Followers

PUTIN

torsdag 30 september 2010

SaLuSa, 29 september 2010

När ni kommer in i livet så inkarnerar ni med all den erfarenhet ni har uppnått under hundratals liv.

Det börjar med visualisering och så småningom attraherar det högre energi och inträffar, och det är därför som vi hela tiden nämner behovet av att ni håller er fokus på framtiden. Ju mer som ni gör så desto snabbare kan ni föra er framåt.

Var förvissade om att även ni inte kan se förändringarna som äger rum så ökar de i själva verket hastigheten.


SaLuSa 29 september, 2010

Era uppfattningar är strukturerade på ett sådant sätt att de bildar basen till era reaktioner till olika situationer som ni ställs inför flera gånger om dagen. När ni kommer in i livet så inkarnerar ni med all den erfarenhet ni har uppnått under hundratals liv. Då ni växer upp så formas ni på ett sätt som era föräldrar tror på själva, och det blir alltid ert sätt tills att ni når en viss ålder då ni kan tänka för er själva. Sådana utvecklingar skapar ofta friktion inom en familj, då föräldrar tycker att det är deras plikt att pådyvla sina uppfattningar på sina barn. Vad som normalt händer är dock att unga människor drar sig undan från sin uppväxt för att uppleva livet som de själva väljer. Detta leder till att varje generation skapar ett nytt paradigm för deras plats i livet. Till slut så kommer idéerna samman och det är normalt så som framsteg görs. Framsteg i detta fall betyder inte nödvändigtvis något bättre, men om ni ser tillbaka så kan ni notera att det finns ett uppluckrande av kontroller och tabun, vilka ofta har bromsat framstegen.

När ni väl accepterar att er utveckling observeras och kontrolleras av högre Varelser, så förstår ni att förändringar införs genom nya idéer. Dessa kommer ofta från de yngre generationerna, och det är noga planerat. Idag lever ni i ett samhälle som har fallit samman under en mycket lång tid, och när det så gör kan de som har ett expanderat medvetande introducera en vision av en ny era. Detta passar in med de alltmer förhöjda nivåerna av medvetande, och manifesterar det som behövs för att skapa er väg till Upplyftningen. Som vi så ofta har nämnt, de gamla sätten kan inte återuppstå, då de har gjort sitt och innehåller inte de nya energierna som behövs för ert upplyftande. Det som ser ut som icke önskvärda konflikter är därför resultatet av transmuteringen av det gamla i förberedelse för det nya.

Ni behöver inte vara alarmerade oberoende av hur allvarliga en del av förändringarna är, då det som behövs för att det skall bära frukt redan existerar. Den nya Jorden, till exempel, existerar redan i en högre dimension, och när som den kommer ner för att möta er så höjs era vibrationer för att möta den. Har vi inte redan sagt att inget utav det gamla kan förbli så vida det inte har tillräckligt manifesterat för att vara en del av det nya paradigmet. Det är här som ni alla kan spela er roll för att föra in de nya idéerna i era liv. Det börjar med visualisering och så småningom attraherar det högre energi och inträffar, och det är därför som vi hela tiden nämner behovet av att ni håller er fokus på framtiden. Ju mer som ni gör så desto snabbare kan ni föra er framåt. Var förvissade om att även ni inte kan se förändringarna som äger rum så ökar de i själva verket hastigheten.

Vi från den Galaktiska Federationen är överlyckliga över vad vi se äga rum på Jorden, då ni tar er ur kontrollen som funnits under senaste tusentals åren, vilka med avsikt har hållit er tillbaka. Ni vaknar upp till era sanna själva och har insett er potential att införa förändringar, vilka kommer att ge er tillbaka er frihet. Att förflytta sig från mörkret till in i Ljuset kan inte hända på en dag, men ni har jordat Ljuset på Jorden och energinätverket är nu operativt. Vi önskar att ni kunde se det som vi gör, då skulle ni inte ha någon tvekan överhuvudtaget om er framtid. Vårt kommande ger er en stark känsla av lättnad, och ni kommer själva att se förändringarna som äger rum, vilka vi så ofta har nämnt. Det är inte att vi har varit sysslolösa, då vi hela tiden alltid har arbete att göra för att hålla en balans på Jorden. På detta sätt kan vi dirigera och kontrollera förändringarna, så att de kan inträffa utan alltför stora avbrott i era liv.

Det har aldrig varit vår roll att leva era liv för er, och en del av er erfarenhet är att få belöning eller annat för era ansträngningar. Ni lär er från era misstag, och gradvis så kan ni lyfta upp er själva. För närvarande har ni nått en ganska hög punkt, och det värmer hjärtat att se den Kärlek och Ljus som genereras. Det lovar gott för framtiden då ni välförtjänt lämnar dualiteten bakom er. Det är också främjande för Moder Jord, som finner att hennes uppgifter är något mindre turbulenta än vad de skulle kunna ha varit. Alla tecknen ser lovande ut för en åtgärd från oss för att starta vår öppna kontakt med er. Förtvivla dock inte om det inte händer omgående då tidpunkten är så viktig för en sådan fråga. Det finns en bra känsla som sprider sig bland er, och det kommer från det lugnare sättet från dem som har funnit sin fred inom sig. Ni påverkar varandra mer än ni inser, och vi uppmanar er att behålla lugnet vad som än händer runt omkring er.

Det finns ett populärt uttryck som används och som är mycket passande för er alla just nu, och det är att ”ta det som det kommer”. När ni kan göra det blir livet mycket lättare och ni kommer att undvika det tryck som det i annat fall kan lägga på er. Ni som alltid valde er väg och det kan vara exakt såsom ni vill att det skall vara genom visualisering, och fokusering på vad ni vill. Ni kanske tycker att ert bidrag inte gör någon skillnad, men det är långt ifrån sanningen. När ni gör så attraherar ni mer energi till er själva, och det betyder att när ett antal av er kommer samman ökar potentialen för er kraft exponentiellt. Nu när ni är på sista varvet så är det så viktigt att hålla målet i sikte. Vi har inga tvivel på att ni kommer att lyckas, och vi vill att ni går framåt med samma självförtroende.

Perioden som ni nu är i är också en i vilken ni bör försöka att avlägsna er från de lägre energierna, till den utsträckningen att ni inte engagerar er i de negativa aspekterna av nyheterna. För all del, var medvetna om vad som händer, och gå sedan vidare, och det kommer att förhindra att någon energi från er tas bort. Det finns nu ingen anledning att frukta konsekvenserna av någon aktivitet på Jorden, då vi har fått mer auktoritet att träda in där resultaten kan vara allvarliga. Moder Jord är rastlös och måste gå vidare med förändringar som är livsviktiga för hennes Upplyftning, men de behöver inte vara förödande. Allt är planerat på ett sådant sätt att det minimerar följdeffekterna, och det är där som vi kommer in i bilden. Ni kanske inte är medvetna om vår närvaro, då mycket av vårt arbete utförs utan något synbart tecken på att vi är involverade.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ger er alla komplimanger för att ni håller er till er tro på oss, och snart kommer detta förtroende att belönas. Ta hand om era dagliga sysslor med kunskap om att mycket kärlek från oss gör er sällskap på er resa.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan - http://www.st-germain.se/


tisdag 28 september 2010

SaLuSa 27-September-2010

Våra allierade är spridda över hela världen, men huvudfokuseringen är fortfarande på Amerika.

Det är där som det förväntas att det sedan länge förväntade uttalandet om oss snart kommer.

Ja, ni har hört detta många gånger, men det kommer närmare och med många olika alternativ så vet vi att det inte kan försenas mycket längre.

Ni är nu i ovanliga tider och så skall det fortsätta tills att människans väg framåt blir känd. Det finns tecken på att framsteg görs, och ju längre det pågår desto närmare kommer ni till räkenskapens dag for Illuminati grupperna. Det finns ingen återväg för dem, då vi är vid slutet av cykeln som kommer att se bortgången av den gamla Jorden. Hon förändras tillsammans med er och alla livsformer på henne. Som individer så noterar en del av er förändringarna inom er själva, och det är en känsla av förnöjsamhet och fred som inte är påverkad utav vad som pågår runt omkring er. Ni för med er en positiv syn och vet att ni kommer att gå hela vägen till Upplyftning. Det är vad vi har arbetat mot under en mycket lång tid, och som vi har upprepat för er så finns det inte något som kan stoppa det från att komma.

Er Sol fortsätter att spela en stor roll i vad som händer genom hela solsystem. Dess intensitet ökar och det medför en reaktion från er och Moder Jord. Fysiska förändringar kommer proportionellt att öka, men vi är här för att se till att de inte får förödande effekter. Vi skyddar er så gått som möjligt, men en del förluster av liv är oundvikligt. Kom bara ihåg att alla själar på Jorden som bevittnar och tar del i sluttiderna är de som önskade att vara närvarande. Var inte rädda för något som händer, då vi arbetar bakom kulisserna och innan alltför länge så kommer vi att kunna göra så öppet. Den officiella kontakten med er kan mycket väl komma plötsligt och samordnas med en organiserad uppvisning av våra skepp. Saker och ting kommer nu till sin spets och medan vårt tålamod är outtömligt så finns det i vilket fall som helst tidtabeller som vi måste efterfölja.

Ert medvetande nivå fortsätter att växa exponentiellt och det ökar farten då de som går först är behjälpliga med att lyfta upp andra. Detta kommer att fortsätta oförminskat, och de mörka Tjänarna har inte längre något svar eller förmåga att stoppa det. De försöker att stoppa huvudet i sanden och ignorera det uppenbara konsekvenserna, men snart upptäcker det att det är kvicksand och att deras tid är förbi. Vi kommer alltid att ha överhanden eftersom då våra förhandlingar förkastas så kan vi använda vår gudomliga auktoritet att införa ett plötsligt och fullkomligt slut till deras makt. De kan inte hålla oss lösen eller förhindra att mänskligheten går framåt. Som ni kanske säger så ligger vårt bud på bordet och det är slutgiltigt, men under alla omständigheter skall vi leda er till Upplyftningen. Energierna fortsätter som alltid att förändra Jorden, och känns av dem som är känsliga till förändringarna. Era vetenskapsmän ser också vad som händer, men är för närvarande försiktiga och är inte helt förberedda att uttrycka sina observationer. Sanningen kommer dock att sakta komma fram, och hjälpa att etablera sanningen om vad som har hänt och effekten på er. Vad som händer är den underbara och vackra transformationen av Moder Jord och alla livsformer, och den finns redan där för er att se om ni är vakna till det. Se den nya, istället för att fokusera på den gamla då den disintegrerar inför era ögon, och på det sättet placerar ni era energier där det gör mest nytta.

Även om förhållanden fortsätter att vara kaotiska i många delar av världen så finns det trots allt en underliggande känsla av fred då det ultima målet uppnås. Att kunna gå igenom livet utan rädsla gör en sådan prestation möjlig, då det inte finns något som kan dra ner era vibrationer. Ni kan stå upp mot alla sorters trauma med fullt självförtroende, med kunskap om att inom en ganska kort tid så kommer allt att förändras till det bättre. Med varje förändring så kommer det större målet att bli uppenbart, och ni kommer att få än mer självförtroende. Att hålla fast vid sin uppfattning är krävande utan bevis på vad som kommer, men det kommer att ges så snart som vår närvaro officiellt är erkänd. När vi kan öppet komma till Jorden så kommer vi också att göra presentationer som kommer att se till att ni är fullt medvetna om vad som är involverat med förberedelser för Upplyftningen. Vi är på denna resa med er och vi vill dela med oss av vår kunskap till er. När allt kommer omkring så kommer många av er att förena sig med oss och ni kommer snabbt att lyftas upp till vår dimensionella nivå.

Vi noterar att den finansiella situationen leder nu mot en total omvärdering och uppbrytandet av stora organisationer är föreslaget. Som mindre enheter så kommer de att vara mer hanterbara och lättare att kontrollera, så att det aldrig blir ett upprepande av fiaskot som har fört länder på knä. Makten kommer som sig bör återgå till folket från vilket hänsynslösa bankmän tog det för många år sedan. Allt detta kommer att bli en del av återuppförandet av era rättigheter och det kommer att fortsätta tills att ni återigen är suveräna Varelser. Detta är ett absolut löfte och en del av det gudomliga förordnandet att återställa er och er Jord till vad det tidigare var. Sedan skall det fortsätta att lyftas upp genom processen för Upplyftning och där bortom, i en resa som aldrig tar slut, till allt högre dimensioner.

På vilket sätt som ni än ser på det så är er framtid säkrad, och ni kommer att gå i fotstegen av dem som har gått innan er. Ni kommer att förstå att det är inget nytt som händer, då det är ett naturligt steg uppåt som uppstår när själar har nått ett visst medvetande nivå. Det gamla har gjort sin tjänst väl och ni är redo för nya äventyr. Detta kommer dock att bli i de högre dimensionerna så vida ni inte väljer att tjäna andra civilisationer som fortfarande är i dualitet. Den Galaktiska Federationen kommer att existera i sin nuvarande form tills att alla civilisationer har utvecklats tillräckligt för att förena sig med oss. Det är vår tjänst till andra på uppdrag av Gud, och det är därför som vi är här i stort antal för att se till att ni säkert når Upplyftningen.

Under tiden uppmanar vi er att aldrig sänka gardet, då tills att vi avlägsnar de mörka Tjänarna så kommer det att försöka sitt bästa att avbryta arbetet vi gör tillsammans. Våra allierade är spridda över hela världen, men huvudfokuseringen är fortfarande på Amerika. Det är där som det förväntas att det sedan länge förväntade uttalandet om oss snart kommer. Ja, ni har hört detta många gånger, men det kommer närmare och med många olika alternativ så vet vi att det inte kan försenas mycket längre.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att vi omger Jorden så att inget undgår vår uppmärksamhet. Från vår position kan vi agera ögonblickligen om situationen så kräver. Vi begränsar effekterna av naturliga och också onaturliga förändringar, men många måste tillåtas för Moder Jords skull. Så Mina Kära, vet att allt går väl framåt oberoende av hur ni ser det. Framsteg görs även om det inte är uppenbart för er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website:
Tree of the Golden Light

Svensk översättning: Per Staffan -
www.st-germain.se

SaLuSa, September 17, 2010Inom en närma framtid kommer er civilisation att nå sådana nivåer, och Upplyftningen är ett viktigt steg på vägen.


Vi leder er in den Kärlek och det Ljus som för evigt kommer att förändra era liv.Som ni säkert tänker er så finns det många händelser uppradade som inför frihet åt er, de följer i en ordning som kommer att logisk och snabbt öppna upp vägen mot Upplyftningen. Om ni ser tillbaka i tiden så ser ni att våra uttalanden om när ni kan förvänta er utvecklingar har varit ganska korrekta. Vid den tidpunkten visste ni inte helt klart vad det var ni sökte, och det är bara senare som ni kan se hur vissa händelser är sammanbundna. Ni är väl bekanta med att när ni letar efter resultat så förefaller händelserna att ha gått sakta framåt, men det tar många bitar för att få ett färdigt pussel. Just nu närmar vi oss den välförtjänta segern som kommer att se de första av många förändringar. Vi är lika redo som någonsin tack vare övningar för denna tid och mycket noggrann planering. Vi känner till de personliga svårigheterna som många utav er lider, men var snälla och kom ihåg att det inte blir värst mycket längre. Vi kan försäkra er om att vi har svaren på era globala problem. Inte bara det, vi har också teknologin och personalen för att genomföra det.

Vi önskar att snabbt transformera ert samhälles förmåga att ta hand om era behov, så att inom en relativt kort tid inte någon behöver ha ont om vatten och mat. Vissa prioriteter kommer vi att omedelbart ta hand om och det är att lyfta upp de berövade folken i de fattiga länderna. De större länderna har stort ansvar till de andra, och när deras hjälp behövs kommer de att vara under nytt ledarskap. Den gamla brigaden kan knappast litas på att ta ansvar för er allas framtid och de kommer att hållas borta från maktpositioner. Uppehållandet av lagen kommer också att ses över för att se till det sköts på ett riktigt och rättvist sätt. Vi känner till namnen på alla de personer som falskt har blivit fängslade och de skall omedelbart sättas på fri fot. De som är skyldiga till brott kommer att behandlas mer humant och med avancerad teknik som kommer att bota sådana tendenser. Av detta förstår ni att vi har tänkt och planerat mycket för upplyftandet av Människan. Alla tar de av de nya tillgångarna som skall skapas, och det kommer plötsligt att avföra många av de problem som har plågat er.

Vi vill att ni förstår hur mycket som kommer att göras för er som en del av den allmänna upplyftningen. När förändringarna har kommit en bit på vägen så kommer ert beroende av de gamla formerna av energi att ha blivit avslutade. Ni kommer inte längre att bli begränsade och leva enbart på det som ni har råd med, och fri energi kommer att förse er med alla era behov för att ge er bekvämlighet och värme när det så krävs. Vi talar om att skapa en ny civilisation som kommer att vara redo att ta ett kvantum steg in i framtiden. Ni är i högsta grad privilegierade att vara på Jorden vid denna tid, och att vara en del av en sådan upplevelse. Många själar skulle gladeligen byta plats med er, och se slutet på dualitet och uppleva den glädje som skall komma.

Det finns en hel del kunskap som skall vidareföras till er, och vi skall förbättra er förmåga att absorbera den snabbare. Till slut så kommer ni att ha ett perfekt minne, men det kommer i samband med ert upplyftande till de högre dimensionerna. Möjligheten till att öka ert nuvarande minne är en funktion av till vilken grad ni lyfter upp ert medvetande. Ni kommer att finna ni växer i medvetande grad och psykiska förmågor blir alltmer vanligt. Telepati kommer så småningom att bli adopterat och det talade ordet behövs inte längre. Så är det i själva verket för oss nu, och med detta kommer också förmågan att läsa någons tankar. Det används dock inte som ett sätt att tränga sig på och varje själ tillåts att bestämma vem som har tillgång till deras tankar.

Det kommer att finnas opposition mot oss när vi kommer, men mer än något annat så är det baserat på en rädsla för det okända. Vi kommer dock att göra allt vi kan för att stilla dessa rädslor, och vi känner oss ganska säkra på att vi kan tillfredsställa folk att vi kommer i fred och till ert gagn. Vi kommer också att övervinna alla misstankar att vi har andra motiv i tankarna, och våra intentioner och handlingar kommer att vara helt öppna. Mycket av vårt arbete på Jorden kommer att koordineras med era nya regeringsrepresentanter, och som vi tidigare har nämnt, så kommer nyhetsmedia att användas för att följa våra aktiviteter. Det tar inte lång tid innan det blir helt klart att vi kommer för att återställa er Jord, och återföra er till ett tillstånd av suveräna medborgare.

Trots att vi gör så snabbt framåt så måste vi be er om tålamod när det gäller era individuella problem då vi till en början med arbetar på en plan som åtgärdar de mer vitt utspridda problemen. Vi har inte lovat er mer än vad vi kan leverera, och storleken på uppgiften får oss inte på något sätt att tveka. Medan uppmärksamhet ges till era behov på Jorden så kommer en massiv operation att äga rum i rymden. Det kommer att involvera renandet av er atmosfär från föroreningar, och bortförandet av vad ni skulle rymdskräp som har blivit kvarlämnade efter olika utförda experiment. Ovanifrån kan vi också lätt observera förändringar inom och på Jorden och vi kommer att ge er råd då det finns någon slags fara för er.

En av de mest märkbara förändringarna kommer att vara friheten för era journalister och TV nyheter och när ni får information kommer den att vara sanningsenlig. Hitintills har er nyhetsmedia varit så kontrollerad att ni har fått precis vad Illuminati grupperna vill att ni skall tro, och nyheter har medvetet påhittats för deras ändamål. Sanning har det funnits lite utav under många år, och era politiker har bara sig själva att skylla för er bristande tillit till dem. Med de nya regeringarna så kommer detta att förändras, och det kommer inte att ta någon längre tid att övertyga er att en ny och pålitlig sort av politiker har anlänt. De kommer först och främst att tjäna folket och ärlighet kommer att byta ut de korrupta sätten som har spritt sig överallt. I allmänna ordalag så har fallet av er civilisation inträffat på grund av de låga vibrationerna på Jorden som har attraherat själar av en liknande låg vibration. Omvänt så när vibrationerna lyfts upp så kommer det att öppna för att högre varelser kommer till er.

Människan kan införa sina egna lagar, men Universal Lagar är allrådande och oföränderliga. De är baserade på kärlek, rättvisa och att dela med sig så att alla civilisationer respekterar suveräniteten av andra. Den Galaktiska Federationen är ett sådant exempel på vad vi menar, och varje civilisation som är en medlem arbetar i harmoni med varandra. Inom en närma framtid kommer er civilisation att nå sådana nivåer, och Upplyftningen är ett viktigt steg på vägen. Vi leder er in den Kärlek och det Ljus som för evigt kommer att förändra era liv.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

SaLuSa, September 15, 2010


Jag är SaLuSa från Sirius och är privilegierad att ha denna kontakt med er. Från denna kontakt får ni en uppfattning om hur vi är och vårt sätt att se på livet.

Vi är annorlunda från er i det att vi redan är uppstigna Varelser, men vårt uppdrag är att föra er sida till sida med oss.

Allt rusar fram på sin utlagda väg och när allt kommer samman kommer ni att ha nått Upplyftningen. Det är den slutliga akten som stänger dörren mot dualitet, och ser er röra er in till de högre domänerna. De ideal förutsättningarna för sluttiden att ta form närmar sig snabbt och allt ni har arbetat mot kommer att bli er belöning. Ni har undermedvetet alltid vetat att det är så, då ni visste att detta liv skulle leda till en framgångsrik avslutning. Om ni håller ert sikte på det goda som skall komma från kaoset så kan ni hålla er borta från problemen och ta allt med lugna steg. När allt kommer omkring så har ni förberett er för dessa tider under många tidigare liv. Er slutliga upplevelser kommer att handla om upphöjning och ni kommer att ha allt ni behöver för att etablera er själva som en Galaktisk Varelse.


Från där ni nu är så förefaller era förväntningar på framtiden att vara långt borta, men vad ni inte vet är att framåtskridandet fortsätter att föra tider av stor förändring allt närmare. Det är möjligt att leva på det sättet som ni tänker er är nödvändigt för Upplyftningen, då det inte kräver mer än intentionen att behandla andra såsom ni skulle ha dem behandla er. Kärlek är nyckelordet i de högre dimensionerna och det är en energi som är en ren extas att njuta av. Ni har alla vid en viss tid upplevt glädjen av en sådan vibration, men ni har inte än upplevt kraften som den för med sig. Ni kommer att existera in ett konstant tillstånd av upprymdhet, och en glädje utan gränser.

Ni har så mycket att se framemot, och att göra allt ni kan för att vara redo för er Upplyftning kommer att säkra er framgång. Som ni måste ha förstått vid det här laget så kommer en del själar inte att känna sig redo att gå vidare, då de finner förnöjsamhet med deras nuvarande existens. De kommer dock att undermedvetet ha noterat vad som har ägt rum, och dessa minnen kommer under en senare tidsperiod uppväcka dem till sanningen om dem själva. Ni förlorar aldrig helt och hållet minnena av de tester och utmaningar som ni har upplevt, eller den glädje och lycka ni har delat. Det är vad livet handlar om det är planerat liv för liv för att avancera er spirituellt. Ingen själ är bortom hjälp, men kan ibland bli verkliga fångar i djupet av det mörker som har tagit över dem.

Helt klart så är förhoppningen att så många själar som möjligt kommer att uppnå det stora steget framåt, och det kommer inte att finnas någon brist på guidande från deras hjälpare. Cykler med möjligheter kommer dock att fortsätta att uppstå, och de som väljer att förbli i deras nuvarande dimension kommer periodvis att få chanser att lyftas upp. Det är helt möjligt att en del av er kommer att välja att tjäna dem i en sådan situation, som deras Guidare. Det finns ett antal möjligheter som står öppna för er efter att ni har lyfts upp, och de kommer att reflektera er nyfunna kärlek för allt liv. För de bland er som är osäkra då det gäller er framtid så finns det Högre Varelser som har en större förståelse som kommer att råda över ert beslutsfattande.

Vad ni lär er på Jorden är att dualitet är en illusion, och liknar mycket litet de dimensioner som ni tillhör. Det behöver dock ett uppvaknade av Självt till sanningen, innan ni verkligen kan uppskatta vad som ni lämnade bakom er när ni tog er an utmaningen i dualitet. Nu börjar det intensiva Ljuset att skina från Jorden, och vi vet att det är ett tecken på er superba reaktion till energierna som nu samlas till Jorden. Hur kan ni tveka på att Upplyftningen är förvissad, då oberoende av vad de mörka Tjänarna gör för att stoppa era framsteg så kommer det inte att göra någon skillnad. Slaget som har ägt rum mellan mörkret och Ljuset hade alltid haft ett förutsägbart resultat; ni hade ändå er fria vilja.

Den Galaktiska Federationen har kontakt med era Uppstigna Mästare, och många Högre Varelser från de olika Brödraskapen. Vi respekterar deras ställningstagande och auktoritet, men vi avgudare dem inte, då vi alla har olika ansvar när som vi arbetar som En. På Jorden har ni en benägenhet att arbeta emot varandra, istället för i vänligt samarbete, vilket ni kommer att finna blir mer vanligt med vårt kommande. Vid det laget kommer stora förändringar att ha inträtt, vilka kommer att avlägsna hindren för sådant samarbete. I hjärtat är ni alla vänligt sinnade Varelser som söker fred och välmående i era liv. Det har med avsikt för nekats er av de mörka Tjänarna, som har skapat kaos överallt där det har fått kontroll. Som tur är så håller denna kontroll snabbt på att försvinna, och ni upplever nu de oundvikliga svårigheterna med att frigöra er från dem.

Som uppstigna Varelser så kommer en av era mest spännande erfarenheter att vara er nya kropp. Den kommer att ha en energi och lätthet så att ni knappt inser att ni har en, och då ni är i de högre vibrationerna kommer ni att känna perfektionen som den ger er. Inga krämpor och smärtor eller funktionshinder då de liksom sjukdomar inte kan existera i de högre vibrationerna. På Jorden är tvärtemot era kroppar som blytyngder och känsliga för obehag och sjukdomar. Era nya kroppar blir oförstörbara och ni för er helt enkelt in till en annan när ni väljer att byta ut den. Ni kommer att finna att de inte slits ut, och med er förståelse håller de i all evighet. Till slut, när ni är utanför er kropp så kan ni ikläda er vilken uppsyn som ni önskar, vilket kan vara praktiskt när ni träffar själar som i annat fall inte skulle känna igen er.

Betydelsen av de förändringar som vi har nämnt kanske inte sjunker in hos er, men de innebär att ni har totalt oberoende. Det är en frihet som ni för närvarande är svår för er att förstå, men djupt inom er kommer ni att erkänna det som en av era suveräna rättigheter. Dessa kommer gradvis att återställas då ni höjer er upp, och kommer att bli helt återställda med den pågående processen av Upplyftning. Som ni utan tvivel inser så är det en ganska stort hopp som skall göras från er nuvarande situation. Det kommer dock att starta mycket snart och förändringarna kommer snabbt och ofta.

Jag är SaLuSa från Sirius och är privilegierad att ha denna kontakt med er. Från denna kontakt får ni en uppfattning om hur vi är och vårt sätt att se på livet. Vi är annorlunda från er i det att vi redan är uppstigna Varelser, men vårt uppdrag är att föra er sida till sida med oss. För de bland er som kommer med oss så skall vi röra oss in i andra delar av Galaxen, då vi söker mer tillfällen för att tjäna de som utvecklas in i Ljuset.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


tisdag 14 september 2010

SaLuSa, September 13, 2010
Vår närvaro är för att hjälpa alla själar, och vi väljer inte en själ över en annan då det gäller vår hjälp. Det är upp till varje individ att bestämma i vilken riktning som deras framtid går, och oberoende av deras val så kommer de att behandlas med snällhet och kärlek.

Låt inte någon tro att de är överlägsna en annan själ, och vet att det inte är sättet bland dem som är spirituellt upplysta. Kärlek är den mäktiga energin från Skaparen och den håller samman hela skapelsen.Det är inte bara USA som har sörjt de som dog i tragedin som var 9-11, utan hela världen kommer ihåg den mänskliga förlusten som var involverad. Det finns på sätt och vis en annan tragedi, i och med att nyhetsmedia fortfarande i allmänhet kallar det för en terroristattack, trots att fakta pekar i en annan riktning. Det finns en frustrering hos folk som är tillräckligt erfarna för att uttrycka en professionell synpunkt om vad som hände att det inte har kommit något officiellt erkännande av vad de har att säga. Denna situation kommer att bestå tills att större frihet för yttrandefrihet tillåts, och en oberoende undersökning sätts igång. För närvarande finns det alltför många människor i maktpositioner som har samarbetat i den falska terroristattacken som kan utöva tryck på dem som är ivriga att släppa fram sanningen. Det finns också ilska på grund av att myndigheterna fortfarande håller sig till den officiella versionen, trots att det är helt klart att den omöjligt kan besvara alla frågorna. Vi vill säga att alla de som vara involverade i konspirationen kommer att exponeras, och det kommer att ställas till svars för sina brott mot mänskligheten. I den större bilden så kommer var själ att stå till svars för alla handlingar som har lett till skador eller död av en annan själ.

Vi vill inte uppehålla oss vid 9-11 då sanningen om vad som hände under den fatala dagen börjar bli allmän kunskap. Det har inte åstadkommit vad de mörka Tjänarna önskade, men det har åstadkommit en ny serie av tuffa säkerhetslagar. Alla dessa skapade situationer är helt enkelt för att utöva hårdare kontroll över er frihet att förflytta er. På längre sikt kommer er frihet att återinföras, då när väl en ny regering etableras så kommer den att vara baserad på era medfödda suveräna rättigheter. Sådana förändringar kommer att spridas runt världen som en fläkt av frisk luft, och det förgångna kommer gradvis att blekna som en mycket dålig dröm. De mörka Tjänarna har spelat sin hand, och har blivit besegrade. Det är nu en fråga om att städa upp efter dem, och införa de sedan länge förväntade förändringarna som kommer att berika folks liv.

Saker och ting förändras från dag till dag, men en sak är säker och det är er seger och er resulterande upphöjning in i de högre dimensionerna. Det har planerats sedan urminnes tider, och trots vad som förefaller att vara motgångar så går det framåt på ett mycket acceptabelt sätt. Kaoset som ni nu upplever är oundvikligt, då det gamla system faller sönder och det är nödvändigt för att ge plats för en helt ny civilisation som nu uppstår. Så många av er kom in i denna period då ni har förmågan och förståelsen som behövs för att gå vidare. Ni kanske reflekterar på att ni har skapat er verklighet, men den gudomliga planen skapades på ett högre plan och den kommer inte att ändras i avsaknad av ett gudomligt ingripande.

Energierna som riktas mot Jorden fortsätter att lyfta upp era vibrationer, och påverkar era fysiska kroppar på ett gynnsamt sätt. Det är för tidigt för många av er att märka förändringarna, men så småningom kommer det att bli en regenerering av era kroppsceller. Ni börjar röra er in i era Upplyftningskroppar, och de kan inte ta med sig några existerande ofullkomligheter. Då ni närmare er Upplyftningen så kommer det att gå fortare, tills att ni till slut är redo för den stora upplyftningen. Vid det laget har vi naturligtvis redan varit med er en tid och guidat er framåt. Så ni kan se att vi är väsentliga för era framsteg, och vi väntar med spänning på den första möjligheten att presentera oss för er.

Vi kan inte lova att det blir bättre riktigt än, då de finansiella förhållandena som nu upplevs inte än har nått botten. Er civilisation kollapsar och kan inte räddas från det sammanrasande som nu äger rum. Samtidigt föds dock en ny, och den reser sig som fågeln Fenix från askan. Civilisationer kommer och går ganska ofta, men på senare tid har det varit en nedåt gående trend. Er tid har kommit för er civilisation att ta ett stort steg framåt. Dualitetscykeln har till slut kommit till sin ända, och ni för er snart in i en fredlig och lycklig period.

Framtiden lockar och ni börjar se dess attraktioner efter mörkret ni har upplevt. Det fanns tider då inte ni inte visste annat och livet förefall att vara så färglöst, utan riktiga chanser för att det förändrades. Vad som få av er förstod var att Himlen kärleksfullt vakade över er, och planerade er frigörelse till Ljuset. Under alla tidsperioder så har större själar alltid inkarnerat på Jorden, för att hålla er medvetna om er sanna själva. Sanningen spreds inte alltid runt, därför att dess överlevnad berodde på att den bevarades av dem som redan var vid en högre nivå av förståelse. Ljuset kan dock inte släckas ut, då allt som redan är beror på det för sin existens. I själva verket så vad de mörka gör är att betona bristen på Ljus, och det är genom sådana erfarenheter som ni växer spirituellt.

Era individuella resor har nu nästan kommit till ett slut, så njut av utsikten att allt förändras till det bättre, för ni behöver inte återgå till dualitet igen. Låt motgångar och oron i det dagliga livet mätas mot den ljusa och lyckliga framtiden som ligger precis runt hörnet. Ta sikte på allt som är av godo och hälsosamt, och ignorera de som vill ha det annorlunda. De mörka kommer fortfarande att finnas och de kommer också att lära sig något av er. En dag kommer de att finna det Ljus som fortfarande lyser inom dem, även om det nu är beslöjat av det mörker som de har skapat.

Vår närvaro är för att hjälpa alla själar, och vi väljer inte en själ över en annan då det gäller vår hjälp. Det är upp till varje individ att bestämma i vilken riktning som deras framtid går, och oberoende av deras val så kommer de att behandlas med snällhet och kärlek. Det är det ända sättet att penetrera mörkret och hjälpa de själar som är fångna. Låt inte någon tro att de är överlägsna en annan själ, och vet att det inte är sättet bland dem som är spirituellt upplysta. Kärlek är den mäktiga energin från Skaparen och den håller samman hela skapelsen.

Jag är SaLuSa från Sirius och tackar er alla för att ni söker ut sanningen, och jag hoppas att under ert sökande så finner ni svaren ni söker. Följ er intuition, och var förberedd att byta riktning när det så behövs.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

The Galactic Federation Messages by Mike Quinsey
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbymikequinsey.blogspot.com/ -ENGLISH
.
http://www.costanza2003.org - ITALIANO
http://gfindutch.blogspot.com / - NEDERLANDS
http://glingerman.blogspot.com/ - DEUTSCH
http://fgfrance.blogspot.com/ - FRANÇAIS
http://gfsvenska.blogspot.com/ - SVENSKA
http://gfswedish.blogspot.com/- PORTUGUÊS – NOVO

http://www.schodamidonieba.pl/ - POLSKA/Polish
http://federaciongalaticaenespanol.blogspot.com- ESPAÑOL
*http://blog.goo.ne.jp/flatheat/c/c0a7212b7e7e44c4f990c62a84cd2dc8日本語/Japanese
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/

Greeck http://gfinlatvian.blogspot.com/ - LATVIEŠU/Latvian
http://galacticfederationchina.blogspot.com/-中文 Chinese http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian http://gfinpolish.blogspot.com/ - POLISH – NEW

http://gfinrussia.blogspot.com/ - RUSSIAN - NEW

Originals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/

www.galacticchannelings.com


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012