Followers

PUTIN

fredag 10 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey -- 10 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 februari 2017
Webbsida: Tree of the Golden Light

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka är på tillbakagång. Folket kan själva ta del av äran för det som har hänt, eftersom man starkt har reagerat på president Trumps uttryckta avsikter. Över hela världen har det förekommit demonstrationer mot hans uttalade politik, och det är mycket intressant att många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till handling. Detta är önskvärt eftersom Ljuset måste befinna sig under konstant tillväxt för att försäkra sig om att man är utom räckhåll för dem som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn emellertid ingen rädsla eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett alla försök att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet och tappa inte fattningen. Allt går som planerat och kommer att leda er till Ascension (Uppstigningen).

Ni hålls emellertid fortfarande till stor del i mörker om det som händer utanför er åsyn. Var emellertid säkra på att sanningen snart kommer att dyka upp, och kan inte hållas ifrån er så mycket längre. Det bör sägas att mycket litet verkligen är som ni tror just nu, och allteftersom detaljerna kommer ut kommer det att bli både chock och glädje på samma gång. Till en början kommer ni finna det svårt att acceptera att ni kunde låta er luras under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar och i och med det kommer förmågan att se det som har dolts för er under eoner av tid. Från vår förståelsenivå ser vi er som en underbar grupp med själar som har vandrat den glödheta vägen, och bevisat att ni kan övervinna vilka utmaningar ni än ställs inför. Det gör inte någon skillnad vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har varit tvungna att möta de mörka, övervinna sina utmaningar och höja sig in i Ljuset. Det har varit mycket svårt och har testat er till era gränser. Men ni har segrat och vandrar vägen till frihet.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men såsom personer som har vaknat kommer inte dessa att erbjuda några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro och ordentligt på väg till de högre dimensionerna. Ni har utan tvivel förtjänat er frihet och övervunnit behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna för ytterligare erfarenhet. Därigenom kan ni, om så önskas, nu bli mentor för andra som fortfarande arbetar sig igenom den Tredje Dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni vördas och älskas av dem som förstår det som ni har gått igenom för att uppnå er nuvarande nivå. När du förflyttar dig in i de högre dimensionerna kommer du att kunna "se" din egen utvecklingshistoria, vilket också kommer att påverka dig vad gäller din nästa utmaning, vilka alla kommer att möjliggöra en kontinuerlig ökning av din medvetandenivå. Men den här gången kommer det mestadels att vara fridfullt med lite som står i vägen för framgång.

Var säkra på att när tiden är den rätta kommer stora förändringar som redan har förberetts att tillkännages och bör resultera i en smidig maktövergång. De mörka har alltid hållit sig i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset och för sin plan om fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat initiativkraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de står inför att avslöjas såsom hjärnorna bakom planen för Mänsklighetens decimering. Domslut kommer när som helst och ingen själ kan undgå att behöva svara för sina handlingar mot andra. Emellertid har Gud, så att säga, sista ordet och oavsett hur mycket en själ har fördunklat sitt Ljus har Gud fortfarande ingenting utom absolut kärlek för var och en av dem. Det måste vara skönt att veta, att hur mycket man än har gjort avsteg från Ljusets Väg, kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och hjälp att få.

Efter att ha tillbringat många liv i fysisk kropp är det inte konstigt att ni tar lätt på varje inkarnation. I själva verket är det så naturligt för er att leva i den 3: e dimensionen att ni glömmer att ni fortfarande är en själ av Ljus som söker en återvändo hem. Vid varje tillfälle som du inkarnerar är det tänkt att din livsplan gradvis ska lyfta dig upp till högre vibrationer. Det slutliga målet är Ascension, vilket är anledningen till att ditt nuvarande liv är så viktigt. Eftersom det är slutet på en cykel kommer det att ge dig ett gyllene tillfälle att göra uppstigningen. Emellertid måste du göra din del genom att använda din tankekraft till att skapa de förhållanden som säkerställer din framgång. Som med alla frågor som rör din upphöjning, måste du fokusera på ditt mål. Vet att dina Guider alltid finns till hands för att hjälpa och skydda dig.

Allteftersom de blir medvetna om planen för mänskligheten börjar många själar ifrågasätta saker och ting. Detta är en sund inställning att ta till om du är osäker på någon aspekt hos budskapen. Men det är inte alltid möjligt att ge detaljrik information om kommande händelser, bara i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess är det bästa sättet att förhindra de mörka från att blanda sig i era framsteg, eller blanda sig i vårt arbete med att bereda er väg till fullbordan. Den sista tiden har redan avslöjat en ny väg som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så oavsett kaotiska tider som kanske fortfarande kan komma, var medvetna om att de helt är ett hjälpmedel för ett slut som ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är på tiden att ni lär er sanningen om livet i ert Solsystem. Det vimlar av liv i många olika former även om ni kanske uppfattar det som den typiska mänskliga formen i många varianter. En form som ni förmodligen redan känner till är ”the blue Avians”, en avancerad ras som också är känd som ”the Bird Beings”, Fågelvarelserna, men ändå är omedelbart igenkännbara i en form som liknar er. De kan vara mer högresta och har små fågelliknande näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension och finns här för att försäkra sig om att den Mänskliga Rasen kan slutföra den här cykeln på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns andra som också är inblandade, så ni förstår att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte över det sätt som saker och ting gör framsteg på, eftersom vid rätt tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för förändringarnas effekt på familjelivet. Det kan konstateras att varje själ har sin livsplan. Skulle förändringarna ta familjen i en annorlunda riktning ska du ha känt till det när din livsplan beslutades innan du inkarnerade. Så tillåt varje själ följa just sin väg och var medveten om att ni alla har haft förmånen att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv du måste ha haft, och hur många relationer du har upplevt kommer du att förstå att många, många själar har varit en del i dina liv. Men det är dock sant att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare erfarenheter tillsammans. Men vad som än planerats var säker på att det gynnar alla själar som är involverade med varandra. Naturligtvis kommer allt att bli tydligt och förklarat för dig när du kommer tillbaka till de högre sfärerna.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 3 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag 3 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
3 februari 2017

Man behöver knappast nämna att saker och ting på Jorden snabbas upp och redan nu ger de kommande förändringarna blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom de omedelbara händelserna är det mycket svårt att förstå det nödvändiga i mycket av det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er inför Uppstigningen (Ascension), och uppmuntra er att upprätthålla en fridfull inställning oavsett vad som händer runt omkring er. Reningen kommer ibland att förorsaka kaos, men den är nödvändig för att leda mänskligheten till en högre nivå, vilket är önskvärt för att verkliga framsteg skall göras. Människor håller på att vakna upp till det som har hänt och medvetna om Illuminaternas plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

För närvarande pågår en maktförskjutning bort från auktoriteter, och det är upp till er att ta tillfället i akt och göra er röst hörd. De vet att ni kan få vem som helst på fall om ni så önskar, så därför kommer de att ta notis om era krav. Med tiden kommer beslut inte att fattas utan allmänhetens medgivande. Men glöm inte det slutgiltiga målet, att höja er till en högre medvetandenivå, så att ni är helt förberedda inför er höjning. Energierna ökar redan i allt snabbare takt och det finns ingen anledning till varför ni inte ska kunna lyfta ert medvetande i samma takt. Var fokuserade och låt er inte distraheras av det som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Det kommer inte att ta lång tid att förverkliga fördelarna med förändringarna, så se framåt mot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar allt större roll i er framtid, och utan att gå emot ert fria val dirigerar de er längs den väg som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot ert mål, eftersom ni som ett kollektivt medvetande redan har valt den kurs som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg kommer också att hedras. Slutet på den här solcykeln kommer att bli en tid för fest eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer under sin förberedelse inför Ascension. Möjligheten kommer att återkomma, men utesluter inte någon själ från att höja sig vid varje given tidpunkt, om den är redo.

Många själar kommer att bli helt förvirrade eller till och med oroliga över de händelser som äger rum. Medan den gamla tidsålderns fundament faller sönder och kaos verkar råda överallt är det svårt att se vad som höjer sig vid den nya horisonten. Det kommer oavsett vilka åtgärder som görs för att fördröja eller förhindra det från att hända. Det gamla har tjänat sitt syfte och snart kommer ni att hämta in den tid som förlorats, efter det att ni har hållits tillbaka och förnekats de nya teknologier som skulle ha sett er redan ca 50 år före där ni är nu. Emellertid kan inte de nödvändiga förändringarna hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle för att bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Den tid då ni lärt er om Illuminaternas planer på att kontrollera Mänskligheten har kommit och ni kan med rätta anta att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Människor kommer att bli chockade över att få veta vad som var planerat för er framtid, allteftersom Fängelset Planeten Jorden nu nått till den punkt där ni kan övervakas individuellt från rymden. Ja, vem som helst skulle kunna plockas ut och till och med deras samtal skulle kunna följas. Framsteg inom teknologin har gått så snabbt att det skulle vara riktigt att säga att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en miljö fri från sjukdom och helt oberoende av många uppfinningar som ni fortfarande använder. Därför kommer, så snart ni kan avancera in i den Nya Tidsåldern alla dess fördelar successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar under ert arbete och har lite tid för personliga sysselsättningar, men som ni börjar förstå kommer ni så småningom att bli fria och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, eftersom ni på grund av de tuffa utmaningarna har upplevt att ni är redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Allteftersom själar samlar in olika upplevelser specialiserar de sig ibland inom vissa områden, och blir Mästare på egna meriter. Men ingen erfarenhet är någonsin bortslösad och det finns alltid andra civilisationer som följer i era fotspår som behöver hjälp. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna och står nu segrande även om striderna ännu inte är avslutade. Allteftersom ni förflyttar er in i de högre dimensionerna kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt föll ner i de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som fångats i dem, och ni visste att er hjälp skulle klara dem igenom.

En del själar kan inte tro på att de erbjöd sig att falla ner i mörkret för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och skulle inte ha valts ut om ni inte ansågs lämpliga inför kommande uppgifter. Det ligger mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att finna Ljuset, och därmed påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på din egen situation och den hjälp du får från dina Guider, utan den skulle du behöva mycket längre tid för att utvecklas. Alla står inför utmaningarna tillsammans och om du tror det eller ej, finns det alltid hjälp i närheten men det kan finnas orsaker till varför du måste gå igenom dina egna erfarenheter. Din livsplan har redan diskuterats med dig innan du inkarnerade och dina Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att du följer den.

Livet på Jorden kan vara underbart och spännande, eller olyckligt och smärtsamt men ändå är allt erfarenhet som kommer att tjäna dig väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis din erfarenhet som räknas när du hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och du kommer att bli tackad och lovordad för sådan generös användning av din tid. Att tjäna andra i dualitet är det sätt på vilket du utvecklas mycket snabbt, särskilt under era nuvarande omständigheter när det finns ett stort mått av osäkerhet och små tecken på någon framtida förändring som kommer att lyfta upp er.

De flesta av er är erfarna resenärer som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är i själva verket Mästare på egna meriter vilka används för att möta de olika utmaningar som själar under utveckling möter. En annan gång kan du välja annorlunda erfarenheter eftersom det är du som gör det ultimata och slutgiltiga valet. Det är klart at livet är lugnare och mer avkopplande i de högre dimensioner som du återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander
lördag 21 januari 2017

SVENSKA -- Mike Quinsey, 20 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
20 januari 2017Ni bör alla nu har en rimlig uppfattning om hur framtiden kommer att bli. Tidpunkterna för händelserna ligger inte fast utan är ganska flexibla, och grundar sig på det bästa tillfället att åstadkomma respektive förändring. De kommer utan tvivel, så bli inte oroliga om tidpunkten inte motsvarar era förväntningar. De som har planerat er sista tid har kraft och befogenhet att göra det som är nödvändigt för att säkerställa genomförandet i enlighet med slutet på den här tidscykeln. Ni upplever redan ytterligare en period då tidsuppfattningen ökar i tempo och så kommer det att fortsätta. Låt inte yttre händelser påverka din egen resa, eftersom många grupper genomlever egna behov för att rensa sina lägre energier vilket måste göras om de ska ha någon chans att lyfta upp sina vibrationer. De som inte kan höja sig i takt med förändringarna kommer helt enkelt att följa en annan väg som är i överensstämmelse med deras behov.
En del av er väntar på valutaförändringar som kan ge er stor vinst. De flesta människor är omedvetna om sådana möjligheter, men var säkra på att snart kommer många valutor att stiga i värde. Så småningom är det tänkt att avskaffa fattigdom och nöd, och faktiskt ligger detta inte så långt borta. Under tiden kommer många att kämpa sig igenom förändringarna men kommer förhoppningsvis att lyftas upp av vetskapen att allt fortskrider på ett bra sätt. Er framtid är mycket ljus och för de flesta bortom era vildaste drömmar. Så håll ögonen på löftena om er framtid och var medvetna om att den i själva verket är helt säker och skyddad för att säkra er framgång.

De mörka Tjänarna kan inte längre hålla sina aktiviteter hemliga och sakta men säkert avslöjas deras handlingar vilket hindrar dem från att trappas upp. De trodde att de var oövervinnerliga, men utgick ifrån att Mänskligheten var utan det stöd som har kommit från utanför ert Solsystem. Ni för långt ifrån en hopplös kamp och när Ljusets Styrkor visar sina kort är segern säkrad. Ni skulle bli förvånade om ni visste hur många Ljusvarelser som övervakar era aktiviteter, och så långt som karma tillåter hjälper de er att uppnå den seger som ni blivit utlovade. En stor del av verksamheten och striderna mellan de Mörka och Ljusets krafter sker utom ert synhåll, och sker både inom och utanför Jorden.

Lyckligtvis överträffar de som arbetar för Ljuset kraftigt i antal de mörka Tjänarna som motsätter sig dem. Som ni säkert vet, bidrar Ljusarbetarna tyst till spridningen av Kärlek och Ljus och använder på intet sätt försåtliga eller negativa metoder. Kärleken är den mest kraftfulla energin i Universum och ondskans vibrationer kan inte förstöra den eller existera i dess närvaro. Så, kära vänner av Ljus, vackla aldrig i ert arbete med att sprida Ljuset, och ni kommer att uppnå betydligt mycket mera än ni kan föreställa er. Om tillräckligt många människor kommer samman i en hög kärleksvibration, skulle alla omedelbart lyftas upp utom räckhåll för de Mörka Tjänarna.
Såsom själar av Ljuset kan ni sprida det vitt och brett helt enkelt genom att gå bland dem som finns omkring er. Beroende på hur höga dina vibrationer är kommer du att ha viss effekt på dem som du i vissa fall kan känna. Åtminstone ger du säkert ut en "må bra”- energi och det är därför människor tycker om att vistas omkring dig. Din auraenergi kan ha många färger, som när den ses av en clairvoyant person beskrivs som mycket ren och ljus. Det är på det sättet en person som ger ut kärleksenergi skulle beskrivas. Din aura är din obestridliga ”ljussignatur" som visar hur väl och hur långt du har utvecklat dig andligt.

Det finns få, om någon, som läser en sådan kanalisering som är omedveten om att du har en eterisk kropp, och att det är din Ljuskropp som ibland kallas din Ljussignatur. Ju renare energi desto mer andlig är du och det innebär inte nödvändigtvis i religiös mening. Det är den gradvisa utvecklingen när en utvecklad själ ser alla andra som en del av helheten och därför Allt som Ett. Det är insikten om att alla är en aspekt av Universell Kärlek, "du är jag och jag är du". Det är ett mål som ska uppnås och att bli Ett med Gud. Det finns säkert en hel del att tänka igenom men med en sådan förståelse kan man hitta fullständig frid. Den är värd stort övervägande och kan lyfta upp er i de högre vibrationerna.

Livet är ett ständigt sökande efter Sanningen och de flesta själar söker svaren utanför sig själv, men hela tiden ligger den inom dig. Det kan ta tid att komma fram till den slutsatsen, och acceptansen kommer eftersom alla vägar leder till denna Enda Sanning. Det tar tid att hitta de svar som tillfredsställer din längtan efter en sådan förståelse, och alla själar kommer i något skede att följa en sådan väg till full förståelse. Längs vägen finns de som erbjuder en hjälpande hand när det behövs, och inte ber om någonting i gengäld. Deras glädje och lycka ligger i att ha hjälpt en annan själ under dess resa att finna vägen hem.

När du är redo att våga dig ut vet du det bortom allt tvivel, och forsar fram mot nästa steg i ditt äventyr. Många, många själar har gått före dig och vägen ligger klar och leder till uppfyllelse. Den för med sig fullkomlig glädje och en kärlek som saknar motstycke. Den smärta och det elände som du har upplevt kommer att passera, vilket kommer att kännas konstigt eftersom du kom från de högre världarna och föll in i dualitetens värld för att hjälpa till att visa andra vägen framåt.

Under dina tysta stunder kommer du absolut att veta att du inte är din kropp, utan en vacker själ som tagit sig an en inkarnation i de lägre vibrationerna för att hjälpa andra. På grund av detta har du fått mer erfarenhet och kan förstå det fysiska livets natur och kan hjälpa andra slutföra sin resa. Att tjäna andra är nyckelordet till utveckling allteftersom du inser att Allt är Ett. I en värld så full av oro och fara är det svårt att se vägen ut och hitta en väg som leder till frid och lycka. Men så är det, när de gamla tillvägagångssätten inte fungerar och inte vill ge plats för det nya. Så många själar har nu funnit Ljuset och deras förenade energi hjälper andra att vakna upp inför sanningen.

Tiden fortsätter att gå snabbare, så se till att du är förberedd inför Ascension (Uppstigningen) som ligger mycket nära, och kommer att inträffa i denna livstid för de flesta av er. Du bör vid det här laget veta hur mycket du har utvecklats och om du är på väg att göra uppstigningen. Håll blicken stadigt riktad framåt och låt ingenting distrahera ditt fokus. Hjälp finns alltid till hands så kalla på dina Guider närhelst du behöver hjälp, och var säker på att den kommer att ges. Det kanske inte blir exakt så som du bett om, men det kommer att hjälpa till att lösa dina problem. Dela dina tankar med dina Guider eftersom de tycker om att vara en del i dina livsupplevelser.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa över era dagar och över er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
   
Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 14 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey, 13 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag

13 januari 2017


Ni behöver bara se er omkring för att se att så mycket sker med er värld att den fullständigt sjuder av aktivitet. Sakta men säkert finner de som har att göra med de olika aspekterna av krig att det är svårt att fortsätta aktiviteterna med någon säkerhet, eftersom deras stöd inte är lika starkt som det var. Även Ljusets krafter är mer aktiva och uppnår mycket mer framgång än man tidigare väntat sig. Deras självförtroende växer och många är nu medvetna om att de får stöd av Ljuset. Så därför ökar deras framgång, vilken kommer att bli ännu större så snart de kan införa moderna eller ännu mer avancerade metoder.

En stor del av ert fokus ligger på den kommande revalveringen av era valutor, som nu har påbörjats. Dess påverkan kommer att bli enorm och resulterar i en världsmarknad (World Market Place) där alla länder har samma möjlighet att handla med varandra. När ni till slut kan hävda att alla existerar i en bekymmersfri värld, där fred har etablerats, sätter endast himlen gränsen för era ambitioner. Då kommer de mörka inte längre att finnas på Jorden och strålande fred och lycka regerar. Så fortsätt med ert goda arbete och tvivla aldrig på att resultatet blir något annat än det ni gillar.

Trots vad som kan tyckas ske fortlöper allting väl, och alla aktiviteter på er Jord övervakas ständigt av oss. Som vi tidigare har påpekat för er, tillämpas den fria viljan på alla själar men med den följer helt klart ansvaret för era handlingar. Det är därför ni alla vid livets slut får göra en tillbakablick för att se hur väl ni följde er livsplan, och var ni eventuellt missade den. Var medvetna om att varje episod kan spelas upp igen precis som den faktiskt hände, och mer i detalj visa era sanna avsikter och åtgärder. Vi upprepar att ingen dömer dig utom du själv. Resultatet blir att du kommer att ha bestämt dig för hur du ska tackla den erfarenheten igen, och då på ett sätt som ger dig möjlighet att lyckas utan att lämna dig med mer karma. Du får också all hjälp så att du kan övervinna alla problem som kan uppstå.

Var så säkra på att karma inte bara gäller negativa frågor, eftersom "goda gärningar" kan vägas mot negativa saker. Ingen är ute efter att lura dig eller skapa trubbel för dig, långt därifrån, eftersom dina guider alltid finns med dig och är redo att ge dig goda råd och hjälp. De kommer aldrig att straffa dig eller visa dig något annat än fullständig kärlek och vänlighet. Ingen själ behöver någonsin känna att de befinner sig bortom räddning, eftersom närhelst en själ bestämmer sig för att återvända till Ljuset, kommer deras guider gärna att hjälpa dem att komma helt tillbaka. "Att ge Service till Andra" är nyckelorden medan ni förflyttar er upp genom de högre dimensionerna.

Under den tid du befinner dig på Jorden tenderar du att få de uppgifter, som kommer att lyfta upp dig när de slutförts framgångsrikt. Men när du inte längre behöver erfarenheterna från de lägre dimensionerna för att utvecklas, kommer du att få mer att säga till om vad gäller i vilken riktning du går. Det bör dock påpekas, att du kan ha kommit till Jorden speciellt för att hjälpa de själar som kämpar, och i så fall, kan du automatiskt återvända till din hemplanet när du har avslutat ditt kontrakt. De av er som har kommit till Jorden för detta ändamål kommer normalt att vara medvetna om det och vet att ni är här på ett undervisnings-uppdrag. En hel del människor finns för närvarande på Jorden av den anledningen och kan med auktoritet inta positioner där deras kunskaper och erfarenheter kan bli mycket användbara.

En del av ert språng in i den Nya Världen kommer att föra er i kontakt med alla typer av uppfinningar som för er in i den Nya Tidsåldern. En del finns redan och har hållits gömda från er av dem som föredrar att hålla er i mörkret. Men vissa uppfinningar finns klara och gäller distribution, men innan de säkert kan introduceras kommer de naturligtvis att hållas tillbaka. Förarlösa bilar kommer så småningom att ta över och tiden närmar sig då bensin inte längre behövs för förbränningsmotorn. Ni står på randen till många stora förändringar som under tiden bara kan ges antydningar om.

Var förvissade om att så snart det är praktiskt genomförbart kommer många uppfinningar som förbättrar er livskvalitet att införas. Till exempel kommer förändringar inom transportmedlen att bli en underbar uppenbarelse. Avstånd blir då inte längre något problem eftersom hastigheten blir så snabb att den ligger bortom er föreställningsförmåga. Mängder av uppfinningar är redo att introduceras, uppfinningar som stoppats av de mörka och i själva verket har använts av dem till er nackdel. En del har dock släppts igenom, men bara om de även har varit till nytta för dem.

Ni håller precis på att lyfta er upp ur de mörka tidsåldrarna och det kommer inte att dröja länge innan ni glömmer de svårigheter det inneburit att leva i den här nuvarande tidscykeln. Sakta men säkert kommer nya innovationer att dyka upp, vilka erbjuder lösningar på era problem och i sin tur ger dig mer fritid till "dig själv". Dagar då ni praktiskt taget arbetar hela ert liv för att överleva, är räknade, och med tiden kommer också era penningsystem inte att behövas. Allt är på väg mot en total förändring i sättet ni nu lever, och ingenting kommer att tillåtas ta den möjligheten ifrån er.

De yngre generationerna bland er var redan "New Age" när de kom till Jorden, så ni förstår att om de bara får möjligheten så kommer de snabbt att ta er in i "det förlovade landet". De Högre Väsen som övervakar Jordens utveckling är väl medvetna om era behov, och har redan stakat ut er väg mot en underbar framtid genom Ascension. Absolut ingenting kan hindra er från att njuta av allt det som kommer och som ni med all rätt gör anspråk på. Livet kommer att anta ett helt annat utseende och på kort tid förändras och ha få likheter med det ni för närvarande upplever.

Era kollektiva tankar hjälper till att skapa framtidens mönster, så det är viktigt att tänka och agera positivt hela tiden. Faktum är att med tiden kommer talet att bli onödigt, eftersom det blir snabbare och mer effektivt att använda tankekraft. Den tiden ligger för närvarande långt borta, men det ger er en uppfattning om hur saker och ting kommer att utvecklas. Så du har allting att se fram emot, även om du befinner dig i den senare delen av ditt liv. Resan det här året kommer att bli full med agerande som hela tiden leder er vidare till slut på krig och till varaktig fred i världen.

Njut av framtidslöftena och var medvetna om att allt kommer att manifesteras inför er och att villkoren kommer att förändras efter ert tycke   och nöje. Var och en av er har bidragit till utformningen av de gåvor som väntar er, och många vänner från många livstider kommer också att välkomna er med öppna armar och med välsignelser. Vilken glad och lycklig tid som kommer! Firandet börjar allteftersom ni återkommer hem.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 7 januari 2017

Svenska -- Mike Quinsey: 6 januari 2017Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
6 januari 2017


Ni befinner er i början på ett år som säkert blir spännande, även om ni i det här skedet inte kan se hur det kommer att utvecklas. Det kommer säkert att bli givande eftersom det kommer att medföra många godtagbara förändringar vilka länge har förutspåtts. Det kommer att bli det år då de resultat uppnås som man länge har arbetat för, och som utlovar att ta er in i den Nya Tidsåldern ridande på den våg som sveper bort mycket av det gamla. Till en början kommer det att verka kaotiskt eftersom de mörka Tjänarna bekämpar förändringen då de ser sin dominans glida iväg. Tyst och utan något krångel har scenen gjorts klar inför de förändringar som snabbt kommer att hjälpa till att etablera ett nytt sätt att regera inför den Nya Tidsåldern.
Inse att den utmaning det innebär att befria er från det mörkas onda plan att permanent hålla er fångna, har klarats av och har äntligen gett er möjlighet att bli helt fria från dess kontroll. De av er som arbetar för Ljuset kan nu gå framåt med tillförsikt, i vetskap om att det här Nya Året kommer att se det yttre beviset på att allt är väl, och att verkliga framsteg inte längre kan förhindras. Planen för Mänskligheten är i full gång och stöds nu av en kraftfull grupp Ljusvarelser från ert yttre Solsystem. Det finns även andra som också har kommit till er hjälp, och deras närvaro försäkrar att inga andra varelser kan störa vägen till Ljuset.
Allt går framåt mycket bra. Där ni kan ha era tvivel, kom ihåg att medan ni är kvar i de lägre vibrationerna kommer det att finnas en blandning som låter de mörka tjänarna fortfarande spela sitt spel. Ni ser det som en mycket allvarlig situation, men den finns bara så länge karma fortfarande återstår att balansera. Under århundradenas lopp har så mycket karma hopat sig som nu måste rensas ut, och låta vibrationerna lyfta upp er, upp in i de högre världarna. De själar som inte klarar av att höja sig kommer att fortsätta sin utveckling på en lämplig nivå som kommer att se till att de får framtida möjligheter att göra uppstigningen.
Sann Fred i världen kan inte uppnås förrän Kabalen har tystats och deras hantlangare flyttats bort eller dragit sig tillbaka. Processen att rensa Jorden från de mörka tjänarna har pågått under en ganska lång tid, och ger nu äntligen anmärkningsvärda resultat. Det är oordning i deras led eftersom deras makt har minskat drastiskt. Många flyttar till säkrare områden och till länder där de accepteras, men oavsett var de gömmer sig kommer de att hittas eftersom det inte finns något gömställe där de är säkra. En del hoppades kunna flytta bort från Jorden, men den rymningsvägen har redan blockerats, och de kommer att ställas till svars för de handlingar de utfört mot de personer som tillhör Ljuset.
Det finns mycket som äger rum utanför er vetskap, dolt så att nyheterna inte kommer ut. De mörka tjänarnas tentakler sträcker sig vitt och brett och det finns så mycket mutor, utpressning och bedrägeri att det är svårt för er att veta vad som representerar sanningen. Det är därför ni ett antal gånger blivit informerade om att använda er intuitiva förmåga för att urskilja sanningen från osanningar. Använd en pålitlig källa såsom David Wilcock. Genom honom kommer ni snart att lära er vem eller vad ni kan lita på. När tiden är den rätta kommer ni att få börja lära er om de sanna händelserna under de senaste 50 åren eller mer, händelser som har förmörkats med osanningar och lögner.
Sanningen har fifflats med eller förvanskats så till den milda grad att när den avslöjas kommer den att lämna er helt häpna och förvånade. Förvanskningen går till och med så långt tillbaka som till er nutidshistoria och även till Atlantis tid. Er historia kommer att behöva skrivas om så att ni förstår er utvecklings sanna historia. Det är först på senare tid som sanningen har börjat komma upp till ytan och hitintills dolda dokument har kommit fram i ljuset som stöder den. Ni behöver hålla ert sinne öppet, annars kan ni fastna och kan inte gå vidare. Eftersom de flesta av er står på olika nivåer i er utveckling kan vissa avslöjanden bli för mycket att acceptera. Lägg då den informationen åt sidan så kan du alltid komma tillbaka till den om det behövs.
En del av er undrar säkert varför den som är en så liten och ganska obetydlig civilisation ska locka så mycket universell uppmärksamhet. Om ni inte har lärt er varför förrän nu, var medvetna om att det beror på att ni har åtagit er att göra uppstigningen i era fysiska kroppar. Vad man kan minnas har det aldrig hänt tidigare, så många andra civilisationer i ert universum är intresserade av att se resultatet. Var säkra på att ni inte på något sätt befinner er i fara eftersom varje själ åtföljs av Högre Väsen. Upplevelsen blir helt säkert spännande och utan tvivel ihågkommen under en mycket lång tid framöver, särskilt eftersom ni i och med Uppstigningen befinner er i en perfekt kropp fri från alla brister och åldrande.
Även om ni fick ta emot mer om sanningen skulle det troligen bara virra till det för er. Saker och ting går nu snabbare igen och allteftersom fler förändringar kommer ut kommer ni att finna det svårt att hålla jämna steg med dem, eftersom ni har mycket att lära under en mycket kort tid. Höjdpunkten kommer sannolikt att bli era Rymdvänners ankomst på jorden, och att möta era bröder och systrar från Inre Jorden kommer säkert att bli mycket spännande. Uppenbarligen kan det inte ske förrän det är fullständig fred på Jorden vilket redan nu gradvis håller på att uppnås, vilket ni kan följa om ni regelbundet läser era Internet-nyheter.
Sanningen kommer ut sakta men säkert och återigen kommer era intuitiva förmågor att kunna sortera ut den mot rena lögner eller fiktion. Sedan 2012 har mängden information som släpps ökat och de rätta själarna för att hantera den finns redan bland er. Det har alltid funnits en storslagen plan med hjälp av vilken ni vid lämplig tidpunkt skulle lyftas upp. Den tiden är här nu och det har aldrig funnits en så stor möjlighet presenterad för er som nu. Vägen ligger tydligt angiven och så länge ni håller er inom Ljuset finns det ingen anledning till varför ni skulle missa. Allteftersom tiden går, kommer fler kära att dra sig närmare er, och ni kan vara säkra på att all hjälp kommer att ges för att säkerställa er framgångsrika Uppstigning.
Kära vänner, er tid har kommit för att tänka i termer av att det finns inget annat än framgång vad gäller er framtid. På vår nivå ser vi er glädjas och så lyckliga över att ni äntligen har hittat er sanna väg till de högre dimensionerna. Er långa färd genom många, många utmanande erfarenheter är äntligen i sitt slutskede. Era välförtjänade belöningar kommer till er med frihet från inblandningen från de mörka tjänarna. Ni kommer att lämna de lägre dimensionerna och helt återgå till Ljuset, och ha slutfört era resor i de lägre dimensionerna.
Ert Nya År har börjat, och jag önskar er alla allt det ni önskar er. Ni har kraftfulla Varelser med er som lyfter upp er när ni är nere och för in helande skratt i ert liv. Som alltid lämnar jag er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.
Översättare: Inga och Cagga Levander


tisdag 27 december 2016

SVENSKA -- Här är den EXAKTA Planen 20 december 2016 En Som TrorGod Jul och Gott Nytt År
önskar
Mike Quinsey och Nancy Tate
Hej vänner,

Jag skickar sällan ut andra meddelanden än mina egna såvida jag inte tror att det är genuint, och jag känner att det är viktigt att få ut den här informationen till så många människor som möjligt. Eftersom jag är helt i resonans med detta meddelande tvekar jag inte att vidarebefordra det till er.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Här är den EXAKTA Planen
20 december 2016
En Som Tror

Det verkar vara så mycket bekymmer om vem som ska bli president eller inte, om när GCR (Global Currency Reset, den globala valuta-revalveringen) kommer att ske, vilka som är de Goda och vilka som inte är det, etc. Jag känner till den EXAKTA Planen, och jag tänker beskriva den i detalj för er i det här utskicket. Men innan jag avslöjar den EXAKTA Planen, vill jag först klara av några viktiga punkter.

Spelarna och deras platser:

Det första man behöver känna till är "Spelarna" i den här storslagna omvandlingen av vår värld och universum. Detta är ett bra tillfälle att notera att det inte bara är de Mörka Krafterna som "Vänder sig mot Ljuset" här på Jorden, utan det sker även över resten av Universum.  Eftersom det här är en förändring som sker i hela Universum är spelarna mera universella till sin natur.

lördag 17 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey -- Kanaliserar sitt Högre Jag -- 16 december, 2016.


Meddelande från Mike Quinsey.
Detta blir mitt sista meddelande för i år så jag vill tacka er alla för ert kärleksfulla stöd. Nästa kommer att bli fredagen ​​den 6 januari. Jag önskar er alla det bästa inför 2017 och det ser ut att bli ett år med avslöjanden och med seger för Ljuset. Må ni få allt ni önskar er och njut av ett mycket spännande och utvecklande år.
I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.
 Mike Quinsey,16 december, 2016.
När ni kan se och förstå den nuvarande situationen på Jorden är vägen framåt uppenbar och tyder på sammanbrott av Illuminaternas kontroll över de händelser som pågår. Saker och ting förändras även om de försöker upprätthålla någon slags kontroll, men till ingen nytta. Det finns en mer betydelsefull plan på plats. Den planen sker oberoende av handlingar från dem som istället försöker påtvinga er sin vilja. De kan inte förhindra ett framgångsrikt slut som leder till Uppstigningen. Så bli inte förfärade oavsett hur ni ser händelser utvecklas. Allt är bra. Man kan höra de sista flämtningarna från dem som står inför sitt nederlag och många flyr nu för att slippa stå till svars för sina handlingar mot Mänskligheten. De kan inte undvika att möta resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe som de kan fly undan till och rättvisan kommer att ha sin gång. Bekymra er inte över deras framtid, eftersom de kommer att skörda det de har sått, och liksom alla själar kommer de ändå att få hjälp så snart de vänder sig mot Ljuset.

Det finns en plan på plats som leder er längs vägen till er frälsning, till er höjning ut ur dualiteten och in i Ljusets världar. Detta är de nivåer som ni lämnade bakom er när ni erbjöd er att hjälpa de själar som var instängda i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni skulle lämna de högre världarna för att hjälpa dem som verkade vara bortom all räddning? Det enkla svaret är att ni är ett med dem och att alla själar måste lyftas upp ur mörkret om de ska kunna göra framsteg. De behöver hjälp för att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre ner i gropen, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet är er garanti för framgång, trots att de lägre vibrationerna utgör en stark utmaning för er tro. Som man har berättat för er tidigare, är ni aldrig ensamma medan ni befinner er på er väg och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när det behövs.

Under tiden går allting framåt på det sätt som det behövs för att säkerställa den Revalvering som är nära att äga rum. Den kan tyckas blivit försenad alltför många gånger, men tänk på att det krävs en hel del förberedelser innan allting är redo att sätta igång. Fastän de är försvagade, kan de mörka fortfarande orsaka tjuvstopp i händelser och orsaka dröjsmål, men de kan inte förhindra de grundläggande framsteg som påbjudits. Många av er vet redan om, att ni i den här livstiden är på väg mot fullbordan, och de mörka har till uppgift att testa er för att hitta någon eventuell svaghet som ni kan ha. Emellertid kommer er karaktärsstyrka utan tvivel att göra er framgångsrika under förutsättning att ni håller era ögon stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna och människor börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna inom delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har befunnit sig under isen i tusentals år. Det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemlig, även om stormakterna kommer att göra sitt bästa för att behålla den på det sättet. Den är ett fynd som forskarna leddes till eftersom det är dags för mänskligheten att få veta mer om sin sanna verkliga historia. Fram till nu har ni avsiktligt blivit hållna i en förvriden tid, men snart kommer ni att lära er om alla olika RymdVarelser som är länkade till er, och särskilt om dem som är bosatta inne i den Inre Jorden. Det faktum att bara ett fåtal av er har haft någon uppfattning om deras närvaro är på grund av att det inte förrän nu varit dags för dem att avslöja sig för mänskligheten. Emellertid närmar sig tiden snabbt när ni bör vara redo att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Vid många olika stadier i Människans utveckling har ni besökts av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu har lämnat Jorden, höll er i ett "fängelse" skapat just för er och som ledde er till att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att lära er sanningen men först måste ni bli upplyfta, och mänskligheten måste skapa förutsättningar på Jorden som återställer en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer mycket snart att antas och kommer att föra mänskligheten ut ur de Mörka Tidsåldrarna och in i Ljuset. Detta säkerställer slutet på fattigdom och en rättvis fördelning av välstånd och av Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt med rikedom på Jorden, vilken har samlats ihop under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan tillskrivas att ha säkrat att en hög standard kan uppnås, och kommer att frigöra ekonomiska tillgångar när så är lämpligt.

Krigets härjningar och den fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att stora återuppbyggnader behövs, men med de framsteg som kommer att bli tillgängliga kommer reparation och återställande snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att göras som nya och mer självförsörjande, och folket befrias från oket av att arbeta hela sitt liv bara för att existera. Men även med avancerade teknologier kommer den övergripande tidplanen att ta ganska många år innan slutresultatet är uppnått. Framtiden är fylld med Ljus och en lycklig och glad tid kommer att upplevas av alla. Redan nu håller ni på att gå in i ett område i rymden som har högre vibrationer och allteftersom de får sin effekt kommer människor att uppleva en lyftning upp i en mer fridfull omgivning där Ljuset är starkare.

Det pågående kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga för att lägga grunden för en Ny Tidsålder. Planen är redan på plats och mycket har redan skett som utgör bygg-stenarna inför det som ska följa. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av förändring och för en del kan det vara en smärtsam upplevelse, men allteftersom saker och ting nu utvecklas, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna om aktuella händelser hålls fortfarande till stor del från er av dem som motsätter sig förändringar som lyfter er ut ur de svårigheter som de har medfört. Ni kommer att uppskatta att det inte är lätt att införa så många förändringar på så kort tid. Emellertid hålls era behov i åtanke och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden som finns för närvarande.

Tiden med god vilja gör sitt intåg på Jorden och människor blir mer fokuserade på att ha en lycklig och trevlig tid. Men man kommer inte att glömma dem som fortfarande befinner sig i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket gott arbete utförs i den här tiden. Er generositet i sådana tider är underbar och ett tecken på att allteftersom vibrationerna höjs släpper ni de gamla energierna och finner ert sanna jag. Du är lika mycket Ljus som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg att vad som än händer, kommer du alltid att ha GudaGnistan och så kommer det alltid att vara. Under era dagar framöver gör era resor med full medvetenhet om att ni alla är en del av Gud, och agera därefter.

Må ni alla få ta emot det ni önskar er och andra, och använd er fria vilja till att sprida kärlek och välsignelser vid den här tiden på året. För många är det ett speciellt tillfälle som firar Jesu liv och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012