Followers

PUTIN

torsdag 19 april 2012

SaLuSa 18.04.2012


 


SaLuSa 18.04.2012Få av er har några illusioner om vad som sker just nu, även om vissa fortfarande inte är övertygade om att vad som sker är i mänsklighetens intresse. Sådana människor är normalt sett inte i kontakt med pålitliga källor för information och saknar därmed tillräcklig information för att kunna göra en välgrundad bedömning. De har knappast den  medvetandenivån som krävs för att kunna se bortom de fysiska förändringarna, och en del har liten eller ingen kunskap om Uppstigning.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012