Followers

PUTIN

tisdag 27 december 2016

SVENSKA -- Här är den EXAKTA Planen 20 december 2016 En Som TrorGod Jul och Gott Nytt År
önskar
Mike Quinsey och Nancy Tate
Hej vänner,

Jag skickar sällan ut andra meddelanden än mina egna såvida jag inte tror att det är genuint, och jag känner att det är viktigt att få ut den här informationen till så många människor som möjligt. Eftersom jag är helt i resonans med detta meddelande tvekar jag inte att vidarebefordra det till er.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Här är den EXAKTA Planen
20 december 2016
En Som Tror

Det verkar vara så mycket bekymmer om vem som ska bli president eller inte, om när GCR (Global Currency Reset, den globala valuta-revalveringen) kommer att ske, vilka som är de Goda och vilka som inte är det, etc. Jag känner till den EXAKTA Planen, och jag tänker beskriva den i detalj för er i det här utskicket. Men innan jag avslöjar den EXAKTA Planen, vill jag först klara av några viktiga punkter.

Spelarna och deras platser:

Det första man behöver känna till är "Spelarna" i den här storslagna omvandlingen av vår värld och universum. Detta är ett bra tillfälle att notera att det inte bara är de Mörka Krafterna som "Vänder sig mot Ljuset" här på Jorden, utan det sker även över resten av Universum.  Eftersom det här är en förändring som sker i hela Universum är spelarna mera universella till sin natur.

lördag 17 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey -- Kanaliserar sitt Högre Jag -- 16 december, 2016.


Meddelande från Mike Quinsey.
Detta blir mitt sista meddelande för i år så jag vill tacka er alla för ert kärleksfulla stöd. Nästa kommer att bli fredagen ​​den 6 januari. Jag önskar er alla det bästa inför 2017 och det ser ut att bli ett år med avslöjanden och med seger för Ljuset. Må ni få allt ni önskar er och njut av ett mycket spännande och utvecklande år.
I Kärlek och Ljus. Mike Quinsey.
 Mike Quinsey,16 december, 2016.
När ni kan se och förstå den nuvarande situationen på Jorden är vägen framåt uppenbar och tyder på sammanbrott av Illuminaternas kontroll över de händelser som pågår. Saker och ting förändras även om de försöker upprätthålla någon slags kontroll, men till ingen nytta. Det finns en mer betydelsefull plan på plats. Den planen sker oberoende av handlingar från dem som istället försöker påtvinga er sin vilja. De kan inte förhindra ett framgångsrikt slut som leder till Uppstigningen. Så bli inte förfärade oavsett hur ni ser händelser utvecklas. Allt är bra. Man kan höra de sista flämtningarna från dem som står inför sitt nederlag och många flyr nu för att slippa stå till svars för sina handlingar mot Mänskligheten. De kan inte undvika att möta resultatet av sina handlingar, eftersom det inte finns något gömställe som de kan fly undan till och rättvisan kommer att ha sin gång. Bekymra er inte över deras framtid, eftersom de kommer att skörda det de har sått, och liksom alla själar kommer de ändå att få hjälp så snart de vänder sig mot Ljuset.

Det finns en plan på plats som leder er längs vägen till er frälsning, till er höjning ut ur dualiteten och in i Ljusets världar. Detta är de nivåer som ni lämnade bakom er när ni erbjöd er att hjälpa de själar som var instängda i de lägre vibrationerna. Ni kanske undrar varför ni skulle lämna de högre världarna för att hjälpa dem som verkade vara bortom all räddning? Det enkla svaret är att ni är ett med dem och att alla själar måste lyftas upp ur mörkret om de ska kunna göra framsteg. De behöver hjälp för att finna sin väg tillbaka till Ljuset, annars kan de glida längre ner i gropen, där ljuset praktiskt taget är obefintligt. Er styrka och erfarenhet är er garanti för framgång, trots att de lägre vibrationerna utgör en stark utmaning för er tro. Som man har berättat för er tidigare, är ni aldrig ensamma medan ni befinner er på er väg och era guider kommer att göra sitt bästa för att hjälpa er när det behövs.

Under tiden går allting framåt på det sätt som det behövs för att säkerställa den Revalvering som är nära att äga rum. Den kan tyckas blivit försenad alltför många gånger, men tänk på att det krävs en hel del förberedelser innan allting är redo att sätta igång. Fastän de är försvagade, kan de mörka fortfarande orsaka tjuvstopp i händelser och orsaka dröjsmål, men de kan inte förhindra de grundläggande framsteg som påbjudits. Många av er vet redan om, att ni i den här livstiden är på väg mot fullbordan, och de mörka har till uppgift att testa er för att hitta någon eventuell svaghet som ni kan ha. Emellertid kommer er karaktärsstyrka utan tvivel att göra er framgångsrika under förutsättning att ni håller era ögon stadigt på mållinjen.

Ni tillåts att upptäcka mer om ert förflutna och människor börjar höra om de häpnadsväckande upptäckterna inom delar av Antarktis. Resterna av en stor stad som har befunnit sig under isen i tusentals år. Det är en spännande upptäckt som knappast kan hållas hemlig, även om stormakterna kommer att göra sitt bästa för att behålla den på det sättet. Den är ett fynd som forskarna leddes till eftersom det är dags för mänskligheten att få veta mer om sin sanna verkliga historia. Fram till nu har ni avsiktligt blivit hållna i en förvriden tid, men snart kommer ni att lära er om alla olika RymdVarelser som är länkade till er, och särskilt om dem som är bosatta inne i den Inre Jorden. Det faktum att bara ett fåtal av er har haft någon uppfattning om deras närvaro är på grund av att det inte förrän nu varit dags för dem att avslöja sig för mänskligheten. Emellertid närmar sig tiden snabbt när ni bör vara redo att möta era Bröder och Systrar från Rymden.

Vid många olika stadier i Människans utveckling har ni besökts av Rymdvarelser, men de har inte alltid haft de bästa avsikter. Anunnaki, som nu har lämnat Jorden, höll er i ett "fängelse" skapat just för er och som ledde er till att tro på en falsk version av er historia. Det är nu dags att lära er sanningen men först måste ni bli upplyfta, och mänskligheten måste skapa förutsättningar på Jorden som återställer en acceptabel levnadsstandard. NESARA kommer mycket snart att antas och kommer att föra mänskligheten ut ur de Mörka Tidsåldrarna och in i Ljuset. Detta säkerställer slutet på fattigdom och en rättvis fördelning av välstånd och av Jordens gåvor. Det finns mer än tillräckligt med rikedom på Jorden, vilken har samlats ihop under många århundraden och kommer att ge hela mänskligheten en skälig levnadsnivå. St. Germain kan tillskrivas att ha säkrat att en hög standard kan uppnås, och kommer att frigöra ekonomiska tillgångar när så är lämpligt.

Krigets härjningar och den fattigdom som upplevs i många länder, har gjort att stora återuppbyggnader behövs, men med de framsteg som kommer att bli tillgängliga kommer reparation och återställande snart att återställa de områden som har drabbats hårt. På relativt kort tid kommer alla länder att göras som nya och mer självförsörjande, och folket befrias från oket av att arbeta hela sitt liv bara för att existera. Men även med avancerade teknologier kommer den övergripande tidplanen att ta ganska många år innan slutresultatet är uppnått. Framtiden är fylld med Ljus och en lycklig och glad tid kommer att upplevas av alla. Redan nu håller ni på att gå in i ett område i rymden som har högre vibrationer och allteftersom de får sin effekt kommer människor att uppleva en lyftning upp i en mer fridfull omgivning där Ljuset är starkare.

Det pågående kommer att bli tufft för många människor, men tänk på att förändringarna är nödvändiga för att lägga grunden för en Ny Tidsålder. Planen är redan på plats och mycket har redan skett som utgör bygg-stenarna inför det som ska följa. Hela världen befinner sig i ett tillstånd av förändring och för en del kan det vara en smärtsam upplevelse, men allteftersom saker och ting nu utvecklas, bör det inte dröja alltför länge. De goda nyheterna om aktuella händelser hålls fortfarande till stor del från er av dem som motsätter sig förändringar som lyfter er ut ur de svårigheter som de har medfört. Ni kommer att uppskatta att det inte är lätt att införa så många förändringar på så kort tid. Emellertid hålls era behov i åtanke och mycket kommer att göras för att underlätta de förhållanden som finns för närvarande.

Tiden med god vilja gör sitt intåg på Jorden och människor blir mer fokuserade på att ha en lycklig och trevlig tid. Men man kommer inte att glömma dem som fortfarande befinner sig i situationer som leder till förtvivlan och sorg, och mycket gott arbete utförs i den här tiden. Er generositet i sådana tider är underbar och ett tecken på att allteftersom vibrationerna höjs släpper ni de gamla energierna och finner ert sanna jag. Du är lika mycket Ljus som någon annan själ, även om vissa ännu inte inser sin sanna potential. Kom alltid ihåg att vad som än händer, kommer du alltid att ha GudaGnistan och så kommer det alltid att vara. Under era dagar framöver gör era resor med full medvetenhet om att ni alla är en del av Gud, och agera därefter.

Må ni alla få ta emot det ni önskar er och andra, och använd er fria vilja till att sprida kärlek och välsignelser vid den här tiden på året. För många är det ett speciellt tillfälle som firar Jesu liv och hans kärlek till varje själ.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Det här meddelandet kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.


Översättare: Inga och Cagga Levander

fredag 9 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey --9 december, 2016.


Mike Quinsey --9 december, 2016.
Händelserna utspelar sig snabbare än någonsin och det är ingen tvekan om att sanningen bakom saker och ting kommer fram i Ljuset. Ingenting kan stoppa den allmänna känslan av att det inte längre är möjligt att stoppa det som dolts och inte avslöjats för den stora massan. "Tidvattnet har vänt" och när detta sker släpper sanningen människor fria från att bli manipulerade och från de lögner som har spridits såsom sanningar. Man har blivit så mycket klokare och litar inte längre på dem, vars ord ansågs ärliga och pålitliga. Det är inledningen till avståndstagandet från dem som man funnit förvanska och förvränga sanningen för att den ska passa deras egna syften. I en del länder har det resulterat i demonstrationer mot dem som är skyldiga, som känner till folkets makt. När det gäller röstning uttrycker de nu starkt sina åsikter, och flyttar bort dem som ignorerar dem.
Nu mer än någonsin, behöver människor utöva sin rättighet att demonstrera mot dem som inte följer deras önskemål. Det finns en stark önskan inom den mänskliga rasen att få göra nödvändiga förändringar i sina liv, och om deras representanter ignorerar dem, kommer det att bli till representanternas nackdel. Folkets makt bör uppmärksammas eftersom den vid behov kan avsätta regeringar som inte följer folkets önskemål. Historien kommer att visa att revolutioner kan uppstå om de auktoritära fortsätter att ignorera och trampa ner folket. Fred är ibland svår att uppnå när makthavarna försöker använda våld för att hålla folket nere. Emellertid är striden långt ifrån ensidig eftersom de Galaktiska Styrkorna alltid söker fredliga sätt för att uppnå fred och deras vägledning kommer att hjälpa dem som är av Ljuset.
När inkarnerade själar har svårt att acceptera det som livet har att ge dem, tänk då på att mycket få känner till sin livsplan. Det bästa är oftast att ta hand om saker och ting i takt med att de dyker upp, och var medvetna om att era Guider alltid finns till hands för att försöka hålla er till den överenskomna planen. De erfarenheter som du behöver för att utvecklas är noggrant planerade och presenteras för dig endast när man vet att du är kapabel att hantera dem. I nuvarande tid är det mer än någonsin tidigare viktigt att du avslutar ditt liv på ett framgångsrikt sätt vad gäller din livsplan. För många själar kommer den här inkarnationen att vara deras sista i de lägre vibrationerna, så det ligger i deras intresse att se till att de med framgång tar itu med eventuell ouppklarad karma. Under dina lugnare stunder kommer dina guider att närma sig dig, och du kommer att kunna "prata" med dem. På så sätt kommer de att lära sig om dina behov och under förutsättning att de passar in i din livsplan, kommer de att göra sitt bästa för att hjälpa dig.
Livet i de lägre dimensionerna är inte ditt permanenta hem, och det är mycket krävande och ganska riktigt kallas det en Livets Skola. Du erbjöd dig frivilligt att få sådana upplevelser i vetskap om att oavsett hur mycket du föll, så skulle du få all hjälp att återhämta dig. Du kom från den nivå där du var en Ljusvarelse, och det är till den nivån som du kommer tillbaka när du höjer dig igen. Som jämförelse är jordvibrationerna mycket tunga, och andliga varelser finner dem mycket obehagliga att vara i. Du förflyttar dig dock ut ur kroppen när du sover, och ibland utförs ditt bästa andliga arbete vid sådana tillfällen.
Efter att ha lämnat den fysiska kroppen befinner du dig i din eteriska kropp, till synes i exakt densamma som du normalt ser dig själv. I de högre dimensionerna utsätts du inte längre för de extrema saker som du erfarit i de lägre dimensionerna. I själva verket är existensen mycket trevligare och helt annorlunda än den du var van vid, nu när du kan resa omedelbart genom att enbart använda tanken. Kontakt med andra sker också genom tanken, och eftersom du befinner dig i en energikropp kan du om du vill, "tänka" dig själv till en annan som tjänar ditt syfte bättre. Detta är nivåer som du redan är bekant med och som är din naturliga hemvist.
De falska utomjordiska attackerna har börjat i liten skala, men än så länge har de inblandade skeppen förstörts innan de kunde utföra sitt uppdrag. Aktiviteten sker utanför planeten, och Ljusets krafter har ingripit i "kriget i himlen" och är er garanti för att mänskligheten är skyddad från någon större händelse av detta falska slag. Under er senaste tid, vid slutet av denna Tidsålder, har det funnits negativa händelser som resulterat i en nästan total kollaps av den struktur som hållit mänskligheten igång. Men den här gången kommer ni att bli framgångsrika i att uppnå era mål. För vissa av er kan resan bli riskfylld, men ni kommer att avsluta den med flaggan i topp och njuta av befrielsen från de mörka Tjänarnas klor.
Ni har redan informerats om de Blå Fåglarnas (Avians) närvaro vilka övervakar all aktivitet på och runt Jorden. De är LjusVarelser och finns här specifikt för att säkerställa att inga utifrån kan ingripa eller störa er väg mot Uppstigningen (Ascension). En skyddande sköld har placerats omkring er och Moder Jord, genom vilken ingen kan lämna eller förena sig med er. Det finns mycket som sker som ni inte känner till och så har det varit under en mycket lång tid. Människan har skyddats för att säkerställa att den sista tiden, oavsett resultatet, blir i enlighet med den högre planen. Det är därför ni ibland känner det som om ni inte får någon hjälp alls, när i själva verket en enorm hjälp ges som ni ofta är helt ovetande om. Tänk på att ni alla har fått en fri vilja, och att det i sista hand är du som bestämmer din framtid, och att du kommer att uppmuntras att följa en viss väg som leder till självförverkligande och Ascension.
Inse att ni som är Ljusarbetare har valts för att vara här under denna sista tid eftersom ni har förmågorna och erfarenheten att fullfölja era uppgifter. Du har i själva verket förberett dig väl inför den här tidsperioden och det du gör kommer naturligtvis att tyckas lätt att hantera. Det är en vacker aspekt av livet när man vaknar upp och inser att "tjänandet till andra" är den väg som utvecklade själar följer. Belöningar för sådant arbete söks inte, eftersom själva tjänandet är belöning i sig. Ändå, eftersom lika attraherar lika, kommer du att finna att som du behandlar andra kommer också du att bli behandlad.
Fortsätt att dela ditt Ljus med andra som en vänlig kommentar eller ett uttryck för en önskan om en själs uppvaknande, och välsigna den personen. Om du kände till sanningen skulle du inse att tankar är kraftfulla, och allteftersom vibrationerna höjs måste du vara alltmer noga med att inte föra in negativa vibrationer mot en annan själ. Men allteftersom du stiger och absorberar mer av Ljuset kommer du att bli en mycket starkare Ljusvarelse, och mindre benägen att avvika från din väg. Till exempel är det normalt att vara en känslomässig person, men det finns en möjlighet att ni kan överrumplas och tillfälligt tappa kontrollen över er själva. Så länge ni är medvetna om det, kan ni säkert utöva den nödvändiga omsorgen och försiktigheten för att undvika eventuella misstag.
Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg mot fullbordan. Detta budskap kommer genom mitt Högre Jag.
I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.                             

Översättare: Inga och Cagga Levander

lördag 3 december 2016

Svenska -- Mike Quinsey 2 december, 2016Mike Quinsey 2 december, 2016

Helt klart är att ju snarare tillkännagivandet görs som bekräftar förändringarna inom valutan - desto bättre, och så lindras spänningen och oron hos dem som väntar på välbehövliga pengar. Goda nyheter sprider sig alltid snabbt, men det finns alltid de som tvivlar, som är motvilliga till att tro att sådana förändringar är möjliga. Det finns många fler överraskningar som väntar på att införas och de är alla en del i planen att snabbt introducera den Nya Tidsåldern (New Age) för er. De gamla metoderna har spelat ut sin roll när Illuminaternas kontroll-metoder tas bort för att låta människor njuta av sin nyfunna frihet. Varje steg kommer att introduceras på ett sådant sätt att det flyter med i förändringarna, och orsaka minsta möjliga problem innan det lagt sig tillrätta, och ingenting kommer att tillåtas störa eller fördröja detta. Tiden för deras införande har gått långt över tiden, men som ni vet finns det alltid en "rätt" tidpunkt att göra stora förändringar, och det största bekymret är störningar från dem som tillhör de mörka Krafterna. Emellertid skyddas ni av de Galaktiska Styrkorna vilka kommer att säkerställa att allt går framåt så som det behövs och med minsta möjliga krångel.

Ganska snart kommer nyhetskanalerna att bli fria att rapportera de verkliga och sanningsenliga nyheterna, vilket har förnekats er under eoner av tid. Ni har så länge levt i ett falskt paradigm och inte fått utvecklas som det var tänkt. Ni har faktiskt förnekats framsteg som skulle ha gett er ett levnadssätt som kan sägas ligga ungefär 50 år längre fram än där ni nu befinner er. Var så säkra, det kommer att ta långt ifrån den tidsperioden för att komma ikapp och planer för att förflytta er framåt finns redan på plats. Vid lämplig tidpunkt, när så att säga vägen har rensats och det är säkert att göra det, kommer alla era Galaktiska vänner att öppet visa sig på Jorden och hjälpa er att ta igen förlorad tid. Den Nya Tidsåldern väntar på er och den kan inte längre förnekas er. Snabbt kommer den att se de gamla arbetssätten ersättas med automatik och robotmetoder. Naturligtvis kommer det att ta tid att få er att kunna ta till er alla fördelar med de här förändringarna, men ändå, med hjälp av metoder som inte är er bekanta, kommer ni att bli glatt överraskade över hur snabbt saker och ting hanteras.

Emellertid måste man komma ihåg att den omedelbart framförliggande perioden kommer att vara en period då man gör sig av med allt det som inte har någon plats i framtiden. Fokuset kommer att ligga på de förändringar som befriar er från slitet och de långa timmarna som ni arbetar för ert uppehälle. Många jobb som är av en enkel natur kommer inte längre att vara nödvändiga, och en del automatiseras. Genom införandet av moderna metoder kommer många av era dagliga behov inte längre att kräva något manuellt arbete, och en del kommer att tillgodoses genom att införa nya levnadssätt. Så när man talar om den Nya Tidsåldern så betyder den just det, som exakt är vad den innebär, eftersom den gamla nu har tjänat ut sitt syfte.

Det som är ännu viktigare är förändringarna inom dig själv, eftersom du inte får glömma bort det faktum att allting leder fram till Ascension (Uppstigningen). I takt med att vibrationerna stiger kommer även du att göra det, förutsatt att du har koncentrerat dig på dina egna behov. Den gamla extremt dualistiska Människan bör förändras med hjälp av de nya vibrationerna och lämna de gamla vibrationerna bakom sig. Inse att när du agerar genom att använda de lägre vibrationerna tappar du din Ljusintensitet. I en tid när du bör lyfta upp dig själv, är det viktigt att du håller dig kvar på din väg och kan passera genom de lägre vibrationerna utan att de påverkar dig. Försök att inte dras med i handlingar eller deltaga i någon oönskad aktivitet som du vet inte hör ihop med Ljuset, eftersom de mörka Tjänarna under en mycket lång tid skickligt har riktat era intressen mot det som tillhör de lägre vibrationerna. Det finns alltid en enkel regel för att avgöra vad som inte tillhör Ljuset, och det är att något som inte skapar frid och harmoni i ditt liv kommer troligen att ha motsatt effekt.
De förändringar som ni är redo att välkomna kommer att spridas ut under en period på ungefär tjugo år eller så, och så dags bör ni ha alla de fördelar som man har talat om. Den omedelbart framförliggande perioden kommer att täcka de mest trängande behoven hos dem som snabbt behöver hjälp. Så många människor lever i yttersta fattigdom utan några utsikter att kunna ta sig ur den. Utan tvivel kommer de att bli bland de första att dra nytta av de förändringar som snart snabbt kan införas. Kärnan i allt som sker är att höja er levnadsstandard, tills var och en åtminstone kan leva livet med alla sina grundläggande behov väl tillgodosedda.

Ni kan knappast ha undgått att lägga märke till att även djuren på Jorden påverkas av förändringarna. Klimatförändringarna är uppenbara och tvingar dem inom vissa områden att flytta eller dö ut, och därför kommer det att fortsätta med att vissa arter dör ut helt och hållet. Det ni håller på att lära er är hur riskfyllda förändringar I Jordens ekosystem kan vara, och även påverkar mänskligheten. Genom hela er historia har förändringar ägt rum då även människan har varit tvungen att anpassa sig. Ni har nu även intelligent liv som lever innanför jordskorpan och efter de kommande förändringarna kommer de att ge sig till känna för er.

De mest spännande tiderna ligger framför er och ni kommer snart att kunna lägga nuvarande problem bakom er och njuta av en snabb omvandling som leder till en fridfull tillvaro. Nästan säkert kommer ett av era mest tillfredsställande ögonblick att bli när krigsvapnen och allt som har med dem att göra kommer att tystas ned för all framtid. Pengar kommer inte längre att slösas bort på krigsvapen, och skyddet av er Jord kommer att uppnås på andra sätt. Till exempel har en del planeter en skyddande sköld runt sig som inte kan genomträngas.

Era hav täcker över 70% av Jorden och även de kommer att renas. En sådan uppgift verkar omöjlig för er, men med avancerade teknologier kommer det inte att ta så lång tid. Till slut kommer alla hav och landmassor att vara som nya, och alla former av liv kommer att leva fridfullt med varandra. Redan nu börjar olika former gå samman och bildar de mest osannolika förbindelser. Det finns mycket att se fram emot då ni ska uppleva perfekt frid. Var i frid och fred och kärlek, och dela den med alla levande varelser eftersom alla är Ett.

Inte en dag kommer att passera utan en del händelser, vilka hänger ihop   med de nödvändiga förändringarna och de kommer att öka allteftersom ni gör framsteg. Det gamla kommer att försvinna men ibland inte utan kamp, ​​och stegen kommer att välkomnas av folket. De är väl medvetna om att något ovanligt händer, och för en del är det skrämmande eftersom det som de är vana vid förändras. Men var medvetna om att förändringarna sker helt av de bästa anledningar, och allteftersom tiden går kommer det att bli uppenbart för er.

Håll fast vid era uppfattningar och dela dem med andra när man visar  intresse för dem. Ett nytt år närmar sig snabbt och det är ett år som ser ut att bli mycket intressant och meningsfullt eftersom många efterlängtade förändringar slutligen kommer att ske.

Kärlek och välsignelser från mitt Högre Jag, och må du få allt du behöver för att hålla dig stadigt i Ljuset.

I Kärlek och Ljus.
Mike Quinsey.

Webbsida: Tree of the Golden Light                         


Översättare: Inga och Cagga LevanderPUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012