Followers

Google+ Followers

lördag 4 juli 2015

Svenska -- SaLuSa 3 juli 2015SaLuSa 3 juli 2015


Händelser inträffar överallt på Jorden och de kommer att medföra de nödvändiga förändringarna som skall föra er in i stabilitet och ett slut på stridigheter. Det kommer att ta tid, men vi finns till hands för att leda er i rätt riktning. ”Utrensningen” av allt som inte har någon plats i er framtid kan tyckas vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp och vårt stöd av Ljusarbetarna över hela världen så kommer det att ske ganska så snabbt.

För att manifestera den Nya Tidsåldern och på samma gång rensa bort allt som inte längre behövs kan det synas bli stor oordning, men allt är kontrollerat och väl planerat. Var och en av er kan minska inverkan på dem som bara förstår vad de ser inför sina ögon genom att behålla ert lugn och låta andra veta att allt som händer är för det allra bästa för alla. När det gamla dör bort kan ni vara säkra på att allt som skall bli introducerat redan har förberetts. Förvänta er dock inte för mycket för snart, men var medvetna om förändringar som tydligt signalerar att den Nya Tidsåldern har börjat.

fredag 26 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 26 juni 2015SaLuSa 26 juni 2015

För er som håller er uppdaterade med de nya meddelandena vet att den senaste tiden har visat att det är många aktiviteter på gång. Ni kommer utan tvivel att också bli medvetna om att de Mörka tjänarna blir noga övervakade så att de vet att de inte kan fortsätta med sin plan för världsstyre. Faktum är att deras verksamhet har begränsats på ett sätt som garanterar att de inte längre kan störa planen för er frihet.

Vi kan för vår del bekräfta att förändringarna snabbas upp och stora framsteg görs.  Det råder ingen tvekan om att ni mycket snart blir medvetna om viktiga händelser som kommer att föra er in i den Nya Tidsåldern genom att några av de löften som redan gjorts tidigare nu kommer att uppfyllas.

Vi vill uppmana er att hålla fast vid er väg av Ljus och inte tillåta utomstående aktiviteter ta bort ert fokus från den. Det ligger svåra tider framöver, men dessa kommer att vara kortlivade, och så småningom blir det klart vilken riktning ni färdas i. Var så säkra på att vi till fullo har förutsett de problem som kommer att uppstå och att vi vidtar de åtgärder som behövs för att övervinna dem, eller åtminstone minskar deras inverkan.

Vi vill inte att ni skall sluta hålla ett öga på de händelser som äger rum, men vi vill säga att allting rör sig framåt enligt vår plan för er frälsning. Så många står på rad för att välkomna förändringarnas införande, men som vi har informerat er om vid många tillfällen så måste tiden vara rätt så att allting kan gå vidare obehindrat.

Ser man tillbaka till slutet av år 2012 så vet vi att en del av er fortfarande inte kan komma över att det inte blev den effekt ni hade förväntat er. Ändå hoppas vi att ni håller med om att grunden lades ned för förändringarna som så framgångsrikt har skett sedan dess.

Utan tvekan har vibrationerna höjts och fler själar vaknar upp till sitt sanna jag, och inser hur de blivit manipulerade och falskeligen hållits tillbaka. Ljuset strömmar ner på Jorden och höjer vibrationerna och det finns ingen väg tillbaka till de ”gamla dagarna” som är borta för alltid och inte har någon plats inom de högre vibrationerna.

Framtiden är Gyllene och innehåller många, många överraskningar som Gud har förberett för er. Gud är kärlek och de människor som saknar förståelse för detta beskyller Gud för sina motgångar. Det är endast du själv som kartlägger ditt öde och bestämmer det genom dina handlingar och vilken typ av upplevelser du behöver för att resa dig upp igen. Men Gud är alltid med dig och tar aldrig bort den kärlek som alltid är närvarande. Hans tjänare, såsom Änglarnas rike, genomför den plan som kommer att frigöra dig från de negativa vibrationer som du håller fast vid. De vägleder dig också för att försäkra att du följer ditt livskontrakt som du gått med på och som gör det möjligt för dig att stadigt gå vidare.

Mina kära, ni har många saker att lära om livet bortom Jorden. Ert Universum har många dimensioner men ni har hållits i mörker om ert sanna jag för syftet att kunna uppleva den tredje dimensionen. Det är inte ditt naturliga tillstånd och det är därför du nu flyttar ut ur det in till de högre vibrationer som de Mörka inte kan komma in i. Du kommer utan tvivel att inse att genom att göra så kommer du att leva så som avsikten är: i lycka, frihet och i absolut frid och lugn.

Så snart du blivit en Galaktisk Varelse, fri och med möjligheten att färdas genom viljan, så kommer ditt liv att få en ny innebörd. Endast du själv kan förändra din framtid, så följ dina önskningar med omsorg och vet att varje möjlighet finns öppen för dig.

När ni kanske säger ”slutet på vägen är i sikte” så är det så att även när ni förbereder er för den är den nya vägen öppen för avslöjande av de löften som ligger i den Nya Tidsåldern. I detta avseende kommer ni alla att bli vägledda och föras in på en väg som uppfyller alla dessa löften som har getts till er.

Vi kommer att kunna besöka Jorden helt öppet och även ta med er på resor inom ert solsystem. Exakt vart beror på din plan för ytterligare upplysning och i det avseendet kommer era guider att finnas till hands för att ge råd. Du kommer snart att glömma de trauman och besvikelser av dina jordiska upplevelser i vetskap om att de gav dig ett brett perspektiv som möjliggör för dig att ta itu med alla upplevelser.

Vi är närmare er nu än någonsin förr, och efter många år av kontakt med er vet vi att ni kommer att acceptera och hälsa oss som era bröder och systrar. Er bakgrund kommer från olika stjärnsystem och innebär att ni har träffat oss för eoner sedan. Tänk på att i de högre vibrationerna är er livslängd mycket längre än den är nu. Också det faktum att när du avslutat din upplevelse i en kropp så kan du bokstavligen bara kliva in i en ny!

Minst sagt, ”döden” så som ni känner den, sker aldrig och det handlar bara om en enkel förändring som inte innebär någon form av åldrande så som ni brukar uppleva det. Födelse, som det kallas, är också annorlunda och du behöver inte gå igenom de steg som du känner till som en ”baby”.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill bekräfta att allt är ”NU” och du kommer att kunna röra dig bakåt i tiden, och även framåt, för att tillfredsställa din strävan efter erfarenhet. Faktum är att du kommer att ta ganska lätt på förändringarna, för i verkligheten är de inte nya för dig.

Det kommer dock att bli spännande att bli medveten om bekanta saker, och inte minst för att åter få möta själar som är välkända för dig, och kanske till och med har figurerat i ett antal av dina tidigare liv. Även om du bara tar hänsyn till antalet starka relationer du kanske har haft genom dina många liv, så kommer du att inse att ganska många själar ivrigt väntar på att få tillfälle att möta dig igen.

Emellertid kommer du att ha arbete att ta itu med på Jorden och din koncentration måste fokuseras på dina uppgifter. Varenda själ du kan hjälpa nu så att de kan ”vakna upp” kommer att uppskatta din hjälp, men många kan inte frigöra sig från sina band till de lägre vibrationerna. Men när de kommer i kontakt med information som kan hjälpa till att lyfta upp dem så kan det resultera i ett uppvaknande.


Tack SaLuSa! 
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light 
Översättare: Gertie Dahlberg

fredag 19 juni 2015

Svenska -- SaLuSa 19 juni 2015SaLuSa 19 juni 2015


Kära ni, så mycket sker nu på Jorden att, fast vi bara varit borta från er under en kort tid, så påskyndas händelserna hela tiden, och på en relativt kort tid kommer de att avslöja våra avsikter för er. Det har aldrig funnits en tid när vi inte varit aktiva, men på grund av sekretess för att undvika inblandning från de Mörka tjänarna så har vi alltid arbetat i tysthet.

Scenen är nu klar för ett tillkännagivande av våra avsikter och så snart det steget har tagits kommer de att trappas upp till en hel serie av dem. Ni har tålmodigt väntat på den tidpunkten och när den kommer så blir ni inte besvikna. Vi är nu mer övertygade om att vi har förkortat makten och inflytandet av de Mörka tjänarna, och vi strävar efter att hålla deras aktiviteter i schack under våra vakande ögon.

Vi har många vänner på Jorden och har under eoner av tid hjälpt dem att gå vidare med sina uppgifter för att ta fram nya sätt att snabbt ta er in i den Nya Tidsåldern. Så snart avslöjandena börjar kommer ni förmodligen att känna er överväldigade av den hastighet med vilken de kommer att äga rum. Ni kommer också att bli förtjusta över att notera hur snabbt de introducerar er för de välbehövliga förändringarna som omedelbart lyfter upp er livskvalitet

Det finns så mycken fattigdom på Jorden, fast det inte alls behövde vara på det sättet, för det finns mer än tillräckligt av hennes rikedomar för att säkra att ni alla har livets nödtorft. Inte bara det, utan så snart era grundläggande behov är uppfyllda så blir det förändringar som tillåter er mer tid för att ägna er åt era egna intressen istället för att vara slavar för att tjäna pengar för livets nödvändigheter. Det är vår avsikt att föra in förändringar så snart som möjligt så att det inte blir några förseningar i upprättandet av fördelarna i den Nya Tidsåldern.

Under en tid nu har ni successivt fått en inblick i vad som väntar så snart ni har blivit fria från inflytandet och aktiviteterna från de Mörka tjänarna. De skulle mycket hellre se att ni fortsätter kämpa och medvetet orsakar de krig och oroligheter så att ni aldrig till fullo kan njuta av frid och lycka, något som är er förstfödslorätt. Ditt öde är säkrat och du kommer snart att få uppleva frihet från allt som tidigare har hindrat dig från att leva ett meningsfullt liv.

Det kommer en tid, som snabbt närmar sig, när du kommer att njuta av friheten och att leva i frihet från det alltid närvarande hotet om krig, eftersom sådant inte har någon plats inom de högre vibrationerna. Sedan en tid tillbaka har de höjts och sakta men säkert närmar ni er en tid av stora förändringar.

Mitt i all oro och så mycket som behöver förändras för att höja er levnadsstandard finner ni det svårt att ens föreställa er hur en permanent och varaktig fred kan garanteras. Detta kommer dock att ske på ett sätt som ni kanske inte har ansett vara möjligt, och det kommer att signalera slutet på alla fientligheter och föra fram den fred ni så hett önskar.

Moder Jord är i högsta grad engagerad i förändringarna som kanske verkar ganska så extrema, men tänk på att Jorden har varit långsamt döende och behöver mycket uppmärksamhet och förändringar för att få till stånd den Nya Tidsåldern. Föroreningen av haven är av största betydelse då den dödar stora områden som upprätthåller liv som skall finnas i överflöd inom dem. I många områden är marken mättad med kemikalier och behöver rensning så att den kan bli helt återställd.

Det finns mycket arbete av det här slaget som skulle ge er en nästan omöjlig uppgift, men som ni kommer att få se finns det nya upptäckter som omedelbart snabbar upp sådana operationer. I själva verket kommer upprensningen av Jorden att bli så mycket lättare med vår hjälp. Det kommer att bli förändringar av sådan art att era industrier inte längre behöver använda förorenande eller giftiga kemikalier. Det är många förändringar planerade som kommer att snabba upp hela processen med att återställa er Jord.

I en tid när många människor befarar det värsta är det upp till de själar som är av Ljuset och som förstår vad som sker att hjälpa dessa som känner sig övergivna och i nöd. Låt det bli känt att massiva, positiva förändringar är på gång som kommer att lyfta livskvaliteten långt bortom era förväntningar. Vi från den Galaktiska Federationen av Ljus kommer att välsigna er och hjälpa er i alla skeden, även om vi kommer att ge er all uppmuntran för att ni skall ta del i hela processen av förändring.

Ni kan vara säkra på att vi är fullt medvetna om era behov, men på grund av era karmiska ansvarstaganden kan vi inte alltid ingripa för att hjälpa er. Vi kommer emellertid att göra vårt bästa för att påverka dig i dina handlingar för att uppnå bästa resultat. Faktum är att vi hela tiden har färdats vid din sida och uppmuntrat dig och hjälpt dig att genomgå perioder av enorm press.

Ibland undrar du varifrån nya idéer kommer, och ibland är det vårt inflytande som påverkar dig. Snart kommer det en tid när vi kan arbeta öppet med er utan rädsla för störningar, och sedan får du se hur saker och ting går framåt med stormsteg. Tyvärr är pressen på er fortfarande under kontroll av Illuminaterna, och era medier är noggrant övervakade för att hålla tillbaka sanningen om många saker som händer er.

Dock, när ni blir medvetna om den verkliga situationen så kommer ni att acceptera Nyheterna med försiktighet och utveckla förmågan att ”läsa mellan raderna” då så mycket är dolt för er och även falskeligen läggs framför er. Under eoner av tid har ni hållits i mörker när det gäller så många saker, och mycket som kunde ha direkt varit till fördel för er har hållits tillbaka.

Kanske är detta bäst illustrerat med avseende på den gisslan som cancer är, som kan botas men vars botemedel inte släpps till allmänheten. De som berörs blir hellre behandlade än botade av en industri som tjänar enorma mängder på just detta. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart, eftersom sanningen kommer att komma ut och ingenting kommer att kunna hindra att det händer.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att vi kan ge er goda nyheter om framtiden. Ni har tålmodigt väntat på sluttiderna som nu sticker i ögonen och snart börjar på allvar. Vi är förtjusta över att vara en del av er upplysning och snart kommer vi att vara en de av era liv. Vi är er framtid och vi ser fram emot att upplysa er om er sanna historia, för ni är mycket större än ni tror och vi beundrar och hyllar er beslutsamhet att få se det slutliga nederlaget för de Mörka tjänarna. Vi kommer att vara med er hela tiden för att stödja er och sända er vår kärlek.

Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.


 Webpage: Tree of the Golden Light.


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 30 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 29 maj 2015
SaLuSa 29 maj 2015Det gamla systemet fortsätter att falla isär då det inte längre tjänar era behov av att utöka era nivåer av medvetandet. Även de som tjänar era intressen arbetar i stor utsträckning med de gamla energierna så länge de kvarstår, vilket skapar större framsteg på er väg in i Ljuset som är en långsam procedur. Emellertid har Ljusarbetarna en röst och de som söker upplysning kommer att dras till de människor som kan vägleda dem längs en lämplig väg för dem.

Din intuition har en viktig roll att spela när det gäller att vägleda dig i den riktning som bäst passar dina behov och ibland finns det karma inblandad som kan kräva att du upplever dina framsteg på ett speciellt sätt. Var säker ännu en gång på att ingenting som är betydelsefullt för din evolution händer av en slump, och alla erfarenheter har sitt värde. Ibland är anledningen inte omedelbart uppenbar, men ofta är det så att du i efterhand kan skönja den lärdom du fick.

I dessa sluttider har vissa lärdomar varit hårda, men det är klokt av dig att ta del av de budskap de innehåller. Men oroa dig inte för nivån på dina framgångar, för när du tar itu med dina erfarenheter och lär från dem så kommer du att utvecklas precis som avsikten är. Faktum är att du inte skulle ha nått så här långt om du inte hade gått din väg av upplysning.

Denna Tidsålder kommer att visa sig ha varit mycket framgångsrik i att vägleda dig tillbaka till högre nivåer av medvetande, och det var verkligen alltid planen för dem som började vakna till sitt sanna jag. Tänk på att du ivrigt erbjöd dig att uppleva ”brist” för att testa din förmåga att övervinna en sådan situation. Det var känt att du alltid haft förmågan att göra detta och nu vet vi med säkerhet hur väl du har kunnat övervinna hindren på din väg till upplysning.

Trots detta har du fortfarande en bra bit att gå för att uppnå en nivå av fullt medvetande. De av er som har vaknat blir snabbt medvetna om bristerna och vilseledande vägledning som har hållit er i ett tillstånd av förvirring, men era guider arbetar heltid med er för att försäkra att ni är upplysta.

De viktigaste aspekterna av dina erfarenheter är de som betonar sanningen i din utveckling och ger dig en klarare bild av ditt verkliga arv. Ni är Gudar i vardande och er framtid ligger inte på någon Jord, såsom ni känner nu, utan i de högre rikena av Ljus.

Du lär dig från en antal olika källor att du håller på att gå in i en period av omfattande förändringar, och detta sker redan. Om du för närvarande bor där stora förändringar håller på att ske, var då säker på att åtgärder har tagits för att garantera din säkerhet. Det kommer naturligtvis att bli förluster av liv, men för de själar som deltar blir det en önskad frigörelse från deras nuvarande upplevelser.

Kom ihåg att ingenting sker av en slump och särskilt alla viktiga händelser planeras med hänsyn till Livsplanen för de själar som deltar. Förstå också att din medvetenhet när du lever på Jorden är begränsad av de låga vibrationer du lever i. Men med ökningen av Ljuset som når er alla så ökar också uppvaknandet. Försök att gå genom livet med full medvetenhet om att du är i sanning oförstörbar, och vad som än händer med dig så kommer du att återhämta dig helt när du lämnar Jorden. Se på dina erfarenheter och upplevelser som ett rollspel och försök att förstå lektionerna som de undervisar dig i.

Detta är en av förändringarna och i en mycket snar framtid kommer du att bli upplyst om sanningen om ditt väsen. Du är inte din kropp utan en underbar Varelse av Ljus, och när du kastar din fysiska kropp kommer du att vara fri från de begränsningar du har upplevt på Jorden. I de högre rikena återfår du din perfektion av din kropp av högre vibrationer som kommer att uppenbara dig som du var som en yngre själ.

Det finns ingen plats där för någonting mindre än så, så alla prövningar och vedermödor du upplever nu kommer inte längre att angripa dig. Du flyttar och existerar i de lättare, ljusare vibrationer som svarar på tankens kraft. Du kommer snabbt att anpassa dig till detta och njuta av den frihet det ger dig.

När du ”anländer” efter döden av den fysiska kroppen då kan du med tankens kraft återställa den i sin perfekta form och bli som ett ungdomligt väsen igen. Av anledningen att visa dig själv så som folk minns dig så kan du ”tänka” på hur du skulle tycke om att bli sedd. Så om någon bara känner dig som en äldre person så kan du presentera dig själv som en sådan.

För närvarande är planer för den närmaste framtiden långt framskridna, men planerna har hållits tillbaka av störningar från de Mörka tjänarna. Vid varje vändpunkt försöker de försena det oundvikliga, men utan verklig framgång, för vi är medvetna om deras planerade försök att göra det. Så snart du skulle säga ”bollen börjar rulla” så finns ingenting som kan stoppa det, och många förändringar kommer att ske ganska snabbt.

När allt är på plats kommer du och Jorden att vara redo att ta emot det första officiella besöket från oss, och det blir en tid av firande! Var säker på att från vår synpunkt sett så är allting redo för vår ankomst och ingenting kommer att stoppa detta från att hända. Så vi talar gärna om den underbara framtiden för mänskligheten för att stimulera era förväntningar. Naturligtvis ber vi er att ha tålamod då inga händelser kommer att manifesteras förrän tiden är helt perfekt den rätta, men våra löften kommer att hållas.

 Det finns många, många själar som är rädda för framtiden eftersom de ser sina välbekanta omgivningar falla isär. När du har möjlighet att försöka förmedla idén om att allting är för det bättre, och att det gamla måste rensas bort för att låta det nya manifesteras, så gör det.  Tidigare tidsåldrar har vid sluttiderna drabbats av stora förändringar för att tillåta en helt ny start, och även i er senare historia finns bevisen på detta som ännu existerar. Tänk på alla de gånger ni är segrare och ni har så att säga klarat testen och kommer inte att tvingas göra det igen.

När du vet att ni alla är bröder och systrar, oavsett färg eller trosuppfattningar, och förstår Enheten av alla själar, då är du på god väg att slutföra din förståelse. Behandla alla som du själv vill bli behandlad och du kommer att hjälpa dem att inse det oföränderliga sambandet som existerar mellan er alla.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att kunna släppa mer information vid en tidpunkt när så många av er är redo för sanningen. Det finns mycket mer att avslöja men allt kommer i god tid, och vi vill absolut inte överväldiga er med för mycket på en gång. Vi vet att om vi ger lite av sanningen i taget får det er att tänka på fler möjligheter och när ni gör det kommer era guider att imponera på er med ännu mer.

Det är helt klart så att många själar inte är redo för sanningen och den kommer inte att tvingas på dem. En del är fortfarande i klorna på en version av sanningen som till stor del getts dem genom religiösa läror, men där dessa visar sig vara felaktiga så kommer också deras lärare att själva vakna upp och ändra sin inställning. Håll fast vid er goda tro och var aldrig rädda för vad framtiden håller i sitt sköte för er. Vet att mycket kärlek finns med er på er resa.  

Tack SaLuSa,
Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

fredag 22 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 22 maj2015SaLuSa 22 maj2015


Tiden fortsätter att passera väldigt snabbt och kommer att fortsätta med det, vilket för många av er är en lättnad då ni upplever många utmaningar. Detta är bara att vänta sig då ni står inför rensningen av återstoden av karma som samlats över en lång tidsperiod. Det kommer en tidpunkt när ni bokstavligen talat har fullbordat den och den anses ha blivit rensad och helt klar.

Ditt fokus på att allt är positivt kommer att försäkra att du stannar kvar på Ljusets väg och sluttiden bör vara ett tillfälle då du blir medveten om fullbordandet inom dig själv. Det kommer att komma med en känsla av frid och en vetskap om att allt är bra. Du kommer att finna det lättare att leva i ”Nuet” och livet blir mer njutbart då du fokuserar på Ljuset. De gamla vibrationerna innebär liten eller ingen attraktion alls längre och du kommer att veta bortom alla tvivel att du håller på att stiga upp.

lördag 16 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 15 maj 2015SaLuSa 15 maj 2015


Vägen framåt börjar bli klar för många människor, men det finns så många missledande situationer att man aldrig kan vara säker på att man tar den rätta vägen. Det bästa man kan göra är att fråga sig själv vilka förväntningar man personligen siktar på och lita på sin intuition för att avgöra om du är på väg i rätt riktning. Det är önskvärt att ha ett mål ii livet snarare än en planlös tillvaro, men alla situationer kommer att ge dig ditt behov för att lära dig vissa lektioner som hjälper dig att utvecklas.

Tänk på att ingenting som påverkar eller gör intryck på dig i ditt liv har gjort så av ett misstag, även om det inte blir ett uppenbart resultat med en gång. Ni, mina kära, bär ansvar för vilken väg ni än tar, för ni har fått gåvan fri vilja. Emellertid har ni alltid en livsplan som ni gick med på innan ni inkarnerade. Och detta måste beaktas.

Allt kommer att avslöjas när ni återvänder till de högre dimensionerna och det blir en tid av självvärdering när ingenting annat än en sanningsenlig rapport kan registreras. Var så säker på att du längs vägen har stöd från många själar som önskar dig det bästa resultatet. Men människor är vad de är och kan glömma sitt mål när de blir indragna i jordiska känslor.

lördag 2 maj 2015

Svenska -- SaLuSa 1 maj 2015SaLuSa 1 maj 2015Vi följer spänt era framsteg när ni kommer närmare och närmare de första positiva tecknen som tyder på att den Nya Tiden har börjat. Vid det här laget bör ni ha en god uppfattning om vad som väntar er och ni kommer inte att bli besvikna. De flesta av er har levt många liv i denna cykel, både som man och kvinna, och förhoppningsvis kommer ni att hitta en balans mellan de två.

Det kommer en tid när ni inte längre är intresserade av kön på samma sätt som ni är nu. I er dimension, vilket ni är kvinna eller man, verkar det diktera er plats i samhället och era roller är tydligt definierade. När ni stiger upp kommer skillnaderna mellan er att försvinna, men de feminina och maskulina energierna kommer att finnas kvar.

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012