Followers

PUTIN

fredag 26 september 2014

Swedish -- 26:09:2014SaLuSa 26 september 2014

Det finns nu två tydliga grupper av själar på Jorden, och dessa representerar dem som har öppnat sina medvetanden till sanningen om sitt väsen och de som sitter fast i de lägre vibrationerna och gör lite eller inga försök att förstå sin position. Tills dessa senare själar börjar vakna upp till sitt sanna jag kommer de att fortsätta med att bara tro på vad de ser framför ögonen.

Vi kan dock inte fördöma sådana själar på något sätt, och vi gör justeringar för dem som kontrolleras av sitt ego. Det är bara erfarenhet som kommer att medföra en förändring i deras medvetande, när någon börjar ifrågasätta meningen med livet. Sanningen kommer till alla vid en given tidpunkt och denna period på Jorden är den idealiska tiden för att ta upp frågor om livets mening. För dem som inte har någon form av tro är det en mycket svår tid eftersom de frågar varför en kärleksfull Gud tillåter sådana grymheter som nu äger rum.

Många förstår att då Gud är bara Kärlek så tillåter han sina barn att ha friheten att uppleva vad de önskar, men de missar ofta att förstå att de också är ansvariga för resultatet. Ni har ett uttryck om att ”som man bäddar får man ligga” och det sammanfattar hur man skapar sin egen framtid. Fri vilja är en underbar sak, men man måste lära sig hur man hanterar den utan att blanda sig i den fria viljan hos en annan själ.

fredag 19 september 2014

19:09:2014SaLuSa 19 september 2014

Vibrationerna och influenserna från den senaste cykeln är förutbestämda att tyna bort och dö, eftersom de ersätts av de mer förfinade i den Nya Tidsåldern. Det är något av en kamp som pågår nu om herraväldet mellan mörker och ljus, men det är ingen tävling såtillvida att Ljuset är förutbestämt att härska enväldigt. De Mörka förlorar ständigt makten och oavsett hur mycket de försöker så kan de inte bemästra sitt frånfälle. Dock måste man räkna med dem tills den dag deras makt tas bort helt.

Detta kan inte pågå så länge till och de har redan förlorat sitt inflytande när det gäller världsliga frågor. Det är deras karma att uppleva nederlag och misslyckande i sin plan för global dominans. I sin enorma arrogans trodde de verkligen att Gud skulle tillåta dem att decimera befolkningen. De planerade att reducera den dramatiskt till ett ”hanterbart” antal som de lätt kunde kontrollera. Så ha ingen rädsla för detta, för den planen skulle aldrig ha tillåtits att störa evolutionen av dem som är av Ljuset.

fredag 12 september 2014

12:09:2014SaLuSa 12 september 2014

Mina kära, ni har en så stor potential som ännu inte har avslöjats, och med noggrann planering kommer ni att successivt finna hur era medvetanden expanderar. Det är en del av den evolutionära planen och förbereder er för fullt medvetande. Emellertid ligger det i framtiden och vid lämplig tidpunkt kommer ni att få hjälp med att uppnå en sådan upplyftning. Det finns redan ett medvetande om att er medvetenhet växer, och ni kan ta åt er äran av att ni uppnått detta, eftersom det är ni själva som har valt att gå igenom era uppgifter.

För närvarande finns själar på Jorden som är på olika nivåer av medvetande och detta orsakar mycken friktion mellan de olika grupperna. Ni bör inte tillåta er själva att distraheras av vad som händer runt omkring er utan istället koncentrera er på er egen utveckling och framgång. Dagarna av offrande av er egen utveckling för att hjälpa andra är inte längre nödvändig, och alla själar vet nu vart de är på väg och vad som förväntas av dem. Tiden har nu kommit när varje själ måste ägna sig åt sin egen livsplan och göra sitt bästa för att uppnå dess mål. Var säker på att de som saknar kunskap om vad det är kommer att få hjälp med att göra så stora framgångar som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som uppnåtts. Det verkar som att ju svårare uppgiften är som ligger framför er desto större blir era ansträngningar att uppnå framgång. Som vi ofta har påpekat så uppmanas ingen själ att göra mer än den anses vara kapabel till, vilket är orsaken till att några av er redan känner till sina begränsningar och har accepterat att Uppstigningen inte är för dem under denna cykel.  All erfarenhet ger dock en god plattform för dem som strävar efter att slutföra den här cykeln genom att göra stora framsteg i sin egen utveckling. Hur andra själars framsteg görs är deras eget val, även om vi kan uppmuntra dem att ta varje tillfälle till att höja deras vibrationer.

lördag 6 september 2014

05:09:2014SaLuSa 5 september 2014

Scenen är nu satt, eftersom ni håller på att lyftas upp till nivåerna av högre vibrationer. Vi kommer inte att tillåta att utvecklingen förhindras av närvaron av de Mörka tjänarna som fortfarande tror att de kan ärva Jorden genom sina framsteg inom teknologin. Det finns faktiskt ännu större makter som är involverade här och som kommer att säkerställa att Ljuset alltid är det som härskar. Planen för detta fastställdes för mycket länge sedan och det är nu dags att gå vidare med den så att människan helt och fullt kan gå vägen som leder till fullbordan. Så ni kan bortse från varje tecken som tyder på motsatsen, och vet att den nya Jorden nu håller på att växa fram. Med den kommer alla möjliga Galaktiska förändringar som skall bära er framåt in i den Gyllene Tidsåldern som ni har blivit lovade.

Ni har länge väntat på den här tiden och ni har utvalts till att vara föregångare i den Nya Tidsåldern. Djupt inom er vet ni att detta är sant, och allteftersom vibrationerna fortsätter att lyfta upp er så kommer nivån i era medvetanden också att expandera. En partikel av Gud existerar i allt levande, och som sådan kommer ni alltid att på ett oförklarligt sätt vara en del av Gud. Ingenting som existerar kan undvika att i slutändan återvända till Gudomen, för ni är alla Ett.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012