Followers

PUTIN

lördag 30 januari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 29 januari 2016

Mike Quinsey 29 januari 2016


Det finns all anledning att tro att ni inom kort blir medvetna om starten på en hel serie av förändringar som så småningom kommer att upplevas över hela världen. Dessa förändringar, som har fördröjts under en ganska lång tid, är nu redo att avslöjas och kommer att uppenbaras på ett sådant sätt att ni inte blir överväldigade.

Kom ihåg att de flesta människor har liten, eller ingen aning alls, om vad som ligger framför er. i början kommer människor att känna sig oroliga, men när de ser att förändringarna ligger i deras bästa intresse kommer de att ge dem sitt stöd. Det blir naturligtvis motstånd från dem som känner att de kommer att bli förlorare, men snabbt genomfört och med hänsyn till alla inblandade så kommer rädslan att släppa.

Var så säkra på att tidsplanen för er Uppstigning är bestämd och att alla händelser som leder upp till den kan justeras för att säkerställa att den hålls. Ni kommer att träffa personer som har inkarnerat från högre världar speciellt för att hjälpa Ljuset med att snabbt föra in den Nya Tidsåldern. När ni finner störningar och oordning så är det ett tecken på att den gamla världen ”tas isär” då den inte längre har någon plats i den Nya Tidsåldern.

Det gamla rensas bort så snart som möjligt eftersom det nya redan är berett att ta sin plats. Ser man tillbaka kan det kanske verka som att de Mörka tjänarna förhindrade framgång, men oavsett deras agerande har det i alla fall uppnåtts framgång. En av de viktigaste funktionerna har varit att sprida information till så många människor som möjligt, vilket har gjort det omöjligt att hindra att den kommit ut.

Trots ansträngningar att hålla nyheten om framsteg borta från Nyheterna har det gradvis läckt ut från dem som är modiga nog att kliva fram med den. Tyvärr har detta ibland kostat liv, men var säkra på att de själar som är inblandade var förberedda på riskerna. Alla själar vet i förväg när de kommer att sätta sina liv på spel, och var säkra på att de går med på detta för syftet att rensa bort egen, gammal karma.

Av uppenbara skäl brukar inte sådana själar bära med sig minnet i sin nuvarande inkarnation, för så snart de har inkarnerat stannar allt kvar i sinnets gömslen. När livet fortskrider vid den här tiden är många själar i färd med att skapa ny karma för sig själva, och de flesta drar på sig omedelbara resultat då det inte finns tillräckligt med tid att bära den med sig framåt.

Förr i tiden kunde man göra så genom att låta karman rensas vid den lämpligaste tidpunkten, den där det skulle vara mest fördelaktigt för dig. Inte all karma är så att säga för att rätta till felen som du kanske har begått, för det kan också ses som en ”belöning” för handlingar av vänlighet eller liknande. Så småningom kommer du att lära dig hela sanningen om ditt liv, och det kan vara en mycket avslöjande tid.

En sak är säker, som kanske överraskar dig, att som en Varelse av Ljus har du haft många själar som hjälpt dig genom ditt liv. De är utvalda på grund av att de har den erfarenhet som du mest sannolikt kan dra nytta av. Du kanske också har vad som ibland kallas ”dörrvakter” som stannar i närheten av dig hela tiden för att stoppa oönskade störningar eller fysiska attacker i ditt liv.

Varje själ har åtminstone en guide för att se till att livsplanen blir uppfylld. Så du kan förstå att livet inte bara är en serie av tillfälliga händelser som en del tror. Varje stor händelse är noggrant planerad för att försäkra att den blir av högsta värde för dig. De flesta av er kommer att ha Änglavarelser med er som utför Guds vilja, och de är extremt kraftfulla och totalt hängivna sin uppgift.

Om du befinner dig i en svår situation, kanske ditt liv är i fara, kalla då på Ärkeängeln Mikael. Det finns så mycket hjälp att tillgå men den tvingas inte på dig för det skulle vara att blanda sig i din fria vilja. Även om du har en livsplan som du har gått med på innan du föddes så kanske du vid något tillfälle förändrar livets kurs. Dock kommer dina guider att göra sitt bästa för att du skall följa din plan, för den är tänkt att täcka dina behov för vissa erfarenheter som kommer att hjälpa din utveckling.

Den Galaktiska Federationen är fortfarande nära dig, även om de är osynliga. Eftersom du går in i en mycket viktig period i livet så behöver du deras skydd. Detta för att de Mörka tjänarna utan en tanke skulle göra allt för att förstöra stora delar av planeten för att försöka vidmakthålla sin makt. Bli inte rädda för detta för det finns inte några aktiviteter som de kan dölja för oss.

Den enda fria vilja de har kvar är begränsad och tillåter inte någon större förstörelse av något slag. Det är bara de Mörka som skulle roas av den idén och utförs troligen som en ”falsk attack”. Återigen, var inte alltför bekymrade, för vi har befogenheten att ingripa om de försöker någon större händelse. Omfattningen av deras förmåga att orsaka problem har starkt begränsats. De ha redan blivit allvarligt hämmade i sin plan att fly och lämna Jorden och nu kan de inte göra det då mängder av skepp är placerade runt om Jorden.

En av de sista händelserna som skall ske är när Galaktiska Federationen helt öppet kan besöka Jorden. Sedan blir det stort firande då varaktig fred kommer att ha uppnåtts, och alla livsformer skall kunna njuta av livet utan att störas av någon. Framstegen kommer sedan att gå snabbare framåt och de mörka perioderna i er historia kommer snart att glömmas bort.

Den efterlängtade Gyllene Tidsåldern kommer verkligen att påbörjas och livet blir en stor källa till glädje och tillfredsställelse. Din livslängd kommer också att öka med upplyftandet genom ökade vibrationer och den punkt nås då du vänder på åldringsprocessen. Ni kommer alla att leva era liv som en ung, mogen person och förblir som sådan tills ni bestämmer er för att ni behöver ytterligare en utmaning för att er utveckling skall gå vidare. Du kommer att hålla med om att alla problemen, och den hjärtesorg du kanske har upplevt, kommer att verka så avlägsna att de inte längre har någon plats i ditt liv.

Med din förståelse för de förändringar som nu sker kommer du att kunna hjälpa andra som kanske blir förvirrade och ibland rädda för vad framtiden bär med sig. Berätta försiktigt för dem, utan att säga för mycket åt gången. Folk kommer att behöva tid för att fatta vad som händer och vill vara säkra på att det i slutändan kommer att bli till deras fördel.

Det blir uppenbart så snart förändringarna inleds och de förstår vilka förbättringar det blir. När positiva nyheter sprids kommer detta att hjälpa till med att lyfta vibrationerna ännu snabbare. Du har kanske märkt att föra årets tidsuppfattning verkade snabbas upp, men det här året verkar tiden gå ännu snabbare. Det är ett säkert tecken på att allt går som det skall och lyfter upp er till de högre vibrationerna.

Moder Jord börjar göra ändringar på planeten och i många länder har man fått uppleva extrema väderförhållanden. Oroa er inte för detta, det är inte slutet på världen utan framväxten av den Nya Jorden som sker. Det verkar vara mycket kaotiskt ibland, men när ändringarna väl har genomförts så kommer de att snabbt lägga sig tillrätta och det blir ett njutbart vädermönster som alla tycker om.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Kärlek och Ljus!

Mike Quinsey.

 Source 


Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 24 januari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 21 januari 2016Mike Quinsey 21 januari 2016

Du lär dig nu hur snabbt saker och ting kan förändras och inom bara en kort tid ser framtiden plötsligt inte så uppmuntrande ut som den var helt nyligen. Rädsla har tagit över människors sinnen därför att storföretagen vacklar och förlorar sitt förtroende när det gäller monetära värden. Bakom kulisserna är mycket regisserat av dem som är i maktpositioner med syftet att dra sig bort från den amerikanska dollarn.

I sådana tider finns det lite stabilitet och ni är i händerna på dem som kontrollerar världsmarknaden. Det är oundvikligt att det blir värre innan saker och ting sorteras ut och världens penningmarknader lugnar ner sig. Mycket kan hända väldigt snabbt och det är lite man kan göra för att ändra slutresultatet. Dock kan ni vara säkra på att större krafter än de som finns på Jorden spelar sin roll för att försäkra att slutet blir sådant att ni kommer att tycka om det.

Många vägar leder till ett tillfredsställande slut för många förändringar som nu successivt tar form. De Mörka tjänarna kan fortfarande ha ett visst inflytande Men deras makt att diktera er framtid är i snabbt avtagande. Många länder kommer nu tillsammans för att presentera en solid front, och avslöjandet och omvärderingen av era viktigaste valutor blir alltmer sannolikt. Allt är planerat långt i förväg och det kommer att vara till nytta för människorna på Jorden.

Oppositionen mot detta blir allt svagare och ingenting kommer att hindra de slutliga och önskade förändringarna från att genomföras. Det är det första steget som verkar ta så lång tid att uppnå, men omvärderingen och distributionen av fonderna runt om i världen går framåt. Faktum är att detta redan inletts även om det inte har bekräftats än så länge.

Våldtäkten på Jordens resurser har nu minskat i takt och det viktigaste är att ett stopp har införts. Visserligen kommer det att upphöra och bli helt onödigt, eftersom ni kommer att njuta av fördelarna i de nya teknologierna. Det tar dock tid att slutföra övergången, men med de resurser som blir tillgängliga, och hjälpen från era vänner från yttre rymden, kommer problemen snart att upphöra.

Ha därför tålamod och vet att rensningen fortfarande måste ske, men den kommer att vara snabbt slutförd. När de som står i vägen för er har tagits bor så kommer fred att snabbt etableras och ni kan få direkt hjälp. Om ni kunde se sanningen om vad som sker på er planet så skulle ni vara övertygade om att framsteg verkligen görs.

Många grupper över hela världen bidrar till de nödvändiga förändringarna, och deras makt är formidabel, eftersom de har hjälp av Ljuskrafterna som omger er planet. Vid rätt tidpunkt kommer de att kunna visa sig för er, och till dess kan de arbeta med er även om ni inte är medvetna om deras närvaro.

Ni har alltid fått hjälp av dessa av Ljuset, men de har sällan gjort sin närvaro känd. De har sett till att ni är skyddade och att Planen för mänskligheten tillåts att manifesteras så som Hierarkin har planerat. I själva verket går ni i högsta fart mot fullbordandet av den gamla cykeln.

Även om ni upplever alla typer av ytterligheter i frågor som t ex väderförändringar så kommer det slutligen att lugna ner sig till ett mönster med måttliga förändringar. Det försäkrar att ni inte får de extrema förändringarna som ni upplever nu. Ni går mot fredliga tider när människor kommer att komma samman och arbeta tillsammans som en.
En fredlig existens kommer att utvecklas mellan alla länder och de grupper som har orsakat störningar kommer att ha tagits bort.

Under sådana omständigheter kommer harmoni och samarbete att komma helt naturligt och Jordens produktion kommer att delas lika. Allteftersom tiden går kommer brister eller andra problem som ni nu upplever att totalt försvinna i hög grad på grund av ny och avancerad teknik som skall införas. Redan nu har de som är av Ljuset börjat förbereda sig för att införa positiva förändringar så att de vid första tillfälle skall kunna gå vidare.

Alltför länge har ni nekats dessa förändringar som skulle ha förbättrat er livskvalitet betydligt. Detta gäller också för olika typer av behandling som har involverat läkemedel och kirurgi som även kommer att bli onödigt. Nya metoder väntar i kulisserna på att bli introducerade som totalt förändrar sättet som kroppen behandlas på för att ta itu med krämpor och sjukdomar.

Även dessa behandlingar blir så småningom onödiga då den pågående höjningen av era vibrationer kommer att lyfta er bortom den punkt där sjukdom eller krämpor inte existerar. Dessa förändringar ligger inte så långt borta från en manifestering, så ni har verkligen en hel del att se fram emot.

När du tänker på det sättet så kommer du att uppleva just detta, och det är så Lagen om Attraktion fungerar – den ger dig det som du fokuserar på. Så redan nu börjar du skapa din framtid runt omkring dig. Det är förstås viktigt att komma ihåg att om du tenderar att fokusera på negativiteten som finns omkring dig så är det sannolikt att du attraherar mer av samma sak.

Genom att fokusera på något ger du det energi, men det betyder inte att du inte kan observera negativiteten runt om dig. Det är därför tillrådligt att hålla dina tankar och handlingar i möjligaste mån koncentrerade på Ljuset. Bli aldrig rädd för det är den energi som drar till sig precis det som orsakar dina problem. Förutsatt att du normalt sett är en mycket positiv person så är det inte troligt att du kommer att besväras av händelser som sker runt om dig.

Ljuset fortsätter att växa ganska snabbt, så mycket att de Mörka tjänarna inte kan återta förlorad mark. Du kan därför gå vidare med fullt förtroende för att din framtid är säker och trygg. Emellertid finns det platser på Jorden där negativ energi har byggts upp och där måste en förändring ske. Det blir oundvikligt att obehag och besvär kommer att upplevas när förändringarna sker, men om möjligt kommer varje själ som är i fara att bli förvarnad.

Dock är karma ibland inblandad här och vissa själar kommer att tillfullo uppleva förändringarna som sker. Ni kan vara säkra på att allting kommer att hända just som det skall, och människor kommer att befinna sig precis där det är meningen att de skall vara.

De Galaktiska krafterna är ännu inte redo att helt och hållet visa sig öppet och vill inte riskera ett öppet krig med de Mörka tjänarna. De hotar alla ”inkräktare” som går in i Jordens atmosfär, så ni kan anta att så gott som alla farkoster ni ser är från den hemliga flotta som de har. Säkerligen kommer ingen av deras farkoster så nära Jorden att de utgör problem.

De Galaktiska krafterna är fredliga och kommer bara att använda självförsvar om de hotas. Och de kommer aldrig att inleda en attack mot Jordens folk. De använder en teknik som är långt mer avancerad än den er civilisation har och de kan mycket väl ta hand om sig själva om de skulle tvingas in i en sådan situation.

Fortsätt att sända ut ljus och ni kommer att göra ert bästa för att påskynda slutet på de Mörkas aktiviteter. Deras tid är nästan över och ni kan vara säkra på att ni är trygga från deras hot. Och de Galaktiska krafterna, och även högre varelser, övervakar noggrant era framgångar.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.


 

Översättning Gertie Dahlberg.

söndag 17 januari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 15 januari 2016Mike Quinsey 15 januari 2016

Händelser inträffar nu mycket snabbt och en press ligger på dem som förväntas tillkännage att Avslöjandet kan komma utan dröjsmål. President Putin är den som känner av trycket och är för närvarande också den som leder de åtgärder som behövs för att få resultat så snart som möjligt. Under tiden arbetar Jorden nu inom ett energifält som avser att upprätthålla skyddet mot yttre inblandning.

Ni kan vara säkra på att er framtid ligger i händerna på dem som utövar sin enorma makt för att Ljuset skall lyckas med att utrota mörkret på Jorden. De Mörka tjänarna är självklart medvetna om att de är maktlösa när det gäller att uppnå målet att få till stånd ett nytt världskrig. Så ni kan gå vidare med vissheten att framtiden för Jorden och mänskligheten är i säkra händer.

Mäktiga ljuskrafter väntar på uppmaningen att få till stånd en ökad medvetenhet som leder fram till en förståelse av er sanna historia. Ett avslöjande som kommer att ge er stor lättnad vad gäller den inneboende kraften i varje Ljusvarelse. Ni har letts till att tro att ni är maktlösa, när i själva verket er potential är obegränsad. Med detta kommer ansvaret att använda den vist, och allteftersom tiden går kommer ni att få rikligt med vägledning och instruktioner i detta avseende.

Absolut ingenting kan stoppa din snabba avancering till att bli en fullständig Galaktisk varelse. Ljuskrafterna har arbetat mot denna period under en lång tid, men ett framgångsrikt resultat har varit beroende av era framsteg och förmågan att integrera Ljuset inom er.

Så snart du har nått en viss nivå kommer du att vara säker på total framgång, och som kollektiv av Ljusvarelser kommer ni att stiga upp och lämna de lägre vibrationerna bakom er. Det kan inte bli på något annat sätt för Lagen om Attraktion leder er framtill Uppstigningen.

Naturligtvis kommer du att under tiden gå igenom stadier av upplyftande som i slutändan leder till fullt medvetande. För närvarande håller ni på att vakna till er sanna potential och ni kommer att få all hjälp för att göra er väg så lätt som möjligt.

Om du någonsin har tvivlat på att du kommer att bli framgångsrik, trots de många försöken från de Mörka tjänarna att hindra din Uppstigning, vet då att Gud har förordat att detta skall ske. När mäktiga och kraftfulla Ljuskrafter riktas mot oppositionen så kan du vara säker på att resultatet inte kan bli något annat än vad som avsetts av de högre krafterna.

Oavsett vad som sker runt om er kan ni sköta ert arbete med absolut förtroende för framgång. Ljusarbetare blir kallade till att hjälp sina medresenärer, eftersom förändringarna som bryter in över Jorden gör att många själar blir förvirrade över vad som sker. Den viktigaste aspekten är att göra klart att resultatet kommer att leda varje själ till sin högsta punkt av framgång, och ingen kommer att nekas sin rätta plats.

Du kommer att vara precis där du har förtjänat att vara, och helt klart kommer alla själar att finna sig väl till mods och avslappnade i de rätta vibrationerna. Ni kommer att veta i förväg vart ni är på väg och ges en full förklaring till hur ni har uppnått det. Ljusvarelser kommer att följa er och det finns således ingen anledning till oro för framtiden.

Livet på Jorden har varit så långt från sanningen att ni kommer att bli både förtjusta och förvånade över att få reda på er rätta potential som Galaktiska varelser. Ni lämnar en drömvärld bakom er som har varit en mardröm i jämförelse med vad ni kommer att få uppleva när ni stiger upp och ut ur de lägre vibrationerna. Det kan liknas vid ett helvete på Jorden som skapat av de Mörka som har hållit er i fångenskap utan att ni vetat om det.

De dagarna kommer nu till sitt slut när Ljuset omvandlar de negativa vibrationerna, de som nu försvinner med ökad snabbhet, och de kommer att fortsatta att göra detta tills de slutligen lämnats bakom er. Ni som läser detta meddelande är de som kan hjälpa till att lätta oron hos människorna runt om er som kommer att bli rädda för det som för dem är det ”okända” för framtiden.

Vissa kommer att bli lika oroade för sanningen, för den tar dem ut ur deras bekvämlighetszon, i synnerhet när de inser att så mycket som är bekant förändras runt om dem. Inledningsvis verkar det som ett stort kaos, men ut ur det kommer det att komma positiva signaler på att bättre dagar ligger framför er.

Det gamla måste bort och ge plats för det nya, men var så säkra på att det inte kommer att ta så lång tid som ni kanske tror. De planerade förändringarna håller redan på att ske och de påverkar alla former av liv. I naturen har en del av förändringarna redan märkts då djurriket har anpassat sig till dem. Vissa arter försvinner helt och hållet och det är inte ovanligt genom loppet av en cykel.

Var och en av er har haft många livstider på Jorden och ni kommer att ha dragit nytta av dem. De av er som har dragit lärdom av lektionerna i den tredje dimensionen kommer mycket troligt att ha en inre känsla av att ni kommer att stiga upp. Hursomhelst kommer ni att befinna er exakt där ni skall vara och sedan fortsätta er utveckling.

Slutligen kommer alla själar att höjas upp, men för en del behövs många fler liv innan de är redo för detta. Ni har så mycket tid ni önskar för att utvecklas och då du har hjälp hela tiden på din väg så kommer varje liv att planeras med din utveckling i åtanke. Dina guider försäkrar att så långt som möjligt håller du dig till din livsplan, men du har fortfarande fri vilja att följa en annan väg, eller göra förändringar på den, om du så önskar.

Du börjar förstå att det finns mer i livet i ert Universum än vad du ursprungligen trodde var möjligt. Det beror delvis på att Jorden var skyddad från besökare som kanske i annat fall skulle ha stört er utveckling. ET-besökare var inbjudna av Illuminaterna som en del av ett avtal som tillät dem att ha baser på Jorden i utbyte mot avancerad teknologi. Sedan dagarna för ungefär 70 år sedan har Illuminaterna genom detta avancerat bortom vad ni troligen har kunnat förvänta er och är många år bortom er nuvarande kunskap.

Emellertid kommer det inte att bli möjligt för dem att uppnå vad de har planerat, eftersom deras förmåga att göra som de vill inte längre är ett alternativ, såsom redan har förklarats. Från vecka till vecka händer mycket över hela världen, och Ljusarbetare är fullt upptagna med att hjälpa till. De Mörka manipulerar ekonomin för att få fram de önskade resultaten, som inte alltid är i ert bästa intresse.

Det kommer inte heller att gynna de inblandade därför att framtiden inte ligger i deras händer, och eftersom högre väsen har allting i fullständig kontroll. Efter att de som har försökt att ta över världen har tagits bort så kommer snabba framsteg att göras som gynnar alla. Inom en relativt kort tid kommer ni att få nytta av en ny teknik som har varit dold för er under en mycket lång tid. Dagarna för de Mörka tjänarna är räknade och deras verksamhet är under kontroll av Ljusvarelser.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och måtte era dagar upplysas på vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 9 januari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 8 januari 2016Mike Quinsey 8 januari 2016

Mina kära, ta ett djupt andetag och förbered er för många förändringar som väntar på att komma ut. Det kan tyckas att vissa av dem är destruktiva när det gäller era nuvarande system. Dock bör man ha dem med den större bilden i åtanke, för ni startar en period med flerfaldiga förändringar. Efter varje etapp eller stadium kommer ni att se dem på deras omedelbara effekt.

Om ni kunde se resultatet på lång sikt skulle ni uppskatta hur varje händelse är en del av hela processen av förändringar. De flesta av er vet redan att händelserna som sker är för er befrielse från det grepp som de Mörka krafterna håller er i. Moder Jord gör redan förändringar av det skälet och hon kommer att ”skaka” de Mörka tjänarna med sitt agerande. Ibland, beroende på var ni befinner er på Jorden, kommer det att verka som ett hot mot er, men kom ihåg att förändringar på Jordens yta är oundvikliga när rensningen sker.

Ni kan dock vara säkra på att den Galaktiska Federationen kommer att vara aktiv vid sådana tillfällen och, om det är nödvändigt, kommer att ta bort er om ni är i fara att påverkas allvarligt. Försökt att inte bli rädda för förändringarna, för ni kommer inte att påverkas direkt om det inte är av karmiska skäl. 

Det är ofta svårt för oss ingripa under sådana omständigheter, men då vi fått tillåtelse att hjälpa er så kan vi omplacera er tills faran för er har passerat. Det är nedskrivet i er historia, där många civilisationer helt enkelt har försvunnit utan ett spår. Mycket av det som sker sker utan att ni vet om det, men alla händelser på Jorden övervakas av de Galaktiska krafterna. De riktar energierna om möjligt till områden där de orsakar minsta påverkan på varje livsform.

Emellertid finns tillfällen då stora förändringar behövs när landmassor flyttas och omformas och vattenvägar ändras. Vid sådana tillfällen är det viktigare än någonsin att ni behåller ert lugn och undviker att känna fruktan eller rädsla. Fortsätt att vara lugn, och genom att vara det så hjälper ni andra att vara detsamma.

Det är oundvikligt att viss rädsla följer på stora förändringar, men försök att få folk att förstå att alla är till för att förbättra tillståndet på Jorden. Det gamla som inte längre tjänar något syfte i den Nya Tidsåldern måste bort för att ge plats för det nya. Där det är möjligt kommer förändringarna att bli modererade för att ge er alla möjligheter att kunna anpassa er till dem. Ni har mer än en civilisation som övervakar förändringarna så ni kan ta det lugnt i vetskapen om att de högre krafterna bär ansvaret. Händelser som äger rum är av stor betydelse för solsystemet och det är därför de drar till sig så mycken uppmärksamhet.

Ni kommer att få uppleva en uppdelning i sättet som vibrationerna fortsätter att öka på. Det är oundvikligt och nödvändigt för att kunna förse nästa steg i mänsklighetens evolution. Detta sker i slutet av varje solcykel och är orsaken till att människor i relationer inte förblir bundna till varandra. Det ger själarna en möjlighet att åter få tillgång till sina framsteg och framtida behov för att fortsätta utvecklas..

Dina erfarenheter under inkarnationerna på Jorden har förhärdat dig och gjort att du är redo att tjäna andra, och du är mycket älskad och uppskattad för att ha gjort detta. Du har bevisat din styrka och beslutsamhet i motgångar och bakslag och kan hantera de situationer som du råkar befinna dig i.

Innerst inne kommer ni att minnas att ni alla gick frivilligt med på att växa genom era jordiska erfarenheter, och ingen annanstans kunde ni ha erbjudits en sådan fantastisk möjlighet att lyckas på så kort tid. Allteftersom ni rör er igenom de sista resterna av den gamla cykeln så kommer ni att rikta era tankar mer mot att förstå den Nya Tidsåldern. Den kommer att bli så annorlunda mot vad ni har känt till hittills, och en mycket trevlig överraskning när ni finner både stor lycka och stor frihet i att följa era önskningar, och inte längre kommer ni att tvingas möta de negativa energier ni nu får utstå och ni kan följa den väg ni väljer utan inblandning.

Det kommer att finnas många kloka själar som finns där för att ge er assistans när det gäller era val för era framtida planer. Så var inte bekymrad just nu om du är osäker på vilken riktning din livsplan skall ta dig till. Tills du tar din plats som en galaktisk varelse så kan du inte förväntas att till fullo förstå dina framtida behov.

Så snart du har gått ut från de lägre vibrationerna kommer du snart att glömma försöken att leva i dualitet, men du kommer alltid ihåg lektionerna du har lärt dig. Naturligtvis är det så att en del av er som läser dessa meddelanden redan har haft en nivå av fullt medvetande men gick ner i vibration för att tjäna i de lägre dimensionerna. Av den anledningen kommer dina minnen av att existera i de högre dimensionerna tillbaka mycket snabbare.

Du har haft kunskapen i ditt undermedvetna och detta har hjälpt dig igenom dina erfarenheter. Gud håller ovillkorlig kärlek för er alla och skiljer inte den ena från den andra utan ser er alla som jämlikar. Så dessa själar som känner sig ovärdiga Guds kärlek skall veta att de hålls i lika stor aktning som varje annan själ.

När du ser dig omkring bland människor tänk då på att varje själ du ser agerar helt enkelt från sin livsplan, den som särskilt är anpassad till deras behov. Så glöm aldrig att, oavsett omständigheter, varje själ är exakt som du och följer sin egen väg. Att förstå sanningen om varje själs livsplan hjälper dig att inse att det egentligen inte finns någon skillnad mellan er.

Med en sådan förståelse av sanningen finns inte något behov av bedömanden hos andra själar eftersom vi alla är Ett. Det är av den anledningen som du anses vara din broders vårdare och varför alla medlemmar av den mänskliga rasen borde visa kärlek och medkänsla för varandra. I vetskap om detta bör du kunna sända kärlek till dem som lever i mörkrets djup för de behöver din hjälp mer än någon annan själ om de skall kunna återvända till ljuset. De kan väckas av de höga energierna, även om de har avsagt sig tron på Enheten i allt Liv.

Avsikten är att en omvärdering av valutorna skall ske nu – efter många förseningar. Inledningsvis kommer det att vara de valutor som är viktigast för just denna period. Ni kan se det som början till slutet av de Mörka tjänarnas förmåga att bestämma kursen för mänskligheten. Ni bryter er loss från deras ”fängelse”, det som har hållit er tillbaka från verkliga framgångar under hundratals år.

Den allra senaste perioden har varit den mest kritiska för er, för ni har förhindrats från att gå framåt och dra nytta av de många uppfinningar som har hållits tillbaka. Den situationen håller nu på att ändras och det finns nu många olika källor som är redo till att komma ut. Det är fortfarande alltför farligt för många människor att komma ut offentligt med sina uppfinningar, men med många människor inblandade så betyder det att de inte kan hållas tillbaka så mycket längre. Ni kan vara säkra på att när människor känner stöd för att gå vidare, och har självförtroende för det, så får de den hjälp de behöver.

Under lång tid nu har ni förväntansfullt sett fram emot att saker och ting skall inträffa, men av olika skäl har många av dem hållits tillbaka. Den perioden har nu nästan passerat och en tid har börjat där de som är av Ljuset kommer att få långt mer rörelsefrihet och yttrandefrihet. Mycket har byggts upp under årens lopp och snart skall dammluckorna öppnas och du kommer att känna dig överväldigad av hastigheten på de händelser som inträffar. Under senare år har stora framsteg gjorts och så snart som omständigheterna tillåter kommer det att finnas en uppsjö av nya uppfinningar som släpps ut.

Ni kanske blir chockade, men inte förvånade, över att lära er att ni hållits tillbaka under några 100 år. Dock kommer ni inte att förhindras så mycket längre från olika överraskningar. Och när fred på Jorden slutligen kommer så kommer den ena överraskningen efter den andra att släppas i snabb följd. Det kommer kanske fortfarande att vara oförutsedda förseningar, men förändringar till det bättre kommer att ske för er att njuta av inom en inte alltför lång tid.

 Ni har så mycket att lära er om er Jord och hur era historieböcker är långt från sanningen, eftersom de skrivits utan sann kunskap om den. När tiden är lämplig så kommer er Galaktiska familj att försäkra er att ni alla har en möjlighet att lära er den sanna historien. De kan illustrera genom att visa er händelser som skedde i ert förflutna precis som de faktiskt inträffade.

I den stora bilden kommer ni att få se hur den mänskliga rasen har blivit felaktigt informerad om sin historia, och särskilt då på senare tid. Ni kommer att lära er sanningen bakom orsaken till två världskrig, och det skapar både chock och skräck med hänsyn till de enorma förlusterna av liv. Det finna inget sätt att förvränga sanningen, eller att manipulera den, och den kommer inte att avslöjas för att lägga skuld på någon utan för att lägga saker och ting tillrätta för er historia.

De som är ansvariga för er ”fängelsetid” på Jorden kommer att få svara inför högre myndigheter än våra. De kommer att tas bort från Jorden för att försäkra att deras inflytande inte längre kan störa de nya energierna. Den dagen har kommit när ni skall bli fria från all inblandning av de Mörka tjänarna, så att ni kan leva era liv som ni vill, och i absolut fred.

Detta måste upplevas för att kunna förstå vad det betyder, för ord verkar vara otillräckliga när man försöker beskriva absolut lugn och harmoni. Era nuvarande liv är bara en sorglig återspegling av vad som kommer, så varje ansträngning ni gör för att lyfta er upp till högre vibrationer kommer att vara väl värt det. På den högre nivån kan du möta er verkliga, sanna familj och de vänner som du har glömt sedan länge men snart kommer att minnas igen när ni nu möts igen.

Med största sannolikhet kommer det en tid när människor kommer att behöva veta vad det är som händer på Jorden och hur det påverkar deras framtid. Som en av dem som har mer kunskap, och som kan hjälpa andra att förstå, blir du uppmanad att hjälpa till, ända tills nyheten kan sändas ut i media på en global basis. Det kommer att ske på ett sådant sätt att alla, oavsett var de befinner sig, får möjligheten att ta emot den. Våra egna representanter kommer också att finnas bland er, och många är verkligen det redan, och de gör sitt bästa för att informera så många människor som möjligt om vad som sker.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey

Översättning Gertie Dahlberg

lördag 2 januari 2016

Svenska -- Mike Quinsey 1 januari 2016


Mike Quinsey 1 januari 2016


Hälsningar till er alla när ni välkomnar det Nya Året, som ger löften om att bli det mest aktiva när det gäller kampen att ta itu med de nya energierna som snabbt etableras. Resultatet är att det finns mycken förvirring, särskilt bland dem som bara ser de yttre händelserna. Men mycket sker ofta utanför vad ni uppfattar och det är det som långsamt för in den Nya Tidsåldern till manifestation. Detta går nu in på sitt fjärde år.

De nödvändiga förändringarna kan inte fördröjas längre och håller på att bli mer och mer kraftfulla för varje dag som går. De mörka tjänarna försöker fortfarande att ignorera de uppenbara tecknen som talar om för dem att tiden är nästan ute. Deras förmåga att diktera det som händer den mänskliga rasen finns inte längre i deras makt, den makt som nu minskar mycket snabbt.

Snart kommer vissa händelser att äga rum som tydligt anger den nya riktning ni går in i. Det gamla har tjänat sitt syfte och kan inte upprätthållas längre med tanke på förändringarna som håller på att manifesteras. Det tumult som nu sker runt om i världen verkar vara så stort att det inte kan förkortas, men var så säkra på att Galaktiska Federationen har möjligheten att omedelbart stoppa alla krigshandlingar.

I själva verket har de fått mer auktoritet och makt att gå in och vidta direkta åtgärder. Ni har så mycket stöd och skydd vid denna tid att ni inte behöver oroa er för hur saker och ting kommer att spelas ut. Ert stöd behövs mer än någonsin för att försäkra att Ljuset fortsätter att vara starkt och kraftfullt, oavsett vad som händer runt om er.

Tiderna ni lever i nu är mycket viktiga tider, och varje individ bör ha i åtanke sina högsta förväntningar och inte förlora dem ur sikte. Ibland verkar det som de Mörka har övertaget, men det beror på att det finns individer som kan orsaka så stor förödelse. Emellertid ser den hemliga regeringen hur deras makt snabbt tynar bort och deras inflytande och handlingar är allvarligt begränsade.

I slutändan kommer deras handlingar att stoppas eftersom de kommer att tas bort från Jorden, och sedan kommer ni att snabbt få uppleva enastående förändringar och en fullständig fred kommer att återvända till Jorden. Som många av er har upplevt ökar vibrationerna ännu, och det kommer en punkt där Uppstigningen skall ske. Det är oundvikligt och ostoppbart och själar med lägre vibration kommer att ligga kvar på den nuvarande nivån.

I och med Uppstigningen börjar det verkliga arbetet och Jorden kommer att genomgå de nödvändiga förändringarna för att skapa en ny Jord. En Jord som så småningom inte kommer att visa några tecken på de tidigare skador och den förstörelse som nu är så uppenbara. Moder Natur kommer att bli återställd till sina finaste färger och skönhet, oöverträffat under eoner av tid.

Allting kommer att vara fritt från de många förvrängningar som ni nu se runt om er och allt liv i de olika rikena kommer att kunna leva lyckligt tillsammans i total harmoni. Naturligtvis kommer förändringarna att ta tid för att bli helt manifesterade, och jag vet att ni kommer att finna dem mycket acceptabla och upplyftande.

Uppstigningen har varit öppen för varenda själ och hjälp har getts till dem som har arbetat för den. För dem som inte har uppnått den ännu är det inte en fråga om ett misslyckande. Varje själ kommer att utvecklas med den hastighet som passar den. Och det kommer alltid att finnas fler möjligheter allteftersom cyklerna kommer och går. Du tar med dig det du har förtjänat, så vid varje steg du avancerar närmar du dig Uppstigningen. Du får all hjälp från dem som gått före dig och de vet hur de skall ge dig styrkan att lyckas.

Ni har många Ljusvarelser med er som har inkarnerat från de högre världarna och några av dem är redan kända och erkända för sitt arbete. Använd dina intuitiva förmågor och du kommer lätt att veta vem du kan lita på. Det finns ännu många själar som inte kan gå framåt, synbarligen fängslade i de lägre vibrationerna. De är så fångade i sina trosföreställningar att de inte kan acceptera andra synsätt.

Vid denna tid är det viktigare än någonsin att man har ett öppet sinne, för sanningen kommer snart att visa sig för er. Ingen kommer att klandra er för era uppfattningar, för förr eller senare blir det helt uppenbart att ni blivit missledda av dem ni har litat på. Vissa ledande grupper kommer att finna det mycket svårt att ändra sina läror eftersom de anses vara heliga, eller de är rädda för att tappa ansiktet, men fakta måste inses, annars blir de lämnade på efterkälken.

Allteftersom tiden går, och när det är säkert att vara frispråkig, kommer människor att komma i förgrunden som är väl bevandrade i sanningen. Eftersom deras arbete redan är känt för er kommer det att bli ganska lätt att acceptera deras läror. Men det blir svårt för en del som är t ex djupt förankrade i religiösa övertygelser.

Det finns sanning i alla religioner, men de har blivit förvrängda och vantolkade av dem som söker makt över andra. Din intuition är fortfarande din bästa måttstock på sanningen och att ha ett öppet sinne leder så småningom till att du kommer att finna vägen till Ljuset.

Ha inga bekymmer för var du står när uppenbarelserna påbörjas, för de kommer med förklaringar som borde tillfredsställa de flesta sökare av sanningen. Det är inte komplicerat utan ganska enkelt och lätt att förstå. Det största hindret finns där människor har en tro som inte tillåter att livet efter döden verkligen existerar. Det finns inte något sådant som död, och när du lägger ner din jordiska kropp flyttar du omedelbart in i din eteriska kropp.

Få själar, om någon alls, märker skillnaden, så övergången är enkel och mycket välkommen, och du är fri från alla jordiska krämpor som du tog med dig. En del själar tror inte på ett liv efter döden, men det kommer de att göra med mängder av själar runt om sig. Vad du kanske har hört angående ”Sommarland”, dit de flesta själar går efter döden, är mer som ett mottagningsområde där du får möta dina nära och kära som kommer att hjälpa dig med anpassningen till den dimensionen.

När du anpassat dig där kommer du att lära dig att på den här nivån är tanken mer kraftfull än den var på Jorden och att de flesta saker du behöver kan ”tänkas” till existens. Alla går igenom sina liv på Jorden och du kommer att få se hur väl du har gjort ifrån dig på jordeplanet. När du behöver mer erfarenhet inom vissa områden blir det en del av dina framtida livsplaner.

Det finns ingen möjlighet att komma bort från sanningen för i de högre dimensionerna kan du inte tala på annat sätt utan att andra vet det. När du är redo för det hittar du din rätta nivå och kan fortsätta dina upplevelser, och kom ihåg att alla är till för din utveckling.

Jag kan inte säga var exakt mänskligheten kommer att vara vid slutet av det nya året, men utan tvekan bör ni ha kommit mycket längre än ni är nu. Den Galaktiska Federationen kommer att försäkra att inga yttre inblandningar förhindrar att saker och ting fortlöper som är avsett. Det var alltid menat att ni skulle få all hjälp att stiga upp och det förväntades att ni skulle bli framgångsrika.

Där finns emellertid alltid en chans att när du utövar din fria vilja kommer du att placera dig själv på fel väg, och detta måste respekteras. I annat fall är du bara att gratulera för att du hållit dig på den rätta vägen, och vet att du alltid har stöd från dem som vandrar bredvid dig.

Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och måtte Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

Mike Quinsey.Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012