Followers

PUTIN

lördag 14 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 13 mars 2015SaLuSa 13 mars 2015
  
En hel serie av förändringar ligger framför er nu när de Mörka tjänarnas planer har blivit omintetgjorda. De kan inte längre diktera kursen för mänsklighetens framtid och kan bara ge upp sin position till Ljuset. Det betyder att framstegen nu kan, mer eller mindre, fortsätta obehindrat eller ohejdat och aktiviteter kan bli mer öppna och kända för er. Det finns mycket att göra och våra planer är att få resultat så snart som möjligt.

Hittills har vi varit tvungna att gardera oss men nu kan vi låta er veta vad som sker utan större rädsla. Ni kommer också att få se fler av våra farkoster på er himmel där vi tidigare har i stort sett hållit ett hölje av osynlighet på oss för att undvika konfrontation med era flygplan. Vi väntar nu på ett erkännande från era politiska ledare, men nu är många av dem rädda för att avslöjas för vad de verkligen är. Men med tiden kommer allting att avslöjas och ingen individ kommer att hitta något gömställe.

lördag 7 mars 2015

Svenska -- SaLuSa 6 mars 2015
SaLuSa 6 mars 2015


Jag för med mig hälsningar från de Galaktiska styrkorna som följer era framsteg med största intresse och som följt er under många liv. Dock har vårt engagemang med er aldrig varit mer intensivt än det är nu när ni närmar er slutet av era erfarenheter i det gamla paradigmet. Vi har kommit en lång väg tillsammans och vi beundrar er beslutsamhet att hålla fast vid era uppgifter och uppnå seger över de Mörka tjänarna. Det faktum att ni redan nu har vunnit den striden betyder inte att ni inte har mer arbeta att utföra. Tyngdpunkten ligger nu på att behålla er position inom de högre vibrationerna.

De är er framtid och också ett skydd medan ni håller er fokuserade på er nuvarande roll med att assistera Ljuset. Vi har talat tidigare om er förmåga att stå inom ert eget Ljus och inte bli påverkade av något som sker runt om er. Nu när ni har kommit så här långt har ni skapat en aura som är potentiellt ointaglig, men det beror på er själva att kunna hålla den intakt. Det betyder att inte bli distraherad eller vilseledd av några försök att leda er uppmärksamhet på annat håll. Behåll ert lugn inför situationer som är ett test på er styrka, för det är den utmaning ni står inför.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012