Followers

PUTIN

tisdag 27 juli 2010

SaLuSa 26 juli, 2010


Slaget är ofta mellan er och ert ego, som kan styra ert liv om ni låter det. Det gör så med ert tillåtande, då det är ni som har satt i stånd detta tankesätt.

När vi nu pratar om detta så låt oss till sist säga att om ni lever som en Varelse av Ljuset så kommer ni inte att ha några sådana problem, eftersom ert liv kommer att vara ett sant uttryck av er kärlek för alla.

Solcykeln går mot sitt slut och kan inte förlängas, och det kommer inte att leda till förstörelsen av Jorden. En ny Jord skall resa sig med alla själar som upphöjs på den.Stundens timme har nästan kommit, och tvärtom mot när ni åker på semester och reder ut vad ni skall ta med er så är Upplyftningen raka motsatsen. Ni reder istället ut vad det är ni inte kan ta med er, men vi menar naturligtvis inte fysiska saker. Det handlar om det som attraherar er och som är av de lägre vibrationerna, vilket inte kan existera i de högre vibrationerna. Som en del av ert livs plan har ni arrangerat så att de visar sig för er för att renas. Många av er har kommit in i livet med en mörka sida, men det skall inte störa er då ni har alla möjligheter att ta hand om det. Reflektera på vad det är som inte tjänar ert högre bästa, och ta det ut ur ert liv. Låt oss ta exemplet av pornografi, eftersom det späder på era lägre instinkter. Istället för att se människor som objekt för att tillfredställa er lusta, så kan ni försöka att se dem som era medresenärer på en resa såsom er, och fokusera på allt som är skönhet och kärlek. Detta är helt klart ett område som kommer att förhindra att ni lyfter upp era vibrationer, och om ni tar era intentioner om att upphöjas på allvar så måste ni rena er själva från sådana energier.

Andra problem kan vara relativt enkla att hantera, och många kommer ifrån avsaknad av respekt för andra. En aggressiv attityd är ett sådant, och ju längre det fortgår desto längre kommer ni att attrahera liknande situationer till er själva. Att vara dömande och fördömande kanske är ett mer generellt problem, eftersom det anses vara helt normal och sprids av massmedia på många olika sätt. Låt oss säga att ha en opinion är en sak, eftersom det inte nödvändigtvis har en känslomässig energi med det. Men när det så har projicerar ni det mot objektet av er uppmärksamhet och tvärtemot att hjälpa så ger det i själva verket mer negativ energi till det hela. Det finns ett undantag då någon är mycket utvecklad och har utvecklats in i Ljuset, då tjänar det som deras skydd och den negativa energin sänds helt enkelt tillbaka till sändaren.

Slaget är ofta mellan er och ert ego, som kan styra ert liv om ni låter det. Det gör så med ert tillåtande, då det är ni som har satt i stånd detta tankesätt. Det representerar vad ni tror att ni är, och är ofta relaterat till er i fråga om hur mycket ”respekt” ni kräver från andra människor. Ni känner förmodligen någon sådan som är full av hans eller hennes viktighet, och förväntar sig att det erkänns. De sju dödliga synderna summerar det hela ganska bra, och de ger er en indikation om vad som kanske håller er tillbaka från att utvecklas. Om ni har önskan att upphöjas och föra er in i Ljusets dimensioner så måste ni helt klart börja leva livet som en som vill kopiera på Jorden vad ni tror det är att vara en upphöjd Varelse. Vi menar inte att ni måste nå en nivå av perfektion då det skulle vara extremt svårt, men med en målsättning att göra så kommer ni att attrahera de högre energierna till er själva och göra framsteg. När ni väl förstår var ni behöver göra förändringar i livet så kommer ni att fokusera er på dem och ni kan förvänta er att vara framgångsrika. När vi nu pratar om detta så låt oss till sist säga att om ni lever som en Varelse av Ljuset så kommer ni inte att ha några sådana problem, eftersom ert liv kommer att vara ett sant uttryck av er kärlek för alla.

Mina Kära, vi vill inte att er uppgift låter alltför svår då den hjälps i allra högsta grad av de inkommande energierna som strålar mot Jorden. När som ni attraherar dem mot er själva så lyfts era vibrationer upp. Så småningom skulle det komma till en punkt då de lägre energierna inte kan nå er, och skulle bli transmuterade. Tänk er millioner av själar som har nått en sådan nivå och hur de skulle bära andra framåt med sig, eftersom ni skulle påverkas av energierna runt omkring er. Låt oss säga att ni träder in i en lya av orättfärdigheter, desto högre som era vibrationer är ju mer skulle ni ”känna” de lägre vibrationerna, och de skulle inte bara förefalla som grova och tunga utan också som mycket otrevliga. Ni reagerar på detta sätt var än ni går, men det är bara i de extrema fallen som det har en uttalad effekt på er, och normalt märker ni det inte. Våra energier är ganska höga och förfinade, och det är anledningen till att när ni kommer i vår närvaro så kan ni känna dem mycket tydligt.

Vid en tid då Upplyftningen ligger i tankarna hos många människor så finns det många distraktioner. De behöver inte nödvändigtvis uppta er tid, men ni bör se vad som händer runt omkring er som tecken på de förändringar som behöver äga rum. Som alltid så bör ni hålla blicken på framtiden och så kommer ni att skära av banden på allt som binder er med det gamla paradigmet. Ni kan inte fortsätta med hur det var tidigare och i själva verket så tvivlar vi på att många av er skulle, då de nya tiderna lovar allt som erbjuder ett totalt harmoniskt och lyckligt liv. Ni ber oss att frigöra er från de mörka Tjänarnas planer, och denna bön har blivit hörd. Tillsammans skall vi etablera ett nytt paradigm med allt som kommer med den Gyllene Åldern. Ni skall inte längre hållas från ert gudomliga arv, och er frihet kommer att återinföras så att varje själ har samma möjlighet att lyftas upp.

Vapen skramlandet mellan USA och Nord Korea är symptomatiskt för länder som blandar sig i andras framsteg, och deras attityd av konfrontation är farlig och ger inga resultat om det är menat för att hålla freden. Det är bristen på intention för att allvarligt ta sig an önskan om en fredlig samlevnad som har hållit er i ett konstant tillstånd av krigsberedskap. Detta välkomnas naturligtvis av dem som har att tjäna på detta, och det är mycket lukrativt för dem som säljer vapen och annan utrustning. Som vi ofta har informerat er så kommer vi dock inte att tillåta att kärnvapen används. Tiden närmar sig för när fred kommer att deklareras, och alla typer av vapen bannlysas. Dessutom kommer vi också att observera Jorden och förhindra alla försök att lömskt starta krig av alla sorter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och nu vet ni att den Galaktiska Federationen är en fredsälskande organisation, vilket är varför som vi ibland refererar till oss själva som Galatiska Poliser. Med era ord så är det förmodligen mer korrekt att kalla oss Galaktiska Problemlösare. Kärnan av våra operationer är önskan att se att alla civilisationer förenar sig med oss, så att alla kan bli En i Kärlek och Ljus. Livet behöver inte fortsätta såsom ni upplever det, och vi kommer att se till att ni lämnar det bakom er med kommandet av sluttiderna. Solcykeln går mot sitt slut och kan inte förlängas, och det kommer inte att leda till förstörelsen av Jorden. En ny Jord skall resa sig med alla själar som upphöjs på den.Tack SaLuSa

Mike Quinsey - 0

www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

0

söndag 25 juli 2010

SaLuSa 23 juli, 2010

För att det skall bli en komplett rening så får ni vänta på att vi officiellt är inbjudna att göra så. Vi arbetar på detta och det måste börja först med uttalanden från President Obama.

Vi väljer detta ögonblick för att försäkra er att han är den rätte mannen, för att leda er ut ur eran nästan helt har förstörda demokrati.


Vi är med er hela vägen, och delar vår Kärlek och Ljus med er.
Det kommer att bli underbart och tillfredställande att känna den glädje med vilken vi kommer att bli mötta, och er lättnadssuck att de hårda tiderna nästan är över.


Ni är så nära 2012 att ni nästan kan ta på det, och eftersom tiden nu går så fort så kommer ni att vara där innan ni vet vad som hände. Vi vet att många blir oroliga då ni rusar igenom 2010, men var förvissade att vi är medvetna om anledningarna till de nuvarande förseningarna. De kommer inte att pågå så värst mycket längre, och det finns fortfarande gått om tid för oss att avsluta vårt uppdrag. Livet för er för tillfället är som att vara på Karlavagnen, det kan vara skrämmande då ni upplever en serie av uppgångar och nedgångar. Vägen kommer dock att planas ut och den sista tiden för er på Jorden kommer att bli lugn och spännande. Det kommer att hjälpa enormt när ni har gjorts fullt medvetna om vad det innebär, och alla kommer att veta innan Upplyftningen äger rum. Även i denna stund så finns det många själar som är helt omedvetna om vad som händer, vilket orsakar så mycket omstörtning på Jorden. Vi måste förändra denna situation och det kommer ganska snabbt att utföras, genom att sammanföra ert kommunikationssystem med vår teknologi. I motsats till nu så kommer det inte att kontrolleras av dem som begränsar er frihet att uttrycka er. Det medför dock ett ansvar att använda det med ansvar och på ett vist sätt till nytta för alla.

Hade det inte varit för vårt kommande så hade ni till slut funnit er själva att i praktiken vara fångar i era egna länder. Till och med nu så letar Illuminati efter sätt för att ytterligare begränsa er frihet, men det kommer att bli lönlöst eftersom de kommer att föras bort innan det kan gynna dem. Deras lömska planer har i scensatts under många, många år och är smugit sig på er utan att ni har insett det, och de har förlitat sig på att skapa en falsk fiende som kunde beskyllas för alla era problem. Mina Kära, fienden har alltid funnits bland er och framställt sig som er vän och omhändertagare. Med hjälp från människor som har riskerat sina liv och ibland betalat med sina liv så har ni gradvis lärt er sanningen om hur ni har blivit lurade. Kampen har dock inte bara varit på det fysiska planet, men också för att fånga in era själar och för att förhindra att ni höjs upp. Ni kanske undrar hur de kan göra det, och vi säger er att det är genom att hålla er fångna inom de lägre vibrationsnivåerna. Som tur är så har Ljusarbetarna väckt många själar, och genom deras arbete så har de hjälp att skapa ett mäktigt nätverk av Ljus runt om Jorden. Genom detta nätverk flödar mer Ljus som kommer in från punkter ute i Rymden, och det har agerat som er Vägvisare. Ni attraherar det till er själva, och alla gynnas då det jordas på Jorden.

På en högre nivå så är er kamp helt enkelt mellan Ljuset och mörkret, och det pågår än och den stora majoriteten av själar har inget medvetande om det. Den mörka påverkan attraheras från utom Jorden, och det rör sig runt omkring Universum sökande efter liknande vibrationer. Likaså, när ni nu lyfter upp ert medvetande nivå så kommer Ljusets energi att finna er. Ert Solsystem närmar sig en hög punkt som kommer att lyfta er än högre, och det kommer att vara en upphöjning som förblir med er. Den större planen som kontrollerar vad som händer på en Universal skala är Guds svar till varje själ som önskar att upphöja sig och är er försäkran om framgång. Vi ser att mitt i de problem och oron som ni har så är det lätt att bortse från den större bilden, men den är där för er tillsammans med alla andra dimensioner. Upplyftningen är inte fullkomlig utan er, och i det avseendet är ni lika viktiga som någon annan civilisation i Universum.

Våra allierade marscherar framåt med sina planer och fler människor som är likasinnat inställda förenar sig med dem på vägen. Det betyder att de blir starkare och när det blir dags att sätta igång så finns det gått om stöd. De mörka Tjänarna trodde att de hade allt till sig själva, men så har aldrig varit fallet eftersom Guds plan också tillät för Ljuset att utvecklas för att hålla dem under kontroll. Det började för mycket länge sedan i de högre dimensionerna, och de har gradvis manifesterats på Jorden i tid för att förhindra deras attack för att ta fullt kontroll över världen. På sätt och vis så har vi osedda smugit oss in på dem och det är nu för sent för dem att ta igen det hela. Som det skadade djuret de är så slår de runt omkring sig men det är ett förlorat slag. Vår inställning är försiktig och med säkerheten att när vi slår till så blir det i det exakta ögonblicket, vilket ger oss framgång. Som ni vet så använder vi inte våld, och vi kan försvara oss själva utan att vara involverade i stridigheter. Vårt försvar är att kunna avväpna våra anfallare utan att vara involverad i konfrontationer, och de har inget svar till sådana teknologier.

Under tiden tillbaka på Jorden så väntar ni med viss tvekan på att få reda på om oljeutsläppet i Mexikanska Bukten i själva verket har stoppats, och om effekten av det kommer att spridas betydligt längre när orkansäsongen startar. Tyvärr så är det oundvikligt, men hur långt det än sprids så kommer vi att hjälpa er att rensa upp det. För att det skall bli en komplett rening så får ni vänta på att vi officiellt är inbjudna att göra så. Vi arbetar på detta och det måste börja först med uttalanden från President Obama. Vi väljer detta ögonblick för att försäkra er att han är den rätte mannen, för att leda er ut ur eran nästan helt har förstörda demokrati. Han liksom oss är dock oförmögna att göra framsteg tills att den skurkaktiga regeringen är bortförd så att han får fria händer att införa den verkliga planen för ert undsättande. Det finns dåliga lagar som skall skrivas om, frihet som skall återinföras och Konstitutionen som skall dammas av och bli presenterad för er än en gång. Världen väntar på en sådan ledning, och det kommer i samband med reningen som äger rum.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag är bara en röst som talar för den Galaktiska Federationen och deras uppdrag för folket på Jorden och för Moder Jord. När dagarna går så blir det klarare för Människan vilken väg som skall väljas. Det förgångna måste begravas och ses som ett misslyckat försök att korrumpera er, och ta bort alla era rättigheter. Det var en erfarenhet som ni var ämnade att genomgå, och ni har varit i helvetet och kommit tillbaka, och det är ingen överdrift. Ni är alla nu mycket visare och större som ett resultat av det hela och det har testat er förmåga att ta er ur det och in i Ljuset. I det avseendet har ni vunnit, ingen fråga om det, men bara under det sista århundradet när det lätt kunde ha gått åt andra hållet. Vad som nu är viktigt är att fullfölja segern genom att så snabbt som möjligt ta vägen mot Upplyftningen och rensa undan allt det som inte längre tjänar er. Vi är med er hela vägen, och delar vår Kärlek och Ljus med er. Det kommer att bli underbart och tillfredställande att känna den glädje med vilken vi kommer att bli mötta, och er lättnadssuck att de hårda tiderna nästan är över.

Tack SaLuSa


Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

0

SaLuSa 21 juli, 2010
Tankar har som alltid en kreativ förmåga, och så som ni ser er själva manifesterar ni vad ni vill vara.

När ni börjar leva i Ljuset så drar ni harmoni och balans in ert liv, och det är en del av er transformering till en högre uttrycksnivå.Stolthet har sin plats i livet och det är absolut inget fel med att vara stolt över vad ni har uppnått. I själva verket när det gäller en del individer så kommer det ifrån en önskan att bli renad på alla nivåer, som en del att bli mer av Ljuset. Renlighet och ordning är ett tecken på en inställning som önskar att visa hur denna person försöker att införa perfektion i livet. Det är en fråga om att bry sig om sig själv och att ha respekt för det tempel som ni kallar er kropp, vilken är ert fysiska fordon genom hela livet. Tankar har som alltid en kreativ förmåga, och så som ni ser er själva manifesterar ni vad ni vill vara. När ni börjar leva i Ljuset så drar ni harmoni och balans in ert liv, och det är en del av er transformering till en högre uttrycksnivå. Det betyder dock inte att de som inte har en sådan aspiration är utan spirituell förståelse. Sökandet av upphöjandet är ett stadium som ni går igenom när ni inte känner er till freds i de lägre vibrationerna, och det kommer till alla i sinom tid. Ni kan egentligen inte undvika det då energierna som strålar mot Jorden höjer er medvetande nivå högre än tidigare. Med detta kommer en önskan om skönhet och harmoni i en både spirituell och fysisk betydelse.

Under de förändringar som kommer till Jorden så kommer massmedvetandet att dramatiskt förändras och folk kommer att se vad som omger dem på ett annorlunda sätt. Till exempel så kommer ni att börja föredra nya designer framförallt i byggnader, och den traditionella fyrkantigheten kommer att ge vika för de som är cirkulära. Materialen som används kommer att bli mer naturliga och ni kommer att avancera mot organiska material som vi också normalt använder. Naturligtvis så använder ni naturliga material, men ni täcker också stora delar av Moder Jords yta med cement, och det förhindrar henne från att andas. Ni vet redan att vi bygger våra Rymdskepp med organiska material, och de är programmerade med nivåer av medvetande som gör att de sköter sig själva. Besökare till våra skepp har noterat att besättningen kan till en mycket hög grad interagera med dem. Naturligtvis så när vi kommer bland er så skall vi dela sådan kunskap med er så att ert avancerade kan gå fortare.

Det finns mycket av vad ni har lärt er som behövs uppdateras i ljuset av sanningen som vi skall komma med. Det kan bli förväntat att en del av era trossystem och teorier är felaktiga, och vad vi skall göra är att göra det möjligt för er att ta ett enormt steg in i framtiden. Det finns, som ni kanske säger, mycket för er att hämta in, och också utvecklandet av många goda idéer som ni redan har arbetat på. Nanoteknologi är ett exempel på vad ni har sett som en önskvärd utveckling, och det kommer att ske. Det är olyckligt att så många utvecklingar som kunde ha gynnat Mänskligheten har med avsikt gömts undan från er för att behålla den gängse situationen där vinst sätts före ert välstånd. Enorma summor av era pengar har investerats i nya teknologier för militär makt. Medan denna politik följs så kommer ni helt klart inte att se fred komma till er värld. Detta kommer dock snart att förändras och krigsmaskinen kommer att stanna upp och bli nedmonterad. Vi skall föra in fred och se till att alla vapen neutraliseras av våra högre teknologier. Vi kommer inte för att förlänga den gamla livsstilen, utan för att föra in till er ett lättare och mer tillfredsställande sätt som återställer er suveränitet. Ni kommer att bli fria för att ha mer tid för att följa era egna intressen, och slitet och släpet i livet kommer bort, och bli utbytt mot mer acceptabla förhållanden som tillåter detta.

Förändringarna är uppradade till ett väl utvecklad stadium, vilket betyder att när vi väl kan starta kommer händelserna att snabbt gå framåt, vilket är det minsta man kan säga. Ni kan känna att de mörka Tjänarna är på väg att förlora sitt grepp om er, och när som de så gör kommer de att bli oförmögna att återta vad de har förlorat. Vi blockerar alla deras ansträngningar för att bilda större hot, och vi har just förhindrat potentialen för en större incident. Vi är här för att leda er mot ett lyckat avslutande i ert sökande efter Upplyftningen. Resultatet är redan klart och skrivet i annalerna av tid. Ni kan därför fullt och fast sätta ert sikte mot upphöjning, och planen får stöd från många Råd och individer som också hjälper er att gå framåt. Ni skulle otvivelaktigt bli förvånade om ni visste hur många av dem som är med er vid denna tid.

Det finns ögonblick då ni känner att ni behöver extra stöd, och vid sådana tillfällen är det lika bra att ni kommer ihåg att ni kan kontakta ert Högre Självt. Vi nämner ofta att ni skall ge er själva tid och detta är ett sådant tillfälle. Om ni har namnen på era Guider så använd dem för att ta kontakt, och om ni har fäst er vid en av de stora Änglavarelserna som till exempel Ärkeängel Mikael desto bättre. Era bönder och förfrågningar kommer att bli hörda, och svaret kan komma på oförklarliga sätt, som till exempel genom en annan källa. Ni är i själva verket aldrig ensamma och vid tillfällen av nöd så kommer era Guider närmare er och välkomnar kontakt med er.

Solcykeln kommer till ett slut och vi från den Galaktiska Federationen är med er för att uppleva de sista dagarna. Denna gång, i motsatts till vid Atlantis, så har ni undvikigt att förstöra er själva och ni är välförtjänade av möjligheten till Upplyftningen. På sin tid så var Atlantis en stor spirituell civilisation, men mörkret lade sig över dem och de gick ned i en spiral på vägen mot förintelse. Många bland er som nu är på Jorden var där vid dess undergång, och undermedvetet så har ni fortfarande minnen av denna tid. Det är kanske därför som ni har känt rädsla inför möjligheten av en ny kollaps som leder till utrotning. Tecknena är dock positiva och som vi nämnde så tar ni emot det och det hjälper er att övervinna era tvivel. Det finns dock ett antal olika förutsägningar om sluttiden, och om ni finner detta förvirrande så lita på era intuitiva känslor.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga att bilden blir klarare inom kort, och vi lika mycket som ni driver på framåt för att påskynda det slutliga avgörandet med de mörka Tjänarna. Segern är redan med Ljuset, men de sista dagarna behöver spelas ut av hänsyn till varje själ på Jorden. Vår kärlek är med er hela vägen och vi vill att denna tid koms ihåg som en framgångsrik vändpunkt i er utveckling. Faktum är att det inte enbart är slutet på en Solcykel utan en som påverkar hela Universum och detta gör det desto viktigare för er, och även för oss.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.comSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.setisdag 20 juli 2010

SaLuSa 19 juli, 2010
Det finns inom var och en av er önskan om att älska och bli älskad; men inte alla kan uttrycka detta och fritt ge av dem själva. Kärlekens energi är mäktig och kan orsaka mirakler, och det kostar inget att dela med andra.

Vi kommer som vänner och för många så är vi också familj, men mer väsentligt som era spirituella handledare och guider. Ni skall känna vår kärlek som vi ovillkorligt ger, och det kommer att lyfta er upp och bort från oron och bekymmer som ni kanske fortfarande har.
Att vara känd och rik ses som en prestation, vilken är önskvärd; dock är det ofta svårt att hantera. Er privathet inskränks och bokstavligen talat så är ert liv inte ert eget. En del människor är redo att hantera en sådan förlust, för att leva sina låtsas liv under omständigheter som inte är någon garanti för lycka. Artistvärlden är full av glamor och behovet av framgång, och misslyckande upplevs ofta med en otröstlig sorg. Så, vem kan leva ett så kallat vanligt liv och finna lycka och tillfredsställelse. Majoriteten av folket lever liv där de kämpar för att få det hela att gå ihop, och till och med för att överleva. En del lyckas dock att finna en mening i livet som ger tillfredsställelse, och det är genom att tjäna andra. När ni har funnit en väg att hjälpa andra, så ger det en inre känsla av att hittat en sann väg, som tillåter er att uttrycka er kärlek och uppleva tillfredsställelse.

Det finns inom var och en av er önskan om att älska och bli älskad; men inte alla kan uttrycka detta och fritt ge av dem själva. Kärlekens energi är mäktig och kan orsaka mirakler, och det kostar inget att dela med andra. När det ges utan att söka en belöning och utan villkor då har ni kommit en god bit på vägen mot att kunna ge ovillkorlig kärlek. Detta bör vara målet som ni arbetar emot, och om ni har svårigheter att uppnå det så bekymra er inte alltför mycket. Med den allt mer ökande upphöjningen av vibrationerna så kommer ni att naturligt attrahera högre energier till er själva, och det blir mycket lättare att hålla kärleksvibrationerna. Alla kan arbeta mot sådana nivåer, och de som är framgångsrika söker sällan kändisstatus eller fördelar bortom vad som behövs för deras omedelbara behov. Ljusarbetare känner till sitt livs plan och distraheras inte utav sökande efter berömdhet och kändisstatus, men ibland kommer de med framgång. Det är vetandet om hur man kontrollerar det som förhindrar att det tar över ert liv, så att ni kan fortsätta med full fokusering på ert arbete.

Att vara i tjänst till andra ses inte nödvändigtvis som en attraktiv sysselsättning, men dess belöning är mångsidig. Ni kan inte ta något med er när ni avslutar ert livs plan, men ni kommer att ha den inre tillväxten och glädjen av att ha tillbringat det på ett välgörande sätt. Det kräver inte att ni blir ett av de ledande ljusen, och varje bidrag hur litet det än är hjälper att lyfta upp det kollektiva medvetandet. Det kapitalistiska sättet att tänka tenderar att leda till girighet, men det finns naturligtvis en del framgångsrika människor som eftersom de är välsignade på det sättet, inte glömmer att dela med sig av sina rikedomar. På grund av detta så uppnår de ibland exceptionella nivåer av generositet, men det är inte storleken som är viktig utan tanken bakom det. Detta exemplifieras av den bibliska historien om änkans skärv, när som hon gav när hennes behov var lika stora som någon annans.

Vart leder vårt meddelande och varför nu, och vi säger er att förändringarna på Jorden blir mer utredda, och de lämnar många människor i diger nöd av hjälp. Denna situation kommer att förvärras utav en mängd olika anledningar, och detta vädjar till er att tills att det förändras till det bättre så försöker ni att lindra andras nöd. Dessa tiders utmaningar sätter stor press på er, men ni kan söka att förhindra att det blir kaotiskt genom att komma samman och organisera någon slags lättnad. Det kommer att ge ett svar tills kommandet av verklig hjälp, och förändringarna i era regeringar som påbörjar en era av gynnsamma förändringar på en global skala.

Var förvissad om att vi hela tiden fortsätter att kontrollera Moder Jords välbefinnande, men er Upphöjning i tankarna. Det finns en balans som vi är ansvariga för, och det förhindrar att saker och ting helt spårar ur. Ni kommer att avsluta denna cykel såsom uttalat och i den meningen spelar det ingen roll vad de mörka Tjänarna försöker att göra, de kommer inte att förhindra fullbordan såsom planerat. Trots allt Mina Kära, ni kanske tänker er att ni har Gud på er sida, och Ljuset är allsmäktigt. I verkligheten så favoriserar inte Gud någon, utan tillåter alla själar att uppleva såsom de önskar, men användandet av den av gud givna fria viljan. I själva verket så älskar Gud alla själar och väntar på att välkomna dem tillbaka till Källan, och vid den tiden kommer ert Ljus att ha blivit helt återställt.

Såsom medresenärer beundrar vi er övertygelse och envishet med vilken ni har tagit er an dualitet, då det är långt borta från de underbara nivåerna av Ljus som ni kom ifrån. Nu är ni vid slutet av er resa och inser knappt vad ni har uppnått. Att ha lämnat ert hem av absolut skönhet och lycka bland stjärnorna, och ett hållbart existenstillstånd inom kärleksvibrationerna var ett enormt beslut. Ni var medvetna om karaktären på utmaningen, och tog det till hjärtat att vad som än hände så skulle ni inte bli förlorade. Ni utlovades hjälp och handledning, så att oberoende av hur lågt ni gick i de lägre vibrationerna så skulle ni resa er igen. Detta löfte har uppehållits, och ni har redan tillräckligt lämnat mörkret bakom er för att se er egen gudomlighet och förbindelse till Ljuset. Uppvaknandet fortsätter att accelerera och ni börjar känna utvidgningen i ert medvetande. Nu är Upphöjningen i sikte för er och så nära att äga rum, att ni bara har ett par år till att innan ni lyfts upp med Moder Jord.

När ni ser till den större bilden så inse att ni kan ignorerar vad som pågår runt omkring er eftersom det inte kan pågå värst länge, och ni träder in på en ny väg som lämnar det hela bakom er. Det nya paradigmet tar nu form, och när ni fokuserar er på framtiden så genomsyras det med kraften för att manifestera. Ni skapar hela tiden, men nu har ni de mäktiga energierna riktade mot Jorden, och de är mycket mäktigare än någonsin tidigare. På grund av denna latenta makt så är det i själva verket en bra rutin att observera era tankar och känslor, och rikta dem enbart mot det bästa för alla. Med tiden kommer ni att hjälpas att hantera en sådan grad av kontroll, och det är en av våra uppgifter när vi anländer på Jorden. Vi kommer för att göra mycket som är av fysiskt natur, men vi glömmer inte att er upphöjning är för er spirituella utveckling.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner redan glädjen vid tanken på att resa med er under den sista biten på er resa. Vi kommer som vänner och för många så är vi också familj, men mer väsentligt som era spirituella handledare och guider. Ni skall känna vår kärlek som vi ovillkorligt ger, och det kommer att lyfta er upp och bort från oron och bekymmer som ni kanske fortfarande har.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012