Followers

PUTIN

söndag 19 april 2015

Svenska -- SaLuSa 17 april 2015SaLuSa 17 april 2015


Mina kära, Ljuset växer mycket snabbart och all heder till dem av er som är ihärdiga och trogna er livsplan. Ni kanske inte nödvändigtvis vet säkert hur bra ni följer den, men det finns en känsla av djup tillfredsställelse i allt ni gör. Tillsammans med era guider hjälper vi er att hålla er på den sanna vägen och vi hjälper där vi kan. Resultatet av ert engagemang är att ni kan fortsätta med at gå framåt utan att distraheras bor från vägen.

 Belöningarna för att göra detta är många, och en dag i en inte alltför avlägsen framtid kommer du att verkligen bli medveten om hur mycket ditt bidrag har betytt. Det har ingenting att göra med kvantitet utan kvalitet, och till och med en enda av er hjälper på sitt eget sätt till med att uppehålla Ljuset på Jorden. Faktum är att du är privilegierad då du valdes ut för sådana uppgifter, för många själar har frivilligt ställt upp för att göra sådant arbete. Emellertid är inte alla nödvändigtvis valda för just denna tidsperiod.

lördag 11 april 2015

Svenska -- SaLuSa 10 april 2015

 SaLuSa 10 april 2015

Från vårt perspektiv rör sig tiden så mycket snabbare än vad ni upplever den. Så medan ni har fått vara utan meddelanden under vad som verkar vara en lång tid, så är det för oss bara ett flyktigt ögonblick. Under en lång period har ni läst eller hört om många upplevelser där folk har varit ut ur kroppen, och varit ”borta” i dagar, för att sedan återvända och finna att endast en kort stund har gått. Ibland har det vara varit några timmar eller minuter som verkat som dagar. Under sådana omständigheter börjar ni förstå att allting finns i Nuet. Ni lär er att tiden inte är konstant, och det kommer att bli tydligare när ni flyttar bort från Jorden in till de högre vibrationerna.

Denna tid är en tid när ni måste hålla ett mycket öppet sinne, eftersom fler överraskningar väntar på att bli upptäckta. Saker och ting är inte nödvändigtvis som ni har fått lära er, och kanske ett av de svåraste fakta att acceptera är att ni kan färdas snabbare än ljusets hastighet. Det finns mycket att lära som kommer till er när ni blir fullfjädrade som Galaktiska Varelser.

Vid den tiden öppnar sig ditt medvetande och dina vibrationer ökar och du är på väg att återvända till nivåer som du i verkligheten redan är bekant med. Härifrån är det en fråga om att lära om vad du har glömt och det blir inte svårt eftersom du kommer att få mycket hjälp. Som vi tidigare har berättat är du mycket större än du kan föreställa dig och i huvudsak är ni alla gudar i vardande. Emellertid är det en lång väg att gå innan ni når en sådan höjdpunkt eller tillväxt.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012