Followers

PUTIN

onsdag 24 oktober 2012

SaLuSa 22.10.2012


 


SaLuSa 22.10.2012Vi är glada att se att ni demonstrerar för era rättigheter, och det är en lämplig tidpunkt för att påminna era auktoriteter att de är i sina positioner för att tjäna folket. Antalet godhjärtade själar bland dem är få, och det är därför som vittgående förändringar måste äga rum. Om era representanter inte håller sin svurna ed då kan de inte ha något att klaga på när de avsätts. Problemet är att korruption och girighet sprider sig som en cancer och blir på kort tid accepterat som ett normalt sätt att arbeta. I framtiden blir ni mer involverade i beslutsfattandet och tillfrågade innan handling sker. Helt klart så behöver ni rätt sorts människor som leder vägen framåt, som har framsyntheten och förståelsen att ta er in i den Nya Åldern. Den sista kabalen skulle vara helt opassande, och kommer inte att kunna blanda sig i och påverka vad som kommer att hända.

Er Spirituella Ålder kommer nu att starta och era framsteg kommer att bli enastående och mycket snabba. Tänk er hur underbart det kommer att bli att kunna lita på alla de runt omkring er, för ni vet att de är uppstigna Varelser precis som ni själva. Kärleken och Ljuset kommer att ha trängt igenom överallt, och det kommer inte att finnas några tvivel att ni har anlänt till de högre dimensionerna. Livet kommer att bli en stor kontrast till vad ni nu har, och kan inte jämföras. Att leva i fred utan något hot kommer att vara en underbar känsla av frihet och glädje. Hälsoproblem och utmaningarna med att enbart existera som plågar er i den tredje dimensionen, kommer inte länge att bli en faktor i era liv. Det är svårt att överföra den absoluta känsla av lycka och förnöjsamhet, som måste upplevas för att uppskattas. 

Tankesättet hos de som har motsatt sig er och siktat på att förhindra Upplyftningen är fokuserad på självmakt, för de saknar en förståelse av Enhet, och därför kärlek för sina medmänniskor. De har dock fortfarande deras Gudsgnista även om den har tynat, men en dag så lyser den upp igen. De har samma tillfällen att vara av Ljuset som alla andra själar, och Gud kommer att välkomna dem hem som alla andra. Ni startade alla tillsammans, men då ni beslutade över er egen väg för att uppleva så uppfångades en del av de lägre vibrationerna och föll på sidan om. Det kommer alltid att finnas en väg tillbaka till Ljuset, men ju lägre som ni faller desto svårare blir resan tillbaka. Emellertid, som med alla andra själar så finns det många villiga frivilliga som guidar dem hemåt. Ni alla, utan undantag, har högre Varelser som står i nära kontakt och som guidar ert liv åt er. 

I framtiden så kommer vi från den Galaktiska Federationen av Ljus att arbeta med de själar som lyfta upp tills att ni blir våra jämlikar. Ni kommer då att bli mycket oberoende och bestämma er egen framtid, men det betyder inte att vi kommer att tappa kontakten med er. Vi kommer bokstavligen att bara vara en tanke borta vid vilken tidpunkt som helst, och det gäller alla själar som ni har en förbindelse med. Som vi tidigare har sagt så kommer ni i själva verket att sannolikt förena er med de av liknande medvetandenivåer. Era upplevelser är obegränsade, och tar er till och med från ett Universum till ett annat för att uppleva i nya områden. På Jorden är ni uppenbarligen mycket mer begränsade och med er lägre medvetandenivå har ni tappat kontakten med ert Högre Jag. Konsekvensen blir att sanningen av ert sanna självt blir dolt av illusionen av livet i den tredje dimensionen.

Ni kommer nu att bevittna den verkliga början på slutet då det gamla systemet faller in i kaos. Inga försök till att återuppliva det då dess öde är att slutföra sin tid i dess nuvarande dimension. Det har gjort sin nytta då det gäller ni och Moder Jord, och det nya paradigmet sätts på plats. Ni kommer inte att missa slutresultatet då förändringarna är så vittgående att alla kommer att beröras. Alla själar kommer att uppnå vad de önskar och de flesta har redan utövat sitt val av fri vilja. Det är anledningen till att vi ber att inte försöka överskugga en annan själs beslut, men att låta dem vara tillfredsställda att det har gjorts med tanke på deras framtid. Faktum är att ni inte kan föras högre än era vibrationer tillåter, och det är helt klart den nivån där ni känner er mest bekväma. 

Vi är så redo som vi någonsin kan bli för att spela vår roll för att trygga era upplevelser av Upplyftningen. Vårt involverande kommer snart att bli uppenbart, och ni vet redan att vi har hållit freden på Jorden. Vi refererar till vårt handlande för att förhindra nuvarande problem till att eskalera till ett nytt världskrig. Vi är ivriga att bli mer involverade och hjälpa att se till att våra allierade kan föra saker och ting till sin spets. Det Amerikanska Presidentvalet är en nyckelfokusering, vilken kommer att avgöra när vi utövar vår gudomliga auktoritet för att införa godartade regeringsförändringar. Mycket hänger på resultatet och det kommer att bli en seger för Ljuset. 

Från och med nu så för varje vecka som går avslöjas mer om vart det hela pekar, och det kommer att bli infriandet av händelser som är nödvändiga för att införa fred till er värld. Som ni kan tänka er så finns det inget som händer som vi inte är medvetna om, även om det är utom synhåll för oss. Vi vet de sanna intentionerna av olika nationer oberoende av vad de säger till den yttre världen. De är i själva verket uppdelade i de som uppmuntrar krig, och de som nu söker fred även om deras historia indikerar annorlunda. Vad som händer är att Ljuset på Jorden transmuterar de lägre vibrationerna och hela nationer vaknar upp till sanningen. Det finns en mäktig rörelse för att förena sig inom de länder som önskar fred, och en önskan att dissociera sig själva från de som inte önskar fred. Krigshetsarna blir gradvis isolerade, och utan stöd är deras planer dömda till misslyckande. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser att de olika fredsrörelserna når fler människor än någonsin. Det är blomstrandet av folkets makt som kommer att åstadkomma de önskade resultaten. Det stärks också av det kontinuerliga inflödet av höger energier från utanför Jorden. Som vi ofta har sagt, ni har redan vunnit kampen med de mörka Tjänarna, och det återstår bara att städa upp återstoden av deras aktiviteter och sedan skynda på med Upplyftningen. Detta Mina Kära ligger i säkra händer som ni kommer att se inom kort. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se  

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 19.10.2012


 


SaLuSa 19.10.2012Här är vi nu på randen till en stor episod i er resa genom dualitet, som kommer att ta slut med att de som är redo att lyftas upp lämnar er nuvarande dimension. Det betyder inte att allt förändras omedelbart, men det resulterar i hur ni lyfts upp till en högre dimension där ni är med andra själar av liknande vibration. Det kommer att trygga ett liv i vilket ni upplever en nära harmoni och glädjefulla relationer med alla själar. Hårdheten och konfrontationen ni upplever nu kommer att försvinna för gott, då de varelser som orsakar sådana problem inte är redo att lyftas upp. Upplyftningen är för de bland er som har vaknat upp till sina sanna jag, och strävar efter att lyfta upp sig själva. När ni kan acceptera alla andra som Ett med er, och leva ert liv på ett sätt att ge ut Ovillkorlig Kärlek så är ni ett perfekt exempel på en som är redo. 

Om ni inte anser er själva vara redo, men som i vilket fall som helst önskar lyftas upp så fokusera på att höja upp er själva genom att göra ert bästa för att lyckas. Och ni kommer att göra det, för denna gång så finns det ett enormt inflöde av energi till er värld och ni attraherar dem till er själva. Ni kommer att veta att det händer för få själar kan ta emot energin utan att känna effekterna. Det kan kännas som en lätt yrsel och en allmän känsla av lätthet inom er kropp. Det finns andra tillstånd som kan leda er till att tro att ni håller på att bli sjuka, men som snart går över utan åverkan. Ni kommer absolut att finna er själva ha självkontroll då ni ställs inför störande krafter, och det är tämjandet av känslor som kommer att göra det möjligt för er att nå en sådan nivå. Samtidigt blir ni ett modellexempel för andra som kommer att gynnas av er närvaro. 

Ljuset fortsätter ständigt att växa exponentiellt, och för er framåt snabbare än någonsin. Det kommer att nå sin optimala nivå den 21 december, 2012 och kommer att utlösa Moder Jords Upplyftning och alla de själar som är redo att gå med henne. Vid det laget kommer ni att ha blivit lugnade då det gäller säkerheten och framtiden för de som tar en annan väg, och allt händer som det bör i enlighet med Universal Lag. Enkelt uttryckt så säger den att ingen själ kan lyftas upp tills att de har nått en liknande vibration. Alla tas om hand om och när väl Upplyftningen kommer blir var och en att vara medvetna om vad som kommer att ske. Då en cykel tar slut så finns det naturliga förändringar som öppnar upp nästa fas av er resa som strävar efter att ta er än högre. Möjligheterna är alltid där för varje själ.

Till viss utsträckning fortsätter livet som tidigare, men ni ser redan tecknen på förändringar som är oundvikliga. Hur mycket lidande som kommer att ske beror på era regeringar, och hur snabbt det anammar de nya sätten som erbjuds dem. Militärmakt kommer inte att försena förändringarna, även om Illuminati antydde att de skulle använda det mot oss om vi försökte oss på Avslöjandena och visade upp oss på Jorden. Vi kan lätt hantera sådana hot, men vi vill inte skapa förhållanden som kan få återverkningar mot er. Vi är alla för Avslöjanden så snabbt som möjligt, men det måste vara mot en fredlig bakgrund. Det kan dock komma när ni minst anar det, då det finns mer än ett land som stöder sådana uttalanden. 

Ni har varit tålmodiga under en så lång tid och det uppskattas, men vet att händelserna måste påbörjas mycket, mycket snart. Vi är redo och förlitar oss på våra allierade att göra förberedelserna så vi kan följa efter. Till dess så gå vidare som vanligt och ta saker och ting som de kommer en dag i taget. Med tiden kommer alla era behov att tas om hand om, även om en del av er tar på er mer olägenheter än andra. Vi vet väl vad som är sannolikt att hända, vi kommer inte att låta saker och ting att spåra ur. Vi har sett om er och guidat er väg under en mycket lång tid, och vi har en större närvaro nu än vi någonsin har haft. Vi kan fortfarande inte avtäcka fler av våra skepp till vi har bortfört hoten mot oss. Då kommer vi dock att sätta igång en sagolik uppvisning för att hälsa er alla. 

Under de tidiga dagarna av UFO visningar så kontaktade vi regelbundet vad ni skulle kalla vanliga individer, men trots det hölls deras upplevelser avsiktligt från er. Vi tog dem till och med på resor runt er Solsystem, och visade att andra planeter också hade intelligent liv på dem, men trots det så gjordes försök att förtrycka detaljerna. Med avslöjandena kommer bevisen att vara helt oförnekliga då ni introduceras till humanoider från inte bara ert eget solsystem, utan från andra stjärnsystem också. Vi har varit separerade från er under alltför lång tid, och delar er uppspänning inför tanken att träffa er.

Den Galaktiska Federationen av Ljus är inte på något sätt militär, men inom Universum finns det styrkor som vi behöver skydda oss själva emot. De är mestadels de mörka Tjänarna av den Reptilska gruppen, men vi skyndar att lägga till att det finns andra med fredliga intentioner. I er Galaktiska historia finns det många historier om stora krig mellan civilisationer. Denna ålder är dock förbi och fred har deklarerats mellan de stridande parterna, och en del av vår plikt är att se till att den hålls. På er Jord finns det fortfarande bevis på deras besök, men de erkänns inte alltid för vad de är och ignoreras för det passar inte in med er accepterade version av historian. I själva verket så är en stor del av er historia påhittad och liknar föga sanningen. Dessa är områden som vi skall ta upp, då det är viktigt att fakta känns till.

Fortsätt med att se framåt då händelserna nu står redo att sätta igång, och ni kommer inte att bli besvikna. De mörka Tjänarna är så gott som färdiga, då det gäller att utöva sin vilja över er. De är som en tandlös tiger, men skall fortfarande undvikas och hållas ned tills de kan föras bort. Många av er vet vilka ledarna är som också vi vet, och vi kommer inte att låta dem stå upp igen. Pengar kan fortfarande köpa dem tid, men kommer aldrig att köpa dem frihet att undvika rättvisan för deras brott mot er. Det är aldrig för sent för dem att förändras och det skulle göra deras resumé en hel del gott om de släppte sin strävan att fortsätta såsom tidigare.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser att midnattstimmen börjar slå, så nedräkningen har börjat. Så var goda och behåll ert lugn ännu lite längre, då allt kommer till den som väntar. Gud Välsignar Er Alla.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey. 

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 17.10.2012


 


SaLuSa 17.10.2012Inser ni att ni särskilt under detta år har vuxit i medvetandenivåer till en punkt då ni har mer än balanserat de mörka energierna. Ni har uppnått det genom att attrahera Ljuset till er själva och jorda det på Jorden. Det har hjälpt med att sätta stopp för dominerandet av de mörka Tjänarna som bara kan hoppas på att skapa rädsla, och försena deras oundvikliga nederlag. De har inte gett upp, men nu kan vi helt avgränsa dem och skydda våra allierade. Deras slutliga bortförande kommer därför att bli en enkel formalitet. De kan inte längre se mot Reptilierna för att få råd, och är bara en blek skugga av vad de brukade vara. Det betyder att de slutliga veckorna innan Upplyftningen inte kommer att bli katastrofala som en del av förutsägelserna indikerade. Med närvaron av Den Galaktiska Federationen av Ljus som har auktoritet att förhindra alla större motgångar så kommer ni i själva verket få en ganska komfortabel resa under resten av er resa.

Under tiden kallar vi på alla Ljusarbetare att inte släppa av på sina ansträngningar att rusa fram med förändringarna inom sina samhällen. Det finns mycket ni kan göra på en lokalnivå för att hjälpa att återställa er suveränitet, och vi noterar att det finns agerande för att bli mer oberoende. Vi uppmuntrar detta sätt då det kommer att lägga basen för vad som följer, då alla lagar som tar bort era rättigheter kommer att gås igenom. De mörka Tjänarnas listighet har gradvis tagit bort er frihet utan att ni har insett vad som har hänt. Som ni måste veta vid det har laget så har ni alla varit på gränsen till ett totalt förslavande, men det är inte längre möjligt. Det dröjer inte länge förrän ni är fria från kontrollerarna som har tagit bort er frihet.

Framstegen går alltid sakta på Jorden, men de sker i vilket fall som helst i den rätta riktningen. Ni kommer inte att behöva vänta mycket längre innan händelser sker, som kommer att signalera att sluttiderna verkligen är här. Vi vet att ni har önskat er vår närvaro på Jorden mycket tidigare, men på längre sikt har ni inte förlorat något alls. Allt som ni har utlovats väntar på er, och saker och ting har sedan länge fört sig förbi möjligheten att de mörka Tjänarna skulle kunna förhindra dem. Vad ni har uppnått hitintills utan oss är högst remarkabelt, och ert uppvaknande växer fortfarande allt snabbare. Det kommer att göra vår ankomst mycket lättare för folk att acceptera, och vi talar fortfarande med era ledare om det. Helt klart så skulle vi hellre göra det med dem, men vi har satt vår tidsgräns för det. Om det krävs så kommer vi att göra vår egen sak för att se till att avslöjanden äger rum utan alltför stor försening.

Vi har stor beundran för Ljusarbetare som har arbetat hårt på sina uppdrag, ofta utan att veta hur länge de skulle behöva göra så. Slutet på dualitet kommer allt närmare för alla och de kommer att se att deras hårda arbete har gett resultat. Deras hängivenhet kommer att belönas när de får veta hur stor skillnad de har gjort och förstår hur många själar som de har hjälpt att utvecklas. Efter Upplyftningen kommer livet att bli mycket lättare, och det finns då inga konflikter eller negativiteter att hantera. Om ni kan tänka er hur det är att vara med själar av samma sort, så har ni en viss uppfattning om hur underbart det kommer att bli. Vid det laget kommer ni också att ha träffat era bröder och systrar från den Inre Jorden som för länge sedan förde sig in i Ljuset. Det blir i sanningen en tid av stora firanden och naturligtvis så är vi också en del av det.

Ni kanske är trötta och angelägna om att föra er ut ur dualitet, men ni bör intuitivt veta om er resa har kommit till fulländning. De slutliga dagarna kommer att bli ganska så hektiska för en del av er, som fortfarande har karmiska frågor att färdiggöra. Gör vad ni vet är rätt då ni inte kan ta de gamla vibrationerna med er. Det gäller förmodligen er på ett mycket personligt sätt, och om ni är osäkra så försök att finna dessa lugna stunder då ni går inom er för att hitta svaren. Ni har i själva verket all kunskap inom er, men kommer normalt inte ihåg att använda er av den. Se bara till att ert ego inte står i vägen och tar över från ert Högre Jag, då det agerar å vägnar från ert gamla jag. Med tiden kommer ni naturligtvis inte att ha några problem med sådana frågor, då ni kommer att ha uppnått ett högre medvetande.

Makten i världen finns fortfarande hos er folket, och vilket är anledningen till att Illuminati försökte att ta bort era rättigheter via falska och fula sätt. Det behövs bara tillräckligt många av er att komma samman med ett gemensamt mål och starka intentioner och då blir ni förvånade hur mycket energi det för med sig. Tankar är mäktiga, men de behövs backas upp av tro om ni skall ha en chans att uppnå era mål. Under en viss tid har ni bidragit till olika fredsrörelser, och det har fört er så mycket närmare till att uppnå det. Fred i Världen måste komma och det kommer att uttalas inom kort. Krig är som en farsot och har inte uppnått något annat än misär och skulder i de involverade länderna. Tänk på antalet familjer som slits isär av meningslösa krigshandlingar och förlusten av kära.

Vi kan säga er att de som tjänar sina länder börjar bli desillusionerad från vad de upplever. Dessutom så när medvetandenivåerna förhöjs så kommer antalet som vill lämna sin tjänst att också öka. Krig är ett brutalt spel och det har blivit alltmer ödeläggande då teknologiska framsteg har gjorts med vapen. Precis som allting annat som inte har en plats i framtiden så kan det inte fortsätta att existera och måste sluta att användas. Ni vet, och vi vet att om samma energier hade spenderats på att uppnå världsfred så skulle ni ha haft det vid för många, många år sedan. Ni skulle ha kunnat levt i full enighet och åtnjutit en bra levnadsstandard, utan fattigdom eller brist.

Freden vi talar om kommer att bli i er i vilket fall som helst, och kommer mycket snabbare än ni förväntar er. Vi har arbetat med era auktoriteter för att införa den, och om möjligt så ämnar vi att införa det innan slutet av året. Det är något som vi kommer att tillåtas att genomdriva, och vi har kapaciteten för att göra så. Inget kan gömmas från oss, och vi vet också om det är lögner då en överenskommelse skrivs på. Vi skulle se detta som osannolikt för vid den tiden kommer de ”rätta” människorna att leda varje nation. Det finns ingen tid kvar för att leka med framtiden för er alla, vi har därför bara att göra med de som är positivt inställda och har era bästa intressen i hjärtat. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och tackar de som arbetar idogt och ärligt för att föra tillbaka er frihet. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 15.10.2012


 


SaLuSa 15.10.2012Då vi observerar er värld så finner vi att er personliga uppväckning växer sig starkare, och folk är mer och mer redo att tala med varandra om Upplyftningen. Det finns helt klart svårigheter med att överföra en förståelse av vad det kommer att betyda för varje individ, men åtminstone så finns det ett frö av kunskap och det kommer att växa. Det finns naturligtvis planer på att ge ut information storskaligt, för att se till att folk förstår vilket underbart tillfälle som ges till alla själar. Det kommer att finnas misstro och rädsla hos dem som lär sig om Upplyftningen för första gången, men då de ser hur andra tar emot nyheterna med öppna armar så kommer de att känna sig mer trygga angående framtiden. Folk har en tendens att gå i flock och er instinkt säger er att det finns säkerhet i ett större antal.

Det är inom familjer som de största problem sannolikt infaller, för då de står varandra när så vill de förbli tillsammans. Det är möjligt att de redan har planerat att gå in i framtiden tillsammans. Det kommer dock att finnas fall då kanske en medlem är helt bestämd att följa sin egen känsla, och det kan vara det motsatta från vad de andra har accepterat. I dessa fall måste ni låta den personen utöva sin egen fria vilja. Undermedvetet så vet varje själ instinktivt vad som är bäst för dem, och helt klart måste de vara nöjda med sitt beslut. Familjer med unga barn kommer att finna att de går framåt tillsammans som en enhet. 

Som vi ofta påminner er kärleksbanden då det gäller familj eller vänner kommer att se till att det alltid finns en länk mellan dem. Så oroa er inte att det blir en permanent separation då en av er tar en annan väg. I de högre vibrationerna kan ni hitta varandra via tankar, och någon gång i framtiden kommer ni att kunna resa ögonblickligen var som helst tillsammans. I själva verket, då ni förhöjer er så finns det en tendens att bli involverade i gruppaktiviteter, och som ett gruppmedvetande. Då det inte finns några mörka energier vid dessa nivåer så förstår ni att varje själ ni möter har en stor kärlek för varje själ. Det blir en omedelbar acceptans, tillit och harmoni mellan er alla, vilket kommer från att vara Ett med Allt Som Är.

På Jorden känner ni det ofta så att ni måste slåss för att etablera er själva, och ni kan inte lätt avgöra vilka som är era sanna vänner. Med skenande girighet och korruption överallt så är det svårt att veta vilka ni kan lita på. Det blir snart något i det förgångna, och de av Ljuset drar sig redan bort från de som inte är. Det är Lagen om attraherande som fungerar och det är ett ganska naturligt svar, och är varför ni nu dras till folk med ett mycket liknande synsätt. När ni har inkarnerat och gått med på att arbeta för Ljuset finner ni i själva verket mycket lätt kompanjoner som har gjort samma sak. Ni känner er mer ”hemma” med en del människor snarare än andra, och det är därför att ni har mer gemensamt. Helt klart så då det gäller er livsplan så är ert öde att träffa vissa själar som också är en del av den. Det gäller också de som gifter sig, och det har inte hänt av en slump. 

I de högre rikena kommer det att vara möjligt att lättare identifiera med de som är sanna bröder och systrar. Ofta är det därför att ni har kommit från samma Stjärncivilisation, och tjänar i ett av Brödraskapen av den Galaktiska Federationen av Ljus. Det finns naturligtvis själar som hellre skulle tjäna med de som fortfarande utvecklar sin vetenskapliga kunskap, och de kan normalt finnas på de olika Råden som är involverade med den aspekten av utvecklingen. Så, om det är ert intresseområde så kan det fortsätta. All kunskap delas och är tillgänglig till varje själ, till skillnad mot på Jorden där den används för att etablera makt över andra. Det är den största skillnaden som ni kommer att finna när ni stiger upp, och allt är tillgängligt till alla andra utan undantag. 

Mina Kära, som vi ser er så oroar ni er i onödan, då ni har många hjälpare vid er sida som ser till att ert liv fullbordas som det var menat. Ni kanske i vilket fall som helst söker efter något mer, men er livsplan är verkligen allt som räknas då det gäller er utveckling. Ert nuvarande liv är det mest väsentliga, för ni har avgjort vad det är ni behöver slutföra under er tid i dualitet. Det kanske inte är vad ni har önskat er, men ta det som det kommer, då inget av betydelse händer utan någon nytta för er. Sluttiderna är också då ni börjar släppa allt som tillhör de lägre vibrationerna. När ni till slut lyfts upp bör ni ha bara ett mycket litet karma som kvarstår, och det skrivs av. 

Under dessa slutliga dagar föreslår vi att ni koncentrerar er på er personliga resa, och vet att allt annat tas om hand om. Var säkra på att det behövs så kommer ni att se hur olika händelser manifesterar de slutliga förändringarna som ligger och väntar, även om ni är ovetande om fakta. Det finns naturligtvis förväntningar om stora förändringar och Avslöjandena kryper sakta framåt. Den finansiella sektorn ligger högt upp på vår lista, men det är en enorm utmaning att få det koordinerat för att undvika alltför mycket kaos i de finansiella marknaderna. Inom bankväsendet fortsätter nedstämdheten, och trots försöken att övervinna det så står de inför en oundviklig kollaps. Det blir signalen för att det nya systemet blir introducerat, vilket står redo och väntar. 

Det är er Upplyftning som är viktigast av allt, och ni skall se till att ni är redo och gör ert bästa med att skapa den Nya Åldern runt omkring er. Lev såsom ni ser att saker och ting kommer att vara efter att ni har stigit upp, och se på alla andra Själar som Ett med er. Ni är inte förväntade att ta hand om dem, men er snällhet och kärlek för era medsjälar kommer att föra in mer Ljus till Jorden. Såsom vi ser er alla så är vad vi ser högst underbart, då ni under en så kort tid har skapat en stor Eld av Ljus som alla i Universum kan se. Ni har i sanning varit starka då det har krävts, och i vissa fall mer än vad som förväntades, och ni är en stolthet för den Mänskliga Rasen. Det fanns tider då det såg ut som att ni inte skulle klara av det, men här är ni nu på randen till Upplyftningen. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och gratulerar er alla för er del av att uppnå framgång. Vi älskar er alla och står stolt vid er sida. Vi är Ett.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012