Followers

PUTIN

lördag 23 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 22 april 2016Mike Quinsey 22 april 2016Mina kära, ni hanterar den nuvarande situationen på Jorden med sunt förnuft genom att hålla siktet på Uppstigningen. Den kommer närmare för varje dag som går, men det är fortfarande mycket arbete att göra innan den blir er verklighet. I denna avslutande period kommer det att finnas mycket att göra då du kan hjälpa dem som befinner sig i förgrunden av förändringarna. De Mörkas hantlangare har ännu tillräckligt med makt att hålla er från att lära er hela sanningen, men den kommer att komma ut oavsett deras handlingar.

 Nu är tiden inne för dig att hantera din egen utveckling, snarare än att ledas av andra genom att ta in all information som skickas till dig och som baseras på om den ”känns rätt”. Eftersom du redan är väl inne på ljusets väg så bör du ha tillräckliga kunskaper för att se vad som ligger framför dig. Under några år nu har Ljusvarelser gjort det möjligt för dig att fortsätta växa och har riktat in dig på Ljusets Väg. Det är dock dags nu att glömma de traditionella vägar som har krävt strikt lydnad av dem. Du har vuxit ur dem och är nu tillräckligt avancerad för att kunna bestämma din egen väg.

Enorma förändringar närmar sig nu snabbt som kommer att säga er, bortom allt tvivel, att den Nya Tidsåldern har anlänt. Ert Internet är fortfarande det närmaste ni kan komma sanningen, men även den är föremål för falsk information ibland. Så snart ni har identifierat pålitliga källor kommer ni att ha information genom vilken ni kan bestämma er för dem som säkert kan användas för att inhämta sann information. Det är alltid intuitionen som är den bästa guiden om man tvivlar, men var alltid förberedd på att ändra er om det tar er till en högre nivå.

De flesta av er måste redan vara medvetna om att alla former av religiösa lärdomar är föremål för översyn, såsom nuvarande budskap från ärkeänglar och andra högre källor har angett. De etablerade religionerna skall behandlas med noggrann granskning för inte en enda av dem kan göra anspråk på sanningen. När det gäller vissa viktiga frågor saknas tyvärr mycket, men en avancerad själ bör kunna avgöra vilka de är.

Vid denna tid av stora förändringar blir även de ortodoxa religionerna reviderade, men vissa själar är starkt beroende av dem och kommer att tvingas hitta sin egen väg till sanningen. Böner är fortfarande kraftfulla och viktiga men de måste komma från hjärtat. De som upprepat används tenderar att sakna verklig känsla av Kärlek och Ljus. Låt ert eget liv bli en bön inom er själva när ni lever med ovillkorlig kärlek. Det är det yttersta målet för alla som förbereder sig för att göra sin Uppstigning.

 Under dina resor på Jorden har du gått igenom många upplevelser på många olika nivåer, och nu är du en ”erfaren resande”, redo att kliva upp till nästa nivå. Varje gång du gör det blir ditt liv så mycket lättare och njutbart, för du är inte längre i närvaron av de Mörkas tjänare som skulle göra sitt bästa för att trycka ner dig. Den tiden närmar sig nu, och den är värd varenda bit av ansträngning du har lagt ner i den.

Du förväntas inte bli en fattiglapp eller leva i trasor för att bevisa att du accepterar Gud, och du har rätt att njuta av livet och dela Jordens frikostighet. Alltför länge har ni lidit av brist, men den tiden kommer snart att passera även om villkoren ännu finns kvar i vissa länder. Sanningen är att Jorden har tillräckligt för alla att njuta av ett lyckligt och givande liv, men för många ser det kanske inte ut så nu, men inom en mycket nära framtid skall det snabbt bli så.

Moder Jord har påbjudit rensningen och reningen av planeten eftersom hon inte längre kan hålla tillbaka det, och hon kommer att ge signaler för vad som komma skall. En del själar som önskar lämna Jorden kommer att gripa den möjligheten då de inte är redo att stanna kvar här och ta del i Uppstigningen. Kom ihåg at döden bara är en överföring från en nivå till en annan, för i verkligheten finns inte något sådant som ”död”, som vissa själar anser vara ett permanent tillstånd. Livet är evigt och död är inte en så skrämmande upplevelse som en del tror. När själen lämnar den fysiska kroppen glider den lätt ut ur den och flyttar sedan till det som kallas Sommarlandet. Där kommer den att se över sitt liv och sedan gå vidare till en lämplig nivå som bestäms av själens vibrationer.

Ni är så nära till att få lära er om förberedelserna angående förändringarna som är förestående. Mycket arbete har lagts ner och fortsätter ännu, och det är bara väldigheten i utmaningen som innebör samarbete med så många andra människor som tar tid att nå sin fullbordan. Ingenting kommer att stoppa det planerade resultatet, men, som ni redan har märkt, allt är inte så enkelt som ni kanske tror.

Det finns tillräckligt med väktare på plats för att säkerställa att det inte finns några större fördröjningar och de större utmaningarna har redan tagits om hand. Så ni kan vara säkra på att påbörjandet av avslöjandena kommer att fortsätta inom en mycket snar framtid. Många medlemmar i er familj och era vänner väntar med kärlek i sina hjärtan på att få möta er. Saker och ting som nu spelas ut på Jorden krävs av karmiska skäl, men de kan föras fram till ett stopp när som helst nu av de högre makterna av Kärlek och Ljus som kontrollerar ert öde. Stora Varelser har alltid följt era framsteg och riktat era upplevelser för att säkerställa en stadig framgång när det gäller er utveckling.

Det har funnits perioder när energier av Ljus har varit den dominerande kraften, men i den cykel som ni just har avslutat har de Mörka tillåtits att testa er. Resultatet var inte självklart, men ni som är av Ljuset har övervunnit de lägre energierna och hållit er till de högre ljusfrekvenserna. Ni gratuleras för att ha gjort detta trots stora utmaningar som alltid dyker upp. Du kunde ha tyckt att nu är det ”game over” och att alla aktörer nu kan återgå till normala aktiviteter. Ändå är det inte riktigt så enkelt, men samtidigt ges stor förståelse till rollen som varje själs har spelat, vissa åtgärder kräver karmiska lösningar. Var dock säkra på att inga själar blir straffade utan istället ges all hjälp för att helt återvända till Ljuset.

Många tycker att det är svårt att förstå hur era erfarenheter inte anses vara av er egen verklighet. Naturligtvis är de helt verkliga vid den tiden de sker men relaterar inte till den högre nivån som ni kommer från för att uppleva livet i den solida materien. Ni har skapat er egen verklighet under många hundratals liv och fastän du alltid har blivit guidad har det slutliga beslutet alltid varit ditt eget. De tuffaste problemen du har stått inför är att acceptera att ni Alla är Ett, och under eoner av tid har ni tävlat med varandra för dominans till den grad att ni förstört dem ni ansett vara annorlunda. Nu vet ni att ni alla är Ett, skillnaden kan åsidosättas och det finns inget skäl till varför ni inte skulle kunna ha lyckliga framgångar tillsammans. Uppenbarligen behöver det bli ett delande av alla Jordens gåvor, och detta kommer att följa i sinom tid.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.


Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 16 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 15 april 2016Mike Quinsey 15 april 2016
Människors förväntningar stiger och deras förtroende förbättras så mycket att det går framåt med att stödja Ljuset. Sanningen har börjat komma upp till ytan och lögnerna och förvrängningen av fakta är inte så lätt accepterade som de var förut. Folks uppfattning av vad som händer avslöjar sanningen, och de har förmågan att använda sitt omdöme när falsk information sprids.
Detta är den förväntade tiden när det som har varit dolt blir avslöjat. Och trots att Nyheterna fortfarande i stort sett kontrolleras av dem på den mörka sidan så läcker det ibland ut sanningar. Många har avgått på grund av att de Mörka har avslöjats, och detta kommer att fortsätta tills det når en punkt när deras plats har tagits över av Ljusvarelser. Faktum är att det händer redan i liten skala och ofta har det en dominoeffekt som leder till andra som har dolt sina handlingar från att komma ut.
Allt har tagit tid för att komma upp till ytan, men det kommer helt säkert att komma ut mer i sinom tid. Vissa Ljusvarelser finns fortfarande mitt i allt som sker, men deras röster är ofta nedtystade av dem som fortfarande döljer sanningen. Emellertid förändras saker och ting snabbare än tidigare och trycket ökar på dem som stödjer Illuminaterna. De vet att deras tid är begränsad och hade hoppats på att kunna fly från ansvaret för sina handlingar. Det finns inte något sådant som flykt för dem och de kommer att få stå till svars för sina handlingar, oavsett hur mycket de försöker att undvika det oundvikliga, tiden för ansvarsskyldighet.
Så, vad förväntas av dig när du går in i den Nya Tidsåldern med fullt av förväntningar av Uppstigningen? Vid det här laget, om du förbereder dig själv för det, så bör du kunna se hela Mänskligheten som EN och som dins bröder och systrar. Om det är så bör du behandla alla lika och med universell kärlek, och det är inte så svårt som det kanske verkar. Det betyder emellertid att du måste släppa varje fördömande du kanske känner mot någon annan person. Det är vad du bör ha som mål om du vill flytta dig från de längre dimensionerna. Det är det största steget uppåt som du kan göra, och dukan göra det om du verkligen vill.
Kom ihåg att du slutligen kommer att lämna de lägre vibrationerna, och förändringarna uppstår i ditt närmande till och förståelse av andlig förståelse. I varje fall är din underliggande önskan att återvända till de högre vibrationerna, för du känner att ditt hem är där du kan leva i frid och inte är bunden av problemen som finns i de lägre vibrationerna. De är förstås en del av dina erfarenheter som du måste höja dig upp från, om du önskar utveckling.
Såsom tidigare angetts så gick du med på att kliva ner i de lägre dimensionerna och du var säker på att du när som helst, när du önskade att gå vidare, skulle få hjälp. Tiden är, som du vet, på din sida, men om du vill dra nytta av den kommande sluttiden av den sista cykeln och möjligheten att stiga upp, då måste du ägna tiden åt att nå den vibrationsnivå som är nödvändig för att göra detta.
Det kan verka som att du står still när det gäller din utveckling, men du gör hela tiden framsteg. Du kan ha dina upp- och nedgångar men framgången är oundviklig eftersom ju mer erfarenhet du får ju större förmåga att hitta vägen hem får du. I det fallet är det dit du kom ifrån för att testa dina färdigheter i att övervinna de utmaningar som presenterades för dig.
När du slutligen återvänder till de högre dimensionerna så kommer allt att bli uppenbarat för dig, för du har varit starkt begränsad av de lägre vibrationerna, och även tillfälligt tappat ditt minne. En del av er har en ”känsla” av erfarenheter på en högre nivå, och tillfälligtvis då och då ett minne av dem. Detta resulterar ibland från dina ”ut ur kroppen”-upplevelser under sömnen, även om de flesta själar inte för med sig sådant till det vakna sinnet.
Några frågar sig varför de måste gå igenom så mycket för att etablera den Nya Tidsåldern. Enkelt uttryckt är det ett resultat av en enorm rensning ut ur det gamla som inte längre tjänar dina behov eller syften. Många själar är ovilliga att släppa det som är bekant för dem, och om det är deras val så kommer det att godtas. Det betyder dock att de inte kan fortsätta att förbli på Jorden när vibrationerna lyfts. De kommer då att vid lämplig tidpunkt förflyttas till en annan ”Jord” där de kan fortsätta sina valda upplevelser.
Faktum är att de inte skulle känna sig hemma på nivåer som är för höga för att kännas bekväma, eller deras önskan att fortsätta med att ha upplevelser i de lägre dimensionerna. Ni kan vara säkra på att de fortfarande skulle få den hjälp de behöver för att utvecklas i den takt som passar dem. Ni är aldrig ensamma i er önskan att utvecklas och hjälpen är bara ett samtal bort.
Många utvecklade själar på Jorden är redo att tjäna andra och deras planer har gått framåt så som det är nödvändigt. Så när det är säkert att sätta igång dem kan de göra detta. Det betyder att trots de ständiga förseningarna kommer det att bli en ström av välkomna förändringar som snabbt kommer till stånd så snart de har inletts. Fri energi kommer att leda till så många förändringar inom en relativt kort tid att ni knappt har tid att hämta andan.
Sinnesstämningen hos människorna kommer att förändras från förtvivlan till hopp när de ser alla förändringar som sker som med hjälp från Galaktiska krafter händer så kvickt. Distribution är inget problem alls när man betänker att ni har enorma anläggningar som står till ert förfogande. Storleken på utmaningen att distribuera ny utrustning hanteras lätt av dem som väntar på att få tjäna er.
Förändringar inom politiken är nödvändiga så att de rätta personerna finns på plats för att försäkra att allt går snabbt och effektivt. Det har varit för mycket av ”självbetjäning” när privilegiet att få representera folket har missbrukats. Människor med rätt inställning och goda avsikter väntar i kulisserna och är redo att snabbt gå till aktion.
Ni är alla kända för exakt vad ni är och ingen falskhet skulle ta er någonstans. Emellertid är många av er redo att engagera sig för att arbeta för andras bästa, var säker på att dina talanger kommer att behövas. Folk kommer att ha mycket att fråga om när sanningen börjar komma fram och det är då som ni som är upplysta kan vara till stor hjälp. Detta år är fortfarande ett att minnas och även om saker och ting inte manifesteras så snabbt som avsikten var så kan ni vara säkra på att saker händer bakom kulisserna. Det minsta man kan säga är att ni inte kommer att bli besvikna så snart de av Ljuset känner sig tillräckligt säkra för att gå vidare med sina projekt.
Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey. 
Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 9 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 8 april 2016Mike Quinsey 8 april 2016


Det fortsätter att vara kaos runt omkring er och ändå skulle det vara mycket värre om det inte var för de Galaktiska Krafterna. De Mörka är i tumult och förlorar sin makt att diktera för er sättet ni skall leva era liv på, och om de fick som de ville skulle ni ha hamnat i ett globalt krig som aldrig skulle ha slutat. Dock har de stoppats i sina planer och ett världskrig har förhindrats.

Med tiden kommer ett totalt stopp för deras grymheter och slutligen finns det inga konfrontationer överhuvudtaget kvar. Fred närmar sig och det blir av en bestående karaktär som låter Jorden äntligen bli fullt återställd till sin ursprungliga skönhet. Den här perioden kommer att bli en av stor tillväxt i er evolution när den nya Jorden framträder och en fantastisk Galaktisk Tidsålder börjar sin destination för att snabbt föra er framåt till många spännande möjligheter.

Många själar har fortfarande stängda sinnen och kommer inte att kunna utnyttja de mänga möjligheter som kommer i deras väg. Naturligtvis kommer det att finnas en viss grad av uppvaknande, men att gå framåt vid den här tiden kräver att själarna har gjort lämpliga förberedelser. Det finns dock hela tiden hjälp att få och den är alltid tillgänglig, så kom ihåg att kalla på de Högre krafterna när ni behöver dem. Genom att göra det låter ni era guider försäkra att ni följer er Livsplan som är så viktig för er evolution.

Många själar har kommit till Jorden för detta speciella tillfälle, ett tillfälle som inte kommer att upprepas igen under en mycket lång tid. När det blir säkrare i era samhällen så kommer nya uppfinningar att bli introducerade som kommer att lyfta upp er livskvalité och ni ser att förändringarna kommer snabbare än någonsin.

Ert Universum kryllar av liv på nivåer som för det mesta är lika avancerade som ert eget. Ni kommer därför att få ett hjärtligt välkommande för era prestationer och kommer att möta många olika civilisationer. Det betyder att du kommer att behöva utveckla ett helt annorlunda mind-set mot ditt nuvarande, och bli redo att acceptera de många förändringarna som är nödvändiga för din förståelse för livet.

Ju tidigare du kan öppna ditt sinne för ett annorlunda sätt att se på saker och ting ju snabbare går du framåt i andlig utveckling. Många själar har blivit hjärntvättade att tro på läror som avsiktligt har hållit er tillbaka och de Mörka har använt rädsla och kaos som verktyg. Sanningen kommer att visa sig, för ingenting kan hålla den tillbaka hur länge som helst. Och genom att ni använder ert omdöme kommer ni att kunna ”känna” vad som är rätt och något man kan tro på.

Finn en källa av Ljus och håll fast vid den så att den kan användas som en måttstock på all information du tar emot. Vanligtvis vet en själ rent instinktivt vad som är sanningsenligt och du kan på så sätt lita på dina känslor. De flesta av er kommer att ha utvecklats tillräckligt för att gå hela vägen till att uppleva Uppstigningen. Det är verkligen värt alla ansträngningar du gör för att hålla dig på den rätta vägen.

En tid närmar sig nu när du kan helt öppet samtala med dina guider, så glöm inte att du under tiden kan kontakta dem mentalt. De övervakar dina aktiviteter och försöker hålla dig på din andliga väg. De kan hjälpa dig och se till att du verkligen håller dig till din Livsplan och också håller dig borta från problem, även till den grad att rädda ditt liv. Så glöm inte att era guider är villiga och kärleksfulla varelser som tjänar Ljuset. Förmodligen känner de dig bättre än du själv gör och därför är det klokt att följa deras anmaningar. Lyssna till rösten inom dig som ofta varnar om fara i någon handling du är på väg att utföra.

Denna särskilda tid ni är i för närvarande är en ytterst viktig period, eftersom ni som är av Ljuset nu är tillräckligt starka för att kunna förhindra störningar i processen för upplysning samt införandet av de förändringar som så länge har utlovats. Så det är nu bara en fråga om en slutlig period med att knyta ihop lösa ändar och allting bör vara redo för nästa steg.

Detta år ses fortfarande som ett år med många avslöjanden och förändringar som verkligen kommer att signalera ankomsten av den Nya Tidsåldern. Ni, Ljusarbetarna, är utan tvekan helt förberedda då ni har levat med era förväntningar under en ganska så lång tid nu. Förseningar har varit oundvikliga då tyngdpunkten har legat på att säkerställa att rätt tid är vald för att föra in alla förändringarna.

Vibrationerna fortsätter att öka och fler själar känner ett uppvaknande inom sig. Det innebär att de kommer att bli mer mottagliga för förändringarna som kommer. Så snart sanningen om fördelarna kommer ut så svarar ännu fler själar på det. Efter många liv på Jorden har du förväntningar på de löften om långt gående fördelar som skall lyfta er alla ut ur fattigdom och brist och som kommer att förändra er syn på saker och ting. De är för mänskligheten som helhet och för er alla upp till en nivå som försäkrar er lyckliga och meningsfulla liv, fria från nöd.

I era nuvarande omständigheter förväntas ni inte att kunna förstå den fulla betydelsen av vad som händer, men inom den närmaste framtiden kommer ni att bli upplysta om sanningen om er resa genom de lägre dimensionerna. Viktigast är att du minns att du gick frivilligt in i dessa upplevelser i de lägre dimensionerna i vetskap om att de skulle påskynda er evolution. Du minns inte detta just nu men du kommer att göra det när dina vibrationer lyfts upp igen. Då blir allting klart och du blir tacksam för att du kunde få den här möjligheten att utvecklas snabbare.

Oavsett vad folk anser så är deras syfte att vara på Jorden just nu andlig utveckling. Livet är oändligt och du söker hela tiden andlig tillväxt och ett återvändande till Ljuset. Ibland verkar det som att det inte finns något syfte med livet, men det är till stor del de Mörkas fel som ständigt har gjort er förvirrade när det gäller sanningen och hållit er i ett tillstånd av ”brist”.  Det inkluderar sanningen om ert väsen, från ett andligt perspektiv, för även det har blivit förvrängt för att hålla er under deras kontroll. Allt detta kommer att förändras inom en snar framtid och slutligen blir bara sanningen kvar. Så behåll ert lugn och vet att var och en av er spelar en viktig roll i de förändringar som sker och som är viktiga för helheten.

De händelser som väntar på att manifesteras är så viktiga för er framtid att Jorden är övervakad och vaktas av Galaktiska Krafter som är långt mer utvecklade än de av er som nu finns på Jorden. Ni kan därför leva utan rädsla för resultatet av de händelser som just nu inträffar både på och utanför Jorden. Framtiden har redan skrivits och Ljuset är segerrikt och Mörkrets tjänare har tagits bort för att försäkra att det inte finns någon ytterligare inblandning i era liv.

Ni kanske tycker att saker och ting är helt utan kontroll och att det inte blir något slut på detta globala problem, men var så säkra på att de är helt övervakade och kontrollerade. De kaotiska tiderna kommer successivt att upphöra eftersom deras agerande är kringskuret och fullständig fred kommer att återvända till Jorden.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.


Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 2 april 2016

Svenska -- Mike Quinsey 1 april 2016Mike Quinsey 1 april 2016

Det är inte bara tiden som snabbas upp nu, för vissa händelser som ni har förväntat er sedan en tid tillbaka är nu klara att manifesteras. Fler Ljusvarelser närmar sig Jorden och några kommer att delta och andra kommer att spela en roll i dem. Ni har många olika grupper som önskar bevittna er Uppstigning, medan andra vill spela en aktiv roll. Dock ligger tyngdpunkten för bestämmande av på vilket sätt er framtid skall avslöjas på er, men oavsett vilken väg ni tar så kommer den att leda er till Uppstigning.

Er roll är att hjälpa till med att föra Ljuset till Jorden, vilket ni har varit framgångsrika med, men det kräver ett fullständigt fokus på  ert mål hela tiden. På grund av förändringarna som är nödvändiga för att kunna föra den Nya Tidsåldern till manifestation så behövs varje Ljusarbetare nu, för de Mörkas Tjänare blir mer och mer desperata när de ser att möjligheten att få fram en Världsregering är på väg bort från dem. Deras reaktion är att kasta bort försiktighet och försöka hindra Ljuset från att lyckas, vilket kommer att sätta dem själva i fara. Hursomhelst så är vi medvetna om deras avsikter och kommer inte att tillåta att allting går överstyr.

Det fordras inte så mycket för att inse att massiva förändringar är nödvändiga för att förflytta er in till den Nya Tidsåldern. Ljusets krafter är redan beredda att ingripa och hjälpa er att genomföra förändringarna. Varje form av obehag kommer att hållas till ett minimum och ni kommer att kliva in i den Nya Tidsåldern med vår hjälp. Den första prioriteringen är att göra er självförsörjande så att ni åtminstone har de grundläggande behoven tillgodosedda.

Klart är att behoven för många människor i Fjärran Östern tenderar att vara mest angelägna och de kommer att bli snabbt levererade enligt deras behov. Så snart folket där har etablerat sig blir det lättare för dem att välkomna och acceptera andra. Energin i att komma tillsammans kommer att skapa ett starkt band mellan er alla, och utan att de Mörka blandar sig i. De kommer att vara borttagna och det blir bestående.

I framtiden kommer ni att så småningom bli vägledda till era stjärnfamiljer när ni fortsätter er evolution. Den är alltid pågående och så snart ni stiger upp kommer ni att ha flera egna val när det gäller vilken väg ni önskar gå. För många är den här resan möjligheten att finna ert sanna hem, för alla själar som har kommit till Jorden har kommit någonstans ifrån.

Du kanske undrar varför detta drar till sig så mycken uppmärksamhet, och det beror på att den här Uppstigningen kommer att vara unik, för aldrig förut har försök gjorts med så många själar fortfarande i en fysisk kropp. Naturligtvis kommer cellerna i era kroppar att förändras innan uppstigningen för att kunna matcha den högre vibrationen. Så det blir en spännande tid för de inblandade och även för de många civilisationer som också är intresserade av era framsteg.

Cykeln som just håller på att avslutas har tagit er igenom många upplevelser och ofta gett er mycket svåra lektioner om livet, men samtidigt gjort det möjligt för er att utvecklas mycket snabbare. Varje livstid du har haft har valts så att du fått möjligheten att göra framsteg, men ibland har du förmodligen missat poängen med dem. Dina guider känner alltid till din livsplan och gör sitt bästa för att se till att du följer den. Tänk på att det är du själv som valt den och skulle normalt sett hålla med dem då de är de som vet vad som är bäst för dig.

Såsom du har lärt dig så består livet inte bara av lektioner och du njuter av avkoppling genom många olika intressen. Ändå kan dessa också ge dig tester av hur väl du behandlar dina motståndare där konkurrens är nödvändig och kanske priser står på spel. Nu kan du kanske förstå varför livet på Jorden är en stor utmaning och varför, om du kommer igenom det, du kommer att vara på väg mo högre vibrationer.

Mycket få människor är medvetna om att efter ett liv på Jorden så får man själv granska det, och i de högre vibrationerna, där endast sanningen kan existera, kan du inte tala om annat än dina sanna avsikter. Var dock inte bekymrad över detta för ingen försöker att straffa dig för de gånger när du har avvikit från sanningen. Alla erfarenheter är något du kan lära av och förhoppningsvis blir det kanske inte någon anledning för dig att gå igenom vissa upplevelser igen.

Du kommer att finna att alla ansträngningar du lagt ner för att uppnå framgång i ditt andliga liv har varit mer än värt det. För du har nästan säkert haft framgång och det är det främsta målet för alla. Du kan vara säker på att saker och ting kommer att bli mycket enklare när du fortsätter bortom den tredje dimensionen, där du hittar fler möjligheter att uttrycka dig och följa dina egna intressen. Du kommer att ha mycket att lära eftersom livet är något annorlunda mot vad du har vant dig vid och erbjuder dig många möjligheter att resa utanför Jorden. Dina erfarenheter kommer att tjäna dig väl och du kommer att vara tillräckligt utrustad för att kunna ta itu med de nya utmaningar som möter dig.

Allteftersom ni höjer era vibrationer kommer ni att tycka att ni njuter av ett bättre liv, fritt från härjningar av olika sjukdomar som verkar drabba er på Joden. Åldrande är inte längre ett problem då din livslängd blir mycket längre. Allting är så annorlunda mot vad du är van vid nu, men långt mer njutbart eftersom du inte plågas av problem som du upplever med åldrandet av din fysiska kropp. De lägre vibrationernas själar kan inte följa med er andra in till de högre, men du kan sänka din egen och vid behov besöka dem. Det innebär att hur mycket man än önskar att en viss själ skall gå med dig så är det inte möjligt om den inte är av samma vibration.

 Som du nu börjar förstå så är ditt nuvarande liv på Jorden bara en blek reflektion av vad som ligger framför dig. Men för att Illuminaterna inte skall kunna hålla dig tillbaka så bör du bli långt mer avancerad än du är för närvarande. Trots att framsteg har gjorts så har i verkligheten saker och ting stagnerat. Och i realtid är ni åtminstone minst ca 50 år efter mot var ni borde ha varit. Det kommer dock inte att ta oss lång tid att snabbt kompensera den förlorade tiden och ni kommer att slungas in i den Nya Tidsåldern under nästan ingen tid alls. Så varje svårighet ni upplever nu kommer att vara mycket kortlivad.

Håll era liv på rätt spår för en eventuell snabb förändring för att njuta ett nytt sätt att leva. Det är detta du visste skulle komma när du avslutat din tid i de lägre vibrationerna. På många sätt blir det inte lika nytt för en del av er då många föll ner från de högre vibrationerna för att uppleva de längre. Livet är hela tiden en fråga om att hitta en nivå som ger dig en chans att utvecklas i en riktning du själv valt. Men om du uttryckt ett intresse för en viss upplevelse, så länge det ökar din tillväxt så kommer det inte att förnekas dig. Det är samma sak med den mängd erfarenheter du tar på dig - så länge som du kan hantera dem.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp dina dagar och din väg till fullbordan.

Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012