Followers

PUTIN

lördag 27 februari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 26 februari 2016Mike Quinsey 26 februari 2016


Händelser går fortfarande vidare i snabb takt, och risken för störningar blir mycket mindre eftersom kraften hos de Mörka Tjänarna har minskat. Mycket beror på deras förmåga att fortsätta att finansiera sina behov, och det blir långsamti svårare eftersom deras verksamhet påverkas av brist på medel. De högre makterna kommer att fortsätta att begränsa deras verksamhet som de har gjort i många år. Nu är dock deras möjligheter ännu mer begränsade och de kämpar för att hålla sina projekt igång. Många gånger har de försökt att komma runt de begränsningar som åläggs dem. Men det är till ingen nytta och de är oförmögna att fortsätta med sin plan för att starta ett tredje världskrig, och har fått höra i otvetydiga ordalag att under inga omständigheter kommer de att tillåtas att starta ett.

Under tiden går planen på att aktivera "Disclosure" framåt och är väl framskridet och ingenting kommer att tillåtas hindra den från att tillkännages. Andra frågor som också planeras för att föra fram sanningen framskrider väl. På många fronter hittar människor modet att berätta sin sanning och de kommer att skyddas. Lögnerna är inte längre accepterade och blir ofta avslöjade.  Tiden för frisläppande av sanningen har nu kommit, och när historien blir omskriven kommer den att bli ihågkommen som tiden för avslöjandena. Sanningen är så annorlunda än vad du har letts att tro. I själva verket kommer många att finna det otroligt att ni kunde bli vilseledda så länge.

Det fredliga liv du har längtat efter kommer snart att vara inom räckhåll, och förändringarna kommer så småningom att omfatta hela världen. Allt som har hindrat dig från att njuta av dina rättigheter skall övervinnas och ingenting av det gamla oacceptabla sättet kommer att tillåtas att stanna kvar. Dina behov kommer att täckas så att du så småningom skall kunna njuta av livet till fullo. Den "mardröm" som du just nu kliver ut ur håller på att avslutas, och mycket stöd kommer att ges till er så att de nödvändiga förändringarna skall kunna manifesteras. De kommer naturligtvis att kräva din hjälp tillsammans med dina utomjordiska vänner som har följt dig på din resa. Även i din livstid har det förekommit flera tillfällen då de har förhindrat stora katastrofer.

Det är en tid som närmar sig då man ska ha en nära relation med varelser som har levt inuti er Jord. De ser att du har utvecklats tillräckligt för dem att ge sig till känna för dig. Det kommer även finnas andra från planeter utanför Jorden som kommer att hjälpa dig med er övergång till att bli Galaktiska varelser, men den händelsen är fortfarande ganska långt borta. En underbar framtid väntar dig som kommer att mer än kompensera för alla de liv du har haft i de lägre vibrationerna. Du har lärt dig mycket under en lång tid och det kommer att avsevärt hjälpa dig med framtida erfarenheter. Som ni kommer att förstå, är livet en rad erfarenheter som har förberett er för större saker.

Ta lärdomen av livet på allvar, eftersom de har mycket att lära dig som gör att du kan höja dig bortom behovet att spendera ytterligare liv på jorden. Ingen är större eller mindre än någon annan, eftersom det är helt enkelt en fråga om var du befinner dig på utvecklingsstegen. Hjälp dina medresenärer där du kan, såsom ett vänligt ord eller en hjälpande hand, och det kan vara mycket upplyftande. Karma är varken bra eller dåligt eftersom det täcker bara lektioner som måste läras om du skall fortsätta utvecklas. Oavsett vilka erfarenheter du går igenom var säker på att de är nödvändiga, även om vissa är frivilliga och resultatet av en önskan att hjälpa en annan själ att utvecklas. Så försök att göra ditt bästa under alla omständigheter i vetskap om att det finns fördelar med att hjälpa andra.

De Mörka tjänarna har uppmuntrat dig att se andra som separerade från dig medan ni istället alla är Ett. Så se bortom det yttre höljet för ni har alla kommit från Källan av Allt som är. Kom också ihåg att en själ har många livs upplevelser i alla raser. Eftersom detta är slutet på en Solcykel är det en tid då många själar stiger upp efter att ha stigit över de lägre vibrationerna. De som inte har uppnått en hög nivå kommer att fortsätta som tidigare i en ny cykel som ger en annan möjlighet att göra framsteg. Ingen lämnas utan hjälp och den ges fritt på begäran, även om det kanske inte är exakt som förväntat. I de lägre vibrationerna kan du uppleva stor lycka men också sorg, och båda kommer att ytterligare öka på din utveckling.
 Sluttiderna är under dramatiska förändringar som är långt framskridna. Moder Jord är naturligt engagerad och har redan börjat ta initiativ till nödvändiga förändringar. Hon har tillåtit sin "kropp" att användas på många negativa sätt för att hjälpa er utveckling. Men hon har beslutat att det nu är dags att koncentrera sig på sina egna behov, och rengöring av Jorden har påbörjats. Förändringarna kommer att få människor att flytta till säkra grunder och adekvat varning ges, och i slutändan kommer Jorden att helt förvandlas. På de högre nivåerna kommer den att återställas till en tid då den kallades "Edens lustgård". Det kommer att bli en glädje och ett nöje att vara en del av sådana förändringar och leva i harmoni och fred igen.
För många själar på jorden verkar läget hopplöst och som om de Mörka synes vara de som bestämmer och alltför kraftfulla för att kunna tas bort. Men det är inte det verkliga läget alls och, som ofta påpekats, så är det mycket bra arbete som pågår bakom kulisserna. I själva verket har det varit så under ganska lång tid, och för att ha nått de framgångsrika stadier ni är på nu har tagit en hel del tålamod och noggrant arbete. De mörka Tjänarna har upphöjt sig över alla andra i tron att de är mästare i världen. Nu inser att Ljuset successivt vuxit sig starkare på Jorden. Det har lockat hjälp av högre makter, och balansen har bytt plats och Ljuset är nu den dominerande kraften. Det finns inget sätt för de Mörka tjänarna att nu uppnå sina mål, även om de kommer att kämpa till sista droppen.

Ha fullt förtroende för att de sedan länge utlovade förändringarna kommer att manifesteras. Vissa är mycket nära vid denna tid och du får tips om vad som väntar i dina nyhetsinslag. Sanningen har dolts så länge, men inte mycket längre, eftersom det måste komma ut inom kort för att styra människors energi i rätt riktning. Problemet har varit att de Mörka tjänarna till stor del har kontrollerat din Press och har inte tillåtit de verkliga nyheterna att presenteras för er. Den situationen kommer snart att ändras och sedan kommer de verkliga nyheterna att upplysa er, och där de Mörka tjänarna berörs kommer det att chockera många som har haft liten, eller ingen kunskap alls, om deras verksamhet. Det finns ingen anledning att frukta dem längre, eftersom de är så noga övervakade att ingenting de gör eller planerar kan hända i hemlighet längre. De har fastnat i den situation de planerade för mänskligheten och kan nu inte undkomma rättvisan för de brott de har begått.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

måndag 22 februari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 19 februari 2016Mike Quinsey 19 februari 2016


Tiden fortsätter att snabbas upp och era medvetandenivåer växer hela tiden. Ni kommer att nå en punkt där ni inte längre kan stanna kvar i de lägre vibrationerna och kommer att stiga upp. Det är den tidpunkten för förändring som du har varit på väg mot sedan du först föll ner i den tredje dimensionen. Möjligheten att stiga upp är öppen för varenda själ som har fokuserat på det och har tagit stegen för att förbereda sig själva för en sådan händelse.

Om du har varit medveten om det, och höjt dina vibrationer, så finns det inget skäl till att du inte skulle vara framgångsrik. Dessa möjligheter är alltid tillgängliga för varje själ som har förberett sig för en sådan upplyftning och era guider kommer att hjälpa er att lyckas.

Stora förändringar pågår nu på Jorden och några viktiga beslut har tagits som snart kommer att meddelas i detalj i det offentliga rummet. Även med tanke på ganska lite publicitet om det har Amerikas Förenta stater nu kommit till stånd och går nu igenom lagliga handlingar för att validera det. Tillsammans med valutaförändringar, som också är långt framskridna, så söker många länder att byta från dollar som deras ledande myntstandard.

Även med den kommande omvärderingen av valutorna skall ingen förlora något som ett resultat för det finns arrangemang som, när de sätts igång, kommer att se till att alla människor kommer att bli tillgodosedda. Det har också planerats under en lång tid att distribuera medel som har vuxit under skydd av St Germain. Var säkra på att alla i slutändan kommer att få sin del och får sin levnadsstandard kraftigt förhöjd.

Förändringar har planerats för ett lyckosamt avslut av den här cykeln under en mycket lång tid och mäktiga krafter av Ljuset har säkerställt att inga störningar är tillåtna. Den fria viljan fungerar fortfarande när det gäller individer, men för mänskligheten som helhet är dess öde redan bestämt av höga Ljusvarelser som har väglett er under eoner av tid.

Såsom er historia visar finns alltid stora förändringar i slutet av varje cykel och om de är fördelaktiga för er beror på hur långt ni har höjt era vibrationer. Det var väntat att ni skulle ha uppnått tillräckligt stora framsteg för att kunna göra Uppstigningen och ingenting kan nu ändra på det resultatet. Medan förändringarna sker kommer det att finnas en viss grad av obekvämlighet eftersom så fort de börjar genomföras blir uppgiften av gigantisk storlek. Så ha tålamod när ni märker att saker och ting startar och vet att resultatet kommer att bli till allas belåtenhet.

Det kommer att finnas några få beklaganden eftersom ni kommer att kompenseras för förlorad tid och kommer att få mycket mer än ni kan föreställa er. Istället för att spendera din livstids dagar med att arbeta dag ut och dag in så får du så mycket mer tid för att ägna dig åt det du mest önskar. Du kommer inte längre att spendera all din tid med att försörja dig och har mer än gott om tid att följa dina egna intressen.

De Mörka tjänarna är väl medvetna om att deras makt har blivit allvarligt inskränkt, och oavsett vad de försöker så kommer de inte att återfå den igen. De är också förtrogna med löftena från de av Ljuset som går vidare i snabb tack. Ljusvarelserna kontrollerar nu framtiden för Jorden och dess folk. Ingenting kommer att tillåtas att störa de framgångar som har uppnåtts och varje försening kommer inte att bli av någon stor betydelse.

Kära människor på Jorden, er tid har kommit och det är dags att ta ett stort steg framåt och därmed göra upp för förlorad tid som har hållit er tillbaka. Förändringar kommer snart att manifestera sig och ni kommer att förstå de underverk som framtiden bär i sitt sköte för er alla. Det blir glädje och lycka när ni blir fria från de Mörkas uppmärksamhet. Var fortsatt positiva och var övertygade om att allting löper väl och att de fördelaktiga förändringarna nu har börjat äga rum.

Många själar är ivriga att ge av sig själva i denna viktiga tid, men avvakta er tid och vet att snart blir det mängder av möjligheter att tjäna Ljuset. Många ger redan av sig själva och tjänar på olika sätt som gör det möjligt att det kan manifesteras. Ta helt enkelt varje tillfälle att hjälpa andra på vägen och gör sanningen känd för dem som ni anser vara redo för den.

Människor vaknar nu upp för förändringarna, även om de inte förstår det stora syfte som ligger bakom dem. Det är väntat, eftersom vibrationerna fortsätter att öka och många upptäcker att deras medvetande öppnar sig mer. Detta kanske orsakar förvirring och det är då som Ljusarbetare kan hjälpa genom att förklara situationen för dem.  Det kommer att dröja innan Press och Media kan tas bort från de Mörkas kontroll, så till dess blir den bästa källan av sanning ert Internet. Dock är Internet också använt av de Mörka, men om du är intuitiv bör du kunna urskilja när en site är tillförlitlig, och vilka meddelanden som är sanna.

Tänk på att ni lever i ett hologram och att det inte representerar den sanna verkligheten från vilken ni kom. Det är ditt eget beslut att vara här och det har gett dig möjligheten att skapa en omgivning av ditt eget val. En där du kan uppleva en 3D-verklighet där du kan få en snabbare utveckling. Många aspekter av livet är njutbara, men de själar som har en låg vibration försäkrar att du också får erfara negativitet.
Det är en blandning av båda som ger förändringar och utmaningar hela tiden. De som är av Ljuset har emellertid kommit igenom detta med glans och har utvecklats avsevärt som ett resultat. Aldrig mer kommer du att tvingar ta itu med sådana blandade erfarenheter.

Var som nu sker på Jorden är ganska normalt i slutet av en cykel, men inte alla sluttider är precis likadana. Ni har varit framgångsrika med att lära er de lektioner som en 3D-existens har gett er, men det har funnits andra civilisationer som har misslyckats med detta. Ni gratuleras för att ha uppnått så mycket mer än vad ni för närvarande förstår. Er resa har varit lång och mödosam och ni har kommit igenom materialismens eldar och segrat. Erfarenheten har tjänat er väl och kommer att försäkra att ni är väl rustade för varje framtida utmaning.

 För många själar har kaos följt dem genom alla deras liv, allt för deras behov av utmaningar. Var så säkra på att ni inte kommer att behöva gå igenom dem igen. Ni kanske undrar varför ni frivilligt gick med på dem, men innan ni kom till Jorden var ni medvetna om vilken typ av era kommande utmaningar som gällde. Ni förstod att ni under hela tiden ni färdades i de lägre dimensionerna ni aldrig var utan assistans, även om ni just då var omedvetna om det.  Varje livstid har ni haft hjälp för att försäkra att ni följde er livsplan som ni gick med på innan ni inkarnerade. Det är så viktigt för dig, eftersom om du misslyckas att göra detta så måste du göra det i en annan livstid. Mycket verkar ske av en slump, men var säker på att allting av vikt är planerat och nödvändigt för din utveckling.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan.

I kärlek och Ljus
 Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 13 februari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 12 februari 2016Mike Quinsey 12 februari 2016


Mycket händer som hålls hemligt så långt det är möjligt av dem som är inblandade. Starka rykten förekommer att en stor händelse snart kommer att orsaka att några banker får läggas ned på grund av de stora förändringar som är på gång. Det synes vara oundvikligt eftersom de måste anpassas till förändringarna för att undvika ett fullständigt misslyckande.

Det skulle vara lätt att tala om för er att inte oroa er men sådana händelser har inträffat förr och har i slutändan visat sig fördelaktiga för er framtid. Detta bör inte överraska er då förändringar sker hela tiden, men kanske inte på den nivå som nu kan förväntas. Allt omkring er förändras eftersom de gamla sätten och systemen är ”uppdaterade” för att anpassa sig till den Nya Tidsåldern som nu har påbörjats. I slutändan kommer ni att bli överlyckliga för dem eftersom de kommer att ge kontinuitet och tillräckligt med inkomster som gör att ni kan leva ett komfortabelt liv.

Ni har fått höra från St Germain sedan en mycket lång tid tillbaka att dessa förändringar skulle ske när tiden var den rätta och den har nu anlänt. Ni kommer att få uppleva en hel ström av förändringar under nästa år eller så. Detta innebär stora förändringar och de kommer att lyfta upp er livskvalitet avsevärt. När ni är mitt inne i dem, tänk då på att de betyder en ”rensning” av de gamla systemen som inte längre tjänar era behov.

Det kommer tider när det är viktigt att arbeta tillsammans för i det långa loppet kommer ni alla att inkluderas och bli mer än nöjda med resultatet. Var säkra på att de som skulle förneka er sådana framgångar som blir av detta inte blir i stånd att blanda sig i och hindra de av Gud givna löftena om en befrielse från er fängelseplanet. Ja, den har kallats så vid ett flertal tillfällen och många har förnekat det, men det är sant och snart kommer ni att förstå hur detta kunde inträffa.

Du kommer att finna många meddelanden som informerar dig om förändringarna och de bör ge dig den försäkran som många söker. Efter åratal av löften så kommer nu plötsligt allt det arbete som har lagts ner att bära frukt. Ni har aldrig varit ensamma i er kamp mot de Mörkas tjänare, och vid denna viktiga tidpunkt har ni extra stöd från varelser som har följt era framsteg på avstånd.

De har tålmodigt väntat på rätt tid för att avslöja sig själva. De är fridfulla och kärleksfulla varelser som kommer från mycket högre dimensioner för att bistå Moder Jord och hennes civilisationer för att på ett säkert sätt förhandla oss ur denna tid av kaos. Er framtid är säkrad oavsett eventuella svårigheter den kan medföra. Framtiden är gyllene och en tidsepok av stora framsteg som lyfter er upp och ut ur de lägre vibrationerna och lovar mycken glädje och lycka.

En del frågar vad alla dessa förändringar handlar om och varför de kommer nu, och det enkla svaret är att ”det är dags nu”. Ända sedan den nuvarande cykeln startade var ni destinerade att nå den här tidpunkten, och resultatet har blivit i enlighet med de ansträngningar som gjorts av dessa varelser av Ljuset som har hållit sina löften att sprida Ljuset vitt och brett.

Med tiden kommer Ljuset även att omfamna de Mörkas tjänare, eftersom de gradvis kommer att svara an på det. Det förväntas att ni av Ljuset kommer att behandla dem med medkänsla. De är inte bortom möjligheten att vakna upp än en gång och de kan lyftas upp till Ljuset med er hjälp och er kärlek.  Ingen själ är bortom räddning och kanske ni kan se dem som själar som kräver mycket kärlek för att väcka dem till Ljuset.

De flesta av er träffar varje dag själar som befinner sig på olika nivåer av er evolution. Du känner om någon är en ljus själ, men du kan inte vara säker. Så behandla alla lika, även de som inte verkar ha någon kunskap om sin sanna potential. Ofta kan det vara så att några få vänliga ord väcker dem och lyfter upp dem och på så sätt startar en ström av tankar som leder till en större förståelse.

Så snart en själ svarar an så kommer deras guider med glädje att hjälpa dem vidare till ännu större insikter. Hjälp finns alltid tillgänglig och tar aldrig slut. Det är en underbar sanning att de som har funnit Ljuset inom sig är ivriga att dela det med andra. De blir ofta era healers och lärare, så Ljuset växer ständigt och blir en kraftfull energi till gagn för alla.

Ni har varit så framgångsrika att ni har grundat Ljuset på så många platser att det nu existerar ett kraftfullt nätverk runt hela Jorden. Detta lyfter upp er, precis som det lyfter upp Moder Jord, och det blir mer och mer aktivt och för in ännu mer Ljus. En seger över de Mörka är därför säkrad och de drar sig nu tillbaka då de är oförmögna att styra er med den auktoritet som de tidigare uppnått.

Kampen är ingalunda över, för de Mörka har sina hantlangare över hela Jorden, men deras makt att göra som de vill har minskat. Allteftersom tiden går så inser fler och fler av dem att de befinner sig i en försvagad position och ger upp kampen. Till skillnad från era fängelser på Jorden så får alla själar all den hjälp och kärlek som behövs för att vägleda dem tillbaka in i Ljuset. Det blir inte som ett straff, så som ni känner till det på Jorden.

När de återvänder till Ljuset blir de välkomnade, men de kommer ändå att få stå till svars för tidigare handlingar. Var och en av er har upplevd det som ”karma” och det betyder att man arbetar sig igenom sina misstag för att hindra en upprepning. Det är i stort sett okänt för er att det finns många, många varelser som övervakar er för att försäkra att ni inte blir distraherade eller vilseledda och att ni har båda fötterna stadigt på marken. Säkert är att de av er som har följt er livsplan är på god väg mot Uppstigningen.

Oh, vilken glädje och vilket firande som kommer att följa era framgångar, för vägen genom er dimension har varit svår och mycket som ett test, ändå har ni så framgångsrikt hanterat alla utmaningar. Även om det kanske inte varit väntat så fick ni en fri vilja att välja vilken väg ni ville ta.
Många av er har avancerat tillräckligt för att veta att ni har höjt era vibrationer tillräckligt för att kunna stiga upp. Du kommer att uppmanas att hjälpa andra som också arbetar mot Uppstigningen, och det är ingen som är bättre på detta än dem som redan har nått framgång. Andan av samarbete blir mer kraftfull när du gör framsteg genom dimensionerna och liknande själar successivt kommer tillsammans.

 Detta sker redan på Jorden när ni dras till varandra på grund av liknande vibrationer. Livet så som du känner det, och har upplevt det, är långt från verkligheten, och din första upplevelse av den är i Sommarland dit alla själar vanligtvis går efter övergången. Livet där är ganska annorlunda mot vad du har vant dig vid på Jorden. Livet på Jorden har lärt dig hur man utvecklas i hög grad genom din egen beslutsamhet, och du skall gratuleras efter varje prestation. Ändå, när du fokuserar på en viss väg, så finns alltid hjälp tillgänglig om du behöver det.

Du står vid en punkt nu där du har avslutat din resa genom de materiella rikena.  Du kan nu luta dig tillbaka och slappna av och hjälpa andra som fortfarande försöker komma på sanningen om deras vistelse på Jorden. Det blir kanske ingen annan möjlighet som den ni har nu under en tid, för som allting så kommer det igen i en annan cykel av erfarenhet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp er väg och era dagar till fullbordan.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. I Kärlek och Ljus.
 
Mike Quinsey. Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 7 februari 2016

Svenska -- Mike Quinsey - 5 februari 2016Mike Quinsey - 5 februari 2016


Händelser som kommer att påverka er framtid och som är fördelaktiga för er fortsätter att inträffa, för det mesta utan att ni märker det. Dock kommer en tid under innevarande år när ni skall få känna på alla de fördelar som förändringarna drar med sig. Det är känt att en omvärdering av valutan är främst i era sinnen, och det har tagit en ansenlig tid att föra samman länder för en överenskommelse om dessa förändringar.

Det finns nu tillräckligt många av dem för att kunna gå vidare och det har aldrig funnits en tid när sådana framsteg som nu har uppnåtts. Ni kan därför räkna med att en revalvering av valutan är i sitt slutskede. Under tiden ser fler uppfinningar dagens ljus, och det är bara en fråga om tid innan de börjar släppas. Var säkra på att förändringarna är på god väg och har kommit för långt för att kunna stoppas.

Olika sätt att producera fri energi har funnits under en lång tid och nu kommer ännu fler att avslöjas. Deras slutliga användning och tillgänglighet närmar sig, men Illuminaterna försöker fortfarande att förhindra distributionen av dem. Det kommer inte att förbli i den här situationen eftersom er utveckling inte kan hållas tillbaka hur länge som helst.

Svåra tider väntar framöver och är oundvikliga eftersom större förändringar sker och en ny livsstil tar sin början som för er från slitgöra till ett liv som frigör er från det. Det finns så många förändringar på väg som kommer att höja er livskvalitet till nivåer som ni borde ha haft i slutet av förra seklet. Under vad som verkar vara en relativt kort tid kommer ni att ha gått framåt med stormsteg tills ni når den nivå som lyfter er ur de gamla mönstren av kamp och strid.

Den mest acceptabla och välkomna förändringen kommer att bli den som gör att ni är helt säkra på att ni har en världsfred och att frukterna av ert arbete används till förmån för alla. Den största vinsten är att ha tillräckligt med tid för att följa era egna intressen och har finansiella medel att göra det. Livet kommer at bli väldigt annorlunda än vad ni för närvarande är vana vid. Inte längre kommer Moder Jord att ses som en fängelseplanet, och det utegångsförbud som en del av har levt under kommer med tiden att lyftas bort. Ni blir fria själar och kan följa era egna vägar utan att någon hindrar er.

När de bland er som är av Ljuset fortsätter att lyfta upp er själva så kommer ni att distansera er från dem som gör små eller inga försök alls att komma ifrån sina mörka energier. De kommer att uppleva precis vad de försöker att påtvinga er civilisation, och de kommer att få se sig själva isolerade från resten av mänskligheten.

Genom ditt sätt att uppskatta tiden kanske det verkar som det tagit lång tid att nå den här punkten i din evolution, men i verkligheten är det bara som ett ögonblick. Fördelarna med en sådan erfarenhet är många och har uppnåtts under en så kort tidsperiod. Naturligtvis har ni alla måst gå igenom några tuffa utmaningar, men det finns inget snabbare sätt att utvecklas än detta. Vad du har lärt dig kommer att ha förberett dig för stora ting och ditt Livssvärd (Sword of Life) kommer att ha härdats genom dina upplevelser.

Ta varje utmaning som en möjlighet att höja dina vibrationer, och vet att du aldrig placeras i en situation som är mer än du kan klara av. Så, om du just nu deltar i en kamp, vet då att du har förmågan att nå framgång. Kom också ihåg att du inte går genom livet ensam, och att där alltid finns kära själar som följer dig och kommer att hjälpa dig där de kan. Var dock medveten om att hjälpen är din när du ber om den och att den inte på något sätt kommer att påtvingas din fria vilja.

Vi vet att enormt stort antal av er lider av olika former av sjukdomar, eller saknar god hälsa av olika skäl. Ni kan vara säkra på att en god hälsa mycket snart kommer att vara det normala sättet att leva och att i de flesta av era livstider kommer healing att finnas tillgänglig för alla själar. Faktum är att en omedelbar healing även kommer att återställa trasiga eller förlorade lemmar.

Framtiden innehåller många överraskningar för er och alla kommer att fylla er med glädje. Gud har alltid lovad att vid uppfyllandet av den nuvarande cykeln skall ni återvända till de högre världarna för att starta en tid av ständig kärlek och uppfyllelse. Bli en av dem som hjälper till att manifestera den Nya Tidsåldern och hjälper andra att följa samma väg. Var kärleksfull och vägled andra så att de också kan nå framgång.

Tänk på att vilka tankar du än sänder ut så hjälper du till att etablera de framtida händelsernas natur i ditt liv. Underskatta inte tankens kraft, för det är ni, Jordens folk, som bestämmer er egen framtid. Så fokusera på allt som är gott och som hjälper mänskligheten att fortsätta hålla fötterna på Ljusets väg. Era guider arbetar ständigt för detta ändamål och kommer att göra allt de kan för att hjälpa er att hålla ert mål i sikte.
Under de nuvarande omständigheterna finns det alltid distraktioner som kan leda dig vilse. Kalla på dina guider i tider av nöd och de kommer att finnas där vid din sida. Ibland känner du deras närvaro och det kan vara mycket lugnande.

Tidigare erfarenheter visar att när man har stora förväntningar så tenderar man att bli besviken om de inte materialiserar sig snabbt nog. Låt lämpligt med tid gå för händelser att kunna ske, för mycket utvecklas mot sin fullbordan och du kommer att veta snart nog när de är redo. Du kommer inte att bli besviken.  Så snart de som motsätter sig förändringarna inte längre kan utöva sitt inflytande så kommer de också att börja manifestera. Så snart resterna av den gamla cykeln avlägsnats kommer en fantastisk period av tillväxt och utveckling att påbörjas.

Det är så mycket som är destinerat att hända att ingen kommer att kunna stoppa dess uppnående. Och det kommer att välkomnas över hela världen när den Nya Jorden kommer till stånd. Varje själ kommer att ha stort inflytande över vart deras resor tar dem, och många kommer at påbörja ett nytt äventyr. Så småningom kommer ett helt nytt panorama av möjligheter att öppnas upp för er när ni etablerar er som en Galaktisk Varelse. Även nu ges du en större förståelse av Universum som öppnas upp för dig. Det är fullt av liv som, liksom du själv, utvecklas mot en större förståelse av hur allting är en del av det hela.

Det finns så många olika former av liv som existerar i de många Universa som finns runt om er och vissa är så annorlunda mot ert eget Universum men alla är ändå på en väg som försäkrar att de fortsätter att utvecklas. Människan är en relativt ny art som är redo att gå in i de högre dimensionerna. På en hög nivå finns ett ”krig” som utkämpas mellan krafterna av Ljus och de Mörka tjänarna som, trots att de har förstått att deras handlingar är begränsade, vägrar att ge upp. Deras kamp är destinerad till ett misslyckande i framtiden för dem, för de kan inte längre använda hela vapenarsenalen som de har samlat på sig.

De är dömda att klänga sig fast och hoppas på framgång fast de förlorat makten att diktera det slutliga resultatet. De är blint på väg mot nederlag, men inte på det sätt ni kan föreställa er, för Ljuset tillgriper aldrig våld. Slutet på det gamla sättet av konfrontation är nu i sikte, även om det är ganska lång väg att gå innan total fred kan tillkännages. En era av fred närmar sig som ni har förtjänat genom er hängivenhet och engagemang i Ljuset och allt som det representerar. Må Kärlek och Ljus förbli med er för alltid.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Ljus och Kärlek  
Mike Quinsey.

Source:  


Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012