Followers

Google+ Followers

måndag 23 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 20 maj 2016Mike Quinsey 20 maj 2016

Ni kan vara säkra på att allting går väl framåt och mycket händer fortfarande bakom scenen. Som vi ser kommer de nästa två månaderna mycket väl visa sig bli de viktigaste av den senaste tiden. Man räknar med att händelser kommer att ha gått vidare i tillräckligt stor utsträckning för att ett Avslöjande skall göras och blir inledningen till många meddelanden som för ut sanningen till allmänheten.  I verkligheten har ingen tid alls förlorats för mycket har hänt som har varit utom räckhåll för det mörkas tjänare. Deras makt har verkligen minskat snabbt och arbetet av Ljusets tjänare snabbats upp. Den Nya Tidsåldern som för ut sanningen resulterar i en upplyftning av vibrationerna.

Många framgångar som har hållits tillbaka börjar nu nå ytan och inte minst alla dessa som sprids av Keshe Foundation. Under många år har deras uppfinningar blivit nedtryckta, men inte längre, då det finns så många som nu sprider dem av de som önskar att få se dem hos allmänheten. De uppmärksammas nu av många källor som har förmågan att tillverka dem. Deras spridning kan därför inte stoppas och fler och fler människor blir medvetna om deras existens. Det är bara en fråga om tid innan officiella tillkännagivanden kan göras så att allmänheten också blir medvetna om dem.

Allteftersom vibrationerna lyfts upp så vaknar fler människor upp för sanningen, och den kan inte tryckas ner längre. Under så lång tid har ni letts till att tro att ni saknar andlighet, ändå har tillväxten i förståelse kraftigt ökat trots försöken att hålla er nere. För dem som söker sanningen finns många tillförlitliga källor på Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Med tiden kommer bara sanningen att existera på ert Internet och det behövs bara att ni följer er intuition. Men tills ni når den punkten är det naturligtvis så att en viss förvirring uppstår därför att de gamla lärdomarna fortfarande främjas. Tiden har kommit för varje själ som söker sanningen att i stort sett bli sin egen lärare. Det är förstås en fördel för er att ni som har liknande förståelse kommer samman.

För närvarande är världen full med problem som härrör från gamla energier, men allteftersom dessa rensas ut kommer den fred ni vill ha att komma till stånd. Det kan synas vara en omöjlig uppgift, men nödvändiga saker kan ändras kvickt för att sätta stopp för konfrontationer och krig. Freden kommer mycket snart och sedan kan förändringar gå snabbt framåt. Ni kommer att bli överraskade över hur många saker som har utvecklats under tiden. Det har varit känt att den tidpunkten skulle nås och förberedelser har gjorts. Alla era uppoffringar och ansträngningar att skapa fred på Moder Jord kommer snart att uppfyllas och en Ny Tidsålder påbörjas för alla att se.

Fortsätt med det goda arbetet, för avslutningen är inom synhåll och många själar hejar på er. Ni ville vara volontärer för Ljusstyrkorna i vetskap om att ni så småningom skulle befrias från de Mörkas tjänare. Ni har så att säga nu ”tjänat er tid” och snart kommer ni att få uppleva alla fördelarna med er hängivenhet för saken. Det var alltid meningen att det skulle bli en tillfredsställande lösning och ni kan nu se fram emot en spännande tid när de gamla energierna så sakta glider iväg. De Mörka kommer inte att tillåtas att störa utvecklingen och tids nog blir deras handlingar ett minne blott och de förpassas till historien.

Er långa väntan på några positiva tecken som avslöjar den sanna framgången som gjorts ligger nu nära. För många som visat lite eller inget intresse i sin framtid så kommer utvecklingen att både chocka och förvåna. Dock kommer de snart att förstå den enorma situation som föreligger och kommer att hälsa förändringarna med stor glädje. Framtiden verkar som en dröm som blir sann när de Mörka är förhindrade att genomföra sina planer på att fortsätta att fängsla mänskligheten.

En del av er har ingen förståelse för hur mycket av er frihet som har tagits bort från er. Inte heller hur ni har hållits tillbaka från att njuta av framgångarna som gjorts under de senaste 70 åren ungefär. Kabalen har hållit er i mörkret och endast tillåtit nya tekniker när det passar dem.

Ingen hjälp har kommit från dem som inte har någon önskan att gå framåt i tiden och kanske förlora sina lönsamma verksamheter. Den största förändringen som påverkar alla människor är där era energibehov berörs. Fri energi kommer att bli er i god tid och vissa enheter för detta finns redan tillgängliga. Förändringarna väntar på att introduceras och kommer att föra er alla samman och ta bort ”har” och ”inte har”, något som inte längre är acceptabelt. Ingen kommer att förbises och naturligtvis blir de som är mest behövande en prioritet. Alla kommer i slutändan att ha det viktigaste för att säkerställa ett bekvämt liv.

Planetens rikedomar är avsedda för alla tillsammans med nya tekniker som kommer att upprätthålla en tillfredsställande levnadsstandard. Oavsett er nuvarande existensnivå så tänk på att den är delvis av karmisk art, och förser er även med de erfarenheter ni behöver för att fortsätta er utveckling. I själva verket upphör ni aldrig att lära, men den gamla cykeln är avslutad och en ny cykel har redan ersatt den gamla.

Håll er fast när de gamla sätten faller och vet att rensningen är nödvändig för att ge plats för det nya. Många olika civilisationer arbetar med Moder Jord för att etablera förändringarna som kommer att bli bara fördelaktiga för alla. Ingenting av de gamla vibrationerna kommer att finnas kvar för de blir upplyfta till en högre nivå. Detta signalerar 1000 år av fred, under vilken tid ni kommer att njuta av en underbar period av lycka och framgång som ni just nu bara kan drömma om. Högre Väsen har kontroll och kommer inte med vilda löften som inte kan genomföras. Er tid har kommit för att lämna det gamla sättet att leva bakom er och njuta av himmelsk salighet.

 Det finns en skönhet på Jorden som ni har kunnat njuta av, men den är ingenting jämfört med den storslagenhet som väntar er. Det är svårt att beskriva saker som man inte har lämpliga ord till, men vad ni än kan föreställa er så är sanningen ännu större. Tänk stort och föreställ dig en framtid som förser dig med alla dina behov, och en där du inte behöver arbeta dag efter dag för att få det. Den främsta orsaken är att behovet av pengar så sakta kommer att försvinna. Ni har varit slavar under pengar och många av er har haft otillräckligt med pengar för de grundläggande behoven för att överleva.

Helt klart måste detta ändras och det kommer det att göra inom en mycket ort tid. Var bara lugna och positiva, oavsett vad som händer runt om er. Det kommer att bli jordförändringar men galaktiska krafter är på plats för att hålla dem till ett minimum. Eventuella negativa händelser kommer också att vara kortlivade och hjälp kommer i er väg om det behövs.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I kärlek och Ljus
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 14 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 13 maj 2016
Mike Quinsey 13 maj 2016

Det är inte bara så att tiden går fortare utan händelser på Jorden påskyndas också. Mäktiga grupper har bildats som kommer att backa upp Ljusets folk som strävar efter”Disclosure” dvs. avslöjanden som skall komma, och många framgångar har gjorts. Det har krävts stort tålamod hos er och snart skalla ni få se resultatet av en lång period av förberedelser för att ta tillbaka kontrollen från de Mörka tjänarna.

En stor förändring är i färd med att ske, och medan det är svårt att ge tydliga indikationer på den så verkar det sannolikt att den kommer att påbörjas inom de närmaste två månaderna. Det finns förstås andra saker som måste tas om hand och en känsla av brådska föreligger med tanke på den tid som redan förlorats. Emellertid kan ni vara säkra på att allting fortsätter som det skall och kan nu inte stoppas.

Dessa händelser stöds av exceptionellt starka krafter, både på och utanför Jorden. Det kan därför inte nog betonas att det är viktigt att ni håller era vibrationer så högt som möjligt genom att hålla Ljuset i ständigt fokus. Det är känt att många människor skulle känna sig mer upplyfta om de kunde se bevis på våra rymdvänner på himlen. De är naturligtvis hela tiden närvarande i stort antal men ofta dolda i osynlighet för att skydda sig. Tiden för massvisningar kommer att bli när det är säkert att göra så, och det kanske inte blir ännu på en tid.

Ni är i alla fall skyddade av Galaktiska styrkor som observerar Jorden från säkert avstånd. En del kanske inte förstår varför, för med tanke på deras överlägsna teknik så borde de inte ha någonting att frukta, men konfrontation och våld är inte deras sätt att handskas med motstånd. Era rymdvänner är på ett fredligt uppdrag för att säkerställa er säkerhet och en positiv övergång från kontroll från de Mörka till dem av Ljuset.

Ni kommer att få se i vilken utsträckning ni har blivit kontrollerade och hållits tillbaka, vilket är häpnadsväckande, så det finns mycket som skall tas om hand och ändras på. Ni ligger många år efter den punkt i evolutionen som ni skulle ha nått nu. Det har sagts att ni är i tids- och rumsförskjutning och det är den lämpligaste beskrivningen. Ju längre tiden går utan verklig framgång ju svårare har det blivit för de Mörka tjänarna att behålla sina hemligheter och sin kontroll över er. Ni har en hel del förlorad tid att ta igen och så många uppfinningar är redo att släppas. Keshe Foundation har redan gjort framsteg och leder till åtgärder för att föra fram dessa avancerade teknologier till alla. Det kommer fler allteftersom tilliten sprider sig, trots alla dem som försöker förhindra deras presentation för er.

Tills den tid kommer när media kan rensas från det som bara finns för att skapa förvirring så kan det bli svårt att bestämma vilken del av nyheterna som är äkta. Som alltid är det bäst att lita på intuitionen och de källor som visat sig vara tillförlitliga. Ha i åtanke att de aldrig använder hotfulla ord när det gäller skador på människors liv, och de förespråkar inte heller skrämseltaktik eller användande av våld.

Vid det här laget vet du säkert hur man upptäcker de Mörkas handlingar och ord. Ibland verkar deras meddelanden ganska så autentiska och trovärdiga, men ofta skiljer de sig från de uttalanden som görs. Om de inte känns rätt – lämna dem tills du är helt säker på dem. Ibland kan ett särskilt oroande problem lämnas för att nästa morgon ge dig en klar förståelse. Några av dina bästa insikter sker under sömnen.

En underbar tid ligger framför er när ni skall få se en sanningsenlig redovisning av er historia, vilken för många skulle verka högst osannolik, förutom att källan är utan allt tvivel. Mycket av det ni letts till att tro på är en förvrängning av sanningen, eller direkta lögner, som vid den tiden verkade vara helt acceptabla. De Mörka tjänarna har varit mycket klipska när det gäller att vägleda er in på den väg som de har lagt ut framför er. Tiden har dock hunnit ikapp dem och lyckligtvis har många av er vaknat upp till de bedrägerier som ägt rum.

En ny era har kommit med absolut ingen återgång till det gamla sättet att tänka och leva, och den kommer att fylla er med så mycken glädje och lycka, och inte bara för dem som är av Ljuset, utan allmänheten i stort. För första gången kommer alla att inse att det finns mer i livet än de tills nu har fått erfara, och band för att sammanföra människor kommer att stärkas och ni går vidare som Ett med gemensamma syften.

Ni bör förbereda er själva för den kommande upplyftningen som kommer att slunga er in till de högra rikena. Det har tagit lång tid att nå fram till den här punkten och ni skall snart få skörda frukterna av era ansträngningar. Det blir en betydelsefull tid och när er medvetandenivå expanderar börjar ni minnas er rätta plats i Kosmos. Det har sagts flera gånger att ni är Gudar och Gudinnor och ni är nu på god väg att uppfylla ert öde. För närvarande är ni bara en blek skugga av era verkliga jag, men ni placerar snabbt fötterna på vägen till fullbordan. En del av er ifrågasätter hur ni kan vara Gudar i vardande när ni i dagsläget just har börjat lyfta upp era vibrationer. Det är därför klokt att komma ihåg att medan ni är på Jorden så är ni endast en aspekt av era Högre Jag.

Ett stort firande närmar sig när ni inser era stora framgångar efter en extrem testperiod av liven på Jorden. Moder Jord har gett er näring och burit er på sina axlar, men tiden närmar sig nu när ni prövar era vingar som kosmiska varelser. Moder Jord är också en del av den pågående resan och hennes öde är att bli en Sol. Evolutionen rör sig hela tiden framåt och uppåt och i verkligheten står den aldrig still. Universum är fyllt av livsformer som alla är på ständig resa av utveckling och på samma gång slutligen destinerade för det perfekta tillståndet av Enhet inom Gudomen. Emellertid har ni långt att färdas innan ni når slutet på er resa, så njut av era framgångar och utforska Universum som ligger framför er.

I de högre världarna ovanför Jorden kommer ni att vara fria att utforska Kosmos möta olika former av liv som är på olika utvecklingsstadier. Det blir ett utbyte av information mellan er, för livet är sammankopplat och ni är beroende av varandra. Ni existerar trots allt inom kroppen av den Högsta Guden och kommer aldrig att upphöra med att utvecklas tills ni når det perfekta tillståndet av Enhet.

På din nuvarande nivå kanske det låter långt bortom där du är nu, men det beror helt enkelt på att du har en begränsad medvetandenivå. Den kommer dock att fortsätta att utvidgas när du fortsätter att färdas framåt och uppåt.  Livet på Jorden har sina spännande stunder och kan ge mycket glädje, men dualiteten kommer också att plocka fram de negativa aspekterna, och det är på det viset som du upplever allt det du behöver för att utvecklas.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa över era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.
  
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Source: Tree of rthe Golden Light 


 Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 7 maj 2016

Svenska -- Mike Quinsey 6 maj 2016Mike Quinsey 6 maj 2016

När de negativa krafterna nu drar sig tillbaka och positiva åtgärder fortsätter att byggas upp, så kommer detta att leda till uppfyllandet av de löften ni fått. Stora framsteg sker och det kommer inte att bli något stopp av fördelarna för mänskligheten. Ni har länge varit medvetna om de uppgifter som för närvarande måste göras och snart får ni detaljer om de framsteg som gjorts. Om man tar en generell överblick över vad som händer är det klart att de Mörka är i reträtt och har förlorat sin makt att diktera vägen för framtiden.

Omvärderingen av valutorna har redan kommit långt och inblandning i detta skulle bara orsaka mindre problem. Den är nyckeln till stora förändringar på Jorden som kommer att påskynda de återstående förändringarna som är långt framskridna. Nu återstår bara att fortsätta med att förhindra de Mörka från att trappa upp sina avsikter att ta över Jorden, och de försiktighetsåtgärder som vidtagits har varit mycket framgångsrika.

Var så säkra på att Ljuskrafterna backas upp av mäktiga allierade som kommer att säkerställa att förändringarna sker med stor hastighet. Vid varje steg har försiktighet vidtagits för att försäkra att de går framåt utan störning. Ni är nu närmare till att uppleva fördelarna som väntar er än ni varit sedan den nya cykeln började. Fördelarna kommer att lyfta er in i en tidsålder med massor av de löften vi gett er om en fridfull tillvaro, fria från uppmärksamhet från de som stannat kvar i mörkret.

 När ni tittar tillbaka kommer ni att inse att era erfarenheter genom många liv i de lägre vibrationerna har hjälpt er att utvecklas mycket snabbare. Fördelarna med er uthållighet och lojalitet till Ljuset kommer att belönas till en grad som ni för närvarande inte kan förstå till fullo. Er framtid kan beskrivas som ”Himlen på Jorden” och blir en underbar tid för full njutning utan någon risk för att denna fridfulla tillvaro skall avbrytas.

Under tiden bör du stadigt ställa in siktet på ditt högsta uttryck av Ljuset och leva i enlighet med dessa höga vibrationer. På det sättet förbereder du dig själv för dina erfarenheter i de högre vibrationerna som väntar på dig. Många grupper som arbetar för Ljuset fortsätter att vägleda dig och håller de Mörka borta och hindrar deras inblandning. Sakta med säkert rör ni er in till de högre nivåerna av existensen där bara Ljuset finns. Det är där ert öde finns och en försäkran om att du kommer att bli en komplett Ljusvarelse.

Den nivå du lämnar bär föga likhet med din sanna verklighet, men den har tjänat sitt syfte genom att testa dig till gränsen och på så sätt stärkt och förbättrat din förmåga att stå stark inför alla utmaningar. Du visste vad som skulle komma när du droppade ner genom de olika nivåerna, men också då fann du det tufft att hålla fast vid ditt Ljus. Du är dock att gratulera till att ha kommit igenom några svåra tester och du kan hålla ditt huvud högt som ett resultat.

Din kropp åldras snabbt på Jorden och när du går in i ålderdomen brukar den åtföljas av sjukdom och diverse andra problem. Men i de högre vibrationerna, när du behöver använda en kropp, är den inte benägen att förändras och dess kondition förblir konstant. Det gör det möjligt för en själ att ställa undan den efter användande och återvända till den när den behövs igen. Du vet redan att du inte åldras så som du är van vid nu, och du lider absolut inte av några sjukdomar. Detta gäller även för andra livsformer och du kan t ex också inkludera alla levande växter.

Detta är en del av skönheten i att leva i de högre vibrationerna där du inte kan undgå att notera hur allting är så levande och nytt och permanent bibehåller detta tillstånd. Ljuset tränger igenom allting runt om dig och lyfter ständigt fram skönheten i allt du ser. Den fridfulla omgivningen störs inte av de otrevliga, skrovliga ljuden ni har på Jorden utan istället fylls luften av ett behagligt ljud.

 Det är dags att leva i Nuet och lämna det förflutna där det hör hemma, men först rensa upp alla oavslutade affärer och förlåta dem som kanske har kränkt dig. Hämnd finns bara i tankarna hos dem som inte inser att allt är en del av en helhet och för alltid sammanlänkat. I varje fall måste varje själ sona och redogöra för ”synder” mot varandra och varje liv är planerat så att man kan ”sudda ut griffeltavlan”. Dina guider är medvetna om dina behov och kommer att göra allt de kan för att hålla dig på vägen som leder till fullbordan.

Följ din intuition när det gäller sådana saker och kom ihåg att inget viktigt eller betydelsefullt i ditt liv sker av en slump. Även där du har förbindelser med människor, i din familj eller i relationer utanför den, så är de en del av din livsplan och bör ses som mycket viktiga för din utveckling. Ni är alla i den ”sista chansen” och om ni ignorerar hjälpen som ges så kanske ni inte kan övervinna de utmaningar som är en nödvändig del av dina erfarenheter.

Er värld stöder en mängd olika grupper som alla är på olika punkter längs vägen för utveckling. Ändå är alla lika i Guds ögon och det skulle vara fel att döma någon själ på grund av var den befinner sig just nu. Behandla alla som jämlikar med kärlek och vänlighet, och föreställ er vilken fin värld ni skulle leva i om detta kunde uppnås. Det är precis det ni kommer att uppleva när ni återvänder till Sommarlandet, även om det måste sägas att varje själ kommer att befinna sig på son rätta nivå i enlighet med sin vibration. Ni är därför med själar som är på samma nivå i utveckling, en del av en högre vibration kan omedelbart gå till en högre nivå. Så ”döden” kan helt enkelt ses som en fridfull övergång från en nivå till en annan och är inte alls en skrämmande upplevelse som många tror.

Den tid du har spenderat på Jorden som en fysisk människa har påskyndat din utveckling och förberett dig för större upplevelser. Du slutar aldrig upp med att lära och så snart du är borta från Jorden tillåts du att välja din egen väg i evolutionen. Du får emellertid hjälp med att göra ditt beslut genom mer utvecklade själar, och du kan vara säker på att du hittar den rätta vägen.

En del av er oroar sig över familjemedlemmar, men ni måste tillåta var och en att följa sin egen väg. Där det finns en kärlekslänk kan ni ta kontakt med dem, något som vanligtvis är ögonblickligt. På de högre nivåerna är du fri från tunga, ohanterliga, fysiska kroppar, såsom ni känner dem nu. Det finns mycket att lära om dessa högre nivåer, men de flesta av er har redan haft erfarenhet av dem i andra liv, även om ni inte kan minns det just nu.

Håll er fokuserade på ert mål och hjälp andra genom att sprida kärleksfulla vibrationer, och ni kommer att göra mänskligheten en stor tjänst genom att hjälpa dem att hitta vägen till Ljuset.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey


Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 23 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 22 april 2016Mike Quinsey 22 april 2016Mina kära, ni hanterar den nuvarande situationen på Jorden med sunt förnuft genom att hålla siktet på Uppstigningen. Den kommer närmare för varje dag som går, men det är fortfarande mycket arbete att göra innan den blir er verklighet. I denna avslutande period kommer det att finnas mycket att göra då du kan hjälpa dem som befinner sig i förgrunden av förändringarna. De Mörkas hantlangare har ännu tillräckligt med makt att hålla er från att lära er hela sanningen, men den kommer att komma ut oavsett deras handlingar.

 Nu är tiden inne för dig att hantera din egen utveckling, snarare än att ledas av andra genom att ta in all information som skickas till dig och som baseras på om den ”känns rätt”. Eftersom du redan är väl inne på ljusets väg så bör du ha tillräckliga kunskaper för att se vad som ligger framför dig. Under några år nu har Ljusvarelser gjort det möjligt för dig att fortsätta växa och har riktat in dig på Ljusets Väg. Det är dock dags nu att glömma de traditionella vägar som har krävt strikt lydnad av dem. Du har vuxit ur dem och är nu tillräckligt avancerad för att kunna bestämma din egen väg.

Enorma förändringar närmar sig nu snabbt som kommer att säga er, bortom allt tvivel, att den Nya Tidsåldern har anlänt. Ert Internet är fortfarande det närmaste ni kan komma sanningen, men även den är föremål för falsk information ibland. Så snart ni har identifierat pålitliga källor kommer ni att ha information genom vilken ni kan bestämma er för dem som säkert kan användas för att inhämta sann information. Det är alltid intuitionen som är den bästa guiden om man tvivlar, men var alltid förberedd på att ändra er om det tar er till en högre nivå.

De flesta av er måste redan vara medvetna om att alla former av religiösa lärdomar är föremål för översyn, såsom nuvarande budskap från ärkeänglar och andra högre källor har angett. De etablerade religionerna skall behandlas med noggrann granskning för inte en enda av dem kan göra anspråk på sanningen. När det gäller vissa viktiga frågor saknas tyvärr mycket, men en avancerad själ bör kunna avgöra vilka de är.

Vid denna tid av stora förändringar blir även de ortodoxa religionerna reviderade, men vissa själar är starkt beroende av dem och kommer att tvingas hitta sin egen väg till sanningen. Böner är fortfarande kraftfulla och viktiga men de måste komma från hjärtat. De som upprepat används tenderar att sakna verklig känsla av Kärlek och Ljus. Låt ert eget liv bli en bön inom er själva när ni lever med ovillkorlig kärlek. Det är det yttersta målet för alla som förbereder sig för att göra sin Uppstigning.

 Under dina resor på Jorden har du gått igenom många upplevelser på många olika nivåer, och nu är du en ”erfaren resande”, redo att kliva upp till nästa nivå. Varje gång du gör det blir ditt liv så mycket lättare och njutbart, för du är inte längre i närvaron av de Mörkas tjänare som skulle göra sitt bästa för att trycka ner dig. Den tiden närmar sig nu, och den är värd varenda bit av ansträngning du har lagt ner i den.

Du förväntas inte bli en fattiglapp eller leva i trasor för att bevisa att du accepterar Gud, och du har rätt att njuta av livet och dela Jordens frikostighet. Alltför länge har ni lidit av brist, men den tiden kommer snart att passera även om villkoren ännu finns kvar i vissa länder. Sanningen är att Jorden har tillräckligt för alla att njuta av ett lyckligt och givande liv, men för många ser det kanske inte ut så nu, men inom en mycket nära framtid skall det snabbt bli så.

Moder Jord har påbjudit rensningen och reningen av planeten eftersom hon inte längre kan hålla tillbaka det, och hon kommer att ge signaler för vad som komma skall. En del själar som önskar lämna Jorden kommer att gripa den möjligheten då de inte är redo att stanna kvar här och ta del i Uppstigningen. Kom ihåg at döden bara är en överföring från en nivå till en annan, för i verkligheten finns inte något sådant som ”död”, som vissa själar anser vara ett permanent tillstånd. Livet är evigt och död är inte en så skrämmande upplevelse som en del tror. När själen lämnar den fysiska kroppen glider den lätt ut ur den och flyttar sedan till det som kallas Sommarlandet. Där kommer den att se över sitt liv och sedan gå vidare till en lämplig nivå som bestäms av själens vibrationer.

Ni är så nära till att få lära er om förberedelserna angående förändringarna som är förestående. Mycket arbete har lagts ner och fortsätter ännu, och det är bara väldigheten i utmaningen som innebör samarbete med så många andra människor som tar tid att nå sin fullbordan. Ingenting kommer att stoppa det planerade resultatet, men, som ni redan har märkt, allt är inte så enkelt som ni kanske tror.

Det finns tillräckligt med väktare på plats för att säkerställa att det inte finns några större fördröjningar och de större utmaningarna har redan tagits om hand. Så ni kan vara säkra på att påbörjandet av avslöjandena kommer att fortsätta inom en mycket snar framtid. Många medlemmar i er familj och era vänner väntar med kärlek i sina hjärtan på att få möta er. Saker och ting som nu spelas ut på Jorden krävs av karmiska skäl, men de kan föras fram till ett stopp när som helst nu av de högre makterna av Kärlek och Ljus som kontrollerar ert öde. Stora Varelser har alltid följt era framsteg och riktat era upplevelser för att säkerställa en stadig framgång när det gäller er utveckling.

Det har funnits perioder när energier av Ljus har varit den dominerande kraften, men i den cykel som ni just har avslutat har de Mörka tillåtits att testa er. Resultatet var inte självklart, men ni som är av Ljuset har övervunnit de lägre energierna och hållit er till de högre ljusfrekvenserna. Ni gratuleras för att ha gjort detta trots stora utmaningar som alltid dyker upp. Du kunde ha tyckt att nu är det ”game over” och att alla aktörer nu kan återgå till normala aktiviteter. Ändå är det inte riktigt så enkelt, men samtidigt ges stor förståelse till rollen som varje själs har spelat, vissa åtgärder kräver karmiska lösningar. Var dock säkra på att inga själar blir straffade utan istället ges all hjälp för att helt återvända till Ljuset.

Många tycker att det är svårt att förstå hur era erfarenheter inte anses vara av er egen verklighet. Naturligtvis är de helt verkliga vid den tiden de sker men relaterar inte till den högre nivån som ni kommer från för att uppleva livet i den solida materien. Ni har skapat er egen verklighet under många hundratals liv och fastän du alltid har blivit guidad har det slutliga beslutet alltid varit ditt eget. De tuffaste problemen du har stått inför är att acceptera att ni Alla är Ett, och under eoner av tid har ni tävlat med varandra för dominans till den grad att ni förstört dem ni ansett vara annorlunda. Nu vet ni att ni alla är Ett, skillnaden kan åsidosättas och det finns inget skäl till varför ni inte skulle kunna ha lyckliga framgångar tillsammans. Uppenbarligen behöver det bli ett delande av alla Jordens gåvor, och detta kommer att följa i sinom tid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 16 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 15 april 2016Mike Quinsey 15 april 2016
Människors förväntningar stiger och deras förtroende förbättras så mycket att det går framåt med att stödja Ljuset. Sanningen har börjat komma upp till ytan och lögnerna och förvrängningen av fakta är inte så lätt accepterade som de var förut. Folks uppfattning av vad som händer avslöjar sanningen, och de har förmågan att använda sitt omdöme när falsk information sprids.
Detta är den förväntade tiden när det som har varit dolt blir avslöjat. Och trots att Nyheterna fortfarande i stort sett kontrolleras av dem på den mörka sidan så läcker det ibland ut sanningar. Många har avgått på grund av att de Mörka har avslöjats, och detta kommer att fortsätta tills det når en punkt när deras plats har tagits över av Ljusvarelser. Faktum är att det händer redan i liten skala och ofta har det en dominoeffekt som leder till andra som har dolt sina handlingar från att komma ut.
Allt har tagit tid för att komma upp till ytan, men det kommer helt säkert att komma ut mer i sinom tid. Vissa Ljusvarelser finns fortfarande mitt i allt som sker, men deras röster är ofta nedtystade av dem som fortfarande döljer sanningen. Emellertid förändras saker och ting snabbare än tidigare och trycket ökar på dem som stödjer Illuminaterna. De vet att deras tid är begränsad och hade hoppats på att kunna fly från ansvaret för sina handlingar. Det finns inte något sådant som flykt för dem och de kommer att få stå till svars för sina handlingar, oavsett hur mycket de försöker att undvika det oundvikliga, tiden för ansvarsskyldighet.
Så, vad förväntas av dig när du går in i den Nya Tidsåldern med fullt av förväntningar av Uppstigningen? Vid det här laget, om du förbereder dig själv för det, så bör du kunna se hela Mänskligheten som EN och som dins bröder och systrar. Om det är så bör du behandla alla lika och med universell kärlek, och det är inte så svårt som det kanske verkar. Det betyder emellertid att du måste släppa varje fördömande du kanske känner mot någon annan person. Det är vad du bör ha som mål om du vill flytta dig från de längre dimensionerna. Det är det största steget uppåt som du kan göra, och dukan göra det om du verkligen vill.
Kom ihåg att du slutligen kommer att lämna de lägre vibrationerna, och förändringarna uppstår i ditt närmande till och förståelse av andlig förståelse. I varje fall är din underliggande önskan att återvända till de högre vibrationerna, för du känner att ditt hem är där du kan leva i frid och inte är bunden av problemen som finns i de lägre vibrationerna. De är förstås en del av dina erfarenheter som du måste höja dig upp från, om du önskar utveckling.
Såsom tidigare angetts så gick du med på att kliva ner i de lägre dimensionerna och du var säker på att du när som helst, när du önskade att gå vidare, skulle få hjälp. Tiden är, som du vet, på din sida, men om du vill dra nytta av den kommande sluttiden av den sista cykeln och möjligheten att stiga upp, då måste du ägna tiden åt att nå den vibrationsnivå som är nödvändig för att göra detta.
Det kan verka som att du står still när det gäller din utveckling, men du gör hela tiden framsteg. Du kan ha dina upp- och nedgångar men framgången är oundviklig eftersom ju mer erfarenhet du får ju större förmåga att hitta vägen hem får du. I det fallet är det dit du kom ifrån för att testa dina färdigheter i att övervinna de utmaningar som presenterades för dig.
När du slutligen återvänder till de högre dimensionerna så kommer allt att bli uppenbarat för dig, för du har varit starkt begränsad av de lägre vibrationerna, och även tillfälligt tappat ditt minne. En del av er har en ”känsla” av erfarenheter på en högre nivå, och tillfälligtvis då och då ett minne av dem. Detta resulterar ibland från dina ”ut ur kroppen”-upplevelser under sömnen, även om de flesta själar inte för med sig sådant till det vakna sinnet.
Några frågar sig varför de måste gå igenom så mycket för att etablera den Nya Tidsåldern. Enkelt uttryckt är det ett resultat av en enorm rensning ut ur det gamla som inte längre tjänar dina behov eller syften. Många själar är ovilliga att släppa det som är bekant för dem, och om det är deras val så kommer det att godtas. Det betyder dock att de inte kan fortsätta att förbli på Jorden när vibrationerna lyfts. De kommer då att vid lämplig tidpunkt förflyttas till en annan ”Jord” där de kan fortsätta sina valda upplevelser.
Faktum är att de inte skulle känna sig hemma på nivåer som är för höga för att kännas bekväma, eller deras önskan att fortsätta med att ha upplevelser i de lägre dimensionerna. Ni kan vara säkra på att de fortfarande skulle få den hjälp de behöver för att utvecklas i den takt som passar dem. Ni är aldrig ensamma i er önskan att utvecklas och hjälpen är bara ett samtal bort.
Många utvecklade själar på Jorden är redo att tjäna andra och deras planer har gått framåt så som det är nödvändigt. Så när det är säkert att sätta igång dem kan de göra detta. Det betyder att trots de ständiga förseningarna kommer det att bli en ström av välkomna förändringar som snabbt kommer till stånd så snart de har inletts. Fri energi kommer att leda till så många förändringar inom en relativt kort tid att ni knappt har tid att hämta andan.
Sinnesstämningen hos människorna kommer att förändras från förtvivlan till hopp när de ser alla förändringar som sker som med hjälp från Galaktiska krafter händer så kvickt. Distribution är inget problem alls när man betänker att ni har enorma anläggningar som står till ert förfogande. Storleken på utmaningen att distribuera ny utrustning hanteras lätt av dem som väntar på att få tjäna er.
Förändringar inom politiken är nödvändiga så att de rätta personerna finns på plats för att försäkra att allt går snabbt och effektivt. Det har varit för mycket av ”självbetjäning” när privilegiet att få representera folket har missbrukats. Människor med rätt inställning och goda avsikter väntar i kulisserna och är redo att snabbt gå till aktion.
Ni är alla kända för exakt vad ni är och ingen falskhet skulle ta er någonstans. Emellertid är många av er redo att engagera sig för att arbeta för andras bästa, var säker på att dina talanger kommer att behövas. Folk kommer att ha mycket att fråga om när sanningen börjar komma fram och det är då som ni som är upplysta kan vara till stor hjälp. Detta år är fortfarande ett att minnas och även om saker och ting inte manifesteras så snabbt som avsikten var så kan ni vara säkra på att saker händer bakom kulisserna. Det minsta man kan säga är att ni inte kommer att bli besvikna så snart de av Ljuset känner sig tillräckligt säkra för att gå vidare med sina projekt.
Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey. 
Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 9 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 8 april 2016Mike Quinsey 8 april 2016


Det fortsätter att vara kaos runt omkring er och ändå skulle det vara mycket värre om det inte var för de Galaktiska Krafterna. De Mörka är i tumult och förlorar sin makt att diktera för er sättet ni skall leva era liv på, och om de fick som de ville skulle ni ha hamnat i ett globalt krig som aldrig skulle ha slutat. Dock har de stoppats i sina planer och ett världskrig har förhindrats.

Med tiden kommer ett totalt stopp för deras grymheter och slutligen finns det inga konfrontationer överhuvudtaget kvar. Fred närmar sig och det blir av en bestående karaktär som låter Jorden äntligen bli fullt återställd till sin ursprungliga skönhet. Den här perioden kommer att bli en av stor tillväxt i er evolution när den nya Jorden framträder och en fantastisk Galaktisk Tidsålder börjar sin destination för att snabbt föra er framåt till många spännande möjligheter.

Många själar har fortfarande stängda sinnen och kommer inte att kunna utnyttja de mänga möjligheter som kommer i deras väg. Naturligtvis kommer det att finnas en viss grad av uppvaknande, men att gå framåt vid den här tiden kräver att själarna har gjort lämpliga förberedelser. Det finns dock hela tiden hjälp att få och den är alltid tillgänglig, så kom ihåg att kalla på de Högre krafterna när ni behöver dem. Genom att göra det låter ni era guider försäkra att ni följer er Livsplan som är så viktig för er evolution.

Många själar har kommit till Jorden för detta speciella tillfälle, ett tillfälle som inte kommer att upprepas igen under en mycket lång tid. När det blir säkrare i era samhällen så kommer nya uppfinningar att bli introducerade som kommer att lyfta upp er livskvalité och ni ser att förändringarna kommer snabbare än någonsin.

Ert Universum kryllar av liv på nivåer som för det mesta är lika avancerade som ert eget. Ni kommer därför att få ett hjärtligt välkommande för era prestationer och kommer att möta många olika civilisationer. Det betyder att du kommer att behöva utveckla ett helt annorlunda mind-set mot ditt nuvarande, och bli redo att acceptera de många förändringarna som är nödvändiga för din förståelse för livet.

Ju tidigare du kan öppna ditt sinne för ett annorlunda sätt att se på saker och ting ju snabbare går du framåt i andlig utveckling. Många själar har blivit hjärntvättade att tro på läror som avsiktligt har hållit er tillbaka och de Mörka har använt rädsla och kaos som verktyg. Sanningen kommer att visa sig, för ingenting kan hålla den tillbaka hur länge som helst. Och genom att ni använder ert omdöme kommer ni att kunna ”känna” vad som är rätt och något man kan tro på.

Finn en källa av Ljus och håll fast vid den så att den kan användas som en måttstock på all information du tar emot. Vanligtvis vet en själ rent instinktivt vad som är sanningsenligt och du kan på så sätt lita på dina känslor. De flesta av er kommer att ha utvecklats tillräckligt för att gå hela vägen till att uppleva Uppstigningen. Det är verkligen värt alla ansträngningar du gör för att hålla dig på den rätta vägen.

En tid närmar sig nu när du kan helt öppet samtala med dina guider, så glöm inte att du under tiden kan kontakta dem mentalt. De övervakar dina aktiviteter och försöker hålla dig på din andliga väg. De kan hjälpa dig och se till att du verkligen håller dig till din Livsplan och också håller dig borta från problem, även till den grad att rädda ditt liv. Så glöm inte att era guider är villiga och kärleksfulla varelser som tjänar Ljuset. Förmodligen känner de dig bättre än du själv gör och därför är det klokt att följa deras anmaningar. Lyssna till rösten inom dig som ofta varnar om fara i någon handling du är på väg att utföra.

Denna särskilda tid ni är i för närvarande är en ytterst viktig period, eftersom ni som är av Ljuset nu är tillräckligt starka för att kunna förhindra störningar i processen för upplysning samt införandet av de förändringar som så länge har utlovats. Så det är nu bara en fråga om en slutlig period med att knyta ihop lösa ändar och allting bör vara redo för nästa steg.

Detta år ses fortfarande som ett år med många avslöjanden och förändringar som verkligen kommer att signalera ankomsten av den Nya Tidsåldern. Ni, Ljusarbetarna, är utan tvekan helt förberedda då ni har levat med era förväntningar under en ganska så lång tid nu. Förseningar har varit oundvikliga då tyngdpunkten har legat på att säkerställa att rätt tid är vald för att föra in alla förändringarna.

Vibrationerna fortsätter att öka och fler själar känner ett uppvaknande inom sig. Det innebär att de kommer att bli mer mottagliga för förändringarna som kommer. Så snart sanningen om fördelarna kommer ut så svarar ännu fler själar på det. Efter många liv på Jorden har du förväntningar på de löften om långt gående fördelar som skall lyfta er alla ut ur fattigdom och brist och som kommer att förändra er syn på saker och ting. De är för mänskligheten som helhet och för er alla upp till en nivå som försäkrar er lyckliga och meningsfulla liv, fria från nöd.

I era nuvarande omständigheter förväntas ni inte att kunna förstå den fulla betydelsen av vad som händer, men inom den närmaste framtiden kommer ni att bli upplysta om sanningen om er resa genom de lägre dimensionerna. Viktigast är att du minns att du gick frivilligt in i dessa upplevelser i de lägre dimensionerna i vetskap om att de skulle påskynda er evolution. Du minns inte detta just nu men du kommer att göra det när dina vibrationer lyfts upp igen. Då blir allting klart och du blir tacksam för att du kunde få den här möjligheten att utvecklas snabbare.

Oavsett vad folk anser så är deras syfte att vara på Jorden just nu andlig utveckling. Livet är oändligt och du söker hela tiden andlig tillväxt och ett återvändande till Ljuset. Ibland verkar det som att det inte finns något syfte med livet, men det är till stor del de Mörkas fel som ständigt har gjort er förvirrade när det gäller sanningen och hållit er i ett tillstånd av ”brist”.  Det inkluderar sanningen om ert väsen, från ett andligt perspektiv, för även det har blivit förvrängt för att hålla er under deras kontroll. Allt detta kommer att förändras inom en snar framtid och slutligen blir bara sanningen kvar. Så behåll ert lugn och vet att var och en av er spelar en viktig roll i de förändringar som sker och som är viktiga för helheten.

De händelser som väntar på att manifesteras är så viktiga för er framtid att Jorden är övervakad och vaktas av Galaktiska Krafter som är långt mer utvecklade än de av er som nu finns på Jorden. Ni kan därför leva utan rädsla för resultatet av de händelser som just nu inträffar både på och utanför Jorden. Framtiden har redan skrivits och Ljuset är segerrikt och Mörkrets tjänare har tagits bort för att försäkra att det inte finns någon ytterligare inblandning i era liv.

Ni kanske tycker att saker och ting är helt utan kontroll och att det inte blir något slut på detta globala problem, men var så säkra på att de är helt övervakade och kontrollerade. De kaotiska tiderna kommer successivt att upphöra eftersom deras agerande är kringskuret och fullständig fred kommer att återvända till Jorden.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.


Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 2 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 1 april 2016Mike Quinsey 1 april 2016

Det är inte bara tiden som snabbas upp nu, för vissa händelser som ni har förväntat er sedan en tid tillbaka är nu klara att manifesteras. Fler Ljusvarelser närmar sig Jorden och några kommer att delta och andra kommer att spela en roll i dem. Ni har många olika grupper som önskar bevittna er Uppstigning, medan andra vill spela en aktiv roll. Dock ligger tyngdpunkten för bestämmande av på vilket sätt er framtid skall avslöjas på er, men oavsett vilken väg ni tar så kommer den att leda er till Uppstigning.

Er roll är att hjälpa till med att föra Ljuset till Jorden, vilket ni har varit framgångsrika med, men det kräver ett fullständigt fokus på  ert mål hela tiden. På grund av förändringarna som är nödvändiga för att kunna föra den Nya Tidsåldern till manifestation så behövs varje Ljusarbetare nu, för de Mörkas Tjänare blir mer och mer desperata när de ser att möjligheten att få fram en Världsregering är på väg bort från dem. Deras reaktion är att kasta bort försiktighet och försöka hindra Ljuset från att lyckas, vilket kommer att sätta dem själva i fara. Hursomhelst så är vi medvetna om deras avsikter och kommer inte att tillåta att allting går överstyr.

Det fordras inte så mycket för att inse att massiva förändringar är nödvändiga för att förflytta er in till den Nya Tidsåldern. Ljusets krafter är redan beredda att ingripa och hjälpa er att genomföra förändringarna. Varje form av obehag kommer att hållas till ett minimum och ni kommer att kliva in i den Nya Tidsåldern med vår hjälp. Den första prioriteringen är att göra er självförsörjande så att ni åtminstone har de grundläggande behoven tillgodosedda.

Klart är att behoven för många människor i Fjärran Östern tenderar att vara mest angelägna och de kommer att bli snabbt levererade enligt deras behov. Så snart folket där har etablerat sig blir det lättare för dem att välkomna och acceptera andra. Energin i att komma tillsammans kommer att skapa ett starkt band mellan er alla, och utan att de Mörka blandar sig i. De kommer att vara borttagna och det blir bestående.

I framtiden kommer ni att så småningom bli vägledda till era stjärnfamiljer när ni fortsätter er evolution. Den är alltid pågående och så snart ni stiger upp kommer ni att ha flera egna val när det gäller vilken väg ni önskar gå. För många är den här resan möjligheten att finna ert sanna hem, för alla själar som har kommit till Jorden har kommit någonstans ifrån.

Du kanske undrar varför detta drar till sig så mycken uppmärksamhet, och det beror på att den här Uppstigningen kommer att vara unik, för aldrig förut har försök gjorts med så många själar fortfarande i en fysisk kropp. Naturligtvis kommer cellerna i era kroppar att förändras innan uppstigningen för att kunna matcha den högre vibrationen. Så det blir en spännande tid för de inblandade och även för de många civilisationer som också är intresserade av era framsteg.

Cykeln som just håller på att avslutas har tagit er igenom många upplevelser och ofta gett er mycket svåra lektioner om livet, men samtidigt gjort det möjligt för er att utvecklas mycket snabbare. Varje livstid du har haft har valts så att du fått möjligheten att göra framsteg, men ibland har du förmodligen missat poängen med dem. Dina guider känner alltid till din livsplan och gör sitt bästa för att se till att du följer den. Tänk på att det är du själv som valt den och skulle normalt sett hålla med dem då de är de som vet vad som är bäst för dig.

Såsom du har lärt dig så består livet inte bara av lektioner och du njuter av avkoppling genom många olika intressen. Ändå kan dessa också ge dig tester av hur väl du behandlar dina motståndare där konkurrens är nödvändig och kanske priser står på spel. Nu kan du kanske förstå varför livet på Jorden är en stor utmaning och varför, om du kommer igenom det, du kommer att vara på väg mo högre vibrationer.

Mycket få människor är medvetna om att efter ett liv på Jorden så får man själv granska det, och i de högre vibrationerna, där endast sanningen kan existera, kan du inte tala om annat än dina sanna avsikter. Var dock inte bekymrad över detta för ingen försöker att straffa dig för de gånger när du har avvikit från sanningen. Alla erfarenheter är något du kan lära av och förhoppningsvis blir det kanske inte någon anledning för dig att gå igenom vissa upplevelser igen.

Du kommer att finna att alla ansträngningar du lagt ner för att uppnå framgång i ditt andliga liv har varit mer än värt det. För du har nästan säkert haft framgång och det är det främsta målet för alla. Du kan vara säker på att saker och ting kommer att bli mycket enklare när du fortsätter bortom den tredje dimensionen, där du hittar fler möjligheter att uttrycka dig och följa dina egna intressen. Du kommer att ha mycket att lära eftersom livet är något annorlunda mot vad du har vant dig vid och erbjuder dig många möjligheter att resa utanför Jorden. Dina erfarenheter kommer att tjäna dig väl och du kommer att vara tillräckligt utrustad för att kunna ta itu med de nya utmaningar som möter dig.

Allteftersom ni höjer era vibrationer kommer ni att tycka att ni njuter av ett bättre liv, fritt från härjningar av olika sjukdomar som verkar drabba er på Joden. Åldrande är inte längre ett problem då din livslängd blir mycket längre. Allting är så annorlunda mot vad du är van vid nu, men långt mer njutbart eftersom du inte plågas av problem som du upplever med åldrandet av din fysiska kropp. De lägre vibrationernas själar kan inte följa med er andra in till de högre, men du kan sänka din egen och vid behov besöka dem. Det innebär att hur mycket man än önskar att en viss själ skall gå med dig så är det inte möjligt om den inte är av samma vibration.

 Som du nu börjar förstå så är ditt nuvarande liv på Jorden bara en blek reflektion av vad som ligger framför dig. Men för att Illuminaterna inte skall kunna hålla dig tillbaka så bör du bli långt mer avancerad än du är för närvarande. Trots att framsteg har gjorts så har i verkligheten saker och ting stagnerat. Och i realtid är ni åtminstone minst ca 50 år efter mot var ni borde ha varit. Det kommer dock inte att ta oss lång tid att snabbt kompensera den förlorade tiden och ni kommer att slungas in i den Nya Tidsåldern under nästan ingen tid alls. Så varje svårighet ni upplever nu kommer att vara mycket kortlivad.

Håll era liv på rätt spår för en eventuell snabb förändring för att njuta ett nytt sätt att leva. Det är detta du visste skulle komma när du avslutat din tid i de lägre vibrationerna. På många sätt blir det inte lika nytt för en del av er då många föll ner från de högre vibrationerna för att uppleva de längre. Livet är hela tiden en fråga om att hitta en nivå som ger dig en chans att utvecklas i en riktning du själv valt. Men om du uttryckt ett intresse för en viss upplevelse, så länge det ökar din tillväxt så kommer det inte att förnekas dig. Det är samma sak med den mängd erfarenheter du tar på dig - så länge som du kan hantera dem.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan.

Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.


inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012