Followers

PUTIN

lördag 28 december 2013

27:12:2013

 


 SaLuSa 27 december 2013


Här är vi nu i slutet på ännu ett år som har varit betydelsefullt på många sätt. Tiden har fortsatt att snabbas upp och en tydlig uppdelning kan ses som äger rum mellan det gamla och det nya. De Mörka tjänarna har inte gjort de framsteg som de skulle ha önskat, efter att de kände att de var på vippen att ta över kontrollen av världen. De räknade inte med den ökande mängden ljus som har grundats på Jorden, i en så stor omfattning att det nästan omärkligt har blivit den starkaste kraften för det goda. Det är avsett att vara ett medel för att få bort Det Mörka och det förloppet kan inte längre bli försenat.

Cykeln har avslutat sin kurs och Ljuset är nu den dominerande kraften på Jorden. Det skenbara kaoset är inget annat än ett tecken på den begränsade förmågan hos De Mörka tjänarna att fortsätta med sin frammarsch till världskontroll. Det har alltid varit planerat på det här sättet, så det spelar ingen roll hur mycket de försöker utvidga sin kontroll över folket så kommer de aldrig att uppnå fullständig kontroll. Cykeln har gjort sitt nu och en ny sådan har påbörjats som kommer att föra med sig total frid och lycka till alla själar. Det finns inte längre plats för De Mörka att utöva sin makt över den mänskliga rasen.

När du står fast, och inte blir påverkad av yttre händelser, så förstärker du Ljuset som växer sig ännu starkare. Lev i Ljuset, och du kan leva ditt liv på ett sätt som hjälper till att lyfta andra med dig. Det kommande nya året förebådar många nya förändringar som kommer att sända ut en stark signal att Ljuset medför att den Nya Tidsåldern är här. 2014 kommer att bli korsvägen som tillåter snabba framsteg och är signalen till den verkliga starten på Ljusets Tidsålder. Var och en av er har valts ut att vara här för ett sådant här tillfälle, och för många av er kommer livet plötsligt att erbjuda er de förändringar som ni har sökt efter. Som Ljusarbetare har var och en av er någonting att erbjuda som kommer att utnyttjas vid rätt tidpunkt. Så oroa dig inte eller känn att ditt bidrag är litet jämfört med andras, eftersom alla bidrag är viktiga för helheten.

Ni har alla kommit långt med era erfarenheter och ni är större på grund av dem än ni var när ni först startade er resa.  Ingen erfarenhet är utan värde och det finns ingen anledning att göra jämförelser med andras för ni har alla er unika, individuella livsplan. Ingen är större eller mindre än någon annan själ. Du är en del av en stor familj som ser upp till den Fader/Moder Gud varifrån du kom. När ni alla kommer tillsammans som Ett så kommer ingen själ att anses bättre än någon annan, för alla vandrar på samma väg och är helt enkelt på olika stadier på den.

När du kan se dig själv i andra så kommer du att veta att ni är oförklarligt länkade och i verkligheten är Ett. Ändå, även om du gör framsteg i en sådan förståelse, så kommer du fortfarande att vara ett individuellt Ljus bland alla andra. När ni blir refererade till som ”Gudar” så är det ett tillstånd av Enhet som du upplever när du återvänder till Gudomen. För i brist på ett bättre uttryck så är det ditt Hem varifrån du kom, och när Gud önskar uppleva och erfare lite mer kommer alla själar att sändas ut igen av den anledningen.

Vid den här tidpunkten har ni svårigheter med att föreställa eller komma ihåg era högre tillstånd av varande, men snart kommer ni alla att vara på vägen mot fullt erkännande. Det kommer att ske stegvis, och först får du fullt medvetande. Av nödvändighet har du levat många liv i de lägre vibrationerna med ett begränsat medvetande. Din utmaning har varit att hitta vägen tillbaka till Gud genom din egen erfarenhet, vilket är orsaken till att varje själ färdas i sin egen takt och är på olika vägar. Kom också ihåg att under specifika inkarnationer är du ansluten till vissa energier som kommer att förbättra dina möjligheter att lyckas.

När du blir mer Ett med Ljuset så kommer du att bli mer vaken för sanningen om ditt verkliga jag. Du är inte din kropp och den tjänar dig bara för dina behov när du är på Jorden. Ja, du har också en eterisk kropp som förädlas för att tillåta existens i de högre vibrationerna, men du har mycket längre väg att gå. Slutligen kommer du att bli en sann Ljusvarelse, men du kan fortfarande skapa en ”kropp” för dig själv när ett sådant behov uppstår. Det är värt att notera att när du gör det för att möjliggöra att du kan röra dig i de lägre dimensionerna så kommer det att vara begränsande på andra sätt.

Kära ni, kasta bort varje känsla eller trötthet eller tvivel, för vibrationerna ökar och du blir föryngrad. Lyft dig själv ur tvivel och misstro och se rakt fram och vandra i Ljuset. Lämna dina bekymmer bakom dig och var säker på att allting är i perfekt ordning. Det kanske är svårt att göra, men du måste börja med att lossa lite på ditt ”bagage”, det som du inte kan ta med dig till de högre rikena. Tänk stort och positivt för du har gjort det svåra arbetet att ha nått fram till den här punkten i din utveckling. Tänk också på att du har många själar med dig på din resa som gör allt de kan för att vägleda dig till en säker och givande väg.

Jag är SaLuSa och kommer åter här för att försäkra er om att allt är bra och att vi är med er hela vägen. Vår Kärlek och våra Välsignelser följer er alla.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 22 december 2013

20:12:2013

SaLuSa


20 december, 2013

Kanal: Mike Quinsey

Tumulten under detta år sätts åt sidan då många människor förbereder sig för att fira i enlighet med deras uppfattningar. Det har blivit en tradition som också accepteras som inte har någon speciell tillhörighet med religiösa uppfattningar. Resultatet är att alla sorters människor kommer samman, och sätter åt sidan deras olika uppfattningar och förståelse för att fira Mänsklighetens Enhet. Energierna förhöjs och en känsla av kärlek för alla människor för fram det bästa i dem. Plötsligt finns det en oro för alla de som är fattiga eller utslagna, ofta i ett samhälle som är helt kapabelt att stödja dem alla.

Dessa situationer kommer åter och åter igen upp och sakta men säkert så inser folk att de är sina bröders skyddare. De som har rest lång fram med deras förståelse kan också se att detta liv är Ett, och att det är oupplösligt förbundet och handlingarna från var och en påverkar helheten. Detta är då folk tar ansvar för sina handlingar och hjälper att höja vibrationerna på Jorden. Om ni bara håller välviljan framöver som kommer sig från tiderna som ni nu upplever desto snarare kommer ni att föra er bort från de lägre vibrationerna som inte kunde existera i ert högre tillstånd. Då förändringarna fortsätter så hjälper de med att höja upp de själar som just bara har börjat komma ut ur mörkret. De behöver en hjälpande hand för att ta sig upp på vägen mot framgång, och finner det lättare då andra har banat vägen.

Under många liv så har ni upplevt myriader av situationer som har hjälpt era framsteg. De har varit arrangerade, som alla liv är, för att hjälpa er övervinna problemen som ni kommer att ställa inför. Det finns absolut inget som händer utan en god anledning, även om för det mänskliga sinnet är svårt att se bortom vad som händer i det fysiska riket. Var och en av er har ett antal medhjälpare vars enda uppgift är att säkra era framsteg genom era upplevelser. Det är anledningen till att nyckelhändelserna är orkestrerade för att gradvis få er att avancera på utvecklingsvägen. I många fall så drivs ni dock in i kaotiska förhållanden som inte förefaller att ha något verkligt ändamål. Tro oss mina kära, inget händer av en slump och vad än ni blir involverade i så har det ett visst mått av framsteg, inte bara för er utan för varje själ som är involverad.

Oroa er inte om ni blir indragna i vad som helt klart kommer från en negativ källa, då er närvaro kanske behövs för att hålla vibrationerna under kontroll. Ni kan ofta ge tillräckligt med Ljus för att mjuka upp eller föra bort en del av de negativa energierna. Var säkra på att ni kommer att användas tack vare er erfarenhet och hängivelse för att sprida Ljuset, och ni kallas aldrig till att hantera mer än vad ni kan klara av. Helt klart så kommer ni också att finna er på den mottagande sidan, men detta är ofta en test för att se till att ni vet hur ni skall sköta er själva. Vi upprepar att inget händer av en händelse så leta alltid efter lektionen som kommer med er erfarenhet.

Var säkra på att ni får lite hjälp allt igenom ert liv, och ni förväntas inte att tjäna Ljuset utan det. Det är klart att ni kommer att veta var ni står när ni går med flödet, och fullföljer er livsplan. Kom dock ihåg att tidvis så kommer ni så att säga komma i kapp kvarvarande karma och det kommer att visa sig då det är säkert att ni kan hantera det. Så bli inte alarmerade vid sådana förhållanden och acceptera er erfarenhet med gott hjärta, och viktigast av allt se till att ni lär er från det.

Vid denna tid i er utveckling så går ni framåt snabbare än någonsin, och varje själ är på sitt sista varv av sin livsplan för denna inkarnation. Detta kanske låter osannolikt då ni alla är vid olika punkter i er utveckling, men kom ihåg att inte alla själar är redo att stiga upp, eller vill göra så. Slutet på en Solcykeln kommer nu och det är speciellt då sluttiderna redan är beslutna, och oberoende av alla försök från de mörka att spoliera planerna så kommer de inte att lyckas. Uppstigningen är säkrad och förväntas vid slutet av en Solcykel

Under tiden får ni hjälpa era medresenärer då det behövs, men samtidigt får ni inte sätta tryck på dem genom att pådyvla dem råd. Ibland kan lektioner enbart läras från direkt erfarenhet, även om grupperfarenheter inte är ovanliga. Försök att inte vara alltför stela i ert tänkande och var flexibla, även om många av er inte är tillräckligt intuitiva för att veta när ni skall föra er i en annan riktning. Ta det som det kommer och försök inte att tvinga fram en situation, såvida ni inte är säkra på slutresultatet. Ni bör veta att då saker och ting flödar i harmoni så finns det lite för er att göra.

Ni har förberett er för denna period under tusentals år, då ni alltid har vetat att det skulle komma för att lyfta er upp och ur de lägre vibrationerna. Många av er har vaknat upp till detta fakta, och går nu med glädje framåt med höga förväntningar. Även om ni inte fullt förstår vilken storslagen tid som öppnar upp sig för er alla så finns det känsla av spänning med vetskapen om att en ny era håller på att öppna upp sig. Det låter er beakta hur livet skulle vara då de mörka är borta. Sådan frihet från inblandning är något nytt, och mycket svårt att tänka sig då ni lyfter er ut från de lägre vibrationerna.

Under tusentals år har ni upplevt dualitet till en sådan hög grad att det är svårt att tänka sig de dramatiska och vittgående förändringarna som nästan har nått er. De är dock mycket när till att manifestera och kommer att ge er högst underbara överraskningar och långt gående förändringar till er stora häpnad och förtjusning.

Jag lämnar er nu i vad som förhoppningsvis är en känsla av glädje, med vetskap om att era resor i de lägre dimensionerna nu kommer att upphöra. Behåll ert lugn och fortsätt att sprida kärlek och frid varhelst ni går.
Tack SaLuSa,

Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

fredag 6 december 2013

05:12:2013

SaLuSa


5 december, 2013

Kanal: Mike QuinseySaker och ting för sig nu mycket snabbt mot sin avslutning, och ni behöver hålla ett öppet sinne och förbereda er för att se till att ni går med flödet. Gamla uppfattningar skakas om till sin kärna och detta är avsiktligt och ämnat att föra er in den Nya Åldern. Många av dem har en grad av sanning i dem vilket var tillräckligt för att göra det möjligt för era fötter att placeras på vägen mot insikten att de inte längre är tillräckliga för de enorma förändringarna som äger rum. Tiden närmar sig snabbt då ni får tillfället att höja era vibrationer till en sådan nivå, att till slut så kommer enbart sanningen att existera. Ni är redan på den vägen mot total upplysning, och stor hjälp ges för att se till att ni får alla tillfällen att fullborda er Uppstigning.

Så mycket händer och sker runt omkring er att ni kan mycket väl finna det förvirrande, men under förutsättning att ni följer er intuition och ser inom er så kommer ni att få svaren. Som alltid så var urskiljande  och vet att meddelanden av Ljus och Kärlek har en speciell känsla som medföljer, och har aldrig de lägre vibrationerna som kommer sig från negativism. Perioden som ni träder in i är redan av en högre vibration än ni upplevde för en ganska kort tid sedan. Tiden fortsätter att gå allt snabbare och det är ert bevis på de högre nivåerna av vibrationer som ni nu innebor. Ju mer ni centrerar er själva och fokuserar er på Ljuset desto mer kommer ni att vara förbereda för den pågående ökningen av vibrationer vars öde är att lyfta er ut ur dualitet.

Bli inte distraherade från turbulensen som oundvikligen kommer att resultera från de enorma förändringarna som äger rum. Energier av en låg nivå som inte har någon plats i den Nya Åldern kan inte längre hållas. De kommer att förlora sin förmåga att vara kvar med de högre vibrationerna som etableras, och förbli kvar i den tredje dimensionen. Uppstigning blir kulmen på alla förändringar som äger rum, och det är det slutliga resultatet för de som har lyfts sina vibrationer in i de högre dimensionerna. Ni ges tillfället att permanent lämna cykeln av återfödelse, och det är en unik tid som kommer med slutet på den nuvarande cykeln.

Då ni i det förgångna har spelat era roller som har skapat och stött separation så är nu denna epok kommen till ett slut och spelar nu ut sin avslutning. Ni har alltid varit Ett med varandra även om ni ofta har spelat roller som har satt er i motsatsförhållanden. Det var för att påskynda er utveckling genom den erfarenhet som ni erhöll, och som ett resultat så går det än fortare då Ljuset växer i intensitet. De som redan har gått framåt hjälper också andra som följer i deras fotspår, på samma sätt som ni nu får hjälp. I ert Solsystem så är ni de sista som väntar på att uppnå Uppstigning, och ni kommer att fortsätta att få enormt med hjälp tills att varje själ har uppnått det.

De mörka befinner sig i ett paniktillstånd och försöker på alla sätt och vis att förhindra det oundvikliga slutet på deras styre. Det är förgäves så det finns ingen anledning till oro, och vi ber er att koncentrera er på att föra igenom Ljuset. Ju mer ni kan anstränga er för att uppnå era mål desto snabbare kommer händelserna att gå framåt. Det kommer att möjliggöra det första officiella uttalandet av President Obama, vilket erkänner existensen och kontakten med våra Rymdvänner. Det kommer att resultera i öppen diskussion och medvetande om dem, och överenskommelser för att förhandla om protokollet som kommer att tillåta att öppen kontakt tas. Därefter kommer hela frågan att vara en allmänt känd fråga och aldrig mer gömmas bort.

Så vi ber er att hålla er inom Ljuset hela tiden, och inte distraheras av något som helt klart inte är av Ljuset. Under en mycket lång tid så har sanningen om er varelse hållits tillbaka från er, men mycket snart kommer det att bli känt. Det kommer att påskynda era framsteg och utan inblandning från de mörka så kommer det snart att nå högre nivåer än någonsin sedan cykeln påbörjades. Vid slutet av en cykel så finns det mycket som måste läggas tillrätta och varje själ ges alla möjligheter att föra sig in i på de högsta nivåerna av att vara. Då det i verkligheten inte finns något sådant som tid och allt sker i nuet så finns det ingen anledning till att bekymra sig om en annan själs framsteg. Varje själ har en oändlig mängd av “tid” under vilken de kan fullborda sin resa hem. Allt händer i perfekt förhållande till allt annat i enlighet med Guds plan för Människan.

Var säkra på att många själar reser med er på era resor och att ni aldrig är ensamma. De är era hjälpare och guider för att ge er all assistans och möjliggöra det för er att uppnå er mål. Ni kommer att finna att det alltid är de mer utvecklade varelserna som når ned för att hjälpa de som följer i deras spår. De påtvingar dock aldrig sig själva på er, men kommer alltid att ge gensvar på era rop på hjälp. Det är nödvändigt att komma ihåg att ni inte alltid får vad ni kallar på, då er livsplan är välkänd för dem och i enlighet med den så tas de mest lämpade handlingarna. De kommer att mjukt och vist peka ut den rätta riktningen för er och fira med er när ni har uppnått ert livs plan.

Fortsätt rakt fram och vet att i reella termer så är det mycket lite tid som återstår för att fullborda ert livs plan, och många själar gör sitt bästa för att se till att ni är framgångsrika. De är alltid med er och delar era förhoppningar och aspirationer, och hjälper er på er resa tillbaka till Ljuset. Er fria vilja är högt värdesatt och viktig, och måste hanteras med omsorg om ni är en vars öde det är att stiga upp vid slutet av denna cykel.

Tack SaLuSa,

Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se     


Ursprungssajt:http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

tisdag 6 augusti 2013

Moder/Fader Gud Kanall: Kathryn E maj, PsyD 2 AUGUSTI 2013

Moder/Fader Gud 

 

Kanall: Kathryn E maj, PsyD
2 AUGUSTI 2013Första Skaparen Talar:

Mina Kära, jag talar inte ofta med er direkt, men det är en sådan extraordinär tid att jag tar tillfället i akt att berätta mer om er värld, och hur viktigt det är att man nu koncentrerar sig väldigt hårt på att höja sina vibrationer, speciellt de av er som har varit så upptagna med att arbeta, tjäna pengar för att betala era räkningar och ta hand om era familjer.

Den där tiden är över nu.  Det blir inga fler räkningar att betala, inga mer bekymmer om hur ni kommer att försörja era familjer, utbilda dem, eller överleva fram till pensionen. Din pensionärstid kommer att bli strålande bortom dina vildaste drömmar, den kommer inte att kosta dig någonting, och den börjar nu, oavsett vad din kronologiska ålder här på Jorden. Detta kommer inte att bli en pension från livet, inte heller kommer det att bli någon död. Du är nu på tröskeln till en magnifik resa till stjärnorna.

Dina bröder och systrar väntar, precis ovanför dig. Titta upp mot himlen en klar natt. Skicka dina hälsningar till dem, och de blinkar med de färgade lamporna på sina skepp för att visa sin glädje över att du ser dem, och att de snart kommer att vara här med er, promenerande bland er, omfamnande er och de skall sjunga sånger av firande med er. Det finns tusentals av dem nu längs nätlinjerna som transporterar energin i kosmos för att lyfta upp och lära er om Ändlös Kärlek och Ljus.

Det är jag som sänder de kraftfulla energierna till er nu. Det har sagts att de vågor av kärlek du känner som sköljer över dig kommer från Central Solen - Solen som strålar utåt från centrum av Universum. Det är sant. Den Centrala Solen är ett annat namn för mig, din Första Skapare. Jag är den som har skapat början, mitten och evigheten som nu är din verklighet.

Din Moder och Fader Gud var mina första barn, och deras grupp Upplysta som arbetar med dem här i er galax var deras ursprungliga bröder och systrar och deras äldsta barn. Så ni ser, ni övervakas av era föräldrar och era kosmiska mostrar och farbröder, som har känt er alla och har gett näring och vårdat var och en av er när ni har rest genom era många inkarnationer.

Under den tid som Moder/Fader Gud var i träning med mig för att lära sig att skapa planeter, stjärnor och levande varelser, fick deras bröder och systrar också lära sig att göra detsamma. De gick sedan ut över Universum som väntade, tomt på liv, och de hjälpte till att undervisa de yngre Gudarna, sina yngre bröder och systrar, att etablera galaxer, att fylla dem med varelser av olika former och storlekar, beroende på deras kreativa fantasi.

Var och en i utbildning fick först lära sig de Universella Lagarna som kräver att varje skapad varelse först förses med förmågan att kommunicera telepatiskt med sin Skapare, som alltid är i kontakt med mig. Således byggdes ett rutnät av telepatisk energiöverföring när varje Universum kom till. Det är detta nät som gör det möjligt för mig att tala direkt med din kanal, och för er att prata direkt med Moder/Fader Gud. Andra som kanaliserar nu har använt sig av detta Universella kommunikationssystem vid olika tillfällen, vilket ger dem möjlighet att tala telepatiskt med delfiner, fåglar, Arkturierna och de från Plejaderna, och så vidare.

Så ni ser, det finns inget konstigt eller ovanligt när det gäller telepatisk förmåga. I själva verket är ni de enda i alla Universa som tycks tro det. Detta beror på att ni har befunnit er bakom glömskans slöja, förstås. Ni är de enda som har upplevt denna avsaknad av koppling till mig och gudarna som skapade er.

Över hela Multiversum är alla nyfikna på hur det här experimentet kommer att sluta. Kommer människorna som gjorts blinda och döva att kunna återfå sina sinnen? Kommer de att vakna upp ur sina mardrömmar och känna igen sin Ljusfamilj? Tänk om de är permanent handikappade på grund av den dövhet de har upplevt? Det har varit miljontals år nu, i Jordtid, sedan människan hade alla sina sinnen intakta.

När era vetenskapsmän studerat dina DNA-sekvenser fann de många strängar i din makeup som verkade vara inaktiva och värdelösa. De var förbryllade, men de var tillräckligt långt fram i sina egna utforskningar för att förstå att ingenting i skapelsen är värdelöst, och de misstänkte att det inte var ett misstag av naturen, även om bara några få av dem var andligen öppna nog att ta in sanningen.

Sanningen är att jag har gett mitt godkännande till Moder/Fader Gud att börja aktivera de "oanvända" strängarna, vilket kommer att förändra dig på ett dramatiskt sätt. Din intelligens, minne och din kreativitet eskalera snabbt. Det slutliga målet är att låta er att vara de magnifika Gudar ni klarar av att vara. Ni kommer alla att så småningom ha makt att skapa och för att veta sanningen om er historia och er galax, men det var nödvändigt först att ni var och en upplevde utmaningar och hinder i livet i 3-dimensionella kroppar, med fri vilja, och med lite vägledning från er Moder och Fader.

Du har drabbats av smärta, fysiska och känslomässiga trauman, ensamhet och saknad, och de flesta av er har överlevt med era hjärtan fortfarande intakta. Du är fortfarande kapabel till kärlek, och när du är i smärta, ser du till Ljuset för din frälsning. Detta var det ultimata testet, och du har kommit igenom det briljant. Ja, många av er tvivlar fortfarande och fortfarande insisterar ni på att inte tro på något av detta, men det lilla öppna fönstret i era hjärtan kommer att låta sanningen strömma in så fort er upptagenhet med dagliga "prestationer" tas bort från era liv.

Du har testats så ihärdigt eftersom den Stora Planen kräver ditt eventuella ledarskap av alla galaxer. Du har upplevt olika former av regering på er planet, och har intuitivt förstått, över hela världen, att demokrati med fullt deltagande av alla människor faktiskt är det mest effektiva och rättvisa systemet. Det har påståtts av de Mörka Tjänarna att varje nytt försök att införa frihet har gjorts. Även i USA vreds det Stora Experimentet till ett despotiskt ekonomiskt system som startade med verklig frihet, och ändå ropade folket efter friheten och sanningen.

Agitationen som nu sker över er planet är en härlig triumf över fantasi. Överallt ropar mänskligheten efter frihet, jämlikhet och värdighet. De säger till sig själva: "Aldrig mer!” Många förstår ännu inte helt vad det är de agiterar för. Vissa tror att det är religionsfrihet, andra fruktar det kaos som total förändring kommer att medföra, men marschen mot nya sätt att samarbeta, och nya kommunikationsmedel har förseglat deras förhoppningar inför framtiden in till sanningen.

Era krig har mycket snabbt reducerats till de sista desperata åtgärderna av några Mörka på hustaken, de förklarar sin förkärlek för mord och förödelse, medan tusentals rusar till för att hjälpa, rädda och att läka sina sårade kamrater. Jag har hört era vädjanden om hjälp att avsluta massvåld, och nu ser ni effekterna i ert dagliga liv av slutet på detta, och av det personliga våldet också. Processen är nästan färdig, och detta innebär att varje medlem i ert planetariska samhälle tvingas göra ett val, nu. Vissa kommer att agera på sin inre ilska och besvikelse, men andra vars kontrakt för våld har upphört att gälla, lägger ner sina vapen, trots hjärntvätt, tankekontroll och hängivenhet till livet som slavar till de Mörka Tjänarna.

Som ni alla fick höra innan ni började denna inkarnation, det här är er sista. Aldrig mer kommer planeten Jorden att erbjuda den 3-dimensionella, fria viljans miljö för att testa er till gränsen av vad ni orkar. Inget mer lidande, ingen mer svält, ingen mer fattigdom, inga fler krig. Det är över!

Se dig omkring på skönheten i på din kära planet. Gå ut från städerna för att se vad hon var avsedd att se ut som, och hur hon såg ut innan industrierna och befolkningsökningen inkräktade på hennes täta skogar, klara sjöar och mäktiga hav. Gå tillbaka till skogarna, i tystnad och vördnad för Modern som har närt och älskat er över dessa eoner. Tacka henne, och när du skickar din kärlek ner till centrum av hennes väsen så kommer hon att bli tröstad och helad, och du kommer att känna hennes tacksamhet och enorma kärlek.

Ni kommer att se vädret, vilket är ett svar på era egna känslor, lugna ner sig. När era hjärtan värmer Moder Jord och era medmänniskor, så kommer klimatet att balansera och plana ut, lätta kylan och lugna värmen. Stilla regn kommer att ersätta orkaner och tornados. När våldet av mänsklig lidelse avtar, kommer vädret på er planet att reagera därefter. Ni har ett uttryck, "Le och världen ler med dig." Utöka denna förståelse till din relation med Moder Jord och alla hennes medvetna varelser, som omfattar varje insekt, varje sten, varje växt och varje djur under hennes vård.

Var i frid, Ni Kära. Tiden för dina personliga tester har slutförts. Du får nu en tid att vila, att begrunda och återställa din sinnesfrid. Din prövotid är slut, och ni har alla befunnits oskyldiga, rena och fantastiska. Ett med er Skapare. Det spelar ingen roll vilka snedsteg du har gjort i detta liv. Det är en sammanslagning av alla dina liv, alla de gånger du har triumferat över förtvivlan, uttryckt kärlek till en annan eller för dig själv, som vi ser som ett mått på din styrka. Var den kärleksfulla varelsen nu. Se dig omkring på dem som skulle välkomna din kärlek, och uttryck den fritt. Det spelar ingen roll om de vet ditt namn, eller lever i ditt hushåll. Alla kommer att välkomna din högre vibration av kärlek och ljus.

Tillsammans har ni arbetat, bett och bönat mig att låta er ärorika Uppstigning ske nu, i detta liv, i denna stund. Jag är här för att berätta för er att nu är det beviljat.
Alla nödvändiga åtgärder har vidtagits för att låta detta ske. Välståndsfonderna har delats ut och är redo att spridas. Lucifer har återvänt till familjens famn och den fjärde dimensionen har kollapsat, ingen sekretess eller separation tillåts från din Fader/Moder Guds kärlek, ärkeänglarna har tagit på sig sina mantlar av ljus, och Mästarna har förklarat sig som Tjänare till Ljuset på Jorden. Skeppen är i linje och redo att ta med sina gåvor och den stora kärleken från Twin Flames som väntar på sina partners, av vilka många nu är medvetna om dem, och bekant med deras kärleksfulla energi.

Moder Jord har stabiliserats på sin axel av de Galaktiska styrkorna, och kommer att förbli så tills alla hennes barn har stigit i vågor till högre dimensioner. Alla massvapen som skulle hota skeppen eller säkerheten för de på marken har neutraliserats, de mindre vapnen kommer successivt att inaktiveras, eftersom tiden närmar sig för landningarna. Meddelanden har utarbetats och kommer att sändas till alla på planeten för att lugna och informera er alla om händelserna allteftersom de utvecklas.

Som ni ser så har ingen detalj förbisetts, ingen anledning till oro har lämnats utanför och ingen fråga är obesvarad. Det kommer att bli en triumferande tid för alla, ingen sorg kommer att orsakas för någon på Jorden, om de inte väljer att vända ryggen åt kärlek. Relationer, både gamla och nya, kommer att bli välsignade med kärlek, förlåtelse och ljus, och alla kommer att överbrygga gamla konflikter, gammal smärta, för att stiga till högre vibrationer av kärlek och kamratskap.

Vi ber nu er, våra kära Ljusarbetare, att vara redo att leda den triumferande festen, och den kommande härliga processionen till skeppen, där ni alla kommer att förnyas, med kroppar i perfekt hälsa, och sinnen restaurerade med minne och kunskap om allt ni har vetat tidigare, och mycket mer.

Du som har arbetat så hårt för att övervinna tvivel och kritik från dina kamrater kommer att känna belöningen av att slutligen bli erkänd för din visdom och styrkan i ditt hjärta. Var i frid, Ni Kära Älskade. Ni är Ledarna av det ärorika Kungariket. Ni har framhärdat, och ni har triumferat. Er tid har nu kommit. Det betyder inte att ni har drabbats av sjukdom, fattigdom och smärta. Nu kan ni använda dessa sista dagar för att vila och förbereda er. Öppna era hjärtan till min oändliga kärlek som helar allt. Be tyst för alla de andra som behöver er trygghet och er styrka för att slutföra sina övergångar.

Jag kan inte beskriva för er den glädje jag känner när jag ser dessa slutliga prestationer förverkligas. Det är verkligen den Början till Slutet som Fader Gud har sagt. Förbered er för den nya Början i glädje och i tro.

Jag är er Skapare, Skaparen av alla Skapare, och jag sänder er de mest kraftfulla vågor av kärlek ni någonsin känt förut. Jag samlar er till mig, barnen i mitt hjärta, och jag skickar er omåttlig kärlek. Tills vi möts igen,

Första Skaparen


Via Kathryn May - 30 juli 2013.


Översättning Gertie Dahlberg.fredag 5 april 2013

Mike Quinsey


Hej Vänner,

Med tanke på mitt tillstånd har jag beslutat att sluta skicka ut SaLuSa´s budskap tills jag är säker på att jag har återhämtat mig från min sjukdom. Jag har haft en stroke som har påverkat mitt minne, och följaktligen är mitt skrivande långsamt och svårt. När jag helt återhämtat mig hoppas jag kunna återuppta mina meddelanden igen. Tills dess kommer jag att fortsätta med mina radioprogram såvida jag inte tycker att jag har problem.

Jag hoppas att jag med tiden kommer tillbaka till något som är mer likt mitt normala jag. Endast tiden kan utvisa vilken nivå på framsteg som kan göras.

Tack för ert stöd och er hjälp. Det har varit mycket uppskattat.

Jag hoppas kunna bidra till Ljusets definitiva återvändande och dess slutgiltiga seger.
I Kärlek och Ljus, Mike Quinsey

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012