Followers

PUTIN

torsdag 29 september 2011

September 28, 2011 


SaLuSa 28.09.2011 


Det finns inga tvivel om att det inte bara är tiden som går fortare, utan viktiga händelser som är nödvändiga når också en klimax. Det bådar väl för den närstående perioden, vilken är accentuerad av Kärleksvågen 11.11.11. Goda nyheter sprider sig nu fortare än någonsin bland Ljusarbetarna, och nätverket av information fortsätter att expandera. Allt pekar på en spännande tid framöver och uppfyllandet av era förväntningar. Energin för förändringar kan inte stoppas och vi kommer att se till att den förblir obehindrad från de som motsätter sig den. Vi är i reguljär kontakt med era ledare och även om en viss tveksamhet visas så samarbetar de i allmänhet med oss. Världen står på randen av en kollaps, och de inser att bara ett helt nytt sätt kommer att ge en utväg. De mörka Tjänarna tror att det är till deras fördel och deras mål är att ta över, men vi har vänt på spelet för dem för att införa Upplyftningen.

Folket har som förväntat rest sig upp mot de som orsakat de förhållanden som har hållit er under deras kontroll. Det är ibland en smärtsam process av förändringar, men oundvikliga då ni bryter er ut ur deras grepp om er. Vi förhindrar att de mörka Tjänarna använder sig av sådana tillfällen för att föranleda våldssituationer, och skapa ett falskt intryck av de som demonstrerar. Vi ser er som mycket återhållsamma och försöker att hålla dem så fredliga som möjligt. Det är er rättighet att demonstrera, men myndigheterna är rädda för en sådan opposition mot dem. Det är därför som de försöker att förhindra att sådana nyheter blir rapporterade. Det kommer dock inte att spela någon roll då förskjutningen mot förändringar har gått så långt att de har tappat kontrollen. Det hjälps också av stora Varelser som använder sitt inflytande för att se till att ledarna är inspirerade av rätt anledning. Var säkra på att mycket mer hjälp ges än ni inser.

Det finns ett vacker Ljus som sprider sig över Jorden som länkar samman många grupper, vilka i sin tur attraherar fler människor. När som en del har varit omedvetna om konfrontationen mellan mörkret och Ljuset så finns det nu något som rör sig inom många och de vaknar upp. Det kommer att hjälpas av den mäktiga flodvågen av energi som 11.11.11 kommer att föra till er alla, inkluderande Moder Jord. Det finns ingen väg tillbaka och varför skulle ni så vilja, när en sådan underbar framtid väntar på er, som kommer att sätta er fria från cykeln av dualitet. Varje själ bestämmer själv sin framtid och ni kommer att ges fri vilja. Vara guidad av er intuition och håll er till er egen förståelse av vad som ligger framför er. Från att ha varit mycket begränsade under er tid på Jorden, så blir ni nu plötsligt förberedda för att bli Kosmiska Varelser. Se till oss och se er framtid i oss, för det är er sanna potential. Vi är Mästare, och ni kommer också att föra er upp till högre nivåer av medvetande, vilket kommer att återföra er till er tidigare status. Många kommer att tvivla på att de kan göra så, men vi försäkrar er att det är ert öde.

Vi vill att ni bär Ljusets mantel hela tiden, och vara den ni är utan att vänta på Upplyftningen. Håll er lugn och fridfull i mitten av osäkerhet och förändringar, och då gör ni allt som kan förväntas av er vid denna tid. Det dröjer inte länge innan livet vänder till det bättre och ni kommer då att med säkerhet veta att slutakterna äger rum innan ridån går ned för att sätta ett slut på denna cykel av dualitet. Ja, många upplever hårda tider, men ni kan trösta er med att ni visste att sluttiderna skulle bli mycket prövande, och att ni skulle ta er igenom dem.

Världshändelser bildas nu för att ta ett plötsligt steg framåt, och det kommer att lyfta ert humör då mycket sätts upp om vilket ni är omedvetna. Vi annonserar inte våra exakta intentioner, då det fortfarande finns de som kan blanda sig i vårt arbete. När vi väl bestämmer oss för att gå framåt kommer vi dock inte längre att tolerera någon inblandning och det kommer att stoppas. Vi använder oss inte av våld, utan fredligt övertalande och vi använder aldrig hot. Så, ni kan nu se framemot ett par veckor med förväntningar innan ni alla upplever 11.11.11, och det kommer att föra med sig en kraftig energi som märkbart kommer att lyfta upp många, många människor. Ni kan se det som påbörjan av den nya perioden av Ljus som kommer att signalera öppnandet av Vägen mot Upplyftningen.

Ni har upplevt mycket och kommit långt eftersom ni är här vid en sådan högst väsentlig tidpunkt och vikten av det hela kommer snart att sjunka in hos er alla. Se framemot att träffa oss och era förfäder från den Inre Jorden, vars närvaro har undanhållits från er, liksom så mycket kunskap som avslöjar sanningen om er själva. Tiden för ett döljande av sanningen är förbi, och i framtiden kommer ni att få all information som berör er kontakt med oss och den gudomliga planen för er. När ni på så sätt är beväpnade med sanningen kommer det att skingra alla återstående tvivel som ni kanske har angående sanningen. Nu när fler själar vaknar upp från deras stora slummer så kommer er kunskap att bli ovärderlig då ni ger de försäkringar som sätter dem på Vägen mot Ljuset. Hitintills så har det varit svårt att finna sanningen bland all den falska informationen. Under många århundraden har ni blivit överväldigade utav Kyrkan och Staten som har styrt er utbildning, och satt er i en position där ni har blivit beroende av dem för all kunskap. Nu är ni tillräckligt beväpnade med sanning för att kunna bygga vidare på det och bryta er ut från greppet som de har haft över er. Många av er har en extremt stark intuition och ni kan använda den för att mäta era uppfattningar gentemot andra själars för att hjälpa er att se vad som är sant och falskt. I sanning så har ni all kunskap inom er och de högre sanningarna som ni har undermedvetet är inte nya för er. Lita på er själva i alla situationer, men var ändå redo för att en större sanning kan avslöjas.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att framstegen nu går fortare då ni har varit tålmodiga under en så lång tid. Den slutliga kampen mellan mörkret och Ljuset äger rum på mer än en nivå, och på den fysiska sidan så har våra allierade visat sig vara segerrika, och har förhindrat ett sista desperat försök att skapa kaos. Vid de högre nivåerna så har kampen redan vunnits, då Ljuset omger Jorden, och fortsätter att snabbt växa. Allt är väl Mina Kära, och de som är känsliga bland er upplever hur de inkommande förändringarna närmar sig manifestering. Vi går med er alla i Kärlek och Ljus.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 16, 2011

 


SaLuSa 016.09.2011 


Vårt uppdrag och varit förbundet med er under en lång, lång tid. Vi har följt era framsteg till och med tillbaka ifrån era tidigare civilisationer, och de mest närliggande som ni känner till är Lemuria och Atlantis. Vi har alltid haft ett inflytande på er utveckling, men bara i den utsträckning som vi tillåts. Faktorn av fri vilja har spelat en viktig roll i era upplevelser och vi vill inte blanda oss i vad ni har skapat av den anledningen. Guidande är tillåtet och assistans till Moder Jord har varit mer direkt på senare tid. Skaparen utfärdade att Upplyftningen skulle avsluta er cykel av dualitet, och vi har äran och ansvaret att se till att ni tar er igenom till fullbordan.

Vi skulle vilja påpeka att i motsats till era tidigare cykler så har vi haft auktoritet att blanda oss i på ett bestämt sätt. I annat fall skulle de mörka vid det här laget helt förstört Jorden och allt liv på den. Denna gång så är det slutet på era upplevelser i dualitet, och det är därför som ni snart kommer att träffa era förfäder från den Inre Jorden. Då det gäller era medvetandenivåer så har ni gått tillräckligt framåt för att kunna återknyta er förbindelse med dem och lära er om er gemensamma historia. Det blir inte helt och hållet nytt för all, då kontakt har tagits med dem då och då av de som har funnit en väg till Inre Jorden. De mest kända är Admiral Byrd och Colonel Billie Faye Woodard, vars upplevelser är väl dokumenterade.

Mina Kära, sanningen kan ibland vara mycket mer extraordinär än fantasin, även om era författare ofta har varit inspirerade att avslöja den för er. När ni ser tillbaka på Star Trek så är det ett sådant TV program som medvetet eller på annat sätt förberett er för vårt kommande. I den Galaktiska Federationen så finns det ett otal civilisationer som är högst mänskliga i utseende, men också de som är helt annorlunda. En sak som de alla har gemensamt är en nivå av spirituellt medvetande som har gjort det möjligt för dem att förena sig med oss. Ni måste därför träffa dem för att uppleva deras flödande energi av kärlek, och all rädsla kommer omedelbart att dunsta bort, då utseendet kan vara missvisande.

Vi skulle vilja påminna er om att er civilisation har blivit accepterad som medlem i den Galaktiska Federationen, men det gäller naturligtvis bara de bland er som har en tillräckligt hög medvetandenivå. Det är ingen som väljer ut, då er beredskap kan ganska lätt urskiljas av oss, och denna ofta citerade Lag av Attraherande spelar en roll. Vi vill skynda på att lägga till att alla själar kommer till slut att nå den högre nivån, och tidsfaktorn är inte av betydelse då ni har en evighet att göra så. Huvudfaktorn är förbunden med vad ni väljer att uppleva och hur länge som ni väljer att göra så. Kom också ihåg, att ni en gång var Ljusvarelser av en mycket hög status. Ni var ivriga att uppleva de lägre vibrationerna, med vetskap om att det skulle expandera ert medvetande och göra det möjligt för er att hjälpa andra som följer i era fotspår.

Livet är ett enda stort äventyr som aldrig tar slut, då Skaparen för evigt drömmer till existens fler och fler skapelser. Framför er ligger stora utmaningar och möjligheter för att tjäna andra. Att vara i tjänst till jaget kommer snart att övergå till att vara i tjänst för alla själar och ni kommer att finna att ni blir en del av ett gruppmedvetande. Det är den naturliga vägen för utveckling, tills att ni till slut blir En med Källan av Allt Som Är. Men med era mått mätt så är det långt borta och ni har en lång väg att resa.

Jag är SaLuSa från Sirius, och skulle säga er utan att låta nedlåtande, att den Mänskliga Civilisationen har varit på nivån av en Skola för Spädbarn. Det har varit resultatet av att ni har förlorat era högre medvetandenivåer, vilket hände då ni sjönk ned genom de olika dimensionerna till var ni nu är. I själva verket har ni gjort underbara framsteg på bara 30 år eller så, sedan den Harmoniska Konvergensen. Var säkra på att ni har arbetat hårt för att lyfta upp er själva, och ni har lyckats. Det har alltid funnits hjälp för er, och många själar har svarat på kallelsen och förenat sig med er på Jorden. Resultatet är att ni har blivit sanna Varelser utav Ljuset, och vi älskar er beslutsamhet att uppnå Upplyftningen.

Välsignelse över er och alla.Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 12, 2011 


SaLuSa 12.09.2011 


Det är en fråga om att vänta ut tiden, då ni ser hur saker och ting går framåt med rask fart, vilket är överraskande med tanke på var ni var bara för ett år sedan. Medan ni hade hoppats på de svåruppnåeliga uttalandena om Avslöjanden, så var vi också upptagna med fullbordan av andra nödvändiga faktorer. Resultatet är att när vi väl sätter igång så kommer ni att känna det något som om ni är på en berg-o-dalbana. Det blir dock en njutbar upplevelse och det kommer att föra er framåt på en våg av lycka. Livet kan inte pågå mycket längre såsom det är, men om ni är upplysta så vet ni vad ni kan förvänta er, och det bör hålla ert mod på en hög nivå.

Vid en tid då era minnen av en ytterst chockerande dag i er historia har återupplivats så behöver ni hålla era blickar på Upplyftningen. Känslorna av sorg som uppstod då kommer fram igen. Det kommer att åstadkomma illvilja mot det som anses ansvariga, men det blir en balansering på grund av de som känner till sanningen. Under den tid som har gått sedan 9/11 så har många lärt sig att sanningen har föga gemensamt med den officiella versionen. Detta i sig självt kan åstadkomma vrede mot de som utförde en sådan ond handling mot sitt eget folk. Vi ber er dock att låta ödet se till vad slutresultatet blir, då ingen kan gå ostraffad för brott mot mänskligheten. Se på det med en viss grad av likgiltighet, men inte för att ni inte bryr er, utan för att ni kan ta det som det kommer. Ljuset behövs nu precis lika mycket som någonsin.

Vi har sett hur ni har hanterat de mörka Tjänarna såsom vi förväntade oss, då Ljuset inte kan hållas tillbaka för evigt. Det har växt trots försöken att skapa rädsla och många distraktioner. Ljusets armé har visat att den är mer än en match mot den mörka armén. Planen för er spirituelle upplysning gjordes för länge sedan, och det Ljusa Brödraskapet såg till att många stora Varelser inkarnerade på Jorden för att införa ett nätverk av Ljus. Vi talar om alla ni som vaknat upp till era uppgifter, men ni kanske inte än inser vilken viktig roll ni har spelat. Underskatta inte er själva, eftersom ni är en del av ett superbt lag som tyst arbetar utan att söka berömdhet och uppmärksamhet, och ni älskas innerligt av oss alla som har en överblick över er.

Moder Jord har på senare tid varit relativt tystlåten, men det kommer att förändras då hennes behov för renande blir alltmer brådskande. Vi är fullt medvetna om vad vi kan förvänta oss och vi samarbetar med henne. Det blir absolut inte några katastrofala händelser som en del har förutspått, och det är bäst att komma ihåg att många ändringar har skett för sluttiderna. Ni får äran för en del av dem, då medvetandenivån har höjts anmärkningsvärt på senare tid. Se helt enkelt framtiden som full av möjligheter och förvänta er bästa möjliga resultat, och på det sättet kan ni fortsätta att göra tillägg till det existerande Ljuset och inte ha något att frukta.

Som vi så ofta ber er, håll ert fokus helt och hållet på resultaten av förändringarna då de kommer att lyfta upp er mycket snabbt, och hantera först de större som håller er tillbaka. På det ena eller andra sättet så har bristen på pengar blivit den mest oroande faktorn, då det har återverkningar på alla. Vad regeringarna kommer att få lära sig är att vad de än gör för att försöka att återställa det gamla finansiella systemet så kommer det inte att fungera. Det har kollapsat under en lång tid och bara burits upp genom att trycka mer pengar, vilket inte är en långvarig lösning. Våra allierade har etablerat en ny struktur som kommer att se till att det inte blir någon upprepning av det finansiella fiaskot som ni är involverade i. Det kommer att bli framgångsrikt eftersom det erbjuder en trygg väg ut ur det hela innan problemen blir än mer allvarliga.

Vi väntar på olika ledare att acceptera att de inte har något alternativ, annat än att gå med på planerna för Upplyftningen eller att avgå, då de rätta människorna måste leda er igenom de slutliga dagarna. De kommer att vara motiverade av sin önskan att leda er ut ur den röra som ni nu befinner er i, och sätta på plats ett system som respekterar era rättigheter och er suveränitet och vi kommer naturligtvis att arbeta med dem.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att ni känner närheten av Upplyftningen, och vägen mot lyckan öppnas upp så att vi kan gå hand i hand med er, i Ljus och Kärlek. Välsignelse till er all Mina Kära.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 9, 2011

 SaLuSa 09.09.2011 


Vi vill påminna er om hur mäktiga ni är som individer och hur ert inflytande på förhållandena runt omkring er är långt större än ni kan tänka er. Det är därför som vi påminner er om behovet av att vara fokuserade på allt som är positivt. Vid en tid då det finns många illavarslande förvarningar så kan ni balansera dem genom att koncentrera er på det som är positivt, som till exempel de många godartade förändringar som strax kommer att manifesteras. Många av er börjar inse att där ni placerar er energi är precis där era önskningar infrias. Problemet är med dem som fokuserar på det negativa och inte inser att de ger det kraft. Det kan låta underligt för en del, men det är så som Lagen av Attraherande fungerar. Den vet inte vad slutresultatet blir, men ger kraft till vad än det är som ni har i sinnet.

När ni accepterar och fullt förstår er sanna potential så kommer ni att veta att ni har obegränsad makt, och en del av er använder den utan att inse det. Ett exempel är själv-helande, även om en del inte förstår att då ni fokuserar på sjukdomen så behöver ni säga er själva att ni är helade. Genom att bejaka att ni är sjuk och säga till kroppen att ni är det, så förlänger detta förhållandet, och det är därför som Lagen om Attraherande inte ställer frågor om anledningen bakom det.

När ni beaktar den större bilden och er kommande Upplyftning så bör helt klart ert fokus vara i det området. Gå runt de negativa tankarna som uttrycks av de som är oroliga för sin framtid, och har ingen eller föga kunskap om vad som händer vid denna högst väsentliga tidpunkt. Ni kan i själva verket hjälpa till med att neutralisera de negativa tankarna som sänds ut runt omkring er, och då det är möjligt hjälp de som är oroliga genom att uttrycka er förtroende inför framtiden. Nyhetsmedia gör sig redo föra 10-årsdagen av 9/11 och är fortfarande inte fri att diskutera de uppenbara bevisen att det var ett jobb från insidan. De kommer att fortsätta att stöda den officiella bedömningen, vilket är helt falsk och sammankokad för att skydda de verkliga brottslingarna, som kommer att stå till svars för deras brott i Domstolarna.

Med vetskap om att rättvisa alltid kommer att skipas så behöver ni inte bekymra er för vad som händer med brott mot Mänskligheten. Genom att göra så fortsätter ni bara att ge energi till samma rädslor igen, vilket helt klart bör undvikas. Ni bekymrar er alltför mycket över sådana frågor då det finns så mycket goda nyheter som sprids om den underbara framtid som väntar er. Händelser är nära att infalla som omedelbart kommer att attrahera folks uppmärksamhet bort från de nuvarande förhållandena. Det kommer att ge stort hopp och en förväntan om bättre tider som står för dörren. Ljusarbetare är mycket väsentliga i detta avseende då de kan hjälpa andra att förstå målet som ligger framför, ge svar på problemen som har överväldigat dem. Det är därför viktigt att ni sprider er kunskap vitt och brett då det kommer att lyfta upp de som hitintills hade liten eller ingen kunskap om det.

Ni är i en exceptionell tid som har visat det värsta av de mörka Tjänarna och det bästa av Ljusenergierna som stadigt ökar och för lugn till er. De kommer att växa sig allt starkare för var dag, och 11.11.11 kommer att införa ett stort steg framåt som många kommer att uppleva. Det blir början på en ny period som kommer att föra in fler förändringar vid er medvetandenivå. Det kommer att fortsätta och sätta er på rätt kurs mot Galaktiskt medvetande. När allt kommer omkring så är ni stora Varelser av Ljus som återtar er rättmätiga plats i Kosmos. Vår uppgift är att se till att det blir så, och vi är nu på väg att öppna upp den sista etappen mot Upplyftningen och vidare.

Livet fortsätter som tidigare, men folk inspireras att tänka sig framtiden, vilket kommer att göra det mycket lättare med transformationen. Dessutom så är många själar, som nu har växt till en mogenhet, redo att dela sin avancerade teknologi med er. De mörka kommer inte längre att kunna förtrycka idéer och uppfinningar som lyfter upp livskvaliteten. Kunskap var alltid menat att delas till fördel för alla, och bortom er cykel av dualitet, det är så det är. Inom energierna av Kärlek och Ljus så är det högst naturligt att göra så, och det hjälper alla att ta del av fördelarna. Girighet och själviskhet är specifika för de lägre dimensionerna där jaget sätta över allt annat. Detta är dock redan på väg att förändras och många godhjärtade och kärleksfulla själar väntar bara på möjligheten att tjäna andra.

Många av er har utan tvivel lagt märke till att vi har visat våra skepp i stort antal där de kan ses av hundratals människor. Ibland är det bara för att visa upp sig, men vi har fortfarande vårt ansvar att rena och observera aktiviteter på Jorden. Vi är särskilt intresserade i de fysiska förändringarna och kan beräkna resultatet ganska väl. Det betyder att vi kan agera för att begränsa de troligaste återverkningarna, och samtidigt låta Moder Jord få utrymme för att göra de behövliga förändringarna. Detta är ytterst intressanta tider för att vara på Jorden, och som ni ofta säger, det bästa har inte kommit än. Sätt åtsidan er oro över hur den stora upplyftningen kommer att ske, då det är välplanerat och vi övervakar alla dess aspekter.

Allt som nu händer är på något sätt förbundet med slutmålet att få ert tryggt till Upplyftningen. När vi väl kan öppet tala med er så kommer ni att få alla detaljer i en global sändning. Vi har inget att gömma eller hålla tillbaka från er, och vi vill framförallt att dela detta stora äventyr med er alla. Ni är En och kommer samman snabbare när sanningen avslöjas. Uppdelningarna mellan er har avsiktligt placerats där utav Illuminati och deras anhängare, och vidmakthållits för att utöva fullständig kontroll över er. Det kommer att förändras ganska snabbt och barriärerna håller redan på att brytas ned. De som är upplysta kan se att ni alla är själar som upplever tillsammans, och att färg och religion, eller olika historia och kultur inte är av någon konsekvens. Det var menat för er att åtnjuta skillnaderna och som uttryck för era många erfarenheter.

Jag är SaLuSa och nöjd med att tala med er om frågor som är viktiga för er förståelse och framtid. Vi från den Galaktiska Federationen skickar vår kärlek till er alla.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

September 7, 2011

 SaLuSa 07.09.2011 


Vi ser hur många av er skapar en atmosfär av lugn runt omkring er, och det är mycket nödvändigt vid en tid av förvirring. Ni har fördelen att veta att vad som än händer eller hotar er frid så kommer det att bli ett tillfredsställande slutresultat som manifesteras och har utlovats. Då ni nu närmar er de slutliga dagarna av kaos, så vet att det bara kan löpa ut till en viss grad innan vårt inflytande och auktoritet tar över. Vi är mycket mer aktiva än vid något tidigare tillfälle, då vi inriktar våra allierade till sina slutliga positioner från vilka de kommer att lansera deras övertagande från de mörka Tjänarna. Ni kanske inte ser oss i ett tidigt skede, men var säkra på att vi kommer att vara där med dem.

Vår mäktiga position är instrumentet med vilket ett samarbete uppnås med era ledare, särskilt då vi för fram svaren som kan övervinna de globala problemen som är så enorma att de inte har några svar för dem. Vi har lösningarna och uppbackandet av Skaparen och det representerar ett starkt medel för att övertala. Bara för att vi kommer i fredliga avsikter så betyder det inte att vi kan ignoreras, då i slutändan så kan vi vara ganska så beslutsamma utan att ta på oss någon form av hot. Vi kommer snart att bli presenterade som den Galaktiska Federationen och vår roll i ert Universum kommer att bli helt och fullt förklarad.

Som ni kanske inser så är inte vår roll att blanda oss i det karma som utsuddas vid denna tid. Många av er har tagit på er en hel del i detta liv, och det är inte vår plats att ändra riktning på det. Med Upplyftningen i sikte för de som har valt den vägen så vill ni helt klart gå vidare efter att ni har klarat upp all karma som kvarstår. Kunskapen om detta bör göra det möjligt för er att ta på er det med absolut självsäkerhet, då om ni hanterar det dåligt så skapar det med all säkerhet mer karma. Var snälla och låt andra ta hand om sina problem såvida ni inte blir tillfrågade att ge hjälp eller råd och undvik att dras in i problemen onödigtvis.

Vi behöver er som bärare av Ljuset, mer än någonsin då ni blandar er röst med dem som sprider rädsla, inte med intention utan genom brist på förståelse. Även om ni inte har det klart med den exakta tidpunkten för händelserna, så vet ni tillräcklig för att lugna ned dem som är förvirrade. Huvudpoängen är att de gamla system är otillräckliga för den nya cykeln som står för dörren för att manifestera. Så stora förändringar är väsentliga för att bana vägen för den Nya Åldern. Det kommer till slut att leda till den Gyllene Åldern, vilken är bortom er nuvarande fantasi. Vi skulle likna det till hur en grottmänniska skulle förstå era nuvarande liv idag. Undren och skönheten finns det ingen liknelse till på Jorden, och energierna som överflödar överallt är spännande och alltid upplyftande. Vid den tidpunkten kommer era medvetandenivåer att också ha lyfts upp till höjder som skulle kunna kallas Galaktiska. Ni har vaknat upp till sanningen och inget kommer att undanhållas er, till skillnad från nu då så få av er ens har fått en glimt av det.

Ni är känslosamma Varelser som har känslor som förändras på ett ögonblick, och det är en del av era upplevelser som ni lär er att kontrollera. Denna aspekt av era liv har lett till så mycket ledsamheter och ånger, men ökar er nivå av medvetande. Svaret är att alltid leva i ert Ljus då det är möjligt, och om ni kan vidmakthålla det så kommer ni att finna att Kärlek kan övervinna alla problem. När ni förstår vilka ni verkligen är och ändamålet med livet så blir det någorlunda lättare att hantera utmaningarna i livet. Ni upplever nu upprörande tider men vi vet att ni kan klara av dem om ni förblir lugna. De närmast månaderna erbjuder möjligheten att införa långtgående förändringar, och ni behöver vara alerta och redo att leva som en som leder vägen. NI har Ljuset på er sida, så det finns inget att vara rädd för.

Energierna fortsätter att höjas upp på Jorden och det hjälper för att lindra effekten av de fysiska förändringarna som nödvändigtvis måste äga rum. En dag så kommer ni att se tillbaka på denna period i era liv och förundras över ert mod att ha tagit på er dualitet. Ni kommer också vara glada att ni gjorde då det kommer att ha ökat ert medvetande med storm steg. Överallt i Universum så handlar livet om att uppnå erfarenhet, men det snabbaste sättet är genom att vara på nivåer som verkligen utmanar er.
Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan 
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian

Originals and translations of Galactic Messages available on

måndag 5 september 2011

September 05, 2011

 SaLuSa 05.09.2011 


Ledare över hela världen är medvetna om de kommande förändringarna och inser att för folkets skull måste de komma till stånd. En del tror dock fortfarande att de kan få alla förmånerna och hålla sig fast vid de gamla sätten, som inte längre är kompatibla med planen för er. Oroa er inte, då de som känner att de inte kan acceptera vad vi har att erbjuda kommer att behöva avgå. De som kommer fram för att ta deras plats är redan kända för oss som visionärer, och är medvetna om att de har en viktig roll att utföra. Ni kommer inte längre att utsättas för korrupta avtal med de större företagen, och deras makt och inflytande kommer att kraftigt reduceras. Er tillit till politiker kommer att återupprättas, då ni ser att de som har fått ansvaret för er framtid är spirituellt motiverade och också av Ljuset.

När fattigdom och brist tas om hand om så kommer ni omgående se en förskjutning av de kriminella handlingarna som kommer sig av sådana förhållanden. Uppdelningen mellan ”de och oss” som har orsakat två klasser av folk kommer att försvinna. Rikedomar och tillgångar kommer att distribueras om och ingen kommer att kunna behålla vad de olagligt har roffat åt sig. Tro oss när vi säger att vi vet precis hur rikedomar har skapats, och mycket har skapats genom manipulation och rena stölder. Vi vet också var det gömts, och hemliga konton kommer att avslöjas och konfiskerade. Det finns ingen plats i framtiden för en orättvis distribution av tillgångar, och pengar till och ihopsamlade av regeringar kommer att behöva bli helt och fullt redovisade hela tiden.

Vi har inte mycket tid kvar för att fortsätta att övertyga många väl kända personer i er värld att de gamla sätten måste förändras, då det kommer att införas oberoende om folk är förbereda eller ej. Tanken att ett totalt nytt samhälle blir fullt accepterad av fler människor än någonsin. Ni har absolut gjort det klart att ni är olyckliga med det gamla systemet, som inte har gett er fördelarna från ert arbete och inte heller hedrat er suveränitet. Till skillnad från tidigare civilisationer så kommer ni inte att bli förstörda, och prat en stor katastrof och globala katastrofer kommer inte att infrias. Vi kan kontrollera sådana händelser, men vi måste tillåta Moder Jord att också ta del av renandet, men vi kan minimera dess effekter.

Helt klart så finns det inte mycket tid kvar för att vänta på att hela processen av förändringar påbörjas. Planen ligger på plats och kommer snabbt att införa dessa inledande förändringar, och de kommer att signalera till alla att de mörka Tjänarna har blivit förnekade deras maktposition och att de inte längre bestämmer över er. Den resulterande lyckan och glädjen kommer att höja ert medvetande högre och dessa underbara energier kommer att frigöra frustration och ilska som har byggts upp under en lång period. Fred kommer till Jorden och de långvariga motsättningarna mellan er kommer att åtgärdas. Då det finns överflöd så finns det ingen anledning att åtrå grannens tillgångar, och ett lyckligt och tillfredsställt folk kan dela sin kärlek med andra och njuta av sin nyfunna frihet.

Då ni närmar er slutet av året så kanske det är er slutsats att de många händelserna som vi kontinuerligt har talat om måste starta upp. Det är i högsta grad sant, och istället för många individuella, så blir det en hel serie av dem som blir sammanlänkade. Mycket måste förberedas i förväg inför vår masslandning, och alla synbara hot mot oss måste avfärdas. Första Kontakt kommer därför att bero på vissa faktorer innan vi kan gå framåt. Det kommer dock, och blir en del av ett stort firande av ert återförenande med oss, som när allt kommer omkring är era sanna bröder och systrar. Ni har varit i mörkret under en så lång tid och Ljuset rensar nu ut spindelväven i ett system som var ämnat att utöva total kontroll över er.

Detta är tiderna då er beslutsamhet kommer att testas hårt, och vad som än är beräknat för att distrahera er från sanningen skall ignoreras. Inget kommer att stoppa Upplyftningsprocessen från att till slut manifesteras vid slutet av 2012, så håll vid era uppfattningar och stå rak i ryggen i ert Ljus.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

"CONNECTING THE LIGHT" FRIDAY 16TH, SEPTEMBER 2.00PM, PST.
 
~FROM GALACTIC LOVE REPORTER MIKE QUINSEY~
 


Hi Friends,

I will be discussing with Genii Townsend her book "The

City of Light - Sedona" covering some 34 visits she has made to the Embassy

of Peace, which is filled with hundreds of Space Entities, where she is able

to learn of the City and its coming fulfillment.


The prototype City of Light is holographic, and expected to

soon be lowered to the surface in Sedona, and it will be followed by another

2 elsewhere in the US. Eventually there will be a total of 14 Cities of

Light throughout the world. The purpose is to have all kinds of healing

technologies available, as all must be healed.


Frequent reference is made to 11.11.11 and referred to as a

Love Wave, and it has to come before the first City of Light appears. Genii

has been told that both equal love, representing the NEW WORLD coming into

being, like a planet reborn in the Universe exploding with Light, and it

will be so. Also that the 11.11.11 Love Wave is the closest prognosis as to

a time line, that has to happen first.


Commenting on Disclosure, her contacts at the Embassy of

Peace stated that there would be Disclosure, but no particular date as the

energy pattern fluctuates dramatically, and the entrance of the City of

Light frequencies interrupt the normal flow you are used to daily. It would

only take place on the 27th. December 2011 if all were in the projected time

line of Disclosure, and according to its effect on the City of Light. She

has also been told that the weather changes all over our planet is due to

the pre-City energy coming into our 3 dimensional atmosphere.


Genii is the City Embassy Emissary of Love, and expects at

some stage to talk of her work with President Obama who she is told holds

the Light, and also at the United Nations. Genii has spent 27 years involved

in this project, and only recently been given permission to announce her

mission of enlightenment.


I feel that this event is so important, that I am sending

out this advance information so that if you wish, you can buy the book prior

to the program. I feel that will make it more enjoyable and understandable.

Genii's website is: 
and her E.Mail address
thegeniiconnection@msn.com

This will be one of the most exciting programs I have taken
part in.


In Love and

Light. Mike Quinsey.Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


fredag 2 september 2011

September 02, 2011

 SaLuSa 02.09.2011 


Mina Kära, hur underbart det var att se det stora Ljuset som kom från er önskan att hjälpa en av era medresenärer, vid hans tid av nöd. Jag hänvisar naturligtvis till Michael som blev överväldigad av er generositet, och har till följd kunnat övervinna sin kraschade datamaskin. Ofta så är det när en av er står inför en motgång som er djupaste kärlek kommer fram. Ofta är det ett sammankommande som överbryggar alla skillnader som annars skulle kunna lägga en barriär er emellan. Var medvetna om att sådana tillfällen höjer nivån på ert medvetande, och dess effekt är vittgående. Just nu så väcker det upp många som är gått igenom sina liv som sömngångare, utan att ha förstått deras sanna anledning till att vara på Jorden. För dem kommer det att bli en testande tid då sanningen med all sin skönhet kan bli en plötslig chock när den söker att byta ut de sedan länge hållna uppfattningarna. Upplyftandet är medvetet utfört på ett sådant sätt att det normalt är ett mjukt uppvaknande, men tiden är inte längre er vän och går fortare än någonsin.

När ni är vid ett högre tillstånd av medvetande så uttrycker ni er själva ganska så spontant och ni lever i ert Ljus. Det betyder att era fötter står fast på vägen mot Upplyftningen, och ni gör framsteg mot denna önskvärda nivå av Ovillkorlig Kärlek. Det är vad ni har arbetat mot sedan urminnes tider och när ni nu når målsnöret så får ni enorm hjälp från många källor. Det är därför som varje själ ges all uppmuntran att bryta sig ut ur de stelbenta uppfattningarna som håller dem tillbaka. Om de väljer att förbli kvar i de lägre vibrationerna, kan man dock anta att de inte är redo att ta räddningslinan som kastas till dem. Även om ni alla är En så har ni kommit samman genom att följa många olika vägar och kommer inte nödvändigtvis fram till slutmålet på samma gång, men era upplevelser kommer att tjäna er väl. Ni påverkas alltid av dem och i själva verket kan ni inte undvika att göra framsteg.

Vad som har noterats och är mycket välkommet är att nivåerna på det kollektiva medvetandet har förhöjts ganska dramatiskt, och det är en indikation på att ni bryter er bort ifrån de lägre energierna som göds på utav de mörka Tjänarnas handlande. De har inte längre ett sådant starkt inflytande som tidigare och försvagas i själva verket snabbt. Var förvissade om att de vet vad som väntar dem och att de inte kan stoppa hur Upplyftandet till slut kommer. Sedan vi sist lämnade ett meddelande så är i själva verket våra planer så nära en fullbordan, och våra allierade är på randen till att tvinga de mörka Tjänarna in i ett hörn. Vi förväntar oss därför ett positivt resultat som tillåter oss att gå vidare med några av de första handlingarna som kommer att leda till de nödvändiga förändringarna för att marschera vidare.

Under en tid så har vi nu närmat oss era världsledare med intentionen att få deras stöd för de förändringar som vi kommer att införa. Det finns inget annat alternativ, och det är inte längre möjligt att det gamla paradigmet kommer att återuppstå. Dess tid är förbi, och så smärtsamt som det måste förefalla för en del människor som fortfarande är illa förberedda så måste ni nu gå vidare. De flesta människor måste fortfarande lära sig vad framtiden kommer med, men de skulle bli extremt glada om de gör så. De mörka Tjänarna har gjort allt de kunnat för att hålla sanningen från er, men för dem så är det en förlorad kamp då den kommer fram oberoende av något som de gör.

Ljusstäderna, vilka ni nu börjar bli medvetna om kommer att ge er en smak av hur det är i de högre dimensionerna. De är dock mer av en karaktär av Helande Centra särskilt preparerade för att hjälpa er att höja ert medvetande. Ni kommer att ta den snabba filen för att göra er av med alla rester av er närvarande dimension som har hållit er kvar inom den. Kom ihåg att de lägre energierna inte kan existera bortom en viss nivå, och det är där som ert öde ligger. Vi, bland andra, är här för att se till att ni kommer tid, och snart kommer ni inte att ha några tvivel som helst om detta. Vi lämnar er nu med vår Kärlek och Välsignelse inför en spännande och tillfredsställande upplevelse.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012