Followers

PUTIN

söndag 20 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 18 december 2015Mike Quinsey 18 december 2015


Julsäsongen medför ett avbrott från de föga inbjudande händelser som sker på Jorden. Oavsett vad som händer i omvärlden är människor fast beslutna att slappna av och njuta. Det skapar en energi som tar fram det bästa hos människor och ger dem en möjlighet att vara givmilda och förlåtande när relationer har blivit skadade, eller till och med fördärvade.

För en del är det en tid för att förnya bekantskapen med dem man har förlorat kontakten med, och över hela världen sprids glädje. Det var aldrig meningen att människan skulle vara ensam, men de flesta människor är naturligtvis bundna till varandra genom karma, vilket kan ses som antingen bra eller dåligt, beroende på hur ni ser det.

Oavsett hur man ser på det är livet på Jorden en ständig utmaning, som man inte alltid förstår. Hur som helst är de alla en del av er livsplan för att hjälpa er att fortsätta utvecklas. För vissa är det dags att förnya bekantskapen med dem.

Många människors liv är sammanflätat med andras, och var och en vägleds för att säkerställa att de följer sin livsplan. Ibland såras ni känslomässigt av era upplevelser, men var medvetna om att allt sker med ert medgivande. Innan ni inkarnerar talar ni med Högre Varelser, som diskuterar detaljerna med er och kommer överens om er livsplan.

Ni vet att ju tidigare ni rensar ut kvarstående karma desto bättre, eftersom den annars kommer att hålla tillbaka era framsteg. Karma låter som ett straff, men det är långt ifrån sanningen, eftersom det helt enkelt är så att den ger er en möjlighet att utvecklas där ni kanske har misslyckats i det förflutna.

Dessutom är ni i slutet av den här cykeln och den måste rensas ut om ni ska kunna gå vidare. Så det är mycket viktigt att ni tar saken på allvar om ni vill ta er ur den tredje dimensionen.

Jorden genomgår en omvälvande förvandling och Moder Jord kämpar med de förändringar som är försenade. Hon har tålmodigt väntat på att människan ska sluta förstöra miljön, men till lite nytta. Resultatet är att förändringarna nu börjar upplevas som destruktiva, men de är alla en del av den nödvändiga reningen, så att den Nya Tidsåldern kan komma igång.

Oroa er inte för utfallet, för ni är garanterade positiva förändringar som ska återsälla freden på Jorden. Den kommer att likna den Gyllene Tidsåldern, men förstå att den inte kan komma förrän vibrationerna har nått den nödvändiga nivån. Ni har allt att se fram emot, även om ni nu ser så mycket turbulens omkring er. Ni kommer att nå era mål med hjälp av andra, som kommer att ge sig till känna för er när tiden är rätt.

För närvarande har ni svårt att förstå varför så mycket förändras omkring er. Det kommer att bli svårt att avgöra exakt vad som fungerar för allas bästa, så er intuition kommer att träda i funktion. Ni vet bakgrunden till vad som händer, men just nu finns det ingen garanti för hur saker och ting kommer att utspela sig.

Fri vilja är fortfarande ett privilegium för alla själar, och som ett kollektiv är det till stor del ni som bestämmer hur framtiden ska utveckla sig. Den större planen kommer under alla omständigheter att genomföras, men om det blir en smidig övergång är upp till er. Vad som än händer kommer Uppstigningen att äga rum i en nära framtid.

Ni kommer att kunna identifiera de som är av Ljuset och som är engagerade i arbetet med att upplysa andra. Men ni kommer inte att kunna identifiera alla av dem, eftersom en del av dem undviker publicitet och tyst men effektivt utför sitt arbete. Man kan ofta känna av högre energier runt en sådan person, och det är ett mycket tillförlitligt sätt att veta att de är av Ljuset.

Era intuitiva krafter kommer att hjälpa er att veta när ni möter dem. Det borde vara lätt för dem som är utvecklade för att identifiera dessa själar som låtsas vara upplysta, men följer en väg som inte är helt ansluten till Ljuset.

Ni bör vid det här laget vara medvetna om att många av era vänner, som är Ljusvarelser, kommer från de högre sfärerna och arbetar med de Galaktiska Styrkorna. De har gjort det i eoner av tid och väglett mänskligheten till att hålla fötterna stadigt på sin väg. De flesta själar har liten eller ingen förståelse för det sätt som Själen arbetar med dem.

Det skulle fungera mycket bättre om de förstod hur de ska få kontakt med sina Guider. De är här för att hjälpa er att utvecklas och om möjligt se till att ni håller er till era åtagande. Ni behöver aldrig känna er ensamma och kan kalla på era Guider när som helst för att få hjälp.

Kärlek är den största och kraftfullaste energi som finns, men på er relativt låga vibration är det inte lätt att använda den för att åstadkomma underverk. Ni kan dock ge framgångsrik healing, som många av era healers redan gör. Även några vänliga ord, uttalade med kärlek och känsla, kan lyfta upp en själ i nöd.

Ni vet förmodligen redan att energin är mycket starkare när ni är i en grupp, och mycket mer kan uppnås på detta sätt. I slutändan kommer ni att omedelbart kunna se resultatet av er healing, men det bör noteras att i de högre dimensionerna behövs ingen healing.

Vissa själar kan inte förstå varför de har accepterat ett så utmanande liv på Jorden. Det är möjligt, eftersom de har glömt varför de frivilligt erbjöd sig att sänka sig ner till tredje dimensionen. Ni kände säkert medlidande med dessa själar som var fångade i de lägre vibrationerna, och var förmodligen i en grupp volontärer som valde att hjälpa dem att återvända till Ljuset.

Ni gjorde så efter att ha fått en försäkran om att ni alltid skulle ledsagas av Ljusvarelser. Med andra ord skulle ni bli guidade och hjälpta genom ert uppdrag, för att säkra er återfärd till Ljuset. Allt som händer omkring er är en del av era erfarenheter, och när fler av er återvänder till Ljuset kommer behovet av mer omfattande lärdomar att bli onödiga.

Ni kan fortsätta att hållas i mörker vad det gäller händelserna på Jorden, och det kommer att förbli så tills de mörka Tjänarna hindras från att blanda sig i. Det kommer att förändras över tid när fler modiga själar ignorerar deras hot, och fortsätter med sina ambitioner att upplysa befolkningen. Det finns så många människor som förlorat livet i sina försök att föra ut sanningen.

En del själar som är framstående bland ledande ”Ljus” är beskyddade, eftersom deras arbete är så avgörande och viktigt. Ni kommer utan tvekan att känna igen dem, och deras meddelanden ger er aktuell information. Mycket händer bakom kulisserna och på det hela taget är läget nu mycket uppmuntrande.

Jag är Mike Quinsey och tar emot dessa meddelanden genom mitt Högre Jag. Det här blir det sista meddelandet för i år. Jag återkommer fredagen den 1 januari 2016. Det ser ut att bli ett spännande år och jag tror att stora framsteg kommer att göras. Avslöjandet kommer sannolikt att äga rum, och när det inträffar kommer det att signaler frisläppandet av mycket information som har hållits tillbaka.

Jag önskar er alla en lycklig tid, oavsett vilket firande ni är vana vid att njuta av vid denna tid. Det är en fantastisk möjlighet att träffas och sända ut kärlek och ljus till världen.

I Kärlek och Ljus, Mike Quinsey.

Webpage: Tree of the Golden Light

Översättning Ulla Krogh


söndag 13 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 11 december 2015


Mike Quinsey 11 december 2015

Mycket händer på er Jord vid den här tiden, det mesta är utom synhåll för er så ni har liten eller ingen kunskap om vad som sker. En våldsam konfrontation sker mellan Ljuset och de Mörka tjänarna som snabbt förlorar sitt inflytande. Gradvis kommer länge undertryckta uppfinningar eller framsteg inom olika områden till stånd tack vare Ljusvarelser som är involverade och ibland riskerar sina liv. Dock kan de inte hejda ljusflödet och Ljuset lyfter upp hela er värld.

Med en ökning i er medvetandenivå är nu fler själar plötsligt medvetna om hur de mörka under århundraden har vilselett dem. Tiden har praktiskt taget stått stilla på grund av att de Mörka tjänarna har försäkrat sig om att nya uppfinningar, som skulle kunnat lyfta er upp, har hållits tillbaka av dem. Var så säkra på att det bara kan bli en tillfällig försening för ni är destinerade att ta ett hopp framåt innan den nuvarande cykeln avslutas.

Så snart ni börjar dra nytta av de nya teknologierna så kommer behovet av att tillbringa den mesta tiden med att försörja er att sakta förändras. Uppfinningar som gör att ni slipper slita ut er med arbete ligger och väntar på att användas, och så snart de tas i bruk kommer ni att bli mer oberoende. Välstånd kommer att försäkra att alla drar fördel av förändringarna som kommer och fattigdom kommer att bli ett minne blott. Hittills har rikedomar varit i händerna på en liten minoritet, som avsiktligt har hållit er i ett tillstånd av olika behov, vilket gjort att ni varit beroende av dem.

Situationen är redan förändrad, men det kommer att ta tid innan du känner fördelarna med den. Rikedomen i världen skall rättvist spridas ut bland människor efter deras behov. Tiden för ”att ha” och ”att inte ha” kommer att passera och girighet kommer inte att tolereras. Det kommer dock inte att förbli ett problem för med tiden kommer de stigande vibrationerna endast att tillåta de själar som är redo att stiga upp och som är redo att bilda ett nytt samhälle, byggt på rättvisa och jämlikhet.

Om du bekymrar dig över din plats i framtiden så ha ingen rädsla för det eftersom varje själ kommer att befinna sig på exakt rätt nivå. Inte en enda kan höja sig till en högre nivå än deras vibrationer tillåter. Det betyder att alla de som har gjort er till fångar på Jorden under årtusenden också kommer att gå till en nivå som är förenlig med deras lägre vibrationer. De kan inte längre lägga sig i och störa din själs framsteg, och de kommer att stå inför lektioner som de behöver för att återvända till Ljuset. Allt sker på ett absolut rättvist sätt eftersom Gud fortfarande håller alla själar i sin kärleksfulla famn.

Ni har fått gå igenom många prövningar och vedermödor och testats till gränsen för vad ni klarar, men aldrig mer än vad ni kunde hantera. Ni är så mycket starkare nu på grund av era erfarenheter och kommer att kunna hantera de olika typer av problem ni stöter på när ni frivilligt ställer upp för att hjälpa själar som är fångade i de lägre vibrationerna. Glädjen som ligger i att kunna hjälpa andra som kämpar för att hitta vägen hem kommer att göra det värt med alla era ansträngningar.

Ni förbereder er redan för festligheterna, och de glada förväntningarna i att ge och ta emot gåvor från familj och vänner. Varje gång sprider känslan av kärlek hopp och höga förväntningar på framtiden, även om det finns hot av negativ aktivitet runt om er som är avsedd att skapa panik och rädsla. Fortsätt att vara lugn och fridfull och din närvaro bland människor kommer att få en lugnande effekt.

Det kan inte illustreras på ett bättre sätt än genom att delta i en avslappnande meditation, och i en grupp där kraften känns stark och är mer uppenbar. Du finner redan att de stigande vibrationerna för in förändringar i djurriket, och de mest ovanliga vänskapsförhållanden har gjorts. Djuren blir vän med dem som normalt sett är de som jagar dem, och detta kommer att spridas och fler exempel kommer att kunna registreras.

Så småningom kommer de inte att behöva jaga varandra för mat, och var det inte förutsagt att ”lejonet skall ligga ner med lammet”? Det är början på förändringar som gradvis kommer att spridas vitt och brett.  Även den mänskliga rasen kommer så småningom att förändras på så sätt att det inte kommer att finnas behov av att äta kött, allteftersom vibrationerna höjs. Men för närvarande äter majoriteten av själar fortfarande sådana livsmedel för att tillfredsställa sina kroppars behov.

Med tiden kommer ni att äta mindre när er energikälla kommer att finnas runt om er och ni drar energi från den helt naturligt. Även om många av er inte har minnen av att vara i de högre vibrationerna så kommer de som gör detta att veta att du drar energi från allting runt om dig. I din högre vibrerande kropp kommer du att behöva ytterst lite av mat, så som du är van vid på Jorden.

En del av er får lära er att den dimension som ni kallar ”Sommarland” är den dimension där de flesta av er omedelbart befinner sig efter att ha lämnat sin fysiska kropp. Då själar har haft olika upplevelser och erfarenheter bör det påpekas att det är på grund av tankens kraft. Vad du förväntar dig att få uppleva omedelbart efter döden beror i stort sett på dina tankar och önskemål. Om du tror att det inte finns någonting där så är det så det ser ut, tills du blir medveten om att det är annorlunda än vad du trodde och du blir medveten om aktiviteterna runt om dig.

Du måste ha ett öppet sinne och vara beredd på att acceptera att livet efter döden kan vara ganska så annorlunda än vad du har letts till att förvänta dig. De som har en stark religiös tro kommer i början att se att saker och ting var precis som de trodde, men ganska snart kommer det att gå upp för dem att det inte var riktigt så som de hade väntat sig. Att möta nära och kära, släktingar och vänner kommer snart att skingra alla tvivel om sanningen. Men ha i åtanke att det är tankens kraft som gör saker och ting som de är, och varför det är så stor skillnad.

Av samma orsak bör du inte vänta dig någonting och du får se att vad som finns runt om dig är mycket välbekant och liknar dina jordiska erfarenheter. Självklart är dina jordiska upplevelser verkliga och det är du själv som har skapat det du har runt om dig. Det är så annorlunda än din existens i de högre dimensionerna att de i alla avseenden är mycket mer acceptabla. Exakt vad du upplever beror på den medvetandenivå du är på, eftersom det är markanta skillnader mellan dem.

Det är mycket osannolikt att själar i en lägre vibration skulle söka den information som ges i en högra dimension, och deras upplevelser skulle kunna leda dem in i de mörka dimensionerna där det är mindre ljus. Var säkra på att de av er som är av Ljuset inte behöver känna någon rädsla alls för var ni kommer att hamna, för det är bristen på Ljus som tar er till de lägre nivåerna som nästan kan verka som totalt mörka.

När slutet på den här cykeln närmar sig och saker och ting på Jorden kommer till sitt slut, då kan det bli svårt att avgöra vad det är som verkligen händer. Emellertid läggs mycket arbete ner för att stoppa aktiviteterna från de Mörka tjänarna så att de inte stör er frigörelse från dem. Stora framgångar ligger mycket nära och märkbara framgångar kan väntas mycket snart. Ni har tålmodigt väntat på betydande framgångar och som ett resultat av de insatser som lagts ner finns det till och med möjligheter att viktiga tillkännagivanden kommer mycket snart.

Jag är Mike Quinsey och för fram dessa budskap genom mitt Högre Jag, som har begärts från St Germain. De skickas med kärlek och välsignelser till alla själar.

Webpage: Tree of the Golden Light 
Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 5 december 2015

Svenska -- Mike Quinsey 4 december 2015Mike Quinsey 4 december 2015


En kanalisering från hans Högre jag.Det finns så mycket i er värld som pågår just nu men som ni har mycket liten vetskap om. De Mörka kämpar en hopplös kamp mot Ljuset, som snart kommer att härska överlägset på planeten. Många grupper på Jorden är framgångsrika i att begränsa deras aktiviteter och hindra dem från att gå vidare med sin plan. I så stor utsträckning att de nu är panikslagna för de har tills nu kunnat handla ostraffat i tron att de är oåtkomliga.

Nu har nätet kastats ut vitt och brett och deras hantlangare har avlägsnats, vilket allvarligt har försvagat deras förmåga att orsaka allvarliga problem. De har nu insett hur hårt deras händer är bundna och att deras resurser har begränsats och hindrar en upptrappning av deras verksamhet.

Det är för sent för dem att återhämta sig, så nu försöker de skapa förödelse där det är möjligt. Så ni kommer att få se resultatet av sådana försök, men i jämförelse med deras tidigare förmågor blir det av en mindre karaktär. Illuminati var beredda att förstöra Jorden om de inte fick som de ville, men nu har deras förmåga att göra detta stoppats helt och hållet. Detta är till stor del tack vare det stöd ni får från de Galaktiska styrkorna som kommer att säkra er väg fram till Uppstigningen.

 Allt som begärs av er är att ni fortsätter att höja era vibrationer och försöker att inte bli engagerade på något sätt i vad som kan belysa de Mörkas aktiviteter. Problemet är att medan Ljusarbetarna har en tillräckligt god förståelse för vad som sker, och kan hantera det, så har inte många människor den kunskapen och oroar sig därför för sina framtidsutsikter.

Från deras position ser saker och ting mycket hotande ut och många tror att de står inför en osäker framtid. Det är här ni Ljusarbetare kan göra en verklig skillnad och lugna dem genom att förklara den verkliga situationen. Bana väg för att Ljuset skall ta över helt och avslöja syftet med de förändringar som äger rum nu. Internet är mycket användbart i detta avseende, men även då måste man vara selektiv för att undvika att plocka upp en falsk information.

Ni vet utan tvivel vid det här laget att de Mörka tjänarna helt är beroende av rädslor för att få människorna under kontroll. De av er som har tillräcklig förståelse för detta kan hjälpa till med att skingra sådana känslor som tvivel och ersätta dem med hopp och en försäkran om Ljusets framgång.

Många arbetar med nya sätt att införliva uppfinningar som kan introduceras när det rätta tillfället kommer. Återigen kommer Galaktiska Federationen att försäkra att det kommer att tillämpas på en global nivå. Ni kan vara säkra på att övergången till nya teknologier kommer att utföras på ett vettigt sätt för att minska eventuella olägenheter för de som påverkas. Det kommer att bli en fråga om det viktigaste först för att lyfta upp så många människor som möjligt med ett minimum av försening.

Sådana beslut kommer att tas av dem som har ett fullt grepp om situationen. Ni kan vara säkra på att när än den Galaktiska Federationen är inblandad så kommer alla förändringar att fortgå med högsta hastighet. Medan detta sker kommer alla själar att få uppleva en upplyftning, eftersom de högre vibrationerna fortsätter att strömma in. På en relativt kort tid kommer du till en punkt där du är redo att bli en fullfjädrad Galaktisk Varelse.

När du går vidare genom förändringarna fastställer du nästa etapp av din evolution, för inte alla har samma ambitioner. Det finns ingenting av vara orolig för vid denna punkt i ditt upplyftande. Inse att Universum öppnas upp för dig och ger dig så många val du behöver för att gå vidare. Du kommer att finna dig själv tillsammans med andra själar med samma önskningar, och detta är tider när ni kan hjälpa varandra.

Som alltid kommer det att finnas mer utvecklade själar för att hjälpa dig att göra dina val. Du kan till exempel, om så önskas, uppleva en helt annan livsform som en del av din utveckling. Men, som du redan vet, vid en viss punkt blir du en Ljusvarelse och behöver inte en fysisk form. Du kan dock ”tänka” dig en form om du önskar det, en form som kommer att tillåta dig att blanda dig med dem som är av liknande slag.

I er nuvarande situation på Jorden finns många själar som har inkarnerat från andra planeter och som taget en jordisk kropp. De kommer ofta genom en naturlig födsel och de kan ofta erbjuda vad som brukar kallas mer avancerade kunskaper, något som behövs för låta er utvecklas snabbare. Vid en så viktig tid som den nuvarande behöver ni all hjälp ni kan få och själar av Ljus från hela Universum kommer sannolikt att engagera sig.

Ni får naturligtvis också negativa själar som inkarnerat, de som kallas de Mörka tjänarna. Detta är tillåtet i ett Universum med fri vilja som erbjuder en sådan upplevelse som med största sannolikhet kommer att snabba upp er evolution. Det finns en högre plan för er evolution, men om ni blir indragna i de lägre energierna stannar detta upp.

Ser man tillbaka i er historia visar den att vid mer än ett tillfälle har ni fallit för de negativa krafterna. Dock har ni den här gången utmärkt er själva och, som var planerat, så kommer ni att stiga upp oavsett vad de Mörka tjänarna gör för att förhindra det. Så, mina kära, ni kommer att veta att vilka ansträngningar ni än lagt in för att försäkra att ni gör er Uppstigning så kommer ni att lyckas. Låt inte utomstående händelser dra ner er, och kom ihåg att fram till tidpunkten när ni har en fri press, befriad från de Mörka, så är ni hela tiden missledda och vilseledda med lögner nästan jämt.

Använd er intuition och vanligt sunt förnuft när ni bestämmer vad ni kan acceptera. När det är säkert för våra galaktiska vänner att träffa oss på Jorden är ett av de första uppdragen att se till att ni får den rätta historien om er planet och era liv. Viktigt är också att ni blir medvetna om er sanna status och er potential som Galaktiska Varelser. Bekymra er inte över brist på ägodelar för det kommer en tid när överflöd kommer att försäkra att alla har allt de behöver, och till och med mer.

Med tiden kommer du att bara ”tänka” dig till att manifestera saker och ting, så du kommer aldrig att vilja ha något alls. I själva verket, som du väl redan vet, i de högre vibrationerna som de flesta av er går in i efter övergången från Jorden, är det helt normalt att tänka fram saker. Det betyder att ni inte behöver lagra någonting alls längre. Mycket a det som finns utanför Jorden är så annorlunda mot vad ni är vana vid och i allmänhet så mycket bättre än vad ni upplever nu. När tiden går lär ni er mer om förändringarna som kommer att ske, och alla kommer att vara mycket fördelaktiga för er alla.

Allteftersom varje vecka passerar så ser ni att många förändringar är på väg, och några av dem kommer att ha en global effekt. Er värld förändras gradvis till det bättre och det är uppenbart om ni tittar på sammankomsterna med olika nationer för att handskas med världens problem. Utan sådana sammankomster skulle ni inte kunna reda ut problemen. De är tecken på att folk vaknar upp till behovet för globalt samarbete. Det kommer att växa och skapa förutsättningar för mänskligheten att gå snabbt framåt och föra Uppstigningen så mycket närmare en manifestation.

Jag är Mike Quinsey och ber er att fortsätta med att sprida er kärlek och inspirera människor till att se framåt mot strålande och spännande förändringar i livet.


Website: Tree of the Golden Light 
Svensk översättning: Gertie Dahlberg

söndag 29 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey -- 27 november 2015
Mike Quinsey 27 november 2015

 Även om det inte finns någon minskning i händelserna på Jorden som leder till förlust av liv, så är detta en utrensning av karma som behöver göras. Snart kommer det att ha passerat, energier av negativitet kommer att försvinna allteftersom vibrationerna stiger försvinner de negativa energierna. Förändringarna påskyndas redan nu och synes ge hopp för ett mer fredligt liv.

De av er som stolt bär på Ljuset och inte engagerar er med de Mörka tjänarna leder marschen mot frihet. Ni lever nu i tider av stora förändringar som inte kommer att stoppas, som kommer att tillkännage den Nya Tidsålderns anländande. På många platser på Jorden har detta lagts ner så att när det en gång väl tar sin början kommer det att snabbt utvecklas över hela Jorden.

Var medvetna om att det finns starka krafter runt om er och när de kommer samman blir det en plötslig ökning i positiva aktiviteter. Ni kommer då att veta, bortom alla tvivel, att den Nya Tidsåldern verkligen är på väg och att det inte blir någon tillbakagång till det gamla paradigmet. Under en tid nu har ni fått indikationer på vilken typ av förändringar som kommer att inträffa.

Det blir ett snabbt framåtskridande som för in välkomna förändringar och de kommer att tydligt ange den riktning ni är på väg in i. Det gamla försvinner mycket kvickt eftersom ändringarna gör att ni avancerar till en ny nivå av livet. Med tiden kommer de olikheter som många upplever nu att utrotas och alla kommer äntligen att ha en mycket acceptabel nivå att leva sina liv på.

Nu är det dags att få tillgång till vad ni har uppnått i era liv, och kanske göra de slutliga förändringar ni behöver. En del kanske tycker att det är svårt att göra detta, men om ni känner det minsta missnöje är det tydligt att vissa förändringar behövs. De flesta av er har kommit långt när det gäller rensning av er karma, och vad som än finns kvar efter ändringarna som kommer, får dispens.

Vid det här laget bör de flesta av er ha rensat bort all karma, utom kanske för mindre saker som säkerligen inte kommer att hålla er tillbaka. När du gick in i det här livet så visste du exakt vad dina planer var, och du har haft en enorm hjälp för att genomföra dem. Var så säker på att ingen har fått möta mer än vad de har kunnat hantera.

Som själar som är mer medvetna än de flesta kan du erbjuda dina råd där du tror att det kan hjälpa en annan själ. Hur långt du skall gå beror på din känsla för att någon kan förstå och agera på det. Helt klart är det så att de som har avancerat i sin förståelse är de lämpligaste till att hjälpa andra.

Allteftersom vibrationerna lyfter upp många fler, så kommer också fler att vakna upp för sanningen och att sprida den kommer då också att bli mycket lättare. Uppmuntran bör ges till att andra själva söker sanningen eftersom de nya energier som strömmar in över planeten öppnar upp människors sinnen för det.

När du ser människor som ägnar sig åt negativa aktiviteter så sänd dem din kärlek och önska dem en förståelse för deras handlingar så att de kanske kan övervinna dem. Vissa själar kan fortfarande inte lyfta sig upp ur de lägre vibrationerna, men det finns alltid något att lära från varje situation de befinner sig ii.

Kom ihåg att varje själ du möter är antingen din broder eller syster, och i grunden inte annorlunda än vad du är. Alla färdas på en väg tillbaka till Ljuset, men är helt enkelt vid olika punkter längs vägen, så ingen är egentligen bättre än någon annan. Mer avancerade själar kommer snart att träda i förgrunden, själar som har inkarnerat speciellt för att tjäna andra vid denna ytterst viktiga tid.

 De Galaktiska styrkorna försäkrar att de Mörka tjänarna hålls i schack för att se till att de inte kan störa den plan som för er fram till er Uppstigning. Det fordras bara några fåtal av dem för att orsaka förödelse, men nu när de väpnade styrkorna intar en mer positiv roll för att säkerställa fred så kommer deras aktiviteter att begränsas.

De Mörka tjänarna har trängt in på alla nivåer av mänskligheten, men de känns nu igen för precis vad de är. När de väl en gång förts fram i öppen dager så kan de inte fortsätta som förut när de kunde gömma sig bakom andra som utförde deras order. De kommer alla slutligen att bli arresterade och får svara för sina brott mot mänskligheten. Det kanske låter konstigt, men vi ber er att skicka Ljus till dem, så att de kan få hjälp med att höja sig igen, för ingen skulle väl önska att se en annan själ hindras från att gå in i Ljuset, då vi Alla är Ett!

Det kommer att dröja en tid innan de Galaktiska styrkorna kan landa säkert på Jorden, men det är deras avsikt att göra detta innan alltför lång tid. Då kommer det att bli stora firande för att välkomna slutet på de Mörkas styrande på Jorden. Dessa händelser kommer att äga rum under livstiden för de flesta av er och ligger inte så många år bort. När det närmar sig skall ni lära er mycket om de Galaktiska styrkorna, även om ni redan har några idéer från vad ni har lärt under den senaste tiden.

När alla era förändringar inträffar, så kommer också Moder Jord att göra sina, och det slutliga målet är att Jorden skall återgå till sitt ursprungliga skick. När den tiden kommer så kommer de lägre vibrationerna inte längre att vara närvarande och dualitet har för länge sedan försvunnit.

Allteftersom tiden går kommer ni att göra mer arbete med de Galaktiska styrkorna, men ändå ha möjligheten att följa era egna önskningar. I dessa tider arbetar ni helt för Ljuset och kan göra det i absolut frihet från varje inblandning. Du väljer själv vilken typ av arbete du vill ha och med vem du vill göra det, även om det kommer att finnas gott om goda råd tillgängliga för dig.

 Du kommer att ha obegränsad frihet med mycket få inskränkningar. För närvarande talar en del fortfarande om att ha frihet, men det är bara inom de gränser som fastställts av Illuminaterna som sakta men säkert har infört fler och fler begränsningar i era liv. Detta kommer naturligtvis att förändras mycket snart och gradvis kommer er frihet att återställas.

 Oavsett på vilken nivå du själv befinner dig så glöm aldrig att du är en Varelse av Kärlek och Ljus, och det är ditt naturliga tillstånd. Det är därför du uppmanas att behandla andra med respekt och kärlek, något som du också önskar få från alla dem som finns runt om dig.

Att kunna ge kärlek fritt utan några förväntningar på kärlek i gengäld är hur du skall leva ditt liv. Så som du är mot andra själar, som är på liknande nivå som du själv, så kommer du nästan säkert att få ta emot detsamma som du själv har gett. Era liv på Jorden har gett er den karaktärsstyrka som behövs för att kunna möta varje test med tillförsikt.

Behåll din självsäkerhet i vad du än gör och vet att denna cykel, till skillnad från de tidigare, kommer att sluta med framgång och Uppstigning för dem som redan är förberedda för det. Några av er är osäkra på om ni har uppnått den vibrationsnivå som krävs för att göra det. Om du har varit positiv och alltid försökt att arbeta inom Ljuset så är du säkert på väg att stiga upp.

Uppstigningen är inte avsiktligt gjord för att vara svår att uppnå, och hur väl du gör den är helt upp till dig själv. Men med goda avsikter och leva efter bästa förståelse för vad som krävs för att leva i Ljuset så har du gjort vad som behövs. Ljuskvoten på Jorden ökar hela tiden, och när fler själar drar det till sig så kommer det att fortsätta att göra så. Att fortsätta med att hålla ljuset levande kommer at hjälpa mänskligheten att höja sig upp. Jag välsignar alla själar var de än befinner sig på Ljusets stege.

Jag är Mike Quinsey och sänder er alla Kärlek och Välsignelser.

Website: Tree of the Golden Light 
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


lördag 21 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey 20 november 2015Mike Quinsey 20 november 2015 
Händelser på Jorden fortsätter att skapa utmaningar för de av Ljuset som hjälper till med att underlätta situationen på alla sätt de kan. 
Det verkar inte finnas någon befrielse från de ständigt fortsatta problem som skapas av dem som saknar Ljuset och som inte förstår den sanna naturen i vad som sker. De Mörka tjänarna fortsätter med sin plan för att skapa En Världsregering i vilken de skulle ha makten och kontrollen.

Emellertid krymper deras makt och de kommer aldrig att tillåtas att få den kontroll de söker. I själva verket öppnar de vägen för en granskning av dem som kommer att avslöja den verkliga agendan. Så även om de fortfarande har tillräckligt med makt för att göra ett sista försök att uppnå sina mål kan de inte lyckas och i slutändan har de inget annat val än att kapitulera. Ni kan därför hålla fokus på era uppgifter i vetskap om att varje ansträngning ni lägger ner är värd den, och slutligen kan ni skörda frukterna av den.

Ni kan se runt omkring er alla de bevis på förändringar som sker och de mörka energier som omvandlas så snabbt som det är möjligt. Ni är så nära det stora Avslöjandet och förberedelserna ligger långt framme. Det blir starten för många fler avslöjanden som förbereder er för den fantastiska framtid som ligger framför er när ni blir fria själar som inte längre hålls tillbaka eller är föremål för vilseledande information. Något som bara är till för att förvirra er.

Tillsammans med Moder Jord är ni mitt i välkomna förändringar som rensar bort det gamla för att göra det möjligt för nya energier att bli jordade. Redan nu är många av er medvetna om dem och tar in de nya energierna. Ju mer ni gör det så skapar ni ett starkt auraljus runt er själva. Förutsatt att ni håller det intakt är ni säkra från varje försökt från de Mörka tjänarna att störa det.

Er historia är en av kamp och ständiga krig med åtföljande resultat. Ändå, trots detta, så har ni aldrig gått för långt bort från Ljuset och har dragit nytta av alla era erfarenheter. Hela tiden har ni vägletts av era guider så att ni kunnat hålla er på Vägen av Ljus, och era upplevelser har varit en rad av utmaningar som gjort det möjligt för er att utvecklas ganska kvickt. Det finns några få slumpmässiga händelser som var noggrant planerade med ert godkännande för att försäkra er fortsatta utveckling. Det betyder att vad än sker omkring er så är det en del av planen, även om ni inte kan förstå det nu.

De Mörka tjänarna har också livsplaner så att deras karma kan spelas ut, och deras handlingar används till att hjälpa andra med de erfarenheter de behöver. Ingenting av vikt händer av en slump, och när ni kan acceptera att det är så hjälper det er att förstå och acceptera det som sker runt om er. Liven som du kommer att uppleva i framtiden kommer att vara mycket annorlunda jämfört med det du lever nu.

De kan inte jämföras förutom kanske för de ögonblick när du ansluter dig till högre dimensioner under en meditation. Det är en praxis som vi rekommenderar som håller dig fast förankrad i Ljuset. Det är också en befrielse från de negativa energier som påverkar din aura. Se till att du håller din aura stängd genom mental visualisering, för någon som är vidöppen tillåter negativa väsen att fästa sig vid sig. Vi vet att de flesta Ljusarbetare är medvetna om behovet av skydd, men det hjälper att bli påmind om det då och då.

Ni börjar förstå att tanke är en sådan kraftfull energi att när vibrationerna höjs måste ni vara försiktiga med att sända ut era tankar. Önskningar att hjälpa andra på ett positivt sätt är önskvärt och acceptabelt, men försiktighet måste iakttas när ni agerar på en negativ upplevelse. Det kan tyckas vara ett märkligt koncept men att endast länkas till negativa tankar kan resultera i att de knyts till dig. Så ge dem inte din energi genom att fördjupa dig i dem. Bara kom ihåg att vad du ”tänker” är vad du attraherar till dig själv.

När du nu stiger upp kommer du att få se att många saker är ganska annorlunda jämfört med hur du förstår dem nu. Så snart du rör dig ut ur de täta, låga vibrationerna och in i din finare kropp så kommer mycket att förändras från hur du förstår det nu. Som ni säkert redan vet blir tanken den mäktiga kraft ni kommer att använda till att resa och förse er med det ni behöver.

Det är därför ni måste börja med att kontrollera era tankar och förbli positiva hela tiden. Det kan låta svårt nu, men när du blir van vid att förflytta dig i de högre vibrationerna vänjer du dig snabbt vid dem. Det blir knappast nödvändigt att ägna tid åt att täcka dina behov på Jorden, för den frihet du kommer att ha blir både spännande och öppnar upp så många nya möjligheter för dig att ta hand om. Utan tvekan kommer ni alla att vara äventyrliga och önska göra besök på andra planeter då hela Universum öppnas upp för er. Ni kommer inte alla att gå samma väg för upplevelser då många fler möjligheter kommer att presentera sig själva.

Det finns väldigt lite i era nuvarande upplevelser som verkligen kan jämföras med vad ni snart kommer att få uppleva. På Jorden har ni begränsningar på grund av de lägre vibrationerna, men redan nu när de börjar höjas finner en del av er att ni utvecklar större kraft. Förändringarna kanske är små först, men de kommer att växa inom områden såsom telepati som några av er redan nu kan relatera till.

Sådana gåvor kommer så småningom att bli ganska normala och med tiden har ni inte längre behov av att tala med ord. En del av er kan jämställa det med intuitiva känslor då ni vet vad som kommer att sägas innan det har uttalats. Redan nu hittar du människor som har haft sådana upplevelser utan att man har tänkt på det.

Allteftersom du rör dig framåt och uppåt kommer du att finna att din medvetandenivå ökar. Det kommer att ske löpande tills du når den punkt där du har fullt medvetande tillsammans med ett ökat antal chakran. Vid denna tid kommer du att ha nått nivån av en Galaktisk varelse och blir långt ifrån den du är för närvarande. Självklart tar sådana förändringar tid, men delvis beror det förstås på hur snabbt du utvecklas. Evolutionen står aldrig stilla även om du tar några få steg tillbaka, och till och med då är sådana erfarenheter aldrig bortkastade. Var säker på att all erfarenhet är av värde och alltid där för att tas i anspråk.

Mycket sker på Jorden just nu och inte alltid till gagn för alla och för det goda, och för dem som arbetar med Ljuset kan det vara en stressig tid. Låt dessa energier gå förbi dig och om av en slump du skulle ha direkt kontakt med dem, välsigna dem och sänd dem in i Ljus och Kärlek. Du är även kapabel till större saker och allteftersom tiden går kommer du också att göra mycket mer än du kan för närvarande.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa era dagar och er väg till fullbordan.


Översättning Gertie Dahlberg

fredag 13 november 2015

Svenska -- Mike Quinsey 13 november 2015

Mike Quinsey 13 november 2015

Kära vänner!

En del av er har inte läst det sedan jag stoppade med kanaliseringen av SaLuSa, händelser har inträffat ganska snabbt och jag har sedan dess mottagit ett budskap från St Germain genom Nancy Tate som bad mig att kanalisera direkt från mitt Högre Jag. Jag hade inte försökt detta tidigare men bestämde mig för att göra ett försök – och budskapet jag har mottagit är som följer:Ingenting kommer nu att inträffa som hindrar att resultatet blir en seger för Ljuset. De Mörka tjänarna har hållits i schack med sin mycket förminskade makt. Det kommer inte att dröja länge innan de spärras in och inte kan fortsätta med sin plan för fängslandet av själarna på Jorden.

Som ni kanske har märkt så har helt nyligen många positiva åtgärder tagits av Ljusets krafter, något som sker över hela världen. I så stor grad att Ljuset nu är den dominerande kraften på Jorden och avslöjar många av de hemligheter som de Mörka tjänarna hellre skulle ha velat att ni inte kände till. Sanningen kommer nu ut så snabbt att den inte kan stoppas, och när mänskligheten lär sig hur de har vilseletts kommer människorna att kräva förändringar.

Många Ljusarbetare har förberetts för den här tiden och kan nu arbeta mer öppet utan störningar. Emellertid vill vi rekommendera försiktighet och vanligt sunt förnuft krävs för att försäkra att ni inte utsätts för något ni inte önskar. Där finns säkerhet i att komma tillsammans med andra Ljusarbetare, men även då vill de Mörka tjänarna göra sin närvaro känd för att sätta skräck i er. Lita på Ljuset, eftersom rädslan är precis den energi de Mörka lever på, och de kommer att försöka vinna tid för att stoppa de framgångar ni redan gjort.

Ljusarbetare är kopplade till varandra genom Ljuset och der finns en stor styrka i att de är så många. Var och en har en specifik roll att spela och varje bidrag till helheten är så viktig. Detta är en tid när era intuitiva krafter kommer att hjälpa er oerhört, så var vägledd av dem i stunder av tvivel. Om det känns rätt, så är det säkert så, och ni kan gå vidare med full tillförsikt.

För din egen del kan du hålla en mental kontroll att din aura är intakt hela tiden, och var noga med att inte lämna den öppen och tillåt inblandning från negativa själar. De flesta av er är erfarna Ljusarbetare och behöver inte så många råd, men det är i alla fall bäst att påminna er att vara försiktiga. Rädsla och tvivel kan påverka din förmåga att hålla dig kvar i Ljuset, det rekommenderas att du fortsätter att vara positiv hela tiden. Kalla på de Högre Väsen som finns omkring er, såsom St Germain, om du behöver hjälp, och han skyddar dig med den violetta flamman.

Kom ihåg hela tiden att du är en kraftfull potential. Ni är alla Gudar i varande och det är den väg ni följer. Många positiva händelser tar nu form och snart sker de förvånande konstant i snabb följd. Ni har aldrig varit ensamma och vid denna inflytelserika och prestigefyllda tid rör sig era rymdvänner ännu närmare er. De gör mycket som ni inte ens är medvetna om och har hållit er upplysta väg öppen, och Jorden fri från inblandning.

Deras farkoster finns på er himmel och nära er, även om ni inte är personligt medvetna om det. Många är dolda och osynliga för de flesta av er för skydd, men ganska så ofta visar de sig under en kort stund. Kom ihåg att du kan projicera dina tankar på dem och när du ber om hjälp kan den ofta komma på ett oväntat sätt.

Du är i alla fall skyddad i ditt Ljusarbete och får hjälp att fullfölja ditt livskontrakt. Många av er gör så mycket mer än du någonsin kan föreställa dig, t ex genom att besöka Ljusets världar under din sömnperiod. En del för dessa minnen tillbaka efter uppvaknandet, men många har inte mer än ett flyktigt minne av det.

Era fötter är nu stadigt placerade på Vägen av Ljus och ni har blivit mer kraftfulla allteftersom vibrationerna lyfts,, och de kommer att fortsätta att göra så. Du har en lysande framtid framför dig med gränslös glädje och kan fullt uttrycka dig själv. För närvarande finns fortfarande de gamla energierna runt om er, men de förlorar snabbt sin makt att försöka hålla er tillbaka. Ljuset är den förnämsta kraften för det goda och det håller snabbt på att lyfta upp människor.

De själar som inte har förmågan att höja sina vibrationer kommer så småningom att flytta in i en annan värld där de kan fortsätta sin utveckling. Var så säkra på att alla själar behandlas lika och med absolut rättvisa så att de kan ta sin rättmätiga plats i de upplysta världarna. Det görs inga misstag när det gäller detta och det kan inte vara på annat sätt, för allting fungerar i perfektion. Naturligtvis, på grund er hjälp till andra själar, vill ni känna att allt är bra med dem. Vet då att allt som sker är planerat för er utveckling och där görs inga misstag i den andliga världen, så ni kan ta det lugnt i vetskap om att alla själar får hjälp och är omätligt älskade.

Ni har haft en mängd erfarenheter inom de lägre vibrationerna på Jorden och de har gjort er långt starkare som själar än vad ni var när ni först startade er resa för eoner av tid sedan. Du som är redo att stiga upp har stått stark genom de flesta testperioder du troligen någonsin haft. Du är bara att gratulera för att ha hållit ditt ljus intakt och alltid har spritt det när möjligheten har funnits.

I framtiden kommer du att kunna se tillbaka på vad du åstadkommit, eftersom alla liv kan ”läsas” i Akasha-krönikan. Där kan du spela upp varje händelse du har upplevt så att du kan granska dina handlingar, och om det är nödvändigt, lära från dem. Det är vad livet handlar om och nödvändigt när du vänder dig mer till Ljuset och höjer dina vibrationer.

Allt utspelar sig i den mest kärleksfulla atmosfär så att du kan förstå vilken påverkan dina handlingar hade på andra själar. Vedergällning är inte en del av dina erfarenheter, men möjligheter för att rätta till dina misstag ges i efterföljande liv. Du befinner dig i ombytliga tider där du lätt kan bli distraherad från ditt livs plan. Om det är så, var då säker på att dina guider som följer dig skulle hjälpa dig tillbaka på rätt kurs. Livet på Jorden kan vara hårt och är ett test under den mesta tiden, men du har fått din del av goda tider och fått möta andra själar som haft samma ambitioner.

 Den mesta tiden möter du själar som du har spenderat många liv tillsammans med. När du möter dem för första gången finns det en känsla av en ”gammal vän” och det är säkert så också i de flesta fall. Familjer inkarnerar ofta tillsammans för att fortsätta sina upplevelser, även om deras positioner i familjen kanske förändras, allt enligt deras andliga behov.

Med ankomsten av de fördelaktiga förändringar som nu sker kommer du att flytta snabbt in i de nya vibrationerna och blir mindre påverkad av försöken av de Mörka att försena dig. I varje händelse som sker finns deras förmåga att diktera kursen för mänsklighetens framgång inte längre inom deras kapacitet. Dock kan de ibland göra sin närvaro känd. Var inte oroliga utan stå fast centrerade i Ljuset och utför ert arbete med full tro på resultatet. Ljusets själar är med er alla på vägen och är vid er sida. Faktum är att de aldrig riktigt har lämnat er någon gång.

Jag är Mike Quinsey och lämnar er nu med kärlek och välsignelser. Må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.


 Översättning Gertie Dahlberg.


lördag 24 oktober 2015

Svenska -- SaLuSa 23 oktober 2015SaLuSa 23 oktober 2015


Tiden går allt snabbare och för er verkar det aldrig finnas tillräckligt med tid att göra de uppgifter ni ställt in er själva på att hinna med. Ändå lyckas ni att uppnå så mycket i ert arbete för Ljuset. Det finns så många av er spridda över världen som gör er bit av att föra in Ljuset till Jorden. Era framgångar är sådana att Ljuset nu är så kraftfullt att det inte kan stoppas från att föra in ännu fler själar till det. Ibland är ni besvikna över den tid det tar att rensa planeten från negativiteten som har byggts upp under eoner av tid. Men det har möjliggjorts för fler själar att själva finna Ljuset.

Emellertid har den tid kommit då den Nya Tidsåldern måste bli manifesterad, och med tanke på det har åtgärder vidtagits för att snabba upp tiden. Illuminaterna har fått sin makt beskuren och, som ni antagligen är medvetna om, de kan inte längre använda sina atomvapen. Vi har ofta betonat detta genom att hovra med våra farkoster över era kärnanläggningar och avväpna dem. Under inga omständigheter kommer de att tillåtas att använda dem och vi har sett till att de till fullo förstår detta.

Ni är destinerade att stiga upp och ingenting kommer att tillåtas att stoppa detta. Förhållandena på Jorden kan tyckas vara i tumult, men med så mycket som sker är vi inte förvånade över det. Reningsperioden är i full gång och är nödvändig för att bana vägen för den Nya Tidsåldern att helt och hållet manifesteras. De gamla sätten måste ändras men många av dem är nödvändiga innan ni kan dra nytta av de nya uppfinningar som vi väntar på att få ge er.

Den mest fördelaktiga är säkert en enhet som gör att ni kan bli självförsörjande för alla era behov av energi. (En replikator – övers. anm.) Ni har redan kunskapen men det kommer att ta lite tid för den att gynna alla. Var så säkra på att vi känner till era behov och vi skall tillgodose dem så snabbt som möjligt när omständigheterna är de rätta för det.

Vi har många sätt att hjälpa er att snabbt ta er plats i den Nya Tidsåldern, så var säkra på att vi är redo. Vi ber er att vara övertygade om och säkra på er framtid, för vi har förberett oss för att vara vid er sida under denna period av förändringar. Vi vet mycket väl vad ni behöver, och med våra teknologier kan vi möta era krav utan problem.

Även distributionen av enheten och annat kan vi ta hand om då vi inte har några svårigheter i detta sammanhang. När ni tänker på storleken på några av våra farkoster, som är flera kilometer långa, så förstår ni varför vi är övertygade om vår förmåga. I snabb takt vill vi att ni alla skall kunna få era grundläggande behov levererade, och vi har möjligheten att göra det.

Mina kära, vi vet att dessa tider är mycket frustrerande för er och vi gör allt vi kan för att underlätta för er. Det finns tillfällen när vi inte kan avslöja våra avsikter därför att vi måste hålla hemligt de metoder vi använder. Vi kommer emellertid att säga att ingenting kan undgå vår uppmärksamhet även då det ligger utom synhåll. Ni måste komma ihåg att våra teknologier är långt bortom er nuvarande kapacitet.  Detta ger oss förstås en fördel när vi konfronteras med mörka krafter. Vi är dock begränsade i vad vi kan göra för er, för det finns tillfällen när ni måste hitta ert eget sätt, genom era egna förmågor. Om vi gjorde vissa saker för er så skulle det ta bort möjligheter att lära er som ni behöver, så vi måste ställa oss åt sidan.

Ni har era ledare och vi skyddar dem i deras arbete så att de Mörka tjänarna inte får igenom allting på sitt eget sätt. Det fordras mod och beslutsamhet att stå fast inför deras försök att förhindra saker. Det finns många tappra själar som utför sitt arbete för Ljuset oavsett vilka försök som görs för att stoppa dem. Resultatet har varit ett ständigt flöde av information som har hjälpt folk att förstå vad det är som sker vid just denna tid. Det är mycket viktigt att människor vet vad som händer och även är medvetna om innebörden av det. Vi säger helt säkert att allting går bra, men ni måste se den större bilden till fullo för att förstå.

Saker som rör ert solsystem är väl omhändertagna och andra varelser har nyligen anslutit sig till oss för att ytterligare ge stöd åt ert försvar. Det är ett sådant starkt system på plats att vi vet utom allt tvivel att ni nu är säkra från inblandning. Ni är därför försäkrade en resa till slutförandet av er tid i er nuvarande dimension. På en personlig nivå har ni många själar med er som ser till ert välbefinnande och hjälper till med er livsplan. Det har aldrig funnits en så viktig tid som nu, och vi kommer att få se er slutföra er resa genom den lägre dimensionen in till den nästa - i era fysiska kroppar.

Din pålitliga källa för information är Internet, ändå måste du vara försiktig, för de Mörka tjänarna lägger ut falsk information för att förvirra er. De flesta av er som har höjt era vibrationer är intuitiva människor, och det är ett pålitligt sätt att ta en titt på sanningen av det som placeras framför er. Om du är osäker lägg det åt sidan tills du vet om det är äkta. Ni har många pålitliga källor med information och det är klokt att hålla sig till dem som har visat sig vara sanningseniga.

David Wilcock är en sådan källa som många av er använder med tillförsikt, och han är en absolut gruva av information. Även han är ”attackerad” på grund av sitt arbete, men han är fullt skyddad av ljusets krafter. Det finns naturligtvis andra källor, du behöver använda din urskiljningsförmåga hela tiden. Om det inte låter riktigt så lägg det åt sidan tills du kan vara säker.

Många Ljusarbetare är involverade med att få ut sanningen, men tills Illuminaterna har plockats bort helt är det svårt att ge er hela historien. Problemen är ganska annorlunda mot vad majoriteten av er tror, och ni är inte hjälpta av dem som anser sig själva vara experter, men som också de har blivit vilseledda. Det är därför vi ofta har rekommenderat att ni håller er till en pålitlig källa som ni kan lita på. Var därför öppna för nya idéer och åsikter, även om de går emot er nuvarande förståelse.

När sanningen kommer ut så kommer ni att bli förbluffade över att ni blivit vilseledda under så lång tid och hållits i en tidsförvrängning. Vid det här laget bör ni ha njutit frukterna av era upptäckter och rört er långt framåt. Men fastän även nya idéer och uppfinningar har dykt upp så har de Mörka tjänarna haft sådan makt att de har blivit skrinlagda och bara använts av dem. I det långa loppet kommer ni inte att missa dem, men ni har fått nöja er med ett svårare liv än vad som var nödvändigt.

Jag är SaLuSa från Sirius och kan uttrycka mig mer fritt nu när de Mörka förlorar sin makt över er. Under nuvarande omständigheter kan kunskap vara farlig när de vill behålla den för sig själva. Allt kommer att ändras inom kort och en era av yttrandefrihet kommer att ta sin början och ni kan uttrycka er själva utan fruktan.

Era sinnen öppnas redan för sättet som ni har hållits i mörker, och ni blir mer ifrågasättande inför vad ni fått veta i det förflutna. Fortsätt med det goda arbetet och var inte rädda för konsekvenserna, för ni kommer att bli skyddade. Jag lämnar er nu med min Kärlek och Välsignelse, och se alltid fram mot den tid då vi kan träffas och vara tillsammans.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012