Followers

PUTIN

torsdag 31 mars 2011

SaLuSa 30 mars 2011


Vårt handlande å era vägnar är nu mer frekvent, även om ni inte nödvändigtvis är medvetna om dem.

Snart kommer det dock att bli mer uppenbart, då vi har arbete att göra som kommer att äga rum mitt framför ögonen på er.

Det hela för vår öppna kontakt med er så mycket närmare, men vi kommer fortfarande att närma oss det genom våra diplomatiska kanaler.

Vi har hela tiden följt ert protokoll, men vi reserverar rätten att handla om nödvändigt och om några försök görs att sätta vår närvaro i farozonen.

I vilket fall som helst så är vårt sätt att använda fredliga förhandlingar och vi kommer aldrig att vara den aggressiva parten.


SaLuSa 30 mars 2011


Vid det här laget bör ni ha fått en känsla för vad som händer i er värld. Om ni någonsin ville ha bevis på att det kollektiva medvetandet är ett mäktig redskap så behöver ni bara registrera hur många länder som nu är pressade till förändringar. Det förefaller att inte spela någon roll hur mäktiga de styrande är; till slut får folket det som de vill ha det. Ibland uppnås det inte utan våldsamheter, men även om de ofta är illa utrustade så vinner folket ändå. Materialismen kan inte fortsätta, då den är oförmögen att gå framåt tillsammans med de högre vibrationerna av Upplyftning. De finansiella förändringarna är därför sannolika att bli högst vittgående. I en framtida tid så kommer pengar att inte längre användas då det kommer att bli onödiga. Att skapa förmögenheter kommer inte att bli fokusering såsom det är nu, eftersom att dela med sig kommer att bli normalt, och ingen kommer att söka mer än vad de har behov för. Det blir ett helt nytt tankesätt som sätter andra först, tills att alla får sin rättvisa del av nyttan av allt arbete. Arbete kommer i själva verket inte att sysselsätta er i den utsträckning som det nu gör, och gått om tid kommer att finnas för fritidsaktiviteter. Ni var aldrig menade att vara slavar till de företag som kräver så mycket från sina arbetare.


När ni återförenar er med ert Högre Självt så kommer ni att bli Galaktiska Varelser, med fulla skapande krafter. Med detta kommer ni också att utvecklat de nödvändiga kontrollmekanismerna, och också att ta ansvar med en vy som söker det bästa för alla själar. Er höga medvetandenivå kommer accentuera er känsla av Enhet, och ett grupperande av själar med liknande vibrationer kommer att äga rum. Vid en sådan hög nivå av utveckling kommer ni att ha ett fritt val då det gäller vilken väg som ni tar, även om Upplyftning kommer att fortsätta som en pågående process. Familjer kommer fortfarande att komma samman, och ett födande kommer alltid att planeras och aldrig hända tillfälligtvis. I de högre dimensionerna är födseln dock ganska annorlunda jämfört med er erfarenhet på Jorden. En själ kommer att förena sig med sin familj på ett arrangerat sätt som halvt vuxen, vilket är en helig händelse som behandlas med stor vördnad och tacksamhet. Föräldrar väljs utifrån vad de kan ge den nyligen anlända själen, som har en klar livsplan som hela familjen känner till i förväg.


Det finns så mycket som kommer att förändras och er livsstil kommer att bli så mycket mer berikande, njutbar och exceptionellt angenämt. När ni kommer ut ur er nuvarande cykel av dualitet så kommer ni inte att föra någon karma med er, vilket är anledningen till att det måste rensas upp innan ni kan lyftas upp. Förhållandena är därför delvis nödvändiga för själar att ha möjligheten att göra så. Om ni under ett lugnt ögonblick tänker noga på den nuvarande perioden i ert liv, så kommer ni nästan med säkerhet att börja känna anledningarna till varför ni är här. Intuitivt bör ni kunna inse era svagheter, och det kommer att hjälpa er att rensa ut dem lättare. Var inte rädda för att erkänna för er själva vad de är, då detta är det första steget mot att förlåta er själva. Era tankar är en bra ledtråd, då de plötsligt träder in i era sinnen utan någon direkt avsikt från er sida. När ni klarar av att ta in mer av Ljuset så ökar er styrka och ni upplever de lägre vibrationerna utan att falla in i dem. I själva verket så när ni får förmågan att centrera er själva så blir Ljuset ert skydd.


Som vi ofta har informerat er, när ni väl uttrycker intentionen att lyftas upp så uppnår ni det. Ni blir motiverade och attraherar de högre energierna till er själva och era beslut blir spirituellt inspirerade och er kunskap kommer att växa mycket snabbt. Dessutom, innan slutet av denna cykel kommer vi att ha anlänt på Jorden, och ni kommer att få all assistans för att hjälpa er till framgång. Oberoende av alla andra aspekter i ert liv, så är uppnåendet av Upplyftningen till slut det huvudsakliga målet av era många liv på Jorden. Ni har kommit en lång väg och upplevt så mycket i fråga om mänskliga liv, om dess kraft och svaghet inför frestelser, och styrkan av själen med dess odödlighet och resa från stjärnorna. Ni har verkligen testat och prövat er själva till den yttersta gränsen.


Nu närmar sig tiden då ni kan lägga allt detta bakom er, och njuta av belöningen för så mycket hårt arbete. Er uthållighet har varit så stor att även när ni nådde djupen så förlorade ni aldrig helt och hållet uppfattningen om vem ni i sanningen var. Ni kommer att behöva påminnas om hur storslagna ni är och vi kommer att göra så, men inte för att göda på någons ego utan för att se till att de vet att de är så mycket mer än en fysisk kropp. Det finns fortfarande så många själar som inte helt och fullt har vaknat upp, och som inte har en aning om att de är gnistor från Gud, med hela potentialen att själva bli Gud. Återigen, så kommer ni att förses med mer än tillräckligt upplärande så att ni förstår sanningen om alla livsformer. Alla har grader av medvetande, och alla har sin varelse inom den Universella energin som är Gud.


Vi vet att en del människor kommer att rynka ögonbrynen inför de idéer som har uttryckts om ert sanna ursprung. Vi vet dock att med tiden så kommer de att öppna sig upp mot dem, även om förändringarna till deras förståelse nu är för mycket att beakta och absorbera. Det är av samma anledning som det har varit en ganska lång övning att introducera oss till er. Sakta men säkert är helt klart att föredra över att ses som vi pådyvlar er sanningen. Människor chockas mycket lätt när de får reda på att deras omhuldade uppfattningar har varit felaktiga, och det är för mycket för dem att medge det för sig själva. Vi tror att vid den tidpunkten som vi visar oss för er öppet så kommer sanningen om oss och vårt förhållande till er att ha diskuterats, och folk kommer i allmänhet att vara mer accepterande av oss. Det finns absolut ingenting att vara rädda för, då vi konsistent har visat er att vi kommer i fred.


Vårt handlande å era vägnar är nu mer frekvent, även om ni inte nödvändigtvis är medvetna om dem. Snart kommer det dock att bli mer uppenbart, då vi har arbete att göra som kommer att äga rum mitt framför ögonen på er. Det hela för vår öppna kontakt med er så mycket närmare, men vi kommer fortfarande att närma oss det genom våra diplomatiska kanaler. Vi har hela tiden följt ert protokoll, men vi reserverar rätten att handla om nödvändigt och om några försök görs att sätta vår närvaro i farozonen. I vilket fall som helst så är vårt sätt att använda fredliga förhandlingar och vi kommer aldrig att vara den aggressiva parten.


Jag är SaLuSa från Sirius och har blivit så bekant med sätten hos Jordens folk, vilka är beundrade och enormt älskade av alla era Rymdfamiljer.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


tisdag 29 mars 2011

SaLuSa 28 mars 2011


Frihet är flaggan som alla halar i topp och det är en sådan mäktig energi att den kommer att bära alla framåt.

Vad som än händer så kommer ni att finna er själva precis där ni var menade att vara.

Vi kommer att vara med er när omständigheterna så tillåter och sedan skall vi ha en underbar period då vi lär känna varandra helt och fullt. I många fall så är vi gamla vänner till er och er sanna familj från stjärnorna.
SaLuSa 28 mars 2011


Under en lång tid så har ni bett om att se handlingstagande och även om vi inte kan ge er insikt i allt vi har gjort så blir ni allt mer medvetna om vår del i vad som händer runt om i världen. Tillsammans med våra allierade så driver vi nu på hårt för att verkligen sätta igång med att föra vissa saker till fullbordan. Vi vet att när saker och ting väl startar så går det inte att stoppa flodvågen. Som ni kan se och som var förutsett så ger er allt högre nivå av medvetande resultat, vilket kan bevittnas i vad som händer i Mellanöstern. Det kommer att inte att stanna där, och ni kommer att se hur andra länder kommer under tryck från sina invånare. Frihet är flaggan som alla halar i topp och det är en sådan mäktig energi att den kommer att bära alla framåt. Med det kommer sanning och en stor återförening kommer att ske mellan både folket och deras länder, där de tidigare har separerats.


Separation utnyttjades av Illuminati och allt gjordes för att underblåsa skillnaderna, oberoende av om de var sanna eller ej. Hatet och ilskan som har uppstått har gått djupt ned i jorden och det kommer aldrig att finnas en sann frid tills att sådana energier rensas bort. Det är varför som Moder Jord är ivrig att sätta igång och varför hennes aktiviteter kommer att bli alltmer frekventa. Hur mycket som ni ser ett hot mot er säkerhet så kom ihåg att ni gick med på att ta er plats på Jorden under denna specifika period. Vad som än händer så kommer ni att finna er själva precis där ni var menade att vara. Det kan vara svårt för er att tänka er, men en del själar har planerat att gå bort innan Upplyftningen och är direkt involverade med förändringarna. Vi från den Galaktiska Federationen gör redan mycket mer än vad ni är medvetna om, och resultatet av jordbävningen i Japan är ett exempel. Var förvissade om att det kunde ha varit så mycket allvarligare hade vi inte ingripit, och ni kommer inte nödvändigtvis att veta vad vi har gjort.


Ibland är det med avsikt som ni ser våra skepp och blir medvetna om våra aktiviteter, till exempel då vi öppet har satt kärnvapen ur funktion vid sina avskjutningsramper. Vi har gjort det klart för alla regeringar att kärnvapen inte kommer att tillåtas att användas, och det är ganska meningslöst att ha dem i beredskap. Med tiden kommer vi att sätta stop på alla krigsaktiviteter, och om det ignoreras skall vi göra alla typer av vapen funktionsodugliga så att inget kan användas utav ilska. Fred kommer och vår roll är att se till att det uppnås långt innan Upplyftningen. Det är därför som ni måste ha rätt folk som leder era regeringar, och de som för närvarande representerar er kommer i stor utsträckning att bytas ut. För närvarande så är det för er ett ovanligt fenomen att ha en politiker som uttalar hela sanningen, men det finns själar bland er som kom speciellt av den anledningen. En del av dem känner ni redan till genom deras arbete för att föra in förändringar till gagn för folket.


Det finns ingen återvändo till de gamla sätten och medan en del aspekter kanske överlever så tar ni ett enormt steg upp, och vi kommer hjälpa er att ta igen den tidsperiod under vilken ni har hållits tillbaka. Upplyftandet som ni kommer att uppleva kommer väl att balansera några eventuella svårigheter som ni går igenom, och många bland er har fortfarande inte förstått den enorma vikten av den tidsperiod ni nu är i. Vi har tidigare sagt att det är en unik tillfällighet, men lika viktigt är att en kollektiv upplyftning bara händer efter långa tidsintervall. Det är ett tillfälle som inte kommer åter för er på många tusentals år, så ta det med båda händer och oroa er inte för vad som är nödvändigt att göra för att uppnå det. Med stor kärlek för er alla, så planerade Gud sluttiderna för denna cykel, så att alla själar skulle ha en lika stor chans att lyftas upp. Det påtvingas inte någon och inte heller kommer ni att övertalas att göra så, men ni kommer i alla fall att få all uppmuntran. Många känner en längtan att åka hem då de vet att de lägre dimensionerna inte är deras verkliga hem. Sätt er sikte på Upplysningen eftersom det är er väg tillbaka mot därifrån ni kom.


Vi kommer att vara med er när omständigheterna så tillåter och sedan skall vi ha en underbar period då vi lär känna varandra helt och fullt. I många fall så är vi gamla vänner till er och er sanna familj från stjärnorna. De Grå har varit på Jorden under en lång tid och har arbetat med många jordliga representanter från deras familjer för att hjälpa att rädda deras civilisation. De är i minoritet, men då de uttryckte önskemål om att ha baser på Jorden så var de ansvariga för det tidiga utbytet av avancerad teknologi. Tyvärr så hade Illuminati aldrig avsikten att det skulle användas till allas fördel, även om en del av det kom fram på kommersiella marknader. Det har funnits andra rymdbesökare, men inga har på senare tid etablerat sig på Jorden, men de har utfört upptäcktsuppdrag. Universum är fullt av intelligent liv och saker och ting är så att när en civilisation når en punkt då de kan resa i rymden så reser de runt i Universum sökande efter kunskap.


Ni närmar er helt klart den tidpunkten då ni bör lita på er intuition, och se längre än era ögon kan se, och utanför ert sinne. Allt som händer nu eller kommer att hända är i ert bästa intresse. Planeten sveps ren på många nivåer, så att den är i ett återupplivat tillstånd och redo för Upplyftningen. Också ni kommer att registrera förändringar inom er själva då ni inte kan gå igenom denna period av upplyftning utan att vara medvetna om det. Vila er ordentligt och ge inte er energi till något eller någon som predikar den bekanta faktorn av rädsla. Det finns fortfarande felaktig information som kommer ut och det kan vara förbryllande, men vid det här laget bör ni kunna urskilja skillnaden. Det finns en del erkända källor av sanningsenlig information, så håll er till dem och distraheras inte av andra.


Vecka för vecka så kommer det att komma ut häpnadsväckande information, då sanningen kommer ut sakta men säkert. Världen har återupplivats av insikten att folkets makt är verklig och kan när allt kommer omkring flytta på berg. Hitintills, såsom hände i Ungern för många år sedan, så blev alla demonstrationer mot myndigheterna totalt nedslagna utan hänsyn till spillda liv. Nu kommer denna inställning att stoppas, och folkets krav på förändringar har resulterat i ett kraftigt uppvällande av energi som bär det framåt.


Jag är SaLuSa från Sirius, och å ena sidan lycklig att se uppvisandet av er framgång, men samtidigt något nedstämd på grund av kostnaden i antalet förlorade liv.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

lördag 26 mars 2011

SaLuSa 25 mars 2011


Låt inte någon få er att tappa siktet, då när ni har kommit så här långt så står ni vid dörren till framgång.

Allt rör sig mot fullbordan, och som alltid så är vi redo för handling.
SaLuSa 25 mars 2011
Låt inte någon få er att tappa siktet, då när ni har kommit så här långt så står ni vid dörren till framgång. Även i fråga om linjär tid så finns det så lite tid kvar, och den ökar till och med i hastighet. Samtidigt så blir era möjligheter att öka ert medvetande bättre, då mer och mer energi når Jorden. Ljuset är på uppgående och de lägre energierna transmuteras snabbare än någonsin. Det finns en känsla av förväntningar nu när det är klart att förändringarna verkligen är på väg, och ni kommer inte att bli besvikna. Allt rör sig mot fullbordan, och som alltid så är vi redo för handling.Japan är ett bekymmer, men den omedelbara faran har minskat, och vi har förhoppningar om att allt snart kommer att vara under kontroll. Vad som har hänt är en lärdom för mänskligheten, och får er att ifråga sätta ytterligare användning av Kärnkraft. Det finns ren energi överallt runt omkring er och det kan tappas för att förse er med alla era behov. Bland folket så finns det en känsla av önskningar om förändringar, men få vet att fri energi redan är känd och har visat sig möjlig att använda. Det kunde ha introducerats för många år sedan, men ni har medvetet blivit förnekade dess användning. I själva verket så har många uppfinningar som skulle ha avancerat ert samhälle hållits tillbaka. Detta kommer att förändras när vi väl anländer på Jorden, och ni skall dela med varandra dela nya teknologier som kommer att motsvara era behov.Tycker ni inte att det är underligt att under de sista hundra åren så har era sätt för vägtransporter knappt alls förändrats; samtidigt som teknologin i andra områden har gått framåt en hel del. Det finns dock ett antal uppfinningar som har visat sig framgångsrika för att konvertera vad ni redan har till rena och mer ekonomiska kraftmaskiner. Återigen, Mina Kära, så har ni inte tillåtits att dra nytta av dem, men vi kommer att se till att sådana upptäckter är öppna för alla som önskar att utveckla eller tillverka dem. Vi kommer naturligtvis att införa våra egna enheter, och användandet av de som är robotiska kommer att visa sig mycket attraktiva för er. Det var aldrig meningen att ni skulle tillbringa större delen av era liv i hårt arbete, och i framtiden kommer betoningen att bli på att se att ni har all tid ni önskar för att utveckla era egna färdigheter. Alldagliga arbeten och tjänster kommer inte längre att behöva bemannas, kanske med undantag för dataexperter som övervakar alla sådana funktioner.Vi ska hjälpa er att snabbt föra er in i framtiden, och ta igen tiden ni har förlorat. Ni kommer tillbaka på vägen som leder mot Upplyftning och vidare. Vi njuter redan av ett sådant liv, och vi kan försäkra att det är ganska normalt att ha ett lättsamt och bekvämt liv för sig själv. Med tiden kommer till och med utbildning att göras lättare och gynnsammare, men ändå ta mycket lite av er tid. Det är delvis därför att nya koncept kommer att introduceras till er, så att ni inte behöver studera timtals varje dag. Ni kan ganska lätt programmeras med information, vilket ni kommer att se. För de som önskar en stor kunskap i spirituella frågor så finns det andra planeter som har underbara tempel för helande och kunskap. Arkturierna är en sådan civilisation som utmärker sig inom detta område, och de har de mest underbara tempel av kristaller och Ljus med färger bortom er nuvarande vetskap.Livet efter er nuvarande Jord kommer att vara så annorlunda, och så tillfredsställande att ni snart glömmer det förgångna. I själva verket så är en del av er redan fokuserade på framtiden, och finner att ni mer och mer avlägsnar er från förgångna händelser. Med tiden kommer ni att lägga åt sidan alla sådana upplevelser, vilket höll er i de lägre vibrationerna, då det inte kommer att tjäna er mer då lektionerna har blivit lärda. I själva verket så är anledningen bakom alla upplevelser att föra er utveckling vidare, och ni kan resa runt hela Galaxen för att söka vad som nu kan tillföra er förståelse, vilken kommer att bli både belönande och tillfredställande. Andra former av liv kommer att visa sig vare extremt intressanta och ni kommer att finna att oberoende vilken form och storlek de har så är de som ni och utvecklar sig mot samma källa.För närvarande är ni mycket ockuperade med jordliga frågor, och kommer inte att vara i full frid förrän de har rensats ur vägen. Då kan ni börja koncentrera er på en underbar framtid och förbereda er för att höja er upp in i de högre dimensionerna. Det är som en dröm som har blivit sann, och utlovar ert frigörande från er period av intensiva upplevelser som tidvis har varit speciellt otrevliga. Det har dock bidragit till er spirituella förståelse på ett sätt som ingen annan erfarenhet kunde ha gjort lika väl. Och här står ni nu redo att gå framåt och har inte tagit någon skada. Som tur är så är den emotionella påverkan inte långvarig och läks snart.Vi ser aktioner från våra allierade på Jorden som indikerar möjligheter för resultat inom de närmaste två månaderna. Vi kan inte säga mer då resultatet är beroende på dem som vi inte har någon kontroll över, även om vår auktoritet har makt som givits till oss från de högre Råden av Ljus. Det är Ljuset som är nyckeln till framgång, och ju mer som mänskligheten kan bidra till det desto snabbare är det troligt att bli resultat. Ni har sådan makt, men inser inte än dess potential, och när ni lyfts upp så blir det upp till er att se till att den inte används fel. Ni kommer emellertid att ges all hjälp för att förstå ert ansvar mot andra. När ni väl har höjts upp så blir det ganska lätt för er att bli en Galaktisk Varelse, med full kontroll över era mäktiga skapande energier.Ni skapar nu, men vanligtvis så tar det tid för resultaten att inträffa, och ni kanske inte än inser att ni hade ett finger med i spelet. I det förgångna så har era skapelser varit mer associerade med de önskningar som har resulterat från ert kollektiva medvetande, och det har avgjort er framtid. Det har lett till var ni nu är, men skillnaden är att Ljuset sedan dess har förhöjts tillräckligt för att bli den ledande kraften på Jorden. Så vi ser nu framåt mot att svepa bort alla energier som är av det gamla paradigmet. Det nya och det gamla är inte på något sätt i harmoni, och det har lett till det kaos som ni nu upplever. Det kommer att vara kortvarigt och de nya energierna skapar nu er framtid.Jag är SaLuSa från Sirius, och ber er att fortsätta att stöda Ljuset på alla sätt som ni kan. Genom att göra så kommer ni att påskynda ankomsten av tiden när vi har en större grad av kontakt med er, och vi tackar er för ert tålamod.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 24 mars 2011

SaLuSa 23 mars 2011


Försök att inte ha några lösa ändar tills slutet av denna cykel, då det är mycket bättre att ha tagit hand om frågorna även om ni måste krypa till korset. Förlåt och glöm bort, annars kommer ni att bära energin med er tills att ni finner ett sätt att lösa frågan.

Var ert sanna självt och behandla andra som era kära bröder och systrar, då ni alla Är En. Sådana handlingar kommer att föra fram det bästa från andra själar, som vill vara så lugna och lyckliga som ni är. Er styrka kommer att uppmuntra andra att följa ert exempel, när de ser hur rakt ni marscherar och kastar av alla lägre energier runt omkring er.
SaLuSa 23 mars 2011
Ni har fullt upp just nu och det kanske överväldigar er, så detta är en tid för djup introspektion så att ni sätter allt i perspektiv. Allt kommer inte att beröra er personligen, men kom ihåg att någonstans bakom scenen så övervakar vi konstant vad som händer. Då vi kan kommer vi att begränsa alla försök att orsaka ytterligare stora uppbrott, men ibland finns det mer som står på spel än ni tänker er. Så långe som saker och ting kan slussas på ett sådant sätt att det tjänar det större målet så kan vi ibland finna det nödvändigt att låta vissa händelser spelas ut. Var förvissade om att vi i stort dirigerar ting för era framsteg och förmåga att undvika verklig fara. Ni har alla Guider och i enlighet med ert livs plan så kommer de alltid att göra sitt yttersta för att se till att ni är på rätt plats vid rätt tid. Ibland kanske ni ser det som att vara på fel plats, men inga fel görs då det gäller ert livs plan.


Lita på att ni kommer att lämna denna Jord mycket visare än när ni inträdde, då ni inte kan undvika att få lektioner genom er erfarenhet. Detta är i högsta grad målet med era inkarnationer, och varje gång som ni påbörjar ett nytt liv så är det noga planerat för att se till att ni fortsätter att utvecklas. Om ni under detta liv har haft mycket kontakt med de lägre vibrationerna så är det för att assistera er att göra framsteg. Sådana erfarenheter håller er inte nödvändigtvis tillbaka, då de kan läggas bakom er och ni kan fortfarande träda in i de högre vibrationerna. Ingen själ är perfekt vid detta utvecklingsstadium, och om ni var så skulle era vibrationer vara alldeles för höga för att kunna stanna kvar i er nuvarande dimension. Många av er höjer er dock nu snabbt, och er intention är att gå vidare och lämna dualiteten bakom er för alltid. Ni kommer att veta om ni är en sådan själ, och ni är förmodligen redan en Ljusarbetare som hjälper andra att uppnå Upplyftning.


Inte alla bland er är kallade att vara en Ljusarbetare, och ofta så innefattar preparationerna för det många liv. Det finns normalt en stark iver att arbeta på ett visst sätt för Ljuset från redan en mycket ung ålder, och ni ser det hos de många unga som har så mycket att erbjuda er. När tiden är rätt kommer deras möjlighet, och många väntar på förändringarna som kommer att föra dem till de främsta leden. Det finns en tid och en plats för dem att dela sin vishet med er, och de kommer att vara djupt inblandade i arbetet för att få fram sanningen. Spirituell kunskap och förmåga att hela är ofta deras styrka, och deras tjänster kommer att bli kritiskt viktiga för många som just vaknar upp. Förändringarna framskrider och blir mer uppenbara, och istället för att vara rädda för slutresultatet så behöver folk vara medvetna om att det är det nödvändiga renandet innan upplyftningen kan äga rum.


Vi uppmuntrar människor att följa sin intuition om de är i en position att vara tvungna att göra ett viktigt beslut. Det kan till exempel vara förbundet med att flytta till ett nytt område, och ni kanske söker försäkringar om att det är tryggt att göra så. Gör lugnt ett beslut som ni är ok med, och lita på att det är rätt för er. Någonstans i ert undermedvetna så vet ni redan vad som är planerat för er, och det är därför som er intuitiva kraft normalt visar sig vara mest pålitligt. Nu är det en tid för att klara ut alla återstående problem i personliga relationer. Försök att inte ha några lösa ändar tills slutet av denna cykel, då det är mycket bättre att ha tagit hand om frågorna även om ni måste krypa till korset. Förlåt och glöm bort, annars kommer ni att bära energin med er tills att ni finner ett sätt att lösa frågan.


I verkligheten så finns det inga vinnare i argumenteringar, då motsättningar inte kan lösas förrän alla sidor kommer samman i förlåtelse. Misstag är vanliga när det gäller människor, en del kan undvikas och andra är avsiktliga, men i vilket fall som helst så kan de inte tillåtas att blanda sig i var själs utveckling. Sådan last behövs frigöras, då det inte tjänar någonting till att ni bär det med er. När ni kommer in på upploppet mot Upplyftningen så kommer det att bli en underbar tid av förståelse, och en stor expansion av era medvetandenivåer. Varje möjlighet finns där oberoende av vem ni är, och sanning och kunskap kommer att flöda på ett sådant sätt att ni inte behöver ifrågasätta källan. Vi kommer också vid ett visst stadium vara med er för att hjälpa att förklara er sanna historia. Ni kommer snart att inse hur ni har hållits tillbaka och då ta tillbaka er suveränitet. Ni är stora Varelser, som återigen kommer att inse er sanna potential.


Under alltför lång tid så har ni tryckts ned i jorden, och utnyttjats på så många olika sätt som har varit förnedrande för själar som ni. Ert Ljus kommer nu dock åter mycket snabbt och ni kan visa andra hur stor deras potential är genom ord och handlingar. Var ert sanna självt och behandla andra som era kära bröder och systrar, då ni alla Är En. Sådana handlingar kommer att föra fram det bästa från andra själar, som vill vara så lugna och lyckliga som ni är. Er styrka kommer att uppmuntra andra att följa ert exempel, när de ser hur rakt ni marscherar och kastar av alla lägre energier runt omkring er. Det är nu var och ens sak att exakt bestämma sig för hur de vill träda in i den nya cykeln, och det har aldrig tidigare funnits en sådan underbar tid för det. En del kommer att förbli där de är, medan andra kommer att kasta sig över möjligheten att lämna denna cykel av återfödande i de lägre dimensionerna.


Oberoende om ni inser det eller ej så har ni alltid haft ett val när det gäller era upplevelser. Inget har någonsin påtvingats er i det spirituella, och i själva verket så har all hjälp givigts till er för att se till att ni fattar de bästa besluten för er själva. Ni har alltid lovats att ni skulle guidas tillbaka till ert verkliga hem, och det har aldrig varit fråga om att de mörka Tjänarna skulle totalt fängsla er. Ja, ni har nått de lägsta punkterna inom dualitet, men till er ära så har ni funnit viljan and intentionen att övervinna dem.


Jag är SaLuSa från Sirius, och säger er att den Galaktiska Federationen ser er i ert verkliga Ljus och Färg. Vi vet vilka stora Varelser av Ljus som ni var och fortfarande är även om ni inte själva är helt medvetna. Vi hyllar er och ger er vår välsignelse och kärlek.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

tisdag 22 mars 2011

SaLuSa 21 mars 2011


Var ett center av Ljus så att ni för in lugn till andra som är rädda för slutresultatet. Tala med andra om behovet av förändringar och de stora fördelar som de för med sig.

Vår slutliga närvaro och möjlighet att kunna tala med er kommer att förbereda för samarbete mellan oss, och mycket kommer att uppnås på mycket kort tid. Allt detta rör sig nu mot manifestering, och ni kan vara säkra på att den Galaktiska Federationen är fullt förbered för sin roll att förbereda er inför Upplyftningen.
SaLuSa 21 mars 2011


Händelserna går framåt mot de oundvikliga förändringarna som kommer att se er framtid fulländad. Den nuvarande perioden är inte lätt, men ni visste att denna del av er erfarenhet skulle inkludera denna period. Ert förtroende för slutresultatet kommer från er tilltro till oss och Skaparen, och de många högre Varelserna som har gjort sällskap med er under alla era liv. Ni vet att inget kan ändra detta, och de bland er som vill lyftas upp kommer att göra så. Till skillnad från tidigare tillfällen när sådana möjligheter har uppstått så är ni nu försäkrade att Upplyftningen kommer att äga rum. I själva verket så har det blivit noga planerat på en Universal skala, och det kommer att bli en enorm händelse som händer mycket sällan. För er så har det tagit mycket lång tid, men ni har besparats ett medvetet minne av tidigare tillfällen. I det stora hela så är inte tiden linjär, utan allt är i Nuet. Det förgångna, nuet och framtiden är Ett, och ni kan föra er in i vilken som helst aspekt av det som ni önskar. Framtiden är full av sannolikheter, vilket är varför ni ibland får veta olika versioner av den. Det är till slut ni som attraherar den som uppfyller visionen som skapades genom ert medvetande.


Det är mycket viktigt att ni håller fokuseringen på Ljuset som för in harmoni till Jorden. Ljuset strålar in och behövs mer än någonsin vid denna tid. Det är en viktig period då när så mycket händer behöver ni vara i världen, men inte utav den. Var ett center av Ljus så att ni för in lugn till andra som är rädda för slutresultatet. Tala med andra om behovet av förändringar och de stora fördelar som de för med sig. Det kommer att finnas rykten om katastrofer då de mörka Tjänarna spelar på folks rädsla, men försäkra dem att det är ämnat att distrahera dem från sanningen. Allt har blivit förutsett, och planerat på ett sådant sätt att effekterna blir begränsade. Om det finns tvivel så kom ihåg att Människan kunde ha förstört Jorden vid mer än ett tillfälle under det sista århundradet, men så skedde inte. Ni guidas inte bara att fullgöra er uppgifter att ta Jorden genom Upplyftningen, utan ni ges också hjälp att upplysa folk runt omkring er. Ni har aldrig lämnats ensamma att lida av konsekvenserna av ert handlande, och medlidande och kärlek har givits till er i en aldrig sinande ström.


De som sitter vid makten är i allmänhet omedvetna om vad det är som inför de kaotiska förhållandena på Jorden. De är ofta spirituellt illa utrustade för att kunna förstå implikationerna av vad de ser händer och utav nödvändighet så kommer de ge plats för dem så gör så, och som har folkets intresse i sina hjärtan. Vi vet vilka de är, och de kommer att bli skyddade för att se till att de kan ta deras plats som ledare när tillfället ges. Det betyder inte att alla personer som nu sitter vid en maktposition kommer att bytas ut eftersom en del är utav Ljuset, men oförmögna att utöva sin önskan att lyfta upp Mänskligheten. Tiden för sådana förändringar är inte långt borta, och när de väl börjar så kommer det att medföra ett helt nytt sätt på vilket ni kommer att styras. Med de andra fördelarna som ni förväntar er så kommer scenariot mycket snabbt förändras till en av positiva förväntningar, då ni till sist kommer att börja se vägen framåt. Vår slutliga närvaro och möjlighet att kunna tala med er kommer att förbereda för samarbete mellan oss, och mycket kommer att uppnås på mycket kort tid. Allt detta rör sig nu mot manifestering, och ni kan vara säkra på att den Galaktiska Federationen är fullt förbered för sin roll att förbereda er inför Upplyftningen.


Som individer så är era bidrag till förändringarna viktiga, och uppnås bäst genom att skicka ut er Kärlek och ert Ljus varhelst det behövs. Mellanöstern är ett område som sedan mycket länge har ackumulerat mycket negativitet och det behöver hjälp med att rensa upp det. Vi kan hjälpa i det avseendet, men ett massändande av Ljus från er kommer att bäst tjäna intressena av folket i den regionen. Ni förstår hur viktigt och mäktigt Ljuset är, oberoende av hur mycket vapen som läggs fram emot folket så är det inte svaret till det. Ljuset är det mest kraftfulla vapnet som ni kan agera med, och det är en outtömlig tillgång som ni kan dra på genom er själva. Ljuset kan göra sällskap med era böner eller meditationer och på så sätt ge dem makt med er kärlek. Ni är alla En, och då skall det inte finnas någon diskriminering mellan en själ och en annan då det gäller vem ni sänder det till. Kärlek är den läkande salvan som kan bota alla krämpor, och ni kan applicera det mot alla typer av liv. Jorden har varit ett svårt ställe för många djur att existera, och de förtjänar lika mycket er kärlek. Livet är evigt so i själva verket finns det ingen död, men alla levande ting drar dock nytta från att få kärlek. Snällhet och medlidande behövs mycket under denna tid, och när dessa tankar skickas ut så har de en upplyftande effekt.


Människan är av naturen en godartad Varelse, och det är bara de negativa vibrationerna vilka har introducerat de negativa dragen som har dragit ner många själar. Det finns inte längre någon anledning att fortsätta att leva på den nivån, då ni kan höja er upp med de nya energierna som är inkommande. Ni är inte offer utan villiga deltagare, och det finns all anledning att lyfta upp er själva. Tänk på vad ni säger och det sättet på vilket ni agerar, och för er bort från dömande och kritisk av en annan människa. De flesta människorna gör så gått de kan under svåra förhållanden, då sluttiderna ger en möjlighet att rensa ut karma, och har tagit på sig mycket mer än vad de normalt skulle ha gjort. I själva verket så finns det inte något som är ett lätt liv, men ni tenderar att mäta det utifrån er personliga förmögenhet, vilket kan vara en börda eller en välsignelse beroende på hur det används. Inom en nära framtid kommer ni att dela jordens tillgångar på ett rättvist sätt, och det kommer att skapa ett samhälle av lika möjligheter och eliminera klasskillnaderna som nu finns.


Mina Kära, det finns en revolution som nu äger rum i er värld och medvetandenivåerna höjs och visar er i rätt riktning. Det är det slutliga slaget i denna cykel, och ni har tagit tillfället i akt att nå det stadiet vid vilket ni kan lämna denna cykel av dualitet för evigt. När ni har lärt er de lektioner som den har att erbjuda så höjer erfarenheten som ni har uppnått er till en högre nivå. När det uppnås så blir de lägre nivåerna obekväma och de tjänar inte längre era ändamål. Under sådana förhållanden så är ni redo att lämna dualitet och föra er till en ny nivå som är mer i linje med era egna behov.


Jag är SaLuSa från Sirius, och beundrar mycket er uthållighet och beslutsamhet att vinnande ta er igenom de återstående utmaningarna som konfronterar er. Vi är med er hela vägen, och stora tider närmar sig då ni uppnår framgång.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se 


lördag 19 mars 2011

SaLuSa 18 mars 2011


Om och när beslutet fattas att upphöra med användandet av kärnkraft så kommer vi att bortföra de farliga verken och förhindra att det utgör ett hot mot er. Vi skulle älska att ta hand om alla era problem, men det finns lärdomar som skall göras, vilket betyder att det finns en rätt tid för oss att komma fram. Vi arbetar dock hårt med att få Avslöjandena erkända, och sedan kan vi på allvar hjälpa er och inte försena vårt kommande hos er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att informationen vi ger er svarar på många av era frågor. De är inte kompletta och kan bäst behandlas när vi kan komma till Jorden, då vi kommer att spendera mycket tid med att snabbt bekanta er med allt som skall följa. Vi skickar vår ovillkorliga kärlek till er alla.
SaLuSa 18 mars 2011


När som den fulla effekten av jordbävningen vidkänns i Japan så fokuseras folks uppmärksamhet på den på grund av den enorma skadan, förlorade liv och potentialen för ytterligare efterskalv. Det är en situation som får folk runt om på jorden att ifråga sätta hur vettigt det är att fortsätta med kärnkraft som en energikälla. Ju mer farorna publiceras och ju längre det pågår så blir det otvivelaktigt ett uppvällande mot dess vidare användande. Ser ni Mina Kära, hur sanningen till sist måste komma fram, tyvärr är det inte förrän ett allvarligt tillstånd uppstår. Det finns redan stora yrkanden för en alternativ källa av energi, och våra allierade kommer att yrka för fri energi enheter som redan är tillgängliga. Det är tragiskt att Människan inte vaknar upp förrän hon står inför en katastrof, men om det kan ses som ett steg på vägen mot ett nytt sätt så kan det åtminstone ses att det har en gynnsam effekt. Fri energi skulle lösa så många problem som existerar för nuvarande, och bli ett av de största stegen framåt in denna era. Skillnaden i era liv skulle bli fenomenal, och sätta er så mycket närmare vad som ligger inför er i form av Upplyftning.


Vi observerar alla större händelser på Jorden, och så långt som vi tillåts så letar vi alltid efter sätt att lindra effekten det har på er. Under en lång tidsperiod har vi i högsta grad reducerat strålningsnivåerna, vilka oundvikligen har följt testandet av kärnvapen. Utan sådan hjälp skulle ni nu ha en nation full av mycket sjuka människor, och som ni vet så överförs effekterna från en generation till den nästa. Om och när beslutet fattas att upphöra med användandet av kärnkraft så kommer vi att bortföra de farliga verken och förhindra att det utgör ett hot mot er. Vi kan inte hjälpa er såvida ni inte är redo att hjälpa er själva, då vi bara kan reagera inför uppmaningar från er och inte ses som om vi blandar oss i. Vi skulle älska att ta hand om alla era problem, men det finns lärdomar som skall göras, vilket betyder att det finns en rätt tid för oss att komma fram. Vi arbetar dock hårt med att få Avslöjandena erkända, och sedan kan vi på allvar hjälpa er och inte försena vårt kommande hos er.


Tänk hur livet kan förändras utan varning, och så plötsligt att ni ofta är illa förberedda. Ni har åtminstone blivit informerade om vad som ligger framför er, och med er medverkan så kommer allt att gå som planerat. NI är kritiska för slutresultatet och får enormt mycket uppmärksamhet. Universum följer er resa på nära avstånd, då det är viktigt att ni når ett stadium av färdighet att bli Galaktiska Varelser. Dualitetscykeln har i praktiken kommit till ett slut, och vi vill att så många själar som möjligt kommer tillbaka till den nivå som var ert hem under tidigare tider. Många bland er vet att Jorden inte är ert verkliga hem, och längtar att komma tillbaka. Det blir som att ta en stor semester i solen, efter att ha varit under jord hela ert liv. Allt kommer att vara så ljust och vackert, och själva luften som ni andas är ren och uppfriskande, och en upplyftande energi finns ständigt runt omkring er. Det kan inte vara på något annat sätt oberoende av vart ert hem är beläget, då så mycket perfektion finns i de högre dimensionerna.


En dag i framtiden kommer ni att se tillbaka och inte längre känna någon smärta eller ledsamhet, då de högre energierna av kärleksvibrationer kommer att ha tagit över. Ni kommer att vara i ett permanent tillstånd av lycka och glädje, och mörka tankar kommer inte ens att förekomma hos er. Alla själar tillsammans i sådana energier blir liksom en, och delar nära förhållanden i ett tillstånd av kärlek och Ljus. Förutom att eventuellt tjäna andra så kommer ni inte att ha någon anledning att återgå till de lägre dimensionerna. Tvärtom, om något så kommer ni att föra er in i till och med högre nivåer för att vidare utveckla er evolution. Framsteg är kontinuerlig och upphör bara när ni till fyllo återgår till Källan av Allt Som Är.


Fred kommer till Jorden, så känn er inte nedstämda om de mörka Tjänarna under en viss tid kommer att kunna motstå förändringar då det bara kommer att vara ett tillfälligt stopp. De högre energierna som har planterats på Jorden är så kraftiga att de kommer att transmutera de lägre energierna. Det kommer att ta bort alla möjligheter som de mörka Tjänarna hade att skapa mer problem och snart kommer de att förlora sin makt, och då kan vi starta våra många projekt för att lyfta upp Jorden och människorna därpå. Det kommer att hända och då kommer lidandet på Jorden att tas om hand om mycket snabbt, och en lycklig civilisation kommer att framstå. Er hälsa kommer att gynnas väsentligt när Upplyftningen kommer, då ni når ett tillstånd av nära perfektion och ni kommer då inte att uppleva de krämpor och värk som kommer med den gamla kolbaserade kroppen. Ni kommer att förbli unga och hälsosamma, och under Upplyftningsprocessen kommer ni att helas från alla tillstånd som är något mer ringa.


Dynamiken av energierna som spelar på Jorden nu sätter upp det nätverk som kommer att föra in den nya Jorden till existens. Samtidigt kommer de också att lyfta upp er och båda kommer att vara redo för den slutliga akten som leder fram till Upplyftning. Det kräver att tid spenderas och allokeras till er personliga utveckling, så att ni kan ta tillfället att höja era vibrationer. Meditation är mycket lämpligt och rekommenderas, även om ni bara kan finna begränsad tid för att göra det. Hitta åtminstone lugna tillfällen då ni kan koppla av, från vad som är en mycket stressig situation på Jorden för tillfället. Att vara rädda kommer inte att hjälpa, och er hälsa kommer att gynnas om ni kan hitta lite tid för er själva varje dag. Då ni är i ett relaxerat tillstånd så kom ihåg att skicka ut er kärlek till varhelst ni ser att det behövs. Kanske att ni redan är i en gruppsituation och det kommer att vara än bättre och mer kraftfullt.


Oro över pengar sysselsätter många människor, men även detta kommer att försvinna snart då skulder kommer att förlåtas, och rikedomar distribueras mer rättvist. Kan ni tänka er lättnaden då människor kan start om igen med inte bara ett rent blad utan skulder, men också med fördelen att få och ha resurser igen. Det blir bara ett steg mot ett helt nytt samhälle, vilket är fokuserat på att dela med sig och arbetar till nytta för varandra. Överenskommelser sker ovan bordet och auktoriteterna kommer att visa sin ärlighet i allt de gör. Folk kommer att bli hörda och tillfrågade mycket mer än vad som nu sker, och att ha mer att säga till om i frågor som berör dem. På det ena eller andra sättet så kommer det gamla paradigmet att dö bort, då det har upphört att rättvist reflektera folkets behov sedan urminnes tider.


Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att informationen vi ger er svarar på många av era frågor. De är inte kompletta och kan bäst behandlas när vi kan komma till Jorden, då vi kommer att spendera mycket tid med att snabbt bekanta er med allt som skall följa. Vi skickar vår ovillkorliga kärlek till er alla.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


onsdag 16 mars 2011

SaLuSa 16 mars 2011


Vårt framträdande på era TV kanaler kommer att göra det möjligt för oss att nå ut till folket för att skingra alla tvivel de må ha om våra intentioner. Vi kommer att ta stor möda för att förklara varför vi är här, och planen för att ta er till fram till sluttiderna.

Minst sagt så kommer ni att var något annorlunda mot vad ni nu är då ni fortfarande måste höja er upp till högre vibrationsnivåer. När ni har gjort så, och arbetar från ert högre medvetande så kommer ni i sanning ha blivit Galaktiska Varelser. Det är ert nuvarande mål, och vi kommer att ge er hjälp för att se till att ni uppnår det. Detta är alla frågor som vi kommer behöva introducera till er, och helt klart så blir det mycket lättare när vi öppet kan vara med er.
SaLuSa 16 mars 2011


Då problemen på Jorden framskrider och blir hotande så kom ihåg att medan de mörka Tjänarna kan använda sig av våld för att uppnå sina mål så arbetar Ljuset på mer subtila sätt. Eftersom det är koordinerat runt om världen då det leder till handling så är det vanligtvis högst kraftfullt och kan inte stoppas via konventionella metoder. I själva verket så är det den mäktigaste kraften i Universum. Oberoende av motståndet till det så kommer det uppnå sitt mål. För närvarande så ökar det i kraftnivåer, och kommer att göra så hela vägen mot Upplyftningen. Försöka att inte övermäktigas utav katastrofen som sker, och vet att det blir ett positivt resultat som kommer att lyfta er upp till högre nivåer. Mycket av vad som har hänt kunde förutses, men då det relateras till karma – ibland på en grupp nivå, så måste det tillåtas att gå ske. Från vad vi kan se så kommer allt att gå som planerat, och Universum kommer till sist att lyftas upp.


Mycket kan hända på en kort tid, och när som ni går igenom händelserna under detta år så kommer det att bli ganska hektiskt. Folket börjar ta kontroll över deras egen framtid, och kommer inte att tolerera att de gamla sätten återinförs. De inser att vad som var förmodat att vara demokratiska regeringar in många länder runt om i världen var totalitära och var inte ansvariga mot dem. I själva verket så var röstandet i dessa länder ett skoj, och diktaturer existerade som tjänade sig själva genom att förneka folket deras rättigheter. Genom att vakna upp till vad som har hänt så har de stoppat de mörka Tjänarna helt och hållet och öppnat upp möjligheter för en regimförändring. Inte bara det, när de äger rum så blir det förändringarna fulländade med en ny policy, som kommer att ta upp de många orättfärdigheter under hundratals år. Dessa nya energier för förändringar kommer att stärka beslutsamheten av dessa kära själar som har trätt fram och utmanat den gamla sammansättningen. Deras åtaganden stöds av oss och vi guidar dem för att uppnå den seger som helt och fullt kommer att öppna vägen mot Upplyftning.


Som alltid fortsätter tiden att gå allt fortare, och det är ett säkert tecken på att ni är på god väg mot den stora upplyftningen under 2012. Livet fortsätter för varje själ oberoende av vad de tror att i själva verket kommer att hända när detta datum nås. Delvis så skapar ni er egen framtid, men faktum kvarstår att den slutliga akten blir Upplyftningen. Det finns inget behov för stora katastrofer och olyckor, eller massor av människor som dör som ett resultat av dem enbart för att nå denna punkt. Den ända länken mellan de två är behovet av att rena Jorden så att hon står redo att lyftas upp med er. Så de återstående månaderna kommer att fyllas med alla sorters olika händelser, vilka gradvis kommer att bli mer acceptabla och gottgörande för alla. Vid det laget kommer vi absolut att officiellt ha blivit accepterade som besökare på er planet. I själva verket så har vi redan fått ert accepterande, och antalet människor som vänder sig till oss ökar varje dag.


Loppet är nu satt för att frigöra er från Illuminati, och de slåss i sina sista desperata försök att försena eller förhindra Upplyftningen. Deras dagar är räknade och föga tid återstår för dem att fortsätta sin opposition mot oss. Det kommer att bli med absolut förtjusning som vi till slut kommer att avsätta de mörka Tjänarna från deras maktposition, och föra in Varelser av Ljuset som har väntat på ett sådant tillfälle att ta över från dem. De är våra allierade som redan har gjort så mycket för att skapa en struktur som hjälper våra planer för er frigörelse. Dessutom så har många, många av er speciellt inkarnerat vid denna tid för att vara en del av de sista dagarna på gamla Jorden. Var och en av er har något att erbjuda som kommer att tas i anspråk när tiden är rätt. Det kommer att bli så mycket aktivitet som pågår, ni kan vara säkra på att även på en lokal kommunnivå så kommer ni att ha mycket att sysselsätta er med.


Vårt framträdande på era TV kanaler kommer att göra det möjligt för oss att nå ut till folket för att skingra alla tvivel de må ha om våra intentioner. Vi kommer att ta stor möda för att förklara varför vi är här, och planen för att ta er till fram till sluttiderna. Vi tjänar er genom den Galaktiska Federationen, och Upplyftningen är inte slutet på vår närvaro hos er, då vi skall bli era medresenärer genom Galaxerna om ni så önskar. Ni kommer att kunna besöka hemmen i civilisationer som finns i de högre dimensionerna, och bli accepterade som en av dem. Minst sagt så kommer ni att var något annorlunda mot vad ni nu är då ni fortfarande måste höja er upp till högre vibrationsnivåer. När ni har gjort så, och arbetar från ert högre medvetande så kommer ni i sanning ha blivit Galaktiska Varelser. Det är ert nuvarande mål, och vi kommer att ge er hjälp för att se till att ni uppnår det. Detta är alla frågor som vi kommer behöva introducera till er, och helt klart så blir det mycket lättare när vi öppet kan vara med er.


Vi kommer att ha en gemensam förbindelse med de bland er som lyfts upp, då ni har en uppfattning om förståelsen av Källan, och det Är Allt Som Är. Respekt, Kärlek och Tacksamhet är vad vi erbjuder till Skaparen och vi vet att många av er delar dessa känslor. Sanningen angående sådana frågor är också viktigt för er att känna till, och den kommer att visas vid rätt tidpunkt. En tro på Gud kommer att föra er framåt, tills att vi kan upplysa er, även om vi måste säga att många inspirerade lärare redan finns på Jorden. Att följa religionerna är inte vårt sätt, då all kunskap kan finnas inom er. Ni har det nu, men ni finner det svårt att nå den nivån av medvetande. För tillfället så följ er intuitiva kraft och följ dess uppmaningar.


Jag är SaLuSa från Sirius, och se de ständigt stigande nivåerna av kollektivt medvetande på er värld. Med varje katastrof så uppstår ett kärleksfullt glödande från Jorden, som visar hur mycket kärlek och medlidande som känns för de som är offer för katastroferna. Det för folk samman som ser behovet av att ta tillbaka sin makt, för att skapa en värld som är baserad på omsorg och kärlek för varandra. Det är helt remarkabelt hur långt ni har kommit under en sådan mycket kort tid. Det var förväntat att bli så, men tills att tiden kom så fanns det ingen säkerhet då det gäller vad ni exakt skulle uppnå. Upplyftningen är dock Skaparens direktiv och ingen förutom Skaparen kan ändra på vad som har blivit förordnat. Att veta detta måste få en positiv effekt på er, då ni inte behöver bekymra eller oroa er för sluttiderna. Vi från de Galaktiska Federationen är redo att förflytta oss var som helst på några minuters anbefallning, och väl inövade då det gäller alla aspekter av vår assistans till er.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


tisdag 15 mars 2011

SaLuSa 14 mars 2011


Vi ber er att förbli lugna och vet att det inte är sant att världen går mot sitt slut. Under inga omständigheter kommer den att bli förstörd eller ens allvarligt skadad av naturliga eller mänskliga medel.

Vår önskan är att ta oss förbi de sista hindren som håller tillbaka Avslöjandena, då det är en väsentlig händelse som påverkar många andra. Det är nu dags för ett sådant sammankommande och ni kommer absolut att träffa oss, er Rymdfamilj, och era förfäder i den Inre Jorden.

Kom ihåg att vi är med er hela tiden, i Kärlek och Ljus.
SaLuSa 14 mars 2011


Mina Kära, vi måste nämna den massiva jordbävningen i Japan, som följde en tidigare i Nya Zealand. När ni har länder belägna i jordbävningszoner och i själva verket på ”Ringen av Eld” så sitter ni på en krutdurk, och chansen finns alltid att den stora kommer att äga rum antingen via naturliga eller mänskliga metoder. Vid denna tid då Moder Jord omformar ytan så kan ni därför förvänta er ytterligare allvarliga omstöpningar. Då det gäller Japan så finns potentialen för att kontinentalplattorna skjuts in under varandra, och Japan kunde därför försvinna i vågorna. Så vi är tacksamma att det värsta scenariot inte inträffade och har all sympati och medlidande för dessa kära själar som påverkades. Det är inte vår plats att bland oss i, men vi tillåts att då det är möjligt lindra effekterna. Ibland så är det en fråga om Moder Jords behov, och renandet måste vara färdigt innan Upplyftningen är möjlig, och som ni har lagt märke till så går förberedelserna allt fortare. Från en sådan katastrof kommer ett underbart tillfälle för Mänskligheten att hjälpa varandra, och ett sammankommande kommer att fastlägga vänskapliga relationer som är viktiga inom en nära framtid. Det är nämnts tidigare att alla själar som har gått vidare som ett resultat av trauma omhändertas med omsorg och behandlas med mycket kärlek. De repar sig ganska snabbt och de hjälps utav att de förenas med deras familjer och vänner.


Generellt så runt om i världen så ser ni det slutliga renandet som måste äga rum mycket snart, och ni kommer att se målet med vad som händer. Vid en viss punkt inom en kort framtid förenar vi oss med er, och då kan ni få all hjälp vi kan ge tillsammans med detaljer om vad som behövs för att snabbt föra er framåt. Tills att vi alla kan börja tillsammans så kommer det att förefalla oordnat och tidvis kaotiskt, men vi kan försäkra er att trots detta så finns det en klar och precis plan på plats. Det är bara det att för tillfället så kan vi inte diskutera detaljerna av våra handlingar. Regeringsförändringarna är helt klart de mest väsentliga för vår förmåga att kunna arbeta med er, och den sista kabalen måste och kommer att bli avfärdad för att förhindra vidare inblandning i våra planer för att frigöra er från deras kontroll. I själva verket så har de redan blivit allvarligt försvagade och har inte längre det inflytandet eller styrning av händelser som de tidigare hade. Våra allierade har infiltrerat deras uppsättning och framgångsrikt förhindrat en expansion av deras aktiviteter. Så länge som de är omgärdade så kan vi göra framsteg med er och alla som är medvetna och alerta kommer att lägga märke till riktningen vi går i.


Återigen så måste vi nämna aspekten av rädsla som kommer vid sådana tider som ni nu upplever. Vi ber er att förbli lugna och vet att det inte är sant att världen går mot sitt slut. Under inga omständigheter kommer den att bli förstörd eller ens allvarligt skadad av naturliga eller mänskliga medel. Frågor av sådan natur är inom vår kontroll och vi är här för att se till att cykeln är avslutad som är gudomligt förordnat. Vad som läggs fram som stöd för extrema förutsägningar är gamla skrifter som gjordes i en helt annorlunda era än vad ni är i nu. Med andra ord, de flesta är inte relevanta för den tid ni är i nu. Sedan sekelskiftet så har ni fört er in på en annan väg, vilken trots de nyliga kalamiteterna är den som är mindre volatil. Vi skulle vilja lägga till att vi som vanligt är mycket aktiva på sätt som inte är uppenbara för er, och vi gör vad som är tillåtet för att se till att saker och ting inte blir okontrollerbara. Karma är en faktor som vi inte kan blanda oss i, men vi kan svara på era rop på hjälp som vi tar emot med Kärlek och Ljus.


Vår önskan är att ta oss förbi de sista hindren som håller tillbaka Avslöjandena, då det är en väsentlig händelse som påverkar många andra. Var säkra på att även om framstegen är saktfärdiga så närmar vi oss det, och det är mycket nära att infalla. Fortsätt med era tankar och böner till oss om en öppen kontakt med er, och så kommer ni på ert eget sätt hjälpa att påskynda den händelsen. Vi är mycket nöjda med hur ert medvetande nivå har växt, och ert accepterande av oss och önskan att träffa oss är kraftigare nu än den någonsin tidigare var. Det säger oss att våra sätt har varit precis de rätta, och under många år så har vi kunnat skingra rädsla som medvetet har skapats för att hålla oss separerade. Till och med nu så spelar nyhetsmedia ut sina skrämselkort, men ni är mycket visare än tidigare och ser igenom deras planer för att förhindra oss från att träffas. Det är nu dags för ett sådant sammankommande och ni kommer absolut att träffa oss, er Rymdfamilj, och era förfäder i den Inre Jorden. O ja, ni har mycket att lära er om er sanna historia, vilken har hållits från er eller förvrängts för att bara framföra vad de mörka Tjänarna ser som nödvändigt för att håller er under deras kontroll.


Ni skall ta av er era bojor mycket snart, och smaka på verklig frihet som en rättighet som tidigare har förnekats er. Ert sätt att leva kommer att förflyttas till ett högre plan med alla fördelar som modern teknologi kan ge er. Med detta så kommer det verkliga ni att komma fram fri från diktat och förtryckande kontroll som har hållit er i slaveri till Illuminati. Deras inflytande kommer vid det laget inte mer att ha någon kraft att blanda sig i era liv, vilka kommer att bli ytterst lyckliga och underbart spännande. Fortsätt att se framåt, och låt inte förändringarna skapa rädsla inför framtiden. Allt som händer nu kommer att bli kortvarigt, och ut ur det kommer ni se målet, vilket sätter er stadigt på vägen mot Upplyftning. Naturligtvis så har många av er gjort utmärkta framsteg mot detta, och känner igen förändringarna i era medvetandenivåer. Det kommer att bli mer uppenbart detta år, då det finns väsentliga tidpunkter då energierna kommer att lyfta upp er än mer.


Jag är SaLuSa från Sirius och säger er att om ni kan se på vad som händer som ett medel mot ett slutändamål som är för ert bästa, så kommer ni snabbt att övervinna alla problem som påverkar er på ett personligt sätt. Ni har uppenbarligen alla ett livs plan som är menat att passa med dem, och om ni tyst sitter och tänker på vad de kan vara så kommer ni säkerligen att uppnå en förståelse. Efter hundratals liv i lika många länder och kulturer så kan ni vara säkra på att ni nu är så mycket visare än när denna cykel först startade. Nu handlar det om att rensa upp den karma som inte än är upprensad, och vid en tid då ni är som starkast att ta er an det. Ta det som det kommer och slå inte tillbaka, utan ta er an det med kärlek i era hjärtan för er själva. Ni är en stor själ som än måste förstå er fulla potential, men mycket snart kommer ni att veta utan tvivel. Kom ihåg att vi är med er hela tiden, i Kärlek och Ljus.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.selördag 12 mars 2011

SaLuSa 11 mars 2011


Jag är SaLuSa från Sirius, och talar för min grupp och önskar vi kunde göra några landningar för att inspirera er. Vi måste dock ära era förfaranden och det kommer att göras med lämplig planering och tillåtelse.

Så småningom kommer vi att bli kända över hela världen och ni kommer att finna det roligt att försöka att identifiera civilisationerna som är förbundna med det stora antalet skepp som kommer att ses. De mindre scoutskeppen kommer att regelbundet ses i ert luftrum, då de dessa används specifikt för att resa i er atmosfär.

I detta sammanhang låt oss säga att de som George Adamski träffade var från Venus. Vi ser framemot de spännande tider som väntar oss och när vi visar oss blir det dags för att fira.
SaLuSa 11 mars 2011


Universum väntar på er närvaro som Galaktiska Varelser, för vilket ni nu förbereds. Så länge som ni har önskan att avancera från Jorden till de högre dimensionerna så kommer ni att nå dem utan någon större svårighet. Allt som ni behöver är på väg att äga rum, och det är den stora blandningen av energier som kommer så långt bort ifrån som den Centrala Solen. När ni gör en ansträngning att nå de högre energierna så kommer det absolut att nå er. Det finns redan bevis då många själar nu är medvetna om att deras medvetandenivåer nyligen har höjts högt betydligt. Detta år blir ett som öppnar upp många nya möjligheter för de som önskar att bidra till att föra in fred på Jorden, eller att ta del i återställandet av Moder Jord till hennes ursprungliga tillstånd. Vi vet att det finns många bland er som är ivriga att hjälpa till på något sätt, och att bli försäkrade att ert erbjudande blir noterat.


Vad som är mycket hjärtevärmande är er förståelse av situationen som ni nu befinner er i. Det är stormen innan lugnet, och det behövs att så många av er som möjligt tar er igenom det utan att förlora siktet på slutmålet. Det finns många distraktioner, och de mörka kommer inte att dra sig tillbaka förrän det har fått ett ultimatum. Antingen så avgår de som utkrävts eller så placeras de i en ohållbar situation där de inte har något alternativ. Varje själ kommer att till slut stå till svars för vad de har gjort, men vi är inte här för att straffa någon och kommer att tillåta de högre makterna att hantera brotten mot den Mänskliga Rasen. När det gäller er så är allt bekant och ni kan inte lura någon eller ljuga er ut ur vad ni har gjort. Till och med era intentioner är kända ända ner till varje tanke som ni någonsin har haft.


Ni vet naturligtvis om ni har någon mörk handling på ert samvete, förlåtelse startar med er själva. Ni har varit i dualitet för att lära från era erfarenheter, och det är bara mänskligt att göra misstag. Detta hålls inte mot er, men så småningom kommer ni att bli kallade att gottgöra vad ni har gjort. Konceptet av ”ett öga för ett öga” är inte hur karma i själva verket fungerar, och ni hjälper i själva verket till med att bestämma vilka ytterligare erfarenheter som ni behöver. Till slut kommer ni att bli mycket starkare som ett resultat av det, och aldrig behöva gå igenom exakt samma upplevelse igen. Ljusarbetare har normalt nått en nivå av förståelse då de kan förväntas att skapa mycket lite karma i deras nuvarande liv. Det finns ett inre vetande av vad som är rätt och vad som är fel som bär dem igenom utmaningarna i dualiteten. Det finns en starkare röst inom dem som varnar då de förefaller att avlägsna sig från deras livs plan. Fri vilja är er gudomligt givna rättighet, och när ni väl går med på en livsplan så hjälper er guider er ständigt att söka att hålla er inom denna plan.


När ni har lyfts upp har ni inga eller föga problem med de lägre energierna, då de inte kan existera i de högre dimensionerna. Det är dock till exempel möjligt att skapa karma även då motiven har varit rena och ärliga. I utförandet av godhet så finns det ett behov att se till att ingen inblandning sker med en själs livsplan. Ni kommer dock att vara medvetna om vad som krävs av er och osannolika att utav misstag göra övertramp. Ni kommer i vilket fall som helst vara en del av en grupp som arbetar från ett delat medvetande. Om ni gör så är det därför att ni dras samman för ett gemensamt ändamål. En del av er inkarnerar tillsammans precis av denna anledning, och då det gäller Jord familjer så kan de vara mycket kraftfulla. Som ni kanske skulle säga, ”på gått och ont” så finner ni alltid de som ni var menade att vara med, så titta på de lärdomarna ni har fått från sådana associeringar. Det spelar ingen vem som är orsaken till erfarenheterna ni har tillsammans, då alla de når ut till är menade att vara en del av det.


Behåll lugnet då händelserna på Jorden utvecklar sig då det emellanåt kommer att förefalla upprörande, men vet att inget kommer att pågå särskilt länge. Det är mycket som måste rensas ut, men mycket snart kommer ni att förstå anledningen och då ta det med ro. Än bättre är att avslöjandena kommer att öppna dörren till första kontakt med er, och inom en mycket kort tid kommer vi att etablera ett globalt kommunikationssystem. Ni kommer att få veta om våra planer eftersom vi vill att ni blir en del av vad som kommer att äga rum. Aktiviteterna kommer öka med tiden och under tiden så observerar vi vad som händer för att ha kontroll över de mörka Tjänarna. Vi utför mycket mer än vad ni har varit medvetna om, och utav nödvändighet så håller vi detaljerna för oss själva. Ni har dock till exempel hört talas om våra operationer för att visa att vi menade vad vi sa med att vi inte kommer att tillåta att era kärnvapen används. Vi visade att vi när som helst kunde göra stridsspetsarna på era missiler funktionsodugliga.


Vi har skyddat er och Jorden under tusentals år, och det har ofta funnits någon naturlig katastrof. Krig är er affär och det är fråga om karma på grund av er tidigare önskan att kriga med era grannar. Det stora och höga ropet på fred har nu fört hjälp till er och vi tilläts att svara på det. Ni har helt klart sagt att ni har fått nog av krig och planer för att stoppa dem en gång för alltid finns nu. Vi kommer inte att ha några svårigheter att vidmakthålla fred i världen. Återigen så blir det en fråga om vår överlägsna teknologi och om försök görs att bryta fredsöverenskommelserna så kommer vi att ingripa med välsignelse från Skaparen. Vi ber er därför återigen att vara lugna och att sända ut ert Ljus dit och till de som ni känner behöver det mest. Kärlek är ett mäktigt vapen som kan smälta det hårdaste av hjärtan, och när som ni kommer samman för att skicka ut de så får det mycket mer kraft.


Jag är SaLuSa från Sirius, och talar för min grupp och önskar vi kunde göra några landningar för att inspirera er. Vi måste dock ära era förfaranden och det kommer att göras med lämplig planering och tillåtelse. Så småningom kommer vi att bli kända över hela världen och ni kommer att finna det roligt att försöka att identifiera civilisationerna som är förbundna med det stora antalet skepp som kommer att ses. De mindre scoutskeppen kommer att regelbundet ses i ert luftrum, då de dessa används specifikt för att resa i er atmosfär. I detta sammanhang låt oss säga att de som George Adamski träffade var från Venus. De landade med deras klockformade scoutskepp, vars typ också sågs vid ett antal andra tillfällen. I själva verket så har det funnits ett stort antal kontakter av denna sort hundratals år tillbaka i tiden. Vi ser framemot de spännande tider som väntar oss och när vi visar oss blir det dags för att fira.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012