Followers

PUTIN

torsdag 27 september 2012

SaLuSa 21.09.2012


 


SaLuSa 21.09.2012Eftersom allt är i nuet så ser vi inte saker och ting som ni gör, och vi ser den övergripande bilden, vilken visar att fullbordan av denna cykel kommer att ske såsom var menat. När ni väl har lyfts upp så för ni er in i en ny era och gynnas av de upplyftande energierna, och er större nivå av medvetande. Allt det som ni skall få då det gäller förändringar kommer snabbt igenom, och slutligen så blir ni fria från uppmärksamheten av de mörka Tjänarna. Det finns ingen plats i den nya dimensionen för något mindre än så, och ni kommer att kunna känna de högre vibrationerna. Det kommer att bli en helt ny erfarenhet att veta att varje person tillsammans med er är av samma vibration, och kan litas på och är ärlig i alla deras kontakter med er. 

Den Gyllene Åldern kommer att föra er långt, och om ni någonsin undrade hur Himlen skulle vara så är detta det närmaste ni kommer till den. Bara den rena harmonin i allt liv kommer att vara så uppenbart, och det kommer att vara en glädje att leva och uppleva det. Eftersom alla era behov kommer att vara tillgodosedda så kommer ni att åtnjuta en nivå av lycka och tillfredsställelse som ni för närvarande sällan känner. Dualitet i själva sin karaktär skulle alltid vara en hård test av er förmåga att hålla fast vid sanningen, och trots detta tryck har ni tagit er fram och fört er in i Ljuset. Håll er plats tryggt och intakt och låt inte tvivel krypa in, utan fokusera på allt som är av de högre vibrationerna. 

Även med ert räknande är det så lite tid kvar innan denna cykel kommer till ett slut och då andra fortsätter att vakna upp så ge av er kunskap och hjälp. Var dock så goda att låta dem fatta sina egna beslut, då sanningen ibland kan vara överväldigande. Tid måste ges för att låta gamla uppfattningar utforskas i ljus av nya avslöjanden. Detta gäller naturligtvis för alla, då ni i själva verket inte kommer att stanna upp i ert lärande. Att utvecklas är en maklig process, men era Guider kommer försiktigt att leda er till en ny större förståelse när ni är redo. Det är därför som det accepteras att inte alla kommer att stiga upp, och det blir deras val. Ni ses inte som att ni är mindre framgångsrika än någon annan själ, och ni kommer till slut att nå samma nivå som någon annan. 

Många själar har identifierat med jordliga vibrationer och blivit separerade från sitt verkliga jag. Det var förväntat och ses som en väsentlig del i era upplevelser och utgör den verkliga utmaningen som ni valde att ställas inför. Genom att anskaffa er ett starkt försvar så har ni överlevt inför de mörka Tjänarna, och deras försök att dra er ned till deras nivå. De har i själva verket sjunkit så lågt att de nästan har skurit av sig från Ljuset. Guds kärlek för sina skapelser ser dock bara Ljuset oberoende av hur förminskat det har blivit. Hoppet för deras tillväxt tillbaka in i Ljuset är sådant att all hjälp kommer att ges till dem för att fullt återgå till det. 

Som vi tidigare har antytt så ber vi att ni som Varelser utav Ljuset har medkänsla för de som har gått vilse. Det finns andra som inte förstår att den största tjänsten ni kan ge en annan själ är att skicka dem er kärlek. Se Ljuset hur blekt det än är då Gudsgnistan är oföränderlig och kommer alltid att finnas kvar på det ena eller andra sättet. Visa att ni har utvecklats bortom dömande, och låt den naturliga rättvisan av de högre lagarna ta hand om de som fortfarande skall ställas till svars för deras brott mot Mänskligheten. Ni har tillräckligt att sysselsätta era sinnen med då er underbara framtid utvecklas. 

Titta runt omkring om ni önskar finna bevis på hur banksituationen går vidare, då ett flertal nu ställs till svar inför deras kriminella agerande. Vad ni, folket, har gjort är att markera deras brister, genom att outtröttligt jaga auktoriteterna så att de agerar mot dem. Det ger publicitet och nettoresultatet är att än fler av er vaknar upp, och det skapar stor oro inom de stora företagen. De vet att folkets makt kan uppnå resultat. Så medan dessa förändringar inte helt klart är noterade så uppnår ni en partiell framgång nu. I många länder så tilltar demonstrationerna och regeringarna använder sig av våld för att stoppa dem. Det kommer dock inte att minska mängden av demonstrationer som äger rum, och ni har visat att ni är mycket uthålliga då det gäller att kräva era rättigheter. Vi kan inte öppet stöda er, men där ert agerande är fridfullt så uppmuntrar vi er. 

För ögonblicket så går olika handlanden framåt bra, vilka är ödesbestämda att starta förändringarna, och det är sannolikt att helt plötsligt så kommer en del av dem uttala sig själva till nyhetsmedia. Från den mörka sidan så försöker krigshetsarna att starta ett nytt Världskrig, men bli inte alarmerade då de inte kommer att tillåtas att göra så. Vi kan använda vilka krafter som helst som vi har till vårt förfogande för att förhindra det, och en del av vår avancerade teknologi är helt häpnadsvärd och absolut perfekt för dessa ändamål. Vi har i själva verket ofta använt det för att vidmakthålla en relativt fredlig situation på Jorden, när vissa element var på väg att starta ett fullt krig mot ett annat land. 

Ni är säkra med oss och vi skall fortsätta att helt fullt observera er Jord. När vi så behöver kan vi zooma in på en viss person var än de är, så det finns inget ställe att gömma sig på för de mörka Tjänarna. När det är dags att föra in dem så skall vi inte spilla någon tid med att placera dem där de inte längre kan förhindra processen för Upplyftningen. För tillfället så ser vi till er för att göra vad som är nödvändigt för att uppnå auktoritet att ta dem ut ur cirkulering. Vi vet att ni har upplevt problem när ni tidigare har försökt att göra så, men situationen förändras och er tid har nu kommit för att agera. Ni kommer att få vårt skydd och kan gå framåt med självförtroende. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser hur nära ni är till fullbordan av denna cykel. Jag ser också att ni har gjort ett utmärkt arbete med att jorda Ljuset, och det skiner starkare från Jorden än det har gjort på tusentals år. Det expanderar exponentiellt och kommer att se till att ni tryggt tar er igenom Upplyftningen. Vi glömmer inte de som inte är redo eller väljer att inte gå med, och de kommer också att få vårt skydd tills att de lämnar Moder Jord. Vi älskar er alla, och ser ert Ljus som strålar ut även om i vissa fall så har det inte utvecklats fullt. För oss är ni alla Ett och vi gör inga som helst undantag. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 19.09.2012


 


SaLuSa 19.09.2012Detta år har gått snabbt och hitintills så har det inträffat mindre incidenter än ni kanske hade förväntat er. Inte heller har det varit katastrofalt som många hade förutsett, eller löftet fullbordat om förändringar som kommer att lyfta upp er. Era medvetandenivåer har dock ökat högst väsentligt och Upplyftningen är fortfarande tryggad. När man ser runt omkring så är det uppenbart att institutionerna som har hållit framstående platser i er värld är nu i olika stadier av kollaps, från vilka det inte finns någon undanflykt. Sanningen avslöjar som förväntat mycket om dem vilket visar hur de har manipulerat händelser till deras egen fördel. Ni blir till och med medvetna om att de har haft en agenda under en lång tid för att förslava er och uppnå världskontroll. Ni kan se hur nära de kom till att uppnå sina mål, och också den stora rörelsen bland folket som vaknade upp till deras planer och besegrade dem. 

Ni är de som tar över och avgör ödet av er civilisation. Ni har makten att avgöra hur sluttiderna genomförs, och ni visualiserar en fredlig övergång. Detta skapar tidslinjen som kommer att fullborda cykeln i enlighet med era intentioner. Moder Jord har dock också något att säga i frågan och önskar att utföra ett renande som är en del av er hennes förberedelser för att stiga upp. Ju mer ni skickar ut Kärlek och Ljus till henne, desto lättare kommer sluttiderna att gå. De förväntade förändringarna kommer naturligtvis att påbörjas inom kort då den Nya Åldern måste påbörjas för att bryta upp det gamla paradigmet. Det nya väntar på att införas, och dess fördelar kommer att delas av er alla. Fullbordan kan dock inte äga rum tills att ni har lyfts upp, då de som är av den mörka sorten inte skall dra nytta av det som är för de av Ljuset. 

Förändringarna kommer och nya regeringar kommer att ta över från det gamla gardet. Finansiella förändringar kommer att ske för att se till att det aldrig blir ett upprepande av korruptionen som tar ned dem. Detta kommer absolut att hända snart, och vår närvaro kommer att erkännas, vilket gör att vi kan komma närmare er. Oberoende av vad ni kanske hade trott så är det ingen brådska med att fullborda förändringarna innan Upplyftningen. I själva verket så var det alltid menat att processen skulle pågå in i det Nya Året, då vi kommer att ha ett stort tillfälle att arbeta tillsammans. Vi behöver att de som är av Ljuset är en del av våra grupper, och använder färdigheter och kunskap till förbättring för alla. Då kan vi alla verkligen föra oss framåt med kunskap om att vi inte kommer att förhindras, eller medvetet bli försenade i vårt arbete. 

Allt ni förväntade skulle äga rum kommer att göra så, och då framsteg görs så kommer ni att finna att det för er längre än ni trodde var möjligt. Det kommer att bli en underbar tid som kommer att se hur ni frisläpps från de gamla problemen som har hållit er tillbaka. Det är dags att sprinta framåt och gå in i en ny värld som reflekterar ert upplyftande in i de högre dimensionerna. Det kommer att finnas gott om faciliteter, inklusive Städer av Ljus där ni kan helas, då ni skall bli fullt återställda till ett förstklassigt tillstånd. Med tiden kommer ni också att kunna reversera åldringsprocessen och återgå till ett ungdomligt utseende, och så kommer det att pågå tills att ni blir en Galaktisk Varelse. Alla dessa förändringar väntar på er och de ligger inte långt in i framtiden. Tänk positivt om dem och så hjälper ni att manifestera dem mycket snabbare än vi hade tänkt oss. 

Medan renandet äger rum så kan det förefalla som om allt är i ett tillstånd av sönderfall, och det är sant så till vida att de gamla sätten och systemen måste bort. Allt som inte kan hålla de högre vibrationerna har helt klart ingen plats i dem. Så misströsta inte eller bli deprimerade då allt är redo nu för att byta ut de gamla systemen. Allt kommer i god tid och till slut kommer ni inte att ha brist på något alls. Vi vet från våra egna erfarenheter precis vad ni behöver för att sätta in er i de högre dimensionerna. Den Galaktiska Federationen av Ljus har obegränsade resurser och personal, som är fullt utbildade i vad som behövs göras. De flesta av er vet inte att vi fortfarande är mycket engagerade med att hålla Jorden ren från föroreningar, och om det inte var för våra ansträngningar så skulle det vara värre än ni är medvetna om.

I framtiden kommer de föroreningar som ni är vana vid att uppleva inte att upprepas. Användandet av förorenande typer av maskiner eller installationer kommer inte längre att vara nödvändigt eller tillåtet. Ni kommer istället att ha nya operationsmetoder som är rena att använda. De största förändringarna kommer att ske i ert nuvarande sätt att resa, och förbränningsmotorn kommer till slut att försvinna. Inte bara det, utan de nya fordonen kommer att vara mycket snabbare och säkrare att använda. De kommer att använda fri energi, vilket är en källa för kraft på våra skepp. Alla kommer att ha användning av dem, och det kommer att vara helt föroreningsfria. Dessa förändringar har blivit planerade under en lång tid, och är redo att gå framåt då det är säkert att introducera dem. 

Naturligtvis är vi mycket ivriga att träffa er, och vi gör allt vi kan för att föra saker och ting framåt. Avslöjandena ”kryper in” via våra allierades ansträngningar, men vi skulle uppenbarligen vilja se hur det går snabbare. Ju fler människor som blir medvetna om oss och vårt uppdrag desto närmare står ni till att träffa oss. Det finns naturligtvis de som av olika anledningar önskar ett annat slutresultat för förändringarna, men om ni är välinformerade så kommer de inte att bedra er. Använd alltid er intuition och var förberedda att ändra era uppfattningar om ni är tillräckligt säkra på att ni har sanningen. 

Jag är SaLuSa från Sirius och ger er vår Kärlek för era stora ansträngningar att föra denna cykel till ett snabbt slut. Det återstår inte mycket innan ni blir mer involverade i aktiviteterna för sluttiderna. Det kanske blir vissa avbrott i era normala liv, men det lugnar snabbt ned sig. Vi är bundna av Universal Lag att föra oss själva på ett sätt som inte blandar sig i er fria vilja, så vi kan inte bara påskynda händelser genom att tränga oss på er. De mörka Tjänarna vet detta och blandar sig fortfarande i för de erkänner inte Lagarna som vi gör. Om saker och ting inte går framåt inom en viss tidsram kommer vi dock att bli auktoriserade för att handla mer direkt.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

SaLuSa 17.09.2012


 


SaLuSa 17.09.2012Ni har haft många liv inom cykeln av dualitet och när ni ser tillbaka kommer ni förmodligen finna att de har varit några av de mest testande och svåraste som ni har haft. Anledningen är att ni har gått igenom några av de lägsta vibrationerna som ni någonsin upplevt. Det har betytt att ni kände er mer separerade från Källan än i tidigare liv, och ni har levt i stork utsträckning på er överlevnadsinstinkt. De som för Ljus till Jorden har haft utmaningen att jorda det, och att hjälpa införa en viss balans mellan det och de mörka energierna. Tidvis såg det ut som djupet av mörker hade nåtts och Människan såg ut att ha förlorat allt hopp om återhämtning. 

De högre Varelser som kontrollerar planen för Människan hade dock andra tankar och vände gradvis flödet så att Ljuset gjorde framsteg. Det var inte förrän under mer närliggande tider som det blev mer uppenbar och fick inflytande. Trots det kontinuerliga krigandet mellan länder så började Ljuset ge styrka till de som kom till Jorden för att införa välbehövliga förändringar. I mitten av kaos och katastrofer så startade återskapandet av ett Ljusnätverk runt Jorden. De har sedan dess blivit mäktiga punkter av Ljus som strålar ut. Resultatet är att Ljusgrupper har format som har kunna upplysa folket om sanningen, och idag står ni vid dörren till full Upplysning. 

För eoner av tid sedan så var det känt att denna tid skulle signalera slutet på cykeln av dualitet. Det var ett löfte som gjordes den tidigaste tiden då ni först började inkarnera och är anledningen till att ni alltid intuitivt har vetat att det skulle vara så. En del tidigare civilisationer har förstört sig själva nästan utan att lämna något spår, ni som är på Jorden idag är en och samma själar. Ni var beslutsamma att se till att sluttiderna skulle resultera i er Upplyftning, och inte destruktion. Här är ni nu på randen till ett stort upplyftande som har uppnåtts genom hårt arbete och engagemang mot Kärlek och Ljus. Ni har uppnått stor erfarenhet, vilket ni kan använda för att hjälpa andra, som står inför liknande utmaningar som ni har upplevt. 

Livet handlar om att lära sig lektioner genom era valda upplevelser, med kunskap om att ni skulle använda dem genom att tjäna Ljuset. Målet är att föra samman själar så att de återigen kan bli en del av Enheten som alla är en del av. Uppstigning betyder dock en separation på det fysiska planet så att varje själ kan fortsätta sin nuvarande väg. En del är redan inom ett expanderat tillstånd av medvetande och på deras önskade väg för Uppstigning, medan andra inte har tänkt tanken för de är inte färdiga med dualitet. Det är ett val av fri vilja som ni alla har gjort, och ni måste därför låta andra gå framåt därefter. Ingen lämnas och de kommer mycket att gynnas från deras upplevelser hitintills. 

Utvecklingen slutar aldrig förrän ni till slut återgår till Källan, och till och med då så införs nya cykler av erfarenheter. Det är dock inte närliggande för er och ni har långt att gå innan ni når detta. Gud har skapat ett oändligt antal Universum, och ni kan välja att starta en helt ny erfarenhet om ni så önskar. Framtiden som väntar er är full av under och spänning, och ni kommer att finna aldrig sinande uttryck av Ljuset och dess magiska makt att skapa. Livet på Jorden liknar föga det som ni är på väg att föra er in i, ni kommer mycket lätt att anamma hur det är att vara en Galaktisk Varelse. Ni kommer nu att återgå till era sanna hem bland stjärnorna, och återförena er med era sanna familjer. Er Jord-upplevelse är bara en utflykt från er högre plants i de högre dimensionerna, till vilken ni inom kort återgår. 

Som vi så ofta informerar er, det finns så mycket som kommer till, vilket kommer att lyfta upp er till större höjder. När ni väl har stigit upp, såvida ni inte av någon anledning väljer att spendera tid den nya 3D dimensionen förberedd för de som inte stiger upp, så kommer ni aldrig att behöva återgå till det. Ni har så gott som avslutat de lägre dimensionerna, och många själar kan skydda sig själva mot de lägre energierna. Ni behöver bara placera ett band av vitt ljus runt er som ert skydd. När ni har gjort så kommer ni att behöva undvika att uttrycka några negativa toner i ert tal, då dessa är sannolika att bryta ert skydd och göra er sårbara för dem. Det bästa sättet är att förbli fokuserade på allt som är av Ljuset, och att hålla Upplyftningen i sikte är ett sätt att göra det.

Så många människor bär fortfarande på ”bagage” som behövs tas om hand om, och det kommer att komma tillbaka till dem tills det är utrensat. Det kommer att nå er via sätt av utmanande tankar när ni i själva verket vet att ni är bortom vad de uppmanar er att göra. Tala med den där ”andra” personen som fortsätter att påminna er om sådana ting och var fast, och säg åt personen att försvinna eftersom det inte intresserar er längre. Ni frestas att se om ni har överkommit problemet vad det nu var, och om ni förkastar det tillräckligt många gånger så kommer det att försvinna. En del av er har stor karma att klara upp, och det är därför som ni har fullt upp med att utföra ert renande. Det kan naturligtvis involvera andra och ofta så kan ni arbeta tillsammans för att ta hand om vad det nu kan vara. Tidigare relationer för ofta folk samman igen för just det ändamålet att hjälpa varandra att uppnå det.

Förstå att ni gick med på att utföra det hårda arbetet med att göra er själva redo för Upplyftningen, men ni saknar aldrig hjälp. I själva verket har varje själ sina hjälpare, även de som frossar i de lägre energierna. Varje själ är fortfarande av Ljuset och aldrig övergiven, då alla har kapaciteten att arbeta sig fram på en väg tillbaka till det. Kom ihåg att den enda anledningen till att ni upplever både Ljuset och mörkret är därför att ni är i dualitet och har sökt att förstå hur de två kan hjälpa er utveckling. Slutmålet är naturligtvis att kunna övervinna de mörka energierna genom att höja er över dem. Många av er står nu rakryggade och vet att ni har uppnått det, och er plats i de uppstigna rikena är säkrad. 

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag känner hur våra nivåer av medvetande faller mer samman i harmoni, då ni söker sanningen och expanderar era egna nivåer. Många fler av er kommer att finna sådana framsteg under de veckor som finns kvar, då ett ej sinande flöde av Ljus fortsätter att strålas till Jorden. Med den kommande införseln, på grund av orientering i rät linje av er Sol och den Stora Centrala Solen, kommer ni att uppleva en stor förhöjning av Ljus, och var medvetna om det. 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.


Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

måndag 17 september 2012

SaLuSa 14.09.2012


 


SaLuSa 14.09.2012De själar som är djupt inne i sina religiösa uppfattningar kommer att vara bland de sista att acceptera sanningen. Problemet har förutsetts och de respektive lärarna på vars lärdomar deras uppfattningar är baserade på kommer åter för att förklara vad deras sanna meddelande var. Med tiden så har tolkningarna medvetet ändrats för att sätta mer och mer makt och kontroll hos de som kontrollerar, till den grad att den sanna betydelsen har förmörkats. Vår närvaro och er förståelse av vår tjänst till er har hjälpt er att inse att en punkt kan nås i er utveckling då ni kan gå inom er och finna sanningen. Det betyder helt klart inte att ni inte skall tala med andra, då det alltid är nyttigt att beakta andras åsikter. 

Vi har redan satt våra övertygelser som en trosbekännelse som vi upprätthåller, och uttrycker vår plats av tjänst till andra inom Universum. Vid vår vibrationsnivå kan bara sanningen existera, och det är en nivå som ni också för er in på mycket snart. Så, vi ber er att vara öppna till nya idéer, vilka i allmänna termer är baserade på Enheten av Allt Som Är. Problemet ni har haft är att er civilisation har blivit fragmenterad och separerad i så många schismer, så att ni finner det svårt att veta vad ni skall tro. Dessutom har det medfört så många konflikter som ni har utkämpat bland er själva, för att bevisa vem som har rätt och eller fel.

På Jorden går det inte att finna tolerans i överflöd, och det är orsakat av de som försöker hålla fast vid sin makt om det nu är inom religioner eller politik. Vi uppmuntrar er att acceptera att andra själar inte nödvändigtvis kommer att vara vid ert stadium av förståelse, och inse att med tiden så kommer alla utvecklas i sin egen takt. Ingen bör förföljas på grund av sina uppfattningar, men inte heller bör de försöka att pådyvla sina på andra. Perioden som ni genomgår visar hur beroende ni alla är av varandra, och det krävs ibland motgångar för att föra er samman. 

Folk inser att klassuppdelningen baserad på inkomst och utbildning håller uppdelningen på plats, och att varje person bör ha jämlika möjligheter. En del kommer från fattiga ursprung och det är något som kommer att tas upp i och med förändringarna. Alla kommer att ses som jämlika, vilket de är i Guds ögon, oberoende av vilket karma som de utför. I själva verket i dessa sluttider så tar många av er an vad helst som krävs för att rensa ut det. Mycket av det är en fråga om relationer med varandra och en del hårda lektioner lärs nu. Då det gäller smärre lärdomar då kan dessa i själva verket tasbort, när det är uppenbart att er medvetandenivå har lyfts upp. 

När ni väl lyfts upp så kommer det att bli mycket annorlunda från vad ni har upplevt i er nuvarande dimension. Hårdheten och konflikterna som ni normalt träffar på kommer inte längre att ske, då det är total harmoni och samarbete och alla hjälper varandra för det högsta goda. Ni kommer att träffa era Guider och Änglavarelser som har stått vid er sida liv efter liv. Ni kommer att ha utvecklat medvetandenivåer som kommer att ge er en större förståelse av alla saker, och ni kommer i sanning att ha blivit en Galaktisk Varelse. Er civilisation är redan en medlem av vår Federation av Ljus, och en plats väntar på alla som vill förena sig med oss. 

Ett fantastiskt liv väntar er som förlöser er från mörkret som har följt er på er resa genom er nuvarande dimension. Ni har gjort ert och det är dags för er att lämna cykeln av återfödande som ni har upplevt. I framtiden kommer ni helt enkelt bara att byta kroppar när ni tycker det är nödvändigt, då naturligt sönderfall och död inte längre kommer att vara en del av era upplevelser. Som ni säkerligen är medvetna om, kommer ni att leva i hundratals år som ni räknar dem, men utan åldrande och ni kommer istället behålla en kropp i toppskick. Ni kommer att ha all den tid ni behöver för att följa era hjärtans önskningar, och till skillnad mot på Jorden så kommer ni inte att behöva pengar för att göra så, då det inte är nödvändigt. 

Mycket av vad ni ser som en väsentlig del av ert liv nu kommer inte längre att behövas och då ni gör er av med materiella objekt och kommer de att återgå till källan utan spill. Med tiden kommer ni att få ert personliga skepp, men förena er med andra för interdimensionellt resande i djupet av rymden. Ni kallar dessa större skepp för Moderskepp, och en del är städer i sin egen rätt. Ni kunde resa runt i ett under åratal, och finna hur alla era behov var tillgängliga hela tiden. De är helt självförsörjande och tar fördel av fri energi som omger dem. Under dessa förhållanden så är livet långt ifrån tråkigt, och erbjuder ofta en känsla av spänning då ni reser in i det okända. 

Ni har lagt märke till att då vi har träffat ert folk så har de kommenterat på våra synbarligen tighta dräkter. Det är därför de är tänkta till existens och är bokstavligen vårt andra skin, och följer varje rörelse av vår kropp. Till skillnad från er så behöver vi inte ta en resväska full av viktiga saker när vi reser. I det avseendet så är våra behov begränsade då vi till exempel inte har dagliga saker att göra som till exempel att raka oss, eller andra kroppsliga behövligheter. Ni kommer att ha en hel del att lära er när ni börjar era nya liv, men de är inte alls så komplicerade som livet på Jorden. Livet i de högre dimensionerna är en glädje och så tillfredsställande i alla avseenden. 

När ni känner er nedstämda så kom bara ihåg var er framtid ligger, och den obeskrivliga upplyftningen som kommer att starta ett helt nytt kapitel i er utveckling. Lidandet och plågorna ni har upplevt kommer att försvinna och sådana minnen kommer till slut att blekna in i det förgångna för att till slut bli helt bortglömda. Så håll ert sikte på vad som komma skall och inte vad som har varit, och låt inte negativa tankar distrahera er. Oberoende av vilka rädslor som trummas upp av nyheterna eller spekulationer om er framtid så blir allt kortvarigt. Tills att de mörka Tjänarna är bortförda så kommer de fortsätta att blanda sig i era framsteg, med tron att de på något sätt kommer att lyckas. De kommer att förstå att de har föga makt kvar och kan inte återgå till deras tidigare nivå av kontroll. 

Jag är SaLuSa från Sirius 

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.se 


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Inger Gunilla
 http://www.st-germain.se/


Welcome to the PAO Light-Circles 


Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Koreanfor SaLuSa's messages and English-Indonesian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinlatvian.blogspot.com/ - Latviešú/Latvian
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
 http://gfinnorway.blogspot.com/ - NORSK/Norwegian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012