Followers

PUTIN

söndag 29 augusti 2010

SaLuSa 27 augusti, 2010
Vi är mer er för att guida er, och vi är bara en av många källor som gör så. Genom att följa med er till Upplyftningen så är förbundna att se till att ni når den. Vi har därför två roller, vilka är att upplysa er om vad ni kan förvänta er, och hur ni skall förbereda er för det. Eftersom många inte är flexibla så är det inte lätt att acceptera nya idéer, men vi vet att när ni presenteras med sanningen så kommer den att påverka er. Det är meddelandena som är i konflikt med er förståelse som orsakar förvirring. När detta händer så vet ni att vi råder er att gå inom er själva. När ni blir sagda att ni har all kunskap inom er, så är det därför att ni är slutprodukten av allt som ni har lärt er. Er svårighet är att se skillnad mellan ert Högre Självt och ert ego som kontrollerar ert dagliga liv. Det är därför som vi starkt rekommenderar att ni finner tid för att hitta dessa tysta och lugna ögonblick när ni kan gå inom er själva.

Vägen mot en större förståelse är mycket lättare om ni håller ett öppet sinne, och accepterar de källor som är acceptabla för er. Ni kanske inte nödvändigtvis håller med om allt som kommer från dem, men sätt det innehållet åtsidan för tillfället så att ni kan gå tillbaka till det senare. Eftersom ni är sanningssökare har ni säkerligen redan funnit att information förefaller att komma till er utan att ni letar efter det, och förser er med de bitar som fattas som fullbordar bilden. Det är på det sättet som Lagen om Attraherande fungerar, och bevisar att vad ni fokuserar er på kommer till er. Det är etablerat att ni inte är er fysiska kropp, och i så fall kanske ni undrar varför ni inte kan få kontakt med ert Högre Självt. Det är därför att det existerar vid en mycket högre vibrationsnivå än ni normal använder. Ni måste därför förbereda er själva innan ni försöker att få kontakt.

Under denna nuvarande tid när Jorden konstant överflödas med Ljus så kommer ni att finna att ert medvetande nivå expanderar. Med det så kommer förmågan att få kontakt med ert Högre Självt när ni vill, och vi vet att många av er har utvecklat en sådan förbindelse. Paradoxen här är att även om vi pratar om högre vibrationsnivåer när det gäller ert Högre Självt, så är det inte utanför er utan inom er. Ni är en komplex Varelse med ett antal olika aspekter, och ni existerar på många olika nivåer samtidigt. Den kunskapen får dock vänta tills framtiden då ni har lyft era medvetande nivåer till en högre förståelse. Det är dock nyttigt att ha den idén i tankarna och när som mer information kommer fram så är ni delvis förberedda för det.

Efter uttalandena om vår närvaro kommer ni att bli översvämmade med information som har undanhållits er tidigare. Under en tid kommer ni att ha det svårt att hålla jämn takt med det, vilket är anledningen till att vi ber er att hålla sinnet öppet. Få människor är fortfarande ovetande om våra skepp, eller förnekar deras existens. Så, en bekräftelse om vår existens kommer knappast som en chock. Den reaktionen är mer sannolik att komma när ni lär er hur ni har blivit utnyttjade av de mörka Tjänarna, för att de skulle kunna uppnå deras plan utav global kontroll. Ni lade er tillit och era liv i händerna på dem som skulle ha arbetat i era bästa intresse. Ni kommer att finna att de var bara ute efter att förslava er, och gjorde diaboliska planer för att uppnå detta. Det är dessa avslöjanden som oroar de som är ansvariga för vad som har hänt, och även om sanningen läcker ut till allmän kunskap så är det mycket mer vittgående än ni någonsin kan tänka er.

Tills att ni lär er sanningen om er själva och er historia så kommer ni att förbli förvirrade. När ni lär er sanningen kommer ni att bli frisläppta från kontrollen som har lagts på er frihet. Dessutom, med en större förståelse av vilka ni verkligen är så kommer ni att erfara ett snabbt öppnande av ert medvetande. Hindren för er förståelse kommer att avlägsnas, och ni kommer att få alla möjligheter att lära er sanningen från oss, och från andra Varelser som kommer att dyka upp bland er. Det hela är planerat och under en tid kommer det att vara en berg- och dalbana, men mycket njutbar. Lättnaden från det hela kommer att omsluta Jorden och en ny energi kommer att tränga igenom allt och föra Kärlek och Ljus till er alla.

Även om Upplyftningen är en pågående process, så påtvingas den inte på någon. Gud kommer inte att ta bort er fria vilja att kunna välja er egen väg, och andra val finns. De som inte är redo för Upplyftningen kommer att gå på en annan väg, för att fortsätta sina erfarenheter enligt vad de föredrar. Många kommer att förbli i den nuvarande dimensionen, men inte i detta Universum, vilket upphöjs i sin helhet. Er själs resa ses i linjära termer, men i verkligheten så sker alla erfarenheter i Nuet. Så ni kan lätt växla från en väg till en annan, men bara inom samma vibrationsnivå. Ingen själ går förlorad eller har som öde att förbli i de lägsta dimensionerna, då utvecklingen är en kontinuerlig process.

Att återupprätta era sanna minnen har noga planerats, genom att introducera er till lärare som har kommit till Jorden från de upplysta världarna. Deras energier har infiltrerat Jorden, och gradvis så har ett spirituellt uppvaknande ägt rum. Även de mest slutna sinnena har påverkats av dem, och det är därför att ett kärleksfullt och förstående sätt antas. Det finns inget dömande i de högre nivåerna, och vi ser bara vackra själar som finner sin väg tillbaka till Ljuset. Hela anledningen till att vara i dualitet är att växa genom upplevelser, så varför skulle någons val ses annorlunda än någon annans. Era liv innehåller alla ansvar och ni är ansvariga för era handlingar, men när det hela är karmiskt uppklarat så finns det inga återstående beskyllningar. Kom ihåg att upplevelser sätts upp med själar som alla har gått med på att spela sina respektive roller. Någon måste spela rollen av den mörka Tjänaren, och tro oss Mina Kära – ni har alla spelat roller på båda sidorna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att den Galaktiska Federationen trycker på för att de förväntade uttalandena skall göras. Våra allierade inkluderar folk i exceptionellt viktiga positioner som alla driver på med full kraft. Sanningens dag ligger framför oss, men beror på att scenen sätts ordentligt för ett sådant monumentalt tillfälle. Förändringar i regeringar är så viktiga, och de nödvändiga utmaningarna till dem som nu har makten görs snart. Vi vet att det testar ert tålamod medan ni väntar på handling, men planerna har gjorts och i överensstämmelse med de högre krafterna som övervakar er framtid. Tidpunkten är alltid av yttersta vikt, och vi vet innan någon annan när det är rätt tid för att träda fram med vår plan. Framtiden är i våra händer och er Upplyftning är förvissad.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.seebsite:

SaLuSa, August 25, 2010

Det mesta av vad som nu händer är dolt för era ögon, men var förvissade om att allt framskrider väl. Händelser utvecklar sig som till

slut kommer att se till att det blir tecken på i vilken riktning som ni går i, och det kommer från officiella källor.

Vi hör att en del av er säger att om vi var här för att rädda er, och vi är så varför gör vi det inte. Svaret är att vi har varit med er under en mycket lång tid, och vi har guidat er på ett sätt som har gjort det möjligt för er att höja era vibrationer, och rädda er själva. Det ända sättet på vilket ni kan lämna de lägre vibrationerna är genom att lyfta upp er till en högre nivå, så att ni kan höja er upp med dem. Så, vi pratar om er framgång med att lämna den tredje dimensionen och dualitet, och sätta er själva utom räckhåll från de mörka Tjänarnas bojor. Vi kommer att rädda individer från faror, med det är i undantagsfall och det är ganska annorlunda från att blanda sig i er spirituella utveckling. För att upphöjas måste ni ha höjt ert medvetande, och så många själar hålls fortfarande tillbaka på grund av brist i deras spirituella utveckling. Den svåraste uppgiften för era lärare är att väcka upp er till tanken att ni är mer än enbart er kropp.

Vår närvaro och den av många andra själar som har inkarnerat för att hjälpa er, har framkallat minnen av större kunskap som hålls inom er. Undermedvetet så vet ni mycket mer än ni kan tänka er och när ni väl börjar vakna upp så börjar ni se er själva som ni verkligen är. Era begränsningar stoppar er inte längre och sanningen blir mindre skrämmande och tillåter er att känna igen er själva som ni verkligen är. Ni förlorar inget, istället berikas ni av allt som stadigt förankrar er på vägen mot frihet. Eftersom Jorden är ett öppet fängelse så tror ni att ni redan är fria, men det är långt ifrån sanningen. I det förgångna när det gäller de gamla civilisationerna så har det funnits perioder av stora spirituella framgångar. Dessa har dock aldrig bestått då sakta men säkert så har mörkret infört sina lägre vibrationer. Detta är alltid ett problem, som det nu är då ni är i en period av transformering, men de lägre vibrationerna förblir runt omkring er. Ert svar gentemot dem ligger inom er förmåga att lyfta upp era egna vibrationer, tillräckligt högt för att ge er skydd. Ljuset är som alltid det mäktigaste skyddet som ni kan ha.

När ni väl har nått en viss nivå och kan hålla den, så blir ni själva verket inte längre påverkade av de lägre vibrationerna. Det tillåter er istället att bli en observatör av allt som pågår runt omkring er utan att ni blir involverade i det. Det är en underbar nivå att uppnå, eftersom ni kan avlägsna er själva och bli skyddade från allt som är lägre än er era egna vibrationer. Under sådana omständigheter kan ni gå framåt med er spirituella utveckling mycket snabbare, och att arbeta på en intuitiv nivå kan bli positivt urskiljande när ny information kommer till er. Ett stort steg kommer för en del att vara accepterandet av vår närvaro, på grund av de skrämmande bilder som ni har på en undermedveten nivå. Ibland så förstärks det av religiösa uppfattningar, men vi måste nämna att Vatikanen officiellt och öppet har erkänt oss. Att acceptera att livet sträcker sig långt bortom er planet och det finns i överflöd överallt, och framförallt i de högre dimensionerna, tillåter en större expansion av ert medvetande. Vid ett visst stadium blir ni tvungna att komma ut ur er kokong när det gäller utomjordiskt liv. Det är nu dags för er att möta era förfäder som är er Rymdfamilj, och som har varit ansvariga för utvecklingen av den Mänskliga rasen så som den ser ut idag.

Ni existerar inte på grund av en slump i naturen, och är inte resultatet av naturligt urval, utan skapade med avsikt och med kärlek för att existera i er miljö. Ni är en special ras som har tagit över från Cro-Magnon människan, och har blivit genetiskt manipulerade för att tillåta en hastighetsökning i er utveckling. Vi skulle vilja säga att detta har varit speciellt framgångsrikt, och beviset är hur många bland er som nu står redo för Upplyftningen. För er del så är det i själva verket en enorm prestation, att ha levt liv under de mörkaste timmarna och att ha rest er upp ifrån dem. Ni är nu de oberörbara och under förutsättning att ni klart håller ert sikte på upplyftningen så kommer inget att kunna ta bort er fokusering mot framgång.

Det mesta av vad som nu händer är dolt för era ögon, men var förvissade om att allt framskrider väl. Händelser utvecklar sig som till slut kommer att se till att det blir tecken på i vilken riktning som ni går i, och det kommer från officiella källor. Det kommer att tillåta en hel uppsättning av händelser att påbörjas vilka kommer att signalera en början på nedräkningen till Upplyftningen. Processen förändras alltid, då förändring är det enda konstanta som finns, och Ljus och Kärlek börjar att växa på Jorden. Det har inte uppnåtts utan mycket stor hjälp och uppoffringar, men det är resultatet av er stora succé att lyfta upp vibrationerna. Till dem som inte har bestämt sig, skulle vi säga att möjligheten som ni nu står inför återkommer inte till er förrän om en mycket lång tid. Så var så vänliga att noga beakta vad betydelsen av denna tid i era liv är. Ni var otvivelaktigt informerade om det innan ni inkarnerade, och med valfrihet så är det möjligt att vakna upp till sanningen i tid för att upplyftas.

Vi ser på er historia och ser att i början så var ni gudar, och använde er makt för att skapa vad helst era hjärtan önskade. Ni var som upprymda barn som beundrade era egna förmågor, och spelade spel med varandra. När allt kommer omkring, så visste ni inte något annat och allt som existerade var er lekplats. Med tiden så glömde ni bort ert ursprung från Källan och era skapande krafter förminskades. Ni blev så småningom fångna i era egna skapelser, men ni förlorade aldrig gnistan av gud i er och det har varit er pall att stå på när ni nu återkommer till Ljuset. De flesta av er kommer att vara skeptiska när ni lär er sanningen om er själva, men det är nu som ni börjar resan till varifrån ni kom. Ni har fortfarande mycket mer att förstå och ert Ljus kommer att fortsätta att växa exponentiellt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och försöker att förstå vad ni har gått igenom för att komma så långt som ni har gjort. Jag finner det helt otroligt att ni har varit beredda att vandra igenom dödens dal, och trots detta har ni kommit fram starkare än någonsin. Er styrka har varit er tro på Skaparen, och med kunskap om att ni aldrig skulle bli övergivna. Ni visste också att då ni behövde hjälp, så skulle ni bli assisterade med att övervinna er mörkaste timme. Nu står ni upp så mycket kraftigare än någonsin, när ni har blivit en Ljusets krigare. Med tiden så kommer denna insikt att fullt komma till er, när som sanningen om er sakta avslöjas. Ni har gått igenom dualiteten med en fot på varje sida om staketet, inget annat kunde ha utsatt er för en tuffare test. Ni är absolut stora Varelser, och jag är stolt att ha en associering med er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 26 augusti 2010

SaLuSa, August 23, 2010
Ljuset kan transmutera det mörka, men inte det omvända. Det är därför som varje själ som förstår det starka vapen de bär på så behöver den inte frukta de mörka Tjänarna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att ni kan förstå vilket enormt steg framåt ni är på väg att ta. Vi skall alla resa på samma väg tillsammans, och den kommer att skina med Ljuset av Kärlek från millioner av själar som avslutar deras resa.
Mina Kära, låt det vara sagt att innan ni sjönk ner i de lägre vibrationerna var ni fullt medvetna om ert ursprung som en gnista av Gud. Det var så länge sedan att det inte kan talas om i linjär tid, då ni inte till en början hade en fysisk kropp som ni nu har. Intelligenta livs former har dock varit på Jorden under milliontals år, och under den tiden har Jorden blivit en fängelseplanet, dit själar av olika anledningar har sänts. Som ett resultat så har ni blivit en riktig blandning av själar, från de okontrollerade vilka utnyttjar de mörka energierna, till dem som har fört Ljuset med sig. Resultatet har blivit en konstant kamp mellan mörkret och Ljuset över kontroll av Jorden. Var och en har haft perioder utav varande den dominerande kraften, och gradvis så har Ljuset framstått som segrare. Detta var dock inte innan de mörka Tjänarna praktiskt taget uppnådde deras plan för en total kontroll av världen och ett slaveri för Mänskligheten.

Ljuset rör sig i själva verket på mystiska sätt, som de mörka Tjänarna inte har upptäckt. De har inget att svara med när det är närvarande, och kan inte hantera dess kraftiga energi. Det bästa de kan göra är att söka att framkalla rädsla och de lägre energierna, men allt som det gör är att ge ett tillfälligt uppehåll. Ljuset kan transmutera det mörka, men inte det omvända. Det är därför som varje själ som förstår det starka vapen de bär på så behöver den inte frukta de mörka Tjänarna. När ni också applicerar Lagen om Attraherande, så vinner Ljuset utan vidare och drar till sig en enorm mängd Ljus från runt omkring Universum. Ljuset är kärlek och om ni kan hålla er plats som en kanal för det så kommer ni att hjälpa med att jorda det på Jorden. Det handlar om hur mycket ni transmuterar de mörka energierna, och därigenom reducerar Moder Jords behov att utföra kraftiga reningar. Ni är välsignade med fri vilja, och det är därför som det ni gör har en stor inverkan på hur sluttiderna kommer att genomföras. Det kommer dock inte på något sätt att ändra på den slutliga segern för Ljuset.

När ni till slut lär er om er sanna historia så kommer ni att förstå hur de mörka Tjänarna har varit extremt falska och luriga. De har använt allt till deras förfogande för att förhindra att ni kommer till insikt om er inneboende makt, och ert Ursprung. De har försökt att få er att tro att ni inte är något mer än en fysisk kropp, och beror på dem för ert överlevande. Nu när så många av er har upptäckt ert spirituella självt, och inser att ni är odödliga så är de mycket rädda. Det är ni som har vänt på steken och mycket snart kommer deras maktbas att helt och hållet kollapsa. Deras makt har inte varit i antalet, då Illuminati grupperna är fåtaliga, men de har samlat på sig enorma rikedomar på er bekostnad. I den fysiska världen så kan pengar köpa praktiskt taget allt från exotiska vapen till individers lojalitet, och de har gjort så praktiskt taget utan motstånd. Som ni vet vid det här laget så är den finansiella situationen i världen skakig och den kollapsar, vilket kommer att ta ned deras makt bas. När de väl är allvarligt försvagade kommer vi via våra Allierade att agera och se till att de inte kan återhämta sig.

De nästa stegen kommer att fortskrida ganska snabbt, vilket ni kommer att gilla, efter att ni tålmodigt har väntat på vad man kan kalla ”avfyrandet”. Vi måste avväpna odjuret så att de inte längre har möjligheten att blanda sig i er Upplyftning. Som vi ofta säger så är det den mest viktiga delen av ert avslutande erfarenhet i dualitet. I själva verket så kan inget vara mer definitivt eller mer positivt då det har blivit gudomligt förordnat. Ni skall därför inte oroa er för resultatet, och även om vi vet att ni skulle vilja att övergången går lätt så blir vad än ni måste utstå av kortvarig karaktär. Om ni råkar vara i centrum av en del händelser, så kom ihåg att ni var medvetna i förväg om att ni skulle vara där. När det ger svåra tider som resultat så se det som en lektion vilken behövdes läras, då karma spelar ut sig ända upp till de sista dagarna av denna cykel. Om ni kan se det på detta sätt så slår er inte resultatet lika mycket som det annars skulle ha gjort.

Är inte dessa tider så utmanande att det är klart att människorna testas för att se om de har lärt sig att ha medlidande. Det finns så mycket hjälp som behövs just nu till de i de fattigare regionerna av världen. Maximet att ”handla mot andra som ni skulle er själva” kommer i tankarna, och om ni känner er som Ett med allt liv så kommer ni att handla. I själva verket så stödjer människor andra i extrema förhållanden, och varje handling av vänlighet skapar en ny punkt av Ljus på Jorden. Skoltiden på Jorden är nästan över, och när som ni har fått styrka och vaknat upp till era uppgifter, så kommer slutdagarna att gå allt snabbare. Vi är hela tiden fullt medvetna om vad som händer och vi arbetar på många sätt för att lindra effekten av vad som händer för att göra er väg så lätt och jämn som möjligt.

När vi säger att ni har skapat er egen realitet, så refererar vi till den perioden då ni har varit i de lägre vibrationerna. Under den nuvarande cykeln så nåddes djupet vid början av det förra århundradet. Krig blev mekaniserat och ni utvecklade sätt för att snabbt döda massor av själar. Under Andra Världskriget så spred det sig till dem som inte direkt var involverade, och dödstalen nådde otänkbara nivåer. Sedan dess har ni fått sofistikerade vapen som kan ödelägga hela områden med nästan en total förlust av liv, och hela världen har varit i farozonen. Som tur är så har vi tillåtits att stoppade mörka Tjänarnas alla ambitioner för att starta ett Tredje Världskrig, det skulle ha haft potentialen att förstöra Jorden, och det skulle aldrig tillåtas under några omständigheter.

I vilket fall som helst så kunde ni inte stoppa vad som hände i forntida dagar, och det var långt innan er nedskriva historia. Dessa perioder var när Galaktiska krig ägde rum och koloniseringen från de mörka Tjänarna sträckte sig till Jorden. Olika civilisationer har sedan dess kommit och gått, men de har lämnat sina märken på Mänskligheten. Jorden blev en planet som bokstavligen var ett fängelse, och det är bara kommandet av Ljust som har lyft er upp och frigjort er. Sådana framsteg har inte tillåtits att förspillas eller stoppas under en sådan viktig tid i er utveckling. Så här är ni nu på gränsen till att uppleva en stor förändring som kommer att rena Jorden från de mörka energierna, i beredskap för Upplyftningen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och litar på att ni kan förstå vilket enormt steg framåt ni är på väg att ta. Vi skall alla resa på samma väg tillsammans, och den kommer att skina med Ljuset av Kärlek från millioner av själar som avslutar deras resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

tisdag 24 augusti 2010

SaLuSa, August 20, 2010

När ni lider av era krämpor och värkar, era besvikelser och rädslor, kan ni tänka er att vara fria från dem, för det är vad som lovats er.
Det är dock inte viktigt, då det är vad ni tar med er från dem som avgör hur långt och snabbt som ni utvecklas.
Ni kanske undrar ibland vad vi gör för att hålla oss sysselsatta. De flesta av våra uppgifter involverar att studera data som samlas ihop av våra datamaskiner. Till exempel så övervakar vi konstant områden där vapen står färdiga att användas. Vårt uppdrag är att se till massförstörelsevapnen inte används, till den utsträckningen att om de avfyras så kommer vi att förstöra dem. Vår intention är också att förhindra falska krig, och alla försök att höja temperaturen mellan två rivaliserande länder. Vi håller tillbaka framstegen med ytterligare försök att upprepa en utveckling av typ 9-11, eftersom ni kommer att veta att de mörka Tjänarna skapar kaos och rädsla var helst de kan. Det är inte bara den Galaktiska Federationen som är involverad, utan också vår allierade som ofta sätts i mitten av saker och ting. I allmänna ordalag så övervakar vi Moder Jord, så att vi bättre kan förutsäga var och när förändringar uppstår. Det ger oss en tidsfrist för att handla och begränsa faran, då vi inte kan ingripa mer än inom de marginaler som vi har getts. Moder Jord måste bli tillåten att gå framåt med sin Upplyftning, och det är naturligtvis väsentligt om ni nu skall gå framåt med henne.

Som vi ibland nämner till er så uppdateras våra planer kontinuerligt i enlighet med den information vi får från våra datamaskiner och jordliga källor. Vi vet var händelser kommer att utvecklas, men inte nödvändigtvis detaljerna då ett antal alternativ oftast existerar. Huvudpunkten är att slutresultatet för denna cykel är fastlagd, och kan under inga omständigheter ändras. Ni kommer att i god tid lära er om allt som är planerat, och det kommer att ge er tillbaka er frihet och förbereda er för Upplyftningen. Det finns stunder då ni känner det som att det inte finns något försvar mot de mörka Tjänarna, men då vi vet vad de planerar så är deras hot mot oss begränsat. Kom ihåg att vi måste respektera lagen om fri vilja, och de karmiska situationerna som ni är ansvariga för. Dessa kan gå tillbaka till urminnes tider, och kan spelas ut när som helst då det är lämpligt. Er anledning till att gå igenom dualitet är för att få lektioner och lärdomar och det skulle inte hjälpa er om vi förkortade dem.

Om nödvändigt så står vi redo utmed hela Universum, och har tillgång till millioner av skepp i vår flotta. Det finns också millioner av personal från de olika civilisationerna som arbetar med oss, så vi kan i själva verket sprida ut dem vitt och brett. De är alla som oss i det att de har uppnått höga spirituella nivåer, och lever i de högre dimensionerna som har utvecklats långt bortom dualitet som ni känner till. Så varför är vi här, kanske ni undrar, och svaret är att alla upplyfta Varelser agerar i tjänst till andra själar som för sig in i Ljuset. Dessutom så är ert hela Universum involverat i Upplyftningen och det är en mycket väsentlig händelse. Eftersom ni behöver hjälp för att lyftas upp, så kan vad som har getts er ses som en oproportionerligt stor assistans med tanke på er storlek. Enligt vissa mått mätt så är ni även i ert solsystem en ganska liten planet. Er plats i Upplyftningen är dock så väsentlig för ett framgångsrikt avslutande så att en mycket stark fokus är placerat på Jorden och dess invånare. Detta kommer att ske, oberoende av vad som händer under tiden, så att kommer ni att lyckas med att nå era mål.

Vårt arbete är inte organiserat på samma sätt som ni är vana att uppleva det. Vi har inget behov att begränsa oss till vissa specifika tider för att arbeta, även om vi tar vårt ansvar mycket allvarligt. Det är vårt liv, och ett nöje att tjäna andra, och inte på minsta sätt tråkigt. Vi är glada och nöjda med vårt arbete, och eftersom vi inte använder pengar har vi ingen tävlan om arbeten baserad på betalning. Alla talanger och förmågor används där de bäst kan användas på bästa sätt, och det finns inga ”fyrkantiga pinnar i runda hål”. Arbetet är inte tröttande eftersom vi inte upplever trötthet då våra kroppar är mer förfinade än era – de får kontinuerligt ny kraft från energierna runt omkring oss. Vi kan åtnjuta små förfriskningar eller lättare mat, men det är mer för ren njutning. Med tiden kommer ni också att nå sådana nivåer. Era behov är annorlunda eftersom ni har tunga fysiska kroppar att uppehålla, och att äta är både nödvändigt och ett nöje för er. Ni kommer dock att finna att då er kropp utvecklas och blir förfinad så kommer ni att äta mindre.

Som ni nu börjar förstå så kommer de förändringarna som ni skall uppleva att bli vittgående och en ny Människa kommer att uppstå. Ni kommer att gå från den illusoriska lägre dimensionen till de nivåer av spiritualitet som motsvarar Ljuset. Allt är i harmoni och balans, till skillnad mot de obalanser ni upplever på Jorden. Kontrasten är så stor att det är svårt för er att tänka er att gå från helvetet till himlen, men det är så som det kommer att slå er. Den mest imponerande erfarenhet är kanske att känna energin av kärlek som genomsyrar de högre dimensionerna, där bara sanningen kan existera.

Med tanke på vad ni lär er om er framtid så vill vi nämna behovet av att ni behåller fokuseringen på det och inte tillåter jordliga ting att distrahera er. Vad som tillhör det förgångna har gjort sitt, och det nya väntar på att introduceras. Först måste renandet komma, och återuppförandet av era rättmätiga rättigheter till allt som ges för er disponering, utav Skaparen. Vid den tiden då ni når slutet av cykeln så kommer ni redan vara en god bit på vägen mot Upplyftningen och redo att gå vidare. Vad som ofta betonas är att sluttiden är endast slutet på dualitet och livet går vidare och in i nästa stadium. För nuvarande är ni en dålig reflektion av vad ert öde säger att ni skall bli.

När ni lider av era krämpor och värkar, era besvikelser och rädslor, kan ni tänka er att vara fria från dem, för det är vad som lovats er. Dualitet har varit en hård lektion att gå igenom på de nivåerna där ni är, men era framsteg uppåt på den spirituella stegen har varit fenomenala. Ni kunde inte ha uppnått sådana resultat någon annanstans. Som tur är, på många sätt, så kan ni inte komma ihåg era förgångna liv och hur svårt det var att göra framsteg. Det är dock inte viktigt, då det är vad ni tar med er från dem som avgör hur långt och snabbt som ni utvecklas. De bland er som har vaknat upp har förmågan att attrahera Ljuset till er, och så vida ni inte har ett enastående tillbaka fall så kan ni vara förvissad om upplyftning.

Jag är SaLuSa från Sirius och vill hylla er där det är välförtjänt. Ni är underbara själar som står vid dörren för frisläppandet från alla bindningar till de lägre dimensionerna. De kan i alla fall inte existera i de högre, och allt görs för att hjälpa er att göra så.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


lördag 21 augusti 2010

SaLuSa, August 18, 2010Ni kommer snabbt att lägga alla era nuvarande bekymmer bakom er, och det kommer att infinna sig en helt ny typ av välmående som inte har upplevts på en mycket lång tid.


Våra planer kommer att delas med er, och många av er kommer naturligtvis att arbeta med oss.

Ni har större krafter än ni kan tänka er, och när ni nu närmar er slutet på denna cykel så blir det mer uppenbart. Fram till nu så har det i stort sett uttryckts via ert kollektiva medvetande, och det har skapat förhållandena och upplevelserna som ni nu har. Det finns vissa undantag då en själ har kunnat lyfta sina vibrationer, och det vanligaste exemplet är någon med en positiv helande förmåga. Ni kan alla göra det till en viss grad och det är helande med kärleksvibrationer. En moders kärlek för sitt barn är ett typiskt exempel. Det är inte allt för länge sedan som att påståendet att ha helande krafter skulle med största sannolikhet ha blivit förlöjligat. Det kräver en stark tro på er förmåga för att kunna göra sådana ting, och ni är nu inom en period då det blir lättare att göra så. Folk är också mer accepterande av naturliga helande metoder, och en del föredrar dem över ett liv med mediciner med sidoeffekter.

När som ni gör framsteg under de närmaste åren så kommer vibrationerna att öka allt snabbare. Ni kommer att finna att när ni lyfter upp era egna, så drabbas ni mindre utav sjukdomar och andra hälsoproblem. Er kropp blir mer kristallin, och den kan övervinna alla attacker på dess försvarssystem. Ni kommer inte längre att utstå någon form av sjukdom, och så småningom kommer åldringsprocessen att upphöra och bli reverserad. Det finns en punkt som kommer i framtiden när ni kommer att vara i den mest perfekta kroppsformen. Låt oss säga att det är därför som ni aldrig har sett en ”gammal” Rymdvarelse, och när vi pratar om händelser från länge sedan så är det därför att vi ofta har direkt erfarenhet med dem. Vi lever i många hundra år och vi åldras inte såsom ni gör.

När som ni fortsätter att upphöjas så kommer ni att nå än högre dimensioner och till slut bli en Varelse av rent Ljus. Det betyder att ni inte har ett behov av en fysisk kropp, och med era gudomligt förefallande krafter så kan ni skapa vilken form som ni kan ha behov av. Det finns tider då sådana Varelser sänker ned sig i de lägre dimensionerna för att tjäna själarna på den nivån, som till exempel den som ni nu är i. De högre dimensionerna är skapelser av ren kärlek, och de kan inte påverkas av energier av mer ringa sort. De är nivåer som ni skulle finna vara alltför överväldigande för er att vara i, och på grund av Lagen om Attraherande så kan ni i själva verket inte nå dem. En del själar tas dock dit med skydd och hjälp från en Högre Varelse, och det är vanligtvis som en del av deras spirituella utbildning.

För många av er så låter det som just har beskrivits mycket bekant, och en del kommer att ha haft sådana erfarenheter under ett nuvarande liv. Väldigt få av er kan föra fram sådana minnen till ert vakna tillstånd. Så gott som alla själar lämnar sina kroppar under en viss tid under sömnperioden. Ni kommer med största sannolikhet att träffa era kära i de Astrala planen, inkluderande de som har gått bort. Ibland finns det bitar av minnen från sådana möten, men de förefaller helt enkelt som drömmar. Det är en ganska normal erfarenhet, men de som inte tror på livet efter döden eller de andra världarna förblir hängande över deras kroppar. När ni inser hur mycket mer som ni gör än vad ni är medvetna om så kanske ni inser hur begränsade ni är i er förståelse av livet i den tredje dimensionen.

Om ni tar er an livet på bästa möjliga sätt så kan ni ta er igenom det utan att påverkas av de stora utmaningarna ni upplever. Inget av vad som händer er kan bestå, och vid en viss punkt som kommer närmare för varje dag så kommer vi att tillåtas att bli del av era liv. En stor rening kommer snabbt att påbörjas, medan steg tas för att reversera en del av föroreningarna som påverkar mycket stora delar av er Jord. Samtidigt kommer förhandlingar se till att orättvisa lagar och handlingar inte längre är möjliga. Det kommer att resultera i att er suveränitet kommer att återupprättas och att frihet säkerställs för framtiden. Ni kommer snabbt att lägga alla era nuvarande bekymmer bakom er, och det kommer att infinna sig en helt ny typ av välmående som inte har upplevts på en mycket lång tid. Våra planer kommer att delas med er, och många av er kommer naturligtvis att arbeta med oss.

Vi vill att ni känner er som en del av allt som händer, och många länder som tidigare har varit ärkefiender kommer nu samman. Er historia visar att de mörka Tjänarna medvetet skapade spänningar mellan dem, och har uppehållit idén om kontinuerliga krig. Detta var för att uttömma era resurser och att hålla er i ett tillstånd av rädsla, under tiden har de målat upp möjligheten för ett världskrig. I själva verket så om det inte hade varit för vårt handlande så hade de förutsedda Tredje Världskriget börjat för några år sedan. Den Galaktiska Federationen har varit aktiv på detta sätt under en längre tid, för att se till att ni säkert uppnår punkten för Upplyftningen. Ni glömmer ibland att vi står bakom er hela tiden, och att vi kontinuerligt observerar vad som händer på Jorden.

Var förvissade om att vi drar åt nätet runt de mörka Tjänarna, och ju längre som det pågår desto mindre möjlighet har de för att undvika det oundvikliga. De vet att de nu förlorar kampen, men hänger sig fast vid förhoppningen att de kan hålla ut. Deras dagar kommer dock till ett slut och deras planer har fallit isär, och de kan inte undvika dagarna för utvärdering. Gud ger er full frihet, men det betyder inte att ni kan handla precis hur som helst. Ni är alla på Jorden för att lära er era lektioner och utan lagar skulle det helt enkelt bli anarki. Alla erfarenheter är där för att föra er längs vägen mot förståelse, till insikten att allt är baserat på energin av kärlek. När ni finner den sanna Guden kommer ni att inse att allt liv oåterkalleligt förbundet, och det är oändligt.

Det är ok för er att fokusera er på ert eget framåtskridande, då sluttiderna nu rusar mot er. Er medvetande nivå har vid det här laget ökat, och ett resultat av detta är att ni kan se bättre var er framtid ligger. Ni har all kunskap inom er och ni kan lita på era egna beslut. Ibland kommer era guider att hjälpa er, genom att försöka att påverka ert handlande och det är helt tillåtet. De känner till er plan för livet bättre än ni gör, och kommer alltid handla i ert bästa intresse. Se till att ni vet att de är där med er och prata med dem, och så kommer de att höra er.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag njuter av att dela mina tankar och förståelse med er. Jag uppskattar också tillfället att berätta om vår del i er framtid. Vi har förberett er för denna tid sedan mycket länge, och ni är nu väl informerade. Vi uppskattar och tackar er för era välkomnande meddelanden.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 19 augusti 2010

SaLuSa 16-Augusti-2010
Ni kanske noterar att vi säger att det är ni som går igenom varje liv, och det är ingen annan som gör så. Eftersom ni är på utsidan och tittar in så kan ni vara icke dömande när det gäller er själva och andra.

Varje själ kommer att göra detsamma, och ibland bestämmer ni er för att komma samman igen med dem som tidigare har delat era liv.
Kom ihåg att er verklighet refereras till som varande en illusion, eftersom ni skapade den själva. Såsom har hänt inom tidigare civilisationer så har ni nått en topp utav spirituellt avancerande, vilket har resulterat i en annan väg för Mänskligheten. Efter kollapsen av Atlantis så lämnades ni att på eget bevåg plocka upp spillrorna, vilket är anledningen till att inom många områden så blev era upplevelser det utav en grottmänniska. Naturligtvis så växte det upp spirituella kommuner här och där, som till exempel Essenerna, men det blev alltför mycket opposition för dem att kunna fortsätta särskilt länge. Den negativa energin var kraftigt inbäddad på Jorden, och ni har kämpat för att övervinna den. Som en konsekvens, och som visas av historien, så har livet varit en serie av erfarenheter som har inträffat på grund av bristen på spirituell inriktning.

Vad som har hänt under senare tid är att en gudomlig plan har lagts på plats för att föra mer Ljus till Jorden. Det har varit en saktfärdig process i och med att många faktorer är involverade. Ni behövde kunna expandera ert medvetande med en hastighet som innebar att det kunde assimileras utan att bli för betungande. Det har visat sig vara en mycket framgångsrik plan, och de stora framsteg som ni har gjort under det senaste århundradet vittnar om detta. Som ni kommer att förstå så fullföljer ni nu ert öde att upplyftas när som dualitetcykeln i er dimension kommer till sitt slut. Det skulle ha kunnat sluta annorlunda, om det inte hade varit för den stora instrålningen av högre energier som har lyft upp er. Dessutom så genom vårt tillstånd att skydda er och hjälpa er upp på vägen mot Upplyftningen har vi stött de bland er som utav egen fri vilja har valt detta som ert nästa utvecklingssteg framåt. Om ni istället hade sänkt er till en lägre nivå i de mörka regionerna så kunde vi inte ha gripit in utan att blanda oss i er fria vilja.

Så ni kan se att det är ni som har beslutat om er framtid, och även om Upplyftningen skall ses som så underbart tillfälle att lämna dualiteten, så finns det fortfarande många själar som inte är beredda för ett sådant stort steg framåt. Deras liv kommer att fortsätta som tidigare i tredje dimensionen, och de kommer inte att gå miste om sina uppnådda utvecklingar av medvetande nivåer genom att göra så. Det pågår alltid och de själar som har förlorat all kunskap om sitt sanna själva kommer också att till slut finna sin väg tillbaka till Ljuset. Det var ett löfte som gavs till er när ni som högre själar tog på er utmaningen att inträda i dualitetscykeln. Hör ni inte ofta folk som säger att det måste finnas något bättre än vad ni nu upplever? Även om ni skapade det så var det aldrig meningen att det skulle bli ett permanent tillstånd och ni närmar er nu dess sista dagar.

Den Galaktiska Federationen har många medlemscivilisationer från vilka en del av er kom ifrån från början, och med stor säkerhet kommer de att välja att återgå till dem. Under hela tiden så har modiga själar inkarnerat för att införa Ljus i era liv, och vid olika tillfällen har det varit en farlig situation att befinna sig i. De mörka Tjänarna har alltid sökt att förhindra er från att lära er om sanningen, och har dödat många Tjänare av Ljuset, däribland Jesus. Deras rena närvaro lämnar dock alltid efter sig en energi som kan fortsätta att påverka andra. Trots århundraden av förföljande så har de som följt en väg av Ljus lyckats att lämna sina meddelanden bakom sig, och det har hjälpt till med expansionen av ert medvetande. När som vi ser ner på er så förstår vi helt och fullt vad det är ni genomgår, och var förvissade om att ni har styrkan att stå emot de sista ansträngningarna från de mörka Tjänarna att föra er bort från er väg.

Er uppgift att lyftas upp blir i vår uppfattning lättare nu om ni lever ert liv till dess fulla uttryck av er själva. Genom att göra så kan ni bli centrerad och fokuserad på framtiden, och på så sätt förhindra att distraktioner tar bort er uppmärksamhet från era mål. Det kommer sig inte så lätt eftersom ni under en så lång tid blivit formade att agera på ett speciellt sätt, och att acceptera vad det är som ni har blivit tillsagda. Ni bombarderas också kontinuerligt utav nyhetsmedia och andra källor att tro att ni är underdåniga diktaten av de mörka Tjänarna. Vi vill påminna er att ni är suveräna Varelser och har rättigheter som har förnekats er, och som kommer att återföras till er inom en nära framtid. I själva verket så har ni rätt att bli ärade och vördade för er tro på och kärlek för Gud. Den har hållits kvar oberoende av de mörka Tjänarnas försök att separera er från Gud. En del själar kanske inte har funnit Gud inom sig, men alla har denna gnista av gud inom sig som alltid kan tändas.

Ni är nu i de sista dödsryckningarna utav de mörka Tjänarna, och deras makt och auktoritet minskar snabbt. Det kan inte hållas intakt när som Ljuset avslöjar vad som har hänt, och transformerar de lägre energierna. Allt går väl, trots alla kalamiteter som nu påverkar ett antal länder. Med era innerliga svar och medlidande så kommer effekterna att sakta tas om hand om. Det kommer med insikten om Enheten av all Liv, och hur beroende ni är av varandra. När vi ser vad som pågår så kan vi säga er att det finns absolut inte något att vara rädd för. Ert öde är att övervinna alla problem ganska snabbt, och vi kommer att spela en väsentlig roll för att hjälpa er. Se till den ljusa sidan så kommer ni att göra allt som ni kan bes om.

En del säger att det är lätt för oss och det är naturligtvis så, men det är därför att vi sedan länge har fört oss bortom ett behov att uppleva de lägre energierna som hålls i er dimension. Detta påverkar dock inte vår kärlek och omsorg för er på något sätt. Det är till vår förtjusning och glädje att hjälpa till där vi kan, med tanke på att vi har valt att följa Universell Lag. De mörka Tjänarna följer inte samma lagar, men de är trots allt bundna till dem och de kommer att få svara för sina handlingar. De är naiva och tror att det kan komma undan med sina hemska aktiviteter, men filer av information om var och ens liv existerar i de högre dimensionerna. Det måste vara så och om det inte var så skulle ni inte kunna gå igenom liven när ni kommer tillbaka till dessa dimensioner. Ni kanske noterar att vi säger att det är ni som går igenom varje liv, och det är ingen annan som gör så. Det är ni som bestämmer hur det påverkar ett nästa liv, men era Guider och Änglar är där med er för att ge råd om ni så önskar. Eftersom ni är på utsidan och tittar in så kan ni vara icke dömande när det gäller er själva och andra. Varje själ kommer att göra detsamma, och ibland bestämmer ni er för att komma samman igen med dem som tidigare har delat era liv.

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med många välsignelser av kärlek, och önskar en framgångsrik väg mot Upplyftningen.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012