Followers

PUTIN

tisdag 31 maj 2011

SaLuSa 30 maj 2011


Jag är SaLuSa från Sirius, och jag vet att inom en närma framtid så kommer vi från den Galaktiska Federationen att bli accepterade och fritt beblanda oss med er. Det kommer att bli en helt naturlig utveckling i vår relation, då vi har varit tillsammans många gånger tidigare. För tusentals år sedan så såg vi fallet av er sista civilisation – den Atlantiska, men denna gång skall vi celebrera er framgång tillsammans.


SaLuSa 30 maj 2011


Förskjutningen i medvetande fortsätter att växa över hela världen, och det galvaniserar fler och fler människor till handlande. Det finns en insikt att ni kan ha något att säga till om då det gäller hur ni lever era liv. Hitintills har ni gett praktiskt taget all er auktoritet till era ledare, och det är klart att deras beslut sällan följer vad ni verkligen behöver. I själva verket så är det raka motsatsen, och ni ignoreras medan de fullföljer deras egen politiska agenda. Ni börjar se början se på vilket sätt ni har blivit missledda och manipulerade, och de finns ett växande missnöje med dem. Nu börjar det bli klart för er att ni har er egen gudomliga rättighet som ni kan återta. Som ett resultat så driver den energin på förändringarna och det kan inte ignoreras mycket längre. Lagen om Attraherande tillåter att era böner blir hörda, och ni kan vara säkra på att ytterligare energier kommer att läggas till era egna. Tillsammans med kraven av Moder Jord, så skapar det en förskjutning som stärker det som är på gränsen till att äga rum. Jorden är full med aktiviteter som leder till en final som snabbt för er till Upplyftningen. Oberoende om det är liten grupp eller en stor grupp så spelar det ingen roll, då till slut så blir det en kollektiv ansträngning som för med sig stor potential. Så fortsätt med ert idoga arbete, då det hjälper med att påskynda slutet på de mörka Tjänarnas förmåga att fortsätta som tidigare.Den Galaktiska Federationen fortsätter att arbeta hårt med att se till att våra allierade är väl understödda, så att de snart kan uppnå ett genombrott. Oppositionen mot oss är enorm, då vi för med oss auktoritet att introducera förändringar som kommer att omordna på vilket sätt som affärer görs. Litenhet kommer att vara vackert och mer lättkontrollerat och hanterat. Kom ihåg att med de nya teknologierna så kommer mycket av vad ni nu finner nödvändigt att inte längre behövas. Oroa er inte då det gäller personliga förmögenheter, då efter som förändringarna har ägt rum så kommer alla att tas om hand om och tillgångar kommer att distribuerade mer rättvist. Ni kommer att bli självförsörjande och en utbyteshandel kommer åter då ett system med pengar till slut inte kommer att behövas längre.Allt som ni har en tendens att förlita er på kommer att förändras till det bättre, och det kommer i stort sett att hända som ett resultat av den globala distributionen av teknologier för att förse er med det väsentliga som ni behöver. Samtidigt som ni gör framsteg så kommer hela livskvaliteten att förbättras, och det kommer att ge er en försmak på hur det kommer att bli när ni väl har lyfts upp. Det kommer att bli en otrolig snabb förändring från ert nuvarande dagliga liv, och det kommer att frigöra er från den drakoniska kontrollen som ni för närvarande är underkastade. Kom ihåg att vi kommer att ha förenat oss med er för att delta i sådana händelser, och vi skall hjälpa att guida er längs den spirituella vägen som var ämnad för er alla. Upplyftningen är naturligtvis huvudfokus, och vi kommer att se till att ni är i en position att gå med i det. Det är vår mission och svurna plikt att se till att ni och Moder Jord tryggt når era mål, och det skall ske så.Även om segern är säkrad, så är det lika väsentligt att ni håller ert fokus på Upplyftningen. Genom att göra så kan ni hjälpa till att göra vägen framåt något mer smidigare och med mindre kaos. Som ett kollektiv har ni tillräckligt med makt för att göra en skillnad, och ni behöver bara agera gemensamt och fortsätta att föra Ljuset till Jorden. Ni har redan gjort så, och ni kan prisa er själva för att ha övervunnit de mörka Tjänarnas försök att ta kontroll över er för att förhindra Upplyftningen. Så minska inte av i era åtaganden att arbeta med Ljuset, då det är ert kärleksvapen vars makt har ingen like. Varje dag finns det nästan säkert möjligheter att hjälpa era medresenärer, även om det bara är ett leende eller ett snällt ord. NI skulle bli överraskade om ni visste hur mycket det kan lysa upp någon annans värld.Nu är också en tid när ni kan säga sanningen om Upplyftningen, då medvetandenivåerna förhöjs, eftersom många har hört om 2012 men har föga förståelse av vad det innebär. De behöver inte allt på en gång utan bara att veta om löftet av fred och en Gyllene Ålder så kommer det att lyfta upp deras förhoppningar och placera deras fokus där rädsla för framtiden kan övervinnas. Vi är tacksamma att internetet fortfarande är relativt fritt från kontroller, vilket ger en möjlighet till att tala fritt. Det är minfält av val och olika opinioner, vilket inkluderar avsiktlig felinformation, så det kräver omdöme och urskillning, då ingen källa av Ljuset är involverad i att skapa rädsla. Om något inte låter riktigt för er så låt det vara tills att ni kan fatta ett klart beslut.När ni blir medvetna om er själva som en Spirituell Varelse så kan livet på Jorden bli en vacker erfarenhet, till och med de negativa aspekterna och den fortsatta kampen att överleva. Varje utmaning som ni tar hand om skärper era spirituella färdigheter och placerar dem på en högre nivå. Det blir då lättare att ta sig an än hårdare utmaningar och höja sig över dem. Er utveckling är hela ändamålet för er inkarnation i dualitet, och det finns lite som kan jämföras då det gäller värdet av sådana erfarenheter. Tvivla inte ens ett ögonblick på att ni anmälde er frivilligt för ett liv på Jorden av sådana anledningar. Er belöning är att uppleva slutet av den slutliga cykeln av dualitet, och ett upplyftande till riken som bara kan beskrivas som himmelska.Det faktum att vissa själar kan lämna sina kroppar om de vill och besöka de högre dimensionerna betyder att de kan berätta om vad de finner för er. Ibland får de glimt av Ljusnivåerna som ni kommer att förhöjas till och de beskriver perfekt skönhet, harmoni och frid. Naturligtvis så finns det nivåer närmare jorden som inte är vid samma höga vibrationsnivå. Trots detta så är vad ni kallar Sommarlandet en indikation på vad ni kan förvänta er. Den tredje dimensionen är inte ert verkliga hem, och det är därför som ni djupt inom er längtar att efter att återgå till de högre dimensionerna. NI vet instinktivt att det finns mer i livet än vad ni nu upplever.Jag är SaLuSa från Sirius, och jag vet att inom en närma framtid så kommer vi från den Galaktiska Federationen att bli accepterade och fritt beblanda oss med er. Det kommer att bli en helt naturlig utveckling i vår relation, då vi har varit tillsammans många gånger tidigare. För tusentals år sedan så såg vi fallet av er sista civilisation – den Atlantiska, men denna gång skall vi celebrera er framgång tillsammans.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

lördag 28 maj 2011

SaLuSa 27 maj 2011


När ni sitter i era hem så kan det förefalla att allt vårt prat bara är en dröm, men ni kommer att fysiskt uppleva Upplyftningen, men era kroppar kommer att på ett passande sätt blivit preparerade innan den tidpunkten.

Det finns många under som väntar er och en garanti om världsfred kommer att göra er alla lugna. Sedan kan ni tillsammans uppskatta skillnaderna mellan er alla som gör er unika. Med en förståelse att ni alla är En så kommer rasmotsättningarna och dispyterna att upphöra, och religioner som ni nu känner till dem kommer att reformeras för att bli baserade på de nya sanningarna som uppbenbaras. Den Alena Guden accepteras av alla och detta bortför i ett slag det som har visat sig vara roten till de problem som har orsakat krig under många århundraden.

SaLuSa 27 maj 2011

Era framsteg fortsätter att glädja oss, och vårt intresse är i era kollektiva nivåer av medvetande. Det har vuxit så på en relativt kort period jämfört med förra århundradet. Det är denna framgång som har satt er stadigt på vägen mot Upplyftningen. Det betyder att ni har övervunnit de mörka Tjänarnas målsättning att förhindra era vidare framsteg. Ni har nu insett att makten ligger i era egna händer, och det har i stort sett bortfört räddselfaktorn som var väsentlig för de mörka Tjänarnas framgång. Deras kontroll över er sinar, och det finns inte längre någon chans att de kommer att återfå den. Det är ett absolut löfte från oss till er, och mycket snart så kommer handling som backar upp detta. Onödigt att nämna, men den sista halvan av detta år blir en stor vändpunkt i era liv.

Plötsligt så pekar världsfrågorna mot en positiv rörelse mot fredliga lösningar på gamla meningsmotsättningar och nyliga krig. Det är så som de nya energierna för fram Ljuset i de som är involverade i sådana frågor, och det blir alltmer svårare för de som hellre vill fortsätta med de gamla sätten. Det kommer att utvecklas ytterligare när regeringsförändringarna kan fortskrida, och då kommer ni att se verkligt agerande tillsammans med vårt kommande. Eftersom vi är minutiösa i vår planering så kommer vad som kan förefalla att vara omöjliga uppgifter att avsluta under en så kort till fram till Upplyftningen att inte vara några problem alls för oss. Ni bad om hjälp och vi är här för att svara på er vädjan, och vi har blivit gudomligt auktoriserade att kontakta er. Vårt sammankommande var alltid planerat och är ett naturligt steg uppåt, när som ert medvetande växer och snabbt förhöjs mot vår nivå. Vi var En i det förgångna och det är ert öde och er rättighet att förena er med oss för att förnya er resa genom de högre dimensionerna.

Tråkigt nog, men i alla fall av eget val, så finns det ett antal själar som inte är tillräckligt vakna vid denna tid för att ens förstå hur väsentligt de kommande tiderna är. De kommer dock att tas om hand om och ges stor kärlek och omsorg så att de kan slå sig ned i en ny miljö. Den kommer att vara liknande den nuvarande så att de kan fortsätta att inkarnera inom bekanta miljöer. Sedan, på grund av livets cykliska natur, så kommer ytterligare en möjlighet att lyftas upp. Om ert hjärta och kärlek är med dessa själar då kan ni tjäna dem såsom vi har tjänat er under tusentals år. Den sista gången vi gick på Jorden med er under en fredlig period var under Atlantiska tider långt innan dess fall. Höga spirituella tillstånd uppnåddes och många av er var där för att uppleva det, och nu är ni vid ett liknande stadie, men denna gång kommer ni att lyftas upp.

Universum gläds också över er framgång, då det kommer att fullborda bilden så att alla delar av det kan lyftas upp. Tro oss, Mina Kära, er framtid följs mycket nära, då experimentet som ni har varit involverade i har resulterat i underbara framsteg i er utveckling. Var och en av er har varit där många andra inte skulle vilja gå, och utstått tuffa och ofta miserabla liv för att uppleva dualitet. Ni visste dock om det underbara tillfället det gav att bli handledare till andra själar, som kanske önskar att gå samma väg. Tjänst till andra blir en naturlig ambition när ni väl når de högre dimensionerna.

I och med att ni har varit jordbundna så länge så har ni fått starka band med Moder Jord, vilket är varför så många av er har valt att förbli med henne. Det kommer att bli en storslagen erfarenhet att lyftas upp tillsammans, och underbart att återigen se Moder Jord i all hennes prakt och härlighet. Om ni till exempel beslutar er för att förena er med oss, då kommer era liv i stort sett att tillbringas på våra stora Moder skepp. En del är i själva verket så stora att de lätt kan replikera ytan av någon planet. Så det är som ett hem-till-hem och fullständigt med andra livsformer som djur. De är inte längre vilda och har helt och hållet förlorat sin instinkt för överlevnad, då de lever i perfekt frid och harmoni. Sådan frid är ett bestående drag på alla våra skepp, och livet är lika tillfredsställande som det kunde vara någonstans. Kamratskapet och partnerskapet inkluderar också familjer, och de har allt som de kan behöva för att ha ett lyckligt och tillfredsställande liv.

Jorden har kallats en fängelseplanet och det är vad den har blivit. Det var dock Människan som tillät de lömska tentaklerna från de mörka Tjänarna att gradvis ta kontroll över er, så mycket så att ni gav dem er makt. Lyckligtvis så har ni vaknat upp just i tid för att ta tillbaka er makt för att avgöra er framtid. Under en period av bara fyrtio år så har ni fört så mycket till Jorden att det har återupprättat nätverket runt den, och det kommer snart att få ett stort inflöde av energi som kommer att dra den nya Jorden närmare till manifestation.

Ni är absolut inte ensamma när det gäller att preparera allt för att bli redo för Upplyftningen, då det finns legioner av själar som hjälper och som även kommer från andra Universum. Det kommer att bli ett minnesvärt tillfälle när det infaller och många önskar att vara närvarande för att bevittna det.

När ni sitter i era hem så kan det förefalla att allt vårt prat bara är en dröm, men ni kommer att fysiskt uppleva Upplyftningen, men era kroppar kommer att på ett passande sätt blivit preparerade innan den tidpunkten. Som många av er redan har funnit så är de nya energierna mäktiga och påverkar er på ett stort antal olika sätt. Detta är er försäkran att saker och ting händer som vi har sagt er, och vi förväntar oss att än mer av er börjar uppleva högre nivåer av medvetande. Ni kommer att finna att frid sätter in sig hos er, vilket gör det möjligt för er att vara lugna vad än förhållandena är, ett säkert tecken på att ni gör goda framsteg. Det blir som er erfarenhet av hur tiden går fortare, och det blir kraftfullt då ni gör steg mot att bli en Galaktisk Varelse.

Det finns många under som väntar er och en garanti om världsfred kommer att göra er alla lugna. Sedan kan ni tillsammans uppskatta skillnaderna mellan er alla som gör er unika. Med en förståelse att ni alla är En så kommer rasmotsättningarna och dispyterna att upphöra, och religioner som ni nu känner till dem kommer att reformeras för att bli baserade på de nya sanningarna som uppbenbaras. Den Alena Guden accepteras av alla och detta bortför i ett slag det som har visat sig vara roten till de problem som har orsakat krig under många århundraden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och guidar er till sanningen som måste komma fram och bli erkänd, om ni skall förenas.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 26 maj 2011

SaLuSa 25 maj 2011


Kan ni tänka er de oräkneliga möjligheterna som ligger inför er, då det inte finns någon gräns på de äventyr som ni kan göra? Liv finns överallt runt omkring er vid olika stadier av utveckling, och det är vår roll att tjäna andra som liksom ni genomgår de olika dimensionerna. Det är spännande och berikande och inte på något sätt pådyvlat er. Vi är när allt kommer omkring inte den enda organisationen som finns på vår nivå. Men vi är dock av en storlek som ni kommer att finna som otänkbar, med många miljoner av personal. Ja, de är alla upplyftna Varelser och de skulle i annat fall inte tillåtas att förena sig med oss.

Vi älskar er och er stora intention att avsluta er tid på Jorden med en seger över de mörka Tjänarna.


SaLuSa 25 maj 2011

Det finns tecken runt omkring er som visar på hur närliggande Avslöjandena är, och när den senaste information är menad att komma ut så kommer man att finna sätta att uppnå detta. Till och med era Mörka Tjänare läcker avsiktligt ut hemligheter när de känner att de är i deras intresse, men det är ibland enbart för att förbereda er för en av deras attacker under falsk flagga. Helt klart så sprider de regelbundet felinformation för att förvirra dem som säker sanningen. Lita på er intuition för vid det här laget bör ni vara medvetna om deras taktik, och om ni är välinformerade så har ni en bra idé om vad ni skall sätta åt sidan. Scenen är nu satt för att Avslöjandena skall komma ut, och våra allierade är redo att driva igenom det vid första bästa tillfälle. Så efter mycket väntande så är händelsen som kommer att ”sjösätta” uppenbarelserna om oss redo att sätta segel. Mycket känns redan till om oss, men för majoriteten av folket så kommer vår berättelse att orsaka ytterlig förvåning och misstro. Sanningen måste dock komma ut och kan inte hållas tillbaka längre, sekretessen och förnekandet om oss har pågått under alltför lång tid. Ju mer som är känt då det gäller oss desto lättare kommer det att bli att uppnå ett allmänt accepterande av vår närvaro. Vi kan sedan organisera de många förändringarna som måste äga rum utan fler förseningar.

Energierna fortsätter att nå er från många källor från utom Jorden och de hjälper både er och Moder Jord att höja sig upp mycket snabbare än någonsin tidigare. Objektivet för allt som händer är att fokusera er på Upplyftningen, och se till att förberedelserna är i linje med era behov. I det avseendet är vi helt nöjda, då trots de mörka Tjänarnas förhalningstaktik så är allt på god väg att bli utfört som planerat. Ljuset är i kontroll och tillåter saker och ting att finna sin egen väg framåt, men alltid med sluttiderna i tankarna. Våra aktiviteter är dirigerade mot att uppnå framgång utan behöva ingå i någon form av konfrontation med de mörka Tjänarna. Med vår standard och med vår långt mer avancerade teknologier så är de onödigt. Vi kan vara stadiga och använda vår gudomliga auktoritet när tillfällen kallar på det. Så var snälla och acceptera att oberoende av vilket scenario som presenteras för er så är vi fullt medvetna om vad som händer och i kontroll.

Er civilisation fortsätter att se hur ineffektiva ansträngningarna är som har gjorts för att förhindra förändringar på Jorden. Renandet kan inte stoppas då det är helt kritiskt, men som vi har informerat er vid många tillfällen så tillåts vi att lindra effekterna på er. Under senare år har vi varit aktiva då det gällde oljeutsläppet i Mexikanska Bukten, och också jordbävningen och tsunamin i Japan. De enda själarna som har gått bort som ett resultat av sådana händelser har arrangerat det som en del av deras livsplan. Vi vet att den tanken nästan är otrolig, men transformationen är snabb och någon rädsla som uppstår vid tillfället bortförs då de anländer till Nirvana. Döden är inte som många ser det och ni återförenas snabbt med era kära.

Så vad bör ni göra då ni inväntar de oundvikliga förändringarna. Vi skulle föreslå att försöka att hålla era tankar på de kommande fördelarna och fokusera absolut på Upplyftningen. Det kommer att finnas distraktioner under en tid, men när vi kommer inför er, så kommer er uppmärksamhet att riktas mot positiva förändringar och ni kommer att kunna delta på något sätt. De bland er med kunskap om oss kommer att kunna assistera andra med att ta åt sig vad som händer. Det finns i själva verket ingen anledning till varför ni inte gör det nu, då vi värdesätter er hjälp och därför uppmuntrar er att vara öppna om saker och ting. Även fast det kommer en tid då vi talar till massorna så betyder denna personliga kontakt så mycket mer. Det hjälper om alla människor börjar att har ett öppet sinne om vad de hör och ser, och inte drar förhastade slutsatser. Det finns fortfarande de som har starka uppfattningar och som inte kan acceptera vår närvaro, och kommer att vägra att tro på anledningarna till varför vi kommer till er. Det kommer att ta tid för att uppmjuka deras inställning och skapa acceptabla svar som kommer att hjälpa dem att känna sig lediga då det gäller oss.

Utan tvivel så förstår ni varför er val av fri vilja är ärad så noga. Till och med Gud påtvingar inte Guds vilja på er, men det finns lagar på plats om skada orsakas andra, eller blandar sig i deras fria vilja. Men när ni utvecklas och sätter sikte på att återgå till de högre dimensionerna så kommer ni att lära er att ett stadie infaller då ni gladeligen accepterar Guds Vilja. Det blir det mest naturliga och önskvärda avancerandet, då ni blir en Varelse av Ljus. Er nuvarande uppgift är att ta detta gyllene tillfälle som lockar för att lämna dualitet för alltid. Det är bara ett litet steg framåt i tidssammanhanget såsom ni förstår det, men en enormt viktig erfarenhet som kommer att ge fördelar till många själar i framtiden. Här är ni nu och så nära ett kvantum steg framåt, som ni har förberett er för sedan ni påbörjade den långa resan från ut ur mörkret. Det är kanske lika väl att ni inte kommer ihåg detaljerna av varje livs erfarenheter sedan den tiden. Allt som är viktigt nu är era omedelbara ansträngningar att hålla ert fokus på Upplyftningen, då det kommer att förändra er bortom era förhoppningar.

Vi från den Galaktiska Federationen hjälper er att sluta gapet mellan vad ni nu är och vad ni kommer att vara när ni uppnår fullt medvetande. Ju snarare som vi kan bjuda in er att förena er med oss som jämlikar, desto snabbare kan vi gå vidare till nästa resa som tar oss till andra Galaxer och Universum. De förefaller att inte ha något slut, då det inte finns något slut på skapelsen som vi ser det. Kan ni tänka er de oräkneliga möjligheterna som ligger inför er, då det inte finns någon gräns på de äventyr som ni kan göra? Liv finns överallt runt omkring er vid olika stadier av utveckling, och det är vår roll att tjäna andra som liksom ni genomgår de olika dimensionerna. Det är spännande och berikande och inte på något sätt pådyvlat er. Vi är när allt kommer omkring inte den enda organisationen som finns på vår nivå. Men vi är dock av en storlek som ni kommer att finna som otänkbar, med många miljoner av personal. Ja, de är alla upplyftna Varelser och de skulle i annat fall inte tillåtas att förena sig med oss.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag glad att notera att Ljuset ökar på Jorden. Det bådar väl för era sista steg mot Upplyftningen, och det är er försäkran att det kommer att nås som planerat. Vi älskar er och er stora intention att avsluta er tid på Jorden med en seger över de mörka Tjänarna.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

tisdag 24 maj 2011

SaLuSa 23 maj 2011


Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att med våra meddelanden så har ni gradvis förskaffat er en bättre förståelse av vad den Galaktiska Federationen representerar. Vi är ni och från er framtid och ni kommer lätt att föra ert nuvarande sätt att leva till ett nytt sätt som så småningom kommer att se hur ni tar er plats som värdiga Galaktiska Varelser. Vi ser dessa tider som extremt spännande, med utsikten att bjuda in er tillbaka till var ni verkligen hör hemma – som Stjärnfrö.


SaLuSa 23 maj 2011

Som kan förväntas så de profetiorna kommer och går, och ni kommer att finna att vissa grupper kommer emellanåt att känna att de har blivit guidade till en som stöder deras uppfattningar. Ni kanske undrar hur det händer, och i många fall så är det resultatet av energi som ges till en händelse av religiös betydelse. Det kan gå tillbaka hundratals om inte tusentals år, gradvis blivande så kraftfull att det kommer att påverka medvetandet av dess efterföljare som för det till sitt avslut. Faktorer som resulterar i ett uteblivit event är mer sannolikt för tiderna har förändrats, tillsammans med medvetandenivåerna och ljuset har blivit den lugnande faktorn. Som ett resultat så infaller inte förutsägandet och det manifesteras inte. Med andra ord så är det inte längre nödvändigt att införa de förändringar som förväntades, då mänskligheten har fört sig till ett nytt paradigm. Apokalypsen kommer därför inte att äga rum, vilket var förväntat, även om det blir många förändringar på jorden, men de är inte längre associerade med massdöd och förstörelse.

Om möjligt så skall folk koncentrera sig på de positiva aspekterna av förändringar, och som vi ofta rekommenderar - att hålla sin vision för Jorden i sitt fokus. Dessa tider kommer att bli förvirrande för många själar som inte är helt säkra på vad de kan förvänta sig, och utvecklingarna hjälps inte av de mörkas aktiviteter. De har planerat händelser som är parallella till förutsägelserna och på så sätt infria människors förväntningar och naturligtvis späda på rädslan. Vi är medvetna om sådana intentioner och inom vissa gränser på grund av karmiska situationer kan vi förhindra att det äger rum. Vi har förhindrat ett tredje världskrig, förstörelse av Jorden, och sjukdomar i proportioner som skulle ha decimerat er befolkning. Detta har skett i enlighet med vårt ansvar att se till att ni tryggt når en punkt av Upplyftning, och att möjligheten att lyftas upp inte förnekas er.

Det kanske inte förefaller att det är så, men ni höjer er upp från de lägre vibrationerna och när ni gör så kommer utsträckningen av mörkas aktiviteter att minska då Ljuset försvagar deras kraft. Steg tas nu för att föra våra allierade till positioner av auktoritet och genom dem så har vi också mer inflytande på vad som händer. I det hela taget så gör vi framsteg mot våra mål att göra de stora förändringarna som kommer att medföra att de mörka Tjänarna avsätts. Så var förvissade att även om ni inte har detaljerna så uppnår vi våra mål att verkligen få saker och ting att sätta igång. När det börjar så kan det inte bli något annat slutresultat, då den Gudomliga Planen kommer att manifestera oberoende av utomstående händelser. Det är därför som vi ibland påminner er att Ljuset redan har uppnått segern som ni har utlovats. Det finns absolut ingen anledning till att vara rädda, och vad ni har planerat för er själva för sluttiderna kommer att infalla.

Vi fortsätter att se rakt fram, då det kommer en tid då det förgångna har föga inflytande över er. När ni väl har lyfts upp och era medvetandenivåer har expanderat storslaget så kommer ni i själva verket att bortkopplas från minnena av att vara i de lägre dimensionerna. De kommer inte längre att vara viktiga, men i vilket fall som helst så kommer erfarenheten ni har gjort att vara med er. NI är för evigt på en spirituell resa och finner er väg tillbaka till Källan, och det gäller alla själar utan undantag. Så ni kan se att var än ni träffar andra själar så kommer ni att ha mycket gemensamt och inte minst att ni alla kom från Källan. Ni valde att uppleva separation från det och ta på er utmaningen att återta ert Ljus och nivåer av medvetande som skulle återställa era undermedvetna minnen av ert sanna Självt. Det har uppnåtts av många bland er, och det var den framgången som gjorde att mer tids gav så att så många själar som möjligt skulle lyftas upp. I annat fall så skulle ni kanske inte ha varit här vid denna tid, utan avslutat era resor vid sekelskiftet.

Så Mina Kära, ni kan förstå beundran och kärleken som ges er från de högre dimensionerna, då er framgång har uppnåtts enbart genom er flit och starka intentioner att överkomma alla hinder. Ni är i sanning magnifika Varelser, och inom en nära framtid så kommer ni stå vid vår sida som fullt medvetna Varelser. Vad än era jordliga erfarenheter är så förringa inte er själva, då själva anledningen till att vara på Jorden var att sjunka ned i de lägre vibrationerna. Vad ni har lärt er från dem är den mest kritiska faktorn, och inte hur det uppnåddes då ni kommer att ha upplevt dragkraften från de mörka energierna. Hur skulle ni annars ha lärt er att hantera dem, och fullt förstå hur ni skall övervinna dem? Ni ses inte som syndare som en del vill att ni tror, och livet på Jorden var ämnat för att leva och att välja de erfarenheter som främjade er förståelse och förde er tillbaka till Ljuset.

Ni har alla haft så många liv i dualitet att det är förståeligt att ni nu känner att det är tid för en förändring. För många själar så finns det inte mycket mer som ni kan lära er från det, och då de har återetablerat en stark länk till Ljuset så är de redo att lyftas upp. Det har byggts upp till detta under många århundraden, och stora Varelser har gått på Jorden för att hjälpa er förstå sanningen om er Gudomlighet. Deras läror har kanske förvrängts, men det gör det än mer remarkabelt att ni fortfarande har funnit ert Ljus. Kärlek är nyckelordet för ert avancerande, om ni nu tar emot eller ger ut, och när ni når en punkt då ni kan ge utan villkor, så är ni i sanning En med det Kristna Medvetandet. Vi talar om Ovillkorlig Kärlek och det betyder att ge utan dömande och utan en önskan om att få något tillbaka. Människor har en tendens att ha ett sinne som sätter villkor för att ge Kärlek, och det är en lärdom att lära sig då ni går in i den sista perioden som leder till Upplyftningen. Gör bara ert bästa och så kommer ni att finna att det blir lättare att tänka på det sättet, och det kommer med ett ökande av era medvetandenivåer.

Jag är SaLuSa från Sirius och litar på att med våra meddelanden så har ni gradvis förskaffat er en bättre förståelse av vad den Galaktiska Federationen representerar. Vi är ni och från er framtid och ni kommer lätt att föra ert nuvarande sätt att leva till ett nytt sätt som så småningom kommer att se hur ni tar er plats som värdiga Galaktiska Varelser. Vi ser dessa tider som extremt spännande, med utsikten att bjuda in er tillbaka till var ni verkligen hör hemma – som Stjärnfrö.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

lördag 21 maj 2011

SaLuSa 20 maj 2011


Jag är SaLuSa från Sirius, och har gett er en bild av vad som ligger inför er så att ni kan känna er säkra på att det går väl för er. Vi liksom ni är ivriga att sätta igång, även om vi aldrig är overksamma och alltid justerar våra planer för att passa in den senaste utvecklingen på Jorden.

Vi kan se framåt med korrekta förutsägelser och det är viktigt för vår tidsplanering i alla frågor. Det är inte möjligt att informera er om detta annat än att generalisera, då vi måste hålla vår information borta från bråkstakarna som vill blanda sig i. Var säker på att vi arbetar hårt med att assistera våra allierade för att göra dessa sista intrång som kommer att uppnå våra omedelbara mål.


SaLuSa 20 maj 2011


Mina Kära, förstå att de mörka står till svars inför Universell Lag, precis som ni, och som ni när de är i dualitet tillåts att uppleva genom deras fria vilja. De står också till svars inför era lagar, men genom karaktären av deras förkastande av dem och den makt de håller så känner de sig bortom lagen. Som ni vet vid det här laget så står dock varje själ till svars vid någon tidpunkt för varje handling och även tanke som var ämnad att skada eller orsaka döden av en annan själ. Det är därför som vi ber er att hålla detta i minnet när de mörka Tjänarna förs inför rätta för sina brott mot Mänskligheten. Det är inom er förmåga och era uppfattningar tillåter medlidande, det är den bästa reaktionen som ni kan ha. Det är än bättre om ni kan erkänna att de mörka Tjänarna är Varelser av Ljuset som har behållit sin gudsgnista och om ni hjälper dem genom att sända dem Kärlek och Ljus. Det är naturligtvis inte lätt särskilt om ni har en släkting eller vän som var ett offer för dem. Hur ni reagerar beror på er nivå av medvetande, men ni kommer till slut att nå ett Kristet medvetande och agera från den nivån av förståelse. Om det därför behövs en kompromiss för att avsätta de mörka Tjänarna och tillåta en tillflykt någonstans så är det bara en temporär frist då de till slut inte kommer att undgå rättvisan.Under tiden så går allt bra framåt och våra allierade driver på uttalandena om avslöjandena. Fakta har kommit ut under många år nu, men vad som behövs är ett officiellt erkännande av vår närvaro så att vi kan introducera den Galaktiska Federationen till er. Det ett stort antal websidor på internet där ni kan hitta ett överflöd av fakta om våra skepp, de stöds av fotografier och till och med videos. Om vi existerar är inte längre frågan då vi har tagit kontakt med alla större regeringar. Vi vill öppna upp hela frågan, och på så sätt tillåta en debatt och diskussion om vad som har ägt rum under det senaste århundradet. Regeringar måste redogöra för sin del av förtrycket av information om oss. De kommer också att behöva erkänna deras aktiviteter under en förklädnad att tillåta deras skepp att bli tagna för våra, eller grupper som de Grå.Det är uppenbart för alla intelligenta personer att våra Moderskepp inte kommer från Jorden. De är i vissa fall av en sådan storlek, fler kilometer långa, att det är sunt förnuft att de kommer från andra civilisationer. Det är också en fråga om antalet skepp som har setts vid vissa tillfällen. När ni kan räkna till ett hundra eller mer per uppvisning som nyligen i Mexiko då vet ni med säkerhet att de inte kommer från Jorden. Bevisen för vår närvaro är så uppenbara; i största allmänhet så gömmer er media fortfarande sanningen. Vi är glada att kunna säga att denna situation inte kommer att förbli den samma mycket längre. Det finns många aspekter som måste komma ut innan vi kan visa oss för att förbereda folk för det.Kom ihåg att vi är Spirituella Varelser precis som ni är, och alla från samma Källa. Vi är inte annorlunda bara för att vi kommer från andra civilisationer, med undantag av att vi är mer utvecklade. Detta gäller för alla medlemmar av den Galaktiska Federationen och vi utför våra tjänster till er som bröder och systrar. Allt som finns rör sig tillbaka mot Källan, så vi tar varandras händer och hjälper varandra. NI är inte på något sätt mer ringa är vad vi är; det är bara att ni tillät era högre medvetandenivåer att bli beslöjade. Det var oundvikligt när ni väl föll in i de lägre vibrationerna, och satte scenen för er utmaning att finna ert sanna självt igen. Ni inspirerades genom att veta att det alltid skulle finnas hjälp för er, och ni skulle inte behöva kämpa ensamma. Kanske än mer viktigt så var ni medvetna att cykeln skulle ta slut med jämlik möjlighet för alla själar att lyftas upp. Denna tid är naturligtvis nu, och Upplyftningen är bara ett kort steg framför er.Vi är säkra på att när vi väl kan blanda oss med er så kommer tvivlen och tvekan om att acceptera oss att snart försvinna. Era regeringar kommer att uttala deras stöd för oss, då de också kommer att informeras om den fulla betydelsen av vad som kommer att hända. Tillsammans kan vi se till att förändringarna och renandet av Jorden är effektivt och utförs snabbt. Vi kan i stor utsträckning skydda befolkningen från jordbävningar och deras konsekvenser, men det kommer fortfarande att bli dödsfall, då en del själar har valt att lämna Jorden på detta sätt. När ni väl förstår anledningen till vad som händer så blir ert fokus på slutresultatet istället för sättet på vilket det uppnås. Det finns många uppfattningar om hur det kommer att ske, och när vi kommer så kommer mycket att förklaras för att undvika missförstånd.NI blir mer medvetna om Moder Jords behov att driva på sin eget program för förändringar. Också vi vet vad som behövs och det ger oss möjligheten att hjälpa med att lindra effekterna på er. Om nödvändigt kan vi transportera folk från en punkt till en annan på ett ögonblick, och vi kommer att använda vår teknologi för att utföra sådana uppdrag. Vi vet var varje person är, och det spelar ingen roll var de är vid en viss tidpunkt, vi kan finna dem. Återigen så är det genom att använda våra högt avancerade datamaskiner som har ”ett eget sinne” som ni kommer att få lära er. NI kan förstå varför vi närmar oss hela frågan om Upplyftningen med stort självförtroende, då vår del i det är väl inom vår kapacitet. Det gäller också utrustning eller liknande som kommer att behövas för våra projekt, och frihet till er för att som en del av moderniseringen av ert samhälle för att få tillgång till alla fördelarna med fri energi.Jag är SaLuSa från Sirius, och har gett er en bild av vad som ligger inför er så att ni kan känna er säkra på att det går väl för er. Vi liksom ni är ivriga att sätta igång, även om vi aldrig är overksamma och alltid justerar våra planer för att passa in den senaste utvecklingen på Jorden. Vi kan se framåt med korrekta förutsägelser och det är viktigt för vår tidsplanering i alla frågor. Det är inte möjligt att informera er om detta annat än att generalisera, då vi måste hålla vår information borta från bråkstakarna som vill blanda sig i. Var säker på att vi arbetar hårt med att assistera våra allierade för att göra dessa sista intrång som kommer att uppnå våra omedelbara mål.Vi lämnar er med vår kärlek och välsignelser så att ni vet att ni tas om hand om och hålls i stor respekt.Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 19 maj 2011

SaLuSa 18 maj 2011

Vi agerar gemensamt och på ett ordnat sätt vilket respekterar era protokoll och överenskommelser mellan länder. Vi undviker att skapa problem som i annat fall riskerar att inte respektera suveräniteten av alla länder. Det är inte vår sak att blanda oss i där ni är kapabla att själva handla. Vi är dock glada att söka att arbeta med er för att rusa fram mot fullbordan.


SaLuSa 18 maj 2011


Varje dag är ett tillfälle att stå inför er själva och hantera era brister. Det spelar ingen roll hur långt som ni har utvecklats, det finns alltid utmaningar. Detta är nu tider då ni går igenom de många uppfattningarna som ni bär med er. De formar er personlighet, men de är ofta i ert intresse som en som vill lyftas upp. Om de inte står rakt i Ljuset, då kan ni vara säkra på att de inte kan resa med er längre. Detta är en del av processen som har ägt rum under många år, då er utveckling har avancerat. För er som en individ kommer guidandet från inom er, och det är viktigt att lyssna på den lilla rösten som talar till er. Bara ert Högre Självt vet vad som är bäst för er vid alla tiderpunkter, och råden bör åtlydas. Vad annat är detta än ert samvete som trycker på så att ni agerar därefter?

Gör så gott ni kan för att hålla er lugna i alla situationer och behåll ett fredligt uppträdande, och håll era vibrationer så höga som möjligt. Det hjälper att hålla er från att fall ned i ett emotionellt tillstånd som kan få fram reaktioner som ni helst inte vill uppleva. Att ibland tappa kontrollen är dock ett mänskligt drag, och ni bör försöka att återhämta er från det snarast möjligt. Ju snabbare som ni kan göra detta, desto mindre skada orsakar det er kropp, vilken producerar gifter under sådana förhållanden. Har ni inte lagt märke till att efter ett utbrott så känner ni er tagna och ofta illamående. Om man går till det extrema så om ni kontinuerligt var arga och aggressiva, så skulle ni utveckla en allvarlig sjukdom. Energin från chakra centra blir obalanserad, och ni kommer säkerligen att uppleva en kroppslig reaktion.

Mina Kära er kropp är ert heliga tempel som är fullt medvetet. Den kan bara besvara ert behandlande av den, och när ni respekterar och älskar den så är den helt hälsosam. Mycket av hur ni ser er själva har konsekvenser för ert välmående. När ni är missnöjda med er själva så ökar ni på era problem, medan om ni berömmer er själva så attraherar ni goda vibrationer. Genom att vara positiv så kan ni övervinna sådana problem, särskilt när det handlar om personliga prestationer. För att får det bästa ut er själva tro alltid att ni kan uppnå vad det än är som ni sätter er för. De mest framgångsrika personerna är de som klart bestämmer sig och fokuserar sig exakt på vad de vill. Nu med Upplyftningen som kommer så tvivla inte på att när ni väl har bestämt att det är ert mål så får ni alla tillfälligheter till att lyftas upp. Ni behöver naturligtvis hålla det i inom ert sikte och se den Varelse av Ljus som det är ert öde att vara.

Den chockerande sanningen om Illuminati och deras operationer kommer att ges på ett sådant sätt att ni kommer att veta att det är genuint. För de med föga eller ingen kunskap om dem så kommer det att låta omöjligt att det hela tiden har funnits en världsregering som har dikterat hur Mänskligheten har framskridit, men en regering som har opererat i hemlighet och kontrollerat er utveckling till den grad att ni knappt har gått framåt alls. Ni har upplevt dualitet och gått från ett extremt liv till ett annat under tusentals år. Slutet på cykeln är slutet för de mörka Tjänarna, men inte de av Ljuset som höjer sig upp och kommer att lyftas upp utan några tvivel alls. Såsom vi ofta informerar er så behöver ni inte fångas i rädsla över vad som händer nu, eller inom en närma framtid.

Med så lite tid som kvarstår så kan ni vara säkra på att när de stora förändringarna väl startar upp så blir det ingen fartminskning innan Upplyftningen. Händelserna ligger uppradade för att göra transformeringen så smidig som möjligt, och se till att varje själ är medveten om meningen av sluttiderna. Alla tror inte att det finns en mening med livet eller att de är av en gudomlig karaktär och har evigt liv. Där det finns misstro så kommer varje själ att utvecklas därefter, men inte genom Upplyftningen, då de helt klart inte är förberedda för ett sådant enormt steg framåt. Möjligheter att göra så kommer åter en dag, och förhoppningsvis med mer erfarenhet så kommer sanningen att ta plats.

På grund av fri vilja så kommer det oundvikligen att finnas olika opinioner då det gäller hur sluttiderna utvecklar sig. Det har ingen påverkan på slutresultatet, då ni har gåvan att skapa er egen verklighet. Så tillåt de olika åsikterna och visionerna från andra, med vetskapen att om de är redo att lyftas upp så kommer det att hända i vilket fall som helst. En del spenderar så mycket tid och energi med att övertyga andra om deras sanning, då i själva verket så har ingen grupp hela sanningen. Acceptera bara att det finns den Alena Guden av ert Universum, och allt liv hålls inom den energin. Alla är därför jämlika inför Gud, och det bör ogiltigförklara argument om vems Gud som är den korrekta. Sunt förnuft går ofta förlorat när religiösa faktioner mobiliserar sig mot varandra. Detta är frågor som kommer att uppklaras innan cykeln tar slut. Detta kommer i sin tur att uppmuntra ett sammankommande av de som har haft en fot i mörkret och en i Ljuset.

När ni ser runt omkring er så ser ni många extrema händelser som äger rum, som skapar nya områden med mörker, men detta kommer att bli kortvarigt då de helt och hållet övervinns av den snabba tillväxten av Ljuset. Transmuteringen av de lägre vibrationerna leder ett fast etablerande av ett kraftigt nätverk av Ljus. Det är redan på plats och kommer att spela sin roll för att åstadkomma födelsen av den Nya Jorden, och medan allt detta pågår så föds också det ny Ni. Det är som en drömliknande situation då de flesta av er är förskansade i en materiell värld, men det kommer att förändras inom kort. En del av er inser de expanderande medvetande nivåerna, och ert tänkande förs uppåt för att inkorporera de högre aspekterna av livet.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur ni observerar oss, och ni kommer att få mycket mer att se på då våra aktiviteter ökar. Utav nödvändighet drar vi oss än närmare Jorden då våra tjänster kallas på för att ta hand om ekologiska skador. Vi håller saker och ting under kontroll och redo för när vi kommer till Jorden för att avsluta vårt arbete. Det finns en del stora problem som gör att vi vill komma öppet så snart som möjligt, men vi hålls ansvariga för vårt handlande till högre spirituella krafter. Vi agerar gemensamt och på ett ordnat sätt vilket respekterar era protokoll och överenskommelser mellan länder. Vi undviker att skapa problem som i annat fall riskerar att inte respektera suveräniteten av alla länder. Det är inte vår sak att blanda oss i där ni är kapabla att själva handla. Vi är dock glada att söka att arbeta med er för att rusa fram mot fullbordan.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


tisdag 17 maj 2011

SaLuSa 16 maj 2011


En rättvis distribution av tillgångar är så viktig för att skapa jämlikhet och ett lyckligt samhälle, där varje person känner sig värderad och älskad. Detta kommer att äga rum och det kommer inte att dröja länge innan dessa frågor tas upp.

Allt fortskrider enligt detta schema och det kommer inte dröja länge förrän några uttalanden görs.


SaLuSa 16 maj 2011Saker och ting för er snabbt till en tid av förändringar, vilka kommer att göra det möjligt för våra löften att bli uppfyllda. Det har tagit en enorm tid att skapa möjligheterna som ger oss framsteg mot våra mål. Trots opposition från de mörka Tjänarna försöker vi att i tysthet föra oss fram mot våra objektiv utan deras kunskap. Storleken på våra uppgifter gör detta nästan omöjligt, men till motsatts från våra allierade så kan vi operera utan att synas. Både våra skepp och dess besättning kan få en mantel av osynlighet, och det ger oss en klar fördel när vi tar oss in i ”lejonets lya”. Det har varit mycket användbart när vi behöver vara närvarande då de mörka Tjänarna håller sina hemliga möten, och det spelar ingen roll var de äger rum då de inte kan förhindra att vi är där. Vi kan inte alltid agera på vad vi får reda på, då som vi tidigare har förklarat så finns det karmiska lärdomar involverade som er civilisation måste uppleva. Ni sätter ofta scenen utan att inse det och det är viktigt att ni ser utfallet från besluten ni har tagit. Om ni verkligen förstod att även era tankar formar er verklighet, så kanske ni är mer försiktiga i detta avseende.Ursprungligen så blev ni medvetna om fördelarna som planeras för er genom NESARA, och det hjälpte en hel del till att väcka upp folket till möjligheten för en Ny Era. Det förordade idéer som skulle ha ansetts omöjliga för inte alltför länge sedan. Det rörde dock om i fantasin hos många människor som kunde se att det fanns andra sätt på vilka Mänskligheten kunde leva i relativ komfort. Idén att det fanns lösningar för att övervinna fattigdom, och ge alla en viss levnadsstandard var ett helt nytt koncept. NESARA inspirerade folk att finna ett sätt för att manifestera sina förslag, och ut från det föddes en kraftig rörelse för förändringar. Det togs upp utav oss med tillåtelse av Saint Germain som är ansvarig för Världsfonden. Tillsammans med våra allierade, de uppstigna Mästarna och många Kära som stöder saken så är ni nu nära att uppleva den första av många förmånliga förändringar. Det är en övning i samarbete, som har tagits upp av många individer på internet, vilket har ökat på vårt antal.Tiden går nu med en högre takt än tidigare, och det är bevis på hur hela Upplyftningsprocessen går allt snabbare. Med ett erkännande att era medvetandenivåer också ökar så behöver ni knappt försäkringar att allt går framåt bra. De jordliga förändringarna blir mer frekventa och så kommer det att fortsätta, då det fortfarande finns mycket att göra. I det sammanhanget så är vi måna om att assistera er med hanterandet av konsekvenserna, och det hanteras bäst genom ätt vi är med er. Vi är helt förberedda och har varit så under en lång tid. Vår närvaro kommer att visa er att våra intentioner är ärevördiga, att vi kommer till er som vänner.Vi vet att många av er har stora förhoppningar om att förena er med oss, och ni kommer att göra så som Galaktiska Varelser. Först måste ni dock uppnå de nödvändiga nivåerna av medvetande, och då tiden går kommer det att bli lättare. Det finns många höga energipunkter som tillåter ett ökande av era vibrationsnivåer, och som en utvecklande Varelse av Ljuset så kommer ni attrahera dem till er själva. Det har pågått under många år nu och allt är en del av den Gudomliga Planen för att hjälpa er att lyftas upp. Slappna inte av nu eller bli distraherade med så lite tid kvar. Tillåt att händelser infaller som kanske inte är utav Ljuset, med kunskap om att de bara är de slutliga akterna som kommer sig av de gamla energierna som nu rensas från Jorden. Håll er fast vid er vision för framtiden och på detta sätt hjälper ni att de manifesteras. Ni – Ljusarbetarna – har viktiga roller att spela, och vi uppmanar er att sprida sanningen var helst ni kan. Det är inte genom att pådyvla folk era uppfattningar, utan att bara lägga fram sanningen för andra att göra sin urskiljning.Rörelser av folk och djur äger rum på en icke tidigare sedd skala, och det är en klar indikation att sluttiderna är på god väg. Alla kommer till slut att finna sig själva där de är ämnade att vara, så bli inte oroliga över händelserna som händer runt omkring er. Ert individuella öde är försäkrat oberoende av vad ni upplever och det är inte alltför viktigt för ni kommer i vilket fall som helst att lyftas upp. Målet med denna period är att få så många själar som möjligt redo för Upplyftningen. Många guider stöder var och en, och de är konstant vid er sida och väntar på en möjlighet att hjälpa er. Tillkännagiv deras närvaro och kalla dem till tjänst å era vägnar. De kommer att tjäna er och följa med under den slutliga perioden för denna cykel. Kom ihåg att vad ni vill och vad ni tror att tror att ni behöver är helt olika saker.Med tiden kommer dock vad än ni nu saknar att komma till er, då det är vår intention att höja er all upp till en nivå där ni mår bra och är trygga – där ni kan leva ett lyckligt och tillfredställande liv och fokusera er på uppgiften att göra er redo för Upplyftningen. Under en alltför lång tid har ni letts att tro att hunger och fattigdom är acceptabla levnadsvillkor. Detta har pådyvlats er utav de mörka Tjänarna, som i sin egen verklighet lever liv av överflöd på er bekostnad. En rättvis distribution av tillgångar är så viktig för att skapa jämlikhet och ett lyckligt samhälle, där varje person känner sig värderad och älskad. Detta kommer att äga rum och det kommer inte att dröja länge innan dessa frågor tas upp. Det finns så mycket som händer i denna värld nu, och vägen framåt blir snart synbar.När väl avslöjandena är gjorda så måste vi bli bekanta för er och inträda i era liv, då vi är väsentliga för programmet att rena er Jord och sätta ett stopp för ytterligare förstörelse. NI kan inte själva göra det då uppgiften är för stor för er, särskilt i ert nuvarande tillstånd av uppbrott och kaos. Som tur är så kan det hanteras snabbt och effektivt när vi väl kan röra oss fritt bland er. Detta måste vi arrangera genom era representanter, men det måste ske vid en tid då de nya regeringsutnämningarna redan har skett. Allt fortskrider enligt detta schema och det kommer inte dröja länge förrän några uttalanden görs.Jag är SaLuSa från Sirius, och återigen nöjd att komma till er och tala om den nuvarande situationen.Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

söndag 15 maj 2011

SaLuSa 13 maj 2011


Vi vill att alla vet precis varför vi är här och vad framtiden lovar er. En tid med hemligheter kommer inte längre att fungera och sanningen kommer öppet att diskuteras. Vi kommer inte för att diktera eller att dominera er, utan för att dela de goda nyheterna som vi för med oss och arbeta tillsammans mot sluttiderna. Vi är när allt kommer omkring En på den stora resan genom de olika dimensionerna, då vi närmar oss Källan och återföreningen med den Yttersta Skaparen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att den Spirituella Hierarkin också kommer närmare för att bevittna och delta i sluttiderna. Ni får en otrolig mängd kärlek och assistans från dem, även om ni inte är medvetna om det.


SaLuSa 13 maj 2011Det är beundransvärt att ta på sig andra människors bördor, men ni måste ge tillräckligt med tid åt er egen utveckling. Det är kritiskt viktigt att ni fortsätter att hålla fast vid ert fokus nu på upploppet, då det gäller hela ändamålet för vad ni upplever. Det finns inte en själ som kan undvika att lära sig från transformeringen av allt som har blivit välkänt för er, och tillåta det nya att komma in och byta ut det. Om det finns några betänksamheter inför några av förändringarna, även om ni inte kan se slutresultatet, så var medvetna om de bereder en väg för allt som är i samklang med de högre vibrationerna. Ni själva upplever subtila förändringar inom era kroppar och medvetandenivåer, och ut ur det hela kommer så småningom det ny er att uppstå, den Galaktiska Varelsen. Släpp loss det som helt klart inte kommer att passa i den nya Åldern, och vet att det kommer att existera i en passande form i de högre dimensionerna.Ta till exempel de olika naturresurserna på Jorden som används dagligen för att nära er värld och dess behov. I de högre dimensionerna kommer detta att bli nästan onödigt, då ni kommer att ha föga behov att ta från Jorden då ni kan skapa vad ni vill ha genom tankens makt. På samma sätt så när ni gör er av med era skapelser när deras användbarhet har tagit slut så blir det inget avfall då allt återgår till det omanifesterade igen. När ni når sådana nivåer så kommer ni att ha kunskapen och förmågan att hantera sådana frågor, då er medvetande blir förenligt med det som förväntas av en Galaktisk Varelse. Om ni inte helt kan förstå förändringarna så acceptera bara att vad som händer är för att upphöja er till en nivå där allt är i harmoni och balans. Vid en undermedveten nivå så är allt bekant för er, för det är ert naturliga hem.Vi har ofta nämnt för er att ni kommer att bli välinformerade då det gäller vad som ligger inför er. Vi kan dock inte förväntas göra mycket tills vi kan öppet vara hos er. Scenen är nu satt för dessa händelser, och medan vi inte förväntar oss att alla omedelbart accepterar vad vi har att säga, så måste vi förhindra alla försöka att förhindra att det äger rum. Ni kommer absolut att vara medvetna om när vi närmar oss en sådan punkt, då vårt agerande för att bortföra de mörka Tjänarna inte kommer att hemlighållas. Det är de som planerar fullskaliga avbrott, även till den utsträckningen att de kan döda och lemlästa folk utan tvekan. Detta är inte ämnat för att göra er rädda, utan det tvärom, då ni får reda på att deras aktiviteter begränsas och kommer så småningom att upphöra.Det måste bli en period av fred, och med bortförande av de onödiga kontrollerna och restriktionerna så att er suveränitet gradvis återställs. Vi från den galaktiska Federationen respekterar er och vill att ni får den frihet som ni är berättigade till. Drakoniska lagar och allt som orättvist begränsar ert handlande bortförs. Detta blir naturligtvis plikten för den nya regeringen som snart utnämns. För att detta skall hända naturligt så måste det till enorma förändringar, och ingen representant kommer att överleva som är skyldig till att ha brutit hans eller hennes ed. Ni kan helt klart se fram emot ett jordeomskakande slut på detta år.De bland er som följer meddelanden som ni har funnit pålitliga och för en energi av Kärlek och Ljus, kommer att ha förstahandsinformation om vad som händer. Ni kommer då att vara i en position att hjälpa andra och som kanske är förvirrade och chockade av vad de hör. Det kommer att ta tid för sanningen att sjunka in och även då så blir det osäkerhet inför framtiden. Detta är var ni kan vara av stor personlig assistans, men var förvissade om att så snart som möjligt så önskar vi sätta upp ett system av goda kommunikationer. Vi vill att alla vet precis varför vi är här och vad framtiden lovar er. En tid med hemligheter kommer inte längre att fungera och sanningen kommer öppet att diskuteras. Vi kommer inte för att diktera eller att dominera er, utan för att dela de goda nyheterna som vi för med oss och arbeta tillsammans mot sluttiderna. Vi är när allt kommer omkring En på den stora resan genom de olika dimensionerna, då vi närmar oss Källan och återföreningen med den Yttersta Skaparen.Ni är jättar då det gäller erfarenheter och hundratals liv har tagit er till de fyra hörnen på Jorden. Ni har liksom alla andra själar lämnat era spår på er civilisation, och kollektivt så har ni fört er själva till dessa slutliga dagar såsom ni skapade dem. Det är varför, såsom med all annan erfarenhet ni har satt upp, så är det inte vår plats att blanda oss i; annars skulle det inte vara någon mening med det. Vad som är viktigt är att ni har lärt er hur ni skall sköta er, och att behandla andra själar såsom er själva. För de som inte har gjort det så kommer lektionerna att fortsätta och de kommer att göra så tills de är redo för att lyftas upp. Eftersom det i själva verket inte finns något sådant som tid, så har ni all ”tid” ni behöver för att göra framsteg i er egen takt.Ivern att alltid driva på framåt är ganska naturlig, och er utveckling kommer att fortsätta även om ni inte är medvetna om att den gör det. Ja, ni kan gå framåt eller bakåt som ni själva väljer, men netto resultatet med få undantag kommer alltid att bli någon form av framsteg. Det är möjligt för en själ att förneka sitt ursprung och Ljus, tills att det är bäst att de återgår till Källan och startar om igen. Vi gör dock våra kommentarer till er som inte bara är medvetna om Ljuset, men som också har valt att lyftas upp. Era fötter är fasta på vägen framåt och många är medvetna om förändringarna inom Självt, särskilt de som tar in de högre vibrationerna som förändrar deras kroppsceller. Vi ser så många av er som nu kan gå omkring utan att bli påverkade av de negativa energierna, och ni är i själva verket kapabla att minska deras effekt via kraften av Ljuset.Vi är mycket nöjda med de framsteg som har gjorts under åren för att föra fram sanningen. Att vara väl informerade och intuitiva har gjort det möjligt för er att resa er upp från de lägre energierna. De kan inte orsaka rädsla eller hota er såvida ni inte låter det göra så. Var lugna och som vi så ofta säger så håll ert fokus på den underbara framtiden som lockar. Ni kommer snart att bli medvetna om att allt som ni har blivit lovade är nära att komma till er, och ert tålamod har varit beundransvärt med tanke på den tid det har tagit att komma till denna punkt.Jag är SaLuSa från Sirius, och kan säga er att den Spirituella Hierarkin också kommer närmare för att bevittna och delta i sluttiderna. Ni får en otrolig mängd kärlek och assistans från dem, även om ni inte är medvetna om det.Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

onsdag 11 maj 2011

SaLuSa 11 maj 2011


Vi kommer att ha visat oss och alla blir involverade i behovet att förbereda både er själva och Moder Jord för den. För att ytterligare öka på er glädje och spänning så kommer era forntida förfäder komma till ytan från den Inre Jorden, då de också har sin roll att spela under sluttiderna.

Det kommer att bli svårt att hålla takt med de snabba utvecklingarna, men ni kommer att vara väl informerade av våra allierade och oss. Mardrömmen upphör och drömmen manifesteras som slutligen kommer att föra er in i den Gyllene Åldern.

Håll en positiv syn och förbli centrerade hela tiden och så kommer ni bli oberörda av yttre händelser.


SaLuSa 11 maj 2011


Den Galaktiska Federationen blir alltmer aktiv runt omkring i er värld, men även om ni var medvetna om det skulle ni inte nödvändigtvis veta anledningarna till det. Det finns vissa frågor som handlar om er säkerhet, men vi kan inte ge er mycket i fråga om detaljer. Under en lång tid har vi så att säga rensat upp oredan som de mörka Krafterna har lämnat, vilka satte sig för att göra avbrott och orsaka maximalt med problem. Detta har varit särskilt uppenbart under senaste åren när de har trappat upp sina aktiviteter. De större problemen är av sådan natur att vi har förlitat oss på våra allierade att ta itu med dem, och de är centrerade runt de finansiella marknaderna och petroleum industrin. Vi var tvungna att bryta ned kontrollen som har levererat precis vad Illuminati har önskat sig, och gett dem absolut kontroll över nyckel marknader. Genom deras manipulation och diktat av oljepriser så har de blivit enormt förmögna medan de ”vanliga människorna” blev tvungna att betala notan. Det har inte varit lätt att avstå från att överträda vår auktoritet, men det har alltid funnits gränser som vi måste vidmakthålla. Det kommer tillbaka till karma och att uppleva era skapelser så att ni lär er konsekvenserna av era skapelser. Vi kan inte bara kliva in och förhindra dem, men vi kan ofta lindra deras effekt på er.


Vi finner att världen delar upp sig i grupper som har gemensamma intressen, och på vissa sätt så är det det bästa sättet att införa en grad av stabilitet. Till sist när det ses att ni är En, så uppstår stark önskan att arbeta som En efter att ni har insett att det är sättet framåt. Konkurrens som ni nu har byts ut mot samarbete, och folks energi kommer att gå mot positiva funktioner i allas intresse. På en spirituell nivå blir det också ett sammankommande av förståelse, då där starka åsikter hölls så kommer nu de att öppnas upp till vettiga diskussioner och förändringar om nödvändigt. Till slut kommer bara det som är av sanning att finnas kvar, och vid det laget har människan lärt sig lärdomarna som kommer från separation. Ert objektiv under hela vägen var att resa er upp och ur det, och att skapa harmoni och balans genom att kunna adoptera principerna av Ovillkorlig Kärlek. Ju snabbare som ni börjar leva era liv på detta sätt desto snarare kommer ni att nå de högre dimensionerna.


Efter många liv och otaliga erfarenheter så har ni vuxit i format och spirituellt medvetande. Så nu står ni vid dörren till möjligheter, då Upplyftningen kommer allt närmare och erbjuder er chansen att lämna dualitet bakom er. Då målsättningen med livet blir tydligare, så kommer ni att finna det mycket lättare att skära av banden till den materiella världen. I de högre dimensionerna finns det inget som ni lider brist på, och era behov kommer inte att närma sig de ni hade på Jorden. Ni kommer dock att njuta av all komfort som ni skulle kunna tänka er, omgivna av absolut skönhet och spektakulära färger, och en del är för närvarande okända på Jorden. Er skapande kraft kommer att göra det möjligt att skapa för ert eget nöje och också för allmän nytta till alla själar. Inget ägs i betydelsen av ägandeskap som ni nu har, och allt delas, utan undantag.


Tiden på Jorden fortsätter att flyga förbi och ni kommer snart att ingå i det sista året av dualitet mycket snart. Det lovar att bli mycket intressant och spännande då ni kommer att arbeta mot en framtid som är säkrad, och en som de mörka Tjänarna inte länge kan lägga sig i. Jo, de kommer att finnas kvar, men i landsflykt så att ni kan rusa mot Upplyftningen. Vi kommer att ha visat oss och alla blir involverade i behovet att förbereda både er själva och Moder Jord för den. För att ytterligare öka på er glädje och spänning så kommer era forntida förfäder komma till ytan från den Inre Jorden, då de också har sin roll att spela under sluttiderna. Det kommer att bli svårt att hålla takt med de snabba utvecklingarna, men ni kommer att vara väl informerade av våra allierade och oss. Mardrömmen upphör och drömmen manifesteras som slutligen kommer att föra er in i den Gyllene Åldern.


Håll en positiv syn och förbli centrerade hela tiden och så kommer ni bli oberörda av yttre händelser. Gå igenom dem med kunskap att ni redan är ett Stjärnfrö, och en stark Varelse med makt och ändamål som arbetar i Ljuset. Ni kommer att hjälpa andra genom att göra så och era egna medvetandenivåer kommer att öka exponentiellt. Var och en av er är unik och tillsammans är ni en formidabel kraft för det goda. Tillåt andra att följa sina egna uppfattningar och om de inte är i linje med sanningen så kommer de snart att finna sina svar. Vi själva kommer att se till att sanningen avslöjas angående alla frågor som är viktiga för er utveckling. Det kommer att föra samman folk snabbare, som då kan hjälpa andra att förstå det.


Slutet på dualitetscykeln måste äga rum, och under förutsättning att Jorden är skyddad och lyfts upp så är det inte så viktigt hur det uppnås. Det finns dock många aspekter som måste nå ett avslut, och rensas bort för att ge plats för ett nytt paradigm. Den stora förändringen måste tillfredsställa en kallelse för världsfred, och ett bortförande av Illuminati makt och inflytande kan bara uppnås med vår hjälp. De skall hända och är inte alltför långt borta från att äga rum. Deras avförande håller redan på att förhandlas om och till sist återstår igen annan utväg för dem. De förblir trotsiga, men förhållandena kommer att allvarligt dra ned på deras resurser, inkluderande tillgång till de enorma tillgångarna de har förskansat sig. De är som förgångna diktatorer som har trott att de är oövervinnliga, och det är deras Akilles Häl. De har fallit vid det sista hindret och kan inte längre kontrollera saker och ting som de skulle vilja. Folket har till exempel vaknat upp till vad som äger rum, och deras motstånd mot de mörka Tjänarna hjälper för att stoppa deras vidare framsteg.


Jag är SaLuSa från Sirius, och kan informera er att ni kommer närmare några stora händelser, som kommer att påbörja det slutgiltiga steget i Upplyftningsprocessen. Er långa väntan kommer snart att belönas, om ni är observant så kan ni se att det händer. Vår närvaro i ert luftrum fortsätter att tillta, men vad som inte är så uppenbart är de framsteg vi gör på Jorden. Vi har kontrollerat slutresultatet av jordbävningen i Japan, och strålningen från de skadade reaktorerna har hållits till en sådan låg nivå som inte utgör ett större hot. Vi fortsätter också att undvika konfrontationer med de mörka Krafterna, vilka söker att orsaka en incident som kan få oss att se illa ut. Det kommer inte att hända, och vi skall avslöja deras planer om de försöker att engagera sig med oss. Var förvissade om att den Galaktiska Federationen är alert och handlar å era vägnar.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

tisdag 10 maj 2011

SaLuSa 9 maj 2011


Var förvissad att inget har lämnats åt slumpen, utan allt är metodiskt planerat för den största dagen ni kommer att uppleva i detta liv. Upplyftningen är en stor händelse inom den evigt pågående processen, vilket kommer att bli ett gigantiskt steg framåt in i de högre dimensionerna. Det är vackert och mycket uppmuntrande att se Ljuset som byggs upp på Jorden.

Det ökar hela tiden och för samman de själar med lika önskningar, vilka vill skapa en ny Jord där det inte finns några mörka energier, och istället en himmelsk existens av skönhet och harmoni. Genom att hålla sin vision så hjälper de till med att manifestera det och det kommer att mer än tillfredsställa allas drömmar. Ni kan ha en fot i båda världar, men förr eller senare kommer ni att göra en permanent transferering till den nya.


SaLuSa 9 maj 2011

Förändringarna på många olika nivåer blir mäktiga, och plötsligt så är många aspekter av det dagliga livet inte lika bekväma som de brukade vara. Det finns en känsla av osäkerhet och otrygghet, såvida ni inte är en av dem som ser att vägen leder till slutet på de gamla sätten. Även om det inte än är uppenbart så förebådar förändringarna början på en ny era som kommer att spegla folkets önskningar. Makt kommer inte längre att hållas av de få privilegierade som dikterar sätten till världen. Diktatorerna och Tyrannerna som motsätter sig förändringar kommer inte att kunna fortsätta i det motstånd som folkets krav innebär, och i vissa fall kan komma att fysiskt behövas bortföras. Långt innan Upplyftningen kommer nya utnämningar att behövas göras i alla områden av politik så att de rätta människorna med en spirituell förståelse kan leda framåt. Det är hänt i det förgångna, men inte vid något tillfälle i den utsträckning som ni kommer att uppleva. Era ledare måste vara bortom klander och stå för frihet, ärlighet och en önskan att tjäna Ljuset och Kärleken.

Den spirituella Hierarkin är väl medveten om era behov och har planerat att själarna som behövs för att se er igenom till Upplyftningen är där när ni behöver dem. De i sin tur vet att deras öde är att träda fram när tillfället ges, och den tidpunkten närmar sig nu mycket snabbt. Var förvissad att inget har lämnats åt slumpen, utan allt är metodiskt planerat för den största dagen ni kommer att uppleva i detta liv. Upplyftningen är en stor händelse inom den evigt pågående processen, vilket kommer att bli ett gigantiskt steg framåt in i de högre dimensionerna. Det är vackert och mycket uppmuntrande att se Ljuset som byggs upp på Jorden. Det ökar hela tiden och för samman de själar med lika önskningar, vilka vill skapa en ny Jord där det inte finns några mörka energier, och istället en himmelsk existens av skönhet och harmoni. Genom att hålla sin vision så hjälper de till med att manifestera det och det kommer att mer än tillfredsställa allas drömmar. Ni kan ha en fot i båda världar, men förr eller senare kommer ni att göra en permanent transferering till den nya.

Trycket som våra allierade har utövat för att införa avslöjandena ger nu resultat, och när fakta väl börjar komma ut blir det snart en lavin. Efter all denna tid så är folket redo att lära sig sanningen om oss, även om de mer extrema fallen och händelserna som omger avslöjandena kommer att orsaka en kraftig chock. Det kommer från att få veta att utomjordingarna har varit i kontakt med era regeringar under cirka 80 års tid, och det är känt att de har baser inom Jorden, och på mars och månen. Medan ni har blivit ledda att tro annorlunda så har NASA bortfört spår av deras existens från fotografier och filmer. På alla sätt som har varit möjliga har ni hållits ovetande om vår närvaro, och alla andra civilisationer som har försökt att kommunicera med er. Det har naturligtvis funnits individuella kontakter som har ägt rum, men de mörka Tjänarnas förhoppningar var att de mer eller mindre skulle ignoreras. Det har aldrig funnits en bättre tid för sanningen att komma fram, och vi arbetar med våra allierade för att återinföra yttrandefrihet hos era journalister och nyhetsmedia.

Allt vi pratar om nu är med hänsyn till att förbereda för vårt ankommande på Jorden. Det blir nästa steg med att föra er alla framåt så att när vi arbetar tillsammans så kan vi börja återställa Jorden. Det finns helt klart mycket arbete att göra, men med vår teknologi kan det göras till en enkel uppgift. Vårt huvudsakliga ansvar är dock mot er och att se till att de som är på en väg mot Upplyftning tryggt kommer dit. Vi har inga tvivel på att ni blir helt förberedda och att era medvetandenivåer kommer att ha nått de nivåer som krävs. Ni upplever gradvis nya nivåer och vid det här laget kan en del av er erkänna sådana förändringar inom sig. Det kommer med en större förståelse av meningen med livet, och intelligensen som ni kallar Skaparen som existerar i Allt Som Är.

Den Galaktiska Federationen består av civilisationer som för länge sedan har lyfts upp, och nu är en del av Kärlek och Ljus. För er skulle de förefalla som Gudar, vilket på sätt och vis de är, men inte på det traditionella sättet som ni ofta beskriver dem. Många har en mänsklig uppsyn, men det är kanske här som likheterna upphör, i och med att de för de högre energierna som kan kännas starkt när ni är i deras närvaro. Deras beröring kan läka och deras ord är så kärleksfulla och betryggande, men ord används sällan utan istället används telepatisk kommunikation. Det är något som ni så småningom kommer att behärska på grund av dess klara uttryck, till skillnad mot ord som ibland kan vara otillräckliga. När ni fortsätter att förflytta er uppåt i medvetande så kommer ni i själva verket att finna att ni upplever telepatisk kontakt som en normal utveckling. Ni deltar i det utan att faktiskt inse det, men till exempel så tar ni det för givet då det gäller era husdjur. De förstår vanligtvis mycket mer än ni tror och ni kan enkelt testa detta.

Var vaksamma och vakna då mycket nu händer när det gäller Upplyftningen, och filtrera bort det som inte har någon relevans för framtiden. De som inte är på det spåret kommer till exempel att i vissa fall sprida tvivel om inte avsiktlig felinformation. Ni måste hålla er till er egen förståelse av vad ni förväntar er inom de närmaste månaderna. Vid det här laget bör det finnas förväntningar om att det som krävs för Upplyftningen faller på plats, och att det kommer att äga rum. Planen har varit aktiv under en mycket lång tid, men det är bara nu som de många händelserna börjar passa in i bilden. Leta efter de positiva utvecklingarna som visar på hur nya regeringar tar form, och lägg märke till de individer som uttrycker sanningen. Något mindre än så kommer inte att kännas rätt och bör åsidosättas.

Mina Kära, sluttiderna är nu på gång, och när ni lyfter era vibrationer så kommer ni att finna att ni lättare kan urskilja mellan sanningar och osanningar. Ni kommer att bli opåverkade av negativiteten som det fortfarande finns så gått om på Jorden, och föra er stadigare på er väg mot Upplyftningen. Ni behöver inte se tillbaka, då föga av vad som nu finns har en plats i er framtid. Dock vad som så gör, kommer att lyftas upp i en form som är i harmoni med de högre vibrationsnivåerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att för de som har öppna öron och ögon så ökar bevisen på att positiva handlingar är på väg att utförs. Vi avslutar med att sända er vår Kärlek och Ljus för att vara med er på er väg.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012