Followers

PUTIN

tisdag 27 december 2016

SVENSKA -- Här är den EXAKTA Planen 20 december 2016 En Som Tror



God Jul och Gott Nytt År
önskar
Mike Quinsey och Nancy Tate
Hej vänner,

Jag skickar sällan ut andra meddelanden än mina egna såvida jag inte tror att det är genuint, och jag känner att det är viktigt att få ut den här informationen till så många människor som möjligt. Eftersom jag är helt i resonans med detta meddelande tvekar jag inte att vidarebefordra det till er.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Här är den EXAKTA Planen
20 december 2016
En Som Tror

Det verkar vara så mycket bekymmer om vem som ska bli president eller inte, om när GCR (Global Currency Reset, den globala valuta-revalveringen) kommer att ske, vilka som är de Goda och vilka som inte är det, etc. Jag känner till den EXAKTA Planen, och jag tänker beskriva den i detalj för er i det här utskicket. Men innan jag avslöjar den EXAKTA Planen, vill jag först klara av några viktiga punkter.

Spelarna och deras platser:

Det första man behöver känna till är "Spelarna" i den här storslagna omvandlingen av vår värld och universum. Detta är ett bra tillfälle att notera att det inte bara är de Mörka Krafterna som "Vänder sig mot Ljuset" här på Jorden, utan det sker även över resten av Universum.  Eftersom det här är en förändring som sker i hela Universum är spelarna mera universella till sin natur.

lördag 17 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey -- Kanaliserar sitt Högre Jag -- 16 december, 2016.


Meddelande från Mike Quinsey.
Detta blir mitt sista meddelande för i år så jag vill tacka er alla för ert kärleksfulla stöd. Nästa kommer att bli fredagen ​​den 6 januari. Jag önskar er alla det bästa inför 2017 och det ser ut att bli ett år med avslöjanden och med seger för Ljuset. Må ni få allt ni önskar er och njut av ett mycket spännande och utvecklande år.
I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.
 Mike Quinsey,16 december, 2016.
När ni kan se och förstå den nuvarande situationen på Jorden är vägen framåt uppenbar och tyder på sammanbrott av Illuminaternas kontroll över de händelser som pågår. Saker och ting förändras även om de försöker upprätthålla någon slags kontroll, men till ingen nytta. Det finns en mer betydelsefull plan på plats. Den planen sker oberoende av handlingar från dem som istället försöker påtvinga er sin vilja. De kan inte förhindra ett framgångsrikt slut som leder till Uppstigningen. Så bli inte förfärade oavsett hur ni ser händelser utvecklas. Allt är bra. Man kan höra de sista flämtningarna från dem som står inför sitt nederlag och många flyr nu för att slippa stå till svars för sina handlingar mot Mänskligheten. De kan inte undvika att möta resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe som de kan fly undan till och rättvisan kommer att ha sin gång. Bekymra er inte över deras framtid, eftersom de kommer att skörda det de har sått, och liksom alla själar kommer de ändå att få hjälp så snart de vänder sig mot Ljuset.

Det finns en plan på plats som leder er längs vägen till er frälsning, till er höjning ut ur dualiteten och in i Ljusets världar. Detta är de nivåer som ni lämnade bakom er när ni erbjöd er att hjälpa de själar som var instängda i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni skulle lämna de högre världarna för att hjälpa dem som verkade vara bortom all räddning? Det enkla svaret är att ni är ett med dem och att alla själar måste lyftas upp ur mörkret om de ska kunna göra framsteg. De behöver hjälp för att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre ner i gropen, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet är er garanti för framgång, trots att de lägre vibrationerna utgör en stark utmaning för er tro. Som man har berättat för er tidigare, är ni aldrig ensamma medan ni befinner er på er väg och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när det behövs.

Under tiden går allting framåt på det sätt som det behövs för att säkerställa den Revalvering som är nära att äga rum. Den kan tyckas blivit försenad alltför många gånger, men tänk på att det krävs en hel del förberedelser innan allting är redo att sätta igång. Fastän de är försvagade, kan de mörka fortfarande orsaka tjuvstopp i händelser och orsaka dröjsmål, men de kan inte förhindra de grundläggande framsteg som påbjudits. Många av er vet redan om, att ni i den här livstiden är på väg mot fullbordan, och de mörka har till uppgift att testa er för att hitta någon eventuell svaghet som ni kan ha. Emellertid kommer er karaktärsstyrka utan tvivel att göra er framgångsrika under förutsättning att ni håller era ögon stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna och människor börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna inom delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har befunnit sig under isen i tusentals år. Det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemlig, även om stormakterna kommer att göra sitt bästa för att behålla den på det sättet. Den är ett fynd som forskarna leddes till eftersom det är dags för mänskligheten att få veta mer om sin sanna verkliga historia. Fram till nu har ni avsiktligt blivit hållna i en förvriden tid, men snart kommer ni att lära er om alla olika RymdVarelser som är länkade till er, och särskilt om dem som är bosatta inne i den Inre Jorden. Det faktum att bara ett fåtal av er har haft någon uppfattning om deras närvaro är på grund av att det inte förrän nu varit dags för dem att avslöja sig för mänskligheten. Emellertid närmar sig tiden snabbt när ni bör vara redo att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Vid många olika stadier i Människans utveckling har ni besökts av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu har lämnat Jorden, höll er i ett "fängelse" skapat just för er och som ledde er till att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att lära er sanningen men först måste ni bli upplyfta, och mänskligheten måste skapa förutsättningar på Jorden som återställer en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer mycket snart att antas och kommer att föra mänskligheten ut ur de Mörka Tidsåldrarna och in i Ljuset. Detta säkerställer slutet på fattigdom och en rättvis fördelning av välstånd och av Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt med rikedom på Jorden, vilken har samlats ihop under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan tillskrivas att ha säkrat att en hög standard kan uppnås, och kommer att frigöra ekonomiska tillgångar när så är lämpligt.

Krigets härjningar och den fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att stora återuppbyggnader behövs, men med de framsteg som kommer att bli tillgängliga kommer reparation och återställande snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att göras som nya och mer självförsörjande, och folket befrias från oket av att arbeta hela sitt liv bara för att existera. Men även med avancerade teknologier kommer den övergripande tidplanen att ta ganska många år innan slutresultatet är uppnått. Framtiden är fylld med Ljus och en lycklig och glad tid kommer att upplevas av alla. Redan nu håller ni på att gå in i ett område i rymden som har högre vibrationer och allteftersom de får sin effekt kommer människor att uppleva en lyftning upp i en mer fridfull omgivning där Ljuset är starkare.

Det pågående kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga för att lägga grunden för en Ny Tidsålder. Planen är redan på plats och mycket har redan skett som utgör bygg-stenarna inför det som ska följa. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av förändring och för en del kan det vara en smärtsam upplevelse, men allteftersom saker och ting nu utvecklas, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna om aktuella händelser hålls fortfarande till stor del från er av dem som motsätter sig förändringar som lyfter er ut ur de svårigheter som de har medfört. Ni kommer att uppskatta att det inte är lätt att införa så många förändringar på så kort tid. Emellertid hålls era behov i åtanke och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden som finns för närvarande.

Tiden med god vilja gör sitt intåg på Jorden och människor blir mer fokuserade på att ha en lycklig och trevlig tid. Men man kommer inte att glömma dem som fortfarande befinner sig i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket gott arbete utförs i den här tiden. Er generositet i sådana tider är underbar och ett tecken på att allteftersom vibrationerna höjs släpper ni de gamla energierna och finner ert sanna jag. Du är lika mycket Ljus som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg att vad som än händer, kommer du alltid att ha GudaGnistan och så kommer det alltid att vara. Under era dagar framöver gör era resor med full medvetenhet om att ni alla är en del av Gud, och agera därefter.

Må ni alla få ta emot det ni önskar er och andra, och använd er fria vilja till att sprida kärlek och välsignelser vid den här tiden på året. För många är det ett speciellt tillfälle som firar Jesu liv och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 9 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey --9 december, 2016.


Mike Quinsey --9 december, 2016.
Händelserna utspelar sig snabbare än någonsin och det är ingen tvekan om att sanningen bakom saker och ting kommer fram i Ljuset. Ingenting kan stoppa den allmänna känslan av att det inte längre är möjligt att stoppa det som dolts och inte avslöjats för den stora massan. "Tidvattnet har vänt" och när detta sker släpper sanningen människor fria från att bli manipulerade och från de lögner som har spridits såsom sanningar. Man har blivit så mycket klokare och litar inte längre på dem, vars ord ansågs ärliga och pålitliga. Det är inledningen till avståndstagandet från dem som man funnit förvanska och förvränga sanningen för att den ska passa deras egna syften. I en del länder har det resulterat i demonstrationer mot dem som är skyldiga, som känner till folkets makt. När det gäller röstning uttrycker de nu starkt sina åsikter, och flyttar bort dem som ignorerar dem.
Nu mer än någonsin, behöver människor utöva sin rättighet att demonstrera mot dem som inte följer deras önskemål. Det finns en stark önskan inom den mänskliga rasen att få göra nödvändiga förändringar i sina liv, och om deras representanter ignorerar dem, kommer det att bli till representanternas nackdel. Folkets makt bör uppmärksammas eftersom den vid behov kan avsätta regeringar som inte följer folkets önskemål. Historien kommer att visa att revolutioner kan uppstå om de auktoritära fortsätter att ignorera och trampa ner folket. Fred är ibland svår att uppnå när makthavarna försöker använda våld för att hålla folket nere. Emellertid är striden långt ifrån ensidig eftersom de Galaktiska Styrkorna alltid söker fredliga sätt för att uppnå fred och deras vägledning kommer att hjälpa dem som är av Ljuset.
När inkarnerade själar har svårt att acceptera det som livet har att ge dem, tänk då på att mycket få känner till sin livsplan. Det bästa är oftast att ta hand om saker och ting i takt med att de dyker upp, och var medvetna om att era Guider alltid finns till hands för att försöka hålla er till den överenskomna planen. De erfarenheter som du behöver för att utvecklas är noggrant planerade och presenteras för dig endast när man vet att du är kapabel att hantera dem. I nuvarande tid är det mer än någonsin tidigare viktigt att du avslutar ditt liv på ett framgångsrikt sätt vad gäller din livsplan. För många själar kommer den här inkarnationen att vara deras sista i de lägre vibrationerna, så det ligger i deras intresse att se till att de med framgång tar itu med eventuell ouppklarad karma. Under dina lugnare stunder kommer dina guider att närma sig dig, och du kommer att kunna "prata" med dem. På så sätt kommer de att lära sig om dina behov och under förutsättning att de passar in i din livsplan, kommer de att göra sitt bästa för att hjälpa dig.
Livet i de lägre dimensionerna är inte ditt permanenta hem, och det är mycket krävande och ganska riktigt kallas det en Livets Skola. Du erbjöd dig frivilligt att få sådana upplevelser i vetskap om att oavsett hur mycket du föll, så skulle du få all hjälp att återhämta dig. Du kom från den nivå där du var en Ljusvarelse, och det är till den nivån som du kommer tillbaka när du höjer dig igen. Som jämförelse är jordvibrationerna mycket tunga, och andliga varelser finner dem mycket obehagliga att vara i. Du förflyttar dig dock ut ur kroppen när du sover, och ibland utförs ditt bästa andliga arbete vid sådana tillfällen.
Efter att ha lämnat den fysiska kroppen befinner du dig i din eteriska kropp, till synes i exakt densamma som du normalt ser dig själv. I de högre dimensionerna utsätts du inte längre för de extrema saker som du erfarit i de lägre dimensionerna. I själva verket är existensen mycket trevligare och helt annorlunda än den du var van vid, nu när du kan resa omedelbart genom att enbart använda tanken. Kontakt med andra sker också genom tanken, och eftersom du befinner dig i en energikropp kan du om du vill, "tänka" dig själv till en annan som tjänar ditt syfte bättre. Detta är nivåer som du redan är bekant med och som är din naturliga hemvist.
De falska utomjordiska attackerna har börjat i liten skala, men än så länge har de inblandade skeppen förstörts innan de kunde utföra sitt uppdrag. Aktiviteten sker utanför planeten, och Ljusets krafter har ingripit i "kriget i himlen" och är er garanti för att mänskligheten är skyddad från någon större händelse av detta falska slag. Under er senaste tid, vid slutet av denna Tidsålder, har det funnits negativa händelser som resulterat i en nästan total kollaps av den struktur som hållit mänskligheten igång. Men den här gången kommer ni att bli framgångsrika i att uppnå era mål. För vissa av er kan resan bli riskfylld, men ni kommer att avsluta den med flaggan i topp och njuta av befrielsen från de mörka Tjänarnas klor.
Ni har redan informerats om de Blå Fåglarnas (Avians) närvaro vilka övervakar all aktivitet på och runt Jorden. De är LjusVarelser och finns här specifikt för att säkerställa att inga utifrån kan ingripa eller störa er väg mot Uppstigningen (Ascension). En skyddande sköld har placerats omkring er och Moder Jord, genom vilken ingen kan lämna eller förena sig med er. Det finns mycket som sker som ni inte känner till och så har det varit under en mycket lång tid. Människan har skyddats för att säkerställa att den sista tiden, oavsett resultatet, blir i enlighet med den högre planen. Det är därför ni ibland känner det som om ni inte får någon hjälp alls, när i själva verket en enorm hjälp ges som ni ofta är helt ovetande om. Tänk på att ni alla har fått en fri vilja, och att det i sista hand är du som bestämmer din framtid, och att du kommer att uppmuntras att följa en viss väg som leder till självförverkligande och Ascension.
Inse att ni som är Ljusarbetare har valts för att vara här under denna sista tid eftersom ni har förmågorna och erfarenheten att fullfölja era uppgifter. Du har i själva verket förberett dig väl inför den här tidsperioden och det du gör kommer naturligtvis att tyckas lätt att hantera. Det är en vacker aspekt av livet när man vaknar upp och inser att "tjänandet till andra" är den väg som utvecklade själar följer. Belöningar för sådant arbete söks inte, eftersom själva tjänandet är belöning i sig. Ändå, eftersom lika attraherar lika, kommer du att finna att som du behandlar andra kommer också du att bli behandlad.
Fortsätt att dela ditt Ljus med andra som en vänlig kommentar eller ett uttryck för en önskan om en själs uppvaknande, och välsigna den personen. Om du kände till sanningen skulle du inse att tankar är kraftfulla, och allteftersom vibrationerna höjs måste du vara alltmer noga med att inte föra in negativa vibrationer mot en annan själ. Men allteftersom du stiger och absorberar mer av Ljuset kommer du att bli en mycket starkare Ljusvarelse, och mindre benägen att avvika från din väg. Till exempel är det normalt att vara en känslomässig person, men det finns en möjlighet att ni kan överrumplas och tillfälligt tappa kontrollen över er själva. Så länge ni är medvetna om det, kan ni säkert utöva den nödvändiga omsorgen och försiktigheten för att undvika eventuella misstag.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.                             

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 3 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey 2 december, 2016



Mike Quinsey 2 december, 2016

Helt klart är att ju snarare tillkännagivandet görs som bekräftar förändringarna inom valutan - desto bättre, och så lindras spänningen och oron hos dem som väntar på välbehövliga pengar. Goda nyheter sprider sig alltid snabbt, men det finns alltid de som tvivlar, som är motvilliga till att tro att sådana förändringar är möjliga. Det finns många fler överraskningar som väntar på att införas och de är alla en del i planen att snabbt introducera den Nya Tidsåldern (New Age) för er. De gamla metoderna har spelat ut sin roll när Illuminaternas kontroll-metoder tas bort för att låta människor njuta av sin nyfunna frihet. Varje steg kommer att introduceras på ett sådant sätt att det flyter med i förändringarna, och orsaka minsta möjliga problem innan det lagt sig tillrätta, och ingenting kommer att tillåtas störa eller fördröja detta. Tiden för deras införande har gått långt över tiden, men som ni vet finns det alltid en "rätt" tidpunkt att göra stora förändringar, och det största bekymret är störningar från dem som tillhör de mörka Krafterna. Emellertid skyddas ni av de Galaktiska Styrkorna vilka kommer att säkerställa att allt går framåt så som det behövs och med minsta möjliga krångel.

Ganska snart kommer nyhetskanalerna att bli fria att rapportera de verkliga och sanningsenliga nyheterna, vilket har förnekats er under eoner av tid. Ni har så länge levt i ett falskt paradigm och inte fått utvecklas som det var tänkt. Ni har faktiskt förnekats framsteg som skulle ha gett er ett levnadssätt som kan sägas ligga ungefär 50 år längre fram än där ni nu befinner er. Var så säkra, det kommer att ta långt ifrån den tidsperioden för att komma ikapp och planer för att förflytta er framåt finns redan på plats. Vid lämplig tidpunkt, när så att säga vägen har rensats och det är säkert att göra det, kommer alla era Galaktiska vänner att öppet visa sig på Jorden och hjälpa er att ta igen förlorad tid. Den Nya Tidsåldern väntar på er och den kan inte längre förnekas er. Snabbt kommer den att se de gamla arbetssätten ersättas med automatik och robotmetoder. Naturligtvis kommer det att ta tid att få er att kunna ta till er alla fördelar med de här förändringarna, men ändå, med hjälp av metoder som inte är er bekanta, kommer ni att bli glatt överraskade över hur snabbt saker och ting hanteras.

Emellertid måste man komma ihåg att den omedelbart framförliggande perioden kommer att vara en period då man gör sig av med allt det som inte har någon plats i framtiden. Fokuset kommer att ligga på de förändringar som befriar er från slitet och de långa timmarna som ni arbetar för ert uppehälle. Många jobb som är av en enkel natur kommer inte längre att vara nödvändiga, och en del automatiseras. Genom införandet av moderna metoder kommer många av era dagliga behov inte längre att kräva något manuellt arbete, och en del kommer att tillgodoses genom att införa nya levnadssätt. Så när man talar om den Nya Tidsåldern så betyder den just det, som exakt är vad den innebär, eftersom den gamla nu har tjänat ut sitt syfte.

Det som är ännu viktigare är förändringarna inom dig själv, eftersom du inte får glömma bort det faktum att allting leder fram till Ascension (Uppstigningen). I takt med att vibrationerna stiger kommer även du att göra det, förutsatt att du har koncentrerat dig på dina egna behov. Den gamla extremt dualistiska Människan bör förändras med hjälp av de nya vibrationerna och lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Inse att när du agerar genom att använda de lägre vibrationerna tappar du din Ljusintensitet. I en tid när du bör lyfta upp dig själv, är det viktigt att du håller dig kvar på din väg och kan passera genom de lägre vibrationerna utan att de påverkar dig. Försök att inte dras med i handlingar eller deltaga i någon oönskad aktivitet som du vet inte hör ihop med Ljuset, eftersom de mörka Tjänarna under en mycket lång tid skickligt har riktat era intressen mot det som tillhör de lägre vibrationerna. Det finns alltid en enkel regel för att avgöra vad som inte tillhör Ljuset, och det är att något som inte skapar frid och harmoni i ditt liv kommer troligen att ha motsatt effekt.
De förändringar som ni är redo att välkomna kommer att spridas ut under en period på ungefär tjugo år eller så, och så dags bör ni ha alla de fördelar som man har talat om. Den omedelbart framförliggande perioden kommer att täcka de mest trängande behoven hos dem som snabbt behöver hjälp. Så många människor lever i yttersta fattigdom utan några utsikter att kunna ta sig ur den. Utan tvivel kommer de att bli bland de första att dra nytta av de förändringar som snart snabbt kan införas. Kärnan i allt som sker är att höja er levnadsstandard, tills var och en åtminstone kan leva livet med alla sina grundläggande behov väl tillgodosedda.

Ni kan knappast ha undgått att lägga märke till att även djuren på Jorden påverkas av förändringarna. Klimatförändringarna är uppenbara och tvingar dem inom vissa områden att flytta eller dö ut, och därför kommer det att fortsätta med att vissa arter dör ut helt och hållet. Det ni håller på att lära er är hur riskfyllda förändringar I Jordens ekosystem kan vara, och även påverkar mänskligheten. Genom hela er historia har förändringar ägt rum då även människan har varit tvungen att anpassa sig. Ni har nu även intelligent liv som lever innanför jordskorpan och efter de kommande förändringarna kommer de att ge sig till känna för er.

De mest spännande tiderna ligger framför er och ni kommer snart att kunna lägga nuvarande problem bakom er och njuta av en snabb omvandling som leder till en fridfull tillvaro. Nästan säkert kommer ett av era mest tillfredsställande ögonblick att bli när krigsvapnen och allt som har med dem att göra kommer att tystas ned för all framtid. Pengar kommer inte längre att slösas bort på krigsvapen, och skyddet av er Jord kommer att uppnås på andra sätt. Till exempel har en del planeter en skyddande sköld runt sig som inte kan genomträngas.

Era hav täcker över 70% av Jorden och även de kommer att renas. En sådan uppgift verkar omöjlig för er, men med avancerade teknologier kommer det inte att ta så lång tid. Till slut kommer alla hav och landmassor att vara som nya, och alla former av liv kommer att leva fridfullt med varandra. Redan nu börjar olika former gå samman och bildar de mest osannolika förbindelser. Det finns mycket att se fram emot då ni ska uppleva perfekt frid. Var i frid och fred och kärlek, och dela den med alla levande varelser eftersom alla är Ett.

Inte en dag kommer att passera utan en del händelser, vilka hänger ihop   med de nödvändiga förändringarna och de kommer att öka allteftersom ni gör framsteg. Det gamla kommer att försvinna men ibland inte utan kamp, ​​och stegen kommer att välkomnas av folket. De är väl medvetna om att något ovanligt händer, och för en del är det skrämmande eftersom det som de är vana vid förändras. Men var medvetna om att förändringarna sker helt av de bästa anledningar, och allteftersom tiden går kommer det att bli uppenbart för er.

Håll fast vid era uppfattningar och dela dem med andra när man visar  intresse för dem. Ett nytt år närmar sig snabbt och det är ett år som ser ut att bli mycket intressant och meningsfullt eftersom många efterlängtade förändringar slutligen kommer att ske.

Kärlek och välsignelser från mitt Högre Jag, och må du få allt du behöver för att hålla dig stadigt i Ljuset.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Webbsida: Tree of the Golden Light                         


Översättare: Inga och Cagga Levander



lördag 5 november 2016

Svenska -- Mike Quinsey 4 november 2016



Mike Quinsey 4 november 2016

Tiden går nu snabbare än någonsin och saker och ting når gradvis fram till ett klimax då dess öde måste ändra kurs. Ut ur all denna osäkerhet som nu råder kommer en positiv förändring som gör att ni inte tvivlar på att mänskligheten är på vägen till Uppstigningen. Det var aldrig menat att bli något annat resultat, när tillräckligt många människor vänt sig mot Ljuset och höjt sina vibrationer. Någonting mindre än så skulle sannolikt resulterat i ännu ett abrupt slut som måste ses som en katastrof.

De få har gjort det möjligt genom att stadigt hålla fast vid sina framgångar vad gäller uppstigningen till de högre vibrationerna. Det är nu helt enkelt en fråga om att bibehålla den positionen tills den nivån har nåtts som tar dem in till de högre dimensionerna. Ni kallar detta för Uppstigning och är ett tecken på era andliga framsteg som har lyft er upp och ut ur de lägre vibrationerna. Var så säkra på att den tidpunkten snabbt närmar sig, och vissa händelser kommer att bekräfta att det är sant.

Många själar är förvirrade, men tiden är begränsad som gör det möjligt att lyfta upp dem. Så snart det blir allmänt känt att vi är inne i en sluttid kommer många att snabbt hoppa framåt när sanningen om denna speciella period blir uppenbar. När allting kan föras ut i det fria så kommer alla själar att få möjligheten att följa vägen till Uppstigning. Dock kommer några att visa lite intresse för detta och deras väg fortsätter på ett annat spår.

Beslutet om vilken väg de vill ta är deras fria viljas val och det kommer att vara rätt för dem. Detta kommer också att påverka en del partnerskap, men de kan alltid förnyas i framtiden. Innan du inkarnerade till din nuvarande livstid blev du visad ett resultat av alla möjligheter och var således medveten om de sannolika utfallen.

Moder Jord har uppgifter att utföra när hon nu förbereder sig för Uppstigning, och kommer att bemöda sig om försiktighet när hon utför de nödvändiga förändringarna i sin kropp. En del kommer att orsaka att människor får flytta till säkrare områden och ni kan vara säkra på att där det blir en förlust av liv så är detta förutsägbart och själarna som berörs är medvetna om det. Det är en del av deras nödvändiga erfarenheter och har överenskommits på förhand.

Egentligen inträffar ingenting av en slump även om det ofta verkar så. Varenda själ har diskuterat sina behov innan inkarnationen och vet vilken typ av utmaningar som kommer att presenteras för dem. Framåtskridandet är därför i sin ordning och på ett sätt så att ingen själ står inför mer än vad den kan hantera, och ni har alltid era guider med er som övervakar era framsteg. Ofta kan vad ni kallar en tillfällighet vara något som satts upp för att försäkra att ni inte missar en möjlighet att genomföra er livsplan.

Kom ihåg att du är en kraftfull Varelse, och när vibrationerna ökar kommer du att finna att vad du ställt in dig på kommer nästan säkert att manifestera sig vid något tillfälle. Vissa händelser är redan en del av din livsplan men du har fortfarande din fria vilja vad gäller många saker. Förutsatt att det inte går emot din livsplan så finns alla möjligheter att du kommer att få uppleva precis det du har i åtanke. Till exempel kanske du har önskat vem du vill möta som kan passa in i dina behov, och det gäller även din kommande partner. Likaså om det är bestämt att äktenskap inte är något för dig, ja, då händer inte detta. Det gäller alla och täcker händelser som skall se till att din upplevelse blir exakt vad du behöver för att fortsätta din utveckling.

När du blandar dig med andra som också upplever saker enligt deras livsplan, så känner du faktiskt inte den sanna själen från deras yttre utan du ser bara kroppen de har för just den här speciella inkarnationen. Inte heller kan du veta om de var t ex en kunglig person eller en bonde i förra livet, så du vet faktiskt inte vem du kanske möter. Få själar har en medvetenhet om sina tidigare livstider och detta är en garanti för att de ägnar sin tid åt det nuvarande livet utan distraktioner. Varje Livsplan är speciellt gjord för dina behov och för att försäkra att karmiskt ansvar uppfylls. De som har släpat efter kanske ställs inför fler utmaningar eftersom de ofta har mer karma att klara upp, och till dess kan de inte röra sig så långt framåt.

Moder Jord förbereder sig för sin egen Uppstigning, och när hon rensar och renar Jorden är viss förlust av liv oundviklig. Dessa själar arbetar ofta ut sin egen karma, så alla drar nytta av dessa upplevelser. Sådana händelser kommer att leda till en känsla av förtvivlan bland dem som inte har någon tidigare kännedom om detta eller deras eget syfte. Orsaken till de omständigheter som ligger bakom dessa händelser kommer att förklaras för dem. Ni går alla igenom en period av turbulens när de gamla energierna spelas ut, men det är en absolut nödvändighet när förändringarna nu måste ske.

Den mänskliga rasen har kommit långt sedan den först satte foten på Jorden. Ni har rört vid mörkrets djup, men ni fann vägen ut igen, och nu stiger ni igen för att åter bli Galaktiska Varelser. Många av er var himmelska resenärer och ert hem bör vara på en av rymdfarkosterna. Ni sökte äventyret genom att färdas till olika planeter för att umgås med invånarna, men ni har också ett uppdrag att sprida Ljuset. Ni är mycket, mycket större på grund av era erfarenheter på Jorden och kan hjälpa dem som är på tidigare stadier i utveckling.

Detta är veckan då ni hade stora förväntningar om att en ”omvärdering” skulle aviserats, men, som ni redan har upplevt, så verkar det alltid uppstå fördröjningar. Dock kan ni vara säkra på en sak och det är att den är verklig och kommer att ha livsförändrande effekter för många människor. De första förändringarna kommer att göra det möjligt för dem som får stora tillgångar att gå vidare och planera lättnader för dem som mest behöver det. Omfattningen i projekten kommer att vara enorm och långtgående. Men så småningom kommer alla behov att täckas och fattigdom och brist kommer att försvinna. Förändringarna kommer att vara snabba och den Nya Tidsåldern kommer sedan att vara på god väg.

 Bli dock inte alltför entusiastiska i allt detta spännande som sker för det finns fortfarande mycket arbete som måste göras. Det blir inte lättare förrän den sista av Illuminaterna är borttagen så att deras inflytande inte längre kan försena processen. Deras tentakler sträcker sig långt och brett, men många av deras hantlangare kommer att byta sida hellre än att förlora allt de har vunnit. Förlåtelse är en underbar handling som helar och förbättrar brutna relationer och kommer att behövas för att få förlorade själar tillbaka in i Ljuset.

Trots allt detta kaos som pågår så inträffar mycket gott bakom kulisserna med förberedelserna för introduktionen av utrustningen för fri energi. Var säkra på att många källor nu arbetar på sådana projekt i länder som är mottagliga för själva idén att introducera detta. På grund av bristen på publicitet är ni kanske inte medvetna om en sådan utveckling men gör inte misstaget att inte tro på att allting går framåt på bästa sätt. Det betyder att så snart det är säkert att fortsätta, och klartecken ges, blir det många överraskningar.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey


Webpage: Tree of the Golden Light
Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 29 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 28 oktober 2016



Mike Quinsey 28 oktober 2016

Förändringarna går framåt och allteftersom de får fäste minskar kraften hos de mörka så mycket att de blir förvirrade och inte kan kontrollera händelser som de kunde förut. För varje händelse som sker tillåts de bara en viss grad av frihet att fortsätta med sin plan på världskontroll. De kommer inte att lyckas då sluttiden redan har skrivits och seger för Ljuset är oundviklig och försäkrad. Perioden ni är i nu är full av potentiella förändringar och alla leder till upplyftandet av mänskligheten och till dess plats i den Nya Tidsåldern.

Scenen har satts upp och det är bara en tidsfråga innan de som är ansvariga för att meddela nyheten kommer att känna sig tvingade att börja ge er sanningsenliga rapporter. Sanningen kan inte hållas tillbaka så mycket längre, och när de som står i vägen för den har tagits bort kommer dagar med sanningsenlig rapportering att dominera.

Några få av er som lever ert liv med att föra Ljuset ner till Jorden kanske inte har hört talas om David Wilcock. Han är en Mästare som på ett effektivt sätt leder dem av Ljus mot sin fullbordan, så att med den kommande Nya Tidsåldern, och slutet på den gamla, de kan vara säkra på att de kan göra sin Uppstigning. Hans arbete är så viktigt för mänskligheten att han är fullt skyddad medan han förser er med i stort sett outsagd information angående den större Sanningen. Hans fantastiska avslöjanden handlar om sanningen om livet utanför Jorden och även långt utanför den. David leder Ljusarbetarna så att de är medvetna om de många livsformer som finns inom vårt Universum. De kommer i sin tur att kunna vidarebefordra detta så att när de som är av Ljuset visar sig på Jorden har ni redan en viss kunskap om deras avsikter.

Uppstigning är ingalunda något unikt, men som så många av er redan är medvetna om, för dem som står inför att göra den så är det en mycket speciell upplyftning med människor som stiger upp i sina fysiska kroppar. Redan nu har de inkommande energierna en effekt och varje själ påverkas i större eller mindre grad. De som redan är medvetna om vad som sker kan gå vidare, men för andra är det ganska svårt och kan vara förvirrande. Men oroa dig inte för upplyftning är en långsam process för att inte bli övermäktig. Som du redan nu måste vara medveten om kommer vid en viss tidpunkt de som inte kan höja sig mer att flytta till en ny väg som passar deras behov.

Spännande tider står för dörren som kommer att glädja er, såvida ni inte tycker att de är svåra att greppa. Allting som är bekant kommer att ändras till det bättre och snabbt ta er in i en framtid som inte liknar något ni hittills har upplevt. Många själar som har gått före er kommer att hjälpa er att ta plats bland dem. Där finns era bröder och systrar som ivrigt väntar på er återkomst då ni kommer att firas och uppskattas för vad ni har utfört för resten av mänskligheten. Tänk på att när ni frivilligt gick med på att kliva ned i de lägre vibrationerna så visste ni vad som låg framför er, och de många utmaningar ni skulle möta. Ni är alla till stor hjälp för detta och era erfarenheter kommer att hjälpa många andra som följer efter er.

För alla dem som är medvetna om sitt öde och framskrider mot fullbordan vet att dessa sluttider är vägen ut ur dualiteten. Varje ansträngning ni lagt ner är väl värd globalt sett och sätter er stadigt på vägen till full galaktisk tillväxt. Ni inser redan nu att ni har mycket mer att förstå, och att det endast är de lägre vibrationerna som hållit er tillbaka. Detta gör era framgångar till en underbar prestation, men er medvetenhetsnivå växer fortfarande och ni går vidare mot fullt medvetande. Inte längre kommer ni att hållas i en falsk och overklig verklighet, och de avslöjanden som är på väg kommer att hjälpa till att få er att röra er snabbt till en mer realistisk situation.

På grund av Jordens stora variation i naturen är den en av de vackraste planeterna i Universum och vore det inte för människans agerande vore den verkligen en Edens Lustgård. Man behöver bara titta på skönheten i mängden blommor som finns på Jorden för att uppskatta skapelsens underverk. Titta sedan på mängden av djur som strövar omkring och inse att Guds hand finns i allting som har liv. Människan har också gåvan att skapa men har i stort sett saknat de ideal och den framsynthet som krävs för att skapa en varaktig skönhet. Allt detta kommer att förändras i en nära framtid när ni höjer er upp till de högre dimensionerna.

Någonstans inom varje själ finns uppskattning av skönhet, men många har låtit sig själva sjunka ner i lägre vibrationer och fokuserat på det som inte är önskvärt. Ni kommer att få se de högre uttrycken av skönhet när den första Ljusstaden manifesteras mycket snart i Sedona i USA. Den kan inte ses just nu annat än av dem som befinner sig i de högre vibrationerna och väntar på rätt tillfälle att fullt manifesteras på Jorden. Det är en Gyllene asad med healingcenter som blir öppna för dem som behöver hjälp och healing. En del av er är redan medvetna om dess existens, ni som läst Genii Townsends böcker om dessa städer. De är bara en av de underbara sevärdheter som ni kommer att få se när den Nya Tidsåldern kommer till stånd.

Vibrationerna stiger nu på Jorden och många själar har märkt förändringarna inom dem själva. De känner ett underbart lugn även när det runt omkring dem är i kaos, och deras närvaro är i sig själv en lugnande energi för människor omkring dem. Ni har länge fått rådet att centrera er själva och placera en skyddande energi runt kroppen, som t ex den Violetta Flamman. Ni blir glatt överraskade över framgången med den och på grund av ert inflytande genom den hjälper ni andra att hålla sig lugna. Det är svårt att ändra människors vanor, men nu är en mycket lämplig tid med det upplyftande som de högre vibrationerna ger er.

Tills sanningen om din existens avslöjas, tillsammans med nyheten om de förestående förändringarna, så måste du lita på ert Internet, men även där finns människor som rapporterar som helt enkelt är brickor inom Illuminaterna och sprider falsk information. Om du håller dig uppdaterad med nyheterna från webbplatser som du har identifierat som tillförlitliga bör du vara väl informerad. Man kan inte veta allt, så koncentrera dig på de senaste nyheterna från källor som ger en sanningsenlig redogörelse av vad som sker. Det finns många, många Ljusvarelser som står vid din sida och det är din garanti för en säker resa till fullbordan.

Var tålmodig och ge tid för händelser som skall manifesteras, för du behöver inte oroa dig, resultatet kommer att göra er alla lyckliga och glada över att äntligen vara fria från begränsningar som har hållit er tillbaka från framgång.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Gold Light
Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 22 oktober 2016

Svenska -- Mike Quinsey 21 oktober 2016



Mike Quinsey 21 oktober 2016



Få människor är medvetna om att det sedan en mycket lång tid tillbaka har varit ett krig i rymden mellan Illuminaternas styrkor och rymdvarelser. Illuminaterna har möjliggjort detta därför att de har omdirigerat trillioner av dollar in i sitt hemliga rymdprogram. Striderna har ägt rum där för att stoppa att Jorden helt tas över av Illuminaterna. Om de hade lyckats skulle det betytt att Jorden blev ett fängelse. Befolkningen skulle ha funnits här på grund av deras nåd när de utarbetade sin plan på att i stor utsträckning reducera antalet människor på Jorden till en hanterbar storlek.

Fastän striden ännu inte är över så har Ljuskrafterna etablerat sig själva som den främsta kraften. Det är bara en tidsfråga innan de kan göra anspråk på seger och ta bort de ledande medlemmarna inom Illuminati. De kommer att placeras där de inte längre kan blanda sig i era framgångar mot upprättandet av den Nya Tidsåldern. Under eoner av tid har ni kunnat utvecklas som ni själva önskat, och snart kan ni bli fria att följa er egen väg och lyfta er upp till de högre dimensionerna.

Dock finns mycket att ta itu med för att få den Nya Tidsåldern in i fullt flöde. Med hjälp av era rymdvänner kan den utveckling som hållits tillbaka nu gå vidare framåt. Ni kommer snabbt att föras in i moderna tider av fri energi oh självförsörjning. Naturligtvis kommer många hjälpare att assistera vid skapandet av den Nya Tidsåldern.

De nödvändiga förändringarna för att göra det möjligt för er att gå framåt planeras nu och väntar endast på det rätta tillfället att gå vidare med en omvärdering av valutorna på Jorden. Så snart det har skett kan många projekt påbörjas som inkluderar distributionen av nödvändig utrustning för att göra er självförsörjande när det gäller t ex energi.

Uppenbarligen kan inte dessa förändringar ske över en natt, men ni kommer helt klart att genom upplyftningen veta att detta redan startat. I alla skeden övervakas ni av Högre Väsen och deras närvaro kommer att vara er försäkran för att allt går framåt precis som planerat för att snabbt driva er in i den Nya Tidsåldern. Med en sådan utveckling blir det möjligt för era utomjordiska vänner att säkert besöka er mer ofta och ge er den hjälp som behövs.

Tills en fri press kan återupprättas måste ni söka efter pålitliga källor för information på nätet. För närvarande finns det avsiktliga försök att förvirra er genom att man lägger ut felaktig information. Det är dock sant att säga att fler människor har vaknat upp till sanningen och är inte längre så lätta att lura. Illuminaterna kommer att stoppas, men deras hantlangare kan fortfarande gå vidare med sina egna försök att dölja sanningen. Den kommer att komma ut ändå och inga ”cover up” kan hålla tillbaka den. Redan nu har fler och fler modet att träda fram för att berätta om vad de vet och allteftersom tiden går kommer fler och fler att följa i deras fotspår.

Ni skall veta att de Mörkas tjänare har aldrig fått saker och ting gjorda helt och hållet som de vill, det är bara det att deras handlingar rapporteras lättare av en media som frodas av sensationshistorier och alla de ”dåliga” nyheterna. De verkliga nyheterna är kontrollerade och tills där finns frihet att rapportera som det är så kommer ni aldrig att få veta om alla de verkliga händelser som äger rum på eller utanför Jorden.

När omständigheterna tillåter så kommer ni snabbt att få veta fakta om er tid på Jorden, och de många falska berättelserna om er historia kommer att korrigeras. Detta på grund av att det är möjligt att gå tillbaka i tiden och ni kommer att få lämpliga fakta som stöder detta. När saker du håller kära förändras kan det vara störande, men inse att allting är i ett ständigt tillstånd av förändring, för det gamla har ingen plats i framtiden. Du växer med det när din medvetandenivå ökar, vilket är ett naturligt resultat av de högre vibrationerna som ni alla lever i just nu.

Som vi tidigare sagt kommer en punkt där vissa själar inte kan nå den nivå som gör det möjligt för dem att fortsätta sin uppstigning. Det är dessa själar som kommer att fortsätta sin utveckling på en annorlunda väg än de som höjer sig upp nu när vibrationerna ökar. Återigen vill vi betona att alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara för att fortsätta sin utveckling. Det finns inget val, för man kan inte vara på en nivå som är högre än sina egna vibrationer.

Vid det här laget bör de flesta av er ha hittat sin plats, för de sista dagarna i den gamla tidsåldern håller snabbt på att ersättas av de högre vibrationerna.  För Ljusarbetare betyder detta att ni är närvarande där era kunskaper och förmågor behövs för att hjälpa andra igenom till slutet och hjälpa dem att stiga upp. Många själar har inget begrepp eller någon förståelse av den period de nu går igenom, men förutsatt att de i stort lever den största delen av sitt liv med att tjäna andra så kommer de att göra sin Uppstigning. Gör helt enkel det bästa möjliga i alla situationer och försök behandla alla själar med Universell kärlek. Oroa dig inte om du gör något fel, för så länge du lär dig från sådana erfarenheter så kommer du fortfarande att höja dig upp.

Så ge inte upp under några omständigheter utan försök att hålla dig till den andliga vägen. Dina guider står säkert vid din sida, och om du lyssnar till dem kommer de att göra allt de kan för att hålla dig på den väg du har valt. Om du är en som föredrar att be när du behöver hjälp så är det också bra, för i dessa tysta stunder kan dina guider komma dig närmare. De kommer att påverka dig med sitt meddelande och du bör följa deras råd även om du inte kan se resultatet.

Om du tar ett felaktigt beslut och börjar gå i fel riktning så gör de sitt bästa för att få dig att ändra på det. Kom ihåg att de är uppstigna mästare som vet vad du går igenom, och de är mycket erfarna och kan vägleda dig så att du håller dig till din livsplan.

Den här månaden kommer sannolikt att vara av stor betydelse, eftersom vissa åtgärder som har ägt rum, troligen kommer att resultera i vissa positiva resultat, något som ni kommer att välkomna. Ert tålamod har varit enastående för ni har många gånger förväntat er händelser som inte har materialiserats precis som förväntat. En som ni lätt kommer ihåg är i slutet av år 2012 när Den Nya Tidsåldern officiellt påbörjades, vilken verkade komma och gå utan några större händelser.

 Men på en nivå inträffade de, precis som ni blev informerade, och sedan dess har många händelser inträffat som har hjälpt till att manifestera den Nya Tidsåldern. Ni sökte faktiska förändringar men kunde inte se några, men de hade inträffat. Sedan dess har era nivåer i medvetandet höjts och om ni tittar tillbaka kanske ni kan gå med på att ni nu är mer medvetna på en medvetenhetsnivå.

Ni har vänta länge på att bli befriade från de prövningar och vedermödor ni upplevt i de lägre vibrationerna. Emellertid är allting ni genomgår ett sätt att försäkra att det slutliga resultatet är till er fördel. Med undantag av smärre svårigheter så är vägen till er framtid klar, och ni kommer att nå de nivåer som garanterar ert välbefinnande och er lycka.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey
Översättning Gertie Dahlberg.





söndag 16 oktober 2016

SVENSKA -- Mike Quinsey 14 oktober 2016


Mike Quinsey 14 oktober 2016


Presidentvalet är den viktigaste brännpunkten för miljoner amerikaner, men det är en stark möjlighet att de inte kan gå vidare med detta. Orsaken tycks vara att en av kandidaterna verkar dra sig ur. Det kan vara den bästa lösningen med tanke på den förestående globala valutarevalveringen som då kan bli fokuserad på utan distraktion.

Detta kan i själva verket redan ha inletts. Och det är verkligen mycket nära att ske vid första, bästa tillfälle att göra detta. Det ryktas att det redan har börjat, och det blir säkerligen en långsam start, vilket är förväntat på grund av storleken på uppgiften. En viss grad av tvingande nödvändighet finns naturligtvis att få hela projektet att fungera, något som kommer att glädja så många människor som ivrigt väntat på detta.

Världen fortsätter med att vara i tumult och krigsområden är utbredda, men mycket är ett svar på de Mörkas tjänare som försöker att få kontroll över det. Dock kommer de inte att tillåtas att lyckas då Högre väsen kommer att avgöra resultatet till förmån för Ljuset. Det finns en plan på plats som kommer att hindra detta att försenas eftersom saker och ting nu nått den punkt när det är dags att göra ett avslut. Ha förtroende för dem som har er framtid i sina händer för de har total kontroll och har en fullständig överblick av vad som händer.

Där Ljuset råder finns inga misstag och planen för er frihet fortskrider som planerat och den krävs för att säkerställa att Uppstigningen sker. Ansvaret ligger nu på varje individ att bestämma var deras framtid ligger, och om de önskar att göra sin Uppstigning och leva sina liv i enlighet med detta. Naturligtvis ges hjälp och vägledning, men i slutändan är det upp till var och en att höja sina vibrationer tillräckligt för att uppnå det.

Du måste veta vid det här laget att en möjlighet som den du har nu kommer vid slutet av en cykel. Så ansträng dig nu och var säker på att bli framgångsrik, för djupt inom dig vet du att detta är sanningen. När du gick med på din livsplan så var du övertygad om att du skulle kunna göra din Uppstigning. Ditt tålamod har blivit ordentligt testat, och om du har kunnat stå fast grundad så kan du anse dig själv vara väl på vägen till de högre dimensionerna.

Utmaningarna för att komma över de lägre vibrationerna är tuffa, och du angrips från alla håll, men genom att hålla dig centrerad och i total kontroll av dig själv gör det att du är väl på väg till din Uppstigning. Att färdas på Ljusets väg kan ibland vara ett ensamt liv, för få människor förstår egentligen varför de befinner sig på Jorden, och det är svårt att hitta andra av liknande slag som du själv. Du blir ofta en ensam figur, men din blotta närvaro på Jorden hjälper till att sprida Ljuset. När du stiger upp blir det lättare att lösgöra dig från många av de lägre energierna eftersom de har liten eller ingen attraktion alls för dig längre.

Tiden närmar sig när det blir möjligt att tala om för människor det verkliga skälet för att uppleva de lägre vibrationerna, och också varför det har varit nödvändigt att reinkarnera många gånger på Jorden. Oavsett på vilken nivå du befinner dig när slutet av cykeln sker, så kommer du ändå att vara på exakt den rätta nivån.

Familjer kanske tycker att det är oroande om de splittras, men ha då i åtanke att varje själ har sin egen väg att följa. Emellertid finns det tillfällen när partnerskap förblir fast, och själar går fortfarande framåt tillsammans. Faktum är att vissa familjer samlas för att dela en livsplan innan de inkarnerar och ofta händer detta när de arbetar för Ljuset.

Kära ni, ni är beundrade och älskade för er hängivenhet för ert ansvar, och för att hela tiden ha hjälpt till att slutföra er livsplan. Era guider som alltid följer er är kraftfulla varelser som kan påverka er på ett sätt som garanterar er säkerhet och ofta avvärjer vad som i annat fall skulle kunna bli oönskad livsförändring. Om du erkänner dem och ”pratar” med dem kan de lättare konversera med dig, och de kan påverka dig med sina tankar. De är förmodligen mer medvetna om din livsplan än du själv är och kan därför försäkra att du håller dig på den rätta vägen. Detta tar inte på något sätt bort din frihet att välja, för de kommer att veta om det redan.

Sedan en tid tillbaka har de Galaktiska skeppen dragit sig närmare Jorden, men tills de slutar med att dölja sig kommer ni inte att kunna se dem. Dock finns de på avstånd då deras närvaro behövs för att hålla ett öga på hur Jorden och hennes befolkning tar hand om Uppstigningen. Det finns ett antal grupper som väntar på att göra sig själva kända så snart det är säkert att göra det. Er framtid är full av trevliga överraskningar, inte minst av alla som vill möta er, era vänner från Agartha i den Inre Jorden.

Saker och ting kommer att förändras så mycket att inom en ganska kort tid kommer ni att få dra nytta av hjälp för att ni skall kunna inta er rätta plats i den Nya Tidsåldern. Den gamla försvinner ganska så snabbt för förändringarna sker redan som kommer att slutligen lyfta upp er livskvalitet. Med allt det som händer i er värld är det svår att inte bli inblandad. Det bästa sättet är att försöka hålla sig lugn och centrerad hela tiden och vara en betraktare snarare än att blanda sig i.

Naturligtvis kommer det att finnas tillfällen när du inte kan undvika att bli inblandad, och när du är en Ljusstråle/Ledstjärna kan du ge frid till en situation som kanske orsakar utbrott och konfrontation. Du har krafter utöver din fantasi men du behöver ha tro på dig själv för att de skall kunna bli aktiva.

Ditt största arbete kan ibland uppstå när du är som tystast och använder din tankekraft. Du kan dock inte tvinga dina idéer på någon, för de kan då bli avvisade om de inte accepteras, och detta inträffar ofta av karmiska orsaker, ansvar som måste spelas ut. Detta gäller även när man sänder ut helande energier, för ibland behöver en själ se hela orsaken till sin ”sjukdom” för att dra fördel av allt som gäller.

Efter Uppstigningen blir du en ganska annorlunda person mot vad du var innan. Ditt Ljus kommer att bli så starkt att du inte kan leka med, eller befinna dig i, negativa energier. Ljuset finns i allt du gör, och då du kommer att vara med själar av liknande slag som du själv så kommer du att leva ett glädjefyllt liv av glädje och kärlek.

Negativa tankar kommer inte att forma någon del av ditt liv för vibrationerna blir för höga för att de skulle kunna vara närvarande. Så budskapet är att börja så snart som möjligt med att känna in hur det är att leva med en upphöjd vibration. Ju mer du kan motstå de lägre vibrationerna desto mer kommer de att vara oförmögna att påverka dig. Så kom ihåg att lika attraherar lika och undvik att attrahera dem till dig själv.

Då Ljuset fortsätter att växa på Jorden så kommer ”mörkret” att gradvis försvinna. Detta sker redan och det orsakar förvirring blad dem som är de Mörka, för de kan inte längre hålla sina energier på plats. De är offer för sina egna gärningar, men det är aldrig för sent för dem att vända sig mot Ljuset.

Jag lämnar er med Kärlek och Välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey
 
Översättning Gertie Dahlberg




PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012