Followers

PUTIN

söndag 31 oktober 2010

SaLuSa 29 oktober, 2010Inget är aldrig förstört eller bortödslat för alltid, förutom att det ändrar form och utseende.
Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi till slut kan utföra öppna besök till Jorden så kommer ni att träffa många medlemmar av den Galaktiska Federationen.

De första mötena blir med dem som har de starkaste banden med er.

Se det som att ni alla är Rymdvarelser i ert ursprung och det är er familj som väntar på deras chans att bli introducerade till er igen.SaLuSa 29 oktober, 2010


Då fler människor förstår vilka tider vi befinner oss i så är det en del som blir upprymda av utsikten att träffa sina vänligt sinnade Rymdvänner, medan andra upplever en grad av bestörtning utan att verkligen förstå varför. Det är i stort en rädsla av det okända, men många har djupa undermedvetna minnen från tiden då de var närvarande och bevittnade Galaktiska Krig. Ert solsystem tog stor skada och millioner av själar förlorade sina liv när Maldek förstördes. Vi vill föra ut budskapet att det har blivit gudomligt förordnat att en sådan händelse inte kommer att tillåtas att hända igen. Denna cykel kommer att se hur hela solsystemet och Maldek blir återställt, då i själva verket allt måste bli gottgjort. Är det inte någon slags paradox att då de godartade förändringarna är på randen till att införas så ökar kaoset och kollapsen av det gamla systemet. Kära vänner låt det gamla blekna och försvinna då det har väl uttjänat sitt ändamål, då det nu är dags att stiga upp i de högre dimensionerna. Ingen tycker om massförändringar, men allt måste göras nytt igen. Inget är aldrig förstört eller bortödslat för alltid, förutom att det ändrar form och utseende.


Tillfället för Upplyftning är av en sådan magnitud att ni bör se er själva som mycket privilegierade att vara involverade i sluttiderna. Det gäller för varje själ oberoende av hur de har planerat att utgå från denna cykel. Faktumet att ni har spenderat många liv i dualitet har höjt er nivå av medvetande mycket snabbare än via andra medel. Kom ihåg att varje liv ni har haft på Jorden har sett hur ni har accepterat många olika roller, och det är allvarliga saker och varje gång har ni spelat ut planen som ni förde med er. Varje plan har noga gjorts för att tillåta för möjligheter att uppleva precis vad ni behövde för att gå vidare i er utveckling. Er framgång eller brist där av har avgjort om ni är redo att ta ett enormt steg framåt och lyftas upp. När ni ser på andra människor i denna stund så döm dem inte från deras yttre eller deras yrken. Samhällen planeras på det sättet att de som väljs för att inkarnera in i det passar för de färdigheter och den kunskap som behövs för att det skall fungera korrekt. Ni kan därför riktigt förmoda att under många liv har ni gett av era olika färdigheter, om det nu var som en person av hög status eller en som gör enkla sysslor.


Sluttiderna är kulmineringen av en mycket lång period som har sett många civilisationer komma och gå, och var och en sätter sin prägel för andra att följa efter. Så ni kan se att det är helt naturligt för varje att nå en topp, och sedan svikta och gå bort. Lärdom skapas som gör det möjligt nästa civilisation att nå framgång där den tidigare har misslyckats. Er civilisations utmaning var att resa sig över frestelsen att styra via teknologiska framgångar, och i det har ni misslyckats. Ni har dock förhindrats att förstöra Jorden, då Gud bestämde att förstörelsen av en till planet i ert solsystem inte skulle tillåtas. I den utsträckning som framgång har uppnåtts så har det varit mer på en individuell basis, och uttryckt i det antal av själar som nu är redo och önskar upplyftning. Vad som är remarkabelt och beundransvärt är det sättet som ni har övervunnit mörkret för att finna ert sanna självt inom er. Det är inte underligt att ni ses som mäktiga Varelser redo att återta er Kristen medvetenhet.


Vad som ligger framför er är en underbar resa som kommer att lyfta upp er in i de högre dimensionerna, och vet att ni inte kunde träda in i dem såvida ni inte hade lyft era egna vibrationer i enlighet. Rättvis och riktighet i livet är svår att hitta på Jorden eftersom ni inte nödvändigtvis är erkända som suveräna varelser, men när ni har lyfts upp kommer ni automatiskt att attrahera till er själva allt som är balanserat och i harmoni med Universal Lag. Belöningen är värd all er ansträngning som ni behöver göra för att lyckas, och inget som ni nu äger kommer att ha något värde eller behöver komma med er. Allt som ni behöver kan ni bara be om, och ni kommer så småningom att använda er av er tankekraft för att skapa exakt vad ni vill ha. Ni kan resa via er tankekraft, men låt oss säga att ni istället vill ha ert eget skepp – ja, det kan skapas av er. Som för den Galaktiska Federationen så finns det tillfällen då fysisk skepp behövs för att resa inom de lägre dimensionerna, och det är bara inom de högre som ni med tankekraft kan skapa ert eget skepp.


Varje själ har skapande krafter, och det vanligaste exemplet på Jorden är då helande äger rum. Mer själar kunde göra det om de hade tron, och ibland händer det utan att det märker det. När ni kallas Med Skapare så är det ingen trivial benämning, då inom er egen dimension så har ni kollektivt skapat er värld. Mina Kära, ni är därför ansvariga för vad ni har skapat när ni går på vägen mot sluttiderna. Det är också anledning till varför ni har mer än ett alternativ för att nå fram till Upplyftningen. Var dock klara på att till slut så kommer alla som är redo att lyftas upp göra så oberoende av vilken väg de väljer och det kan vara så lätt eller svårt som ni gör det till. Vi uppmuntrar er att ta ansvar för er själva och skapa en fridfull väg. Andra kan hjälpa er, men det är till största delen en personlig fråga för var och en av er. Om ni tvivlar på er själva var snälla och kom ihåg att de mäktiga inkommande energierna lyfter upp er medvetande nivå och med tiden kommer ni att förstå mycket mer än ni nu gör.


Det finns så många saker som händer och påverkar hur förändringarna spelas ut. Var dock försäkrade om att vi kommer att uppnå våra mål i god tid, och att vi aldrig har varit närmare avslöjandena än vi nu har varit. Trycket på de mörka Tjänarna byggs nu upp mycket snabbt och betvingar dem trots deras önskan att blanda sig i våra planer. Vi kommer alltid att ha en fördel över dem då vi noga följer deras aktiviteter och avsikter. Vi har redan förhindrat en upptrappning av problemen i Mellanöstern samt också större incidenter som var beräknade att öka rädslan för terrorism. Vi har också stoppat deras planer för att skapa anledningar till att införa undantagstillstånd, och att öka graden av kontroll över folk. Vi har hållit de mörka Tjänarna sysselsatta med deras egna problem och stärkt våra allierades position.


Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi till slut kan utföra öppna besök till Jorden så kommer ni att träffa många medlemmar av den Galaktiska Federationen. De första mötena blir med dem som har de starkaste banden med er. Se det som att ni alla är Rymdvarelser i ert ursprung och det är er familj som väntar på deras chans att bli introducerade till er igen.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

torsdag 28 oktober 2010

SaLuSa 27 oktober, 2010
Vi är angelägna om att sätta fart på reningsprogrammen, och att ta hand om föroreningarna till havs som sätter liv i fara, och det är en prioritet. Ni kanske är trötta på att höra oss säga att lindringen av svårigheterna ni för nuvarande upplever står så nära. För de som noggrant följer våra meddelanden så är det dock helt klart att stora avslöjanden står nära, och vi är redo.Ytterligare en prioritet är att nå ut till så många människor som möjligt, på kort tid så att det finns en klar förståelse av vad som kommer att hända under sluttiden. Vårt budskap kommer att bli exakt detsamma oberoende av om de är ateister eller idoga religiösa personer. Sanningen kommer att bli en stor kraftfull test av folks flexibilitet och de behöver göra ett val om de vill upplyftas eller ej.
SaLuSa 27 oktober, 2010
Vi ser de ondulerande nivåerna av medvetande som förändras från en sekund till den andra. De som är medvetna om förändringarna som snart skall manifestera är mer fokuserade på framtiden och vet att allt kommer att gå bra. Det finns dock en stor procent av folket som saknar riktning och slängs fram och tillbaka som skepp i en storm. För en del skapar det stor förtvivlan, då de inte kan se hur mänskligheten kan övervinna problemen de står inför. Detta är i själva verket poängen med vår närvaro, och vi är fullt redo att agera när vi väl har blivit officiellt introducerade till er. Tyvärr kan vi inget göra innan den tiden, men vi håller alltid ett öga på vad som händer på Jorden. Vi kan absolut vidta vissa förhindrande åtgärder om saker och ting blir okontrollerbart, och våra allierade är väl medvetna om deras del i att skydda er. Vi är angelägna om att sätta fart på reningsprogrammen, och att ta hand om föroreningarna till havs som sätter liv i fara, och det är en prioritet. Ni kanske är trötta på att höra oss säga att lindringen av svårigheterna ni för nuvarande upplever står så nära. För de som noggrant följer våra meddelanden så är det dock helt klart att stora avslöjanden står nära, och vi är redo.


Vår fokus är på USA, då det är här som huvudsätet för de mörka Tjänarna finns, och också centrat för Ljuset som kommer att införa en global och välgörande förändring. Ni står i centrum av allt som händer, och ert mäktiga inflytande är fortfarande tillräckligt för att införa förändringar i andra länder. Det förhindrar inte dem från att ha ett finger med i förfarandet och ibland hjälper deras inflytande till med att moderera vad som händer globalt. När allt kommer omkring så är uppstigningen en möjlighet för alla själar oberoende av var de är och deras trossystem. Ytterligare en prioritet är att nå ut till så många människor som möjligt, på kort tid så att det finns en klar förståelse av vad som kommer att hända under sluttiden. Vårt budskap kommer att bli exakt detsamma oberoende av om de är ateister eller idoga religiösa personer. Sanningen kommer att bli en stor kraftfull test av folks flexibilitet och de behöver göra ett val om de vill upplyftas eller ej. Om svaret är ja, så kommer all hjälp att ges till denna person att föra sig in i ett nytt tankesätt, ett tankesätt som kommer att leda dem mot en full förståelse av vad de behöver göra för att vara framgångsrika. Med tiden kommer det att bli svårt att byta vägar, då det finns arbete att utföra om ni önskar att bli mer utav Ljuset och lyftas upp.


Låt oss göra det helt klart att i och med att ni tog upp utmaningen att leva igenom dualiteten så visste ni också att då att ni hade fri vilja så var ni ansvariga för konsekvenserna. Ni accepterade fullt utmaningen som en del av ett experiment som var preparerat enligt Guds Plan. Det gav er försäkran att oberoende av hur långt som ni sjönk i de lägre dimensionerna så skulle det komma en tid då cykeln gick till ett slut och ert fulla medvetande återställdes. Denna tid har nu anlänt och från en karmisk synvinkel så måste ni nu rätta till den skada som Moder Jord har åsamkats. Det är en annan anledning varför vi är här, då ni behöver vår hjälp med processen att rena upp under en relativt kort tid. När det hela väl sätter igång kan vi försäkra er att livet blir ett stort äventyr, då det lovar att frigöra er från dualitetens alla fällor. Se på det på detta sätt så kommer fruktan inte längre att spela en så stor roll i era liv.


Glädjen och lyckan som ni kommer att få kommer allt närmare, och kom ihåg att efter många år i dualitet så vad ni nu ombeds att göra är den stora finalen, och ridån går ned en gång för alla. Ni kommer att ha levt illusionen med god stil, och att ha tagit era roller mycket allvarligt. Ni levde och trodde i själva verket på separationen som satte Ljuset och mörkret i motsatsförhållande med varandra. Nu är Ljuset dominerande och de lägre energierna har inte mycket kvar att erbjuda förutom en trotsigt respons tills att deras hand är färdigspelad. Bekymra er inte om deras konstigheter, då de inte längre är en sammanhållande makt, vilken inte längre kan göra mycket mer än att använda sig av sin vanliga skrämselpropaganda. Vi vet var det finns och vad de gör, och de kommer att blockeras från att göra något tokigt. De vet vad vi kan göra i det hänseendet och det är ganska meningslöst för dem att fortsätta sitt motstånd.


Den Galaktiska Federationen skulle kunna krossa de mörka krafterna, men de är bundna av karmiska skäl som alla andra. De kommer nu att uppleva resultatet av deras egna åtaganden, och hållas ansvariga för sina handlingar. Rättvisa kommer att skipas och inte en ända själ undgår ansvar för vad den har gjort. Återigen vill vi betona att vi inte menar bestraffning, även om med ert jordliga tänkande så kan det ses som det enligt era lagar. Ni är er främsta domare när ni ser tillbaka på ert liv, och ni kommer att vilja övervinna svagheter och brist på förståelse. Ni är dock i sluttiderna och karma kommer snabbt, och när ni lyfts upp så kommer det karma som finns kvar att suddas ut enligt Lagen om Nåd. Skaparen är Allt Som Finns, och har inga tankar över huvud taget på att bestraffa aspekter av Skaparen själv, som har givits fri vilja att välja sina erfarenheter. Skaparen är total Kärlek och Ljus och allt som existerar är därför inom det.


Ni har redan segern över de mörka Tjänarna i era händer, och de har inget svar på Ljusets makt. Som individer kan ni inte nödvändigtvis veta detta, men från vårt större perspektiv kan vi se att kampen mellan de mörka och Ljuset nästan är slut. Ljuset som kommer från Jorden är magnifikt och växer exponentiellt och gör intrång på områden där negativiteten fortfarande är mycket aktiv. Med tiden blir det alltmer svårt för dem som inte än har vaknat upp att ignorera Ljuset. Det sonderar och transmuterar de lägre energierna och det orsakar ett uppvaknande av nya medvetande nivåer. Det kan vara förvirrande för dem som är nöjda med att förbli kvar på en nivå eftersom det förefaller att de tappar kontrollen över sig själva. Ljuset är dock så vackert och upplyftande att det till slut kommer att accepteras. Få kommer att ha makten att motstå det, men genom att göra det så har de bokat en biljett till en annan nivå av den tredje dimensionen. Ni behöver därför inte bekymra er för andra själar, då allt kommer att ordna sig perfekt för var och ens plan.


Jag är SaLuSa från Sirius och då vi upplever tiden som att vara i Nuet så förefaller era återstående dagar att vara i denna cykel som blott ett ögonblick i tiden. Ni upplever naturligtvis det på ert eget sätt, och vi kommer att göra sällskap med er på er resa. Vi är En och därför blir det så.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:

Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

onsdag 27 oktober 2010

LuSa 25 oktober, 2010


För vår del använder vi oss av rymdskepp för att utföra uppvisningar som är tillräckligt nära så att ni kan identifiera att de inte är från Jorden.


Det är inte såsom att vi behöver bevisa vår existens, men vi måste göra det möjligt att bryta oss ut ur fasaden, vilken har stöttats upp av dem som förnekar vår närvaro för deras egennytta.


Det kommer snart att nå en punkt då avslöjanden inte längre kan förhindras, och uttalandena blir början på många förändringar.


Detta kommer att leda till vår öppna ankomst på Jorden under avtal med den nya Regeringen, som ivrigt kommer att invänta vår närvaro.

SaLuSa 25 oktober, 2010


Fler och fler av er blir medvetna om hur fort tiden går. Det är ett säkert tecken på hur mycket snabbare allt går, och samtidigt ett tecken på till den grad som ert medvetande nivå växer. Det öppnar också era sinnen till en förståelse av vad som händer runt omkring er, och det finns inget tvivel om att så många av er känner behovet av att förändringar sker. Istället för undergång och förfall så ses det att saker och ting måste förändras till det bättre, och att det inte kan finnas någon återgång till sätten som de vilka påtvingar er era negativa värden använder sig av. Med början på slutet av dualitet, så är det klart att det blir utbytt mot förhållanden som är mer i linje med den nya Människan som kommer ut ur den Mörka Åldern. Med hjälp från Stjärnbarn som är vishet och kunskap bortom deras jordliga ålder så kommer det inte att finnas någon brist på kärleksfulla råd och inriktning. Det är en fråga av när det är rätt för dem att komma till de främsta leden, då om det kommer för tidigt så kommer de sannolikt att bli ignorerade. Deras närvaro leder dock till en uppvisning av deras färdigheter, att införa deras förståelse på många olika gottgörande sätt. De är medlemmar av Ljusvisarna som öppnar folks sinnen mot deras potential. Det kan innefatta helande till spirituellt arbete som kommer att stödja andra då de följer sin väg mot Upplyftningen.


För vår del använder vi oss av rymdskepp för att utföra uppvisningar som är tillräckligt nära så att ni kan identifiera att de inte är från Jorden. Det är inte såsom att vi behöver bevisa vår existens, men vi måste göra det möjligt att bryta oss ut ur fasaden, vilken har stöttats upp av dem som förnekar vår närvaro för deras egennytta. Det kommer snart att nå en punkt då avslöjanden inte längre kan förhindras, och uttalandena blir början på många förändringar. Detta kommer att leda till vår öppna ankomst på Jorden under avtal med den nya Regeringen, som ivrigt kommer att invänta vår närvaro. Vi kan sedan sätta igång med jobbet att organisera de många olika projekten som kommer att resultera i renandet av er planet. Vi önskar att vara en bra bit på väg in i dem till slutet av nästa är. Vi påpekar dock ofta att tidsaspekten inte är av någon större konsekvens med de teknologier som vi kommer att använda oss av. Vi har obegränsat med resurser och så många skepp som kan användas för uppgifterna inför oss. Ibland så behöver vi i själva verket inte vara på Jorden, och kan operera helt framgångsrikt från er atmosfär. Faktum är Mina Kära, att vi redan har gjort så mycket renande av er atmosfär, d.v.s. att avlägsna resterna från atomvapenstester.


Det som inte känner sig redo att förena sig med oss kommer att tillåtas val av fri vilja, och lämna Jorden för att fortsätta sina erfarenheter på annat håll. Att förena sig med er Rymdfamilj är ett naturligt steg in er utveckling, och med tiden sker det för alla själar. Vi har varit del av en tålmodig och tystlåten introduktion till vår närvaro under flera hundra år, och det har lyckats med att så frön av kunskap i era sinnen. Ni har burit det med er i successiva inkarnationer, även om det har varit i ert undermedvetna. När det väl har kommit till ytan har det dock hjälpt er att acceptera oss utan att det blir en skrämd reaktion. Det är de mörka krafterna som har försökt att sätta konstant rädsla i er, och de vet att när sanningen kommer ut så kommer de att ses för vad de verkligen är. Det är de som är rädda för vår ankomst, då vi kommer att presentera sanningen på ett sådant sätt att den inte kan betvivlas. Kom ihåg att varje tanke och handling existerar för evigt, och kan återkallas för att understödja sanningen inför möjliga utmaningar till våra påståenden.


Det är ni, folket, som kommer att gagnas mest från att lära er sanningen om ert förgångna, och det sätt på vilket ni har blivit missledda. Det började för årtusenden sedan när makten togs av de med mål för självförstorande, men det sista århundradet och särskilt åren sedan sekelskiftet har varit höjden av deras framgång. Det skulle dock aldrig tillåtas att bli en total succé, då sluttiderna redan hade förordnats av Gud att leda till en Massupplyftning. Vad ni nu ser i och med nedgången av Illuminati är bevis på hur det hela växer fram. Ja, de finns fortfarande kvar och orsakar problem, men deras förmåga har allvarligt påverkats av deras förlust av makt. De kommer fortfarande att försöka skapa rädsla och förlänga de globala krigen samt nära deras ego och deras skattkistor. Var förvissade om att fred är på väg, och att krigets vapen kommer att tystas ned om de inte dras tillbaka när det så blir tillsagt. Tillräckligt med blod har redan spillts och negativa energier har byggts upp inom jorden, och de håller nu på att rensas upp. Få har insett att sådana energier skapar en obalans på och inom Jorden, och sedan undrar de varför Moder Jord reagerar på dem med skakningar. Var beredda att uppleva en viss grad av avbrott som ett resultat, och utan att gå till det extrema hållet så var beredda för matbrist i områden som normalt påverkas av jordskalv. Detta är inte på något sätt ämnat att skapa panik, men var medvetna om era sannolika behov i sådana situationer.


Vi från den Galaktiska Federationen kommer fortfarande att arbeta hårt bakom scenen för att begränsa all skada till er och era bostäder. För tillfället skall ni förbli där ni känner att det är rätt för er att vara, och om ni är i ett område med aktivitet vet att ni var undermedvetet medvetna om det och accepterade er erfarenhet, innan ni inkarnerade. Kom ihåg att var än ni är så finns det skäl varför ni är där även om det förefaller att vara ett osannolikt val. Ibland är er närvaro för nyttan det ger andra, då ni har något att erbjuda som de inte har. Det finns ett sammankommande av själar som ser Enheten av allt liv. Sådana själar är så viktiga för att visa andra hur Ljuset kan väcka upp dem till deras potential. Ni kan alla uttrycka er kärlek i era hjärtan på ett sådant sätt att ni kommer ett steg närmare till att finna ett Kristet Självt inom er. Det är den slutliga identifieringen med ert sanna Självt, och finnandet av Ovillkorlig Kärlek.


Jag är SaLuSa från Sirius, och det är ganska klart att många av er är redan inspirerade att erbjuda er hjälp till oss. Var försäkrade om att vi välkomnar era olika färdigheter, och säger att der är exakt därför som ni har inkarnerat för denna stundande tid. Det blir ett fall av alle man på däck, och en del av er kommer ombord våra skepp för rådgivning. Det är för närvarande mycket allvarligt då det ökade trycket på Moder Jord nu sätter igång, då hennes programmering för ett renande blir brådskande. Var inte rädda, då vi konstant observerar vad som händer och ni kommer inte att bevittna masskaos eller stora katastrofer. Vi opererar med kärleksfull hänsyn till er alla, hela tiden.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

lördag 23 oktober 2010

SaLuSa, 22 oktober 2010Jag skulle vilja be er att göra er redo för spännande tider som stundar och fokusera er på förmånerna och förändringarna som skall förbereda er för upplyftande.

Håll er i Ljuset hela tiden, och ge det fritt till andra.

SaLuSa 22 oktober, 2010


Ni har stora förväntningar på de närmaste månaderna, och med rätta då vi har antytt att tidpunkten för agerande har kommit. Som vi nyligen har nämnt så är vi nu vid en punkt då vissa frågor måste klaras upp. Vårt och våra allierades tålamod är beundransvärt, men det börjar ta slut då de mörka Tjänarna vid upprepade tillfällen vägrar att dra sig tillbaka. Vi kommer därför att sätta dem i en position där det bara finns en utväg. Det kommer att bli slutet på deras maktbas, och förlusten av deras förmåga att diktera framtiden för hela världen. Det Nya Året kommer att föra in en hel serie av överraskande utvecklingar, även om ni har ett visst medvetande om vad ni kan vänta er. Vi önskar att ge världen tillbaka till er, och med det kommer kraften att göra det möjligt.


Det finns vackra själar på Jorden som bara väntar på möjligheten att dela med sig av sin kunskap, och hjälpa till med att etablera en ny maktbas som fullt representerar vad folket vill. Krig och Fred är inte naturliga rumskamrater, och fred kommer att bli samlings ropet som kommer att få enormt stöd runt hela världen. Folk har fått nog av att ha sina familjer och liv förstörda av ambitionerna av de som skulle regera världen. Det finns ingen plats för diktatorer i framtiden, och istället kommer delgivande att bli sättet för att leva. Förändringarna kommer att föra mänskligheten på en ny väg, och inget kommer då att kunna försena Upplyftningen. Det är viktigt att varje själ är medveten om den underbara möjligheten att lyftas upp och vi är mycket måna om att nyhetsmedia frigörs från kontroll och censur. Era nyheter är redigerade och krystade för att hålla sanningen från att nå er, men det kommer att förändras och journalister kommer att kunna rapportera nyheterna såsom de är. En människa kontrollerar alltför många kanaler, och det kommer inte att möjliggöra fritt tal. Vi har dock noterat att det finns en gradvis förskjutning mot fritt tal, men det är långt från tillfredsställande.


När avslöjandena sker önskar vi ha korrekt och riktig nyhetsbevakning, och att folk kommer att förstå vad vi representerar och våra sanna skäl för att ta kontakt med er. Det är ofrånkomligt att en del kommer att ha åsikter vilka ser oss som hot mot deras trossystem, men det är förväntat. Frågan är om de kan acceptera att i det förgångna så har mycket information och lärdom varit baserat på mindre tillitliga eller felaktiga källor. Vi fördömer inte sådana själar, utan önskar bara att de noga överväger vad vi har att säga. Sanningen kommer att ta hårt på accepterade uppfattningarna och praxis, och den är ämnad att tillåta ett stort steg framåt.


Med förändringarna kommer er medvetande nivå att öka, och er kapacitet för att förstå större sanningar kommer att öka tio gånger om eller mer. Ni kommer att på ett naturligt sätt bli mer urskiljande, och alla dessa förändringar kommer att föra er närmare till att bli Galaktiska Varelser. Ni kommer att få all hjälp då ni går mot denna tid, då vår omtanke inte enbart är för er säkerhet utan också för ett framgångsrik slut på denna cykel. Framtiden är Gyllene och en sådan skillnad mot var ni har upplevt i det förgångna. Ni kommer att ha frihet att resa, och de begränsningar som ni nu upplever kommer att försvinna. Om ni så önskar kan ni vara helt oberoende av alla andra, då ni kommer att bli självtillräckliga och tillfredsställda i alla era behov. Chansen finns att ni önskar utforska Galaxen, och ni är därför sannolika att bli en medlem av en av Federationerna som gör det. Ett besök hos er Rymdfamilj skulle också vara tilltalande, för att förnya bekantskapen med dem som sedan länge har bleknat i era minnen.


Dualitet har hållit er från att känna till sanningen om er själva, och ni har letts till att tro ni att var menade att vara ringa Varelser för att tjäna de vid makten. I själva verket så om Illuminati hade fått det såsom de ville ha det och lyckats med världslig kontroll, skulle ni inte att vetat om skillnaden. Att frigöra er från deras bojor har öppnat era ögon till vad som verkligen har skett runt omkring er. Nu kan ni återta er suveränitet, och börja att hävda er själva för att återta era fulla rättigheter. Förändringar kommer med säkerhet att göras i Lagarna för att bortföra orättvisa lagar som var menade att sätta er under drakonisk kontroll. Vi pratar om länder över hela världen, då ingen är ett undantag när det gäller orättvisa lagar. Ni har blivit lurade att tro att ni är fria, men det har varit långt ifrån sanningen.


Unga, men visa själar har kommit till Jorden under en längre tid och nu börjar de att dela med sig av sin kunskap till er, hjälper människor att förstå vad som finns kvar att göra för att förbereda inför Upplyftningen. Unga är de kanske, men de är mycket gamla själar som medvetet har valt att komma att hjälpa de som vaknar upp. Tjänstgöring söks för att dela med sig vad än ens färdigheter är, för att avancera de själar som också går fram på vägen mot de högre dimensionerna. Var än ni går i Galaxen, finner ni att själar är förbundna genom en obrytbar kärlekslänk. Det är kanske det vackra med att upptäcka andra civilisationer, som befinner sig vid olika stadier av utveckling, och finna att alla kommer från samman källa. Skaparens stora plan upphör aldrig, och liv flödar över överallt.


Jag är SaLuSa från Sirius, och så nöjd att vi från den Galaktiska Federationen har blivit tilldelade uppgiften att guida er alla till Upplyftning. Det är ett privilegium vi har fått på grund av våra tidigare förbindelser med er genetiska utveckling, och vår roll i er tillväxt och uppvaknande. Så ni förstår att vi har varit med er sedan urminnes tider, och ingen har varit lika viktig som den period ni nu är i. Vad som händer är känt utöver hela Universum, och många besökare drar sig med spänning närmare er för att vittna er och Moder Jords unika Upplyftning. Vi har också dramat med förändringar på Jorden som kommer att vara ganska så utbredda och transformera er Jord till en plats av ytterlig skönhet. Det kommer att vara passande för den högre dimensionen som ni träder in i, där bara Kärlek och Ljus kan existera. Där frid och harmoni konstant råder, och var ni helt fullt kan använda era skapande krafter.


Jag skulle vilja be er att göra er redo för spännande tider som stundar och fokusera er på förmånerna och förändringarna som skall förbereda er för upplyftande. Håll er i Ljuset hela tiden, och ge det fritt till andra. Å vägnarna av den Galaktiska Federationen sänder jag er vår Kärlek och Välsignelse.Tack SaLuSa,
Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

tisdag 19 oktober 2010

SaLuSa 18 oktober, 2010

Mina Kära, ni ser hur det mäktiga kapitalistiska imperiet nu faller samman framför ögonen på er, vilket har styrt er värld under många år. Som alltid, försök att se bortom de omedelbara händelserna och vet att de inte pågår värst länge.


Det kommer förmodligen inte långt förrän efter avslöjandena, då vår hjälp kommer att se till att ni är korrekt representerade

Röran och de sista resterna av det gamla kommer gradvis att svepas bort, och ni kommer att lära er mer om er Rymdfamilj och hur ni är förbundna till dem. Tillsammans kommer ni att avancera mycket snabbare än vad ni annars skulle ha gjort, och livet kommer att bli en glädje och ett nöje då Kärlek och Ljus för in många förändringar.
Sprid Ljuset var helst som ni kan, och om ni identifierar områden som saknar Ljus så skicka ert dit. När många utav er gör så blir det en förvånansvärd kraft som genereras vilken transmuterar de mörka energierna.
SaLuSa 18 oktober, 2010


Mina Kära, ni ser hur det mäktiga kapitalistiska imperiet nu faller samman framför ögonen på er, vilket har styrt er värld under många år. Från de tidiga dagarna när Konstitutionen trädde i kraft har det gradvis tagit bort era rättigheter tills att idag så är ni nästan under total kontroll av Illuminati. De har nått en punkt i deras planer för världslig kontroll då de nu är oförmögna att vidmakthålla deras auktoritet och den bryter nu samman. Dessa tider kommer att bli förtryckande och kaotiska, innan planen för er framtid avslöjas och installeras. Ni kan vara säkra på att slutresultatet redan är beslutat, och följer planen för ert upplyftande. Som alltid, försök att se bortom de omedelbara händelserna och vet att de inte pågår värst länge.


Våra allierade är informerade och redo att ta över kontrollen på många sätt. Det kommer inte enbart att leda till ert ”räddande”, utan också en förändring i er inriktning som kommer att sätta er med fasthet på vägen mot Upplyftning. Röran och de sista resterna av det gamla kommer gradvis att svepas bort, och ni kommer att lära er mer om er Rymdfamilj och hur ni är förbundna till dem. Tillsammans kommer ni att avancera mycket snabbare än vad ni annars skulle ha gjort, och livet kommer att bli en glädje och ett nöje då Kärlek och Ljus för in många förändringar. Försök att undvika att materiella problem dominerar er, då svaret är känt och de kommer att lösas så småningom. En stor del av de första förändringarna är till för att sätta de rätta personerna på en plats av auktoritet. Detta är en hög prioritet när det gäller politik, och helt klart så går det fortare när de i ledande positioner arbetar för folkets bästa.


Den gömda sanningen angående väsentliga frågor för er kommer nu fram, och det finns så mycket mer som måste bli allmän kunskap. Det är väsentligt att ni förstår hur ni har blivit missledda sedan urminnes tider, för då kommer ni att acceptera utsträckningen av förändringarna som kommer att föra in många nya idéer i era liv. Ni vill absolut inte gå tillbaka till de gamla sätten, och det kommer inte att lämna ett vakuum då de nya programmen kommer att involvera ett stort steg framåt. Det kommer mer än kompensera er för allt som ni har förlorat i processen, och ni kommer att bli mycket tillfredsställda med resultatet. När vi väl öppet kan arbeta tillsammans kommer de nya teknologierna att påskynda förändringarna, och de kommer att vara fokuserade på att ge er ett lyckligt och bekvämt liv. Med tiden kommer det ytterligare förändringar som kommer att lyfta upp er än mer, då ni träder in i de högre dimensionerna. Då blir livet mer lycksaligt och fridfullt, med skönhet och harmoni runt omkring er. Vid den tiden kommer ni också att ha blivit Galaktiska Varelser, med avsevärda förmågor att skapa såsom ni önskar er.


Individuellt så har ni karma att klara ut, och det som kommer upp blir allt som ni inte kan föra med er in i de högre vibrationerna. Ibland blir det bara riktningen som era tankar går i, betingade av de lägre vibrationerna som har hållit sig fast vid er. Det är helt enkelt bara en lektion i att hålla er fokus på allt som är av Ljuset, och föra er ut ur tankesätt som inte längre är i ert bästa intresse. Mycket få bland er har inte ibland mörka tankar, även om ni inte ger dem energin att manifestera i era liv. Tänk på allt som är sunt och vackert, och för bort allt annat med er kärlek så att de inte kommer tillbaka.


Ni alla förändras oberoende om ni är medvetna om det, och ett antal av er har symptom av obalans som ett resultat av det. Att känna sig avig och letargisk är tecken på sådant, och de försvinner snart. Vad ni behöver är vila så att ni inte överbelastar er själva, och tillräckligt med sömn är högst väsentligt. Era fysiska kroppar förändras och processen accelererar, men när ni väl har funnit er i era förändringar kommer de att visa sig högst fördelaktiga. Ni kommer att känna er förnyade och mycket mer energetiska än tidigare, och ni kommer att ha en fot i de högre dimensionerna. Ni är själv läkande och fysiska problem kommer gradvis att försvinna, och ni kommer att åtnjuta god hälsa. Till slut kommer er kropp att vara bortom de krämpor och problem som ni nu upplever.


Folk börjar bli mer aktiva då deras medvetande har öppnats upp till de högre energierna som når er från den yttre rymden. Resultatet blir att ni börjar inse att ni har makten att kräva era rättigheter, och det driver er nuvarande regering till att föra in förändringar. Det kommer förmodligen inte långt förrän efter avslöjandena, då vår hjälp kommer att se till att ni är korrekt representerade. Mörkret envisas fortfarande med att orsaka rädsla och de förlitar sig mycket på möjligheten att skapa terroristattacker, och det är de som ligger bakom de flesta incidenterna. Vi kommer dock inte att tolerera ytterligare en större sådan, och de som är involverade kommer att finna att det hela blir till intet. Vi vill att ni känner er tillräckligt starka för att motstå all taktik baserad på rädsla, så att ni inte ger dem någon makt över er. Sprid Ljuset var helst som ni kan, och om ni identifierar områden som saknar Ljus så skicka ert dit. När många utav er gör så blir det en förvånansvärd kraft som genereras vilken transmuterar de mörka energierna.


Vi från den Galaktiska Federationen observerar noggrant aktiviteter på Jorden, då Moder Jord behöver fullfölja hennes eget reningsprogram. Hon är mycket lik er i det att hon också behöver kasta av sig det som inte kan gå igenom till de högre dimensionerna. Fokusera er dock inte på de värsta scenarierna, annars så kan ni bli ett medel för att det inträffar. Alla förändringar kommer att hända med så lite skada till er som är möjligt, och vi kan varna er för var de större farorna finns. Vi kommer att arbeta bakom kulisserna för att lindra av dem då detta är tillåtet. Det finns mindre förändringar som sker på Jordens yta hela tiden, och dessa är ganska naturliga och utgör vanligtvis ringa fara.


Jag är SaLuSa från Sirius, vilket många besökare till Jorden har varit i det förgångna. Er historia innehåller många berättelser om sådana besök, vilka nu accepteras som verkliga händelser. Det är ofta bara beskrivningen som har förhindrat er från att inse sådana fakta, då det var svårt för forntida människor att beskriva det för vilket inga ord fanns. Vi har ofta nämnt att vi har besökt er under tusentals år, och det var planerat som en del av ert uppvaknande till andra former av liv. Vi har också hjälpt er utveckling på vägen genom att vidarebefordra användbar information, för att öka er förståelse av medicin och sätt att överleva. Nu är ni långt bortom dessa tidiga stadier och vi kommer för att ge er fördelarna med avancerade teknologier.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Website: Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan - www.st.germain.se

lördag 16 oktober 2010

SaLuSa, 13 oktober 2010Slutdatumet närmar sig dock snabbt och vi kommer att bli tvungna att genomföra det med kraft om det blir nödvändigt.
Vi vill se att avslöjandena genomförs snabbt, då överflödsprogrammen också närmar sig manifestering.Håll er fokus som alltid på vad ni ser som er väg mot framtiden, och sprid ert Ljus och er Kärlek så vitt och brett som möjligt..
SaLuSa 13 oktober, 2010


Plötsligt händer det saker som klart visar hur Ljuset har öppnat upp hela världen till sanningen. Det kommer från alla håll, och djärva människor ignorerar konsekvenserna av att säga sanningen. Det var inte alltför länge sedan som rädsla skulle ha tagit över, och tveksamhet kändes inför tanken på återverkningarna av att träda fram. Ha inga tvivel på att de mörka Tjänarna kommer att göra allt för att förhindra att sanningen kommer ut. Alla sådana försök är nu dock meningslösa då framfarten av de högre energierna är alltför kraftfull. Ni kan därför förvänta er en rusning av information då fler och fler människor är beredda att avslöja vad de vet. Sanningen är mycket mer häpnadsväckande än de flesta av er inser, och kan i själva verket vara ganska så chockerande. Det gamla paradigmet blir renat till intet, och den nya kommer helt enkelt bara ta dess plats. Många vet redan vart det bär hän, och det finns mycket att göra innan ni djupt kan tala om Upplyftningen. Allt som äger rum leder dock mot denna händelse, i en process av utveckling som för evigt går framåt. Ljusets riken väntar på er ankomst, och det blir ett mycket lycklig och glatt tillfälle.


Under veckorna och månaderna som stundar kommer det att bli uppenbart att förändringarna är i mänsklighetens bästa intresse, även om det tidvis kommer att bli kaotiskt. Ni som redan är upplysta kommer att ha ett lugnande inflytande, då ni kommer att reagera positivt. Tvivlarna behöver sina bevis innan de överger sina stelbenta tankemönster, och Ljuset bryter ned deras resistans. Det är mycket svårt att vända ryggen åt det, då det för in en frid som starkt känns och de flesta själar är förtjusta att föra in det i sina liv. Det är som att tända ljuset i ett mörkt rum, och belysningen är en plötslig upplysning. Ljuset är också ert skydd, vilket är anledningen till att det rekommenderas att ni ofta stärker er aura så att den helt omsluter er fysiska kropp. Ni har aldrig haft en sådant underbart tillfälle som ni nu har att uppleva upplyftandet.


Den materiella sidan av livet kommer så småningom att bli mindre viktig, då era behov kommer att tillgodo ses och er tid spenderas med att njuta av era nyfunna avkopplingar. Ni kommer att ha gått om tid för att åtnjuta er hobby och tidsfördriv, och arbetet som ni nu känner till det kommer till slut att bli onödigt. Tiden kommer också att räcka till för självutveckling och spirituell utveckling. Schismen som nu existerar kommer att försvinna och sanningen kommer att forma framtida uppfattningar till ett allmänt accepterande av en ny förståelse. Mycket kommer att läggas fram till er, och bevis kommer med sanningen så att det inte finns något tvivel angående dess äkthet. Det betyder att religiösa grupper kommer att göra en utvärdering av deras lärdomar med sådana standards. Ett sammankommande är oundvikligt, och det är önskvärt. För närvarande är sådan grupper rädda för sanningen, men den kommer inte att förstöra deras förståelse utan istället förstora den så att det kan ta dem framåt. Annars kommer sådana grupper att disintegrera, då de inte kan förvänta sig att bli en del av den nya vågen av sanningar om de står stilla. Mycket hjälp kommer att ges för att se till att ett framåtskridande äger rum.


Den tid som återstår och som leder fram till Upplyftningen kommer att användas för att få så många själar som möjligt att föra sig in i de högre dimensionerna. Det kommer fortfarande att bli ert val när det gäller vad ni accepterar, men ingen kommer att kunna påstå att de förnekades samma möjligheter som andra. Om en del själar inte är redo att gå vidare så kommer de naturligtvis att fortsätta att uppleva vad som är normalt för denna nuvarande dimension. De kanske dock inte medvetet gör ett val utan genom att känna sig komfortabla och emot förändringar till deras nuvarande förhållanden, det är en röst för att förbli där de är. Vi kommenterar ofta angående sådana själar och ber er att ni låter dem gå framåt som de önskar. Ge dem deras ögonblick av lycka utan att pressa dem att ändra sig, då de inte behöver känna sig skyldiga eller annorlunda om det. Ni kanske inte har haft någon vaken kunskap om att själva ha varit i deras position, men var förvissade om att ni otvivelaktigt har haft sådana upplevelser.


Ni är nu verkligen mitt i hettan och saker och ting håller på att koka över, och någonting måste snabbt förändras. Vi driver våra allierade att göra ett avslut på deras ansträngningar i detta sammanhang, då vi helst ser att agerandet kommer från dem. Slutdatumet närmar sig dock snabbt och vi kommer att bli tvungna att genomföra det med kraft om det blir nödvändigt. Vi vill se att avslöjandena genomförs snabbt, då överflödsprogrammen också närmar sig manifestering. Vi är dock extremt nöjda med det kontinuerliga ökandet av medvetande nivåer, och det visar hur alla ansträngningar från Ljusarbetarna har gett resultat. Kom ihåg att planen för er upplysning startades för mycket länge sedan. Det har krävts allt fler avancerade själar, ofta direkt från andra planeter för att skapa de rätta förhållandena. De mörka nivåerna var vid vissa tider så mäktiga och klibbande, att uppgiften såg länge allt ifrån lätt ut.


Det svåraste arbetet är nu gjort, och Ljuset har tagit befälet. Det är fast förankrat på Jorden, och det kommer att fortsätta att snabbt växa. Förhårdnade hjärtan börjar mjukna upp, och resultatet blir att fler själar vaknar upp. Potentialen för att öppnas upp finns hos var och en av dem, och när de väl uttalar deras intentioner att följa Ljuset så kommer det hjälp. Det finns absolut ingen brist på själar som är redo att lämna skönheten och glädjen av att leva i de högre domänerna för att tjänstgöra på Jorden. Ni lämnas aldrig ensamma att kämpa igenom era slag, och andra själar har gjort er sällskap genom många liv. Ibland är de era medresenärer, som en gång var er familj eller vänner som helt enkelt har gått vidare innan ni. Kärlek mellan själar vidmakthåller en länk dem emellan vilken behålls genom många liv. Så var snälla och oroa er inte för framtiden för de som står er nära, ni träffas alltid igen. I själva verket så kan vi i de högre dimensionerna sanningsenligt säga att de är bara en tanke borta.


Jag är SaLuSa från Sirius, och så uppmuntrad utav er beslutsamhet att vinna bataljen och er bestämdhet att införa förändringar. Det är vad vi vill se då det påskyndar hela processen och vårt sammanförande kommer närmare. Håll er fokus som alltid på vad ni ser som er väg mot framtiden, och sprid ert Ljus och er Kärlek så vitt och brett som möjligt.


Tack SaLuSa,
Mike QuinseyWebsite:
Tree of the Golden LightSvensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

måndag 11 oktober 2010

SaLuSa

Next message: 13 oktober, 18 oktober och 22 oktober. Då återupptar normala schema.

lördag 9 oktober 2010

SaLuSa 8 oktober, 2010


Helt klart så dröjer det nu inte alltför länge innan vi kan arrangera uppvisningar för er, i stället för vad som nu framstår som slumpvisa.

Ju snabbare era hjärtan kan komma i resonans med och acceptera våra vibrationer desto mer kommer det att tillåta oss att vara mycket mer öppna och kontakt blir möjlig.

Detta är en tid som vi med stort intresse ser framemot, och det kommer att hjälpa att frisläppa alla tvivel som kan finnas då det gäller våra intentioner.

En full förklaring av vår närvaro kommer i vilket fall som helst att ges och vi vet att det kommer att tillfredställa majoriteten av folket.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner att värt äventyr med er har just nu bara börjat.

Det finns så mycket vi kan göra tillsammans och livet kommer att bli en under upplevelse.

SaLuSa 8 oktober, 2010
Vad skall ni göra nu när förändringarna börjar på ett sådant sätt att de börjar påverka era dagliga liv. Vi skulle säga att ni fortsätter som vanligt, så gått som ni kan, och vet att vid rätt tid kommer ni att vägledas då det gäller vad ni bör göra. Ni kommer absolut att bli väl informerade då det gäller karaktären på förändringarna, och vid en viss punkt kommer de att påverka vara och en. Ni kan inte gå igenom perioden innan Upplyftningen, utan att mycket av vad ni nu har förs in i dess högre uttryck. Ni kan inte ta något med er och det är helt onödigt, då allt ni behöver kommer ni att förses med. I själva verket kommer era behov vara avsevärt mindre, då ni kommer att uppleva glädjen med en ny kropp. Den kommer att vara lättare och mer utav energi än fysikalitet. Som en konsekvens kommer mycket av er kroppsliga intaganden direkt från energin runt omkring er. Dessutom, med en alltid frisk kropp behöver ni inte förse den med så mycket som ni gör nu. Eftersom ni så småningom kommer att skapa genom tankekraft, kommer ni inte att ha brist på någonting alls.

Som ni inser så kommer inte förändringarna enbart för att återställa det såsom det var. Det gamla paradigmet är slut och har nästan helt uttjänat sitt ändamål. Det är bara de som gynnas av de gamla sätten som hårt kommer att försöka hålla fast vid vad de nu har. Detta är mestadels de som har byggt upp en enorm rikedom och också använt den för att få makt över andra. Det spelar ingen roll vad de gör då alternativet till Upplyftning för dem är mer av detsamma. Det kommer i form av att starta på nytt på en annan plats, och det har hänt tidigare och visat sig vara ett utmärkt sätt att lära sig några tuffa lektioner. Ingen annan är ansvarig för dem, då ni attraherar till er själva precis det ni fokuserar er på. Om vänner och familj inte delar er intention att upphöjas så är det därför helt klart rätt att tillåta andra val att göras.

Håll fast vid era beslut, då det gäller er framtid, då vid den här tidpunkten bör ni ha funnit er väg mot den nästa cykeln. En del själar vaknar upp ganska dramatiskt i sista ögonblicket, men i stort sett så har valen redan gjorts. Oberoende i vilken riktning ni går så är en sak klar och det är att ni kommer att bli enormt påverkade av era upplevelser vid denna tid. Även de som säger sig inte ha något intresse i Upplyftningen observerar trots allt vad som händer runt omkring dem, och det blir värdefullt någon gång i deras framtid. Mycket finns på en undermedveten nivå, som kommer till ytan då och då, då ni aldrig förlorar era minnen av tidigare erfarenheter. Till exempel så är många av dem som har beslutat sig för att upplyftas vid denna tid undermedvetet medvetna om att i det förgångna så missade de att ta en sådan möjlighet. De är för det mesta själar som var närvarande när Atlantis sjönk under vågorna.

När ni inser att era liv har en plan och en målsättning att lyfta upp er, så blir era erfarenheter så viktiga då de inte är slumpartade eller av chansen. Det är därför väsentligt att under slutspurten till slutet av cykeln att ni är uppmärksamma på vad som händer i era liv. Ni rensar ut ert återstående karma och som ett resultat så kanske nya människor kommer in i era liv. Se på allt från ett perspektiv av hur ni kan använda er av Ljuset, för att se till att ni inte skapar mer omedelbart karma. Till slut kommer ni att lämna den nuvarande Jorden med en ren uppsättning, och mindre karma skulder kommer naturligtvis att hoppas över i namn av Nådens Lag.

Om vi föreslår att ni roar er själva nu, så kanske ni undrar vad det finns att vara glad över. Vi ser dock er då ni till sist lämnar dualiteten bakom er, med kunskap om att en storartat framtid hägrar, vilken lovar er allt som ni någonsin skulle kunna vilja ha. Vi säger att dröm nu, lev den drömmen nu och skapa runt omkring er en aura av lycka som tillåter er att segla genom livet. Det kommer också att hjälpa andra som reser med er, då de högre vibrationerna är extremt upplyftande. Notera skillnaden i människors respons mot er och hur intresserade de kommer att bli i er. Ni har något som de vill ha och det vet inte riktigt hur ni uppnådde det, eller om de också kan.

Enbart löftet om ett agerande till slut har lyft vibrationerna på Jorden enormt, och vi vill inte att ni förlorar denna spänning och energi av förväntan. Det kommer att föra er rakt förbi alla försök att hålla er tillbaka, då ni utan tvivel har lagt märke till ett plötsligt uppflammande av negativa utbrott, uträknade att föra tillbaka rädsla och osäkerhet. Håll bara era ögon rakt framåt och tappa inte siktet på anledningen varför ni kom till Jorden vid denna tid.

Efter tusentals år och i en del fall hundratals liv så är ni redo att lägga upp era ben och ta en njutbar vila och paus från ansträningar och krav i dualitet. Det är välförtjänt och ni kommer att bli rikligt belönade på många sätt. Den kanske viktigaste aspekten är den värdefulla erfarenheten som ni har uppnått. Det kommer att tjäna andra i framtiden, då ni mycket väl kanske tar er plats i den Galaktiska Federationen. När ni väl är upplyft så kommer ni att ha mycket mer att säga till om i era framtida liv, och fokus blir på vad som bäst kan vidareutveckla er spirituellt. Då ni börjar förstå mer om livet och Universal Lag så kommer ni att bli ganska klara på målen som ligger framför er.

Helt klart så dröjer det nu inte alltför länge innan vi kan arrangera uppvisningar för er, i stället för vad som nu framstår som slumpvisa. Ju snabbare era hjärtan kan komma i resonans med och acceptera våra vibrationer desto mer kommer det att tillåta oss att vara mycket mer öppna och kontakt blir möjlig. Detta är en tid som vi med stort intresse ser framemot, och det kommer att hjälpa att frisläppa alla tvivel som kan finnas då det gäller våra intentioner. En full förklaring av vår närvaro kommer i vilket fall som helst att ges och vi vet att det kommer att tillfredställa majoriteten av folket. Andra kommer att vinnas över när de väl ser den assistans som vi ger, för att åtgärda skadan på Moder Jord och de utspridda föroreningarna. Det är naturligtvis mer än så, då vi också kommer att införa planer för att ge er fördelarna med våra futuristiska teknologier. Ju snabbare ni blir oberoende av andra för de väsentliga redskapen i livet, desto snabbare blir ni självförsörjande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och känner att värt äventyr med er har just nu bara börjat. Det finns så mycket vi kan göra tillsammans och livet kommer att bli en under upplevelse. Under en viss kommer tid det att förefalla overkligt efter allt ni har gått igenom, men vi vet att ni snabbt kommer att anpassa er till era nya roller som Galaktiska Varelser. Först så måste ni dock hålla er stadigt på vägen mot Ljuset och friheten det erbjuder. Ni skall få tillbaka vad som rättmäktigt är ert, och vad som är er skyldigt.


Tack SaLuSa,

Mike QuinseyWebsite: Tree of the Golden Light


Svensk översättning: Per Staffan: www.st-germain.se

fredag 8 oktober 2010

SaLuSa 6 oktober, 2010
Vi vet att påståenden och motsatta påståenden om oss som flyger runt, och allt vad vi ber er om är att guidas av er intuition. Inte ens vår åsikt eller den av någon annan heller är lika viktigt som det ni ger från ert Högre Självt.


De tenderar att ignorera vad som händer runt omkring dem, och bör tillåtas att själva avgöra sin egen framtid. Oberoende av era intentioner så är ni alla mycket älskade av oss, då vi ser ert inre Ljus av Gud.SaLuSa 6 oktober, 2010


Era ökande förväntningar av att större förändringar nu börjar för dessa närmare till manifestering. De som av någon anledning motsätter sig dem är också mer aktiva med att försöka att förhindra sådana framsteg. Det är er sak, Mina Kära, att ignorera sådana källor, och inte på något sätt ge dem er energi i form av rädsla, då Ljuset är er kraft och skydd. Sanningen talar för sig självt och står sig när allt annat faller ihop. När som vibrationerna fortsätter att stiga så skall också sanningen framstå för alla att förstå. Tiden för bedrägeri och lögner är förbi och Ljuset skall råda överlägset.


Kom ihåg att en del av de stora händelserna kommer att föregås utav mer kaos och turbulens. Det finns mycket av det gamla som slingrar sig fast och måste tas bort. Det är inte alltid möjligt att göra så utan ordentliga olägenheter för er. Alla sådana situationer kommer dock att bli kortlivade på grund av vår medverkan. Ni kanske reflekterar på det faktum och att som ett resultat så har de fysiska förändringarna på Jorden inte varit till närmelse vis så apokalyptiska som en del hade förutspått. Vår förmåga är sådan att vi redan har förhindrat er från att förstöra Jorden, och lindrat den allmänna vulkaniska aktiviteten. Dessutom har vi hållit Jorden stabil och i balans då hennes vinglande tidvis har blivit alltför extremt. Vårt mål har varit att se till att cykeln slutförs såsom förordnat. Upplyftning är alldeles för viktigt för att avbrytas utav en grupp negativa Varelser, inriktade på att uppnå kontroll över världen för deras egen makts skull.

Så, vi från den Galaktiska Federationen är redo, som ni säger, att komma ut öppet och har en överenskommelse för en plan som tillfredsställer alla. Vi har hela tiden tagit en försiktig inställning, då det har varit väsentligt att vi ses för vad vi står för. Vi är klara med att vår intervention kommer att bli en med samarbete, och vi skall hålla oss till era protokoll. Vi skall leda, därför att de operationer som angår Jorden kommer att kräva en avancerad förståelse och kunskap, vilken för närvarande är bortom er. Vi skall dock dela med oss av sådan information och inbjuda en del av er att ta en aktiv del i förfarandena. Vi vill snabbt lyfta upp er till våra nivåer av kunskap, då ni har ett sinne som kan förstå avancerade teknologier. I viss utsträckning så har kontakten med de Grå gett er en tidig start jämfört med andra länder. Vår kunskap kommer dock att ges ut fritt utan motkrav, då det vi har är till nytta för alla.

Stora tider stundar och när som ni når slutet på detta är, så har ni all rätt att förvänta er att se handling till slut. Våra allierade har hela tiden satt scenen för de väntade uttalandena, och det förefaller att nästan vara redo att utföras. Vi är lika spända och lättade som ni är då det gäller den närstående tiden. Det har tagit en lång tid, och vi går tillbaka tusentals år med övervakande av er utveckling och att se om Moder Jord. Det har varit arbete av kärlek för mänskligheten, och ett tjänstgörande i Skaparens namn. Utav uppenbara anledningar så är ni för närvarande fokuseringen för vår uppmärksamhet, men vi står redo för alla civilisationer i Universum. Våra liv är extremt intressanta och belönande, och vi har upplevt så många överraskningar då vi utforskar områden långt borta i Rymden.

Framtiden är så ljus för er och vilken kontrast det kommer att bli mot vad ni har varit vana vid. Det är något liknande de högre astrala dimensionerna på Jorden, en frihet från allt besvärande slavgöra av att vara en människa i tredje dimensionen. Ni har egentligen aldrig upplevt en sådan nivå av frihet, lycka och glädje förutom under korta ögonblick i ert liv. Kan ni tänka er lättnaden när ni för bort alla era bekymmer om hur ni skall överleva, finna föda och bostad? Hur skulle det vara att vara helt frisk och utan någon form av invaliditet, ja Mina Kära, det är bara en del av vad ni kan se framemot i de högre dimensionerna. Inga oroande problem då det gäller pengar, då det är onödiga när alla era behov tillgodoses utan kostnad. Vi kan inte rätt beskriva med ord vad ni kommer att uppleva, men ordet paradis kommer i tankarna. Kom ihåg detta om det blir tufft, eftersom det kommer att vara värt det till slut.

Ni har så mycket att se framemot så slösa inte er energi på världsliga ting i det dagliga livet. Vet att de mörka Tjänarna kommer att ha sitt sista desperata försök, men låt det gå över era huvuden. Sanningen kommer fram på säker väg och bedrägeri kommer att ses för vad det är, då ni nu har en högre nivå av medvetande och är mer alerta på sådana sätt att lura er. Det goda, dåliga och fula är alla i samma gryta för tillfället, men snart påbörjas en stor utrensning av allt som inte kan tolerera Ljuset. Vibrationerna förhöjs och kan bara ta med sig själar som är av liknande vibrationer. Om ni vet eller anser att ni är utav Ljuset, så skall ni egentligen inte bekymra er för någonting av de lägre vibrationerna. Det kommer med tiden att transmutera eller disintegrera då en punkt nås när det inte längre kan förbli.

Vi vet att påståenden och motsatta påståenden om oss som flyger runt, och allt vad vi ber er om är att guidas av er intuition. Inte ens vår åsikt eller den av någon annan heller är lika viktigt som det ni ger från ert Högre Självt. Var och en av er har specifika behov och sällan är två av er vid exakt samma punkt av förståelse. Vi vill dock gärna att ni accepterar våra meddelanden om Upplyftningen, då det är ett Universalt händelse som är definitivt och icke reversibelt, och kommer att äga rum. Det många vägarna som leder dit gör ingen skillnad; all kommer att nå samma punkt av upplyftning tillsammans.

Jag är SaLuSa från Sirius och har fullständig tro på er att handla rätt när ni deltar i förändringarna. Var snäll och omtänksam om ni stöter på motstånd på vägen, då vissa själar inte kan förstå vad som händer. Det är ganska annorlunda från dem som redan har fattat beslutet att förbli i de lägre vibrationerna. De tenderar att ignorera vad som händer runt omkring dem, och bör tillåtas att själva avgöra sin egen framtid. Oberoende av era intentioner så är ni alla mycket älskade av oss, då vi ser ert inre Ljus av Gud.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey


Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

måndag 4 oktober 2010

SaLuSa, 4 oktober 2010Det sätter scenen för vårt kommande, och mycket snart kommer de länge väntade på uttalandena att göras, vilka erkänner vår närvaro.

Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att efter all denna tid så kommer vi till sist att bli tillåtna att bjuda in många av er att förena er med oss. Det kommer att bli en del av er Upplyftningsprocess och ni kommer att vara redo att arbeta sida vid sida med oss.

Vår närvaro kommer att påskynda deras hågkomst av tidigare liv då vi var En och samma i Kärlek och Ljus.SaLuSa 4 oktober, 2010


Det finns en plötslig öppning av ert medvetande nivå, när som folk har en mer öppen inställning. Det är delvis resultatet av ändrade förhållanden som får dem att söka svaren då det gäller vart det bär hän. Det finns en känsla men inte en utav kommande svårigheter, även om en del grupper tror att det är oundvikligt. Istället är det en känsla som ett svar på de högre vibrationerna, och att ha ett instinktivt vetande att det finns en gudomlig målsättning med vad som äger rum. Det är en helt underbar utveckling och för in en viss grad av stabilitet till Jorden. Det sätter scenen för vårt kommande, och mycket snart kommer de länge väntade på uttalandena att göras, vilka erkänner vår närvaro. När detta väl äger rum kommer det hela att gå fort, och ni kommer att finna att ni lever i de mest spännande av tider.


Faktum är att vår närvaro inte alls är ovanlig, eftersom vi har besökt Jorden under många tusen år. När cykler har tagit slut i det förgångna har vi spelat en avgörande roll, och vi deltog vid den tiden både på Lemuria och Atlantis. Vid olika tillfällen har vi också tagit grupper av människor bort från Jorden. Som ni kommer förstå är vi själva verket inte alls främlingar till er. Vi skulle med rätta kunna påstå att vi känner er bättre än ni känner er själva. Detta därför att ni har ringa vaken kunskap om ert förgångna. Många av er kommer från den sista stora civilisationen Atlantis som hade en mycket hög spirituell utvecklingstopp. Den drogs sedan ner och in i de lägre vibrationerna, vilket åstadkom dess undergång. Undermedvetet så vet ni att detta är så och för en del visar sig detta som rädsla, på grund av vad som hände då och möjligheten att den händer igen. Sluttiderna är precis vad de säger de är, då dualiteten nästa har avslutat sitt lopp. De mörka Tjänarna kanske inte accepterar situationen, medan deras ansträngningar att fortsätta misslyckas totalt. Deras tid kommer nu till ett slut och vi skall njuta av att bortföra dem så att de inte längre kan stå i vägen för er.


Tyvärr har er historia blivit förfalskad på grund av olika skäl av självmakt, och det är ett område som vi skall sätta till rätta. Ni har rätt att veta er sanna historia även om det kommer att föra fram smärtsamma minnen. Ni har kontinuerligt blivit missleda, och det har separerat folk så att de har varit emot varandra. Kaos har blivit följden och fred har bara varit tillfälliga välsignelser. Att leva fredligt tillsammans är dock er rättighet, och som ni har lärt er på senare tid så är folk i andra länder precis som ni i detta avseende. De flesta stora städer är redan kosmopolitiska, så det kommer att bli relativt enkelt att föra er samman när väl hoten om krig och terrorism är borta. Nya energier genomstrålar Jorden, som kommer utanför ert solsystem. Dessa ligger bakom de personliga förändringarna som ni upplever, och blir alltmer mäktiga för varje dag. De bland er som är särskilt känsliga vet vad vi menar, och när som tiden går så kommer fler av era att utveckla en akut känsla av medvetande. Om ni inte gjorde det, kunde ni mycket väl ifrågasätta om vibrationsnivåerna förhöjs.


Demonstrationer och upplopp blir mer frekventa, då folk förkastar en återgång till det förgångna. De vaknar upp till potentialen som finns för att göra en ny ren start, och har ingen önskan att acceptera någon form av kompromiss. Innan saker och ting blir okontrollerbara kommer vissa händelser, som är nära förestående, att lugna ned det hela. Framtiden är försäkrad, och vi kommer gradvis att ha en större roll att spela i era liv. Vi ber er alla att vara en del av fredsrörelsen, och inte använda våld oberoende av hur mycket ni blir på eggade. Lev till ert högsta ideal och ni kan inte göra fel, och när ni gör så kommer ni att visa vägen för andra människor.


Den Galaktiska Federationen håller under tiden en fast uppsyn på de militära baserna, för att se till att de inte blandar sig i förändringsprocessen. De, liksom alla beväpnade krafter, kommer att bli omställda till att tjäna fredliga syften. Det finns absolut ingen plats för krig i framtiden, och av den anledningen finns det inget behov av defensiv rustning. Hålla dessa ting i minnet när ni kastas in mitt i turbulensen, då det kommer att hjälpa er att ta er igenom sådana perioder. Tänk fred, kärlek och skönhet då så mycket är fult och har förstörts av Människan på Jorden. Respekt för Moder Jord måste återuppstå, då det finns mycket arbete för att rätta till den skada som har åsamkats henne. Vi kommer att spela en stor roll i detta, då vår teknologi snabbt kommer att lösa de flesta problemen. Det kommer att bli hastigheten på återhämtandet som både kommer att behaga och förvåna er.


Vi har kontroll över situationen på Jorden, men inte i den meningen att ha tagit över, utan genom att vara medvetna om vad som händer. Vi håller balansen hela tiden, men måste tillåta ett visst mått av fri vilja att operera. Även om så är fallet så kommer det inte att påverka vår situation eller er framtid, utan enbart tillåta att saker går vidare, som det skall. Er individuella fri vilja tillåter er att välja om ni vill gå vidare mot Upplyftningen eller ej, men kom ihåg att de flesta av er gjorde det beslutet innan ni kom till Jorden. Händelser kan förutsägas långt i förväg, så det är ganska lätt att sätta er på platser där ni gör mest nytta. Livet förefaller komplicerat, men det är i själva verket ganska enkelt då ni alltid kommer att finna er själva att vara på rätt ställen. Det är samma sak med människor som kommer in i era liv, då detta också är arrangerat och överenskommet.


Vi har också livs planer, men vi är konstant medvetna om dem i vårt medvetna tillstånd. Kom ihåg att vi lever i hundratals år och kan uppnå mycket under den tiden. Vi tillåts också att ha mer att säga till om i vad vi gör, när vi har en hög nivå av förståelse. I ert fall måste ofta beslut fattas för er utav era handledare. Det beror på hur spirituellt avancerade ni har blivit. När allt kommer omkring så är meningen med att leva många liv att ni följer en större plan som leder till spirituell utveckling. Det är det ända sättet att avancera och lämna cykeln av återfödande bakom er.


Jag är SaLuSa från Sirius, och så glad att efter all denna tid så kommer vi till sist att bli tillåtna att bjuda in många av er att förena er med oss. Det kommer att bli en del av er Upplyftningsprocess och ni kommer att vara redo att arbeta sida vid sida med oss. Vår närvaro kommer att påskynda deras hågkomst av tidigare liv då vi var En och samma i Kärlek och Ljus.


Tack SaLuSa,
Mike Quinsey - www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan -
www.st-germain.se

lördag 2 oktober 2010

SaLuSa, 1 oktober, 2010

Den nya Jorden uppstår nu, och med Upplyftningen skall ni förena er med den i all dess skönhet och prakt.


Det kommer i sanning att bli ett paradis som ni skulle kalla för himlen.


SaLuSa 1 oktober, 2010Överallt runt omkring er finns det fler människor än någonsin som plötsligt finner att de har förmågan att kanalisera meddelanden. Som det är med vilken annan förmåga som helst som uppstår så tar den tid att finna sig till rätta, och klarheten i dem beror på er nivå av medvetande. Vi vill absolut uppmuntra er att hålla i med kanaliseringen, och om ni är framgångsrika kommer ni att kontaktas utav Varelser som kan stämma in med era egna vibrationer. Det är möjligt att meddelande ni får är personliga och för er eget framåtskridande, då inte alla är förväntade att komma till allmän kännedom. De kan till exempel komma från ert Högre Självt, men ni behöver vara försiktiga inledningsvis och se till att ni inte attraherar lägre varelser. Som ni kan förvänta er så när ni sätter er ned av denna anledning behöver ni lägga ett skydd runt omkring er. Michael kallar på Krigar Änglar som arbetar med Ärkeängel Mikael, och ni kan knappt göra bättre än att följa hans exempel. En del av er kommer att följa era egna metoder och vad ni behöver är att omge er själva med Ljus, och de Gyllen Vita Ljuset är det mest mäktiga.


Med tiden så kommer ni att finna att er psykiska förmåga utvecklas, och telepati kommer att bli mer vanligt. Många utav er upplever det redan utan att inse att det har inträffat. Det kommer i form av att veta något, vilket inte än har uttalats eller ägt rum. Ni kallar det förmodligen intuition och det är därför som vi ofta råder er att använda det där ni kan. När ni träffar nya människor så är det en känsla som är stark, och det är i själva verket det första intrycket som säger er mycket om dem. Med ert expanderande medvetande kommer ni att börja uppleva ett vetande om frågor som har en spirituell natur, och det blir er måttstock då annan information ges till er. För att fortsätta att utvecklas kommer ni att behöva ett öppet sinne så att ni inte dömer en situation på förhand. På detta sätt tillåter ni era Guider att komma er närmare, och de vet precis vad det är ni behöver då det gäller spirituell kunskap. I själva verket behöver ni inte hjälp då allt hålls inom er, även om det är i ert undermedvetna. Visare Varelser kan dock peka er i rätt riktning och ni kan ta det därifrån.


Hitintills har ni inte uppmanats att utveckla er själva psykiskt, och det har funnits en motsättning mot det. Detta har vanligtvis varit centrerat runt rädsla, och genom religiösa lärdomar som associerar det med Djävulen. Den ända som vi kommer att erkänna är den som människan har skapat genom så mycket negativitet. Det följer att vad ni tror på blir verkligt för er, så det är bäst att inte fokusera på sådana skapelser. Det finns naturligtvis ondska, men det finns ingen mening med att skylla det på något mystisk monster. Negativa energier finns överallt och till och med inbäddade i jorden, och en del av det renande som äger rum är att transmutera dem. En del av er utför sådant underbart osjälviskt arbete till godo för alla, och det är mycket uppskattat. Kära Själar utav Ljuset inkarnerade för sådana ändamål, och det blir deras livs arbete.


Ljusarbetarna gör ett enormt arbete, och många kommer från de högre dimensionerna till vilka de redan har uppstigit. Utan deras hjälp skulle ni därför vara i en sämre belägenhet, även om det på utsidan inte förfaller att finnas mycket bevis för det. Under många år har de sökt att föra mer Ljus till Jorden, och lyckats med öppna folks ögon till sanningen. Ni behöver gå vidare och kasta ifrån er uppfattningar som skapades under årtusenden som stoppade uppriktigt tänkande. Tiden för att bli ledda är passerad, så vida ni inte vill förbli bundna vid uppfattningar som håller er tillbaka. Vi av den Galaktiska Federationen är del av avslöjandena, som har öppnat era ögon till existensen av liv bortom er Jord. Civilisationerna som representeras av Federationen är ljusår från er, men de står lätt i kontakt på grund av interdimensionellt resande. Det var inte länge sedan som det troddes att det var ganska omöjligt, men nu har tanken på att möta oss expanderat er förståelse. Vad som är än mer viktigt är det börjar bli känt att många av er från början kom ifrån Stjärnnationerna. Ni tänker inte längre på er själva som en unik livsform, eller att ni är Guds ända skapelse. Universum är fullt av liv och det kan kännas igen som mänskligt, och på en själsnivå har ni alla kommit från Källan.


Ju mer ni accepterar undren runt omkring er så kommer Guds hand att ses. Människan kanske leker med genetik och er DNA, och han kanske kan skapa en kropp, men han kan inte och kommer aldrig att kunna skapa en själ som kan ge liv till en kropp. Ni är en gnista av Gud som är oföränderlig, oförstörbar och med ett evigt liv. Ni skickades ut från Källan för att uppleva vad helst ni valde, och till en början hade ni en enorm förmåga att skapa för er själva. Då ni klättrar tillbaka och upp i dimensionerna kommer det att återkomma tillsammans med ert expanderade medvetande. Först måste ni dock avsluta er resa på Jorden, och så lite tid återstår. Ni påbörjar strax den sista episoden, vilken kommer att se slutet på dualitet, och allt kommer till sist att förändras från hur ni nu ser det. Den nya Jorden uppstår nu, och med Upplyftningen skall ni förena er med den i all dess skönhet och prakt. Det kommer i sanning att bli ett paradis som ni skulle kalla för himlen.


Det har varit en lång väntan, men nu kommer förändringarna att starta på allvar och en stor fred kommer att uppstå på Jorden. Det är vad ni har längtat efter och förgäves sökt. Det var i själva verket bortom räckhåll för er medan Illuminati behöll sin makt, då deras intentioner var precis det motsatta, genom att blåsa upp krig och destruktion. Allt detta upphör snart med avslutningen av denna cykel, och då tar ni ett gigantiskt steg på vägen mot Upplyftningen. Nu är därför inte tiden för att sloka eller att ge efter under yttre tryck, då de inte kommer att betunga er mycket längre. Ta vad som än händer med lugn och ro, och fortsätt att se framåt.


Jag är SaLuSa från Sirius, och vet att förutsägningar om oss är mer vanliga än normalt, men det kan förväntas då folk tar åt sig vibrationerna som är involverade. Detta händer ofta när förändringar står för dörren, och som följd så är förutsägelserna ibland fragmenterade. Återigen, använd er intuition för att sortera fram de sannolika meddelandena från dem vilka helt klart är falska och menade att missleda er.


Tack SaLuSa,

Mike Quinsey -
www.treeofthegoldenlight.com

Svensk översättning: Per Staffan -
www.st-germain.se

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012