Followers

PUTIN

lördag 29 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 28 augusti 2015
Jordens folk är i kaos för era system håller på att brytas ner, vilket än en gång bevisar att de är otillräckliga för att upprätthålla en anständig och hållbar levnadsstandard. Tyvärr måste det vara på det sättet då ni är Mästare över ert eget öde och har blivit hedrade med fri vilja. Det kunde ha varit så annorlunda om ni hade accepterat att ni bör ta vara på er broder och att ni alla är En inom den mänskliga rasen.

Girighet och självförhärligande har hindrat själar från att dela lika den rikedom som finns på planeten, och det har lett till ett obalanserat samhälle. Vi fördömer inte de inblandade, för den mänskliga rasen har accepterat vad som räknas som frihet för alla. Erfarenheten har givit alla berörda en insikt om livet utan kärlek, och utan Gud, och visat att människan saknar kunskapen om hur eller viljan att vara hans broders vårdare. Så ingen erfarenhet är utan en positiv sida i den meningen att ni fått lärdomar som har snabbat upp er evolution.

Du har haft många liv där olika inställningar och synsätt till livet har provats, och bortsett från enstaka höjdpunkter har det varit väldigt mycket en tuff lektion om livet i den tredje dimensionen. Visserligen har du upplevt många olika tillvägagångssätt för livets utmaningar och problem, men du har ändå fortsatt att utvecklas.

Och många av er har avancerat tillräckligt för att kunna stiga upp. Nu återstår att se när du kan höja vibrationen tillräckligt för att en upplyftning skall kunna äga rum. Det kommer helt säkert att ske, eftersom det är ditt öde, och faktiskt också hela Universums. Det kan inte vara på något annat sätt och har påbjudits av den Högre Makten som övervakar utvecklingen av den mänskliga rasen.

Varje själ har fått samma möjlighet att stiga upp och mycket hjälp har getts dem med hänsyn till den fria viljan. En del är så förankrade i de lägre vibrationerna att de finner det svårt att gå vidare, men var säker på att all hjälp ges för att hjälpa dem att göra Uppstigningen. Dock kommer en tidpunkt när en cykel har gjort sitt och en ny börjar och det är denna övergångsperiod som orsakar er så många problem. Det blir en stor utsortering som vid denna tidpunkt höjer upp alla aspekter av Ljuset.

Det kommer en tid, ganska snart när Ljuset har höjts till en sådan nivå att det bokstavligt talat lämnar de lägra vibrationerna bakom sig. Detta betyder att varje själ som inte har stigit upp kommer att flytta till en annan cykel som fortsätter att möta deras behov. Allt fungerar perfekt i slutändan så det finns ingen anledning att oroa sig för framtiden för någon särskild själ. Kära ni, tänk på det faktum att Gud befinner sig i ett tillstånd av fullständig och fullkomlig kärlek och perfektion, och Guds plan för människan är inkarnerad perfektion.

Innan du frivilligt gick med på att uppleva dualiteten och föll ner in i de lägre vibrationerna, så visste du att det skulle bli en försökstid, och du var säker på att du skulle kunna övervinna utmaningen. Du visste hela tiden att du skulle få hjälp under resans gång med att höja dig igen, men också att med fri vilja kunde du uppleva varje aspekt av dualitet. Så du färdas med en hastighet som passar just dina behov vilket är orsaken till att vissa själar ”släpar efter”.

De som känner en stark koppling till den mänskliga rasen kommer tillbaka till Jorden efter Uppstigningen på grund av att de har en stark dragning till att få hjälpa förlorade själar att finna sin väg ut ur mörkret och tillbaka till Ljuset. På en högre vibrationsnivå är Enhet av alla själar helt införstådd, och i broderlig/systerlig kärlek kommer en del att stanna kvar i tjänst och service till dem. Som du utan tvivel börjar inse så är kärleksenergin den starkaste och mäktigaste kraften i Universum.

I sådana föränderliga tider som nu är vårt råd till dig att helt enkelt hålla ditt mål i sikte och försöka så långt det är möjligt att ignorera det som nu sker runt omkring dig. Ingen av er på nuvarande nivå kommer verkligen att kunna förstå vad det egentligen är som sker bakom kulisserna, men vad som än sker så kom ihåg att alla åtgärder som tas av Ljuset är slutligen till er fördel.

Överväg de uppgifter vi står inför och förstå att de är för enorma för att kunna handskas med på kort tid. Dock vill vi återigen betona att vi har kolossala Ljuskrafter som är redo att gå till handling. Plus det faktum att våra metoder är långt mer avancerade än ni är medvetna om och vi kan göra ett relativt litet arbete av vad för uppgift vi än står inför för vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Vårt främsta bekymmer är som alltid er säkerhet och vi kommer att förflytta er till ett annat område om det blir nödvändigt. Men bekymra er inte, för vi ser inte något större behov för sådana drastiska åtgärder.

Ni får fortfarande besökare från andra civilisationer, men ofta gör dessa inte mer än flyktiga besök där information samlas in om de ändringar som sker på er planet. Ni befinner er i en mycket unik situation, så er personliga Uppstigning lockar till sig stort intresse då det är första gången detta har uppnåtts med era nuvarande fysiska kroppar, som nu påverkas av de högre energierna som strömmar in över planeten.

Du kanske inte ”känner” att det förekommer men kommer troligen att känna av förändringen om dig själv för du kommer i slutändan att bli mer tillfreds och i harmoni med allt annat i ditt liv. Du kan naturligtvis hjälpa dig själv genom att bevara ditt lugn och fokusera på Ljuset.

Du kanske läser om många skrämmande händelser runt om i världen, men detta är oundvikligt när rensning sker. Plus det faktum att pressen njuter av att förstora upp saker och ting genom att använda mycket känslomässiga ord. De Mörka tjänarna njuter också av att skapa rädsla då den energin matar deras lägre energier och drar på så sätt fler människor till dem.

Varje själ, om den inte redan är där, rör sig gradvis in till en position för att få uppleva sluttiderna, medan de samtidigt kompletterar och slutför sina karmiska behov. Några av er är redan förbi detta och förbereder er själva för Uppstigningen. Glöm vad som händer runt om er, för detta är en ytterst spännande tid, även om vissa som är mer involverade med arbete på Jorden kanske inte tror det.

En dag i framtiden kommer du att se tillbaka på den här perioden och är glad att du var delaktig i den här delen av er historia. Du som är av Ljuset har tjänat folket vid många tillfällen och är hyllad för vad du har åstadkommit. Vi är inte överraskade över din framgång för du valdes från början för den här uppgiften tack vare din stora erfarenhet.

 Den Galaktiska Federationen står redo för instruktioner om att ingripa mot de Mörka tjänarna som inte längre är den kraft de en gång var. De är nu mycket begränsade i vad de kan göra och har ingen möjlighet att gå vidare med sina planer på att ta över Jorden. Vi övervakar och kontrollerar vad som sker och kan således förhindra varje handling som skulle orsaka omfattande skador och förluster av människoliv.

Det kan vara förvirrande ibland i tider som, vad ni kan förstå, fortfarande kommer att innehålla attacker mot civila, men de är inte alltid vad de verkar vara. Kom ihåg att Illuminaterna har infiltrerat många institutioner, och deras hantlangare utför fortfarande sina hemliga operationer som vi är mycket väl medvetna om.

Jag är SaLuSa från Sirius och är glad över att fler och fler själar vaknar upp och börjar inse att något stort är på gång på Jorden. Snart kommer händelser att inträffa som indikerar vad som skall komma. Vet att ni alla har många kära med er som guidar er med vägledning, så jag lämnar er nu med dessa tankar och min kärlek.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.     


 Webpage: TreeoftheGoldenLight

Översättning Gertie Dahlberg.

fredag 21 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 21 augusti 2015SaLuSa 21 augusti 2015Efter att ha läst om de betydande förändringarna som har sagts skall manifesteras i slutet på september så närmar ni er försiktigt den tidpunkten. Vi vet att många av er ivrigt väntar på att få se vad som skall ske när ni kommer att förflytta er genom ett högre och renare energifält. Försiktighet är klokt vid alla händelser och med de bästa avsikter ges information till er i god tro, och endast för att omständigheterna ibland förändras.

Många kanske upplever denna förändring, och fler kommer säkerligen i slutet av året, inklusive portaler som kommer att öppnas och höja medvetandet hos mänskligheten. Vi blir inte överdrivet förvånade över vad som än händer, eftersom förändringarna är bestämda att ske mycket snart. Mer kommer säkert att följa för den Nya Tidsåldern börjar bli etablerad.

Men vänta er inte för mycket för snart då det finns mycket arbete att utföra, särskilt när det gäller att distribuera fonderna. Även med våra mått mätt kommer det att ta lite tid att nå er alla, men det bedöms av er som något mycket viktigt. Vi har planerat allting väl för den här tiden och är väl förberedda för det som ligger framför oss.

Så som ni ser det har vi obegränsade resurser att ta till för att utföra våra uppgifter, så ni kan vara säkra på stora framsteg när saker och ting verkligen kan komma igång. Detta är vad ni har utlovats under många år, och vi berömmer er för ert tålamod. Under tiden håller vi de Mörka tjänarna i schack, och det har vi gjort under många år. Vi skulle förklara det som att det är vår förmåga att förhindra ett nytt världskrig, som sannolikt skulle ha inletts någon gång under senare delen av förra seklet.  Som vi har förklarat tidigare så måste vi lämna vissa situationer för att de skall kunna spelas ut på ett naturligt sätt. Vi kan inte blanda oss i konsekvenserna av era handlingar, såvida inte de Högre makterna tillåter det.

En del av er är oroade över familj och vänner som verkar vara helt omedvetna om betydelsen av dessa sluttider. Vi skulle vilja be er på det vänligaste sätt att inte vara oroliga, för alla själar kommer att vara exakt där de är avsedda att vara vid början av Uppstigningen. Du kan inte förändra deras framtid för dem, för de har redan fattat sitt beslut, även om de inte kan komma ihåg det.

Genom dina vibrationer finner du dig själv på en väg som är rätt för dig och din fortsatta evolution, så som du också finner din väg tillbaka till Ljuset. Var säker på att dessa själar som har svårigheter med att lyfta sig själva uppåt får all hjälp för att vakna upp för sanningen. De blir behandlade med kärlek och vänlighet, så som alla själar blir. För dem av er som vet att ni är redo att stiga upp ber vi att ni ger hjälp där det behövs, eftersom ni kommer att kunna bedöma vilken nivå som skall användas.

Om ni inte redan gör det så tror vi att ganska snart kommer många av er att ”känna” förändringarna i vibrationerna, men om det inte är så betyder det inte att ni inte drar nytta av dem. Du måste komma ihåg att som ett kollektiv består ni av själar som är på många olika nivåer av utveckling. Det är därför evolutionen på Jorden erbjuder snabbare vägar att gå vidare på. Ändå är det alltid ett tveeggat svärd, för du kan också gå vilse lättare.

Om du inte känner dig redo att stiga upp så tillrättavisa inte dig själv, för du har så lång tid på dig som du behöver för att göra framsteg, för i verkligheten finns ingenting sådant som tid. Allt är i Nuet och det betyder att du så småningom kan gå både bakåt och framåt i tid. Du kommer att förstå det lättare när du har förflyttat dig in i de högre dimensionerna. Det kommer verkligen att besvara många av de frågor du har nu.

Det ”Stora Uppvaknandet” äger rum nu och allteftersom tiden går kommer fler och fler själar att svara på de högre inkommande vibrationerna. Helt klart kommer du att bli medveten om förändringarna och glad över att få lyftas upp ur de lägre vibrationerna. Den totala effekten kommer att bli att ni delar med er av de kraftfulla energierna och det resulterar i ännu mer Ljus som förs till Jorden, och det skall fortsätta tills det härskar helt och hållet. Dock vill vi uppmana er att helt och fullt stödja Ljuset och göra er del för att försäkra att det sprids vitt och brett. Håll alltid fokus på ert mål och bli inte rädda, oavsett vad som händer runt om er.

Tänk på att du har arbetat under eoner av tid för att få uppleva livet i den lägre dimensionen med vetskap om att du i slutändan skulle ha möjligheten att höja dig igen. Den tiden har nu kommit och vi litar på ljusarbetarna att hjälpa till med att föra in de nya energierna. Säkerligen kommer du att kunna gå vidare mycket snabbare när Illuminaternas makt blivit kraftigt nedsatt. Så mycket att de inte längre kan lyckas med sin plan att kontrollera befolkningen på Jorden och reducera deras status till slaveri. Så du kan gå vidare med din plan för den här livstiden och veta att du har en fantastisk möjlighet att lyckas med den.

Snart skall du kunna identifiera Galaktiska Varelser, som har inkarnerat på Jorden, genom deras handlingar och ord. De skall bli mer utåtriktade i sitt arbete för de vet att det är förhållandevis säkert att bli igenkända för vem de är och representerar. När Ljusarbetare kommer samman ökar deras kraft tvåfalt eller mer, och de utgör en formidabel grupp som fortsätter att växa hela tiden.

Du hittar dina ledare bland dem som vill dela med sig av sina avancerade kunskaper till dig. I sin tur kommer de att få stöd av Högre Väsen som också ger den fördelen att ge av sin mest avancerade kunskap. Så ni kan förstå att så snart allting startar så påskyndas utvecklingen i snabb följd.

Galaxen har väntat på tecken som visar att Jorden höjs upp, och tack vare er hängivelse och engagemang är det accepterat att sådan framgång har uppnåtts, och att fortsatt framgång är garanterad. I den Stora Planen går allting bra, så låt inte negative rapporter eller handlingar på något sätt minska din beslutsamhet att lyckas i ditt arbete

När saker och ting ser ut att ha påverkats av negativa handlingar, tänk då på att allt inte är som det verkar ytligt sett. Ibland är karmiska situationer resultatet av handlingar långt tillbaka i tiden. Det är helt enkelt så att nödvändiga lektioner har lärts och behöver rensas för de kan inte bäras vidare. Den Nya Tidsåldern är en tid av rensning som skall säkra att alla lärdomar kommer att ha lett till en avslutning och är färdig och klar.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.


 Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.

lördag 15 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 14 augusti 2015SaLuSa 14 augusti 2015


Som så många av er är medvetna om är den kommande septembermånaden en centralpunkt när vibrationerna skall öka kraftigt. Hur det kommer att påverka er beror på er medvetandenivå men resultatet blir sådant att många upplever en upplyftning. Den totala effekten blir en märkbar förändring som kommer att ge en mer fredlig åskådning och en allmän önskan om ett upphörande av krigiska handlingar.

En önskan om fred kommer verkligen att växa kraftigt och myndigheterna kommer att tvingas genomföra de förändringar som fordras för det.  Det blir ingen tillbakagång till det gamla sättet, och när inflytandet från Illuminaterna har inskränkts kommer folket att befrias från deras kontroll. Önskan om förändring har växt under en längre tid nu och nått en punkt när den inte längre kan förnekas.

Många själar är redo att handla när det är säkert att göra det, och den tiden har nästan kommit nu. De stöds av grupper som är av Ljuset och som kommer att se till att deras handlingar är tillåtna att gå vidare med utan störningar. Som ni kan förstå finns det människor som är djupt engagerade i att hålla kvar allting som det alltid varit, och de avskyr att ge upp sin rika livsstil för en rättvisare fördelning av välståndet.

Dock kan ingen hindra förändringarna från att manifesteras, så möt förändringarna med tro på framtiden och vid en given tidpunkt kommer alla de löften som getts till er att manifesteras. Tillåt tillräckligt med tid för att förändringarna skall kunna genomföras, och det kan komma ganska kvickt när väl ”bollen har börjat rulla”.

Så mycket sker bakom kulisserna och ni har hållits i mörker och förnekats era rättigheter att dela och njuta av de framgångar som skulle ha gynnat alla människor istället för de få som är privilegierade. Emellertid håller den här situationen på att förändras och när de som håller er tillbaka inte längre kan diktera era liv så börjar införandet av förändringarna.

Under en lång tidsperiod har ni getts idéer om vad det kommer att innebära för er när ni vet att en kollosal upplyftning väntar på er. Till exempel har många nya framsteg blockerats och uppskjutits av Illuminaterna, men snart kommer det inte att finnas något som hindrar att de släpps. De är sådana att ni äntligen kan bli mycket oberoende och inte förnekas livets nödvändigheter. Redan nu finns uppfinningar som väntar på att införas som skulle göra era liv mycket enklare. Men de som har det största behovet måste bli upplyfta först.

De som känner till den nuvarande situationen på Jorden befinner sig i en fin situation för att kunna hjälpa sina medmänniskor att behålla lugnet och så att säga ”rida ut stormen”. Det kommer att bli svåra tider för en del av er, beroende på var ni bor och vem som för närvarande styr ert land. De rätta människorna är kända för oss och de blir installerade så snart som möjligt. Detta kräver ett diplomatiskt och lagligt tillvägagångssätt.

Som ni nu börjar förstå finns mycket att göra för att förändra den situation som har hållit er i de Mörkas grepp under så lång tid. Men vi vill betona att deras tid är ute och under de närmaste få åren kommer de att ha mindre och mindre möjligheter att utöva sitt inflytande. Så ni kan planera för framtiden i vetskap om att ni skall återvända till era rättmätiga platser som fria själar.

Under tiden behåller vi vår ”bevakning” av ert solsystem för att försäkra att inga ovälkomna besökare tillåts störa er slutliga återgång till Ljuset. Det finns andra civilisationer som skulle vilja kontakta er, men tills tiden är den rätta måste de hålla sig på avstånd. De flesta kontakter kommer i fred och är ivriga att dela sin kunskap med er, men några har dolda baktankar.

Var säkra på att vi är här för att ni skall kunna slutföra er resa enligt era egna önskemål och så småningom återvända till den frihet ni får när ni blir galaktiska varelser igen. I verkligheten står ingenting runt omkring er stilla, er evolution fortsätter och när Gud ”andas in” så går ni in i högre och högre vibrationer. Den tredje dimensionen, som ni vet har avslutat sin kurs, är orsaken till varför alla förändringar sker runt omkring er.

För er som är redo att flytta in i de högre dimensionerna är det nödvändigare än någonsin att fokusera på vägen framåt. Några av er kan distraheras av vad som händer runt om er, så försöka att hela tiden låta negativa situationer bara passera. I detta skede måste du tillåta andra att följa sin egen väg men med alla medel erbjuda hjälp till dem som närmar sig dig först.

När tiden är den rätta kommer din kunskap att behövas och det är klokt att bara släppa den till de som kan gynnas av den. Tänk på att dina guider påverkar dig med sensibla idéer som försäkrar att du slutför denna livstid så som du har planerat. Det kan innebära att hitta en värdefull källa av information, eller att möta en kontakt som kan råda dig om den bästa vägen att gå. Varje avvikelse kommer att innebära att vissa lärdomar måste göras om, men i så fall borde det bli lättare vid en andra omgång.

Allteftersom tiden går kommer du att lära dig mycket om din resa genom det som sker och varför den har medfört de erfarenheter du haft. Som ett resultat har du utvecklats mycket längre och snabbare än du annars skulle ha gjort och kan vidarebefordra din kunskap till andra. Vid rätt tidpunkt för ett steg framåt har du alltid hjälp till att göra det, även om du kanske föredrar en annan väg, som du också får hjälp att hitta.

Emellertid blir du uppmuntrad att följa den mest givande vägen för att undvika slöseri med tid. Oavsett vilka alternativ du väljer så kommer du slutligen, som för alla själar, att finna Vägen av Ljus. Din gåva av fri vilja hedras alltid och som ett resultat lär du dig alltid på ett sätt som säkrar en hjälp till personlig utveckling.

Sakta men säkert får du information om andra livsformer och du kommer snart att få möta andra typer av varelser, en del ganska olika er mänskliga form. De kommer dock att vara desamma i vissa avseenden och viktigast är att de är intelligenta varelser som i många fall är mycket mer utvecklade än vad ni är. Dock är inte alla äldre arter nödvändigtvis mer utvecklade än ni, då en del har ägnat mer tid på personlig utveckling i motsats till andlig utveckling.

När du fortskrider in till de högre dimensionerna kommer du så småningom att upptäcka att du har mindre behov av en permanent kropp. Men när du har behov av en kropp så skapar du den med din tankes kraft. När du utvecklas andligen finner du en hel del skillnader mot dina jordiska erfarenheter, för de lägre vibrationerna tenderar att hålla dig tillbaka.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att så många själar på Jorden nu vaknar upp till sanningen. Ibland är det svårt att överge en tro som visar sig vara felaktig, men om du skall utvecklas har du inte råd att vara alltför rigid. Var alltid redo att acceptera den större sanningen om du vill växa med dina erfarenheter.

Ingen kan stå stilla för länge, särskilt under nuvarande omständigheter när förändringar sker runt om dig. Dock måste försiktighet iakttas då desinformation fortfarande sprids för att förvirra er. Så lita på din intuition så långt som möjligt. Jag önskar er all framgång på er resa och min kärlek följer er som alltid.  

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Gertie Dahlberg.


söndag 9 augusti 2015

Svenska -- SaLuSa 7 August 2015SaLuSa 7 August 2015

Mina kära, händelser på Jorden börjar ta form på ett sådant sätt att ni inom kort kommer att börja se den riktning som mänskligheten är på väg till. Ut ur förvirring och osäkerhet kommer positiva signaler som bekräftar att förändringarna tar form till en förbättring för er alla. Ni kommer att inse att en ”rensning” sker och att mycket av vad ni redan kan se av den gamla regimen har bytts ut eller blivit borttagen.

Ni har fått hjälp av de många själar som har vaknat upp till sanningen och kräver frihet från de Mörkas bojor. Era liv har reducerats till ett liv som slavar eftersom er födslorätt har förnekats er. Ni begåvades med frihet av Gud och den kommer att bli återställd så att den Nya Tidsåldern kan uppfylla de löften som har getts till er.

Samtidigt finns det tydliga tecken på att många av er greppar sanningen om er verkliga existens och den härliga tid som ligger framför er. Det kommer att ta tid att helt manifestera den och vi ger er konkreta indikationer på den riktning ni skall gå så att ni har ett positivt mål i sikte. Bakom kulisserna kommer det att finnas många grupper som stödjer era ansträngningar och hjälper er att uppnå framgång.

Så mycket händer nu och vi kan se hur förvirrande det kan förefalla, men genom att fokusera på de positiva aspekterna i er framtid så bör ni inte vara alltför distraherade. Blotta omfattningen av vad som behöver göras kan vara överväldigande, men vi har planerat för den här tiden sedan många år tillbaka och saker och ting kommer att ske snabbare nu så snart de kan ta sin början.

Att rensa bort allt ”skräp” betyder perioder av obehag för er men vi hoppas att ni då har vaknat och kan sel nödvändigheten av sådana åtgärder. Så som det ser ut just nu är det redan uppenbart att den mänskliga rasen måste gå vidare och förbereda sig för de kommande förändringarna som sker till fördel för er alla.

Vi ser det som en spännande tid eftersom vi redan nu kan se resultatet, och ni kommer också att göra det när situationen på Jorden blir klarare. Vi vill gärna hålla er informerade om vad som sker, men vi måste fortfarande vara försiktiga tills de Mörka tjänarna verkligen är där de inte längre kan störa er evolution.

Vi övervakar allt som sker på och utanför Jorden och vi fortsätter att se till att era framsteg inte störs genom att övervaka alla besökare som gärna vill observera er eller ta kontakt med er. Exakt vad det betyder är relativt till den karma som är en följd av tidigare handlingar, och då ”lika attraherar lika” måste det tillåtas. Vi kan inte kringgå den Universella lagen eller bortse från följderna av den genom att göra så. Ja, vi kan ge råd, men det slutliga beslutet är ert att ta.

Under långa tidsperioder har fri vilja getts till er av Skaparen och det är detta faktum som har gjort er ras till särskilt intresse för andra. Vi har nämnt tidigare att den erfarenhet ni alla kommer att ha fått gynnar er mycket i ert framtida arbete. När ni kan dela era erfarenheter med andra själar kan detta rädda dem från att tvingas gå igenom sådana erfarenheter själva. Ni kommer att inse att ”delande” är ett kännetecken eller särdrag hos alla avancerade raser och går hand i hand med hjälpen som ges på er utvecklings väg.

För närvarande är det mycket av det vi informerat er om långt över de flesta själars förståelse, men ni måste bära de frön av kunskap som är redo när ni upplever evolutionär expansion. Många av er har redan börjat greppa sanningen och detta har öppnat era ögon för er sanna potential. Hittills har ni avsiktligen hållits tillbaka, men nu är det så mycket information som släppts att den inte längre kan hållas tillbaka.

Ni är långt större än ni kan föreställa er, men detta kommer att ändras inom en snar framtid när era medvetanden expanderar. De Mörka tjänarna hade hoppats på att kunna hålla er tillbaka tills de kunde totalt förslava er, men det är nu för sent och det finns ingen chans för deras återhämtning. De kanske kvarstår som en nagel i sidan men deras inflytande är på tillbakagång och är avsett att försvinna helt.

”Falska flagg-attacker” sker fortfarande på Jorden, men de kommer inte att bli tillåtna att störa era framgångar och är mer karmiska till sin natur. Det största hotet för närvarande är pressen som gäller era valutor och tumult är alltid nära att infinna sig. Vi kan försöka att hjälpa till i beslutsfattandet men i slutändan är det era beslut som räknas. Förändringar är oundvikliga eftersom det är uppenbart att ert gamla monetära system är ensidigt och skevt och egentligen bara gynnar dem som befinner sig i toppen inom bankvärlden.

Ett rättvist system för distribution kommer att introduceras och bankerna kommer att omorganiseras till en mer hanterbar storlek och som också blir ansvariga inför folket. Många nödvändiga förändringar är så att säga ”på gång” då vi sedan länge har identifierat orsaken till era problem. Ni kan vara säkra på att ingen i den slutliga uppskattningen när det gäller ekonomin kommer att missas vid omfördelningen av pengarna.

Emellertid är allt detta till för att successivt flytta er mot ett nytt sätt att leva där penningsystemen inte längre behövs, men oroa er inte för det för detta ligger i er framtid. Vi vet att många av er förstår att i verkligheten är allting i Nuet och att när ni når en viss nivå i tankens kraft så kommer ni att kunna förflytta er både framåt och bakåt i tiden. De Mörka tjänarna har individer som kan arbeta på en sådan nivå.

Med tanke på det är det inte särskilt svårt att föreställa sig varför detta skulle vara av intresse för dem. Trots detta är de inte tillåtna att färdas varthelst de önskar och deras aktiviteter är hela tiden övervakade och de har inte den frihet som de tror att de har för att göra precis som de vill. Då vi har teknologier som kan se igenom solitt material så kan ni förstå varför vi är övertygade om att det inte finns några gömställen för dem.

Ni måste vara försiktiga för vilken slutsats ni skall dra när ni börjar se skepp på himlen för de Mörka tjänarna har nu många av sina egna som kan vara svåra att identifiera. Det innebär att incidenter kan tillskrivas oss, vilket är felaktigt. Ni förstår naturligtvis att under de många åren som vi har funnits på er himmel så har ingenting inträffat som kunde beskrivas som hotande eller skadligt för er.

Vi har aldrig gett er en anledning att frukta oss och vi är noga med att inte vidta några åtgärder som skulle orsaka oro eller ängslan hos er. Faktum är att under en tidsperiod har vi tillfälligt handlat på ett sätt som har hjälpt er ut ur ett problem som kanske inte har varit en del av er karma. En dag, inte alltför långt in i framtiden, skall ni se oss och möta oss som de vänner vi är, och vi skall tillsammans gå in i en framtid som skall uppfylla så många av de löften vi gett er.

Jag är SaLuSa från Sirius och som alltid glad över att vara i kontakt med er. Jag ser fram emot att avslöja de spännande tider som ligger framför oss och att få hjälpa till med förberedelserna för den framtid som skall komma för de flesta av er. Snart skall vi kunna mötas helt öppet och arbeta direkt tillsammans innan ni återgår till er tidigare prestationsnivå.

Ni har kämpat och arbetat hårt så länge för att hitta er väg tillbaka till Ljuset. Nu är ni på den vägen och ingenting kan hindra ert fullbordande, och vi inom den Galaktiska Federationen skall vara med er.

Tack SaLuSa
 
Mike Quinsey.

 


Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012