Followers

PUTIN

fredag 5 juni 2009

21-OKTOBER-2009 SALUSA






Mina Kära, slaget om era sinnen börjar bli hett, då de mörka krafterna tar sin tillflykt till sina gamla vanor att försöka föra in er i stämning av rädsla. De visste för en tid sedan att de inte kunde vinna, men med deras tvekan att erkänna sin förlust, försöker de fortfarande att föra bort er uppmärksamhet från de mera väsentliga frågorna i livet. Ni har fått ”Independence Day” och den har följts av ”2012” och de har totalt missvisat målsättningen med våra rymdskepp och betydelsen av 2012. Vi behöver knappast informera de bland er som är mer vakna om vår fredsamma närvaro inom ert solsystem. Dessutom, att den främsta anledningen att vi är här är att se till att ni har de bästa chanserna till upplyftning, och 2012 är början av en stor förflyttning upp till de högre dimensionerna. Förstörelse såsom planerad med Armaggedon är inte längre del av er framtid, och perioden med den potentialen försvann i och med början av 21:a århundradet. Det var då som cykeln förlängdes för att göra det möjligt för mer själar att höja medvetande graden. Så idag har ni redan kommit långt på vägen mot Upplyftning, och mer av er vaknar till möjligheten.

Snälla ni bli inte rädda för det som kunde ha blivit verklighet, eftersom den möjligheten försvann i och med er nya inriktning mot en högre väg. Kom ihåg att ni hela tiden skapar er egen verklighet, och ni gagnas nu av den dedikation från Ljusarbetare som har stegvis lätt mänskligheten mot Ljuset. Död och förstörelse är de mörka tjänarnas redskap och används mot er, för att omge er av rädsla för era liv, medan er framtid är garanterad via den gudomliga planen från er Skapare. Tänk fred och kärlek och hjälp till att lyfta vibrationerna vid en tid när en del blir tokiga av oro, och är mer sårbara av skrämsel propagandan. I den inte alltför avlägsna framtiden kommer sanningen att utlysas så att alla har möjligheten att få känna den under åren som leder upp till 2012. Det blir spännande och tillfredställande som ger lycka och glädje vid tanken på att ta ett kvantum steg framåt, ut ur mörkret och in i det underbara Ljus som redan har tagit plats på Jorden.

Naturligtvis blir det vissa olägenheter med alla förändringar som är uppradade för att införas. Det blir dock med ett minimalt avbrott i era liv, för att sätta till rätta för er projicering in i de högre dimensionerna. Då skall ni erfara den fulla nyttan av er upphöjning, och den senaste cykeln i dualitet kommer att blekna som den dålig dröm det var. Ni kommer att ha så mycket att se framemot att ni kommer att ha föga anledning att se tillbaka. Ni kommer att vara fullt upptagna med aktiviteterna att etablera en ny Jord, och en som passar den nya Galatiska Människan, vilken växer fram. Era andliga behov kommer lätt att bli tillgodosedda, och många Mästare och högt utvecklade Varelser kommer att blanda sig med er. Ni kommer bokstavligen att inte önska något, eftersom alla era behov är tillgodosedda oberoende av på vilken nivå de finns. Vi skulle kunna säga att ni inte har levt i närheten av den himmelska existens som väntar er. Fred, hälsa och överflöd kommer till er, och ingen förpliktelse att återvända till de lägre dimensionerna, så vida ni inte väljer att göra så.

Vi tala inte om något drömmarnas land, utan något som på sitt eget vis är solid men än formbart eftersom ni kommer att bi medskapare tillsammans med oss. Ni börjar att inse den makt som finns i tankar och i era nya kristallinska kroppar kan ni inte sargas längre av de lägre vibrationerna som har åstadkommit sjukdomar, handikapp och åldrande. Ja, ni förtjänar verkligen upphöjningen, som ni har arbetat hårt för, och vilka uppoffringar ni än har gjort för att komma dit, kommer de att bli mer än återbetalda. Det är i själva verket en sorts belöning, med det ligger i ert intresse att lägga ert hjärta och själ i att nå Upplyftningen. Vad ni genomlever nu och vad som ligger i er framtid kan inte jämföras. Språnget framåt i ert medvetande är möjligt, eftersom så många mäktiga Varelser från de högre dimensionerna övervakar intensivt era framsteg. De riktar kraftfulla strålar mot Jorden som jordas av dem som är kapabla att ta emot dem. Deras närvaro kommer att bli mer uppenbar med tiden då och när de väljer att besöka den nya Jorden. Det finns inte ett ögonblick då ni är ensamma, eftersom ni alltid är omgivna av dedikerade och kära själar. De tjänar er alla oberoende var ni är på den andliga stegen, och svarar på alla era behov av hjälp, trots att ni är omedvetna om deras närvaro.

Den stora planen för Människan är perfekt i sin konception och oberoende av vilken väg ni tar, för den er alltid till ert slutmål. Det finns ett konstant uppmanande att uppväcka er till er verkliga själva och anledning till er närvaro på Jorden. När som ert medvetande expanderar så kommer också er förståelse av livets mysterier, och er förknippning till Källan av Allt som Är. Ni kommer att för alltid att förbli En, och om ni applicerar detta resonemang på ert förhållande med andra själar, behandlar ni dem så som ni skulle er själva. Därför är allt planerat för det goda för Alla, och inga undantag görs. När ni höjer er kommer er förståelse av dessa uttalanden att växa, men med er finita sinnen finns det begränsningar. Förvänta er därför att sätta viss information åt sidan, till dess att ert medvetande har avancerat tillräckligt för att förstå dess innebörd. Ni har all information inom er, men den är gömd på grund av århundraden av vilseledande av dem som har satt sig upp som era lärare. De har ofta arbetat med ärlig uppsikt, men saknat den andliga förståelsen som behövdes. Likväl har ni också blivit förvirrade av det avsiktliga vilseledandet från dem som önskade att kontrollera er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och den Galaktiska Federationen kan bli ert hem om ni önskar att tjäna andra civilisationer med oss. Valet är naturligtvis ert, fastän ni inte än kan förbinda er till ett beslut ni nu skulle göra. Ni har ett livs kontrakt som vilket väldigt få är medvetna om, och har sett in i framtiden och planerad därefter. En del av er kommer så småningom att returnera till era hemplaneter, vilket kan till och med vara utanför ert solsystem och kanske i vissa fall i ett annat Universum. Oroa er inte för att lämna er kärvänliga Jord, då ert sanna hem kommer att dra er som en magnet. Undertiden har ni vissa saker att ta hand om på Jorden, och fullfölja denna cykel. Alla Ljusarbetare kallas att osjälviskt ge av sitt Ljus och Kärlek till Mänskligheten. De förmanas att hjälpa till att snabbt avsluta till de mörka Tjänarnas makt, med kunskapen om att vår odödliga kärlek följer med er var än ni är. Vi är En alltid och så skall det förbli.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

19-OKTOBER-2009 SALUSA






Det är en glädje för oss att se hur många av er som har reagerat positivt inför de stundande uttalandena om vår existens. Vi behöver inte mycket publicitet för att nå människor. Närvaron av våra skepp och de många kontakterna som har tagits under de senaste 50 åren, har sett till att vi har en plats i era sinnen. Vad som kommer att åstadkommas är ett officiellt erkännande, som kommer att sopa bort mörkläggningar och lögnaktiga uttalanden om oss. De bland er som accepterar oss har ingen svårighet att hitta alla de bevis ni behöver. Många har dock blint följt förkastandet av oss av dem som inte har någon önskan att avancera, eller att välkomna en ny Era. Människan hamnar ofta i vanor som gör att de känner sig bekväma och de blir mycket inskränkta. Händelsernas utveckling kan inte längre vänta på att de höjer medvetande nivåerna, då vissa förändringar måste snarast påbörjas. Att förflytta er till ett nytt paradigm kräver många förändringar och det är väsentligt att de börjar, i enhet med den Gudomliga Planen.

När sanningen om våra anledningar för att kontakta er är känd, kommer det att erbjuda en livlina till dem som inte ser en framtid för Mänskligheten. Plötsligt kommer er själ att lyftas upp av löftet om en utväg ur det kaos som ni avsiktligt har försatts i. Vi tilläts att hjälpa er som era andligt utsedda handledare och eftersom dualitets cykeln kommer till sitt slut. Ni är inte ämnade att avsluta denna cykel på egen hand, och planen har alltid tillåtit att råd och inriktning ges för att se till att ni anländer till er riktiga slut destination. Upplyftning är helt enkelt förhöjning in i de högre dimensionerna i Universum, och det betyder att ni kommer vara del av detta såvida ni inte genom ett val beslutar att inte delta i det. Det låter lätt, det har dock vittgående konsekvenser, och ingenting kommer att bli det samma igen. Det är en underbar händelse, som tillåter er att förflytta er in i den skönhet och fred som existerar i de högre dimensionerna. Det kommer som er rättighet, och det är en möjlighet som inte kommer igen förrän om tusentals år.

Börja förbereda era sinnen för de förändringar som är oundvikliga när vi anländer öppet bland er. Ni kommer att bli informerade om vad som sker och med vår assistans kan ni vara förvissade om att ingen del av Jorden kommer att vara utan kontakt. Vi kan om det skulle behövas sända meddelanden via era TV apparater, utan att använda oss av de vanliga sätten att göra så. När våra planer väl är kända kommer det att finnas få om ens någon som kommer att motsätta sig upphöjningen som kommer att ske. Att återta er frihet blir i sig självt en stor framgång. Storebror kanske står och tittar över axeln, men vi kommer att stoppa deras hemliga aktiviteter och planer för att öka sin kontroll över er. När ni vet detta hoppas vi att ni tar en större vy av vad som händer, och inte låta oro och osäkerhet att inträda i era sinnen. Framförallt, reagera inte till nyheter som talar om ett behov att införa undantagstillstånd, då rädsla är som en cancer och sprids snabbt. Res er till utmaningen och omge den med ert Ljus, och så kommer ni att hjälpa till att begränsa dess förmåga att fånga människor.

Vi förväntar oss att ni seglar igen dessa kommande månader, och er tro på oss kommer att rikt belönas med kunskap om de senaste kontakter som har gjorts. De kommer att besvara mycket av det som uppstår som frågor i era sinnen när det gäller varför det har tagit så lång tid. Det har inte varit på grund av brist av vilja från vår sida, då vi har kontaktat många ledare under många år utan framgång. Vårt mål var att erbjuda våra teknologier under förutsättning att det blev slut med alla krig, och att fred istället etablerades. Istället vände sig era myndigheter till de rymdvarelser som går under benämningen de Grå, och gjorde en hemlig överenskommelse med dem som tillät dem att ha baser på Jorden i utbyte mot deras avancerade teknologi. Många av era senare framsteg har kommit från denna källa, och ni skulle till exempel inte annars ha haft er laser eller datachip. Vad som skulle ha varit direkt till er nytta genom en fredsöverenskommelse med oss blev därför istället använt till att nå global dominans över andra länder.

I den Galatiska Federationen försöker ingen civilisation att sätta sig över en annan. I själva verket finns det en policy om att dela så att alla kan dra nytta av varandra till nytta för alla. Detta är en måttstock av hur långt en civilisation har avancerat, och tyvärr så är er fullt upptagen i att tjäna sig självt. Vi finner dock att inflytandet från dem som bryr sig om andra växer. Det finns ett expanderande medvetande som accepterar att ni är Alla En. Det kräver inte så mycket för att få fram kärleken från andra, och när det kan ses att alla era problem kommer från taktik fokuserad på er separation, kommer saker och ting att förändras.

Ni är inte alla jämställda sett från ett rent materialistiskt perspektiv. Detta är inte individens fel, utan århundraden av förtryck av och slaveri i länder med urinnevånare och stammar. Det är inte en tillfällighet att de har fallit efter den västerländska världen under en så lång tid. Illuminati eliten har arbetat på sin plan om total kontroll över världen långt längre än ni kan tänka er. De har inte lyckats att få det precis som de har velat, och Ljusarbetare har också stöpt sina egna planer för att förhindra deras försöka att förslava er. Det tysta motståndet är koncentrerat på att höja ert medvetande, så att ni kunde finna sanningen själva och handla därefter. Det har också planerats att införa ett överflöd och reversera er saknad av materiellt välstånd. Det kommer att betyda att planerna för rättvis uppdelning kan instiftas, och inte längre så skall någon förbli alltför fattig för att kunna försörja sig själv och andra.

Det är inte bara den Galaktiska Federationen som kommer att visa sig på Jorden, och som vi ofta har nämnt, Mästarna kommer också att återvända för att korrigera de förvanskade läror som har lanserats som Guds ord. Vid ett mycket senare tillfälle kommer er familj från Inre Jorden att komma fram och hjälpa er med Upplyftningen. Som ni kan se, operationen att upphöja Moder Jord och alla livsformer kommer att assisteras av en blandning av Ljus Varelser som agerar utifrån kärlek till er. De har alltid varit när er, men nu är den rätta tiden för dem att framträda och förnya deras vänskap med er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag delar era förväntningar vad det gäller vad som komma skall mycket snart, vilket skall föra er mer in i Ljuset av förståelse. Ni är En Familj in ögonen på Skaparen, och ingen favoriseras framför andra. Det är ni som väljer var er framtid ligger, och med tiden förväntar vi oss att många fler kommer att söka sig på vägen mot upphöjning. Var av Ljus och Kärlek och lev livet som en som söker att sprida Ljuset varhelst ni går.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey




http://gfbymikequinsey.blogspot.com/

TRANSLATIONS/TRADUÇÕES:

www.galacticchannelings.com - all languages stated below

. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE


Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

16-OKTOBER-2009 SALUSA

Naturligtvis har väldigt få något minne av vad deras livs kontrakt är, men känner en iver att kliva fram och bli utvalda. Vi känner till allt om er och har era profiler på våra datamaskiner.


Som förväntat har nyheterna om deklarationen som skall göras angående erkännandet av existensen av era Rymdvänner orsakat uppståndelse. En del av er accepterar det försiktigt, och det är alltid önskvärt då andra händelser kan komma i vägen. Som en hög punkt i vår plan kan det dock tas som ett positivt steg som kommer att äga rum, såvida övervakarna bestämmer annorlunda. Ni har väntat på en likt första steg utan att veta från var det kunde komma. Nu är det nästan här, låt inte era förväntningar rusa i väg med er. Det är bara det första av en hel kedja av händelser som är planerade. Kom ihåg att alla våra handlingar är ämnade att förse er med det som redan är ert utav gudomlig proklamation. De är baserade på sanningen angående ert ändamål för att vara här, och för att se till att ni är fullt förberedda vid tidpunkten då Upplyftningen skall äga rum.

Vad som snart kommer att vara uppenbart är att de nya tiderna öppnar upp många nya möjligheter att tjäna Ljuset för många av er. En del av er har sökt efter ett sätt att göra så under en längre tid, och er önskan att tjäna har inte ignorerats. Det kommer att finnas mycket att göra när som sanningen kommer fram och nya projekt kan börja starta. Alla här vid denna tid har varit medvetna om vad som kan begäras av er och kom till Jorden just av denna anledning. Naturligtvis har väldigt få något minne av vad deras livs kontrakt är, men känner en iver att kliva fram och bli utvalda. Vi känner till allt om er och har era profiler på våra datamaskiner. Om vi så skulle behöva kan vi till och med lokalisera er oberoende av var ni är vid vilken tidpunkt som helst. Era myndigheter har planerat att använda sin teknologi för att kontrollera alla era steg, men vi kan säga att det inte kommer att gå längre än så här. Fri förflyttning och fritt tal ligger högt upp på listan i våra planer, för att frigöra er från de drakoniska lagar som nu reducerar er till inte mycket mer än slavar.

Era drömmar om en Utopisk stat på Jorden är inte alls orealistiska, och med tiden kommer ni att se att allt som står i vägen kommer att avlägsnas. Tillåt tid dock för att de goda krafterna att sätta in och bli operativa. Teknologin och utrustningen är färdig och våra skepp med förnödenheter har enorma kapaciteter för mer än vad ni har behov. Era tillverkande industrier har blivit sargade av det ständiga sökandet efter mer vinst, vilket har resulterat i kontrakt till andra nationer. Den ekonomiska och finansiella situationen leder också till en brist på arbete, men även om vi skulle behöva användningen av era industrier skulle de inte klara av att leverera. Att vi är fullt medvetna om era problem betyder att vi har sett till våra egna behov och vi kommer också att hjälpa er uppdatera era maskiner och metoder.

När förändringarna väl startar kommer ni att finna att det sker med en ständigt ökande hastighet. Fart kommer att krävas för att hålla eventuella besvär för er till det absolut minimala. Glöm mänsklighetens sätt eftersom våra är så avancerade att trots mängden av förändringar som krävs, så kommer de inte att vara arbetsintensiva. Till och med våra robotar kan programmeras att utföra komplexa uppgifter. Vi är redan en mycket mer avancerad datachip teknologi, och vi har mycket avancerade modeller som är mycket smarta och kan lösa problem. Våra moderskepp fungerar nästan helt via datamaskiner till mycket höga nivåer, nästan så att de är oberoende av oss. All denna teknologi kommer att bli er när som ni når vår nivå av förståelse, och när ni kan litas på att använda den för enbart till godhet för alla. Att dela sinsemellan går ihop med kärlek och i tjänsten i det goda för varandra. Det finns inget personligt ägande involverat, eller pengar som byter hand.

Vi vet att i hjärtat är ni vackra själar som naturligt kommer att passa in i ett nytt sätt att leva. Separationen från varandra som ni har genomlevt genom många tusentals år, kommer att helt försvinna och ni kommer att undra hur det kunde existera. Härskarna på Jorden har medvetet satt er upp mot varandra, för att hålla er under sin kontroll med ofta förekommande kaos. Freden kommer och när de gamla vanliga hoten avlägsnas kommer ni att se hur lätt folk kan sätta åt sidan sina skillnader och bli vänner. Den andliga aspekten av livet kommer åter och blir förstådd, och det kommer att inses att ni kan bli era egna lärare genom att titta inombords. Schismerna som har åstadkommit så mycket problem i det förgångna kommer att slängas på soptippen. Det är möjligt för olika trossystem att leva sida vid sida under förutsättning att de inte pådyvlas andra. Sanningen kommer att föra er samman och det kommer att erkännas att det enbart finns en Gud.

Mina Kära, var beredda att tänka på nya sätt och öppna er för nya idéer. De som vägrar att kommer att tillåtas fritt val, men de kommer att förbli kvar i de lägre vibrationerna som de håller fast vid. Alla nödvändiga möjligheter kommer att presenteras för själar som söker en väg att tillfredställa sina behov, och samtidigt finna en väg mot Upplyftningen. Det finns inget att vara rädda för, då ni kommer att förlora lite och har mycket mer att tjäna än ni kan tänka er. Tänk på hur ni skulle vilja hoppa framåt tusen år i tiden och åtnjuta den nya standarden och dess fördelar. Detta är realistiskt vad ni nu kan uppnå, och inte minst ett upplyftande till en nivå av fullt medvetande.

Äventyret skall strax starta på allvar och ny kan nypa er själva för att se om det är verkligt. Ni lämnar gradvis illusionen av tung materialism och går mot en förfinad varelse. Ni graviterar mot en mer realistisk dimension som blir mer konsistent med era högre vibrationer. Planen var aldrig att ni skulle förbli i 3:e dimensionen, utan ta plats som Galaktiska Varelser i ert nästa steg i er utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att vi till slut kan tala om införandet av en viktig utveckling som kommer att lyfta era själar. Ni kan se fram emot mer spännande nyheter under den stundande tiden, eftersom när bollen väl börjar rulla blir det omöjligt att stoppa den. Ljuset har plötsligt ökat och tagit en ny sväng uppåt, vilket glädjer oss och länge må det fortsätta. Välsignade är ni i namnet av Skaparen.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey



www.galacticchannelings.com - All languages stated above


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
. http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*
http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8JAPANESE



Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

14-OKTOBER-2009 SALUSA

Kanske lite tidigare än ni hade tänkt er så kommer nu den första meningsfulla kontakten att bli uttalad. Meddelandet som ni kommer att få, antingen direkt eller genom President Obama, kommer att bädda för en serie av uttalanden.


Kanske lite tidigare än ni hade tänkt er så kommer nu den första meningsfulla kontakten att bli uttalad. Nyheten sprider sig lika fort som en vild eld och det kommer att bli ett ögonblick då historia görs. Ni har nått en ny etapp i denna cykel som kommer att se er föras än mer framåt, och alla löften om den nya tiden kommer att börja falla på plats framför era ögon. Verkar det inte lämpligt att vid en tid då ni preparerar för att fira Jul och Nytt År, kommer ni att ha en annan anledning som kommer att föra glädje till så många av er. Mellan nu och slutet av året kommer det första officiella uttalandena om vår existens att genomföras, ingen annan än President Obama kommer att sitta vid bordet. Under en tid hade vi planerat en mer öppen kontakt, men med tanke på er förmodade reaktion har det beslutats att det skall göras formellt.

Meddelandet som ni kommer att få, antingen direkt eller genom President Obama, kommer att bädda för en serie av uttalanden. Dessa kommer att avslöja fakta om oss och vår långa relation med er, och sätta åt sidan de falska och förvridna versionerna. Ni skulle ha nått denna punkt för många år sedan, men en utstuderad plan att gömma sanningen har åstadkommit mycket förvirring. Under den sista cykeln vid tiden för Atlantis och Lemuria besökte vi regelbundet deras civilisationer. Det är helt normalt att göra så när en civilisation när en viss nivå av förståelse, och är redo att ta emot oss. I ert fall är det väsentligt att vi börjar arbeta tillsammans snarast möjligt, då det finns mycket att göra för att försäkra att planen för Upplyftningen genomförs. Ni måste vid det här laget veta vad det handlar om, och vi kommer att kunna hjälpa er med processen. År 2012 kommer att förbli ett kritiskt år i er utveckling, och därefter kommer det att fortsätta i de högre dimensionerna.

Genom att sända ut denna information så tidigt ger vi de som hör dessa nyheter tillräckligt med tid för att beakta vad det betyder för dem. Det kommer klart att förändra hur ni ser många frågor, inte minst skapandet av världsfred, som ni oförminskat har sökt i era tankar och böner. Det är en signal att vända sig i en annan riktning som leder er ständigt mot Ljuset. Det krävs en stor förändring hos era ledare när vår del i er framtid blir känd av Mänskligheten. Vi kommer inte som några plundrade främlingar som har sikte på att ta över Jorden, men mer som era tjänare på order av Skaparen. Planen är på plats och den kommer att avsluta denna cykel med Upplyftningen. Det är ert stora tillfälle att upphöjas och lämna dualiteten, på grund av er hängivenhet att upplyfta er själva in i de högre dimensionerna of Ljus.

Efter ett tålamodigt väntade på tecken av förändring så kommer det nu att bära frukt, och det finns ingen möjlighet att återgå till de gamla sätten. Naturligtvis kommer de mörka krafterna att göra livet så svårt som möjligt för de som har ansvaret att framföra avslöjandena till er. En sak kommer vi dock inte att tillåta och det är inblandning till den grad att det stoppar de kommande avslöjandena. Det är nu er stund att visa vad ni kan göra för att stödja Ljuset och de Ljusarbetare som håller i rodret angående vad som skall utsändas. Skicka ut er kärlek till dem och se dem inneslutna i det Gyllene Vita Ljuset.

Ni kan förvänta er en del negative reaktioner till vad som kommer, men återigen det finns tid att ta hand om detta innan de kan kasta en skugga över händelsen. Det slutgiltiga beviset på vår existens kommer att bli obestridligt och kommer att kompromettera de som skapar rädsla och deras falska historier om oss. Vi kommer snart att försäkra alla att vi kommer som era välvilliga vänner, och vi tillsammans med er är en stor galaktisk familj. Varför skulle vi annars spendera så mycket tid att påskynda er utveckling, och hålla oss på avstånd så vi inte skrämmer folk. Det skulle ha varit lätt för oss att göra en fredlig kolonisering av er planet, då ni inte skulle ha kunnat förhindra det om vi skulle velat göra så. Vår mission, som vi alltid säger, är att föra fram Första Kontakt och preparera er och Jorden för Upplyftningen. Med detta kommer infriandet av alla löftena att återinstallera era friheter och rättigheter som för närvarande förnekas er, och dessutom att föra er in i en teknologisk era då alla era behov är tillgodosedda. Slutligen och kanske det viktigaste är att leda er genom de högre dimensionerna tills att ni når fullt medvetande.

Vågor av spänning rör sig redan bland er och någon oro kommer snart att överkommas. Var dock vänliga och tillåt en viss tid för utvecklingarna. Vi arbetar så snabbt vi kan mot öppen landning, men det finns mycket att göra för att skapa de förutsättningar vi kräver för att genomföra. Allting måste börja någonstans och uttalandena om oss banar vägen för ett större samarbete mellan oss, då vi har alla fördelar uppradade åt er. Fastän vi har tidigare tagit kontakt med era tidigare presidenter är detta den första gången som våra erbjudanden om hjälp har blivit accepterade. Kom ihåg att vi har en policy av icke-inblandning och ingen önskan att påverka er fria vilja mer än att utföra Önskan av Skaparen.

Vi kommer stegvis att bli mer inblandade i era liv när som månaderna rullar på, och vi ser samarbete mellan länder till tidigare obefintliga nivåer. Först måste det dock till resultat genom att de mer andligt inspirerade själarna finner sin väg in i en regeringssituation. Vi kan inte anförtro våra projekt till tvivelaktiga figurer eller de som har visat sig vara korrumperade. Så ni förstår, Mina Kära, ni måste tillåta tid för basarbetet innan ni kan förvänta er alltför mycket från oss. Det är allt där under vårt omhändertagande och ingen person eller grupp kommer att kunna förhindra färdigställandet av våra uppgifter. Vår säkerhet går förbi er förståelse, men vi behöver fortfarande sätta scenen så att allt går enligt planerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, enbart en av miljoner av individer som är medlemmar i den Galaktiska Federationen. Med vår teknologi som överstiger allt ni för tillfället har kommer vi att göra framsteg med en otrolig hastighet. Det är det stora antalet av skepp och personal som är tillgängliga som kommer att göra att det ser ut som mirakel. Vi sänder obegränsat Ljus och Kärlek för att lyfta upp er.


Tack SaLuSa.

Mike Quinsey


www.galacticchannelings.com - All languages stated above


http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS UPDATED
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA UPDATED
http://fgmikequinsey.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://www.schodamidonieba.pl/ - POLISH
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8 – JAPANESE

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012