Followers

PUTIN

måndag 25 april 2011

22 april 2011


Som individer kan ni inte ta ett stort steg in i de högre dimensionerna såvida ni inte har övervunnit fördomar och fördömande, och kan hålla andra i Kärlek och Ljus.

Ni har så mycket erfarenhet och talang att ge till andra, och var förvissade att ni är välkända och kommer att dras nytta utav. Om ni inte än har kallats till tjänst så bida tiden då ni inte kommer att missa er möjlighet att tjäna. Vi når nu verkligen en situation av ”alle man på däck”. Alla bidrag hjälper och kom ihåg att var och en av er är unik och ingen kan göra exakt vad som ni gör.
SaLuSa 22 april 2011


Nu när ni har förstått faktumet att ni har en enorm makt så ser vi början på många rörelser som kommer att sätta er på en bana av förändringar av de sätt på vilka ni styrs. Auktoriteterna har länge varit rädda för er kollektiva intention att få saker och ting gjort på det sätt ni önskar. Det har varit uppenbart under många, många år då även fredliga demonstrationer har stoppats. Idag har ni förstått att så vida ni inte själva agerar så är det inte sannolikt att ni får er krav uppfyllda. Fred har varit högt upp på er agenda under en sådan lång tid, men ignorerats utav de mörka Tjänarna som har använt sig av krig för att hålla er tillbaka. Nu när ert tålamod har tagit slut så är medvetande nivåerna sådana att energin berör människor som nu når en brytningspunkt. Något måste hända mycket snart och vårt stöd kommer att vara med er eftersom ett slut på alla krig och fientligheter måste infalla. Det finns ingen plats i framtiden för sådana låga energier, och absolut inte i de högre dimensionerna, och sanningen är att de inte kan existera inom dem. Med pengarna och energin som är förspilld på krig så kunde ni istället ha haft en lycklig och förnöjd värld full av människor som lever i trygghet och delar dess rikedomar. Denna erfarenhet blir snart er verklighet, då renandet bortför de lägre energierna som har gött monstret som är krig.


Människor har ofta emotionella utbrott, men deras naturliga tillstånd är ett tillstånd av fredligt samlevande. Det är de mörka Tjänarna som har förföljt ett tillstånd separation och delat upp människorna mot varandra. Nu inser ni hur ni har lurats sedan urminnes tider och har insett att fiender har skapats där de inte fanns några tidigare. På er nivå så har ni tagit initiativet och botar situationen och ett globalt resande öppnat era ögon mot hur lätt det är att komma överens med varandra. En tolerans av era skillnader har överkommit barriärer som har skapats av kulturella skillnader och religiösa uppfattningar. För många så har ett dömande satts åt sidan, särskilt då de inser att de genom upprepade inkarnationer har upplevt livet i många olika länder. Mina Kära, vad är det om inte livets möjligheter att göra det möjligt att alla människor kommer samman, då de inser Enheten av allt. Som individer kan ni inte ta ett stort steg in i de högre dimensionerna såvida ni inte har övervunnit fördomar och fördömande, och kan hålla andra i Kärlek och Ljus.


Upplyftningen ges inte ut, utan är något som förtjänas genom ert följande av Universella Lagar. Med det kommer en förfining av era energier och ni blir till slut reda att lämna vibrationsnivåerna som inte länger tillfredsställer era behov. Det är en naturlig utveckling som kommer till de som söker upplyftande, och känner att Jorden inte är deras sanna hem. Ni kanske i själva verket frågar vems hem det är då ni alla kom hit från de högre nivåerna. I den tredje dimensionen är Moder Jord ert temporära hem under denna cykel, vilken som ni vet håller på att ta slut. Många kommer att förbli med Moder Jord efter Upplyftningen, medan andra kommer att träffa sina riktiga familjer igen. De kommer från många civilisationer utspridda runt hela Universum. Ni finner dem inom den Galaktiska Federationen och ofta så är de desamma som har haft ett finger med i spelet då det gäller er evolution. Så ni kommer att se att vi är långt ifrån främlingar till er.


Inser ni att ni är influerade av era Rymdförbindelser, och undermedvetet så kopierar ni till exempel hårfärger som röda och gröna som inte naturligt finns på Jorden. Samma sak gäller hudfärg, mode och till och med musik. Ni är en verklig blandning av Rymdvarelser, vilket helt klart har påverkat er smak. När ni har nått stadiet då ni kan acceptera olika typer av Varelser som kommer ni att förbluffas av hur de ser ut. Kom ihåg att de olika formerna och storlekarna ofta är ett direkt resultat av faktorer såsom gravitet. Det råkar nu vara så att ni är mycket lika många Rymdvarelser, även om de tenderar att vara något längre. En del kan definieras som manliga och kvinnliga, men inte på ett fysiskt sätt som ni förstår det. I själva verket är det inte ovanligt för de Högre Varelserna att vara androgena. Det blir underbart när ni träffar er Rymdfamilj och en av de mest slående aspekterna för er kommer att bli den känsla av kärlek som de ger ut. Det är ytterst verkligt och för de mesta är det de som har nått ett Kristet medvetande.


Vilka uppoffringar ni än gör idag så var vissa om att allt kommer att vara värt det. Ni står nu så nära till upplyftningen och inom ett ögonblick så kommer det hela plötsligt att vara hos er. Vi skulle säga att det kommer att bli mycket bättre än ni kan tänka er, och hastigheten av förändringarna kommer att vara enorm. Vi vill få renandet av Jorden undanstökat och fokusera oss på att få er redo för Upplyftningen. Vi vet att ni blir trötta på att vänta, men de flesta av er är här för just denna tid, och har gått med på att ta del av Ljusarbetet för att hjälpa andra att lyftas upp. Många är helare, men ni behövs på alla olika nivåer så att ni är på rätt plats vid rätt tid för att erbjuda hjälp. Varför skulle ni annars ha kommit till Jorden vid en sådan minnesvärd tid, om det inte var för att ta del av de spännande tiderna inför oss. Ni har så mycket erfarenhet och talang att ge till andra, och var förvissade att ni är välkända och kommer att dras nytta utav. Om ni inte än har kallats till tjänst så bida tiden då ni inte kommer att missa er möjlighet att tjäna. Vi når nu verkligen en situation av ”alle man på däck”. Alla bidrag hjälper och kom ihåg att var och en av er är unik och ingen kan göra exakt vad som ni gör.


Fortsätt att gå på och släpp inte på er beredskap. De mörka Tjänarna kanske har förlorat slaget, men deras inflytande finns fortfarande kvar och kommer att attraheras av alla själar som är öppna och inte helt utav Ljuset. Ilska är fortfarande en mycket skadlig energi och ni skulle må bra av att inte skada ert aurafält genom att låta det spira ur kontroll. Emotionell kontroll är inte vanligtvis en mänsklig styrka, och behövs hållas under kontroll. Tänk både en och två gånger innan ni tappar er kontroll och vet att det skadar er likväl som alla andra. Avvik från konfrontationer och ni är inte fegsinta, utan tonar ned alla möjligheter till att det blir allvarligt. Än bättre är att ni flödar er kärlek för att övergjuta alla chanser till att negativa energier blir elakartade. Det vackra med att ha en sådan känsla av tillfälle är att ert arbete utförs utan att ni drar uppmärksamhet till er själva.


Jag är SaLuSa från Sirius, och det är en välsignelse att kunna tala till er på ett sätt som är vänligt och oformellt. Jag Välsignar er Alla med Ljus och Kärlek.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

fredag 22 april 2011

SaLuSa 20 april 2011


Hade ni verkligen förväntat er att vi vid vår nivå skulle ge er något annat än sanningen? Jag tvivlar på det, då ni är tillräckligt utvecklade för att känna igen sanningen i vad vi ger er. Vi är era handledare och i en dimension som ni snart kommer att höjas upp till, där bara sanningen existerar. Den är sådan att sanningen uttalas naturligt i alla frågor, och även om vi kunde säga något annat så skulle det omedelbart kännas igen för vad det var.

Ni har ett uttryck om att ”göra som man säger” och det är väsentligt om ni skall transformera er själva till Ljusvarelser. Ni bör vid det här laget veta vart ni är på väg, och hur ni uppnår det. Om ni lägger er an mycket positivt så kommer ni att få all hjälp ni behöver.
SaLuSa 20 april 2011
Mina Kära, Michael undrar om jag kommer att nämna attackerna mot mig själv och Matthew, och jag skall göra så eftersom om jag inte gjorde så skulle det förefalla underligt. På sätt och vis så behöver inte sådana frågor någon reaktion alls då alla ljusarbetare kan attackeras av de mörka Tjänarna. Det är för andra människor att använda sitt avgörande, då de flesta av er som följer meddelandena från källor av Ljus redan använder era intuitiva färdigheter. Det skulle därför inte behövas att jag tillbakavisar ren felinformation, beräknat att införa rädsla och tvivel i era sinnen. Kanaliserarna som används för dessa ändamål kanske känner att de ärligt tar emot meddelanden från Ljuset, men de liksom alla andra kan attrahera lägre källor som har som avsikt att använda dem för deras egna ändamål. Kanaliserare och läsare uppmanas alltid att ställa frågor angående vad som ges ut, och att inte bara acceptera det hela.


Då sluttiderna närmar sig så är de mörka Tjänarna desperata att göra vissa slutliga scener av trotsighet. Så var och en av er bör vara vaksamma inför meddelanden som förefaller att vara helt utanför bilden som ges av huvudströmmen av meddelanden som ni följer. Ni har förmågan att gå inom er och tala med ert Högre Självt, och ni kommer att få råd eller en stark känsla om vilken väg ni skall ta. Det är inte vårt sätt att försöka att chockera eller att ge sensationer i våra meddelanden, och allmänt talat så är de stadiga och konstanta på det sätt som de ges till er. Många av er är vid olika nivåer av förståelse och ert tolkande av meddelandena kan vara annorlunda. Så ibland måste ni vara överens om att inte vara överens och i och med det så finns det absolut ingen anledning att bli arga på varandra. När allt kommer omkring så finns det bara En Sanning, men den kan framföras på ett flertal olika sätt och alla är helt acceptabla. I själva verket så behöver ni vara vaksamma mot att försöka att vara alltför precisa i er förståelse, och ge utrymme för möjligheten att ni inte har alla svaren.


Hade ni verkligen förväntat er att vi vid vår nivå skulle ge er något annat än sanningen? Jag tvivlar på det, då ni är tillräckligt utvecklade för att känna igen sanningen i vad vi ger er. Vi är era handledare och i en dimension som ni snart kommer att höjas upp till, där bara sanningen existerar. Den är sådan att sanningen uttalas naturligt i alla frågor, och även om vi kunde säga något annat så skulle det omedelbart kännas igen för vad det var. Det kommer att vara en lektion som ni kan arbeta på nu, då människor är benägna att prata runt omkring sanningen, eller presentera den på ett sådant sätt att den knappt är igenkännbar. Försök med det tills att ni aldrig behöver tveka då det inte är lätt att helt plötsligt förändra de vanor ni har utvecklat. Kom också ihåg att i de högre dimensionerna så är det omöjligt att en lögn inte upptäcks i och med att era tankar kan bli lästa. Det är lättare att vara sanningsenlig när ni väl är där och finner att ingen dömer en annan person, då Ovillkorlig Kärlek inte söker att fördöma och finna fel.


Det är intressant ämne som har kommit fram, och det ställer i fråga er förmåga att vara urskiljande och utveckla det så att ni blir skickliga med att riktigt bedöma en situation. I er dimension så är det svårt att ”inte se något ont” eftersom med er förståelse så kan ni se det runt omkring er, men det är typiskt för den tredje dimensionen och dualitet. Oroa er dock inte, eftersom när era medvetandenivåer fortsätter att höjas så kommer ni att nå en punkt då ni bara kommer att tänka rena tankar. Så härligt det kommer att bli när alla själar runt omkring er är utav Ljuset och lever ut det hela tiden. Det kommer att bli sann harmoni och balans som inte kan uppnås under era nuvarande förhållanden. Perfektion väntar på er och det kommer att föra er framåt till nivån då ni blir en Galaktisk Varelse. Allt detta kommer att hända ganska fort, och ni kommer sällan eller aldrig se tillbaka på denna tidsperiod. Det är bara en erfarenhet på vägen tillbaka mot Källan, även om det är högst väsentligt medan ni fortfarande är i den.


Låt oss gå vidare till det som nu gäller, vilket är att fast leda er på Upplyftningsvägen. En del av er för er redan längs med denna väg, och ni är Vägvisare som har kommit till Jorden för det ändamålet. Ofta så behöver ni inte säga mycket alls då era handlingar talar högre. Människor tenderar att ha en flock mentalitet och följer ledaren. Det är ok under förutsättning att ledaren sätter ett gott exempel, och det är ett faktum att lika attraherar lika. Oftast så är det ett undermedvetet beslut och ges ingen eller ringa tanke. När ni för er omkring i ert Ljus så når det ut till de som står er nära. Det kan vara upplyftande och dra människor till er. Unga människor är särskilt känsliga för energier och kan ofta fortfarande se er aura. Normalt så förlorar de den förmågan då de blir äldre, men en del utvecklar förmågan under sitt liv och blir starkt psykiska. Era speciella barn, som till exempel Indigo barnen, är bland dem och de kommer att gå vidare för att utveckla än mer krafter. Unga människor är ofta mycket talangfulla och bär på vishet långt bortom deras ålder, och de kommer att ha en plats i framtiden då de kan använda det.


Vid det här laget så bör de flesta av er ha fattat ett beslut såvida ni har en önskan att lyftas upp eller ej. Ert Högre Självt kommer att driva på det om det är en del av er livsplan, då det är en möjlighet som inte kommer åter på en mycket lång tid. Om det i själva verket beslutades innan ni inkarnerade, då förlitar ni er i viss utsträckning på ert Högre Självt för att få hjälp. Det är rösten som kommer inom er och som ofta avskräcker er från att göra misstag som kan hålla er tillbaka. Det är råd som väl bör lydas, men ibland så tar ert ego över då det reagerar enligt ert nuvarande tankesätt. Tänk på dessa saker då de är viktiga då ni försöker att dra av er er jordliga kappa, och föra er mer helt och fullt in i Ljuset.


Ni har ett uttryck om att ”göra som man säger” och det är väsentligt om ni skall transformera er själva till Ljusvarelser. Ni bör vid det här laget veta vart ni är på väg, och hur ni uppnår det. Om ni lägger er an mycket positivt så kommer ni att få all hjälp ni behöver. Ingen vill i själva verket se att en själ missar Upplyftningen, och stora ansträngningar kommer att göras för att se till att var och en är medveten om det. När vi kan nå miljoner av er på en gång så blir vår uppgift lätt och vi väntar på vårt tillfälle att göra så. Allt kommer nu absolut till ett avgörande och vi kan se en mycket hektiskt tid som kommer.


Jag är SaLuSa från Sirius och lika lycklig och exalterad som någonsin tidigare då ridån går upp och Ljuset flödar in över Jorden. Det är underbart att observera från vårt Rymdskepp och det är en indikation av hur framgångsrika ni har varit med att övervinna mörkret.Tack SaLuSa
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.semåndag 18 april 2011

18 april 2011


Var djärva och nyfikna och om ni har en källa ni litar på, så använd den som en måttstock mot allt som utmanar det. Dessa tider är så viktiga för er och er omedelbara framtid, så sätt ert sikt på vad ni vill få ut av det och förhoppningsvis kommer det att bli ert Upplyftande. Vi skickar vår Kärlek till er alla, för att assistera er i de slutgiltiga stadierna på er resa mot den Gyllene Åldern.
SaLuSa 18 april 2011


Tappa aldrig modet då planen för Upplyftningen går mot sin slutliga avslutning. Det återstår svåra perioder, men de följs av förändringar till gagn för alla. Planen har förts in till er nivå under många år, och modifierats i enlighet med de olika situationerna som har uppstått. En del av detta kommer från en bättre förståelse av era behov, och av hänsyn till förändringar av era omständigheter. Underligt som det kan förefalla så måste vi tillåta agerandet av de mörka Tjänarna inom vissa gränser, de har också en fri vilja. Deras tid har nu nästan tagit slut då de försöker att försena eller stoppa våra aktiviteter. De vet vad som har planerats för er då vi har informerat dem, och vi har gjort det klart att vi inte kommer att tolerera någon slags inblandning mot våra allierade. De är skyddade och guidade av oss för att uppfylla deras del av införandet av de sedan länge förväntade förändringarna.


Olika aspekter av de påtänkta förändringarna är långt framskridna och då de är så vittgående och sträcker sig till hela världen så kommer ni att förstå att tidpunkten är kritisk. Det är särskilt så då det gäller finansiella förändringar, då de kräver ett accepterande och fullt stöd om de snabbt skall kunna sättas på plats. Nettoresultatet blir att era pengar förblir säkra och inte påverkade av värdeförändringar. Spekulanterna som kan devalvera dem genom skurkaktig handel kommer inte längre att ha den möjligheten, och till slut så kommer investeringarna att förbli säkra. En ny valuta står färdig och väntar, och kommer att hålla sitt värde i framtiden då den stöds av ädelmetaller. Att trycka pengar utan en sådan backning kommer inte att tillåtas. Förändringarna har mött allmänt accepterande då de ses som det enda sättet ut ur smörjan som tidigare skapades av oansvariga banker. Det har förekommit många olagliga förfaranden, och de som har gjort förluster på grund av dem kommer att bli kompenserade. När allt detta har tagits om hand om kommer ni att finna att monetära tillgångar kommer att fördelas rättvist, så att alla kan njuta av det överflöd som kommer.


Scenen måste sättas så att när ni närmar er Upplyftningen så börjar ni redan då att njuta av fördelarna som väntar er. Som vi ofta har informerat er, så kommer ert liv att bli så annorlunda från vad det nu är. Lyckan ni söker och bekvämligheten som är er rättighet blir ert ganska så snabbt. De kommer att brygga gapet som nu finns, och ta er från brist till överflöd på alla sätt och vis. Den mest tilltalande aspekten kommer att bli insikten om att ni kommer att ha mer än tillräcklig tid för er själva, och för att följa era egna intressen. Det blir inte längre någon klasskillnad mellan de som har och de som inte har, då varje person anses som jämlik då det gäller att dela på resultatet av ert arbete. Mycket av arbetet kommer i vilket fall som helst att bli automatiserat och datamaskinerna så avancerade att ni kommer knappt alls att vara involverade. Fritid och kreativa intressen kommer mer än infria era önskningar att utveckla era personliga färdigheter. Även det som ni kallar arbete kommer att bli tillfredställande och njutbart, och inte på något sätt det knog som ni ofta upplever nu.


Så Mina Kära håll era ögon på framtiden och oroa er inte över något som fattas er nu. Allt kommer att gottgöras er, så att ni kommer ut ur det hela mycket lyckligare och tryggade än tidigare. Unga människor kommer att tas om hand om på ett sådant sätt att de ges exakt vad som krävs för deras utveckling. De dagar då de alla går igenom samma system kommer att förändras till förmån för mer personlig upplärning. I själva verket så kommer det att försökas att ge dem utbildning som är förenlig med deras tilltänkta livsplan. Trenden kommer att vara att följa individuella behov och inte obligatorisk utbildning. Till och med metoderna blir så att tiden används på rätt sätt, utan att det behövs oändliga timmar för att plugga eller ta tester. Information kommer att föra till var student och behålls av individen och kan kommas ihåg omedelbar. Ni måste komma ihåg att då tiden går så expanderar medvetandenivåerna snabbt, så utbildningen måste också förändras parallellt.


När ni tänker på att efter hundratals och tusentals år av liv med många erfarenheter på Jorden så frigörs ni nu från de lägre dimensionerna och det är ett tillfälle för stor glädje och lycka. Ert fullbordande ligger inom de högre dimensionerna som är ert sanna hem. Folk pratar om helvetet, men i själva verket så har det skapats av er och det har funnits på Jorden. Ni kan nu lägga detta bakom er, då det inte kan nå er när väl era vibrationer har lyfts upp. Genom Lagen om Attraherande så dras ni till den nya Jorden och ni blir också en del av de nya energierna som för in dess manifestering. När Upplyftningen slutligen äger rum under 2012, så kan bara de bland er som är av en högre vibration lyftas upp med den nya Jorden. De själar som av olika anledningar har beslutat att förbli i den tredje dimensionen kommer att stanna kvar för att fortsätta sin utveckling. En dag i framtiden kommer möjligheten åter för dem att lyftas upp, och på så sätt fortsätter livets cykel.


Utöver hela universum fortsätter liv att utvecklas i sina olika former, och inget står still värst länge. Som ni har lärt er, så är förändring det enda konstanta som existerar, inkluderat in och ut-andningen från Källan. Skaparen har satt upp reglerna och via er upplever Skaparen allt som manifesteras inom skapelsen. Livets mysterier är alltför mycket att förstå när ni är inom begränsat medvetande. Ni kommer dock att med tiden föra er uppåt genom dimensionerna och nå ett stadium av full förståelse och uppfattning. Ni ges vad som anses lämpligt för varje stadium av ert tillfrisknande, och återgår på så sätt till den nivån ni var vid innan ni ingick i de lägre dimensionerna.


Så ni är inga främlingar till sanningen, och när ni lär er den så kommer ni att finna att den stämmer med er. Helt klart så kommer ni att behöva ha ett öppet sinne och vara förberedd på att släppa en del av era omhuldade uppfattningar. I livet hos de flesta har det funnits perioder som mestadels är under upplärningsåren då lärdom har gett som är accepterat eftersom ni litar på era överordnade. I själva verket så kan ni lätt därför utveckla rigida uppfattningar, vilka är svåra att penetrera. Var djärva och nyfikna och om ni har en källa ni litar på, så använd den som en måttstock mot allt som utmanar det. Dessa tider är så viktiga för er och er omedelbara framtid, så sätt ert sikt på vad ni vill få ut av det och förhoppningsvis kommer det att bli ert Upplyftande. Vi skickar vår Kärlek till er alla, för att assistera er i de slutgiltiga stadierna på er resa mot den Gyllene Åldern.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

fredag 15 april 2011

15 april 2011


Jag är SaLuSa från Sirius, och med alla händelser som äger rum på Jorden; så är vi ganska upptagna med att hålla saker och ting under kontroll. Vi önskar naturligtvis att påbörja de större förändringarna som vi är involverade i och vi kommer fortfarande att kunna fullborda dem i tid till er fördel.

Vi lider aldrig av några brister då det finns så mycket reserver inom vår Federation. Vår uppgift är formidabel, men ändå inom vår kapacitet, och vi har naturligtvis en avancerad teknologi som kommer med det. Det finns också avancerad teknologi som redan används i hemlighet på Jorden, och en del av detta kommer fram och når er innan vår teknologi.
SaLuSa 15 april 2011


Det skulle vara på sin plats att kalla detta år för det ”Blivande Året” eftersom med allt arbete som ni har lagt ned för att komma hit, så är ni redo att översätta det till resultat. Ni har samlat på er så mycket erfarenhet under många liv att er medvetandenivå har höjts. Nu kan ni nå ut mot nästa möjlighet att stiga än högre då ni preparerar för Upplyftningen. Den nästa nyckelpunkten blir 11.11.11 som kan ses som en speciell punkt då en del av er blir mer psykiska och känsliga för energierna runt omkring er. För en del så kommer era telepatiska förmågor att bli mer aktiva och ni kommer att finna att ni kan kommunicera med både människor och djur. När ni går in i 2012 så blir det året av fullbordan och era personliga färdigheter kommer att växa, och vid tidpunkten för Upplyftningen så kommer ni att vara redo att ta er plats som en Galaktisk Varelse. Det representerar ett stort steg framåt från där ni är nu, och medför förändringar i era kolbaserade fysiska kroppar som blir kristallina.


Som ni förstår så är det så mycket som äger rum, för att se till att ni är redo i tid för Upplyftningen. Ni ses som mycket speciella Varelser, som var beredda att lämna skönheten och storslagenheten i de högre dimensionerna. Ni skulle bli ”förlorade” och sedan finna er själva igen, och också er tidlösa förbindelse med Gud. När ni har gjort så har era erfarenheter gjort det möjligt för er att utvecklas så mycket snabbare och samtidigt används informationen av alla själar som önskar att träda in i de lägre dimensionerna. Ni tog på er utmaningen i er kärlek från Gud, och er önskan att tjäna andra. Det är ganska normalt och i vårt fall så sker tjänsten genom den Galaktiska Federationens aktiviteter. Beroende på hur långt ni har utvecklat er och vilka färdigheter som ni har utvecklat så finns det också många andra grupper och råd som ni kan gå med i. Livet kommer att bli mycket njutbart och det finns inget slut på möjligheterna att fullfölja era egna intressen. Till exempel, om ni är artistiska så kommer ni att kunna utöva era intressen. Ni kommer dock att finna hur mycket mer tillfredsställande det är då ni kan införliva era skapande krafter. Allt är bokstavligen levande och det kommer att ge er gensvar.


När ni känner att ni blir överväldigad och era problem ökar så finn styrka i kunskapen om hur mycket som väntar på er inom en närma framtid. Tiden fortsätter att gå allt snabbare och det finns lite tid kvar innan ni ser hur det tar form inför er. De gamla sätten och det ni har vant er vid förändras redan, men ni har inte än sett vad som kommer att ta dess plats. Ni har naturligtvis blivit informerade om vad som väntar er, men trots detta så är det svårt att överföra till er exakt hur det blir. De största förändringarna kommer inom er då livet blir en absolut glädje utan den slentrian och brist på tillfredsställelse som ni nu upplever. Till slut så kommer alla dessa bekymmer om överlevnad, att ha tillräckligt med medel för att leva väl och ni kommer att få ett liv utan stress. Ni kommer att återta era rättigheter, som har förnekats er under en så lång tid, och livet blir precis som det var menat.


Låt oss gå tillbaka till de nuvarande dagarna, och ni upplever här de sista försöken från de mörka Tjänarna att förhindra framsteg och orsaka så mycket kaos som möjligt. Som tur är så är vi medvetna om deras planer och medan vi inte nödvändigtvis kan stoppa vad de gör så kan vi förhindra att det trappas upp. Undantaget kommer när vi får auktoritet att vidmakthålla den tidsfrist vid vars slut deras aktiviteter kommer till ett totalt stopp. Som ni kanske förstår så närmar sig den tidpunkten mycket snabbt och det blir ett minnesvärt tillfälle. Vi hoppas dock att ha övertygat de mörka Tjänarna att de skall dra sig tillbaka innan den tidpunkten, då vi alltid söker fredliga lösningar. Även i sådana fall så använder vi vår auktoritet på ett icke aggressivt sätt och vi har stor kapacitet för att övertyga. Det är därför som vi har mycket stränga regler då det gäller våra intentioner att utföra en masslandning, då vi inte vill orsaka några konfrontationer. Förhållandena måste vara de rätta och tidpunkten sådan att ni är medvetna om vårt kommande, och att det välkomnas. En del människor motsätter sig idén, men det är mer från en position av rädsla än logiskt tänkande. Vi tänker oss att vid den tiden så kommer många kontakter att redan ha gjorts, och vår närvaro och anledningar för att förena oss med er har klart förklarats.


Sakta men säkert så vaknar folk upp till meningslösheten av krig, och takten ökar för att sätta ett permanent stopp på dem. Helt klart så kan det inte uppnås på en dag, men då tillräckligt många av er höjer ert medvetande till den nivån så blir det ett gensvar. Vi har ofta talat om den kraft ni har när ni kommer samman i tanke och ord. Så dirigera ert fokus mot positiva förändringar och visualisera ett framgångsrikt slutresultat. Med så mycket som har blivit lovat till er så finns det ingen anledning att ha någon rädsla, och vi kommer alltid att övervaka vad än som händer. Vi är där för att förhindra att saker och ting blir okontrollerbara och ganska ofta gör vi vårt arbete utan att synas eller höras. En dag så kommer ni att få lära er mycket om vad vi har gjort, och hur vi har följt era framsteg under tusentals år. Det finns inget nytt i vad vi gör för er, och som en Galaktisk poliskår så har vi många ansvarsområden inom ert Universum.


Mina Kära, ni har gått igenom många svårigheter under många liv, min ni visste hela tiden på en undermedveten nivå att de skulle ta slut. Den tiden har nu anlänt och ni kommer snart att uppleva bättre dagar, och få ett liv som gör er lyckliga och nöjda. Det kommer att bli en försmak av vad som kommer och det blir ingen återgång till de gamla dagarna. Allt är väl planerat och vi kan inte misslyckas med att slutföra vårt uppdrag, och vi har bakom oss representanter från många stora civilisationer som stöder oss när det behövs. Bland dem finns de mest ärofulla Varelser av Ljuset som guidar oss och också ser till att ert öde är tryggat. Vi tror att ni bara börjar förstå er gudomlighet och sanna spirituella natur. Detta medvetande kommer att fortsätta att växa och med det kommer en mer balanserad vy, då hitintills så har den fysiska sidan av livet varit alltför dominerande.


Jag är SaLuSa från Sirius, och med alla händelser som äger rum på Jorden; så är vi ganska upptagna med att hålla saker och ting under kontroll. Vi önskar naturligtvis att påbörja de större förändringarna som vi är involverade i och vi kommer fortfarande att kunna fullborda dem i tid till er fördel. Vi lider aldrig av några brister då det finns så mycket reserver inom vår Federation. Vår uppgift är formidabel, men ändå inom vår kapacitet, och vi har naturligtvis en avancerad teknologi som kommer med det. Det finns också avancerad teknologi som redan används i hemlighet på Jorden, och en del av detta kommer fram och når er innan vår teknologi.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

onsdag 13 april 2011

SaLuSa 13 april 2011


Jag är SaLuSa från Sirius, och liksom mina följeslagare är exalterad över att vi står så nära till att träffa er. Ja, det kanske tar några månader innan vi har tillstånd att göra massöverflygning, men kontakt med er har pågått under många år och kommer att bli mer öppen inom en närma framtid.

Det finns krav som behövs uppnås på båda sidor innan det kan hända, och det kommer att behövas en överenskommelse då det gäller den rätta tiden för avslöjandena. Genom att göra vår existens officiellt erkänd så tillåts vi att ta kontakt med er på ett mer öppet sätt. Det kommer att leda till hur våra delegationer kan träffa era auktoriteter.
SaLuSa 13 april 2011


Vi säger till er igen vilka underbara själar ni är och beundrar er beslutsamhet att ta er igenom utmaningarna som har satts inför er. Trots att ni har varit separerade från ert Högre Självt utav slöjan av bortglömmande så har ni fortfarande funnit Ljuset inom er och framskridit med att finna er väg tillbaka till fullt medvetande. Det har gjort det möjligt för er ta ett enormt steg framåt och preparera er för Upplyftningen. Med det kommer också förmågan att vara urskiljande då det gäller all information, och ni kommer att kunna urskilja sanningen från de mer tvivelaktiga meddelandena eller helt och hållet felinformation. Ta vad som resonerar med er, och om ni missar genuin information så kan ni vara säkra på att det kommer tillbaka på er väg igen. I själva verket har ni all information inom er. Ibland innebär det att sätta åt sidan vad ni har lärt er under uppväxttiden för att ge en möjlighet för sanningen att förstås. Än bättre är det att söka efter sanningen med en renskrapad tavla. På detta sätt så kan era Guider nå er och hjälpa att visa er rätt riktning. Var förvissad om att många Högre Varelser arbetar med att upplysa varje själ.


Livet behöver inte vara komplicerat, men människor har blivit egoistiska och ofta självfokuserade. Ni kan inte gå framåt på detta sätt utan många kamper som leder till konfrontation, och fredliga förhållanden är svåra att uppnå. Problemet är att var och en önskar kontrollera den andra, och det är ett recept för meningsmotsättningar. När ni har nått ett stadium av att behandla andra som er jämlike, och kan finna kärlek i ert hjärta för dem, så kan ni hantera sådana situationer med tålamod, lugn och förståelse. Det tar tid att motstå verbala attacker och försök att kontrollera er, men det är möjligt att låta det bara rinna av utan några negative emotionella reaktioner. Med tiden så kommer ni inte att ha några problem alls med att uppnå ett sådant lugn, och det går hand i hand med att behandla alla med Ovillkorlig Kärlek. Först måste ni lära er att kontrollera era känslor, och veta att ni inte behöver vara hotande för att göra er uppfattning hörd. Normalt så agerar människor först och tänker sedan, och då är det ofta för sent att undvika konsekvenserna.


Mina Kära, vi vet att det är lätt för oss att prata om sådana frågor som självkontroll, men det är en utvecklingsnivå som ni kommer att uppnå då era medvetandenivåer förhöjs. Ju mer Ljus ni absorberar desto lugnare blir ni och enbart er närvaro för fred till dem runt omkring er. Tänk er de vackra upplyftande energierna som formas när många själar av samma läggning kommer samman. En del av er har upplevt det och vet hur mäktigt det är. När som de många grupperna växer i antal runt om i världen så blir de förbundna med varandra tills att ett nätverk av Ljus har formats. Med den ökande energin som sänds till Jorden så expanderar det exponentiellt och lyfter snabbt upp vibrationerna. Det betyder att ni redan har en fot i den fjärde dimensionen och ni lämnar den lägre dimensionen bakom er. Om ni har intentionen att lyftas upp så har ni aldrig tidigare haft ett sådant gyllene tillfälle att göra så.


Det finns knappt ett ända meddelande om Upplyftningen som inte nämner Ljus och Kärlek och det är därför livsviktigt för er framgång och förmåga att återgå till de högre dimensionerna. Varje själ är från Ljuset även om den är kuvad och har potentialen att uttrycka sig själva som en stor Varelse av Ljus och Kärlek. När ni ser på en annan person, så se bortom deras fysiska person och vet att liksom alla andra själar så har de en gnista av Gud inom sig. Ni är sammanknutna med varandra och det är sant att vad ni gör mot en gör ni också mot alla. Kollektivt så är ni ansvariga för var ni finner er själva idag. Genom många liv så har ni sett er framtid och skapat vägen mot den. Det har varit er sak om den har varit svår eller lätt, men Människan har under senare åldrar varit helt uppslukad av de mörka energierna och förlorade nästan kontakten med Ljuset. Som tur är så kan det aldrig helt släckas och det har höjt sig upp igen genom mörkret för att återigen visa vägen. Nu har det blivit den största kraften på denna planet, och bryter snabbt upp de lägre energierna som inte kan existera sida vid sida med en sådan kraft. Som ni nu ser helt klart så blir förändringarna allt snabbare och skapar ibland kaos, men det blir kortlivat.


Vi från den Galaktiska Federationen gör vad vi kan för att införa ett fredlig avslut i Mellanöstern, men de mörka energierna har varit så väl förskansade i denna region och det är inte en lätt uppgift ens för oss. Vi kan inte påtvinga oss själva på folk, men arbeta på att föra fred och stabilitet till en situation. Om vi bjöds in att delta så skulle det naturligtvis vara annorlunda, men på många sätt så är det mycket bättre om ni ses som att ha övervunnit er problem på egen hand. Vi svarar dock också till Guden för detta Universum, och utför Guds orders då det gäller er. Gud har givit er en fri vilja och kommer inte att blanda sig i era beslut, såvida inte resultatet har påverkningar bortom er Jord och på andra planeter och livsformer. Fullbordandet av denna cykel av dualitet och Upplyftning äger rum då Gud har förordnat att det är dags för denna cykel att komma till ett slut, och nästa fas av er utveckling bör påbörjas.


Vi är därför liksom ni en del av den Stora Planen som sträcker sig utöver hela Universum, i vilken varje planet är involverad. Allt lyfts upp till de högre vibrationerna och det är en magnifik händelse och ett tillfälle för stora festligheter. Ni kommer också att njuta av det och er lilla Jord kommer att vara i fokus med stor uppmärksamhet, då ni är välkända för era underbara bedrifter under den tid som ni har varit på den. Ni må ha varit i karantän, men er utveckling och framgång med att övervinna de mörka krafterna är välkända. När vi väl har tillstånd att öppet landa på Jorden, så kommer ni så småningom att träffa representanter från många olika typer av civilisationer, och alla kommer ursprungligen från Allt Som Är.


Jag är SaLuSa från Sirius, och liksom mina följeslagare är exalterad över att vi står så nära till att träffa er. Ja, det kanske tar några månader innan vi har tillstånd att göra massöverflygning, men kontakt med er har pågått under många år och kommer att bli mer öppen inom en närma framtid. Det finns krav som behövs uppnås på båda sidor innan det kan hända, och det kommer att behövas en överenskommelse då det gäller den rätta tiden för avslöjandena. Genom att göra vår existens officiellt erkänd så tillåts vi att ta kontakt med er på ett mer öppet sätt. Det kommer att leda till hur våra delegationer kan träffa era auktoriteter.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.setisdag 12 april 2011

SaLuSa 11 april 2011


När som ert medvetande förhöjs, så kommer ni också att ta ett steg närmare en förståelse av det nya ni kommer att levandet i framtiden.
Det kommer att vara så annorlunda och liknar föga hur ni lever idag.
Vad som är viktigt är det blir en förståelse av de skapande krafterna runt omkring er, och ni kommer att harmonisera er med det.
Vid den tiden kommer ni att lärt er hur ni korrekt använder sådana energier, och blir en oberoende Galaktisk Varelse.
NI blir också en Kristen Varelse som helt fullt kan uttrycka er Kärlek och Ljus.
Var försäkrade om att ert öde är att bli stora Varelser av Ljus, och kommer att föra er närmare förverkligandet då ni höjer er upp genom dimensionerna.


SaLuSa 11 april 2011


Håll er till era principer och följ er intuition, då era uppfattningar och tankar bombarderas med så många olika källor som påstår sig veta framtiden. En del är helt enkelt felaktiga, men de som förefaller acceptabla är ibland sluga bitar av felinformation. Kom ihåg att de mörka Tjänarna är väl medvetna om Upplyftningen och händelserna som leder upp till den, och de spelar på ett scenario som i stort sett passar in med era uppfattningar. Dock så söker de att avsiktligt orsaka förvirring i era sinnen, och när väl tvivel har uppstått så har de lyckats med sitt mål. Naturligtvis så finns det också vissa källor som är genuina, men som har andra uppfattningar om hur sluttiderna fungerar. Deras vy kan vara influerad av vad de önskar skall äga rum, och det är mer sannolikt med religiösa uppfattningar. Om ni är tillfredsställda med att ni har en sanningsenlig källa så kan ni generellt acceptera vad som ges till er. Ifrågasätt det dock tills att ni är tillfredsställda att det passar in i ert sinne och att det är av en positiv karaktär. Sanningen kommer normalt att kännas bra, medan tvivelaktiga påståenden får er ofta att känna er oroliga.


Ni har under många år blivit lurade och ljugits till så att myndigheterna kunde utföra hemliga operationer utan er kunskap. Tiden då ni automatiskt trodde på vad ni sades är sedan länge passerad, men på grund av den avsiktliga förvirringen och meddelanden fulla av rädsla så kan det vara svårt att avgöra vad sanningen är. Vi kommer återigen tillbaka till era intuitiva krafter och om ni förlitar er på dem så kommer ni i stort sett inte att ta fel. Tillit måste förtjänas, men så få politiker har konsistent varit ärliga, men då de är utmärker sig deras ord och bär en sanningens klang. På grund av dessa problem så är det planerat att skaka upp hela det politiska etablissemanget och så småningom avskaffa partipolitiken. Alltför mycket tid slösas på konfrontationer och beslut som tas för politiska vinningar, istället för att göra vad som bäst för folket. Förändringarna kommer att se till att bara de politikerna som uppriktigt önskar att ge sin tid till förbättrandet för folket kommer att utses till positioner inom en ny regering.


Tiden för att utvärdera många system och politiken som påverkar folket kommer snart, och allt är en del av ert återtagande av suveränitet. När en ny civilisation uppstår, så är det ni som behandlas med respekt och era behov sätts högst upp på listan. Stora tillgångar som nu är i händerna på ett fåtal kommer att omfördelas så att alla kan ta del av överflödet. Elitens dagar är nu räknade, men de kommer att behandlas rättvist som alla andra. Sådana förändringar kommer att bana vägen för er slutgiltiga Upplyftning, vilket därefter kommer att leda till en tid då pengar inte längre behövs. När ni kan skapa allt som ni behöver för er själva för att existera så behöver ni inte bero på andra för er välfärd. Experimentet som kallas dualitet har satt er upp emot varandra, och att vara framgångsrik i konkurrerande situationer har ofta avgjorts av den som har mest makt. Detta kommer också att upphöra till förmån för samarbete och delandet av allt av den nya Jordens skatter. I detta avseende kommer Jorden att bli ärad och behandlad som den underbara kärleksfulla värd hon är åt Varelserna som reser tillsammans med henne.


Fram till och med nu så har ni tillåtits att använda Moder Jord som råvarumaterial, men ni förstört många platser med liten hänsyn till miljön. Ni har lärt er en läxa sedan dess och det förstås nu att hon är en fullt medveten Varelse som behöver er kärlek och fulla hänsynstagande för hennes välstånd. Den tidigare bristande förståelsen har lett till att Moder Jord blev tvungen att agera på egen hand för att rena Jorden, och återställa henne till sitt ursprungliga tillstånd. Som ett resultat av detta så bullrar och skakar hon, och det blir till jordbävningar och andra händelser. Vi från den Galaktiska Federationen observerar konstant sådana situationer, och vi gör vad som tillåts för att minimera effekterna då ni är i riskzonen. Vi arbetar i stort sett osedda, men vi ser framemot den dagen när vi kan göra så helt öppet och ofta med ert samarbete. Från en karmisk utgångspunkt så kan vi bara gå så långt, då det är viktigt att ni inser konsekvenserna av ert handlande. Vi pratar här inte bara om direkt skada, utan där det har orsakats av reaktionen av negativa energier producerade av Mänskligheten. Dessa har ofta kommit sig av krig, till exempel, och gått djupt ned in i Jorden, vilket har orsakat störningar i balansen av naturliga energier.


När som ert medvetande förhöjs, så kommer ni också att ta ett steg närmare en förståelse av det nya ni kommer att levandet i framtiden. Det kommer att vara så annorlunda och liknar föga hur ni lever idag. Vad som är viktigt är det blir en förståelse av de skapande krafterna runt omkring er, och ni kommer att harmonisera er med det. Vid den tiden kommer ni att lärt er hur ni korrekt använder sådana energier, och blir en oberoende Galaktisk Varelse. NI blir också en Kristen Varelse som helt fullt kan uttrycka er Kärlek och Ljus. Var försäkrade om att ert öde är att bli stora Varelser av Ljus, och kommer att föra er närmare förverkligandet då ni höjer er upp genom dimensionerna.


Vi litar på att ni förstår att ni behöver skära ned på ert beroende av materiella anskaffningar, och vet att med tiden så kommer ni inte att vilja ha någonting alls då ni skapar för era egna behov. Människor blir mycket fästa vid sina materiella tillhörigheter, men såsom det är med er fysiska kropp så kan ni inte ta dem med er. Ni kan dock i de astrala planen återskapa via tankekraft alla föremål som ni tyckte om på Jorden. Och efter Upplyftningen kommer ni inte bara att kunna skapa utan också har mer utvecklade färdigheter än tidigare. Ta till exempel ert gillande av att klä er fint, så vet att ni kan tänka er till existens vadhelst ni vill och byta det så ofta som ni vill. Vad som kan skapas kan också ”avskapas” lika lätt, så att det inte blir till skräp. Ju högre som ni går så blir skapelserna alltmer perfekta och strålar ljus runt omkring. Färg och ljud går hand i hand och för in en hel uppsättning av skönhet och perfektion, som inte finns på Jorden för närvarande.


Jag är SaLuSa från Sirius, och sätter på plats i era sinnen koncept och idéer som kommer att förbereda er beredskap inför Upplyftningen och bortom. Vi kommer att göra mer då tiden går och göra sällskap med er långt framöver. Vi Är Alla En i detta stora Galaktiska äventyr som nu bara börjar. Gud Välsigne Er Alla.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
söndag 10 april 2011

SaLuSa 8 april 2011

Var och en av er kan dock vara en del av en större grupp av Ljusarbetare i enlighet med era förmågor. En väsentlig aspekt är att sprida sanningen om vad som pågår, och stödja oss där folket har blivit lurade genom avsiktliga försök att måla oss som skrämmande.

När vi väl är sedda för vad vi verkligen är så vet vi att vår närvaro kommer att bli accepterad och ett enormt steg framåt kommer att tas. Tillsammans så kan vi ta oss an alla av Mänsklighetens behov, för att sätta scenen för den slutliga akten med förändringar som blir slutet av dualitetcykeln. Sedan kan vi alla koncentrera oss på att etablera basen för ett nytt samhälle och civilisation, baserat på vad som är bäst för alla.
SaLuSa 8 april 2011


Ge inte upp nu på slutkanten på er framfart mot Upplyftningen. Kaoset har ett ändamål och det hela är en del av det utbredda renande som äger rum. Är det inte intressant att genom de mörka Tjänarnas försök att stoppa ert avancerade så ger de er möjligheten att göra det exakt motsatta? Oavsiktligt så ger de er precis de förhållandena som kallar på ett grundligt renande av Jorden. Eftersom vi känner till deras planer så letar vi alltid efter sätt på vilka vi kan vända det till vår fördel. Ibland så tjänar deras handlande ingen annan avsikt än att illustrera att såvida deras agerande stoppas så går ni mot allt större katastrofer. De är en väckarklocka för Mänskligheten för att använda sin kraft och makt att ändra på deras framtida kurs. Om ni är i en position att påverka vad som händer så uppmanas ni att agera. En del av er är här för just det ändamålet, och ni kommer att inspireras att använda era färdigheter för detta.


Vi från den Galaktiska Federationen är här för att utföra våra plikter, men de är ämnade att vara till stöd och hjälp för er. Det var aldrig tänkt att ni ensamma skulle utgöra räddningslaget, men vi har naturligtvis våra allierade som arbetar enormt hårt för att manifestera planen för Upplyftningen. Var och en av er kan dock vara en del av en större grupp av Ljusarbetare i enlighet med era förmågor. En väsentlig aspekt är att sprida sanningen om vad som pågår, och stödja oss där folket har blivit lurade genom avsiktliga försök att måla oss som skrämmande. När vi väl är sedda för vad vi verkligen är så vet vi att vår närvaro kommer att bli accepterad och ett enormt steg framåt kommer att tas. Tillsammans så kan vi ta oss an alla av Mänsklighetens behov, för att sätta scenen för den slutliga akten med förändringar som blir slutet av dualitetcykeln. Sedan kan vi alla koncentrera oss på att etablera basen för ett nytt samhälle och civilisation, baserat på vad som är bäst för alla.


Vi tycker att ett mycket bra arbete har gjorts av våra vänner på Jorden, och de har erbjudit ytterligare en röst av stöd för oss. Många tänker på att driva på med avslöjandena då rapporter om våra skepp fortsätter på en daglig basis. Det är inte längre möjligt att förneka vår existens då bevisen för det ökar och många fler av er har fått direkt kontakt. Detta kommer mest sannolikt att hända då ni har inkarnerat på Jorden från en civilisation som är direkt involverad med er. Sådana själar känner alltid en stark förbindelse med oss och accepterar lätt den roll som vi spelar i er evolution. Vi representerar vägen framåt genom er inbjudan och också via det gudomliga förordnandet som kallar på ett slut på dualitet. Så, ni kommer att se att inget kan förlänga de nuvarande erfarenheterna särskilt mycket längre, och när som Ljuset lyser upp Jorden så kommer förändringarna att accelerera.


Guden av Allt Som Är planerade er fritagning från dualitet från den första dagen då ni ingick i de lägre vibrationerna. Undermedvetet så har ni alltid vetat att så är fallet, och det har hjälpt er att ha totalt förtroende för slutresultatet. Ämnet har diskuterats ganska ofta, och sedan åtminstone ett århundrande så har ni haft ett antal själar från de högre dimensionerna som har tagit på sig undervisande roller av den anledningen. Med kommandet av er egen Rymdålder, så har era sinnen expanderat för att tillåta en tro på andra livsformer bortom er Jord. Med kunskap om att vi kan resa interdimensionellt så har ni också funnit svaret för de som fortfarande tror att vi inte kan nå er. NASA har absoluta bevis på liv på vissa planeter i ert solsystem, men gör fortfarande stora ansträngningar för att dölja det. Deras expeditioner till mars och er måne avslöjade så mycket bevis på tidigare civilisationer, men de gömmer fotobevis eller ändrar dem för att hålla sådana hemligheter för sig själva. Ni har rättighet att känna till sådana aktiviteter, och vi kommer att avslöja dessa dolda sanningar när öppen kontakt har gjorts.


Genom olika källor och under många år har ni fått meddelanden från den Galaktiska Federationen. Det har tagit en lång tid för att det skulle bli ett allmänt accepterande att sådana kontakter är genuina, och via dem har en hel ström av information kommit till er. Det har ignorerats eller skjutits åt sidan av de som har andra uppfattningar, och som inte kan tänka sig att en del av dem har varit felaktiga. Det kommer dock en tid inom kort när sanningen måste fram. Var och en av er kommer då att få alla möjligheter att omvärdera era omhuldade uppfattningar. Det blir inget pådyvlande av åsikter på någon av er, bara helt enkelt en presentation av vad som är sanningen då det gäller er och er historia.


Har vi inte sagt att Vi Är Alla En, och i så fall så bör ni acceptera att vid en viss tid så skulle det vara ganska naturligt för oss att komma samman. Ni har varit isolerade för att se till att inga utomstående blandar sig i era upplevelser på Jorden, såvida ni inte först bjöd in dem. Våra erbjudanden att föra fred till planeten avvisades utav er regering, för att i stället göra en pakt med de Grå för att få avancerad teknologi i utbyte mot att låta dem ha baser på Jorden. Detta var inte i ert intresse utan för att bygga en maktbas som skulle möjliggöra ett dominerande av världen. På grund av den dramatiska ökningen av medvetande nivåer så har planen torpederats då Ljuset har växt exponentiellt och fortsätter att göra så. De lägre energierna har inte längre den kraft de en gång hade, och det betyder undergång för de mörka Tjänarna.


Det har aldrig varit en rak väg då det gäller dualitet, men snart kommer ni att vara i en position att inse hur slutet klart är inom synhåll. Alla de större förändringarna som behövs kommer att storma fram och de sista resterna av Illuminati kontroll kommer att försvinna. Så återigen säger vi att allt går vägen och er seger är tryggad. Det är dags att fira för det blir första gången som er civilisation har övervunnit de utmaningar som den har ställts inför, och fört Ljuset till Jorden. Inte bara det, men Upplyftningen med Moder Jord är ett unikt tillfälle som ni är privilegierade att ta del i.


Jag är SaLuSa från Sirius, och har absolut beundran för ert engagemang att besegra de mörka Tjänarna, och er tro på Ljusets makt. Ni kommer i sanning att kunna säga att ni tog er an en mäktig mörk kraft och ni vann.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

torsdag 7 april 2011

SaLuSa 6 april 2011


De mest underbara gåvor kommer att ges till er och de kommer med upphöjandet av ert medvetande. Med tiden så kommer ni att bli mer psykiska och er kunskap kommer att inte ha någon begränsning. Ni kommer att resa varthelst som ni önskar och bli en del av den stora familjen av Rymdvarelser.

Kanske att den mest attraktiva aspekten för er för närvarande skulle vara tanken att ha en ljuskropp, en som inte åldras och inte lider av åkommor eller sjukdomar. En som ni också kan förändra genom rent kreativt tänkande som tillåter er att presentera er själva såsom ni vill.
SaLuSa 6 april 2011


Plötsligt kan vi se hur händelser som ni har förväntat er kan äga rum även om ni inte har förmågan att se resultatet. Jo, ni vet slutresultatet men det vi söker att uppnå kan hända på mer en ett sätt. Så tillåt förändringar och vet att i det långa loppet så kommer det bli som planerat. Mellanöstern har varit en fokuseringspunkt under många år, och har hållit nyckeln till er framtid. En situation kunde lätt ha utvecklats där som skulle ha lätt till ett nytt världskrig. Det har undvikts med vår hjälp, genom att förhindra att någon liten konfrontation blir ett stort krig med användandet av kärnvapen. Det är därför vi har gudomlig auktoritet att blanda oss i under sådana omständigheter som en upptrappning inte har ägt rum. Efter de kommande förändringarna av ledarskap och myndigheter så kommer hela världen att bli en tryggare plats, och det för öppen kontakt med mycket närmare.


Vi är medvetna om de frustrationer som upplevs av många av er då saker och ting förefaller att dras ut, men i själva verket så rör det sig ganska snabbt och infriar de förväntningar vi har. Så att säga – ni måste först städa upp i huset och visa önskan om att fullborda denna cykel genom att uppnå Upplyftningen. I själva verket så är detta allt som betyder något och anledningen till vad ni går igenom. Moder Jord kommer naturligtvis att dra fördel av er hjälp, men hon kan i vilket fall som helst gå sin egen väg framåt om så blir nödvändigt. Vi kan se hur en förändring kommer i folks attityd när de väl förstår det sanna målet med livet, då ni hitintills har gått på med stängda ögon. Det har inte nödvändigtvis varit ert fel, men ni har dukat under till idén att ni är separerade från varandra och Gud. Nu börjar ni se hur beroende ni är av varandra och era handlingar påverkar alla andras. Det förklarar hur ni kollektivt är ansvariga för er verklighet och det får er att inse att ni också kan förändra den.


Ljusarbetarna har lett vägen och använt sina energier för att föra in mer Ljus till Jorden. Genom deras förmåga att förbli lugna och fokusera dem varhelst de behövs så har de rensat ut så mycket av de lägre energierna som förstoppade Moder Jords artärer. Ju större framgång de har desto lättare blir det att totalt bryta hållet som de mörka Tjänarna har över er. De har nu blivit mer lösryckta och än mer desperata då deras makt har allvarligt försvagats, och det finns ingen väg tillbaka. Vi har dock varit försiktiga eftersom de vid sådana tillfällen blir farliga då de söker någon väg ut från deras dilemma. Vi har erbjudit en sådan lösning vid många tillfällen, men det är bara nu som det ser att det inte finns många alternativ kvar. De måste överge sin maktposition och i detta har de inget val. De är nu dags för de av ljuset att ta över, och leda er på den slutliga resan till frihet.


Det är en underlig situation som ni finner er själva i, då ni fortfarande förbereder för ert normala dagliga liv, men samtidigt vet ni att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer era liv att dramatiskt förändras. Kom ihåg att Upplyftningen är en process som kontinuerligt sker, och upphör inte bara på grund av sluttiderna. De största förändringarna kommer att vara vad som sker med er, och många av er registrerar redan nya nivåer av medvetenhet. Med en sådan expansion kommer en bättre insikt och förståelse av kärlekens makt, och hur den kan användas till gagn för alla. Att vara i fred med sig själv och en med världen är något underbart att sikta på och helt uppnåeligt.


Erfarenheterna som ni tar med er har inte uppnåtts utan en betydande uppoffringar från er sida. Detta är dock anledningen till att ni kom till Jorden, och ingen annan stans skulle ni ha gå framåt lika fort. Dualitet var den ideala lekplanen för att testa er förmåga att genomleva utmaningarna mellan Ljuset och de mörka krafterna. Ni har spelat på båda sidor för att göra era upplevelser kompletta, och idag rensar ni upp all återstående karma, vilket är varför som ert nuvarande liv kan bli ganska utmanande. Så ta de sista utmaningarna med ro, och vet att er karma kommer att rensas upp innan ni höjer er upp i de högre dimensionerna.


De mest underbara gåvor kommer att ges till er och de kommer med upphöjandet av ert medvetande. Med tiden så kommer ni att bli mer psykiska och er kunskap kommer att inte ha någon begränsning. Ni kommer att resa varthelst som ni önskar och bli en del av den stora familjen av Rymdvarelser. Som en medlem av den Galaktiska Federationen så kan ni utforska Universum och tjänar andra människor, vilka, som ni, söker vägar för att komma tillbaka hem till de högre dimensionerna. Det förgångna och framtiden kommer att ha blivit ett, och tiden kommer att upphöra att existera såsom ni nu tänker på det. Föga kommer att finnas kvar som är relaterat till era erfarenheter i tredje dimensionen och livet kommer att vara så annorlunda och njutbart utan det knog som ni nu uthärdar. Kanske att den mest attraktiva aspekten för er för närvarande skulle vara tanken att ha en ljuskropp, en som inte åldras och inte lider av åkommor eller sjukdomar. En som ni också kan förändra genom rent kreativt tänkande som tillåter er att presentera er själva såsom ni vill.


Ni kanske undrar vem som medvetet skulle säga nej till ett nytt liv i de högre dimensionerna. En del själar är dock osäkra på sig själva och håller sig fast vid vad de vet, och tvekar att göra ett åtagande vid denna tidpunkt. Det kommer delvis från en bristande förståelse, då de inte kan tänka sig hur livet bortom Jorden skulle kunna vara. Er tid på Jorden har ibland sina njutbara sidor, men de bleknar till obetydlighet jämfört med vad som ligger framför er. Om ni bara kunde få en liten titt så skulle era bekymmer förefalla att vara av så liten betydelse, plus det fakta att er framtid är tryggad så inget kan förändra ert öde.


Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att genom olika kanaler så har ni i alla fall nyhetskällor om Upplyftningen. Om det var upp till er nyhetsmedia så skulle ni höra lite eller inget alls om det, då de mörka Tjänarna inte vill att ni känner till möjligheterna att lämna cykeln av dualitet. De vill hellre beskriva slutet som Armageddon och utnyttjar döden och destruktionen som är associerad med det. I själva verket så planerade de att händelser skulle sammanfalla med profetiorna för att skrämma folk att tro på Världens slut. Var inte rädda Mina Kära, då vi kommer att se till att det blir så lätt som det kan vara och att livet kommer fortsätta i enlighet med er fria vilja och långt in i framtiden.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

tisdag 5 april 2011

SaLuSa 4 april 2011


Det gamla ni kommer i stort sätt att försvinna och en vacker Varelse uppstår som kommer att vara redo att lyftas upp. Ni har arbetat hårt och kommit långt för att nå denna punkt, och det kommer bli en högst upplyftande erfarenhet oberoende av vad ni behöver gå igenom för att komma tid. Energierna runt omkring er ökar ständigt och för er mer in i de högre dimensionerna. Det inför lugn och en känsla av stora förhoppningar, då ni blir mer känsliga till dem och står rakt och lång som en fyr av Ljus.
SaLuSa 4 april 2011
Tro oss när vi säger att saker och ting går framåt mycket bra, och arbetet som vi har lagt ned börjar ge resultat. Oberoende av vad som händer så kommer ni att vara redo för sluttiderna, och inget kan stoppa avslutet på denna cykel av dualitet. Ni behöver inte gå igenom skärselden för att lyftas upp, och det är helt klart att era erfarenheter kommer att skilja sig en hel del från en själ till en annan. De flesta av er kommer lättvindigt att ta er in i den Nya Åldern, och för vår del så kommer vi att göra transformationen för er så snabbt som vi kan. Ni ser snabba förändringar i Mellanöstern, och medan det pågår så genomgår västvärlden en testande tid likaså. De kommer också att behöva förändra sig, och mycket kommer att inträffa efter politiska reformer. I era hjärtan så vet ni att alla framtida förändringar måste vara baserade på vad som är bäst för alla, och det betyder en struktur som är byggd på Kärlek och Ljus. Något mindre än detta kommer inte att tillfredsställa folket, eller att visa vägen för en smidig gång till Upplyftningen.


De Mörka Tjänarna kapitulerar nu till sist, med insikt att de behöver finna en väg ut ur det dilemma som de själva har skapat. Det erbjuds nu genom våra allierade, och när de inte längre är i en position att blanda sig i framstegen då kan vi verkligen bli mer öppna med att hjälpa er. Att ställa dem till ansvar för deras handlingar emot Mänskligheten är inte något bekymmer då det inte går att undgå att till sist stå till svars inför den högre spirituella hierarkin som överblickar er utveckling. Med andra ord så kommer de precis som ni att behöva uppleva effekterna av sina handlingar och helt fullt förstå slutresultatet. Vi kan säga er att när ni väl återgår till de högre dimensionerna och känner till sanningen om livet och dess ändamål så blir ni ytterst ivriga att rätta till era misstag. Vi måste igen betona att det inte finns någon bestraffning så som ni ser det, och inget dömande och slutresultatet ligger i händerna hos var själ. Karmat som uppstår från varje liv är tvåfaldigt, och först så håller det er på vägen tillbaka mot Ljuset, medan det också ser till att ni lär er från era misstag.


Det slutliga upploppet mot Upplyftningen är sådant att det ger så många möjligheter för er att ordna till vad som återstår, och förändra ert sinne till ett som är i linje med de nya vibrationerna. Det gamla ni kommer i stort sätt att försvinna och en vacker Varelse uppstår som kommer att vara redo att lyftas upp. Ni har arbetat hårt och kommit långt för att nå denna punkt, och det kommer bli en högst upplyftande erfarenhet oberoende av vad ni behöver gå igenom för att komma tid. Energierna runt omkring er ökar ständigt och för er mer in i de högre dimensionerna. Det inför lugn och en känsla av stora förhoppningar, då ni blir mer känsliga till dem och står rakt och lång som en fyr av Ljus. När ni så gör så är ni på vägen mot Upplyftningen, efter att ha förflyttat er från de lägre vibrationerna. I själva verket så finner ni att de är grova och inte längre tjänar ändamålet i ert liv. Att sprida frid och lycka är ert mål och ni kommer att bli framgångsrika med det.


Utan att nödvändigtvis öppet närma er andra själar så lyfter ni upp alla runt omkring och er positiva attityd kommer att smitta av sig på andra. Nyheten om Upplyftningen sprider sig och ni kan vara en av dem som försiktigt introducerar andra till dess fördelar och samtidigt poängterar att fritt val gäller. Alla möjligheter kommer dock att tas för att göra detta faktum känt när vi till slut kommer oss er. Det kommer till slut inte att finnas någon själ som inte har haft en chans att lära sig allt om Upplyftningen, och göra val från en välinformerad position. Det finns naturligtvis de som accepterar sluttiderna, men de tror på ett annat slut, och eftersom ni skapar er egen verklighet så kommer de att uppleva en annan väg som de har valt.


Under tiden så ber vi er att hålla ert fokus på era personliga mål, och inte bli nedstämd av händelser omkring er. Vissa händelser måste spelas ut, och de fysiska förändringarna är nödvändiga för att assistera Moder Jords Upplyftning. Ni reser tillsammans och ni har gjort så under tusentals år, och ni kommer att göra så i framtiden. Ju mer som ni kan hjälpa med att föra ljuset till Jorden, desto mer kommer ni alla att hjälpa med att föra in existensen av den Nya Jorden. Era gamla skapelser kan inte föras vidare, och som konsekvens så finns det mycket att göra i fråga om transmutation. Inget förstörs helt och hållet utan förändrar bara formen för att återanvändas. Materia skapas och återskapas åter och åter igen och slösas aldrig bort. Som de skapare ni är så tar ni större ansvar för era skapelser, men samtidigt kommer ni att stiga i medvetande och ni kommer att använda sunt förnuft och vishet i ert arbete.


Ni står nu vid ett vägskäl, och det är ert beslut då det gäller vilket väg ni tar. Oberoende av ert val så är det inget långsiktigt problem, då den cykliska karaktären av Universum ser till att en annan möjlighet att välja annorlunda visar sig. Cyklerna är dock långa som ni mäter linjär tid, och om ni bara visste så skulle ni vara mer benägen att göra ansträngningen att lyftas upp denna gång. Vi vet att en del själar är så djupt i mörkret att de finner det svårt att förstå vad Upplyftning betyder. Ibland känner de sig som offer för sina omständigheter, utan att inse att de själva skapar sina upplevelser. Det kommer en tid då sanningen kommer fram till dem, och då kommer de att söka efter ett sätt att förändra dem till det bättre.


Var försäkrade att era framsteg följs, och vid ett första tecken på en önskan att föra sig in i Ljuset så ges hjälp för att föra er i rätt riktning. Ingen önskar att se er upprepade gånger gå in i en återvändsgränd, och behöva göra det igen. Som tur är så utvecklar sig de flesta själar under en tidsperiod under erfarenheterna av successiva liv, och guidandet som ges till dem. Under de nuvarande svåra tiderna så kan framstegen bli ganska snabba på grund av det kontinuerliga stridandet mellan mörkret och Ljuset. Det finns upprepade tillfällen att övervinna de lägre vibrationerna, och ingen själ är dömd att förbli i dem. Det är helt och hållet det omvända, då de Broderskapet av Ljus arbetar för att hjälpa de som är i de lägre dimensionerna, och att finna de som öppnar upp sig till de högre sanningarna.


Jag är SaLuSa från Sirius, och då ni träder in i den viktigaste perioden för er civilisation, så gör vi vårt bästa för att attrahera er uppmärksamhet. Vi vill att ni erkänner relationen som vi har med er, vilket har funnits i tusentals år. Vi Är All En, och helt riktigt så kommer vi samman för att fira en återförening. Vi skall gå framåt med er till de högre rikena som är era sanna hem, och vi väntar på er närvaro som Uppstigna Varelser.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012