Followers

PUTIN

fredag 24 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 24 juni 2016Mike Quinsey 24 juni 2016

Din potential är sådan att med den rätta tron kan du göra vad du än bestämmer dig för, och när du höjer dina vibrationer så ökar din potential. Positivt tänkande fungerar redan för dig och kanske ett typiskt exempel är självhealing. Det är en fråga om att ha självförtroende och en positiv inställning till vad det är du vill uppnå. Med tiden kommer du att bli så framgångsrik med din självhealing att det blir en andra natur att använda din kraft. Naturligtvis ökar detta när ni sitter i grupper, men även då kommer det bara att ske när själen är fri från karmiska problem som kan orsaka att kraften blockeras.

Världen genomgår en period av rengöring då kvarstående karmiska skulder rensas bort. Resultatet är de återstående problemen som inte blir hjälpta av de Mörka tjänarnas ansträngningar att försöka påtvinga sina ändringar på er. Deras framgångar är begränsade av Ljuskrafterna som följer alla aktiviteter som sker. Ni når snart den punkt där deras makt att blanda sig i era liv kommer att förhindras. De har redan fått uppleva begränsningar och förlorar nu den makt som har övertygat dem om att de skulle lyckas med att slutföra styrningen och kontrollen av mänskligheten. Det kommer inte att tillåtas, och mänsklighen har gradvis släppts från deras grepp.

De mest häpnadsväckande avslöjanden kommer snart att uppenbaras för er. De kommer att hjälpa er att anpassa er till sanningen om ert sanna öde. Var så säkra på att ni kommer att bli förtjusta över att få veta vad som ligger framför er, och varje ansträngning kommer att göras för att försiktigt ge er dessa nyheter. Så många själar är fortfarande omedvetna om vad som pågår runt omkring dem, och i vissa fall skulle de helst inte vilja veta sanningen. De är rädda för att det kommer att förändra deras liv när de är lyckliga och nöjda som det är.

Men när sanningen gradvis avslöjas så blir det snart uppenbart för dem att en lycklig framtid ligger framför dem. Förändringarna kommer snabbt och befriar er från det ständiga trycket på er att spendera en stor del av er tid till arbete. I själva verket borde ni ha mycket mer tid för er själva, och tillbringa tid med att göra det som gör er nöjda och lyckliga. Ni är inte avsedda att vara slavar och tvingas arbeta helt enkelt för att kunna existera. Så småningom kommer livets nödvändigheter att ges till varje själ och på det sättet ge er mer tid att vara tillsammans med era familjer och följa era egna intressen.

Allteftersom tiden går blir ni introducerade till sanningen om er historia och planerna för framtiden. Det kommer att bli en plötslig spurt framåt för att gottgöra förlorad tid och möjligheten att flytt in i den Nya Tidsåldern. Viktigt är tillsättandet av personer som kan vara betrodda med ansvaret att leda. Sådana förändringar är på god väg och är redo att genomföras så snart som tiden är den rätta, dvs när de som  skulle störa detta är borttagna. Planen för er framtid har redan förberetts och kommer at led in er till ”det förlovade landet” där fred råder och livet är en glädjande upplevelse. Där behöver ni inte spendera åratal med att gottgöra alla skador från det förflutna, och alla kommer att bli återställda under en mycket kort tid.

Era nya liv kommer att bli så annorlunda mot vad ni känner till nu, och förändringarna blir mycket acceptabla och ger er mycket nöje. När era vibrationer har lyfts så fokuseras era tankar på fred, och mänskligheten kommer att bli som Ett med samma mål i sinnet. Krig och allt som kan associeras med det kommer att bli ett minne blott och all negativitet och ett ständigt stridande kommer att vara borta för alltid. Det finns inget behov, eller någon plats, i framtiden för vapen och alla kommer att kunna leva sina liv i fred och samexistens. Så blir det i de flestas liv och mycket snart skall ni se de första rörelserna i den riktningen.

 Folk oroar sig för sitt välbefinnande, men allteftersom förändringarna införs kan ni vara säkra på att er hälsa kommer att tas om hand först när vi kan landa. Nya metoder av behandlingar kommer att införas som gör sig av med kirurgernas knivar och det finns inga negativa effekter efteråt. Mycket kommer att förändras som tar er helt in i den Nya Tidsåldern med alla de fördelar som kommer med detta. Varje aspekt av era liv kommer så småningom att lyftas upp, så misströsta inte, för allt är planerat i förväg för en snabb förändring. Storleken av uppgiften är inget att oroa sig för då vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Alla nödvändiga åtgärder kommer att snabbt avslutas med minsta möjliga olägenhet för er.

Inom en snar framtid kommer Ljusets krafter att finna det säkert att landa öppet på Jorden, och när de gör det får ni hjälp och blir guidade i ert arbete. Med våra avancerade metoder blir alla problem lösta under nästan ingen tid alls. Förbränningsmotorer kommer att bli föråldrade, om inte av någon annan orsak så för att ni inte längre behöver sådana slösaktiga och föråldrade maskiner. Föroreningar är naturligtvis en annan faktor och de kommer att elimineras, vilket gör att ni får en hälsosammare existens.

Det finns system som tillåter nästan omedelbara resor, något som de Mörka redan använder sig av, men det har de hållit för sig själva. Var säkra på att med tiden kommer ni att få njuta av alla de fördelar som finns i en modern tidsålder, och det kommer att bli helt bortom er nuvarande fantasi. Vetskapen om vad som väntar er i framtiden bör ge er självförtroendet att tackla alla nuvarande problem så att de blir rensade en gång för alla.

Ni har alltid varit vägledda för att handla i bästa intresse för er alla. Det har alltid varit på det sättet, för den mänskliga rasen som helhet har varit destinerade att avsluta cykeln framgångsrikt. Tidigare cykler har slutat i katastrof, som era historiska dokument visar, och varje gång har ni tvingats att starta en ny i stort sett från början. Så ni kan ge er själva en klapp på axeln för att äntligen ha varit framgångsrika. Ni har alltid fått vägledning i hopp om att ni skulle nå era mål, men sättet för färdigställandet har varit upp till er. Det nuvarande tillståndet på Jorden tyder knappast på att ni har varit framgångsrika, men det är så, som ni snart kommer att få reda på.

Allting tycks röra sig med en sådan fart att ni känner att ni inte har tillräckligt med tid att ägna er åt alla era behov. Ni kan se det som ett gott tecken på att vibrationerna fortsätter att lyfta upp er och ni kommer till slut att lämna de lägre bakom er. Så ni kan se fram emot en mer positiv period då allt arbete som läggs på att föra in mer ljus till Jorden blir framgångsrikt. Det hjälper till att väcka upp själar som har hållits tillbaka av de låga energierna, och ge dem hjälp till att höja sig igen, vilket är varje själs öde. Fortsätt att vara positiva och att stadigt hålla er vision om framtiden.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande har kommit genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey

       Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 18 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 17 juni 2016Mike Quinsey 17 juni 2016


Jorden lever med dolda och hemliga aktiviteter, men bara lite av det når era öron därför att de Mörkas tjänare fortfarande har kontroll över pressen, trots det faktum att deras makt snabbt försvagas. Dock pågår de önskvärda förändringarna fortfarande och den nästa stora förändringen kommer när Republiken USA kan tillkännages officiellt.

En ny president har redan utsetts som tillsammans med dramatiska förändringar kommer att ge makten tillbaka till folket. Det har varit en lång, tuff väg att gå för dem som är involverade, men det är väl värt ansträngningarna. Detta kommer att ge frihet från dem som önskar hålla er i träldom. Det ”tysta kriget” om vem som kontrollerar Jorden och dess invånare håller på att komma till sitt slut mycket snart.

Ni kommer att bli lättade över att veta att hotet som hängde över era huvuden har tagits bort. Att vara fångar på er egen planet skulle ha varit illa nog, men planer har gjorts för att på ett dramatiskt sätt minska befolkningen. En del av er har lärt er vem som är ansvarig för detta och med tiden blir allt avslöjat så att alla kan förstå vad som hade planerats för er framtid.
Utan tvekan kommer många att undra över hur och varför sådana omständigheter kunnat skapas, och ni kan vara säkra på att med tiden skall ni informeras om er sanna historia.

Tänk på att genom de många inkanationer ni genomlevt så har alla själar delat på ansvaret för de slutgiltiga förhållanden som nu upplevs. På grund av den valfrihet som gäller för er alla, och som en civilisation, har ni skapat er egen framtid i tidens vävnad och har på så sätt också skapat era egna erfarenheter. Självklart har de Mörka tjänarna dragit fördel av den mänskliga rasens tycke för krig för att skapa situationer till belåtenhet för dem som har förevigat villkoren för brist och oordning.

Under en lång tidsperiod har varje själ haft många inkarnationer, och nu när den gamla cykeln har tjänat sitt syfte får ni uppleva processen som kommer att resultera i att den nya cykeln kommer till stånd. Det har varit en cykel där den fria viljan har hedrats. Dock använde de mörka den möjligheten att fängsla er på er egen planet. Deras slutmål var att kontrollera den mänskliga rasen, ta ifrån er frihet och reducera befolkningen till en hanterbar storlek.

Genom att lömskt arbetat under många år för att hålla er i ett tillstånd av ”brist” och dölja sanningen för er så har de lämnat er i en tids- och rumförskjutning där framsteg i stort sett har upphört. Emellertid har Hierarkin av Ljus konstant vakat över er alla och försäkrat sig om att de inte tappar kontrollen över saker och ting. Er framtid hade redan bestämts och genom deras ansträngningar och lojalitet till Ljusvarelserna på Jorden, som har övervunnit de utmaningar som getts dem, så har de höjt sig över negativiteten och satt ut en väg till Uppstigningen som varje själ som höjt sina vibrationer kan förena sig med.

Att befinna sig på Jorden är en kraftfull utmaning, men ändå har många själar bett om möjligheten att få uppleva ett liv där. De har insett att om man kan övervinna de utmaningar som de möter så är man på en snabb utveckling bortom den 3e dimensionen och kan då lämna den cykeln bakom sig. Vad du än gör så finns där alltid Ljusvarelser som står till din tjänst om du behöver dem. De stör inte ditt liv och du har möjlighet att uppleva det så som du önskar. Om du skulle göra felaktiga beslut är du själv ansvarig för dem. Genom dem växer du andligt och anpassar ditt tänkande till den insikt som säger att Alla är Ett. Jorden är för närvarande i ett tillstånd av oro, och Moder Jord önskar skapa förändringar så att hon kan böja rengöra sin kropp och gradvis återställa den till ett gudomligt skick.

Hon har gett av sig själv många gånger genom att tillåta människan absolut yttrandefrihet och hon lider nu i händerna på tanklösa och likgiltiga själar som har misshandlat henne. De kan inte längre få fortsätta och om människan inte ändrar sig så måste hon ta saken i egna händer. Även då gäller försiktighet för att undvika skador, men i vissa fall är det oundvikligt. Det finns också karmiska situationer att ta hänsyn till och de kan vara en naturlig del av förändringarna, för ingenting av alla dess konsekvenser sker av en slump.

Varje själ hjälper till att skapa framtiden för er kollektiva energi som leder vägen. Naturligtvis kan individernas handlingar ha en uttalad effekt på ett eller annat sätt. Era sinnen är ständigt överfallna av tankeformer som ni drar till er – ”lika attraherar lika”. Det är få människor som förstår att vad man fokuserar på, antingen det är ”bra eller dåligt”, drar till sig mer av samma sort. Så det bästa är att inte engagera sig i frågor som är av en negativ karaktär. Du kanske vill läsa om dem, men undvik att ge dem energi som drar till sig mer av samma sort. Det kan låta som om livet är mycket komplicerat, men de flesta själar följer helt enkelt sin önskan med lite tanke på konsekvenserna.

Tänk på att du kom hit med en livsplan som tillåter olika möjligheter att komma i din väg så att de kan spelas ut. Varje själ har i större eller mindre grad mål de vill uppnå som, förutsatt att du är framgångsrik, flyttar dig vidare ganska snabbt. De flesta erfarenheter innebär att andra själar finns där som också vinner på dem. Karma kan ibland väva ett tilltrasslat nät, men i slutändan kommer alla involverade att dra nytta av det. Naturligtvis vet du inte vilka lektioner som lärs av var och en. Ni har ett talesätt som låter ”en god sak förtjänar en annan”, och i grunden är det sant. Ju mer du ger av dig själv ju mer kommer tillbaka till dig genom Lagen om Attraktion.

I vissa avseenden är det lika bra att du är omedveten om vad som pågår i den verkliga världen. Du har tillräckligt att ta hand om det du har, medan makter slåss för världskontroll, och Ljuskrafterna utövar den makt de har för att försäkra att ingenting tillåts att gå överstyr eller störa den högre planen för er Uppstigning. Många människor kan inte förstå hur det Mörkas tjänare har kunnat få så stor kontroll över era liv. Det har skett mycket långsamt och över många, många år och som ett resultat har ni inte insett hur er frihet har urholkats. I verkligheten har ni hållits tillbaka och utsatts för förhållanden som medvetet medfört att ni har kunnat kontrolleras av dessa Mörka tjänare.

Bli nu inte alltför bekymrade för detta för i verkligheten är det så att Ljuskrafterna helt har kontroll och tillämpar vissa begränsningar av sin egen makt för att förhindra att de Mörka tar över full konroll. Deras plan för er befrielse från deras grepp och kontroll är på plats, och all går bra trots de förhållanden som just ju finns på Jorden. Vid den rätta tidpunkten är många fördelar redo att ges till er, något som omedelbart kommer att lyfta er. Ni har redan hört om de många utrustningar som väntar er och som kommer att totalt förändra livet för alltid – framtiden är Gyllene.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey

Source: Tree of the Golden Light
 

Översättning Gertie Dahlberg

lördag 11 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 10 juni 2016Mike Quinsey 10 juni 2016

Världshändelser är på väg mot en ”grand finale” som kommer att ge stor tillfredsställelse till Ljusarbetarna. Efter en lång period med förseningar får ni nu se att de sista dagarna äntligen är här och de Mörkas tjänare har inte längre makten att diktera framtiden för den mänskliga rasen. Ljuskrafterna har nu kontrollen och kan förhindra de stora katastrofer som planerats - att slunga världen in i ännu ett storkrig.

Fred är på väg och mycket snart kommer åtgärder att vidtas för att höja vibrationerna på Jorden, något som äntligen resulterar i ett slut på alla former av krigsliknande händelser. Sedan kommer ni verkligen att veta att slutet på fientligheterna har resulterat i en världsfred. Äntligen är det säkert för våra vänner från andra planeter att landa på Jorden och helt öppet få träffa er alla. Detta kommer också att signalera början på förändringar som verkligen medför en bestående fred på Jorden.

Vägen som ligger framför er är helt enkelt en väg av stor tillfredsställelse och kompenserar er mer än väl för de krävande utmaningarna som har följt era liv på Jorden. För att återigen bli fullt medvetna Varelser skall ni tas långt bortom er nuvarande nivå. Livet kommer att bli en härlig upplevelse och era minnen av tiden i de lägre vibrationerna försvinner snabbt i bakgrunden. För närvarande är det svårt för er att till fullo förstå de välkomna förändringar som närmar sig, men ni skall veta att ni blir mycket förtjusta och lyckliga med dem.

Många av er har redan idéer om vad som ligger framför er, men det som ligger framför er kommer nästan säkert att överträffa alla era förväntningar. Så släpp inte taget om din vision för framtiden för varenda en av er påverkar den kollektivt och bestämmer hur den kommer att bli. Det finns många frågor som du vill ha svar på och allt kommer att avslöjas med tiden. Det är viktigt att ni får veta sanningen bakom er tid i den tredje dimensionen och hur ni som Ljusarbetare har i hög grad bidragit till att sprida Ljuset. Din blotta närvaro på Jorden har hjälpt andra själar att vakna upp till sitt sanna jag. Det finns mycket att göra i samband med detta och även nu sprider ni sanning så att själar kan ta ansvar för sin utveckling.

Det finns ingen brådska här, men på samma gång så har slutet på den gamla cykeln överträffats av de nya vibrationerna som nu fått fäste. Det är viktigt för er att gå med i flödet av dem och när ni gör det så lockar ni med er andra så att de också kan gå med på samma resa som ni. Ibland är det ett under att ni gör några framsteg alls då ni från alla håll är ansatta av en konstant störtflod av olika energier. Ni drar till er dem som harmoniserar med er och, förutsatt att er aura är intakt, kan parera de lägre energierna.

Du kan mentalt visualisera att din aura helt omsluter din fysiska kropp, och genom att hålla kvar den bilden har du ett försvar mot försök att tränga igenom den. St Germain har ofta rekommenderat att ni använder den violetta strålen om ni behöver skydd. Öppna auror bjuder in vissa själar som söker att ansluta sig till en annan själ, och om de är av en särskilt låg vibration kan de orsaka problem. Om du behöver hjälp av någon anledning så glöm inte att du har guider som blir bara alltför glada att få hjälpa dig. De är med på din resa och är den osynliga hjälparen som så långt det är möjligt ser till att du håller dig till din livsplan, även om det är du själv som i slutändan gör ditt val.

Din fria vilja är helt klart mycket viktig, men dina guider kommer att göra sitt bästa för att ingripa om det verkar som om du håller på att gå helt vilse. Kom ihåg att du har en livsplan som du gått med på att följa, och det är oerhört viktigt att ditt liv leds enligt den. Du kan avvika något från den utan att det skadar, men det finns viktiga tillfällen när du måste följa planen som du har beslutat dig för. När du ser dig omkring så måste det verka som att livet är en samling av slumpmässiga händelser som inte har någon verklig betydelse alls för din del. Ändå är utarbetandet av liven för den mänskliga rasen minutiöst planerat så att ni skall kunna lära er att utvecklas medan ni samtidigt upplever resultatet av era val. Så du måste följa med på den nivå som sätts av majoriteten.

Det finns dock ingen anledning att du som person inte skulle kunna sträva efter en högre nivå av att uttrycka dig och på så sätt komma att få andra människor med dig. Det är aldrig som man brukar säga ”en tråkig stund”, men livet kommer alltid att se till att du upplever precis det du behöver istället för vad du tror att du behöver. Så acceptera vad som kommer i din väg som en utmaning för dig att övervinna. Allt är inte ett test och det kommer att bli stunder när du får lyckliga upplevelser som lyfter upp dig.

När det gäller er utveckling på Jorden finns det så komplicerade problem att ni kanske undrar hur de någonsin kommer att kunna lösas. Det är inte bara planerandet utan även hängivenheten hos dem som arbetar med er för att försäkra att ni drar full nytta av era möjligheter att utvecklas. En missad möjlighet betyder helt enkelt att en annan kan uppstå, men under vissa omständigheter kanske den uppskjuts till en annan livstid. Hur mycket du tar på dig varje gång är ditt eget val, men du får hjälp för att bestämma dig så att du inte blir överlastad. Karma bärs inte alltid vidare från ett liv till ett annat, såvida det inte är nödvändigt, och oftast blir det inte ett omedelbart resultat.

Liv efter liv har du haft upplevelser på det sätt som var nödvändigt för dina framsteg mot de högre dimensionerna av Ljus. Nu är många av er på gränsen till att slutföra tiden i de lägre dimensionerna efter att ha lärt er tillräckligt för att göra det möjligt att göra er Uppstigning. Efter att ha nått den punkten så föredrar en del av er att stanna kvar för att tjäna dem som behöver en hjälpande hand för att göra framsteg. Du kanske undrar vad som är det yttersta målet för alla själar. Och för att uttrycka det enkelt: att återvända till den totala perfektionen av gudomen tills du skickas ut igen för en ny uppsättning av upplevelser.

Många händelser sker nu väldigt snabbt och flera tillkännagivanden kommer snart att göras angående detta. Skälet till att de inte tagits upp i era medier är att de fortfarande inte har friheten att rapportera de verkliga nyheterna, de som är av betydelse. Detta är dock långsamt på väg att ändras och steg tas nu för att åstadkomma de förändringar som krävs. När ni börjar inse att ni matats med just det som de Mörkas tjänare har kontrollerat, det som är så långt från sanningen man kan komma. Den kommer ibland igenom filtret men ni behöver vara medvetna om de tillförlitliga källor som finns, för en del har helt enkelt inrättats för att ge ut falsk information. Internet är fortfarande den bästa källan och där finns aktuella nyheter om händelser som inträffar. Om vissa nyheter verkar tveksamma så är de antagligen det och bör ignoreras. 

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey 

Source: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg

lördag 4 juni 2016

Svenska -- Mike Quinsey 3 juni 2016Mike Quinsey 3 juni 2016

Allt fortskrider väl trots det yttre skenet, och de olika aspekterna i samband med Uppstigningen fortsätter att avancera mot att ni är redo. De Mörka tjänarna fortsätter att förlora makt och deras möjligheter och alternativ har blivit mycket begränsade. Många gånger har de föreslagits att ge upp men de har nekat till det och verkar vara beredda att kämpa till det bittra slutet. De kan förvisso inte fly från rättvisan, som de planerat, men kommer helt säkert att försöka förhandla vad gäller deras kapitulation. De måste inse det faktum att deras dagar är räknade och de kan inte längre hoppas på att fullfölja sin ursprungliga plan på världsdominans.

Många grupper har ställt sig bakom de av Ljuset och tillsammans utgör de en formidabel utmaning för de Mörkas tjänare. Tillsamman med många kraftfulla individer representerar de en mäktig kraft för det goda. Helt säkert kommer vissa saker till sin spets och de goda nyheterna kan inte hållas tillbaka så mycket längre, för allt har avancerat till en punkt där det är omöjligt att resultatet skall kunna förhindras. Allt går framåt ganska snabbt och det är möjligt att det första officiella tillkännagivandet kommer redan i juli, och det blir det första av många. De av er som följer utvecklingen på Internet har hängt med i utvecklingen och vet hur framgångsrika Ljusarbetarna har varit.

 Förbered er för förändringarna och hjälp dem som kommer att känna sig obekväma av dem. De kommer att genomföras ganska snabbt för att undvika ytterligare svårigheter. En av de första prioriteringarna kommer att bli att etablera kontakter som människor kan använda för att ta reda på vad som sker med de kommande förändringarna. Det finns förstås de vanliga källorna som redan är kända för er. Många saker har radats upp för att introduceras så snart som möjligt så att er livskvalitet kan lyftas upp. De nästa 18 månaderna bör vara spännande för det är den period under vilken mycket är planerat. Så efter många besvikelser kommer en period när ni blir glada över att se de framsteg som gjorts.

Med tiden kommer ni att få uppleva många acceptabla förändringar som kommer att så småningom föra er fram till en punkt långt bortom någonting ni har kunnat visualisera. Detta kommer helt säkert att gottgöra er för förlorad tid och föra er snabbt in till en spännande period. Mycket har förnekats er under de senaste 50 åren, eller mer, och ni kommer att bli förtjusta över skillnaden som förändringarna kommer att göra. Moder Jord kommer at gynnas på många sätt och även spela sin del i att få till stånd många förändringar när det gäller miljön. Livet blir snabbt en glädje och människors hälsa blir återställd och er ungdomlighet kommer tillbaka. Ni har så mycket att se fram emot och det kommer att ske ganska snabbt.

Det är fortfarande kaos i ett antal områden, men Ljusvarelser arbetar hårt för att övervinna de hinder som ligger i vägen för fred. Krig och allt av det slaget ski all stoppas och er sanna historia kommer att skrivas in tidens kalender. Ni får lära er varför ni har upplevt de lägre dimensionerna och hur ni har blivit manipulerade av dem med sin egen agenda för mänskligheten. Sanningen måste göras känd och er historia skrivas om i enlighet med den. Effekten av detta har varit att ni går omkring i en dröm som har haft föga likhet med ert sanna tillstånd av att vara. Allt detta kommer att förändras när sanningen är avslöjad och de negativa inflytandena tagits bort.

Var så säkra på att alla själar har getts lika möjligheter att vända sig till Ljuset. En del är dock inte redo att göra de nödvändiga förändringarna i sina liv för att lyftas upp till de högre vibrationerna. Det är deras val och detta skall hedras, och all hjälp kommer i alla fall att ges dem så att de återigen kommer till en punkt där Uppstigning är möjlig. Några av er kommer att välja att stanna kvar i den lägre dimensionen helt enkelt för att hjälpa de själar som fortsätter sitt uppvaknande och sin utveckling. Ingen själ lämnas någonsin utan någon hjälp alls, och när själen ropar efter hjälp finns den alltid till hands. Vägledning ges också till grupper och till dem som tjänar massor av människor och den fria viljan iakttas alltid för dem det gäller.

När ni passerar genom den nuvarande perioden vore det klokt att söka vägledning från era guider för att se till att ni följer era livsplaner som ni accepterade innan ni inkarnerade. Det har aldrig funnits en så viktig tid i era liv som möjligheten att stiga upp som nu ligger framför er, och om ni kan behålla era framsteg genom att fortsätta att höja er upp så kommer ni nästan säkert att bli framgångsrika. Om du avviker från din väg är det möjligt att gottgöra det och gå tillbaka på den, så oroa dig inte för det. Det är mänskligt att göra misstag men var beredda på att rätta till dem och du kommer att vara tillbaka på rätt spår igen.

Människan har alltid varit en krigare, vilket var nödvändigt för överlevnad för hundratals år sedan. Nu är situationen annorlunda då krigföring har blivit en kamp mellan olika teknologier. Förmågan att döda och förstöra har blivit så stor att själva strukturen i er värld är hotad. Dock är vi fullt medvetna om situationen och den är helt under vår kontroll. Vi har satt gränser som inte kommer att tillåtas att överskridas och vi har till exempel många gånger förhindrat användandet av kärnvapen. I en mycket nära framtid kommer allt som har att göra med krig inte att tolereras och åtgärder kommer att vidtas för att säkra att så snart de är förbjudna så kan de inte återinföras.

Människor kan leva tillsammans i harmoni under förutsättning att de inte försöker påtvinga sin tro på andra. En bra plats att börja är med ”Gud” som hänvisas till under många olika namn och som dyrkas enligt vilken särskild religion som är inblandad. I själva verket finns det bara en Gud involverad i Jordens civilisation, även om det finns många sådana förhöjda varelser i Universum. Från den gemensamma grunden mellan alla människor borde det vara möjligt att komma samman och fortsätta att utvecklas som en civilisation.

Dessa själar som nu är redo att stiga upp bör kunna se bortom de olika religionerna och acceptera den Ende Guden och kunna leva i fred och i en enda stor gemenskap.  Gud är kärlek och har av misstag setts som liknande människan, när det i själva verket är precis tvärtom, sett från en ödmjuk ställning. Människan har stigit upp för att utvecklas till att bli en Högre Varelse, och det är varje själs öde oavsett hur lång tid detta tar. Det är möjligt för alla att bli Gudar på sitt eget sätt och det är ödet för den mänskliga rasen.

Er omedelbara oro handlar om er utveckling och det blir några stora förändringar som gör att ni kan leva i fullständig fred. Du vaknar upp till ditt sanna jag och ansluter dig till dem som redan har gjort sin Uppstigning. Dualitet såsom ni känner den kommer att finnas kvar i de lägre vibrationerna men den kommer fortfarande att finnas på de högre nivåerna och vara av en harmonisk natur.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012