Followers

Google+ Followers

fredag 22 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 22 maj2015SaLuSa 22 maj2015


Tiden fortsätter att passera väldigt snabbt och kommer att fortsätta med det, vilket för många av er är en lättnad då ni upplever många utmaningar. Detta är bara att vänta sig då ni står inför rensningen av återstoden av karma som samlats över en lång tidsperiod. Det kommer en tidpunkt när ni bokstavligen talat har fullbordat den och den anses ha blivit rensad och helt klar.

Ditt fokus på att allt är positivt kommer att försäkra att du stannar kvar på Ljusets väg och sluttiden bör vara ett tillfälle då du blir medveten om fullbordandet inom dig själv. Det kommer att komma med en känsla av frid och en vetskap om att allt är bra. Du kommer att finna det lättare att leva i ”Nuet” och livet blir mer njutbart då du fokuserar på Ljuset. De gamla vibrationerna innebär liten eller ingen attraktion alls längre och du kommer att veta bortom alla tvivel att du håller på att stiga upp.

lördag 16 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 15 maj 2015SaLuSa 15 maj 2015


Vägen framåt börjar bli klar för många människor, men det finns så många missledande situationer att man aldrig kan vara säker på att man tar den rätta vägen. Det bästa man kan göra är att fråga sig själv vilka förväntningar man personligen siktar på och lita på sin intuition för att avgöra om du är på väg i rätt riktning. Det är önskvärt att ha ett mål ii livet snarare än en planlös tillvaro, men alla situationer kommer att ge dig ditt behov för att lära dig vissa lektioner som hjälper dig att utvecklas.

Tänk på att ingenting som påverkar eller gör intryck på dig i ditt liv har gjort så av ett misstag, även om det inte blir ett uppenbart resultat med en gång. Ni, mina kära, bär ansvar för vilken väg ni än tar, för ni har fått gåvan fri vilja. Emellertid har ni alltid en livsplan som ni gick med på innan ni inkarnerade. Och detta måste beaktas.

Allt kommer att avslöjas när ni återvänder till de högre dimensionerna och det blir en tid av självvärdering när ingenting annat än en sanningsenlig rapport kan registreras. Var så säker på att du längs vägen har stöd från många själar som önskar dig det bästa resultatet. Men människor är vad de är och kan glömma sitt mål när de blir indragna i jordiska känslor.

lördag 2 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 1 maj 2015SaLuSa 1 maj 2015Vi följer spänt era framsteg när ni kommer närmare och närmare de första positiva tecknen som tyder på att den Nya Tiden har börjat. Vid det här laget bör ni ha en god uppfattning om vad som väntar er och ni kommer inte att bli besvikna. De flesta av er har levt många liv i denna cykel, både som man och kvinna, och förhoppningsvis kommer ni att hitta en balans mellan de två.

Det kommer en tid när ni inte längre är intresserade av kön på samma sätt som ni är nu. I er dimension, vilket ni är kvinna eller man, verkar det diktera er plats i samhället och era roller är tydligt definierade. När ni stiger upp kommer skillnaderna mellan er att försvinna, men de feminina och maskulina energierna kommer att finnas kvar.

söndag 19 april 2015

Svenska -- SaLuSa 17 april 2015SaLuSa 17 april 2015


Mina kära, Ljuset växer mycket snabbart och all heder till dem av er som är ihärdiga och trogna er livsplan. Ni kanske inte nödvändigtvis vet säkert hur bra ni följer den, men det finns en känsla av djup tillfredsställelse i allt ni gör. Tillsammans med era guider hjälper vi er att hålla er på den sanna vägen och vi hjälper där vi kan. Resultatet av ert engagemang är att ni kan fortsätta med at gå framåt utan att distraheras bor från vägen.

 Belöningarna för att göra detta är många, och en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer du att verkligen bli medveten om hur mycket ditt bidrag har betytt. Det har ingenting att göra med kvantitet utan kvalitet, och till och med en enda av er hjälper på sitt eget sätt till med att uppehålla Ljuset på Jorden. Faktum är att du är privilegierad då du valdes ut för sådana uppgifter, för många själar har frivilligt ställt upp för att göra sådant arbete. Emellertid är inte alla nödvändigtvis valda för just denna tidsperiod.

lördag 11 april 2015

Svenska -- SaLuSa 10 april 2015

 SaLuSa 10 april 2015

Från vårt perspektiv rör sig tiden så mycket snabbare än vad ni upplever den. Så medan ni har fått vara utan meddelanden under vad som verkar vara en lång tid, så är det för oss bara ett flyktigt ögonblick. Under en lång period har ni läst eller hört om många upplevelser där folk har varit ut ur kroppen, och varit ”borta” i dagar, för att sedan återvända och finna att endast en kort stund har gått. Ibland har det vara varit några timmar eller minuter som verkat som dagar. Under sådana omständigheter börjar ni förstå att allting finns i Nuet. Ni lär er att tiden inte är konstant, och det kommer att bli tydligare när ni flyttar bort från Jorden in till de högre vibrationerna.

Denna tid är en tid när ni måste hålla ett mycket öppet sinne, eftersom fler överraskningar väntar på att bli upptäckta. Saker och ting är inte nödvändigtvis som ni har fått lära er, och kanske ett av de svåraste fakta att acceptera är att ni kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Det finns mycket att lära som kommer till er när ni blir fullfjädrade som Galaktiska Varelser.

Vid den tiden öppnar sig ditt medvetande och dina vibrationer ökar och du är på väg att återvända till nivåer som du i verkligheten redan är bekant med. Härifrån är det en fråga om att lära om vad du har glömt och det blir inte svårt eftersom du kommer att få mycket hjälp. Som vi tidigare har berättat är du mycket större än du kan föreställa dig och i huvudsak är ni alla gudar i vardande. Emellertid är det en lång väg att gå innan ni når en sådan höjdpunkt eller tillväxt.

lördag 14 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 13 mars 2015SaLuSa 13 mars 2015
  
En hel serie av förändringar ligger framför er nu när de Mörka tjänarnas planer har blivit omintetgjorda. De kan inte längre diktera kursen för mänsklighetens framtid och kan bara ge upp sin position till Ljuset. Det betyder att framstegen nu kan, mer eller mindre, fortsätta obehindrat eller ohejdat och aktiviteter kan bli mer öppna och kända för er. Det finns mycket att göra och våra planer är att få resultat så snart som möjligt.

Hittills har vi varit tvungna att gardera oss men nu kan vi låta er veta vad som sker utan större rädsla. Ni kommer också att få se fler av våra farkoster på er himmel där vi tidigare har i stort sett hållit ett hölje av osynlighet på oss för att undvika konfrontation med era flygplan. Vi väntar nu på ett erkännande från era politiska ledare, men nu är många av dem rädda för att avslöjas för vad de verkligen är. Men med tiden kommer allting att avslöjas och ingen individ kommer att hitta något gömställe.

lördag 7 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 6 mars 2015
SaLuSa 6 mars 2015


Jag för med mig hälsningar från de Galaktiska styrkorna som följer era framsteg med största intresse och som följt er under många liv. Dock har vårt engagemang med er aldrig varit mer intensivt än det är nu när ni närmar er slutet av era erfarenheter i det gamla paradigmet. Vi har kommit en lång väg tillsammans och vi beundrar er beslutsamhet att hålla fast vid era uppgifter och uppnå seger över de Mörka tjänarna. Det faktum att ni redan nu har vunnit den striden betyder inte att ni inte har mer arbeta att utföra. Tyngdpunkten ligger nu på att behålla er position inom de högre vibrationerna.

De är er framtid och också ett skydd medan ni håller er fokuserade på er nuvarande roll med att assistera Ljuset. Vi har talat tidigare om er förmåga att stå inom ert eget Ljus och inte bli påverkade av något som sker runt om er. Nu när ni har kommit så här långt har ni skapat en aura som är potentiellt ointaglig, men det beror på er själva att kunna hålla den intakt. Det betyder att inte bli distraherad eller vilseledd av några försök att leda er uppmärksamhet på annat håll. Behåll ert lugn inför situationer som är ett test på er styrka, för det är den utmaning ni står inför.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012