Followers

PUTIN

lördag 27 augusti 2016

Svenska -- Mike Quinsey 26 augusti 2016

 
Mike Quinsey 26 augusti 2016


Det borde vara uppenbart för er att händelser nu går mot sin fullbordan vad gäller ”revalvering”. Detta hårda arbete har slutförts och nu återstår att meddela de förändringar som kommer att vara inledningen på en ny era för den mänskliga rasen. Nyligen gjordes ett försök att göra detta men det försenades ännu en gång av de Mörka tjänarna. Dock rättades det till och ni är återigen redo att gå vidare.

De Mörka tjänarna blir nu sakta men säkert begränsade, men fortfarande försöker de förhindra att önskat resultat uppnås. Vad som än händer så blir deras möjlighet att fördröja Uppstigningen mindre och mindre. Ibland gränsar deras handlingar till desperation allteftersom nätet dras åt och de kämpar in i det sista för att undvika rättvisa. Men det finns inget sätt för dem att fly från sitt öde och de skall få svara för sina många brott mot mänskligheten.

Generellt sett så fortsätter medvetandenivån på planeten Jorden att öka och kommer att göra det till fullt medvetande har uppnåtts. Varje själ kommer att bli påverkad när vibrationerna lyfts upp, och den enda fråga som kvarstår är huruvida de kan stiga upp med dem. Vissa själar kommer att finna det svårt och stötande med den förvirring som blir resultatet och kan inte förstå vad det är som sker. Deras befrielse från detta tillstånd kommer inte förrän de flyttas från sin nuvarande plats på Jorden till en vibrationsnivå som hjälper dem att känna sig väl till mods. Men allt kommer att ske i enlighet med allas behov och varje själ kommer att vara precis där de behöver vara för att kunna fortsätta evolutionen.

Budskapet till er alla är att hålla fokus på färden som ligger framåt och inte vackla eller distraheras av vad som händer runt om er. Tills dess att Illuminaternas alla hantlangare har placerats där de inte kan störa processen som Ljuskrafterna har satt igång, så kommer felaktig information fortfarande att finnas i överflöd. Men de som har följt utvecklingen nära kommer att kunna urskilja sanningen.

De allra flesta människor kommer att bli förvirrade över vad som sker, men när en händelse som ”tillkännagivandet” om den nya Republiken i USA inträffar så blir inriktningen av livet för mänskligheten lite lättare.
Förändringar behövs som lägger tillbaka besluten i händerna på människorna i alla länder och de kommer att bli välkomnade så att de har mer att säga till om när det gäller hur saker och ting skall skötas.

Ingenting kan förhindra att förändringarna äga rum. De är en del av planen för människans upplyftning in till de högre dimensionerna. Du kommer dit om du har förtjänat det, och alla själar har i olika skeden fått en möjlighet att utvecklas tillräckligt för att nå Uppstigningen. Helt klart är att många inte är redo att ta ett sådant steg, men deras utveckling kommer att fortsätta på ett sätt som passar deras behov. I verkligheten finns det inte något sådant som tid, så varje själ kan följa sin egen väg utan att känna att de på något sätt har misslyckats. Alla kommer att få all hjälp och vägledning för att försäkra att de fortsätter på ett sätt som säkrar deras slutliga utveckling.

Ingenting är omöjligt när en människa bestämmer inom sig att göra något som sedan blir manifesterat. Dock är det så att i dagsläget kan ”hinder” som t ex karma orsaka förseningar, men så snart detta är uppklarat är vägen öppen för er att gå vidare. Era guider kommer självklart att veta vad som är bäst för er, men i slutändan har ni själva sista ordet. Använd din intuition hela tiden för att bedöma vart dina upplevelser bör leda dig. En del själar föredrar att stanna på en religiös väg för det känns rätt för dem. Det kommer att visa sig bli en svår väg i en tid som kräver en hel del av tillit. Oavsett vilken väg ni väljer så är det sant att säga att alla så småningom kommer att finna sin väg hem.

Allting som du har vant dig vid kommer att förändras eller bytas ut om det inte har någon plats i den Nya Tidsåldern. Du har säkerligen redan märkt att uppfinningar som väntar på att introduceras i vissa fall har förändrat världen och det är bara osäkerheten i er nuvarande tid som håller dem tillbaka. De Mörka vill inte avstå från sin makt och tror fortfarande helt arrogant på att de kan bestämma över massorna.

Det kommer allt att vara förgäves, och inte bara deras makt utan också deras rikedomar reduceras just nu ganska så dramatiskt. Så det är bara en tidsfråga innan de kan tas bort till platser där de inte längre kan störa er utveckling. Visst har stora framsteg uppnåtts under tiden och det dröjer inte så länge innan det är möjligt att införa dem och se dem manifesteras.

De militära styrkorna kommer att upplösas och en poliskår kommer fortfarande att vara nödvändig och ersätta dem, men man förutser väldigt lite trubbel och problem. Mänskligheten kommer slutligen att ta plats bland de fredliga nationerna och njuta av friheten som följer med detta. Uppenbarligen kommer det att ta en del tid att införa förändringarna, men hjälp kommer att ges till er. Framtiden är verkligen gyllene och är er belöning för er seger över de Mörka tjänarna. Ha medlidande och förlåtelse för dem, för precis som ni har de spelat sina givna roller för att hjälpa er att utvecklas. Ni har måst gå igenom tester i dualitetens bränder och har nästan fullgjort behovet av ytterligare erfarenheter av det här slaget.

Varaktig fred är någonting ni har längtat länge efter för att ge er möjligheten att leva era liv i harmoni och kärlek till alla andra. Och att också göra så utan rädsla för inblandning, så att ni kan njuta helt och fullt av er frihet. Spännande tider ligger framför er och att få möta era Galaktiska bröder och systrar kommer att återupprätta de band ni brukade ha innan separationen för att uppleva dualiteten.  Ni har alla vuxit genom detta och kan nu hjälpa andra som står inför en liknande period i evolutionen. Ni skall alla gratuleras för en så framgångsrik avslutning, för det har funnits tider när mänskligheten misslyckats med att höja sig upp och varit tvingade att börja om igen nästan från början.

Hektiska dagar ligger framför er, men ni kan vara säkra på att ur allt detta kommer den fred som ni länge har sökt.  Vi vet att många av er är trötta på den långa väntan på det ”förlovade landet”, men de sista stegen till framgång kan bara tas när det är helt säkert att göra så. Under tiden kan ni lära er mer av vad som skall komma och det spelar ingen roll om ni är inkarnerade eller befinner er i de högre dimensionerna, för ni kommer ändå att ta del i förändringarna.

Det hjälper om du visualiserar vad den Nya Tidsåldern betyder för dig, och på det sättet kommer du att attrahera de nya energierna till dig själv. Lämna det gamla bakom dig för det har tjänat sitt syfte och det kommer i vilket fall som helst att sakta försvinna in i historien. Även er kända historia, såsom den är nedtecknad, har ändå blivit ändrad för att styrka greppet som Illuminaterna har haft över er.

 Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag och jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan.

I kärlek och Ljus
 Mike QuinseyÖversättning Gertie Dahlberg.

 


lördag 20 augusti 2016

Svenska -- Mike Quinsey 19 augusti 2016Mike Quinsey 19 augusti 2016


Ni som har öron och ögon med er vet att “revalveringen” är mycket nära, och tillsammans med andra förändringar snart kommer att signalera sin inledning. En ggigantisk uppgift närmar sig sin fullbordan och kommer att ge er obestridliga bevis för att Illuminaterna har förlorat sin förmåga att diktera händelser enligt sina önskemål. De kommer fortfarande att existera som en olägenhet tills de har fängslats, vilket är deras slutliga öde. Som ett bevis på detta kan händelser som har väntat på den rätta tidpunkten nu genomföras.

De negativa krafterna har glatt sig åt all publicitet som deras handlingar åstadkommit, men på intet sätt har saker och ting gått så som de önskade. Ljuskrafternas fortsatta arbete bakom kulisserna föredrar att hålla sina avsikter så hemliga som möjligt. Sanningen är att de är överlägsna de negativa krafterna i alla avseenden och har möjlighet att se till att saker inte urartar. De tillåter att allt utvecklas som planerat och stör inte varken karma eller diktaten från de högre Ljuskrafterna. Var så säkra på att vad som än sker är kontrollerat för att försäkra att den sista tiden blir precis så som är planerat.

För de själar som är omedvetna om den större bilden så verkar allt vara kaotiskt, men allt är under kontroll av dem som ser till att planen för mänskligheten följs. Tänk på att ni alla ställde upp frivilligt för att att få uppleva separationen och att ni accepterade utmaningen att hitta vägen tillbaka till Ljuset. Som individer och som mänsklig ras har ni vägletts hela tiden sedan den här cykeln började, och även när ni gjort er Uppstigning finns alltid Högre Varelser som guidar er under era upplevelser. Genom dem växer ni er starkare och kan behålla fattningen när ni konfronteras med de Mörka tjänarna. Så länge du är stark, vad som än händer runt om dig, bör inget påverka din förmåga att behålla lugnet under alla omständigheter. De lärdomar du fått blir ihågkomna och du bär dem med dig från ett liv till ett annat.

Allteftersom de Högre energierna blir jordade så blir effekten av de lägre energierna mindre, ända till de inte längre kan existera i så höga vibrationer. Vid den tidpunkten kommer Uppstigningen att äga rum och total fred och kärlek sänker sig ner över Jorden. Även enligt ditt sätt att tolka händelser så kommer väldigt lite tid att förflyta innan de har passerat. Så framtiden välkomnar er och ger er befrielse från inflytandet och påverkan från de Mörka tjänarna.

De kommer att få stå till svars för sina handlingar och ta konsekvenserna, antingen på Jorden eller så blir de förflyttade till en annan plats. Var säkra på att ingen undgår rättvisa eller kommer undan med handlingar som genomfördes med baktankar. Jag vill påstå ännu en gång att ingen själ straffas, men den kan behöva ytterligare erfarenheter för att övervinna sina svagheter. De är noggrant planerade så att själen som är inblandad kan lära sig från dem och snart nå en punkt där dessa lektioner blir slutförda.

Många av er är medvetna om att allteftersom tiden har gått har många själar reinkarnerat som har utvecklats tillräckligt för att kunna hjälpa er att föra fram den Nya Tidsåldern. Det behövs bara säkra situationer, fria från inblandning, för dem att erbjuda sin kunskap. Störningar kommer inte att tillåtas från dem som helst skulle vilja hålla er tillbaka. Sanningen kommer att komma ut och många av er blir chockade av att få veta hur ni så effektivt har hållits fångna på er egen planet under tusentals år.

Så ni har mycket att ta igen, sådant som kommer att ge er alla de framsteg som ni redan borde ha fått njuta av, inklusive en mycket högre levnadsstandard. Det skall bli ett nöje för er att ha så mycket tid ni önskar för att ägna er åt egna sysselsättningar och inte vara överlastade med tidsödande uppgifter. Med tiden kommer en av de mest acceptabla förändringarna att bli när ni har allting ni behöver utan att behöva använda pengar överhuvudtaget.

Ni kommer alla att ha stor nytta av de kommande förändringarna, de som vi lovat och som nu närmar sig med stormsteg. Naturligtvis sker detta inte utan stora störningar, men de Galaktiska krafterna kommer att ge er all hjälp som försäkrar att allt sker inom kortast möjliga tid. Ljusstäderna kommer närmare sin manifestation för varje dag som går, och detta i sig själv kommer att vara en världsförändrande händelse. Det sägs att efter att de första har förverkligats så kommer fler, tills alla är förenade i alla större länder. Detta är bara en av de många spännande och efterlängtade förändringar som nu är på väg. Sakta men säkert har ni fått en insikt in i framtiden - och den kommer mycket snabbt.

Det finns ingenting som du inte kan göra eller uppnå, och du är bara begränsad av ditt eget sinne. Du kan därför sätta ditt mål på vad du än önskar, och förutsatt att du håller fast vid det kommer du i skutändan att lyckas. Din väg leder slutligen tillbaka till Gudomen varifrån du kom, men för närvarande ligger detta långt bortom räckhåll för dig. Du har många, många upplevelser och erfarenheter att göra som ligger framför dig, och så snart du har uppnått nivån att vara en Galaktisk Varelse är det du själv som avgör vilken väg du önskar följa. Du kommer alltid att möta dem som är på samma nivå som du är, och ni kommer att fortsätta att göra erfarenheter tillsammans.

Just nu, i er blygsamma position, har ni gått igenom en serie av liv som har utformats för att lyfta upp ert medvetande. Vid varje stadium i din livsplan har den noggrant organiserats för att försäkra att du får alla möjligheter att höja dig upp. Om du av någon anledning misslyckas med en utmaning upprepas den tills du lyckas, så att du kan fortsätta med din utveckling. Ingenting står still för länge och du kommer alltid att leta efter en ny möjlighet att utvecklas ännu högre.

Förutsatt att du stannar kvar i detta Universum kommer du att ta på dig en mänsklig form, men så småningom stiger du till en punkt där du inte ens behöver en sådan kropp och du blir då en Ljusvarelse. Om nödvändigt kommer du att kunna kliva ner igen till en nivå där du kan ”tänka” dig själv in i en kroppslig gestalt. Genom din tankekraft kan du då bli så stark att du måste gardera dig mot att tomma och meningslösa tankeformer manifesteras.

I detta skede skulle det vara att begära för mycket av dig att helt förstå evolutionens väg. Men den dag du blir en Galaktisk Varelse med fullt medvetande blir du fullt medveten om den. Du har då bemästrat tillräckligt med kunskap för att bli din egen guide och väljer exakt vilken väg du önskar följa. Det kommer dock alltid att finnas Högre Väsen som följer din utvecklingsväg och som är beredd att hjälpa dig om du önskar det. Faktum är att ju högre du höjer dig upp ju mer blir du ett med andra själar som delar samma vibrationer som du själv.

Livet kommer att bli helt underbart och fullt av möjligheter att få uppleva precis vad du önskar. Du är inte begränsad till just detta Universum och har obegränsade möjligheter att välja det som uppfyller dina önskningar. Ändå, genom alla sådana upplevelser, kan du fortfarande ”kalla på” dina medresenärer, så kontakten mellan er förloras aldrig helt. Det kan förstås finnas tillfällen när de är uppbundna med annat, men de kommer att vara medvetna om att du har försökt att kontakta dem.

Jag lämnar er nu med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande har kommit genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.


Översättning: Gertie Dahlberg.

söndag 14 augusti 2016

Svenska -- Mike Quinsey 12 augusti 2016Mike Quinsey 12 augusti 2016


Ni närmar er snabbt tiden för färdigställande av de olika förändringar som är på gång. Ni har tålmodigt väntat på de yttre tecknen som indikerar att allt börjar manifesteras och snabbt tar er till Uppstigningen. Frågor är i ett skede där omvärdering av valutan i varje land sker. Målet är att säkra att varje förändring rättvist speglar tillståndet och potentialen i varje nation så att ni kan handla i en marknad som representerar ett rättvist utbyte.

Förändringarna kommer att se till att där finns jämlikhet när det gäller handel. Det bör bli ett borttagande av gamla handelshinder så att alla kan handla på en fri marknad. Tiden kommer att sortera ut de områden för utbyte där det krävs en omställning eller anpassning. Europa är i ett oroligt tillstånd då efterdyningarna av Brexit är kännbara. Det var det önskade resultatet och det kommer att öppna vägen för fler länder som följer efter och som kommer att sätta stopp för Illuminaternas planer på världskontroll.

Just nu kan folk inte se potentialen för förbättring, och inser inte heller att ni har tagit ett steg framåt mot frihet. Förändringarna blir inte lätta, men var så säkra på att vartenda land får vägledning i enlighet med deras karma. Allteftersom hindren tas bort så att människor kommer mer tillsammans så inser de att de alla är Ett på vägen till en ny värld. Allt kommer att fungera perfekt och uppfyller alla själars behov enligt deras livsplan.  Många utomjordiska människor väntar på en möjlighet att få träffa er och återförena er med era stjärnfamiljer.
Ni har alla kommit från er egen planet och er egen sort och de har noga följt era framsteg.

Ni är de som tog upp utmaningen att stiga upp igen i Ljuset genom att övervinna separationen i samband med dualitet. Detta användes också till att hjälpa andra som var instängda i de lägre vibrationerna och blev inspirerade till att lyfta sig upp och ut ur dem. En del framsteg kanske går långsamt, men med all den hjälp som ges så finns ingen anledning till varför de inte skulle svara an. Några, som t ex Illuminaterna, vägrar fortfarande envist att vända sig till Ljus och Kärlek och föredrar att njuta av sin makt över andra själar.

Det finns en del av er som undrar vad skälet är till att ni lever på Jorden, för livet verkar inte ha någon mening alls. Var säkra på att all erfarenhet är av värde, och inte alla själar avslutar sina resor med ett dramatiskt avslut. Till viss del beror detta på din karma för i slutet av cykeln måste den ha rensats. Så det är förståeligt att vissa själar kommer att ha en tuff tid med att rena sin karma, medan andra kommer att ha mycket lite att ta itu med. Bekymra er inte om detaljerna, men när ni konfronteras med era utmaningar så ta itu med dem på ett så passivt sätt ni kan. Det bör vara sista gången ni kommer att gå igenom en sådan period för rengöring.

Vissa själar har blivit ganska fästa vid Moder Jord och kommer att följa med henne till den Nya Jorden. Andra kommer att föredra att ”gå hem” till sin egen planet, där de kommer att fortsätta att utvecklas. Livet står aldrig stilla förrän du når ett komplett tillstånd av perfektion genom att du återgår till kärleksenergi, skönhet och stillhet i Gudomen. Gud andas in och Gud andas ut, och själar sänds ut för att få mer erfarenhet. Du kanske redan har slutfört en sådan resa, men i grund och botten är du samma själ varje gång.

Tänk på att genom alla dina upplevelser och erfarenheter så skapar du din egen framtid. De är bara där för dig när du skall rensa din karma och behöver vissa erfarenheter för att kunna gå framåt. Det du fokuserar på är det du får, så tänk noga igenom vad det är du önskar och bli inte iblandad i negativa frågor, men du kan lugnt vara en observatör. Genom att hålla din plats i Ljuset är du ett exempel för andra på vad som kan åstadkommas.

Människor över hela världen vaknar nu upp till sanningen om deras väsen, och allteftersom tiden går kommer hela sanningen att komma fram. Mycket lite är som du tror att det är från det yttre utseendet, och du har gått igenom många liv och levat en dröm långt ifrån din sanna realitet. Du har i själva verket varit förtryckt och medvetet hållits nere för att förhindra dig från att lära dig vad som är sant. Dessutom har du sällan fått leva i fredliga tider, så konfrontationer har hållit dig i ett tillstånd av rädsla med små utsikter till frid. Dock kommer den situationen att ändras mycket snart när människor kommer samman och skapar sin egen framtid av lycka och glädje.

Ni är alla suveräna varelser avsedda att återvända till de högre nivåer där ni skall uppnå fullt medvetande. Det har varit ert öde sedan solcykeln börja för ca 25 600 år sedan, när ni lämnade de högre vibrationerna för att kunna uppleva separation. Det har varit en lång och svårt upplevelse, men den har haft sina trevligare stunder också, och ni har lärt mycket från dem. Ni har förtjänat rätten att handla och agera som de Mästare ni är och kommer att bli till stor nytta av upplevelserna i de lägre dimensionerna. De gör det möjligt för er att hjälpa andra igenom dem på grund av er försthandskunskap.

Oavsett hur mycket de Mörka tjänarna har hållit er tillbaka i er utveckling så sker den ändå, oberoende av deras ansträngningar, och ni är nu tillräckligt avancerade och medvetna för att börja förstå sanningen om er existens. Genom att inse din sanna potential har du kunnat lyfta upp dig själv ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset. Bevis på sådana förändringar indikeras starkt genom framgången i nya teknologier som kommer att förflytta er in till en ny era av framåtskridande. Vid rätt tidpunkt kommer de att bli allmän kännedom och möjliggöra att framstegen tar ett sort steg framåt. Det är ett avvaktande som är nödvändigt för att försäkra att, när det är tid att gå vidare, det är helt säkert från störningar.

Er långa färd genom dualitet är allt annat än över och ni är nu på sista sträckan hemåt. Det finns uppenbarligen mycket arbete att göra för att driva er in till den Nya Tidsåldern, men snart skall ni befrias från kontrollen som lagts på er av Illuminaterna. Friheten närmar sig och firandet kan snart inledas. Ojämlikheter och brister kommer snart att åtgärdas och de första stegen är nära till manifestation. Så tappa inte modet för problemen har förts upp till ytan för att tas om hand. Denna period kommer att passera mycket snabbare än ni kanske kan föreställa er för ni får hjälp och vägledning för att handskas med resultatet. Galaktiska Federationen har varit med er hela tiden, men det är först på senare tid som de har beslutat att öppet ta kontakt med er, och snart kommer de att visa sig mer regelbundet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.
 
I Kärlek och Ljus
Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 6 augusti 2016

Svenska -- Mike Quinsey 5 augusti 2016Mike Quinsey 5 augusti 2016

Än en gång har tiden snabbats upp och många av er är förundrade över hur snabbt det här året har passerat. Det skall fortsätta så när vibrationerna höjs högre och högre. Uppstigningen närmar sig, och när den kommer stiger ni upp på ett ögonblick. Eftersom den mänskliga rasen har fortsatt att höja sina vibrationer är det möjligt för er att nå den optimala nivån mycket snart. Men vet också att i nuvarande tidsrymd är saker och ting i ett ständigt tillstånd av förändring som gör att förutsägelser är svåra att göra. Dock kommer det slutliga beslutet att fattas av Universums Gud.

Var så säkra på att Uppstigningen är på god väg och att ingenting kan stoppa att det förväntade slutet äger rum. Så ignorera aktionerna från Kabalen som fortfarande tror att de har makten att förhindra försöken att sätta stopp för deras krig mot befolkningen på Jorden. Deras makt har redan inskränkts och den kommer aldrig att återvända till den tidigare nivån.

Kabalens dagar är räknade och i slutändan kommer de inte att ha något annat val än att kapitulera. Alla försök att undvika rättvisa kommer att misslyckas och de kommer att så småningom bli bortförda från denna planet. Deras hantlangare kan fortfarande orsaka problem, men även de kommer att tvingas att ge upp sina planer på att ta över Jorden och hennes befolkning. Brexit har vuxit snabbt och kommer att fortsätta så när andra nationer följer efter. Detta gör det möjligt för länder att fly från Illuminaternas grepp.

Oroligheterna kommer att fortsätta när de gamla energierna bleknar bort och de nya tar över deras plats. De negativa krafterna är i oordning då deras regler i världen inte längre kan stödja dem. Kollapsen har redan orsakat en del att försöka förhandla om åtalsfrihet för att rädda sina liv, och förutsatt att de accepterar vad som erbjuds dem kommer de att placeras där de inte längre kan blanda sig i framtida planer för Jorden och hennes civilisation.

Vad som än händer, tillåt inte att rädslor kommer in i era liv, och förbli positiva när det gäller de här frågorna. Realistiskt sett finns det ingenting att oroa sig för då allt fortgår som planerat och kommer att få det avsedda resultatet. De av er som redan är förberedda kommer att höjas upp med ökningen av vibrationerna som leder till Uppstigning. Vet att mycket sker som driver dig in till den Nya Tidsåldern och begåvar er med framstegen som medvetet tagits ifrån er alla.

Den Nya Tidsåldern kommer att manifesteras mycket kvickt genom introduktionen av många förändringar i er livskvalitet. De framsteg som har hållits tillbaka kommer att snabbt ges till er nu och alla själar kommer att dra fördel av dem. Ni är snabbt på väg mot de önskade förändringarna som tar bort behovet av att lägga tid på arbete för att helt enkelt kunna existera. Ni får mer tid för fritidssysselsättningar och kreativa tilltag som gynnar många människor.

Förändringar kan innebära en viss grad av turbulens, men var säkra på att de som bär ansvaret för dem har makten att hålla dem till ett absolut minimum. Ingen kommer att förlora på det och så småningom kommer ni alla att vinna på många sätt, något som säkerställer att ni får ett bekvämt och fridfullt liv. Fattigdom och behov blir något från det förflutna, för alla kommer att ha tillräckligt för sina behov.

Generellt sett så är begrepp som förändringarna kommer att eliminera alla former av föroreningar, och där uppgifter såsom ”rensa upp” verkar vara överväldigande, som t ex i hav och sjöar, så finns teknologier som ligger bortom era nuvarande kunskaper, och de kommer att ge mirakulösa resultat på mycket kort tid.

I jämförelse med den Nya Jorden, som väntar på er, så är den nuvarande situationen likvärdig med att leva i den mörka medeltiden. Intuitivt bör du kunna tillstå sådana förändringar, för innan du inkarnerade bör du ha känt till potentialen för Jorden och hennes civilisation. Gratulationer är i sin ordning, eftersom de uppdrag ni alla tog på er har ingalunda varit lätta, men i huvudsak har ni alla hållit fast vid dem.

Tillsammans har ni övervunnit de utmaningar som kastats på er och nu står ni med huvudet högt när den slutliga segern över de Mörka tjänarna är garanterad. De kommer att ges möjligheten att avhjälpa det som var fel i deras sätt att handla, för Gud älskar fortfarande alla själar, oavsett deras ”syndafall”. Gud är inte hämndlysten och straffar inte de som syndar, utan istället ges de varje möjlighet att återvända till Ljuset, för Gudsgnistan är oföränderlig.

Framtiden är spännande och på visst sätt kompenseras för de många liv ni har haft i de lägre vibrationerna. Tänk på att du aldrig har tvingats in i dina erfarenheter och från början så gick du frivilligt med på möjligheten att spendera liv i uppenbar separation från Gud. Utmaningen var att färdas Ljusets väg igen till Uppstigning vid slutförandet av dina erfarenheter, från vilka du har vunnit mycket som kommer att kunna användas för att hjälpa andra som färdas på samma väg. All erfarenhet är av värde, även om genom din förståelse det inte verkar följa något särskilt mönster. Varje själ kommer att ha vuxit i dualiteten, även om du tar ett steg bakåt för varje två steg framåt.

En del människor störs av tanken på att de kunde ha levt inkarnationer både som man och kvinna, för i deras nuvarande kropp kan de inte föreställa sig att de skulle ha varit annorlunda. Var så säker på att ni alla har upplevt båda kroppsformerna, i annat fall skulle ni ha blivit obalanserade. I de högre vibrationerna blir ni så småningom en androgyn varelse som är i ett balanserat tillstånd, något ni alla kommer att uppnå.

Som ni kanske förstår, eller har upplevt, varje liv som man eller kvinna så är ni fortfarande en blandning av båda könen, men vanligtvis med större dominans för det kön som ni har fötts till. Du kanske har hört talas om människor som starkt känner att de är i fel kropp och genomgår könsbyte för att rätta till det. Inse att sådana upplevelser är kända för själen innan inkarnationen, och de är accepterade som en del i deras lärande och utveckling.

Ni är nu på väg in i tider där sanningen måste komma ut, och slutligen när vibrationerna stiger, där enbart sanningen kan existeras. Det är därför det kan göra det möjligt för människor att leva med sanningen och de skulle inte kunna tänka sig något annat. Du kanske frågar dig själv varför du skulle vilja vara annorlunda.

Kan du förstå hur underbart det vore att få veta att allting är baserat på sanning, och därför kan alla vara helt tillförlitliga? Du skulle då veta att du kan lita på det du får veta och ingen försöker lura dig eller få en fördel över dig. Detta är egenskaper av sann kärlek som är universella och ingenting mindre kan existera i de högre vibrationerna. Du kan ha en bit väg att gå för att nå sådana nivåer, men vet vad du arbetar mot och var förberedd.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Ljus och Kärlek
Mike Quinsey.


Website: www.treeofthegoldenlight.com

Översättning Gertie Dahlberg

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012