Followers

PUTIN

onsdag 20 februari 2013

SaLuSa 15.02.2013


 


SaLuSa 15.02.2013
Våra allierade är säkrare än någonsin tidigare, och fortsätter att placera de mörka där de är till minst problem. De mörka käbblar sinsemellan och misströstar över sin uppenbara brist på makt att diktera det som händer. Världskontroll ligger inte längre inom räckhåll, och de kan inte göra mer än drömma om hur det kunde ha varit om de inte hade förlorat den. Ljusarbetarna fortsätter nu med förnyat förtroende och förbereder sig för att göra ett sista drag, som effektivt kommer att sätta stopp för alla eventuella chanser som de mörka kan ha haft för att vinna terräng i slutfasen. Det är nu mera ett spel om överlevnad för dem, men det finns ingen plats där de kan gömma sig som vi inte är medvetna om. Ju mer vi kan lämna dem bakom oss, desto mer kan vi koncentrera oss på vår egen agenda.

Vi ber er att inte bli modfällda när ni ser så få yttre tecknen som tyder på det som Ljusarbetarna gör. Det mesta av deras arbete samordnas med oss, eftersom vi tillsammans har en del mycket viktigt arbete att göra inom kort. Ljusarbetare är att gratulera till att de satt sig in i sina nya uppgifter, och deras nuvarande åtaganden är minst lika viktiga som de någonsin har varit. Tiden fortsätter att snabbas upp och det finns fler viktiga Ljusinflöden som snart ska aktiveras. Sakta men säkert separeras mörker och Ljus, men vi fortsätter att ge fler möjligheter till dem som står stilla, så att de kan fortsätta gå framåt. Det gamla paradigmet kollapsar och har ingen kraft att hålla tillbaka dem som nu håller på att vakna upp till sina sanna jag. Rädsla för det okända är inte längre ett sådant problem som det var, och människor finner sin tillit till Gud.

Vi vet exakt vilka själar som är anslutna till Ljuset, och har en fullständig profil över var och en av er. Dessutom kan vi lokalisera var och en av er vid varje given tidpunkt, så de av mörker och Ljus är alla under vår tillsyn. En sak som blir trevlig är när det blir dags för oss att förse er med bättre kommunikations-medel, inte bara mellan er själva, utan också med oss. En del av er är ämnade att göra en hel del resor och för era vänner och familj är det viktigt att de inte förlorar kontakten med er. Det kommer naturligtvis en tid när alla konventionella farkoster tas ur bruk, och resandet blir en trevlig och härlig upplevelse. Så småningom kommer alla former av transporter att vara avgasfria och inte längre beroende av en källa som genererar elektrisk energi. För lokala behov kommer en form av mindre "Hoppa På och Av"-vagnar att finnas tillgängliga. Sjötransporter kommer inte att behöva användas och luftburen trafik kommer att hantera allt gods, vilket gör att havet och havsbeståndet kan återställas till sitt ursprungliga skick. Det kommer även att utvecklas stationer, där ögonblicklig avsändning och mottagande kan göras.

Disclosure (Avslöjandet) skjuts nu alltmer i förgrunden, och närmas nu från flera olika vinklar, och det slutliga resultatet som avslöjar er utomjordiska historia är oundvikligt. Det kommer att tvinga regeringar att erkänna sin inblandning med ET: s under åtminstone det senaste århundradet. Det är inte bara en fråga om kontakt, utan även om nära förbindelser eftersom man arbetar tillsammans i underjordiska baser. Disclosure måste även omfatta att mängden av bevis på utomjordisk existens avslöjas, de bevis man funnit på andra planeter, som t.ex. Mars. Men om era regeringar fortfarande håller tillbaka informationen, kommer det bara att leda till att vi tar över ansvaret för att föra ut sanningen i det fria. På ett eller annat sätt är det dags för er att inse er historiska koppling med oss. Vi är inte inkräktare eller främlingar, och många medlemmar av den Galaktiska LjusFederationen är era förfäder, genetiskt kopplade till er allteftersom er art har utvecklats.

Ni har kommit en lång väg sedan ni fick lära er att Jorden var Universums centrum. Livsformer som er egen finns i överflöd överallt och i många dimensioner och parallella Världar. Guds Universum innehåller tusentals efter tusentals Galaxer, vilka ni kommer att resa i så snart ni blir fullfjädrade Galaktiska Varelser. Sanningen är så underbar att många religioner kommer att försvinna, eftersom de kommer att finna att de inte längre kan ge stöd åt sina övertygelser som till stor del varit påhittade av människor. Organiserad religion för att inse sanningen kommer inte längre att krävas av enskilda själar. All kunskap finns inom oss och ni har nu uppnått den punkt, där ni kan vara er egen lärare. Ni har utvecklat ert intuitiva vetande om vad ni personligen behöver för att fortsätta er evolution. Sanningen kan vara mycket djup, men ändå kan du finna din egen väg genom den. Om du följer din egen förståelse kommer den att leda dig till det som du behöver bli härnäst, så var bara i nuet och låt saker och ting utvecklas i sin egen takt. Dela absolut med dig av din kunskap, men var medveten om att andra själars väg inte nödvändigtvis uppfyller dina behov.

Vi har inga problem mellan oss eftersom vi vet att vi är bland Uppstigna Varelser, och vi erkänner varandras ljusnivåer. Energierna är sådana att endast sanningen kan existera, och det är inte fråga om att kommunicera med varandra på någonting annat än en totalt sanningsenlig grund. På Jorden säger ni ofta en sak men menar en annan, på gränsen till att vara osann, och det vore klokt att vara sanningsenlig hela tiden. Vi inser att detta ibland kan förorsaka er trubbel, men till slut kommer du aldrig att tänka två gånger beträffande att hålla dig till sanningen. När du tänker och agerar ärligt hela tiden, har du inte något att dölja. Vi har ibland träffat era politiska ledare och deras representanter, och eftersom vi är telepatiska har vi vetat exakt när de varit mindre sanningsenliga.

Min Kära, som du kan förstå har du mycket att lära och övervinna innan du kommer att anses redo att bli ett Galaktiskt Väsen, men det är inte desto mindre ditt öde. Du ska återgå till de Ljusnivåer som du en gång hedrat och lämnat för att få erfarenhet, så att du kan bli en mentor för andra. Så var vänlig mot dina medresenärer och var medkännande när de felar och faller ner i mörkret. Ni har alla gjort detta och det är oundvikligt när man är omgiven av så låga vibrationer. Hemligheten är att kunna hämta upp sig själv igen och använda sin erfarenhet för att övervinna eventuella utmaningar av samma slag.

Jag är SaLuSa, från Sirius och ni kommer att se hur det här året blir ett år som tillhör folket. En tid då ni blir erkända för vad ni verkligen är, Suveräna Varelser, och får era rättigheter återupprättade. Det finns mycket som väntar på att avslöjas och vi är glada över att vara en del i detta. Vår kärlek fortsätter att sändas till er och till Moder Jord, det kommer den alltid att göra.

Tack, SaLuSa.

Mike Quinsey


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

tisdag 12 februari 2013

SaLuSa 08.02.2013


 


SaLuSa 08.02.2013Vart för er era resor nu, efter spänningen av Upplyftningen, även om den inte förde med sig de mycket förväntade förändringarna? Såsom vi har informerat er – ni har absolut inte förlorat något alls från att Upplyftningen genomfördes på ett sätt som inte införde de sedan länge förväntade förändringarna. De förblir redo att föras in på scenen, när de kan koordineras på ett sådant sätt att nytta av dem maximeras till gagn för alla. Ni inser att det gamla systemet inte kan förbli kvar som det är, för att tjänas allas bästa intressen, och det är hela vitsen med att föra in dem. Folk kommer oundvikligen att försöka hålla fast vid vad de har, men om ni är en som står att förlora så oroa er inte. Hela vitsen är att lyfta upp alla de som är redo, och till slut kommer ingen att finnas kvar i ett system som stöder brist.

Vi har arbetat hårt med våra allierade för att införa ett system som inför jämlikhet, och inte bara det utan också välstånd. Förändringarna kommer att förefalla som sagolika, men mer än så, de kommer att ta sig an frågor som har hållit er tillbaka. St Germain är en mäktig krigare som har enorm makt, och han kommer att se till att ingen kan förhindra er från att kräva vad som rättmätigt är ert. Han har fått Gudomlig Makt och låter inte någon försöka försena Välståndsfondernas distribution. De mörka Tjänarna har i själva verket inga kort kvar att spela som kan stoppa framstegen mot den Gyllene Åldern. Jo, det kan vara irriterande men de kommer att ställas ur vägen och placerade där de inte längre har någon makt. Vi har alla fått tillräckligt av deras taktik av förseningar. De har gått långt förbi deras auktoritet, och det kommer inte längre att tolereras.

Under tiden så har miljontals Ljusarbetare kunnat se förändringarna i Jaget, och fortsätter att föra in än mer Ljus till Jorden. De är på frontlinjen för en enorm rörelse att helt och fullt etablera än mer Ljus på Jorden. Denna tillväxt kan inte stoppas och kommer att fortsätta att sätta upp er framtid. Det är som en enorm snöboll som växer större och större då den rullar fram. Tro oss Mina Kära, under detta år kommer ni se hur ni gör stora framsteg. Efter att ni har skurit av banden till dualitet, såsom ni har vant er att uppleva det, så kommer ni att föra er vidare och in till en ny fas som kommer att ge er allt ni behöver för att starta ert eget Galaktiska samhälle. Kom ihåg att ni redan nu håller på att bli Galaktisk Varelse. Kroppsliga förändringar sker hela tiden, då ni förkastar energierna som är en del av ert bagage och ökar ert Ljus.

Med tiden kommer Mästarna tillbaka och tar del i er utveckling. De har vårdat er och följt er utveckling under en lång, lång tid. De som inte kan finna svaren inom sig kommer dock förmodligen att gå tillbaka till det gamla paradigmet och med den fria viljan som de har fått börjar leta efter framsteg via sina religiösa uppfattningar. Varje själ måste tillåtas att följa sin egen utstakade väg, och kommer till slut att förstå sanningen. Vi gläds då detta händer och vi önskar att ni ser hur ”ALLA ÄR ETT”. Dualitet har varit en tuff läromästare, men lektioner som har lärts kommer aldrig att pådyvlas igen. Vi beundrar er ihållighet och beslutsamhet att lägga an hela er själva i vad ni gör, då det samtidigt har funnits så mycket som kan distrahera er. Ni har en sådan positiv attityd, och är beredda att göra det yttersta för att uppnå framgång. Håll er på denna väg och så kommer allt med tiden. Varje själ har en livsplan, och ibland villar de bort sig, men deras guider finns att tillgå för att assistera dem. Om det inte var för det att sluttiderna är här så skulle det inte spela någon roll om ni förvillade er, och ni måste tillbaka på rätt väg så snart som möjligt. Ni måste vara medvetna om möjligheter som leder er tillbaka till dem, och er Guider kommer att arbeta hårt för att peka ut vägen för er. Ingen annan än ni själva sätter ett mål inför er, och då ni har gått med på det, så måste det vara vettigt att hålla sig till det om ni kan. Om ni misslyckas, så är det emot era Guiders önskningar som försöker att sporra er på rätt väg. Oroa er dock inte alltför mycket över detta, då det finns många vägar som kan leda till fullbordan.

Runt omkring er så faller de mörka Tjänarna ihop och deras kommandokedja har brustit. Många av de högsta ledarna har tagits i förvar och gradvis så tynar deras förmåga att attackera Ljuset. Arresteringar fortsätter och antalet mörka reduceras drastiskt. Runt omkring er så avslöjas korruption, och de skyldiga kommer att ledas bort så att de inte längre har något inflytande. Det är nödvändigt för er att veta hur mycket era liv har påverkats av de som valde att regera via våld. ”Frihetens Land” är en myt som är placerad framför er för att gömma sanningen, även om det från början fanns folk som hade rätt vision och förståelse, men de överväldigades utav de mörka Tjänarna. Ni har missletts under hela er historia, och få Presidenter har kunnat bryta stryptaget Illuminati har över er. Detta Mina Kära förändras nu helt och hållet, och ni behöver inte vänta länge för att se en del resultat, då en del av våra aktiviteter kommer att utföras öppet. Det blir vårt sätt att visa att vi är på er sida och med er.

Vår Federation är mer aktiv än någonsin, och tar hand om kärnvapenspetsar som de mörka Tjänarna har undangömt, och i själva verket så övervakar vi också vart de tar vägen och är redo att avaktivera dem. Ni lever i en tokig värld där föga tanke ges åt konsekvenserna av att detonera dem. Vi är dock alerta inför alla möjligheter och redo att träda in om det ser ut som att kontrollen och ordningen går förlorad. Vi önskar att ni sätter er ned och finner ett sätt för att förhindra kärnvapenkrig. Skrytandet som en del länder har valt när de hotar varandra skulle kunna leda till ett kärnvapeninferno. Vi kommer inte att låta detta hända, och det är i enlighet med Gudomliga instruktioner.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser precis hur nära ni står till att få en fredlig lösning, vilket skulle låta freden lägga sig på Jorden. Ni står så nära till att göra slut på alla fientligheter, men det kräver en genuin inställning från de som kanske fortfarande fruktar de större makterna. Det är inom räckhåll för er, och era Ledare måste hantera detta problem skyndsamt. Tillit är i själva verket en sällsynt vara då det gäller vapen. Det är sant att säga att folk har fått nog av krig och slöseri av resurser. Fred är inte svårt att anstifta, och vi önskar att ni lade ned er själ och hjärta i det, då skulle saker och ting verkligen ta fart.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey

Översättning Per Staffan – www.st-germain.se

Ursprungssajt: http://treeofthegoldenlight.com/First_Contact/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

lördag 2 februari 2013

SaLuSa 01.02.2013


 


SaLuSa 01.02.2013
Under en lång tid har energikvoterna på Jorden varit i långsamt växande, men alltsedan ni upplevde en större höjning hos dem har de ökat kraftigt. Det innebär att era Ljusnivåer ökar i en betydligt snabbare takt, och resultaten kommer gradvis att synas allteftersom fler människor ser till att frigöra sig från de mörkas grepp. Ljuset har länge avslöjat sanningen om de mörkas aktiviteter, och de kan inte längre lura er med sina planer på att hålla sig fast vid makten. Det har faktiskt snabbt blivit tydligt för dem att deras tid är ute, och de klamrar sig fast vid vad det än kan vara som inger dem hopp om att undvika det oundvikliga slutet på sitt styre. Med insikten om vad som pågått i det förflutna som gynnat de mörka, är det nu möjligt att leva era liv utan rädsla för deras handlingar. De omständigheter som de har frossat i förnekas dem nu och mitt för ögonen ser de sin makt glida sig ur händerna. Följaktligen kan våra allierade lättare arbeta för att skynda på de efterlängtade förändringarna, och ni kommer inte att behöva vänta särskilt länge för att se dem.

I och med att de lägre energierna nu faller bort finns det större möjligheter för dem som fortfarande inte vaknat upp att svara på Ljuset, och pressen på dem att höja sig har ökat. Annars kommer de att finna att de inte kan fortsätta vara kvar i de högre vibrationerna vilka hela tiden ökar. Genom sitt outtalade val kommer de då att stanna kvar i de lägre vibrationerna och fortsätta med sina erfarenheter. Utan tvivel har varje själ gjorts medveten om de speciella möjligheter som följer ett liv på Jorden under den här Uppstigningsperioden, och trots detta har många planerat att bara leva igenom det som en del av sina erfarenheter. Det är därför som Ni Kära måste tillåta varje själ friheten att välja sin egen väg. Om det råkar vara någon i din närhet, känn dig privilegierad över att vara utvald som en del av deras livsplan. Kom också ihåg att som en uppstigen Varelse kommer du att få möjligheten att återvända till den lägre dimensionen och behålla kontakten med dem.

Som ni antagligen är medvetna om, är en själs livsplan inte något slumpmässigt arrangemang utan något egentligt mål i åtanke. Den är noggrant planerad för att ge en själ exakt de upplevelser som kommer att få dess utveckling att gå framåt. Men det är fortfarande du, som slutgiltigt väljer om huruvida du uppfyller det. Men var så säker, du förändrar inte lätt det som helt klart ligger i ditt bästas intresse. Emellertid kan faktiskt livsplaner förändras när omständigheter uppstår som man inte räknat med skulle bli en del av dina erfarenheter. Ibland är de inte bra, men vid andra tillfällen kan de ta dig framåt snabbare än förväntat. För varje själ som bestämmer sig för att följa vägen mot Ascension (Uppstigningen), finns det många hjälpare som oavbrutet arbetar för att säkerställa att din avsikt uppfylls. Vi vill betona att du aldrig är ensam på din resa, men vår närvaro är aldrig påtvingande till den grad att den inkräktar på dina privata stunder. För oss är det mer en fråga om att helt enkelt "veta" när vår hjälp eller närvaro behövs. Det är inte bara den Galaktiska LjusFederationen som tjänar andra, alla uppstigna själar tjänar med en eller annan förmåga och så småningom ska även du göra det.

Konsekvenserna av resultatet från den 21:a december pyr fortfarande och växer åt alla håll, men det beror till stor del på svårigheten att uppskatta att vad gäller Ljuset, så finns det inget sådant som "misslyckande". Det enda konstanta är "förändring" och den berör många människors liv och det är människorna som avgör resultatet. Ni vet nu vad som är möjligt, och det är upp till er att skapa er egen verklighet. Vi är naturligtvis medvetna om en ständigt växande önskan om att välståndsfonderna ska släppas, tillkännagivandet om Disclosure (Avslöjandet) och om att åstadkomma fred. Var så säkra, de kommer att uppfyllas inom kort, och arrangemangen är långt framskridna. Er glädje och lycka kommer att flöda i sinom tid, och djupt inom er vet ni redan att ni är segerrika. För er har tiden snabbats upp, ändå verkar den på vissa sätt också dra fötterna efter sig och ni börjar bli oroliga eller otåliga. Vi ber, håll ögonen stadigt på framtiden, och kom ihåg, att de flesta av er befinner sig i den gynnsamma positionen att mer säkert veta vad som äger rum. Som Ljusarbetare ber vi er att lyfta upp människor, eftersom det var länge sedan ni kände er ovilliga att uttrycka era åsikter. Var öppna utan att vara alltför ”tunga” och när ni sagt er sanning så låt det vara bra med det. På så sätt kommer ni att göra det bästa för dem omkring er.

Moder Jord har stadigt fortsatt göra förändringar, och på grund av att enorma mängder Ljus nu jordats på den har hon inte behövt ta till mer katastrofala åtgärder. Klimatförändringarna sker av olika anledningar, inklusive konstgjorda störningar, men när allt lugnat ner sig kommer ni att få de mest angenäma klimatvillkoren utan de ytterligheter ni är vana vid nu. Moder Jord uppskattar mycket den kärlek och de välsignelser som ni sänder henne, eftersom det under senare tid har funnits en tendens att glömma den "Moder"- roll hon spelar. Det feminina inflytandet håller på att komma tillbaka och för med sig mer harmoni och balans, och den maskulina dominansen håller på att ersättas av en mer jämbördig framställning var man än tittar.

Från vår nivå är vi mest glada över att så många grupper bildas för att föra in förändringarna, eftersom mycket av förändringarna startar på en lägre nivå. När ni gör det får ni, genom Lagen om Attraktion, ännu mer hjälp tills att det hela blir så väletablerat att er framgång garanteras. Vi fungerar på nivåer där ni skulle finna det svårt att arbeta, så tillsammans är vi en väldig kraft för förändring. Ingenting skulle glädja oss mer än att få berätta för er om våra åtgärder för er räkning, men det är fortfarande inte rätt tid att avslöja det vi gör. Med tiden kommer ni att få veta, och det finns så mycket som behöver läggas tillrätta vad gäller er historia. Det spelar ingen roll var man tittar, så finner man att sanningen har blivit illa förvrängd, eller till och med omskriven för att passa de mörkas ambitioner. Man kan finna dessa personer inom alla större institutioner, och de är inte alltid medvetna om att deras arbete går emot Ljuset. Ni måste lära känna sanningen, eftersom den kommer att visa er, att era sanna jag har kuvats och förslavats för att ge intryck av att ni varit utan makt att bestämma över er egen framtid.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag vill att ni ska veta att vi fortfarande är mycket nära er och så långt som möjligt skyddar vi dem som är av Ljuset. Det kan vara svårt att förstå, men ibland offrar en själ sitt liv för att betona syftet med sin existens. Det är den ultimata gåvan till andra, vilken vanligtvis för med sig ett enormt Ljus till Jorden. Vi älskar er alla som alltid.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 25.01.2013


 


SaLuSa 25.01.2013
Vi gör honnör inför er som fortsatt att bära Kärlekens och Ljusets mantel, och bereder vägen in i den Nya Tidsåldern. De mål ni siktar mot är närmare än någonsin, och er envishet med att hjälpa dem att manifesteras kommer snart att ge resultat. Med de Mörka på reträtt utan förmåga att uppbåda tillräckligt med stöd för att fortsätta som förut gör våra allierade mycket snabbare framsteg. Många handlingar kommer till sin spets och vi hoppas kunna ordna en del riktigt positiva tecken för att övertyga er. Vi avstår från att ge exakta detaljer eftersom så många faktorer är inblandade, men vi försöker ge er en del antydningar om det som sker. För närvarande fortlöper alla frågor på ett tillfredsställande sätt och förändringar på grund av inblandning utifrån är mindre sannolika nu. Fundamentet för förändringarna fastställdes för länge sedan och är nu på väg att ge resultat.

Disclosure (avslöjandet) pressas fram från många källor, och kunskapen om och förståelsen för vår närvaro sprids vitt och brett. Fler människor med egna erfarenheter träder fram, vilket inger förtroende hos andra att komma ut med det de vet. Allt håller på att byggas upp inför den tidpunkt då ett officiellt tillkännagivande kan göras, vilket kommer att göra det möjligt för oss att visa oss. Var så säkra, vi kommer att göra det på ett skonsamt sätt, som inte överväldigar dem som ännu inte accepterat oss. Vårt huvudsakliga mål är att upplysa människor om vår roll i er utveckling och hur vi följt era framsteg under tusentals år. Vi vet hur viktigt det är att lugna dem som är rädda för vår närvaro och vi upprepar återigen det vi ofta påpekat för er, att inte vid något tillfälle har våra handlingar hotat er. Vi bör inte förväxlas med de Grå som arbetar med er svarta verksamhet, eller med er militärs hemliga skepp.

Under många år har försök gjorts för att svärta ner vårt namn, men vi har förhindrat sådana händelser från att inträffa. Vi blockerade nyligen en "false flag" -attack från yttre rymden som skulle utmåla oss som inkräktare på er Jord. Vi kommer inte att tillåta att ni kränker Rymden och många försök att utlösa kärnladdningar i Rymden har stoppats. Även om vi inte tillåtits att stoppa alla krig, så har vi satt stopp för kärnladdningar som var tänkta att användas för att starta ett Tredje Världskrig. Sedan slutet av förra världskriget har vi stoppat Jordens totala förstörelse vid ett antal tillfällen och lyckats säkra att ni alla finns här idag för att bevittna slutet för den sista kabalen. Vi har också försäkrat oss om att även om det har gjorts försök att hindra er från att nå Uppstigningen (Ascension), har ni kommit in i den Nya Tidsåldern. Vi fortsätter att skydda er, men vår önskan är att arbeta tillsammans med er så snart som möjligt och få igång förändringarna helt och fullt.

Det är glädjande att se hur snabbt ni lagt er besvikelse åt sidan över den karaktär på Uppstigningen som man upplevde den 21:a december. Efter att ha arbetat mot detta datum under en så lång period, är det naturligt att ni trodde att den skulle lyfta upp er betydligt mer än vad den gjorde. Ändå har ni lyfts upp till en högre vibrationsnivå, vilket vissa av er nu inser. Den mest märkbara förändringen har blivit en högre grad av kontroll och lugn, och en förmåga att uttrycka en nivå av Villkorslös Kärlek som ni kanske inte tidigare känt. Den totala effekten är att man känner sig Ett med Allt Som Är och insikten om att ni alla är förenade. Har ni inte ofta fått höra att det du gör mot en gör du mot alla, eftersom ni är oupplösligt förenade med varandra genom Guds energi. Låt oss säga att ni alla är förenade i oföränderlig Kärlek, och nu när ni har öppnat upp för högre krafter känner ni Guden inom er.

Vi vill inte bagatellisera er besvikelse över det ni upplevt, men fråga er själva vad som är det viktigaste just nu. Vi hoppas att ni säger att det är att hjälpa till att manifestera den Nya Tidsåldern, The New Age, och förverkliga den Gyllene Tidsåldern, The Golden Age. Allt existerar inom de högre världarna och ju mer ni blir Ljuset, desto snabbare kommer ni genom Lagen om Attraktion att föra ner det. Det liknar mycket er Stad av Ljus som väntar på de sista förbättringarna innan den visar sig, och detta ligger inte så långt bort i tiden som ni uppfattar den. Det som nu tillhör det förflutna kan inte förändras, men kom ihåg att allt sker på ett visst sätt, eftersom ni vill att det ska vara så.

Naturligtvis lägger Ljusarbetarna ner en enorm mängd arbete för att få fram Uppstigningens högsta uttryck. Istället för att få ta emot kritik bör de tackas för sina outtröttliga insatser under många år med att föra in Ljus och Kärlek till Jorden. De har helt engagerat sig i sina livskontrakt, och det sker inte utan stor uppoffring från deras sida. De söker inte erkännande för sitt engagemang, men ibland är det skönt att få ett erkännande för det arbete man lagt ned. Just nu har ni alla en uppfattning om vilken er plats är inom den Nya Tidsåldern och vad som förväntas av er. Projicera åtminstone ut din Kärlek och ditt Ljus vid varje tillfälle som ges. Då gör du så mycket som man kan förvänta sig av någon. Ni behöver inte alla ha någon större roll, eftersom ni är en del av teamet och tro oss, varje bidrag räknas när det gäller resultatet.

Det här året kommer att bli spännande, så lev som du lär och sprid din tillit inför framtiden vart du än går. Många människor är fortfarande betungade av de mörkas handlingar och är i ett desperat behov av att lyftas upp. Det snabbaste sättet ut ur detta är att vända ryggen till dessa handlingar och engagera sig och sina energier i allt det som hör ihop med den vision man har om framtiden. Du är så privilegierad som får vara på Jorden vid den här tiden, och du visste hela tiden vilket resultatet skulle bli. Du visste att din civilisations Tidsålder skulle komma, och att din ultimata gåva skulle bli din utveckling till en Galaktisk Varelse. Men förvänta dig inte att allt sker på en gång eftersom det beror på dina framsteg, vilka du gör i din egen takt. Det finns ingen deadline och det finns ingen press på någon att gå snabbare fram än vad man känner sig bekväm med, så känn inte att du släpar efter.

Jag är SaLuSa från Sirius, och på uppdrag av den Galaktiska LjusFederationen talar jag om för er att vi är så nära er som vi kan för tillfället. Våra allierade växer i självförtroende och vi förväntar oss verkligen en del betydande framsteg inom kort. Vår Kärlek går som alltid ut till er, till var och en utan undantag.

Thank you SaLuSa.
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012