Followers

PRGInstructions HERE
Google+ Followers

fredag 12 december 2014

Svenska -- SaLuSa 12 december 2014

SaLuSa 12 december 2014 


Vilka spännande möjligheter som ligger framför er!  För ni kan med rätta se fram mot både avslöjande tider och positiva indikationer på att de efterlängtade förändringarna äntligen skall bära frukt. Vi förstår skälen till att ni inte vågar tro på detta, men vi är säkra på att vid en viss tidpunkt kommer ni inte att tvivla på att ni lämnar den gamla tidålderns cykel bakom er. Den har gjort sitt och det finns ingen väg tillbaka för dem som befinner sig inom de mörka krafterna och som har stött dem.

Självklart finns det, och kommer att finnas, hinder att övervinna, men de mörkas förmåga att upprätthålla den cykeln har i högsta grad minskat. Ni kan förvänta er att de försöker förhindra att denna nyhet skall sprida sig över världen, men den är av sådan vikt att vi inte kommer att tillåta att den stoppas eller att de blandar sig i detta. Det kan bli mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

fredag 5 december 2014

Svenska -- SaLuSa 5 december 2014SaLuSa 5 december 2014


Vi var mycket nöjda med att stiga åt sidan och låta Michael sända ut ett annat meddelande istället för vårt vanliga. Informationen som sänds ut bör lyfta upp er avsevärt för ni har väntat mycket länge på ett upplyftande budskap som tydligt indikerar början på många välkomna förändringar på Jorden. Det kommer att ske många förändringar framöver och för vilka förberedelserna redan har gjorts. Det betyder att mycket liten tid går förlorad med att ändra på er nuvarande situation med krig och disharmoni till ett annorlunda tillstånd som förebådar ankomsten av kärlek och fred på Jorden. Vi har ofta sagt att förändringar är på väg, och äntligen kommer ni att få en klar signal av bekräftelse på detta. Många kommer fortfarande att vägra tro på vad de ser hända mitt framför deras ögon, men förnekande kommer inte att kunna dölja det faktum att den nya Eran har börjat.

Om ni ser tillbaka så kommer ni att finna att vi har hållit ord, vilket har inneburit att den Galaktiska Federationen har varit upptagen med att se till att världsfred har upprätthållits. Mindre krig och andra uppror kommer så småningom att upphöra och det kommer en tid när sådana negativa handlingar blir omöjliga att genomföra. Vibrationerna höjs hela tiden och i framtiden kommer de att vara alltför höga för att alla typer av negativa handlingar skall kunna genomföras. Kära ni, kampen mellan mörker och ljus är nästan över och snart kommer ni att få se att de som är ansvariga för era dilemman tas bort så att de inte längre kan försena förändringarna. Sådana åtgärder kommer att uppfylla de löften ni fått för länge sedan, och vi tackar dem som så ihärdigt har stått vid vår sida och vägrat att flytta sig från sin utstakade väg.

Som vi redan nämnt är det ert ansvar att hjälpa andra igenom förändringarna och visa dem på vägen av Ljus. Vi och andra grupper som arbetar för Ljuset kommer inte att upphöra med våra insatser för att säkerställa framgången, och vi är på vakt mot inbladning eller störning av alla tänkbara slag. Allting har avancerat långt nu, men som alltid så litar vi på att alla Ljusarbetare utför sina uppgifter noggrant. Naturligtvis är det så att då ni nått en sådan viktig punkt i den mänskliga rasens framsteg så har varje ansträngning använts för att ge er evolution ett stort steg framåt. Det är helt uppenbart att många själar är medvetna om att något sker som är mycket positivt, även om de är omedvetna om hur det kommer att manifesteras.

Tyvärr är era nyhetskanaler fortfarande under inflytande av De Mörkas tjänare, och ni får inte veta sanningen om vad som händer i er värld. Dock kan inte goda nyheter döljas hur länge som helst och de kommer att börja sippra igenom oavsett vilka metoder som används för att undertrycka dem.

Som alltid så är den del av vårt uppdrag att patruller er himmel för att säkerställa att det inte finns några objudna besökare, eller försök som görs för att placera vapen i rymden som skulle kunna användas emot er. Jorden har varit i karantän under många år, så vi vill försäkra oss om att inga andra civilisationer kan påverka er eller störa era framsteg. Ibland har det varit nödvändigt att tillåta att ett närmande sker, men endast för att testa era reaktioner.

Detta har hjälpt er att få en bättre förståelse av Universum och andra livsformer som existerar i det. Många andra civilisationer är långt före er när det gäller intelligens, men när ni utvecklas så kommer även ni att ha möjligheten att kraftigt utvidga er intelligensnivå. Långt ifrån att hålla er tillbaka är vi som era beskyddare angelägna om att hjälpa er att utvecklas så snabbt som möjligt och ge er möjlighet att återgå till den nivå ni hade tidigare.

När det gäller era iakttagelser av våra farkoster kan det vara förvirrande då ni inte kan identifiera de olika planeter de kommer från. De Mörka är nu så avancerade att de kan konstruera och tillverka farkoster som liknar våra och bortsett från markeringarna som visas på en del av dem så kan de vara mycket lika våra skepp. Detta kan också leda till incidenter som tros har orsakats av ETs när det är era egna ”black ops”-operationer som har satts igång. Vi vet att det inte är första gången som deras tankar har utfört skapandet av incidenter som skyllts på oss. Vi kan inte störa ert val av aktion, såvida det inte är av sådana proportioner att det är benäget att ändra planen för ert solsystem. Emellertid behöver ni inte oroa er för framtiden, för den är säkerställd, och ni har redan trått in i den Nya Tidsålderns energier.

Moder Jord har också börjat föra fram förändringar för hon flyttar också in i den Nya Tidsåldern. Hennes arbete är att rena Jorden och återställa den till det tidigare orörda skicket, och det kommer att ske över en period av tid då hon också stiger upp genom de nya vibrationerna. Så, som ni kan förstå, finns det en hel del händelser som inträffar, alla är till er fördel och i slutändan för er fredliga och givande tillvaro. Ni lämnar de lägre vibrationerna för gott och all hjälp har getts för att lyfta upp er. När ni gav er iväg på er resa för eoner av tid sedan var ni lyckliga själar och bestämda att göra det mesta av möjligheten att få uppleva de lägre vibrationerna.  

Ni visste att ni aldrig skulle bli övergivna och att era framsteg skulle övervakas noga, och när det var dags skulle ni få hjälp med att återvända till Ljuset.  Den tiden har nu anlänt och redan har framsteg gjorts. Vi har alltid varit med er och snart kommer det att bli verklighet när vi möter er personligen ännu en gång.

Vi delar er glädje vid tanken på att få möta er igen och även om vi är lyckliga också så upplever vi inte de extrema känslor som ni gör. Våra känslor centrerar sig runt den Universella kärleken som låter oss känna djupet av lycka som följer med den. Det är inte lätt att säga det med era ord för de är inte alltid tillräckliga för att kunna uttrycka vad som behövs. Dock, när ni befinner er i vår närvaro så vet ni bortom varje tvivel att vi är varelser av kärlek, och ni kommer verkligen att känna det. Det är ett tillstånd av varande som har frid och glädje inbäddat i det, och det skall bli ert när ni har utvecklats till en fullt utvecklad varelse.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att kunna vidga er förståelse av den tid ni nu har gått in i. Njut av den när ni nu lämnar de lägre vibrationerna bakom er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.


img

LINK TO THE VIDEO AND TRANSCRIPT OF 
THE ELDERS TRANSMISSION - DECEMBER 2014
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.

lördag 29 november 2014

Svenska -- Mike Quinsey om Genii Townsend

Mike Quinsey om Genii Townsend

         MIKE'S BIO

Jag tycker att det är viktigt att de goda nyheterna om den kommande uppenbarelsen av Ljusstaden Sedona cirkuleras ut så långt som möjligt över världen. Jag har sådan tillit till Genii och hennes kontakter att jag utan tvekan accepterar deras budskap som informerar oss att Ljustaden (the City of Light) kommer att uppenbara sig på Jorden vid jultid. Genii har väntat några år nu för att den här tiden skall anlända och vad skulle kunna vara mer lämpligt och spännande för oss alla än vid ett så festligt firande som sker vid jultiden.. Både Kärlek och Ljus kommer helt säkert att nå sådana nivåer som aldrig tidigare uppnåtts på Jorden.

Efter Geniis besök på City of Light Embassy sände hon ut ett meddelande den 22 november (finns nedanför) och detta är det viktigaste budskapet sedan hon började göra dem. Det borde läsas i samband med hennes tidigare meddelande den 21 oktober. Jag har beslutat att just för denna vecka vill jag sända ut Geniis meddelande istället för mitt. Nästa vecka den 5 december kommer SaLuSas nästa meddelande genom mig.


Something's Coming

Bara ett helt normalt Mirakel

Pastor Joel Osten säger ganska ofta att: ”Gud kan göra vad som helt” och skall man drömma skall man drömma ”STORT”.

Då jag gör mig redo att gå in i Ljusstaden ännu en gång genom min inre meditations portal så ser jag mig själv gå upp till en numera mycket bekant stadsport som leder mig in till Ambassaden för Frid, från vilken jag tar emot all vägledning om själva Staden.

Detta har verkligen varit en stor del av mitt liv under många år nu, så det är ganska bekant för mig och jag ler vid minnet. Jag passerar igenom detta under av teknisk yrkeskunskap med det skinande ljuset som strålar ut för alla som dras till det, för detta är ingenting mindre än Gud i aktion som jag har talat om.

Min guide La-Luke kommer fram till mig och än en gång går vi genom parken för avslappning och upp på den hjullösa, vita vagnean som susar iväg till den så berömda Ambassaden för Frid och in genom bakdörrens entré. Sedan gick vi upp på scenen med Ooo-lon som väntade på att vi skulle anlända. Ooo-lon är en sådan vänlig och vis ljusvarelse och jag är välsignad för att få lära mig av honom och sedan rapportera genom dessa besök.

Genii: Det är underbart att få träffa dig igen. Var finns den vanliga publiken?

Ooo: Välkommen Lady of Light. Vi skall nu få glädjas åt varandra en liten stund… bra!

G: Tack så mycket, det tycker jag också.

O: Åh, de är upptagna under dessa sista stunder med vad du skulle kalla en ”sista touche” för presentationen av Staden för er värld.

G: Ja, tillkännagivandet att den här Staden skulle uppenbara sig under jultiden i år var en överraskning. Är detta sant?

O: Varför skulle någon berätta om en sådan manifestation om det inte var så? Har du inte frågat många gånger när något datum inte kunde ges… ja, naturligtvis! Om du behöver bekräftelse – detta är det! Den mest populära frågan har varit ”När”? Tja, nu har du svaret här… Trevlig helg!

G: Härligt! Berätta mer. Vad skall jag göra för att förbereda mig från nu och framåt?

O: Vi har talat om många förändringar som skulle ske snabbt. För dem som har länkat sig till ljuset genom dina sessioner med 4-nycklar till Ljuset
bör vara redo att hjälpa dem som inte har någon kunskap om att denna stad är en möjlighet (som uppenbarar sig ur tomma intet) som ni skulle säga, och kan bli chockade eller inte tror att någonting av den här magnituden skulle kunna hända. De som redan är länkade till ljuset har förberetts för att ta hand om och hjälpa, för de ses som Ledare av Ljuset.

Människor kommer att komma från hela planeten för Staden har talats om under århundraden och nu kommer den verkligen. Under den här heliga tiden på ert år kommer välsignelser som är anknutna till den med en healingteknik som skall användas för alla, inte bara ett urval av några få inom olika religioner och olika trosföreställningar.

Tiden är nu inne för er värld, eller er planet, att ta emot kärlekshealing som din bok ”Something’s Coming!” (Något är på väg) har talat om. Genii, min kära, den tiden är NU… platsen är Staden av Ljus och alla är välkomma. Ingen måste vara på en högre nivå av andlig utveckling för att kunna se den här manifestationen, man bara går in i ljuset och blir helad.

De nya barnen som kommer till den här planeten kommer att ha ett ganska så annorlunda liv jämfört med vad ni hade. Kärlek kommer att fylla rymden när de för med sig den ”nya kärleksenergin” som inte lämnar någon utanför, varken barn eller vuxna.

Mörker kommer inte att ha någon plats där man kan gömma sig, det är på väg till sin egen undergång, vilket inkluderar girighet och krig av alla typer.  Sinnena är helade, antingen de vet om det eller inte, för detta förfärliga, löjliga beteende är förvisat för att aldrig mer återvända.

Så förbered er på att en gnistrande Stad av Kärlek och Ljus kommer när jultomten kommer med gåvor det här håret. Det blir en tid att fröjdas åt!  Du har verkligen varit budbäraren av en viktig information. Kärlek är motivationen som fört dig in till denna Ljusstad som är fylld med kärlek för Skaparen och den käre bortgångne Dr Bill, som började sitt äventyr genom din väg av kunskap och vetande. Allt var och är ganska korrekt.

G. Detta har verkligen varit en åktur.

O: Du menar med vagnarna?

G: De är roliga, men jag talar om alla dessa besök jag gjort tidigare.

O: Kära du, se på allt det intresse som väckts, genom de meddelanden du har fått, inom så många som har känt eller sett att någonting är på gång, såsom en Ljusstad av något slag.

När känslorna flödar och människor är öppna för att ta emot så har de verkligen plockat upp budskapen genom sitt eget vetande eller sina visioner. Är inte du visionären för att ett bättre liv behövs? Naturligtvis! Så med denna första Ljusstad på plats kommer fler städer att komma med olika intervaller – precis som du fått veta tidigare.

Det kommer att finnas tretton stycken runt om på planeten som skall ge healing genom ljus. Det är framtiden vågor som börjar med den första staden. Dess teknologi kommer att spridas runt världen och göra att vågorna av healing är lättare att ta till sig. Även nu arbetar några på er planet med detta och den gamla smärtsamma vägen kommer att förvisa sig själv från planeten.  Upprymdheten av den här heliga Ljushealingen kommer att ta deras plats… förstår du?

G: Ja, jag har utsatts för sådant ljus på ett helande sätt.

O: Så Ljusstaden kommer att uppenbara sig i det fysiska. För första gången någonsin - någonsin på er planet. Njut av era helgdagar för det är en gåva från Gud och ingen kommer någonsin att vara densamma, bara bättre. Vi här på Ambassaden och du har sett hundratals Ljusvarelser från hela det kosmiska Universum och de har satt ihop vad ni alla är på väg att få uppleva och, som ni säger, God Jul eller Happy Holidays! Ni är alla Ett i Guds ögon och det kommer verkligen att ske någonting. Gläd er, detta är Gud i handling!

 G: Jag är ganska mållös just nu, förutom att säga tack till Ooo-lon och alla som deltar i att skapa den största showen som den här Jorden någonsin har sett.  Tårar av glädje strömmar genom denna välsignelse som jag har haft förmånen att få under så många år. Så, tack så mycket!

Jag ger en stor kram till La-Luke och säger farväl när han kommer fram och leder mig ut ur denna tysta byggnad. Det kommer verkligen att bli en syn att återvända till den i det fysiska med så många minnen som ännu är aktiva.

Jag är tillbaka vid porten när jag säger adjö till min stadsguide, och lika snabbt är jag tillbaka hemma och väntar på att få se vad som kommer härnäst.  Det kan bara vara KÄRLEK!Översättning Gertie Dahlberg.  


fredag 21 november 2014

Svenska -- SaLuSa 21 november 2014SaLuSa 21 november 2014


Tiden marscherar på och ni kan nu anpassa er till den i allt snabbare takt och ändå utföra de uppgifter ni har åtagit er. I framtiden kommer ni att få se att det går ännu snabbare och ni anpassar er ändå efter förändringarna. Allt detta händer och är en del av processen som kommer att driva in er till den Nya Tidsåldern. Dock är er reaktion ofta förvirring när så mycket sker hela tiden. Förutsatt att ni håller fokus på vad ni vet är syftet med förändringarna så kommer ni att se ett mönster som sakta växer fram. Det kommer att visa på i vilken riktning ni skall gå och ta er längs med vägen till den Nya Tidsåldern. Ingenting kan nu stoppa framstegen som görs, och det kommer att ge framgång när det gäller att lyfta upp er ut ur de lägre vibrationerna.

Allteftersom årstidernas förändringar blir mer uttalade så kommer det att bli uppenbart för er att de ytterligheter ni upplever minskar. Istället blir det nu mer acceptabla betingelser när ni börjar flytta er lättare från en säsong till den nästa. Det kommer att leda till förändringar inom växt- och djurriket för de skall också anpassa sig. Dessa händelser har redan rapporterats och kommer att fortsätta tills slutligen skillnaderna i årstider blir mycket mindre uttalade. Världshaven påverkas också och när de värms upp kommer vissa arter där att flytta till olika områden som är lämpade för dem. Ibland upplever ni till exempel dramatiska förändringar i de mycket kallare regionerna.  Isbergen smälter mycket snabbare och det är känt att över en tidsperiod kommer havsnivån att höjas med åtföljande förändringar som en konsekvens av det. Ni har dock fått förvarningar om vad förändringarna kan innebära och har alla möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för det.

söndag 16 november 2014

Svenska -- SaLuSa 14 november 2014 SaLuSa 14 november 2014

Ingenting kommer att tillåtas stoppa Ljusets frammarsch tills dess att det omfattar alla aspekter i era liv. Vid den tidpunkten kommer de Mörka tjänarna att lämnas kvar efter att de själva bestämt sin framtid genom sina tidigare handlingar. Alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara, både genom sina handlingar och avsikter. Ingen kan undgå konsekvenserna av dem, men misstag kommer inte nödvändigtvis att hindra er från att stiga upp. Det är avsikten som gäller och ibland med de bästa intentioner gör man kanske ändå misstag. Om man har tagit ett beslut att följa Ljusets väg får man hjälp längs vägen, och såvida du inte blir distraherad och går vilse så når du ditt mål. Framsteg bestäms genom din vibrationsnivå som vid en viss tidpunkt kommer att resultera i din Uppstigning.

fredag 7 november 2014

Svenska -- SaLuSa 7 november 2014SaLuSa 7 november 2014


Det händer många saker inom myndigheternas område, de som kontrollerar era dagliga liv, och detta är förändringar som till stor del orsakas av de ständigt förändrade vibrationerna. Så småningom kommer de att lyfta ut er ur de lägre vibrationerna som inte längre lämpar sig för den Nya Tidsåldern som nu har inlettts.  De måste ändra eller försvinna från er existensnivå, den som nu genomlever en rensning av allt som ännu är av de gamla energierna.

Detta medför många ändringar, och även förvirring, hos dem som är omedvetna om vad framtiden innebär för er. Å ena sidan verkar det som om allting kollapsar, men å andra sidan avslöjar det rensningen som pågår.  Ni har gått in i en ny period i er evolution och de gamla sätten att leva kommer att ge vika för de nya. Inom kort blir det uppenbart att det finns en plan som börjar ta form som kommer att leda er in i den Nya Tidsåldern på ett sådant sätt att ingen kan missta sig på vad det är som sker.

fredag 31 oktober 2014

Svenska -- SaLuSa 31 oktober 2014SaLuSa 31 oktober 2014


Vi vill upprepa att ingenting kan förändra ditt öde, som är att lämna den tredje, lägre dimensionen bakom dig, för utan det så missar du vägen och kan inte lyftas upp och ut ur den dimensionen. Möjligheterna att höjas upp är obegränsade och om du är på den vägen bör du redan ha gjort sådana framsteg att du har etablerat dig på den vibrationsnivån som kommer att föra dig säkert igenom.

Du kommer att få all den uppmuntran du behöver, och när din medvetandenivå ökar får du en större förståelse för vad du behöver göra. Håll dig alltid i Ljuset som du omger dig själv med och vet att du är trygg i det och skyddad från varje försök att störa din plan för Uppstigningen. Tillåt att de lägre vibrationerna passerar igenom dig utan att du involveras i dem.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012