Followers

PUTIN

tisdag 31 januari 2012

SaLuSa 30 januari, 2012


 SaLuSa 30.01.2012


Oroa er inte då mycket kan hända från en vecka till den andra, och planen för er frigörelse från de mörka Tjänarna går framåt mycket bra. Som vi redan har föreslagit så håll er underrättade om utvecklingar runt om i världen då era förhoppningar om förändringar infrias. Det är en fråga om att hitta pålitliga nyhetskällor från vilka ni kan få en känsla av vad som händer. Ni vet att tiden rusar förbi och det är välkommet då ni har väntat länge för att sluttiderna skall påbörjas. Lita på oss, det är precis såsom vi skulle vilja ha det, med våra allierade som lyckas med att skapa förhållanden som kommer att göra det möjligt för oss att komma närmare er. Allt som har utlovats kommer att komma till er, även om det inte är precis såsom ni skulle ha tänkt er det, och i själva verket kanske det visar sig att vara än mer spännande och tillfredsställande.

Kom ihåg att allt är i händerna hos de Högre Varelserna, som har följt er väg mot Upplyftningen fram allra början, vilket var mycket länge sedan. Ni visste det när ni började, men med degraderingen av era medvetandenivåer så blev ni separerade från Källan och varandra. Det var dock förväntat även om det inträffade på grund av att ni missbrukade den fria viljan som ni hade fått. Ni vet nu att ni gick igenom den Mörka Åldern, vilket visade hur långt ned ni kan gå när ni förlorar kontakten med ert sanna jag. Denna nuvarande cykel har varit den mest prövande sedan ni kom in i fysiska inkarnationer, och den föregicks av liv i tidigare civilisationer som ni har föga kunskap om. Ni kanske inte har stort minne av dem, men var säkra på att var och en har fört er till var ni nu är. Ni har växt enormt i er förståelse av fysikalitet, och det har också hjälpt att påskynda er utveckling.

Upplyftning och vidare därefter kommer att fortsätta att vara planerade upplevelser med vägledning från era Guider och Högre Jag. Ni kommer dock att vara i en position att ha mer att säga till om vad de kommer att bestå av när ni reser vidare som en Galaktisk Varelse. Som ni kommer att förstå, livet kommer att ta på sig ett helt nytt utseende, och det kommer att ha föga gemensamt med hur ni ser det nu i er nuvarande dimension. Ni har inte än insett hur det blir när ni är totalt fria, och när ni så gör kommer det att vara när ni har höjts till en ny nivå av medvetande som kommer att se till att ni är fullt medvetna om ert ansvar. Lagarna i Universum är ganska enkla och kräver att ni respekterar suveräniteten hos alla själar, och ämnar ingen skada åt eller inblandning med dem. I själva verket kommer ni att verka för att delge er Kärlek och Ljus till alla livsformer, då ni har förstått och accepterat Enheten av Allt Som Är. Allt liv är på en väg av utveckling och har en kraftig iver att återgå till Källan från vilken det härstammade.

Livet på Jorden kan förefalla mycket ensamt och ni träffar alla typer av själar, vid mycket olika nivåer at avancerande och förståelse, vilket bidrar till era erfarenheter. Er utmaning har varit att hantera dem och lära er de lärdomar de kunde ge er. Ni av Ljuset har lyckats och ni är redo att gå vidare, men kommer alltid att ha fördelar från dem, då lektionerna hålls på en undermedveten nivå. Ni har all rätt att vara nöjda med er själva då ni har tagit er igenom dualitet och fört er in i Ljuset. Nu kan ni återgå till en nivå av medvetande som ni verkligen är bekanta med och som ni levde i enlighet med i de högre dimensionerna, och ni kommer aldrig ha något behov av att återgå till de lägre dimensionerna.

I de högre dimensionerna står ni fortfarande inför utmaningar, men de är mer acceptabla, och kan bäst ses som uppdrag som ofta involverar själar som kunde dra nytta från er erfarenhet. Kom ihåg att vid detta stadium har ni lovat er själva till tjänst åt andra, och praktiskt taget varje uppstigen varelse följer naturligt denna väg. Ni lyfts upp hela vägen, men framstegen går mycket saktare, då ni mycket sällan ställs inför negativa situationer. Det beror naturligtvis på vart ni väljer att gå, då ni kanske är en som väljer att återgå till de lägre dimensionerna. Hastigheten med vilken ni önskar er själva att lyftas upp är i allra högsta grad er egen, och ingen tvingas att gå framåt fortare än de önskar. I er nuvarande dimension så kommer därför inte alla själar att vara redo att lyftas upp, och kommer att förbli kvar där de känner sig mer hemma.

Det är under denna tid som karma kommer och går mycket snabbt, och för en del kommer det att förefalla som att en sak snabbt följs av en annan utan uppehåll. Mina Kära, det är enligt era behov och nödvändigheten att klara upp er karma innan ni lyfts upp. En del av det härstammar från det förgångna, då det inte nödvändigtvis är så att det kommer tillbaka i exakt samma livstid. Ofta är det när ni bäst kan hantera det och vara framgångsrik med att rensa ut det. Till sist så kan också en del karma frigöras i enlighet med Lagen om Nåd.

Ni kan förstå varför ni uppmuntras att inte döma en annan själ, om vi säger er att ni inte kan veta vad som har orsakat deras erfarenhet. Dessutom, där ni uppfattar det som att någon håller på att bli bestraffad så kom ihåg att det inte alltid är som det ser ut. Ibland kan en själ acceptera en annans karma som ett sätt att tjäna dem, och det är vanligtvis då det redan finns en stark länk eller band dem emellan. En av de största gärningar ni kan göra för en annan är att offra er själva för dem. Kom också ihåg att det finns karma som kan ses som en belöning, och blir förtjänat genom er kärlek och tjänst till andra. Det är ni som skapar er egen väg och upplevelser och det finns ingen annan att skylla på när de är oönskade, åtminstone inte såsom ni skulle tänka på dem.

Lär er era lärdomar väl och ni kommer aldrig att behöva komma tillbaka och göra om det igen, även om det kan finnas tillfällen när ni kanske blir testade igen för att se till att ni inte gör er själv besvikna. Om ni har en upplevelse som klart har en lärdom åt er i det så tänk på det ärligt och utan någon förutfattad mening och då kommer ni säkerligen att förstå anledningen. Allt klaras ut gudomligt och rättvist, eftersom, vilket vi ofta har betonat, det inte finns någon mening med att involvera bestraffning. Gud är Bara Kärlek och har oändligt tålamod med sina Gudsgnistor som alltid kommer att vara förbundna till Gud, och hållna i Guds Kärlek.

Jag är SaLuSa från Sirius, och avslutar med en kärleksfull önskning för er alla att finna er sanna väg, och sanna jag. Fortsätt att skina ert Ljus varhelst ni går och ni kommer att ovetandes hjälpa andra att finna deras.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

lördag 28 januari 2012

SaLuSa 27 januari, 2012


 


SaLuSa 27.01.2012


Om ni gör som uttrycket, lägger örat mot marken, kommer ni att inse att saker och ting går mot en rungande seger för Ljuset. Det finns en så stark frammarsch mot det som kommer att bli ostoppbart, och det betyder att klara tecken på det kommer att vara där för alla att se. Ni får bara reda på en liten del av utvecklingarna som äger rum, och de mörka skulle naturligtvis föredra att ni hölls i mörker. Modiga själar fortsätter dock att träda fram med en viss risk för sig själva, och är redo att informera er om Iluminatis hemliga aktiviteter. De hjälper i själva verket med att få ut sanningen på ett sådant sätt att det inte omedelbart överväldigar folk. De kommer att skapa de rätta förhållandena så att när nyhetsmedia kan helt och fullt rapportera nyheterna så blir det inte så mycket av en chock, vilket annars helt säkert skulle bli fallet. Ni kan till exempel se på sättet med vilken sanningen om 9/11 sakta har frisläppts, och har nu nått en tidpunkt då få människor inte skulle ha insett det. Sanningen står redo att helt och fullt komma fram och den är inte längre ifrågasatt, då det stöds av hundratals av experter vars bevis ges professionellt.

Mina Kära, invänta bara tiden då mycket har förberetts i förväg som kommer att låta avslöjandena att rinna fram. Lögner och halvsanningar kommer lätt att avslöjas och de som är ansvariga kommer inte att ha någonstans att gömma sig, även om de förbereder för sin flykt. Det skulle vara ganska lönlöst för dem att tänka sig att med vår avancerade teknologi vi inte skulle kunna spåra upp dem. Deras öde är inte den viktigaste frågan för oss, då det redan är förseglat. Vår första prioritet är uttalandena till er om vår närvaro, då det kommer att låta oss kontakta er fritt. Masslandningar kommer helt klart att följa därefter, men förvänta er inte att det sker väldigt fort, men var säkra på att det kommer att äga rum. Vi står i beredskap för möjliga eventualiteter, med ettuppsåt att driva på framåt för att uppnå en ansenlig fördel åt Ljusarbetarna.

Det finns så många människor som är direkt involverade i era affärer, att det inte är omedelbart uppenbart hur stora framsteg som görs. Vi driver dock på våra allierade att påskynda sina förberedelser, inför det slutliga agerandet som kommer att avsätta de ledande aktörerna hos de mörka Tjänarna. Som ni utan tvivel kommer att förstå, så är det alla ni på Jorden som har tillräckligt med medvetande för att arbeta med oss som är livsviktiga för slutresultatet. Vi kan inte bara komma och ”ta över Jorden”, då detta skulle tas som ett brytande av ert ansvar att forma er egen framtid, men vi vet att en del av er inte kan förstå varför vi inte gör det. Mina Kära, när det är rätt tid så kommer vi att ha en stor roll att spela under de slutliga månaderna av detta år, och till dess håller vi oss mestadels i bakgrunden och arbetar med er för uppnå framgång. Vi har fått vissa privilegier som tillåter oss en större påverkan av vissa frågor, och som är högst väsentligt för framtiden i Mellan Östern. Vi har under en ganska lång tid fått auktoritet att göra vad än som är nödvändigt för att hålla freden och förhindra ett nytt krig.

Världsfred kommer och regeringsförändringarna som står nära att införas kommer att se till att de för in fredliga och bestående förändringar runt om i världen. Energierna av det gamla paradigmet kommer att lösas upp eller slussas till mer positiva kanaler och de beväpnade styrkorna kommer att ändras till fredsstyrkor. Alla typer av vapen kommer att förstöras med undantag för vad som enbart används för försvarsändamål. Det sätter er på samma bog som oss, och i enlighet med vår trosbekännelse som är baserad på fred och kärlek. Vår förtjusning kommer att öka högst påtagligt när det är etablerat att alla kärnvapenenheter har avväpnats. Era mörka Tjänare hade för avsikt att ta sådana vapen in i Rymden, och till er Måne, men vi informerade dem att det inte var tillåtet. De ignorerade denna order och försökte i alla falla att etablera ett Rymdvapensprogram, men det förhindrades.

Som ert folk har fått veta så kan man inte bara flyga ut i Rymden och blanda sig i med andra livsformer. Denna typ av universal frihet existerade i det förgångna och skulle fylla många kapitel av er historia, men med denna gradvisa eliminering av krigande och rebelliska grupper så existerar nu praktiskt taget fred. Tills att förändringarna är avslutade och ni har stigit upp, så är ni för närvarande den enda rasen som för krig på varandra. Insikten av dumheten av krig som gynnar ingen inte ens de så kallade vinnarna går så småningom upp för själar efter oändliga erfarenheter under många liv. Förstå att liksom allt annat som ni blir involverade med så kommer ni mellan era liv att fullt förstå konsekvenserna av era handlingar. Det finns inget som slår en verklig upplevelse för att öppna era ögon till sanningen, och det är därför som Jorden har varit en sådan underbar lekplats för er att spela ut era fantasier och önskningar.

Nu kan många av er se tillbaka på ert liv och inse att er nivå av medvetande har växt fram från era erfarenheter. Det har nu nått en fas där de gamla sätten inte längre uppfyller era personliga önskningar, och ni söker det högre livet där Kärlek och Ljus finns till överflöd. Det är precis var ni förväntas att vara efter så många liv alltigenom dualitet, vilket har prövat er förmåga att återigen finna och hålla ert Ljus. Med hjälpen som ni nu får så går ni igenom en period av intensivt uppvaknande, och det är en underbar tid för de som aspirerar på att lyfta upp sig själva. Det kommer inte ett nytt tillfälle för att lyftas upp som den ni nu skall uppleva på mycket lång tid. Så tag tillfället i akt med båda händer och fokusera era energier på det och då blir det ert, och det är inte menat att det skall vara svårt för er att lyckas. I själva verket skulle vi se det som en enkel utmaning som Ljusarbetare kan övervinna. Gör klart vad er intention är och lägg in er energi i allt vad ni gör, se till att det är godartat och kommer att lyfta upp era vibrationer. Ni är en varelse av Kärlek och Ljus och lev som en så länge som möjligt, och då kommer ni otvivelaktigt att lägga märke till förändringar som äger rum i er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius, och medan inte alla av oss inom den Galaktiska Federationen har haft liv på Jorden så förstår vi karaktären av era upplevelser. Ni alla anmälde erfrivilligt för detta och ni valde ett tufft och extremt utmanande sätt att leva. Ni skördar nu frukterna av er tid på Jorden, och vi går vid er sida på er väg mot Upplyftningen. Vi omger er med vår kärlek och välsignelse som underbara själar av Ljus.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

torsdag 26 januari 2012

SaLuSa 25 januari, 2012


 SaLuSa 25.01.2012


Liksom ni så väntar vi med stora förväntningar, med kunskap om det kommer att bli ett genombrott vilket resulterar i den första positiva nyheten om stundande förändringar. Tidpunkten är inte fastlagd, men vi ser inga anledningar varför det inte skall gå såsom förväntat. Vi kan inte säga mer då vi vet hur förtvivlade en del av er blir när händelserna inte infaller såsom förväntat. Det skulle i annat fall ha gett oss nöje att tillfredsställa er genom att vara mer precisa, men vid det här laget bör ni förstå vår motvillighet att göra så. Som vi ofta säger så är dock den viktigaste aspekten hur det hela slutar och det blir definitivt med Upplyftningen. Vad som än krävs så är det inom ramen för vår förmåga och särskilt då vi har tagit åtgärder för att stoppa all inblandning i vårt uppdrag. De flesta av er kommer att uppleva detta år i enlighet med den verklighet som ni förväntar er att föra er framåt, men det som har betydelse är slutresultatet.

På ena eller andra sättet så kommer detta år att helt förvåna om inte absolut förundra de flesta människor. Sanningen kommer också att förefalla chockerande för dem som aldrig har tänkt sig att de under århundraden har blivit missleda och ljugits för. För de som är någorlunda informerade så kommer det fortfarande att överraska då det gäller Illiminatis djärvhet och list, och deras ambition att styra världen. När ni är fria från deras håll över er blir det en vacker transformation att se hur ni kastar av er skaklarna som har hållit er under deras kontroll och i okunskap. Ni har faktiskt inte upplevt sann frihet och det kommer att bli som en våg av frisk luft, som kommer att blåsa bort spindelväven som har begränsat er syn. Med detta kommer frigörandet från rädslan som också medvetet hade skapats för att förvirra er, och en stor känsla av exstatisk glädje kommer att höras runt om i världen.

Sätt saker och ting i perspektiv och så långt som möjligt så försök att se att slutresultatet är allt som har betydelse, och ni kan rida ut de sista månaderna utan fundera alltför mycket på hur det uppnås. Ni kan koncentrera er på er egen upplyftning och fokusera er på er utveckling utan att bli distraherade av yttre händelser. Det kommer att absolut att finnas många positiva, men de kommer inte att ta bort era egna behov och kommer med sannolikhet att ge assistans. Då allt är väl planerat så kommer det att gå framåt på ett sätt som inte onödigtvis kommer att påverka era framsteg på er egen väg. Tvärtom så vill vi hjälpa er på er väg, men vi kan inte göra så mycket som vi skulle vilja tills att vi är helt fria att arbeta med er.

Den Galaktiska Federationen håller kontakten med sina egna som är på Jorden, och de kan ofta finnas i ganska viktiga positioner som har en hel del auktoritet. Det är inte bara de mörka Tjänarna som har etablerat kontakter på höga nivåer och vårt folk har också liknande maktpositioner, och med oss bakom dem så är de kapabla till resultat som främjar Ljuset. De mörka Tjänarna förefaller att frossa i att vara kända för sina handlingar som icke beaktar Mänsklighetens behov. Medan de av Ljuset i tysthet fortsätter med deras arbete och föredrar att inte söka publicitet, vilket också hjälper att skydda dem. Ta inte miste, för en del så är att vara en Ljusarbetare fullt med faror, men de kan fortsätta utan rädsla med kunskap om att de har vårt skydd.

Michael har nyligen lagt märke till att de som reser i tiden har följt er tidslinje till den 21 december 2102, och utan undantag så har alla funnit en mur av vitt ljus som förhindrar dem att gå vidare. Enbart detta bör säga er att slutet av cykeln äger rum i enlighet med Mayakalendern. Vad som är dock än mer intressant är den senaste rapporten från en annan som reser i tiden, Bill Wood, en före detta NavySeal, som gick igenom många olika tidslinjer och fann att varje slutade precis på samma sätt, vid muren av ljus. Det säger er att vilken väg ni än tar i livet och oberoende av era särskilda erfarenhet så kommer ni alla att nå denna förändringspunkt. Hur ni går vidare därifrån kommer att avgöras av er egen vibrationsnivå. En del kommer att finna sig själva på en högre nivå, medan andra kommer att föra sig in på en liknande nivå till den som de tidigare var på. Vad som kanske är än mer viktigt är observationen att vad som än försöks för att ändra på tidslinjerna och därmed framtiden så kan inga förändringar göras av det. Mina Kära, detta är den Gudomliga makten som skyddar ert upplyftande och Uppstigning.

Kan ni nu acceptera att er framtid är förvissad, och tillåta er själva att njuta av de förändringar som alla är för ert gynnande till sist. Moder Jord arbetar i tystnad mot att också preparera henne själv för Upplyftningen, och det hjälps av att ni fortsätter att föra in Ljuset till henne. Liksom ni har hon också nått en viss nivå av beredskap inför den slutliga vågen, som uppstår på grund av att Solarna ligger i rak linje med den Stora Centrala Solen i Galaxen. Ni som går igenom med Moder Jord kommer att uppleva en storslagen upplyftning i era vibrationer och nivå av medvetande. Ni kommer i vilket fall som helst redan ha nått en mycket högre nivå innan denna slutliga händelse.

Livet går alltid i en riktning som fortsätter att lyfta er upp, och Upplyftningen kommer att se hur ni går in i en helt ny fas av er andliga utveckling. Ni kommer inte längre att ha hindren och distraherandet som ni nu upplever och istället kommer ni att ha harmoni och balans på ett sätt som är högst tillfredsställande och belönande. Dagens slit i livet kommer inte längre att finnas och er tid kommer att tillbringas med att njuta av er nyvunna frihet. NI kommer inte längre att vara trötta eftersom ni kommer att få ny energi automatiskt från energierna som är runt omkring er, och ni kan vila er när ni vill, då natt och dag inte längre existerar. Utan en tung fysisk kropp att ta hand om vidmakthålla så kommer många av era kroppsliga funktioner som ni nu har att inte längre vara nödvändiga. Er kropp kommer att vara kristallin och inte utsatt för åldrande eller annan form av sjukdom, för de högre vibrationerna passar inte detta.

Jag är SaLuSa från Sirius och vi kan reflektera på det faktum att vi står inför början på den viktigaste delen av vårt uppdrag, och likaså ert. Vi försöker hårt att få er att fokusera på de gynnsamma förändringarna som direkt kommer att påverka er. På det sättet så kommer ni inte att slösa någon energi, och när ni gör så kommer ni lätt att gå igenom Upplyftningsprocessen, och er närvaro på Jorden kommer också att hjälpa andra på vägen. Vi kommer också att vara med er, och väntar på att hälsa er med kärlek och då ni träder fram som de nyaste Galaktiska Varelserna att förena er med den Galaktiska Federationen.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

tisdag 24 januari 2012

SaLuSa 23 januari, 2012


 SaLuSa 23 januari, 2012


Vår observation är att ni gör det bra med hur ni för in Ljuset till Jorden, så att det fortsätter att öka exponentiellt och snabbt för er framåt mot Upplyftningen. Så ni är på kurs mot en stor seger över de mörka Tjänarna och det fanns aldrig några tvivel om det, och ni har en stark vilja och intention att göra så. När allt kommer omkring så var det anledningen till att ni kom till Jorden vid en sådan viktig tid, med full kunskap om vad er uppgift var och tro på er förmåga att utföra den. Som ni kan se så finns det två huvudsakliga tankesätt som folk följer, ett förmodar att livet kommer att fortsätta som vanligt och på något sätt ta sig förbi de nuvarande problemen, och det andra ser otroliga förändringar och återinförandet av folkets rättigheter. Båda kommer till stor utsträckning att följa sin egen väg, och det avgör vilken som de träder upp på när denna cykel tar slut. Faktum kvarstår att ni alla skapar er egen verklighet, och använder då er fria vilja som en Gudomligt given rättighet för att bestämma er egen framtid.

De som har vaknat upp kommer naturligtvis vilja berätta för världen om den sanning de har upptäckt, och vi uppmuntrar distribution av sådan information. Det kan dock inte påtvingas någon då de till slut måste tillåtas att fatta sina egna beslut, utan att känna att de har något tryck på sig att acceptera. De från Ljuset förstår att varje själ följer sina egna diktat, och två personer är inte nödvändigtvis vid samma punkt i sin utveckling. Det är därför långt bättre att sanningen hittas genom personliga upplevelser som skapar ett permanent intryck. För all del så bör ni så frön av sanning och en dag så kommer de att växa och bli till blommor av förståelse.

Inom kort tid kommer det naturligtvis en lavin av information och råd om Upplyftningen, och för de som är öppna till sanningen så ger det ett tillfälle till attta ett enormt steg framåt. Det är en fråga om folk är redo att se bortom deras existerande uppfattningar, och bli en del av ett nytt paradigm. Om inte så är det inga problem och de kan förbli kvar på sin egen väg och fortsätta att erfara i de lägre dimensionerna. Det kan inte vara rättvisare än så då ni tillåts göra era egna val, och alla kommer att behandlas som alla andra själar med omsorg och att hjälps ges var helst det är möjligt. Ingen är för långt gången för att få hjälp och det finns alltid där och redo att ges vid den minsta indikation att det ombes att fås.

Olika önskade förändringar går nu framåt tillsammans, och vi kan se att det mycket väl kan bli en snabb serie av uppenbarelser som kommer att föra er framåt mycket snabbt. Det kommer att bli sensationellt för många människor och ge en chock till de som är oförberedda, men genom våra allierade skall vi se till att nödvändigheten för dem är förstådd. När väl fördelarna uttalas så kommer det resultera i ett stort stöd, och en ivrighet bland många människor att spela en aktiv roll i det. Det kommer att finnas möjligheter att delta och vi kommer absolut att behöva stöd från er alla som är redo att spela er roll med oss. Samhällsarbete kommer att behövas för att framföra karaktären av förändringarna, och hur de kan bli implementerade med minsta möjliga olägenheter. Var förvissade om att vi känner er alla och vad era specifika talanger är och vad ni kom in i detta liv för att göra.

Vi ser hur ett stort Ljus och Kärleken expanderar över Jorden och det för med sig energin som kommer att lyfta upp er ur mörkret. I de fattigare länderna i världen så har många förlorat hoppet då de ser hur deras belägenhet i stort sett ignoreras. De behöver uppehälle och att deras basbehov tas om hand om, bara så att de kan överleva de hårda förhållandena som de lever under. Att om tala uppstigning har knappt någon mening för dem och deras tro på Gud och mänskligheten står mycket lågt. Det finns folk och organisationer som bryr sig, men uppgiften är så stor att det behövs att de länder som är välmående och har råd att agera kommer samman. Mänskligheten kan i framtiden inte stå vid sidan om och tillåta att sådana förhållanden existerar, och måste förstå sanningen att Alla Är Ett. Vi säger detta med kunskap om att många av er är medlidsamma och med stor önskan om att hjälp ges till världens fattigaste.

Ni kommer att vara glada att veta att medlen för ett botemedel för hunger och desperation står redo att sättas in, men det kan inte ske för ögonblicket utan tillstånd från de som är i auktoritet. Det finns också en del karma skäl som förhindrar en direkt intervention, men vi kommer att ta oss an hela situationen så snart som vi är officiellt erkända. Vi vet att ni ibland är förbryllade av dessa problem att ge hjälp, men var snälla och kom ihåg att vi inte kan handla på ett sätt som skulle förneka någon själs engagemang med sin livsplan. Allt kommer att gå bra till slut, men för tillfället skulle man kunna säga att våra händer är delvis bakbundna. Det finns naturligtvis ett gudomligt datum efter vilket vi skall gå vidare oberoende av alla situation. Vi är redo för alla möjligheter då vi har planerat för alla tänkbara scenarios.

Det måste förefalla som extraordinärt för er att hela Universum väntar på att civilisationen på lilla Jorden avslutar dualitetcykeln, så att de själva må lyftas upp. Det är hur extremt viktig era framsteg är för framtiden av andras liv, som liksom ni är på en väg tillbaka mot Källan. Guds inandning drar allt tillbaka, men det är bara den första fasen av många, många cykler som till sist kommer att fullborda ert ”hemkomst”. Under tiden så fortsätt med er uppgift för att ta er igenom detta liv som en som kan gå igenom Upplyftningen. Lev i enlighet med er bästa förståelse av hur det är att vara en uppstigen Varelse. Det kommer att se hur ni seglar igenom de återstående dagarna och månaderna, och var förvissad om en framgång. Inget annat har någon verklig betydelse och det kommer att bli en mycket tillfredsställande upplevelse som kommer att sluta med en glädjerik och lycklig avslutning.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag känner mig priviligierad att vara en av dem som är utsedd av den Galaktiska Federationen att ha en direkt kontakt med er. Utsikten att vara bland de som kommer att vara först att kontakta er är ganska spännande. Även för en som har haft så många upplevelser och äventyr i Universum så är det magnituden av vad som äger rum, och Upplyftningen av både själ och kropp som gör det till ett sådant unikt tillfälle. Ni kan vara lugna då det gäller hur det kommer att bli, då alla upplyftningar in i de högre vibrationerna är något som önskas och ses framemot. Vi kommer att vara där med er, och Kärlek och Ljus kommer att omge er på er resa.


 

Tack SaLuSa
Mike QuinseySvensk översättning: Per Staffan
 http://www.st-germain.se/Dear Readers,

 We are looking for new translators  English-Korean + English-Latvian for SaLuSa's messages and English-Indonesian + English-Latvian for  Wanderer’s messages. 
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 25 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to
 

and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

 

Translations

http://gfswedish.blogspot.com/ - Português - Novo
http://gfingreeck.blogspot.com/ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ/Greeck - UPDATED
http://gfinbulgaria.blogspot.com/ - БЪЛГАРСКИ/Bulgarian
http://gfinrussia.blogspot.com/ - РОССИЯ/Russian
http://gfincroatia.blogspot.com/ – HRVATSKI/Croatian
http://gfinslovak.blogspot.com/ - SLOVENSKY/Slovakian


Originals and translations of Galactic Messages available at
Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012