Followers

PUTIN

onsdag 8 juni 2011

6 juni 2011


6 juni 2011
Det finns inget att vara rädd för då ni påbörjar den sista perioden på Jorden under de mörka Tjänarna. De lever på lånad tid och vet att deras dagar är räknade. Makten har redan förskjutits till de som följer Ljuset, och sätter mönstret som manifesterar det nya paradigmet. När den gamla kollapsar så tillåts inget vakuum, och det fylls omedelbart av visionen ni håller för den Gyllene Åldern. Det kan inte vara annorlunda då vibrationerna fortsätter att höjas upp, och lämnar allt bakom sig som inte kan höjas upp. Det kommer att återabsorberas in den stora poolen av det som är omanifesterat, för att användas igen i nya skapelser. Er Jord är som en myrstack full av aktiviteter då utsorteringen äger rum, men mitt ibland det synbarliga kaoset så finns det en huvudplan som utförs. Överallt i Universum är det ordning och det fortskrider mot förändring, så att allt är redo för den stora Upplyftningen. Ni är de enda som behöver hjälp för att fullfölja ert ansvar, och det är att förvänta med tanke på de låga vibrationerna som ni befinner er i.


Då Mästarna och de spirituellt utvecklade själarna på Jorden finner sig själva, så kommer de att öppna era sinnen till en sann förståelse av era förgångna utvecklingar och förhållanden till er Skapare. Under många livstider in denna cykel har ni samlat på er falska uppfattningar som har gett er sinnesuppfattningar som är svåra att övervinna. Det är här som de kommer att komma in och låta er gå framåt med en ny och öppen förståelse. Det kommer inte att bli svårt då ni redan har en stor del av förståelsen inom er, som ni kan återkalla. Ert beroende av andra för att leda er är inte längre nödvändigt, även om det är användbart att känna till det sättet på vilket spiritualitet och vetenskaplig kunskap nu kommer samman. Det har insetts under en lång tid att de skulle närma sig varandra. Det har blivit mer uppenbart nu då vetenskapen accepterar de fundamentala nivåerna av medvetande i all materia.


Sedan fornminnes tider så har det varit det osynliga som har varit hindret för er förståelse, vilket har lett till många misstolkningar och falska uppfattningar. I stort sett ser vi hur livet efter döden blir erkänt för vad det verkligen är, och vidskeplighet och rädsla byts ut mot en inre förståelse. När spirituella saker ger upphov till frågor så kommer svaren genom meditation eller enkel avslappning och öppnandet av ert sinne till kontakt med ert Högre Självt. Vi ge er naturligtvis ett guidande där det är möjligt, men vi påtvingar aldrig våra åsikter på er. Vi sätter framför er de fakta såsom vi ser dem, men vi betonar ofta behovet av urskillning. Sanningen har många färger, och i enlighet med var ni är i er förståelse så kommer ni att acceptera vad som passar in med er förståelse vid denna tid. Så länge som ni alltid är redo revidera den då ny information kommer fram så kommer ni med säkerhet att utvecklas i en takt som passar er.


När ni väl når Upplyftningen så kommer ni alla att ha blivit medvetna om den stora upphöjningen och dess mål. Det kommer att ske via information som ges direkt till er medan ni är på Jorden, och också medan ni besöker de högre rikena som ni ofta gör då er fysiska kropp sover. Ert beslut av fri vilja att lyftas upp eller ej är ett som ni gör själva, men från en position av att vara fullt informerade om vad det innebär. Om ni inte känner er redo så finns det inget stigma med det, då er civilisation är en som består av själar i många olika utvecklingsstadier från hela Universum.


När sanningen om er närliggande historia kommer ut så kommer också de kriminella aktiviteterna angående brott mot mänskligheten till ytan. Det som är gömt kommer fram, och det hjälper er att bryta er loss från förhållanden som har hållit er förslavade. Ni lär er snabbt att er frihet har tagits bort från er, och det har galvaniserat en reaktion som gör att den tas tillbaka. Det görs med fysiska medel, samt de som kallas diplomatiska, vilka förhandlas via våra allierade. Det är ingen lätt uppgift, men när majoriteten väl är för det hela skall vi driva på, då förändringarna måste äga rum oberoende av motståndet som kan finnas mot dem. Det finns just inget verkligt argument mot vad vi gör, då vi återställer era rättigheter som har förnekats er så länge. Er fria vilja har blivit begränsad utav successiva regeringar som har kommit under Illuminati inflytande. Om detta låter långsökt så förstå att deras inflytande har infiltrerat alla regeringar och företag, i vilka de har placerat sina anhängare. Det är därför som framstegen har varit saktfärdiga, för de har lagt så många hinder i vår väg. Det är dock en kamp som vi i princip har vunnit, då våra allierade nu har stora framgångar.


Inser ni mina Kära, att förutom påverkan av vädret från de mörka Tjänarna och deras förmåga att orsaka jordbävningar, så har Jorden varit relativt tyst. Den globala undergången som en del förutspådde har inte framkommit, och i själva verket så är alla dylika ting under vår kontroll, med hänsyn till att vi måste tillåta Moder Jord att utföra sitt eget renande. Det finns inget globalt scenario som kommer att leda till en komplett och full kollaps. Cykeln av mörker kommer nu till ett slut, då Ljuset genomtränger varje atom på Jorden, och höjer snabbt medvetande nivåerna. Det är Ljuset som är på uppgång, och som lyfter allt annat med sig. Det är en ohejdbar kraft för godhet, som ni har bjudit in att spela en roll i era liv.


Ni är underbart tålmodiga med att förstå det större målet med vad som händer, och vi uppskattar ert samarbete genom att arbeta med oss. Förstå att de flesta av er är här speciellt för att ta del i att se till att Upplyftningen äger rum som planerat. Det finns många själar som är osäkra eller till och med helt omedvetna om den underbara möjligheten att lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Detta är var ni kommer in med er kunskap och förståelse. Era högre vibrationer kommer att attrahera sådana, och ni har förmågan att försiktigt sätta idéer i deras sinnen som kan öppna dem upp till sanningen. Om det görs på rätt sätt så kommer det inte att låta dominerande eller chockerande. Ni är sändebuden som vidareför informationen till andra, och ni är framgångsrika med detta. Vi tackar er och berömmer er för er osjälviska handlingar att assistera era medresenärer på deras resa genom mörkret.


Jag är SaLuSa från Sirius, och informerar er att den Galaktiska Federationen är mycket uppspänd inför utvecklingarna på Jorden. Allt går alldeles utmärkt och enligt planen, och det pekar mot en större händelse som vi anordnar.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se

 previous message | next message 


Originals and translations of Galactic Messages available on

lördag 4 juni 2011

3 juni 2011


3 juni 2011
Nödvändigtvis så skulle det komma en tid då folket blev medvetna om deras förändringar i medvetande nivåer. Denna tid har nu anlänt och antalet kommer att fortsätta att växa, då energierna som sänds till er ökar i styrka. Det är hjälpen ni får för att se till att ni har alla möjligheter att nå den optimala nivån för att lyftas upp. Ni måste förstå att det inte påtvingas någon, och det är ert beslut helt och hållet såvida ni accepterar. Att gå med strömmen och att ta det till er är bekvämt, och mycket lugnande. Det kommer till slut att medföra en separation av folk till två distinkta grupper, en som kommer att lyftas upp och de som har förkastat möjligheten och valt en annan väg.


Det är också tid för mer uppskattning och uppmärksamhet för era egna behov, då ni anpassar er till de nya nivåerna av medvetande som kommer att föra er vidare. Att känna till dem är en sak, men att sätta det i praktik en annan. Genom att göra så hjälper ni också det kollektiva medvetandet att växa. Den materiella världen tenderar att uppmuntra ägandeskap och tjänst till självt, medan om ni går på Ljusets väg så blir tjänst till andra ert naturliga sätt framåt. Det skapar också en verklighet som ni skapar genom er vision. Ni har i själva verket mer makt i denna förbindelse än ni tror. Då ni lyfts upp så kommer dock en tillväxt i ert ansvar för era skapelser med i processen. Med en högre nivå av medvetande så skulle ni förväntas att få en förståelse, och er intention är att vara i harmoni och balans med allt liv.


Allt annat som pågår i era liv och runt omkring er är att rätta till misstagen och felen som har lett till förhållandena som är oacceptabla och tillhör det gamla paradigmet. Saker och ting måste förändras och renandet färdigställt innan ni kan lyftas upp med Moder Jord. Då det gamla försvinner kommer det nya in för att ta dess plats, och tidvis kommer det att bli mycket förvirrat, om inte kaotiskt. En del av anledningen är att folk finner det svårt att släppa det som är bekant och bekvämt för dem. Det är därför som vi betonar upplyftandet som kommer med förändringarna och ger er detaljer om vad ni kan förvänta er. Det är också anledningen till att vi pratar om ett kvantum språng framåt, då ni i praktiken kommer att få till godo vad som i annat fall skulle ha tagit 100 år för att bli introducerade. Vi förbiser naturligtvis inte Illuminati avsiktliga politik att förneka er framsteg, och om det inte var för det skulle ni helt klart ha gjort framsteg in i den Nya Åldern redan för 50 år sedan. En av de största fördelarna som de har undanhållit er från är fri energi, som skulle ha löst så många allvarliga problem som ni idag lever med.


Vilka rädslor som ni än har om att vi kommer så kvarstår fakta att utan vår hjälp skulle er civilisation ha kollapsat för länge sedan. Vad som för oss är enkla förfaranden för att rena Jorden skulle vara bortom er förmåga på grund av storleken på problemet. Era ansträngningar att städa upp Oljeutsläppet i Mexikanska bukten har bara skapat mer problem som fortfarande kan visa sig ödesdigra för miljön. Var dock inte rädda för konsekvenserna då vi kommer att vara hos er innan det blir alltför allvarliga. Vi nämner bara dessa saker så att ni är medvetna om hur viktigt det är att vi anländer på Jorden så snart som möjligt. Avslöjandena är närstående, och det blir svårt för myndigheterna att dölja sanningen mycket längre. Mängden information som kommer ut växer hela tiden, och många människor är beredda att berätta för allmänheten om vad det vet.


Nästa varje dag hör ni om något nytt som hänför sig till förändringarna, så det är helt klart att ni får starka indikationer om nivån av aktiviteter som involverar oss och våra allierade. Det mesta av vårt arbete pågår fortfarande bakom scenen, och det är inte ännu dags att avslöja alltför många fakta om våra intentioner. Det är tillräckligt att säga att vi alltid har givit er en överblick så att ni känner till riktningen i vilken vi för oss. Trycket på de mörka Tjänarna driver dem till förtvivlan, då de inte kan förhindra deras slutliga kapitulation och nederlag till Ljuset. Ja, Mina Kära, vi säger Ljuset då det är makten som ni har fört till planeten, vilken bryter ned och transmuterar de lägre vibrationerna.


Till slut kommer inget av de lägre energierna att existera, då allt kommer att ha lyfts upp. På samma sätt så kan bara de själar som höjt sina vibrationer ta sin plats i de högre vibrationerna. Det är Universal Lag som opererar i dessa förhållanden, och den är helt rättvis och befogat genom den Gudomliga auktoriteten från Gud. Människans lag reflekterar inte alltid Ljuset på det sätt som den skipas, så det är ytterligare ett område som måste förändras. Som vi tidigare har sagt så kommer de människor som oberättigat har fängslat att friges. Dödsbänken kommer att stängas, då att ta liv som vedergällning för brott är helt mot Universal Lag. Ni kanske undrar vad som händer med fångarna i sådana fall och vi kan berätta att de rehabiliteras tills att de kan ta sin plats i samhället igen. Kärlek kan utföra mirakel, som ni skulle kalla det, och det finns inte en enda själ som inte skulle gynnas från dess makt att föra in harmoni och balans.


Kärlek och mer kärlek är medicinen för att bota de mesta sjukdomar, och ni alla är potentiella helare. Er tveksamhet orsakas ofta av att ni inte tror på er egen förmåga. Försök att hela när en möjlighet ges, och kom ihåg att ni är kapabla till att självhela. Era uppfattningar är extremt mäktiga, vilket är anledningen till att ni attraherar till er själva precis de saker som ni förskjuter. En del människor är till exempel så rädda att få en allvarlig sjukdom och oroar sig så mycket för det att de i själva verket för det till sin varelse. Detta är ytterligare ett exempel på hur kraftfulla era tankar är, och varför ni behöver vara försiktiga då det gäller vad ni fokuserar dem på. För all del koncentrera er på allt som är gått och hälsosamt då det gynnar er och alla andra. När ni gör så till stort antal så ökar kraften exponentiellt, och det är hur stora förändringar införs. Ni kan nu se hur ert bidrag är så viktigt för slutresultatet av vad som händer på Jorden just nu.


Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att den Galaktiska Federationen står redo att gå framåt med full fart när tillfället för handling kommer.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 previous message | next message 


Originals and translations of Galactic Messages available on

fredag 3 juni 2011

1 juni 2011


1 juni 2011
Som ni redan vet så finns det förändringar som är på väg att införas i Mellanöstern och folkets viljestyrka och intention att uppnå sina mål kommer att föra dem till framgång. Samma energier är verksamma i Västlandet och det börjar driva folk till att insistera på förändringar som kommer att bortföra fördärvet som bankkrisen har medfört för deras liv. Sådana energier börjar få en snöbollseffekt och när väl en viss framfart har uppnåtts så går det inte längre att stoppa slutresultatet. Ni skall se början av en ny era som kommer att föra er upp på vägen som bara kan leda till Upplyftningen. Det har byggts upp under en lång tid och mycket lite krävs nu för att verkligen få igång det hela. Vi kommer att spela en roll i detta då ni har kallat på oss för att få hjälp. Vi kan inte alltid göra som ni önskar, men i detta fall så kan det ses som en del av vår plan. Mycket arbete utförs för att föra saker och ting till en slutpunkt, och som vanligt så är vårt fokus på avslöjandena.


Även om vissa mörka krafter fortfarande envist motsätter sig vår uppmaning till ett upphörande med deras aktiviteter så börjar andra ana nederlaget de står inför och som man kanske kan säga så går de i det tysta. Vårt huvudsakliga huvudbry är att få dem ur vägen, så att våra allierade kan driva på framåt med att omorganisera och introducera en ny politik. Varje vecka som går är så viktig, då hjälp utifrån ökar när det gäller inkommande energier. Juni kommer att bli en särskilt bra månad och gradvis så kommer fler av er att lägga märke till upplyftandet i era nivåer av medvetande. En konsekvens blir att mer energier blir jordade och det är till allmän fördel för befolkningen. Det finns inga tvivel på att många fler själar börjar röra sig och vaknar upp till Ljuset som genomtränger planeten. Dessa förändringar kommer också att gynna er i och med att de mjukar upp behovet av mer dramatiska fysiska förändringar. I detta avseende så har mycket av vad som kunde ha hänt med kaotiska konsekvenser reducerats i potential.


Mina Kära, glöm aldrig bort att ni håller nyckeln till mycket som fortfarande skall äga rum då ni fortfarande projicerar er vision av hur framtiden skall utforma sig. Fortsätt att se händelser som varande mer modererade än ursprungligen förväntat, och så kommer ni att bli glatt överraskade att se hur stort inflytande och makt ni har. Flöda ert Ljus där det finns oroshärdar på Jorden och omge de individer med Ljus som fortfarande driver på med hemliga operationer mot folket. Det kommer att ha en effekt, även den kan vara liten så kan det förändra riktningen i vilken Jorden utvecklar sig. Medan allt detta äger rum så kommer vi att göra det vi kan för att införa situationer som kommer att göra oss mer allmänt kända. Vi fortsätter att arbeta hårt i alla områden av världen, genom att skydda våra allierade och påverka de som stöder en sådan sak. Det finns nu i själva verket ett mycket större antal grupper som arbetar mot detta mål. Vi behöver dock uppbackandet från era ledare, och många är nu i princip överens med våra mål. De vet att er civilisation inte kan utvecklas vidare så vida inte total fred etableras. Med det som målsättning så spelar vi vår roll genom att förhindra all upptrappning av de nu pågående sammandrabbningarna.


Om ni bara kunde känna hur det är att uppleva verklig fred med energierna som kommer med det så skulle ni kräva ett stopp av fientligheter överallt och bortförandet av allt som understödde krigsansträngningarna. Vid fåtaliga tillfällen så kanske ni upplever det, men vi talar om ett permanent varelsetillstånd. Folk skulle komma samman i Ljus och Kärlek, och rädsla vilket flyter i maktkorridorerna skulle försvinna. Tillit och ärlighet skulle tas för givet, då det inte finns någon anledning av att vara annorlunda. Vi kan säga att detta idylliska tillstånd kommer att bli ert i en nära framtid, men hjälp det att manifestera nu genom att praktisera ett sådant levnadssätt.


Er media driver fram många negativa attityder genom sitt fokuserande på konflikter och konfrontation mellan människor. Den militära dödsmaskinen säljs också i spel format som underhållning, och är riktat mot unga människor vars psyke inte än har stabiliserats. Det bedövar deras känslor och förnimmelser så att de accepterar sådana förhållanden som normala, vilket minskar deras känslor av kärlek och medlidande för andra. Krig är långt ifrån roligt, och verkligheten kan ses i de som tjänstgör och som har blivit mentalt skadade och ostabila. Kan ni se hur ni förändras till okänsliga Varelser utan medlidande? Vi kan bara be er att ni tar en ny titt på vad ni gör som underhållning, och vänd er till nöjen och underhållning som är upplyftande. Annars blir era sinnen så förvridna och obalanserade att ni inte är er själva längre.


Detta är nu tider för att vara introspektiva och bestämma er för vad ni verkligen vill bli. Möjligheten att lyftas upp kommer att lyfta er upp till dessa fridfulla riken som är av ytterst skönhet och i en frid som inte har något motstycke. Om detta är vad ni vill, så bryt er ut ifrån sinnestillståndet som har uppkommit från indoktrineringen från de mörka Tjänarna. Acceptera inte deras uttalanden fulla av fruktan och deras handlingar ämnade skrämma er till underdånighet. I själva verket har ni inget att frukta utom fruktan självt, så gå på vägen av Ljus med ett högt hållet huvud och se bara godhet runt omkring er. Genom att fokusera på det så lyfter ni upp era vibrationer och de av Moder Jords, och på så sätt bidrar ni till att genomföra Upplyftningen. Gör det till er målsättning att hålla en sådan nivå av medvetande, och ni kommer att göra så mycket gott utan att ha någon kunskap om det. Ha förlitan på att allt kommer att gå bra och enligt den Gudomliga Planen, då det kommer att se till att ni når sluttiden fullt förberedda för er Upplyftning.


Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi säger att ni är våra bröder och systrar så finns det mer sanning i detta än många av er tror. Vi har stått nära er sedan urminnes tider, och hjälpt er transformation från låga formen ni hade i det förgångna till Homo Sapiens. En del utomjordningar har försökt att hålla er nere, men vi har ingripit och hjälpt er att utvecklas, och många av er står nu redo att ta det slutliga stegen för att bli fullt medvetna Varelser. Vi har inte gjort det ensamma, då andra civilisationer från den Galaktiska Federationen också har gjort sitt. Ni har nu en passande kropp som är redo för att acceptera fysiska förändringar, som kommer att se hur ni fullt lyfts upp i de högre dimensionerna. Och vi får lov att säga att ni i högsta grad är fina exemplar av mänsklig form, som har visat sitt värde genom många liv.


Tack SaLuSa
Mike Quinsey

Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se
 previous message | next message Originals and translations of Galactic Messages available on

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012