Followers

PUTIN

fredag 19 december 2014

Svenska -- SaLuSa 19 december 2014
SaLuSa 19 december 2014

Vi välkomnar er för sista gången detta år, ett år som liksom andra före det har gått förbi snabbt, för tiden fortsätter att flyga iväg snabbare än någonsin förr. Några av er har upplevt upp- och nedgångar i livet under en lång tid nu och de är utan tvivel nöjda med att slutet på den här cykeln är här. Självklart är sluttider kaotiska när förändringarna sker, men det är ingen lätt uppgift att föra in dem när så mycket negativitet måste rensas bort.

Emellertid för de högre energierna in de positiva förändringarna och de är redan kännbara. Som vi så ofta har sagt till er så blir det kommande året känt för genomförandet av många av dem, även om vi tvingas begränsa det vi gör tills Illuminaterna är placerade där de inte längre kan störa och blanda sig i era framsteg. Mycket händer som kommer att leda till en fullständig seger över de Mörka tjänarna som blir totalt oförmögna att fullfölja sin plan att fängsla Människan.

Ankomsten av Ljusstaden över Sedona kommer att öppna vägen för fler framsteg som utan allt tvivel visar att den Nya Tidsåldern har anlänt. Vid en tidpunkt som ännu inte är fastställd kommer världsfred att deklareras och upprätthållas genom närvaron av Galaktiska Federationen. Genom påtvingade statliga förändringar kommer fler själar av Ljuset att ta positioner som är viktiga, och som skall försäkra att de uppfattas som sådana, och inte på något sätt hindras eller förnekas. Sluttiderna i denna cykel är av yttersta vikt för er framtid och vi kommer att se till att de fortsätter i enlighet med Guds önskemål. Till skillnad från tidigare cykler kommer denna att fullbordas på grund av att ni är redo för ett stort steg framåt in i Ljuset.

fredag 12 december 2014

Svenska -- SaLuSa 12 december 2014

SaLuSa 12 december 2014 


Vilka spännande möjligheter som ligger framför er!  För ni kan med rätta se fram mot både avslöjande tider och positiva indikationer på att de efterlängtade förändringarna äntligen skall bära frukt. Vi förstår skälen till att ni inte vågar tro på detta, men vi är säkra på att vid en viss tidpunkt kommer ni inte att tvivla på att ni lämnar den gamla tidålderns cykel bakom er. Den har gjort sitt och det finns ingen väg tillbaka för dem som befinner sig inom de mörka krafterna och som har stött dem.

Självklart finns det, och kommer att finnas, hinder att övervinna, men de mörkas förmåga att upprätthålla den cykeln har i högsta grad minskat. Ni kan förvänta er att de försöker förhindra att denna nyhet skall sprida sig över världen, men den är av sådan vikt att vi inte kommer att tillåta att den stoppas eller att de blandar sig i detta. Det kan bli mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

fredag 5 december 2014

Svenska -- SaLuSa 5 december 2014SaLuSa 5 december 2014


Vi var mycket nöjda med att stiga åt sidan och låta Michael sända ut ett annat meddelande istället för vårt vanliga. Informationen som sänds ut bör lyfta upp er avsevärt för ni har väntat mycket länge på ett upplyftande budskap som tydligt indikerar början på många välkomna förändringar på Jorden. Det kommer att ske många förändringar framöver och för vilka förberedelserna redan har gjorts. Det betyder att mycket liten tid går förlorad med att ändra på er nuvarande situation med krig och disharmoni till ett annorlunda tillstånd som förebådar ankomsten av kärlek och fred på Jorden. Vi har ofta sagt att förändringar är på väg, och äntligen kommer ni att få en klar signal av bekräftelse på detta. Många kommer fortfarande att vägra tro på vad de ser hända mitt framför deras ögon, men förnekande kommer inte att kunna dölja det faktum att den nya Eran har börjat.

Om ni ser tillbaka så kommer ni att finna att vi har hållit ord, vilket har inneburit att den Galaktiska Federationen har varit upptagen med att se till att världsfred har upprätthållits. Mindre krig och andra uppror kommer så småningom att upphöra och det kommer en tid när sådana negativa handlingar blir omöjliga att genomföra. Vibrationerna höjs hela tiden och i framtiden kommer de att vara alltför höga för att alla typer av negativa handlingar skall kunna genomföras. Kära ni, kampen mellan mörker och ljus är nästan över och snart kommer ni att få se att de som är ansvariga för era dilemman tas bort så att de inte längre kan försena förändringarna. Sådana åtgärder kommer att uppfylla de löften ni fått för länge sedan, och vi tackar dem som så ihärdigt har stått vid vår sida och vägrat att flytta sig från sin utstakade väg.

Som vi redan nämnt är det ert ansvar att hjälpa andra igenom förändringarna och visa dem på vägen av Ljus. Vi och andra grupper som arbetar för Ljuset kommer inte att upphöra med våra insatser för att säkerställa framgången, och vi är på vakt mot inbladning eller störning av alla tänkbara slag. Allting har avancerat långt nu, men som alltid så litar vi på att alla Ljusarbetare utför sina uppgifter noggrant. Naturligtvis är det så att då ni nått en sådan viktig punkt i den mänskliga rasens framsteg så har varje ansträngning använts för att ge er evolution ett stort steg framåt. Det är helt uppenbart att många själar är medvetna om att något sker som är mycket positivt, även om de är omedvetna om hur det kommer att manifesteras.

Tyvärr är era nyhetskanaler fortfarande under inflytande av De Mörkas tjänare, och ni får inte veta sanningen om vad som händer i er värld. Dock kan inte goda nyheter döljas hur länge som helst och de kommer att börja sippra igenom oavsett vilka metoder som används för att undertrycka dem.

Som alltid så är den del av vårt uppdrag att patruller er himmel för att säkerställa att det inte finns några objudna besökare, eller försök som görs för att placera vapen i rymden som skulle kunna användas emot er. Jorden har varit i karantän under många år, så vi vill försäkra oss om att inga andra civilisationer kan påverka er eller störa era framsteg. Ibland har det varit nödvändigt att tillåta att ett närmande sker, men endast för att testa era reaktioner.

Detta har hjälpt er att få en bättre förståelse av Universum och andra livsformer som existerar i det. Många andra civilisationer är långt före er när det gäller intelligens, men när ni utvecklas så kommer även ni att ha möjligheten att kraftigt utvidga er intelligensnivå. Långt ifrån att hålla er tillbaka är vi som era beskyddare angelägna om att hjälpa er att utvecklas så snabbt som möjligt och ge er möjlighet att återgå till den nivå ni hade tidigare.

När det gäller era iakttagelser av våra farkoster kan det vara förvirrande då ni inte kan identifiera de olika planeter de kommer från. De Mörka är nu så avancerade att de kan konstruera och tillverka farkoster som liknar våra och bortsett från markeringarna som visas på en del av dem så kan de vara mycket lika våra skepp. Detta kan också leda till incidenter som tros har orsakats av ETs när det är era egna ”black ops”-operationer som har satts igång. Vi vet att det inte är första gången som deras tankar har utfört skapandet av incidenter som skyllts på oss. Vi kan inte störa ert val av aktion, såvida det inte är av sådana proportioner att det är benäget att ändra planen för ert solsystem. Emellertid behöver ni inte oroa er för framtiden, för den är säkerställd, och ni har redan trått in i den Nya Tidsålderns energier.

Moder Jord har också börjat föra fram förändringar för hon flyttar också in i den Nya Tidsåldern. Hennes arbete är att rena Jorden och återställa den till det tidigare orörda skicket, och det kommer att ske över en period av tid då hon också stiger upp genom de nya vibrationerna. Så, som ni kan förstå, finns det en hel del händelser som inträffar, alla är till er fördel och i slutändan för er fredliga och givande tillvaro. Ni lämnar de lägre vibrationerna för gott och all hjälp har getts för att lyfta upp er. När ni gav er iväg på er resa för eoner av tid sedan var ni lyckliga själar och bestämda att göra det mesta av möjligheten att få uppleva de lägre vibrationerna.  

Ni visste att ni aldrig skulle bli övergivna och att era framsteg skulle övervakas noga, och när det var dags skulle ni få hjälp med att återvända till Ljuset.  Den tiden har nu anlänt och redan har framsteg gjorts. Vi har alltid varit med er och snart kommer det att bli verklighet när vi möter er personligen ännu en gång.

Vi delar er glädje vid tanken på att få möta er igen och även om vi är lyckliga också så upplever vi inte de extrema känslor som ni gör. Våra känslor centrerar sig runt den Universella kärleken som låter oss känna djupet av lycka som följer med den. Det är inte lätt att säga det med era ord för de är inte alltid tillräckliga för att kunna uttrycka vad som behövs. Dock, när ni befinner er i vår närvaro så vet ni bortom varje tvivel att vi är varelser av kärlek, och ni kommer verkligen att känna det. Det är ett tillstånd av varande som har frid och glädje inbäddat i det, och det skall bli ert när ni har utvecklats till en fullt utvecklad varelse.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att kunna vidga er förståelse av den tid ni nu har gått in i. Njut av den när ni nu lämnar de lägre vibrationerna bakom er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.


Översättning Gertie Dahlberg.


img

LINK TO THE VIDEO AND TRANSCRIPT OF 
THE ELDERS TRANSMISSION - DECEMBER 2014
Petitioning President Barack Obama
This petition will be delivered to:
President
Barack Obama

Disclose UFO/Alien related documents to the public. Also hold a hearing on the Disclosure of this Information.

This Petition can be signed by any citizen of the world.

PUTIN

inv


Klicka på den högra rutan i botten på videoramen för att få texten.

Invokation

14:02:2014 - 09:00H BRISBANE, AUSTRALIA

13:02:2014 – 24:00 Stockhom, Sweden

http://24timezones.com/

Mike Quinsey interview

videos blog

March of Millions

2012