Followers

Google+ Followers

söndag 19 april 2015

Svenska -- SaLuSa 17 april 2015SaLuSa 17 april 2015


Mina kära, Ljuset växer mycket snabbart och all heder till dem av er som är ihärdiga och trogna er livsplan. Ni kanske inte nödvändigtvis vet säkert hur bra ni följer den, men det finns en känsla av djup tillfredsställelse i allt ni gör. Tillsammans med era guider hjälper vi er att hålla er på den sanna vägen och vi hjälper där vi kan. Resultatet av ert engagemang är att ni kan fortsätta med at gå framåt utan att distraheras bor från vägen.

 Belöningarna för att göra detta är många, och en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer du att verkligen bli medveten om hur mycket ditt bidrag har betytt. Det har ingenting att göra med kvantitet utan kvalitet, och till och med en enda av er hjälper på sitt eget sätt till med att uppehålla Ljuset på Jorden. Faktum är att du är privilegierad då du valdes ut för sådana uppgifter, för många själar har frivilligt ställt upp för att göra sådant arbete. Emellertid är inte alla nödvändigtvis valda för just denna tidsperiod.

lördag 11 april 2015

Svenska -- SaLuSa 10 april 2015

 SaLuSa 10 april 2015

Från vårt perspektiv rör sig tiden så mycket snabbare än vad ni upplever den. Så medan ni har fått vara utan meddelanden under vad som verkar vara en lång tid, så är det för oss bara ett flyktigt ögonblick. Under en lång period har ni läst eller hört om många upplevelser där folk har varit ut ur kroppen, och varit ”borta” i dagar, för att sedan återvända och finna att endast en kort stund har gått. Ibland har det vara varit några timmar eller minuter som verkat som dagar. Under sådana omständigheter börjar ni förstå att allting finns i Nuet. Ni lär er att tiden inte är konstant, och det kommer att bli tydligare när ni flyttar bort från Jorden in till de högre vibrationerna.

Denna tid är en tid när ni måste hålla ett mycket öppet sinne, eftersom fler överraskningar väntar på att bli upptäckta. Saker och ting är inte nödvändigtvis som ni har fått lära er, och kanske ett av de svåraste fakta att acceptera är att ni kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Det finns mycket att lära som kommer till er när ni blir fullfjädrade som Galaktiska Varelser.

Vid den tiden öppnar sig ditt medvetande och dina vibrationer ökar och du är på väg att återvända till nivåer som du i verkligheten redan är bekant med. Härifrån är det en fråga om att lära om vad du har glömt och det blir inte svårt eftersom du kommer att få mycket hjälp. Som vi tidigare har berättat är du mycket större än du kan föreställa dig och i huvudsak är ni alla gudar i vardande. Emellertid är det en lång väg att gå innan ni når en sådan höjdpunkt eller tillväxt.

lördag 14 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 13 mars 2015SaLuSa 13 mars 2015
  
En hel serie av förändringar ligger framför er nu när de Mörka tjänarnas planer har blivit omintetgjorda. De kan inte längre diktera kursen för mänsklighetens framtid och kan bara ge upp sin position till Ljuset. Det betyder att framstegen nu kan, mer eller mindre, fortsätta obehindrat eller ohejdat och aktiviteter kan bli mer öppna och kända för er. Det finns mycket att göra och våra planer är att få resultat så snart som möjligt.

Hittills har vi varit tvungna att gardera oss men nu kan vi låta er veta vad som sker utan större rädsla. Ni kommer också att få se fler av våra farkoster på er himmel där vi tidigare har i stort sett hållit ett hölje av osynlighet på oss för att undvika konfrontation med era flygplan. Vi väntar nu på ett erkännande från era politiska ledare, men nu är många av dem rädda för att avslöjas för vad de verkligen är. Men med tiden kommer allting att avslöjas och ingen individ kommer att hitta något gömställe.

lördag 7 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 6 mars 2015
SaLuSa 6 mars 2015


Jag för med mig hälsningar från de Galaktiska styrkorna som följer era framsteg med största intresse och som följt er under många liv. Dock har vårt engagemang med er aldrig varit mer intensivt än det är nu när ni närmar er slutet av era erfarenheter i det gamla paradigmet. Vi har kommit en lång väg tillsammans och vi beundrar er beslutsamhet att hålla fast vid era uppgifter och uppnå seger över de Mörka tjänarna. Det faktum att ni redan nu har vunnit den striden betyder inte att ni inte har mer arbeta att utföra. Tyngdpunkten ligger nu på att behålla er position inom de högre vibrationerna.

De är er framtid och också ett skydd medan ni håller er fokuserade på er nuvarande roll med att assistera Ljuset. Vi har talat tidigare om er förmåga att stå inom ert eget Ljus och inte bli påverkade av något som sker runt om er. Nu när ni har kommit så här långt har ni skapat en aura som är potentiellt ointaglig, men det beror på er själva att kunna hålla den intakt. Det betyder att inte bli distraherad eller vilseledd av några försök att leda er uppmärksamhet på annat håll. Behåll ert lugn inför situationer som är ett test på er styrka, för det är den utmaning ni står inför.

fredag 27 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 27 februari 2015
SaLuSa 27 februari 2015


Ni lever i dramatiska tider när förändringar kommer att ske mycket snabbt. De kommer att introducera er till den Nya Tidsåldern som så småningom kommer att förändra i stort sett alla aspekter av era liv. De kanske tar tid på sig att yttra sig, men de är redan i full gång med att ta form eftersom den gamla uppsättningen håller på att falla isär. De var speciellt avsedda att hålla er i mörker och hindra er från att förverkliga er sanna potential.

De Mörka tjänarna dolde med avsikt sanningen om ert sanna arv, men den tiden närmar sig nu sitt slut och de själar som är upplysta leder vägen framåt. Det betyder att de som inte kan befria sig från sitt gamla trossystem kommer att bli mer isolerade. Det finns ingen skam eller vedergällning för dem, men det innebär att deras nästa erfarenhet kommer att vara en fortsättning på vad de redan valt. Var säker på att många hjälpare är med sådana själar och uppmuntrar dem att ha viljan att lyfta sig upp. Eftersom tiden är en illusion spelar det ingen roll hur lång tid det tar för dem att vakna upp.

fredag 20 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 20 februari 2015

SaLuSa 20 februari 2015


Sedan någon tid tillbaka nu har energin från de högre rikena haft mer inflytande och en större roll i era liv. Det kommer att gradvis öka när de nya och gamla energierna blir mer tydligt definierade. De omvandlar mer av de lägre energierna och tar således bort deras förmåga att hålla tillbaka Ljusets framfart. Faktiskt kan man säga att ni har vänt runt hörnet och ingenting annat än framgång ligger framför er.

Under tiden kan det tyckas för er att ingen skillnad finns i många avseenden, men positiva förändringar sker över hela världen. De gamla separatistiska sätten att leva är inte längre acceptabla och folk vaknar upp till det faktum att som en mänsklig ras bör ni arbeta tillsammans för det goda för alla. Alltför länge har de med egna intressen låtit er konkurrera med varandra och har kunnat föreviga känslan av individualism snarare än ömsesidigt samarbete.

fredag 13 februari 2015

Svenska -- SaLuSa 13 februari 2015


SaLuSa 13 februari 2015


Illusionen att du lever medan du är på Jorden är något du själv skapat, för du tilläts friheten att välja när du upplevde separation från helheten. Självklart har de i den andliga världen följt dig genom dina många liv och har försökt att vägleda dig mot Ljuset. I det här stadiet avslutas nu den cykel du är i för närvarande och du har fått din sista möjlighet att nå det stadium i evolutionen när du inte längre har ett behov av att leva i de lägre vibrationerna.

Så länge som du befunnit dig i den här cykeln, och för de flesta av er är det från början av ungefär 26 500 år sedan, har möjligheterna existerat för tillväxt genom upplevelser och erfarenheter. Emellertid har vissa själar tappat så mycket Ljus och blivit så fästa vid de lägre vibrationerna, att de har lite eller ingen uppfattning alls om hur de skall lyfta upp sig själva, eller ens om sin sanna natur. Tillsammans med andliga guider försöker vi att upplysa dem men många är i förnekelse. Så i slutet av cykeln kan du vara säker på att varenda chans tas och hjälp ges för att väcka själarna till deras sanna jag.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012