Followers

PUTIN

fredag 15 juli 2016

Svenska -- Mike Quinsey 15 juli 2016
 Mike Quinsey 15 juli 2016

Händelser påskyndas nu och allteftersom vibrationerna ökar så kommer ni att snabbt manövreras ut ur de sista dagarna i den gamla tidsåldern. Varje själ, vare sig de inser det eller inte, påverkas av detta men få förstår vad det är som sker. Förändringarna verkar inte ha något uppenbart mål och lämnar en del människor i rädsla för att de inte har en aning om vad framtiden bär i sitt sköte. Ovetande för de flesta av dem så är allt en del av rensningen, som är nödvändig för att kunna sätta upp scenen så att den NyaTidsåldern kan manifesteras, och göra det vid en tidpunkt då det inte kan finnas något som stör.

Redan nu är de flesta länder medvetna om att stora förändringar närmar sig som kommer att bli för allas bästa, och gör att alla kommer samman i ett samarbete. Under tiden dör de gamla energierna ut, och inte utan strid, men den är till ingen nytta eftersom ingenting kommer att hindra att förändringarna äger rum. Historien kommer att visa att Brexit var början till slutet för Illuminaterna och deras ambitioner, deras önskan om att kunna kontrollera ert eget öde, kommer att sprida sig till många andra länder. Redan nu är vissa av dem inställda på att följa det brittiska exemplet, och upplösningen av EU verkar ostoppbar.

Bakom kulisserna finns en rörelse mot valfrihet, och tillbakagång till er rätt att själva bestämma er framtid. Detta kommer att lämna många människor i en svår ekonomisk situation, och hårda tider kommer att upplevas av många. Ljusstyrkorna är väl förberedda för en sådan tid och kommer att kunna se till att alla människor får hjälp. Att börja med att distribuera NESARAs fonder kräver säkra förhållanden, något som inte existerar för närvarande. Det kan naturligtvis starta i liten skala, där fonderna är säkrade, men för att tillfredsställa den allmänna befolkningen kräver fullständig kontroll av alla inblandade aspekter.

När tidpunkten är den rätta så kan ni vara säkra på att St Germain kommer att leda verksamheten av distributionen av alla fonder. Som ett resultat av vad som kan hända runt om er så närmar sig de sista dagarna av den gamla tidsåldern. Den kommer att ge mer tid till att sätta igång nya idéer och framsteg som driver er mot den Nya Tidsåldern. Som ni nu har börjat uppleva så finns det många acceptabla förändringar redan nu, och stora sådana kommer att följa ganska så kvickt.

Så snart de inleds blir det ingen försening med att föra över dem till folket, för med enbart stjärnmänniskorna, som är en stor potential, som kan bidra med att skynda på allting. Tillsammans med personliga fördelar finns avsikter att hjälpa till i andra områden, såsom transport och hälsovård. Allt är en del av det som skall ta er snabbt in i den Nya Tidsåldern så att ni kan börja ta emot några av fördelarna. Medan allt detta sker kommer ni att fortsätta att stiga upp och inom en inte alltför avlägsen framtid lämna de lägre nivåerna bakom er.

Ljusarbetare bör hjälpa andra när de är bekymrade eftersom framtiden är underbar och nästan bortom beskrivning. Det verkar vara en omöjlig dröm med tanke på det kaos som råder på Jorden. Men med de teknologier som ligger långt i förväg, jämfört med era nuvarande förmågor, kommer allt snart att lugna ner sig. Ordning blir återställd och fred blir etablerad på Jorden. Så kom ihåg att mycket har utlovats och kommer att genomföras, men endast när tiden är dem rätta och det är säkert att göra så.

En del människor är oroade därför att de är omedvetna om skälet till omständigheterna de lever i. Ljusvarelser bör försäkra dem att allt är bra och att stora förändringar väntas inom kort. Så snart det blir uppenbart att de välkomna förändringarna har inträffat kommer de att kunna se framsteg för sig själva. Regeringarna kommer också att påverkas för i den NyaTidsåldern behöver ni människor som kan styra som också är av Ljuset. Folk kommer också att ha mer att säga till om och bli mer delaktiga i saker och ting, hur frågor skall behandlas, gamla lagar som inte fungerar skall tas bort och ersättas med lagar baserade på kärlek och omtanke.

De upplysta barnen håller redan på att förbereda sig för att ta ansvar för att hjälpa er att ta er plats i den Nya Tidsåldern. De är gamla själar med en nödvändig erfarenhet för att upplysa er så att ni också kan stiga upp. Under den kommande perioden skall ni fortsätta att snabbt utvecklas tills ni är fullt förberedda för Uppstigningen. Det är ert slutmål vid denna tid och många själar hjälper er alla att bli redo. Det är huvuddraget i er evolution vid denna tid, och hjälp finns alltid där för att ge en hjälpande hand. I själva verket har den funnits där hela tiden, men i det förflutna har vibrationerna varit så låga att många har varit omedvetna om närvaron av andra själar. För många av dem är detta testtider som skall avgöra om de är fullt förberedda för Uppstigningen eller inte.

Om du inte är redo ännu finns fortfarande gott om tid att bli det. Många själar arbetar med dig och de vägleder dig längs den väg du valt. När du ser tillbaka på din resa i de lägre vibrationerna kommer du att förundras över hur du har lyckats komma igenom dina utmaningar. Aldrig mer skall det vara nödvändigt för dig att färdas samma väg. Du kommer att ha fört dig själv från densiteten och mörkret i de lägre vibrationerna genom ren och skär beslutsamhet och uthållighet. Det finns dock några av er som önskar gå tillbaka och hjälpa andra som fortfarande kämpar.

Under din tid på Jorden har du, nästan utan undantag, utvecklat starka band med andra. Dessa kommer inte nödvändigtvis att försäkra att de själar som är involverade stiger upp samtidigt med dig, men du kan ta reda på var de befinner sig. Vissa själar kommer att välja att lämna planeten men du kommer fortfarande att kunna kontakta dem. Helt säkert kommer ett starkt band alltid att länka er igen och du kommer att kunna ta kontakt med dem igen. Vissa själar kommer från grupper som har formats på grund av deras liknande intressen och önskemål. I själva verket blir de som En själ och kommer att utvecklas tillsammans.

I det stora Bortom kan du bokstavligt talat hitta precis vad du kan föreställa dig, och som en Ljusvarelse kan du färdas till platser genom kraften i dina tankar. När du börjar förstå mer så ser du att livet är totalt annorlunda än vad du hittills har vant dig vid. Ändå kan du fortfarande flytta in i en kropp för att få uppleva den högre formen av manifestation.
Som jämförelse är livet på Jorden så långsamt att ni spenderar massor av tid bara med att förflytta er från en punkt till en annan. Som en Ljusvarelse kan du helt enkelt tänka vart du vill färdas och du är där omedelbart. Så, många saker är annorlunda än vad du har vant dig vid och du gör klokt i att hålla ett öppet sinne.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey

 Website: Tree of the Golden Light


Översättning Gertie Dahlberg

lördag 9 juli 2016

Svenska -- Mike Quinsey 8 juli 2016Mike Quinsey 8 juli 2016

Uppbrytningen av EU har påbörjats och kommer att uppnå det långsiktiga målet att återge makten till folket. Det är början på slutet av Illuminaternas planer på att kontrollera världen, och när deras auktoritet minskar kommer ni att få se att dessa som sätter tjänandet till folket först kommer in och tar över. Det kommer inte att bli ett återvändande av de Mörka trots alla försök av dem at ändra det oundvikliga öde som nu utspelas.

Många Ljusarbetare har väntat länge på den här tiden för att gå vidare med sina planer på att inrätta ett fritt samhälle. Det kommer att ta tid för att genomföra förändringarna, men ingenting kommer att tillåtas försena dem och snart får ni se att de önskade förändringarna blir till. Människor tenderar att vara otåliga, de vill ha bevis för det som utlovats, och de kommer att vara nöjda när omständigheterna förändras som gör att allt kan offentliggöras.

Många människor kan bara se det som finns framför deras ögon och förstår inte att mänskligheten nu är på gränsen till stora förändringar som är till fördel för dem. Det finns krafter i de högre dimensionerna som styr och kontrollerar händelser på Jorden, och även ser till att folkets vilja respekteras.  Makten skiftar nu från de Mörka till folket som nu hittar vägar för att utöva sin nyfunna auktoritet för att etablera Ljuset där det direkt kan hjälpa människorna.

Var så säkra på att om du arbetar för Ljuset så kommer du att få hjälp och beskydd, såvida det inte är av karmiska skäl du skall uppleva ett annat resultat. Dock är sådana fall undantag och du bör normalt sett inte vara bekymrad för detta. Gå vidare med ditt arbete i vetskap om att detta är tiden då önskade resultat uppnås.

 Dessa tider är testtider för dem som är på god väg till Uppstigning, för när du är som starkast så får du dina slutprov. Det är alltid när du är bäst rustad för att ta hand om dem som de kommer, så bli inte alltför bekymrad över vad som sker. Efter att ha kommit så här långt genom många liv så skulle det vara förvånande om du inte seglade dig igenom den sista tiden.

 Var bered och vet att dina guider kommer att finnas vid din sida och ge både hjälp och uppmuntran. Du ombeds aldrig att göra något som ligger bortom din förmåga så det finns ingenting att oroa sig för. En del av er är så avancerade att ni redan är fria från varje karma av betydelse, så frukta inte några svårigheter att komma igenom de sista stegen innan Uppstigning.

Har ni märkt subtila förändringar i djurriket? För de är också påverkade av höjningen i vibrationerna. Sedan en tid tillbaka bör ni ha blivit medvetna om några konstiga ”partnerskap” som utvecklas mellan djur som egentligen är fiender inom det vilda livet. Detta är ytterligare ett tecken på minskningen av rovdjurens drifter som är normalt i djurriket. Att ”lejonet skall ligga ner med lammet” har börjat bli sant, och ni kommer att få se allt fler bevis på detta om ni håller ögonen öppna. Det kommer en tid när djuren skall leva fridfullt tillsammans, precis som människor kommer att göra. Just nu kanske det låter omöjligt, men det blir så mycket tidigare än ni kan föreställa er.

Ert öde är att stig upp och många av er har redan höjt sig till en punkt där ni har lite eller ingen karma att rensa bort. Så håll er stadig på vägen och, om möjligt, dela era kunskaper med andra utan att pådyvla den på dem. Alla själar kommer slutligen att höja sig upp men i olika takt i utvecklingen. Ni kan därför inte förvänta er att alla själar svarar an till sanningen. Många av er har varit sinneskontrollerade för att följa en falsk tro, men med tiden kommer de att se bristerna i sin tro och börja söka sanningen. Dock, när möjligheten och tillfälle ges kan ett ord här och där ofta plantera en idé som kanske hjälper dem att vakna upp för sanningen.

Äntligen kan ni nu se fram emot ett påskyndande av de förändringar som för att ni kommer att veta, bortom alla tvivel, att den Nya Tidsåldern är på väg. Ni kommer att se tillbaka och förundras över på vilket sätt förändringarna uppnåddes trots de många hinder som placerades i vägen för att försena eller förhindra dem från att inträffa. Även nu kommer individer med egna intressen att gång på gång försöka hålla tillbaka er utveckling.

På lång sikt blir detta till ingen nytta eftersom Ljuset nu är så starkt etablerat att det stoppar alla försök att uppnå detta mål. Ni kommer fortfarande att tvingas ta itu med desperata åtgärder från de Mörka tjänarna att förlänga tiden det tar att föra in förändringarna, men deras makt har minskat och de kommer inte att kunna diktera framtiden för er.

Upplösningen av EU är nu på väg och andra länder kommer att ta tillfället i akt att ta tillbaka sin makt. Det finns inget skäl till att ni inte skall kunna bilda nya allianser som etablerar en fri marknad som ger er friheten att följa era egna intressen. Allteftersom tiden går kommer ni också att kunna dra full nytta av nya framsteg som hittills medvetet har hållits tillbaka för att hålla er under kontroll av Illuminaterna. Förändringarna kommer att välkomnas av er eftersom de gör det möjligt för er att ta ett språng in i framtiden, och ni får ett mer acceptabelt liv utan de krav som ställs på er för att helt enkelt kunna ge er möjlighet att existera.

Det finns mer än tillräckligt med rikedomar i världen för att tillåta er att leva bekvämt och även ha mer än tillräckligt med tid för att följa era egna intressen. Vid ett lämpligt tillfälle kommer era vänner från den Inre Jorden upp till ytan för att hjälpa er att gå vidare. Faktum är att de är direkt relaterade till er, och det kommer också att bli en direkt kontakt med avancerade stjärnvarelser som övervakar förändringarna för att säkerställa att framsteg görs enligt de instruktioner som getts av högre auktoriteter. 

Från tiden när ni avsiktligen förleddes att tro att ni var den enda intelligenta livsformen i ert Universum så har omständigheterna på Jorden nu förändrats dramatiskt och sanningen skall uppenbaras. Ni har levt falska liv alldeles för länge och det är nu dags att lära er er sanna historia och tar plats tillsammans med stjärnvarelserna. Dock kommer detta att ta tid att reda ut, så tillåt att saker och ting utvecklas naturligt och allt kommer att gå bra .  

Under en tid framåt kommer framtiden verka lite osäker och den ändras ständigt tills det blir uppenbart att händelserna har gett er tillbaka en stor frihet. Inte bara det, utan ett nytt liv att njuta av i den Nya Tidsåldern med alla dess fördelar kommer med det. Krig och alla krigsvapen kommer att bli inaktiverade och en fantastisk era av fred skall upplevas av den mänskliga rasen. Inte längre blir ni begränsade till enbart Jorden, utan som uppstigna varelser ges ni friheten att färdas ut i rymden och möjligheten att besöka andra världar. Er resa kommer hädanefter att förbereda er för en underbar och spännande framtid.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.


I Kärlek och Ljus
Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg

söndag 3 juli 2016

Svenska -- Mike Quinsey: 1 juli 2016Mike Quinsey 1 juli 2016


Storbritanniens folk har utövat sin personliga, individuella makt för att föra in förändringar som en dag kommer att ses som en världsförändrande händelse. För närvarande är världen snabbt på väg mot en härdsmälta, men konsekvenserna kommer inte på något sätt bli så illa som vissa förutspår.  Ni kan se det som att det är slutet på de gamla sätten som inte längre tjänar er och från det kommer positiva förändringar att stadigt placera er på vägen till en ny Jord och er frihet. Många människor har redan lagt ner arbete för detta och mycket snart gör händelser att ni kan bidra till att förändringarna kommer till stånd. Den här tiden har varit planerad under många, många år och Ljuskrafterna är väl organiserade och kan sätta igång med bara minuters varsel för att säkerställa era framgångar.

Resultatet av omröstningen i Storbritannien med avseende på deras medlemskap i Europeiska unionen, har sänt chockvågor runt om i världen. Fastän det fanns indikationer innan resultatet blev känt att det skulle bli en mycket jämn omröstning med ”stanna kvar” såg ut att bli framgångsrikt, så blev trenden plötsligt ändrad mot slutet. De slutliga rösterna resulterade i en ohejdbar sväng mot att ”lämna” EU. Sett ur vår högre nivå var detta det mest önskvärda resultatet, det som i slutändan kommer att visa sig ha släppt er från Illuminaternas kontroll. De långtgående effekterna kommer att resultera i att fler länder lämnar EU, vilket ytterligare minskar kontrollen över er. Var så säkra på att de själar som övervakar er framtid uppmuntrade er att lämna EU, och därför var de mycket nöjda med resultatet.

Ni kanske ännu inte förstår fördelarna med att lämna EU, men med tiden kommer detta att bli mer uppenbart. Det brittiska folket skall lovordas för sitt intuitiva val som resulterar i att rätta åtgärder kan vidtas. Ja, det ligger tuffa tider framför er, men omfattningen av problemen är inte på något sätt så långtgående som en del förutsäger. Kom alltid ihåg att det finns många själar som arbetar för Ljuset och med er hela tiden och de av er som är av Ljuset vägleds i sitt arbete. Det är nu dags att gå tillsammans och arbeta som en grupp, där det är möjligt, för att återställa frihet och förbereda för den kommande Uppstigningen. Ju mer de Mörka tjänarna undertrycks och stoppas från att fullfölja sina planer, desto mer frihet får ni att gå vidare och ta er rättmätiga plats i den Nya Tidsåldern.

Förstå att ni alla var medvetna om svårigheterna ni skulle träffa på innan ni skulle återfå er frihet från ”fängelset” Jorden”. Nu vaknar så många av er upp till sanningen, och varje försök från de Mörkas sida att vilseleda er kan ni nu se igenom för vad de egentligen är. Då fler av er börjar inse hur ni har hållits tillbaka blir det ett uppvaknande och ett uppror mot dem som har begått de handlingar som har vilselett er. Dock skall hämnd lämnas över till dem som försöker ta hans om rättvisan, för ni kan vara säkra på at inga synder mot folket eller Guds Lagar kommer att försvinna utan att de uppmärksammas. Höj er ovanför människans normala reaktion när sådana problem uppstår, och genom att föregå med gott exempel hjälper ni andra genom att visa dem vägen framåt.

För de flesta av er, förutom att vara på Jorden vid denna tid för möjligheterna de ger att snabba upp er evolution, är ni närvarande här på grund av att era erfarenheter visar att ni är redo att hantera de svårigheter som förändringarna oundvikligen kommer att medför. Inom er vet ni att allt kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt, men just vid denna särskilda tidpunkt är det ett sådant kaos i världen att det är svårt att förstå. Ändå, håll blicken rakt fram och låt ingenting dra er ifrån det på grund av vad som sker runt om er. Det finns mycket som ni är totalt omedvetna om och under de omständigheterna är allt väl och det ger er tid och möjligheten att koncentrera er på era egna behov. Ni bör känna intuitivt om ni höjer er upp till Ljuset och om ni behöver hålla fast vid era framsteg, särskilt vid en så här viktig tidpunkt.

Uppstigningen vinkar och fastän era guider arbetar vid er sida så ligger framgången hos er och er avsikt att vara framgångsrika. Om du tvivlar, be då om hjälp och den kommer helt säkert, men som du redan har fått några råd om, var öppen för att det kan komma på ett annat sätt än du kanske väntar dig. Dina guider kommer att veta vad den bästa åtgärden är för att hjälpa dig. Historien visar att den mänskliga rasen är som bäst när omständigheterna är som värst, och många, många exceptionella handlingar äger rum. Medkänslan stiger och det finns ofta samlingar av dessa som ger av sig själva för att hjälpa andra i nöd. Jorden är för närvarande en underbar plats att tjäna dessa som ofta är i desperat behov på grund av hunger eller försakelse av något slag.

 Kärleken som åtföljer sådan hjälp lyfter mottagaren och i allmänhet höjs vibrationerna omkring dem. Det är verkligen den ökande nivån på vibrationerna som så småningom lyfter upp er och ut ur de lägre vibrationerna för all framtid. I verkligheten är energi allt som finns, formad av tankens kraft, och även i nuläget har en effekt fast resultatet är långsammare att manifestera.  Du har en hel del att föra tillbaka till ditt minne, för det mesta av din kunskap ligger djupt inom ditt undermedvetna. Hursomhelst, tiden har redan påbörjats när vibrationerna påskyndas och lyfter er upp och ut ur mörkret som omger er. Det finns många kärleksfulla själar som arbetar i de lägre vibrationerna för att föra in Ljus och Kärlek till invånarna som famlar omkring i mörkret.

Kan du föreställa dig vilken obehaglig nivå där är då mycket lite kan behålla sin form särskilt länge? Själar på en sådan nivå är inte på något sätt straffade utan uppehåller sig där helt enkelt för att vibrationerna är på en nivå som är förenlig med deras egen. Det är därför de behöver mycket hjälp för att kunna höja sig upp igen. Vad än ni kanske tänker om dem som har fallit ner i gropen, tänk då på att de fortfarande bär på Guds Ljusfrö som är oföränderligt. Därför har de alla chanser att stig upp igen, och hjälp finns alltid till hands för hjälpa dem att uppnå det. Under sina liv blir sådana själar vördade för att ha gått igenom ett ”helvete” och kommit tillbaka och vuxit sig allt starkare för det. Ingen själ är för alltid bortom hopp, och vid varje steg finns alltid hjälp tillgänglig för att lyftas upp igen.

Så ha medkänsla när du är involverad med dessa som fortfarande försöker finna vägen hem, för ofta följer de just den väg ni har skapat. Jorden är en skola som testar er till gränsen, men aldrig bortom, så kom ihåg att ni utvecklas mycket snabbare genom att vara i de lägre dimensionerna, så ta livet på allvar och var säkra på att ni kommer ut på topp. När ni går vidare på er resa kommer ni alltid att finna att själar som har gått före er sträcker sig ner för att ge er en hjälpande hand.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus

Mike Quinsey.

Webpage: Tree Of the Golden Light
Öv
ersättning Gertie Dahlberg

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012