Followers

PUTIN

fredag 10 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey -- 10 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
10 februari 2017
Webbsida: Tree of the Golden Light

Så mycket händer på Jorden just nu, och den allmänna uppfattningen är att de mörka är på tillbakagång. Folket kan själva ta del av äran för det som har hänt, eftersom man starkt har reagerat på president Trumps uttryckta avsikter. Över hela världen har det förekommit demonstrationer mot hans uttalade politik, och det är mycket intressant att många själar har vaknat upp ur sin slummer, och det har sporrat dem till handling. Detta är önskvärt eftersom Ljuset måste befinna sig under konstant tillväxt för att försäkra sig om att man är utom räckhåll för dem som skulle styra er på en väg som leder till förintelse. Känn emellertid ingen rädsla eftersom det redan har bestämts att Ljuset kommer att segra, oavsett alla försök att förhindra det. Så oroa er inte för resultatet och tappa inte fattningen. Allt går som planerat och kommer att leda er till Ascension (Uppstigningen).

Ni hålls emellertid fortfarande till stor del i mörker om det som händer utanför er åsyn. Var emellertid säkra på att sanningen snart kommer att dyka upp, och kan inte hållas ifrån er så mycket längre. Det bör sägas att mycket litet verkligen är som ni tror just nu, och allteftersom detaljerna kommer ut kommer det att bli både chock och glädje på samma gång. Till en början kommer ni finna det svårt att acceptera att ni kunde låta er luras under så lång tid. Men era medvetandenivåer ökar och i och med det kommer förmågan att se det som har dolts för er under eoner av tid. Från vår förståelsenivå ser vi er som en underbar grupp med själar som har vandrat den glödheta vägen, och bevisat att ni kan övervinna vilka utmaningar ni än ställs inför. Det gör inte någon skillnad vilken grupp av själar ni tillhör, eftersom alla har varit tvungna att möta de mörka, övervinna sina utmaningar och höja sig in i Ljuset. Det har varit mycket svårt och har testat er till era gränser. Men ni har segrat och vandrar vägen till frihet.

Det finns fortfarande hinder på er väg, men såsom personer som har vaknat kommer inte dessa att erbjuda några svårigheter. Ni är nu starkare i er tro och ordentligt på väg till de högre dimensionerna. Ni har utan tvivel förtjänat er frihet och övervunnit behovet av att gå tillbaka till de lägre dimensionerna för ytterligare erfarenhet. Därigenom kan ni, om så önskas, nu bli mentor för andra som fortfarande arbetar sig igenom den Tredje Dimensionen. Ni har ingen riktig uppfattning om hur mycket ni vördas och älskas av dem som förstår det som ni har gått igenom för att uppnå er nuvarande nivå. När du förflyttar dig in i de högre dimensionerna kommer du att kunna "se" din egen utvecklingshistoria, vilket också kommer att påverka dig vad gäller din nästa utmaning, vilka alla kommer att möjliggöra en kontinuerlig ökning av din medvetandenivå. Men den här gången kommer det mestadels att vara fridfullt med lite som står i vägen för framgång.

Var säkra på att när tiden är den rätta kommer stora förändringar som redan har förberetts att tillkännages och bör resultera i en smidig maktövergång. De mörka har alltid hållit sig i bakgrunden, men de kommer att bli kända för sin kamp mot Ljuset och för sin plan om fullständig kontroll över mänskligheten. De har förlorat initiativkraften och det finns ingen väg tillbaka för dem, och de står inför att avslöjas såsom hjärnorna bakom planen för Mänsklighetens decimering. Domslut kommer när som helst och ingen själ kan undgå att behöva svara för sina handlingar mot andra. Emellertid har Gud, så att säga, sista ordet och oavsett hur mycket en själ har fördunklat sitt Ljus har Gud fortfarande ingenting utom absolut kärlek för var och en av dem. Det måste vara skönt att veta, att hur mycket man än har gjort avsteg från Ljusets Väg, kommer det alltid att finnas en väg tillbaka och hjälp att få.

Efter att ha tillbringat många liv i fysisk kropp är det inte konstigt att ni tar lätt på varje inkarnation. I själva verket är det så naturligt för er att leva i den 3: e dimensionen att ni glömmer att ni fortfarande är en själ av Ljus som söker en återvändo hem. Vid varje tillfälle som du inkarnerar är det tänkt att din livsplan gradvis ska lyfta dig upp till högre vibrationer. Det slutliga målet är Ascension, vilket är anledningen till att ditt nuvarande liv är så viktigt. Eftersom det är slutet på en cykel kommer det att ge dig ett gyllene tillfälle att göra uppstigningen. Emellertid måste du göra din del genom att använda din tankekraft till att skapa de förhållanden som säkerställer din framgång. Som med alla frågor som rör din upphöjning, måste du fokusera på ditt mål. Vet att dina Guider alltid finns till hands för att hjälpa och skydda dig.

Allteftersom de blir medvetna om planen för mänskligheten börjar många själar ifrågasätta saker och ting. Detta är en sund inställning att ta till om du är osäker på någon aspekt hos budskapen. Men det är inte alltid möjligt att ge detaljrik information om kommande händelser, bara i stora drag. Ibland är det på grund av att sekretess är det bästa sättet att förhindra de mörka från att blanda sig i era framsteg, eller blanda sig i vårt arbete med att bereda er väg till fullbordan. Den sista tiden har redan avslöjat en ny väg som kommer att lämna de gamla sätten bakom sig, så att ni kan njuta av fullständig frihet och lycka i de högre vibrationerna. Absolut ingenting kan förhindra ett positivt resultat, så oavsett kaotiska tider som kanske fortfarande kan komma, var medvetna om att de helt är ett hjälpmedel för ett slut som ger er stor glädje och tillfredsställelse.

Det är på tiden att ni lär er sanningen om livet i ert Solsystem. Det vimlar av liv i många olika former även om ni kanske uppfattar det som den typiska mänskliga formen i många varianter. En form som ni förmodligen redan känner till är ”the blue Avians”, en avancerad ras som också är känd som ”the Bird Beings”, Fågelvarelserna, men ändå är omedelbart igenkännbara i en form som liknar er. De kan vara mer högresta och har små fågelliknande näbbar, men ser mycket mänskliga ut i många andra avseenden. De är i själva verket från en mycket högre dimension och finns här för att försäkra sig om att den Mänskliga Rasen kan slutföra den här cykeln på ett säkert och framgångsrikt sätt. Det finns andra som också är inblandade, så ni förstår att Uppstigningen anses som en mycket viktig händelse. Oroa er inte över det sätt som saker och ting gör framsteg på, eftersom vid rätt tidpunkt kommer ni att bli medvetna om att allt är i perfekt ordning.

Folk oroar sig för förändringarnas effekt på familjelivet. Det kan konstateras att varje själ har sin livsplan. Skulle förändringarna ta familjen i en annorlunda riktning ska du ha känt till det när din livsplan beslutades innan du inkarnerade. Så tillåt varje själ följa just sin väg och var medveten om att ni alla har haft förmånen att vara tillsammans. Om man betänker hur många liv du måste ha haft, och hur många relationer du har upplevt kommer du att förstå att många, många själar har varit en del i dina liv. Men det är dock sant att vissa familjer kan inkarnera igen för ytterligare erfarenheter tillsammans. Men vad som än planerats var säker på att det gynnar alla själar som är involverade med varandra. Naturligtvis kommer allt att bli tydligt och förklarat för dig när du kommer tillbaka till de högre sfärerna.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset belysa era dagar och er väg till fullbordan. Det här budskapet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 3 februari 2017

Svenska -- Mike Quinsey Kanaliserar sitt Högre Jag 3 februari 2017


Mike Quinsey
Kanaliserar sitt Högre Jag
3 februari 2017

Man behöver knappast nämna att saker och ting på Jorden snabbas upp och redan nu ger de kommande förändringarna blandade reaktioner. Om ni inte kan se bortom de omedelbara händelserna är det mycket svårt att förstå det nödvändiga i mycket av det som pågår. Målet är först och främst att förbereda er inför Uppstigningen (Ascension), och uppmuntra er att upprätthålla en fridfull inställning oavsett vad som händer runt omkring er. Reningen kommer ibland att förorsaka kaos, men den är nödvändig för att leda mänskligheten till en högre nivå, vilket är önskvärt för att verkliga framsteg skall göras. Människor håller på att vakna upp till det som har hänt och medvetna om Illuminaternas plan. Den verkliga makten ligger hos folket och de börjar utöva sitt inflytande, och det kommer att göra en markant skillnad.

För närvarande pågår en maktförskjutning bort från auktoriteter, och det är upp till er att ta tillfället i akt och göra er röst hörd. De vet att ni kan få vem som helst på fall om ni så önskar, så därför kommer de att ta notis om era krav. Med tiden kommer beslut inte att fattas utan allmänhetens medgivande. Men glöm inte det slutgiltiga målet, att höja er till en högre medvetandenivå, så att ni är helt förberedda inför er höjning. Energierna ökar redan i allt snabbare takt och det finns ingen anledning till varför ni inte ska kunna lyfta ert medvetande i samma takt. Var fokuserade och låt er inte distraheras av det som händer runt omkring er, även om ni stöter på kaos. Det kommer inte att ta lång tid att förverkliga fördelarna med förändringarna, så se framåt mot det önskade resultatet.

De högre krafterna spelar allt större roll i er framtid, och utan att gå emot ert fria val dirigerar de er längs den väg som leder till uppfyllelse. Ingenting kan nu stoppa utvecklingen mot ert mål, eftersom ni som ett kollektivt medvetande redan har valt den kurs som skall tas. Det kanske inte blir varje själs val, men de som valt en annan väg kommer också att hedras. Slutet på den här solcykeln kommer att bli en tid för fest eftersom så många själar kommer att ha lyckats höja sina vibrationer under sin förberedelse inför Ascension. Möjligheten kommer att återkomma, men utesluter inte någon själ från att höja sig vid varje given tidpunkt, om den är redo.

Många själar kommer att bli helt förvirrade eller till och med oroliga över de händelser som äger rum. Medan den gamla tidsålderns fundament faller sönder och kaos verkar råda överallt är det svårt att se vad som höjer sig vid den nya horisonten. Det kommer oavsett vilka åtgärder som görs för att fördröja eller förhindra det från att hända. Det gamla har tjänat sitt syfte och snart kommer ni att hämta in den tid som förlorats, efter det att ni har hållits tillbaka och förnekats de nya teknologier som skulle ha sett er redan ca 50 år före där ni är nu. Emellertid kan inte de nödvändiga förändringarna hållas tillbaka längre, och många själar inväntar rätt tillfälle för att bli befriade från sina jordiska erfarenheter.

Den tid då ni lärt er om Illuminaternas planer på att kontrollera Mänskligheten har kommit och ni kan med rätta anta att deras frånfälle inte kunde ha kommit vid ett bättre tillfälle. Människor kommer att bli chockade över att få veta vad som var planerat för er framtid, allteftersom Fängelset Planeten Jorden nu nått till den punkt där ni kan övervakas individuellt från rymden. Ja, vem som helst skulle kunna plockas ut och till och med deras samtal skulle kunna följas. Framsteg inom teknologin har gått så snabbt att det skulle vara riktigt att säga att ni lever och arbetar i det förflutna. Ni skulle redan ha kunnat leva i en miljö fri från sjukdom och helt oberoende av många uppfinningar som ni fortfarande använder. Därför kommer, så snart ni kan avancera in i den Nya Tidsåldern alla dess fördelar successivt att göras tillgängliga för er. För närvarande är ni slavar under ert arbete och har lite tid för personliga sysselsättningar, men som ni börjar förstå kommer ni så småningom att bli fria och få gott om tid för alla era intressen.

Era liv på Jorden har inte på något sätt varit ett slöseri med tid, eftersom ni på grund av de tuffa utmaningarna har upplevt att ni är redo att hjälpa andra som följer i era fotspår. Allteftersom själar samlar in olika upplevelser specialiserar de sig ibland inom vissa områden, och blir Mästare på egna meriter. Men ingen erfarenhet är någonsin bortslösad och det finns alltid andra civilisationer som följer i era fotspår som behöver hjälp. Ni har härdats i strider med de mörka Tjänarna och står nu segrande även om striderna ännu inte är avslutade. Allteftersom ni förflyttar er in i de högre dimensionerna kommer det att finnas andra som vill dela era erfarenheter och dra nytta av dem. Tänk på att ni villigt föll ner i de lägre dimensionerna för att hjälpa dem som fångats i dem, och ni visste att er hjälp skulle klara dem igenom.

En del själar kan inte tro på att de erbjöd sig att falla ner i mörkret för att hjälpa själar som var instängda i det. Ni gjorde verkligen det, och skulle inte ha valts ut om ni inte ansågs lämpliga inför kommande uppgifter. Det ligger mycket tillfredsställelse i att hjälpa era bröder och systrar att finna Ljuset, och därmed påbörja sin resa tillbaka hem. Ni är alla Ett så vad kan vara mer naturligt än att vilja lyfta upp dem. Tänk på din egen situation och den hjälp du får från dina Guider, utan den skulle du behöva mycket längre tid för att utvecklas. Alla står inför utmaningarna tillsammans och om du tror det eller ej, finns det alltid hjälp i närheten men det kan finnas orsaker till varför du måste gå igenom dina egna erfarenheter. Din livsplan har redan diskuterats med dig innan du inkarnerade och dina Guider kommer att göra sitt bästa för att se till att du följer den.

Livet på Jorden kan vara underbart och spännande, eller olyckligt och smärtsamt men ändå är allt erfarenhet som kommer att tjäna dig väl någon gång i framtiden. Det är naturligtvis din erfarenhet som räknas när du hjälper en annan själ att lösa problem. Det finns absolut ingenting som kan jämföras med verklig erfarenhet, och du kommer att bli tackad och lovordad för sådan generös användning av din tid. Att tjäna andra i dualitet är det sätt på vilket du utvecklas mycket snabbt, särskilt under era nuvarande omständigheter när det finns ett stort mått av osäkerhet och små tecken på någon framtida förändring som kommer att lyfta upp er.

De flesta av er är erfarna resenärer som är öppna för förslag på hur ni bäst använder era talanger. Ni är i själva verket Mästare på egna meriter vilka används för att möta de olika utmaningar som själar under utveckling möter. En annan gång kan du välja annorlunda erfarenheter eftersom det är du som gör det ultimata och slutgiltiga valet. Det är klart at livet är lugnare och mer avkopplande i de högre dimensioner som du återvänder till.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Översättare: Inga och Cagga Levander
PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012