationerna höjts och fler själar vaknar upp till sitt sanna jag, och inser hur de blivit manipulerade och falskeligen hållits tillbaka. Ljuset strömmar ner på Jorden och höjer vibrationerna och det finns ingen väg tillbaka till de ”gamla dagarna” som är borta för alltid och inte har någon plats inom de högre vibrationerna.

Framtiden är Gyllene och innehåller många, många överraskningar som Gud har förberett för er. Gud är kärlek och de människor som saknar förståelse för detta beskyller Gud för sina motgångar. Det är endast du själv som kartlägger ditt öde och bestämmer det genom dina handlingar och vilken typ av upplevelser du behöver för att resa dig upp igen. Men Gud är alltid med dig och tar aldrig bort den kärlek som alltid är närvarande. Hans tjänare, såsom Änglarnas rike, genomför den plan som kommer att frigöra dig från de negativa vibrationer som du håller fast vid. De vägleder dig också för att försäkra att du följer ditt livskontrakt som du gått med på och som gör det möjligt för dig att stadigt gå vidare.

Mina kära, ni har många saker att lära om livet bortom Jorden. Ert Universum har många dimensioner men ni har hållits i mörker om ert sanna jag för syftet att kunna uppleva den tredje dimensionen. Det är inte ditt naturliga tillstånd och det är därför du nu flyttar ut ur det in till de högre vibrationer som de Mörka inte kan komma in i. Du kommer utan tvivel att inse att genom att göra så kommer du att leva så som avsikten är: i lycka, frihet och i absolut frid och lugn.

Så snart du blivit en Galaktisk Varelse, fri och med möjligheten att färdas genom viljan, så kommer ditt liv att få en ny innebörd. Endast du själv kan förändra din framtid, så följ dina önskningar med omsorg och vet att varje möjlighet finns öppen för dig.

När ni kanske säger ”slutet på vägen är i sikte” så är det så att även när ni förbereder er för den är den nya vägen öppen för avslöjande av de löften som ligger i den Nya Tidsåldern. I detta avseende kommer ni alla att bli vägledda och föras in på en väg som uppfyller alla dessa löften som har getts till er.

Vi kommer att kunna besöka Jorden helt öppet och även ta med er på resor inom ert solsystem. Exakt vart beror på din plan för ytterligare upplysning och i det avseendet kommer era guider att finnas till hands för att ge råd. Du kommer snart att glömma de trauman och besvikelser av dina jordiska upplevelser i vetskap om att de gav dig ett brett perspektiv som möjliggör för dig att ta itu med alla upplevelser.

Vi är närmare er nu än någonsin förr, och efter många år av kontakt med er vet vi att ni kommer att acceptera och hälsa oss som era bröder och systrar. Er bakgrund kommer från olika stjärnsystem och innebär att ni har träffat oss för eoner sedan. Tänk på att i de högre vibrationerna är er livslängd mycket längre än den är nu. Också det faktum att när du avslutat din upplevelse i en kropp så kan du bokstavligen bara kliva in i en ny!

Minst sagt, ”döden” så som ni känner den, sker aldrig och det handlar bara om en enkel förändring som inte innebär någon form av åldrande så som ni brukar uppleva det. Födelse, som det kallas, är också annorlunda och du behöver inte gå igenom de steg som du känner till som en ”baby”.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill bekräfta att allt är ”NU” och du kommer att kunna röra dig bakåt i tiden, och även framåt, för att tillfredsställa din strävan efter erfarenhet. Faktum är att du kommer att ta ganska lätt på förändringarna, för i verkligheten är de inte nya för dig.

Det kommer dock att bli spännande att bli medveten om bekanta saker, och inte minst för att åter få möta själar som är välkända för dig, och kanske till och med har figurerat i ett antal av dina tidigare liv. Även om du bara tar hänsyn till antalet starka relationer du kanske har haft genom dina många liv, så kommer du att inse att ganska många själar ivrigt väntar på att få tillfälle att möta dig igen.

Emellertid kommer du att ha arbete att ta itu med på Jorden och din koncentration måste fokuseras på dina uppgifter. Varenda själ du kan hjälpa nu så att de kan ”vakna upp” kommer att uppskatta din hjälp, men många kan inte frigöra sig från sina band till de lägre vibrationerna. Men när de kommer i kontakt med information som kan hjälpa till att lyfta upp dem så kan det resultera i ett uppvaknande.


Tack SaLuSa! 
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light 
Översättare: Gertie Dahlberg

fredag 19 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 19 juni 2015SaLuSa 19 juni 2015


Kära ni, så mycket sker nu på Jorden att, fast vi bara varit borta från er under en kort tid, så påskyndas händelserna hela tiden, och på en relativt kort tid kommer de att avslöja våra avsikter för er. Det har aldrig funnits en tid när vi inte varit aktiva, men på grund av sekretess för att undvika inblandning från de Mörka tjänarna så har vi alltid arbetat i tysthet.

Scenen är nu klar för ett tillkännagivande av våra avsikter och så snart det steget har tagits kommer de att trappas upp till en hel serie av dem. Ni har tålmodigt väntat på den tidpunkten och när den kommer så blir ni inte besvikna. Vi är nu mer övertygade om att vi har förkortat makten och inflytandet av de Mörka tjänarna, och vi strävar efter att hålla deras aktiviteter i schack under våra vakande ögon.

Vi har många vänner på Jorden och har under eoner av tid hjälpt dem att gå vidare med sina uppgifter för att ta fram nya sätt att snabbt ta er in i den Nya Tidsåldern. Så snart avslöjandena börjar kommer ni förmodligen att känna er överväldigade av den hastighet med vilken de kommer att äga rum. Ni kommer också att bli förtjusta över att notera hur snabbt de introducerar er för de välbehövliga förändringarna som omedelbart lyfter upp er livskvalitet

Det finns så mycken fattigdom på Jorden, fast det inte alls behövde vara på det sättet, för det finns mer än tillräckligt av hennes rikedomar för att säkra att ni alla har livets nödtorft. Inte bara det, utan så snart era grundläggande behov är uppfyllda så blir det förändringar som tillåter er mer tid för att ägna er åt era egna intressen istället för att vara slavar för att tjäna pengar för livets nödvändigheter. Det är vår avsikt att föra in förändringar så snart som möjligt så att det inte blir några förseningar i upprättandet av fördelarna i den Nya Tidsåldern.

Under en tid nu har ni successivt fått en inblick i vad som väntar så snart ni har blivit fria från inflytandet och aktiviteterna från de Mörka tjänarna. De skulle mycket hellre se att ni fortsätter kämpa och medvetet orsakar de krig och oroligheter så att ni aldrig till fullo kan njuta av frid och lycka, något som är er förstfödslorätt. Ditt öde är säkrat och du kommer snart att få uppleva frihet från allt som tidigare har hindrat dig från att leva ett meningsfullt liv.

Det kommer en tid, som snabbt närmar sig, när du kommer att njuta av friheten och att leva i frihet från det alltid närvarande hotet om krig, eftersom sådant inte har någon plats inom de högre vibrationerna. Sedan en tid tillbaka har de höjts och sakta men säkert närmar ni er en tid av stora förändringar.

Mitt i all oro och så mycket som behöver förändras för att höja er levnadsstandard finner ni det svårt att ens föreställa er hur en permanent och varaktig fred kan garanteras. Detta kommer dock att ske på ett sätt som ni kanske inte har ansett vara möjligt, och det kommer att signalera slutet på alla fientligheter och föra fram den fred ni så hett önskar.

Moder Jord är i högsta grad engagerad i förändringarna som kanske verkar ganska så extrema, men tänk på att Jorden har varit långsamt döende och behöver mycket uppmärksamhet och förändringar för att få till stånd den Nya Tidsåldern. Föroreningen av haven är av största betydelse då den dödar stora områden som upprätthåller liv som skall finnas i överflöd inom dem. I många områden är marken mättad med kemikalier och behöver rensning så att den kan bli helt återställd.

Det finns mycket arbete av det här slaget som skulle ge er en nästan omöjlig uppgift, men som ni kommer att få se finns det nya upptäckter som omedelbart snabbar upp sådana operationer. I själva verket kommer upprensningen av Jorden att bli så mycket lättare med vår hjälp. Det kommer att bli förändringar av sådan art att era industrier inte längre behöver använda förorenande eller giftiga kemikalier. Det är många förändringar planerade som kommer att snabba upp hela processen med att återställa er Jord.

I en tid när många människor befarar det värsta är det upp till de själar som är av Ljuset och som förstår vad som sker att hjälpa dessa som känner sig övergivna och i nöd. Låt det bli känt att massiva, positiva förändringar är på gång som kommer att lyfta livskvaliteten långt bortom era förväntningar. Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att välsigna er och hjälpa er i alla skeden, även om vi kommer att ge er all uppmuntran för att ni skall ta del i hela processen av förändring.

Ni kan vara säkra på att vi är fullt medvetna om era behov, men på grund av era karmiska ansvarstaganden kan vi inte alltid ingripa för att hjälpa er. Vi kommer emellertid att göra vårt bästa för att påverka dig i dina handlingar för att uppnå bästa resultat. Faktum är att vi hela tiden har färdats vid din sida och uppmuntrat dig och hjälpt dig att genomgå perioder av enorm press.

Ibland undrar du varifrån nya idéer kommer, och ibland är det vårt inflytande som påverkar dig. Snart kommer det en tid när vi kan arbeta öppet med er utan rädsla för störningar, och sedan får du se hur saker och ting går framåt med stormsteg. Tyvärr är pressen på er fortfarande under kontroll av Illuminaterna, och era medier är noggrant övervakade för att hålla tillbaka sanningen om många saker som händer er.

Dock, när ni blir medvetna om den verkliga situationen så kommer ni att acceptera Nyheterna med försiktighet och utveckla förmågan att ”läsa mellan raderna” då så mycket är dolt för er och även falskeligen läggs framför er. Under eoner av tid har ni hållits i mörker när det gäller så många saker, och mycket som kunde ha direkt varit till fördel för er har hållits tillbaka.

Kanske är detta bäst illustrerat med avseende på den gisslan som cancer är, som kan botas men vars botemedel inte släpps till allmänheten. De som berörs blir hellre behandlade än botade av en industri som tjänar enorma mängder på just detta. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart, eftersom sanningen kommer att komma ut och ingenting kommer att kunna hindra att det händer.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att vi kan ge er goda nyheter om framtiden. Ni har tålmodigt väntat på sluttiderna som nu sticker i ögonen och snart börjar på allvar. Vi är förtjusta över att vara en del av er upplysning och snart kommer vi att vara en de av era liv. Vi är er framtid och vi ser fram emot att upplysa er om er sanna historia, för ni är mycket större än ni tror och vi beundrar och hyllar er beslutsamhet att få se det slutliga nederlaget för de Mörka tjänarna. Vi kommer att vara med er hela tiden för att stödja er och sända er vår kärlek.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.


 Webpage: Tree of the Golden Light.


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 30 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 29 maj 2015
SaLuSa 29 maj 2015Det gamla systemet fortsätter att falla isär då det inte längre tjänar era behov av att utöka era nivåer av medvetandet. Även de som tjänar era intressen arbetar i stor utsträckning med de gamla energierna så länge de kvarstår, vilket skapar större framsteg på er väg in i Ljuset som är en långsam procedur. Emellertid har Ljusarbetarna en röst och de som söker upplysning kommer att dras till de människor som kan vägleda dem längs en lämplig väg för dem.

Din intuition har en viktig roll att spela när det gäller att vägleda dig i den riktning som bäst passar dina behov och ibland finns det karma inblandad som kan kräva att du upplever dina framsteg på ett speciellt sätt. Var säker ännu en gång på att ingenting som är betydelsefullt för din evolution händer av en slump, och alla erfarenheter har sitt värde. Ibland är anledningen inte omedelbart uppenbar, men ofta är det så att du i efterhand kan skönja den lärdom du fick.

I dessa sluttider har vissa lärdomar varit hårda, men det är klokt av dig att ta del av de budskap de innehåller. Men oroa dig inte för nivån på dina framgångar, för när du tar itu med dina erfarenheter och lär från dem så kommer du att utvecklas precis som avsikten är. Faktum är att du inte skulle ha nått så här långt om du inte hade gått din väg av upplysning.

Denna Tidsålder kommer att visa sig ha varit mycket framgångsrik i att vägleda dig tillbaka till högre nivåer av medvetande, och det var verkligen alltid planen för dem som började vakna till sitt sanna jag. Tänk på att du ivrigt erbjöd dig att uppleva ”brist” för att testa din förmåga att övervinna en sådan situation. Det var känt att du alltid haft förmågan att göra detta och nu vet vi med säkerhet hur väl du har kunnat övervinna hindren på din väg till upplysning.

Trots detta har du fortfarande en bra bit att gå för att uppnå en nivå av fullt medvetande. De av er som har vaknat blir snabbt medvetna om bristerna och vilseledande vägledning som har hållit er i ett tillstånd av förvirring, men era guider arbetar heltid med er för att försäkra att ni är upplysta.

De viktigaste aspekterna av dina erfarenheter är de som betonar sanningen i din utveckling och ger dig en klarare bild av ditt verkliga arv. Ni är Gudar i vardande och er framtid ligger inte på någon Jord, såsom ni känner nu, utan i de högre rikena av Ljus.

Du lär dig från en antal olika källor att du håller på att gå in i en period av omfattande förändringar, och detta sker redan. Om du för närvarande bor där stora förändringar håller på att ske, var då säker på att åtgärder har tagits för att garantera din säkerhet. Det kommer naturligtvis att bli förluster av liv, men för de själar som deltar blir det en önskad frigörelse från deras nuvarande upplevelser.

Kom ihåg att ingenting sker av en slump och särskilt alla viktiga händelser planeras med hänsyn till Livsplanen för de själar som deltar. Förstå också att din medvetenhet när du lever på Jorden är begränsad av de låga vibrationer du lever i. Men med ökningen av Ljuset som når er alla så ökar också uppvaknandet. Försök att gå genom livet med full medvetenhet om att du är i sanning oförstörbar, och vad som än händer med dig så kommer du att återhämta dig helt när du lämnar Jorden. Se på dina erfarenheter och upplevelser som ett rollspel och försök att förstå lektionerna som de undervisar dig i.

Detta är en av förändringarna och i en mycket snar framtid kommer du att bli upplyst om sanningen om ditt väsen. Du är inte din kropp utan en underbar Varelse av Ljus, och när du kastar din fysiska kropp kommer du att vara fri från de begränsningar du har upplevt på Jorden. I de högre rikena återfår du din perfektion av din kropp av högre vibrationer som kommer att uppenbara dig som du var som en yngre själ.

Det finns ingen plats där för någonting mindre än så, så alla prövningar och vedermödor du upplever nu kommer inte längre att angripa dig. Du flyttar och existerar i de lättare, ljusare vibrationer som svarar på tankens kraft. Du kommer snabbt att anpassa dig till detta och njuta av den frihet det ger dig.

När du ”anländer” efter döden av den fysiska kroppen då kan du med tankens kraft återställa den i sin perfekta form och bli som ett ungdomligt väsen igen. Av anledningen att visa dig själv så som folk minns dig så kan du ”tänka” på hur du skulle tycke om att bli sedd. Så om någon bara känner dig som en äldre person så kan du presentera dig själv som en sådan.

För närvarande är planer för den närmaste framtiden långt framskridna, men planerna har hållits tillbaka av störningar från de Mörka tjänarna. Vid varje vändpunkt försöker de försena det oundvikliga, men utan verklig framgång, för vi är medvetna om deras planerade försök att göra det. Så snart du skulle säga ”bollen börjar rulla” så finns ingenting som kan stoppa det, och många förändringar kommer att ske ganska snabbt.

När allt är på plats kommer du och Jorden att vara redo att ta emot det första officiella besöket från oss, och det blir en tid av firande! Var säker på att från vår synpunkt sett så är allting redo för vår ankomst och ingenting kommer att stoppa detta från att hända. Så vi talar gärna om den underbara framtiden för mänskligheten för att stimulera era förväntningar. Naturligtvis ber vi er att ha tålamod då inga händelser kommer att manifesteras förrän tiden är helt perfekt den rätta, men våra löften kommer att hållas.

 Det finns många, många själar som är rädda för framtiden eftersom de ser sina välbekanta omgivningar falla isär. När du har möjlighet att försöka förmedla idén om att allting är för det bättre, och att det gamla måste rensas bort för att låta det nya manifesteras, så gör det.  Tidigare tidsåldrar har vid sluttiderna drabbats av stora förändringar för att tillåta en helt ny start, och även i er senare historia finns bevisen på detta som ännu existerar. Tänk på alla de gånger ni är segrare och ni har så att säga klarat testen och kommer inte att tvingas göra det igen.

När du vet att ni alla är bröder och systrar, oavsett färg eller trosuppfattningar, och förstår Enheten av alla själar, då är du på god väg att slutföra din förståelse. Behandla alla som du själv vill bli behandlad och du kommer att hjälpa dem att inse det oföränderliga sambandet som existerar mellan er alla.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att kunna släppa mer information vid en tidpunkt när så många av er är redo för sanningen. Det finns mycket mer att avslöja men allt kommer i god tid, och vi vill absolut inte överväldiga er med för mycket på en gång. Vi vet att om vi ger lite av sanningen i taget får det er att tänka på fler möjligheter och när ni gör det kommer era guider att imponera på er med ännu mer.

Det är helt klart så att många själar inte är redo för sanningen och den kommer inte att tvingas på dem. En del är fortfarande i klorna på en version av sanningen som till stor del getts dem genom religiösa läror, men där dessa visar sig vara felaktiga så kommer också deras lärare att själva vakna upp och ändra sin inställning. Håll fast vid er goda tro och var aldrig rädda för vad framtiden håller i sitt sköte för er. Vet att mycket kärlek finns med er på er resa.  

Tack SaLuSa,
Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012