Followers

PUTIN

lördag 3 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey 2 december, 2016Mike Quinsey 2 december, 2016

Helt klart är att ju snarare tillkännagivandet görs som bekräftar förändringarna inom valutan - desto bättre, och så lindras spänningen och oron hos dem som väntar på välbehövliga pengar. Goda nyheter sprider sig alltid snabbt, men det finns alltid de som tvivlar, som är motvilliga till att tro att sådana förändringar är möjliga. Det finns många fler överraskningar som väntar på att införas och de är alla en del i planen att snabbt introducera den Nya Tidsåldern (New Age) för er. De gamla metoderna har spelat ut sin roll när Illuminaternas kontroll-metoder tas bort för att låta människor njuta av sin nyfunna frihet. Varje steg kommer att introduceras på ett sådant sätt att det flyter med i förändringarna, och orsaka minsta möjliga problem innan det lagt sig tillrätta, och ingenting kommer att tillåtas störa eller fördröja detta. Tiden för deras införande har gått långt över tiden, men som ni vet finns det alltid en "rätt" tidpunkt att göra stora förändringar, och det största bekymret är störningar från dem som tillhör de mörka Krafterna. Emellertid skyddas ni av de Galaktiska Styrkorna vilka kommer att säkerställa att allt går framåt så som det behövs och med minsta möjliga krångel.

Ganska snart kommer nyhetskanalerna att bli fria att rapportera de verkliga och sanningsenliga nyheterna, vilket har förnekats er under eoner av tid. Ni har så länge levt i ett falskt paradigm och inte fått utvecklas som det var tänkt. Ni har faktiskt förnekats framsteg som skulle ha gett er ett levnadssätt som kan sägas ligga ungefär 50 år längre fram än där ni nu befinner er. Var så säkra, det kommer att ta långt ifrån den tidsperioden för att komma ikapp och planer för att förflytta er framåt finns redan på plats. Vid lämplig tidpunkt, när så att säga vägen har rensats och det är säkert att göra det, kommer alla era Galaktiska vänner att öppet visa sig på Jorden och hjälpa er att ta igen förlorad tid. Den Nya Tidsåldern väntar på er och den kan inte längre förnekas er. Snabbt kommer den att se de gamla arbetssätten ersättas med automatik och robotmetoder. Naturligtvis kommer det att ta tid att få er att kunna ta till er alla fördelar med de här förändringarna, men ändå, med hjälp av metoder som inte är er bekanta, kommer ni att bli glatt överraskade över hur snabbt saker och ting hanteras.

Emellertid måste man komma ihåg att den omedelbart framförliggande perioden kommer att vara en period då man gör sig av med allt det som inte har någon plats i framtiden. Fokuset kommer att ligga på de förändringar som befriar er från slitet och de långa timmarna som ni arbetar för ert uppehälle. Många jobb som är av en enkel natur kommer inte längre att vara nödvändiga, och en del automatiseras. Genom införandet av moderna metoder kommer många av era dagliga behov inte längre att kräva något manuellt arbete, och en del kommer att tillgodoses genom att införa nya levnadssätt. Så när man talar om den Nya Tidsåldern så betyder den just det, som exakt är vad den innebär, eftersom den gamla nu har tjänat ut sitt syfte.

Det som är ännu viktigare är förändringarna inom dig själv, eftersom du inte får glömma bort det faktum att allting leder fram till Ascension (Uppstigningen). I takt med att vibrationerna stiger kommer även du att göra det, förutsatt att du har koncentrerat dig på dina egna behov. Den gamla extremt dualistiska Människan bör förändras med hjälp av de nya vibrationerna och lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Inse att när du agerar genom att använda de lägre vibrationerna tappar du din Ljusintensitet. I en tid när du bör lyfta upp dig själv, är det viktigt att du håller dig kvar på din väg och kan passera genom de lägre vibrationerna utan att de påverkar dig. Försök att inte dras med i handlingar eller deltaga i någon oönskad aktivitet som du vet inte hör ihop med Ljuset, eftersom de mörka Tjänarna under en mycket lång tid skickligt har riktat era intressen mot det som tillhör de lägre vibrationerna. Det finns alltid en enkel regel för att avgöra vad som inte tillhör Ljuset, och det är att något som inte skapar frid och harmoni i ditt liv kommer troligen att ha motsatt effekt.
De förändringar som ni är redo att välkomna kommer att spridas ut under en period på ungefär tjugo år eller så, och så dags bör ni ha alla de fördelar som man har talat om. Den omedelbart framförliggande perioden kommer att täcka de mest trängande behoven hos dem som snabbt behöver hjälp. Så många människor lever i yttersta fattigdom utan några utsikter att kunna ta sig ur den. Utan tvivel kommer de att bli bland de första att dra nytta av de förändringar som snart snabbt kan införas. Kärnan i allt som sker är att höja er levnadsstandard, tills var och en åtminstone kan leva livet med alla sina grundläggande behov väl tillgodosedda.

Ni kan knappast ha undgått att lägga märke till att även djuren på Jorden påverkas av förändringarna. Klimatförändringarna är uppenbara och tvingar dem inom vissa områden att flytta eller dö ut, och därför kommer det att fortsätta med att vissa arter dör ut helt och hållet. Det ni håller på att lära er är hur riskfyllda förändringar I Jordens ekosystem kan vara, och även påverkar mänskligheten. Genom hela er historia har förändringar ägt rum då även människan har varit tvungen att anpassa sig. Ni har nu även intelligent liv som lever innanför jordskorpan och efter de kommande förändringarna kommer de att ge sig till känna för er.

De mest spännande tiderna ligger framför er och ni kommer snart att kunna lägga nuvarande problem bakom er och njuta av en snabb omvandling som leder till en fridfull tillvaro. Nästan säkert kommer ett av era mest tillfredsställande ögonblick att bli när krigsvapnen och allt som har med dem att göra kommer att tystas ned för all framtid. Pengar kommer inte längre att slösas bort på krigsvapen, och skyddet av er Jord kommer att uppnås på andra sätt. Till exempel har en del planeter en skyddande sköld runt sig som inte kan genomträngas.

Era hav täcker över 70% av Jorden och även de kommer att renas. En sådan uppgift verkar omöjlig för er, men med avancerade teknologier kommer det inte att ta så lång tid. Till slut kommer alla hav och landmassor att vara som nya, och alla former av liv kommer att leva fridfullt med varandra. Redan nu börjar olika former gå samman och bildar de mest osannolika förbindelser. Det finns mycket att se fram emot då ni ska uppleva perfekt frid. Var i frid och fred och kärlek, och dela den med alla levande varelser eftersom alla är Ett.

Inte en dag kommer att passera utan en del händelser, vilka hänger ihop   med de nödvändiga förändringarna och de kommer att öka allteftersom ni gör framsteg. Det gamla kommer att försvinna men ibland inte utan kamp, ​​och stegen kommer att välkomnas av folket. De är väl medvetna om att något ovanligt händer, och för en del är det skrämmande eftersom det som de är vana vid förändras. Men var medvetna om att förändringarna sker helt av de bästa anledningar, och allteftersom tiden går kommer det att bli uppenbart för er.

Håll fast vid era uppfattningar och dela dem med andra när man visar  intresse för dem. Ett nytt år närmar sig snabbt och det är ett år som ser ut att bli mycket intressant och meningsfullt eftersom många efterlängtade förändringar slutligen kommer att ske.

Kärlek och välsignelser från mitt Högre Jag, och må du få allt du behöver för att hålla dig stadigt i Ljuset.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Webbsida: Tree of the Golden Light                         


Översättare: Inga och Cagga Levanderlördag 5 november 2016

Svenska -- Mike Quinsey 4 november 2016Mike Quinsey 4 november 2016

Tiden går nu snabbare än någonsin och saker och ting når gradvis fram till ett klimax då dess öde måste ändra kurs. Ut ur all denna osäkerhet som nu råder kommer en positiv förändring som gör att ni inte tvivlar på att mänskligheten är på vägen till Uppstigningen. Det var aldrig menat att bli något annat resultat, när tillräckligt många människor vänt sig mot Ljuset och höjt sina vibrationer. Någonting mindre än så skulle sannolikt resulterat i ännu ett abrupt slut som måste ses som en katastrof.

De få har gjort det möjligt genom att stadigt hålla fast vid sina framgångar vad gäller uppstigningen till de högre vibrationerna. Det är nu helt enkelt en fråga om att bibehålla den positionen tills den nivån har nåtts som tar dem in till de högre dimensionerna. Ni kallar detta för Uppstigning och är ett tecken på era andliga framsteg som har lyft er upp och ut ur de lägre vibrationerna. Var så säkra på att den tidpunkten snabbt närmar sig, och vissa händelser kommer att bekräfta att det är sant.

Många själar är förvirrade, men tiden är begränsad som gör det möjligt att lyfta upp dem. Så snart det blir allmänt känt att vi är inne i en sluttid kommer många att snabbt hoppa framåt när sanningen om denna speciella period blir uppenbar. När allting kan föras ut i det fria så kommer alla själar att få möjligheten att följa vägen till Uppstigning. Dock kommer några att visa lite intresse för detta och deras väg fortsätter på ett annat spår.

Beslutet om vilken väg de vill ta är deras fria viljas val och det kommer att vara rätt för dem. Detta kommer också att påverka en del partnerskap, men de kan alltid förnyas i framtiden. Innan du inkarnerade till din nuvarande livstid blev du visad ett resultat av alla möjligheter och var således medveten om de sannolika utfallen.

Moder Jord har uppgifter att utföra när hon nu förbereder sig för Uppstigning, och kommer att bemöda sig om försiktighet när hon utför de nödvändiga förändringarna i sin kropp. En del kommer att orsaka att människor får flytta till säkrare områden och ni kan vara säkra på att där det blir en förlust av liv så är detta förutsägbart och själarna som berörs är medvetna om det. Det är en del av deras nödvändiga erfarenheter och har överenskommits på förhand.

Egentligen inträffar ingenting av en slump även om det ofta verkar så. Varenda själ har diskuterat sina behov innan inkarnationen och vet vilken typ av utmaningar som kommer att presenteras för dem. Framåtskridandet är därför i sin ordning och på ett sätt så att ingen själ står inför mer än vad den kan hantera, och ni har alltid era guider med er som övervakar era framsteg. Ofta kan vad ni kallar en tillfällighet vara något som satts upp för att försäkra att ni inte missar en möjlighet att genomföra er livsplan.

Kom ihåg att du är en kraftfull Varelse, och när vibrationerna ökar kommer du att finna att vad du ställt in dig på kommer nästan säkert att manifestera sig vid något tillfälle. Vissa händelser är redan en del av din livsplan men du har fortfarande din fria vilja vad gäller många saker. Förutsatt att det inte går emot din livsplan så finns alla möjligheter att du kommer att få uppleva precis det du har i åtanke. Till exempel kanske du har önskat vem du vill möta som kan passa in i dina behov, och det gäller även din kommande partner. Likaså om det är bestämt att äktenskap inte är något för dig, ja, då händer inte detta. Det gäller alla och täcker händelser som skall se till att din upplevelse blir exakt vad du behöver för att fortsätta din utveckling.

När du blandar dig med andra som också upplever saker enligt deras livsplan, så känner du faktiskt inte den sanna själen från deras yttre utan du ser bara kroppen de har för just den här speciella inkarnationen. Inte heller kan du veta om de var t ex en kunglig person eller en bonde i förra livet, så du vet faktiskt inte vem du kanske möter. Få själar har en medvetenhet om sina tidigare livstider och detta är en garanti för att de ägnar sin tid åt det nuvarande livet utan distraktioner. Varje Livsplan är speciellt gjord för dina behov och för att försäkra att karmiskt ansvar uppfylls. De som har släpat efter kanske ställs inför fler utmaningar eftersom de ofta har mer karma att klara upp, och till dess kan de inte röra sig så långt framåt.

Moder Jord förbereder sig för sin egen Uppstigning, och när hon rensar och renar Jorden är viss förlust av liv oundviklig. Dessa själar arbetar ofta ut sin egen karma, så alla drar nytta av dessa upplevelser. Sådana händelser kommer att leda till en känsla av förtvivlan bland dem som inte har någon tidigare kännedom om detta eller deras eget syfte. Orsaken till de omständigheter som ligger bakom dessa händelser kommer att förklaras för dem. Ni går alla igenom en period av turbulens när de gamla energierna spelas ut, men det är en absolut nödvändighet när förändringarna nu måste ske.

Den mänskliga rasen har kommit långt sedan den först satte foten på Jorden. Ni har rört vid mörkrets djup, men ni fann vägen ut igen, och nu stiger ni igen för att åter bli Galaktiska Varelser. Många av er var himmelska resenärer och ert hem bör vara på en av rymdfarkosterna. Ni sökte äventyret genom att färdas till olika planeter för att umgås med invånarna, men ni har också ett uppdrag att sprida Ljuset. Ni är mycket, mycket större på grund av era erfarenheter på Jorden och kan hjälpa dem som är på tidigare stadier i utveckling.

Detta är veckan då ni hade stora förväntningar om att en ”omvärdering” skulle aviserats, men, som ni redan har upplevt, så verkar det alltid uppstå fördröjningar. Dock kan ni vara säkra på en sak och det är att den är verklig och kommer att ha livsförändrande effekter för många människor. De första förändringarna kommer att göra det möjligt för dem som får stora tillgångar att gå vidare och planera lättnader för dem som mest behöver det. Omfattningen i projekten kommer att vara enorm och långtgående. Men så småningom kommer alla behov att täckas och fattigdom och brist kommer att försvinna. Förändringarna kommer att vara snabba och den Nya Tidsåldern kommer sedan att vara på god väg.

 Bli dock inte alltför entusiastiska i allt detta spännande som sker för det finns fortfarande mycket arbete som måste göras. Det blir inte lättare förrän den sista av Illuminaterna är borttagen så att deras inflytande inte längre kan försena processen. Deras tentakler sträcker sig långt och brett, men många av deras hantlangare kommer att byta sida hellre än att förlora allt de har vunnit. Förlåtelse är en underbar handling som helar och förbättrar brutna relationer och kommer att behövas för att få förlorade själar tillbaka in i Ljuset.

Trots allt detta kaos som pågår så inträffar mycket gott bakom kulisserna med förberedelserna för introduktionen av utrustningen för fri energi. Var säkra på att många källor nu arbetar på sådana projekt i länder som är mottagliga för själva idén att introducera detta. På grund av bristen på publicitet är ni kanske inte medvetna om en sådan utveckling men gör inte misstaget att inte tro på att allting går framåt på bästa sätt. Det betyder att så snart det är säkert att fortsätta, och klartecken ges, blir det många överraskningar.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey


Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 29 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 28 oktober 2016Mike Quinsey 28 oktober 2016

Förändringarna går framåt och allteftersom de får fäste minskar kraften hos de mörka så mycket att de blir förvirrade och inte kan kontrollera händelser som de kunde förut. För varje händelse som sker tillåts de bara en viss grad av frihet att fortsätta med sin plan på världskontroll. De kommer inte att lyckas då sluttiden redan har skrivits och seger för Ljuset är oundviklig och försäkrad. Perioden ni är i nu är full av potentiella förändringar och alla leder till upplyftandet av mänskligheten och till dess plats i den Nya Tidsåldern.

Scenen har satts upp och det är bara en tidsfråga innan de som är ansvariga för att meddela nyheten kommer att känna sig tvingade att börja ge er sanningsenliga rapporter. Sanningen kan inte hållas tillbaka så mycket längre, och när de som står i vägen för den har tagits bort kommer dagar med sanningsenlig rapportering att dominera.

Några få av er som lever ert liv med att föra Ljuset ner till Jorden kanske inte har hört talas om David Wilcock. Han är en Mästare som på ett effektivt sätt leder dem av Ljus mot sin fullbordan, så att med den kommande Nya Tidsåldern, och slutet på den gamla, de kan vara säkra på att de kan göra sin Uppstigning. Hans arbete är så viktigt för mänskligheten att han är fullt skyddad medan han förser er med i stort sett outsagd information angående den större Sanningen. Hans fantastiska avslöjanden handlar om sanningen om livet utanför Jorden och även långt utanför den. David leder Ljusarbetarna så att de är medvetna om de många livsformer som finns inom vårt Universum. De kommer i sin tur att kunna vidarebefordra detta så att när de som är av Ljuset visar sig på Jorden har ni redan en viss kunskap om deras avsikter.

Uppstigning är ingalunda något unikt, men som så många av er redan är medvetna om, för dem som står inför att göra den så är det en mycket speciell upplyftning med människor som stiger upp i sina fysiska kroppar. Redan nu har de inkommande energierna en effekt och varje själ påverkas i större eller mindre grad. De som redan är medvetna om vad som sker kan gå vidare, men för andra är det ganska svårt och kan vara förvirrande. Men oroa dig inte för upplyftning är en långsam process för att inte bli övermäktig. Som du redan nu måste vara medveten om kommer vid en viss tidpunkt de som inte kan höja sig mer att flytta till en ny väg som passar deras behov.

Spännande tider står för dörren som kommer att glädja er, såvida ni inte tycker att de är svåra att greppa. Allting som är bekant kommer att ändras till det bättre och snabbt ta er in i en framtid som inte liknar något ni hittills har upplevt. Många själar som har gått före er kommer att hjälpa er att ta plats bland dem. Där finns era bröder och systrar som ivrigt väntar på er återkomst då ni kommer att firas och uppskattas för vad ni har utfört för resten av mänskligheten. Tänk på att när ni frivilligt gick med på att kliva ned i de lägre vibrationerna så visste ni vad som låg framför er, och de många utmaningar ni skulle möta. Ni är alla till stor hjälp för detta och era erfarenheter kommer att hjälpa många andra som följer efter er.

För alla dem som är medvetna om sitt öde och framskrider mot fullbordan vet att dessa sluttider är vägen ut ur dualiteten. Varje ansträngning ni lagt ner är väl värd globalt sett och sätter er stadigt på vägen till full galaktisk tillväxt. Ni inser redan nu att ni har mycket mer att förstå, och att det endast är de lägre vibrationerna som hållit er tillbaka. Detta gör era framgångar till en underbar prestation, men er medvetenhetsnivå växer fortfarande och ni går vidare mot fullt medvetande. Inte längre kommer ni att hållas i en falsk och overklig verklighet, och de avslöjanden som är på väg kommer att hjälpa till att få er att röra er snabbt till en mer realistisk situation.

På grund av Jordens stora variation i naturen är den en av de vackraste planeterna i Universum och vore det inte för människans agerande vore den verkligen en Edens Lustgård. Man behöver bara titta på skönheten i mängden blommor som finns på Jorden för att uppskatta skapelsens underverk. Titta sedan på mängden av djur som strövar omkring och inse att Guds hand finns i allting som har liv. Människan har också gåvan att skapa men har i stort sett saknat de ideal och den framsynthet som krävs för att skapa en varaktig skönhet. Allt detta kommer att förändras i en nära framtid när ni höjer er upp till de högre dimensionerna.

Någonstans inom varje själ finns uppskattning av skönhet, men många har låtit sig själva sjunka ner i lägre vibrationer och fokuserat på det som inte är önskvärt. Ni kommer att få se de högre uttrycken av skönhet när den första Ljusstaden manifesteras mycket snart i Sedona i USA. Den kan inte ses just nu annat än av dem som befinner sig i de högre vibrationerna och väntar på rätt tillfälle att fullt manifesteras på Jorden. Det är en Gyllene asad med healingcenter som blir öppna för dem som behöver hjälp och healing. En del av er är redan medvetna om dess existens, ni som läst Genii Townsends böcker om dessa städer. De är bara en av de underbara sevärdheter som ni kommer att få se när den Nya Tidsåldern kommer till stånd.

Vibrationerna stiger nu på Jorden och många själar har märkt förändringarna inom dem själva. De känner ett underbart lugn även när det runt omkring dem är i kaos, och deras närvaro är i sig själv en lugnande energi för människor omkring dem. Ni har länge fått rådet att centrera er själva och placera en skyddande energi runt kroppen, som t ex den Violetta Flamman. Ni blir glatt överraskade över framgången med den och på grund av ert inflytande genom den hjälper ni andra att hålla sig lugna. Det är svårt att ändra människors vanor, men nu är en mycket lämplig tid med det upplyftande som de högre vibrationerna ger er.

Tills sanningen om din existens avslöjas, tillsammans med nyheten om de förestående förändringarna, så måste du lita på ert Internet, men även där finns människor som rapporterar som helt enkelt är brickor inom Illuminaterna och sprider falsk information. Om du håller dig uppdaterad med nyheterna från webbplatser som du har identifierat som tillförlitliga bör du vara väl informerad. Man kan inte veta allt, så koncentrera dig på de senaste nyheterna från källor som ger en sanningsenlig redogörelse av vad som sker. Det finns många, många Ljusvarelser som står vid din sida och det är din garanti för en säker resa till fullbordan.

Var tålmodig och ge tid för händelser som skall manifesteras, för du behöver inte oroa dig, resultatet kommer att göra er alla lyckliga och glada över att äntligen vara fria från begränsningar som har hållit er tillbaka från framgång.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Gold Light
Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 22 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 21 oktober 2016Mike Quinsey 21 oktober 2016Få människor är medvetna om att det sedan en mycket lång tid tillbaka har varit ett krig i rymden mellan Illuminaternas styrkor och rymdvarelser. Illuminaterna har möjliggjort detta därför att de har omdirigerat trillioner av dollar in i sitt hemliga rymdprogram. Striderna har ägt rum där för att stoppa att Jorden helt tas över av Illuminaterna. Om de hade lyckats skulle det betytt att Jorden blev ett fängelse. Befolkningen skulle ha funnits här på grund av deras nåd när de utarbetade sin plan på att i stor utsträckning reducera antalet människor på Jorden till en hanterbar storlek.

Fastän striden ännu inte är över så har Ljuskrafterna etablerat sig själva som den främsta kraften. Det är bara en tidsfråga innan de kan göra anspråk på seger och ta bort de ledande medlemmarna inom Illuminati. De kommer att placeras där de inte längre kan blanda sig i era framgångar mot upprättandet av den Nya Tidsåldern. Under eoner av tid har ni kunnat utvecklas som ni själva önskat, och snart kan ni bli fria att följa er egen väg och lyfta er upp till de högre dimensionerna.

Dock finns mycket att ta itu med för att få den Nya Tidsåldern in i fullt flöde. Med hjälp av era rymdvänner kan den utveckling som hållits tillbaka nu gå vidare framåt. Ni kommer snabbt att föras in i moderna tider av fri energi oh självförsörjning. Naturligtvis kommer många hjälpare att assistera vid skapandet av den Nya Tidsåldern.

De nödvändiga förändringarna för att göra det möjligt för er att gå framåt planeras nu och väntar endast på det rätta tillfället att gå vidare med en omvärdering av valutorna på Jorden. Så snart det har skett kan många projekt påbörjas som inkluderar distributionen av nödvändig utrustning för att göra er självförsörjande när det gäller t ex energi.

Uppenbarligen kan inte dessa förändringar ske över en natt, men ni kommer helt klart att genom upplyftningen veta att detta redan startat. I alla skeden övervakas ni av Högre Väsen och deras närvaro kommer att vara er försäkran för att allt går framåt precis som planerat för att snabbt driva er in i den Nya Tidsåldern. Med en sådan utveckling blir det möjligt för era utomjordiska vänner att säkert besöka er mer ofta och ge er den hjälp som behövs.

Tills en fri press kan återupprättas måste ni söka efter pålitliga källor för information på nätet. För närvarande finns det avsiktliga försök att förvirra er genom att man lägger ut felaktig information. Det är dock sant att säga att fler människor har vaknat upp till sanningen och är inte längre så lätta att lura. Illuminaterna kommer att stoppas, men deras hantlangare kan fortfarande gå vidare med sina egna försök att dölja sanningen. Den kommer att komma ut ändå och inga ”cover up” kan hålla tillbaka den. Redan nu har fler och fler modet att träda fram för att berätta om vad de vet och allteftersom tiden går kommer fler och fler att följa i deras fotspår.

Ni skall veta att de Mörkas tjänare har aldrig fått saker och ting gjorda helt och hållet som de vill, det är bara det att deras handlingar rapporteras lättare av en media som frodas av sensationshistorier och alla de ”dåliga” nyheterna. De verkliga nyheterna är kontrollerade och tills där finns frihet att rapportera som det är så kommer ni aldrig att få veta om alla de verkliga händelser som äger rum på eller utanför Jorden.

När omständigheterna tillåter så kommer ni snabbt att få veta fakta om er tid på Jorden, och de många falska berättelserna om er historia kommer att korrigeras. Detta på grund av att det är möjligt att gå tillbaka i tiden och ni kommer att få lämpliga fakta som stöder detta. När saker du håller kära förändras kan det vara störande, men inse att allting är i ett ständigt tillstånd av förändring, för det gamla har ingen plats i framtiden. Du växer med det när din medvetandenivå ökar, vilket är ett naturligt resultat av de högre vibrationerna som ni alla lever i just nu.

Som vi tidigare sagt kommer en punkt där vissa själar inte kan nå den nivå som gör det möjligt för dem att fortsätta sin uppstigning. Det är dessa själar som kommer att fortsätta sin utveckling på en annorlunda väg än de som höjer sig upp nu när vibrationerna ökar. Återigen vill vi betona att alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara för att fortsätta sin utveckling. Det finns inget val, för man kan inte vara på en nivå som är högre än sina egna vibrationer.

Vid det här laget bör de flesta av er ha hittat sin plats, för de sista dagarna i den gamla tidsåldern håller snabbt på att ersättas av de högre vibrationerna.  För Ljusarbetare betyder detta att ni är närvarande där era kunskaper och förmågor behövs för att hjälpa andra igenom till slutet och hjälpa dem att stiga upp. Många själar har inget begrepp eller någon förståelse av den period de nu går igenom, men förutsatt att de i stort lever den största delen av sitt liv med att tjäna andra så kommer de att göra sin Uppstigning. Gör helt enkel det bästa möjliga i alla situationer och försök behandla alla själar med Universell kärlek. Oroa dig inte om du gör något fel, för så länge du lär dig från sådana erfarenheter så kommer du fortfarande att höja dig upp.

Så ge inte upp under några omständigheter utan försök att hålla dig till den andliga vägen. Dina guider står säkert vid din sida, och om du lyssnar till dem kommer de att göra allt de kan för att hålla dig på den väg du har valt. Om du är en som föredrar att be när du behöver hjälp så är det också bra, för i dessa tysta stunder kan dina guider komma dig närmare. De kommer att påverka dig med sitt meddelande och du bör följa deras råd även om du inte kan se resultatet.

Om du tar ett felaktigt beslut och börjar gå i fel riktning så gör de sitt bästa för att få dig att ändra på det. Kom ihåg att de är uppstigna mästare som vet vad du går igenom, och de är mycket erfarna och kan vägleda dig så att du håller dig till din livsplan.

Den här månaden kommer sannolikt att vara av stor betydelse, eftersom vissa åtgärder som har ägt rum, troligen kommer att resultera i vissa positiva resultat, något som ni kommer att välkomna. Ert tålamod har varit enastående för ni har många gånger förväntat er händelser som inte har materialiserats precis som förväntat. En som ni lätt kommer ihåg är i slutet av år 2012 när Den Nya Tidsåldern officiellt påbörjades, vilken verkade komma och gå utan några större händelser.

 Men på en nivå inträffade de, precis som ni blev informerade, och sedan dess har många händelser inträffat som har hjälpt till att manifestera den Nya Tidsåldern. Ni sökte faktiska förändringar men kunde inte se några, men de hade inträffat. Sedan dess har era nivåer i medvetandet höjts och om ni tittar tillbaka kanske ni kan gå med på att ni nu är mer medvetna på en medvetenhetsnivå.

Ni har vänta länge på att bli befriade från de prövningar och vedermödor ni upplevt i de lägre vibrationerna. Emellertid är allting ni genomgår ett sätt att försäkra att det slutliga resultatet är till er fördel. Med undantag av smärre svårigheter så är vägen till er framtid klar, och ni kommer att nå de nivåer som garanterar ert välbefinnande och er lycka.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey
Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 16 oktober 2016

SVENSKA -- Mike Quinsey 14 oktober 2016


Mike Quinsey 14 oktober 2016


Presidentvalet är den viktigaste brännpunkten för miljoner amerikaner, men det är en stark möjlighet att de inte kan gå vidare med detta. Orsaken tycks vara att en av kandidaterna verkar dra sig ur. Det kan vara den bästa lösningen med tanke på den förestående globala valutarevalveringen som då kan bli fokuserad på utan distraktion.

Detta kan i själva verket redan ha inletts. Och det är verkligen mycket nära att ske vid första, bästa tillfälle att göra detta. Det ryktas att det redan har börjat, och det blir säkerligen en långsam start, vilket är förväntat på grund av storleken på uppgiften. En viss grad av tvingande nödvändighet finns naturligtvis att få hela projektet att fungera, något som kommer att glädja så många människor som ivrigt väntat på detta.

Världen fortsätter med att vara i tumult och krigsområden är utbredda, men mycket är ett svar på de Mörkas tjänare som försöker att få kontroll över det. Dock kommer de inte att tillåtas att lyckas då Högre väsen kommer att avgöra resultatet till förmån för Ljuset. Det finns en plan på plats som kommer att hindra detta att försenas eftersom saker och ting nu nått den punkt när det är dags att göra ett avslut. Ha förtroende för dem som har er framtid i sina händer för de har total kontroll och har en fullständig överblick av vad som händer.

Där Ljuset råder finns inga misstag och planen för er frihet fortskrider som planerat och den krävs för att säkerställa att Uppstigningen sker. Ansvaret ligger nu på varje individ att bestämma var deras framtid ligger, och om de önskar att göra sin Uppstigning och leva sina liv i enlighet med detta. Naturligtvis ges hjälp och vägledning, men i slutändan är det upp till var och en att höja sina vibrationer tillräckligt för att uppnå det.

Du måste veta vid det här laget att en möjlighet som den du har nu kommer vid slutet av en cykel. Så ansträng dig nu och var säker på att bli framgångsrik, för djupt inom dig vet du att detta är sanningen. När du gick med på din livsplan så var du övertygad om att du skulle kunna göra din Uppstigning. Ditt tålamod har blivit ordentligt testat, och om du har kunnat stå fast grundad så kan du anse dig själv vara väl på vägen till de högre dimensionerna.

Utmaningarna för att komma över de lägre vibrationerna är tuffa, och du angrips från alla håll, men genom att hålla dig centrerad och i total kontroll av dig själv gör det att du är väl på väg till din Uppstigning. Att färdas på Ljusets väg kan ibland vara ett ensamt liv, för få människor förstår egentligen varför de befinner sig på Jorden, och det är svårt att hitta andra av liknande slag som du själv. Du blir ofta en ensam figur, men din blotta närvaro på Jorden hjälper till att sprida Ljuset. När du stiger upp blir det lättare att lösgöra dig från många av de lägre energierna eftersom de har liten eller ingen attraktion alls för dig längre.

Tiden närmar sig när det blir möjligt att tala om för människor det verkliga skälet för att uppleva de lägre vibrationerna, och också varför det har varit nödvändigt att reinkarnera många gånger på Jorden. Oavsett på vilken nivå du befinner dig när slutet av cykeln sker, så kommer du ändå att vara på exakt den rätta nivån.

Familjer kanske tycker att det är oroande om de splittras, men ha då i åtanke att varje själ har sin egen väg att följa. Emellertid finns det tillfällen när partnerskap förblir fast, och själar går fortfarande framåt tillsammans. Faktum är att vissa familjer samlas för att dela en livsplan innan de inkarnerar och ofta händer detta när de arbetar för Ljuset.

Kära ni, ni är beundrade och älskade för er hängivenhet för ert ansvar, och för att hela tiden ha hjälpt till att slutföra er livsplan. Era guider som alltid följer er är kraftfulla varelser som kan påverka er på ett sätt som garanterar er säkerhet och ofta avvärjer vad som i annat fall skulle kunna bli oönskad livsförändring. Om du erkänner dem och ”pratar” med dem kan de lättare konversera med dig, och de kan påverka dig med sina tankar. De är förmodligen mer medvetna om din livsplan än du själv är och kan därför försäkra att du håller dig på den rätta vägen. Detta tar inte på något sätt bort din frihet att välja, för de kommer att veta om det redan.

Sedan en tid tillbaka har de Galaktiska skeppen dragit sig närmare Jorden, men tills de slutar med att dölja sig kommer ni inte att kunna se dem. Dock finns de på avstånd då deras närvaro behövs för att hålla ett öga på hur Jorden och hennes befolkning tar hand om Uppstigningen. Det finns ett antal grupper som väntar på att göra sig själva kända så snart det är säkert att göra det. Er framtid är full av trevliga överraskningar, inte minst av alla som vill möta er, era vänner från Agartha i den Inre Jorden.

Saker och ting kommer att förändras så mycket att inom en ganska kort tid kommer ni att få dra nytta av hjälp för att ni skall kunna inta er rätta plats i den Nya Tidsåldern. Den gamla försvinner ganska så snabbt för förändringarna sker redan som kommer att slutligen lyfta upp er livskvalitet. Med allt det som händer i er värld är det svår att inte bli inblandad. Det bästa sättet är att försöka hålla sig lugn och centrerad hela tiden och vara en betraktare snarare än att blanda sig i.

Naturligtvis kommer det att finnas tillfällen när du inte kan undvika att bli inblandad, och när du är en Ljusstråle/Ledstjärna kan du ge frid till en situation som kanske orsakar utbrott och konfrontation. Du har krafter utöver din fantasi men du behöver ha tro på dig själv för att de skall kunna bli aktiva.

Ditt största arbete kan ibland uppstå när du är som tystast och använder din tankekraft. Du kan dock inte tvinga dina idéer på någon, för de kan då bli avvisade om de inte accepteras, och detta inträffar ofta av karmiska orsaker, ansvar som måste spelas ut. Detta gäller även när man sänder ut helande energier, för ibland behöver en själ se hela orsaken till sin ”sjukdom” för att dra fördel av allt som gäller.

Efter Uppstigningen blir du en ganska annorlunda person mot vad du var innan. Ditt Ljus kommer att bli så starkt att du inte kan leka med, eller befinna dig i, negativa energier. Ljuset finns i allt du gör, och då du kommer att vara med själar av liknande slag som du själv så kommer du att leva ett glädjefyllt liv av glädje och kärlek.

Negativa tankar kommer inte att forma någon del av ditt liv för vibrationerna blir för höga för att de skulle kunna vara närvarande. Så budskapet är att börja så snart som möjligt med att känna in hur det är att leva med en upphöjd vibration. Ju mer du kan motstå de lägre vibrationerna desto mer kommer de att vara oförmögna att påverka dig. Så kom ihåg att lika attraherar lika och undvik att attrahera dem till dig själv.

Då Ljuset fortsätter att växa på Jorden så kommer ”mörkret” att gradvis försvinna. Detta sker redan och det orsakar förvirring blad dem som är de Mörka, för de kan inte längre hålla sina energier på plats. De är offer för sina egna gärningar, men det är aldrig för sent för dem att vända sig mot Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey
 
Översättning Gertie Dahlberg
lördag 8 oktober 2016

SVENSKA -- Mike Quinsey 7 oktober 2016Mike Quinsey 7 oktober 2016

Tiden närmar sig snabbt när händelserna nu går framåt som förväntat. Alla nödvändiga åtgärder verkar vara på plats och inväntar de slutliga kontrollerna innan ordern ges att gå vidare med en omvärdering av valutorna. Det har tagit en hel del planering för att nå denna punkt, plus samarbetet med de många, många människor som är involverade. Helt klart är att väntan kommer att ha varit väl värd och kommer att ses som vändpunkten när händelser har banat vägen för dem som arbetar för Ljuset.

Det finns fortfarande viss förvirring för vad som sker och som delvis orsakas av dem som är emot förändringarna som införts. I varje händelse som sker finns vinnare och förlorare men förändringarna kommer att bli till fördel för hela Jordens befolkning. Alla får möjligheten att nå en acceptabel levnadsstandard och det blir en eliminering av orättvisor i distributionen av rikedomar.

 Där Guds vilja råder kan ingenting förändra resultatet, oavsett varje åtgärd som vidtas av Illuminaterna. Deras roll i opposition till dem som är av Ljuset har orsakat att de höjt sig upp och utvecklats mycket snabbare än vad som annars skulle ha skett. Detta betyder att många fler själar kommer att ha nått nivåer som gör att de kan stiga upp. Det förekommer inget val av sådana själar och deras framgång beror helt på deras egna ansträngningar att utvecklas ut ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset.

Det handlar inte om att bli en fullständig Ljusvarelse utan att bli en som tjänar andra under största delen av ditt liv. Du kan uppnå detta på så många olika sätt och det är inte nödvändigtvis begränsat till dem som har en religiös bakgrund. På samma sätt kan du tjäna andra i enlighet med deras behov och det handlar inte alltid om pengar. Men de som är mycket rika kan göra fantastiska saker på grund av just det.

Mot bakgrund av världens nuvarande tillstånd ser vissa det som omöjligt att stora förändringar kan ske, men det bör understrykas att de som är av Ljuset, och som vägleder mänskligheten, är mycket kraftfulla Varelser. De kan förändra Jordens vibrationer så att alla vapen, eller krig, inte kan fungera. Så fred kan genomdrivas, och från en karmisk synvinkel ses som rättvis, för att belöna dem som har hållit sitt Ljus skinande, oavsett de svårigheter de mött.

När krig, och den utrustning som behövs för krig, blir föråldrat, då kan fred och lycka snart återvända till Jorden. Så mycket mer gott arbete kan göras när människor känner sig trygga och fria från krigets skador. En av de största lärdomar man kan få på Jorden är ”förlåtelse”. Något som kan vara extremt svårt när man kanske har blivit fysiskt skadad. Vedergällning är en naturlig reaktion, men om du skall undvika mer karma är det bäst att gå bort från sådana frestelser.

Tänk på att om du inte omedelbart betalar för synder som begås när du är på Jorden så måste du fortfarande ta hand om konsekvenserna. Det fordras en stor viljestyrka att hålla sig lugn under sådana omständigheter, men säg helt enkelt till dig själv att varje negativ handling måste någon gång göras positiv. Den bibliska historien om Jesus berättar om att ”vända den andra kinden till”, och detta är en symbolik för hur man bör sträva efter att vara. Håll dig lugn och gå bort från frestelsen att söka hämnd.

Att se på saker oh ting från de högre nivåerna av ”Kärlek” sammanfattar vad ni alla bör koncentrera er på. Dessa nivåer är av mer Ljus och är sådana att ni kan använda den energin för att utföra mirakel. Universell energi är patentlösningen för alla sjukdomar och när ni stiger upp bör detta vara den huvudsakliga funktionen i ert liv. Det är den ultimata energin med vilken ni kan utföra mirakel.

Även på Jorden nu har den resulterat i några mirakulösa helanden och det inkluderar även självläkande. Det verkar så enkelt att tillämpa ett sådant tänkande, men framförallt på Jorden blir ni bombarderade av så många olika energier att det ibland är svårt att fokusera på ”Kärlek”. Ljuset på Jorden tränger ut mörkret och fyller det med de högre energierna. Sakta men säkert blir förändringarna betydande och grundar Ljuset för alla att njuta av.

Så småningom blir det inga lägre energier kvar på Jorden alls, och den Gyllene Tidsåldern kommer verkligen att ha inletts. Det kommer att vara er första erfarenhet av total fred på Jorden, och den kommer att vara tills 1000 år har passerat, då lägre energier kommer att tillåtas att mingla med den.  Vid det laget kommer ni att ha utvecklats bortom igenkännande som Varelser av Ljus. Så all den tid och alla ansträngningar ni har lagt ner för att höja era vibrationer kommer att bli väl belönade och något ni säkerligen aldrig kommer att ångra.

Ni kommer att märka att regeringarna och deras politik är under trycket att ändra sig och den allmänna inriktningen är nu att komma bort från dem som är krigshetsare.  Folket har fått nog av erfarenhet av allting som har att göra med krig och har nu en stark önskan om att fred i världen skall slå rot.

Ni har fortfarande de så kallade ”hot spots” där det inte verkar gå att få till stånd fredliga lösningar. Dessa är till för bearbetande av karma som behöver rensas innan verklig fred kan etableras. Samtidigt är maktspelet fortfarande igång för att spelas ut, men ni kommer slutligen att få se att händelserna visar sig vara helt acceptabla genom att man drivs till att överlämna makten till folket. 

Vetskapen om att stora förändringar finns runt hörnet verkar hålla tillbaka människor, men ett gott råd är att fortsätta som förut och svara an på förändringarna när de sker. Det finns egentligen ingen vinst om man väntar och ser vad som händer, för i det långa loppet kommer alla att dra nytta av dem i enlighet med deras behov Tänk på att det bistånd som ges till er genom era galaktiska vänner kommer att fortsätta och försäkra att allting går framåt så snabbt det går.

När nya uppfinningar också ges till er för att förbättra era liv så får livet ett nytt utseende och tillåter er mycket mer tid att ägna åt era egna behov. Ni kan vara säkra på att allting täcks av de planer som redan gjort gjorts upp för att säkerställa ett snabbt avancemang in i den Nya Tidsåldern.

Fortsätt på din väg av Ljus och låt inte någonting distrahera dig från dina avsikter. Det finns fortfarande grupper som endast har ett ”egenintresse” i åtanke och inte skulle stoppa upp för något för att avancera på andras bekostnad. Emellertid blir deras framgångar kortlivade och deras ansträngningar kommer i slutändan att leda till besvikelse. De kämpar redan nu för att kunna behålla sina maktpositioner och förr eller senare blir de stoppade.

De Högre makterna vet allt som händer och det finns inget gömställe för dem. De har mycket att stå till svars för och kommer att få lära sina läxor och få lektioner som alla själar måste när de avviker från Ljusets väg. Genom att vara närvarande i dualitet lär sig alla själar genom erfarenhet och får se direkt vad som sker när deras vibrationer sänks och de har mindre kontakt med Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light

 
Översättning Gertie Dahlberg

lördag 1 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 30 september 2016Mike Quinsey 30 september 2016

Varje dag händer något som flyttar er ett steg närmare tillkännagivandet, och när situationen är positiv och Skaparen är nöjd, och det är säkert att göra det, kommer de att gå vidare utan dröjsmål. Spänningen växer i de högre dimensionerna när ni nu närmar er en betydelsefull tid som ni väntat på länge, och det är säkert att ett stort steg framåt snart kommer att tas, något som har potentialen att ske inom bara några dagar.

Men bli inte besvikna om ingenting händer som antytts då varje försening sker av en mycket bra anledning. Oavsett förseningar så kvarstår det faktum att ingenting har ändrats, och de förseningar ni förväntade er kommer ändå att manifesteras. Det finns en tid och en plats för allting, och det är i ert intresse att de viktigaste besluten tas av dem som har en överblick och förståelse för vad som sker här på Jorden.

Magnituden och själva omfattningen av vad som nu sker är bortom er fullständiga förståelse, men vet att ni är privilegierade att vara just DE som direkt upplever en sådan underbar tid som nu. Ni är verkligen de som har valts ut till att stiga upp i era fysiska kroppar, och det kommer att vara en unik händelse. Inse att vid en viss nivå kommer den ”gamla Jordekroppen” att förändras till en som är av en mycket högre vibration.

En trevlig överraskning är att du i själva verket inte kan bära vidare något mindre än den fulländade versionen av din kropp, befriad från alla fläckar och defekter som kan associeras med de gamla jordiska vibrationerna. Förvänta er dock inte för mycket för snart, allt kommer i god för er Uppstigning. Njut av din vision av den nya Jorden, fri från alla begränsningar och motstånd från dem som bara tjänar sig själva. Var centrerad och positiv och bli inte vilseledd av vad som händer runt om dig. Du kan stå mitt i all oro och alla bekymmer som ett skinande ljus som lyfter upp andra.

Illuminaterna skapar sin egen undergång, men de kommer aldrig att upphöra med att försöka uppnå sin ambition att styra världen. De skulle inte sluta upp med att göra detta för någonting, och de är precis som ett sårat djur som är som mest farligt när deras ställning hotas. Ni kan vara säkra på att vad de än gör så är det till ingen nytta för deras dagar är räknade och nederlaget stirrar dem i ansiktet. Inte att undra på att så mycket händer samtidigt, men ut ur detta kaos kommer de uppmuntrande tecknen som tydligt signalerar manifestationen av en Ny Tidsålder. Ni som är av Ljuset är på väg upp, och snart kommer ni att nå den punkt av förändring där ni lämnar de gamla energierna bakom er för gott och kan njuta av frukterna av era framsteg.

När du stiger upp behöver du inte längre någon av dina ”välsignelser” (pengar) då allt du kan tänkas behöva redan finns i de högre dimensionerna. Du kommer också att ha förmågan att skapa enligt dina behov för tankens kraft ger dig möjligheten att ha exakt det du önskar dig. Sättet att tänka kommer att förändras och eftersom du kan ”tänka fram” dina behov i tillvaron så finns inget behov av att samla på rikedomar. Pengar har redan då blivit onödiga och många andra välkomna förändringar kommer att äga rum när den Nya Tidsåldern är fullt genomförd.

Var och en av er valdes till att vara här vid en så viktig tidpunkt som nu, för alla har någonting att erbjuda som hjälper till att manifestera de nya energierna. Ni är gamla själar som har haft så många inkarnationer här och utvecklats så bra att ni är potentiellt redo att stiga upp. Ni har lärt allt som de lägre vibrationerna haft att erbjuda och har testats ordentligt i dualitetens eldar, och ni har övervunnit många utmaningar ni stött på. Ni är värda er belöning genom att nu lämna de lägre vibrationerna bakom er och gå in i välsignelsen och glädjen hos de högre vibrationerna.

Bara föreställ er hur spännande det blir att träffa andra raser som har väntat så länge på möjligheten att få möta er och som tidigare har fått besked om att inte störa er i er utveckling. Där finns andra som helt enkelt är intresserade av att bli vänner med er och få dela med sig av deras egen avancerade kunskap till er. Och så finns det de som har följt er utvecklig och inser att ni är på väg att snart göra er Uppstigning tillsammans med Moder Jord.

De som befinner sig i de lägre vibrationerna kommer också att gå vidare och fortsätta sin utveckling precis som förut. Framtiden kommer att bli full av överraskningar, ni får möta gamla vänner som är nära er och knappt kan vänta på att få se er igen. Livet är kanske svårt för dig just nu, men bli inte besviken eller modfälld. För dem som läser dessa meddelanden är det nästan en visshet att du väl på vägen mot Uppstigning.

Sanningen om saker och ting väntar er och kommer att ges till er vid lämplig tidpunkt. Mycket av er historia, såsom ni nu förstår den, är långt ifrån sanningen och har avsiktligen gjorts så av dem som önskade ta kontroll över er. Allteftersom vibrationerna lyfter upp er blir det svårare för dem att dölja sina motiv, och sanningen bakom deras handlingar blir alltmer uppenbara. Ni är stora Varelser som hålls tillbaka i många avseenden och det innebär att era liv har berövats framsteg som kraftigt skulle ha lyft er livskvalitet. Men misströsta inte för allting kommer till er inom en mycket snar framtid.

Bakom många av de erfarenheter ni har haft är Varelser som har styrt händelserna på Jorden. Fastän de negativa krafterna också utför sina livsplaner så blir resultatet att längs vägen ni färdas på fortsätter de att presentera utmaningar som hjälper till i er utveckling. De är ibland både snabba och rasande, men om ni kan föra er själva igenom dem så utvecklas ni mycket snabbare. Vad som än händer så är allt en del av Guds Plan att leda er tillbaka till Gudomen.

Det är så mycket pengar som väntar på att bli distribuerade att det kommer en tid när ingen behöver leva i fattigdom. Detta kommer att backas upp av ädla metaller och behålla sitt värde. Allteftersom ni fortsätter att stiga upp blir de så småningom onödiga och kommer inte på något sätt att påverka er livskvalitet. Lev Kärlek och älska livet och det kommer att vara en fantastisk upplevelse, olika varje annan du har haft tidigare. Den första prioriteringen är att täcka behoven hos dem som lever i omänskliga förhållanden på grund av långvariga krig och konflikter och naturligtvis kommer källan till deras problem att först tas om hand.

När ni tittar tillbaka och runt om er blir det helt uppenbart att förändringarna har snabbats upp och ut från dem kommer ett mer acceptabelt sätt att leva. Det kommer att förorsaka splittring mellan dem som välkomnar förändring och dem som är fast i det förflutna och inte kan släppa taget. Men förändringarna kan inte hållas tillbaka för den Nya Tidsåldern är på god väg – och snart får ni se bevis för det. Vad ni har väntat på är nu i sikte och tillkännagivanden om detta kommer snart att göras. Underbara tider ligger framför er och ni kommer att få se att väntan har varit väl värd.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I kärlek och Ljus
Mike Quinsey 
 Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012