Followers

Google+ Followers

fredag 24 oktober 2014

SaLuSa 24 oktober 2014SaLuSa 24 oktober 2014

Kära ni, vi hör ropen från dem som känner att de har övergivits och har svårt med att ens försöka finna en mening med livet. Mitt i det tumult som pågår är de förvirrade och oförmögna att se en framtid för sig själva. Om de ändå kunde förstå det enorma som nu sker och de stora förändringar som är på väg. Den Nya Tidsåldern påbörjades tidigare i år när de gamla energierna började ersättas av de nya som flödade in, vilket innebär att de för närvarande har ett stort inflytande på ert tänkande.

Emellertid kommer de nya energierna att ersätta de gamla mer och mer och åstadkomma både framsteg och förändringar och kommer att på ett tydligt sätt indikera den väg som mänskligheten nu tar. Vi förstår att ni är förvirrade genom de händelser som sker, men om ni tar ett steg tillbaka och tar en ordentlig titt på dem så kommer ni att se hur saker och ting förändras till det bättre. Ja, konflikter sker fortfarande och fred på Jorden verkar vara långt borta, ändå har man redan insett det fruktlösa i att föra krig mot varandra. Varelser med en förståelse för hur man kan finna fredliga lösningar stiger fram och deras röster kommer att bli hörda och uppmärksammade.

Försök att se bortom den nuvarande oron på Jorden och vet att er framtid är säkrad. Många grupper från de högre dimensionerna stödjer er och använder sitt inflytande till att skapa fred. De kan inte tvinga på er sin hjälp men de är redo att göra det när ni svarar på rätt sätt. När ni först inträdde i den sista tidsåldern fick ni den fria viljans val att växa i enlighet med era egna val för framsteg.

fredag 17 oktober 2014

SaLuSa 17 oktober 2014


SaLuSa 17 oktober 2014


Om ni någonsin har behövt bevis på väderförändringarna som nu sker så behöver ni bara se tillbaka på skillnaderna nu jämfört med hur det var för sådär 50 år sedan. Förändringarna är dramatiska och verkar inte följa något särskilt mönster, och ibland verkar det kaotiskt. Men förändringarna är inte slumpmässiga händelser utan de leder till ett mer acceptabelt mönster som ser till att de ytterligheter som ni vanligtvis upplever inte längre förekommer

Runt omkring er är kaoset som finns där ett annat tecken på vad som händer, även om mycket av det är karmiska såväl som gamla problem mellan folk, och även nationer, som nu sorteras ut. Ja, det är en oroande tid men det är nödvändigt, kan man säga, att rensa ut skräp som inte kommer att ha någon plats i den Nya Tidsåldern, och njut av alla förändringarna som kommer att lyfta mänskligheten till en högre nivå. Om det är er önskan att vara en del av förändringarna så kommer er avsikt att bära er vidare och dra till er guider som kommer att hjälpa er.

Vi har ofta sagt att ingenting sker av en slump, och det är värt att komma ihåg, då du annars känner det som att du är i händerna på slumpmässiga händelser. När det gäller ditt eget liv finns alltid en plan som gör att du kan utvecklas, så ingen möjlighet slösas bort. Du fortsätter i en takt som du och dina guider kommit överens om och som kommer att hjälpa dig att uppnå framgång, men din fria vilja finns alltid där och det avgörande beslutet är ditt.

fredag 10 oktober 2014

Swedish --SaLuSa10 oktober 2014


SaLuSa 10 oktober 2014

Vi följer lika noga som alltid era framgångar och är glada att notera att så många av er är fullt engagerade i att förbereda er för en fortsatt höjning i vibrationerna som bär er in i de högre nivåerna. Som vi tidigare har informerat er om så är det så att, på grund av att ni höjer era vibrationer i en takt som kommer att bära er framåt till Uppstigningspunkten och in i nästa nivå, det inte behöver ses som en separat händelse. Ni flyter med i de ökande vibrationerna och sakta men säkert skapar ni en kristallbaserad kropp med alla de fördelar som kommer med detta.

Ni kommer att stiga upp genom era egna ansträngningar och hängivenhet för att få harmoni och balans. Helt klart är det så att inte varje själ är kapabel att uppnå en sådan nivå, men alla kommer att så småningom hitta sin idealiska och perfekta nivå. Redan nu har många av er uppnått total kontroll av vad som sker när ni blir oroliga. Vi uppmuntrar er att vara helt fokuserade på ert mål vid den här mycket viktiga tidpunkten, och inte länka in er energi i någonting som har en lägre vibration.

fredag 3 oktober 2014

Swedish -- 03:10:2014SaLuSa 3 oktober 2014

Underskatta aldrig den styrka och den teknologi som står till buds för oss så att vi kan transformera Jorden under en mycket kort period, för att den skall kunna bättre passa era framtida förväntningar. Till exempel så förväntar ni er nästan att vissa delar av Jorden skall vara involverade i något krig. Runt omkring er finns bevis på detta, något som har härjat på er planet under århundraden, med inget uppenbart slut på cykeln av död och förstörelse.

Fred verkar vara precis lika långt bort som den alltid varit och människan fortsätter att slösa bort Jordens resurser medan miljoner människor i er civilisation lever i elände och nära svältdöden.  Vi skulle kunna se till att det blev ett omedelbart stopp för krigen, men det måste finnas en acceptans för en meningsfull fred och en avsikt att bli som Ett när det gäller er framtid. Ibland är enda sättet att gå vidare på och uppnå fred tillsammans något som inte kan ske förrän ni som civilisation inser att den mänskliga rasen är En Enhet. Om man ser på er historia tar ni lång tid för att lära er, men som ni säger ”ni kommer dit”.

fredag 26 september 2014

Swedish -- 26:09:2014SaLuSa 26 september 2014

Det finns nu två tydliga grupper av själar på Jorden, och dessa representerar dem som har öppnat sina medvetanden till sanningen om sitt väsen och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör lite eller inga försök att förstå sin position. Tills dessa senare själar börjar vakna upp till sitt sanna jag kommer de att fortsätta med att bara tro på vad de ser framför ögonen.

Vi kan dock inte fördöma sådana själar på något sätt, och vi gör justeringar för dem som kontrolleras av sitt ego. Det är bara erfarenhet som kommer att medföra en förändring i deras medvetande, när någon börjar ifrågasätta meningen med livet. Sanningen kommer till alla vid en given tidpunkt och denna period på Jorden är den idealiska tiden för att ta upp frågor om livets mening. För dem som inte har någon form av tro är det en mycket svår tid eftersom de frågar varför en kärleksfull Gud tillåter sådana grymheter som nu äger rum.

Många förstår att då Gud är bara Kärlek så tillåter han sina barn att ha friheten att uppleva vad de önskar, men de missar ofta att förstå att de också är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck om att ”som man bäddar får man ligga” och det sammanfattar hur man skapar sin egen framtid. Fri vilja är en underbar sak, men man måste lära sig hur man hanterar den utan att blanda sig i den fria viljan hos en annan själ.

fredag 19 september 2014

19:09:2014SaLuSa 19 september 2014

Vibrationerna och influenserna från den senaste cykeln är förutbestämda att tyna bort och dö, eftersom de ersätts av de mer förfinade i den Nya Tidsåldern. Det är något av en kamp som pågår nu om herraväldet mellan mörker och ljus, men det är ingen tävling såtillvida att Ljuset är förutbestämt att härska enväldigt. De Mörka förlorar ständigt makten och oavsett hur mycket de försöker så kan de inte bemästra sitt frånfälle. Dock måste man räkna med dem tills den dag deras makt tas bort helt.

Detta kan inte pågå så länge till och de har redan förlorat sitt inflytande när det gäller världsliga frågor. Det är deras karma att uppleva nederlag och misslyckande i sin plan för global dominans. I sin enorma arrogans trodde de verkligen att Gud skulle tillåta dem att decimera befolkningen. De planerade att reducera den dramatiskt till ett ”hanterbart” antal som de lätt kunde kontrollera. Så ha ingen rädsla för detta, för den planen skulle aldrig ha tillåtits att störa evolutionen av dem som är av Ljuset.

fredag 12 september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september 2014

Mina kära, ni har en så stor potential som ännu inte har avslöjats, och med noggrann planering kommer ni att successivt finna hur era medvetanden expanderar. Det är en del av den evolutionära planen och förbereder er för fullt medvetande. Emellertid ligger det i framtiden och vid lämplig tidpunkt kommer ni att få hjälp med att uppnå en sådan upplyftning. Det finns redan ett medvetande om att er medvetenhet växer, och ni kan ta åt er äran av att ni uppnått detta, eftersom det är ni själva som har valt att gå igenom era uppgifter.

För närvarande finns själar på Jorden som är på olika nivåer av medvetande och detta orsakar mycken friktion mellan de olika grupperna. Ni bör inte tillåta er själva att distraheras av vad som händer runt omkring er utan istället koncentrera er på er egen utveckling och framgång. Dagarna av offrande av er egen utveckling för att hjälpa andra är inte längre nödvändig, och alla själar vet nu vart de är på väg och vad som förväntas av dem. Tiden har nu kommit när varje själ måste ägna sig åt sin egen livsplan och göra sitt bästa för att uppnå dess mål. Var säker på att de som saknar kunskap om vad det är kommer att få hjälp med att göra så stora framgångar som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som uppnåtts. Det verkar som att ju svårare uppgiften är som ligger framför er desto större blir era ansträngningar att uppnå framgång. Som vi ofta har påpekat så uppmanas ingen själ att göra mer än den anses vara kapabel till, vilket är orsaken till att några av er redan känner till sina begränsningar och har accepterat att Uppstigningen inte är för dem under denna cykel.  All erfarenhet ger dock en god plattform för dem som strävar efter att slutföra den här cykeln genom att göra stora framsteg i sin egen utveckling. Hur andra själars framsteg görs är deras eget val, även om vi kan uppmuntra dem att ta varje tillfälle till att höja deras vibrationer.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

net

videos blog

March of Millions

2012