Followers

PUTIN

fredag 30 december 2011

SaLuSa 30 December 2011


 SaLuSa 30.12.2011Vid en tid när ni finner att ni har förmågan att föra in ovillkorlig kärlek i era liv, och vi sänder energier till alla själar på Jorden, så är vi förbundna att ge er all hjälp för att uppnå ett levnadstillstånd som kommer att förbereda er för Upplyftningen. Er roll är att vara medvetna och mottagliga för sådana energier och att använda dem i ert vardagliga liv. Det kräver ett nytt sinnestillstånd eftersom de flesta liv idag kontrolleras av egot, vilket fungerar i ert självintresse. Det är den slutliga utmaningen som är svårast att övervinna, men ni kan klara av det, och ni kommer att känna er upprymd att ni är i total kontroll.

De mörka Tjänarna accepterar gradvis sitt underlag, och de förlorar mer makt för varje dag som går. De ser den globala rörelsen för fred då fler och fler människor inser värdet av att komma samman, och tack vare det stora antalet så uppnår de sina mål. De mörka Tjänarna har alltid fruktat ögonblicket då folket vaknar upp till vilka de verkligen är, och makten de har. Rädsla är inte längre det mäktiga vapnet det var tidigare, och Ljuset för folk igenom perioder av osäkerhet och ger dem styrkan att övervinna det. Händelserna som skall ske inom kort och som är väsentliga för era framsteg går nu in i ett skede av beredskap inför nästa steg som skall äga rum. Det betyder att året 2012 inte kommer att ta lång tid för att sätta fart och bli till en serie av förändringar, den ena efter den andra.

Det är ni som är instrumenten för att föra in förändringarna till era liv och som vi ser det, så kommer ni inte på något sätt att bli besvikna. Ni har länge väntat på att återresan till de högre dimensionerna skall påbörjas, och ni har knappt lagt märke till att den redan har börjat. Under detta kommande år kommer dock förändringarna att dramatiskt påskyndas och särskilt då det gäller er medvetandenivå. Detta för in ett accepterande av varandra som ser bortom ras och kulturella skillnader, och det hjälper också för att föra er samman. Människor är till största delen godhjärtade Varelser och har naturligen en fredlig karaktär.

Vi från den Galaktiska Federationen är mycket aktiva nu då vi blir mer direkt involverade i vad som händer på Jorden. Det handlar om att se till att våra allierade går framåt i den takt som är nödvändigt för att införa de första större förändringarna. Annars så fortsätter vi våra aktiviteter för att rena atmosfären, och att hålla noga kontroll på alla handlingar som är ämnade att starta ett nytt krig. Genom att bannlysa kärnvapenkrig så har vi påbörjat en period av fredlig existens, som till slut kommer att medföra bortförandet och förstörelsen av alla krigsvapen. Det finns ingen plats för sådana saker i de högre dimensionerna och inte heller några som helst tankar av aggression.

Krav på fred är så dominerade i folks sinnen och denna mäktiga energi gör att det införs. Såsom vi ser er Jord så är det uppenbart att nätverket av Ljus är exceptionellt starkt nu och lyfter upp Jorden in i de högre vibrationerna, då lika attraherar lika. Upplyftningsprocessen går vidare framåt och de mörka kan inte längre hålla det tillbaka. Deras dagar har kommit till ett slut och föga återstår annat än att fösa ihop dem och placera dem där deras makt och inflytande inte på något sätt kan blanda sig i med er. Deras dröm för att dominera världen har nu bytts ut mot en av fred som ett resultat av visionen projicerad av er.

Det kommer perioder av svårigheter och olägenheter för er när som nätet av kontroll som de mörka har lagt på plats tas ned. Detta gäller särskilt de finansiella och monetära förändringarna, men var förvissade om att våra allierade är fullt informerade och redo att agera omedelbart. Regeringsförändringarna kommer inte att orsaka många problem, då det kommer att finnas kontinuitet och kontroll när de äger rum. När avslöjandena uttalas kommer det naturligtvis att resultera i stora diskussioner, och medföra många avslöjanden av vad som har gömts från er under åtminstone ett århundrade. Dessa kommer i sin tur att resultera i vittgående förändringar genom att introducera fördelar och ny teknologi som ni redan borde ha använt er av. När vi väl kan arbeta öppet med er ska vi ge er fördelarna med vår avancerade övervakande teknologi för er Jord, då det gäller fysiska förändringar.

Kom ihåg att de huvudsakliga förändringarna inte kommer att äga rum tills efter Upplyftningen, när de med ett högre medvetande kommer att ta sina platser som de nya Galaktiska Varelserna. NI kommer till slut att bli som vi är och njuta av samma möjligheter, och uppleva fullständig lycka. Vilka upplevelser ni än måste gå igenom innan ni stiger upp så håll ert fokus på framtiden och då förefaller det inte så svårt. De bland er som är välinformerade kommer att vara på framkanten bland Ljusarbetarna, som kommer att hjälpa andra att förstå vad som äger rum. När nyhetsmedia väl kan tala fritt från censur och annan kontroll så kan ni vara säkra på att det blir er huvudsakliga källa för information.

Så allt är nu upplagt för mycket snabba förändringar och upplevelser, som kommer att föra er till en punkt som ni redan skulle ha nått. Ni kommer på så sätt att nå de nya nivåerna stegvis, och kommer att förberedas för nästa stora steg framåt som är Upplyftningen. Det kommer att bli något av en vild färd när det väl startar, men spännande om ni ser det från utifrån en välinformerad punkt. Många själar som nu bara vaknar upp kommer att vara ytterst förvirrade och förståeligt nog rädda. Det kan förväntas när man plötsligt tas bort från sin normal omgivning och förs in i det okända. Folk kommer dock snart att förstå att vi från den Galaktiska Federationen har fått uppgiften att se till att ni tryggt och säkert tar er igenom förändringarna. En del själar kommer naturligtvis att ha valt att lämna Jorden innan Upplyftningen, men de förnekas inte möjligheten att lyftas upp och de kan göra så direkt från de Astrala Planen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och även om vi inte arbetar enligt er linjära tid, så förstår vi i vilket fall som helst hur ni förlitar er på detta sätta att räkna. Vi känner en suck av lättnad då ni nu träder in i året 2012, med alla förväntningar om att löften som har gjorts infrias. Om det någonsin fanns en absolut säkerhet att händelserna skulle fortskrida som förväntat så är det riktigt då det gäller året 2012. Vi är glada för er alla då vi vill att era sinnesstämningar lyfts upp och att ni går framåt fulla av hopp och glädje. Må era drömmar bli sanna och er väg bli full av Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

fredag 23 december 2011

SaLuSa 23 December 2011


 


SaLuSa 23.12.2011Ni vill se bevis på de framsteg vi har gjort och det är förståeligt efter att tålmodigt ha väntat en mycket lång tid på något som indikerar stadiet till vilka händelserna har utvecklat sig. Denna typ av bevis är bara kända av de som är aktivt involverade, vilka naturligtvis är våra allierade, som ni finner i många olika länder. De finns dock framförallt i USA, vilket är hemvisten för de många hemliga operationerna som har ägt rum. Det är också var man kan hitta Illuminati och av den anledningen också landet där man kan förvänta sig de första nyheterna angående deras omhändertagande. Det är helt klart att inget av denna karaktär och av sådan vikt kan genomföras utan information läcks ut till resten av världen. Så vad ni kan göra är att hålla kontakten med pålitliga källor på internet som har tillgång till sådana nyheter. På detta sätt så kan de som ger ut felinformation kringgås och blir oförmögna att förvirra folk.

När som veckorna går behöver ni vara på er vakt och komma ihåg att de mörka krafterna jagas oberoende av vilket land som de är i. Beroende på slutresultatet så kommer det att avgöra när vi kan ta vår plan upp till en högre nivå och få det önskade resultatet som kommer att tillåta oss att gå framåt med Avslöjandena. Allt är så nära att falla på plats och vi väntar med spänd förväntan. Alla aktörerna i spelet inom dualitet måste lyda reglerna, och ingen mer så än vi som måste visa att vi gör det. Vi från Ljuset måste hålla en hög standard inom den Kärlek och Ljus som vi agerar inom. Huvudinriktningen kommer ifrån att tillåta val av fri vilja, vilket till slut avgör verkligheten som Människor skapar för sig själva. När ni har så gjort kan vi inte blanda oss i, annat än att vi kan se att ni har tagit en oönskad väg. Sanningen måste upptäckas genom erfarenhet, och vi kan inte förneka er vad ni har valt.

Vi menar dock inte att ni hålls fast i djupet av de lägre energierna. I själva verket så går uppvaknandet mycket bra framåt, och med de avslöjanden som snart kommer förväntar vi oss att det går än fortare. Sanningen sporrar folk till handling, och för dem in på en annorlunda väg som kommer att leda dem till Upplyftningen. Det är en väg till framtiden som håller allt som ni någonsin kunde önska er, då ni försöker att föreställa er hur det skulle vara att permanent föras in i Ljuset. Kom ihåg att den materiella nivån som ni är van vid bara är en blek reflektion av hur livet verkligen kan vara. De högre nivåerna kommer fortfarande att framstå som ganska solida, men energierna är mer förfinade, och det som ni ser som materia har en högre nivå av medvetande och reagerar i enlighet med detta. Till exempel, en del människor talar redan med sina växter, men hur skulle det vara om ni kunde förnimma deras respons och ”tala” med all former av liv. Det kommer så småningom, men efter att ni har lyfts upp.

Vi vet att många inte kan förstå hur förändringarna kan ske, under den relativt korta perioden som finns kvar till slutet av 2012. Med avslutet av cykeln av dualitet och det stora steget i medvetandenivå så kommer ni genom era egna skapande krafter och fördelar av avancerad teknologi snabbt föra er in i den Gyllene Åldern. Upplyftning är i för sig inte unik, och det är ett naturligt avslut i förskjutning från en nivå till en annan. Det är därför som varje själ som väljer att förbli i den nuvarande dimensionen får ett nytt tillfälle att stiga upp när nästa cykel tar slut. Vi måste dock tillägga att varje själ kan på egen hand stiga upp vid vilken tidpunkt som helst under förutsättning att den nödvändiga nivån av medvetande nås.

Mina Kära, ni har inte kommit så här långt för att sedan bli besvikna, och löften som har getts er kommer att infrias. Ni kommer att uppleva överflöd och veta hur det är att bli Ett och leva i fred och lycka, innan ni lyfts upp. Det kommer att bli ett stort steg uppåt från där ni är nu och äga rum snabbt. När de mörka Tjänarna är ur vägen så kommer det i själva verket att bli en högst spännande tid i era liv. Sanningen sprids och livet får en ny glans av skärt och rött i kärlekens tecken som genomtränger allt runt omkring er. Även de som blir kvar och är av en lägre vibration kommer att känna förändringarna, och alla aggressiva tendenser kommer att lugnas ned. Ingen kan förbli kvar under sådana tider utan att känna effekterna och det kommer att hjälpa de som är sena att vakna upp.

Världen kommer att förbli i uppror under en tid då det gäller de finansiella problemen och problemet med Euron är långt ifrån löst. Ni kanske kommer att finna att slutresultatet har stor inverkan på vad som händer i andra delar av världen. En del valutor kommer att försvinna och andra bli offer för en övergång till guldbaserade valutor, vilket kommer åter. Det blir varningar då det gäller slutresultatet och varierade råd från de som har något att vinna på det. Helt klart så kan inte alla ha rätt, och var förvissade om att våra allierade är involverade och de rätta besluten kommer att göras.

Detta meddelande blir vårt sista, till en vecka från idag och vi vill önska er all lycka i enlighet med hur ni firar denna period, när många tar ledigt för att fira jul. Ni kanske undrar om vi firar speciella tillfällen och vårt svar är ja, men vanligtvis för kosmiska händelser som vi kan delta i och ge av vår energi. Vi hyser naturligtvis stor kärlek och beundran för Skaparen, och glöm aldrig bort att vår livskraft är en och samma. Man skulle kunna säga att våra liv är en enda kontinuerlig meditation till äran av Skaparen. Ni kommer också helt säkert till slut att erkänna Skaparen som Källan för Allt Som Är. En sådan insikt kommer att föra alla själar mycket närmare tillsammans, och försöken att upphöja en Gud över en annan kommer att upphöra. Förstå att varje Universum har sin egen Gud, inom vilken ni har er varelse, så grälen ni har om vems Gud som är högst är irrelevanta och helt onödiga. Låt oss också göra det återigen klart att Gud är bara Kärlek, och det är bara lägre stående gudar som ivrar för krig och utövar bestraffningar.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att ni förstår att det är nödvändigt för alla att vara förberedda att noga titta på alla fast hållna uppfattningar, i fall att de blir utmanade utav den sanning som snart skall ges till er. Vi som kommer från den Galaktiska Federationen tillsammans med Mästarna har inga intentioner att vilseleda er utan önskar att lyfta upp er till vår nivå där bara Kärlek och Sanning existerar, och det är ert verkliga hem.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC
http://salusainhebrew.blogspot.com/ - HEBREW - NEW
Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 21 december 2011

SaLuSa, 21 December 2011


 

 
SaLuSa, 21 December 2011Er normala livslängd är mycket kort jämfört med Varelser som oss själva, vilka är i de högre dimensionerna. Trots detta trycker ni in så mycket under den tiden och praktiskt taget så kommer varje dag med nya utmaningar, vilka sammantaget utgör erfarenheter som påskyndar er spirituella utveckling. Det finns ingen annan plats lik Jorden som hela tiden erbjuder en sådan rik blandning av erfarenheter, och det kan vara ytterst prövande och kräva stor uthållningsförmåga. Folket på Jorden förvånar oss högst väsentligt med deras beslutsamhet att lyckas, genom att övervinna varje utmaning som uppstår. Ni är i sanning segrarna i kampen mellan Ljuset och mörkret om själarna på Jorden. Oberoende av hur länge som det skulle ta er så var det alltid sagt att ni skulle vinna över de mörka Tjänarna, och när allt kommer omkring så var det utfärdat att denna cykel skulle medföra ett klart resultat till er fördel.

Allt som nu återstår innan ni kan skörda belöningarna av er seger, är att avsätta de som fortfarande skulle skända firandet om de kunde, men som inte kommer att tillåtas att göra så. Det är därför som ni inte skall vara rädda när ni får reda på försöken som har gjorts att starta det Tredje Världskriget. Vi inom den Galaktiska Federationen har auktoritet att stoppa alla sådana försök, och våra allierade är förberedda att ingripa å våra vägnar. Ett antal händelser är fortfarande planerade inom en månad, och kommer att ge er möjligheten att se början på slutet för de mäktiga individerna som är Illuminati. Det finns ingen utväg för dem och vi håller dem i sikte hela tiden, och det finns ingenstans att gömma sig, så vitt vi vet. Så, Mina Kära, ni behöver inte slösa tid och er energi med att oroa er för deras närvaro eller vad de har för sig. Dagen har nu kommit då de skall avklädas makten och alla orättfångna tillgångar som var erhållna på er bekostnad.

Skaparen gav er alla fri vilja att bestämma era upplevelser, och under många liv så finns det inte mycket som ni inte har försökt er på. Nu är ni mycket visare tack vare detta och de flesta av er har hållit fast vid ert Ljus, och har aldrig låtit det försvinna helt och hållet. Ni står nu stolt med ert Ljus som skiner som en lykta, som lyser upp andra människors liv. Uppvaknandet går framåt med full fart, och många själar börjar förstå meningen med livet. Det är insikten att ni är mer än er kropp, och att livet är oändligt och att ni har er varelse i den energin som är Gud. Detta leder också till accepterandet att ni Alla är Ett, och ni kan se att alla själar är förbundna och utgör helheten. Det lär er att dömande är orättvist och oklokt, för ni känner inte till omständigheterna varför en viss själ har tagit en viss väg under livet. I själva verket så känner de flesta av er inte till er egen bakgrund, förutom kanske någon snabb bild av ett tidigare liv.

Livet är ett mysterium tills att ni når en högre dimension och har förskansat er en högre grad av medvetande. En del saker är fortfarande bortom er förståelse såsom ni nu är, och vi har ibland svårigheter att finna lämpliga och tillräckliga ord för att ge er sanningen. Allt kommer dock att bli klart inom kort, då ni som kommer att stiga upp kommer att ha detta högre medvetande som ni behöver för att göra så. Det är i själva verket dags för er att föras in i de högre nivåerna, och er upplyftning under de kommande åren kommer att bli enastående jämfört med hur det nu är. Ni kommer till slut att förena er med oss som jämlikar och vi kommer att välkomna er tillbaka där ni hör hemma.

Vi önskar att ni för fram de energierna som byggs upp med förväntan om ett ovanligt år då det gäller framsteg, som kommer att skrivas in i er historia som ett högst remarkabelt år av framgångar. Denna energi kommer att avgöra hur snabbt som slutet på dualitet infaller, då alla tidslinjer är flexibla. Dock så är några som leder till de viktigaste frågorna väl etablerade och inget kommer att förhindra att de manifesterar. Avslöjandena är fortfarande högst väsentligt för den större utvecklingen som öppnar upp möjligheter för oss att öppet träffa era ledare. De känner till oss då vi har haft en lång kontakt, men vi har observerat deras rättigheter att fatta beslut då det gäller deras folk. Såsom vi ser dem och vad de har för sig, så kan det betraktas som inte i ert bästa intresse, men vi måste tillåta val av fri vilja. Vi svarar dock också på böner från folket och fred är mycket eftersökt efter år och år av oändliga krig. Vi lovar att alla försök att starta ett nytt världskrig kommer att misslyckas, och vi kommer att göra allt vi kan för att förorda fredliga förhållanden.

För oss så kräver er behandling från era ledare en förklaring, varför så mycket energi och resurser slösas på icke produktiva aktiviteter. Om de hade använts på rätt sätt så skulle ni lätt kunna ha levt i relativ lyx, då det skulle ha funnits mer än tillräckligt för alla. Ni skall i själva verket uppleva sanningen i detta uttalande, då vi kommer att omfördela rikedomarna och se till att era resurser används på ett riktigt sätt. Tack vare nya teknologier som har förnekats er under många år så kommer ni att finna livet så tillfredsställande och utvecklande. Även på den nivån kommer ni att på något sätt har nått den slutliga nivån, där livet blir ett som är lycksaligt, glädjerikt, och helt i lycka. Det kommer att ta tid för att nå dit, då allt kan helt klart inte komma på engång. När som ni växer in till den storslagna Kosmiska Varelsen som är ert öde, så kommer nivåerna av upplyftande till er.

Så, mina vänner gör ert bästa för att inte distraheras utav problemen som kommer sig av renandet som redan har påbörjats, eller den sista sucken från de som är en del av Illuminati och kämpar till det bittra slutet. Kom alltid ihåg att er framgång är garanterad, och alla ni som önskar att lyftas upp kommer att göra så. Likaså skall ni inte oroa er för att händelser inte går som ni tror de bör, då den viktigaste frågan är Upplyftningen. Vi påminner er om att den är unik och kommer att bli en upplevelse, minst sagt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och följer noga händelser som äger rum på Jorden. Vi observerar i själva verket era TV program, men vårt intresse är verkligen fokuserade på era världsliga nyhetstjänster. Vi förstår de spel som pågår och det politiska ledarskapet som kommer med det, men vi känner också till det verkliga ändamålet bakom det. Vi luras inte, vilket är anledningen till varför förhandlingar med oss blir positiva och utförda till punkt och pricka, då vi har era intressen i våra hjärtan. Må ni få allt som ni önskar åt andra.


Tack SaLuSa

Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

tisdag 20 december 2011

SaLuSa, 19 December 2011


 


SaLuSa, 19 December 2011


Var snälla och låt inte händelser som har orsakats av de Mörka Tjänarna distrahera er från ert fokus på året 2012. Ni ser nu hur de trotsigt slår tillbaka, för att göra en desperat sista ansträngning, men det uppnår inget för dem. Nu när ni förstår hur de opererar så kan ni förhindra ett utfall som i vanliga fall orsakar rädsla. Ni förstår hur de opererar och har blivit mycket mer urskiljande, och förnekar dem slutresultatet som de ville uppnå. Vi från den Galaktiska Federationen spelar vår roll med att skydda de bland er som är hotade, och i vissa fall har vi personligen visat oss för dem för att ge försäkringar. Var säkra på att vi känner till alla Ljusarbetare, och tillsammans med deras guider leds de på en väg som är minst sannolik att leda till konfrontationer. Det kan inte alltid undvikas, men det händer att de mörka Tjänarna är de som har ett handikapp istället för ni. Uppmärksamheten i pressen som de får är välkommen då det avslöjar karaktären av deras sätta att operera och hjälper andra att känna igen dem.


 
Det var inte alltför länge sedan som ni tenderade att acceptera allt som de i auktoritetsställning sa till er, och de utnyttjade er tillit för att lura er medan de utförde deras hemliga operationer mot er. Ni hör nu nästan dagligen om sanningen bakom många händelser som har iscensatts av de mörka Tjänarna, men gömt bakom legala aktiviteter. Sanningen går djupare än ni i själva verket känner till, men under de kommande månaderna kommer det att avslöjas för att rätta till historian. Det kommer att presenteras på ett sätt så att inget förnekande kan ändra på de fakta som stödjer de vi säger. Vi behöver också underbygga de handlingar som är planerade, när många högt uppsatta personer avsätts då de har deltagit i kriminella aktiviteter mot er. I skrivande stund söker vi att få bort dem helt lagligt, och inte slösa tid innan de är utbytta mot de som är av Ljuset.


Under många år har vi samlat ihop mer än tillräckligt med bevis för att visa vilka individer som har brutit sina löften för att arbeta för folket, och som istället har fallit för löftet att snabbt bli rika på deras bekostnad. Vi kan därför mer eller mindre göra oss av med de långa och tröga rättegångarna som de nu inte längre finns tillräckligt med tid för. En del brott mot er är dock så allvarliga att en del individer kommer att ställas inför rätta, för att avslöja vidden av dem. Som ni kan förstå så är dessa Varelser från Illuminati och kontrollerade planerna för att införa ett globalt slaveri av den Mänskliga Rasen. Med Upplyftningen nu så närstående så kommer de helt klart att till sist bli avsatta, och tillbringa sin tid på en lämplig nivå där de kan reflektera på effekterna som deras handlingar har haft på milliontals Varelser. Allt har inte gått förlorat för dem, men deras väg tillbaka till Ljuset blir lång och mödosam för dem.


Ljusarbetare runt om i världen ser frukterna av deras arbete att föra Ljus till Jorden. Folk vaknar upp i allt snabbare takt, och känner de nya vibrationerna som svämmar över er Jord. Det får effekten att rensa ut spindelväven som har förhindrat dem att se. Nu börjar sanningen att göra sig hörd överallt, och frågor ställs som ni Ljusarbetare kan besvara. Förr eller senare så måste frågan diskuteras om vad år 2012 kommer att föra med sig för er, då det finns många rykten baserade på olika tolkningar av Maya Kalendern. Det viktigaste svaret gäller er sluttid, vilken många människor tar bokstavligen som slutet på er värld. Välinformerade människor som har undersökt saken har korrekt dragit slutsatsen att ”slutet” hänför sig enbart till avslutandet av dualitetscykeln. De som läser våra meddelanden vet också att det betyder den officiella början på den Nya Åldern, vilket helt riktigt kallas den Gyllene Åldern. Alla själar bjuds för att ta del, men som ett val av fri vilja och behandlas inte annorlunda än någon annan. Alla får möjligheten att lyftas upp, men intentionen behövs finnas där, liksom ansträngningar att föra in ljuset i ert dagliga liv. Ni bör kunna känna inom er om ni är någon som har kommit till detta liv för att göra så, och ni kommer att veta att detta liv är en illusion vilken ni önskar att lämna bakom er.


Det kommande året blir ett år av många accelererade händelser, och det skulle nästan vara omöjligt för någon själ att gå igenom det utan att vara medveten om vad som händer. Vi kommer helt klart att vara vid framkanten av mycket av vad som händer, och vi förväntar oss att inom kort påbörja vår introducering till er, vilket startar vårt närmare förhållande. Ni är redo att ta emot oss, och med hela det gamla paradigmet som kollapsar runt omkring er vet vi att vi är mycket välkomna. Då kan vi hjälpa er att klara ut oredan, och fullt och fast sätta er på vägen mot Upplyftningen. Lyckliga tider finns runt hörnet, och ert tålamod som har testats hårt kommer att rikligt belönas. Bara lite till, Mina Kära, och så kommer löftena ni har getts att manifestera i er verklighet, och ni kommer att smaka på framgången som ni har arbetat mot sedan eoner av tider.


Inget händer av en slump, och ert frigörande från de mörka Tjänarna var planerat innan ni ingick i dualitetscykeln. Kom ihåg att tiden som ni förstår den bara finns på Jorden, och era liv i de lägre vibrationerna följer linjär tid. I själva verket så är allt i Nuet och det är därför som ni kan återgå till vilken period av det förgångna som ni vill och uppleva det igen. Så, när ni går över era liv så är de inte bara realistiska, utan helt verkliga med ljud, dofter och känslor som ni kan känna. Det finns inget utrymme för misstag när ni går igenom era upplevelser, och ni förstår också varför de ägde rum. I de flesta fall är de resultatet av karma som kommer från ett tidigare liv, och ni kommer att veta om ni har lärt er den ämnade lärdomen.


Om livet i dualitet låter hårt och obelönat, så kom ihåg att ni ville ha denna typ av erfarenhet för att gynna tillväxten av er själ. Ni lämnade dimensionerna av harmoni och fredlig samexistens för att expandera ert medvetande, och nu så är den perioden nästan slut. Alla väntar på er återkomst, men först kommer det slutliga stadiet för att göra ett avslut på era jordliga erfarenheter, och att göra så på ett glatt sätt. Vi kommer att assistera er i renandet och preparerar alla för en underbar och upplyftande avslutning.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ni bör veta att vi har obegränsad kärlek för er alla.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan 
 http://www.st-germain.se/
http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lördag 17 december 2011

SaLuSa, 16 december 2011


 


SaLuSa, 16 december 2011 Tro kan verkligen försätta berg om tillräckligt många av er går samman, och i och med att ni fortsätter fram genom det sista året mot Uppstigning, blir den mer kraftfullt och långt över er nuvarande förmåga. Ja, Käraste, ni kan vänta er en rejäl åktur, men en som är mycket önskvärd och tillfredsställer er längtan efter att stiga upp. Det blir en hel blandning av överraskningar, så var beredda på att tänka igenom alla övertygelser ni haft länge. Några erfarenheter innebär förändringar av Jorden och beroende på var ni vistas kommer det att avgöra hur mycket inblandade ni blir. Högst troligt är att de kända jordbävningsområdena blir centrum för sådana aktiviteter, men som ni vet känns vanligtvis återverkningarna av en bit bort därifrån. Vad som än händer så kommer försiktighetsmått att vidtas för att skydda er, men det är er skyldighet att se er för och också vara beredda.


I medvetandenivån pågår en separation då de av Ljuset ständigt ökar sina vibrationer, medan de som hålls i de lägre vibrationerna ofta är okunniga om möjligheten som presenterar sig. Det vore riktigt att säga att om de undermedvetet försöker nå en större förståelse för meningen med livet, så kommer de att få hjälp. Det kommer absolut att bli många tillkännagivanden som kommer att göra klart vad som pågår, och hur vi är inblandade i det. Vårt ingripande behövs och kommer att ge svaren på de av era omedelbara problem som måste lösas. Vi snabbar upp de slutliga rörelser som våra allierade gör, för att ge oss den ideala möjligheten att trycka på med vår plan som avslöjar sanningen om oss.


Använd ert kommande firande till att ge er själva en välförtjänt paus från de vardagens problem som upptar era sinnen. Tänk positivt och lev i Ljuset som ni skapat runt er själva. Var på gott humör och känn glädjen som kommer med realiserandet efter vad som verkar vara ett långt mödosamt experiment, då ni ser genom dörren som öppnar upp för 2012. Där ser ni ett gnistrande Ljus som visar vägen till fullkomnande i hela sin glans, och ni kommer att segla på toppen av den vågen. Allt är förberett och den Galaktiska Federationen har formerat sig, för att genomföra det avslutande skedet av vad som har varit ett anmärkningsvärt uppdrag hittills. Med den förlängda livscykel som vi har är det tusentals år som vi har följt er utveckling, och vi delar er spänning inför vad som snart avslöjas för er. Ni kommer att lära känna oss i en verklig relation som era Bröder och Systrar av Ljus. Med detta syfte kommer vi att börja visa oss för er, och mötas med de som har en huvudroll att spela med oss i den närmaste framtiden.


De Mörka fortsätter att vara en olägenhet för oss men deras makt är förminskad och utan sina många underjordiska baser har de inte mycket att falla tillbaka på. Vi skall fortsätta att ta undan dessa som utgör ett hot mot Jorden och dess folk. Det dröjer inte länge förrän de måste erkänna att de stöder ett hopplöst fall, då strukturen och styrkor allvarligt har förminskats. Var säkra på att vi är väl medvetna om vilka som ligger bakom försöken att orsaka problem, och de kommer inta att försena vår plan som snart kommer att manifesteras i era liv. Nu är det så kort om tid att vi ser fram emot att helt och fullt sätta igång vårt uppdrag inom nästa månad, eftersom vi har blivit uppmanade att starta så fort som möjligt. Var försäkrade om att det är igång så fort alla små delar är på plats.


Inget som ni har upplevt tidigare kommer att nå upp till den kommande perioden. Ni går in i en ny era där många av livets arbeten inte längre kommer att skötas av människan. De som kan utföras automatiserat kommer att ges robot- eller datorprogram. Endast särskilda behov kommer att tillgodoses av människan, och till och med då med bistånd av automater. Er plats är där övervakning sker av funktionerna, för att säkra att målen uppfylls inom den givna tidsramen. De större projekten kommer att övervakas från våra skepp, och vissa av er kommer ombord för detta ändamål. Er tid kommer till slut att upptas av kreativt arbete i stället för de gamla sätt ni varit upptagna på, och ni blir mer produktiva. Att arbeta för allas bästa kommer att bli vardagligt, då man inser att den Enhet som för en tillsammans är beroende av Kärleken och Ljuset som man delar.


Den känsla som kommer av önskan att komma tillsammans blir starkare med tiden, och det finns redan bevis på det då ni agerar som en röst för att övervinna att ni blir förnekade era rättigheter. Rörelsen fortsätter att växa och det finns inget sätt att hindra den från att nå sina mål. Det hela är en del av de naturliga förändringar som kommer som ett resultat av de intensiva energier vilka omger er Jord. Ingen av er kan undvika något slags reaktion på dem, och Ljusarbetarna kommer vanligtvis att ta in dem i sitt Väsen utan några problem. De av er som fortfarande har sitt uppvaknande kvar att göra, får det emellertid obekvämt på grund av dessa energier, och förvirring blir det troliga resultatet.


Allt handlar om energi, därför att det ytterst är vad det handlar om, och det hjälper till att förstå vad det är som händer nu om ni kan se det så. Ju högre era vibrationer är, desto mer blir ni en energivarelse som tappar den tunga känsla som finns i de lägre vibrationerna. Det tillåter också en större rörelsefrihet genom er kreativa tankekraft. Ni kan till exempel, utifrån viljan, ändra utseendet på er kropp och framträda för någon precis som ni vill. Det kan bli användbart när ni vill visa er på ett sådant sätt så att ni blir igenkända. Ni måste komma ihåg att ni har varit kända i olika skepnader under hundratals liv. Som vi nyss har nämnt, kommer ni inte att ha behov av form på det sätt som ni ser det, eftersom ni blir en Varelse av Ljus.


Ju mer ni förstår av existensen i de högre sfärerna, desto mer kommer ni att inse att er erfarenhet på Moder Gaia är långt bort varifrån ni kommer. Det har ändå visat sig var en förmånlig erfarenhet, och ni visste att det skulle ge er den mycket underbara möjligheten att avancera i er andliga utveckling, snabbare än ni annars hade förmått. Ni har alla ställts inför dualitetens utmaningar, och nu är det så att säga tid att lägga upp fötterna och ta en paus. Era upplevelser är nu mera i linje med era uttryckta önskemål, och ni väljer vad de skall vara.


Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd med att vi är så nära Avslöjandet, då det kommer att möjliggöra att informationen om oss släpps ut. Gud Välsigne er Alla.


Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey


Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


 


http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

SaLuSa ,14 december 2011


 


SaLuSa ,14 december 2011 Den finansiella sagan i Europa är långt ifrån all, och återverkningarna av den ska färdas långt och brett. Vi har ingen särskild önskan om utgången, men vi ser möjligheten öka för att kunna föra fram den slutliga planen som skall befria er från det gamla paradigmet. Det kommer att ta sig uttryck på ett eller annat sätt, då det inte finns någon återvändo tillbaka till det gamla sättet att styra er ekonomi. Som genom ett trollslag släpper ankomsten av 2012 mer energier som ska lyfta upp er hastigare än tidigare. Till och med de ibland er som knappt ägnar en tanke åt dess betydelse, kommer att känna att dynamiska förändringar pågår. Rykten kommer att cirkulera, både för acceptans och för förnekelse, vilket kommer att orsaka viss oenighet, men till slut kommer sanningen fram. Den kan inte undertryckas på obestämd tid och kommer alltid att finnas kvar oavsett försöken som görs att dölja den. Problemet är att ni har levt i er illusion så länge att det är svårt se sanningen som den måste ersättas med.


Uppmaningen är att ni går in i den kommande tiden med få fasta uppfattningar och tillåter förändringar som klart pekar ut den riktning som er civilisation är på väg mot. Det är förstås till Uppstigning men dess väg är något slingrande innan den läggs ut i klarhet inför er. Låt den veckla ut sig i sin egen takt, vi kommer att finnas tillhands för att rikta er åt rätt håll. De flesta Ljusarbetare har en god uppfattning om vad som kommer att hända, men inte nödvändigtvis de närmare detaljerna. Vi i den Galaktiska Federationen står, som man kan säga, på tårna, då trycket för att komma vidare nästan är outhärdligt. Ändå kommer vi att påpeka gång på gång – det finns den rätta tidpunkten för det som vi är här för att göra och allt kommer då att fortskrida på det bästa tänkbara sätt. På ett sätt är det inte bråttom, eftersom ni kommer att nå Uppstigning som det är tänkt, oavsett vad som än händer. Å andra sidan, så vet vi att ju förr vi kan starta, desto snabbare kan vi få ert stöd.


Så vi ber er, Käraste, att vara snälla att koncentrera er på vart ni är på väg och låt allt med en lägre vibration dra förbi er. Ni har gått in i de högre vibrationerna ganska länge nu, och de stödjer er i er strävan att resa er upp. Varje själs resa kan vara något olik någon annans, men i princip letar ni alla efter en väg framåt som tar er ut ur den nuvarande besvärliga situationen. Närapå alltför rädda inför en förändring, finns det ändå ingen anledning varför ni inte skulle välkomna upplyftandet ur era nuvarande upplevelser. Vi spårar tröttheten och bristen på motivation som håller tillbaka några av er, men svaren kommer mycket snart och ger er ett lyft upp ur glåmigheten. Ha tillit till det som har planerats för er civilisation, vilket kommer att avsluta denna cykel av dualitet i glada tongångar. Ni går igenom de avslutande dagarna nu, och om ni byter spår till ett som är fullt av löften för framtiden, kommer ni att aktivt ta del i de förändringar som kommer att glädja er och ge frid till ert liv.


Det är dags att dela med sig av er kunskap, då många frågor kommer att ställas när väl sanningen om vår närvaro tillkännages. Vi kan förstås tala för oss själva, men ert bistånd på gräsrotsnivå blir till en hjälp som banar väg för att större sanningar ska komma fram. Kom ihåg att det inte är alla som har tillgång till internet, och många är ganska ovetande om vad som är på gång. Era äldre behöver er hjälp, då de blir mycket påverkade och även kommer ur en generation som oftast har helt andra tänkesätt. Var varsamma mot dem och ge bara så mycket som ni känner att de kan ta in och se till att de förstår att allt kommer att bli bra.


Vi vill understryka att allt går enligt planen, och att det bästa ännu är kvar. I olika skeden som leder fram till denna tidpunkt, så har era ledare i stora drag fått veta vilken roll vi innehar för förändringarna i världen. Så tillkännagivandet av vår närvaro kommer inte att bli en sådan överraskning som man kan tro. De kommer att ha fått tid på sig att acceptera att vår del i er ledning mot Uppstigning inte är förhandlingsbar, eftersom vi svarar inför mycket högre makter än de på Jorden. I varje fall skulle sluttiderna vara helt annorlunda utan oss. Vi är er försäkring för att inget kan ändra den gudomliga planen som vi genomför på begäran av Skaparen. Det är därför som vi ständigt bönfaller er att hålla ögonen på det som ni blivit vägledda till att förvänta er. Serien av händelser är mer eller mindre fastlagd, men vi har våra egna önskningar när det finns utrymme för det. Ändringar kan lätt inrymmas eftersom varje aspekt är klart definierad och planerad i varje detalj.


Till och med då vi förbereder för vårt uppdrag att sätta igång de olika projekten på allvar så kan vi konstatera försämringen för världens befolkning då svälten växer med oförminskad styrka. Kan era ledare verkligen acceptera det som riktigt att problemen ska pågå så länge utan att de uppmärksammas medan antalet växer till ohanterliga proportioner? Vi inser att utan ingripande kommer dödsfallen på grund av näringsbrist att nå rekordnivåer, för att inte tala om följdsjukdomarna som också i stort sett blir obehandlade. Käraste, problemen är redan över er förmåga eller vilja att lösa dem, vilket de Mörka ignorerar på grund av sin önskan att minska Jordens befolkning. Vi står klara att ta itu med problemen och vi har sätt att tillhandahålla näring som snabbt besegrar svälten.


Vi vill att ni ska se vad som kan göras med världens naturresurser, av vilket det finns tillräckligt för att föda hela befolkningen om det hanteras på rätt sätt. Självklart kommer vi att introducera avancerad teknik för att göra det bästa av det ni har. Den kommer att överlämnas till er, men behovet av den kommer att bli kortvarigt eftersom ännu nyare koncept för matproduktion kommer att introduceras när ni stigit upp. Den finns redan ombord på våra skepp och våra Moderskepp är som självförsörjande jordbruk, om ni vill använda en sådan formulering. Med anledning av de högre vibrationerna i våra kroppar, är vårt behov av fast föda självklart begränsade, men vi kan njuta av frukter liknande era. Faktiskt så tillgodoser vi behoven hos Varelser olika oss själva som tjänstgör med oss. Den yttersta tillförseln kommer genom en Replikator som kommer att skaffa fram allt man kan önska, vilket är till hjälp för Människor från Jorden i det fall att de stannar med oss en tid.


Jag är SaLuSa från Sirius, och ser fram emot denna tid på året då många av er har vänliga omtankar om de som har sämre ställt än ni själva. Det visar den djupa kärlek som stiger upp vid sådana tider, vilken visar ert sanna jag.


Tack, SaLuSa.
Mike Quinsey

svensk översättning: Inger Gunilla www.st-germain.se
Svensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/

 http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian
http://turkishgfmq.blogspot.com/ - TURKISH
http://salusainarabic.blogspot.com/ - ARABIC


Originals and translations of Galactic Messages available on

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012