Followers

PUTIN

lördag 26 september 2015

Svenska -- SaLuSa 25 september 2015
SaLuSa 25 september 2015


Kära vänner, vilken viktig och spännande tid som har anlänt nu, när många av er kommer att kunna känna den upplyftning som är ett resultat av den inkommande nivån på energierna. De av er som gör det vet utan några tvivel att välkomna förändringar har inletts. Ni behöver bara se er omkring för att se att mitt i dem finns bevisen för förändringar som är till det bättre. Mycket snart får ni ännu fler bevis på dem, och det kommer att bli ganska klart att mänskligheten går framåt.

Det är nödvändigt att en förändring sker som tar er ut ur det gamla som inte längre tjänar er, men samtidigt kommer de nya energierna att etableras. Illuminaterna kommer att göra sitt sista försök att hålla fast vid sin inslagna väg, men det blir till ingen nytta för deras makt har blivit allvarligt förminskad genom de Galaktiska Makterna som omger Jorden. Så oroa er inte, för allting löper väl, men ha tålamod för alla fördelar kommer i god tid – ni är i en period av det Stora Uppvaknandet.

Du kan vara säker på att varje själ som är här vid en så viktig tidpunkt kommer att gynnas på ett eller annat sätt av de erfarenheter den gör. Du har ingen anledning att vara orolig för din framtid eftersom allt kommer att fortsätta som planerat och täcka allas behov. Ni rör er framåt som en grupp av själar där var och en spelar sin del i bestämmandet av era framtida prospekt. 

Stora förändringar är på randen av att ske och alla kommer att mycket snabbt föra fram till att den Nya Tidsåldern manifesteras till er stora glädje. Ni har redan fått en uppfattning av vad som ligger framför er, och vi kan försäkra er att ni inte kommer att bli det minsta besvikna. Vi prisar er alla för den del ni hade att spela genom många inkarnationer, och det spelar ingen roll att ni ibland har tagit på er en negativ roll som en del av era erfarenheter.

När du läser Akasha-krönikan kommer du att finna att du haft alla typer av roller som tillsammans har gjort det möjligt för dig att utvecklas. Det har alltid varit en plan för att hjälpa så många själar som möjligt att nå fram till Uppstigningen, och nu är alla dessa fördelar på väg att förverkligas. Sedan lång tid tillbaka har ni fått en noggrann vägledning genom de många utmaningar ni har stått inför, och ni har haft Ärkeängeln Mikaels visdom och kunskap till hjälp. Det har också funnits många andra själar som har guidat er så att era individuella behov har kunnat tillgodoses.

Vid det här laget har alla de som hade potentialen att höjas upp gjort det och är på god väg till Uppstigningen. Vi säger återigen att ni inte skall oroa er angående er personliga utveckling, för om ni gjort ett genuint försök att höja er så har ni utan tvivel lyckats med det. Som vi ser det är det inte svårt att sätta fötterna stadigt på vägen som bär er framåt till fullbordan. Om du känner dig redo så är du säkerligen det och bör inte ha några svårigheter att hitta vägen framåt in i Ljuset.

Med den vägledning vi har gett dig så känner vi att du nu bör kunna gå vidare med tillförsikt i vetskap om att din framtid är gyllene. Fastän det ännu inte är uppenbart för dig så har du faktiskt vunnit striden med de Mörka tjänarna som inte längre kan vänta sig att kunna fullfölja sin plan på världsherravälde.

Det är oordning i ledet bland dem och de letar efter en väg ut, samtidigt som de klamrar sig fast vid hoppet att de fortfarande kan hitta en väg till framgång. Var säker på att de inte kommer att kunna återhämta sig från motgångarna de haft. Emellertid, som de har visat i det förflutna, har de svårigheter med att acceptera ett nederlag. Under tiden växer sig Ljusets krafter starkare och går framåt med sin plan på en fullständig återgång av Ljuset. En del av er känner redan av en ökad medvetenhet och förståelse för vad som sker. Och det skall växa sig ännu starkare när hindren som placerats i er väg tas bort.

Förändringarna fortsätter att växa och i en snabbare takt än tidigare och så fortsätter det hela vägen fram till Uppstigningen. Under tiden bör du vara vaksam på Nyheterna för indikationer på förändringar som håller på att meddelas och där det blir försök att stoppa dem, något som kanske gör att de blir försenade. Dock blir eventuella förseningar endast kortvariga då de Mörka inte längre har makten att diktera sådant.

De är offer för sin egen plan på att fängsla andra och nu slår det tillbaka på dem. Med sin girighet och arrogans har de aldrig ens funderat på ett misslyckande. Så de är nu förvirrade och kan inte kontrollera händelser så som de har kunnat göra tidigare. Så vi kan alla koncentrera oss på de kommande förändringarna och hjälpa till på många sätt för att göra dem fullständigt framgångsrika.

Några av er som är mer känsliga än andra kommer kanske att känna er lite yra i huvudet när de högre energierna påverkar er. Det tillståndet kommer snart att ha passerat efter att ni blivit vana vid energierna. Men allmänt sett kommer folk att känna sig upplyfta på flera olika sätt, och detta skall fortsätta. Om du inte har någon känsla av förändring inom dig själv så bekymra dig inte för det för de påverkar människor på olika sätt. Var bara lugn och kom ihåg att du drar till dig energin genom Lagen om Attraktion.

Så du går nu in i en händelserik period när många saker kommer att ske, ofta i en snabb följd. Bli inte förskräckt om några döljs för dig, för det finns fortfarande de som vill hålla er alla i mörker om de kan. För vår del kommer vi att upplysa er när det är lämpligt att göra det. Så långt det är möjligt vill vi se en smidig övergång från de gamla sätten att leva, men det kanske inte är möjligt förrän de Mörka tjänarna har försvunnit helt.

Vi skulle vilja lägga till några kommentarer angående gruppsjälar, och med hjälp av fåglar som ett exempel vill vi nämna att de utvecklas. När ni höjs upp kommer ni att se dem begåvade med mer skönhet, och såsom blommor kommer de att svara mer öppet på energierna hos den uppstigna människan. Färger kommer att bli mer levande och djupa och sångfåglar kommer att sjunga underbara sånger.

Vad som kommer att märkas mest är renligheten och nystarten på allting. Djur som ni uppfattar som vilda blir tama och inte längre aggressiva eller köttätare. Tama djur, såsom hästar, kommer att svara på ett mer intelligent sätt och kan konversera med människan genom tankens kraft. Med tiden kommer detta också att gälla för era hundar och katter, som kommer att förbli med er, eftersom det endast är de vilda arterna som går samman till en gruppsjäl.

Jag är SaLuSa från Sirius och väntar, precis som ni, på att få se och njuta av de förändringar som väntar i kulisserna. Allt kommer i god tid och naturligtvis vad vi kallar i ”rättan tid”. Så misströsta inte om något som ligger er varmt om hjärtat inte händer, för förseningen kanske bara beror på omständigheterna vid den här tidpunkten. Vet också att varje själ kommer att vara på den rätta platsen för dem när Uppstigningen sker.

Så fortsätt vara lugn oavsett vad du möter under den sista perioden med de gamla energierna. Det kommer att bli en tid av tester på ett sätt, men på lång sikt kommer alla energier att bli lugnare och ni upplever en stor glädje. Ni har alla förtjänat er plats i historien efter att så framgångsrikt gått igenom långa perioder av mörker. Ändå har ni övervunnit försöken att snärja er och hindra er Uppstigning, och ni har gjort detta med elegans och beslutsamhet. Vi säger väl gjort och njut av frukterna av ditt arbete som är på väg att komma.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey

Webpage: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.fredag 18 september 2015

Svenska -- SaLuSa 18 september 2015SaLuSa 18 september 2015


Ni får bevis varje dag på förändringarna som nu håller på, och även om ni har haft besvikelser i det förflutna så känner många av er nu fördelarna med förändringarna. Som jämförelse bör ni nu kunna känna de annorlunda energier som finns runt omkring er och som kraftigt har lyft er upp. Det har varit ett långsamt men positivt uppbyggande under de senaste åren, vilket är framme vid sin topp nu och bär med sig ett märkbart lyft.

Hela effekten kommer att bli sådan att den väcker upp fler människor för sanningen så att de kan bryta sig loss från påverkan av de Mörka tjänarna. Kära ni, Ljuset har uppnått en seger över dem och de kan inte längre förslava den mänskliga rasen. Förändringar kommer nu ganska så snabbt och det kommer att leda till upprättandet av en ny era där frihet kommer att bli återställd. Ett stort steg framåt har tagits för att införa alla de fördelar som har förnekats er hittills.

Allt är förberett och kommer att ges till er så snart som omständigheterna tillåter det. Ha tålamod då en del av förändringarna är monumentala och tid måste tillåtas för att skall genomföras. Det viktigaste just nu är att ta bort alla de Mörka och sätta stopp för deras aktiviteter som stör er väg mot framtiden. En dag när du ser tillbaka så inser du att livet du haft i dualitet har höjt din medvetenhets nivå på ett djupgående sätt.

Du kanske har blivit allvarligt testad i livets eld, men du har rest dig igen som fågel Fenix. Du är på väg att bli den stora Varelse du var när du startade din resa för eoner sedan. Det har varit tufft, och även nu rensar en del själar fortfarande gammal karma när de slutför sin resa hem. Vet att varenda en av er frivilligt gick med på att få den här erfarenheten, så det bör inte finnas några beskyllningar mot Hierarkin.

De har faktiskt stått vid er sida hela tiden och har försäkrat sig om att ni fick varje möjlighet till framgång.
 Ni är alla övermåttan älskade och är långt större än ni kan föreställa er för närvarande. Så håll era huvuden högt och säg farväl till de gamla energierna med tack för deras plats i er utveckling.

Som vi nyligen har nämnt är det så att vissa själar har nått en mer avancerad punkt av förståelse och därför kan göra mycket arbete för att hjälpa dem som just har vaknat upp till sanningen. De kommer att få höra om förändringarna som sker och några kommer att bli rädda för utsikten att saker de är vana vid tas ifrån dem. Ni kan lugna dem och försäkra dem att inte bara är förändringarna i allas bästa intresse utan de kommer att mycket snabbt närma dem till ett mer angenämt och lätt liv. Skaparen har bekräfta det hårda arbete som ni har lagt ner för att uppnå sådan framgång och har lovat att från och med nu skall ni få njuta av frukten av ert arbete.

Sakta men säkert skall ni få lära er er sanna historia och er exakta plats i Universum. De sista tiderna bevakas med beundran av många, många civilisationer som väntar på att få möta er och visa sin kärlek och tacka er för era prestationer. Ni har genomfört en service som kommer att vara till fördel för många själar och snabba upp deras utveckling. Med tiden kommer ni att helt och hållet förstå allt detta, men just nu skulle det bli för mycket att ta in i sin helhet.

I alla tider har ”kärlek” varit nyckelordet för din framgång och universell kärlek är ditt slutliga mål. När det är möjligt så vila nu och ta allt i din egen takt – och vi vet att det är lättare sagt än gjort! Dina bekymmer kommer snart att bli något som tillhör det förflutna, ett minne blott, och du kommer att kunna njuta av ditt liv tillfullo.

Du kan vara säker på att inga intrång eller försök av andra kommer att störa din framgång, det kommer inte att tillåtas. Som vi nämnt tidigare är Jorden i karantän, men den är också skyddad av många stjärnskepp på ett sådant sätt att du är garanterad att kunna slutföra din resa ganska säkert.

Den sista tiden har redan bestämts att bli en framgång, så de positiva prognoserna för denna period kommer att förverkligas. Vid den rätta tidpunkten, som ligger ganska långt borta idag, så kommer vi att säkert kunna landa på Jorden och börja firandet som redan planeras. Då kommer ni att vara helt fria från uppmärksamhet från de Mörka tjänarna, eller några andra objudna besökare. Det ligger goda tider framför er som på ett sätt blir som ett ”tack så mycket” för ert hårda arbete och era stora framgångar.

Vi vet att några av er med barn oroar sig för deras framtid, och vi vill försäkra er att de kommer att bli väl omhändertagna. Vissa har inkarnerat från de högre dimensionerna särskilt för den period som ligger framför er. De är avancerade själar som har mycket att erbjuda och de kommer att vara till oerhörd hjälp när ni behöver deras kunskap. I själva verket är det så att några av dem är födda till ledare och deras psykiska förmågor och andra egenskaper kommer att vara välkomna.

Allteftersom ni går längre in i den Nya Tidsåldern kommer ni att utveckla och hävda era speciella förmågor och när ni utvecklas vidare kommer även era chakran att vidgas. Evolutionen stannar aldrig, så livet utvecklas till bättre och bättre förmågor. Till exempel är en del av er redan telepatiska, men med tiden kommer detta att bli något som är normalt för alla.

Tänk stort, för det enda som kan hålla dig tillbaka nu är du själv. Du hjälper till att skapa din framtid genom dina tankar och önskningar och genom att attrahera dem till dig själv (Lagen om Attraktion). Så det är viktigt att du inte uppehåller dig vid negativa tankar för på det sättet kan du locka till dig de saker du inte vill ha. Det blir förstås lättare när vibrationerna höjs, ända tills du når det stadium då du inte längre möter negativitet.

För många själar har dualiteten finslipat karaktären och temperamentet till en punkt där ni har fullständig kontroll. På Jorden har det varit så många utmaningar att övervinna att det inte är förvånande att ni har funnit det svårt att göra framsteg. Emellertid är du aldrig ensam, och dina guider är ständigt vid din sida för att ge hjälp. Kalla på dem när du behöver hjälp och du kommer helt säkert att få respons. Det finns dock tillfällen när du behöver gå igenom upplevelser av karmiska orsaker då de måste stå tillbaka.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig ganska nära er då jag har ”delat” era liv under en tid nu. Jag är förstås inte den enda som finns runt er, och med tiden när ni behöver speciell hjälp, så finns andra att kalla på. Var säkra på att vi alltid är nära er och att vi tar emot era meddelanden. Är det möjligt får ni ett svar på dem. När vi kan visa våra farkoster för er ser ni dem under en kort stund och vi vet att många av er finner det tryggt.

Vi njuter av vår service till mänskligheten och känner sådan glädje när vi kan se hur fint ni gör framsteg, och speciellt vid den här tiden när ni också är så nära slutet på er resa. Det är inte långt kvar nu innan era resor på Jorden kommer att vara över och firandet kan börja. Och det är ett mått på hur mycket ni är respekterade och beundrade för era anmärkningsvärda prestationer och resultat från eoner av tid.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey

 Webpage: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 12 september 2015

Svenska -- SaLuSa 11 september 2015SaLuSa 11 september 2015


Helt plötsligt, efter att ha väntat en ansenlig tid på positiva nyheter angående Uppstigningen, finner vi att ett antal olika källor får positiv information. Nu får ni vid upprepade tillfällen information om att den 28 september är den månadens höjdpunkt, som den dag då fotonenergierna är på topp. Och inte bara det utan till en nivå som inte har upplevts tidigare.

Om du någonsin har haft några tvivel om de framsteg som gjorts mot Uppstigningen så har de säkerligen försvunnit nu. Du inser nu att så mycket har hänt ”bakom kulisserna” som ni inte har varit medvetna om tidigare. Som du ofta fått höra har detta varit i syfte att hålla vår plan hemlig så länge som möjligt. Olika civilisationer har varit inblandade i händelserna, inte minst alla dem som kommit från den sjätte dimensionen och som plötsligt gav sig tillkänna för er.

De är av Ljuset och vill försäkra att ni lyckas med att gå vidare på vägen mot Uppstigning, och de kommer inte att tillåta de Mörka tjänarna att fortsätta med att störa er framgång. När du ser tillbaka inser du att sedan år 2012 har det varit en stadig framgång tills ni plötsligt hittat er plats i den Nya Tidsåldern, och ingenting kan stoppa fullbordandet av detta.

Som många av er kanske redan förstått har varelserna från sjätte dimensionen anlänt i ert solsystem med sin ”hemplanet” som nu bidrar till att avleda en del av de kraftfulla energier som når er nu. I annat fall kanske en del av er blir överväldigade av den fulla kraften av sådana energier. Dessa är ett tecken på de framsteg som har gjorts på många fronter och som snart kommer att leda till Uppstigning.

Vilka själar som stiger upp beror helt på nivån i deras vibrationer, så det är viktigt att ni håller fokus på ert mål. Det är naturligt att du bekymrar dig om dina nära och kära, men var säker på att alla själar kommer att vara exakt där de är avsedda att vara. Den cykel som just har avslutats, till skillnad mot de tidigare, kommer inte att sluta i katastrof utan i succé då ni alla som är redo kommer att gå vidare och inte längre hålls tillbaka.

Några själar kommer att fråga hur de skall veta om de är redo att stiga upp. Det faktum att de har gjort ansträngningar att vara redo för ett sådant tillfälle tyder på att de framgångsrikt har förberett sig för det. Fortsätt som tidigare och oroa dig inte om framtiden för många guider som färdas med dig kommer att se till att du befinner dig precis där du skall vara.

En del själar kommer att fortsätta på sin nuvarande nivå i en liknande dimension som denna där de kommer att fortsätta att uppleva de utmaningar som finns i den tredje dimensionen. Moder Jord stiger också upp och kommer inte längre att vara knuten till de lägre dimensionerna.

En vacker Jord stiger upp ur askan av den gamla där frid och kärlek bor. Inte längre skall ni bli utsatta för dem som bär på negativa energier eller deras handlingar som drar ner de högre vibrationerna av Ljuset. Enkelt uttryckt så kan de inte överleva i de högre vibrationerna som är till för själar som har gått vidare från behovet av ytterligare erfarenheter på den lägre nivån.

Var du än befinner dig i världen så kommer de nya energierna att förändra de gamla, och Uppstigningen kommer att ge samma möjligheter för alla själar, oavsett deras bakgrund. Det har varit på samma sätt ända sedan din resa började för eoner av tid sedan. Alla själar har fått hjälp genom alla sina liv, även om de har varit omedvetna om deras guiders närvaro. Allteftersom vibrationerna höjs kommer en del själar att börja få en medvetenhet om sina guider och så småningom kunna tala med dem.

Tänk på att när ni lämnar era sovande kroppar varje natt så möter ni era guider och samtalar med dem om era behov, och ni får hjälp om ni så önskar. Du är aldrig ensam när du kämpar i livet, även om det kan tyckas så när oddsen verkar staplade emot dig. Vi vill påminna dig om att du gick med på livets olika tester innan du inkarnerade och accepterade behovet att lära vissa lärdomar för att höja din utveckling.

Om du hade minnen från dina tidigare liv skulle du bli förvånad över de snabba framsteg du gjort. Faktiskt är det så att det inte finns ett snabbare sätt tillgängligt för dig ens i nästa dimension. Var så säker på att alla de som är närvarande på Jorden just nu har valts på grund av era särskilda behov och era tidigare erfarenheter. Det är också nödvändigt att ha själar från alla nivåer för att skapa ett komplett samhälle som ger alla de upplevelser som behövs för att utvecklas.

Livet kan tyckas vara en blandning av erfarenheter som verkar ha få syften, men vi kan försäkra er att de är noggrant planerade och genomförs med hjälp av era guider. Som ni kanske förstår så är det så att vid denna speciella tid är det fråga om att binda ihop de lösa ändarna för att försäkra er att ni är helt beredda på att stiga upp.

 Du har utan tvivel haft erfarenhet av att finna att vissa själar inte har något som helst intresse av Uppstigningen på grund av att de inte har höjt sin medvetenhet till en tillräcklig nivå för att förstå vad det betyder. Dock, som vi ofta har påpekat, spelar det ingen roll i den stora planläggningen eftersom alla så småningom kommer att slutföra sina lektioner i den tredje dimensionen.

Du står nu i början av ännu ett storslaget äventyr, men den här gången kommer du att välja den väg du vill följa.  Efter alla de upplevelser och erfarenheter du gjort kan du luta dig tillbaka och njuta av förändringarna allteftersom de kommer. Uppenbarligen finns det ännu arbeta att göra och tålamod behövs medan de gamla energierna spelas ut.

Du kan just nu vara till stor nytta för dem som vaknar upp och behöver hjälp att förstå vad det är som sker. Som ni säkert kan föreställa er så kommer sanningen att bli en chock för de flesta människor, men förändringarna välkomnas eftersom de tar er till en nivå där kärlek och frid råder. Alla rester av de gamla vibrationerna kommer successivt att försvinna eller tas bort eftersom fördelarna med de högre dimensionerna är att ni lyfts upp.

Vi tror att många av er kommer att börja känna fördelarna med de stigande vibrationerna, och det bör leda till frid i sinnet och en lycklig känsla av att äntligen kunna tillfullo njuta av Ljuset som ökar hela tiden. Livet skall vara fullt av mening och kännas upplyftande och de gamla dagarna av kaos och osäkerhet kommer att blekna bort i bakgrunden då de har tjänat sitt syfte att hjälpa er att utvecklas.

Resan tillbaka till de högre vibrationerna har varit lång och mödosam, men varje möda har varit väl värd besväret. Vid ett visst skede kommer du att kunna göra en tillbakablick över dina många livs historia, och sedan kommer du att ha full förståelse av dina upplevelser. De kommer att hjälpa dig i ditt val av ytterligare möjligheter att ta din utveckling till nästa steg.

Jag är SaLuSa från Sirius och alltid glad få tala till er, speciellt vid en så viktig tid som nu. Er förståelse av livet har gått framåt med stormsteg och kommer att fortsätta att snabbas upp när de större sanningarna blir kända för er. Tills ni verkligen förstår era enastående bedrifter så kan ni inte förstå exakt hur stora de är och varför andra civilisationer som har följt era framgångar ser upp till er.

Jag lämnar er som alltid med min kärlek och mina välsignelser. Jag litar på att ni kommer att hitta styrkan att se målet som ligger framför er och som nu är så nära.


Tack SaLuSa!

Mike Quinsey.


Webpage: Tree of the Golden Light.


Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 5 september 2015

Svenska -- SaLuSa 4 september 2015SaLuSa 4 september 2015
Kära vänner, vilken tid ni lever i nu när meddelandena ni tar emot verkar ha en allmän överensstämmelse om vad som inom kort kommer att ske. Den här månaden är en vändpunkt, oavsett vad som händer, därför att de inkommande energierna kommer att i större eller mindre grad påverka alla själar. Faktum är att de redan har gjort intryck genom att påverka ert medvetande med resultatet att många känner förändringarna inom sig själva.


De högre energierna för med sig kärlek och i slutändan en frid som ni under bara en kort stund kunnat känna i er nuvarande dimension. De varelser på Jorden som inte kan höja sina vibrationer kommer att vägledas till en lämplig nivå som passar deras behov. Alla själar kommer att vara på den rätta nivån för deras framtida behov, och allting kommer att vara exakt så som det bör vara.

Detta är den tid då sanningen kommer fram successivt tills det blir ett crescendo av information som gör att det snurrar i huvudet på er. Det finns så mycket som har presenterats för er som ”sanning” men som är långt ifrån den, och som var avsedd att hålla er i klorna på de Mörka tjänarna. Det har verkligen varit mycket framgångsrikt, men med de expanderande nivåerna i era medvetanden kan det inte längre hindra sanningen från att bli känd.

Det betyder att ni inte längre helt automatiskt accepterar vad som än placeras framför näsan på er och att ni är mer kräsna och ställer frågor om saker och ting. Samtidigt kliver många Ljusarbetare nu fram för att dela med sig av sina kunskaper till er. Sanningen kan inte längre döljas för er och när ni förbereder er för att aktivt delta i den Nya Tidsåldern så ger sig många kunniga själar till känna.

Då framtiden ännu inte helt har avslöjats för er verkar det för er som att det råder fullkomlig förvirring runt omkring er. Det kommer att förbli så ett tag, men så snart de Mörka tjänarnas aktiviteter har begränsats kan de inte längre diktera villkoren för er eller störa era liv. Den Nya Tidsålderns förändringar kommer nu att börja och inom kort kommer ni att se fördelarna som kommer i snabb följd.

Kom ihåg att vi inte är beroende av er kunskap utan har avancerat långt bortom era nuvarande nivåer. Dock är ni halvvägs där sedan några år tillbaka nu har ni dragit fördel av framsteg som gjorts som ett resultat av nya teknologier som har kommit genom oss, eller som har tagits från andra källor än era egna.

Ni lever i spännande tider som kommer att lyfta er ut ur de lägre vibrationerna och låter er dra nytta av nya uppfinningar och existerande teknologier som har hållits dolda för er. Era behov kommer att tillfredsställas till fullo och så småningom kommer ni att ha mycket mer tid för er själva för att kunna ha ett givande och glädjefyllt liv.
De Mörka tjänarna ville aldrig att ni skulle bli oberoende och självständiga och deras försåtliga planer har avsiktligen hållet er som slavar i ert arbete och genom penningsystemet. Allt detta kommer att ändras i sinom tid, men först måste de mest behövande lyftas ur fattigdom och nöd. Det verkar vara en formidabel uppgift, men med vår hjälp kommer ni att bli ytterst förvånade och totalt överraskade över hur snabbt detta kan genomföras.

Människor måste vara beredda att förändras till det bättre och eventuella olägenheter kommer att vara väl värt det. Ni kommer slutligen att bli självständiga och oberoende och dagarna när ni gav så mycket av er tid för att bara förse er med livets nödvändigheter kommer att förändras. Ni kommer att ha mer än gott om tid att ägna er åt era egna sysselsättningar och göra resor till olika delar av Jorden och njuta av olika tidsfördriv där.

Ni kan vara säkra på att framtiden är säker vad gäller dessa saker, och Gud har förordat det – och så skall det bli. Krig och varje form av aggression kommer att försvinna helt och människor kommer att lev tillsammans i harmoni och lycka. Med varaktig fred etablerad kommer era rymdvänner att ta kontakt mer med er och ni kommer att njuta av att dela aktiviteter med dem. Snart kommer den tid när ni möter andra civilisationer som också önskar att få dela sina kunskaper med er, och en del är redan i ert solsystem och väntar på rätt tid att öppet kunna presentera sig för er.

Som individ är din viktigaste utmaning att fokusera på Ljuset och inte bli distraherad av det som sker runt om er. Det kommer att bli distraktioner och falsk information från dem som fruktar förändringar och desperat klänger sig fast vid vad de vet och känner sig bekväma med. Samtidigt kommer fler fakta fram i ljuset som visar hur ni blivit manipulerade av de Mörka.

Emellertid kan några av er numera se tydligt och klart hur de ljuger och är beredda att vakna upp för sanningen. Det kommer att sprida sig som en löpeld, till stor del från mun till mun, tills median och andra källor tvingas rapportera de förändringar som pågår. Sanningen uppfattas som rätt därför att ni intuitivt vet vad som kan accepteras, och mycket blir en överraskning och också välkommet för det kommer att vara till nytta för alla. Dock skall ni vara beredda på att ni måste hitta er egen väg genom mängden av information som kommer att presenteras för er.

När ni ser tillbaka inser ni att det funnits en avsiktlig plan för att upplysa er, och som det tagit många år att få till stånd. Det har gått långsamt för att ge tid till dem som behövt mycket mer hjälp för att bryta sig ur handbojorna som har hållit dem tillbaka. Ursprungligen kom alla själar till Jorden från höga nivåer in till de lägre vibrationerna och de förlorade sin kontakt med Ljuset. Därför har ni fått all hjälp att minnas vem ni egentligen är och göra er återvändo till Ljuset så lätt som möjligt.

Era guider kommer att hjälpa er på vägen, så kalla på dem om ni behöver deras hjälp. Vi kan också hjälpa till för vi övervakar utvecklingen och säkerställer er framgång och ser till att ni kan gå säkert genom denna period. Det finns så mycket att se fram emot som kommer att göra er förtjusta och gör alla ansträngningar ni gått igenom väl värda besväret.

Du står nu inför en intressant utveckling som blir inledningen till många spännande förändringar och som får dig att inte tvivla på att den Nya Tidsåldern verkligen är på väg. Du stiger upp med Moder Jord, som har sin egen Uppstigning att ta hand om, och hon ser fram emot att bära er upp med henne. Dina positiva handlingar kommer att hjälpa till att påskynda händelserna och i slutändan är det de kollektiva vibrationerna på Jorden som kommer att avgöra när ni stiger upp.

Ni har kommit en lång väg för att nå denna ytterst viktiga tidpunkt i er evolution, och känslan av fullbordan växer när alla själar har möjligheten att lyftas upp. Ni kan hjälpa varandra igenom de mer utmanande tiderna genom att hålla rädslor borta, för resultatet är säkerställt och kommer att ta er tillbaka till Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius och bara en av de många rymdvänner som följer era framsteg och om möjligt guida er till er avsedda framgång. Med tiden kommer ni att ansluta er till oss som jämlikar, och vi kommer att njuta av att färdas i Universum och dela många äventyr. När ni återigen är helt av Ljuset skall ni själva bestämma
vart era färder skall ta er, för det kommer att vara ert eget val. Tänk stort mina kära, för ni är bestämda att tillfullo återvända till Ljuset!
 Tack SaLuSa,

Mike Quinsey.
Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012